Spokanisch Archief

E-MAIL EN WEBSITES: adressen, providers
Dit bestand
1. In Spokanië geregistreerde e-mailadressen
2. In Spokanië geregistreerde websites
3. In Spokanië geregistreerde domeinnamen
4. In Spokanië geregistreerde providers
 
 
Status: Open lijst.
 

Dit is een open lijst; deze bevat alle in Spokanië geregistreerde e-mailadressen, websites, domeinnamen en providers die ergens in het Spokanisch Archief genoemd zijn.
Sommige websites kunnen aangeklikt worden omdat zij via het Spokanisch Archief te raadplegen zijn.
In de rechterkolom staan de bestandsnamen waarin de desbetreffende adressen of websites zijn genoemd.


1. In Spokanië geregistreerde e-mailadressen

...@henntyrt.com      bestuura.htm (naam van eiland of
               district invullen)
...@pol.sp         poldistr.htm (naam van stad invullen)
aastiy@poscom.sp      postkant.htm
afinaf@connect.sp      biblarch.htm (was ooit Wanadoo)
agra@ekoliy.sp       univhoga.htm
agramop@tang.sp       minister.htm
aigq@tang.sp        organisa.htm
ajb@bark.sp         organisa.htm
ama@poscom.sp        postkant.htm
ame@tang.sp         minister.htm
argeff@zest.sp       biblarch.htm
at.ralpoirater@tang.sp   belastin.htm
aygaco@nn.sp        organisa.htm / vliegver.htm
b6@dephuc.sp        zieksana.htm
b6@heltendep.sp       zieksana.htm (opgeheven, juli 2006)
biblio@hirdo.sp       biblarch.htm
bjela@sei.sp        bedrijve.htm
bora@siddosta.sp      bedrijve.htm
bravo@bravolynts.com    luchtmij.htm
buro@conserv.bark.sp    univhoga.htm
buro@slojetkurriy.sp    univhoga.htm
conser@sei.sp        univhoga.htm
consunl@bark.sp       diplomat.htm
daro@bark.sp        bedrijve.htm
fc@armrigt.sp        rigtme2s.htm / rigtme2e.htm
fiylta@connect.sp      fiyltapl.htm (was ooit Wanadoo)
ftq@connect.sp       organisa.htm (was ooit Wanadoo)
gabanos@korif.sp      vervadre.htm
gabanos@tunbas.sp      vervadre.htm
gbk@kussik.sp        vervadre.htm
gdh@nn.sp          bedrijve.htm
gei@kelfer.sp        univhoga.htm
gei@kurastentko.sp     univhoga.htm
gei@sumilbo.sp       univhoga.htm
gei@teolin.com       univhoga.htm
gei@zi.asjetto.sp      univhoga.htm
gerlas@tsjech.sp      vervadre.htm
ggg@gasky.sp        vervadre.htm
gret@sokin.sp        organisa.htm / sokinins.pdf
grythyss@sei.sp       bedrijve.htm / lacsater.htm / lacsater.pdf
gyro@poscom.sp       postkant.htm
higinfo@hirdo.sp      vervadre.htm
hirdo@poscom.sp       postkant.htm
home@vliyt.sp        uitgadre.htm
ies@poscom.sp        postkant.htm
info@abl.sp         organisa.htm
info@aflifgabanos.sp    vervadre.htm
info@aitromba.com      univhoga.htm
info@ake.koga.sp      vervadre.htm
info@albeamahagge.sp    univhoga.htm
info@amacons.sp       univhoga.htm
info@amaj.koga.sp      vervadre.htm
info@aqbontukeer.sp     organisa.htm
info@are.sp         radtvbes.htm
info@arn.sp         organisa.htm
info@ath.sp         organisa.htm
info@atta.sp        vervadre.htm
info@bark.sp        bedrijve.htm
info@beldiyr.com      beldiyr0.htm
info@boga.sp        vervadre.htm
info@bomec.sp        organisa.htm
info@bryrakademiy.sp    univhoga.htm
info@buro.suh.sp      univhoga.htm
info@comdep.sp       minister.htm (opgeheven, juli 2006)
info@calam.sp        bedrijve.htm
info@conex.sp        vervadre.htm
info@connect.sp       bedrijve.htm
info@covbib.sp       biblarch.htm
info@coventarabe.sp     univhoga.htm
info@cubu.sp        bedrijve.htm
info@czt.sp         univhoga.htm / biblarch.htm
info@dalot.sp        minister.htm
info@demon.sp        bedrijve.htm
info@depenre.sp       minister.htm
info@depfel.sp       minister.htm
info@dephuc.sp       minister.htm
info@devendos.sp      minister.htm
info@diba.bora.sp      biblarch.htm
info@doggybag.sp      radtvbes.htm
info@dreutosplas.sp     bedrijve.htm
info@duann.spok.sp     douanebe.htm
info@effarecrons.sp     bedrijve.htm
info@eflaboros.com     laboross.pdf
info@ekono.sp        minister.htm
info@ekunam.sp       univhoga.htm
info@enndak.sp       univhoga.htm
info@entac.sp        bedrijve.htm / il-entac.htm
info@envirofiy.sp      bedrijve.htm / envirof1.htm
info@fesdut.sp       minister.htm
info@ffk.sp         organisa.htm
info@ffsa.sp        univhoga.htm
info@finansdep.sp      minister.htm
info@fmsc.sp        univhoga.htm
info@fratawp.sp       bedrijve.htm
info@fsfs.sp        bedrijve.htm
info@garnkiyshirdo.sp    bedrijve.htm
info@gengil.sp       organisa.htm
info@gentiyns.sp      minister.htm
info@gep.sp         radtvbes.htm
info@gerlas.asjetto.sp   vervadre.htm
info@geteuntro.sp      univhoga.htm
info@ggk.knolbol.sp     vervadre.htm
info@gkmgerlas.sp      vervadre.htm
info@glufus.sp       univhoga.htm
info@gralakademiy.sp    univhoga.htm
info@granden.sp       museaama.htm
info@guh.sp         univhoga.htm
info@heltendep.sp      minister.htm (opgeheven, juli 2006)
info@henntyrt.com      bestuura.htm
info@hilger.sp       vervadre.htm
info@hirdoteun.sp      univhoga.htm
info&hiyndassi.sp      bedrijve.htm
info@hizo.sp        luchtmij.htm
info@hogalba.sp       univhoga.htm
