Spokanisch Archief

STATIONS EN HALTES: jaartallen
Bestandsgroep Stations
Openings- en sluitingsjaren
Afkortingen en aantal perrons/sporen
Voorzieningen op/bij de stations
Lijnen die de stations aandoen
 
Terug naar
Spoorwegen
Bouwwerken

Dit bestand
1. Alfabetisch overzicht stations en haltes
2. Chronologisch overzicht openingsjaren
 

Status: Check of alle stations correct in DICTIO staan, en aanklikbaar maken.
 

In 2005 is het nieuwe station van Trofy geopend; het oude gebouw uit 1954 is gesloopt. Het nieuwe gebouw (een creatie van het bekende architectenbureau Prr, Godez & Dlty (Pagod) uit Amahagge) oogst met zijn moderne uitstraling en royale gebruik van getint glas veel lof. Maar veel bewoners van Trofy voelen zich ook beledigd omdat het enige gebouw in Trofy dat ontworpen was door een architect uit deze stad (Vikter Metruss-Palo), zo nodig gesloopt moest worden, ook al vond niemand het mooi.

 

Stations of haltes die als zodanig niet meer in gebruik zijn (meestal omdat de spoorlijn is opgeheven), zijn in rood aangegeven. Het jaartal tussen haakjes geeft het openingsjaar aan van de (eerste) spoorlijn waaraan deze halte of dit station ligt. De jaren daarachter zijn de openingsjaren van de stationsgebouwen of haltes (s = station; h = halte). Achter deze jaartallen zijn de volgende extra markeringen mogelijk:

S  station gesloopt
Hstation als woonhuis in gebruik
Bstation heeft bijzondere bestemming gekregen (restaurant, kantoor, ed)
Gstation buiten gebruik (dit kan in de praktijk ook betekenen dat het gebouw een niet-officile
bestemming heeft, bijvoorbeeld als opslagplaats of kraakpand)

Als een stationsgebouw is gesloten of gesloopt, wil dat nog niet zeggen dat ook het station is opgeheven: er kan een nieuw gebouw zijn geplaatst, of het station kan tot halte zijn gedegradeerd.

Voorbeelden

(1905) s1905Spoorlijn met station 1905 geopend (en beide nog steeds in gebruik).
(1884) h1926Spoorlijn in 1884 geopend, maar deze halte is pas in 1926 ingericht.
(1885) s1931Spoorlijn in 1885 geopend, maar dit station is pas in 1931 geopend.
(1927) s1927S, s1980Spoorlijn en station geopend in 1927; station is weer gesloopt en in 1980 is een nieuw gebouw geopend. Zonder nadere aanduiding kan aangenomen worden dat het oude gebouw (ongeveer) in hetzelfde jaar is gesloopt als het nieuwe is geopend (dus hier: 1980).

Veel stations zijn al tamelijk snel weer gesloopt; het waren vaak goedkoop opgetrokken (houten) gebouwtjes die na enkele decennia niet meer voldeden. Zodra een spoorwegmaatschappij wat meer geld had (en de overheid soms ook bijsprong) werd er een beter gebouw neergezet.

(1883) s1883H, s1932Spoorlijn en station geopend in 1883; stationsgebouw tegenwoordig als woonhuis in gebruik; nieuw stationsgebouw in 1932.

Over het algemeen krijgen stationsgebouwen een woonhuisbestemming als het station degradeert tot halte, of als de spoorlijn wordt opgeheven.

(1887) s1888B, s1970Spoorlijn geopend in 1887. Station (geopend in 1888) heeft bijzondere bestemming gekregen (restaurant, kantoor, ed), nieuw station uit 1970.

Als een stationsgebouw een jaar n de spoorlijn is geopend, is dit meestal een gevolg van vertraging bij de bouw. Meestal werd een provisorische halte ingericht totdat het gebouw voltooid was.

(1891) h1891, s1910G, h1962Spoorlijn en halte geopend in 1891. Station (geopend in 1910) buiten gebruik, vanaf 1962 is hier een halte.

We mogen aannemen dat de sluiting van het stationsgebouw samengaat met de ingebruikneming van de halte. Stations die "buiten gebruik" zijn, kunnen door de spoorwegmaatschapij nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt (opslagplaats).


Een spoorlijn heet gesloten als er geen personenvervoer volgens de dienstregeling meer op plaatsvindt (dan zijn ook de haltes en stationsgebouwen gesloten). Soms vindt er nog wel goederenvervoer of incidenteel personenvervoer (toeristentreinen, omleidingen ed.) plaats.
Als een gesloten spoorlijn niet meer gebruikt wordt en in verval raakt, is de lijn buiten gebruik. De rails zijn overwoekerd, wissels zijn vastgeroest, bruggen en tunnels zijn dikwijls ingestort en het seinsysteem functioneert niet meer.
Een spoorlijn die geheel verdwenen is, heet opgebroken. Soms is er nog een dijklichaam of bedding zichtbaar, maar dikwijls is het oude trac niet meer terug te vinden (bijvoorbeeld omdat er een weg is aangelegd of een nieuwe woonwijk is gebouwd). Soms verraden oude tunnels en bruggen dat er ooit een spoorlijn heeft gelopen.


1. Alfabetisch overzicht stations en haltes

(MG = menngarrent = centraalstation)

. Aagee(1905) s1905S, s1934
. Astiy(1936) s1936S, s1955
. Abenato(1886) h1886, s1923
. Aber(1936) s1936
. Abert= Abert-MG (naamswijziging in 1958)
. Abert-MG(1896) s1897S, s1966
. Abert-Port(1958) s1959G
Station en lijn in 1988 gesloten
. Aboris-Sinto-Jenu(1925) s1922
Station was al in 1922 gereed, maar de lijn werd 3 jaar te laat geopend
. Abreefiy(1971) h1971
. Acabra(1911) h1911, s1944
. Acaratsa(1928) h1928, s1935
. Aelle-Hont(1930) h1930
. Aequet(1912) h1912, s1916
. Afarcal(1906) s1906H, s1967
. Aflif= Aflif-MG (naamswijziging in 1906)
. Aflif-MG(1883) s1883S, s1970
. Aflif-Port(1906) s1906S, s1971
. Afonyste= Tunprest-Afonyste (naamswijziging in 1967)
. Agramo(1922) h1922, s1932
. Agtrahus(1882) h1884
. Airzl(1884) h1926
. Ajfetas(1922) h1922, s1927H
Station en lijn naar Vch in 1981 buiten gebruik
. Ajertaliy(1886) h1886, s1890S, s1933S, s1975
. kekordas(1907) s1907S, s1937
. Akom(1934) h1934, s1955
. lfregt(1925) h1925
. Amahagge-Blufk(1880) s1984
. Amahagge-Fesdure(1880) s1880S, s1969
. Amahagge-Groto(1880) s1880S, s1955
. Amahagge-Hoento-weg(1880) s1958
. Amahagge-Kanol(1878) s1878S, s1924
. Amahagge-Kjobeestiy(1878) s1914S, s2000
. Amahagge-Minnepirta= Amahagge-Kjobeestiy (naamswijziging in 1988)
. Amahagge-Nutter(1880) s1941
. Amahagge-Port(1914) s1914S, s1966S, s2003
. Amahagge-Tryjumf(1878) s1879S, s1950
. Amejo(1917) h1917
. Amentlestu(1903) s1904
. Amer(1897) h1897
Halte in 1931 opgeheven; gehucht Amer-Ef-Plezuvyty is ook verdwenen
. Ameronne(1907) s1908B, s1922
. Amproafiy(1875) h1875
. Anchte-Cryrfe(1881) h1881
. Andel(1915) s1915B, s1933
. Aneta(1895) s1896
. Apentrec-Woklahte(1913) s1913
. p(1902) s1902H
Station en lijn naar Hier in 1973 gesloten (woonhuis geworden), in 2006 heropend/gerenoveerd voor heropende lijn Roensa--Hier
. Aquand(1886) s1887H, s1965
. Areo(1917) h1917
. Aschen(1904) s1905S, s1925
. Asjetto(1888) s1888B
Zie Asjetto-MG
. Asjetto-MG(1935) s1935
Dit station is iets verderop, bij haven
. Asjetto-Nutter(1910) s1910S, s1959
. Asjetto-Wefot(1888) s1937
. Ater-G(1915) h1915
. Atylfa(1891) h1891, s1935
. Autaniy(1912) s1912S, s1950
. Azerse(1874) h1874, s1910
. Bachstromm(1887) h1887
. Baixa(1902) h1902, s1966
. Balier(1976) s1976 Xijernolac
. Balison(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
. Bla(1907) h1907, s1957
. Begr(1910) s1911G, h1981
. Bejo-Mariy(1905) s1905
. Ben(1897) h1897, s1900S, s1937
. Bercori(1928) h1928
. Beref= Berref-belt (naamswijziging in 1955; naam van dorp is reeds in 1915 veranderd in Berref-belt)
. Berezze= Berezze-MG (naamswijziging in 1939, met nieuw station)
. Berezze-MG(1890) s1890B, s1939 ook Xijernolac
Station uit 1939 is 400 m verder naar het oosten gebouwd
. Berezze-Trak(1890) s1998 Xijernolac
. Bergosrt(1900) s1900
. Berref-belt(1911) h1911
. Be(1912) s1912B, h1967
. Blacroos(1896) h1984
. Blefgrs= Lest-Blefgrs (naamswijziging ca. 1935)
. Blefmrket(1883) h1883
. Blefmirra(1891) h1891, s1936
. Blent(1878) h1878
. Bleuj(1932) s1932
. Blort(1885) s1885S, s1955S, s1998
. Blumarr(1885) h1885, s1895
. Bomy(1932) h1932
. Br= Br-Port (naamswijziging in 1903)
. Br-Atlnta(1912) s1995
. Br-MG(1903) s1903S, s1970
. Br-Nutter(1911) h1911, s1928
. Br-Port(1893) s1893S, s1952
. Bs-Botr(1926) h1926
. Breenco(1923) h1923
. Bravone(1905) s1905
. Bref(1908) h1908
. Brts(1930) s1930H
Station in 1947 gesloten
. Bstsrt(1889) h1889
. Clster-Uperr(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Clster-Vrmiy(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Cavaljo(1976) s1976 Xijernolac
. Cerobiy(1891) h1891, s1907
. Chenc(1910) h1910, s1922H
Station en lijn in 1987 gesloten, sinds ca. 1995 deels buiten gebruik
 
Het voormalige station van Chenc, tegenwoordig een woonhuis. Hoewel de
spoorlijn officieel niet meer bestaat, wordt het deel tussen Mollefin
en Chenc sporadisch nog wel door goederentreinen gebruikt.
Het passeerspoor wordt nooit meer bereden en de perrons zijn verdwenen.
 
