Spokanisch Archief

STRAATNAMEN: geordend per plaats
Gerelateerd bestand
Straatnamen: alfabetische lijst

Aan adressen gerelateerd
Telefoonnummers
Postcodes: op plaatsnaam
 

Bestandsgroep Straatnamen
Straatnamen algemeen
Straatnamen Amahagge
Straatnamen Fonistā
Straatnamen Hirdo
Straatnamen Zest
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Status: Open lijst.

 

Deze lijst bevat alle straatnamen die ooit in het rode boekje "Namen" zijn opgenomen, en voorts alle andere straatnamen (met huisnummers) die ergens in het Spokanisch Archief voorkomen.
De namen zijn geordend per plaats, op strikte alfabetische rangschikking (geen rekening houdend met spaties of koppelstreepjes). Deze straatnamen zijn ook geregistreerd in het Stratenregister van PōsCōm (voorheen PTT).
Achter de straatnaam staan eventueel de postcode (indien de plaats meer dan één postcodegebied behelst) en geregistreerde huisnummers.

Bijzondere vermeldingen:
Als een straatnaam geen huisnummers heeft, dan wordt dit met (gh) aangegeven als zo'n straatnaam ergens in het Spokanisch Archief als adres voorkomt.
Als een straatnaam (in principe) wél huisnummers heeft, maar in het Spokanisch Archief wordt/worden pand(en) genoemd die géén huisnummer hebben, dan wordt als huisnummer x gegeven. Let op: één "x" kan dus betekenen dat er één pand zonder huisnummer is, maar ook dat er meerdere panden zijn. Huisnummerloze panden zijn over het algemeen grote fabrieken of bijzondere gebouwen met een eigen naam, die al bekend genoeg is om een huisnummer overbodig te maken (vaak ook kerken midden op een plein, terwijl de bebouwing rondom wel huisnummers heeft).
Bij sommige plaatsen staan geen straatnamen genoemd, maar alleen drie stippen: .... Dit wil zeggen dat de plaatsnaam wel ergens in SPARC als adres is genoemd, maar dan zonder een straatnaam.

Als straatnamen verwijzen naar wegen buiten de bebouwde kom, zijn deze wegen meestal te vinden op de Deelkaarten. In dat geval kunnen er in rood extra aanwijzingen gegeven worden om welke weg het gaat (zoals: (camping), wat wil zeggen dat het om het adres van een camping gaat die op de deelkaart is gemarkeerd). Zulke verwijzingen zijn nodig omdat op de deelkaarten de straatnamen (nog) ontbreken.
Straatnamen buiten de bebouwde kom zijn vaak ook te vinden op Regiokaarten (als die van de streek bestaan). Zulke namen zijn gemarkeerd met een *, +, × of °, waarbij achter de plaatsnaam een vermelding staat om welke Regiokaart(en) het gaat. Regiokaarten zijn buiten SPARC te raadplegen omdat ze te groot zijn om in een htm-bestand op te nemen.

Wegen met een nummer:
Wegen buiten de bebouwde kom hebben veelal een nummer. Soms fungeert zo'n genummerde weg als straatnaam. In dat geval wordt er vóór het nummer hor ("nummer") toegevoegd, en wordt het huisnummer voorafgegaan door kaf ("op"), bijvoorbeeld: Weg hor 3 kaf 45 = huisnummer 45 op een hoofdweg (weg) buiten de bebouwde kom, die het nummer "3" draagt. Als huisnummers langs een genummerde weg ontbreken, blijft kaf natuurlijk achterwege; we krijgen dan een adres als Weg hor 3. In de praktijk zien we ook wel een adresaanduiding als Weg 3 (omdat dit de gangbare manier is om een genummerde buitenweg aan te duiden als het niet om een specifiek adres gaat). Dit kan verwarring geven, want het zou ook kunnen gaan om een straat die gewoon Weg heet, plus het huisnummer 3 (dit kan ook binnen de bebouwde kom zijn).

Straatnamen in dorpen, buurtschappen en stadswijken:
Straatnamen in dorpen worden gevolgd door de dorpsnaam tussen haakjes. Is een dorp zo klein dat er geen straatnamen bestaan, dan wordt de dorpsnaam tussen haakjes voorafgegaan door "---".
Een buurtschap is een groepje huizen buiten de bebouwde kom dat in zijn geheel een naam heeft (een heel klein dorpje, maar dan zonder de status van "dorp"). Industrie- of bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom worden eveneens als "stadswijk" behandeld.

Tramhalte: Met deze rode aanduiding wordt bedoeld dat de naam van de straat of buurtschap alleen als naam van een tramhalte op de regiokaarten staat. De straat of buurtschap zelf is niet met deze naam gemarkeerd.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AĀSTIY 3366
Hay-mirra 1
Port (gh)
Weg hor 30 (gh) (Qumk-nutter) (FJomhō)

ABERTŌ 6704 (* zie regiokaart Abertō)
* Abertō-Port (buurtschap)
* Fabrokiy-mirra (gh)
* Foqunšiy-kōl-weg
* Mintepot Sparot-weg
* Preftās-kōl-weg
* Qualeja-Vender-weg x, 4 (adres veerhaven)
* Sparot-axess-pāt
* Trottos-pāt
* Tsiymā-na-Abertō
* Tsiymā-na-Giyl
* Weg-na-Abertō
* Weg-na-Quitas-Olas

ABORIS-SINTO-JENU 6703 (* zie regiokaart Abertō)
* Enclaviy-pāt
* Foqunšiy-kōl-weg
* Mōjōl-lirrotiy 5
* Preftās-kōl-weg
* Quovyra-tsiymā (gh) {Quovyra*}
* Zūmbara-cet

ACARATSA 1034
Granō-terf (gh)
Lamess-mirra 7B
Lurgiy (gh) (Mirāstriymiy)
Mārket 3, 8
Plaju-pāt 2, 17
Tora-weg 6

ACHERQUE 7406
Mārket-lirrotiy
Mārket-mirra 5A

AELAS 8500 (* zie regiokaart Aelas)
* Jakām-plep (gh)
* Kegt-mirra (gh)
* Nupp-weg (Apente)
* Simonis-mirra
* Troef-riygā-weg

AEQUETĀ 8501 (* zie regiokaart Aelas)
* Ferky-krur-weg
* Kegt-mirra (gh)
* Latig’p-weg
* Mennweg-na-Tolām
* Xoemana-weg

AFACHA 5923
Bajuftō-pāt (gh) (Zātso-ef-Wik)
Blof-mirra 4, 12
Blufk (Zātso-Ylānja) 4, 9
Celfer-mirra 7, 15, 45
Eertef Moeni-weg 16
Ef Blufk (gh)
Ef Nutter (gh) (Zjobabergo)
Ef Wefot (gh) (Zjobabergo)
Fu-weg 77
G’rt-mirra 20B, 27
Lanto-mirra (Zātso-Ylānja) 12
Leffy Teecrā-mirra {Leffy Teecrā}
Marynte-mirra (Zātso-Ylānja) 25C
Mennmirra (Zātso-ef-Wik) 7, 13
Mennweg-na-Granō x (camping)
Portā G’rt 6
Taris-lirrotiy 6, 7, 13
Tentef Moeni-weg Nutter (Zātso-ef-Wik) 48
Tentef Moeni-weg Opper (gh)
Tentef Moeni-weg Wefot (gh)

AFARCAL 4303 (* zie regiokaart Crelco)
* Fōresta-weg

AFLIF 5300
Corvitry-mirra 4, 7
Ef Prestec 55
Fabrokiy-weg (gh)
Kindis-lirrotiy 17
Mārket-mirra 12, 17b
Pārfas Blocriy-Muėn-plep {Pārfas Blocriy-Muėn}
Tiys-eka G2, G4, G7 (adressen veerhaven)
Tiys-weg 6, 11

AJAF-HERCŌ-MONET 7101 (* zie regiokaart Asjetto)
* Ālbān-weg
* Nūšeety-pāt
* Sinto-Manta-mirra
* Sinto-Peoll-weg
* Wuma-vender

AJERTALIY 7321
Wuma-weg 3

AKĀM 7601 (* zie regiokaart Asjetto)
* Covent-zuft
* Hārša-weg
* Lemnās-āskān
* Martel Delfenn-pāt
* Pamiyraty-āskān
* Plechorā-āskān
* Sinto-Verone-āskān
* Weg hor 26 (gh)

ALAS (BF) 3057 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
* Efti-knurfel-weg
* Ef Ydājes (buurtschap)
+ Liftkar Covent-pāt
* Plāks-mōliys-weg
* Sliyx-Cheetā (buurtschap)

ALAS (TF) 7405
--- (Tsjok-pōnt) (mijnbouwbedrijf)
Arābe-mirra 23
Ses-mirra x (camping)
Stovy-lirrotiy 1
Tsjok-rivo (gh) (badpaviljoen)

ALERBŌ-LESTŌ 6702
Ef Port 7
Lotnummadōn-weg (gh) (camping)

ALERITA 5304
Kryobiy-weg 3
Mennweg-na-Cremanu 17, 86F

ALERTOBIY 1025
Distrycc-weg 27

AMAHAGGE 4000-4005
Voor Amahagge is er een apart bestand

AMEJO 3312 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Grāt; × zie regiokaart Kwāg)
*× Carūn-āskān
× Ef Yplemeros
× Fini-korda-weg
*+ Klarb’r-weg-na-Gret
*× Lemnās-pāt
*× Lukūrme (buurtschap)
*× Mennweg-na-Qula
× Mindefit Kōbo-weg
× Nutter Āskān
× Zutter Āskān

AMENTŌLESTU 5904
Ef Lurgiy (Triyfāf) 7-9
Ef Mesā Vilduls (gh)
Fabrokiy-s’rt 9B
Fōresta-pāt (gh) adres herberg Uctivilā
Mosjeus Viylder-mirra 12 {Trofila Viylder*}
Weg-na-Labenō (gh)

AMERONNE 2300 (* zie tramkaart 02)
Bloi-plep 47
Geffys-vildul-weg 2
* Koffon Mirra (buurtschap)
Koles-mirra 7
Mārket-lirrotiy x, 9-11
Zuffus-vildul-weg 1

ANDEL 3500 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg; × zie regiokaart Xea)
*+× C’rot-weg
* Draka-lirrotiy x
* Ef Ten Kibās
* Fiyroen-pōnt-pāt (gh)
* Gāūc-gvārcer
*× Horizōnt-pāt
* Hupster Ergānt-weg
* Knurfel-tex (gh)
*+× Lijerc-weg
* Šarkweg
* Tebbel-pāt
* Tulācco 3A
Uokkarās-pāt (Ergānt) x
*× Weg-na-Hāc’r (Ergānt-belt) 25

ANETA 6012
Nārzja-ses-avenū (gh)

ĀPŌ 3602
Nutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het noorden)
Weg hor 41 kaf x (camping)
Weg-na-Ÿrst (gh) (camping)
Zutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het zuiden; hieraan de Fennyst-kerk)

AREO 3524 (* zie regiokaart Kwāg; + zie regiokaart Xea)
*+ Fabrokiy-mirra x
*+ Fa'i-pāt
*+ Kleter Telen-weg

ASCHEN 4006 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā; × zie spoorwegkaart Amahagge)
* Adreev-weg
* Arānka-lirrotiy
* Ef Baso (tramhalte)
+× Ef Hogorit Pārc (buurtschap)
*× Ef Iliy Fōrt (buurtschap) (tramhalte)
* Iliy-fōrt-weg
* Iserhent-pāt (tramhalte)
* Kolini-mārket
+ Kryobiy-weg
+× Larminagge (buurtschap)
* Mehiyte-mirra
* Nelmo-mirra 47
* Nelmo-seert (buurtschap)
Nelquiyf-mirra 75
Palōk-mirra 8
* Piramitt-plep
* Plana-mirra (tramhalte)
* Ruinn-weg
*+ Terpa-pāt
*+ Weg na Aschen (eindigt bij Adreev-weg in Aschen)

ASJETTO 7100 (* zie regiokaart Asjetto)
In Asjetto geldt:
"pārc" in een straatnaam wijst op een (al dan niet met bomen omzoomde) laan.
"planta" wijst op een (kleiner) park.

* Ajaf-weg 43
* Ālbān-weg
* Aniy Reenšā-Pōlsta-weg {Aniy Reenšā-Pōlsta}
* Begrā-garrent-mirra
* Belt-Covent-weg 33, 45
* Bjerr-terf 3
* Crotiy-mirra 49
* Šeerbāl-terf 2a
* Djoeten-pārc 34
* Domiy-lirrotiy x
* Domiy-plep 45
* Dunje-pola 100-104 (boulevard langs zuidelijke strand, in wijk Zutter-Dunjes)
* Eertef Nola ur Zūg
(Nola en Zūg zijn namen van voormalige boerderijen op de plaats van het huidige noordwestelijke deel van de stad. Er liepen ooit twee paden heen, beide "Ef pāt/mirra helkara Nola ur Zūg" geheten. "Ef pāt (of "mirra") helkara" is weggevallen, maar de rangtelwoorden "eertef" (eerste) en "tertef" (dialectisch voor "tentef" = tweede) zijn eraan toegevoegd.)
Ef Arābes (stadswijk)
Ef Jerps (stadswijk)
Ef Liftkar S’rt (stadswijk)
Ef Primovera (stadswijk)
Ef Todunj’ (stadswijk)
* Endunn-Gōp-plep {Heef-Petriy Endunn-Gōp}
* Flās Comāf-Klajes-plep {Hyndy Flās Comāf-Klajes}
* Grist-kolini-terf 8
* Hāpyja-jakām (gh)
* Hōpaā-avenū 7-9, 89, 95
* Huesca-weg
* Javes-āskān
* Javes-mirra 15
* Javes-mōliy-weg 46
Karee-zeces (stadswijk)
* Kleter Moneetass-weg
* Knurftas-plep 87
Kōjjern (stadswijk)
* Leld'seert-mirra 5-9
* Liftkar Port (Port-huflif B/C) (adressen veerhaven)
* Lofipana-plep
* Menngarrent-lirrotiy
* Moneetass-lirrotiy 6-8, 55C
* Moneetass-pola 3-7, 208C
Monet-zeces (stadswijk)
Nola ur Zūg (stadswijk)
* Nurp-terf 2-4
* Nūšeety-pāt
* Ostuca-pārc 44
* Ozzūpiyle-pārc
* Ozzūpiyle-plep
* Pakōf-mirra 101
* Pamiyraty-āskān
* Pārc-na-Noniy
* Pryst-āskān
* Sevyla-Warner-planta x
Sinto-Ajaf (stadswijk)
* Sinto-Dorotea-mirra 27
* Sinto-Genovefa-pāt
* Sinto-Genovefa-plep
* Sinto-Manta-mirra
Sinto-Mārgra (stadswijk)
Sinto-Patriyk (stadswijk)
* Sinto-Peoll-weg
Sinto-Valāgja (stadswijk)
* Stretteen-lirrotiy 4, 12a, 18
* Taris-weg (gh) (industriegebied)
* Teengochyve-mirra 45 {Eldrem Teengochyve}
* Tertef Nola ur Zūg 4b
* Uza-weg (gh) (industriegebied)
* Viylkō-pārc
* Viylkō-plep 39-41, 101
* Zlako-plep
Zutter-Dunjes (stadswijk)

AUTANIY 8112 (* zie regiokaart Aelas)
K’pony-weg (gh) (Wefoteka)
* Nupp-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BALIER 3902 (* zie regiokaart Berezze)
* Rodreg-knurfel-weg
* Weg-na-Balier

BALISON 2615
- Pōstbōx 5
Fōlshynne (gh) (eilandje)
Fōls-Vender (gh) (aanlegsteiger, eindpunt tram)
Nes-weg (gh) (camping)
Port (gh) (adres veerhaven)

BENŪ 3037 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
* Cōrn-ialef-lirrotiy
*+ Grist-epša-weg x [hir-d7]
Myjā-weg 12 (Doker)
* Plāks-mōliys-weg
*+ Ploeza-weg [hir-d7]
* Tenšarkiy
*+ Yflotiyn-rōnter [hir-d7]
*+ Ÿno-pāt-mirra [hir-d6/d7]

BEREZZE 3904 (* zie regiokaart Berezze)
* Arānka-weg (gh)
* Cartōlk-weg
* Ef Pleko-seerts (buurtschap)
* Fisa-kah H7 (adres veerhaven)
* Fōnkiy-fonis-weg
* Plano-lirrotiy 14
* Pleko-seerts-pāt
* Š’ta-weg
* Toberg’ 9

BERREF-BELT 2402
Kōlme-terf (gh)

BEŠĀ 1002 (* zie regiokaart Bōrā)
* Barera-plep
* Deelm-weg (gh)
* Sinto-Mārces-weg

BLORT 3100-3101 (* zie tramkaart 02; + zie regiokaart Blort)
Zie kaart met postcodegebieden

