Spokanisch Archief

STRAATNAMEN: geordend per plaats
Gerelateerd bestand
Straatnamen: alfabetische lijst

Aan adressen gerelateerd
Telefoonnummers
Postcodes: op plaatsnaam
 

Bestandsgroep Straatnamen
Straatnamen algemeen
Straatnamen Amahagge
Straatnamen Fonistā
Straatnamen Hirdo
Straatnamen Zest
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Status: Open lijst.

 

Deze lijst bevat alle straatnamen die ooit in het rode boekje "Namen" zijn opgenomen, en voorts alle andere straatnamen (met huisnummers) die ergens in het Spokanisch Archief voorkomen.
De namen zijn geordend per plaats, op strikte alfabetische rangschikking (geen rekening houdend met spaties of koppelstreepjes). Deze straatnamen zijn ook geregistreerd in het Stratenregister van PōsCōm (voorheen PTT).
Achter de straatnaam staan eventueel de postcode (indien de plaats meer dan één postcodegebied behelst) en geregistreerde huisnummers.

Bijzondere vermeldingen:
Als een straatnaam geen huisnummers heeft, dan wordt dit met (gh) aangegeven; als een straatnaam (in principe) wel huisnummers heeft, maar in het Spokanisch Archief wordt/worden pand(en) genoemd die géén huisnummer hebben, dan wordt als huisnummer x gegeven. Let op: één "x" kan dus betekenen dat er één pand zonder huisnummer is, maar ook dat er meerdere panden zijn. Huisnummerloze panden zijn over het algemeen grote fabrieken of bijzondere gebouwen met een eigen naam, die al bekend genoeg is om een huisnummer overbodig te maken (vaak ook kerken midden op een plein, terwijl de bebouwing rondom wel huisnummers heeft).
Bij sommige plaatsen staan geen straatnamen genoemd, maar alleen drie stippen: .... Dit wil zeggen dat de plaatsnaam wel ergens in SPARC als adres is genoemd, maar dan zonder een straatnaam.

Als straatnamen verwijzen naar wegen buiten de bebouwde kom, zijn deze wegen meestal te vinden op de Deelkaarten. In dat geval kunnen er in rood extra aanwijzingen gegeven worden om welke weg het gaat (zoals: (camping), wat wil zeggen dat het om het adres van een camping gaat die op de deelkaart is gemarkeerd). Zulke verwijzingen zijn nodig omdat op de deelkaarten de straatnamen (nog) ontbreken.
Straatnamen buiten de bebouwde kom zijn vaak ook te vinden op Regiokaarten (als die van de streek bestaan). Zulke namen zijn gemarkeerd met een *, waarbij achter de plaatsnaam een vermelding staat om welke Regiokaart(en) het gaat. Regiokaarten zijn buiten SPARC te raadplegen omdat ze te groot zijn om in een htm-bestand op te nemen.

Wegen met een nummer:
Wegen buiten de bebouwde kom hebben veelal een nummer. Soms fungeert zo'n genummerde weg als straatnaam. In dat geval wordt er vóór het nummer hor ("nummer") toegevoegd, en wordt het huisnummer voorafgegaan door kaf ("op"), bijvoorbeeld: Weg hor 3 kaf 45 = huisnummer 45 op een hoofdweg (weg) buiten de bebouwde kom, die het nummer "3" draagt. Als huisnummers langs een genummerde weg ontbreken, blijft kaf natuurlijk achterwege; we krijgen dan een adres als Weg hor 3. In de praktijk zien we ook wel een adresaanduiding als Weg 3 (omdat dit de gangbare manier is om een genummerde buitenweg aan te duiden als het niet om een specifiek adres gaat). Dit kan verwarring geven, want het zou ook kunnen gaan om een straat die gewoon Weg heet, plus het huisnummer 3 (dit kan ook binnen de bebouwde kom zijn).

Straatnamen in dorpen, buurtschappen en stadswijken:
Straatnamen in dorpen worden gevolgd door de dorpsnaam tussen haakjes. Is een dorp zo klein dat er geen straatnamen bestaan, dan wordt de dorpsnaam tussen haakjes voorafgegaan door "---".
Een buurtschap is een groepje huizen buiten de bebouwde kom dat in zijn geheel een naam heeft (een heel klein dorpje, maar dan zonder de status van "dorp"). Industrie- of bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom worden eveneens als "stadswijk" behandeld.
STADSWIJKEN HIERONDER NOG OPNEMEN! ZIE O.M. IN DICTIOA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AĀSTIY 3366
Hay-mirra 1
Port (gh)
Weg hor 30 (gh) (Qumk-nutter) (FJomhō)

ABERTŌ 6704
Fabrokiy-mirra (gh)
Qualeja-Vender-weg 4 (adres veerhaven)

ABORIS-SINTO-JENU 6703
Mōjōl-lirrotiy 5

ACARATSA 1034
Granō-terf (gh)
Lamess-mirra 7B
Lurgiy (gh) (Mirāstriymiy)
Mārket 3, 8
Plaju-pāt 2, 17
Tora-weg 6

ACHERQUE 7406
Mārket-lirrotiy
Mārket-mirra 5A

AELAS 8500 (* zie regiokaart Aelas)
* Jakām-plep (gh)
* Kegt-mirra (gh)
* Nupp-weg (Apente)
* Simonis-mirra
* Troef-riygā-weg

AEQUETĀ 8501 (* zie regiokaart Aelas)
* Ferky-krur-weg
* Kegt-mirra (gh)
* Latig’p-weg
* Mennweg-na-Tolām
* Xoemana-weg

AFACHA 5923
Bajuftō-pāt (gh) (Zātso-ef-Wik)
Blof-mirra 4, 12
Blufk (Zātso-Ylānja) 4, 9
Celfer-mirra 7, 15, 45
Eertef Moeni-weg 16
Ef Blufk (gh)
Ef Nutter (gh) (Zjobabergo)
Ef Wefot (gh) (Zjobabergo)
Fu-weg 77
G’rt-mirra 20B, 27
Lanto-mirra (Zātso-Ylānja) 12
Marynte-mirra (Zātso-Ylānja) 25C
Mennmirra (Zātso-ef-Wik) 7, 13
Mennweg-na-Granō x (camping)
Portā G’rt 6
Taris-lirrotiy 6, 7, 13
Tentef Moeni-weg Nutter (Zātso-ef-Wik) 48
Tentef Moeni-weg Opper (gh)
Tentef Moeni-weg Wefot (gh)

AFLIF 5300
Corvitry-mirra 4, 7
Ef Prestec 55
Fabrokiy-weg (gh)
Kindis-lirrotiy 17
Mārket-mirra 12, 17b
Pārfas Blocriy-Muėn-plep {Pārfas Blocriy-Muėn}
Tiys-eka G2, G4, G7 (adressen veerhaven)
Tiys-weg 6, 11

AJAF-HERCŌ-MONET 7101 (zie regiokaart Asjetto)
Ālbān-weg
Nūšeety-pāt
Sinto-Manta-mirra
Sinto-Peoll-weg
Wuma-vender

AKĀM 7601 (zie regiokaart Asjetto)
Covent-zuft
Hārša-weg
Lemnās-āskān
Martel Delfenn-pāt
Pamiyraty-āskān
Plechorā-āskān
Sinto-Verone-āskān

ALAS (BF) 3057 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Efti-knurfel-weg
* Ef Ydājes (buurtschap)
* Plāks-mōliys-weg
* Sliyx-Cheetā (buurtschap)

ALAS (TF) 7405
--- (Tsjok-pōnt) (mijnbouwbedrijf)
Arābe-mirra 23
Ses-mirra x (camping)
Stovy-lirrotiy 1
Tsjok-rivo (gh) (badpaviljoen)

ALERBŌ-LESTŌ 6702
Ef Port 7
Lotnummadōn-weg (gh) (camping)

ALERITA 5304
Kryobiy-weg 3
Mennweg-na-Cremanu 86F

ALERTOBIY 1025
Distrycc-weg 27

AMAHAGGE 4000-4005
Voor Amahagge is er een apart bestand

AMEJO 3312 (* zie regiokaart Gret)
* Carūn-āskān
* Klarb’r-weg-na-Gret
* Lemnās-pāt
* Mennweg-na-Qula

AMENTŌLESTU 5904
Ef Lurgiy (Triyfāf) 7-9
Ef Mesā Vilduls (gh)
Fabrokiy-s’rt 9B
Mosjeus Viylder-mirra 12 {Trofila Viylder*}
Weg-na-Labenō (gh)

AMERONNE 2300 (* zie tramkaart 02)
Bloi-plep 47
Geffys-vildul-weg 2
* Koffon Mirra (buurtschap)
Koles-mirra 7
Mārket-lirrotiy x
Zuffus-vildul-weg 1

ANDEL 3500
Fiyroen-pōnt-pāt (gh) (volkshogeschool)
Knurfel-tex (gh)
Tulācco 3A
Weg-na-Hāc’r (Ergānt-belt) 25

ANETA 6012
Nārzja-ses-avenū (gh)

ĀPŌ 3602
Nutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het noorden)
Weg hor 41 kaf x (camping)
Weg-na-Ÿrst (gh) (camping)
Zutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het zuiden; hieraan de Fennyst-kerk)

ASCHEN 4006 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā; × zie tramkaart 09; ° zie spoorwegkaart Amahagge)
* Adreev-weg
* Arānka-lirrotiy
* Ef Baso
×° Ef Hogorit Pārc (buurtschap)
×° Ef Iliy Fōrt
* Iliy-fōrt-weg
* Iserhent-pāt
* Kolini-mārket
+ Kryobiy-weg
×° Larminagge (buurtschap)
* Mehiyte-mirra
Nelquiyf-mirra 75
Palōk-mirra 8
* Piramitt-plep
* Plana-mirra
* Ruinn-weg
*+ Terpa-pāt
*+ Weg na Aschen (eindigt bij Adreev-weg in Aschen)

ASJETTO 7100 (zie regiokaart Asjetto)
In Asjetto geldt:
"pārc" in een straatnaam wijst op een (al dan niet met bomen omzoomde) laan.
"planta" wijst op een (kleiner) park.

Ajaf-weg 43
Ālbān-weg
Aniy Reenšā-Pōlsta-weg {Aniy Reenšā-Pōlsta}
Begrā-garrent-mirra
Belt-Covent-weg 33, 45
Bjerr-terf 3
Crotiy-mirra 49
Šeerbāl-terf 2a
Domiy-lirrotiy x
Domiy-plep 45
Djoeten-pārc 34
Dunje-pola 100-104 (boulevard langs zuidelijke strand, in wijk Zutter-Dunjes)
Eertef Nola ur Zūg
(Nola en Zūg zijn namen van voormalige boerderijen op de plaats van het huidige noordwestelijke deel van de stad. Er liepen ooit twee paden heen, beide "Ef pāt/mirra helkara Nola ur Zūg" geheten. "Ef pāt (of "mirra") helkara" is weggevallen, maar de rangtelwoorden "eertef" (eerste) en "tertef" (dialectisch voor "tentef" = tweede) zijn eraan toegevoegd.)
Ef Arābes (stadswijk)
Ef Jerps (stadswijk)
Ef Liftkar S’rt (stadswijk)
Ef Primovera (stadswijk)
Ef Todunj’ (stadswijk)
Endunn-Gop-plep
Flās Comāf-Klajes-plep {Hyndy Flās Comāf-Klajes}
Grist-kolini-terf 8
Hāpyja-jakām (gh)
Hōpaā-avenū 7-9, 89, 95
Huesca-weg
Javes-āskān
Javes-mirra 15
Javes-mōliy-weg 46
Karee-zeces (stadswijk)
Kleter Moneetass-weg
Knurftas-plep 87
Kōjjern (stadswijk)
Leld'seert-mirra 5-9
Liftkar Port (Port-huflif B/C) (adressen veerhaven)
Lofipana-plep
Moneetass-lirrotiy 6-8, 55C
Moneetass-pola 3-7, 208C
Monet-zeces (stadswijk)
Nola ur Zūg (stadswijk)
Nurp-terf 2-4
Nūšeety-pāt
Ostuca-pārc 44
Ozzūpiyle-pārc
Ozzūpiyle-plep
Pakōf-mirra 101
Pamiyraty-āskān
Pārc-na-Noniy
Pryst-āskān
Sevyla-Warner-planta x
Sinto-Ajaf (stadswijk)
Sinto-Dorotea-mirra 27
Sinto-Genovefa-pāt
Sinto-Genovefa-plep
Sinto-Manta-mirra
Sinto-Mārgra (stadswijk)
Sinto-Patriyk (stadswijk)
Sinto-Peoll-weg
Sinto-Valāgja (stadswijk)
Stretteen-lirrotiy 4, 12a, 18
Taris-weg (gh) (industriegebied)
Teengochyve-mirra 45 {?? Teengochyve}
Tertef Nola ur Zūg 4b
Uza-weg (gh) (industriegebied)
Viylkō-pārc
Viylkō-plep 39-41, 101
Zlako-plep
Zutter-Dunjes (stadswijk)