. Chornitt(1932) h1932, s1936
. Clamia-zeces(1925) h1925
Halte en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
. Clat(1913) s1913S, s1955
. Cleefer(1916) h1916
. Clemba(1895) s1895H
Station en lijn in 1987 gesloten
. Cltehynne-Leerb(1932) h1932
. Conityje(1892) s1892B, s1966
. Crdy(1903) h1903
. Cs(1907) s1907S, s1947
Eerste station in 1946 ingestort
. Covent-taris(1886) h1886
. Crea= Crea-Trents (naamswijziging in 1905)
. Crea-Trents(1882) h1882
. Crelco= Crelco-Srt (naamswijziging in 1906)
. Crelco a/e Klinnr(1906) s1906G
Station in 1955 opgeheven; Crelco-Zeces ervoor in de plaats
. Crelco-Srt(1879) s1879S, s1955
. Crelco-Zeces(1879) s1955
. Cremanu-Lyrt(1883) s1970
. Crobela(1903) s1904
. Cwnndeln(1910) s1910G, h1962
. Cris(1976) s1976 Xijernolac
. Cromi-Pemp(1920) h1920
. Crtas-Jec(1888) h1888, s1912S, s1978
. Crvent(1904) h1904, s1906
. ftyiy-ef-Mlf(1949) h1949
. Dalpo(1886) s1886S, h1960
. am(1881) h1881, s1934
. eeroymp(1915) h1915
. Dercs-zeces(1913) h1913
. Dii-srt(1883) h1883, s1922
. ivvs(1909) h1909
. Diyn(1915) h1927
. Doe(1886) s1886G, s1960
. nha(1923) h1923
. ors(1882) h1882, s1889S, s1955
. Dreegta(1909) h1909
. Dreumn(1906) s1908
. Drien(1932) h1932
. Drystotall(1884) h1884
. ubiy-Ubama(1905) h1905, s1917
. Durponto(1976) s1976 Xijernolac
. Dverrelt(1911) h1911
Lijn in 1968 opgebroken, haltegebouwtje staat er nog
. Edprof-Byrdla(1927) h1927
. Edprof-MG(1927) s1927S, s1977
. Edprof-Port(1927) s1927S, s1980
. Eeneteree(1885) s1885H, s1952
. Eerdi(1903) h1903
. Eerarkiy(1897) h1910, h1958
Halte in 1928 gesloten en in 1958 heropend
. Ef Dis(1917) s1917S, s1958
. Ef Motrik(1904) h1904, s1960
. Ef Prenkiy(1879) s1880B, s1964
. Ef Plkomer(1886) s1886S, s1938
. Ef Riyfts= Sinto-L-Ef Riyfts (naamswijziging ca. 1955)
. Ef chis(1887) s1888B, s1970
. Ekkrey= Ekkrey-Alycro (naamswijziging in 1972)
. Ekkrey-Alycro(1886) h1886
. Eldelogne(1901) h1901
Halte en lijn in 1984 gesloten
. Elpeu(1887) h1887, s2005
Scherpe boog met halte opgeheven na opening van tunnel in 2005; nu een klein station op andere plek
. Empecho(1889) s1889S, s1933
. Ent-ef-Grt(1916) s1916S, s1966
. Entsrt(1878) h1878
. Eon= Eon-Kulano (naamswijziging in 1990)
. Eon= Eon-Trendon (naamswijziging in 1990)
. Eon-Kulano(1880) h1880, s1973
. Eon-Plych(1885) h1885
. Eon-Trendon(1905) s1905S, s1937
Eerste station in 1934 uitgebrand en gesloopt; drie jaar later nieuw station geopend
. Equaniyt= ubiy-Ubama (naamswijziging in 1963)
. Eratiyft(1890) s1890B
Lijn in 1922 opgebroken
. Eresma= Eresma-Taris (naamswijziging in 1984)
. Eresma-Taris(1911) h1911, s1924
. Est(1900) h1900
. Eterctiy(1887) s1887S, s1966
. Eterctiy-srt= Eterctiy (naamswijziging in 1966)
. Eutomiy(1932) h1932
. Extuomiy(1895) s1896S, h1956
Halte en lijn in 1987 gesloten
. Fabonier(1895) h1895, s1908B
Station en lijn in 1987 gesloten
. Falebo(1905) s1906B, s1956
. Fall-Zverosta(1887) h1887
. Frff(1884) h1884
. Frmirras(1879) h1879, s1933
. Frseerts(1923) h1923, s1927
. Feennklarbr(1936) h1936
. Ferriy(1932) h1932
. Fesfrest-Dm(1911) h1911
. Festruna(1909) h1909, s1949
. Feuni(1878) s1878S, s1952
. Fietso(1882) h1882, s1914
. Firani(1914) s1914
. Fjeso(1937) s1937S, s1969
Oude station is na blikseminslag in 1967 gesloopt
. Flaf(1909) s1909B, s1940
. Flares(1905) s1905
. Flem(1887) h1887, s1922S
Station en lijn in 1989 gesloten
. Flemeuni(1928) h1928, s1934
. Flento(1893) h1893, s1912S, s1937S, s2002
. Flepiyi(1896) h1896, s1965
. Flipa(1922) s1922
. Flivoti(1881) s1883S, s1948
. Flo(1911) h1911
. Flomy(1916) s1917S, s1955
. Floran(1880) s1880B, s1924S, s1959
. Fls(1902) h1902
. Fonis-Jakmseert(1917) h1917
. Fonist(1880) s1881B, s1958
. Fnk(1976) s1976 Xijernolac
. Frt-Albert(1892) h1892
. Frt-Deeter(1879) h1879
. Frt-Iserhent(1904) h1921
. Frt-Lerftf(1906) h1906, s1941
. Frt-Peeter= Frt-Peeter-Ulruf (naamswijziging in 1942)
. Frt-Peeter-Ulruf(1881) h1881
. Fraja(1880) s1881S, s1980
. Frk(1901) h1901, s1906
. Fram(1904) s1904S, h1955
. Frop(1907) h1907
. Fsochmkrur(1912) h1950
. Fu-Qull(1880) h1939
. Gaquggee(1886) h1886, s1939
. Gasky(1901) s1901S, s1951
. Gerfta(1916) h1916
. Girdes(1896) s1896B, s1962
. Girdesef(1895) s1896G, s1940
. Giympiy(1925) h1925
Halte en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
. Glagv(1906) h1906
. Gralkrich= Gralkrich-Nutter (naamswijziging in 1931)
. Gralkrich-Ayrport(1878) h2004
. Gralkrich-MG(1933) s1934
. Gralkrich-Nutter(1878) s1880B, s1958
. Gralkrich-Port(1933) s1933
. Gran(1915) s1915S, s1969
. Gras(1895) s1895S, s1920
Eerste station in 1919 afgebrand; een jaar later was er een nieuw station
. Gret= Gret-MG (naamswijziging ca. 1913)
. Gret-Jakmloin(1936) s1936
. Gret-MG(1879) s1879S, s1976
. Gret-Port(1879) s1880B, s1970
. Gret-Taris(1917) h1917
. Grlab(1907) s1907S, s1950
. Groema(1930) h1930
Halte in 1947 gesloten, lijn in 1983 gesloten
. Grotjagt(1903) h1942
. Grum-belt-Huron(1908) h1908
. Guanja-Figuera(1935) h1935
Halte en lijn naar Krnien in 1979 gesloten, in 1992 heropend
. Ge(1908) h1908, s1928
. Gr= Gr-MG (naamswijziging in 1967)
. Gr-Crybbe-grt(1882) s1967
. Gr-MG(1882) s1882H, s1933
. Hcr(1915) h1915, s1927
. Hafonis(1971) s1971
. Hajega-Bencri(1900) s1900B, s1933
. Hajequ(1889) s1890G, s1949
. Halaresto(1910) s1910B, s1942
. Halefiytj(1908) s1908
. Halepoai a/e Kjoep(1884) h1884, s1914
. Halest-Meen(1884) h1884
. Haleu(1926) s1926
. Haper(1922) h1922
Halte en lijn naar Vch in 1981 buiten gebruik
. Hpyjasta(1882) h1882
. Harfloja-rtuhaj= rtuhaj (naamswijziging in 1933)
. Hrca-Tij(1927) s1927H, h1978
. Has-Korda(1895) h1895
. Hae(1925) s1926H
Station en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
. Heles-Tenta(1912) s1913S, s1953
. Helmyknurfel(1882) h1899
. Heness(1971) h1971
. Hent-Bnr(1911) h1911
. Hent-Korda= Hent-Korda-Egpeeff (naamswijziging ca. 1945)
. Hent-Korda-Egpeeff(1923) h1923
. Hetura(1912) h1912
. Hier(1895) s1895S, s1966H ook Xijernolac
Lijn naar p is 1973 gesloten; station en lijn naar emp in 1987 gesloten; in 1989 station heropend/gerenoveerd voor Xijernolac naar Xrfu-izem; in 2006 lijn naar p heropend
. Hildi= Hildi-Nutter (naamswijziging in 1902)
. Hildi-Nutter(1887) s1887S, s1932
. Hildi-Zutter(1889) s1889B, s1935
. Hirdo= Hirdo-MG (naamswijziging in 1883)
. Hirdo-Blof(1885) s1885S, s1923
. Hirdo-Ef Frts(1892) s1955
. Hirdo-Jl-drurs(1895) s1895S, s1924
. Hirdo-Kanol(1892) s1892S, s1958
. Hirdo-Lotndrynn(1877) h1900
Halte in 1900 geopend n.a.v. de lijn MeaueHirdo-MG
. Hirdo-MG(1877) s1878S, s1960
. Hirdo-Tryjumf(1918) s1918S, s1940
. Hirdo-Tygt(1879) h1879
. Hirdo-Vogily(1888) s1888B, s1979
. Hirdo-zeces(1908) h1908
Halte in 1920 opgeheven
. Hoggebim-Biyfm(1911) h1911, s1943
. Hoggebim-Crzvst(1882) s1882S, s1962
 
Het station Hoggebim-Crzvst is in 1962 geopend en ziet er tegenwoordig
verwaarloosd uit, te midden van een armoedige wijk met flatgebouwen
en rommelige bedrijfjes. De naar rechts afbuigende sporen stijgen naar de
brug over de Hoggebim-fonis; er nadert een regionale trein vanaf deze brug.
 