- Pōstbōx (3100) 111
+ Blef ef Liftkar Mārket (3100) x
+ Covent-arābe (3100) 1-6
+ Covent-pāt (3101)
+ Ennef-mirra (3100) 2B, 13
+ Feri-pōnt-weg (3101) 21
+ Fes ef Jakāms (3101) F, G1, G6 (letters i.p.v. cijfers; adressen van grote instanties)
*+ Fetu-arābes (3101) (buurtschap)
+ Fetu-kah (3100) 22, 27, 129
+ Fetu-klarb’r (3100) 3-5, 12, 42
+ Figepiy-weg (3101)
* Flecs-seert (3101) (buurtschap)
+ Garrent-weg (3100) 24, 27, 46-48
+ Gillt-mirra (3100) 4, 37
+ G’rt-mirra (3100) 24, 32
+ Huron III-lirrotiy (3100) 3, 14A, 15 {Huron Herco III}
+ H’ršy-plep (3101) 88
+ Jupiter-plep (3101)
+ Kindistee-weg (3100/3101)
+ Korarābe (3100) 4-6
+ Kryobiy-lirrotiy (3100) 2, 5-7
+ Kukumes-pāt (3101)
+ Kviyndy-lirrotiy (3101) 1-5
+ Lerdu Flās Comāf-Kanea-weg (3101) 32-36 {Lerdu Flās Comāf-Kanea}
+ Liftkar Blof-weg (3100/3101)
+ Liftkar Mārket (3100) 3, 5C
+ Lofipana-pārc (3100) 1, 4, 7
+ Manōf Jāstiy-Makaber-mirra (3100) 39 {Manōf Jāstiy-Makaber}
+ Mārs-plep (3101)
+ Matō-Zyšu Kveer-mirra (3100) 5 {Tiros Matō-Zyšu}
+ Mercurys-plep (3101)
+ Pimento-pāt (3101) x (Vālcleenn)
+ Poka-mirra (3101) 2-6, 12
+ Sārko-mirra (3101)
+ Saturnes-plep (3101)
+ Sentraliy-weg (3101)
+ Srecynot-mirra (3100) 5
+ Teatriy-lirrotiy (3100) x, 8
+ Teula-terf (3100)
+ Venes-plep (3101) 91-95
+ Vildul-plep (3100) 5-9
+ Weg-na-Ula (3100)
+ Yvōp-mirra (3100) 19-23, 36
+ Zūps-ketters-lirrotiy (3100)
+ Zūps-ketters-weg (3100)

BLOTTER-FONIS 4216
Ebes-pāt (gh) (Anāchte-Cryrfe) (camping)

BLUMARR 3800 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Eon Blumarr; × zie regiokaart Blort)
+× Afstoen-pārc x
+× Aters-eer-mirra 81 ("Aters" is een verbastering van Atariys, ofwel een dependance van een riys (ergynisch internaat). In Blumarr waren 2 dependances van een internaat uit Blort, genummerd Atariys 1 en Atariys 2. De Aters-eer-mirra is dus vernoemd naar Dependance 1.)
+× Dizjeft-pāt 2
+× Ef F’rōsa 7 (7 is oud adres van AOC)
+× Ef Ošo Šarks B12 (bedrijventerrein)
+× Garrent-lirrotiy 1C (nummer 1 is een groot pand met kantoren)
+× Garrent-mirra 4
+× Jānes-Bavān-Ofenhefer-mirra 22 {Jānes Bavān-Ofenhefer}
+× Koles-mirra 13, 24
+ Kredek-mirra
+× Plāciy-plep 12
*+× Platiraner-pāt [hir-a1]
+× Plep furt ef Nefūmpers (gh)
*+× Šarkweg-na-Gras [hir-a1]
+× Ten-ksvurfs-weg
+× Vlāmpiy-plep 8, 67B
+ Weg hor 3 kaf x
× Ÿfattos-weg
+× Zutter-yplemeros

BŌRĀ 1000-1001 (* zie spoorwegkaart Bōrā; + zie regiokaart Bōrā)
Zie kaart met postcodegebieden

wijk 1000 = ten zuiden van de Pālst
wijk 1001 = ten noorden van de Pālst
Telefoonnummers hebben relatie met postcode.

+ Alertobiy-weg (1000)
+ Ānsalu-plep (1000)
*+ Arābe-oftian (1000) (buurtschap)
+ Atlānto-port-lirrotiy (1000) 5-7 (hfdkantoor KAQUNŸ)
*+ Bjerr-lirrotiy (1000)
+ Blef-Port-mirra (1000) 47, 186
+ B’n’riy-weg (1001)
*+ Ciyfās-lirrotiy (1001)
+ Criazen-mārket (1000) 20-22 (aardig pleintje in oude centrum, omzoomd door hemelsblauwe en crčmekleurige huizen met grote luifels (DOM 73))
+ Croekā-mirra (1001) (Ympacc)
+ Deelm-weg (1000) x
+ Drapāle-plep (1000)
+ Durtef Fabrokiy-weg (1000) x
+ Eertef Fabrokiy-weg (1000) 1-5, 33
+ Ef Hāgtrfy (1000)
+ Ef Hardlap Arābes (1001)
+ Ef Kibās (1001) (Ympacc)
+ Ef Lupje (1000) 66
+ Ef Mōjōl (1000) (buurtschap)
+ Ef Ninker Arābes (1001)
+ Fermen-plep (1001) 44
+ Fermen-plep (1001) (Ympacc)
+ Fiylšec-mirra (1000) 5
+ Floepa-lirrotiy (1000) 30
+ Furnako-weg (1001) (gh)
+ Garrent-lirrotiy (1000) 10, 48
+ Garrent-weg (1000) (vanaf nrs 23/30)
+ Garrent-weg (1001) (nrs 1..21 en 2..28) 5, 8
+ Gaza-weg (1001) 7
+ Gotrencc-mirra (1000)
+ Herešo (1000) (industriegebied)
+ Herešo-weg (1000) x, 8
+ Husof-pāt (1000)
+ Jakām-weg (1001) 2B, 120
+ Kindis-mirra (1000) 33
+ Kval-weg (1000) 18-20
+ Lanōc-weg (1000)
*+ Liftkar Cōrn-port (1000)
+ Liftkar Vildultos-plep (1001)
+ Lōziytree-port (1001) 4, 38, 45, 82-84
*+ Luna-terf (1000)
+ Lūps-Riffe-mirra (1000) (gh)
+ Magrapy-weg (1000) x
*+ Mennweg-na-Teent (1001)
*+ Mennweg-na-Teent (1001) (Ympacc) 2
*+ Mōbāriy-plep (1000)
+ Monercō Rifo Ef Vola-plep (1000) {Bertela Rifo Ef Vola*}
+ Nāgalym-plep (1000) 27-29 {Jonās Nāgalym}
+ Newton-mirra (1001) 35 {Newton}
+ Nōgatro-plep (1000)
+ Nōnga Tufge-mirra (1001) {Nōnga Tufge}
+ Opper-G’rt-mirra (1001) 44 (Tot ca. 1982 was dit een straat in een industriegebied langs het kanaal. Dit terrein is vervolgens gesloten en hier zijn toen huizen gebouwd. De bedrijven die hier zaten, moesten verhuizen naar het industriegebeid aan de zuidkant van Bōrā)
*+ Opper-mirra (1000)
+ Oryccseert-arābe (1000)
+ Pānā-avenū (1000) x, 1, 4-6, 29-33
+ Plataniy-krum (1001) 33B
+ Port-seert (1000) 72B
+ Port-weg I kaf .. (1001) 1, 8F
+ Port-weg II kaf .. (1001) 3-5, 6-10
+ Port-weg III kaf .. (1001) 5, 45
+ P.T.Chālenosta-plep (1001) 45A {Pernen Tāsto Chālenosta}
+ R.Itchquas Fyljgiy-mirra (1000) {Rodreg Itchquas Fyljgiy}
+ Rāmotecc-lirrotiy (1000) 8
+ Sinto Lāant (1000) 3c, 4-6
+ Sinto-Mārces-weg (1000)
+ Sinto-Tedor-weg (1000)
+ Snoreempy-mirra (1001)
*+ Steešā-mirra (1000)
+ Taris-lirrotiy (1000) x
*+ Telefonos-plep (1001)
+ Tentef Fabrokiy-weg (1000) (gh)
+ Tesla-plep (1001) 12
+ Timano-mirra (1000) 71A
*+ Vildul-šōrcel (1000) (buurtschap)
+ Vogily-plep (1001)
+ Weg-na-Bešā (1000)
+ Ÿrapolen (1000) 6F, 22, 63
+ Ÿrbas-plep (1000)
+ Ÿrōm-mirra (1001)
+ Zee-lirrotiy (1000) 6D
+ Zuermen-plep (1001)

BREF 1115 (* zie regiokaart Empecho)
* Ef Edelogs
* Herchōfā-weg
* Keldus-mirra
Mōjōl-kah 6
* Nūrcus-vender
* Pāt rifo ef Helmys
* Zōšos-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLATŌ 5202
Mennweg-na-Akom 109

CLEFT 2312 (* zie tramkaart 02; + zie regiokaart Eon Blumarr; × zie regiokaart Trendon)
× Blofnurp-weg
× Ef Jātry
× Ef Telens (buurtschap)
× Ef Terfaliy
× Kleter Kōbo-weg
× Liftkar Kōbo-weg
× Pārc-mirra (tramhalte)
× Pōnt-weg
*× Prōtsiy (buurtschap)
+ Wālj’-weg

CLEMBA 3941
...

CONITYJE 3700
Bergo-lirrotiy 2
Bergo-mirra 15A
Cārdelenn-weg 14, 20
Conityje-mirra 6, 43
Ef Terpa 7-9 (bedrijventerrein)
Firani-plep 38
Garrent-lirrotiy 5, 7A, 17
Hupster Lirrotiy 58
Jures-kālf-mirra (tramhalte)
Koles-mirra 2
Kryobiy-mirra 43
Mārket-lirrotiy (DOM 53)
Protiy-plep 29-31
Sipoet-arābe (buurtschap) [hir-a7]
Stindiy-eās (gh)

CŌS 5715
Zleega-weg (gh) (camping)

CRĀNT 1707
Koles-lirrotiy 3, 8
Mennweg 42

CREA 5306 (* zie regiokaart Hoggebim)
* Bentmeldor Creaviy-covent-pāt
* Creaviy-covent-pāt
Hardlap-weg (gh) (tussen Zlako-esterulār-locatie en weg 49/G naar Hoggebim, dus buiten bebouwde kom)
* Kleter-blufk-weg
* Mosefi-pāt
* Weg-na-Feutām

CRELCO 4333 (* zie regiokaart Crelco)
* Bavān-lirrotiy 16 (plein binnen de vestingmuren)
* Bure-wuma-pāt
* Cvōfta-āskān
* Ef Zāns
* Flecso-plep
* Fōresta-weg
* Kinseert-lirrotiy x
Kjobeestiy-pāt (gh)
* Mipter Korda-pāt
* Ool-terf 5 (steeg binnen de vestingmuren)
* S’rseert-mirra
* Wegt-weg
* Zillepip-mirra 24 (straat binnen de vestingmuren)
* Z’favilduls

CREVO 3702 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* 'Kara-ef-pōnt
* Mennweg 239
* Nalapōnts-weg
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Trendon-wālj’-weg

CROBELA 5900
--- (Grotjagt)
Bajuftō-plep 7, 35, 82
Ef Blufk (gh) (Hupster Ka'en)
Ef Mittors 9
Files-plep 2, 13 {Toja Files*}
Granō-mirra 12, 45
Korda-mirra 7
Portā-mirra 8, 15
Zeces-lirrotiy 2, 3, 7, 8, 12
Zeces-mirra (Hupster Ka'en) 3, 12

CŸRBARĀS 7602 (* zie regiokaart Asjetto)
* Banylā-Nes-mirra
* Kyrdeff-weg>
* Meertā-weg
* Mitrameeōsta-pola 1 (camping)
* Ozzūpiyle-plep
* Sima-weg
* Sinto-Verone-āskān

CŸRBASTŸ-SŸRT 8503 (* zie regiokaart Aelas; + zie regiokaart Lasy)
+Bast’-kōl-weg
*+ Biyndracō-mirra x
* Ferky-krur-weg
*+ Pleko-pāt
* Troef-riygā-weg (Wima)

CŸRLAMEJO 8103 (* zie regiokaart Aelas)
* Autaniy-weg (gh) (camping)
* Troef-riygā-weg

CŸRŌIS 3901
Cavaljo-mirra 22-24 (camping)
Kāmpaliy-weg (gh) (Cavaljo) (camping)

CŸRTAS-JECŪ 7501 (* zie regiokaart Asjetto)
* Ālbān-weg
* Ef Pelbōt
* Hāpyhurt-āskān
* Jecū-seerts (buurtschap)
* Jūfquf-pāt
* Plānta-mirra
* Pryst-āskān
* Tex-pāt
* Zutter Kupān-weg

CŸRŸRTINA 5835
Svells-weg 4 {Svells}


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DABA-CHŸRG 7004
Ef Lirrotiy x

ŠAMŌ 4226
Fonis-weg 1 (rederijkantoor)

ŠARK 3703 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* Fabrokaliyto-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
*+ Liftkar Hāū-pāt
* Plāks-mōliys (buurtschap)
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Teneera-weg
*+ Trendon-wālj’-pāt
*+ Trendon-wālj’-weg
* Weg-na-Gaquggee

ŠAŠĀ 4036 (* zie regiokaart Fonistā)
* Ber’mt-cliyn-weg
* Klarb’r-pāt
* Paliynā-weg

ŠEBANTIY 4332
--- (Ralmoene) (camping)
--- (Ef Kolai Prusot) (tempel)
Opper-klarb’r (gh)
Zeces-mirra (Manes-Uoff) 5

DEREBĀTJE 7201 (* zie regiokaart Garos)
Garosische namen staan tussen [..].

* Froetala-pāt [Frotalja-sent] (gh)
* Port [Purjet] 6 (adres veerhaven)

DOE 3304 (* zie regiokaarten Ef Pārenkiy en Grāt; + zie regiokaart Gret)
* --- (Hamm-prusot) (kasteel Riycsa-seert)
* Covent rifo Flesst-mirra
* Ef Bōrtees
* Fōresta-weg
*+ Hamm-pāt
* Husof-pāt
* Mennweg-na-Gaquggee
*+ Mōjōl-pāt
* Stovyatjen-pāt
* Tār-riffō-weg

ŠORĀS 4511 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Chālsyu-plep
* Ef Grātyly
* Ef Kleter Mirra 8
* Grōstamy-mirra 13
* Hōrno-weg x (= Weg hor 45) (camping)
* Korda-arābe 7, 14
* Telefonos-mirra 9A
* Weg hor 45 kaf x (= Hōrno-weg) (camping)
* Zoōx-weg

DREUMĀN 4302
Weg-na-Laffenet (Vrustiy) 42

DUJI 1706 (* zie regiokaart Empecho)
* Clamiša-riygā-weg
* Ef Stolees
* Gaysluše-weg
* Klesto Mercu-fini-pāt
* Riyn-āskān
* Tora-weg
* Weg-na-Quac’r


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EDPROF 5801
Zatōc-mirra 19

EENETEREE 5045
Lycō-pāt (gh)
Mennweg 58-60
Zeltrōc-weg x

EF DIŌS 3302 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
+ Aloveesiy-mirra
+ Ef Yrzje (gh) (industrieterrein)
+ Fini-korda-weg
+ Garrent-mirra 4
*+ Lemnās-pāt

EF PĀRENKIY 3047 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Ef Mārket 7
* Efti-knurfel-weg
* Emplasement-weg (gh)
* Fabrokaliyto-weg
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Plāks-mōliys-weg

EF PLĀKOMER 3356 (* zie regiokaart Grāt)
* Armātat-wuma-mirra
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Necān-mirra
* Šāgge-plep

EF ŸCHIS 7045
Weg hor 1 (gh) (Sinto-Diaz) (IJQ)

EKKREŠY 8401 (* zie regiokaart Lasy)
* Ef Wikser (gh) (camping)
* Māclajoh (gh) (eilandje; verder geen straatnamen)
* Port-weg (gh)
* Vija x

EMPECHO 2032 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Trondom)
* Chelbecha (gh) (eilandje in Trendon)
* Clamiša-riygā-weg
* Ef Edelogs
* Flecs-kūplō-weg
* Fonis-plep 1
* Gizela-grāx
* Klesto Mercu-fini-pāt
* Lj’niy-pāt
* Mennweg-na-Folates
+ Plaf-weg
* Prusot-weg
* Riyn-āskān
* Trendon-mirra 3
* Weg-na-Quac’r
* Wuma-weg

ENANA 1304 (* zie regiokaart Trondom)
* Fr’ys-pāt
* Plano-weg
* Sipoet-pāt
* Zrūfā-wālj’-weg

ENTĀ 3504 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg)
*+ Briync-weg

EON (BF) 3803 (* zie regiokaart Blort)
* Covent-pāt
* Ef Krumiys
* Plep furt ef Nefūmpers
* Utfin Monārgt-weg

EON (LA) 4423 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Arānka-museem-weg (gh)
* Chālsyu-plep
* Groller-wik-weg
* Korda-tult
* Sto’efy-mirra
* Weg jen ef Prusots

ERATIYFT 6911
Loete-mirra 12


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FACH 3514 (* zie regiokaart Kwāg)
* Canazā-wuma-weg
* Crilletea-pāt (gh)
* Gruvvā-mirra 12
* 'Kara Fach
* Kleter Telen-weg
* Kolai-dunjes-zuft
* Monercō Reeše-Napoli-mirra {Hānse Reeše-Napoli}