info@ihh.sp         univhoga.htm
info@jftistal.sp      univhoga.htm
info@kadaba.sp       univhoga.htm
info@kandatrondom.sp    bedrijve.htm
info@kaquny.sp       organisa.htm
info@kindakad.sp      organisa.htm
info@kkb.sp         (op kentekenbewijs)
info@kloppa.sp       radtvbes.htm
info@klun.sp        univhoga.htm
info@kufos.sp        minister.htm / kufosdep.pdf
info@kurgab.sp       vervadre.htm
info@kvink.sp        bedrijve.htm
info@lbdep.sp        minister.htm
info@leeserfsiddos.sp    bedrijve.htm
info@lift.koga.sp      vervadre.htm
info@liyga.com       vervadre.htm
info@liyrsyrtargeff.sp   biblarch.htm
info@milbonolac.sp     vervadre.htm
info@milsad.sp       minister.htm
info@mily.sp        vervadre.htm
info@minde.kupo.sp     polidoua.htm / kufospol.pdf
info@nades.nn.sp      bedrijve.htm
info@nn.sp         bedrijve.htm
info@nutnet.sp       bedrijve.htm
info@ondul.sp        bedrijve.htm
info@opperrado.sp      radtvbes.htm
info@orange.sp       bedrijve.htm (is nu Connect)
info@plastunbas.sp     bedrijve.htm
info@point.sp        bedrijve.htm
info@portessitupp.sp    bedrijve.htm
info@predict.sp       bedrijve.htm
info@prespo.sp       organisa.htm / prespole.pdf
info@rasoc.sp        organisa.htm / uitgadre.htm
info&redandyellow.sp    bedrijve.htm
info@reelflite.sp      luchtmij.htm
info@riynda.sp       bedrijve.htm
info@runners.sp       bedrijve.htm
info@saknur.sp       minister.htm
info@saqur.sp        organisa.htm / seenayrq.pdf
info@seaspocania.com    rederadr.htm
info@seenp.sp        organisa.htm
info@sei.sp         bedrijve.htm
info@sokin.sp        organisa.htm
info@sooxaelas.sp      bedrijve.htm
info@spede.org.sp      organisa.htm
info@spet.sp        bedrijve.htm
info@spocanair.sp      luchtmij.htm
info@spodat.sp       bedrijve.htm
info@spofona.sp       bedrijve.htm
info@stagak.com       univhoga.htm
info@stage.point.sp     univhoga.htm
info@statkorsamen.sp    rechtspr.htm
info@statpub.sp       uitgadre.htm
info@steufima.taris.sp   univhoga.htm
info@stopmisan.sp      bedrijve.htm
info@sua.sp         univhoga.htm
info@suasjetto.sp      univhoga.htm
info@suh.sp         univhoga.htm
info@syrtbibama.sp     biblarch.htm
info@sys.sp         organisa.htm
info@tanbyr.sp       vervadre.htm
info@taneessalbos.sp    bedrijve.htm
info@taris.sp        bedrijve.htm
info@tegno.sp        minister.htm
info@telcom.sp       telkanto.htm
info@teujangerlas.sp    vervadre.htm
info@toka.sp        bedrijve.htm
info@trendonblort.sp    vervadre.htm
info@trendongerlas.sp    vervadre.htm
info@tuk.sp         minister.htm
info@tunk.sp        univhoga.htm
info@velprutos.sp      organisa.htm
info@wanadoo.sp       bedrijve.htm (is nu Connect)
info@weelfa.sp       minister.htm
info@wertytv.sp       radtvbes.htm
info@xeber.bark.sp     univhoga.htm
info@yourcalls.sp      bedrijve.htm (in november 2013 opgeheven)
info@zaraje.sp       minister.htm
info@zart.sp        organisa.htm
info@zgamahagge.sp     vervadre.htm
info@zgh-hogg.sp      vervadre.htm
info@zogi.sp        vervadre.htm
info@zu.trondom.sp     univhoga.htm
infomuseem@syrtbibama.sp  museaama.htm
isbn@abl.sp         organisa.htm
iyliy@siddosta.sp      bedrijve.htm
jareuca@airforce.sp     luchtmij.htm
jukaklo@kufos.sp      caravans.htm
justis@spok.sp       minister.htm
kaftos@kut.sp        kufostax.pdf
ke-info@afinaf.sp      univhoga.htm
kolestiy@tang.sp      minister.htm
langar@sumilbo.sp      univhoga.htm
lati@ijf.tib.sp       periodov.htm
lorg@xalas.sp        bedrijve.htm
lotpelg@spet.sp       bedrijve.htm / karastlo.pdf
mail@famonsuniversity.com  univhoga.htm
mcb@sz.sp          biblarch.htm / univhoga.htm
menestery@kufos.sp     minister.htm / kufmenes.pdf
menn@ekoliy.sp       univhoga.htm
menn@kola.sp        biblarch.htm
meve@nn.sp         luchtmij.htm
mhe@spet.sp         bedrijve.htm
moha@nn.sp         bedrijve.htm
mun@sei.sp         univhoga.htm
molofiss@gsf.com      bedrijve.htm
nlgovbor@nutnet.sp     diplomat.htm
nlgovhir@nutnet.sp     diplomat.htm
nlgovhog@nutnet.sp     diplomat.htm
ofiss@marjestrofy.sp    univhoga.htm
oftianesyrt@bark.sp     oftianes.htm
ogajener@connect.sp     bedrijve.htm (was ooit Wanadoo)
pagodo@nutnet.sp      bedrijve.htm
petriy@utterabora.sp    bedrijve.htm
post@prensesakademiy.sp   univhoga.htm
rado@gate.sp        radtvbes.htm
ralpo@duann.spok.sp     belastin.htm
ralpoirater@spok.sp     minister.htm
redakso@tanty.sp      periodov.htm / tangotyd.pdf
rg@rg.sp          radtvbes.htm
riynek@minnepirta.sp    bedrijve.htm
sequ.xol@spet.sp      toerbezi.htm
service@rondafsiddos.com  bedrijve.htm
sgt@trondom.sp       vervadre.htm
soso@sumilbo.sp       univhoga.htm
sostiyns@tang.sp      minister.htm
statbi@spet.sp       biblarch.htm
tax388@tx.sp        belastin.htm / taxkaft1.pdf
taxminde@tx.sp       taxkaft2.pdf
tigof@henntyrt.com     bestuura.htm
tonag@poscom.sp       postkant.htm
trem@tsjech.sp       vervadre.htm
trip@tsjech.sp       vervadre.htm
tty@statpub.sp       periodov.htm / tangotyd.pdf