. Hoggebim-MG(1892) s1892S, s1933
. Hoggebim-Nutter(1892) h1990
. Hoggebim-Ns(1882) s1959
. Hoggebim-Port(1882) s1882B, s1927
. Holare(1911) h1911, s1936
. Hone= Hone-MG (naamswijziging in 1905)
. Hone-MG(1875) s1875S, s1953
. Hone-Wefot(1905) s1905H, s1921
. Huis(1900) h1900, s1963
Tussen ca. 1910 en 1963 deed een naburige herberg dienst als officieus stationsgebouw
. Hupster-Kaen(1903) h1903
. Huragge(1909) h1909
. Hurterg(1911) s1911
. Husta-Atlnto(1879) s1881B, s1924S, s1960
. Husta-MG(1956) s1956B, s1973
. Husta-Nurp(1939) s1939
. Husta-Okryrf(1939) h1939, s1960
. Husta-Port(1879) s1880S, s1961
. Iaflo(2001) s2001 Xijernolac
. Ibesto-Horo(1916) h1916, s1928
. Ies(1949) s1950B, s1969
Eerste stationnetje was niet als permanent bedoeld en huisvest tegenwoordig een galerie
. Iji(1903) h1903, s1948
. Imenal(1884) s1884S, s1952
. Iyrrdjeh(1886) h1886, s1924
. Jakmprusot(1928) h1928
. Jareuc(1925) s1926
. Jattesne(1891) h1891
. Jatty= Jatty-Lomky (naamswijziging in 1988)
. Jatty= Jatty-Loriys-mirra (naamswijziging in 1930)
. Jatty-Berref(1930) h1930, s1936
. Jatty-Lomky(1909) s1909S, s1980
. Jatty-Loriys-mirra(1922) s1922
. Javildul(1887) h1887
. Jedenfals(1884) s1884S, s1936
. Jejoa(1918) s1919B, s1955
. Jek(1918) h1918
. Jel(1912) s1912G, s1939
. Jena(1890) h1890, s1927S, h1945
. Jent(1905) s1905, s2017
Nieuw station op de plaats waar de nieuwe spoorlijn Blort--Tenk de oude lijn Eon--Hone kruist. Oude station is gesloopt
. Jerk(1916) s1916S
Station in 1987 gesloten, lijn in 1987 opgebroken, station in 1990 gesloopt
. Juleg(1895) h1895
. Jstal-Ybbe(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Kaftex(1883) h1883
. Kanea(1932) s1932B, s1952
. Kanol-slue(1908) h1908
. Keer-husof(1882) h1882
. Kim(1901) h1901
. Kiljiy(1905) h1905
. Kitia= Kitia-Srt (naamswijziging in 1988)
. Kitia-Srt(1878) s1878S, s1964
. Kitia-Vender(1906) s1906S, s1937
. Kjeja(1932) s1932S, s1967
. Kjer(1885) h1885, s1931
. Kjoepiy(1883) h1883, s1931
. Kjpur(1941) s1936B, s1960
Gebouw uit 1937 was feitelijk een havenloods met stationsfaciliteiten en bestond al vr de aanleg v.d. spoorlijn
. Kjrt-Crelco(1879) h1879
. Kjutiy(1882) s1882S, s1953
. Klaeu(1883) h1883
. Klalb(1908) s1908S, s1975
. Klank(1904) s1904S, s1937
. Klank-KCA= Klank (de naam Klank-KCA is gebruikt tussen 1909 en 1918 toen ook station Klank-KHY bestond)
. Klank-KHY(1909) s1909B
Station in 1918 buiten gebruik toen KHY failliet ging. Alleen Klank-KCA bestond toen nog, en werd weer Klank genoemd
. Klemp(1902) s1903B, s1940
. Kles(1932) s1932
. Kliyft= Moques-Kliyft (naamswijziging in 1920)
. Knolbol(1905) s1905S, s1969
. Knrbr(1905) h1905
. Kolesz(1905) h1905
. Komy(1909) s1909B, s1979
. Kordas-Plerc(1907) h1907
. Korif-MG(1905) s1905B, s1946
. Korif-Nutter(1905) h1905, s1955
. Korif-Port(1886) s1886B, s1970
. Korif-por(1886) h1886
. Kosr(1897) h1897, s1903B, h1962
Voormalige stationsgebouw is sinds 1962 een caf-restaurant maar fungeert officieus nog als "station"
. Krg(1913) s1913S, s1954
. Krelmps(1915) h1915, s1924
. Kreozy(1887) s1888S, h1980
. Kre= Kre-Grt (naamswijziging in 1955)
. Kre-Grt(1911) h1911
. Kroenent(1913) h1913
Halte gesloten in 1927; dorp bestaat niet meer sinds 1925
. Kros(1909) h1909
. Krsitsi(1883) s1883G, s1965
. Kruic(1916) h1916, s1926
. Kulano-zeces= Mozent (naamswijziging ca. 1945)
. Krnien(1932) h1932, s1935
. Kurriy= Kurriy-MG (naamswijziging in 1973)
. Kurriy-Ager-zerfos(1903) h1973
. Kurriy-MG(1903) s1903B, s1976
. Kussik= Kussik-MG (naamswijziging in 1996)
. Kussik-MG(1904) s1904B, s1935
. Kussik-Roza-arbe(1904) h1996
. Kwg(1917) h1917, s1952
. Kwgseert(1884) s1884G, s1954
. Laben(1904) h1904, s1943
. Lacorun(1886) h1886
. Les(1911) h1911
. Laffenet= Laffenet-Sinto-Mariy (naamswijziging in 1925)
. Laffenet(1904) s1905
. Laffenet-Sinto-Mariy(1911) h1911
Lijn in 1968 opgebroken
. Lajec(1926) h1926
. Lajetu-belt(1895) h1895
. Lajetusrt(1913) h1913, s1925
. Lajy(1903) s1903B, s1930
. Laloje(1891) h1891, s1932
. Lammafin= Lammafin-Srt (naamswijziging in 1988)
. Lammafin-belt(1893) h1893, s1917H, s1968
. Lammafin-Srt(1886) s1886S, s1949
. Lamoneo(1932) h1932
. Lapo(1890) s1890S
Lijn in 1922 opgebroken; station 19221978 bewoond, daarna gesloopt
. Lpran(1926) h1926
. Lr(1926) h1926
. Laraine(1887) s1888S, s1976
. Lardacc-smurf(1879) h1879
. Lassos(1879) s1880S, s1952
. Lassy-Korda(1909) h1909
. Lasy(1909) s1909S, s1953
. Luben(1908) h1908, s1911S, h1920, s1928
Eerste (houten) station afgebrand in 1920
. Leeserf(1904) s1905
. Leffy(1911) s1911
. Leije-srt(1886) s1886S, h1948
. Lemp(1923) h1923
. Leranu= Leranu-Srt (naamswijziging in 1988)
. Leranu-belt(1878) h1878
. Leranu-Srt(1878) s1880S, s1922
. Lest-Blefgrs(1925) h1925, s1946
. Letrenott(1896) s1896
. Lift= Lift-MG (naamswijziging in 1918)
. Lift-Aas(1918) h1918, s1925
Pas in 1926 reden treinen vanaf Lift-Aas door naar Lift-MG. Tot die tijd werd het verbindingsspoor door de stad alleen gebruikt voor materieelverplaatsingen.
. Lift-MG(1908) s1908
. Lijerc-srt(1910) h1910
. Litalu-fes-Wlj(1930) h1930
Halte en lijn in 1983 gesloten
. Liyrotyka(1885) s1886S, s1927B, s1966
. Logono(1926) s1927
. Lnges(1890) h1890, s1953 ook Xijernolac
. Lor(1876) s1876S, s1906
. Lost(1874) s1874
. Mainkul(1904) h1904
. Manes-Bec(1915) s1915G
Station op districtsgrens, officieel buiten gebruik sinds 1933, maar al vanaf ca. 1920 stopten er nauwelijks nog treinen
. Manes-Bec(1958) h1958
Heeft geen relatie met het voormalige, gelijknamige, station uit 1915; halte in 1968 opgeheven en lijn toen gesloten
. Manes-Fer(1892) h1892, s1943
. Manes-Fija(1879) h1879
. Manes-Hll(1907) h1907
. Manes-Laer(1891) s1891S, s1934
. Manes-Laer-Pnt(1933) s1933
. Manes-Pmn(1906) s1906G
Station en lijn in 1985 gesloten
. Manes-Sjeny(1913) s1913B, s1942
. Manes-Toniys(1924) h1924, s1933
. Mnt(1918) h1918
. Mantsjx(1889) h1889
. Marafaniy(1883) h1883, s1902
Zie afbeelding
. Matarija(1890) h1890, s1970
. Mt(1976) s1976 Xijernolac
. Meaue(1900) s1900
. Meen(1890) h1890
Lijn in 1922 opgebroken
. Meer(1909) h1909
. Men-belt(1903) h1903, s1932
. Mena(1886) h1886, s1904
. Menscherr(1911) s1912S, s1936
. Mequ(1890) s1890S, s1926
Station uit 1890 is in 1923 uitgebrand; in 1926 is de rune gesloopt
. Merg(1907) s1907
. Metropoliy(2017) s2017 Xijernolac
Station geopend na de opening van het gelijknamige winkelcentrum in 2015
. Michta(1881) s1881S, s1953
. Milbo= Milbo-MG (naamswijziging in 1937)
. Milbo-MG(1879) s1879S, s1956
. Milbo-Port(1937) s1937B, s1968
. Min-nutter(1895) h1895, s1909
. Min-zutter(1908) h1908, s1926
. Minde= Minde-MG (naamswijziging in 1936)
. Minde-MG(1890) s1890S, s1908 ook Xijernolac
Tussen 18901908 een houten noodgebouwtje
. Minde-Pola(1890) s1967 ook Xijernolac
. Minde-Port(1972) s1972 ook Xijernolac
. Minde-Tergycc(1936) s1936
. Mippar(1895) s1895B, h1940
Station buiten gebruik toen in 1940 de verbindingsboog naar de spoorlijn over de rivier tot stand kwam
. Mirstriymiy(1928) h1928
. Mit(1908) h1908
. Moja(1883) s1883H, s1932
. Moleije-Sinto-Peeter(1884) h1884, s1929
. Molen= Molen-Kolini (naamswijziging in 1948)
. Molen-Kolini(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 gesloten
. Molen-MG(1949) h1949, s1966
. Molerre(1912) h1912, s1920
. Molerre-belt= Moni (naamswijziging ca. 1960)
. Mollefin= Mollefin-MG (naamswijziging in 1909)
. Mollefin-MG(1885) s1885B, s1977
. Mollefin-Nutter(1910) h1910, s1920
. Mollefin-Port(1906) s1906B, s1955
. Mollefin-Reee-pnt(1937) s1995
. Monanee(1902) h1902, s1906S, s1980
. Mone(1883) s1884B, s1919H, s1973
. Moni(1912) h1912
. Moninaa(1909) s1909G, h1944
. Monny(1909) h1909, s1929
. Mont-Rensa(1896) h1896, s1933
. Mntariy(1874) s1875S, s1948
. Moques= Moques-MG (naamswijziging in 1920)
. Moques-Kliyft(1899) h1899
. Moques-MG(1899) s1899S, s1920
. Mora-Peoll(1908) h1908
. Mras(1928) h1928
. Mras-Wuma(1928) h1952
. Mosefi(1882) s1882S, s1955
. Moze= Moze-Srt (naamswijziging in 1982)
. Moze-Lpran(1928) s1929B
