Spokanisch Archief

POSTCODES
Gerelateerde bestanden
Gemeentes: alfabetisch met hun postcodes
Gemeentes: per district en per postcode
Posterijen
 
Dit bestand
1. Postcodes van steden
2. Postcodes van landgoederen (arkdomenns)
 

1. Postcodes van steden

De viercijferige postcodes worden sinds 1 januari 1979 gebruikt.
De vette plaatsnamen geven de distributiecentra aan, van waar uit de post over de andere postcodes die met dezelfde twee cijfers beginnen verdeeld wordt.

Voor de rigtsrts ("rechtszetels") wordt verwezen naar het aparte Bestand.
De kolom DN geeft het districtsnummer, en wel:

31 = Tjemp   41 = Ales 51 = Litii
32 = Plef42 = Jelafo   52 = Flenazjekk
33 = Bloi 43 = Ben  
34 = Ziyp 44 = Ren 71 = Neno
35 = Munt   72 = Flp
     
60 = eiland Teujan81 = Kina
90 = eiland Garos 82 = Neze

Grotere steden zijn onderverdeeld in meer dan n postcodegebied. Hoe de precieze grenzen lopen is aangegeven op een kaartje. Klik bij deze steden op het kaartsymbool:


  post plaatsnaam rigtsrt DN code
 1. 1000-Br - 31
 2. 1001-Br - 31
 3. 1002-Be Br 31
 4. 1003-Flento Br 31
 5. 1004-Penenen Br 31
 6. 1005-rbas Holare 31
 7. 1006-Flemeuni Holare 31
 8. 1007-Holare - 31
 9. 1008-Teent Holare 31
 10. 1012-Tolee Br 31
 11. 1013-Pajiy Br 31
 12. 1014-Pn Br 31
 13. 1015-Kjefa Holare 31
 14. 1016-Mn Holare 31
 15. 1017-Haleu Holare 31
 16. 1018-Manes-Bnr Xcramiy 31
 17. 1024-Bercori St.Torafebab 31
 18. 1025-Alertobiy Seerts 31
 19. 1034-Acaratsa St.Torafebab 31
 20. 1044-Sinto-Torafebab - 31
 21. 1054-Xarebafiy St.Torafebab 31
 22. 1064-Manes-Pjeufiy Zermatt 31
 23. 1100-Kurriy - 32
 24. 1101-Iji Kurriy 32
 25. 1102-Nenaji Kurriy 32
 26. 1103-Falebo Kurriy 32
 27. 1104-Sinto-Berc-Leras Plef 32
 28. 1105-Wens Kurriy 32
 29. 1106-Leo Kurriy 32
 30. 1107-Nust Kurriy 32
 31. 1108-Plafot Kurriy 32
 32. 1115-Bref Papije 32
 33. 1117-Plerc Papije 32
 34. 1118-Leffy Papije 32
 35. 1128-Papije - 32
 36. 1200-Tanburo - 31
 37. 1201-Pl (TJP) Tanburo 31
 38. 1202-Lenano Tanburo 31
 39. 1203-Tanerefoniy Seerts 31
 40. 1204-Kolesz Tanburo 31
 41. 1205-Poleio - 31
 42. 1206-Krg Tanburo 31
 43. 1207-Lajetusrt Tanburo 31
 44. 1208-Hetura Kussik 31
 45. 1209-Quequen Kussik 31
 46. 1214-Kreg Seerts 31
 47. 1217-Plan Tanburo 31
 48. 1219-Tina Kussik 31
 49. 1224-Seerts - 31
 50. 1300-Trondom - 32
 51. 1301-Trondom - 32
 52. 1302-Has-belt Trondom 32
 53. 1303-Zrf Trondom 32
 54. 1304-Enana Trondom 32
 55. 1313-Fram Trondom 32
 56. 1314-ac Klank 32
 57. 1323-Sinto-Hirdo Klank 32
 58. 1324-Flaf Klank 32
 59. 1333-Klank - 32
 60. 1334-Genta Klank 32
 61. 1400-Knolbol - 32
 62. 1401-Fjer Knolbol 32
 63. 1402-Knolbol-belt Knolbol 32
 64. 1403-Plk Papije 32
 65. 1404-Flo Knolbol 32
 66. 1405-Trejasu Knolbol 32
 67. 1406-Jentu Knolbol 32
 68. 1407-Aagee Knolbol 32
 69. 1414-Queu Knolbol 32
 70. 1415-Kros Tulnn 32
 71. 1424-Pipio Papije 32
 72. 1500-Kussik - 31
 73. 1501-Nens Kussik 31