FALEBO 1103
Weg-na-Kilājiy (gh)

FAMETO-TOLIY 2014
Afstoen-riffō 1
Hupster Plaju (Toliy)
Mirra Ja Ef Jakāms

FAMON 4403 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
* Ef Husof (tramhalte)
* Heelferex ef Kiyk
* Kleter Fini-weg
* Kolini-mārket (tramhalte)
* Mennweg-na-Amahagge
+× Tiyndagge-mirra
* Ÿšāp-plep

FAREMOE 5314 (* zie regiokaart Hoggebim)
* Aflif-weg
* Arābišā-weg
* Ef Āskān
* Seerts (buurtschap)
* Weg-na-Faremoe

FEN 1506
Korda-plep 9 (kerk)

FESTRUNA 2306
Vita Kanol-weg (gh) (boerderij: tramhalte)

FEUNI 4019
Ef Mintepot Terf 2
Kupān-terf 3

FEUTĀM 5019
Māldreevve-mirra 12

FIETSO 4521 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Aprila-weg
* Bū-mirra 12
* Januy-pāt
* Korda-pāt
* Mārket 3B, 4
* Mintepot-mirra 7
* Ogust-weg
* Sersteem-mirra 1
* Tarynne 6, 12
* Terf blef ef Korda (gh)
* Veltsiyn-weg
* Zrāvve-kōl-weg

FILIAPIA 2551
Kolini-mirra 7 (zie laboross.pdf)

FJER 1401
Marzec-lirrotiy x {Paskal Marzec}

FJESO 3008 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Blort)
*+ Ayrport-weg [hir-c1]
* Hardlap-weg [hir-c1/c2]
+ Hupster Hāpyja-pāt
*+ Lerdu-mōliy-weg [hir-b1/c1]
* Mittus-klarb’r-weg [hir-c1]
Nutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
Opper Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
*+ S’rt-mirra 40 [hir-c1]
Wefot Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
Zutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]

FLEMEUNI 1006 (* zie regiokaart Bōrā)
* Alertobiy-weg

FLENTO 1003
Hercos-plep

FLIPA 3601
Dvoets-pāt (gh)

FLIVOTI 5315
Vogily-weg (gh) (Guvrā-Heny-klemk)

FLORAN 5803
Ploeta-mirra 40
Tunlāf-mirra 281
Wefot-Fabrokiy-weg (gh)

FOLATES 2202 (* zie regiokaart Trendon; + zie regiokaart Trondom)
+ Ingoch-pāt
* Liftkar Weg-na-Quac’r
* Mennweg-na-Empecho
*+ Piylgrem-āskān
* Ÿrcrympa-weg

FONISTĀ 4007
Voor Fonistā is er een apart bestand

FŌNK 3903 (* zie regiokaart Berezze)
* Briysātiy-weg
* Fōnkiy-fonis-weg
* Garrent-weg (gh)
* Odray Justa-plep {Odray Justa*}
* Sucrolāse-weg
* Weg-na-Balier 17 (camping)
* Port (gh)

FRAJA 4017 (* zie regiokaart Fonistā)
* Ager-plep (gh) (Rāgtall)
* Bāracc-weg
* Blaniyc-mirra (tramhalte)
* Colibri-mirra (tramhalte)
* Cōlstu-jakām-weg
* Cōlstu-xijera-weg
* Ef Rāg-seerts (buurtschap) (tramhalte)
* Hennen-ur-Netās-weg
* Kōbo-mirra (Rāgtall)
* Kreea-weg
* Riyne-mirra x
* S’rt-blufk (tramhalte)
* Wazemmche-mōliy-pāt
* Zillepip-mirra

FRĀK 8003
Covent-weg 47
Zutter Kaltān-mirra 5B

FRAM 1313
Mennweg-na-Trondom (gh) (kerk)

FREZZET 4422
Firani-wālj’-pāt (gh) (IEC)
Mennweg-na-Trents (gh) (kerk)
Rygtā Mōjōl-mirra 7 {Rygtā Mōjōl}
S’rseert-mirra 18A


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAQUGGEE 3615 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* Šarmiy-mirra 7C
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Kindis-plep
* Kleter Riygā-weg
* Lofa-plep
* Mennweg-na-Doe
*+ Stovyatjen-pāt
* Weg-na-Šark (gh)
* Xemān-Klarb’r-weg
* Yrmeevriy-pōnt-weg

GAROS (Gįrosh) 7200 (* zie regiokaart Garos)
Garosische namen staan tussen [..].

* Ager-mirra [Agjer-cįljr] 35, 77, 102
* Dunje-weg [Dunje-weg] (gh) (camping)
* Ef Belte Styrās [Ef Belte Styrās]
* Ef Hupster Mārket [Hupstre Mercadhe] (gh)
* Ef Zwoljįn [Ef Zwoljįn] (gh) (camping)
* Fini-weg [Limita-weg] (gh) (camping)
* Liyger-mirra [Lyger-cįljr] x (camping)
* Ljengjérts [Ljengjérts]
* Lofipana-lirrotiy [Korsįm-plįsj] (gh)
* Mārket-lirrotiy [Marjte-plįsj]
* Mennlirrotiy [Mčn-plįsj] x
* Mennweg [Mčn-weg]
* Nenatumtiy-mirra [Independensha-cįljr] 5 (toeristische hoofdstraat met bars, winkels en restaurants; afgesloten voor autoverkeer)
* Perswįch-mirra [Perswįch-cįljr]
* Prenstat-avenū [Prensjepaty-avénju] 24, 95
* Ruinn-pāt [Rujina-sent] (gh) (camping)
* Šeebā-kah [Šeebā-kaj] (gh) (adres veerhaven)
* Taris-pāt [Tįry-sent] (gh) (campings)
* Tycońg-pāt [Tycońg-sent] (gh) (camping)
* Weg I kaf .. [Weg I kaf] 3, 6
* Weg II kaf .. [Weg II kaf]
* Weg III kaf .. [Weg III kaf]
* Weg IV kaf .. [Weg III kaf]
* Weg V kaf .. [Weg III kaf]
* Zyle-vāliy-plep [Hypodromy-pjep] (gh) (camping)

GASKY 8000
Telefoonnummers hebben relatie met straatnaam.

Alveyro-lirrotiy (3) x {Alveyro Joez} ((3) is het centrum)
Butt-terf (3) 2
Korda-grāg (3)
Krupel Blof Jakām (5)
Mārket-lirrotiy (3) 1
Port-lirrotiy (6) 11 (adres veerhaven)
Zee-mirra (5) 21

GIRDES 6001
Ef Liftkar Grulōt
Luft Ef Port K (letters i.p.v. cijfers)
Port-kah
Port-terf
Reva-weg (gh)

GIRDESEF 6000
Ef Mittors 2
Fes Ef Covents 45
Mip Ef Covents 1
Nūrcus-lirrotiy (gh) (adres veerhaven)
Piyrre-pāt (gh) (Piyrre)
Zūmbara-weg (gh) (volkshogeschool en Br’r-akademiy)

GLAVE 5007 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Hoggebim)
*+ Āskān 'kara Glave
* Covent-mirra
* Sinto-Ronesa-lirrotiy

GRALKRICH 4200
Ef Meande 66, 107
Garrent-plep 7
Gerneert-mirra 3
Gryfes-plep 12-14
Kaltān-mirra 24D-blef, 52
Kordahagge 7-9, 16 (bekend plein in het centrum; in augustus worden hier befaamde openluchtconcerten gehouden)
Lāvess-mirra 7, 67-69
Mitārt Huliy-mirra 48-50 {Mitārt Huliy}
Mōjōl-mirra 8, 33
Mōjōl-terf
Nūrcus-port Huflif A2 (adres Kon. Kustwacht)
Nūrcus-port Huflif B8 (adres veerhaven)
Papiygoe-mirra 8-10
Peoll-lirrotiy 5
Roesjō-mirra 55
Sinto-Jeromiy-pārc x
Sliys-terf 2
Tobacc-mirra 43
Vildul-weg Nutter x, 6, 9-11 (bedrijventerrein)
Zee-avenū 2, 43c, 55, 61-63, 180-184, 206

GRANŌ 5912
--- (Mišešā)
Ef Hālyrftiy N6
Fu-pola 12B, 27-31
Jabār-plep 14, 44
Jag Korda-lirrotiy 3
Karee-strekk 9, 18
Kerfes Lomān-plep 17 {Kerfes Lomān}
Korda-weg 19
Mōjōl-terf 2A
Nutter-mārket 4, 7
Scāt-canazā-mirra (tramhalte)
Sn’-mirra 12
Uza-mirra 82

GRAS 3802 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Blort)
+ Ef Mātreefos
+ Indlāc-weg
*+ Mennweg-na-Gras [hir-a1/a2]
+ Šarkweg-na-Gras
+ Xoles-weg
+ Ÿfattos-weg

GREJALA 4305 (* zie regiokaart Crelco)
* Dubla-mirra
* Pāpšeerr-weg

GRET 3300 (* zie regiokaart Gret)
- Pōstbōx 179
--- (Fōrt-Freerk) (kerk)
* Blakker Py-riyn (gh) (Feennklarb’r)
* Boven-weg Rilko 63
* Coliss-mirra 6
* Crumān-mirra
* Durtef Kveer-weg
* Eertef Kveer-weg 6, 7
* Ef Jugge 23C, 24, 47
* Ef Woquft x, 5
* Fārtef Kveer-weg
* Fōrt-mirra
* Hefergtef Kveer-weg
* Henes-klarb’r-pāt
* Jakāmseert-weg
* 'Kara Ker
* Klarb’r-weg-na-Gret
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Kriy-lirrotiy 7C {Heles Kriy}
* Kriy-plep 33
* Kryva (buurtschap)
* Kryva-weg
* Lafono-mirra 121
* Larmin-mirra 22, 100B
* Larmin-port Huflif A (adres veerhaven)
* Larmin-port Huflif C2 (busmaatschappij Qumk & Grāt)
* London-avenū 40
* Mein-lirrotiy 6
* Mennweg-na-Qula
* Pelstovāla-lirrotiy

 • * Plaju-mirra 99
  * Plakom’-weg 18-20
  * Plūx-arābe-weg
  * Prusot-plep
  * Pūl-Agen-weg
  * Serstef Kveer-weg
  * Sulf Ÿlanos-Firos-haste {Sulf Ÿlanos-Firos}
  * Tallo-zuft
  * Taris-s’rt 6, 27
  * Tāstō-mirra {Tāstō}
  * Tentef Kveer-weg 16-20
  * Tex-weg
  * V’rtef Kveer-weg
  * Weg-na-Aāstiy
  * Xlātos-weg

  GRLABŌ 2307 (* zie tramkaart 02)
  * Ef Driyft (buurtschap)
  Weg-na-Festruna 195

  GŸRŌ 5500 (* zie regiokaart Ozaneto)
  Cāndy-mirra 12a
  Šuvelme-mirra 3, 51
  Eelepp-lirrotiy x, 6B (deze vreemde naam ("Navelplein") wordt verklaard bij Ergtiy Yqufjen-Kerfewiynne)
  * Ef Roets
  Garrent-lirrotiy 2, 4
  Klarb’r-mirra 22
  Klarb’r-pola 56-58, 104
  Koles-mirra 7, 22A
  Luft ef Pōnt 2
  Milbo-mirra
  Mofla-lirrotiy (tramhalte)
  Portā Prusot-mirra 4
  Pōst-plep 13, 66
  Prusot-lirrotiy 21-23
  Rilko Klarb’r (nutter) G
  Sentrukah 7
  Tokolini’-terf 20


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  HĀCŸR 3506 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Xea)
  *+ Horizōnt-pāt
  + Korda-weg
  + Krettaros
  + Mennweg-na-Hāc’r
  + Monercō-mirra
  + Pamel-s’rt x
  + Pamel-zuft
  *+ Weg-na-Andel

  HAFONIS 5027 (* zie regiokaart Ozaneto)
  --- (Heness)
  * Buror Kul-mirra
  * Ef Piyxoše
  * Ef Roets
  * Ef Roets Zutter
  * Heness-vender 45 (camping)
  * Sinto-Ronesa-lirrotiy
  * Sinto-Ronesa-weg
  * Vlān-weg
  * Zeces-mirra

  HAJEQUŪ 2500
  Būstuma-mirra 5-7
  Knurfel-terf 10
  Lanoka-mirra 33
  Mennweg-na-Lemp 92
  Pors-mirra 49A
  Taris-lirrotiy x, 7B
  Taris-mirra 3-5
  Ÿc-plep 21

  HAJETUNI 1702
  Kulā-weg 15
  Luft Ef Hūst (gh)
  Mārket-lirrotiy 2
  Mārket-mirra 34

  HAJISEN 3036 (* zie regiokaart Hirdo)
  Bavān
  * Dur’svergu-pāt [hir-a7]
  Liftkar Qugiy
  * Liftkar Unkiyst-weg [hir-a7]
  * Nutter-Fini-weg [hir-a7]
  * Ynel-fōresta-weg [hir-a7]

  HAJOFESE 3707 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
  Conityje-weg (gh) (kerk)
  Šābro-terf
  * Dercx-wuma-poh
  Ef Balōs 3, 15
  * Ef Dercx-poh (gh)
  Kleter Terf (gh)
  Liftkar Terf
  *+ Teneera-weg
  * Ūmboetje-pāt
  * Ūmboetje-weg

  HALARESTO 7500 (* zie regiokaart Asjetto)
  * Belp-stovy (vrijdag veemarkt, anders parkeerplaats)
  * Bure-kipt-weg
  * Ef Fār Motrix (buurtschap)
  * Ef M’rts
  * Ef Opper-zuft
  * Ef Wefot-zuft
  * Emaja-pāt x (camping)
  * Fonis-mirra 37
  * Hāpyhurt-āskān
  * Hāpyja-krettos
  * Husof-pola
  * Kleter Yplemeros
  * Liyts-pāt
  * Mazyll-lirrotiy
  * Mazyll-plep 41
  * Mazyll-weg
  * Mennweg-na-Lijercā-s’rt
  * Nutter Kupān-weg
  * Ošo Mazyll-pāt
  * Plānta-mirra
  * Port-lirrotiy 12B-2 (adres veerhaven)
  * Pryst-āskān
  * Sinto Kostoh-mirra
  * Sinto-Verone-āskān
  * Sport-mirra
  * Wašaly-weg x (adres ryltiy-rens)
  * Wāfer-zuft (gh)
  * Zutter Kupān-weg

  HALEU 1017
  Draka-mirra (waarom geen huisnummer? Waar is deze straat te vinden in SPARC?)

  HARĀFLOJA-ŸRTUHAJ 5702
  Diōi-šōrcel (gh) (kerk)
  Koffon Kegt (tramhalte)

  HAS 2304 (* zie tramkaart 02)
  * Ef Bārjerr (buurtschap)

  HAS-BELT 1302 (* zie regiokaart Trondom)
  * Epša-mirra
  * Hāslāf-plep x (adres ryltiy-rens)
  * Jānes-mirra
  * Paradiso-weg
  * Weg-na-Juleg

  HĀUTŪNSCH 3605 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
  *+ Covent rifo Flesst-mirra
  *+ Ef Iliy Mōjōl (buurtschap)
  + Ef Priyfiy-blufk (buurtschap)
  *+ Liftkar Hāū-pāt

  HELES-TENTA 4016 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā; × zie regiokaart Firani-ses)
  * Adreev-weg
  *+× Blof-kiyk-na-Vālahagge
  × Domenner-pāt
  *+× Grurve-plep 6 {Grurve}
  *+ Oasiy rifo ef Lāmbe-muts (buurtschap)
  × Pr’šā-weg
  × Vālahagge-wuma-weg
  *+ Weg rifo ef Lāmbe-muts

  HIER 2114
  Koles-pārc 1
  Nōrgta-mirra 7
  Xārfu-Šizem-weg (gh) (Malo)

  HILDI 2000-2001 (* zie regiokaart Hildi)
  Zie kaart met postcodegebieden

  --- (haven Periy-fonis) (2000)
  * Ebezze-port (2001) (gh)
  * Ef Āskāns (2001)
  * Ef Kalāss (2001)
  * Ef Kleter Kul (2001) (buurtschap)
  * Ef Liftkar Kul (2001) (buurtschap)
  * Ef Ronter Arābe (2000) 2
  * Fonis-weg (2000/2001) 5A, 22
  * Funco-plep (2001) 7
  * Gōmblāps-lirrotiy (2000) x, 3
  * Kindis-mirra (2000) 92
  * Knurfel-Kurā (2000) (gh)
  * Kocra-rivo (2000) (Periy-fonis; dorpswijk)
  * Kocra-tān-zuft (2000) (Periy-fonis)
  * Kreozy-mirra (2000/2001)
  * Kul-zuft (2001)
  * Mariner-s’rt (2001) 6 (buurtschap)
  * Mustrif-terf (2000)
  * Ōrympiy-mirra (2001) 13 {Merlen Ōrympiy}
  * Plano-weg (2001)
  * Prāst’-zeces (2001) (buurtschap)
  * Reešōc-blufk (2000) (industriegebied)
  * Reešōc-blufk-weg (2000) 7
  * Reešōc-weg (2000) (gh) (industriegebied langs spoorlijn)
  * Salix-pārc (2001) 1-5 (buurtschap)
  * Sinto-Cristoforys-weg (2000)
  * Sinto-Michaelis-weg (2000)
  * Taris-mirra (2001)
  * Vūldriyniy (2001)
  * Weg-na-Kreozy (2001)
  * Ÿrzolaj-mirra (2001) 120
  * Zōšenunn-weg (2001)

  HIRDO 3000-3005
  Voor Hirdo is er een apart bestand

  HOGGEBIM 5000-5003 (* zie spoorwegkaart Hoggebim; + zie metrokaart Hoggebim; × zie regiokaart Hoggebim)
  Zie kaart met postcodegebieden

  Telefoonnummers hebben relatie met de postcode. Postcodeverdeling:
  5000 - zuidwesten (ten westen van de inham en globaal ten zuiden van het centraalstation)
  5001 - noordwesten (ten westen van de inham en globaal ten noorden van het centraal station)
  5002 - zuidoosten (ten oosten van de inham en globaal ten zuiden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt)
  5003 - noordoosten (ten oosten van de inham en globaal ten noorden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt).

