Spokanisch Archief

FIETSACTIVITEITEN
Terug naar
Sport en spel
 
 
Status: Concept. Nog verder uitwerken.
 

De fiets als vervoermiddel

Enkele grotere steden voeren een actief beleid om de auto te laten staan en te gaan fietsen. Er worden op veel plaatsen fietsstroken en -paden aangelegd of (bewaakte) fietsenstallingen gebouwd. Daar de meeste grotere steden in redelijk vlak gebied liggen, levert het gebruik van de fiets niet veel problemen op.

De fiets als sportieve activiteit

Het heuvel- en bergachtige karakter van het land maakt het fietsen tot een inspannend karwei. Niet voor niets dat dit dan ook als een echte sport wordt beschouwd, waarvoor je een goede conditie nodig hebt. Langs enkele hoofdwegen lopen weliswaar fietspaden, maar in veel gevallen is het fietsen op drukke wegen een riskante bezigheid. Secundaire wegen zijn vaak erg rustig, maar ook smal, bochtig en onverhard.

De fiets in het verkeer

In SpokaniŽ wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte fietspaden, verplichte (brom)fietspaden en fietsstroken. In alle gevallen moeten bromfietsen op de autorijbaan rijden, tenzij met een bord wordt aangegeven dat we met een verplicht (brom)fietspad te maken hebben.

      
 verplicht fietspad *  einde verplicht bromfietspad;
nog wel verplicht fietspad
 verplicht (brom)fietspad  einde fietsstrook
 verplichte fietsstrook  gesloten voor fietsen
 einde verplicht fietspad *  gesloten voor bromfietsen
 einde verplicht (brom)fietspad  gesloten voor (brom)fietsen
      

* Het is enigszins verwarrend dat op deze twee borden een fiets met een berijder staat afgebeeld. Teneinde het onderscheid tussen fiets en bromfiets duidelijker weer te geven, worden fietsen in principe zůnder bestuurder, en bromfietsen mťt een bestuurder getekend. De borden waarop de fiets door een mannetje wordt bereden, zullen in de loop van de komende jaren worden vervangen door borden met onbemande fietsen (de ervaring leert dat zo'n verandering in SpokaniŽ heel lang kan duren).

Zie verder het bestand Verkeersborden voor meer informatie over de verkeersregels.
Voor meer informatie over het fietsgebruik in SpokaniŽ, zie ook:
www.beeldrijk.org (Fiets en beroep in SpokaniŽ) .

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 17 jan 2006