 74. 1502-Zermatt - 31
 75. 1503-Frop + Zermatt 31
 76. -Merg Zermatt 31
 77. 1504-Ponune Kussik 31
 78. 1505-Lapejufe Poleio 31
 79. 1506-Fen Kussik 31
 80. 1507-Molerre Kussik 31
 81. 1513-Nes St.Torafebab 31
 82. 1516-Moni Kussik 31
 83. 1600-Korif - 32
 84. 1601-Korif - 32
 85. 1602-Vlel Korif 32
 86. 1603-Min-zutter Tulnn 32
 87. 1700-Lammafin - 32
 88. 1701-Lammafin-belt Lammafin 32
 89. 1702-Hajetuni Lammafin 32
 90. 1703-Lufia Lammafin 32
 91. 1704-Zendoreno Lammafin 32
 92. 1705-Min-nutter Lammafin 32
 93. 1706-Duji Lammafin 32
 94. 1707-Crnt Lammafin 32
 95. 1708-Plef + - 32
 96. -Vel-Azro Plef 32
 97. 1709-Mit Plef 32
 98. 1715-Moze Klank 32
 99. 1725-Pofersrt Klank 32
 100. 1735-Tustia Klank 32
 101. 1800-Xcramiy - 31
 102. 1801-Nutterkoles Xcramiy 31
 103. 1802-Arestaliy-Motacoque Xcramiy 31
 104. 1803-rtan Seerts 31
 105. 1900-Tulnn - 32
 106. 2000-Hildi - 35
 107. 2001-Hildi - 35
 108. 2002-Rolane Hildi 35
 109. 2003-Kreozy Hildi 35
 110. 2004-Mosafeto Hildi 35
 111. 2012-Pacelane Empecho 35
 112. 2014-Fameto-Toliy Hajequ 35
 113. 2022-Huis Empecho 35
 114. 2032-Empecho - 35
 115. 2100-Tosiy - 35
 116. 2101-Xalf Tosiy 35
 117. 2102-Tloer Tosiy 35
 118. 2103-Xrfu-izem + Tosiy 35
 119. -Zumela Tosiy 35
 120. 2104-Vega Tosiy 35
 121. 2113-Reven-Paille Tosiy 35
 122. 2114-Hier Tosiy 35
 123. 2123-Sinto-Bater Tosiy 35
 124. 2200-Trendon - 35
 125. 2201-Trendon - 35
 126. 2202-Folates Empecho 35
 127. 2203-Bergosrt Trendon 35
 128. 2204-Xolije Trendon 35
 129. 2205-Sinto-Her Hildi 35
 130. 2206-Trendon-belt Trendon 35
 131. 2207-Jejoa Trendon 35
 132. 2212-Quacr Empecho 35
 133. 2214-Kruuno Hildi 35
 134. 2300-Ameronne - 33
 135. 2301-Trupiy Ameronne 33
 136. 2302-Kjeja Ameronne 33
 137. 2303-Moninaa Ameronne 33
 138. 2304-Has Ameronne 33
 139. 2305-Ipana Ameronne 33
 140. 2306-Festruna Ameronne 33
 141. 2307-Grlab Ameronne 33
 142. 2312-Cleft Ameronne 33
 143. 2313-Meer Ameronne 33
 144. 2322-Toleo Ameronne 33
 145. 2400-Zezem - 35
 146. 2401-Hurterg Trunschen 35
 147. 2402-Berref-belt Trunschen 35
 148. 2403-Keunee Zezem 35
 149. 2405-Sinto-Jakiy Zezem 35
 150. 2406-Tlal Zezem 35
 151. 2412-Turee Zezem 35
 152. 2413-Benere Zezem 35
 153. 2423-Bravone Zezem 35
 154. 2500-Hajequ - 35
 155. 2501-Lemp Hajequ 35
 156. 2502-Acabra Hajequ 35
 157. 2503-Grot Hajequ 35
 158. 2504-Pipia Hajequ 35
 159. 2511-Ziffon-belt Hajequ 35
 160. 2512-Saso Hajequ 35
 161. 2513-Menscherr Hajequ 35
 162. 2521-Pl (MNT) Putu 35
 163. 2531-Putu + - 35
 164. -Ziffon Putu 35
 165. 2541-Foteuso Putu 35
 166. 2551-Filiapia Zezem 35
 167. 2600-Trunschen - 35
 168. 2601-Reno Trunschen 35
 169. 2602-Kneno Trunschen 35
 170. 2603-Tarejo Trunschen 35
 171. 2604-Floma Trunschen 35
 172. 2605-Qua Trunschen 35
 173. 2613-Sinto-Slef Tosiy 35
 174. 2614-Teujo Tosiy 35
 175. 2615-Balison Tosiy 35
 176. 2623-ubiy Tosiy 35
 177. 2624-Ubama Tosiy 35
 178. 2625-Fexa Tosiy 35
