Spokanisch Archief

SPOORWEGEN: seinsystemen
Terug naar
Spoorwegen
 
Overkoepelend bestand
Veiligheid bij de spoorwegen
 

 
Extra informatie
Schema 1: Relaties tussen voorseinen, hoofdseinen en gecombineerde seinen op de vrije baan, systeem SA-021084 (Spooksoliy Arânkas)
Schema 2: Idem, maar met animatie (knipperende lichten)
Invoegseinen: Nadere uitleg
Seinen: Particuliere maatschappijen

Het seinsysteem van Spooksoliy Arânkas (Spokanische Spoorwegen) wordt in de volgende series ingedeeld:

Serie 100: Snelheidsbeperkingen Vitešo-zloffosz
Serie 200: Hellingen Plajôsta
Serie 300: Seinspecificaties en -markeringen S˙n-spesifikaša ur ôc-kaflédôsta
Serie 400: Stop- en rangeertekens Stôpe-blâtiys ur rângere-ôcs
Serie 500:   Waarschuwingen en mededelingen    Vârnôsta ur informaša
Serie 600: Opdrachten Xafollas
Serie 700: Onderborden Suôrms
Serie A: Vaste tekens met lichten Fest blâtiys lef armâtats
Serie R: Beweegbare tekens met lichten Rutramiyn blâtiys lef armâtats
Serie AS: Lichtseinen Armâtat-s˙ns
Serie KS: Overwegmarkeringen Kurarelsz-blâtiys

Elke serie wordt in een apart bestand behandeld, inclusief afbeeldingen.
De in deze bestanden opgenomen overzichten zijn gebaseerd op de uitleg in de Toregliss˙ frópj˙ S˙ns ur Blâtiys (Reglement voor Seinen en Tekens) , uitgave 6 juni 1985, zoals in gebruik bij de Spokanische Spoorwegen. Bij seinen en tekens die ná die datum zijn vastgesteld, is de datum van ingebruikneming expliciet genoemd.
Een origineel exemplaar van het reglement uit 1985 is in het Fysieke Archief aanwezig. Latere edities zijn verschenen op 2 feb 1990, 20 mrt 1998, 21 nov 2005 en 15 jul 2011 (met talloze aanvullings-, correctie- en wijzigingsbladen in de tussentijd).

Bord 527
Grens tussen twee blokken die bediend
worden door verschillende blokposten.
Dit bord is te vinden bij station
Leranu-s˙rt. Het is 14 km naar de vorige
blokpost (station Diôi-s˙rt) en 42 km
naar de volgende blokpost (knooppunt
Kupân-Nts). De afstand van 42 km is de
grootste afstand tussen 2 blokposten in
Spokanië.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 77-101082 • SPARC 04 apr 1991