Spokanisch Archief

GEMEENTEN (STEDEN - DORPEN): alfabetisch overzicht
Terug naar
Inwonertallen | Oppervlaktes

Zie ook
Postcodes: numerieke lijst
Gemeenten: per district/postcode
Hoofdsteden: per eiland/district
Straatnamen: alfabetische lijst
 

Bestandsgroep Steden en dorpen
Gemeenten (Steden - Dorpen): alfabetisch overzicht
Steden en dorpen: eenvoudige alfabetische ordening
Steden en dorpen: beschrijvingen
Dorpen: alfabetische lijst
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Gemeente - Stad - Dorp
De woorden zomar (gemeente), srt (stad) en zeces (dorp) zijn tegenwoordig juridische begrippen. Een "gemeente" is altijd een bestuurlijke eenheid, bestaande uit een zeker grondgebied waarbinnen minstens n "bebouwde kom" ligt. Dat is de "stad", waar het gemeentehuis en de overige bestuurlijke instanties zich bevinden. De eventuele overige bebouwde kommen binnen de gemeente heten "dorp". In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland kan een dorp dus nooit een zelfstandige gemeente uitmaken. Hoewel de meeste steden qua oppervlak en inwonertal (veel) groter zijn dan dorpen, hoeft dat niet. Er zijn steden van bijvoorbeeld maar 600 inwoners, terwijl er dorpen bestaan van meer dan 2000 inwoners.

Waarom de ene woonkern een stad is en de andere een dorp, is veelal historisch bepaald. Tot ca. 1300 bestond het onderscheid niet: Spokani was een feodaal land met kleine woongemeenschappen zonder echte grote steden. Tussen ca. 1300 en 1600 kwamen de steden op, ofwel grotere woonkernen die een economische, culturele of bestuurlijke functie kregen. Vanaf ca. 1350 kregen de vorsten de mogelijkheid om een woonkern stadsrechten toe te kennen. Dit hield in dat een woongemeenschap zo'n hechte en machtige positie innam, dat het niet meer hoefde te gehoorzamen aan een feodale landheer, maar zelf over vele zaken mocht beslissen. We denken dan aan het recht om belasting te heffen, het recht om stadsmuren te bouwen, het recht om een eigen politie te hebben, muntrecht, waagrecht, tolrecht en marktrecht. Ook was een eigen rechtspraak mogelijk met onafhankelijke rechters, in plaats van het recht dat door een landheer werd uitgeoefend.

Zulke stadsrechten zijn tussen 1350 en 1812 aan vele voormalige dorpen verleend - het werden dus "steden" in juridiche zin. In 1812 verleende koning .... stadsrechten an .... Daarmee was dit het laatste dorp dat aldus gepromoveerd werd. Tussen 1812 en 1855 is de wetgeving herhaaldelijk aangepast, zodat het na 1855 niet meer mogelijk was om een dorp stadsrechten in historische zin te verlenen. Wel konden toen dorpen, die groot genoeg waren om als zelfstandige bestuurlijke eenheid te kunnen fungeren, de status van "stad" krijgen. Maar dat had toen niets meer te maken met de oude middeleeuwse rechten, maar uitsluitend met een moderne bestuursvorm, waar bij feitelijk n woonkern het bestuurlijke centrum werd en een aantal dorpen hieronder ressorteerden. Er was toen sprake van een gemeentelijke indeling, die tussen 1860 en 1945 herhaaldelijk gewijzigd werd. Zulke gemeentelijke herindelingen of fusies kwamen na 1945 nog sporadisch voor, en na 1981 is er niets meer veranderd. Een wet uit 2007 maakt toekomstige herindelingen en fusies in concrete gevallen mogelijk, maar tot op heden is daar nog geen gevolg aan gegeven.

Dit nog uitwerken!! Concrete lijst met stadsrechten ed.


De lijst hieronder is alfabetisch gerangschikt op gemeentenaam. In elke gemeente ligt per definitie een stad, met dezelfde naam als die van de gemeente. Voorts kunnen er n of meer dorpen binnen een gemeente liggen.

De gemeentenamen worden voorafgegaan door een postcode, en tussen haakjes erachter staat het district (of eiland) waarin deze gemeente ligt.
Als namen een afwijkende uitspraak hebben, is deze aangegeven tussen | |.
Blauwe namen kunnen aangeklikt worden voor een nadere beschrijving of een overzicht van de bezienswaardigheden.


rgt. rigtsrt (rechtszetel waaronder de stad ressorteert)
a. pk-are (noodgebied = regio waarin bij calamiteiten een cordinerend noodbestuur fungeert)
nn. netnummer (zoals dat sinds halverwege 1998 geldig is)
kt. kentekencode (lettercode zoals die voorkomt op het kenteken van motorvoertuigen die in deze gemeente geregistreerd staan)
pd. politieregio (nummer van politieregio waaronder de gemeente ressorteert; ook het landelijke brandweerkorps is in deze regio's ingedeeld)
inw.gem. inwonertal van de gehele gemeente
inw.stadinwonertal van de stad (dus exclusief bijbehorende dorpen)

De inwonertallen zijn op 10 afgerond; stand van 14 mei 1992.  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 1. 1407-Aagee (Plef)
  (rgt. Knolbol; a. Kylb; kt. AAG; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 4400; inw.stad 2290)

  Alperstaniy (inw. 1150)
  Bercrytaliy-Heep (inw. 240)
  Ge (inw. 720)

 2. 3366-Astiy (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. AAS; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 2500; inw.stad 2180)

  Qumk-nutter (inw. 320)

 3. 7025-Abenato (Neno)
  (kt. AB; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 4540; inw.stad 4120)

  Javildul (inw. 320)

 4. 3316-Aber (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. ABR; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 870; inw.stad 870)

  ---

 5. 6704-Abert (Flenazjekk)
  (rgt. Flepiyi; a. Girdes; kt. ABT; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 4470; inw.stad 3950)

  Giyl (inw. 100)
  Giyl-belt (inw. 140)
  Sparot-grt (inw. 90)

 6. 6703-Aboris-Sinto-Jenu (Flenazjekk)
  (rgt. Jareuc; a. Girdes; kt. ABJ; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 5320; inw.stad 4490)

  lfregt (inw. 420)
  Mundra (inw. 250)
  Zerrafie (inw. 160)

 7. 2502-Acabra (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. ACB; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 2800; inw.stad 2720)

  Frseerts (inw. 80)

 8. 1034-Acaratsa (Tjemp)
  (rgt. Sinto-Torafebab; a. Tora; kt. ACR; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 4300; inw.stad 4020)

  Mirstriymiy (inw. 280)

 9. 7406-Acherque (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; a. Blizer; kt. ACH; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 2410; inw.stad 2410)

  ---

 10. 7407-Adolentiy-Begr (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; a. Blizer; kt. ADB; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 980; inw.stad 980)

  ---

 11. 3376-Adv (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. ADV; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 1260; inw.stad 910)

  Hirrtja (inw. 80)
  Leftel (inw. 270)

 12. 8500-Aelas (Kina)
  (a. Vls; kt. AE; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 6530; inw.stad 4550)

  Apente (inw. 1980)

 13. 8501-Aequet (Kina)
  (rgt. Aelas; kt. AEQ; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 2650; inw.stad 2630)

  ---

 14. 5923-Afacha (Ben)
  (rgt. Gran; a. Crona; kt. AFC; nn. 055; pd. 11; inw.gem. 6940; inw.stad 3520)

  Ztso-ef-Wik (inw. 840)
  Ztso-Ylnja (inw. 1690)
  Zjobabergo (inw. 890)

 15. 4303-Afarcal (Ales)
  (kt. AC; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 5430; inw.stad 4650)

  Crelco armt ef Klinnr (inw. 650)
  Ygge-zeces (inw. 120)

 16. 5300-Aflif (Jelafo)
  (kt. AF; nn. 047; pd. 7A; inw.gem. 46300; inw.stad 45010)

  Leev (inw. 380)
  Met (inw. 360)
  Nabriy-Leev (inw. 550) |Spok: -l; Peg: -lf/-l|