 179. 2700-Manes-Sjeny - 35
 180. 2701-Manes-Tts Hildi 35
 181. 2702-rlas Trendon 35
 182. 2703-Flomy Manes-Sjeny 35
 183. 2713-Meaue Putu 35
 184. 3000-Hirdo - 34
 185. 3001-Hirdo - 34
 186. 3002-Hirdo - 34
 187. 3003-Hirdo - 34
 188. 3004-Hirdo - 34
 189. 3005-Hirdo - 34
 190. 3006-Hone Iba 34
 191. 3007-Oofo + Xea 34
 192. -Xea - 34
 193. 3008-Fjeso Xea 34
 194. 3016-Pors-eb Iba 34
 195. 3017-Potasrt + Xea 34
 196. -ran Xea 34
 197. 3018-Puty Xea 34
 198. 3026-Kru Conityje 34
 199. 3027-no-Zeanu Xea 34
 200. 3028-Tearo Reo 33
 201. 3036-Hajisen Conityje 34
 202. 3037-Ben Conityje 34
 203. 3038-Slofaro Reo 33
 204. 3046-Lamoneo Conityje 34
 205. 3047-Ef Prenkiy Tura 34
 206. 3048-Stant Zeone 33
 207. 3057-Alas (BF) + Kwg 34
 208. -Neest Kwg 34
 209. 3058-Reo - 33
 210. 3067-Taru Tura 34
 211. 3077-Tura - 34
 212. 3087-Kwg - 34
 213. 3097-Michen Kwg 34
 214. 3100-Blort - 33
 215. 3101-Blort - 33
 216. 3102-Monny Blort 33
 217. 3103-Ula Blort 33
 218. 3104-Stan Blort 33
 219. 3200-Lift - 33
 220. 3201-Lift - 33
 221. 3202-Bora-Fercen Lift 33
 222. 3203-Jek Lift 33
 223. 3204-Mnt Lift 33
 224. 3205-Leba Lift 33
 225. 3206-Xaqua Lift 33
 226. 3207-Luben - 33
 227. 3215-erbn Lift 33
 228. 3216-Prest - 33
 229. 3217-Pla (BLO) Luben 33
 230. 3225-Nustiy Prest 33
 231. 3226-Krappa Prest 33
 232. 3227-Vel Luben 33
 233. 3236-Quua Prest 33
 234. 3237-Oveo Prest 33
 235. 3300-Gret - 34
 236. 3301-Pitrani Gret 34
 237. 3302-Ef Dis Gret 34
 238. 3303-Qula Tura 34
 239. 3304-Doe Jatty (BF) 34
 240. 3305-Tona a/e Grt Aquand 34
 241. 3306-Mosento Gret 34
 242. 3312-Amejo Kwg 34
 243. 3315-Mena Jatty (BF) 34
 244. 3316-Aber Gret 34
 245. 3326-Plenk Gret 34
 246. 3336-Sinto-Ditra-Menso Aquand 34
 247. 3356-Ef Plkomer Aquand 34
 248. 3366-Astiy Gret 34
 249. 3376-Adv Aquand 34
 250. 3386-Aquand - 34
 251. 3396-Pitla Aquand 34
 252. 3400-Minde - 34
 253. 3401-Lnges Minde 34
 254. 3403-Manes-Pmn Aquand 34
 255. 3404-Uofiten Minde 34
 256. 3411-Yfte Minde 34
 257. 3413-emp Fabonier 34
 258. 3500-Andel - 33
 259. 3501-Wena Andel 33
 260. 3502-Manes-Tol Andel 33
 261. 3503-Nichtkalas Zeone 33
 262. 3504-Ent Zeone 33
 263. 3505-Zeone - 33
 264. 3506-Hcr Zeone 33
 265. 3514-Fach Zeone 33
 266. 3524-Areo Zeone 33
 267. 3600-Jatty (BF) - 34
 268. 3601-Flipa - 34
 269. 3602-p Flipa 34
 270. 3603-Roensa Jatty (BF) 34
 271. 3604-Zekon Jatty (BF) 34
 272. 3605-Hutnsch Jatty (BF) 34
 273. 3612-rst Fabonier 34
 274. 3613-Xark Jatty (BF) 34
 275. 3615-Gaquggee Tura 34
 276. 3623-Monce Fabonier 34
 277. 3700-Conityje - 34
 278. 3701-Kosr Conityje 34
 279. 3702-Crevo Conityje 34
 280. 3703-ark Jatty (BF) 34
 281. 3704-Monanee Conityje 34
 282. 3705-Klemp Conityje 34
 283. 3706-Agramo Flipa 34
 284. 3707-Hajofese Conityje 34
 285. 3800-Blumarr - 34
 286. 3801-Jent Blumarr 34
 287. 3802-Gras Blumarr 34
 288. 3803-Eon (BF) Blort 33
 289. 3811-Tenk Blort 33
 290. 3813-Klalb Blort 33