Station en lijn in 1980 gesloten
. Moze-Srt(1950) h1950
. Mozent(1914) h1914
Heette tot ca. 1945 Kulano-Zeces
. Mundra(1925) h1925
. Myntriy(1924) h1924
. Myss(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Nacheufiy(1908) h1908
. Nens(1904) h1904, s1962
. Nes(1928) s1929
. Noniy= Noniy-Srt (naam in 1979 gewijzigd na opening van Noniy-ayrport)
. Noniy-ayrport(1910) s1979
. Noniy-Srt(1910) h1910, s1922
. Nust(1922) h1922
. Nustiy(1918) s1918
. Nutterkoles(1926) h1926, s1937
Tot 1937 fungeerde het bij het eindpunt v.d. spoorlijn gelegen gemeentehuis als officieus station
. Nynozyrrs(1884) h1884
. avelira-Lofa(1886) h1886
. Oblemiy(1928) h1928
. gjeeliy-Kriyst(1905) h1905
. Oneusrt(1884) s1884B, s1958
. nks(1884) h1884
. Oofo(1913) s1914S, s1954
. pall(1911) h1911
. Opjevu(1882) h1882, s1903
. x-wagen(1901) h1901
. Ozaneto a/e Leije(1886) s1886G, s1938
. Ozaneto a/e Prek(1899) h1899, s1922
. Oziy(1904) h1904, s1909S, h1959
. Pg-Ronn(1886) h1886
. Pageri(1896) s1896H, h1955
. Paille-fonis(1887) h1887, s1976 ook Xijernolac
. Pajiy(1893) h1893, s1899
. Pamel(1923) s1923H
Lijn in 1942 gesloten en tussen 1943-1945 opgebroken; station is sinds die tijd een woonhuis
. Pn(1928) h1928
. Panosarejee(1895) h1895, s1912H
Station en lijn in 1987 gesloten
. Panzjecos(1909) h1909
. Papije-Knurfel= Papije-Opper (naamswijziging in 1988)
. Papije-MG(1911) s1911S, s1924
Eerste station in 1923 zwaar beschadigd en gesloopt nadat een locomotief hier gexplodeerd was (4 doden)
. Papije-Opper(1909) h1909, s1922
. P(1891) h1891
. Peenei(1903) s1955
. Peetriy-Hnes(1895) h1895
. Penenen(1928) h1928
. Periy-fonis(1889) s1969
. Pipia= Pipia-Grot (naamswijziging in 1909)
. Pipia-Grot(1889) h1889, s1989
. Pipio(1909) h1909
. Piroes= Piroes-MG (naamswijziging in 1974)
. Piroes-Knigta-mirra(1887) s1998 Xijernolac
. Piroes-MG = Piroes-Sentrym (naamswijziging in 1976)
. Piroes-Sentrym(1887) s1888 ook Xijernolac
. Piroes-Viken(1887) s1976 Xijernolac
. Pitla(1930) s1930S, s1979
. Pitrani(1917) h1917, s1950
. Pitu(1891) s1892B, s1938
. Pjaqurros= Pjaqurros-Peyx (naamswijziging in 1941)
. Pjaqurros-Peyx(1904) h1904
. Pl-Pors(1923) h1923
. Plafot(1922) h1922, s1926
. Plk(1911) s1911
. Plan(1912) s1912B, s1960
. Plef(1908) h1908
. Plekotex(1884) s1885B, s1956
. Plerc(1911) h1911
. Pofersrt(1950) h1950
. Pogalo-srt(1895) h1895
. Polefi= Polefi-Zee (naamswijziging in 1988)
. Polefi-Jarilo(1880) s1880S, s1968
. Polefi-Zee(1884) s1884B, s1970
. Poleio(1905) h1905, s1932
. Post(1920) s1920B
Station en lijn in 1987 buiten gebruik
. Potasrt(1888) s1888S, s1962
. Prens-Hady-srt(1907) h1907
. Prenses-bajfto(1907) h1907
. Prus(1879) h1879, s1903
. Prnc(1895) h1895
Halte in 1940 gesloten
. Putu(1923) s1923
. Pt(1880) h1880
. Qua(1911) s1911B, s1925S, s1947
. Qualeja(1883) s1883S, s1924
. Quamiygtalo(1890) h1890, s1976 ook Xijernolac
. Quandep(1914) h1914, s1932
. Quequen(1912) s1912
. Quest(1895) h1895
Halte en lijn in 1987 gesloten
. Queu(1909) s1909S, s1940
. Quitas-Olas(1915) h1915, s1937
. Qula(1879) s1879B, s1962
. Quls-Horo(1928) h1928
. Qumk-nutter(1936) h1936
. Qumk-zutter(1936) h1936
. Qummertiy-ager(2001) s2001 Xijernolac
. Qunt-zeces(1917) h1917
Halte in 1925 gesloten; hele dorp is verdwenen
. Quobenta(1914) s1914S, s1932
Oude station (aan de zuidrand v.d. stad) is in 1930 door een aardverschuiving zwaar beschadigd en gesloopt; nieuwe station is vervolgens in het centrum gebouwd.
. Quober(1926) h1926
. Qutereeefo(1879) h1879, s1905
. Qutstrch(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Quvoetare(1918) h1918
. Rg(1879) h1924
Halte geopend t.g.v. uitbreiding rangeerterrein Ef Prenkiy
. Rn(1882) h1882, s1906
. Rpufmtef(1939) h1939
. Reentgrts(1911) h1911
. Rens-Belbes(1896) h1896
. Rens-Fralynn(1895) h1895
. Reo(1913) s1913
. Reven= Reven-Srt (naamswijziging in 1976)
. Reven-Klemp(1999) s1999 Xijernolac
. Reven-Paille(1976) s1976 Xijernolac
. Reven-Srt(1923) s1923H, s1981
. Rio-Sinto-Baxa(1902) h1902
. Riysbo(1901) s1902H, s1955H
Station en lijn in 1984 gesloten; station en lijn naar Tufiepo in 1991 heropend (stationsgebouw door de SA teruggekocht van de bewoners die het als woonhuis hadden)
. Roensa(1934) h1934, s1936B
Station en lijn in 1969 gesloten, in 2006 heropend
. Rnuh(1891) h1891
. Rums-xijera(1891) h1891
. Rupabe(1915) h1915, s1960G, h1990
. Rymaiy(1900) h1900
. Sa Chyt(1914) h1914
. Sa Lee= Sa Lee-PA (naamswijziging in 1914)
. Sa Lee-KA(1907) s1907
. Sa Lee-MG(1915) s1915
. Sa Lee-PA= Sa Lee-KA (naamswijziging in 1986, bij wisseling van spoorwegmaatschappij)
. Sntberg(1890) h1890, s1960 ook Xijernolac
. arkdomenn(1924) h1924
Halte in 1947 gesloten
. Saso(1911) s1911S, s1946
. atoliy(1904) h1904, s1909
. Savne(1892) s1892S, h1932
. Seertzeekoles(1887) h1887, s1923G
Station en lijn in 1989 buiten gebruik
. eftaliy(1906) h1906, s1922
. Segta-Fahille(1911) h1911
. emp(1886) s1887S, s1957
. Sgalamar(1910) h1910
. Sinto-Alycro= Sinto-Alycro-Neno (naamswijziging in 1981)
. Sinto-Alycro-Neno(1886) h1886, s1888B, s1967
. Sinto-Alycro-Poniy(1932) s1933
. Sinto-Bater(1887) s1888S, s1978 ook Xijernolac
. Sinto-Baxa= Rio-Sinto-Baxa (naamswijziging ca. 1915)
. Sinto-Berc-Leras(1906) s1906B
Lijn in 1967 gesloten en tussen 1969-1975 opgebroken; station is sinds ca. 1977 een restaurant
. Sinto-Colostiy(1886) h1886, s1923
. Sinto-Dnder-ber-Jakm(1903) h1903
. Sinto-Diaz(1887) h1887
. Sinto-Fecone(1912) h1912, s1919G, s1966
. Sinto-Fernannt(1889) h1911
. Sinto-Feuty(1915) s1915
. Sinto-Groje(1899) h1899, s1944
. Sinto-Hafegge(1886) s1886B, s1925S, s2000
. Sinto-Han(1878) s1967
Station geopend nadat parallel lopende tramlijn St.PlomySt.Han is opgebroken, nadat een deel v.d. tramlijn in 1966 door een aardverschuiving na hevige regenval was weggevaagd en in zee verdwenen
. Sinto-Her(1887) h1887, s1914S, s1978
. Sinto-Hirdo(1909) h1909
. Sinto-Jnpyt(1926) h1926
. Sinto-Jeny= Sinto-Jeny-rcel (naamswijziging in 1970)
. Sinto-Jeny-rcel(1933) s1933S, s1972
. Sinto-Jeny-pnt(1970) s1970
Speciaal voor laden/lossen autotrein
. Sinto-Joris(1932) h1968
. Sinto-Justes(1930) h1930
. Sinto-L-Ef Riyfts(1917) h1917
Tot ca. 1955 heette dit "Ef Riyfts", wat minder verwarring geeft aangezien Sinto-L helemaal niet in de buurt ligt en bovendien beter vanaf station Treek bereikt kan worden
. Sinto-Leraquen(1896) s1897S, s1964
. Sinto-Manta= Sinto-Manta-Cheetuc (naamswijziging in 1921)
. Sinta-Manta= Sinto-Manta-Liftka (naamswijziging in 1921)
. Sinto-Manta-Cheetuc(1888) s1888S, s1921
. Sinto-Manta-Liftka(1892) s1892H, h1922
. Sinto-Manta-port(1892) s1892G
Station in 1909 opgeheven toen brug werd geopend
. Sinto-Merlen-Korda(1912) s1912
. Sinto-Michaelis(1913) h1913
. Sinto-Nikls(1905) h1905, s1922
. Sinto-Oaji-Quzo(1924) h1924, s1926
. Sinto-Peeter= Moleije-Sinto-Peeter (naamswijziging ca. 1907)
. Sinto-Plomy(1878) h1878, s1967
. Sinto-Sebsten(1886) h1931, h1979
Halte in 1949 gesloten en in 1979 heropend
. Sinto-Torafebab(1925) s1925
. Sinto-rc(1895) s1895S, s1933H
Station en lijn in 1987 gesloten
. Slre(1886) s1886G, h1966
. Sloegt(1908) h1908
. Slofaro= Slofaro-MG (naamswijziging in 2000)
. Slofaro-MG(1913) s1913S, s1955
. Slofaro-Riffoes(1913) h2000
. Staef(1903) h1903, s1907
. Sundr-Jeerf(1912) s1912S, h1971
. ut(1914) h1914
. Sverft(1883) h1883
. Sylf(1884) h1884
. Tacemenu(1879) s1879H, s1965
. Tanburo= Tanburo-MG (naamswijziging in 1913)
. Tanburo-MG(1905) s1905S, s1959
. Tanburo-Opper(1913) h1913, s1960
. Tanbr= Tanbr-MG (naamswijziging in 1934)
. Tanbr-Ayrport(1931) s1988
. Tanbr-Grufoci(1963) s1963
. Tanbr-MG(1874) s1875S, s1902
. Tanbr-Port(1934) s1934
. Tanbr-Tyls(1934) h1934
. Tanfija(1936) h1936
Halte en lijn in 1985 gesloten
. Tanleba(1918) h1918
. Tancs(1923) h1923
. Tarejo(1911) s1911G, h1941
. Tarina(1887) h1887, s1923G
Station en lijn in 1989 buiten gebruik
. Taru(1879) s1880S, s1926
. Tearo(1913) s1913G, h1970
Oude station is tegenwoordig een rune; halte ligt 400 m verder
