Spokanisch Archief

SPOORWEGEN: systeem van Intercity's
Terug naar
Spoorwegen  
Zie ook
Dienstregelingen
Stations per Intercity-lijn
 
 

Zie ook -detailkaart


Tussen de grotere steden rijden luxe Intercity's, waarvoor een toeslag van 10% berekend wordt. De frequentie varieert van elk uur tot enkele malen per dag; de gemiddelde frequentie is hieronder per lijn aangegeven.
De hieronder aangegeven stations zijn de stopplaatsen van de Intercity. De getallen achter deze stations geven de Intercity-lijnen aan die hier een aansluitende (overstap-)verbinding hebben.

MG = menngarrent (centraalstation, CS). Een dollarteken ($) tussen twee stations geeft aan dat de treinreis met een veerboot onderbroken wordt. Als (een deel van de) de treinwagons op de boot meegevoerd wordt, is het dollarteken zwart; moet er overgestapt worden, dan is het teken rood.

Zie verdere informatie over de veerbootverbindingen Gret--Amahagge, Aflif--Girdes en Gralkrich--Tsjech.

Tot 1992 heetten de luxe sneltreinen in Spokanië menntreno. Deze naam is nu in het internationale begrip intercity veranderd.


Lijn 1 (rood) 1x per uur

Tanburo-MG (2,3) • Holare (2) • Bôrâ-MG (2) • Lammafin-S˙rt • Trondom-MG (3) • Trendon-MG • Hirdo-MG (4) • Xea • Ef Pârenkiy (4) • Gret-MG • Gret-Port •$• Amahagge-Port • Amahagge-Kanol (5,7) • Xemân • Ozaneto a/e Prek • Moques • Hoggebim-MG (6) • Aflif-Port •$• Girdes • Tuűn • St.Leraquen • Quitas-Olas • Leeserf • Milbo-MG (7) • Lassos (7) • Prus (7) • Zar • Husta-Atlânto • Husta-Port


Lijn 2 (blauw) 1x per uur

Tanburo-MG (1,3) • Holare (1) • Bôrâ-MG (1) • Kurriy-MG • Ylt-g˙rt • Knolbol • Korif-MG


Lijn 3 (groen) 1x per 2 uur

Tanburo-MG (1,2) • Kussik-MG • Klank • Trondom-MG (1) • Empecho • St.Her • Hildi-Zutter • Hajequű • Trunschen • Baixa • Tosiy-MG • Piroes-Sentrym • Berezze-MG (4) • Minde-MG (4) • Minde-Port (4)


Lijn 4 (geel) 1x per 2 uur   dienstregeling

Lift-MG • Lâuben • Blort • Blumarr • Hirdo-Blof • Hirdo-Kanol • Hirdo-MG (1) • źno-Zeanu • Ef Pârenkiy (1) • Mena • Ozaneto a/e Leije • Berezze-MG (3) • Minde-MG (3) • Minde-Port (3)


Lijn 5 (bruin) 1x per uur

Tunbas (8) • Tunoefiy (8) • Marafaniy (7) • Polefi-Jariâlo (7) • Fonistâ (7) • Amahagge-Kanol (1,7) • Feuni • Ies • Gralkrich-Nutter (6) • Gralkrich-Port (6) •$• Tsjech-Port (6) • Tsjech-Lysse (6) • Zest • St.Alycro (6) • St.Jeny-đôrcel (6) • Asjetto-MG


Lijn 6 (oranje) 1x per 2 uur

Tanb˙r-Grufoci • Tanb˙r-MG (8) • źrlentô • Oneus˙rt (7) • Granô • Halepoai a/e Kjoep • G˙rô-MG (1) • Hoggebim-MG (1) • Xolestajo • Gralkrich-Nutter (5) • Gralkrich-Port (5) •$• Tsjech-Port (5) • Tsjech-Lysse (5) • St.Alycro-Neno (5) • St.Jeny-đôrcel (5) • Blefmirra • Trofy • Komy • Lasy • Jatty-Lomky


Lijn 7 (lichtblauw) 2x per 3 uur

Husta-MG • Zar-Husta-MG • Zar-MG (1) • Prus (1) • Lassos (1) • Milbo-MG (1) • Milbo-Port • Mollefin-MG (8) • Floran (8) • Oneus˙rt (6) • Imenal • Crelco-S˙rt • Marafaniy (5) • Polefi-Jariâlo (5) • Fonistâ (5) • Amahagge-Kanol (1,5)


Lijn 8 (paars) 1x per 2 uur

Tunbas (5) • Tunoefiy (5) • Lostô • Môntariy • Tanb˙r-MG (6) • Floran (7) • Mollefin-MG (7)


Zie ook de Dienstregeling Intercity's.


Wijzigingen sinds 2018:

Lijn 1Het bochtige traject Amahagge-Kanol--G˙rô-MG--Hoggebim-MG is in maart 2020 vervangen door het rechtgetrokken en opgewaardeerde traject Amahagge-Kanol--Xemân--Ozaneto a/e Prek--Moques--Hoggebim-MG.
Omdat lijn 9 is opgeheven, is Prus--Husta-Okryrf--Husta-Nurp sinds september 2018 vervangen door Prus--Zar--Husta-Atlânto--Husta-Port, zodat er toch nog een intercity-verbinding met de veerhaven bestaat.
Lijn 4Eindpunt was Minde-MG, maar rijdt sinds maart 2020 door tot Minde-Port.
Lijnen 5 en 8  Stoppen sinds april 2019 nu ook in Tunoefiy, zodat er een overstap tussen beide lijnen bestaat.
Lijn 7Was paars, is sinds maart 2020 lichtblauw. Rijdt sinds maart 2020 niet meer naar Amahagge-Port.
Lijn 8Was lichtblauw, is sinds maart 2020 paars.
Lijn 9Is per september 2018 vervallen. De oorspronkelijke route was:
Husta-Port • Husta-Atlânto • Prus • Lassos • Milbo-MG • Milbo-Port • Mollefin-MG • Floran • Halepoai a/e Kjoep • G˙rô-MG • Đorâs • Amahagge-Kanol • Amahagge-Port •$• Gret-Port • Gret-MG • Ef Pârenkiy • źno-Zeanu • Hirdo-Tygt • Hirdo-MG) • Trendon-MG • Trondom-MG • Lammafin) • Bôrâ-Port • Bôrâ-MG

Tot 1992 werd de Intercity "Menntreno" genoemd. Er waren toen 16 lijnen. De relatie met de oude lijnnummering en de huidige is als volgt:

Menntreno Intercity
  1. Tanburo-MG <> Husta-Nurpidem
  1a.  Girdesef <> Tuűnvervallen
  2. Tanburo-MG <> Korif-MGidem
  3. Tanburo-MG <> Minde-Portidem
  4. Lift-MG <> Minde-MGidem
  5. Trondom-MG <> Piroesvervallen
  6. Andel <> Korif-MGvervallen
  7. Tunbas <> Asjetto-MGheet nu lijn 5
  8. Tanb˙r-Grufoci <> Jatty (LY)heet nu lijn 6
  8a.Gasky <> Blefmirravervallen
  9. Mollefin-Port <> Liyrotykavervallen
10. Husta-MG <> Amahagge-Kanol   heet nu lijn 7
11. vervallen 
12. Tunbas <> Mollefin-MGheet nu lijn 8
13. vervallen 
14. Husta-Port <> Bôrâ-MGheet nu lijn 9

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 19-010481 • SPARC 22 jun 1997