AUTANIY 8112 (* zie regiokaart Aelas)
K’pony-weg (gh) (Wefoteka)
* Nupp-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BALISON 2615
- Pōstbōx 5
Fōlshynne (gh) (eilandje)
Fōls-Vender (gh) (aanlegsteiger, eindpunt tram)
Nes-weg (gh) (camping)
Port (gh) (adres veerhaven)

BENŪ 3037 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
Cōrn-ialef-lirrotiy
*+ Grist-epša-weg x (zie ook hir-f9)
* Plāks-mōliys-weg
*+ Ploeza-weg (zie ook hir-e9)
* Tenšarkiy
*+ Yflotiyn-rōnter (zie ook hir-e9)
*+ Ÿno-pāt-mirra (zie ook hir-f8/f9)

BEREZZE 3904
Arānka-weg (gh)
Fisa-kah H7 (adres veerhaven)
Plano-lirrotiy 14
Toberg’ 9

BERREF-BELT 2402
Kōlme-terf (gh)

BEŠĀ 1002
Deelm-weg (gh) (zie regiokaart Bōrā)

BLORT 3100-3101 (* zie tramkaart 02)
Zie kaart met postcodegebieden

- Pōstbōx (3100) 111
Blef ef Liftkar Mārket (3100) x
Covent-arābe (3100) 1-6
Ennef-mirra (3100) 13
Feri-pōnt-weg (3101) 21
Fes ef Jakāms (3101) F, G1 (letters i.p.v. cijfers)
* Fetu-arābes (3101) (buurtschap)
Fetu-kah (3100) 22, 27, 129
Fetu-klarb’r (3100) 3-5, 12, 42
* Flecs-seert (3101) (buurtschap)
Garrent-weg (3100) 24
Gillt-mirra (3100) 4, 37
G’rt-mirra (3100) 24
Huron III-lirrotiy (3100) 3, 14A, 15 {Huron Herco III}
H’ršy-plep (3101) 88
Korarābe (3100) 4-6
Kryobiy-lirrotiy (3100) 2, 5-7
Kviyndy-lirrotiy (3101) 1-5
Lerdu Flās Comāf-Kanea-weg (3101) 32-36 {Lerdu Flās Comāf-Kanea}
Liftkar Mārket (3100) 3, 5C
Lofipana-pārc (3100) 1, 4
Manōf Jāstiy-Makaber-mirra (3100) 39 {Manōf Jāstiy-Makaber}
Matō-Zyšu Kveer-mirra (3100) 5 {Tiros Matō-Zyšu}
Poka-mirra (3101) 2-6, 12
Srecynot-mirra (3100) 5
Teatriy-lirrotiy (3100) x, 8
Teula-terf (3100)
Yvōp-mirra (3100) 19-23, 36

BLOTTER-FONIS 4216
Ebes-pāt (gh) (Anāchte-Cryrfe) (camping)

BLUMARR 3800 (* zie regiokaart Hirdo)
Afstoen-pārc x
Aters-eer-mirra 81 ("Aters" is een verbastering van Atariys, ofwel een dependance van een riys (ergynisch internaat). In Blumarr waren 2 dependances van een internaat uit Blort, genummerd Atariys 1 en Atariys 2. De Aters-eer-mirra is dus vernoemd naar Dependance 1.)
Dizjeft-pāt 2
Ef F’rōsa
Ef Ošo Šarks B12 (bedrijventerrein)
Garrent-mirra 4
Jānes-Bavān-Ofenhefer-mirra 22 {Jānes Bavān-Ofenhefer}
Koles-mirra 13, 24
Plāciy-plep 12
* Platiraner-pāt (zie ook hir-ax/a0)
* Šarkweg-na-Gras (zie ook hir-ax)
Vlāmpiy-plep 8
Weg hor 3 kaf x

BŌRĀ 1000-1001 (* zie spoorwegkaart Bōrā)
Zie kaart met postcodegebieden

wijk 1000 = ten zuiden van de Pālst
wijk 1001 = ten noorden van de Pālst
Telefoonnummers hebben relatie met postcode.

Alertobiy-weg (1000)
* Arābe-oftian (1000) (buurtschap;)
Atlānto-port-lirrotiy (1000) 5-7 (hfdkantoor KAQUNŸ)
* Bjerr-lirrotiy (1000)
Blef-Port-mirra (1000) 47, 186
* Ciyfās-lirrotiy (1001)
Criazen-mārket (1000) 20-22 (aardig pleintje in oude centrum, omzoomd door hemelsblauwe en crčmekleurige huizen met grote luifels (DOM 73))
Deelm-weg (1000)
Durtef Fabrokiy-weg (1000) x
Eertef Fabrokiy-weg (1000) 1-5
Ef Hāgtrfy (1000)
Ef Lupje (1000) 66
Fermen-plep (1001) 44
Fiylšec-mirra (1000) 5
Floepa-lirrotiy (1000) 30
Furnako-weg (1001) (gh)
Garrent-lirrotiy (1000) 10, 48
Garrent-weg (1000) (vanaf nrs 23/30)
Garrent-weg (1001) (nrs 1..21 en 2..28) 5, 8
Gaza-weg (1001) 7
Gotrencc-mirra (1000)
Herešo-weg (1000) 8 (industriegebied in zuidelijke deel)
Jakām-weg (1001) 2B, 120
Kindis-mirra (1000) 33
* Liftkar Cōrn-port (1000)
Liftkar Vildultos-plep (1001)
Lōziytree-port (1001) 4, 38, 45, 82-84
* Luna-terf (1000)
Lūps-Riffe-mirra (1000) (gh)
* Mennweg-na-Teent (1001) (Ympacc) 2
* Mōbāriy-plep (1000)
Monercō Rifo Ef Vola-plep (1000) {Bertela Rifo Ef Vola*}
Nāgalym-plep (1000) 27-29 {Jonās Nāgalym}
Newton-mirra (1001) 35 {Newton}
Nōgatro-plep (1000)
Nōnga Tufge-mirra (1001) {Nōnga Tufge}
* Opper-mirra (1000)
Pānā-avenū (1000) 1, 4-6, 29-33
Plataniy-krum (1001) 33B
Port-seert (1000) 72B
Port-weg I kaf .. (1001) 1, 8F
Port-weg II kaf .. (1001) 3-5, 6-10
Port-weg III kaf .. (1001) 5, 45
P.T.Chālenosta-plep (1001) 45A {Pernen Tāsto Chālenosta}
R.Itchquas Fyljgiy-mirra (1000) {Rodreg Itchquas Fyljgiy}
Rāmotecc-lirrotiy (1000) 8
Sinto Lāant (1000) 3c, 4-6
* Steešā-mirra (1000)
Taris-lirrotiy (1000) x
* Telefonos-plep (1001)
Tentef Fabrokiy-weg (1000) (gh)
Tesla-plep (1001) 12
Timano-mirra (1000) 71A
* Vildul-šōrcel (1000)
Ÿrapolen (1000) 6F, 63
Ÿrbas-plep (1000)
Ÿrōm-mirra (1001)
Zee-lirrotiy (1000) 6D
Zuermen-plep (1001)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLATŌ 5202
Mennweg-na-Akom 109

CLEFT 2312 (* zie tramkaart 02)
* Prōtsiy (buurtschap)

CLEMBA 3941
...

CONITYJE 3700
Bergo-lirrotiy 2
Bergo-mirra 15A
Cārdelenn-weg 14
Conityje-mirra 43
Firani-plep 38
Garrent-lirrotiy 5, 7A, 17
Hupster Lirrotiy 58
Jures-kālf-mirra (genoemd als tramhalte)
Koles-mirra 2
Mārket-lirrotiy (DOM 53)
Protiy-plep
Sipoet-arābe (buurtschap; zie hir-a9)
Stindiy-eās (gh)

CŌS 5715
Zleega-weg (gh) (camping)

CRĀNT 1707
Koles-lirrotiy 3, 8
Mennweg 42

CREA 5306
Hardlap-weg (gh) (tussen Zlako-esterulār-locatie en weg 49/G naar Hoggebim, dus buiten bebouwde kom)

CRELCO 4333
Kjobeestiy-pāt (gh)

CREVO 3702 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* 'Kara-ef-pōnt
Mennweg 239
* Nalapōnts-weg
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Trendon-wālj’-weg

CROBELA 5900
--- (Grotjagt)
Bajuftō-plep 7, 35, 82
Ef Blufk (gh) (Hupster Ka'en)
Ef Mittors 9
Files-plep 2, 13 {Toja Files*}
Granō-mirra 12, 45
Korda-mirra 7
Portā-mirra 8, 15
Zeces-lirrotiy 2, 3, 7, 8, 12
Zeces-mirra (Hupster Ka'en) 3, 12

CŸRBARĀS 7602 (zie regiokaart Asjetto)
Banylā-Nes-mirra
Kyrdeff-weg>
Meertā-weg
Mitrameeōsta-pola 1 (camping)
Ozzūpiyle-plep
Sima-weg
Sinto-Verone-āskān

CŸRBASTŸ-SŸRT 8503 (* zie regiokaart Aelas)
Biyndracō-mirra x
* Ferky-krur-weg
* Pleko-pāt
* Troef-riygā-weg (Wima)

CŸRLAMEJO 8103 (* zie regiokaart Aelas)
* Autaniy-weg (gh) (camping)
* Troef-riygā-weg

CŸRŌIS 3901
Cavaljo-mirra 22-24 (camping)
Kāmpaliy-weg (gh) (Cavaljo) (camping)

CŸRTAS-JECŪ 7501 (zie regiokaart Asjetto)
Ālbān-weg
Ef Pelbōt
Hāpyhurt-āskān
Jecū-seerts (buurtschap)
Jūfquf-pāt
Plānta-mirra
Pryst-āskān
Tex-pāt
Zutter Kupān-weg

CŸRŸRTINA 5835
Svells-weg 4 {Svells}


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DABA-CHŸRG 7004
Ef Lirrotiy x

ŠAMŌ 4226
Fonis-weg 1 (rederijkantoor)

ŠARK 3703 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* Fabrokaliyto-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
*+ Liftkar Hāū-pāt
* Plāks-mōliys (buurtschap)
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Teneera-weg
*+ Trendon-wālj’-pāt
*+ Trendon-wālj’-weg
* Weg-na-Gaquggee

ŠAŠĀ 4036 (* zie regiokaart Fonistā)
* Ber’mt-cliyn-weg
* Klarb’r-pāt
* Paliynā-weg

ŠEBANTIY 4332
--- (Ralmoene) (camping)
--- (Ef Kolai Prusot) (tempel)
Opper-klarb’r (gh)
Zeces-mirra (Manes-Uoff) 5

DEREBĀTJE 7201
Port 6 (adres veerhaven)

DOE 3304 (* zie regiokaarten Ef Pārenkiy en Grāt)
* --- (Hamm-prusot) (kasteel Riycsa-seert)
* Covent rifo Flesst-mirra
* Ef Bōrtees
* Fōresta-weg
* Hamm-pāt
* Husof-pāt
* Mennweg-na-Gaquggee
* Mōjōl-pāt
* Stovyatjen-pāt
* Tār-riffō-weg