 291. 3821-Iba - 34
 292. 3900-Piroes - 34
 293. 3901-Cris Piroes 34
 294. 3902-Balier Berezze 34
 295. 3903-Fnk Berezze 34
 296. 3904-Berezze - 34
 297. 3905-Quest Piroes 34
 298. 3911-Teereso Piroes 34
 299. 3912-Ozaneto a/e Leije Berezze 34
 300. 3915-Sinto-rc Fabonier 34
 301. 3921-Krea (BF) Piroes 34
 302. 3925-Panosarejee Piroes 34
 303. 3931-Went Piroes 34
 304. 3941-Clemba Fabonier 34
 305. 3951-Fabonier - 34
 306. 4000-Amahagge - 42
 307. 4001-Amahagge (+Kverdehille)- 42
 308. 4002-Amahagge (+Tlbyre) - 42
 309. 4003-Amahagge - 42
 310. 4004-Amahagge - 42
 311. 4005-Amahagge - 42
 312. 4006-Aschen - 41
 313. 4007-Fonist Aschen 41
 314. 4009-Titeref Feuni 42
 315. 4016-Heles-Tenta Aschen 41
 316. 4017-Fraja Polefi-Jarilo 41
 317. 4019-Feuni - 42
 318. 4026-atoliy Aschen 41
 319. 4027-Mikentall Polefi-Jarilo 41
 320. 4036-a Aschen 41
 321. 4046-Mnin Polefi-Jarilo 41
 322. 4100-Tunbas - 41
 323. 4101-Tunbas - 41
 324. 4102-Tunbas - 41
 325. 4103-Sinto-Manta (LA) Tunbas 41
 326. 4104-Troebasrt Tunbas 41
 327. 4106-Klaeu Jedenfals 41
 328. 4107-Swein Jedenfals 41
 329. 4117-Jedenfals - 41
 330. 4200-Gralkrich - 42
 331. 4201-Kitia Gralkrich 42
 332. 4202-Twento Feuni 42
 333. 4203-Ies + Gralkrich 42
 334. -Seertzeekoles rtazo 42
 335. 4204-Tejho rtazo 42
 336. 4205-Halefiytj rtazo 42
 337. 4206-Xolestajo rtazo 42
 338. 4207-Molen Gralkrich 42
 339. 4208-Flem Gralkrich 42
 340. 4209-Michta Gralkrich 42
 341. 4215-rtazo - 42
 342. 4216-Blotter-fonis rtazo 42
 343. 4226-am rtazo 42
 344. 4300-Sinto-Manes Afarcal 41
 345. 4301-Xeno Afarcal 41
 346. 4302-Dreumn Afarcal 41
 347. 4303-Afarcal - 41
 348. 4304-Xals Polefi-Jarilo 41
 349. 4305-Grejala Polefi-Jarilo 41
 350. 4311-Laffenet Afarcal 41
 351. 4312-Laben Afarcal 41
 352. 4313-X Afarcal 41
 353. 4315-Polefi Polefi-Jarilo 41
 354. 4321-ut ebantiy 41
 355. 4322-Logono ebantiy 41
 356. 4323-eftaliy Afarcal 41
 357. 4325-Moleije Jedenfals 41
 358. 4331-Mozent + ebantiy 41
 359. -Quandep ebantiy 41
 360. 4332-ebantiy - 41
 361. 4333-Crelco Afarcal 41
 362. 4335-Plekotex Jedenfals 41
 363. 4342-Moze-Lpran ebantiy 41
 364. 4344-Polefi-Jarilo - 41
 365. 4345-Marafaniy Jedenfals 41
 366. 4352-Quober ebantiy 41
 367. 4362-X ja ef Prusots ebantiy 41
 368. 4400-Xemn - 42
 369. 4401-Tarina Feuni 42
 370. 4402-Post Xemn 42
 371. 4403-Famon Xemn 42
 372. 4412-Tejho-Klea St.Groje 42
 373. 4413-Trobensta Xemn 42
 374. 4422-Frezzet rtazo 42
 375. 4423-Eon (LA) St.Groje 42
 376. 4500-Sinto-Groje - 42
 377. 4501-Zelzakiy St.Groje 42
 378. 4502-Jajes Gr 42
 379. 4511-ors St.Groje 42
 380. 4521-Fietso ebantiy 41
 381. 4600-rbas Jannen 41
 382. 4601-Manes-Fija Jannen 41
 383. 4602-Jannen - 41
 384. 4603-Xt Jannen 41
 385. 4613-Qutereeefo Jannen 41
 386. 5000-Hoggebim - 44
 387. 5001-Hoggebim - 44
 388. 5002-Hoggebim - 44
 389. 5003-Hoggebim - 44
 390. 5004-Liyrotyka - 44
 391. 5005-Nayes Hoggebim 44
