Spokanisch Archief

NOODGEBIEDEN (ŰPK-AREŰS)
Zie ook
Kaart met Noodgebieden (in S.A.S.)
Gemeenten: per district en per postcode
 
   

Een Noodgebied (Spokaans: űpk-areű) is een gebied waarin de hulpverlening bij calamiteiten (brand, overstromingen, lawines, industriële rampen, ernstige ongelukken, enz.) centraal gecoördineerd wordt, en niet door elke gemeente apart. Noodgebieden zijn samenwerkingsverbanden tussen een aantal aan elkaar grenzende gemeenten die menen dat zij een verhoogd risico met betrekking tot een bepaalde categorie calamiteiten lopen, zoals industrie- en mijnbouwgebieden, berggebieden met lawinegevaar, bossen met bosbrandgevaar of waterrijke gebieden met overstromingsgevaar.
Een aantal noodgebieden zijn in de loop der jaren uitgebreid, omdat meer gemeenten zich erbij aansloten. Noodgebieden die door gebiedsuitbreiding aan elkaar kwamen te grenzen zijn in sommige gevallen samengevoegd tot één gebied. Zo is het aantal gebieden verminderd van oorspronkelijk 20 (met in totaal 96 gemeenten) tot 18 (met in totaal 118 gemeenten - stand 2003).
Omdat de organisatie van Noodgebieden een "officieus" initiatief is van samenwerkende gemeenten, en niet een in de wet vastgelegde bestuurlijke vorm, kunnen zulke gebieden ook grensoverschrijdend zijn, in die zin dat er een districtsgrens doorheen kan lopen. Bij officiële bestuurlijke indelingen worden de districtsgrenzen altijd consequent in acht genomen.

Niet alle gemeenten zijn bereid om zo'n samenwerkingsverband aan te gaan: grote steden zijn nooit in een noodgebied opgenomen omdat deze zelf over voldoende capaciteit beschikken om calamiteiten te bestrijden. Bovendien vereist een dichtbewoond gebied als een stad een hele andere aanpak dan moeilijk toegankelijke, dun bevolkte, plattelandsgebieden. Sommige noodgebieden vertonen "gaten" als een van de aangrenzende gemeenten niet mee wil werken. Theoretisch kan dit een efficiënte hulpverlening in de weg staan, maar in de praktijk worden wel oplossingen gevonden om ook in zulke "gaten" op adequate wijze hulp te verlenen - vaak krijgt de niet-meewerkende gemeente later de rekening voor de hulpverlening toegestuurd (als zo'n gemeente niet zelf op de een of andere wijze aan de bestrijding van een ramp meewerkt).

Hieronder zijn de Noodgebieden alfabetisch gerangschikt; de gemeenten die onder deze gebieden ressorteren, staan - per gebied - op postcode geordend.


 1. Aldynâ (Ben): brand, explosies, mijnrampen, olievervuiling

  5102-Zertoniyta • 5601-Vlament • 5800-Riysbo • 5801-Edprof • 5802-Tufiepo • 5803-Floran

 2. Az˙ro-Plafotô (Plefô): wateroverlast, bosbranden, lawines, aardverschuivingen

  1104-St.Bercâ-Leras • 1105-Wenâs • 1108-Plafotô • 1117-Plercô • 1401-Fjer • 1402-Knolbol-belt • 1708-Plefô • 1708-Plefô • 1708-Vel-Az˙ro • 1709-Mitâ

  In 1998 zijn Az˙ro en Plafotô samengevoegd tot één Noodgebied.

 3. Blizerű (Flâp): overstromingen, insektenplagen

  7400-St.Alycro-Poniy • 7405-Alas (TF) • 7406-Acherque • 7407-Adolentiy-Begrâ • 7408-St.Christâs • 7417-Mennô

 4. Cerobiy (eil. Teujan): bosbranden, wateroverlast

  6324-Zjâk • 6600-Kanea • 6601-Bleujâ • 6602-Trus • 6903-Cerobiy

 5. Cjoefen (Bloi): heide- en duinbranden

  2300-Ameronne • 2304-Has • 2305-Ipana • 2306-Festruna • 2313-Meer • 3102-Monny • 3217-Pla (BLO)

  Tussen de gemeenten Monny en Pla ligt nog de gemeente Vel, die niet meedoet in dit Noodgebied. Maar het duingebied van Vel tussen de kust en hoofdweg 3, dat een verbinding vormt tussen Monny en Pla, maakt wel deel uit van dit Noodgebied (Vel levert een financiële bijdrage).