  +× Adolentiy-mirra (5003)
  × Aflif-weg (5000)
  × Anurf’-weg (5002)
  +× Ardekir-pārc (5001)
  × Ardekir-plep (5001) 21-23
  × Avenū-na-Aflif (5000) 22
  × Bach-plep (5003) 18
  +× Beeliy-weg (5003) x, 6
  +× Beethoven-plep (5003) {Beethoven}
  +× Bertōldi-mirra (5003)
  +× Bim-vender (5000)
  *× Biyfm-lirrotiy (5003)
  × Calendul-weg (5002)
  +× Crana-oftian (5003) (stadswijk)
  *× C’rzvōst-pārc (5000) 5-7
  × Dalotoje-plep (5003) 37-41 (Pjakār-instituša)
  × Dāndeljon-mirra (5003)
  × Dāndeljon-weg (5002)
  × Deerma-weg (5002)
  +× Dreezaliy-blufk (5000)
  × Ef Āskān (5000)
  +× Ef Bārjerr (5000)
  +× Ef Blotter Mōjōl (5003)
  +× Ef Echuh (5001)
  × Ef Greppa (5001)
  +× Ef Koffon Vilduls (5000)
  × Ef Liftkar Pola (5002)
  × Ef Niyrrs (5000)
  +× Ef Vuldurtos (5003) (reeks flatgebouwen)
  +× Ef Zāšers (5000)
  × Fermelle-mirra (5000) 5 (straat die naar het oude centrum loopt, dat vroeger het dorpje Fermelle was, voordat de stad zich eromheen uitbreidde)
  +× Fini-oftian (5000) (buurtschap)
  +× Flākā-mirra (5002)
  × Fonis-plep (5000) 30, 33, 77
  × Fonis-pola (5000) 99 (huisnummers 95 t/m 171, en 2 t/m 56)
  × Fonis-pola (5001) 15 (huisnummers 1 t/m 93)
  × Fonis-weg (5002) 16-18, 23
  × Frāns-weg (5002)
  × Fūrx-weg (5000)
  × Garrent-lirrotiy (5000) x
  × Garrent-weg (5000) 2-4, 55F, 86
  × G’rt-mirra (5000) 3blef, 11A, 34
  × Herešo-mirra (5003)
  × Hiylba-mirra (5003)
  × H’kot-plep (5002)
  × Istoetre-pārc (5003) x
  +× Istoetre-weg (5002/5003)
  × Kaltān-terf (5000) 2-4, 9
  +× Kanol-port (5003) (veerhaven)
  +× Kindistee-pārc (5002)
  × Kiyndala-mirra (5000)
  × Kiynes Pernen-Johānaler-mirra (5000) 9 {Kiynes Pernen-Johānaler}
  × Kjoep-rivo-āskān (5001)
  × Kleter Nūrcus-weg (5001)
  × Koesy-areōm (5002) (industriegebied)
  +× Koesy-telen (5002) (plein bij veerhaven)
  *× Koesy-weg (5002) 31
  × Korda-arābe (5000) 2, 7-9
  × Krejase-lirrotiy (5003) 4-6
  +× Krejase-tex (5003)
  × Krettsiy-āskān (5002)
  × Lerdu Zinšes-mirra (5002) 4 {Lerdu Zinšes}
  × Liftkar Nūrcus-weg (5003)
  × Liftkar Wik-weg (5001)
  +× Loena-plep (5001) (bij paviljoen)
  × Lofipana-lirrotiy (5000) 6, 15-19, 33
  +× Malodee-lirrotiy (5000) 1
  × Meezem-mirra (5003) 88
  × Mennweg-na-Moques (5001) 102-106
  × Mennweg-na-Mosefi (5000)
  × Mintepot Goenerm-pāt (5002)
  × Mintepot Wālj’ (5002) 34-36
  × Mittarener-weg (5002) (gh) (industriegebied in het zuidoosten)
  × Mojeru-plep (5002)
  × Nar Mirnurp-terf (5000) {Kārdes Mirnurp} (heette tot 2004 Nar Ool-terf)
  × Nar Ool-terf (5000) (sinds 2004 veranderd in Nar Mirnurp-terf)
  +× Nestin-mirra (5001)
  × Nūrcus-arābes (5003) (buurtschap)
  +× Nutter-klarb’r (5001) 112, 205 (adres veerhaven)
  *× N’s-plep (5003)
  +× Pirāmer-mirra (5002)
  +× Plaju-mirra (5000) 12, 29
  × Plinker-pādra (5002)
  × Poentel-lirrotiy (5002)
  +× Pōnt-lirrotiy (5002)
  +× Port-oftian (5002) (stadswijk)
  × Prexā-lofa-plep (5000/5001)
  +× Prōcala-weg (5003)
  +× Qugier-weg (5000)
  × Quiff-plep (5002) 9
  × Reeše-weg (5002)
  +× Reeše-weg (5003) 9, 77
  +× Šark-pāt (5001)
  × Sinto-Elsabet-weg (5002) x, 31
  × Stašon-plep (5003)
  +× Tāllde-mirra (5002) 107a
  × Tan-weg (5003)
  × Tošark’-mirra (5001)
  × Vjola-plep (5000) 25
  × Vriylsta-mirra (5000) 17-19
  +× Vroemata-mirra (5002)
  +× Wālj’-weg (5002)
  × Weg-na-Kliyft (5001)
  +× Weg-na-Liyrotyka (5002)
  × Yfarcū-weg (5002/5003)
  +× Zuffu-port (5003) (plein bij veerhaven)

  HOLARE 1007
  Nutter-seert 10

  HONE 3006 (* zie regiokaart Eon Blumarr)
  * Mennweg-na-Jent
  * Sat Dōnne-weg

  HUIS 2022 (* zie regiokaart Empecho)
  Drōmp-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
  * Flecs-kūplō-weg
  * Lj’niy-pāt
  * Mennweg-na-Folates

  HUSTA 6400
  Oudere telefoonnummers die beginnen met 36, 37, 38 of 39 hebben
  relatie met wijk. Nummers 31 t/m 35 zijn nieuwer en hebben dat niet.

  Clāst Brujeer-Atelva-mirra {Clāst Brujeer-Atelva}
  Ef Kryobiy (38) 5B
  Enelandes-kah (39) 12A
  Gerdralō-mirra (38) 17
  Kah-mirra (39) 2
  Karee-mirra (37)
  Lanko-mirra (38) 92
  Nudraniy-plep (36) 12
  Rāgt-plep (38) 35 {Hegtence Rāgt}
  Teatriy-lirrotiy (38) 2
  Urapas-kah (39) (gh)
  Yot’riyee (38) 42
  Zūmbara-port (37) x, 25
  Zūmbara-port Huflif III (37)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  IBA 3821 (* zie regiokaart Eon Blumarr)
  * Cermriynt-weg
  * Kapela-mirra

  IBESTO-HORO 5203
  Lerdu Qurten-Safjéńg-plep 9 {Lerdu Qurten-Safjéńg}
  Mennweg-na-Mōntariy 408

  IES 4203 (* zie regiokaart Ies Twento)
  Telefoonnummers 3020- 302- en 39- hebben soms relatie met straatnaam.

  - Pōstbōx 33
  * Brālpōne-pārc (tramhalte)
  * Bure-kipt-weg x
  * Dubla Wiger-plep (gh) (adres van ryltiy-rens)
  * Hupster Jakām-plep
  * Maliy Cofert-plep (gh) {Maliy Cofert} (adres van elek.centrale en NQS)
  * Mirra P1
  * Mirra P2 (39-) B, D, E, G
  * Mirra P3 kaf 1, 2, 5
  * Mirra P3 Opper (302-) x
  * Mirra P3 Wefot (302-) x
  * Mirra P4 kaf 7, 13
  * Mirra P5 (3020-) G
  * Mirra P6 (39-) x
  * Mirra P7
  * Mirra P7 Opper kaf 6
  * Mirra P7 Wefot
  * Mirra P8 kaf 15, 27
  * Mirra P9 (3020-) x
  * Mirra Q1
  * Mirra Q2 kaf 1, 8
  * Mirra Q3 kaf 1, 6
  * Mirra Q4
  * Mirra Q5 kaf .. (3020-) 16
  * Mirra Q6
  * Mirra Q7
  * Mirra Q8
  * Mirra Q9 kaf .. (3020-) 212, 545
  * Mirra Q10
  * Mirra R1
  * Mirra R2
  * Mirra R3
  * Mirra R4
  * Mirra R4/R5 (ergens in archief moet abusievelijk Mirra R45 staan, maar waar??)
  * Mirra R5
  * Mirra R6
  * Mirra R7
  * Mirra R7/R6 (3020-)
  * Mirra R7-A x (x is oud adres van AOC)
  * Mirra R7-B
  * Mirra R7-C x
  * Nutter Zeekoles-weg
  Pelfer-seert (straatnaam? nergens in archief te vinden)
  * Prūtsoen-pāt
  * Sōpte-pāt (gh)
  * Šyla Halān-Diync-weg {Šyla Halān-Diync*}
  * Telen-weg x
  * Weg I kaf 226
  * Weg II x
  * Weg II kaf 6, 10
  * Weg III
  * Weg IV kaf 12
  * Weg V
  * Weg-na-Flem 1B
  * Wint-pōnt-mirra
  * Zutter Zeekoles-weg
  * Zyla Reeše-plep {Zyla Reeše} (tramhalte)

  IMENAL 5604
  Hajega-avenū 60
  Siddos-lirrotiy 12-14


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  JAJES 4502 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Firani-ses)
  * Bidalos-lirrotiy
  * Bidalos-weg
  * Ef Ferdus
  *+ Ef Jepper (gh)
  * Hāpyja-āskān
  * Kerkt-āskān
  * Kerkt-āskān (gh) (Prusotpōnt)
  *+ Peerfā-āskān
  * Prek-fōresta-weg
  + Ses-klarb’r-weg
  * Vlān-pāt
  * Xamyndy-weg

  JANNEN 4602
  Lurgiy-mirra 52
  Zeces-mirra (Ialefer) 18

  JAREUCĀ 6700
  Basyll Irjen-plep 12-14 {Basyll Irjen}
  Lestō-terf
  Zūmbara-cet (gh)
  Zūmbara-weg 5, 10

  JATTY (BF) 3600 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
  * Dercx-wuma-poh
  Ef Pl’n luft A
  Flippa-mirra 4
  Hupster Weg 31, 102
  Loriys-mirra (komt voor in stationsnaam Jatty-Loriys-mirra)
  Mārket-s’rt
  Newton-mirra 11 {Newton}
  Pelger-mirra 7b {Zōnje Pelger}
  Plaju-krur 1-3
  Sinto Ÿranū-plep 18
  Trest-mirra 33
  Wegōm (gh)

  JATTY (LY) 8100 (* zie regiokaart Lasy)
  * Belt-Kiven-weg 334
  * Chiqurser-plep
  * Chiqurser-weg 6 (camping)
  * C-Kah 3 (adres veerhaven)
  * Distrycc-weg 6
  * Fini-rōnter
  * Garrent-lirrotiy 2
  * Korda-plep 33
  * Vl’s-avenū x (kerk)
  * Wārkamiyt-šōrcel
  * Wārkamiyt-weg
  * Ÿršar-terf 2C
  * Zee-vildul-weg

  JEDENFALS 4117 (* zie regiokaart Crelco)
  * Bure-wuma-pāt
  * Doffiy-weg
  * Šūlt (Sylf) (tramhalte)
  * Jeden-fini-weg
  Mintepot Jeden-pāt (gh) (camping)
  * Zeces-mirra (Sylf) (tramhalte)
  * Zutter-weg

  JEJOA 2207 (* zie regiokaart Eon Blumarr; + zie regiokaart Trendon)
  Agrarišā-weg (gh)
  * Ef Pazzokanasz
  * Hyber-Ziffon-rivo
  + Hyzjeny-pāt
  * Lerstōn-weg

  JEK 3203
  Wali-plep 5 {Janos Wali}
  Weg S 12A kaf 853

  JELĀ 8102
  Nutter-Aumynyn (gh) (IJQ)

  JENT 3801 (* zie regiokaart Eon Blumarr)
  * Dōnne-pāt (gh) (pad loopt dood bij Trendon-oever)
  * Fōrt-mirra
  * 'Kara Kranderhiy
  * Klarb’r-weg-na-Eon
  * Kredek-mirra
  * Luft ef Plaju-kaltān
  * Mintepot Tex
  * Utfin Monārgt-weg
  * Ÿjalos-weg


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  KANEA 6600
  Pegrevische namen staan tussen [..].

  Fradās-mirra x (verffabriek)
  Kliyf (gh) (Feldy-ef-Vetera)
  Liftkar Lirrotiy [Lifger Lirha] 5, 17 (door de bewoners liefkozend "Lili" genoemd)
  Mārket-lirrotiy [Stoėf-lirha]

  KERANŌS-SŸRT 6233 (* zie regiokaart Abertō)
  * Ālfrych-klarb’r-weg (gh) (boerderij: tramhalte)
  * Ālfrych-pōnt (buurtschap) (tramhalte)
  * Jannen (buurtschap) (tramhalte)
  * Kleter Jannen (stadswijk) (tramhalte)
  * Preftās-kōl-weg
  * Riyn-plep (tramhalte)

  KEUNEE 2403
  Dām-āskān (gh) (Tegto) (CIHEP)
  Dām-greel-weg (gh) (kerk)
  Weg hor 71 (gh) (camping)

  KITIA 4201 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Aille-zuft (gh)
  * Ōfim-zuft
  * Regiys Noliyf-weg {Regiys Noliyf}
  * Telen-weg 71 (tolhuis: tramhalte)
  * Weg-na-Molen
  * Ybrōzja (buurtschap)

  KIVEN 8301 (* zie regiokaart Aelas; + zie regiokaart Lasy)
  *+ Pleko-pāt

  KJEJA 2302
  Weg-na-Cleft x (landhuis: tramhalte)

  KJER 5035
  Zeltrōc-weg

  KJOEPIY 5025
  Br’ro-mirra 24

  KLALBĀ 3813
  Belvederr-plep (gh) (de onverharde weg over de heuvelrug langs paleis Belvederr; hieraan de Fārga-kerk)

  KLEMP 3705
  Mennweg .. wefot

  KLES 6603
  Fabriyk-koern (gh)

  KNOLBOL 1400
  Alexānder-pola
  Būst-lirrotiy 3
  Cāsterheff-mirra
  Covent-Arāber 9
  Ef Nāmbaji (13.) 5, 12
  Enker-terf 19B
  Flecs-mirra x
  Kōbotass-tex
  Korda-lirrotiy x
  Laboh-weg x, 52, 102
  Missis-mirra 7E
  Sinto-Moffain-mirra 33
  S’rseert-lirrotiy 2
  Trōsterre-weg x
  Weg hor 65 (gh) (Adūskorda)
  Zjol-mirra 109A

  KOMY 8400 (* zie regiokaart Lasy)
  * Cāstell-pāt (gh)
  * Ebezze-mārket 17
  * Jek-plāc-weg (gh) (op industrieterrein)
  * Lamk-weg II kaf 31
  * Ludana-weg
  * Mintepot Ager-weg
  * Motela-weg
  * Ninker-blufk-mirra
  * Pola rifo ef Hurts
  * Sinto-Clošus-plep 69
  * Tā-weg (gh) (op industrieterrein)
  * Tutt-weg (gh) (op industrieterrein)
  * Uzenn-pōnt-weg
  * Ziynšer-weg (gh) (op industrieterrein)

  KORIF 1600-1601
  Zie kaart met postcodegebieden

  Atrogeniy-mirra (1601) {Zymer Atrogeniy}
  Begyna-lirrotiy (1600) 18, 24
  Bryma-kah (1600) 1-3A, 10, 16 (adressen veerhaven)
  Bryma-weg (1600) (gh)
  Dalotoje-Port-weg (1601) 6a, 48
  Flipflor-lirrotiy (1600) 3, 12A-B, 12C
  Korda-lirrotiy (1600) 8
  Nūrcus-lirrotiy (1600) (gh)
  Nurp-port-weg (1600) (gh)
  Mender-mirra (1600) 29 {Rolaver Mender*}
  Plākom’-plep (1600) 3
  Plinker-mirra (1600) 21
  Yrnula-weg (1601) 12, 75
  Zutter-mirra (1601) 48A