ŠORĀS 4511
Ef Kleter Mirra 8
Grōstamy-mirra 13
Hōrno-weg x (= Weg hor 45) (camping)
Korda-arābe 7, 14
Telefonos-mirra 9A
Weg hor 45 kaf x (= Hōrno-weg) (camping)

DREUMĀN 4302
Weg-na-Laffenet (Vrustiy) 42


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EDPROF 5801
Zatōc-mirra 19

EENETEREE 5045
Lycō-pāt (gh)
Mennweg 58-60

EF DIŌS 3302 (* zie regiokaart Gret)
* Lemnās-pāt

EF PĀRENKIY 3047 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
Ef Mārket 7
* Efti-knurfel-weg
* Emplasement-weg (gh)
* Fabrokaliyto-weg
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Plāks-mōliys-weg

EF PLĀKOMER 3356 (* zie regiokaart Grāt)
* Armātat-wuma-mirra
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Necān-mirra
* Šāgge-plep

EF ŸCHIS 7045
Weg hor 1 (gh) (Sinto-Diaz) (IJQ)

EKKREŠY 8401
Ef Wikser (gh) (camping)
Māclajoh (gh) (eilandje)
Port-weg (gh)

EMPECHO 2032
Chelbecha (gh) (eilandje in Trendon)
Fonis-plep 1
Prusot-weg
Trendon-mirra 3

EON (LA) 4423
Arānka-museem-weg (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FACH 3514
Gruvvā-mirra 12

FALEBO 1103
Weg-na-Kilājiy (gh)

FAMETO-TOLIY 2014
Afstoen-riffō 1
Hupster Plaju (Toliy)
Mirra Ja Ef Jakāms

FAMON 4403 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
* Ef Husof
* Heelferex ef Kiyk
* Kleter Fini-weg
* Kolini-mārket
* Mennweg-na-Amahagge
+× Tiyndagge-mirra
* Ÿšāp-plep

FEN 1506
Korda-plep 9 (kerk)

FESTRUNA 2306
Vita Kanol-weg (gh) (boerderij: tramhalte)

FEUNI 4019
Ef Mintepot Terf 2
Kupān-terf 3

FEUTĀM 5019
Māldreevve-mirra 12

FIETSO 4521
Bū-mirra 12
Mārket 3B, 4
Mintepot-mirra 7
Sersteem-mirra 1
Tarynne 6, 12
Terf blef ef Korda (gh)

FILIAPIA 2551
Kolini-mirra 7 (zie laboross.pdf)

FJER 1401
Marzec-lirrotiy x {Paskal Marzec}

FJESO 3008 (* zie regiokaart Hirdo)
* Ayrport-weg (zie ook hir-dx)
* Hardlap-weg (zie ook hir-d0)
* Lerdu-mōliy-weg (zie ook hir-cx/dx)
* Mittus-klarb’r-weg (zie ook hir-dx/ex)
Nutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen", zie hir-dx)
Opper Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen", zie hir-dx)
* S’rt-mirra 40 (zie ook hir-dx)
Wefot Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen", zie hir-dx)
Zutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen", zie hir-dx)

FLENTO 1003
Hercos-plep

FLIPA 3601
Dvoets-pāt (gh)

FLORAN 5803
Tunlāf-mirra 281
Wefot-Fabrokiy-weg (gh)

FOLATES 2202 (* zie regiokaart Dadōcs)
* Liftkar Weg-na-Quac’r
* Mennweg-na-Empecho
* Piylgrem-āskān
* Ÿrcrympa-weg

FONISTĀ 4007
Voor Fonistā is er een apart bestand

FŌNK 3903
Odray Justa-plep {Odray Justa*}
Weg-na-Balier 17 (camping)
Port (gh)

FRAJA 4017 (* zie regiokaart Fonistā; + zie tramkaart 09)
* Bāracc-weg
* Blaniyc-mirra (tramhalte)
* Colibri-mirra (tramhalte)
* Cōlstu-jakām-weg
* Cōlstu-xijera-weg
+ Ef Rāg-seerts (buurtschap)
* Hennen-ur-Netās-weg
* Kōbo-mirra
* Kreea-weg
* Riyne-mirra x
* S’rt-blufk (tramhalte)
* Wazemmche-mōliy-pāt
* Zillepip-mirra

FRĀK 8003
Zutter Kaltān-mirra 5B

FRAM 1313
Mennweg-na-Trondom (gh) (kerk)

FREZZET 4422
Firani-wālj’-pāt (gh) (IEC)
Mennweg-na-Trents (gh) (kerk)
Rygtā Mōjōl-mirra 7 {Rygtā Mōjōl}
S’rseert-mirra 18A


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAQUGGEE 3615 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
Šarmiy-mirra 7C
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Kindis-plep
* Kleter Riygā-weg
* Lofa-plep
* Mennweg-na-Doe
*+ Stovyatjen-pāt
* Weg-na-Šark (gh)
* Xemān-Klarb’r-weg
* Yrmeevriy-pōnt-weg

GAROS (Gįrosh) 7200
Garosische namen staan tussen [..].

--- (paleis Prensjej-Korsįm)
Ager-mirra [Agjer-cįljr] 35, 77, 102
Ef Belte Styrās [Ef Belte Styrās]
Ef Hupster Mārket [Hupstre Mercadhe] (gh)
Ljengjérts [Ljengjérts]
Lofipana-lirrotiy [Korsįm-plįsj] (gh)
Mārket-lirrotiy [Marjte-plįsj]
Mennlirrotiy [Mčn-plįsj] x
Mennweg [Mčn-weg]
Nenatumtiy-mirra [Independensha-cįljr] 5 (toeristische hoofdstraat met bars, winkels en restaurants; afgesloten voor autoverkeer)
Perswįch-mirra [Perswįch-cįljr]
Prenstat-avenū [Prensjepaty-avénju] 24, 95
Šeebā-kah [Šeebā-kaj] (gh) (adres veerhaven)
Tycońg-pāt [Tycońg-pāt] (gh)
Weg I kaf .. [Weg I kaf] 3, 6
Weg II kaf .. [Weg II kaf]
Weg III kaf .. [Weg III kaf]

GASKY 8000
Telefoonnummers hebben relatie met straatnaam.

Alveyro-lirrotiy (3) x {Alveyro Joez} ((3) is het centrum)
Butt-terf (3) 2
Korda-grāg (3)
Krupel Blof Jakām (5)
Mārket-lirrotiy (3) 1
Port-lirrotiy (6) 11 (adres veerhaven)
Zee-mirra (5) 21

GIRDES 6001
Ef Liftkar Grulōt
Luft Ef Port K (letters i.p.v. cijfers)
Port-kah
Port-terf
Reva-weg (gh)

GIRDESEF 6000
Ef Mittors 2
Fes Ef Covents 45
Mip Ef Covents 1
Nūrcus-lirrotiy (gh) (adres veerhaven)
Piyrre-pāt (gh) (Piyrre)
Zūmbara-weg (gh) (volkshogeschool)

GRALKRICH 4200
Ef Meande 66, 107
Garrent-plep 7
Gerneert-mirra 3
Gryfes-plep 12-14
Kaltān-mirra 24D-blef, 52
Kordahagge 7-9, 16 (bekend plein in het centrum; in augustus worden hier befaamde openluchtconcerten gehouden)
Lāvess-mirra 67-69
Mitārt Huliy-mirra 48-50 {Mitārt Huliy}
Mōjōl-mirra 8, 33
Mōjōl-terf
Nūrcus-port Huflif A2 (adres Kon. Kustwacht)
Nūrcus-port Huflif B8 (adres veerhaven)
Papiygoe-mirra 8-10
Peoll-lirrotiy 5
Roesjō-mirra 55
Sinto-Jeromiy-pārc x
Tobacc-mirra 43
Vildul-weg Nutter x
Zee-avenū 2, 43c, 55, 61-63, 180-184, 206

GRANŌ 5912
--- (Mišešā)
Ef Hālyrftiy N6
Fu-pola 12B, 27-31
Jabār-plep 14, 44
Jag Korda-lirrotiy 3
Karee-strekk 9, 18
Kerfes Lomān-plep 17 {Kerfes Lomān}
Korda-weg 19
Mōjōl-terf 2A
Nutter-mārket 4, 7
Scāt-canazā-mirra (genoemd als tramhalte)
Sn’-mirra 12
Uza-mirra 82

GRAS 3802 (* zie regiokaart Hirdo)
* Mennweg-na-Gras (zie ook hir-ax/bx)

GRET 3300 (* zie regiokaart Gret)
- Pōstbōx 179
--- (Fōrt-Freerk) (kerk)
Boven-weg Rilko 63
Crumān-mirra
Durtef Kveer-weg
Eertef Kveer-weg 6, 7
Ef Jugge 23C, 24, 47
Ef Woquft x, 5
Fārtef Kveer-weg
* Fōrt-mirra
* Henes-klarb’r-pāt
* Jakāmseert-weg
* 'Kara Ker
* Klarb’r-weg-na-Gret
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
Kriy-lirrotiy 7C {?? Kriy}
Kriy-plep 33
* Kryva-weg
Lafono-mirra 121
Larmin-mirra 22, 100B
Larmin-port Huflif A (adres veerhaven)
Larmin-port Huflif C2 (busmaatschappij Qumk & Grāt)
London-avenū 40
Mein-lirrotiy 6
* Mennweg-na-Qula
Plaju-mirra 99
Plakom’-weg 18-20
* Plūx-arābe-weg
Prusot-plep
* Pūl-Agen-weg
Sulf Ÿlanos-Firos-haste {Sulf Ÿlanos-Firos}
Taris-s’rt 6, 27
Tāstō-mirra {Tāstō}
Tentef Kveer-weg 16-20
* Tex-weg
V’rtef Kveer-weg
* Weg-na-Aāstiy
* Xlātos-weg

GRLABŌ 2307 (* zie tramkaart 02)
* Ef Driyft (buurtschap)
Weg-na-Festruna 195

GŸRŌ 5500
Cāndy-mirra 12a
Šuvelme-mirra 3, 51
Eelepp-lirrotiy x, 6B (deze vreemde naam ("Navelplein") wordt verklaard bij Ergtiy Yqufjen-Kerfewiynne)
Garrent-lirrotiy 2
Klarb’r-mirra 22
Klarb’r-pola 56-58, 104
Koles-mirra 7
Luft ef Pōnt 2
Milbo-mirra
Mofla-lirrotiy (genoemd als tramhalte)
Portā Prusot-mirra 4
Pōst-plep 13, 66
Rilko Klarb’r (nutter) G
Sentrukah 7
Tokolini’-terf 20


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HĀCŸR 3506
Pamel-s’rt x

HAFONIS 5027
--- (Heness)
Heness-vender 45 (camping)

HAJEQUŪ 2500
Būstuma-mirra 5-7
Mennweg-na-Lemp 92
Pors-mirra 49A
Taris-lirrotiy 7B

HAJETUNI 1702
Kulā-weg 15
Luft Ef Hūst (gh)
Mārket-lirrotiy 2
Mārket-mirra 34

HAJISEN 3036 (* zie regiokaart Hirdo)
Bavān
* Dur’svergu-pāt (zie ook hir-a9)
Liftkar Qugiy
* Liftkar Unkiyst-weg (zie ook hir-a8/a9)
Nutter-Fini-weg (zie hir-a8)
Ynel-fōresta-weg (zie hir-a9)

HAJOFESE 3707 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
Conityje-weg (gh) (kerk)
Šābro-terf
* Dercx-wuma-poh
Ef Balōs 3, 15
* Ef Dercx-poh (gh)
Kleter Terf (gh)
Liftkar Terf
*+ Teneera-weg
* Ūmboetje-pāt
* Ūmboetje-weg

HALARESTO 7500 (zie regiokaart Asjetto)
Belp-stovy (vrijdag veemarkt, anders parkeerplaats)
Bure-kipt-weg
Ef Fār Motrix (buurtschap)
Ef M’rts
Ef Opper-zuft
Ef Wefot-zuft
Emaja-pāt x (camping)
Fonis-mirra 37
Hāpyhurt-āskān
Hāpyja-krettos
Husof-pola
Kleter Yplemeros
Liyts-pāt
Mazyll-lirrotiy
Mazyll-plep 41
Mazyll-weg
Mennweg-na-Lijercā-s’rt
Nutter Kupān-weg
Ošo Mazyll-pāt
Plānta-mirra
Port-lirrotiy 12B-2 (adres veerhaven)
Pryst-āskān
Sinto Kostoh-mirra
Sinto-Verone-āskān
Sport-mirra
Wašaly-weg
Wāfer-zuft (gh)
Zutter Kupān-weg

HALEU 1017
Draka-mirra (waarom geen huisnummer? Waar is deze straat te vinden in SPARC?)