. Tegto(1902) h1902
. Tejho-Klea(1908) s1909B, s1962
. Tenk(1875) s1877S, s1968
. Tentarisz(1924) h1924
. Teplybbe= Teplybbe-Krappa (naamswijziging in 1951)
. Teplybbe-Krappa(1879) h1878
. Teujan-Port(1876) s1877B, s1966
Heette tot 1985 Xubenuke-Port
. Teujo(1902) h1902, s1908
. Tilda-belt(1886) s1886S, h1912, s1977 ook Xijernolac
. Tilda-hupster(1977) s1977 Xijernolac
. Titeref(1878) h1878, s1953
. Tjokkyt(1935) s1935H
Station en lijn naar Krnien in 1979 gesloten, in 1992 heropend (station gerenoveerd)
. Tloer(1911) s1911S
Station in 1965 gesloopt, lijn in 1968 opgebroken
. Tloer(2001) s2001 Xijernolac
Dit station ligt in centrum (zuidelijker dan oude station uit 1911)
. Tolm(1912) s1912
In 1940 is er een vleugel aan het oude stationsgebouw bijgebouwd
. Tolee(1903) h1903, s1906H, s1949
. Toleo(1932) h1932, s1934
. Tora-zeces(1886) h1963
. Tosiy= Tosiy-MG (naamswijziging in 1990)
. Tosiy-Airdon= Tosiy-Helns (naamswijziging in 2006)
. Tosiy-Helns(2001) s2001 Xijernolac
. Tosiy-MG(1887) s1888S, s1905 ook Xijernolac
. Totiarofe-Leresc(1899) s1899G, s1931
. Tr(1887) s1888S, s1955
Station en lijn in 1989 gesloten; in 1995 weer geopend
. Tramme(1897) h1897
. Treek(1917) h1917, s1920H, s1960
. Trejasu(1920) h1920, s1922
. Trendon(1872) s1873B
Spoorlijn in 1930 verlegd; stationsgebouw werd 1930--ca. 1950 als politiebureau gebruikt en is ca. 1955 gesloopt; zie ook Geschiedenis van de spoorwegen
. Trendon-belt(1887) h1887 s1891S, s1957
. Trendon-klarbr(1889) h1889
. Trendon-MG(1930) s1930
. Trendon-Perhx(1887) h1887
Verbinding tussen T.-Perhx en de lijn T.-MG--T.-Tryjymf is in 1934 aangelegd
. Trendon-Tryjumf(1930) h1930, s1957
. Trobensta(1880) s1880S, s1937
. Troebasrt(1879) s1879S, s1908
. Trofy(1891) s1891S, s1954S, s2005
Zie afbeelding
. Trondom= Trondom-Prusot (naamswijziging in 1895)
. Trondom-Clf(1895) h1895
Een halte waar in 1904 of 1905, na de opening van de aftakkende spoorlijn naar Kussik, een houten wachTH CLASS="tel1"ok is neergezet. In 1922 is dit hok afgebrand en vervangen door een stenen wachTH CLASS="tel1"uisje. Dat staat er tot op heden, maar is in 1966 uitgebreid met een kiosk en een toilet. Het is formeel nog steeds een halte, en geen station.
. Trondom-MG(1895) h1895, s1907
Dit station ligt binnen de grachtenring en is 12 jaar na de opening van de lijn naar Lammafin gebouwd. Tussen 1895 en 1907 was er een provisorisch perron en diende een belendende herberg als "station".
. Trondom-Prusot(1872) s1875
In 1872 liep de spoorlijn vanuit Trendon door tot de grachtenring, alwaar een tijdelijk perron. Een belendend fabrieksgebouw diende als "station". In 1875 was het echte stationsgebouw gereed, maar iets oostelijker. Sinds 1895 heet dat Trondom-Prusot. Het stukje spoorlijn tussen dit station en de grachtenring werd buiten gebruik gesteld en raakte in verval. In 1907 is dit hersteld en doorgetrokken naar Trondom-MG. Toen was er een doorgaande verbinding tussen Trendon en Lammafin. Ook in 1907 is de zuidelijke boog vanaf Trondom-Zutter naar -Prusot aangelegd. Diverse bronnen en plattegronden suggereren een "centraalstation" bij de grachtenring. Echter, hier heeft nooit een stationsgebouw gestaan, maar dit eindpunt werd toentertijd wel officieus aangeduid als "Trondom Menngarrent". Zie afbeelding
. Trondom-Zutter(1889) h1889, s1963
In 1889 is Trondom-Zutter als eindhalte ingericht. Een voormalige boerderij (toen aan de rand vd stad) diende als "station". Na de sloop hiervan (omstreeks 1915) is er een halte overgebleven, en pas in 1963 is er een bescheiden stationsgebouwtje gebouwd.
. Trunschen(1889) s1889S, s1990
. Trupiy(1907) h1907, s1923
. Trus(1932) s1932
. Tsjech= Tsjech-Port (naamswijziging in 1931)
. Tsjech-Lysse(1886) s1938
. Tsjech-MG(1932) s1932
. Tsjech-Port(1886) s1887S, s1979
. Tsjok-pnt(1934) h1934
. Tuckr-pnt(1970) s1970
Speciaal voor laden/lossen autotrein
. Tuckr-port(1891) s1891S
Station en lijn naar Manes-Laer in 1933 opgebroken, toen Tuckr-bruggen werden geopend
. Tufiepo(1878) s1878S, s1968
. Tulnn(1886) s1886S, s1939
. Tunbas(1892) s1893S, s1967
. Tuniy(1891) h1891, s1935
. Tunlf(1901) h1901
Halte en lijn in 1984 gesloten, lijn sinds 1992 buiten gebruik
. Tunoefiy(1879) h1879, s1922
. Tunoefiy-port(1892) s1892B
Station in 1909 opgeheven toen brug werd geopend. Tegenwoordig is het een restaurant.
. Tunprest(1918) h1918
Halte in 1967 gesloten
. Tunprest-Afonyste(1918) h1918
. Tura(1879) h1879, s1927
. Tustia(1950) h1950, s1955
. Tun(1896) h1896, s1916
In 1896 officieel slechts een halte, maar een belendende herberg fungeerde tot 1916 als stationsgebouw en werd in 1933 een woonhuis
. Twento(1878) s1880S, s1980
. Ubipa-Manes-Btart(1906) h1906
. Umyn-Jakm(1904) h1904
. Undarjenn(1934) h1934
Halte in 1950 gesloten
. Ungastyl(1882) h1882
. Uofiten(1936) h1936, s1969
. Uaniy-cap(1977) s1977 Xijernolac
. Vlahagge(1912) h1912
. Vega= Vega-hupster (naamswijziging in 1909)
. Vega-belt(1902) s1902H, h1946, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
. Vega-hupster(1902) s1902S, h1961, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
. Vel-Azro(1908) s1908G, s1935
. Velpentiy(1918) h1918
. Vexi-Krupel-blof(1903) h1903
. Vlament(1880) h1880, s1925
. Vlel(1905) s1905G, s1948
. Vortarent(1880) h1880, s1901
. Vrustiy(1906) h1906
. Vch(1883) s1883S, s1927
. Vyl-ster(1905) h1905
. Vyl-Aufgiy(1976) s1976 Xijernolac
. Vyl-Crlaje(1900) h1900, s1923
. Vyl-Mcr(1887) h1887, s1976 ook Xijernolac
. Vyl-Qummertiy(1887) h1887
. Vyl-rblo(1902) s1902S, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
. Wnch(1917) h1917
. Wefotkanas(1903) h1973
. Woet(1918) h1918
. Wyndriy(1879) h1879
. X j/e Prusots(1882) s1883S, s1925
. Xals(1897) s1897S, s1932
. Xalf= Xalf-MG (naamswijziging in 1911)
. Xalf-MG(1902) s1902S, s1944
. Xalf-Pola(2001) s2001 Xijernolac
Dit station ligt 300 m zuidelijker dan oude Xalf-Sentrym uit 1911
. Xalf-Sentrym(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
. Xalf-Sentrym= Xalf-Pola (naamswijziging in 2006)
. Xarebafiy(1886) h1886, s1887
. Xrfu-izem(1887) s1887S, s1936 ook Xijernolac
. Xea(1888) s1888H, s1950
. Xemn(1899) s1899B, s1951
. Xenhe(1922) s1922B
Station en lijn naar Vch in 1981 gesloten
. Xijera-srt(1912) s1912B, h1977
. Xijeravildul(1883) h1883
. Xcramiy(1926) h1926, s1937
. Xoless= Xoless-Zeces (naamswijziging in 1904)
. Xoless-belt(1924) h1924
. Xoless-Nutter(1904) h1908
. Xoless-Zeces(1882) h1882, s1889S, h1961
Station in 1961 andere bestemming, in 1989 gesloopt
. Xolestajo(1881) s1881S, s1921
. Xolije(1900) h1900, s1905
. Xubenuke(1876) h1876, s1910
. Xubenuke-Port= Teujan-Port (naamswijziging in 1985)
. Xugen-Fjer(1907) h1907
. Ybbe-belt(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
. Ychem(1939) h1939
. f-srt(1881) s1881S, h1944
. Ylt-grt(1907) h1907, s1922
. Ylt(1922) s1922
. Ympacc(2004) s2004
. no-Zeanu(1879) h1879, s1901S, s1980
. Yle(1893) h1941
. ran(1897) s1897B, s1942
. rbas(1936) h1936
Halte en lijn in 1985 gesloten
. rlas(1887) h1887, s1912H, s1942
. rlent(1913) s1913B, s1972
. rowytte(1884) h1884
. rtan(1911) s1911B, s1927
. rtazo(1908) s1908S, s1966
. rts a/e Krur(1908) s1908
. rtuhaj(1884) s1885S, s1933
. rufy(1934) h1934
. zuille(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
. Zar= Zar-MG (naamswijziging ca. 1935)
. Zar-Husta= Zar-Husta-MG (naamswijziging in 1979)
. Zar-Husta-MG(1956) s1956
. Zar-Knurfel(1924) h1924
. Zar-MG(1879) h1879, s1921
. Zarpyro-Kjiyft(1885) h1885
. Zelm(1909) h1909
. Zendoreno(1886) h1886
. Zeone(1915) h1915, s1945
. Zermatt(1907) s1907H, s1955
. Zertoniyta(1906) s1907S, s1952
. Zest(1886) s1886H, s1911
. Zezem(1902) s1902G, s1937
. Ziffon(1923) s1924
. Zimp(1890) h1890, s1908
. Zjk(1891) h1891, s1909
. Zlopiyn(1890) h1890
. Zluff(1882) h1882
. Zrf(1904) h1904
. Zryn-Deefcvf(1882) h1882
. Zgt(1874) h1874
. Zumela(2001) s2001 Xijernolac
. Zutterseert(1932) h1932, s1937
. Zvomm(1890) s1977 Xijernolac
. Zvrx(1976) s1976 Xijernolac