tupp@runners.sp       bedrijve.htm
tupplip@efzillepipos.sp   bedrijve.htm
tv@gate.sp         radtvbes.htm
tv@sei.sp          radtvbes.htm
ubi@sua.sp         biblarch.htm / univhoga.htm
uni@sz.sp          univhoga.htm
yrdos@ekoliy.sp       uitgadre.htm
yref@tang.sp        minister.htm
zeetoffiks@siddosta.sp   bedrijve.htm
zest@poscom.sp       postkant.htm
ziyter@armrigt.sp      rigtme2s.htm / rigtme2e.htm

2. In Spokanië geregistreerde websites

www.abeqmilbo.com       organisa.htm
www.afinaf.connect.sp     biblarch.htm (was ooit Wanadoo)
www.aflifgabanos.sp      vervadre.htm
www.afmmirre.sp        organisa.htm / pontenov.htm
www.ahor.sp          toervere.htm
www.aitromba.com        univhoga.htm
www.ajaspecc.sp        bedrijve.htm
www.ake.koga.sp        vervadre.htm
www.akreen.sp         toervere.htm
www.albeamahagge.sp      univhoga.htm
www.amacons.sp         univhoga.htm
www.amaj.koga.sp        vervadre.htm
www.apro.taris.sp       toervere.htm
www.are.sp           radtvbes.htm
www.argeff.zest.sp       biblarch.htm
www.arn.sp           organisa.htm
www.art.sa.sp         toervere.htm
www.asjettogallery.point.sp  ASJETTO.DOM
www.ath.sp
www.atta.sp          vervadre.htm
www.avijas.eu         bedrijve.htm
www.bark.sp          bedrijve.htm
www.beldiyr.com        campings.htm
www.bellair.sp         bedrijve.htm
www.biblio.hirdo.sp      biblarch.htm
www.biomuseem.sp        museaalg.htm
www.boga.sp          vervadre.htm
www.bora.sp/consza       theateov.htm
www.bravolynts.com       luchtmij.htm
www.bryrakademiy.sp      univhoga.htm
www.calam.sp          bedrijve.htm
www.carasinsu.sp        bedrijve.htm
www.cbs.sp           bankenov.htm
www.conex.sp          vervadre.htm
www.connect.sp         bedrijve.htm
www.conser.sei.sp       univhoga.htm
www.corona.sp         
www.covbib.sp         biblarch.htm
www.coventarabe.sp       univhoga.htm
www.crp.sp/rap44        ama6-04.pdf
www.cubu.sp          bedrijve.htm
www.curemovers.sp       bedrijve.htm
www.czt.sp           univhoga.htm / biblarch.htm
www.daro.bark.sp        bedrijve.htm
www.darkhouse.sp        bedrijve.htm
www.demon.sp          bedrijve.htm
www.diba.bora.sp        biblarch.htm
www.digi.sp          digi0000.htm
www.doggybag.sp        radtvbes.htm
www.doker.sp          organisa.htm
www.dreutosplas.sp       bedrijve.htm
www.duanninfo.sp        douanebe.htm / toerisme.htm
www.efcoventhirdo.sp      museahir.htm
www.efeldercon.sp       restaurl.htm / weinomip.pdf
www.effarecrons.sp       bedrijve.htm
www.effenxyc.sp        bedrijve.htm
www.efjolpirt.sp        bedrijve.htm
www.efkoernman.sp       bedrijve.htm
www.eflaboros.com       laboross.pdf
www.efzillepipos.sp      bedrijve.htm
www.eko.liyrotyka.sp      univhoga.htm / uitgadre.htm
www.ekunam.sp         univhoga.htm
www.enndak.sp         univhoga.htm
www.envirofiy.sp        bedrijve.htm
www.eurotravel.sp       bedrijve.htm
www.fabenc.sp         bankenov.htm
www.famonsuniversity.com    univhoga.htm
www.farweinosta.sp       weinomip.pdf
www.fas.sp           organisa.htm
                 exterweb.htm / fnx00005.htm /
                 fsx00005.htm
www.ffk.sp           organisa.htm
www.ffsa.sp          univhoga.htm
www.felixfors.com       bedrijve.htm
www.fiylta.connect.sp     campings.htm / fiyltapl.htm (was ooit Wanadoo)
www.flicset.sp         bedrijve.htm
www.flofte.sp         theateov.htm
www.fmsc.sp          univhoga.htm
www.fotomuseem.sp       museaama.htm
www.fratawp.sp         bedrijve.htm
www.fsfs.sp          bedrijve.htm
www.gabanos.tunbas.sp     vervadre.htm
www.garagehoggebim.sp     gemeente.htm
www.garajabi.ama.sp      verkinfo.htm (op afb. document)
www.garnkiyshirdo.sp      bedrijve.htm
www.garos.sp/prensjejkorsam  museaalg.htm
www.gate.sp          radtvbes.htm
www.gdh.nn.sp         bedrijve.htm
www.gengil.sp         organisa.htm
www.geohisblort.sp       organisa.htm
www.geolin.sp         organisa.htm
www.gep.sp           radtvbes.htm
www.gerlas.asjetto.sp     vervadre.htm
www.gesqu.com         toervere.htm
www.geteuntro.sp        univhoga.htm
www.ggg.gasky.sp        vervadre.htm
www.ggk.knolbol.sp       vervadre.htm
www.ghostwriter.sp       periodov.htm
www.gkmgerlas.sp        vervadre.htm
www.globe.sp          theateov.htm
www.glufus.sp         univhoga.htm
www.gralakademiy.sp      univhoga.htm
www.gralkrich.sp/gramu     museaalg.htm
www.granden.sp         museaama.htm
www.gskkurriy.sp        univhoga.htm
www.guh.sp           univhoga.htm
www.hig.hirdo.sp        vervadre.htm
www.hilger.sp         vervadre.htm
www.hirdoteun.sp        univhoga.htm
www.hiyndassi.sp        bedrijve.htm
www.hizo.sp          luchtmij.htm
www.hogalba.sp         univhoga.htm
www.hoggebim.sp/malodee    amag-10.pdf
www.hwlv.com          organisa.htm
www.ihh.sp           univhoga.htm
www.jftistal.sp        univhoga.htm
www.jobiystovy.sp       evenemen.htm / ama6-04.pdf
www.kandatrondom.sp      bedrijve.htm
www.kaquny.sp         organisa.htm
www.kelfer.sp         univhoga.htm