HARĀFLOJA-ŸRTUHAJ 5702
Diōi-šōrcel (gh) (kerk)
Koffon Kegt (genoemd als tramhalte)

HAS 2304 (* zie tramkaart 02)
* Ef Bārjerr (buurtschap)

HĀUTŪNSCH 3605 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
*+ Covent rifo Flesst-mirra
*+ Ef Iliy Mōjōl (buurtschap)
+ Ef Priyfiy-blufk (buurtschap)
*+ Liftkar Hāū-pāt

HELES-TENTA 4016 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā)
* Adreev-weg
*+ Blof-kiyk-na-Vālahagge
Grurve-plep 6 {Grurve}
*+ Oasiy rifo ef Lāmbe-muts (buurtschap)
*+ Weg rifo ef Lāmbe-muts

HIER 2114
Koles-pārc 1
Nōrgta-mirra 7
Xārfu-Šizem-weg (gh) (Malo)

HILDI 2000-2001
Zie kaart met postcodegebieden

--- (haven Periy-fonis) (2000)
Ebezze-port (2001) (gh)
Ef Ronter Arābe (2000) 2
Fonis-weg (2001) 5A, 22
Funco-plep (2001) 7
Gōmblāps-lirrotiy (2000) x, 3
Kindis-mirra (2000) 92
Knurfel-Kurā (2000) (gh)
Mariner-s’rt (2001) 6
Mustrif-terf (2000)
Ōrympiy-mirra (2001) 13 {?? Ōrympiy}
Reešōc-weg (2000) (gh) (industriegebied langs spoorlijn)
Salix-pārc (2001) 1-5
Ÿrzolaj-mirra (2001) 120

HIRDO 3000-3005
Voor Hirdo is er een apart bestand

HOGGEBIM 5000-5003 (* zie spoorwegkaart Hoggebim; + zie Metro-kaart Hoggebim)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode. Postcodeverdeling:
5000 - zuidwesten (ten westen van de inham en globaal ten zuiden van het centraalstation)
5001 - noordwesten (ten westen van de inham en globaal ten noorden van het centraal station)
5002 - zuidoosten (ten oosten van de inham en globaal ten zuiden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt)
5003 - noordoosten (ten oosten van de inham en globaal ten noorden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt).

+ Adolentiy-mirra (5003)
+ Ardekir-pārc (5001)
Ardekir-plep (5001) 21-23
Avenū-na-Aflif (5000) 22
Bach-plep (5003) 18
+ Beeliy-weg (5003) x, 6
+ Beethoven-plep (5003) {Beethoven}
+ Bertōldi-mirra (5003)
+ Bim-vender (5000)
* Biyfm-lirrotiy (5003)
+ Crana-oftian (5003) (wijk)
* C’rzvōst-pārc (5000) 5-7
Dalotoje-plep (5003)
+ Dreezaliy-blufk (5000)
+ Ef Bārjerr (5000)
+ Ef Blotter Mōjōl (5003)
+ Ef Echuh (5001)
Ef Greppa (5001)
+ Ef Koffon Vilduls (5000)
Ef Niyrrs (5000)
+ Ef Vuldurtos (5003) (reeks flatgebouwen)
+ Ef Zāšers (5000)
Fermelle-mirra (5000) 5
+ Fini-oftian (5000) (buurtschap)
+ Flākā-mirra (5002)
Fonis-plep (5000) 30, 33, 77
Fonis-pola (5000) 15, 99 (t/m huisnummers 106/121)
Fonis-pola (5001) (vanaf huisnummers 108/123)
Fonis-weg (5002) 16-18, 23
Fūrx-weg (5000)
Garrent-lirrotiy (5000) x
Garrent-weg (5000) 2-4, 55F, 86
G’rt-mirra (5000) 3blef, 11A, 34
Istoetre-pārc (5003) x
+ Istoetre-weg (5002/5003)
Kaltān-terf (5000) 2-4, 9
+ Kanol-port (5003) (veerhaven)
+ Kindistee-pārc (5002)
Kiynes Pernen-Johānaler-mirra (5000) 9 {Kiynes Pernen-Johānaler}
+ Koesy-telen (5002) (plein bij veerhaven)
* Koesy-weg (5002)
Korda-arābe (5000) 2, 7-9
Krejase-lirrotiy (5003) 4-6
+ Krejase-tex (5003)
Lerdu Zinšes-mirra (5002) 4 {Lerdu Zinšes}
+ Loena-plep (5001) (bij paviljoen)
Lofipana-lirrotiy (5000) 6, 15-19, 33
+ Malodee-lirrotiy (5000) 1
Meezem-mirra (5003) 88
Mennweg-na-Moques (5001) 102-106
Mintepot Wālj’ (5002) 34-36
Mittarener-weg (5002) (gh) (industriegebied in het zuidoosten)
Nar Mirnurp-terf (5000) {?? Mirnurp}
+ Nestin-mirra (5001)
+ Nutter-klarb’r (5001) 112, 205 (adres veerhaven)
* N’s-plep (5003)
+ Pirāmer-mirra (5002)
+ Plaju-mirra (5000) 12, 29
+ Pōnt-lirrotiy (5002)
+ Port-oftian (5002) (wijk)
+ Prōcala-weg (5003)
+ Qugier-weg (5000)
Quiff-plep (5002) 9
+ Reeše-weg (5003) 9, 77
+ Šark-pāt (5001)
+ Tāllde-mirra (5002) 107a
Vjola-plep (5000) 25
+ Vroemata-mirra (5002)
+ Wālj’-weg (5002)
+ Weg-na-Liyrotyka (5002)
+ Zuffu-port (5003) (plein bij veerhaven)

HOLARE 1007
Nutter-seert 10

HUIS 2022
Drōmp-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

HUSTA 6400
Oudere telefoonnummers die beginnen met 36, 37, 38 of 39 hebben
relatie met wijk. Nummers 31 t/m 35 zijn nieuwer en hebben dat niet.

Clāst Brujeer-Atelva-mirra {Clāst Brujeer-Atelva}
Ef Kryobiy (38) 5B
Enelandes-kah (39) 12A
Kah-mirra (39) 2
Karee-mirra (37)
Lanko-mirra (38) 92
Rāgt-plep (38) 35 {?? Rāgt}
Urapas-kah (39) (gh)
Yot’riyee (38)
Zūmbara-port (37) x, 25
Zūmbara-port Huflif III (37)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IBESTO-HORO 5203
Lerdu Qurten-Safjéńg-plep 9 {Lerdu Qurten-Safjéńg}
Mennweg-na-Mōntariy 408

IES 4203
Telefoonnummers 3020- 302- en 39- hebben soms relatie met straatnaam.

- Pōstbōx 33
Maliy Cofert-plep {Maliy Cofert}
Mirra P2 (39-) B, D, E, G
Mirra P3 kaf 1, 2, 5
Mirra P3 Opper (302-) x
Mirra P3 Wefot (302-) x
Mirra P4 kaf 7, 13
Mirra P5 Nutter (3020-) G
Mirra P6 (39-) x
Mirra P8 kaf 15, 27
Mirra P9 Nutter (3020-) x
Mirra Q2 kaf 1, 8
Mirra Q3 kaf 1, 6
Mirra Q5 kaf .. (3020-) 16
Mirra Q9 kaf .. (3020-) 212, 545
Mirra R4/R5 (ergens in archief moet abusievelijk Mirra R45 staan, maar waar??)
Mirra R7/R6 (3020-)
Mirra R7-A x
Mirra R7-C x
Pelfer-seert (straatnaam? nergens in archief te vinden)
Weg I kaf ..
Weg II x
Weg II kaf 6, 10
Weg IV kaf 12
Weg-na-Flem 1B

IMENAL 5604
Hajega-avenū 60
Siddos-lirrotiy 12-14


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JANNEN 4602
Lurgiy-mirra 52
Zeces-mirra (Ialefer) 18

JAREUCĀ 6700
Basyll Irjen-plep 12-14 {Basyll Irjen}
Lestō-terf
Zūmbara-weg 5, 10

JATTY (BF) 3600 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Dercx-wuma-poh
Ef Pl’n luft A
Flippa-mirra 4
Hupster Weg 31, 102
Loriys-mirra (komt voor in stationsnaam Jatty-Loriys-mirra)
Mārket-s’rt
Newton-mirra 11 {Newton}
Pelger-mirra 7b {?? Pelger}
Plaju-krur
Sinto Ÿranū-plep 18
Trest-mirra 33
Wegōm (gh)

JATTY (LY) 8100
Belt-Kiven-weg 334
Chiqurser-weg 6 (camping)
C-Kah 3 (adres veerhaven)
Distrycc-weg 6
Garrent-lirrotiy 2
Korda-plep 33
Vl’s-avenū x (kerk)
Ÿršar-terf 2C

JEDENFALS 4117
Mintepot Jeden-pāt (gh) (camping)

JEK 3203
Wali-plep 5 {?? Wali}
Weg S 12A kaf 853

JELĀ 8102
Nutter-Aumynyn (gh) (IJQ)

JENT 3801
Dōnne-pāt (gh) (pad loopt dood bij Trendon-oever)
Luft ef Plaju-kaltān
Mintepot Tex


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KANEA 6600
Pegrevische namen staan tussen [..].

Liftkar Lirrotiy [Lifger Lirha] 17 (door de bewoners liefkozend "Lili" genoemd)
Mārket-lirrotiy [Stoėf-lirha]

KERANŌS-SŸRT 6233
Ālfrych-klarb’r-weg (gh) (boerderij: tramhalte)

KEUNEE 2403
Dām-āskān (gh) (Tegto) (CIHEP)
Dām-greel-weg (gh) (kerk)
Weg hor 71 (gh) (camping)

KITIA 4201
Telen-weg 71 (tolhuis: tramhalte)

KIVEN 8301 (* zie regiokaart Aelas)
* Pleko-pāt

KJEJA 2302
Weg-na-Cleft x (landhuis: tramhalte)

KJOEPIY 5025
Br’ro-mirra 24

KLALBĀ 3813
Belvederr-plep (gh) (de onverharde weg over de heuvelrug langs paleis Belvederr; hieraan de Fārga-kerk)

KLEMP 3705
Mennweg .. wefot

KNOLBOL 1400
Alexānder-pola
Būst-lirrotiy 3
Cāsterheff-mirra
Covent-Arāber 9
Ef Nāmbaji (13.) 5, 12
Enker-terf 19B
Flecs-mirra x
Kōbotass-tex
Korda-lirrotiy x
Laboh-weg x, 52, 102
Missis-mirra 7E
Sinto-Moffain-mirra 33
S’rseert-lirrotiy 2
Trōsterre-weg x
Weg hor 65 (gh) (Adūskorda)
Zjol-mirra 109A

KOMY 8400
Ebezze-mārket 17
Jek-plāc-weg (gh) (op industrieterrein)
Lamk-weg II kaf 31
Pola rifo ef Hurts
Sinto-Clošus-plep 69
Tā-weg (gh) (op industrieterrein)
Tutt-weg (gh) (op industrieterrein)
Ziynšer-weg (gh) (op industrieterrein)