 17. 3706-Agramo (Ziyp)
  (rgt. Flipa; kt. AGR; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 2460; inw.stad 2460)

  ---

 18. 5333-Ajfetas (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. AJA; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 5540; inw.stad 5410)

  Clamia-zeces (inw. 130)

 19. 7101-Ajaf-Herc-Monet (Flp)
  (rgt. Asjetto; kt. AHM; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 3470; inw.stad 2720)

  Hst (inw. 750)

 20. 7321-Ajertaliy (Neno)
  (rgt. Zest; kt. AJR; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 3060; inw.stad 2340)

  Sal (inw. 530)
  Sinto-Sebsten (inw. 190)

 21. 7601-Akm (Flp)
  (rgt. Noniy; kt. AKA; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 1480; inw.stad 1420)

  ---

 22. 5204-Akom (Ben)
  (rgt. Tanbr; kt. AKO; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 5700; inw.stad 4170)

  Vortarent (inw. 1450)

 23. 7405-Alas (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; a. Blizer; kt. ATF; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 4340; inw.stad 3770)

  Tsjok-pnt (inw. 210) |tsok-|
  Undarjenn (inw. 330)

 24. 3057-Alas (Ziyp)
  (rgt. Kwg; kt. ABF; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 2380; inw.stad 2380)

  ---

 25. 6702-Alerb-Lest (Flenazjekk)
  (kt. AL; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 2540; inw.stad 2360)

  ---

 26. 5304-Alerita (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. ALR; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 4670; inw.stad 4580)

  Zlopiyn (inw. 90)

 27. 1025-Alertobiy (Tjemp)
  (rgt. Seerts; kt. ALT; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 1200; inw.stad 580)

  Ef Dur Sours (inw. 280) |sors|
  Sinto-Joen (inw. 340) |-jowen|

 28. 4000-Amahagge (Jelafo)
  (kt. A; nn. 040; pd. 6; inw.gem. 634.320; inw.stad 632.560)

  Kverdehille (inw. 270)
  Tlbyre (inw. 1490)

 29. 3312-Amejo (Ziyp)
  (rgt. Kwg; kt. AMJ; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 5530; inw.stad 4860)

  Mliy-mirra (inw. 230)
  rey-skn (inw. 240)
  Teplybbe (inw. 90)

 30. 5904-Amentlestu (Ben)
  (kt. AT; nn. 055; pd. 12; inw.gem. 4850; inw.stad 4610)

  Triyff (inw. 240)

 31. 2300-Ameronne (Bloi)
  (a. Cjoefen; kt. AM; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 13600; inw.stad 13070)

  Dreegta (inw. 530)

 32. 3500-Andel (Bloi)
  (a. Ergnt; kt. AN; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 12550; inw.stad 10080)

  Ergnt (inw. 1270)
  Ergnt-belt (inw. 520)
  Tvoefa'i (inw. 130)
  Wnch (inw. 550)

 33. 6012-Aneta (Flenazjekk)
  (rgt. Jareuc; kt. ANE; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 2460; inw.stad 2020)

  Ceerstiy-Wsr (inw. 280)
  Jeerf (inw. 70)
  Latana (inw. 90)

 34. 3602-p (Ziyp)
  (rgt. Flipa; kt. APO; nn. 076; pd. 5A; inw.gem. 860; inw.stad 780)

  Hequrj (inw. 80)

 35. 3386-Aquand (Ziyp)
  (kt. AQ; nn. 039; pd. 5A; inw.gem. 4010; inw.stad 3960)

  ---

 36. 3524-Areo (Bloi)
  (rgt. Zeone; kt. ARE; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 2800; inw.stad 2800)

  ---

 37. 1802-Arestaliy-Motacoque (Tjemp)
  (rgt. Xcramiy; kt. ARM; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 1550; inw.stad 1020)

  Sinto-Mariy rifo ef Cubu (inw. 530)

 38. 4006-Aschen (Ales)
  (kt. AH; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 4630; inw.stad 4200) |asen|

  Frt-Iserhent (inw. 190)
  Oziy (inw. 240)

 39. 7100-Asjetto (Flp)
  (kt. AS; nn. 072; pd. 20; inw.gem. 67460; inw.stad 66030)

  Begr (inw. 790)
  Sinto-Valdez-Huesca (inw. 430) |-valdes-|
  Zutterhusof (inw. 210)

 40. 8112-Autaniy (Kina)
  (rgt. Aelas; kt. AUT; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 1530; inw.stad 990)

  Aumynyn (inw. 220)
  Wefoteka (inw. 320)

 41. 5201-Azerse (Ben)
  (rgt. Tanbr; a. Zuykena; kt. AZE; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 3700; inw.stad 3700)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 42. 3902-Balier (Ziyp)
  (rgt. Berezze; a. Pitla; kt. BLI; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 4650; inw.stad 2660)

  Dreelf-cs (inw. 260)
  Tilda (inw. 460)
  Tilda-belt (inw. 230)
  Vyl-Aufgiy (inw. 110)
  Vyl-Roensa (inw. 930)

 43. 2615-Balison (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. BAL; nn. 079; pd. 5B; inw.gem. 4670; inw.stad 3690) |balisonn|

  Ahirm-Cruss (inw. 320)
  Dverrelt (inw. 660)

 44. 2413-Benere (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. BNR; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 970; inw.stad 850)

  Zfaseerts (inw. 120)

 45. 3037-Ben (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. BNU; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 2870; inw.stad 2770)

  Eerarkiy (inw. 100)

 46. 1024-Bercori (Tjemp)
  (rgt. Sinto-Torafebab; kt. BRC; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 1350; inw.stad 960)

  ngmirra (inw. 320)
  Yle (inw. 70)

 47. 3904-Berezze (Ziyp)
  (a. Pitla; kt. BZ; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 14640; inw.stad 14490)

  Sntberg (inw. 150)

 48. 2203-Bergosrt (Munt)
  (rgt. Trendon; kt. BER; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 4320; inw.stad 4320)

  ---

 49. 2402-Berref-belt (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. BRB; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 980; inw.stad 760)

  Sinto-Isabela (inw. 220)

 50. 1002-Be (Tjemp)
  (rgt. Br; a. Hereo; kt. BES; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 4650; inw.stad 4650)

  ---

 51. 6601-Bleuj (eiland Teujan)
  (rgt. Kanea; a. Cerobiy; kt. BLE; nn. 061; pd. 17; inw.gem. 4740; inw.stad 3460)

  Gnomm (inw. 730)
  Kwg-Blmen (inw. 250)
  Pommjne (inw. 250)

 52. 3100-Blort (Bloi)
  (kt. B; nn. 030; pd. 23; inw.gem. 118.650; inw.stad 117.070)

  gtame (inw. 570)
  Hirdo-zeces (inw. 250)
  Vlcleenn (inw. 750)

 53. 4216-Blotter-fonis (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. BLF; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 6390; inw.stad 4400)

  Anchte-Cryrfe (inw. 540)
  Blotterknurf (inw. 1450)

 54. 3800-Blumarr (Ziyp)
  (kt. BL; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 13530; inw.stad 13530)

  ---

 55. 1000-Br (Tjemp)
  (kt. BO; nn. 031; pd. 13; inw.gem. 287.300; inw.stad 284.150)

  Sinto-Mariy (inw. 1290)
  Ympacc (inw. 1860)

 56. 3202-Bora-Fercen (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. BOF; nn. 067; pd. 24A; inw.gem. 4070; inw.stad 3640)

  Frt-Thyrra-Fercen (inw. 220)
  Lpkmp (inw. 120)
  Spits (inw. 80)

 57. 2423-Bravone (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. BRA; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 1330; inw.stad 770)

  Flares (inw. 340)
  Lurgiyst (inw. 220)

 58. 1115-Bref (Plef)
  (rgt. Papije; kt. BRE; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 2300; inw.stad 1600)

  Manes-Hll (inw. 700)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 59. 6903-Cerobiy (eiland Teujan)
  (rgt. Kanea; a. Cerobiy; kt. CER; nn. 062; pd. 17; inw.gem. 2490; inw.stad 1770)