2. Chronologisch overzicht openingsjaren stations

Betekenis van de kolommen:

A doorlopende nummering van alle stationsgebouwen
B doorlopende nummering van de stationsgebouwen die heden nog als zodanig in gebruik zijn
C openingsjaar station(sgebouw)
D jaar waarin het stationsgebouw niet meer als zodanig fungeert (met nadere omschrijving);
dit jaar is veelal gelijk aan het jaar waarin een nieuw stationsgebouw is geopend (zie aldaar)
E naam van het station


A B CDE
.   1873 (1930-ca. 1950 politiebureau, ca. 1955 gesloopt) Trendon
. . 1874   Lost
.   1875 (1953 gesloopt) Hone-MG
.   1875 (1948 gesloopt) Mntariy
.   1875 (1902 gesloopt) Tanbr-MG
. . 1875   Trondom-Prusot
.   1876 (1906 gesloopt) Lor
.   1877 (1968 gesloopt) Tenk
.   1877 (1966 andere bestemming) Teujan-Port
.   1878 (1924 gesloopt) Amahagge-Kanol
.   1878 (1952 gesloopt) Feuni
.   1878 (1960 gesloopt) Hirdo-MG
.   1878 (1964 gesloopt) Kitia-Srt
.   1878 (1968 gesloopt) Tufiepo
.   1879 (1950 gesloopt) Amahagge-Tryjumf
.   1879 (1955 gesloopt) Crelco-Srt
.   1879 (1976 gesloopt) Gret-MG
.   1879 (1956 gesloopt) Milbo-MG
.   1879 (1962 andere bestemming) Qula
.   1879 (1965 woonhuis) Tacemenu
.   1879 (1908 gesloopt) Troebasrt
.   1880 (1969 gesloopt) Amahagge-Fesdure
.   1880 (1955 gesloopt) Amahagge-Groto
.   1880 (1964 andere bestemming) Ef Prenkiy
.   1880 (1924 andere bestemming) Floran
.   1880 (1958 andere bestemming) Gralkrich-Nutter
.   1880 (1970 andere bestemming) Gret-Port
.   1880 (1961 gesloopt) Husta-Port
.   1880 (1952 gesloopt) Lassos
.   1880 (1922 gesloopt) Leranu-Srt
.   1880 (1968 gesloopt) Polefi-Jarilo
.   1880 (1926 gesloopt) Taru
.   1880 (1937 gesloopt) Trobensta
.   1880 (1980 gesloopt) Twento
.   1881 (1958 andere bestemming) Fonist
.   1881 (1980 gesloopt) Fraja
.   1881 (1924 andere bestemming) Husta-Atlnto
.   1881 (1953 gesloopt) Michta
.   1881 (1921 gesloopt) Xolestajo
.   1881 (1944 gesloopt; halte geworden) f-srt
.   1882 (1933 woonhuis) Gr-MG
.   1882 (1962 gesloopt) Hoggebim-Crzvst
.   1882 (1927 andere bestemming) Hoggebim-Port
.   1882 (1953 gesloopt) Kjutiy
.   1882 (1955 gesloopt) Mosefi
.   1883 (1970 gesloopt) Aflif-MG
.   1883 (1948 gesloopt) Flivoti
.   1883 (1965 buiten gebruik) Krsitsi
.   1883 (1932 woonhuis) Moja
.   1883 (1924 gesloopt) Qualeja
.   1883 (1927 gesloopt) Vch
.   1883 (1925 gesloopt) X j/e Prusots
.   1884 (1952 gesloopt) Imenal
.   1884 (1936 gesloopt) Jedenfals
.   1884 (1954 buiten gebruik) Kwgseert
.   1884 (1919 andere bestemming) Mone
.   1884 (1958 andere bestemming) Oneusrt
.   1884 (1970 andere bestemming) Polefi-Zee
.   1885 (1955 gesloopt) Blort
.   1885 (1952 woonhuis) Eeneteree
.   1885 (1923 gesloopt) Hirdo-Blof
.   1885 (1977 andere bestemming) Mollefin-MG
.   1885 (1956 andere bestemming) Plekotex
.   1885 (1933 gesloopt) rtuhaj
.   1886 (1960 gesloopt; halte geworden) Dalpo
.   1886 (1960 buiten gebruik) Doe
.   1886 (1938 gesloopt) Ef Plkomer
.   1886 (1970 andere bestemming) Korif-Port
.   1886 (1949 gesloopt) Lammafin-Srt
.   1886 (1948 gesloopt; halte geworden) Leije-srt
.   1886 (1927 gesloopt) Liyrotyka
.   1886 (1925 andere bestemming) Sinto-Hafegge
.   1886 (1966 buiten gebruik; halte geworden) Slre
.   1886 (1977 gesloopt) Tilda-belt
.   1886 (1911 woonhuis) Zest
.   1887 (1965 woonhuis) Aquand
.   1887 (1966 gesloopt) Eterctiy
.   1887 (1932 gesloopt) Hildi-Nutter
.   1887 (1957 gesloopt) emp
.   1887 (1979 gesloopt) Tsjech-Port
. . 1887   Xarebafiy
.   1887 (1936 gesloopt) Xrfu-izem
.   1888 (1935 andere bestemming) Asjetto-MG
.   1888 (1970 andere bestemming) Ef chis
.   1888 (1979 andere bestemming) Hirdo-Vogily
.   1888 (1980 gesloopt; halte geworden) Kreozy
.   1888 (1976 gesloopt) Laraine
. . 1888   Piroes-Sentrym
.   1888 (1962 gesloopt) Potasrt
.   1888 (1967 andere bestemming) Sinto-Alycro-Neno
.   1888 (1978 gesloopt) Sinto-Bater
.   1888 (1921 gesloopt) Sinto-Manta-Cheetuc
.   1888 (1905 gesloopt) Tosiy-MG
.   1888 (1955 gesloopt) Tr
.   1888 (1950 woonhuis) Xea
.   1889 (1955 gesloopt) ors
.   1889 (1933 gesloopt) Empecho
.   1889 (1935 andere bestemming) Hildi-Zutter
.   1889 (1990 gesloopt) Trunschen
.   1889(1961 andere bestemming; halte geworden;
1989 gesloopt)
Xoless-Zeces
.   1890 (1933 gesloopt) Ajertaliy
.   1890 (1939 andere bestemming) Berezze-MG
.   1890 (1922 andere bestemming; lijn opgebroken) Eratiyft
.   1890 (1949 buiten gebruik) Hajequ
.   1890 (1922 woonhuis, lijn opgebroken; 1978 gesloopt) Lapo
.   1890 (1926 gesloopt) Mequ
.   1890 (1908 gesloopt) Minde-MG
.   1891 (1934 gesloopt) Manes-Laer
.   1891 (1957 gesloopt) Trendon-belt
.   1891 (1954 gesloopt) Trofy
.   1891 (1933 gesloopt, lijn opgebroken) Tuckr-port
.   1892 (1966 andere bestemming) Conityje
.   1892 (1958 gesloopt) Hirdo-Kanol
.   1892 (1933 gesloopt) Hoggebim-MG
.   1892 (1938 andere bestemming) Pitu
.   1892 (1932 gesloopt; halte geworden) Savne
.   1892 (1922 woonhuis; halte geworden) Sinto-Manta-Liftka
.   1892 (1909 buiten gebruik, geen nieuwe halte) Sinto-Manta-port
.   1892 (1909 andere bestemming, geen nieuwe halte) Tunoefiy-port
.   1893 (1952 gesloopt) Br-Port
.   1893 (1967 gesloopt) Tunbas
. . 1895   Blumarr
.   1895 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Clemba
.   1895 (1920 gesloopt) Gras
.   1895 (1966 gesloopt) Hier
.   1895 (1924 gesloopt) Hirdo-Jl-drurs
.   1895 (1940 andere bestemming; halte geworden) Mippar
.   1895 (1933 gesloopt) Sinto-rc
. . 1896   Aneta
.   1896 (1956 gesloopt, 1987 lijn gesloten) Extuomiy
.   1896 (1962 andere bestemming) Girdes
.   1896 (1940 buiten gebruik) Girdesef
. . 1896   Letrenott
.   1896 (1955 woonhuis; halte geworden) Pageri
.   1897 (1966 gesloopt) Abert-MG
.   1897 (1964 gesloopt) Sinto-Leraquen
.   1897 (1932 gesloopt) Xals
.   1897 (1942 andere bestemming) ran
.   1899 (1920 gesloopt) Moques-MG
. . 1899   Pajiy
.   1899 (1931 buiten gebruik) Totiarofe-Leresc
.   1899 (1951 andere bestemming) Xemn
.   1900 (1937 gesloopt) Ben
. . 1900   Bergosrt
.   1900 (1933 andere bestemming) Hajega-Bencri
. . 1900   Meaue
.   1901 (1951 gesloopt) Gasky
. . 1901   Vortarent
.   1901 (1980 gesloopt) no-Zeanu
. . 1902 (1973 woonhuis, lijn gesloten; 2006 station
en lijn heropend)
p
. . 1902   Marafaniy
.   1902 (1955 woonhuis) Riysbo
. . 1902   Tanbr-MG
.   1902 (1977 woonhuis) Vega-belt
.   1902 (1977 gesloopt) Vega-hupster
.   1902 (1977 gesloopt) Vyl-rblo
.   1902 (1944 gesloopt) Xalf-MG
.   1902 (1937 buiten gebruik) Zezem
.   1903 (1970 gesloopt) Br-MG
.   1903 (1940 andere bestemming) Klemp
.   1903 (1962 andere bestemming; halte geworden) Kosr
.   1903 (1976 andere bestemming) Kurriy-MG
.   1903 (1930 andere bestemming) Lajy
. . 1903   Opjevu
. . 1903   Prus
. . 1904   Amentlestu
. . 1904   Crobela
.   1904 (1955 gesloopt; halte geworden) Fram
.   1904 (1937 gesloopt) Klank-KCA
.   1904 (1935 andere bestemming) Kussik-MG
. . 1904   Mena
.   1905 (1934 gesloopt) Aagee
.   1905 (1925 gesloopt) Aschen
. . 1905   Bejo-Mariy
. . 1905   Bravone
.   1905 (1937 gesloopt) Eon-Trendon
. . 1905   Flares
.   1905 (1921 woonhuis) Hone-Wefot
.   1905 (2017 gesloopt) Jent
.   1905 (1969 gesloopt) Knolbol