KORIF 1600-1601
Zie kaart met postcodegebieden

Atrogeniy-mirra (1601) {Zymer Atrogeniy}
Begyna-lirrotiy (1600) 18, 24
Bryma-kah (1600) 1-3A, 10, 16 (adressen veerhaven)
Bryma-weg (1600) (gh)
Dalotoje-Port-weg (1601) 6a, 48
Flipflor-lirrotiy (1600) 3, 12A-B, 12C
Korda-lirrotiy (1600) 8
Nūrcus-lirrotiy (1600) (gh)
Nurp-port-weg (1600) (gh)
Mender-mirra (1600) 29 {?? Mender}
Plākom’-plep (1600) 3
Plinker-mirra (1600) 21
Yrnula-weg (1601) 12, 75
Zutter-mirra (1601) 48A

KOSŸR 3701 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
*+ Ef Briyst (buurtschap; zie ook hir-d9)
Jabār-korda-lirrotiy x
* Juveeren-weg
* Telen-weg
*+ Vāst-wālj’-mirra (zie ook hir-c9)
* Weg-na-Crevo
*+ Ÿvāna-s’rt (buurtschap; zie ook hir-c9)

KRAPPA 3226
Gei Mirra 47

KREA (BF) 3921 (* zie tramkaart 06)
--- (Drufpōl)
* Ses-nes (buurtschap)

KREG 1214 (* zie tramkaart 01)
* Sinto-Kārty (buurtschap)

KREOZY 2203
Mennweg 45

KRU 3026
--- (Est) (kerk)

KRUIC 5806 (* zie tramkaart 13)
--- (Gerfta)
* Gerfta-weg
Weg hor 6 kaf .. (Gerfta) 22 (adres kerk; alleen deze hoofdweg heeft in Gerfta een naam; de andere paar straten in dit dorp zijn naamloos)

KŪRĀNIEN 7401
--- (Guanja-Figuera)
Cōhale-pārc 45 {Glopiy Cōhale}
Plaju-weg (12.)
Port (gh)
Weg hor 15 (gh) (camping)

KURRIY 1100
Ef Haleps
Fiyrkiy-weg 28
Hāpyja-mirra
Kinseert-mirra 1-5
Koles-plep 1
Korda-plep 42
Liftkar Ōresseert-lirrotiy 8
Luna-mirra x
Mennweg-na-Iji 56, 60
Mintepot Taris-mirra 53
Opper-mirra 61c
Prusot-weg 18, 59
Servas-lirrotiy x
Tāgerate-lirrotiy x {Vajiy Tāgerate*}

KUSSIK 1500
Diyster-lirrotiy 12
Fandare-mirra 7
Gloprin-mirra {Gloprin}
Kjūpur-weg x (aan deze weg ligt het Pāntiyf-klooster)
Kleter-prusot 37A
Lic’ršō-plep (2.)
Liftkar-prusot (3.)
Qulana-plep (gh)
Roza-arābe (komt voor in stationsnaam Kussik-Roza-arābe)
Ÿc-plep 44

KWĀG 3087 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Berše-weg
* Birālber-pāt
* Birālber-weg
* Ef Ten Kryobiys
Mennweg-na-Qula 38 (straatnaam verandert bij de gemeentegrens omdat er in Amejo al een andere weg (richting Qula) zo heet)
* Palamiy-mirra


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LĀF 5703
Ef Doffiy Mirra x (= Weg hor 30) (volkshogeschool)
Weg hor 30 kaf x (= Ef Doffiy Mirra) (volkshogeschool)

LAFFENET 4311
Kennamyna-plep 7
Korda-mirra 33
Pritā-mirra 7-9 {?? Pritā}

LAJY 8012
Oes-weg (gh) (V’mpiy-pōnt)
Sinto-Pāndra (buurtschap aan de zuidkant van de Oes, bij de pont)
Sinto-Peetriy (gh) (buurtschap aan de noordkant van de Oes, bij de pont)

LALOJE 6304
Weg-na-Tuniy (gh)

LAMMAFIN 1700
Avenū-na-Trondom 57
Ef Blotter Liytā 88F
Hāpla-krum 61
Husof-weg x
Kerfewiynne-lirrotiy 3-6 {Neemt Kerfewiynne}
Lacorunā-vender 57
Linter-plep 33A
Mennweg-na-Kurriy (gh)
Tora-wuma-weg (gh)
Viryc-wuma-pāt (gh) (camping)
Wik-lirrotiy 1

LAPEJUFE 1505 (* zie tramkaart 01)
* Durseerts (buurtschap)

LASSOS 6800
E.L.Names-Pofā-plep 82 {Eltu Lezo Names-Pofā}
Ef Slōmpoešess 8
Jānes-mirra 1
Kolini-lirrotiy x
Liftkar Tira-weg x (kerk)
Vuldurtos-lirrotiy 3

LASY 8300
Cvōf-mirra 22-24
Granō-weg 52
Port (gh)

LĀUBEN 3207
Fōsty-Nāg-mirra 58 {Regiys Fōsty-Nāg}
Garrent-lirrotiy 1

LEESERF 6202
Cōft-weg x (boerderij: tramhalte)
Distrycc-weg (gh) (Akarmonne) (dit is de weg binnen de bebouwde kom die elders Weg hor 3 heet)
Ōmfer-mirra 35
Weg hor 3 kaf x (Akarmonne) (dit is de weg die binnen de bebouwde kom van Akarmonne Distrycc-weg heet; er ligt een camping aan)

LENANO 1202
Port-kah 2

LIFT 3200-3201
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

Cāfore-weg (3201) (gh) (de onverharde weg langs Lāpkāmp en hotel Ef Nadōses)
Doaboert-terf (3200) (hele steeg wordt sinds ca. 1980 ingenomen door groot appartementencomplex)
Ef Kryobiy (3200) x
Ef Zāšers (3201) (buurtschap bij de camping Tala-Ocki)
Jakām fes C (3201)
Krappa-weg III kaf 34 (3201)
Liftā-plep (3200) 73, 100, 103
Malodee-weg (3200) 1
Mennmirra (3200) 8-12, 27
Ocki-weg (3201)
Ocki-wālj’-weg (3201) (gh) (camping)
Plaju-terf (3200) 18
Port-kah (3201) 2, 26-28, 40 (adres veerhaven)
Portōm (3201) (gh) (industriegebied langs oostkant v. kanaal)
Tangodām-lirrotiy (3200) 21, 45
Taris-lirrotiy (3200) 7
Thyrra-Fercen-mirra (3201) 14 {Diyfiy Thyrra-Fercen}
Zee-mirra (3201) 33A, 210

LIJERCĀ-SŸRT 7502 (zie regiokaart Asjetto)
Bure-kipt-pāt
Bure-kipt-weg
Javes-āskān
Mennweg-na-Halaresto
Pryst-āskān
Sinto-Amalia-weg

LIYROTYKA 5004
Ef Mirraōm (gh) (in industriegebied)
Flomarus-mirra 7 {?? Flomarus}
Hoggebim-vender 66, 70
Hōlandes-mirra 33
Kah Rifo Ef Pantos 28 (adressen veerhaven)
Kles-weg 5
Kleter Šarkweg 81
Korda-grāg
Luna-avenū 32
Mārket-lirrotiy x
Mirra furt ef Jabār
Mirra rifo Koffon Ārmyll {Ārmyll}
Pantosiy-arābe
Priyftā-mirra 4
Ronter Mārket 3
Viyndy-mirra 33 {Hānes Viyndy}
Ÿc-pārc 5

LŌNGES 3401
Sgoemaciy-weg (gh) (2 campings)

LOR 6300
Diyncsa-mirra 1
Ef Kyertā
Faōstiyf-mirra (gh)
Huron-pārc (de bomen in dit park zijn met een zeldzame lichtgroene mossoort bedekt)
Mārket-lirrotiy x
Trull-mirra (12) 34

LOSTŌ 5400
(landgoed Ef Snebbe-nutā) (Taris-Ponto)
Afināf-lirrotiy 3, 12
Akademiy-mirra 3-5, 36
Belfiyc-lirrotiy x
Biyldā-mirra (gh)
Cvārtefōf-mirra
Egpeeff-plep 88, 101
Kerrfewynne-pārc x
Kleter-mirra 33
Opper-mirra 33-35

LUFIA 1703
Criyndy-weg 46
Prusot-mirra (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANES-BECŌ 6714 (* zie tramkaart 14)
* Ef Bleef (buurtschap)

MANES-BŸNŸR 1018
Mennweg-na-Xōc’ršamiy x (volkshogeschool)

MANES-FIJA 4601
- Pōstbōx 209

MANES-PJEUFIY 1064
Nutter Rivo-pāt (gh) (Victer ef Kasser) (camping)

MANES-PŌMĀN 3403
Weg hor 15 kaf x (camping)

MANES-PURIY 7022
Arānka-terf (gh) (Sinto-Leerbā)
Lo’buti-mirra 22
Nutter-mirra 3
Poso-weg 5-7
Ses-mittors 10
Sinto-Māgdalena-weg (gh) (camping)
Tōrf-mārket 3, 15
Weg hor 3 kaf x (camping)
Weg-na-Chorānitt 7

MANES-SJENY 2700
Ÿrlas-mirra 10

MANES-TŪTĀS 2701
Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

MANES-ŸRCAS 8201
Blakker-terf 14
Ebesport (gh)

MARAFANIY 4345 (* zie tramkaart 08)
Dōxa-weg x
* Talle-seert (buurtschap)
Vratiy-mirra

MEAUE 2713
Gajōsta-lirrotiy 2

MEN 8022
Mennweg-na-Lašer x (kerk)

MENA 3315 (* zie regiokaart Grāt)
Bilārda-plep 12
* Covent-pāt
* Droemote-fōresta-weg
* Fōresta-weg
* Grāt-covent-weg
* Herco-weg
Kolini-rišatjen-mirra (gh)
* Kōtyniy-weg (gh) (camping)
* Liftkar Hāū-pāt
* Necān-mirra
* Šāgge-plep (gh) (camping)
* Vjadūk-weg

MENNŌ 7417
...

MERUNU-SŸRT 6101
Weg-na-Fleer x (kerk)

METIE 5015
Ayrport Hoggebim, huflif D ("Ayrport Hoggebim" fungeert als straatnaam)

MICHEN 3097
Weg hor 30 kaf x (camping)
Weg hor 30 kaf 12 (camping)

MICHTA 4209
Weg-na-K’lša x (camping)
Ÿf-s’rt-cet (gh) (tempel)

MIKENTALL 4027 (* zie regiokaart Fonistā; + zie tramkaart 09)
Ber’mt-klarb’r (gh)
* Cōlstu-jakām-weg
Hāpyja-plep
* Hennen-ur-Netās-weg
* Lynšy-pāt
+ Queltātall (buurtschap)

MILBO 6200-6201
Zie kaart met postcodegebieden

Āskān-mirra (6200) 13c
Benc-mirra (6200) 8
Chelkā-mirra (6200) 1-3
Šeer-weg (6200) 15
Ef Stāmp (6201)
Farth-weg (6200) 10 {?? Farth}
Flecs-terf (6200)
Kalda-mirra (6200) x
Lisager-mirra (6200) 3-7
Malāfta-mirra (6200) 61
Mārket (6200) C, F
Mārket-mirra (6200) 3d
Milbo-Port (6200) A5, D (adressen veerhaven)
Mintepot Kleter-mirra (6200) 3b
Mōjōl-mirra (6201) 44a
Ool-taris-weg (6201) (gh)
Rutt-mirra (6201) 153
Vlociys-lirrotiy (6200) 1

MINDE 3400 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust)
Arānka-mirra 5, 121
Blef Ef Korda
*+ Capū-weg
*+ Ef Fār Sparots
Fisa-mirra 5b
Hypolyty Gyn’nn-mirra {Hypolyty Gyn’nn} (heette tot 1 sep 1998 Korda-mirra (DOM 156))
Kōkla-pāt (gh) (VCKZ)
Korda-mirra (sinds 1 sep 1998 veranderd in Hypolyty Gyn’nn-mirra)
Lurgiy-mirra 41
Moffain Cwārden-mirra 3-5 {Moffain Cwārden}
*+ Moffain-taris-weg
Piyya-plep 47, 66
Plaju-plep 100
Plano-pola 22, 54, 61-63, 162
Pōmānhynne (gh) (eilandje, met kerk)
Port Ber Zvomm (gh) (Zvomm)
*+ Portōm-weg 2 (kantoor Xijernolac)
Rense-lirrotiy 1 (belastingkantoor), 4 (Q9), 5 (verkeerspolitie), 7
Rense-plep 7, 42
*+ Roza-lirrotiy
Sinto-Donatus-lirrotiy
+ Tergycc-lirrotiy
Weg-na-Lōnges x (Zvomm) (camping)
Zvomina-pādra (gh)
Zvomina-pola 102, 104, 108 (adressen veerhaven)
Zvomina-pola 3-5, 12-14, 49B, 50, 66, 84, 105, 487