  KOSŸR 3701 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
  *+ Ef Briyst (buurtschap) [hir-c7]
  Jabār-korda-lirrotiy x
  * Juveeren-weg
  * Telen-weg
  *+ Vāst-wālj’-mirra [hir-b6/b7]
  * Weg-na-Crevo
  *+ Ÿvāna-s’rt (buurtschap) [hir-ba7]

  KRAPPA 3226
  Gei Mirra 47

  KREA (BF) 3921 (* zie tramkaart 06)
  --- (Drufpōl)
  * Ses-nes (buurtschap)

  KREG 1214 (* zie tramkaart 01)
  * Sinto-Kārty (buurtschap)

  KREOZY 2003 (* zie regiokaart Hildi)
  * Mennweg 45
  * Sinto-Michaelis-weg
  * Sporter-weg
  * Weg-na-Freeg
  * Weg-na-Manes-Tūtās
  * Weg-na-Sinto-Her

  KRU 3026
  --- (Est) (kerk)

  KRUIC 5806 (* zie tramkaart 13)
  --- (Gerfta)
  * Gerfta-weg
  Weg hor 6 kaf .. (Gerfta) 22 (adres kerk; alleen deze hoofdweg heeft in Gerfta een naam; de andere paar straten in dit dorp zijn naamloos)

  KRUUNO 2214 (* zie regiokaart Hildi)
  * Weg-na-Kreozy

  KŪRĀNIEN 7401
  --- (Guanja-Figuera)
  Cōhale-pārc 45 {Glopiy Cōhale}
  Plaju-weg (12.)
  Port (gh)
  Weg hor 15 (gh) (camping)

  KURRIY 1100
  Ef Haleps
  Fiyrkiy-weg 28
  Hāpyja-mirra
  Kinseert-mirra 1-5
  Koles-plep 1
  Korda-plep 42
  Liftkar Ōresseert-lirrotiy 8
  Luna-mirra x
  Mennweg-na-Iji 56, 60
  Mintepot Taris-mirra 53
  Opper-mirra 61c
  Portā Taris-mirra 1-3
  Prusot-weg 18, 59
  Servas-lirrotiy x
  Tāgerate-lirrotiy x {Vajiy Tāgerate*}
  Wefot-mirra 7-9

  KUSSIK 1500
  Diyster-lirrotiy 12
  Fandare-mirra 7
  Gloprin-mirra {Gloprin}
  Kjūpur-weg x (aan deze weg ligt het Pāntiyf-klooster)
  Kleter-prusot 37A
  Lic’ršō-plep (2.)
  Liftkar-prusot (3.)
  Qulana-plep (gh)
  Roza-arābe (komt voor in stationsnaam Kussik-Roza-arābe)
  Ÿc-plep 44

  KWĀG 3087 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Kwāg; × zie regiokaart Xea)
  *+× Berše-weg
  *× Birālber-pāt
  *+ Birālber-weg
  + Š’m Seerts
  + Ef Nurps
  × Ef Ten Blufks
  *+× Ef Ten Kryobiys
  +× Fa'i-pāt
  + Mennweg-na-Qula 38 (straatnaam verandert bij de gemeentegrens omdat er in Amejo al een andere weg (richting Qula) zo heet)
  *+× Palamiy-mirra
  *× R’nertex Arābes (buurtschap)
  × Swoliy-weg


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  LĀF 5703
  Ef Doffiy Mirra x (= Weg hor 30) (volkshogeschool)
  Weg hor 30 kaf x (= Ef Doffiy Mirra) (volkshogeschool)

  LAFFENET 4311
  Kennamyna-plep 7
  Korda-mirra 33
  Pritā-mirra 7-9 {Antonio Pritā}

  LAJY 8012
  Oes-weg (gh) (V’mpiy-pōnt)
  Sinto-Pāndra (buurtschap) (aan de zuidkant van de Oes, bij de pont)
  Sinto-Peetriy (gh) (buurtschap) (aan de noordkant van de Oes, bij de pont)

  LALOJE 6304
  Weg-na-Teujan ef Ovap (gh)
  Weg-na-Tuniy (gh)

  LAMMAFIN 1700
  Avenū-na-Trondom 16, 57
  Ef Blotter Liytā 88F
  Hāpla-krum 61
  Heeriys-lirrotiy 8
  Husof-weg x
  Kerfewiynne-lirrotiy 3-6 {Neemt Kerfewiynne}
  Lacorunā-vender 57
  Linter-plep 33A
  Mennweg-na-Kurriy (gh)
  Tora-wuma-weg (gh)
  Viryc-wuma-pāt (gh) (camping)
  Wik-lirrotiy 1

  LAPEJUFE 1505 (* zie tramkaart 01)
  * Durseerts (buurtschap)

  LASSOS 6800
  E.L.Names-Pofā-plep 82 {Eltu Lezo Names-Pofā}
  Ef Slōmpoešess 8
  Jānes-mirra 1
  Kolini-lirrotiy x
  Liftkar Tira-weg x (kerk)
  Vuldurtos-lirrotiy 3

  LASY 8300 (* zie regiokaart Lasy)
  * Biyšōp Teengochyve-plep x {Eldrem Teengochyve}
  * Cvōf-mirra 22-24
  * Ef Terpa
  * Fini-rōnter
  * Granō-weg 52
  * Hurt-terf-pāt
  * Liftkar Aveām-pāt x
  * Ludana-weg
  * Port (gh)
  * S’rseert-plep 93C
  * Uzenn-pōnt-weg
  * Wārkamiyt-weg
  * Ÿrōm-weg 35

  LĀUBEN 3207
  Fōsty-Nāg-mirra 58 {Regiys Fōsty-Nāg}
  Garrent-lirrotiy 1

  LEESERF 6202
  Cōft-weg x (boerderij: tramhalte)
  Distrycc-weg (gh) (Akarmonne) (dit is de weg binnen de bebouwde kom die elders Weg hor 3 heet)
  Ōmfer-mirra 35
  Weg hor 3 kaf x (Akarmonne) (dit is de weg die binnen de bebouwde kom van Akarmonne Distrycc-weg heet; er ligt een camping aan)

  LENANO 1202
  Port-kah 2

  LIFT 3200-3201
  Zie kaart met postcodegebieden

  Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

  Cāfore-weg (3201) (gh) (de onverharde weg langs Lāpkāmp en hotel Ef Nadōses)
  Doaboert-terf (3200) (hele steeg wordt sinds ca. 1980 ingenomen door groot appartementencomplex)
  Ef Kryobiy (3200) x
  Ef Zāšers (3201) (buurtschap) (bij de camping Tala-Ocki)
  Jakām fes C (3201)
  Kjūpur-plep (3200) 212-214
  Krappa-weg III kaf 34 (3201)
  Liftā-plep (3200) 73, 100, 103
  Malodee-weg (3200) 1
  Mennmirra (3200) 8-12, 27
  Ocki-weg (3201)
  Ocki-wālj’-weg (3201) (gh) (camping)
  Plaju-terf (3200) 18
  Port-kah (3201) 2, 26-28, 40 (adres veerhaven)
  Portōm (3201) (gh) (industriegebied langs oostkant v. kanaal)
  Tangodām-lirrotiy (3200) 21, 45
  Taris-lirrotiy (3200) 7
  Thyrra-Fercen-mirra (3201) 14 {Diyfiy Thyrra-Fercen}
  Zee-mirra (3201) 33A, 210

  LIJERCĀ-SŸRT 7502 (* zie regiokaart Asjetto)
  * Bure-kipt-pāt
  * Bure-kipt-weg
  * Javes-āskān
  * Mennweg-na-Halaresto
  * Pryst-āskān
  * Sinto-Amalia-weg

  LIYROTYKA 5004 (+ zie regiokaart Hoggebim)
  + Dysze-fōresta-weg
  + Ef Dr’nšo
  Ef Mirraōm (gh) (in industriegebied)
  Flomarus-mirra 7 {Petriy Flomarus}
  Hoggebim-vender 66, 70
  Hōlandes-mirra 33
  Kah Rifo Ef Pantos 28 (adressen veerhaven)
  Kles-weg 5
  Kleter Šarkweg 81
  Korda-grāg
  Luna-avenū 5, 32
  Mārket-lirrotiy x
  + Mintepot Goenerm-pāt
  Mirra furt ef Jabār
  Mirra rifo Koffon Ārmyll {Ārmyll}
  Pantosiy-arābe
  Priyftā-mirra 4
  Ronter Mārket 3, 7-9
  Šann-weg (gh)
  Viyndy-mirra 33 {Hānes Viyndy}
  + Xijepola (Cwānndel’n)
  Ÿc-pārc 5
  + Yfarcū-weg

  LŌNGES 3401 (* zie regiokaart Berezze)
  * Ef Hendolt’
  * Ef Klarb’r
  * Lōnges-pāt
  * Sgoemaciy-weg (gh) (2 campings)
  * Tjokās-weg
  * Troener-pāt (gh)
  * Weg-na-Lōnges

  LOR 6300
  Diyncsa-mirra 1
  Drakā-mirra 84
  Ef Kyertā
  Ef Trom x
  Faōstiyf-mirra (gh)
  Huron-pārc (de bomen in dit park zijn met een zeldzame lichtgroene mossoort bedekt)
  Husof-lirrotiy x
  Mārket-lirrotiy x
  Petriy Sugge-En’mt-mirra {Petriy Sugge-En’mt}
  Trull-mirra (12) 34

  LOSTŌ 5400
  (landgoed Ef Snebbe-nutā) (Taris-Ponto)
  Afināf-lirrotiy 3, 12
  Akademiy-mirra 3-5, 36
  Belfiyc-lirrotiy x
  Biyldā-mirra (gh)
  Cvārtefōf-mirra
  Egpeeff-plep 88, 101
  Kerrfewynne-pārc x
  Kleter-mirra 33
  Opper-mirra 33-35

  LUFIA 1703
  Criyndy-weg 46
  Prusot-mirra (gh)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  MANES-BECŌ 6714 (* zie tramkaart 14; + zie regiokaart Abertō)
  + Ef Arābes (tramhalte)
  * Ef Bleef (buurtschap)
  + H’lfer-mirra (tramhalte)
  + Tropiy-mirra (tramhalte)
  + Weg-na-Abertō
  + Weinoh-weg

  MANES-BŸNŸR 1018
  Mennweg-na-Xōc’ršamiy x (volkshogeschool)

  MANES-FIJA 4601
  - Pōstbōx 209
  Ofiss-weg 12A

  MANES-PJEUFIY 1064
  Nutter Rivo-pāt (gh) (Victer ef Kasser) (camping)

  MANES-PŌMĀN 3403
  Weg hor 15 kaf x (camping)

  MANES-PURIY 7022
  Arānka-terf (gh) (Sinto-Leerbā)
  Ef Mōjōl 6
  Lo’buti-mirra 22
  Nutter-mirra 3
  Poso-weg 5-7
  Ses-mittors 10
  Sinto-Māgdalena-weg (gh) (camping)
  Sylvestriy-lirrotiy x
  Tōrf-mārket 3, 15
  Weg hor 3 kaf x (camping)
  Weg-na-Chorānitt 7

  MANES-SJENY 2700
  Ÿrlas-mirra 10

  MANES-TOLĀ 3502 (* zie regiokaart Ergānt)
  * Briync-weg
  * Clamiša-weg
  * Fini-pāt
  * Zjanōc-lirrotiy x (met Zjanōc-korda)

  MANES-TŪTĀS 2701
  Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

  MANES-ŸRCAS 8201
  Blakker-terf 14
  Ebesport (gh)

  MARAFANIY 4345 (* zie regiokaart Crelco; + zie tramkaart 08)
  * Cvōfta-āskān
  * Dōxa-weg x
  * Dubla-mirra (gh)
  * Ef Dublas
  * Pāpšeerr-weg
  *+ Talle-seert (buurtschap)
  * Vratiy-mirra

  MEAUE 2713
  Gajōsta-lirrotiy 2

  MEN 8022
  Mennweg-na-Lašer x (kerk)

  MENA 3315 (* zie regiokaart Grāt)
  * Bilārda-plep 12
  * Covent-pāt
  * Droemote-fōresta-weg
  * Fōresta-weg
  * Grāt-covent-weg
  * Herco-weg
  * Kolini-rišatjen-mirra (gh)
  * Kōtyniy-weg (gh) (camping)
  * Krettaros 13 (alleen oneven nummers)
  * Liftkar Hāū-pāt
  * Necān-mirra
  * Šāgge-plep (gh) (camping)
  * Vjadūk-weg

  MENNŌ 7417
  ...

  MERUNU-SŸRT 6101
  Weg-na-Fleer x (kerk)

  METIE 5015
  Ayrport Hoggebim, huflif D ("Ayrport Hoggebim" fungeert als straatnaam)
  Korda-weg
  Zeltrōc-weg

  MICHEN 3097 (* zie regiokaart Kwāg)
  * Ef Nurps
  * Ka'en-zuft
  * 'Kara Fach
  * Kolai-dunjes-zuft
  * Weg hor 30 kaf x (camping)
  * Weg hor 30 kaf 12 (camping)

  MICHTA 4209
  Weg-na-K’lša x (camping)
  Ÿf-s’rt-cet (gh) (tempel)

  MIKENTALL 4027 (* zie regiokaart Fonistā; + zie tramkaart 09)
  Ber’mt-klarb’r (gh)
  * Cōlstu-jakām-weg
  Hāpyja-plep
  * Hennen-ur-Netās-weg
  * Lynšy-pāt
  + Queltātall (buurtschap)

  MILBO 6200-6201
  Zie kaart met postcodegebieden

  Āskān-mirra (6200) 13c
  Benc-mirra (6200) 8
  Chelkā-mirra (6200) 1-3
  Šeer-weg (6200) 15
  Ef Stāmp (6201)
  Farth-weg (6200) 10 {Lōra Farth*}
  Flecs-terf (6200)
  Kalda-mirra (6200) x
  Lisager-mirra (6200) 3-7
  Malāfta-mirra (6200) 61
  Mārket (6200) C, F
  Mārket-mirra (6200) 3d, 26
  Milbo-Port (6200) A5, D (adressen veerhaven)
  Mintepot Kleter-mirra (6200) 3b
  Mōjōl-mirra (6201) 44a
  Ool-taris-weg (6201) (gh)
  Rutt-mirra (6200) 153
  Tibān-lirrotiy (6200) 14
  Vlociys-lirrotiy (6200) 1

  MINDE 3400 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust; × zie regiokaart Berezze; ° zie regiokaart Minde)
  ° Āmquffa-dunje-weg
  ° Āmquffa-wuma-weg
  ° Arānka-mirra 5, 121
  ×° Arānka-mirra (Zvomm)
  ° Blef Ef Korda
  *+° Capū-weg
  ×° Cōrn-weg
  *+° Ef Fār Sparots (buurtschap)
  ×° Ef Klarb’r
  ° Ef Kryobiy
  ° Fisa-mirra 5b
  ° Hypolyty Gyn’nn-mirra {Hypolyty Gyn’nn} (heette tot 1 sep 1998 Korda-mirra (DOM 156))
  ° Ierquf-pāt
  ° Jabār-weg
  ° Kōkla-pāt (gh) (VCKZ)
  Korda-mirra (sinds 1 sep 1998 veranderd in Hypolyty Gyn’nn-mirra)
  ° Lapory-weg
  ° Lurgiy-mirra 41
  ° Mintepot S’rt-weg
  ° Moffain Cwārden-mirra 3-5 {Moffain Cwārden}
  *+° Moffain-taris-weg
  ° Oemarā-weg
  ° Parāde-avenū 102
  ° Piyya-plep 47, 66
  ° Plaju-plep 13, 100
  ° Plano-pola 22, 54, 61-63, 162
  ° Pōmānhynne (gh) (eilandje, met kerk)
  ×° Port Ber Zvomm (gh) (Zvomm)
  *+° Portōm-weg 2 (kantoor Xijernolac)
  ° Rense-lirrotiy 1 (belastingkantoor), 4 (Q9), 5 (verkeerspolitie), 7
  ° Rense-plep 7, 42
  *+° Roza-lirrotiy
  ° Sinto-Agata-mirra
  ° Sinto-Donatus-lirrotiy
  ° Stašon-plep
  +° Tergycc-lirrotiy
  ° Tiyftiy-mirra
  ×° Treno-mirra (Zvomm)
  ° Uza-mirra
  × Weg-na-Lōnges x (Zvomm) (camping)
  Weguza (stadswijk)
  ° Weguza-lirrotiy
  ° Zlako-zuft
  ° Zvomina-pādra (gh)
  ° Zvomina-pola 102, 104, 108 (adressen veerhaven)
  ° Zvomina-pola 3-5, 12-14, 49B, 50, 62, 66, 84, 105, 487

  MITĀ 1709 (* zie regiokaart Empecho)
  * Clamiša-riygā-weg
  * Delper-weg
  * Ef Edelogs
  * Gaysluše-weg
  * Herchōfā-weg
  * Hōrver-pōnt-weg
  * Keldus-mirra
  * Pāt rifo ef Helmys
  * Tora-weg
  Weg hor 61 (gh) (kerk)