www.keybuildspocania.com    bedrijve.htm
www.kindakad.sp        organisa.htm
www.kindisiyteatriy.sp     theateov.htm
www.kkb.sp           (op kentekenbwijs)
www.kloppa.sp         radtvbes.htm
www.klun.sp          univhoga.htm
www.kmzlift.sp         theateov.htm
www.koboluna.sp        bedrijve.htm
www.kola.sp          biblarch.htm
www.korif.sp/gabanos.html   vervadre.htm
www.krako.sp          bedrijve.htm
www.kufos.sp          minister.htm
www.kufos.sp/telen.html    tolgelde.htm / verkinfo.htm
www.kufos.sp/jukaklo.html   caravans.htm
www.kufosinfo.sp        pontenov.htm / toervere.htm
www.kurastentko.sp       univhoga.htm
www.kurgab.sp         vervadre.htm
www.kussik.sp/gbk.html     vervadre.htm
www.kut.sp/tareff       kufostax.pdf
www.kvink.com         bedrijve.htm
www.kvink.sp          bedrijve.htm
www.leeserfsiddos.sp      bedrijve.htm
www.liberteatriy.eu      theateov.htm
www.lift.koga.sp        vervadre.htm
www.lile.asjetto.sp      museaalg.htm
www.liyga.com         vervadre.htm
www.liyrsyrtargeff.sp     biblarch.htm
www.lofjec.freerk.sp      perliter.htm / DOM
www.luanpro.sp         bedrijve.htm
www.lycoforesta.sp       museaalg.htm
www.marjestrofy.sp       univhoga.htm
www.masipo.sp         bedrijve.htm
www.mcb.sz.sp         biblarch.htm / univhoga.htm
www.metin.sp          organisa.htm
www.meve.nn.sp         luchtmij.htm
www.mhe.spet.sp        bedrijve.htm
www.mily.sp          vervadre.htm
www.minaf.sp          toervere.htm
www.milbonolac.sp       vervadre.htm
www.mittofurpijakuf.sp     organisa.htm
www.mobcranehire.sp      bedrijve.htm
www.mufahyr.sp         bedrijve.htm
www.mun.sei.sp         univhoga.htm
www.moonlight.sp        nachtlev.htm
www.myrt.sp          bedrijve.htm
www.nades.nn.sp        bedrijve.htm
www.nalauchalosta.sp      theateri.htm
www.nelfes.sp         organisa.htm
www.nitoqu.eu         organisa.htm
www.nopartanburo.sp      bedrijve.htm
www.nqsies.com         organisa.htm
www.nn.sp           bedrijve.htm
www.nutnet.sp         bedrijve.htm
www.obnankos.sp        bedrijve.htm
www.oefgn.sp          organisa.htm
www.oftianesyrt.bark.sp    oftianes.htm
www.omass.eu          restaurl.htm
www.omass.sp          restaurl.htm
www.ondul.sp          bedrijve.htm
www.oplyeunnes.sp       bedrijve.htm
www.opperrado.sp        radtvbes.htm
www.orange.sp         bedrijve.htm (is nu Connect)
www.ozyrpo.sp         bedrijve.htm
www.palmenklachet.com     bedrijve.htm
www.paryna.sp         bedrijve.htm
www.pipperes.com        theateov.htm
www.piykniyk.sp        bedrijve.htm
www.pjakar.connect.sp     zieksana.htm
www.plastunbas.sp       bedrijve.htm
www.plekoseert.be       museaalg.htm
www.point.sp          bedrijve.htm
www.pol.sp           poldistr.htm
www.polapavelonn.com      museaalg.htm
www.portarage.sp        bedrijve.htm
www.portessihall.com      museaalg.htm
www.portessitupp.sp      bedrijve.htm
www.poscom.sp         postkant.htm
www.predict.sp         bedrijve.htm
www.prensesakademiy.sp     univhoga.htm
www.prespo.com         organisa.htm / prespole.pdf
www.prespo.sp         organisa.htm / prespole.pdf
www.prespocom.sp        organisa.htm
www.qec.sp           organisa.htm
www.qifea.sp          organisa.htm
www.radozelzakiy        museaalg.htm
www.rasoc.sp          organisa.htm / uitgadre.htm
www.redandyellow.sp      bedrijve.htm
www.reelflite.sp        luchtmij.htm
www.rg.rg.sp          radtvbes.htm
www.rigtateemeg.sp       organisa.htm / rigtme2s.htm / rigtme2e.htm
www.riynda.sp         bedrijve.htm
www.riynek.minnepirta.sp    bedrijve.htm
www.rondaf.sp         bedrijve.htm
www.rondafsiddos.com      bedrijve.htm
www.rpa.sp           bedrijve.htm
www.rpahoggebim.eu       bedrijve.htm
www.runners.sp         bedrijve.htm
www.sailekampos.sp       organisa.htm
www.saqur.sp          organisa.htm / seenayrq.pdf
www.sb.sp/eurinfo_sp      geldinfo.htm / bankenov.htm
www.sb.sp/qurs         geldinfo.htm / bankenov.htm
www.seaspocania.com      rederadr.htm
www.seenp.sp          organisa.htm
www.sei.sp           bedrijve.htm
www.sequ.sp          toervere.htm / bieten.htm
www.seqxol.spet.sp       toerbezi.htm
www.ses.nn.sp         toervere.htm
www.sfinks.sp         bedrijve.htm
www.sgt.trondom.sp       vervadre.htm
www.siddosta.sp/bora      bedrijve.htm
www.siddosta.sp/iyliy     bedrijve.htm
www.siddosta.sp/zeetoffiks   bedrijve.htm
www.slapelsatos.sp       hotelpen.htm
www.slfconityje.sp       organisa.htm
www.slojetkurriy.sp      univhoga.htm
www.sni.sp           autoveer.htm
www.sni.sp/info/        autoveer.htm
www.sokin.sp          organisa.htm / sokinins.pdf
www.sooxaelas.sp        bedrijve.htm
www.spede.org.sp        organisa.htm
www.spfgyro.sp         organisa.htm
www.spet.sp          bedrijve.htm
www.spocanair.sp        luchtmij.htm
www.spocanistics.sp      periodov.htm
www.spodat.sp         bedrijve.htm
www.spofona.sp         bedrijve.htm
www.sqburwen          organisa.htm
www.ss.sp           organisa.htm
www.stacatokoesto.sp      bedrijve.htm
