Spokanisch Archief

WAPENS en HERALDIEK
Bestandsgroep Vlaggen en wapens
SpokaniŽ
Eilanden
Districten
Regio's
Koninklijk
Overig
 
Gerelateerd bestand
Vlaggen
 
Dit bestand
1. Overzicht van wapens
2. Heraldische termen
 

1. Overzicht van wapens

Overzicht van alle wapens voor het land, de eilanden en de districten. Klik op de afbeelding voor een nadere beschrijving. De eilanden en districten zijn in de traditionele volgorde volgens de codes opgenomen.
Voor de wapens van gemeenten, steden, dorpen en dergelijke, zie Overig in de bestandsgroep Vlaggen en wapens.


SpokaniŽ          
         

30-Berref 31-Tjemp 32-PlefŰ 33-Bloi 34-Ziyp 35-Munt
      
40-Liftka 41-Ales 42-Jelafo 43-Ben 44-RenŰ  
 
      
50-Brˇr 51-Litii 52-Flenazjekk      
     
      
60-Teujan          
         
      
70-Tigof 71-Neno 72-Fl‚p      
     
      
80-Lomky 81-Kina 82-Neze      
     
      
90-Garos          
         

PegreviŽ 1 Reeöe

Koninklijke Standaarden
Koning Koningin Kroonprinses


2. Heraldische termen

cralfof

cralfof 1cralfof 2vlag Brˇrvlag Neno

Ook wel abusievelijk cralfof-uza (cralfof-kruis) genoemd. Deze naam refereert niet alleen aan de vorm, maar ook aan het kleurenpatroon: een cralfof heeft de vorm van een andreaskruis en bevatte oorspronkelijk altijd de kleuren donkerblauw en wit. Het teken werd onder meer gevoerd op de wapens en vlaggen van de Pegrevische koning Lotfalyten (1670-1723). We zien de cralfof ook terug op de vlag en het wapen van het eiland Brˇr (maar hier lichtblauw in plaats van donkerblauw). Het zwart-gele kruis op de vlag van het district Neno wordt wel beschouwd als een mengvorm van de cralfof (vanwege het kleurenpatroon) en het Moosa-kruis (vanwege de vorm).

Fl‚xa-taris

vlag Litiivlag Flenazjekk

Toren met 3 of 4 kantelen en eventueel een venster zoals op diverse Spokanische vlaggen en wapens voorkomt; oorspronkelijk het wapen van het geslacht Helfef; de heersers ten zuiden van de Grote Haag voerden een toren met 3 kantelen, ten noorden een toren met 4 kantelen. In het wapen van Milbo staan 4 Fl‚xa-torens, elk met 4 kantelen.

Moosa-kruis

gewoon
Moosa-kruis
vlag JelafoMoosa-kruis met
cralfof-patroon
vlag Neno

In tegenstelling tot de cralfof, slaat de term Moosa-kruis alleen op het model, niet op het kleurenpatroon. Bij een Moosa-kruis is de horizontale balk altijd langer dan de verticale. Het teken werd door het geslacht Klea gevoerd, en is vooral in het district Jelafo te vinden. Ook in de vlag van het district Neno is het Moosa-kruis te herkennen, maar dan met een cralfof-kleurenpatroon.
In het wapen van Amahagge is het Moosa-kruis op een bijzondere wijze afgebeeld: niet als heraldisch element van het wapen zelf, maar als een voorwerp, vastgehouden door een leeuw.

Oūerhyzze

Heilige boom zoals afgebeeld in het Spokanische wapen: met 5 takken, waarvan er 2 naar links en 3 naar rechts wijzen. Ook het wapen zelf wordt wel zo genoemd.

Saly-balken

vlag Lomkyvlag Fl‚pvlag PegreviŽ

Bij Saly-balken gaat het altijd om 2 verticale rode balken op een witte achtergrond in een vlag of wapen, zoals het geslacht Saly FahŰgge al eeuwenlang in zijn wapen voert. Een Saly-balk heet in het Spokaans Saly-trajiy (meervoud: Saly-tr‚jen), of gewoon saly (meervoud: salys). Als zulke balken niet rood zijn, en/of de achtergrond is niet wit, dan is er evenmin sprake van Saly-balken. Ook ťťn enkele rode balk in een vlag of wapen kan niet als een "Saly-balk" worden beschouwd.

Saly-balken zijn vooral te vinden in de wapens en vlaggen op de eilanden Tigof en Lomky (zoals van het eiland Lomky, het district Fl‚p en de stad Asjetto), maar ook in de vlag van de huidige regio PegreviŽ. Ook komen we zulke rode balken als versieringsornament op een wand of in de vorm van twee zuilen tegen.
Een bijzonder geval zijn de vlag en het wapen van de stad Lasy (district Kina): sommigen menen dat het gaat om een witte variant van de traditioneel rode Saly-balken, maar er zijn ook heraldici die alleen rode balken als Saly-balken erkennen.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 08-240381 ē SPARC 14 apr 1999