  Jattesne (inw. 720)

 60. 7012-Chornitt (Neno)
  (rgt. Tsjech; kt. CHO; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 3860; inw.stad 3240) |kor..|

  Sinto-rmyll-ef-Taris (inw. 620)

 61. 5202-Clat (Ben)
  (rgt. Tanbr; kt. CLA; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 4820; inw.stad 3990)

  Pt (inw. 780)

 62. 2312-Cleft (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. CLF; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 5220; inw.stad 4010)

  Amest (inw. 700)
  Sinto-Fenne (inw. 320)
  Skorp (inw. 190)

 63. 3941-Clemba (Ziyp)
  (rgt. Fabonier; kt. CLM; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 1180; inw.stad 1180)

  ---

 64. 3700-Conityje (Ziyp)
  (kt. CO; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 17440; inw.stad 14850)

  Dursvergu (inw. 2530) |drsvergu|

 65. 5715-Cs (Ben)
  (rgt. Gran; kt. COS; nn. 055; pd. 12; inw.gem. 11320; inw.stad 9370)

  Feuty-belt (inw. 1950)

 66. 1707-Crnt (Plef)
  (rgt. Lammafin; kt. CRA; nn. 091; pd. 22; inw.gem. 5650; inw.stad 4370)

  Lacorun (inw. 1280)

 67. 5306-Crea (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. CRE; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 4370; inw.stad 4270)

  Keer-husof (inw. 100)

 68. 4333-Crelco (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. CRL; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 13650; inw.stad 11460)

  Kjrt (inw. 1680)

 69. 5303-Cremanu (Jelafo)
  (rgt. Aflif; kt. CRM; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 5340; inw.stad 5000)

  Rkmtiyf (inw. 340) |M|

 70. 3702-Crevo (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. CRV; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 3580; inw.stad 3350)

  Kafkolinia (inw. 180)

 71. 5900-Crobela (Ben)
  (rgt. Amentlestu; a. Crona; kt. CRB; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 6740; inw.stad 4490)

  Grotjagt (inw. 1870)
  Hupster Ka'en (inw. 140)
  Oyff (inw. 240)

 72. 7602-Crbars (Flp)
  (rgt. Noniy; kt. CYS; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 5130; inw.stad 4870)

  Simpoles (inw. 260)

 73. 8503-Crbast-srt (Kina)
  (rgt. Jatty; a. Vls; kt. CYY; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 2760; inw.stad 2080)

  Wima (inw. 680)

 74. 8103-Crlamejo (Kina)
  (rgt. Aelas; a. Vls; kt. CYL; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 1350; inw.stad 1350)

  ---

 75. 3901-Cris (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. CYR; nn. 078; pd. 5B; inw.gem. 4420; inw.stad 3970)

  Cavaljo (inw. 320)
  Zvrx (inw. 130)

 76. 7501-Crtas-Jec (Flp)
  (rgt. Asjetto; kt. CYJ; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 4670; inw.stad 4060)

  Sinto-Alycro-Cheetucj (inw. 320)
  Sinto-Leenn (inw. 290)

 77. 5835-Crrtina (Ren)
  (rgt.; inw.gem. rb; kt. CYT; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 2430; inw.stad 1840)

  Plme (inw. 590)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 78. 7003-Daba (Neno)
  (rgt. Tsjech; kt. DAB; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 4370; inw.stad 3840)

  Lenhrt (inw. 530)

 79. 7004-Daba-Chrg (Neno)
  (rgt. Zest; kt. DAC; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 2500; inw.stad 2500)

  ---

 80. 4226-am (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. DAM; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 4680; inw.stad 3960)

  Lx (inw. 720)

 81. 3703-ark (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. DAR; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 980; inw.stad 760)

  Pawa (inw. 130)
  Trps (inw. 90)

 82. 4036-a (Ales)
  (rgt. Aschen; kt. DAS; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 950; inw.stad 720)

  Peyx (inw. 230)

 83. 4332-ebantiy (Ales)
  (a. Kulano; kt. DE; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 6120; inw.stad 4240)

  Ef Kolai Prusot (inw. 840)
  Manes-Uoff (inw. 520) |-woff|
  Ralmoene (inw. 240)
  Trsviyc-srt-Beldiyr-srt (inw. 280)

 84. 7201-Derebtje (eiland Garos)
  (rgt. Garos; kt. DER; nn. 090; pd. 18; inw.gem. 2500; inw.stad 2500)

  ---

 85. 3304-Doe (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. DOE; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 6760; inw.stad 4430)

  Hamm (inw. 1340)
  Hamm-belt (inw. 830)
  Hamm-prusot (inw. 160)

 86. 4511-ors (Jelafo)
  (rgt. Sinto-Groje; kt. DOR; nn. 066; pd. 7; inw.gem. 970; inw.stad 970)

  ---

 87. 4302-Dreumn (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. DRE; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 5600; inw.stad 3670)

  Quess (inw. 390)
  Vrustiy (inw. 350)
  Xazoti-srt (inw. 1190)

 88. 2623-ubiy (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. DUB; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 790; inw.stad 700)

  Sinto-Merlen-Lb (inw. 90)

 89. 1706-Duji (Plef)
  (rgt. Lammafin; kt. DUJ; nn. 091; pd. 22; inw.gem. 3410; inw.stad 1900)

  Kav (inw. 670)
  Sinto-Sientur (inw. 120)
  Trendon-klarbr (inw. 720)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 90. 5801-Edprof (Ben)
  (rgt. Riysbo; a. Aldyn; kt. EDP; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 3630; inw.stad 3460)

  ---

 91. 5045-Eeneteree (Ren)
  (rgt. Liyrotyka; kt. EEN; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 11880; inw.stad 11520)

  Klamentoriy (inw. 360)

 92. 3302-Ef Dis (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. EDI; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 2300; inw.stad 2300)

  ---

 93. 3047-Ef Prenkiy (Ziyp)
  (rgt. Tura; kt. EPA; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 870; inw.stad 870)

  ---

 94. 3356-Ef Plkomer (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. EPL; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 2430; inw.stad 2340)

  Litalu-fes-Wlj (inw. 90)

 95. 7045-Ef chis (Neno)
  (rgt. Abenato; kt. EYC; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 4940; inw.stad 3980)

  Sinto-Diaz (inw. 310) |-dias|
  Wrf armt ef Cheetucj (inw. 190)
  Wrf-Trajiy (inw. 220)
  Wrf fes ef Wuma (inw. 240)

 96. 8401-Ekkrey (Kina)
  (rgt. Komy; kt. EKK; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 850; inw.stad 850)

  ---

 97. 2032-Empecho (Munt)
  (kt. EM; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 38320; inw.stad 37580) |empeko|

  Ef Helmys (inw. 440)
  Radyll (inw. 210)
  Tjff (inw. 90)

 98. 1304-Enana (Plef)
  (rgt. Trondom; kt. ENN; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 560; inw.stad 470)

  Frys (inw. 90)

 99. 3504-Ent (Bloi)
  (rgt. Zeone; kt. ENA; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 4730; inw.stad 4490)

  ---

 100. 5804-Ent-ef-Grt (Ben)
  (rgt. Floran; kt. ENG; nn. 049; pd. 11; inw.gem. 5480; inw.stad 3960)

  Entsrt (inw. 1270)
  Sekmtot (inw. 250) |M|

 101. 3803-Eon (Bloi)
  (rgt. Blort; kt. EBF; nn. 030; pd. 24B; inw.gem. 8000; inw.stad 5830)

  Yservildul (inw. 1320)
  Yservildul-belt (inw. 850)

 102. 4423-Eon (Jelafo)
  (rgt. Sinto-Groje; kt. ELA; nn. 066; pd. 7; inw.gem. 3540; inw.stad 3320)

  Nsterhille (inw. 220)

 103. 6911-Eratiyft (eiland Teujan)
  (rgt. Meen; kt. ERA; nn. 062; pd. 17; inw.gem. 4380; inw.stad 3710)

  ---

 104. 7035-Eterctiy-srt (Neno)
  (rgt. Abenato; kt. ETS; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 2460; inw.stad 1380)