www.stackgrup.com       muziekin.htm
www.stagak.com         univhoga.htm
www.stage.point.sp       univhoga.htm
www.statbi.spet.sp       biblarch.htm
www.statexco.sp        organisa.htm
www.statkorsamen.sp      rechtspr.htm
www.steufima.taris.sp     univhoga.htm
www.stopmisan.sp        bedrijve.htm
www.stupslape.sp        toervere.htm
www.sua.sp           univhoga.htm
www.suasjetto.sp        univhoga.htm
www.suh.sp           univhoga.htm
www.sumilbo.sp         univhoga.htm
www.syrtbibama.sp       biblarch.htm / museaama.htm
www.tanbyr.sp         vervadre.htm
www.taneessalbos.sp      bedrijve.htm
www.tanty.sp          periodov.htm / tangotyd.pdf
www.taris.sp          bedrijve.htm
www.taxihirdo.sp        opverhir.htm
www.tegniseratt.sp       organisa.htm
www.telcom.sp         telkanto.htm
www.telefuturr.sp       bedrijve.htm
www.teujangerlas.sp      vervadre.htm
www.tewegga.sp         tewegga0.htm
www.tocompando.sp       periodov.htm
www.toka.sp          bedrijve.htm
www.travell.sp         toerisme.htm
www.trekhor.sp         organisa.htm
www.trendon.sp/con/      univhoga.htm
www.trendon.sp/daba/      univhoga.htm
www.trendonblort.sp      vervadre.htm
www.trendongerlas.sp      vervadre.htm
www.trenos.sp         trenos00.htm
www.trovockorfe.com      radtvbes.htm
www.tsjech.sp         vervadre.htm
www.tsjokses.sp        amag-10.pdf
www.tuffeskaree.sp       restaurl.htm / weinomip.pdf
www.tunk.sp          univhoga.htm
www.tv.sei.sp         radtvbes.htm
www.ubi.sua.sp         biblarch.htm
www.uni.sz.sp         univhoga.htm
www.utterabora.sp       bedrijve.htm
www.vliyt.sp          uitgadre.htm
www.wanadoo.sp         bedrijve.htm (is nu Connect)
www.wegsyrt.sp         toervere.htm
www.wegsyrt.sp/weg       toervere.htm
www.wertytv.sp         radtvbes.htm
www.wikala.sp         bedrijve.htm
www.wumatriy.connect.sp    stadobes.htm / wumatriy.htm
www.xeber.bark.sp       univhoga.htm
www.xejafiy.sp         stadobes.htm / xejafiy.htm /
                 xejafiy2.htm
www.xijernolac.com       spoormij.htm
www.xugenfjer.sp        bedrijve.htm
www.ykis.sp          toervere.htm
www.yourcalls.sp        bedrijve.htm (in november 2013 opgeheven)
www.yrlatinsroe.sp       douanebe.htm
www.zamklet.sp         bedrijve.htm
www.zart.sp          organisa.htm
www.zgamahagge.sp       vervadre.htm
www.zgh-hogg.sp        vervadre.htm
www.zi.asjetto.sp       univhoga.htm
www.zillareu.com        organisa.htm
www.zillos.sp         bedrijve.htm
www.zjobakulahusof.sp     hotlijst.htm / zjobakul.pdf
www.zogi.sp          vervadre.htm
www.zsmt.tsjech.sp       theateov.htm
www.zu.trondom.sp       univhoga.htm

3. In Spokanië geregistreerde domeinnamen

De domeinnamen zijn terug te vinden in de geregistreerde e-mailadressen en websites in 1. en 2. hierboven.

abeqmilbo.com        Aquonda Buro furt Ekonomise Qu˙lapp (Milbo)
abl.sp           Aquonda Bibliotekke-lajjefos (Hirdo)
afinaf.sp          Kindisiy Erget-instituša (en andere
                Ergynne-instituten, Lostô)
aflifgabanos.sp       Zomarte Gabanos Aflif
afmmirre.sp         AFM (wandelfederatie)
ahor.sp           Aquonda Hotela-Ratt (Gralkrich/Trendon)
airforce.sp         Luchtmacht (Bas-Ayr)
aitromba.com        Aitromba-instituša (Bôrâ)
ajaspecc.sp         AJA (opticienketen, Moques)
akreen.sp          Aquonda Knurfel Rekreašo Enterprišos (Hirdo)
albeamahagge.sp       Âlbe-akademiy (Amahagge)
ama.sp           gemeente Amahagge
amacons.sp         Cônservatorym (Amahagge)
aqbontukeer.sp       Aquonda Bôntukeer (Ameronne)
are.sp           ARE (radio-omroep, Hirdo)
armrigt.sp         ARM (Raad voor de rechtspraak, Hirdo)
arn.sp           ARN (Nationale Rekenkamer, Hirdo)
asjetto.sp         gemeente Asjetto
ath.sp           Aquonda Tâx-hoefos (Blort)
atta.sp           Amahagge Tâmp-Trip Arânkas
avijas.eu          Avijas (Komy)
bark.sp           Bark (provider)
beldiyr.com
bellair.sp         reisbureau (Amahagge)
biomuseem.sp        Biologise Museem (Hoggebim)
boga.sp           Bôrâ-gabanos
bomec.sp          Bônt furt medise creft
bora.sp           gemeente Bôrâ
bravolynts.com       luchtvaartmaatschappij
bryrakademiy.sp       Br˙r-akademiy (Girdesef)
comdep.sp          Cômunikašo-dep. (opgeheven, juli 2006)
calam.sp          Cve & Lâmbert (architectenbureau, Amahagge)
carasinsu.sp        Carâs (zorgverzekeraar, Tunbas)
cbs.sp           Central Bank of Spocania (Hirdo)
conex.sp          Cônex (busmaatschappij)
connect.sp         Connect (provider)
corona.sp          Ministerie van Gezondheid 
covbib.sp          Covent-bibliotekke (Hoggebim)
coventarabe.sp       Ef Covent-arâbe (hogeschool, Lammafin)
crp.sp           Cônsument-ralpoirater
cubu.sp           Cubu (provider)
curemovers.sp        Cârvata & En˙mt (verhuisbedrijf, Hirdo)
czt.sp           Cômatiy Zintes Tomimpit˙ (Hirdo)
dalot.sp          Dalotoje-Tiyns
darkhouse.sp        Darkhouse Company (filmproductie, Conityje)
demon.sp          Demon (provider)
depenre.sp         Entraferos ur Rekreašo (dep.)