  MOLEN 4207 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Brāfenc-weg (gh)
  * Bure-kipt-weg
  * Regiys Noliyf-weg {Regiys Noliyf}
  * Sōpte-pāt (gh)
  * Šyla Halān-Diync-weg {Šyla Halān-Diync*}

  MOLLEFIN 5100-5101
  Zie kaart met postcodegebieden

  Alycro-mirra (5100)
  Arānka-weg (5101) 1, 44
  Astyl-weg (5101) (gh)
  Dākiyk-kah (5100) 2 (havenkade in industriegebied ten zuiden van station Mollefin-Port)
  Dvenzāt-lirrotiy (5100) 2E, 4 (bekendste plein, met prachtig uitzicht over de zeestraat en de spoorbrug)
  Dvenzāt-plep (5100) 77, 93
  Garrent-lirrotiy (5101) 11, 42
  Kjoeplastiy (5101) 34
  Lāster-weg (5101) 79, 235
  Nar Korda-plep (5100) 34, 43, 61
  Nestin-kibā-terf (5100) 1-5
  Pegreff-avenū (5100/5101) x
  Pica-mirra (5101) 52
  Pleko-weg (5100) 28, 30
  Reeše-terf-weg (5100) (gh) (o.a. adres veerhaven)
  Ses-krum (5101)
  Utfin Korda-plep (5100)

  MONE 5302
  Port-weg 1 (adres veerhaven)

  MONT 6711
  Kaltān-terf 2

  MOQUES 5008 (* zie metrokaart Hoggebim; + zie regiokaart Ozaneto; × zie regiokaart Hoggebim)
  +× Āskān 'kara Glave
  * Clajo-oftian (stadswijk)
  * Clajo-plep
  + Covent-mirra
  × Ef Holfe Rōnter
  × Ef Hupster Bure-granō (buurtschap)
  × Elsine Sinto-Stemān-Kerft-mirra 22 {Elsine Sinto-Stemān-Kerft*}
  + Fini-mirra
  +× Grampa-weg
  × Grampa-weg (Kliyft, Kliyft-Belt)
  × Poka-mirra 21
  × Sentrala Mirra
  × Tošark’-mirra
  +× Vildul-weg
  × Weg-na-Kliyft

  MOSAFETO 2004 (* zie regiokaart Hildi)
  * Mantsjōx-vender

  MOSEFI 5009 (* zie metrokaart Hoggebim; + zie regiokaart Hoggebim)
  + Arābišā-weg
  + Ef Āskān
  + Ef Vilduls (straat en buurtschap)
  * Lōndiyk (buurtschap)
  + Mennweg-na-Hoggebim
  + Weg-na-Faremoe

  MOSENTO 3306 (* zie regiokaart Gret)
  * Cāndiy-mirra
  * Kleter Kylgiy-mōliy-weg
  * Kleter Mosento-weg
  * Liftkar Mosento-weg
  * Mintepot-mirra x
  * Pūl-Agen-weg
  * Xlātos-weg

  MOZENT 4331 (* zie regiokaart Firani-ses)
  --- (Kulano-zeces)
  Bleefor-mirra 66
  Ef Lirrotiy 5, 8, 14
  Garrent-mirra 5
  Garrent-weg 12
  Hulfers-weg 6A
  Hupster Kaltān rifo Gylnā (gh) (Kulano-zeces) (dit is de enige straatnaam in dit dorp; alle andere straten zijn naamloos)
  Kāmp-weg 45
  Lurgiy-mirra
  Medriy-mirra 43
  Ovap-utfiniy 3
  * Zrāvve-kōl-weg

  MŪNINŪ 4046 (* zie regiokaart Fonistā)
  * Ber’mt-cliyn-weg
  * Colonje-weg x
  * Delka-weg
  * Ef Kabor Colonje (buurtschap)
  * Kreea-weg
  * Kryobiy-weg
  * Leeche-jerp-pāt
  Mintepot Hūst-weg (gh)
  * Paliynā-weg
  Plomy-pāt (gh)
  * Rānhusof-weg
  * Wazemmche-mōliy-pāt
  * Wazemmche-weg

  MŸNŌ 1016
  ... (Elābest) (kerk)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  NAYES 5005 (* zie kaartje Xānsa-vāliy; + zie regiokaart Hoggebim)
  *+ Fūrtalos-mirra
  *+ Lemnās-pāt
  + Mintepot Goenerm-pāt
  + Reeše-weg
  * Weg-na-Ōmber-fes-ef-Fōresta
  + Yfarcū-weg
  Zeltrōc-weg

  NEEST 3057 (* zie regiokaart Xea)
  * Berše-weg
  * Honnemeg-bōrtee-weg
  * Lemnās-pāt
  * Mārket-lirrotiy (tramhalte)
  * Yvōp-plep (tramhalte)

  NENAJI 1102
  Hupster Weg

  NES 1513
  --- (Pālst-agru)
  Mennweg (gh)
  Prusot-mirra 21

  NICHTKALAS 3503 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg)
  *+ Briync-weg
  *+ Canazā-wuma-weg
  *+ Ef Dvoetsz
  *+ Ef Xijera
  * Hupster Ergānt-weg
  + Kolai-dunjes-zuft

  NONIY 7600 (* zie regiokaart Asjetto)
  * Arānka-weg 88
  * Ayrport (gh)
  * Ef Latterāns 12
  * Kleter Moneetass-weg
  * Martel Delfenn-pāt
  * Pamiyraty-āskān
  * Reseda-weg
  * Sinto-Verone-āskān
  * Wāfer-zuft (gh)
  * Weg-na-Sinto-Valāgja
  * Zōšes’r-weg

  NUSTIY 3225
  --- (Valāgja ef Yryff)
  Bōlta-terf 1
  Krappa-mirra 3
  Port-mirra 14


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  ONENT 5503 (* zie regiokaart Hoggebim)
  * Kleter Nūrcus-weg

  ONEUSŸRT 5600
  Evvūdy-weg x
  Qugiera-kliyf (gh)
  Šark-weg 67, 98D

  OOFO 3007 (* zie tramkaart 05; + zie regiokaart Xea)
  + Arābe-plep (tramhalte)
  + Dercs-weg 54
  + Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
  + Kjōmpiy-mirra (tramhalte)
  + Krappa-nūrcus-weg
  + Liftkar Covent-pāt
  + Sinto-Johans-weg
  + Swoliy-weg
  *+ Telen-s’rt (buurtschap) (tramhalte)
  + Weg-na-Zeone
  + Zeces-pāt

  OOPARE 5901
  --- (Ater-G’)
  Hāpyja-blufk (gh)
  Korda-siyclo 2
  Mārket 8, 17
  Mennmirra 7, 25
  Must-terf 1
  Zeces-mirra (Ater-Šeeroymāp) 15

  OPJEVU 5700 (* zie tramkaart 13)
  * Deefcvāf (buurtschap)
  * Ef Zutter Kul (buurtschap)
  Hupster Mirra 24
  Loti-weg 22
  (Weg I t/m Weg VI hebben geen huisnummers, maar alle huizen hebben een naam)
  Weg I (Liftkar Ierquseert)
  Weg III (Būstarābe)
  Weg V (Blakker Blof-Seert)
  Wola-weg (gh)
  * Ÿrdrynne (buurtschap)

  OZANETO A/E LEIJE 3912 (* zie regiokaart Berezze; + zie regiokaart Minde)
  Blarās-weg (Pitla-pōlder)
  * Cartōlk-weg (Pitla-pōlder)
  * Chepāciy-mirra x
  *+ Cōrn-weg (Pitla-pōlder)
  * Ef Klarb’r
  * Fijānta-weg (Pitla-pōlder)
  Fjeeros-weg (Pitla-pōlder)
  Helt-weg (Pitla-pōlder)
  Leije-plep 3A
  Nutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
  Nydara-weg (gh) (camping)
  Opper Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
  + Pitla-sluše-weg
  * Sucrolāse-weg (Pitla-pōlder)
  * Tjokās-weg (Pitla-pōlder)
  * Tustūr-weg (Pitla-pōlder)
  Wefot Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
  Zutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)

  OZANETO A/E PREK 5038 (* zie regiokaart Ozaneto)
  * Cāblān-āskān
  * Covent-mirra
  * Ef Kah 1
  * Fini-mirra (in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente, inderdaad een grensweg; hieraan ligt de Ialef-kerk)
  * Firani-rivo-weg x (Ziypaf) (= Weg hor 45) (camping)
  * Koffoner-āskān
  * Koffoner-pāt
  * Manta-pāt
  * Prek-mirra x
  * Sinto-Ronesa-lirrotiy
  * Taris-mirra 5
  * Weg hor 45 kaf x (Ziypaf) (= Firani-rivo-weg) (camping)
  * Ÿršar-riffent-terf 13


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  PACELANE 2012
  Ef Chats (buurtschap) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
  Mennweg kusamat ef Ager 243 (veerhaventje)
  Wesi Neeše-plep {Wesi Neeše}

  PAJIY 1013
  Blof-mirra 42

  PAPIJE 1128 (* zie regiokaart Empecho)
  Āskān-mirra 31-blef
  * Herchōfā-weg
  * Zōšos-weg

  PENENEN 1004 (* zie spoorwegkaart Bōrā)
  * Diyndijaka (buurtschap)
  Oblemiy-vender

  PIROES 3900
  Knigta-mirra (komt voor in stationsnaam Piroes-Knigta-mirra)
  Nāgtōc-pāt (gh) (Durponto) (camping)
  Zee-pola (gh) (adres veerhaven)

  PITRANI 3301 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
  *+ Aloveesiy-mirra
  * Kryva-weg

  PITU 8013
  --- (Blof-nurp)
  Neeato-kiyk (gh) {Moffain Neeato} (weg (vroeger pad) aan de overkant v.d. inham, die naar de commune leidt)

  PLA (BLO) 3217
  Mennweg-na-Lift 5

  PLĀ (TJP) 1201
  --- (Ešiy)
  Kleter Port (gh)

  PLAFOTŌ 1108
  Wefot-klarb’r-weg x (weg langs westelijke over v. Plafotō-meer tussen Plafotō en Yltā, over Nust)
  Vila Nova-weg x (Sinto-Trinidadiy) (camping)

  PLĀK 1403
  Clofiy-Nōnga-mirra {Ugena Clofiy-Nōnga*}
  Ef Wopster-Atelva-mirra {Elger Ef Wopster-Atelva}
  Fr’j-Tūlmen-mirra {Petriy Fr’j-Tūlmen}
  Weg hor 62 kaf 6 (museumkasteel)

  PLANĀ 1217
  ...

  PLEKOTEX 4335 (* zie regiokaart Crelco; + zie tramkaart 08)
  * Bure-wuma-pāt
  * Doffiy-weg (gh)
  * Drysto-mirra
  *+ Drysto-mōjōl (buurtschap)
  * Ef Koffon Seerts
  * Entōp-mirra
  * Jeden-fini-weg
  * Mesā-plep
  * Mintepot Arānka-mirra
  * Mintepot Mōliy-weg
  * Weg-na-Moleije

  PLENK 3326
  Qumk-mirra 12

  POLEFI-JARIĀLO 4344
  Ber’mt-rivo 7
  Fariniy-weg (gh) (Ÿrowytte)
  Mintepot-mirra 7

  POLEIŸO 1205
  Mennweg-na-Kussik 28 (landhuis: tramhalte)

  POST 4402
  Hōrna-pāt (gh) (Flefumy) (kerk)

  POTASŸRT 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
  + Bōrba-weg
  * Cheetā-weg
  *+ Ef Pota-vender
  + Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
  + Lemnās-pāt
  + Liftkar Covent-pāt
  *+ Nutter Mojeru-weg
  * Plāks-mōliys-weg
  *+ Zutter Mojeru-weg

  PRIO 5902
  Halest-weg 32, 45, 109
  Kermān-lirrotiy 4, 9
  Kermān-terf 4C, 7
  Lurgiy-mirra 14, 64
  Misan-mirra 5, 7

  PUTY 3018 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
  + Belt-Puty (buurtschap) [hir-d2]
  *+ C’rdrōg-gruvvā (Laver) (buurtschap) [hir-d2]
  + C’rdrōg-gruvvā-weg [hir-c1/d2]
  + Dur-keldusz-mirra [hir-c3/d3]
  + Ef Gruvvā-woes (Laver) (buurtschap) [hir-c1/d1]
  + Ef Kibās (buurtschap) [hir-d3]
  + Ef Lermoh [hir-d2]
  *+ Ef Pvālaliyn Blufks [hir-d2]
  + Ef Zalas-grāx (Laver) [hir-c1]
  + Fetu-grāx (Laver) [hir-d1]
  +× Hadra-kul-pāt [hir-d2]
  + Koles-pārc [hir-d2]
  + Korda-pāt (Laver) [hir-c1]
  +× Laess-lirrotiy [hir-d3]
  +× Laess-weg [hir-d2]
  +× Liftkar Wandet-pāt [hir-d3]
  + Liftkar Weg-na-Laver [hir-c1/c2]
  + Lurgiy-lirrotiy (Silās-ef-Kolini) [hir-d3]
  + Mennweg-na-Puty [hir-c2]
  +× Nala-weg [hir-d3]
  + Prart-weg [hir-d3/d4/d5/d6]
  + Renše-plep [hir-d2]
  + Sela-mirra [hir-d2]
  +× Sinto-Mateus-weg [hir-d1/d2]
  +× Wandet-plep [hir-d3]
  + Zalas-weg (Laver) [hir-c1]


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  QUA 2605
  ...
  Ager-weg (gh) (Ÿzuille) (camping)

  QUACŸR 2212 (* zie regiokaart Empecho)
  Plaf-weg
  * Weg-na-Quac’r

  QUAFAIY 6701
  ... (Montrō-Plaju) (kerk)
  Nārst-pōnt-weg (gh) (camping)

  QUALĀ 7006
  Ef Kamiy-seert (gh)

  QUALEJA 5712
  Abertō-Vender-weg (gh) (adres veerhaven)
  Fonis-lirrotiy 55

  QUANDEPĀ 4331
  --- (Firani-pōnt)
  Blef ef Husof 47
  Cōmiys-terf 7
  Fijanta-mirra 75
  Hāgta-plep 39
  Kleter Mārket-mirra 14B
  Korda-pāt (gh)
  Kyg’r-plep 8C
  Lebet-mārket 3, 5
  Luft ef Taris 3B
  Mārket-mirra 18
  Paliysta-mirra 7, 12, 25
  Prusot-weg 35, 82

  QUEU 1414
  Port-weg (gh) (adres veerhaven)

  QUITAS-OLAS 6714 (* zie regiokaart Abertō)
  * Cōmater (bedrijventerrein; tramhalte)
  * Ef Freset
  * Enclaviy-pāt
  * Jabār-lirrotiy (tramhalte)
  * Liftkar Mirra
  * Miflif-mirra 6
  * Preftās-kōl-weg
  * Qunaze Pyrrah-mirra F, F4 {Qunaze Pyrrah}
  * Uldrec-terf (tramhalte)
  * Weg-na-Abertō

  QULA 3303 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
  + Ef Kryobiy 7
  *+ Ef Mintepot Ÿjalos
  + 'Kara Tura
  + Liynderatō-weg
  + Mennweg-na-Qula
  + Poentel-weg 1
  + Šarkweg

  QUOBENTA 5911
  --- (Rupabe) seert 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "seert")
  Ef Pōmprāf 8B
  Lōgtōfiy-weg x (camping)
  Lurgiy-plep 7, 14
  Šark-weg 76, 99
  Zeces-mirra (Kjoeps’rt) 8

  QUOBER 4352
  Atlanto-mirra 7, 21
  Blef Ef Mōjōl 3F
  Ef K’pony Kupān (gh) (Myrgrān)
  Lōpsiy 4, 9
  Quober-weg (Myrgrān) 19
  Ÿrmola-weg x (camping en kasteel Zjobakulā)

  QUTEREEEFO 4613
  Opper Taris-terf (gh)
  Wefot Taris-terf (gh)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  RĀN 5006 (* zie regiokaart Hoggebim)
  * Kjoep-rivo-āskān

  RENO 2601
  Mōjōl-pāt x (camping)
  Tāgerate-weg (gh) {Vajiy Tāgerate*} (camping)

  REVEN-PAILLE 2113
  Efanty-mirra 67 (camping)
  Fonis-kiyk (gh) (camping)

  RITT-KNŌ 5055
  Ager-weg (gh) (camping)

  RIYSBO 5800
  Aldynā-mirra 55
  Faniy-dunjes-weg x (kerk)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  SA CRONO 5903
  Cverfenp-weg 7
  Ef Hardlap-blufk (gh)
  Ef Taris (gh)
  Kjebbe-weg 49
  Liftkar Mārket (gh)
  Lurgiy-mirra 6, 12, 37B

  ŠATOLIY 4026 (* zie regiokaart Fonistā; + zie regiokaart Firani-ses)
  + Blof-kiyk-na-Vālahagge
  * Ber’mt-cliyn-weg
  * Cliyn-fōresta-weg
  Cliyn-jakām-weg (gh) (camping)
  + Coett-pōnt-weg (gh)
  * Colonje-weg
  * Klarb’r-pāt
  * Kryobiy-weg
  + Mennweg-na-Adreev
  Mōbāriy-weg (gh) (camping)
  + Nelpōra-mirra
  + Vālahagge-wuma-weg
  * Weg rifo ef Lāmbe-muts
  + Zrāvve-kōl-weg