  Eterctiy-belt (inw. 440)
  Melbech (inw. 290)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 105. 3951-Fabonier (Ziyp)
  (a.; inw.gem. rc; kt. FA; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 4370; inw.stad 4370)

  ---

 106. 3514-Fach (Bloi)
  (rgt. Zeone; kt. FAC; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 4300; inw.stad 3780) |facc|

  Achnt (inw. 520)

 107. 1103-Falebo (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. FAL; nn. 032; pd. 22; inw.gem. 3600; inw.stad 2270)

  Aldea (inw. 1100)
  Leftue (inw. 230)

 108. 2014-Fameto-Toliy (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. FAM; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 4850; inw.stad 4290)

  Apentrec-Woklahte (inw. 230)
  Fameto-belt (inw. 110)
  Nynkordas (inw. 120)
  Toliy-belt (inw. 100)

 109. 4403-Famon (Jelafo)
  (rgt. Xemn; kt. FMN; nn. 066; pd. 7; inw.gem. 1030; inw.stad 1030)

  ---

 110. 5314-Faremoe (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. FAR; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 3280; inw.stad 2620)

  Zluff (inw. 660)

 111. 1506-Fen (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. FEN; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 670; inw.stad 670)

  ---

 112. 2306-Festruna (Bloi)
  (rgt. Ameronne; a. Cjoefen; kt. FES; nn. 030; pd. 24B; inw.gem. 4530; inw.stad 4190)

  Byrec-korda (inw. 90)
  Cjoef-zeces (inw. 120)

 113. 4019-Feuni (Jelafo)
  (kt. FE; nn. 040; pd. 7; inw.gem. 15570; inw.stad 13480)

  Blent (inw. 1570)
  ftyiy-ef-Mlf (inw. 520)

 114. 5019-Feutm (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. FEU; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 4070; inw.stad 4070)

  ---

 115. 2625-Fexa (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. FEX; nn. 079; pd. 5B; inw.gem. 2400; inw.stad 2180)

  Laffenet-Sinto-Mariy (inw. 220)

 116. 4521-Fietso (Ales)
  (rgt. ebantiy; a. Kulano; kt. FIE; nn. 048; pd. 8; inw.gem. 3290; inw.stad 3290)

  ---

 117. 2551-Filiapia (Munt)
  (rgt. Zezem; a. Ziffon; kt. FIL; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 900; inw.stad 770)

  Altura-Mariy (inw. 130)

 118. 1401-Fjer (Plef)
  (rgt. Knolbol; a. Plafot; kt. FJR; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 2720; inw.stad 2210)

  Xugen-Kordas (inw. 460)

 119. 3008-Fjeso (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. FJS; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 3920; inw.stad 3920)

  ---

 120. 1324-Flaf (Plef)
  (rgt. Klank; kt. FLA; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 3420; inw.stad 3260)

  Zelm (inw. 160)

 121. 4208-Flem (Jelafo)
  (rgt. Gralkrich; kt. FLE; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 780; inw.stad 500)

  Seertgvrcos (inw. 280)

 122. 1006-Flemeuni (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. FLU; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 980; inw.stad 530)

  Mras (inw. 130)
  Mras-Wuma (inw. 320)

 123. 1003-Flento (Tjemp)
  (rgt. Br; a. Hereo; kt. FLT; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 4860; inw.stad 2650)

  Oblemiy (inw. 1680)
  Sinto-Noeg (inw. 350)
  Vildul-agru (inw. 180)

 124. 6721-Flepiyi (Flenazjekk)
  (kt. FP; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 3890; inw.stad 3890)

  ---

 125. 3601-Flipa (Ziyp)
  (kt. FL; nn. 076; pd. 5A; inw.gem. 8450; inw.stad 8450)

  ---

 126. 5315-Flivoti (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. FLV; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 2530; inw.stad 2360)

  Kester (inw. 170)

 127. 1404-Flo (Plef)
  (rgt. Knolbol; kt. FLO; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 570; inw.stad 570)

  ---

 128. 2604-Floma (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. FLM; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 1530; inw.stad 990)

  pall (inw. 320)
  Rio (inw. 130)
  Sinto-Baxa (inw. 90)

 129. 2703-Flomy (Munt)
  (rgt. Manes-Sjeny; a. Ziffon; kt. FLY; nn. 086; pd. 20B; inw.gem. 860; inw.stad 660)

  Sinto-rg'iyc (inw. 200)

 130. 5803-Floran (Ben)
  (a. Aldyn; kt. FN; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 22110; inw.stad 14410)

  Eldelogne (inw. 7390)

 131. 2202-Folates (Munt)
  (rgt. Empecho; kt. FOL; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 4500; inw.stad 4330)

  Ingoch-kryobiy (inw. 170) |ing-kryobiy|

 132. 4007-Fonist (Ales)
  (rgt. Aschen; kt. FON; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 11930; inw.stad 10580)

  Eesty-Qulantiy (inw. 240)
  Eesty-Urenget (inw. 90)
  Fu-Qull (inw. 80)
  Fu-Reees (inw. 320)
  See (inw. 120)

 133. 3903-Fnk (Ziyp)
  (rgt. Berezze; a. Pitla; kt. FNK; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 1230; inw.stad 800)

  Quamiygtalo (inw. 430)

 134. 2541-Foteuso (Munt)
  (rgt. Putu; a. Ziffon; kt. FOT; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 3320; inw.stad 2920)

  nha (inw. 320) |nha/nja|
  nha-belt (inw. 80) |nha-/nja-|

 135. 4017-Fraja (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. FRA; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 3950; inw.stad 3190)

  Rgtall (inw. 760)

 136. 8003-Frk (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. FRK; nn. 080; pd. 20A; inw.gem. 10620; inw.stad 9020)

  Blefmirra (inw. 530)
  Iymper armt ef Qulboech (inw. 440)
  x-wagen (inw. 230)
  Vort-Iymper (inw. 80)

 137. 1313-Fram (Plef)
  (rgt. Trondom; kt. FRM; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 5080; inw.stad 4600)

  Sinto-Petriy-Korda (inw. 480)

 138. 4422-Frezzet (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. FRZ; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 4600; inw.stad 3620)

  Grum-belt-Huron (inw. 130)
  Grum-Huron (inw. 270)
  Mjochos (inw. 200)
  Tlmenille (inw. 380)

 139. 1503-Frop (Tjemp)
  (rgt. Zermatt; kt. FRP; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 1020; inw.stad 1020)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 140. 3615-Gaquggee (Ziyp)
  (rgt. Tura; kt. GAQ; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 3560; inw.stad 1120)

  Drpze (inw. 1240) |drbze|
  Glofeena (inw. 670)
  avelira-Lofa (inw. 530)

  Grosh: zie Garos.

 141. 7200-Garos (eiland Garos)
  (kt. GS; nn. 090; pd. 18; inw.gem. 29350; inw.stad 29110)

  Liyger-Zja (inw. 100)
  Prwenfygatsj (inw. 140) |Spok: prenfyngatts|

 142. 8000-Gasky (Neze)
  (kt. G; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 32760; inw.stad 29880)

  Azerche-Pndra (inw. 290)
  Azerche-Taj (inw. 160)
  Erdes (inw. 1320)
  Kim (inw. 180)
  Klofafo-Erdes (inw. 210)
  Manes-erbn-belt (inw. 160)
  Sinto-Dnder-ber-Jakm (inw. 270)
  Ybbe (inw. 290)

 143. 1334-Genta (Plef)
  (rgt. Klank; kt. GEN; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 2110; inw.stad 2110)

  ---

 144. 6001-Girdes (Flenazjekk)
  (rgt. Tun; kt. GIR; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 2500; inw.stad 2040)

  Mippar (inw. 460)

 145. 6000-Girdesef (Flenazjekk)
  (kt. GI; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 45530; inw.stad 43630)

  Piyrre (inw. 1740)

 146. 5007-Glave (Jelafo)
  (rgt. Moques; kt. GLA; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 2650; inw.stad 2210)

  Segta-Fahille (inw. 440)