 392. 5006-Rn Opjevu 44
 393. 5007-Glave Moques 42
 394. 5008-Moques - 42
 395. 5009-Mosefi Krsitsi 42
 396. 5015-Metie Hoggebim 44
 397. 5016-Toneija Opjevu 44
 398. 5018-Totiarofe-Leresc Moques 42
 399. 5019-Feutm Krsitsi 42
 400. 5025-Kjoepiy Opjevu 44
 401. 5027-Hafonis Gr 42
 402. 5028-Lelko Moques 42
 403. 5035-Kjer Hoggebim 44
 404. 5037-Manes-Fer Gr 42
 405. 5038-Ozaneto a/e Prek Moques 42
 406. 5045-Eeneteree Liyrotyka 44
 407. 5055-Ritt-kn + Liyrotyka 44
 408. -Ypiy Liyrotyka 44
 409. 5100-Mollefin - 43
 410. 5101-Mollefin - 43
 411. 5102-Zertoniyta Mollefin 43
 412. 5200-Tanbr - 43
 413. 5201-Azerse Tanbr 43
 414. 5202-Clat Tanbr 43
 415. 5203-Ibesto-Horo Tanbr 43
 416. 5204-Akom Tanbr 43
 417. 5211-Mntariy Tanbr 43
 418. 5300-Aflif - 42
 419. 5301-Jena Aflif 42
 420. 5302-Mone Aflif 42
 421. 5303-Cremanu Aflif 42
 422. 5304-Alerita Krsitsi 42
 423. 5305-Hae Krsitsi 42
 424. 5306-Crea (LA) Krsitsi 42
 425. 5311-Matarija Aflif 42
 426. 5313-Vch Krsitsi 42
 427. 5314-Faremoe Krsitsi 42
 428. 5315-Flivoti Krsitsi 42
 429. 5316-Trents Krsitsi 42
 430. 5321-Mequ Aflif 42
 431. 5323-Xenhe Krsitsi 42
 432. 5324-Krsitsi - 42
 433. 5333-Ajfetas Krsitsi 42
 434. 5400-Lost - 43
 435. 5402-Reven Lost 43
 436. 5403-Ubipa Lost 43
 437. 5404-Hajega-Bencri Lost 43
 438. 5413-Jerk Lost 43
 439. 5500-Gr - 42
 440. 5501-Treek - 44
 441. 5502-Sinto-L Treek 44
 442. 5503-Onent Gr 42
 443. 5511-Tij Opjevu 44
 444. 5600-Oneusrt - 43
 445. 5601-Vlament Oneusrt 43
 446. 5602-rlent Oneusrt 43
 447. 5603-Halest-Meen Oneusrt 43
 448. 5604-Imenal Oneusrt 43
 449. 5700-Opjevu - 44
 450. 5701-Moja Opjevu 44
 451. 5702-Harfloja-rtuhaj Opjevu 44
 452. 5703-Lf Opjevu 44
 453. 5704-Halepoai rb 44
 454. 5705-Halepoai a/e Kjoep rb 44
 455. 5706-rb - 44
 456. 5712-Qualeja rb 44
 457. 5715-Cs Gran 43
 458. 5800-Riysbo - 43
 459. 5801-Edprof Riysbo 43
 460. 5802-Tufiepo Riysbo 43
 461. 5803-Floran - 43
 462. 5804-Ent-ef-Grt Floran 43
 463. 5805-Sinto-Han + - 44
 464. -Sinto-Plomy St.Han 44
 465. 5806-Kruic Gran 43
 466. 5815-Leranu rb 44
 467. 5825-Yzo rb 44
 468. 5835-Crrtina rb 44
 469. 5900-Crobela Amentlestu 43
 470. 5901-Oopare Gran 43
 471. 5902-Prio Gran 43
 472. 5903-Sa Crono Gran 43
 473. 5904-Amentlestu - 43
 474. 5905-Staef Amentlestu 43
 475. 5906-Kwgseert Lost 43
 476. 5911-Quobenta Gran 43
 477. 5912-Gran - 43
 478. 5913-Sinto-Feuty Gran 43
 479. 5923-Afacha Gran 43
 480. 6000-Girdesef - 52
 481. 6001-Girdes Tun 52
 482. 6002-Pogalo-srt Girdesef 52
 483. 6012-Aneta Jareuc 52
 484. 6100-Tun - 52
 485. 6101-Merunu-srt Tun 52
 486. 6102-Pageri Tun 52
 487. 6112-Sinto-Leraquen Tun 52
 488. 6122-Letrenott Flepiyi 52
 489. 6200-Milbo - 51
 490. 6201-Milbo - 51
 491. 6202-Leeserf Milbo 51
 492. 6203-Tren Lassos 51
 493. 6213-Manes-Toniys St.Oaji-Quzo 51
 494. 6223-Sinto-Oaji-Quzo - 51
 495. 6233-Kerans-srt St.Oaji-Quzo 51
 496. 6300-Lor - 60
 497. 6302-Manes-Half Lor 60