  SEERTZEEKOLES 4203 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Fa'i-rāc-pāt
  * Fjāmpiy-weg
  * Hupster Jakām-weg
  * Kindis-plep
  * Knurfel-lirrotiy 12
  * Leefquh-labā-plep 7
  * Liftkar Avenū (gh)
  * Liftkar Xolestajo-weg x
  * Nutter Zeekoles-weg
  * Ovap-mirra
  * Prūtsoen-pāt
  * Šelter-pāt (gh)
  * Vārmiy-seert (buurtschap)
  * Wint-cliyn-rōnter (gh)
  * Zutter Zeekoles-weg

  ŠEFTALIY 4323
  Lanko-mirra 43

  ŠEMP 3413
  Atrokse-mirra 5
  Nišō-terf 8

  SINTO-ALYCRO 7301
  Avolatiy-mirra 31
  Kupān-mirra 11
  Weg hor 13 en Sebāsten-pola: twee namen voor de boulevard tussen Zest en Sinto-Alycro (zie deelkaart H10); langs de gehele weg staan huizen; de huisnummers beginnen in de gemeente Zest, en lopen door op het grondgebied van de gemeente Sinto-Alycro. In Zest zijn nog de nrs. 208 (zeekant) en 229 (landkant), in Sinto-Alycro volgen 210 en 231)
  Sebāsten-pola 436 (camping)
  Stōle-rutt-weg x
  Weg hor 13 kaf 436 (camping)

  SINTO-ALYCRO-PONIY 7400
  Belt Mārket-lirrotiy 1B
  Butšer-terf 5
  Hupster Mārket-lirrotiy 5
  Sipoeter-terf 2
  Taris-terf 3

  SINTO-BERCĀ-LERAS 1104
  Sentrulirrotiy

  SINTO-CHRISTĀS 7408
  Weg hor 25 kaf x (Sinto-Mazyll) (bungalowpark)

  SINTO-COLOSTIY 7005
  Hafegge-pāt 44

  SINTO-DITRA-MENSO 3336 (* zie regiokaart Grāt)
  * Šōfšā-weg
  * Kleter Kylgiy-mōliy-weg
  * Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
  * Quiff-weg

  SINTO-FEUTY 5913
  Bergo-pāt (gh)

  SINTO-GROJE 4500 (* zie regiokaart Ozaneto)
  * Cāblān-āskān
  * Cālderhane-weg
  * Dreekiyr-weg
  * Firani-rivo-weg (= Weg hor 45)
  * Fōresta-weg
  * Rens-pāt (gh) (adres ryltiy-rens)
  * S’rda-mirra
  * Tarrše-mirra

  SINTO-HANĀ 5805
  Dānder-mirra x (boerderij: tramhalte)
  Weg hor 39 (gh) (camping)
  Zee-zerfos (tramhalte)

  SINTO-HER 2205
  Kveer Kordatern-mirra 3
  Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

  SINTO-JENY 7403
  Kree-mirra (gh)
  Port (gh)

  SINTO-LERAQUEN 6112
  Boert-plūfer-mirra 33
  Mesā-plep 1

  SINTO-MANTA (LA) 4103
  --- (Eamiy)
  Flerdā 3
  Weg-na-Eamiy (gh)

  SINTO-MANTA (TF) 7102 (* zie regiokaart Asjetto)
  * Javes-āskān
  * Sinto-Peoll-weg

  SINTO-OAJI-QUZO 6223 (* zie regiokaart Abertō)
  * Zūmbara-cet

  SINTO-TORAFEBABŌ 1044
  --- (Granō-fini)
  --- (Sinto-Ana-Plaju)
  Bōltec-mirra 9
  Garrent-mirra 7, 11A
  Lāstyrre-kiyk (gh)

  SINTO-ŸRCŌ 3915
  Mōjōl-pāt 3

  SLOFARO 3038 (* zie tramkaart 05; + zie regiokaart Xea)
  Ef Kolini 1
  + Ef Rātexos
  + Honnemeg-jakām-plep
  * Krappa-krur (buurtschap)
  * Slānter (buurtschap)
  Toberg’-mirra (tramhalte)

  STAEF 5905
  Korda-lirrotiy 5
  Mārket 1C, 3
  Mennweg 9, 14, 17
  Ovap-terf (gh)
  Plajec-mirra 24

  STANŌ 3104 (* zie regiokaart Blort)
  * Hupster Hāpyja-pāt
  * Koffon-weg
  * Plāks Trat-pāt
  * Sentraliy-weg
  * Xoles-weg
  * Zūps-ketters-weg

  STANT 3048 (* zie regiokaart Xea)
  * Honnemeg-jakām-weg
  * Krettaros
  * Mennweg-na-Hāc’r
  * Mennweg-na-Stant
  * Pamel-zuft
  * Sinto-Johans-weg
  * Weg-na-Zeone
  * Zeces-pāt
  * Zeces-pāt-weg


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  TANBURO 1200
  Akademiy-lirrotiy 8-10
  Bergo-mirra 90
  Bjerr-g’rt 2
  Fabrokaliyto-plep 85 (gedeeltelijk in industriegebied)
  G’rt-mirra
  Hāstāgo-avenū 64A, 212
  Mārket (DOM 83)
  Palūm-mirra 2-4
  Rūp-weg (gh) (industriegebied)
  Sterna-weg (gh) (industriegebied)
  Tanburo-pola 37A
  Tulfiy Pārges-plep {Tulfiy Pārges}
  Weinō-mirra 7

  TANBŸR 5200
  Telefoonnummers 211- 212- 213- 214- hebben relatie met straatnaam.

  Avenū rifo ef Buros (212-) 23 (belangrijkste straat in het centrum; de naam herinnert aan de grote brand van 1903)
  Domiy-lirrotiy x
  Edison-mirra (gh) (industriegebied Tanb’r-Noord)
  Ef Gruva (212-) x
  Ef Prānkiyf 4-6
  Ef Terf 1
  Egpeeff-lirrotiy 122
  Hogorit-mirra (211-)
  Jabār-plep (212-) 33, 41
  Kr’snyf D28 (industriegebied Tanb’r-Polea)
  Mintepot Vildul-plep 37
  Moeni-mirra (gh)
  Rogut 6
  Zutter Taris-weg 3-7

  TARINA 4401 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Uperr-pāt

  TARU 3067 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
  + Berše-weg
  * Fini-weg
  + Krato-seerts (buurtschap) (tramhalte)
  *+ Neest-pāt
  * Plāks-mōliys-weg
  * Xemān-Klarb’r-weg
  * Yrmeevriy-pōnt-weg

  TEARO 3028 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Xea)
  *+ Criyndec-weg [hir-d1/d2]
  *+ Šābro-pāt [hir-d1]
  Šarmiy-mirra (gh) (Mittus a/e Fetu)
  *+ Ef Harōsta-seerts (buurtschap) [hir-d1]
  * Ef Mikar Pasālas (buurtschap)
  * Ef Zalas (buurtschap) [hir-c1]
  * Ef Zalas-grāx [hir-c1]
  * Fetu-grāx [hir-d1]
  * Krato-pāt [hir-d1]
  * Mittus-klarb’r-weg [hir-c1]
  + Sinto-Johans-weg
  *+ Sinto-Mateus-weg [hir-d1/d2]
  * Zalas-weg [hir-c1]

  TEENT 1008
  Zee-weg (gh) (camping)

  TEERESO 3911 (* zie tramkaart 06)
  * Ef Liftkar Telen (buurtschap)
  Nydara-weg (gh) (camping)
  * Slāre-pāt

  TEJHO 4204 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Pasāla x (industrieterrein)
  * Weg hor 14 (gh)

  TEJHO-KLEA 4412 (* zie regiokaart Ies Twento; + zie regiokaart Xemān)
  * Hōrna-pāt
  Klarb’r (Klea-Doecha) 16
  + Kupān-weg (gh) (restaurant)
  Zeces-lirrotiy (Brāeenco) (gh)

  TENKŌ 3811 (* zie regiokaart Eon Blumarr)
  * Bince-seert-pāt
  * Hōster-pāt
  * Hyber-Ziffon-rivo
  * Kryos-pāt (gh)
  * Lerstōn-weg
  * Plezuvyty-pāt
  * Pōx-Ziffon-rivo
  * Wālj’-weg
  * Weg hor 17 (gh)
  * Ÿjalos-weg
  * Ÿjalos-zeces (buurtschap)

  TETA 8001
  Mennmirra
  Sinto-Janis-lirrotiy x

  TEUJAN 6303
  Ef Uza-weg (gh)

  TINA 1219
  Ager-mirra 3
  Temp-weg 122 (de Temp-weg loopt over het gehele schiereiland (zie deelkaart C 02), en in het uiterste noorden is huisnummer 1. In Tina zelf is het de hoofdstraat, dus daar komen de meeste huisnummers voor; vandaar dat de camping ca. 1 km ten zuiden van het stadje nr. 122 kan hebben)

  TITEREF 4009 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
  +× Bolāftinā (buurtschap)
  * Bolāftinā-āskān
  + Ef Sers Zillepips (buurtschap)
  + Liftkar Korda (buurtschap)
  * Tālbyre-arābes-mirra (gh)
  * Ÿroetša-mirra

  TJOKKYT 7402 (* zie spoorwegkaart Amahagge)
  * Bolāftinā
  Koronalista-wuma-pāt (gh) (tempel)
  Petriy Quelle-Rōt-mirra {Petriy Quelle-Rōt}

  TLOER 2102
  Bjencānta-weg (gh) (Iaflo) (camping)
  Liftkar Teujo-grāx (gh) (landgoed Kleter Gapochiy)

  TOFANO 8402 (* zie regiokaart Lasy)
  * Ef Bengaliy (op foto bij stadsbeschrijving)
  * Tjōg-weg x

  TOLĀM 8502 (* zie regiokaart Aelas)
  * Mennweg-na-Aequetā
  * Qundra-fonis-weg
  * Xoemana-weg
  * Zjoba-Lamk-weg (oorspr. naam v. toeristische weg; sinds 2010 ook officiėle straatnaam)

  TOLEE 1012
  Mennweg-na-Kurriy 102 (= Weg hor 7 kaf 102) (camping)
  Weg hor 7 kaf 102 (= Mennweg-na-Kurriy 102) (camping)

  TOLEO 2322 (* zie regiokaart Trendon)
  * Blofnurp-weg
  * Ef Cert (buurtschap)
  * Ef Jātry
  * Fini-fōresta-pāt
  * Munt-vender
  * Roli-fōresta-weg

  TONA A/E GRĀT 3305 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Gret)
  * Arābe-mirra
  * Bamico-terf
  *+ Fōresta-weg 12, 14
  *+× Grāt-wālj’-weg x (Toen in 1933 het pontveer over de Krappa in de weg tussen Tona a/e Grāt en Tura door een brug werd vervangen, is de hoofdweg verbeterd en hier en daar verder van de Grāt-oever af gelegd vanwege de frequente overstromingen bij hoog water. De oorspronkelijke naam (Mennweg-na-Tura) is toen in Grāt-wālj’-weg veranderd. Echter, een klein deel van de oude weg loopt nog parallel aan de nieuwe weg en heeft ook de oorspronkelije naam behouden. Hierlangs staan wat huizen, en ook de beroemde herberg "Rater-poentel".)
  * Grāt-weg ber Ūpor (gh)
  *× Hamm-pāt (gh)
  * Kleter Kylgiy-mōliy-weg
  × Kleter Mosento-weg
  * Kolini-pāt
  *× Kycve-jerp (buurtschap)
  * Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
  × Liftkar Mosento-weg
  * Luktasjeus-terf
  * Mennweg-na-Tura 44 (voormalige hoofdweg langs de Grāt. Zie uitleg bij Grāt-wālj’-weg.)
  * Mārket-lirrotiy 1, 2, 7
  * Mārket-mirra 12B, 35
  * Quiff-weg

  TONEIJA 5016
  Lurgiy-lirrotiy (gh)

  TOSIY 2100
  Airdon-weg 32 (fabriek Wikel)
  Blofnolac-mirra 27
  Ef Ports (gh) (Airdon-huflif: adres veerhaven)
  Fetuer-mirra 7-a
  Mehan-plep 21-c
  Kjebbe-pola 55 (langs kust)
  Pilašy-mirra
  Prōsper Kōnes-weg x {Prōsper Kōnes}
  Remōziy-weg 5
  Wefot-pola
  Zverosta (gh) (eilandje, met kerk)
  Zverosta-lirrotiy x
  Zverosta-pola 210

  TOTIAROFE-LERESCŌ 5018 (* zie regiokaart Hoggebim)
  * Bentmeldor Creaviy-covent-pāt (gh) (herberg Ef Šelter)
  * Fa'i-pāt
  * Prexā-lofa-plep
  * Verzyno (industriegebied)
  * Weg hor 16 (gh) (H’r-Māldreevve)
  * Weg hor 29 (gh) (H’r-Māldreevve)
  * Weg-na-Feutām

  TRĀ 7311
  Husof-pāt (Port) (adres veerhaven)
  Weg hor 14 (gh) (camping)

  TREEK 5501
  Hazācki-kanol-weg (gh) (camping)
  Kerpa-šōrcel (gh) (Kerpa) (tempel)
  Knurfelrutt-weg (gh) (Sinto-Alas) (landhuis: tramhalte)

  TREJASU 1405
  Korda-lirrotiy (gh) (Flixomo)
  Ool-taris-weg (gh) (camping)

  TREN 6203
  Nar Knurfel-terf 25A

  TRENDON 2200-2201 (* zie regiokaart Trendon; × zie regiokaart Trondom; + zie tramkaart 02)
  Zie kaart met postcodegebieden

  * Arābišā-pāt (2201)
  * Arānka-lirrotiy (2200) 7-9
  * Avenū (2200) (tramhalte)
  * Brymbiy-weg (2201)
  * Catacomben-mirra (2200) 19B
  * C’rdrōg-pōnt-weg (2201)
  * Dadōcs-riygā-pāt (2201)
  * Dadōcs-riygā-weg (2201)
  * Šōle-mirra (2201) 4
  * Dreegt-kah (2201) 22-24
  * Drifā (2200) (tramhalte)
  * Dur-distryccs-lirrotiy (2201)
  * Ef Chanert (2200)
  * Ef Klarb’rs (2201) 83
  * Ef Noets (2200) (tramhalte)
  *+ Ef V’r Kibās (2201) (buurtschap)
  * Ef Ÿc ur Būst (2200) x (feitelijk de naam van een modern winkelcentrum, maar ook als straatnaam geregistreerd)
  * Fa'i-aros (2200)
  * Fini-fōresta-pāt (2201)
  * Fōresta-pāt (2200)
  *× Herita-rōnter (2201)
  * Hirdostenn Ālmer-mirra (2200/2201) 132 {Hirdostenn Ālmer}
  * Hotela-lirrotiy (2201) 61
  * Hupster Knurfel-mirra (2200) 72
  * Hyzjeny-pāt (2200)
  * Jabār-mirra (2200) 7-A
  * Kalnā-āskān (2201)
  * Kanol-sterdaros (2201)
  * Kindista-weg (2200)
  * Kindistee-lirrotiy (2200) 1
  * Kleter Kōbo-weg (2201)
  * Knurftas-mirra (2201) (tramhalte)
  * Korda-kah (2200) 7A
  * Krono Lertā-plep (2201)
  * Kusamat ef Kanol (2201)
  * Laristō-rōnter (2200) (gh)
  * Liftkar Kōbo-weg (2201)
  * Liftkar Weg-na-Quac’r (2200)
  * Lofia-mirra (2200) 103, 19
  * Loki-plep (2200/2201) 49, 77 (tramhalte)
  * Mennweg-na-Empecho (2200)
  * Mennweg-na-Xolije (2200)
  * Minnepirta-weg (2201) (gh)
  * Mojeru-pāt (2200)
  * Mōjōl-mirra (2200) 42B
  * Mōliy-weg (2201)
  * Opper Korda-mirra (2200)
  * Ōrfoes-mirra (2200)
  * Portā Kindista-weg (2200)
  * Prolakuše-weg (2200) (klein stukje in dorp Sinto-Zeent)
  * Prolakuše-weg (2201)
  * Prusot-grāg (2200)
  * Sinto-Elmarylla (2200) (buurtschap) (tramhalte)
  * Sport-pādra (2200) (tramhalte)
  * S’rseert-plep (2200) 17 (tramhalte)
  * Tarrše-weg (2201)
  * Usienc-plep (2201) 22
  * Vildul-mirra (2200)
  * Wefot Korda-mirra (2200) 72
  * Wefot-plep (2201) 6
  * Weg hor 2 (2201) (gh) (Ef Klarb’ra)
  * Werty-mirra (2201) 55
  *+ Xeest (2201) (buurtschap)
  * Ÿrcrympa-weg (2200)
  * Ÿrslompos-pāt (2201)
  * Yvōp-mirra (2201) (tramhalte)
  * Zajnōk-mirra (2201) (tramhalte)
  * Zāntiycho-mirra (2200)