depfel.sp          Fesdu-Tiyns ur Lydos-nâs-vobaros
dephuc.sp          Helten, Ubara-menah ur Cônsumeratjen-tiyns
devendos.sp         Devendos-dep.
digi.sp           Digi (tijdschrift)
doggybag.sp         doggybag (omroep, Seertzeekoles)
doker.sp          Doker (bioscoopbond, Benű)
dreutosplas.sp       Plâs TC (machinefabriek, Tanburo)
duanninfo.sp
efcoventhirdo.sp      Ef Covent (Hirdo)
efeldercon.sp        Ef Elder (restaurant, Conityje)
effarecrons.sp       Ef Fâr Ecrons (brouwerij, Lift)
effenxyc.sp         Ef Fenx-˙c (advocatenkantoor, Blort)
efjolpirt.sp        Ef Jôl Pirt (aardewerkfabriek, Asjetto)
efkoernman.sp        Ef Koern-mân (boerenmarkt, Clatô)
eflaboros.com        Ef Laboros (natuurreservaat)
efzillepipos.sp       Ef Zillepipos (Frâk)
ekoliy.sp          Ekonomiy-universitiy ber Liyrotyka
ekono.sp          Ekonomiy (dep.)
ekunam.sp          Ekonomiy-universitiy (Amahagge)
enndak.sp          Ennderur-akademiy (Tanb˙r)
entac.sp          ICT-bedrijf (Ies)
envirofiy.sp
eurotravel.sp
fabenc.sp          Fabrokaliyto-benc (Bôrâ)
famonsuniversity.com    The Famon's University (Zelzakiy)
farweinosta.sp       Quvârp weinoh-mip˙rômos (Hirdo)
fas.sp
felixfors.com        FelixFôrs (Korif)
fesdut.sp          Fesdu-Tiyns
ffk.sp           Feslosos furt ef Frofâler-rutracciyex
                ef Kafđobiyros (Hoggebim) 
ffsa.sp           Foundation for Foreign Students' Aid (Hirdo)
finansdep.sp        Finanšos-dep.
flicset.sp         Flicset (fabriek tandartsuitrusting, Men)
flofte.sp          Flofarri-teatriy (Husta)
fmsc.sp           Feslosos furt Mipšarcess-stűdent-c˙rtiyr
                (Hirdo)
fotomuseem.sp        Foto-museem (Amahagge)
fratawp.sp         Fratâp (textielfabriek, Fraja)
freerk.sp
fsfs.sp           Financial Service for Foreigners in
                Spocania (Amahagge)
garagehoggebim.sp      Parkeerdienst (Hoggebim)
garnkiyshirdo.sp      Gârnkiys (verzekeringsmaatschappij, Hirdo)
garos.sp          gemeente Garos
gasky.sp          gemeente Gasky
gate.sp           GaTe (omroep, Garos)
gengil.sp          Generâl Gillt
gentiyns.sp         Generâl Tiyns (dep.)
geohisblort.sp       Geohistorise Instituša (Blort)
geolin.sp          Geologise Instituša (G˙rô)
gep.sp           GEP (tv-omroep, Hirdo)
gesqu.com          Generâl Stűdent-Ququlâ (Hirdo)
geteuntro.sp        Generâl Tegnise Universitiy ber Trofy
ghostwriter.sp       tijdschrift
gkmgerlas.sp        Gret-Kwâg-Mena-l˙nts (bus, Qula)
globe.sp          The Globe (Amahagge)
glufus.sp          GLUFUS
gralakademiy.sp       Gralkrich-akademiy (Gralkrich)
gralkrich.sp        gemeente Gralkrich
granden.sp         Grânden-pavelonn (Amahagge)
gsf.com           Generâl Stat-fynarâsz
gskkurriy.sp        Generâl Slojet-koles (Kurriy)
guh.sp           Generâl Universitiy ber Hirdo
heltendep.sp        Helten-dep. (opgeheven, juli 2006)
henntyrt.com        Stat-Zampôr-Hennt˙rt
hilger.sp          Hildi Gerlas
hirdo.sp          gemeente Hirdo
hirdoteun.sp        Tegnise Universitiy ber Hirdo
hiyndassi.sp        Hiyndâs Siddôsta TC (Asjetto)
hizo.sp           Hirdo Zôšerutts (luchtvaartmij)
hogalba.sp         Âlbe-akademiy ber Hoggebim
hoggebim.sp         gemeente Hoggebim
hwlv.com          Toylâmos furt Hâpyja-wencaters ur âs
                Lâmbetiyse-vlemoets (Opjevu)
ihh.sp           Instituša furt helten ur heltiy (Lift)
jftistal.sp         Jonâs Friyndâs-Trabana-instituša (Sinto-Alycro)
jobiystovy.sp        Jobiy-stovy (Banenmarkt, Amahagge)
kadaba.sp          Kindisiy Akademiy furt Danšos een Balett
                (Trendon)
kandatrondom.sp       Kânda (bouwbedrijf)
kaquny.sp          KAQUNŸ (Bôrâ)
kelfer.sp          Kelfer-akademiy (Tsjech)
keybuildspocania.com    Key Build (Hirdo)
kindakad.sp         Kindisiy Akademiy (Hirdo)
kindisiyteatriy.sp     (Hirdo)
kkb.sp
kloppa.sp          Kloppa (tv-omroep, Minde)
klun.sp           Kleter Universitiy (Ies)
kmzlift.sp         Kleter Musiyc-zalas (Lift)
knolbol.sp         gemeente Knolbol
koboluna.sp         Kôbo & Luna (reisbureau, Mollefin)
koga.sp           kofano gabanos (algemeen: openbaar vervoer)
kola.sp           Kofano Lydos-ârgeff
korif.sp          gemeente Korif
krako.sp          Krako (supermarktketen, Ameronne)
kufos.sp          Kűfôs-dep.