MITĀ 1709
Weg hor 61 (gh) (kerk)

MOLEN 4207
Brāfenc-weg (gh)

MOLLEFIN 5100-5101
Zie kaart met postcodegebieden

Alycro-mirra (5100)
Arānka-weg (5101) 1, 44
Astyl-weg (5101) (gh)
Dākiyk-kah (5100) 2 (havenkade in industriegebied ten zuiden van station Mollefin-Port)
Dvenzāt-lirrotiy (5100) 2E, 4 (bekendste plein, met prachtig uitzicht over de zeestraat en de spoorbrug)
Dvenzāt-plep (5100) 77
Garrent-lirrotiy (5101) 11, 42
Kjoeplastiy (5101) 34
Lāster-weg (5101) 235
Nar Korda-plep (5100) 34, 43, 61
Nestin-kibā-terf (5100) 1-5
Pleko-weg (5100) 28, 30
Reeše-terf-weg (5100) (gh) (o.a. adres veerhaven)
Ses-krum (5101)

MONE 5302
Port-weg 1 (adres veerhaven)

MONT 6711
Kaltān-terf 2

MOQUES 5008 (* zie Metro-kaart Hoggebim)
* Clajo-oftian (wijk)
* Clajo-plep
Elsine Sinto-Stemān-Kerft-mirra 22 {Elsine Sinto-Stemān-Kerft*}
Poka-mirra 21

MOSEFI 5009 (* zie Metro-kaart Hoggebim)
* Lōndiyk (buurtschap)

MOSENTO 3306 (* zie regiokaart Gret)
* Cāndiy-mirra
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Kleter Mosento-weg
* Liftkar Mosento-weg
Mintepot-mirra x
* Pūl-Agen-weg
* Xlātos-weg

MOZENT 4331
--- (Kulano-zeces)
Bleefor-mirra 66
Ef Lirrotiy 5, 8, 14
Garrent-mirra 5
Garrent-weg 12
Hulfers-weg 6A
Hupster Kaltān rifo Gylnā (gh) (Kulano-zeces) (dit is de enige straatnaam in dit dorp; alle andere straten zijn naamloos)
Kāmp-weg 45
Lurgiy-mirra
Medriy-mirra 43
Ovap-utfiniy 3

MŪNINŪ 4046 (* zie regiokaart Fonistā; + zie tramkaart 09)
* Ber’mt-cliyn-weg
* Colonje-weg x
+ Delka-weg
* Ef Kabor Colonje (buurtschap)
* Kreea-weg
* Kryobiy-weg
* Leeche-jerp-pāt
Mintepot Hūst-weg (gh)
* Paliynā-weg
Plomy-pāt (gh) (boerderij: tramhalte)
* Rānhusof-weg
* Wazemmche-mōliy-pāt
* Wazemmche-weg

MŸNŌ 1016
... (Elābest) (kerk)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAYES 5005 (* zie kaartje Xānsa-vāliy)
* Fūrtalos-mirra
* Lemnās-pāt
* Weg-na-Ōmber-fes-ef-Fōresta

NENAJI 1102
Hupster Weg

NES 1513
--- (Pālst-agru)
Mennweg (gh)
Prusot-mirra 21

NONIY 7600 (zie regiokaart Asjetto)
Arānka-weg 88
Ayrport (gh)
Ef Latterāns 12
Kleter Moneetass-weg
Martel Delfenn-pāt
Pamiyraty-āskān
Reseda-weg
Sinto-Verone-āskān
Wāfer-zuft (gh)
Weg-na-Sinto-Valāgja
Zōšes’r-weg

NUSTIY 3225
--- (Valāgja ef Yryff)
Bōlta-terf 1
Krappa-mirra 3
Port-mirra 14


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ONEUSŸRT 5600
Evvūdy-weg x
Qugiera-kliyf (gh)
Šark-weg 67, 98D

OOFO 3007 (* zie tramkaart 05)
Dercs-weg 54
Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
*Telen-s’rt (buurtschap)

OOPARE 5901
--- (Ater-G’)
Hāpyja-blufk (gh)
Korda-siyclo 2
Mārket 8, 17
Mennmirra 7, 25
Must-terf 1
Zeces-mirra (Ater-Šeeroymāp) 15

OPJEVU 5700 (* zie tramkaart 13)
* Deefcvāf (buurtschap)
* Ef Zutter Kul (buurtschap)
Hupster Mirra 24
Loti-weg 22
(Weg I t/m Weg VI hebben geen huisnummers, maar alle huizen hebben een naam)
Weg I (Liftkar Ierquseert)
Weg III (Būstarābe)
Weg V (Blakker Blof-Seert)
Wola-weg (gh)
* Ÿrdrynne (buurtschap)

OZANETO A/E LEIJE 3912
Leije-plep 3A
Nutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
Nydara-weg (gh) (camping)
Opper Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
Wefot Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
Zutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)

OZANETO A/E PREK 5038
Ef Kah 1
Fini-mirra (in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente, inderdaad een grensweg; hieraan ligt de Ialef-kerk)
Firani-rivo-weg x (Ziypaf) (= Weg hor 45) (camping)
Prek-mirra x
Taris-mirra 5
Weg hor 45 kaf x (Ziypaf) (= Firani-rivo-weg) (camping)
Ÿršar-riffent-terf 13


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PACELANE 2012
Ef Chats (buurtschap; genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
Mennweg kusamat ef Ager 243 (veerhaventje)

PAPIJE 1128
Āskān-mirra 31-blef

PENENEN 1004 (* zie spoorwegkaart Bōrā)
* Diyndijaka (buurtschap)
Oblemiy-vender

PIROES 3900
Knigta-mirra (komt voor in stationsnaam Piroes-Knigta-mirra)
Nāgtōc-pāt (gh) (Durponto) (camping)
Zee-pola (gh) (adres veerhaven)

PITRANI 3301 (* zie regiokaart Gret)
* Aloveesiy-mirra
* Kryva-weg

PITU 8013
--- (Blof-nurp)
Neeato-kiyk (gh) {Moffain Neeato} (weg (vroeger pad) aan de overkant v.d. inham, die naar de commune leidt)

PLA (BLO) 3217
Mennweg-na-Lift 5

PLĀ (TJP) 1201
--- (Ešiy)
Kleter Port (gh)

PLAFOTŌ 1108
Wefot-klarb’r-weg x (weg langs westelijke over v. Plafotō-meer tussen Plafotō en Yltā, over Nust)
Vila Nova-weg x (Sinto-Trinidadiy) (camping)

PLĀK 1403
Clofiy-Nōnga-mirra {Ugena Clofiy-Nōnga*}
Ef Wopster-Atelva-mirra { Elger Ef Wopster-Atelva}
Fr’j-Tūlmen-mirra {Petriy Fr’j-Tūlmen}
Weg hor 62 kaf 6 (museumkasteel)

PLANĀ 1217
...

PLEKOTEX 4335 (* zie tramkaart 08)
* Drysto-mōjōl (buurtschap)

PLENK 3326
Qumk-mirra 12

POLEFI-JARIĀLO 4344
Ber’mt-rivo 7
Fariniy-weg (gh) (Ÿrowytte)
Mintepot-mirra 7

POLEIŸO 1205
Mennweg-na-Kussik 28 (landhuis: tramhalte)

POST 4402
Hōrna-pāt (gh) (Flefumy) (kerk)

POTASŸRT 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Cheetā-weg
* Ef Pota-vender
Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
* Nutter Mojeru-weg
* Plāks-mōliys-weg
* Zutter Mojeru-weg

PRIO 5902
Halest-weg 32, 45, 109
Kermān-lirrotiy 4, 9
Kermān-terf 4C, 7
Lurgiy-mirra 14, 64
Misan-mirra 5, 7

PUTY 3018 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo)
+ Belt-Puty (buurtschap; zie ook hir-f1)
* C’rdrōg-gruvvā (Laver) (buurtschap; zie ook hir-e0)
+ C’rdrōg-gruvvā-weg (zie ook hir-e0/e1)
Dur-keldusz-mirra (zie hir-e2)
+ Ef Gruvvā-woes (Laver) (buurtschap; zie ook hir-e0)
+ Ef Kibās (buurtschap; zie ook hir-e2)
Ef Lermoh (zie hir-e1)
* Ef Pvālaliyn Blufks (zie ook hir-e1)
Ef Zalas-grāx (Laver) (zie hir-ex)
Fetu-grāx (Laver) (zie hir-ex)
+ Hadra-kul-pāt (zie ook hir-f1)
Koles-pārc (zie hir-e1)
Korda-pāt (Laver) (zie hir-ex/2)
+ Laess-lirrotiy (zie ook hir-f2)
+ Laess-weg (zie ook hir-f2)
+ Liftkar Wandet-pāt (zie ook hir-f2)
+ Liftkar Weg-na-Laver (zie ook hir-d0/e0)
Lurgiy-lirrotiy (Silās-ef-Kolini) (zie hir-e2)
+ Mennweg-na-Puty (zie ook hir-d1/e1)
+ Nala-weg (zie ook hir-e2/f2/f3)
+ Prart-weg (zie ook hir-e2/e3/f2/f3)
Renše-plep (zie hir-e1)
Sela-mirra (zie hir-e1)
+ Sinto-Mateus-weg (zie ook hir-f0/f1)
+ Wandet-plep (zie ook hir-f2)
+ Zalas-weg (Laver) (zie ook hir-ex)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QUA 2605
...
Ager-weg (gh) (Ÿzuille) (camping)

QUAFAIY 6701
... (Montrō-Plaju) (kerk)
Nārst-pōnt-weg (gh) (camping)

QUALEJA 5712
Abertō-Vender-weg (gh) (adres veerhaven)
Fonis-lirrotiy 55

QUANDEPĀ 4331
--- (Firani-pōnt)
Blef ef Husof 47
Cōmiys-terf 7
Fijanta-mirra 75
Hāgta-plep 39
Kleter Mārket-mirra 14B
Korda-pāt (gh)
Kyg’r-plep 8C
Lebet-mārket 3, 5
Luft ef Taris 3B
Mārket-mirra 18
Paliysta-mirra 7, 12, 25
Prusot-weg 35, 82

QUEU 1414
Port-weg (gh) (adres veerhaven)

QUITAS-OLAS 6714
Miflif-mirra 6
Qunaze Pyrrah-mirra F, F4 {Qunaze Pyrrah}

QUOBENTA 5911
--- (Rupabe) seert 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "seert")
Ef Pōmprāf 8B
Lōgtōfiy-weg x (camping)
Lurgiy-plep 7, 14
Šark-weg 76, 99
Zeces-mirra (Kjoeps’rt) 8

QUOBER 4352
Atlanto-mirra 7, 21
Blef Ef Mōjōl 3F
Ef K’pony Kupān (gh) (Myrgrān)
Lōpsiy 4, 9
Quober-weg (Myrgrān) 19
Ÿrmola-weg x (camping en kasteel Zjobakulā)

QUTEREEEFO 4613
Opper Taris-terf (gh)
Wefot Taris-terf (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RENO 2601
Mōjōl-pāt x (camping)
Tāgerate-weg (gh) {Vajiy Tāgerate*} (camping)

REVEN-PAILLE 2113
Efanty-mirra 67 (camping)
Fonis-kiyk (gh) (camping)

RITT-KNŌ 5055
Ager-weg (gh) (camping)