 498. 6303-Teujan Lor 60
 499. 6304-Laloje Lor 60
 500. 6307-Xubenuke Lor 60
 501. 6314-Tuniy Kanea 60
 502. 6324-Zjk Kanea 60
 503. 6400-Husta - 51
 504. 6401-Zar-Husta Husta 51
 505. 6500-Zar Husta 51
 506. 6501-Tacemenu Husta 51
 507. 6502-Xariy Husta 51
 508. 6503-Prus Husta 51
 509. 6600-Kanea - 60
 510. 6601-Bleuj Kanea 60
 511. 6602-Trus Kanea 60
 512. 6603-Kles Lor 60
 513. 6700-Jareuc - 52
 514. 6701-Quafaiy Jareuc 52
 515. 6702-Alerb-Lest - 52
 516. 6703-Aboris-Sinto-Jenu Jareuc 52
 517. 6704-Abert Flepiyi 52
 518. 6711-Mont Flepiyi 52
 519. 6714-Manes-Bec + Quitas-Olas 52
 520. -Quitas-Olas - 52
 521. 6721-Flepiyi - 52
 522. 6800-Lassos - 51
 523. 6801-Zar-Knurfel Lassos 51
 524. 6802-Kjutiy Lassos 51
 525. 6900-Zimp Meen 60
 526. 6901-Meen - 60
 527. 6902-Lapo Meen 60
 528. 6903-Cerobiy Kanea 60
 529. 6911-Eratiyft Meen 60
 530. 7000-Tsjech - 71
 531. 7001-Tsjech - 71
 532. 7002-Zutterseert Tsjech 71
 533. 7003-Daba Tsjech 71
 534. 7004-Daba-Chrg Zest 71
 535. 7005-Sinto-Colostiy Zest 71
 536. 7006-Qual Zest 71
 537. 7012-Chornitt Tsjech 71
 538. 7013-Xejafiy Manes-Puriy 71
 539. 7015-Sinto-Hafegge Abenato 71
 540. 7022-Manes-Puriy - 71
 541. 7025-Abenato - 71
 542. 7032-rnajec Manes-Puriy 71
 543. 7035-Eterctiy-srt Abenato 71
 544. 7042-Huron-srt Abenato 71
 545. 7045-Ef chis Abenato 71
 546. 7100-Asjetto - 72
 547. 7101-Ajaf-Herc-Monet Asjetto 72
 548. 7102-Sinto-Manta (TF) Asjetto 72
 549. 7200-Garos - 90
 550. 7201-Derebtje Garos 90
 551. 7300-Zest - 71
 552. 7301-Sinto-Alycro Zest 71
 553. 7311-Tr Zest 71
 554. 7321-Ajertaliy Zest 71
 555. 7400-Sinto-Alycro-Poniy - 72
 556. 7401-Krnien St.Alycro-Poniy 72
 557. 7402-Tjokkyt Manes-Puriy 71
 558. 7403-Sinto-Jeny Abenato 71
 559. 7404-Laraine St.Alycro-Poniy 72
 560. 7405-Alas (TF) St.Alycro-Poniy 72
 561. 7406-Acherque St.Alycro-Poniy 72
 562. 7407-Adolentiy-Begr St.Alycro-Poniy 72
 563. 7408-Sinto-Christs St.Alycro-Poniy 72
 564. 7417-Menn St.Alycro-Poniy 72
 565. 7500-Halaresto Noniy 72
 566. 7501-Crtas-Jec Asjetto 72
 567. 7502-Lijerc-srt Noniy 72
 568. 7600-Noniy - 72
 569. 7601-Akm Noniy 72
 570. 7602-Crbars Noniy 72
 571. 8000-Gasky - 82
 572. 8001-Teta Gasky 82
 573. 8002-Men-belt Gasky 82
 574. 8003-Frk Gasky 82
 575. 8012-Lajy Gasky 82
 576. 8013-Pitu Gasky 82
 577. 8022-Men Gasky 82
 578. 8023-Manes-Laer Gasky 82
 579. 8100-Jatty (LY) - 81
 580. 8101-Oneta Jatty (LY) 81
 581. 8102-Jel Jatty (LY) 81
 582. 8103-Crlamejo Aelas 81
 583. 8111-Sinto-Fecone-St.Laje Jatty (LY) 81
 584. 8112-Autaniy Aelas 81
 585. 8200-Trofy - 82
 586. 8201-Manes-rcas Trofy 82
 587. 8202-Lankos Trofy 82
 588. 8211-Xoe Poriy 81
 589. 8300-Lasy Komy 81
 590. 8301-Kiven Jatty (LY) 81
 591. 8400-Komy - 81
 592. 8401-Ekkrey Komy 81
 593. 8402-Tofano Komy 81
 594. 8500-Aelas - 81
 595. 8501-Aequet Aelas 81
 596. 8502-Tolm Aelas 81
 597. 8503-Crbast-srt Jatty (LY) 81
 598. 8512-Poriy - 81