kufosinfo.sp        ŸKIS (toer.vereniging)
kupo.sp           Kűfôs-polišo
kurastentko.sp       Kűra-akademiy (Amahagge)
kurgab.sp          Kurriy Gabanos
kussik.sp          gemeente Kussik
kut.sp           Kűfôs-tâx (Blort)
kvink.com          Kvink (provider)
kvink.sp          Kvink (provider)
lbdep.sp          Lebet-dep.
leeserfsiddos.sp      Leeserf (brouwerij, Aflif/Bôrâ)
liberteatriy.eu       Theatergroep Liber (Asjetto)
liyga.com          Liyrotyka-gabanos
liyrotyka.sp        gemeente Liyrotyka
liyrsyrtargeff.sp      Liyrotyka S˙rt-ârgeff
luanpro.sp         Luânprô (zinkfabriek, Hirdo)
lycoforesta.sp
marjestrofy.sp       Instituša rifo Sinto-Marjes (Trofy)
masipo.sp          Masipo (Marafaniy)
metin.sp          Meteorologise Instituša (Blort)
milbonolac.sp        Milbonolac
milsad.sp          Milju ur Šađôr (dep.)
mily.sp           Minde-l˙nts
minaf.sp          Mittus-nâlp-feslosos (Liyrotyka)
minnepirta.sp        verenigde porseleinfabrikanten (zie Riynek)
mittofurpijakuf.sp     Mittof & Pijâ-kűf (Asjetto)
mobcranehire.sp       mobile crane hire (Amahagge)
moonlight.sp
mufahyr.sp         MUFa (mijnbedrijf, Totiarofe-Lerescô)
myrt.sp           M˙rt (onroerendgoedverkoop, Blort)
nalauchalosta.sp      toneelstuk
nelfes.sp          NŠS (Drenkelingenstichting, Tosiy)
nitoqu.eu          NITOQU (onderzoeksinstituut, Totiarofe-Lerescô)
nn.sp            NutNet (provider)
nopartanburo.sp       Nôpar (chem. fabriek)
nqsies.com         NQS (Ies)
nutnet.sp          NutNet (provider)
obnankos.sp         OB Nânkos (onroerendgoed, Gret)
oefgn.sp          OeFGN (keuringsdienst, Gralkrich)
omass.eu          internetcafé Ômass (Amahagge)
omass.sp          internetcafé Ômass (Amahagge)
ondul.sp          Ôndul (golfplatenfabriek, Mollefin)
oplyeunnes.sp        Ôply ur Eunnes (kwekerij, Xalâs)
opperrado.sp        Opper Rađo (Mollefin)
orange.sp          Orange (provider) (is nu Connect)
org.sp           overheidsorganisaties
ozyrpo.sp          internetveiling (Zest)
palmenklachet.com      Pâlmen+Klachet (G˙rô)
paryna.sp          Paryna Insűrânsosz (Ies)
pipperes.com        Pipperes-pavelonn (Zest)
piykniyk.sp         Piykniyk (webwinkel, G˙rô)
plastunbas.sp        Plastunbas (plasticfabriek, Tunbas)
plekoseert.be        Museum Plekoseert (Alerita)
point.sp          Point (provider)
pol.sp           algemeen politie
polapavelonn.com      Pola-pavelonn (Minde)
portarage.sp        Portarage (parkeermanagement, Conityje)
portessihall.com      Pôrtessi-hall (tentoonstellingshal, Zest)
portessitupp.sp       Pôrtessi (koeriersbedrijf, Zest)
poscom.sp          PôsCôm (posterijen)
predict.sp         Verzekeringsbureau Predict (Mollefin)
prensesakademiy.sp     Prenses-akademiy (Jatty (BF))
prespo.com         PRESPO
prespo.sp          PRESPO
prespocom.sp        PRESPO
qec.sp           Ququltor Energiy-Cômpanđo
qifea.sp          Qu˙lape-instituša furt Ekologise Agrarišâ (Conityje)
radozelzakiy.sp       Rađo-museem (Zelzakiy)
rasoc.sp          Roefto furt Arânka-stunners een
                Ôc-côstišerpas (Gralkrich)
redandyellow.sp       aanbieder mobiele telefonie
reelflite.sp        luchtvaartmaatschappij
rg.sp            Rađo Gralkrich
rigtateemeeg.sp       ARM (Raad voor de rechtspraak, Hirdo)
riynda.sp          Riyndâ (restaurantketen, Mollefin)
rondaf.sp          Rôndâf (brouwerij, Oneus˙rt)
rondafsiddos.com      Rôndâf (brouwerij, Oneus˙rt)
rpa.sp           R&P&A (fabriek spoorwegmaterieel, Hoggebim)
rpahoggebim.eu       R&P&A (fabriek spoorwegmaterieel, Hoggebim)
runners.sp         The Runners (provider)
sa.sp            Spooksoliy Arânkas
sailekampos.sp       Feslosos furt Saile-kâmpos-vlazzos (Tsjech)
saknur.sp          Infrastrukturiy ur Šarkiffos (dep.)