.   1905 (1946 andere bestemming) Korif-MG
. . 1905   Laffenet
. . 1905   Leeserf
. . 1905   Qutereeefo
.   1905 (1959 gesloopt) Tanburo-MG
. . 1905   Tosiy-MG
.   1905 (1948 buiten gebruik) Vlel
. . 1905   Xolije
.   1906 (1967 woonhuis) Afarcal
.   1906 (1971 gesloopt) Aflif-Port
.   1906 (1955 buiten gebruik, halte opgeheven) Crelco a/e Klinnr
. . 1906   Crvent
.   1906 (1956 andere bestemming) Falebo
. . 1906   Frk
.   1906 (1937 gesloopt) Kitia-Vender
. . 1906   Lor
.   1906 (1985 buiten gebruik, lijn gesloten) Manes-Pmn
.   1906 (1955 andere bestemming) Mollefin-Port
.   1906 (1980 gesloopt) Monanee
. . 1906   Rn
.   1906 (ca. 1977 andere bestemming) Sinto-Berc-Leras
.   1906 (1949 woonhuis) Tolee
.   1907 (1937 gesloopt) kekordas
. . 1907   Cerobiy
.   1907 (1947 gesloopt) Cs
.   1907 (1950 gesloopt) Grlab
. . 1907   Merg
. . 1907   Sa Lee-KA
. . 1907   Staef
. . 1907   Trondom-MG
.   1907 (1955 woonhuis) Zermatt
.   1907 (1952 gesloopt) Zertoniyta
.   1908 (1922 andere bestemming) Ameronne
. . 1908   Dreumn
.   1908 (1987 andere bestemming, lijn gesloten) Fabonier
. . 1908   Halefiytj
.   1908 (1975 gesloopt) Klalb
. . 1908   Lift-MG
. . 1908   Minde-MG
. . 1908   Teujo
. . 1908   Troebasrt
.   1908 (1935 buiten gebruik) Vel-Azro
.   1908 (1966 gesloopt) rtazo
. . 1908   rts a/e Krur
. . 1908   Zimp
.   1909 (1940 andere bestemming) Flaf
.   1909 (1980 gesloopt) Jatty-Lomky
.   1909 (1918 andere bestemming; geen nieuwe halte)  Klank-KHY
.   1909 (1979 andere bestemming) Komy
.   1909 (1953 gesloopt) Lasy
. . 1909   Min-nutter
.   1909 (1944 buiten gebruik; halte geworden) Moninaa
.   1909 (1959 gesloopt; halte geworden) Oziy
.   1909 (1940 gesloopt) Queu
. . 1909   atoliy
.   1909 (1962 andere bestemming) Tejho-Klea
. . 1909   Zjk
.   1910 (1959 gesloopt) Asjetto-Nutter
. . 1910   Azerse
.   1910 (1962 buiten gebruik; halte geworden) Cwnndeln
.   1910 (1942 andere bestemming) Halaresto
. . 1910   Xubenuke
.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Balison
.   1911 (1981 buiten gebruik; halte geworden) Begr
. . 1911   Hurterg
.   1911 (1928 gesloopt) Luben
. . 1911   Leffy
.   1911 (1924 gesloopt) Papije-MG
. . 1911   Plk
.   1911 (1925 andere bestemming) Qua
.   1911 (1946 gesloopt) Saso
.   1911 (1941 buiten gebruik; halte geworden) Tarejo
.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Tloer
.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Xalf-Sentrym
.   1911 (1927 andere bestemming) rtan
.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) zuille
. . 1911   Zest
.   1912 (1950 gesloopt) Autaniy
.   1912 (1967 andere bestemming; halte geworden) Be
.   1912 (1978 gesloopt) Crtas-Jec
.   1912 (1937 gesloopt) Flento
.   1912 (1939 buiten gebruik) Jel
.   1912 (1936 gesloopt) Menscherr
.   1912 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Panosarejee
.   1912 (1960 andere bestemming) Plan
. . 1912   Quequen
. . 1912   Sinto-Merlen-Korda
.   1912 (1971 gesloopt) Sundr-Jeerf
. . 1912   Tolm
.   1912 (1977 andere bestemming; halte geworden) Xijera-srt
.   1912 (1942 woonhuis) rlas
. . 1913   Apentrec-Woklahte
.   1913 (1955 gesloopt) Clat
.   1913 (1953 gesloopt) Heles-Tenta
.   1913 (1954 gesloopt) Krg
.   1913 (1942 andere bestemming) Manes-Sjeny
. . 1913   Reo
.   1913 (1955 gesloopt) Slofaro-MG
.   1913 (1970 buiten gebruik; halte geworden) Tearo
.   1913 (1972 andere bestemming) rlent
.   1914 (2000 gesloopt) Amahagge-Kjobeestiy
.   1914 (1966 gesloopt) Amahagge-Port
. . 1914   Fietso
. . 1914   Firani
. . 1914   Halepoai a/e Kjoep
.   1914 (1954 gesloopt) Oofo
.   1914 (1932 gesloopt) Quobenta
.   1914 (1978 gesloopt) Sinto-Her
.   1915 (1933 andere bestemming) Andel
.   1915 (1969 gesloopt) Gran
.   1915 (1933 buiten gebruik, geen nieuwe halte) Manes-Bec
. . 1915   Sa Lee-MG
. . 1915   Sinto-Feuty
. . 1916   Aequet
.   1916 (1966 gesloopt) Ent-ef-Grt
.   1916 (1987 station en lijn opgebroken,
1990 gesloopt) 
Jerk
. . 1916   Tun
. . 1917   ubiy-Ubama
.   1917 (1958 gesloopt) Ef Dis
.   1917 (1955 gesloopt) Flomy
.   1917 (1968 woonhuis) Lammafin-belt
.   1918 (1940 gesloopt) Hirdo-Tryjumf
. . 1918   Nustiy
.   1919 (1955 andere bestemming) Jejoa
.   1919 (1973 woonhuis) Mone
.   1919 (1966 buiten gebruik) Sinto-Fecone
. . 1920   Gras
. . 1920   Molerre
. . 1920   Mollefin-Nutter
. . 1920   Moques-MG
.   1920 (1987 andere bestemming, lijn buiten gebruik) Post
.   1920 (1960 andere bestemming) Treek
. . 1921   Hone-Wefot
. . 1921   Sinto-Manta-Cheetuc
. . 1921   Xolestajo
. . 1921   Zar-MG
. . 1922   Aboris-Sinto-Jenu
. . 1922   Ameronne
.   1922 (1987 woonhuis, lijn gesloten en deels
buiten gebruik)
Chenc
. . 1922   Dii-srt
.   1922 (1989 gesloopt, lijn gesloten) Flem
. . 1922   Flipa
. . 1922   Jatty-Loriys-mirra
. . 1922   Leranu-Srt
. . 1922   Noniy-Srt
. . 1922   Ozaneto a/e Prek
. . 1922   Papije-Opper
. . 1922   eftaliy
. . 1922   Sinto-Nikls
. . 1922   Trejasu
. . 1922   Tunoefiy
.   1922 (1981 andere bestemming, lijn gesloten) Xenhe
. . 1922   Ylt
. . 1922   Ylt-grt
. . 1923   Abenato
. . 1923   Hirdo-Blof
.   1923 (1942 woonhuis, lijn gesloten; 1945 lijn
opgebroken)
Pamel
. . 1923   Putu
.   1923 (1981 woonhuis) Reven-Srt
.   1923 (1989 buiten gebruik, lijn buiten gebruik) Seertzeekoles
. . 1923   Sinto-Colostiy
.   1923 (1989 buiten gebruik, lijn buiten gebruik) Tarina
. . 1923   Trupiy
. . 1923   Vyl-Crlaje
. . 1924   Amahagge-Kanol
. . 1924   Eresma-Taris
.   1924 (1959 gesloopt) Floran
. . 1924   Hirdo-Jl-drurs
.   1924 (1960 gesloopt) Husta-Atlnto
. . 1924   Iyrrdjeh
. . 1924   Krelmps
. . 1924   Papije-MG
. . 1924   Qualeja
. . 1924   Ziffon
. . 1925   Aschen
. . 1925   Lajetusrt
. . 1925   Lift-Aas
.   1925 (1947 gesloopt) Qua
.   1925 (2000 gesloopt) Sinto-Hafegge
. . 1925   Sinto-Torafebab
. . 1925   Vlament
. . 1925   X j/e Prusots
. . 1926   Haleu
.   1926 (1971 woonhuis, lijn buiten gebruik) Hae
. . 1926   Jareuc
. . 1926   Kruic
. . 1926   Mequ
. . 1926   Min-zutter
. . 1926   Plafot
. . 1926   Sinto-Oaji-Quzo
. . 1926   Taru
.   1927 (1981 woonhuis, lijn buiten gebruik) Ajfetas
.   1927 (1977 gesloopt) Edprof-MG
.   1927 (1980 gesloopt) Edprof-Port
. . 1927   Frseerts
. . 1927   Hcr
.   1927 (1978 woonhuis; halte geworden) Hrca-Tij
. . 1927   Hoggebim-Port
.   1927 (1945 gesloopt; halte geworden) Jena
.   1927 (1966 andere bestemming) Liyrotyka
. . 1927   Logono
. . 1927   Tura
. . 1927   Vch
. . 1927   rtan
. . 1928   Br-Nutter
. . 1928   Ge
. . 1928   Ibesto-Horo
. . 1928   Luben
. . 1929   Moleije-Sinto-Peeter
. . 1929   Monny
.   1929 (1980 andere bestemming, lijn gesloten) Moze-Lpran
. . 1929   Nes
.   1930 (1947 woonhuis, halte opgeheven) Brts
. . 1930   Lajy
.   1930 (1979 gesloopt) Pitla
. . 1930   Trendon-MG
. . 1931   Kjer
. . 1931   Kjoepiy
. . 1931   Totiarofe-Leresc
. . 1932   Agramo
. . 1932   Bleuj
. . 1932   Hildi-Nutter
.   1932 (1952 andere bestemming) Kanea
.   1932 (1967 gesloopt) Kjeja
. . 1932   Kles
. . 1932   Laloje
. . 1932   Men-belt
. . 1932   Moja
. . 1932   Poleio
. . 1932   Quandep
. . 1932   Quobenta
. . 1932   Trus
. . 1932   Tsjech-MG
. . 1932   Xals
.   1933 (1975 gesloopt) Ajertaliy