 147. 4200-Gralkrich (Jelafo)
  (kt. GR; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 41560; inw.stad 40960) |gralkrik|

  Frt-Peeter (inw. 240)
  Kla-Sinto-Mariy (inw. 90)
  Ulruf (inw. 270)

 148. 5912-Gran (Ben)
  (a. Crona; kt. GN; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 9230; inw.stad 8910)

  Mie (inw. 320)

 149. 3802-Gras (Ziyp)
  (rgt. Blumarr; kt. GRS; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 3670; inw.stad 3670)

  ---

 150. 4305-Grejala (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. GRE; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 2790; inw.stad 1660)

  Amer (inw. 1040)

 151. 3300-Gret (Ziyp)
  (kt. GT; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 91400; inw.stad 88410)

  Feennklarbr (inw. 980)
  Fonis-Jakmseert (inw. 90)
  Frt-Freerk (inw. 130)
  Henes (inw. 990)
  Ker-Laje (inw. 780)

 152. 2307-Grlab (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. GRL; nn. 030; pd. 24B; inw.gem. 7090; inw.stad 4790)

  Dugr-Xeermiynstiy (inw. 1260)
  Helmyrivo (inw. 1040)

 153. 2503-Grot (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. GRO; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 1350; inw.stad 1120)

  Fuejo (inw. 230)

 154. 5500-Gr (Jelafo)
  (kt. GY; nn. 048; pd. 7; inw.gem. 68010; inw.stad 63740)

  Abreefiy (inw. 230)
  Gr-belt (inw. 1430)
  Pkeseens (inw. 1350)
  Ungastyl (inw. 1260)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 155. 3506-Hcr (Bloi)
  (rgt. Zeone; a. Ergnt; kt. HAC; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 980; inw.stad 670)

  Diyn (inw. 310)

 156. 5027-Hafonis (Jelafo)
  (rgt. Gr; kt. HAF; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 5050; inw.stad 4420)

  Heness (inw. 90)
  Manes-Rafille (inw. 340)
  ephille (inw. 200)

 157. 5404-Hajega-Bencri (Ben)
  (rgt. Lost; kt. HBE; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 3760; inw.stad 3760)

  ---

 158. 2500-Hajequ (Munt)
  (kt. HA; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 15550; inw.stad 14720)

  Bstsrt (inw. 250)
  bro-korda (inw. 200)
  bro-mirra (inw. 230)
  Sinto-Fernannt (inw. 80)

 159. 1702-Hajetuni (Plef)
  (rgt. Lammafin; a. Tora; kt. HJT; nn. 091; pd. 22; inw.gem. 1040; inw.stad 1040)

  ---

 160. 3036-Hajisen (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. HAJ; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 2540; inw.stad 2100)

  Eutomiy (inw. 440)

 161. 3707-Hajofese (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. HJF; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 4660; inw.stad 4360)

  Monomasiy-Adreev (inw. 130) |Spok: -adr: Peg: -adrf/-adr|

 162. 7500-Halaresto (Flp)
  (rgt. Noniy; kt. HAL; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 12770; inw.stad 11870)

  Mazyll-mliy (inw. 280)
  Sgalamar (inw. 190)
  Tsjok-eka (inw. 430) |tsok-|

 163. 4205-Halefiytj (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. HFT; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 3120; inw.stad 2640)

  Trg (inw. 480)

 164. 5704-Halepoai (Ren)
  (rgt.; inw.gem. rb; kt. HLP; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 4560; inw.stad 4220)

  Nynozyrrs (inw. 340)
  Sa Lee (inw. 130)

 165. 5705-Halepoai armt ef Kjoep (Ren)
  (rgt. rb; a. Hazcki; kt. HKJ; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 5890; inw.stad 4640)

  Ef Riyfts-nutter (inw. 190)
  Ef Riyfts-zutter (inw. 890)

 166. 5603-Halest-Meen (Ben)
  (rgt. Oneusrt; kt. HAM; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 3770; inw.stad 2980)

  Ater-Cfiygt (inw. 210)
  Flatp-Cfiygt (inw. 130)
  Sa Neemt (inw. 90)

 167. 1017-Haleu (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. HLE; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 2200; inw.stad 1490)

  Hent-Bnr (inw. 140)
  Lr (inw. 350)
  Penja (inw. 220)

 168. 5702-Harfloja-rtuhaj (Ren)
  (rgt. Opjevu; kt. HYR; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 4810; inw.stad 4010) |-rtuha|

  Dii-srt (inw. 750)

 169. 2304-Has (Bloi)
  (rgt. Ameronne; a. Cjoefen; kt. HAS; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 2750; inw.stad 2710)

  ---

 170. 1302-Has-belt (Plef)
  (rgt. Trondom; kt. HAB; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 3450; inw.stad 2620)

  Juleg (inw. 830)

 171. 3605-Hutnsch (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. HTS; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 2690; inw.stad 2690) |hutns|

  ---

 172. 5305-Hae (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. HAY; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 3580; inw.stad 3190)

  Giympiy (inw. 390)

 173. 4016-Heles-Tenta (Ales)
  (rgt. Aschen; kt. HET; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 990; inw.stad 990)

  ---

 174. 1208-Hetura (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. HTR; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 3680; inw.stad 3260)

  Kiylper-Friyl (inw. 420)

 175. 2114-Hier (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. HIE; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 14910; inw.stad 13680)

  Di-prusot (inw. 150)
  Malo (inw. 320)
  Vega-belt (inw. 760)

 176. 2000-Hildi (Munt)
  (kt. HI; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 132.560; inw.stad 127.970)

  Aermen (inw. 470)
  Kriyziy (inw. 1350)
  Mantsjx (inw. 390) |manks|
  Periy-fonis (inw. 2380)

 177. 3000-Hirdo (Ziyp)
  (kt. H; nn. 010; pd. 1/2/2A/2B; inw.gem. 869.540; inw.stad 863.300)

  Bejo-Mariy (3003; inw. 540)
  Frt-Albert (3001; inw. 580)
  Frt-Deeter (3005; inw. 120)
  Ilderrt (3004; inw. 1360)
  Mjl-zeces (3001; inw. 1390)
  Peetriy-Hnes (3004; inw. 1620)
  Savne (3001; inw. 630)

 178. 5000-Hoggebim (Ren)
  (kt. HO; nn. 041; pd. 9; inw.gem. 192.430; inw.stad 189.490)

  Hpyjasta (inw. 1980)
  Ns (inw. 960)

 179. 1007-Holare (Tjemp)
  (kt. HL; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 13310; inw.stad 11660)

  Jakmfrest (inw. 890)
  Jakmprusot (inw. 760)

 180. 3006-Hone (Ziyp)
  (rgt. Iba; kt. HON; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 890; inw.stad 890)

  ---

 181. 2022-Huis (Munt)
  (rgt. Empecho; kt. HUI; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 4830; inw.stad 4110)

  Gizela (inw. 520)

 182. 7042-Huron-srt (Neno)
  (rgt. Abenato; kt. HUS; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 2460; inw.stad 1970)

  Igeeriy (inw. 170)
  Sinto-Mariy armt ef Knurfel (inw. 320)

 183. 2401-Hurterg (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. HUR; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 2710; inw.stad 2060)

  Flens (inw. 560)
  Thedor (inw. 90) |tedor|

 184. 6400-Husta (Litii)
  (kt. HU; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 135.280; inw.stad 135.210)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 185. 3821-Iba (Ziyp)
  (kt. IB; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 5200; inw.stad 4770)

  Wumatriy (inw. 30)

 186. 5203-Ibesto-Horo (Ben)
  (rgt. Tanbr; kt. IBH; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 7500; inw.stad 6840)

  Luben-Zalas (inw. 660)

 187. 4203-Ies (Jelafo)
  (rgt. Gralkrich; kt. IES; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 7850; inw.stad 7850)

  ---

 188. 1101-Iji (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. IJI; nn. 032; pd. 22; inw.gem. 2820; inw.stad 1950)

  eersiy (inw. 550)
  Sinto-Laboh (inw. 320)