saqur.sp          Šeentriyos furt ef Ayrâs-quruboiy (Hirdo)
sb.sp            Spooksoliy Benc
seaspocania.com       SEA Seaways (rederij te Husta)
seenp.sp          Šeentriyos furt Njebopiy-pošalôsta (Bôrâ)
sei.sp           sei (provider)
sequ.sp           Sequ (Hirdo)
sfinks.sp          verzekeringsmaatschappij (Liyrotyka)
siddosta.sp         algemeen domein voor bierbrouwerijen
slapelsatos.sp       overzichtsite voor actuele prijzen van hotels en pensions
slfconityje.sp       Spooksoliy Literaturiy Feslosos (Conityje)
slojetkurriy.sp       Generâl Slojet-koles (Kurriy)
sokin.sp          Sošala Kinâ-insűrânsos
sooxaelas.sp        Soôx (tinmijn/fabriek, Aelas)
spede.org.sp        Spede (zie ook org.sp)
spet.sp           SPET (provider)
spfgyro.sp         SPF (Publicatiegenootschap, G˙rô)
spocanair.sp        luchtvaartmaatschappij
spocanistics.sp       tijdschrift
spodat.sp          ICT-bedrijf (Gralkrich)
spofona.sp         aanbieder mobiele telefonie
spok.sp           overheidsinstellingen
sqburwen.sp         SQuBu (branchevereniging, Kurriy)
ss.sp            Spooksoliy Statistiyc
stacatokoesto.sp      Stacatô (tapijtfabriek, Aflif)
stackgrup.com        popgroep Stack
stagak.com         Stâge-akademiy (Minde)
statexco.sp         Stat=Exâm-Cômišo (Trondom)
statkorsamen.sp       Stat-korsamen (Hirdo)
statpub.sp         Stat-Publiseros TC
stopmisan.sp        Stôp (winkelketen, Mollefin)
stupslape.sp        Spooksoliy Tupplipe-slape (Hirdo)
sua.sp           Stat-universitiy ber Amahagge
suasjetto.sp        Stat-universitiy ber Asjetto
suh.sp           Stat-universitiy ber Hirdo
sumilbo.sp         Stat-universitiy ber Milbo
syrtbibama.sp        S˙rt-bibliotekke Amahagge
sys.sp           Šeentriyos furt Ÿrôm-stânts (Blort) 
sz.sp            Stat-universitiy ber Zest
tanbyr.sp          gemeente Tanb˙r
taneessalbos.sp       Tâneess (bouwbedrijf, Xemân)
tang.sp           tangodâm
tanty.sp          Tangodâm-T˙dens (periodiek)
taris.sp          Taris (provider)
taxihirdo.sp        taxi's in Hirdo
tegniseratt.sp       Tegnise Ratt (Hirdo)
tegno.sp          Tegnolôiy (dep.)
telefuturr.sp        Futurr (telefoonwinkels, Amahagge)
telcom.sp          TelCôm (telecommunicatie)
teolin.com         Teologise Instituša rifo Scr. Leo XIII (Hildi)
teujangerlas.sp       Teujan-gerlas
tewegga.sp         Tewegga (tijdschrift)
tib.sp
tocompando.sp
toka.sp           Tofiyrk˙-kainot (Potas˙rt)
travell.sp
trekhor.sp         Aquonda Trekhoros (Conityje)
trendon.sp         gemeente Trendon
trendonblort.sp       Ja Trendon ur Blort
trendongerlas.sp      Trendon Gerlas
trenos.sp          Trenos (tijdschrift)
trondom.sp         gemeente Trondom
trovockorfe.com       Trovôc-korfe (tv-programma)
tsjokses.sp         gemeenschappelijke site vd VVV's Alas,
                Acherque en St.Alycro-Poniy
tsjech.sp          gemeente Tsjech
tuffeskaree.sp       Ef Tuffes Karee (restaurant, Hirdo)
tuk.sp           Tibân ur Kűra (dep.)
tunbas.sp          gemeente Tunbas
tunk.sp           Toraniefatiy-universitiy (Kurriy)
tx.sp            algemeen belastingen
utterabora.sp        Utterâ (lampenfabriek, Bôrâ)
velprutos.eu        Velparen ef Rutôs (Sinto-Alycro)
vliyt.sp          Vliyteram Medyms (Hirdo)
wanadoo.sp         Wanadoo (provider) (is nu Connect)
weelfa.sp          Weelfa'ecos (dep.)
wegsyrt.sp         Wegs˙rt TC (Tsjech)
wertytv.sp         Werty (omroep, Gralkrich)
wikala.sp          Wikala (badkamerinrichtingen, Liyrotyka)
xalas.sp          gemeente Xalâs
xejafiy.sp         gemeente Xejafiy
xijernolac.com       Xijernolac TC (Minde)
xugenfjer.sp        Xugen (supermarkt, Fjer)
ykis.sp           Ÿrlat-clup rifo ef Kindistee Sp. (Hirdo)
yourcalls.sp        aanbieder mobiele telefonie (in nov 2013 opgeheven)
yrlatinsroe.sp       Ÿrlat-insűratjen-roefto rifo ef Kindistee Spooksoliy
zamklet.sp         Zâm & Klet (supermarktketen, Hoggebim)
zaraje.sp          Zâraje-dep.
zart.sp           Zintes Âtvisere-ratt furt ef Tangodâm (Ies)
zest.sp           gemeente Zest
zgamahagge.sp        Zomarte Gabanos ber Amahagge
zgh-hogg.sp         Zomarte Gabanos Hoggebim
zillareu.com        Zille-Areű (Conityje)
zillos.sp          Zillos (horeca-exploitant)
zjobakulahusof.sp      hotel (Quober)
zogi.sp           Zomarte Gabanos Ies
zsmt.tsjech.sp       Zutter-spooksoliy Musiyc-teatriy

4. In Spokanië geregistreerde providers

Klik op de naam in de tweede kolom voor nadere informatie.

Barkinfo@bark.sp  
Connectinfo@connect.sp  
Cubuinfo@cubu.sp Nieuwe provider die in september
2014 uit het niets tevoorschijn
kwam.
Demoninfo@demon.sp In mei 2018 opgeheven. De abonnees zijn overgenomen door NutNet.
KVINKinfo@kvink.sp Biedt versleuteld internetverkeer
aan, zodat buitenlandse inlichtingen-
diensten het niet kunnen aftappen.
NutNetinfo@nutnet.sp
info@nn.sp
Ook aanbieder van mobiele telefonie.
Pointinfo@point.sp Provider verzorgt websites met
betrekking tot cultuur en kunst.
seiinfo@sei.sp Provider van de organisatie I.E.S.
sei = Spooksoliy Enterprisos furt
Internet.
SPETinfo@spet.sp  
Tarisinfo@taris.sp  
 The Runners info@runners.sp Ook bekend koeriersbedrijf.
Wanadoo /
Orange
info@wanadoo.sp
info@orange.sp
Medio 2006 zijn beide providers
samengevoegd tot Orange.
Medio 2008 is Orange in Spokanië
overgenomen door Connect.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 12 mrt 1999

namen van providers - DICTIO {N} -