RIYSBO 5800
Aldynā-mirra 55
Faniy-dunjes-weg x (kerk)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SA CRONO 5903
Cverfenp-weg 7
Ef Hardlap-blufk (gh)
Ef Taris (gh)
Kjebbe-weg 49
Liftkar Mārket (gh)
Lurgiy-mirra 6, 12, 37B

ŠATOLIY 4026 (* zie regiokaart Fonistā)
* Ber’mt-cliyn-weg
* Cliyn-fōresta-weg
Cliyn-jakām-weg (gh) (camping)
* Colonje-weg
* Klarb’r-pāt
* Kryobiy-weg
Mōbāriy-weg (gh) (camping)
* Weg rifo ef Lāmbe-muts

SEERTZEEKOLES 4203 (* zie tramkaart 10)
Knurfel-lirrotiy 12
Leefquh-labā-plep 7
* Vārmiy-seert (buurtschap)

ŠEFTALIY 4323
Lanko-mirra 43

ŠEMP 3413
Atrokse-mirra 5
Nišō-terf 8

SINTO-ALYCRO 7301
Kupān-mirra 11
Weg hor 13 en Sebāsten-pola: twee namen voor de boulevard tussen Zest en Sinto-Alycro (zie deelkaart H10); langs de gehele weg staan huizen; de huisnummers beginnen in de gemeente Zest, en lopen door op het grondgebied van de gemeente Sinto-Alycro. In Zest zijn nog de nrs. 208 (zeekant) en 229 (landkant), in Sinto-Alycro volgen 210 en 231)
Weg hor 13 kaf 436 (camping)
Sebāsten-pola 436 (camping)

SINTO-ALYCRO-PONIY 7400
Belt Mārket-lirrotiy 1B
Butšer-terf 5
Hupster Mārket-lirrotiy 5
Sipoeter-terf 2
Taris-terf 3

SINTO-BERCĀ-LERAS 1104
Sentrulirrotiy

SINTO-CHRISTĀS 7408
Weg hor 25 kaf x (Sinto-Mazyll) (bungalowpark)

SINTO-COLOSTIY 7005
Hafegge-pāt 44

SINTO-DITRA-MENSO 3336 (* zie regiokaart Grāt)
* Šōfšā-weg
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Quiff-weg

SINTO-FEUTY 5913
Bergo-pāt (gh)

SINTO-HANĀ 5805
Dānder-mirra x (boerderij: tramhalte)
Weg hor 39 (gh) (camping)
Zee-zerfos (genoemd als tramhalte)

SINTO-HER 2205
Kveer Kordatern-mirra 3
Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

SINTO-JENY 7403
Kree-mirra (gh)
Port (gh)

SINTO-LERAQUEN 6112
Boert-plūfer-mirra 33

SINTO-MANTA (LA) 4103
--- (Eamiy)
Weg-na-Eamiy (gh)

SINTO-MANTA (TF) 7102 (zie regiokaart Asjetto)
Javes-āskān
Sinto-Peoll-weg

SINTO-TORAFEBABŌ 1044
--- (Granō-fini)
--- (Sinto-Ana-Plaju)
Bōltec-mirra 9
Garrent-mirra 7, 11A
Lāstyrre-kiyk (gh)

SINTO-ŸRCŌ 3915
Mōjōl-pāt 3

SLOFARO 3038 (* zie tramkaart 05)
Ef Kolini 1
* Krappa-krur (buurtschap)
* Slānter (buurtschap)
Toberg’-mirra (genoemd als tramhalte)

STAEF 5905
Korda-lirrotiy 5
Mārket 1C, 3
Mennweg 9, 14, 17
Ovap-terf (gh)
Plajec-mirra 24

STANŌ 3104
Koffon-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TANBURO 1200
Akademiy-lirrotiy 8-10
Bergo-mirra 90
Fabrokaliyto-plep 85
G’rt-mirra
Hāstāgo-avenū 64A, 212
Mārket (DOM 83)
Tanburo-pola 37A
Weinō-mirra 7

TANBŸR 5200
Telefoonnummers 211- 212- 213- 214- hebben relatie met straatnaam.

Domiy-lirrotiy x
Edison-mirra (gh) (industriegebied Tanb’r-Noord)
Ef Prānkiyf 4-6
Egpeeff-lirrotiy 122
Hogorit-mirra (211-)
Jabār-plep (212-) 33, 41
Kr’snyf D28 (industriegebied Tanb’r-Polea)
Mintepot Vildul-plep 37
Moeni-mirra (gh)
Zutter Taris-weg 3-7

TARU 3067 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Fini-weg
* Neest-pāt
* Plāks-mōliys-weg
* Xemān-Klarb’r-weg
* Yrmeevriy-pōnt-weg

TEARO 3028 (* zie regiokaart Hirdo)
* Criyndek-weg (zie ook hir-ex/fx/f0)
* Šābro-pāt (zie ook hir-fx/f0)
Šarmiy-mirra (gh) (Mittus a/e Fetu)
* Ef Harōsta-seerts (buurtschap; zie ook hir-f0)
* Ef Mikar Pasālas (buurtschap)
* Ef Zalas (buurtschap; zie ook hir-ex)
* Ef Zalas-grāx (zie ook hir-ex)
* Fetu-grāx (zie ook hir-ex)
* Krato-pāt (zie ook hir-fx)
* Mittus-klarb’r-weg (zie ook hir-ex)
* Sinto-Mateus-weg (zie ook hir-f0/f1)
* Zalas-weg (zie ook hir-ex)

TEENT 1008
Zee-weg (gh) (camping)

TEERESO 3911 (* zie tramkaart 06)
* Ef Liftkar Telen (buurtschap)
Nydara-weg (gh) (camping)
* Slāre-pāt

TEJHO-KLEA 4412
Klarb’r (Klea-Doecha) 16

TETA 8001
Mennmirra
Sinto-Janis-lirrotiy x

TEUJAN 6303
Ef Uza-weg (gh)

TINA 1219
Ager-mirra 3
Temp-weg 122 (de Temp-weg loopt over het gehele schiereiland (zie deelkaart C 02), en in het uiterste noorden is huisnummer 1. In Tina zelf is het de hoofdstraat, dus daar komen de meeste huisnummers voor; vandaar dat de camping ca. 1 km ten zuiden van het stadje nr. 122 kan hebben)

TITEREF 4009 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
+× Bolāftinā (buurtschap)
* Bolāftinā-āskān
+ Ef Sers Zillepips (buurtschap)
+ Liftkar Korda (buurtschap)
* Tālbyre-arābes-mirra (gh)
* Ÿroetša-mirra

TJOKKYT 7402 (* zie spoorwegkaart Amahagge)
* Bolāftinā
Koronalista-wuma-pāt (gh) (tempel)
Petriy Quelle-Rōt-mirra {Petriy Quelle-Rōt}

TLOER 2102
Bjencānta-weg (gh) (Iaflo) (camping)

TOFANO 8402
Ef Bengaliy (op foto bij stadsbeschrijving)
Tjōg-weg x

TOLĀM 8502 (* zie regiokaart Aelas)
* Mennweg-na-Aequetā
* Qundra-fonis-weg
* Xoemana-weg
* Zjoba-Lamk-weg (oorspr. naam v. toeristische weg; sinds 2010 ook officiėle straatnaam)

TOLEE 1012
Mennweg-na-Kurriy 102 (= Weg hor 7 kaf 102) (camping)
Weg hor 7 kaf 102 (= Mennweg-na-Kurriy 102) (camping)

TOLEO 2322 (* zie regiokaart Dadōcs)
* Fini-fōresta-pāt
* Munt-vender
* Roli-fōresta-weg

TONA A/E GRĀT 3305 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Gret)
Arābe-mirra
Bamico-terf
*+ Fōresta-weg 12, 14
*+ Grāt-wālj’-weg (Toen in 1933 het pontveer over de Krappa in de weg tussen Tona a/e Grāt en Tura door een brug werd vervangen, is de hoofdweg verbeterd en hier en daar verder van de Grāt-oever af gelegd vanwege de frequente overstromingen bij hoog water. De oorspronkelijke naam (Mennweg-na-Tura) is toen in Grāt-wālj’-weg veranderd. Echter, een klein deel van de oude weg loopt nog parallel aan de nieuwe weg en heeft ook de oorspronkelije naam behouden. Hierlangs staan wat huizen, en ook de beroemde herberg "Rater-poentel".)
* Grāt-weg ber Ūpor (gh)
Hamm-pāt (gh)
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
× Kleter Mosento-weg
* Kycve-jerp (buurtschap)
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
× Liftkar Mosento-weg
Luktasjeus-terf
Mennweg-na-Tura 44 (voormalige hoofdweg langs de Grāt. Zie uitleg bij Grāt-wālj’-weg.)
Mārket-lirrotiy 1, 2, 7
Mārket-mirra 12B
* Quiff-weg

TONEIJA 5016
Lurgiy-lirrotiy (gh)

TOSIY 2100
Blofnolac-mirra 27
Ef Ports (gh) (Airdon-huflif: adres veerhaven)
Fetuer-mirra 7-a
Mehan-plep 21-c
Kjebbe-pola (langs kust)
Pilašy-mirra
Prōsper Kōnes-weg x {Prōsper Kōnes}
Wefot-pola
Zverosta (gh) (eilandje, met kerk)
Zverosta-lirrotiy x
Zverosta-pola 210

TRĀ 7311
Husof-pāt (Port) (adres veerhaven)
Weg hor 14 (gh) (camping)

TREEK 5501
Hazācki-kanol-weg (gh) (camping)
Kerpa-šōrcel (gh) (Kerpa) (tempel)
Knurfelrutt-weg (gh) (Sinto-Alas) (landhuis: tramhalte)

TREJASU 1405
Korda-lirrotiy (gh) (Flixomo)
Ool-taris-weg (gh) (camping)

TREN 6203
Nar Knurfel-terf 25A

TRENDON 2200-2201 (* zie regiokaart Dadōcs; + zie tramkaart 02; × zie regiokaart Trendon)
Zie kaart met postcodegebieden

* Arābišā-pāt (2201)
Arānka-lirrotiy (2200) 7-9
* Brymbiy-weg (2201)
Catacomben-mirra (2200) 19B
* Dadōcs-riygā-pāt (2201)
* Dadōcs-riygā-weg (2201)
Šōle-mirra (2201) 4
Dreegt-kah (2201) 22-24
* Dur-distryccs-lirrotiy (2201)
Ef Klarb’rs (2201) 83
+ Ef V’r Kibās (2201) (buurtschap)
Ef Ÿc ur Būst (2200) x (feitelijk de naam van een modern winkelcentrum, maar ook als straatnaam geregistreerd)
* Fini-fōresta-pāt (2201)
* Herita-rōnter (2201)
Hirdostenn Ālmer-mirra (2200) 132 {Hirdostenn Ālmer}
Hotela-lirrotiy (2201) 61
Hupster Knurfel-mirra (2200) 72
Jabār-mirra (2200) 7-A
* Kanol-sterdaros (2201)
* Kindista-weg (2200)
Kindistee-lirrotiy (2200) 1
Korda-kah (2200) 7A
* Krono Lertā-plep (2201)
* Kusamat ef Kanol (2201)
* Laristō-rōnter (2200) (gh)
* Liftkar Weg-na-Quac’r (2200)
Lofia-mirra (2200) 19
Loki-plep (2201) 49, 77
* Mennweg-na-Empecho (2200)
* Mojeru-pāt (2200)
× Mōjōl-mirra (2200) 42B
* Mōliy-weg (2201)
Ōrfoes-mirra (2200)
* Portā Kindista-weg (2200)
* Prolakuše-weg (2200) (klein stukje in dorp Sinto-Zeent)
* Prolakuše-weg (2201)
Prusot-grāg (2200)
S’rseert-plep (2200) 17
* Tarrše-weg (2201)
Wefot Korda-mirra (2200) 72
Weg hor 2 (2201) (gh) (Ef Klarb’ra)
Werty-mirra (2201) 55
+ Xeest (2201) (buurtschap)
* Ÿrcrympa-weg (2200)