 189. 5604-Imenal (Ben)
  (rgt. Oneusrt; kt. IME; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 12450; inw.stad 12020)

  Quls (inw. 180)
  Vlolunzatak (inw. 230)

 190. 2305-Ipana (Bloi)
  (rgt. Ameronne; a. Cjoefen; kt. IPA; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 3470; inw.stad 3040)

  Kindisrutt (inw. 430)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 191. 4502-Jajes (Jelafo)
  (rgt. Gr; a. Kulano; kt. JAJ; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 5450; inw.stad 4800)

  Aquell (inw. 420)
  Prusotpnt (inw. 220)

 192. 4602-Jannen (Ales)
  (kt. JN; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 5450; inw.stad 4560)

  Ialefer (inw. 890)

 193. 6700-Jareuc (Flenazjekk)
  (kt. JR; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 10430; inw.stad 9710)

  Blefgrs (inw. 720)

 194. 8100-Jatty (Kina)
  (kt. JY; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 27100; inw.stad 27100)

  ---

 195. 3600-Jatty (Ziyp)
  (kt. JT; nn. 076; pd. 5; inw.gem. 37430; inw.stad 36090)

  Jatty-hupster (inw. 1340)

 196. 4117-Jedenfals (Ales)
  (kt. JE; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 16540; inw.stad 14360)

  Sylf (inw. 2150)

 197. 2207-Jejoa (Munt)
  (rgt. Trendon; kt. JEJ; nn. 086; pd. 20B; inw.gem. 6560; inw.stad 4630)

  Amproafiy (inw. 1220)
  Kochg (inw. 250)
  Quvoetare (inw. 320)
  Quvoetare-belt (inw. 80)

 198. 3203-Jek (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. JEK; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 2450; inw.stad 1950)

  Jatty-belt (inw. 340)
  Tunprest (inw. 160)

 199. 8102-Jel (Kina)
  (rgt. Jatty; kt. JEL; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 1560; inw.stad 1040)

  Fesfrest (inw. 250)
  Ga (inw. 90)
  Xfollee-Ga (inw. 180)

 200. 5301-Jena (Jelafo)
  (rgt. Aflif; kt. JEN; nn. 047; pd. 7A; inw.gem. 4510; inw.stad 4330)

  ---

 201. 3801-Jent (Ziyp)
  (rgt. Blumarr; kt. JNT; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 700; inw.stad 360)

  Eon-Krnderhiy (inw. 80)
  Eon-Plych (inw. 260)

 202. 1406-Jentu (Plef)
  (rgt. Knolbol; a. Kylb; kt. JTU; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 1700; inw.stad 1480)

  Sekkekibs (inw. 220)

 203. 5413-Jerk (Ben)
  (rgt. Lost; kt. JER; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 2470; inw.stad 2400)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 204. 6600-Kanea (eiland Teujan)
  (a. Cerobiy; kt. KA; nn. 061; pd. 17; inw.gem. 13180; inw.stad 12370)

  Feldy-ef-Vetera (inw. 260)
  Kunihhog (inw. 360) |kunnijog|
  Meuniy (inw. 190)

 205. 6233-Kerans-srt (Litii)
  (rgt. Sinto-Oaji-Quzo; a. Girdes; kt. KES; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 4030; inw.stad 3670)

  Vrevet (inw. 360)

 206. 2403-Keunee (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. KEU; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 2390; inw.stad 1510)

  Sundr-Jeerf (inw. 570)
  Tegto-Korda (inw. 220)
  Tegto (inw. 90)

 207. 4201-Kitia (Jelafo)
  (rgt. Gralkrich; kt. KIT; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 1980; inw.stad 1980)

  ---

 208. 8301-Kiven (Kina)
  (rgt. Jatty; a. Vls; kt. KIV; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 2660; inw.stad 2660)

  ---

 209. 1015-Kjefa (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. KJF; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 1300; inw.stad 850)

  Lmiy-Korda (inw. 450)

 210. 2302-Kjeja (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. KJJ; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 3200; inw.stad 2520)

  Drien (inw. 680)

 211. 5035-Kjer (Ren)
  (rgt. Hoggebim; kt. KJR; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 3650; inw.stad 3650)

  ---

 212. 5025-Kjoepiy (Ren)
  (rgt. Opjevu; kt. KJO; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 4560; inw.stad 4460)

  ---

 213. 6802-Kjutiy (Litii)
  (rgt. Lassos; kt. KJU; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 1470; inw.stad 1450)

  ---

 214. 4106-Klaeu (Ales)
  (rgt. Jedenfals; kt. KLA; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 3730; inw.stad 3730)

  ---

 215. 3813-Klalb (Bloi)
  (rgt. Blort; kt. KLL; nn. 030; pd. 24B; inw.gem. 4340; inw.stad 3740)

  Manes-Frg (inw. 600)

 216. 1333-Klank (Plef)
  (kt. KL; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 13220; inw.stad 11930)

  Kjpur-zeces (inw. 1290)

 217. 3705-Klemp (Ziyp)
  (rgt. Conityje; a. Ziffon; kt. KLE; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 1050; inw.stad 1050)

  ---

 218. 6603-Kles (eiland Teujan)
  (rgt. Lor; kt. KLS; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 4670; inw.stad 3950)

  Polea-grt (inw. 620)

 219. 2602-Kneno (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. KNE; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 960; inw.stad 380)

  Fesfrest-Dm (inw. 100)

 220. 1400-Knolbol (Plef)
  (kt. KN; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 48020; inw.stad 45580)

  Adskorda (inw. 1450)
  Knrbr (inw. 860)
  Les (inw. 580)
  Manes-Slit (inw. 130)

 221. 1402-Knolbol-belt (Plef)
  (rgt. Knolbol; a. Plafot; kt. KNB; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 2900; inw.stad 2320)

  ---

 222. 1204-Kolesz (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. KOL; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 2280; inw.stad 1350)

  Nutterrmiy (inw. 130)
  Perdrhmiy (inw. 170)
  Quista otfer (inw. 630)

 223. 8400-Komy (Kina)
  (kt. KM; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 33270; inw.stad 32920)

  Lassy-Korda (inw. 220)
  Plaju-Wsr (inw. 130)

 224. 1600-Korif (Plef)
  (a. ivve; kt. KO; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 188.620; inw.stad 184.500)

  Brym (inw. 670)
  Ker-Brym (inw. 1530)
  Sloegt (inw. 1290)
  por-Annt (inw. 630)

 225. 3701-Kosr (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. KOS; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 3420; inw.stad 2860)

  Ben-belt (inw. 460)

 226. 1206-Krg (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. KRA; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 3420; inw.stad 2170)

  Krgzee (inw. 1250)

 227. 3226-Krappa (Bloi)
  (rgt. Prest; kt. KRP; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 3500; inw.stad 3370)

  Zuttertaris (inw. 130)

 228. 3921-Krea (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. KRE; nn. 078; pd. 5B; inw.gem. 3480; inw.stad 1390)

  Drufpl (inw. 110)
  Paille-fonis (inw. 450)
  Vyl-Zest (inw. 1530)

 229. 1214-Kreg (Tjemp)
  (rgt. Seerts; kt. KRG; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 3610; inw.stad 2760)

  Ergseerts (inw. 490)
  Lecht (inw. 330)

 230. 2003-Kreozy (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. KRZ; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 4550; inw.stad 4190)

  Sinto-Michaelis (inw. 360)

 231. 1415-Kros (Plef)
  (rgt. Tulnn; a. ivve; kt. KRO; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 4770; inw.stad 3820)

  ivvs (inw. 950)

 232. 5324-Krsitsi (Jelafo)
  (kt. KS; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 15210; inw.stad 14880) |ksitsi|

  Luben (inw. 270)

 233. 3026-Kru (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. KRU; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 900; inw.stad 680)

  Est (inw. 150)
  Ryma'iy (inw. 70)

 234. 5806-Kruic (Ben)
  (rgt. Gran; kt. KRI; nn. 055; pd. 11; inw.gem. 1170; inw.stad 810)

  Gerfta (inw. 170)

 235. 2214-Kruuno (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. KRN; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 2610; inw.stad 2340)