. . 1933   Andel
. . 1933   Empecho
. . 1933   Frmirras
. . 1933   Gralkrich-Port
. . 1933   Gr-MG
. . 1933   Hajega-Bencri
. . 1933   Hoggebim-MG
. . 1933   Manes-Laer-Pnt
. . 1933   Manes-Toniys
. . 1933   Mont-Rensa
. . 1933   Sinto-Alycro-Poniy
.   1933 (1972 gesloopt) Sinto-Jeny-rcel
.   1933 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Sinto-rc
. . 1933   rtuhaj
. . 1934   Aagee
. . 1934   am
. . 1934   Flemeuni
. . 1934   Gralkrich-MG
. . 1934   Manes-Laer
. . 1934   Tanbr-Port
. . 1934   Toleo
. . 1935   Acaratsa
. . 1935   Asjetto-MG
. . 1935   Atylfa
. . 1935   Hildi-Zutter
. . 1935   Krnien
. . 1935   Kussik-MG
. . 1935 (1979 woonhuis, lijn gesloten; 1992
station en lijn heropend)
Tjokkyt
. . 1935   Tuniy
. . 1935   Vel-Azro
.   1936 (1955 gesloopt) Astiy
. . 1936   Aber
. . 1936   Blefmirra
. . 1936   Chornitt
. . 1936   Gret-Jakmloin
. . 1936   Holare
. . 1936   Jatty-Berref
. . 1936   Jedenfals
.   1936 (1960 andere bestemming) Kjpur
. . 1936   Menscherr
. . 1936   Minde-Tergycc
. . 1936 (1969 andere bestemming, lijn gesloten;
2006 station en lijn heropend)
Roensa
. . 1936   Xrfu-izem
. . 1937   kekordas
. . 1937   Asjetto-Wefot
. . 1937   Ben
. . 1937   Eon-Trendon
.   1937 (1969 gesloopt) Fjeso
.   1937 (2002 gesloopt) Flento
. . 1937   Kitia-Vender
. . 1937   Klank-KCA
.   1937 (1968 andere bestemming) Milbo-Port
. . 1937   Nutterkoles
. . 1937   Quitas-Olas
. . 1937   Trobensta
. . 1937   Xcramiy
. . 1937   Zezem
. . 1937   Zutterseert
. . 1938   Ef Plkomer
. . 1938   Pitu
. . 1938   Tsjech-Lysse
. . 1939   Berezze-MG
. . 1939   Gaquggee
. . 1939   Husta-Nurp
. . 1939   Jel
. . 1939   Tulnn
. . 1940   Flaf
. . 1940   Girdesef
. . 1940   Hirdo-Tryjumf
. . 1940   Klemp
. . 1940   Queu
. . 1941   Amahagge-Nutter
. . 1941   Frt-Lerftf
. . 1942   Halaresto
. . 1942   Manes-Sjeny
. . 1942   ran
. . 1942   rlas
. . 1943   Hoggebim-Biyfm
. . 1943   Laben
. . 1943   Manes-Fer
. . 1944   Acabra
. . 1944   Sinto-Groje
. . 1944   Xalf-MG
. . 1945   Zeone
. . 1946   Korif-MG
. . 1946   Lest-Blefgrs
. . 1946   Saso
. . 1947   Cs
. . 1947   Qua
. . 1948   Flivoti
. . 1948   Iji
. . 1948   Mntariy
. . 1948   Vlel
. . 1949   Festruna
. . 1949   Hajequ
. . 1949   Lammafin-Srt
. . 1949   Tolee
. . 1950   Amahagge-Tryjumf
. . 1950   Autaniy
. . 1950   Grlab
.   1950 (1969 andere bestemming) Ies
. . 1950   Pitrani
. . 1950   Xea
. . 1951   Gasky
. . 1951   Xemn
. . 1952   Br-Port
. . 1952   Eeneteree
. . 1952   Feuni
. . 1952   Imenal
. . 1952   Kanea
. . 1952   Kwg
. . 1952   Lassos
. . 1952   Zertoniyta
. . 1953   Heles-Tenta
. . 1953   Hone-MG
. . 1953   Kjutiy
. . 1953   Lasy
. . 1953   Lnges
. . 1953   Michta
. . 1953   Titeref
. . 1954   Krg
. . 1954   Kwgseert
. . 1954   Oofo
.   1954 (2005 gesloopt) Trofy
. . 1955   Astiy
. . 1955   Akom
. . 1955   Amahagge-Groto
.   1955 (1998 gesloopt) Blort
. . 1955   Clat
. . 1955   Crelco-Srt
. . 1955   Crelco-Zeces
. . 1955   ors
. . 1955   Flomy
. . 1955   Hirdo-Ef Frts
. . 1955   Jejoa
. . 1955   Korif-Nutter
. . 1955   Mollefin-Port
. . 1955   Mosefi
. . 1955   Peenei
. . 1955 (1984 woonhuis, lijn gesloten;
1991 station en lijn heropend)
Riysbo
. . 1955   Slofaro-MG
. . 1955   Tr
. . 1955   Tustia
. . 1955   Zermatt
. . 1956   Falebo
.   1956 (1973 andere bestemming) Husta-MG
. . 1956   Milbo-MG
. . 1956   Plekotex
. . 1956   Zar-Husta-MG
. . 1957   Bla
. . 1957   emp
. . 1957   Trendon-belt
. . 1957   Trendon-Tryjumf
. . 1958   Amahagge-Hoento-weg
. . 1958   Ef Dis
. . 1958   Fonist
. . 1958   Gralkrich-Nutter
. . 1958   Hirdo-Kanol
. . 1958   Oneusrt
.   1959 (1988 buiten gebruik, lijn gesloten) Abert-Port
. . 1959   Asjetto-Nutter
. . 1959   Floran
. . 1959   Hoggebim-Ns
. . 1959   Tanburo-MG
. . 1960   Hirdo-MG
. . 1960   Doe
. . 1960   Ef Motrik
. . 1960   Husta-Atlnto
. . 1960   Husta-Okryrf
. . 1960   Kjpur
. . 1960   Plan
.   1960 (1990 buiten gebruik; halte geworden) Rupabe
. . 1960   Sntberg
. . 1960   Tanburo-Opper
. . 1960   Treek
. . 1961   Husta-Port
. . 1962   Girdes
. . 1962   Hoggebim-Crzvst
. . 1962   Nens
. . 1962   Potasrt
. . 1962   Qula
. . 1962   Tejho-Klea
. . 1963   Huis
. . 1963   Tanbr-Grufoci
. . 1963   Trondom-Zutter
. . 1964   Ef Prenkiy
. . 1964   Kitia-Srt
. . 1964   Sinto-Leraquen
. . 1965   Aquand
. . 1965   Flepiyi
. . 1965   Krsitsi
. . 1965   Tacemenu
. . 1966   Abert-MG
.   1966 (2003 gesloopt) Amahagge-Port
. . 1966   Baixa
. . 1966   Conityje
. . 1966   Ent-ef-Grt
. . 1966   Eterctiy
. . 1966 (1987 woonhuis, lijn gesloten;
1989 station en lijn heropend)
Hier
. . 1966   Liyrotyka
. . 1966   Molen-MG
. . 1966   Sinto-Fecone
. . 1966   Teujan-Port
. . 1966   rtazo
. . 1967   Afarcal
. . 1967   Gr-Crybbe-grt
. . 1967   Kjeja
. . 1967   Minde-Pola
. . 1967   Sinto-Alycro-Neno
. . 1967   Sinto-Han
. . 1967   Sinto-Plomy
. . 1967   Tunbas
. . 1968   Lammafin-belt
. . 1968   Milbo-Port
. . 1968   Polefi-Jarilo
. . 1968   Tenk
. . 1968   Tufiepo
. . 1969   Amahagge-Fesdure
. . 1969   Fjeso
. . 1969   Gran
. . 1969   Ies
. . 1969   Knolbol
. . 1969   Periy-fonis
. . 1969   Uofiten
. . 1970   Aflif-MG
. . 1970   Br-MG
. . 1970   Cremanu-Lyrt
. . 1970   Ef chis
. . 1970   Gret-Port
. . 1970   Korif-Port
. . 1970   Matarija
. . 1970   Polefi-Zee
. . 1970   Sinto-Jeny-pnt
. . 1970   Tuckr-pnt
. . 1971   Aflif-Port
. . 1971   Hafonis
. . 1972   Minde-Port
. . 1972   Sinto-Jeny-rcel
. . 1972   rlent
. . 1973   Eon-Kulano
. . 1973   Husta-MG
. . 1973   Mone
. . 1975   Ajertaliy
. . 1975   Klalb
. . 1976   Quamiygtalo
. . 1976   Balier
. . 1976   Cavaljo
. . 1976   Cris
. . 1976   Durponto
. . 1976   Fnk
. . 1976   Gret-MG
. . 1976   Kurriy-MG
. . 1976   Laraine
. . 1976   Mt
. . 1976   Paille-fonis
. . 1976   Piroes-Viken
. . 1976   Reven-Paille
. . 1976   Vyl-Aufgiy
. . 1976   Vyl-Mcr
. . 1976   Zvrx
. . 1977   Edprof-MG
. . 1977   Mollefin-MG
. . 1977   Tilda-belt
. . 1977   Tilda-hupster
. . 1977   Uaniy-cap
. . 1977   Vega-belt
. . 1977   Vega-hupster
. . 1977   Vyl-rblo
. . 1977   Zvomm
. . 1978   Crtas-Jec
. . 1978   Sinto-Bater
. . 1978   Sinto-Her
. . 1979   Hirdo-Vogily
. . 1979   Komy
. . 1979   Noniy-ayrport
. . 1979   Pitla
. . 1979   Tsjech-Port
. . 1980   Edprof-Port
. . 1980   Fraja
. . 1980   Jatty-Lomky
. . 1980   Monanee
. . 1980   Twento
. . 1980   no-Zeanu
. . 1981   Reven-Srt
. . 1984   Amahagge-Blufk
. . 1988   Tanbr-Ayrport
. . 1989   Pipia-Grot
. . 1990   Trunschen
. . 1995   Br-Atlnta
. . 1995   Mollefin-Reee-pnt
. . 1998   Berezze-Trak
. . 1998   Blort
. . 1998   Piroes-Knigta-mirra
. . 1999   Reven-Klemp
. . 2000   Amahagge-Kjobeestiy
. . 2000   Sinto-Hafegge
. . 2001   Iaflo
. . 2001   Qummertiy-ager
. . 2001   Tloer
. . 2001   Tosiy-Helns
. . 2001   Xalf-Pola
. . 2001   Zumela
. . 2002   Flento
. . 2003   Amahagge-Port
. . 2004   Ympacc
. . 2005   Elpeu
. . 2005   Trofy
. . 2017   Jent
. . 2017   Metropoliy

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 30 apr 1997

naam van stations - DICTIO {N} - 30.08.08 *
* Alleen in Dictio opgenomen als ze afwijken van de plaatsnaam;
ze zijn niet aanklikbaar; in DICTIO zijn alle namen met "station"
aangeduid, ook als het een halte betreft.