TROBENSTA 4413 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
* Adreev-weg
* Covent-pāt (Adreev)
* Ef Kviziy
* Ef Qufts (buurtschap)
* Kōbotass-pāt
* Kōbotass-weg
+× Kviziy-seert (Adreev
* Ōle-weg 'kara Trobensta
+ Pica-mittus-weg (Adreev)
* Pr’šā-weg
* Taris-mirra (Adreev)
+× Trobensta-arābes (buurtschap)
* Weg rifo ef Lāmbe-muts

TROEBASŸRT 4104
Mentusar-mirra 65
Sucro-weg x

TROFY 8200
Echuh-mirra 26, 41
Ef Mintepot Sails 79
Ef Verres-weg 39 (camping)
Flermiys-mirra
Knurfel-lirrotiy 14C
Mennweg-na-Lankos 88, 162
Opper Kryobiy-weg 4
Pāt’r-mirra 8-10
Peoll Heedrec-plep {Peoll Heedrec}
Port-lirrotiy 3, 6
Ramiy-terf 1-3
Zee-weg 62, 107D, 281
Zutter-plep 9A

TRONDOM 1300-1301 (* zie regiokaart Dadōcs)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

* Droet-mirra (1301)
Ef Hyntā (1301) 12
Elektrisitiy-weg (1301) 22
Haeerkā-lirrotiy (1300) 3-5
* Herita-rōnter (1301)
Knurfel-mirra (1301)
Koffon-mirra (1300) 56
Korda-berg (1300) 12, 48 (hoogste nrs in postcode 1300 zijn 59/62, in postcode 1301 gaat het door met 61/68 (64 en 66 bestaan niet))
Korda-berg (1301)
Korda-grāg (1300) 13, 25, 88
Lāsta-Holiy-mirra (1300) {Ōrs Lāsta-Holiy}
Moffain Lerf-mirra (1301) 73 {Moffain Lerf}
* Mōliy-weg (1301)
* Piylgrem-āskān (1301)
Tryfter-grāg (1300) 17
Zrūfā-klarb’r (1300) x
Zrūfā-mittors (1300) 1

TRUNSCHEN 2600
Mārket-mirra 28, 36

TRUPIY 2301 (* zie tramkaart 02)
Kennšeri-weg x
* Zampōr-weg

TSJECH 7000-7001 (* zie tramkaart 12)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

Avenū-Sinto-Zesta (7001) 22
Bas-zee-lirrotiy (7001) (wordt genoemd in F.A.S.: fni17401.htm)
Bjaneg-lirrotiy (7000) (gh)
Blef ef Tōmp-Taris (7000)
Diykarāt-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
Ef Pajerrmana (7000) 3
Fālm-pārc (7000) (park met veel 19e-eeuwse standbeelden en omringd door fraaie middeleeuwse koopmansgevels; hier wonen veel kleer- en hoedenmakers)
Fārtes-mirra (7000) 12C
Hārft-mirra (7001) 55
Kelfer-plep (7000) 1-5, 12
Kindis-avenū (7000) 95D, 122 (bekendste winkelstraat in Tsjech, met coniferen omzoomd. Pc 7000 gaat t/m huisnrs. 150/157)
Kindis-avenū (7001) 181 (Pc 7001 gaat vanaf huisnrs. 152/159)
Kindis-lirrotiy (7000)
Kindis-plep (7000) 41, 82
Kleter Pola (7001) 23 (adres veerhaven), 107
Stovy-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
Taris-mirra (7001) 27
Uldovyll-pola (7000) 126B {?? Uldovyll}
Utfin Kormondō-mirra (7000) 1
Veltaca-lirrotiy (7001) 3-4, 17
* Viylbrašiy-seert (7001) (buurtschap)
Weg-na-Bomy (7000) x
Weg-na-Zobidā (7001) 8, 22
Xijera-mirra-na-Iyrrdjeh (7001) x (Zobidā-museem heeft geen huisnummer, andere panden wel)
Ÿc-pārc (7000) 5
Zobidā-pola (7001) 95, 120

TUFIEPO 5802
Chenc-weg (gh) (weg van Tufiepo naar dorp Chenc; hierlangs liggen verscheidene kolenmijnen)

TULŸNN 1900
Ququlā-weg (gh) (buitenweg met mijnbedrijven erlangs)
Tomato-mirra 5
Vlaco-plep 21B

TUNBAS 4100-4102
Zie kaart met postcodegebieden

- Pōstbōx (4100) 782
Alanja-plep (4100) 35
Ef Krum (4102) 93
Ef Vāssterhiys (4100) 88
Ef Zuykena (4100) (gh) (adressen veerhaven)
Epša-mirra (4102)
Flipflor-lirrotiy (4100) 5
Leefes-plep (4100) 7
Liftkar Helmy-mirra (4100) 33
Nelmeg-lirrotiy (4102) 6
Nelmeg-plep (4102)
Nutā-pārer-plep (4101) 199
Šann-mirra (4100) 8
Zjol-weg (4100) 41, 103

TURA 3077 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Ef Mintepot Ÿjalos
+ Fōresta-weg (gh)
+ Husof-weg
+ Klarb’r-weg-na-Gret
+ Kleter Birālber
*+ Kōbo-rōnter
+ Mōns-Jobleempiyt-weg {Vyncha Mōns-Jobleempiyt}
*+ Nūrcus-weg
+ Palamiy-mirra
+ Yrmeevriy-pāt

TUREE 2412
Fes Ef Forestas 2
Mennweg 37

TUSTIA 1735
Ef Jakām 4

TUŪN 6100
Croemys-mirra 5 {Lester Croemys}
Girdestona-klarb’r 121
Kleter Wefot-mirra 22
Mārket-lirrotiy
Opper Mārket-mirra 7-9

TWENTO 4202 (* zie tramkaart 10)
* Hofaja-blufk (buurtschap)
H’šiyriy-mirra
Kleter Weg
Wik-pāt (gh) (camping)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UBAMA 2624
Lurgiy-lirrotiy 2-4

UOFITEN 3404 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust)
--- (Uament) sért 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "sért")
*+ Ebezze-eka (buurtschap)
*+ Ef Batoec


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VEGA 2104
Weg-na-Tākle 22


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WENA 3501
Piylka-pāt (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XĀ J/E PRUSOTS 4362
Ef Echuh
Ef Mārket 3
Garrent-mirra 3
Helmy-pāt (gh)
Koles-mirra 5
Kycver-mirra 12
Peoll Calafiy-Hestiy-mirra (Helmy-knurfel) 5 {Peoll Calafiy-Hestiy}
Prusot-terf (gh) (Sinto-Jānpyt)
Ses-klarb’r-weg 42B
Xāx-husof-mārket

XALĀS 4304
Areōm B (gh) (industrieterrein, tevens als straatnaam; opgedeeld in de secties A t/m F)
Mārket (gh)

XALF 2101
Weg-na-Fōls x (seminarie)

XAREBAFIY 1054
Blof-weg 9
Dalotoje-mittors 7
Mintepot Prusot-pāt (gh)
Portā Prusot-pāt (gh)
Ryfa-mirra 9C, 16A, 25
Zeces-lirrotiy 4, 6
Zutter-weg 120

XARK 3613 (* zie regiokaart Grāt)
Kaltān-mirra (gh) (Gālpiy)
* Pitla-pōnt-weg

XĀRFU-ŠIZEM 2103
Korda-pāt (gh) (Vyl-Elp) (kerk)

XEA 3007 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo)
+ Bōrba-weg (zie ook hir-f5)
+ Ef Kolai Zillepips (buurtschap; zie ook hir-f4)
Ef Tult
+ Fa'i-vycc-plep (zie ook hir-f5)
Grist Lōbā-mirra 5
+ Jopa'i-weg (zie ook hir-f3)
Kloppa-weg 3-5
Kolini-weg (zie hir-f4)
Liftkar Vuldurtos (buurtschap; zie hir-f3)
* Mennweg-na-Stant
+ Nala-weg (zie ook hir-f3)
Opper-lirrotiy (genoemd als tramhalte)
Priynf-mirra (genoemd als tramhalte)
Tomato-s’rt (zie hir-f4)
Vjadūk-mirra 67-69
+ Wandet-plep x (zie ook hir-f2)
* Weg-na-Tearo
* Xea-ef-Korda (buurtschap)

XEMĀN 4400 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09)
Arānka-lirrotiy 27, 42
+ Bolāftinā (buurtschap)
* Bolāftinā-āskān (Doder-s’rt)
Šofiympū-mirra 54
Folestāja-plep 9
* Kleter Fini-weg
Knurfel-siyclo 7A
Kryobiy-mirra 13-17
Mōliy-weg 3
* Qutva-mirra (Doder-s’rt)
* Qutva-weg
* Smyl-terf (Doder-s’rt)
+ Tālp-keldus (buurtschap)
+ Tiyndagge-mirra
Tūlpiy-even 6-8
+ Xemān-weg
* Ÿroetša-mirra

XENO 4301
Weg hor 23 (gh) (kerk)

XOLESTAJO 4206
Roesjo-plep 3-5
S’rt-port 3D (adres stadshaven)

XOLIJE 2204
Cāneees-plep 43 {Petriy Cāneees}
Clonale-mirra {Clonale Gizell*}
Hiyršen-plep 5

XŌT 4603
Kārfol-terf 5

XUBENUKE 6307
Xubenuke-Port (Huflif 1 Kanas 3) (adres veerhaven)
Xubenuke-Port (Huflif 3) (adres veerhaven)
Xubenuke-Port (Huflif 7) (adres veerhaven)
Ymōlecc-pāt x (pad naar de kust, vanaf het dorp Ymōlecc; hieraan ligt de Ymōlecc-kerk)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

YFTE 3411
Zvomina-port (gh)

ŸNO-ZEANU 3027 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
*+ Bamico-weg (zie ook hir-f8 )
* Ef Pota-vender
* Ef Ycet
* Fabrokaliyto-weg
*+ Grist-epša-weg (zie ook hir-f9)
*+ Kinur-hurt-weg (zie ook hir-f8)
*+ Ofeserr-weg (zie ook hir-f8)
* Plāks-mōliys-weg
* Weg-na-Ef Pārenkiy
*+ Ych-lirrotiy

ŸRANŪ 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
* Ef Pota-vender
* Ef Ycet
* Nutter Mojeru-weg
+ Šoleeta-mirra (zie ook hir-f6)
* Zutter Mojeru-weg

ŸRBŌ 5706
Ager-weg (gh) (= Weg hor 39) (sportinstituut)
Weg hor 39 (gh) (= Ager-weg) (sportinstituut)

ŸRLENTŌ 5602
Bajdeg-kliyf

ŸRNAJECŪ 7032
Weg hor 9 (gh) (camping)

ŸRTANŪ 1803
Plānkiy-mirra 6

ŸRTAZO 4215
Hurt-weg (gh) (camping)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZAR 6500
Kolini-weg 1

ZAR-HUSTA 6401
Arānka-weg (gh)
Huron-lirrotiy {geslacht Huron}

ZEKON 3604 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Ef Šymmiy
* Poniy-weg
* Telle-riffō-weg
*+ Teneera-weg
* Trendon-wālj’-pāt

ZELZAKIY 4501
Republicā-lirrotiy (gh) (Fesfōresta)
S’rseert-lirrotiy 1
Weg hor 12 (gh) (openluchtbad)
Zelze-pōnt-mirra 2

ZEST 7300
Voor Zest is er een apart bestand

ZEZEM 2400
Chūrrtjen-mirra 55

ZIFFON-BELT 2511
Weg-na-Šōnherivo 12

ZJĀK 6324
Arānka-lirrotiy 5-7

ZRŪF 1302
Weg-na-Sinto-Hirdo (gh) (Mūc’r) (camping)

ZUMELA 2103
Fonis-nes-weg (gh)
Weg hor 14 kaf x (camping)

ZUTTERSEERT 7002
Zee-mirra 21


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bron: PōsCōm - HIRDO

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 18 aug 2000

alle straatnamen alfabetisch - STRATENL.HTM
straatnamen in woordenboek - DICTIO {W} - 03.07.05