  Freeg (inw. 180)
  Freeg-belt (inw. 90)

 236. 7401-Krnien (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; kt. KUR; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 10140; inw.stad 8920)

  Ferriy (inw. 350)
  Ferriy-belt (inw. 90)
  Guanja-Figuera (inw. 760) |gvanja-figera|

 237. 1100-Kurriy (Plef)
  (kt. KR; nn. 032; pd. 22A; inw.gem. 203.270; inw.stad 198.700)

  Dromhille (inw. 280)
  Nutterkanas (inw. 660)
  Opperkanas (inw. 290)
  Prenses-bajfto (inw. 740)
  Wefotkanas (inw. 2600)

 238. 1500-Kussik (Tjemp)
  (kt. KU; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 43670; inw.stad 41870)

  Wefotzeces (inw. 820)
  Xijera-srt (inw. 980)

 239. 3087-Kwg (Ziyp)
  (kt. KW; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 13730; inw.stad 13410)

  Tenkryobiys (inw. 320)

 240. 5906-Kwgseert (Ben)
  (rgt. Lost; kt. KWS; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 3750; inw.stad 3650)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 241. 4312-Laben (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. LBO; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 980; inw.stad 980)

  ---

 242. 5703-Lf (Ren)
  (rgt. Opjevu; kt. LAF; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 4590; inw.stad 4500)

  ---

 243. 4311-Laffenet (Ales)
  (rgt. Afarcal; a. Kulano; kt. LFF; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 1260; inw.stad 620)

  Emchent (inw. 450)

 244. 1207-Lajetusrt (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. LJS; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 3080; inw.stad 2500)

  Zolecca (inw. 580)

 245. 8012-Lajy (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. LAJ; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 3470; inw.stad 3060)

  Kl (inw. 110)
  Vmpiy (inw. 90)
  Vmpiy-pnt (inw. 210)

 246. 6304-Laloje (eiland Teujan)
  (rgt. Lor; kt. LAL; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 2420; inw.stad 2260)

  Rnuh (inw. 160)

 247. 1700-Lammafin (Plef)
  (kt. LM; nn. 091; pd. 22; inw.gem. 48950; inw.stad 45640) |lammfin|

  Kiljiy (inw. 980)
  Sinto-Nikls (inw. 970) Sinto-Nikls-Korda (inw. 1360)

 248. 1701-Lammafin-belt (Plef)
  (rgt. Lammafin; kt. LAB; nn. 091; pd. 22; inw.gem. 3000; inw.stad 3000) |lammfin-|

  ---

 249. 3046-Lamoneo (Ziyp)
  (rgt. Conityje; a. Ziffon; kt. LMN; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 3800; inw.stad 3330)

  Vyl-Crlaje (inw. 470)

 250. 8202-Lankos (Neze)
  (rgt. Trofy; kt. LAN; nn. 083; pd. 18A; inw.gem. 2460; inw.stad 1550)

  Cruiy (inw. 420)
  Sinto-Gonzales (inw. 140)
  Vort-Knurfelstiy (inw. 350)

 251. 1505-Lapejufe (Tjemp)
  (rgt. Poleio; kt. LPJ; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 1280; inw.stad 850)

  Flustiy (inw. 430)

 252. 6902-Lapo (eiland Teujan)
  (rgt. Meen; kt. LAP; nn. 062; pd. 17; inw.gem. 3680; inw.stad 2900)

  Munu (inw. 650)
  raene (inw. 130)

 253. 7404-Laraine (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; kt. LAR; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 1360; inw.stad 1360)

  ---

 254. 6800-Lassos (Litii)
  (kt. LS; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 30060; inw.stad 27980)

  Xoless (inw. 1350) |X|
  Xoless-belt (inw. 730) |X|

 255. 8300-Lasy (Kina)
  (rgt. Komy; kt. LSY; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 25460; inw.stad 25460)

  ---

 256. 3207-Luben (Bloi)
  (kt. LU; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 8160; inw.stad 8160)

  ---

 257. 3205-Leba (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. LEB; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 460; inw.stad 370)

  Nuttertaris (inw. 90)

 258. 6202-Leeserf (Litii)
  (rgt. Milbo; kt. LES; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 3700; inw.stad 2780)

  Akarmonne (inw. 90)
  Fentiy-Leeserf (inw. 260)
  Tanhye (inw. 450)

 259. 1118-Leffy (Plef)
  (rgt. Papije; kt. LEF; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 3800; inw.stad 3080)

  Margem (inw. 170)
  Reentgrts (inw. 550)

 260. 5028-Lelko (Jelafo)
  (rgt. Moques; kt. LEL; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 2430; inw.stad 1920)

  Clea (inw. 440)

 261. 2501-Lemp (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. LEM; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 880; inw.stad 760)

  Lemp-belt (inw. 120)

 262. 1202-Lenano (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. LEN; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 4610; inw.stad 4610)

  ---

 263. 1106-Leo (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. LEO; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 3460; inw.stad 3460)

  ---

 264. 5815-Leranu (Ren)
  (rgt. rb; kt. LER; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 5920; inw.stad 4740)

  Leranu-belt (inw. 960)

 265. 6122-Letrenott (Flenazjekk)
  (rgt. Flepiyi; kt. LET; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 1980; inw.stad 1040)

  Blacroos (inw. 760)
  Flefe (inw. 180)

 266. 3200-Lift (Bloi)
  (kt. LI; nn. 067; pd. 24A; inw.gem. 103.220; inw.stad 100.890)

  Mora-fes-Dunjes (inw. 340)
  Mora-Peoll (inw. 420)
  Nacheufiy (inw. 390)
  Tanleba (inw. 180)
  jalos (inw. 840)

 267. 7502-Lijerc-srt (Flp)
  (rgt. Noniy; kt. LIS; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 3050; inw.stad 2300)

  Ef Zlako (inw. 430)
  Sinto-Amalia (inw. 320)

 268. 5004-Liyrotyka (Ren)
  (kt. LR; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 106.350; inw.stad 104.620)

  Cwnndeln (inw. 1130) |kvnndelen|
  mber-fes-ef-Fresta (inw. 260)
  Reee (inw. 180)

 269. 4322-Logono (Ales)
  (rgt. ebantiy; kt. LOG; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 4690; inw.stad 3220)

  Tendf (inw. 1380)

 270. 3401-Lnges (Ziyp)
  (rgt. Minde; a. Pitla; kt. LON; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 4230; inw.stad 4060)

  cs (inw. 170)

 271. 6300-Lor (eiland Teujan)
  (kt. L; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 14950; inw.stad 14670)

  P (inw. 190)
  Ymlecc (inw. 90)

 272. 5400-Lost (Ben)
  (kt. LO; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 43160; inw.stad 40890)

  Frmirras (inw. 270)
  Taris-ponto (inw. 1480)

 273. 1703-Lufia (Plef)
  (rgt. Lammafin; a. Tora; kt. LUF; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 1530; inw.stad 1530)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 274. 6714-Manes-Bec (Flenazjekk)
  (rgt. Quitas-Olas; kt. MBE; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 4360; inw.stad 3380)

  Aorbr (inw. 980)

 275. 1018-Manes-Bnr (Tjemp)
  (rgt. Xcramiy; kt. MBY; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 3760; inw.stad 3760)

  ---

 276. 5037-Manes-Fer (Jelafo)
  (rgt. Gr; kt. MFE; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 4720; inw.stad 3460)

  Manes-Craje (inw. 1260)

 277. 4601-Manes-Fija (Ales)
  (rgt. Jannen; kt. MFI; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 5340; inw.stad 4360)

  Zuyka (inw. 980)

 278. 6302-Manes-Half (eiland Teujan)
  (rgt. Lor; kt. MHA; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 6090; inw.stad 4700)

  Tper-Kester (inw. 1390)

 279. 8023-Manes-Laer (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. MLA; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 5460; inw.stad 4070)

  Glechiy-Vres (inw. 1390)

 280. 1064-Manes-Pjeufiy (Tjemp)
  (rgt. Zermatt; a. Tora; kt. MPJ; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 2760; inw.stad 1730)

