Spokanisch Archief

BODEMGEBRUIK en MIDDELEN VAN BESTAAN
Dit bestand
1. Geografie en geologie
2. Grondsoorten en bodemtypen
3. Vegetatie en bodemgebruik
 
 
Status: Concept. Nog verder uitwerken. Kaart klopt niet.
 

Overzicht van het bodemgebruik in SpokaniŽ, en de middelen van bestaan, bekeken per regio.


1. Geografie en geologie

Kaart en legenda's moeten nog aangepast worden


De centrale delen van de eilanden Berref, Liftka, Brˇr en Tigof zijn bergachtig. De kustgebieden van Berref en Liftka zijn over het algemeen vlak, dikwijls moerassig of met duinen. De kusten van Brˇr en Tigof zijn heuvelachtig en hoog. De eilanden Teujan, Lomky en Garos zijn heuvelachtig, eveneens met hoge kusten.
......


2. Grondsoorten en bodemtypen

......


3. Vegetatie en bodemgebruik

Onder "vegetatie" verstaan we het soort begroeiing van de grond; onder "bodemgebruik" verstaan we wat de mens met de bodem en de begroeiing doet. We onderscheiden de volgende categorieŽn:

 1. Cultuurland
  1. akkerland
   1. graan
   2. aardappels en suikerbieten
   3. groente
  2. grasland
   1. weilanden
   2. hooilanden
  3. tuinbouw
   1. boomgaarden
   2. bloemen en planten
   3. groente
   4. wijnbouw
   5. glastuinbouw
  4. bosbouw
   1. loofbos
   2. naaldbos
 2. Onontgonnen land
  1. strand- en duingebieden
  2. heidegebieden
  3. mŰliys
  4. bosgebieden
   1. loofbos
   2. naaldbos
  5. rotsgebieden
 3. Woon- en werkgebied
  1. stedelijke gebieden
  2. industriegebieden en havens
  3. mijnbouw, gas- en oliewinning

Deze categoriale indeling wordt gehanteerd in de statistieken van de overheid (met name het Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Technologie, het Ministerie van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Tuinbouw, en de Spooksoliy Statistiyc). Veel categorieŽn komen samen in mengvormen, zo bestaat er naast loofbos en naaldbos ook gemengd bos. Akkerland en grasland kennen als tussenvorm gemengd land, enzovoort.
De hoofdcategorieŽn (A, B, ...) en de ondercategorieŽn (1, 2, ...) zijn duidelijk als zodanig op de landkaart te markeren. De laagste subcategorieŽn (a, b, ...) zijn variabel: waar het ene jaar aardappels verbouwd worden kan het andere jaar maÔs staan.
......

Bodemgebruik in Nederland en SpokaniŽ vergeleken (stand dec 2014)

 Nederland SpokaniŽ
Verkeer3%??
Stedelijk7%??
Recreatieterreinen 2,5%??
Bedrijfsterreinen2,5%??
Water20%??
Agrarisch gebied53%??
Bos & open natuur12%??

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 14 apr 1999