Spokanisch Archief

VLAGGEN en WAPENS: Koninkrijk SpokaniŽ
Bestandsgroep Vlaggen en wapens
SpokaniŽ
Eilanden
Districten
Regio's
Koninklijk
Overig
 
Overkoepelende bestanden
Vlaggen: algemeen overzicht
Wapens: algemeen overzicht
 
Het Spokanische wapen toont een strand met de zee op de achtergrond. Op het strand staat een Levensboom (ofwel Oūerhyzze) met vijf gestileerde takken, als de vingers van een hand. Ernaast ligt een waterkruik in het zand, en het is onbekend of deze vol dan wel leeg is. Tussen de takken van de boom staat de ster die ook terug te vinden is in de vlag.
 
Het devies luidt: Paine beri paiyne (Doen om te verwezenlijken).
 
Het wapen wordt gekroond door de Spokanische koningskroon, en gesteund door twee Oeflers, dat zijn gevleugelde leeuwen. Deze mythologische dieren kunnen alleen gedood worden door ze met vollersaarde in te smeren. Het beroep van volder ('vilt-maker') speelt hierbij dan ook een belangrijke rol. Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de Sage van de Boswereld .

Gebruik van de vlagkleuren
 
Model 4 van de Spokanische vlag, of de wimpel, wordt vaak gebruikt als basis voor een afbeelding van de vlag. In dat geval is de volgorde altijd groen, geel en rood (gezien van boven naar beneden, of van links naar rechts).
Als het niet expliciet de bedoeling is dat er een vlag wordt afgebeeld, maar het uitsluitend om de nationale kleuren gaat, kunnen de banen ook in omgekeerde volgorde afgebeeld worden: rood, geel en groen.
In alle gevallen is het gebruikelijk om de gele baan tussen rood en groen te plaatsen en smaller af te beelden dan de groene en rode baan (die beide even breed zijn).
Uiteraard kunnen in logo's, handelsmerken en dergelijke de drie kleuren naar believen toegepast worden om een "nationale associatie" op te roepen.
Op dit bord zijn de nationale kleuren niet bedoeld als een "vlag", want het rood staat bovenaan.
Logo van het Ministerie van Huisvesting, Woningbouw en Verstedelijking. Geen associatie met de vlag, maar wel de nationale kleuren.

  Model 1

Vlag vastgesteld in de nieuwe vlagwet van 3 juli 1945. Gelijkzijdige gele driehoek voor trouw aan de (Ergynne)drieŽenheid. Rode zon voor de warmte schenkende dag, groene ster voor de vruchtbaarmakende nacht, groen/geel voor vruchtbaarheid en voortplanting, rood voor overheersing (bedoeld wordt: eenheid en vrede). Vůůr 1945 waren zon en ster beide geel; zie Model 3.

  Model 2

Als Model 1, maar de linker hoek van de gele driehoek is zo goed als 90 graden. Het principe van een gelijkzijdige driehoek is opgeofferd omwille van het visuele aspect. Model 2 wordt qua verhoudingen fraaier gevonden dan Model 1, en mag sinds maart 1977 als alternatief voor Model 1 gebruikt worden.

  Model 3

Vlag vastgesteld in de oude vlagwet van 5 februari 1902, echter in gebruik sinds 11 augustus 1894 (Nie-Spocann: samenvoeging van PegreviŽ en SpokaniŽ). Voor de symboliek, zie Model 1.

  Model 4

Koninkrijk SpokaniŽ vůůr de toevoeging van PegreviŽ. Vlag voor het eerst in gebruik op Berref halverwege de 15e eeuw. Vanaf ongeveer 1730 werd deze vlag voornamelijk nog op schepen gevoerd, tot hij op 11 augustus 1894 door vlag Model 3 werd vervangen.

  Model 5

Koninkrijk SpokaniŽ vůůr de toevoeging van PegreviŽ. Vlag voor het eerst in gebruik op Berref halverwege de 14e eeuw. Van de 15e eeuw tot ongeveer 1730 werd hij naast Model 4 gebruikt, daarna werd hij nog slechts te land gevoerd (schepen voerden vlag Model 4). Op 11 augustus 1894 door de vlag met gele zon en ster (Model 3) vervangen.

  Wimpel

Wimpel vastgesteld in de nieuwe vlagwet van 3 juli 1945. Wimpel wordt gebruikt als decoratie bij feestelijke gelegenheden. Op schepen wordt hij (naast de vlag) officieel gevoerd als er een belangrijk persoon (lid van koninklijk huis, hoge militair) aan boord is of als het schip met een uitzonderlijke reden vaart of aanlegt (militaire opdracht, statiebezoek ed.).

  Oorlogsvlag

Oorlogsvlag, vastgesteld in de nieuwe vlagwet van 3 juli 1945, maar reeds vůůr die datum gebruikt. Wordt in tijden van oorlog door oorlogsschepen gevoerd. Dit is tot op heden (stand: juni 2005) echter nog nimmer voorgekomen.

  Admiraalsvlag

De admiraalsvlag is in feite dezelfde vlag als de Oorlogsvlag. Wordt op het admiraalsschip gevoerd (en/of op het schip waarop de koning aanwezig is).


© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 10 jul 1995