 6. Crona (Ben): wateroverlast, lawines, aardverschuivingen

  5900-Crobela • 5901-Oopare • 5902-Prio • 5903-Sa Crono • 5904-Amentôlestu • 5905-Staef • 5911-Quobenta • 5912-Granô • 5923-Afacha

 7. Đivve-Kylbâ (Plefô): brand, explosies, mijnrampen, giftige stoffen, wateroverlast, aardverschuivingen, vallend gesteente

  1406-Jentu • 1407-Aagee • 1415-Kros • 1600-Korif • 1602-Vlel • 1603-Minâ-zutter • 1900-Tul˙nn

  In 1997 zijn Đivve en Kylbâ samengevoegd tot één Noodgebied.

 8. Ergânt (Bloi): overstromingen

  3500-Andel • 3501-Wena • 3502-Manes-Tolâ • 3506-Hâc˙r

 9. Girdes (Flenazjekk/Litii): aardverschuivingen, bosbranden

  6223-Sinto-Oaji-Quzo • 6233-Keranôs-s˙rt • 6703-Aboris-St.Jenu • 6704-Abertô • 6714-Manes-Becô • 6714-Quitas-Olas

 10. Hazâcki (Renô): overstromingen

  5006-Rân • 5501-Treek • 5502-Sinto-Lâ • 5511-Tij˙ • 5705-Halepoai a/e Kjoep

 11. Heređo (Tjemp): brand, explosies, giftige stoffen

  1002-Bešâ • 1003-Flento • 1012-Tolee

 12. Kulano (Ales/Jelafo): wateroverlast, lawines, aardverschuivingen

  4311-Laffenet • 4321-Šutâ • 4331-Mozent • 4331-Quandepâ • 4332-Đebantiy • 4352-Quober • 4362-Xâ ja ef Prusots • 4423-Eon • 4500-Sinto-Groje • 4501-Zelzakiy • 4502-Jajes • 4511-Đorâs • 4521-Fietso

 13. Kylbâ (Plefô)

  Zie Đivve-Kylbâ.

 14. Pitla (Ziyp): overstromingen

  3401-Lônges • 3902-Balier • 3903-Fônk • 3904-Berezze • 3912-Ozaneto a/e Leije

 15. Plafotô (Plefô)

  Zie Az˙ro-Plafotô.

 16. Tora (Tjemp/Plefô): lawines, vallend gesteente

  1034-Acaratsa • 1044-Sinto-Torafebabô • 1054-Xarebafiy • 1064-Manes-Pjeufiy • 1501-Nenâs • 1502-Zermatt • 1702-Hajetuni • 1703-Lufia • 1704-Zendoreno • 1725-Poferôs˙rt • 1735-Tustia

 17. Vl˙s (Kina): zandstormen, bosbranden

  8103-C˙rlamejo • 8301-Kiven • 8500-Aelas • 8503-C˙rbast˙-s˙rt

 18. źrcô (Ziyp): aardverschuivingen, vallend gesteente, zandstormen

  3612-źrst • 3613-Xark • 3623-Monce • 3941-Clemba • 3951-Fabonier

 19. Ziffon (Munt/Ziyp): wateroverlast, heidebranden

  2511-Ziffon-belt • 2531-Putu • 2531-Ziffon • 2541-Foteuso • 2551-Filiapia • 2703-Flomy • 2713-Meaue • 3046-Lamoneo • 3705-Klemp

 20. Zuykena (Ben): brand, explosies, giftige stoffen

  5201-Azerse • 5211-Môntariy • 5402-Reven

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 11 dec 1991

naam van noodgebied - DICTIO {G} - 01.04.06 *
* alleen links naar gehele bestand, niet naar individuele noodgebieden