  TRENDON-BELT 2206 (* zie regiokaart Trendon)
  * Ef Chanert
  * Hyzjeny-pāt
  * Mintepotor Kindista-weg
  * Pleko-mirra 22C
  * Vildul-mirra

  TROBENSTA 4413 (* zie regiokaart Amahagge; ° zie regiokaart Firani-ses; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge)
  * Adreev-weg
  ° Āpip-lirrotiy (tramhalte)
  * Covent-pāt (Adreev) (tramhalte)
  ° Domenner-pāt
  * Ef Kviziy
  * Ef Qufts (buurtschap)
  ° Groller-wik-weg
  * Kōbotass-pāt
  * Kōbotass-weg
  +× Kviziy-seert (Adreev
  *° Ōle-weg 'kara Trobensta
  ° Pālgra-mirra (tramhalte)
  + Pica-mittus-weg (Adreev)
  *° Pr’šā-weg
  * Taris-mirra (Adreev) (tramhalte)
  °+× Trobensta-arābes (buurtschap) (tramhalte)
  ° Vuldultos (tramhalte)
  * Weg rifo ef Lāmbe-muts

  TROEBASŸRT 4104
  Mentusar-mirra 65
  Sucro-weg x

  TROFY 8200
  Echuh-mirra 26, 41
  Ef Mintepot Sails 79
  Ef Verres-weg 39 (camping)
  Flermiys-mirra
  Knurfel-lirrotiy 14C
  Mennweg-na-Lankos 88, 162
  Opper Kryobiy-weg 4
  Pāt’r-mirra 8-10
  Peoll Heedrec-plep {Peoll Heedrec}
  Port-lirrotiy 3, 6
  Ramiy-terf 1-3
  Sinto-Marjes-weg 1
  Zee-weg 62, 107D, 281
  Zutter-plep 9A

  TRONDOM 1300-1301 (* zie regiokaart Trendon; + zie regiokaart Empecho; × zie regiokaart Trondom)
  Zie kaart met postcodegebieden

  Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

  × Cōmsa-Bergo-mirra (1301) {Fyršiy Cōmsa-Bergo}
  *× Droet-mirra (1301)
  × Ef Hyntā (1301) 12
  × Ef Qucs (1300/1301)
  × Elektrisitiy-weg (1301) 22
  × Enbera-lirrotiy (1301)
  × Epša-mirra (1300)
  × Haeerkā-lirrotiy (1300) 3-5
  *× Herita-rōnter (1301)
  × Ingoch-pāt (1301)
  + Klesto Mercu-fini-pāt (1301)
  × Knurfel-mirra (1301)
  *× Koebāko-emplasement (industriegebied)
  × Koebāko-weg (1301) 7-11
  × Koffon-mirra (1300) 56
  × Korda-berg (1300) 12, 48 (hoogste nrs in postcode 1300 zijn 59/62, in postcode 1301 gaat het door met 61/68 (64 en 66 bestaan niet))
  × Korda-berg (1301)
  × Korda-grāg (1300) 13, 25, 88
  × Lāsta-Holiy-mirra (1300) {Ōrs Lāsta-Holiy}
  × Moffain Lerf-mirra (1301) 73 {Moffain Lerf}
  * Mōliy-weg (1301)
  × Nūrcus-vender (1300/1301)
  × Paradiso-weg (1300)
  × Pārc-plep (1300) x
  *× Piylgrem-āskān (1301)
  × Plaf-weg (1301)
  × Plano-weg (1300)
  *× Roli-fōresta-weg (1301)
  × Tryfter-grāg (1300) 17
  × Zrūfā-klarb’r (1300) x
  × Zrūfā-mittors (1300) 1
  × Zrūfā-wālj’-weg (1300)

  TRUNSCHEN 2600
  Mārket-mirra 28, 36

  TRUPIY 2301 (* zie tramkaart 02)
  Kennšeri-weg x
  * Zampōr-weg

  TSJECH 7000-7001 (* zie tramkaart 12)
  Zie kaart met postcodegebieden

  Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

  Avenū-Sinto-Zesta (7001) 22, 57B
  Bas-zee-lirrotiy (7001) (wordt genoemd in F.A.S.: fni17401.htm)
  Bjaneg-lirrotiy (7000) (gh)
  Blef ef Tōmp-Taris (7000)
  Diykarāt-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
  Ef Pajerrmana (7000) 3
  Fālm-pārc (7000) (park met veel 19e-eeuwse standbeelden en omringd door fraaie middeleeuwse koopmansgevels; hier wonen veel kleer- en hoedenmakers)
  Fārtes-mirra (7000) 12C
  Hārft-mirra (7001) 55
  Kelfer-plep (7000) 1-5, 12
  Kindis-avenū (7000) 95D, 122 (bekendste winkelstraat in Tsjech, met coniferen omzoomd. Pc 7000 gaat t/m huisnrs. 150/157)
  Kindis-avenū (7001) 181 (Pc 7001 gaat vanaf huisnrs. 152/159)
  Kindis-lirrotiy (7000)
  Kindis-plep (7000) 41, 82
  Kleter Pola (7001) 23 (adres veerhaven), 107
  Klonāra-mirra (7001) (gh)
  Lysse-mirra (7001) 17C
  Stovy-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
  Taris-mirra (7001) 27
  Uldovyll-pola (7000) 126B {Jystuven Uldovyll}
  Utfin Kormondō-mirra (7000) 1
  Veltaca-lirrotiy (7001) 3-4, 17
  * Viylbrašiy-seert (7001) (buurtschap)
  Weg-na-Bomy (7000) x
  Weg-na-Zobidā (7001) 8, 22
  Xijera-mirra-na-Iyrrdjeh (7001) x (Zobidā-museem en hotel Zee-briljentiy hebben geen huisnummer, andere panden wel)
  Ÿc-pārc (7000) 5
  Zobidā-pola (7001) 95, 120

  TUFIEPO 5802
  Chenc-weg (gh) (weg van Tufiepo naar dorp Chenc; hierlangs liggen verscheidene kolenmijnen)

  TULŸNN 1900
  Ququlā-weg (gh) (buitenweg met mijnbedrijven erlangs)
  Tomato-mirra 5
  Vlaco-plep 21B

  TUNBAS 4100-4102
  Zie kaart met postcodegebieden

  - Pōstbōx (4100) 782
  Alanja-plep (4100) 35
  Ef Arābes (4102) (gh)
  Ef Krum (4102) 93
  Ef Vāssterhiys (4100) 88
  Ef Zuykena (4100) (gh) (adressen veerhaven)
  Epša-mirra (4102)
  Flipflor-lirrotiy (4100) 5
  Gālina-weg (4100) 2
  Grāstalo-plep (4100) 29
  Leefes-plep (4100) 7
  Liftkar Helmy-mirra (4100) 33
  Nelmeg-lirrotiy (4102) 6
  Nelmeg-plep (4102) 45-47
  Nutā-pārer-plep (4101) 199
  Šann-mirra (4100) 8
  Trafano-terf (4100)
  Zjol-weg (4100) 41, 103

  TURA 3077 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Gret; ° zie regiokaart Kwāg)
  ° Birālber-weg
  *° Ef Mintepot Ÿjalos
  *° Ef Qutwa (gh) (adres ryltiy-rens)
  ° Ef Yplemeros
  +° Fōresta-weg (gh)
  +° Husof-weg
  *+ Klarb’r-weg-na-Gret
  +° Kleter Birālber
  *+× Kōbo-rōnter
  ° Liynderatō-lirrotiy
  ° Liynderatō-weg
  ° Mindefit Kōbo-weg
  +×° Mōns-Jobleempiyt-weg {Vyncha Mōns-Jobleempiyt}
  *+° Nūrcus-weg
  +° Palamiy-mirra
  ° Šarkweg
  ° Vuldultos-plep
  +° Weg-na-Qula
  + Yrmeevriy-pāt

  TUREE 2412
  Fes Ef Forestas 2
  Mennweg 37

  TUSTIA 1735
  Ef Jakām 4

  TUŪN 6100
  Croemys-mirra 5 {Lester Croemys}
  Girdestona-klarb’r 121
  Kleter Wefot-mirra 22
  Mārket-lirrotiy
  Opper Mārket-mirra 7-9

  TWENTO 4202 (* zie regiokaart Ies Twento)
  * Hofaja-blufk (buurtschap)
  * Hupster Jakām-weg
  * H’šiyriy-mirra
  * Kleter Weg
  * Ōfim-zuft
  * Plyt-plep x
  * Telen-weg x
  * Weg hor 42
  * Weg-na-Molen
  * Wik-pāt (gh) (camping en herberg)
  * Wint-pōnt-mirra


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  UBAMA 2624
  Lurgiy-lirrotiy 2-4

  ULA 3103 (* zie regiokaart Blort)
  * Koffon-weg
  * Mennweg-na-Vel
  * Weg-na-Blort

  UOFITEN 3404 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust; × zie regiokaart Minde)
  × --- (Uament) sért 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "sért")
  × Āmquffa-dunje-weg
  × Āmquffa-wuma-weg
  × Bentmeldor Ebesport
  × Cōrn-weg
  *+× Ebezze-eka (buurtschap)
  *+× Ef Batoec
  × Oemarā-weg
  × Pitla-sluše-weg
  × Zlako-zuft


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  VEGA 2104
  Weg-na-Tākle 22


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  WENA 3501 (* zie regiokaart Ergānt)
  * Briync-weg
  * Ef Ten Kibās
  * Fiyroen-pōnt-pāt (gh) (volkshogeschool en pension)
  * Gāūc-gvārcer
  * Littekipt-weg
  * Piylka-pāt (gh)
  * Port-mirra
  * Radār-pāt
  * Šarkweg
  * Weg-na-Piyyate
  * Wena-Port (gh)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  XĀ J/E PRUSOTS 4362 (* zie regiokaart Firani-ses)
  * Blaja-pārc-weg (gh)
  Ef Echuh
  Ef Mārket 3
  Garrent-mirra 3
  Helmy-pāt (gh)
  Koles-mirra 5
  Kycver-mirra 12
  * Ogust-weg
  Peoll Calafiy-Hestiy-mirra (Helmy-knurfel) 5 {Peoll Calafiy-Hestiy}
  Prusot-terf (gh) (Sinto-Jānpyt)
  * Ses-klarb’r-weg 42B
  * Veltsiyn-weg
  Xāx-husof-mārket

  XALĀS 4304
  Areōm B (gh) (industrieterrein, tevens als straatnaam; opgedeeld in de secties A t/m F)
  Iylfaciy-plep x
  Mārket (gh)

  XALF 2101
  Weg-na-Fōls x (seminarie)

  XAREBAFIY 1054
  Blof-weg 9
  Dalotoje-mittors 7
  Mintepot Prusot-pāt (gh)
  Portā Prusot-pāt (gh)
  Ryfa-mirra 9C, 16A, 25
  Zeces-lirrotiy 4, 6
  Zutter-weg 120

  XARK 3613 (* zie regiokaart Grāt)
  Kaltān-mirra (gh) (Gālpiy)
  * Pitla-pōnt-weg

  XĀRFU-ŠIZEM 2103
  Korda-pāt (gh) (Vyl-Elp) (kerk)

  XEA 3007 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
  +× Bōrba-weg [hir-d4/d5]
  +× Ef Kolai Zillepips (buurtschap) [hir-d4]
  × Ef Tult (tramhalte)
  +× Fa'i-vycc-plep [hir-d4]
  × Grist Lōbā-mirra 5
  +× Jopa'i-weg [hir-d3]
  × Kloppa-weg 3-5
  +× Kolini-weg 47 [hir-d4]
  × Krappa-nūrcus-weg
  +× Liftkar Vuldurtos (buurtschap) [hir-d4] (tramhalte)
  *× Mennweg-na-Stant
  × Mōliy-gvārcer
  +× Nala-weg [hir-d3]
  × Opper-lirrotiy
  × Priynf-mirra (tramhalte)
  +× Tomato-s’rt [hir-d4] (tramhalte)
  × Vjadūk-mirra 67-69
  × Vjamiy-plep (tramhalte)
  +× Wandet-plep x [hir-d3]
  * Weg-na-Tearo
  * Xea-ef-Korda (buurtschap)
  × Ynās-pāt (gh)

  XEMĀN 4400 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09)
  Arānka-lirrotiy 27, 42
  + Bolāftinā (buurtschap) (tramhalte)
  * Bolāftinā-āskān (Doder-s’rt)
  Šofiympū-mirra 54
  Folestāja-plep 9
  * Kleter Fini-weg
  Knurfel-siyclo 7A
  Kryobiy-mirra 13-17
  Mōliy-weg 3
  * Qutva-mirra (Doder-s’rt) (tramhalte)
  * Qutva-weg
  * Smyl-terf (Doder-s’rt) (tramhalte)
  + Tālp-keldus (buurtschap)
  + Tiyndagge-mirra
  Tūlpiy-even 6-8
  + Xemān-weg
  * Ÿroetša-mirra

  XENO 4301
  Weg hor 23 (gh) (kerk)

  XOLESTAJO 4206
  Roesjo-plep 3-5
  S’rt-port 3D (adres stadshaven)

  XOLIJE 2204 (* zie regiokaart Trendon)
  * Cāneees-plep 43 {Petriy Cāneees}
  * Clonale-mirra {Clonale Gizell*}
  * Ef Rāsters (buurtschap) (tramhalte)
  * Gizela-āskān
  * Hiyršen-plep 5
  * Mennweg-na-Trendon
  * Ÿrcrympa-weg

  XŌT 4603
  Kārfol-terf 5

  XUBENUKE 6307
  Mirraōm (gh)
  Xubenuke-Port (Huflif 1 Kanas 3) (adres veerhaven)
  Xubenuke-Port (Huflif 3) (adres veerhaven)
  Xubenuke-Port (Huflif 7) (adres veerhaven)
  Ymōlecc-pāt x (pad naar de kust, vanaf het dorp Ymōlecc; hieraan ligt de Ymōlecc-kerk)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  YFTE 3411 (* zie regiokaart Berezze)
  * Ecron-weg x
  * Lydaros
  * Mojeru-pāt
  * Roiy-pāt
  * Tōmp-weg
  * Zvomina-port (gh)

  ŸNO-ZEANU 3027 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
  *+× Bamico-weg [hir-d6/d7]
  * Ef Pota-vender
  *× Ef Ycet
  * Fabrokaliyto-weg
  *+ Grist-epša-weg [hir-d7]
  *+ Kinur-hurt-weg [hir-d7]
  *+ Ofeserr-weg [hir-b7/c7/d7]
  * Plāks-mōliys-weg
  * Weg-na-Ef Pārenkiy
  *+ Ych-lirrotiy

  YPIY 5055
  Kryobiy-mirra 83

  ŸRANŪ 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
  × Bōrba-weg
  *× Ef Pota-vender
  *× Ef Ycet
  *× Nutter Mojeru-weg
  +× Šoleeta-mirra [hir-d5/d6]
  *× Zutter Mojeru-weg

  ŸRBŌ 5706
  Ager-weg (gh) (= Weg hor 39) (sportinstituut)
  Weg hor 39 (gh) (= Ager-weg) (sportinstituut)

  ŸRLENTŌ 5602
  Bajdeg-kliyf

  ŸRNAJECŪ 7032
  Weg hor 9 (gh) (camping)

  ŸRTANŪ 1803
  Plānkiy-mirra 6

  ŸRTAZO 4215
  Bonarō-mirra x
  Hurt-weg (gh) (camping)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  ZAR 6500
  Kolini-weg 1

  ZAR-HUSTA 6401
  Arānka-weg (gh)
  Huron-lirrotiy {geslacht Huron}
  Zee-belp-lirrotiy x

  ZEKON 3604 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy)
  * Ef Šymmiy
  * Poniy-weg
  * Telle-riffō-weg
  *+ Teneera-weg
  * Trendon-wālj’-pāt

  ZELZAKIY 4501 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Firani-ses)
  *+ Chālsyu-plep
  * Dāne Mender-Laji-mirra {Dāne Mender-Laji}
  * Firani-rivo-weg (= Weg hor 45)
  * Groje-husof-weg
  * Pāntaso-weg
  * Peerfā-āskān
  Republicā-lirrotiy (gh) (Fesfōresta)
  * S’rseert-lirrotiy 1
  * Weg hor 12 (gh) (openluchtbad)
  * Zelze-pōnt-mirra 2

  ZEONE 3505 (* zie regiokaart Xea)
  * C’rot-weg
  * Lijerc-weg
  * Prusot-vender
  * Weg-na-Stant

  ZEST 7300
  Voor Zest is er een apart bestand

  ZEZEM 2400
  Chūrrtjen-mirra 55

  ZIFFON-BELT 2511
  Weg-na-Šōnherivo 12

  ZJĀK 6324
  Arānka-lirrotiy 5-7

  ZRŪF 1302
  Weg-na-Sinto-Hirdo (gh) (Mūc’r) (camping)

  ZUMELA 2103
  Fonis-nes-weg (gh)
  Weg hor 14 kaf x (camping)

  ZUTTERSEERT 7002
  Zee-mirra 21


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  bron: PōsCōm - HIRDO

 • © De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

  DA 00 • SPARC 18 aug 2000

  alle straatnamen alfabetisch - STRATENL.HTM
  straatnamen in woordenboek - DICTIO {W} - 03.07.05