2. Postcodes van landgoederen

Sinds 1 mei 1991 hebben ook de officile landgoederen (arkdomenns) een postcode.

 1. 1210-Ef Sols
 2. 3337-Ef Sinto-Aa
 3. 3367-Astiy-vender
 4. 4210-Cltehynne
 5. 4310-Laben-Sinto-Logono ur Qupst
 6. 5504-Ja Gr ur Onent
 7. 5907-Oopariy
 8. 5908-Staef-Fea
 9. 5909-Sinto-Fu
 10. 6013-Aneta ur Montrrko
 11. 6204-Leeserf-Lassos
 12. 6214-Fentiy-Husof
 13. 6224-Hogorit Kerans
 14. 6315-Sinto-Tuniy
 15. 6705-Lest
 16. 6803-Ja Tren ur Ms.Toniys
 17. 7007-Hogorit Qual
 18. 7008-abiy
 19. 7009-Luft Xejafiy fes Sinto
 20. 7026-Sinto-Abenato
 21. 7202-Garostiy
 22. 8004-Sinto-Gasky
 23. 8005-Flgpe ur Frk ja Gasky
 24. 8006-Ja Frk ur Teta
 25. 8007-Hogorit Teta
 26. 8008-Sinto-Lankos
 27. 8104-Troef

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 28-110981 SPARC 30 dec 1991