  Hex (inw. 350) |heks|
  Tora-zeces (inw. 270)
  Victer ef Kasser (inw. 410)

 281. 3403-Manes-Pmn (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. MPO; nn. 038; pd. 5A; inw.gem. 4740; inw.stad 4300)

  Kitia-Vender (inw. 320)
  Qumk-zutter (inw. 120)

 282. 7022-Manes-Puriy (Neno)
  (kt. MP; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 25710; inw.stad 24320)

  Cltehynne-Vender (inw. 240)
  Obrekt ef Helmy (inw. 390)
  Obrekt ef Lb (inw. 270)
  Sinto-Leerb (inw. 170)

 283. 2700-Manes-Sjeny (Munt)
  (kt. MS; nn. 086; pd. 20B; inw.gem. 9570; inw.stad 8590) |-eny|

  Cleefer (inw. 980)

 284. 3502-Manes-Tol (Bloi)
  (rgt. Andel; a. Ergnt; kt. MTO; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 2030; inw.stad 1080)

  Piyyate (inw. 950)

 285. 6213-Manes-Toniys (Litii)
  (rgt. Sinto-Oaji-Quzo; kt. MTN; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 2170; inw.stad 1790)

  Myntriy (inw. 70)
  caquriy (inw. 290)

 286. 2701-Manes-Tts (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. MTU; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 1290; inw.stad 1130)

  Bachstromm-belt (inw. 160)

 287. 8201-Manes-rcas (Neze)
  (rgt. Trofy; kt. MYR; nn. 083; pd. 18A; inw.gem. 3280; inw.stad 2610)

  Crnda (inw. 670)

 288. 3204-Mnt (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. MAN; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 3110; inw.stad 1960)

  Afonyste (inw. 660)
  Wefot-Mliy (inw. 490)

 289. 4345-Marafaniy (Ales)
  (rgt. Jedenfals; kt. MAR; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 2770; inw.stad 2240)

  Plaju (inw. 530)

 290. 5311-Matarija (Jelafo)
  (rgt. Aflif; kt. MAT; nn. 047; pd. 7A; inw.gem. 4000; inw.stad 4000)

  ---

 291. 2713-Meaue (Munt)
  (rgt. Putu; kt. MEA; nn. 086; pd. 20B; inw.gem. 4350; inw.stad 3950) |mue/meuhhe|

  Cruess (inw. 220)
  Sruytiy (inw. 180)

 292. 6901-Meen (eiland Teujan)
  (kt. ME; nn. 062; pd. 17; inw.gem. 4610; inw.stad 4270)

  Uharf (inw. 280)

 293. 2313-Meer (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. MER; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 1030; inw.stad 950)

  Fisaseert (inw. 80)

 294. 8022-Men (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. MEN; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 3940; inw.stad 3940)

  ---

 295. 3315-Mena (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. MNA; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 1520; inw.stad 1520)

  ---

 296. 8002-Men-belt (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. MEB; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 1270; inw.stad 1060)

  Vexi (inw. 210)

 297. 7417-Menn (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; a. Blizer; kt. MNN; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 860; inw.stad 650)

  Menn-Port (haven)
  Qutfiy (inw. 210)

 298. 2513-Menscherr (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. MNS; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 1750; inw.stad 1020) |menserr|

  Sinto-Xegriyt (inw. 620)
  Tlariy (inw. 110)

 299. 5321-Mequ (Jelafo)
  (rgt. Aflif; kt. MEQ; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 4710; inw.stad 3570)

  Crummee (inw. 120)
  Riylmiy (inw. 940)

 300. 1503-Merg (Tjemp)
  (rgt. Zermatt; kt. MEG; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 960; inw.stad 960)

  ---

 301. 6101-Merunu-srt (Flenazjekk)
  (rgt. Tun; kt. MES; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 3120; inw.stad 2490)

  Post armt ef Girdestona (inw. 630)

 302. 5015-Metie (Ren)
  (rgt. Hoggebim; kt. MTI; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 4530; inw.stad 4530)

  ---

 303. 3097-Michen (Ziyp)
  (rgt. Kwg; kt. MIC; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 3620; inw.stad 2750)

  Mainnurps (inw. 510)

 304. 4209-Michta (Jelafo)
  (rgt. Gralkrich; kt. MCH; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 5210; inw.stad 4170)

  f-srt (inw. 1040)

 305. 4027-Mikentall (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. MIK; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 4560; inw.stad 3830)

  Nalalirrotiy (inw. 730)

 306. 6200-Milbo (Litii)
  (kt. MB; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 31470; inw.stad 30620)

  Lardacc-smurf (inw. 850)

 307. 1705-Min-nutter (Plef)
  (rgt. Lammafin; kt. MIN; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 3740; inw.stad 3060)

  Covent-taris (inw. 680)

 308. 1603-Min-zutter (Plef)
  (rgt. Tulnn; a. Kylb; kt. MIZ; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 2830; inw.stad 2650)

  Dalpo (inw. 180) |dapo|

 309. 3400-Minde (Ziyp)
  (kt. MI; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 118.120; inw.stad 114.090)

  Zvomm (inw. 4030)

 310. 1709-Mit (Plef)
  (rgt. Plef; kt. MIT; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 2850; inw.stad 2080)

  Amadruga (inw. 530)
  Ef Kolini (inw. 80)
  Sinto-Hrft (inw. 160)

 311. 5701-Moja (Ren)
  (rgt. Opjevu; kt. MOJ; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 3550; inw.stad 3540)

  ---

 312. 4325-Moleije (Ales)
  (rgt. Jedenfals; kt. MLE; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 3550; inw.stad 3360)

  Airzl (inw. 120)
  Sinto-Peeter (inw. 70)

 313. 4207-Molen (Jelafo)
  (rgt. Gralkrich; kt. MOL; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 4600; inw.stad 4600)

  ---

 314. 1507-Molerre (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. MRR; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 3480; inw.stad 2810)

  Molerre-belt (inw. 670)

 315. 5100-Mollefin (Ben)
  (kt. ML; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 124.630; inw.stad 121.930)

  Byrdla (inw. 1040)
  Frt-Lerftf (inw. 90)
  Hrca-Tij (inw. 840)
  Kjiyft (inw. 620)
  Zarpyro (inw. 110)

 316. 3704-Monanee (Ziyp)
  (rgt. Conityje; kt. MON; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 960; inw.stad 930)

  ---

 317. 3623-Monce (Ziyp)
  (rgt. Fabonier; a.; inw.gem. rc; kt. MNC; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 5230; inw.stad 4990)

  Brts (inw. 230)

 318. 5302-Mone (Jelafo)
  (rgt. Aflif; kt. MNE; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 3460; inw.stad 3070)

  Kaftex (inw. 390)

 319. 1516-Moni (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. MNI; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 4550; inw.stad 4550)

  ---

 320. 2303-Moninaa (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. MAA; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 5650; inw.stad 4740)

  Oofo-Bloi (inw. 750)
  Zlessty (inw. 160)

 321. 3102-Monny (Bloi)
  (rgt. Blort; a. Cjoefen; kt. MNY; nn. 030; pd. 23; inw.gem. 3570; inw.stad 2430)

  Lmiy-Otageena (inw. 330)
  Nfrt (inw. 70)
  Spejer (inw. 740)

 322. 6711-Mont (Flenazjekk)
  (rgt. Flepiyi; kt. MOT; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 4830; inw.stad 4260)

  Rens-Rensa (inw. 450)

 323. 5211-Mntariy (Ben)
  (rgt. Tanbr; a. Zuykena; kt. MTR; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 7640; inw.stad 7440)

  Tancs (inw. 200)

 324. 5008-Moques (Jelafo)
  (kt. MO; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 13090; inw.stad 11160)

  Kliyft (inw. 1240)
  Kliyft-belt (inw. 490)
  perdeniy (inw. 200)

 325. 2004-Mosafeto (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. MOS; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 2480; inw.stad 2480)

  ---

 326. 5009-Mosefi (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. MSF; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 2530; inw.stad 2530)

  ---

 327. 3306-Mosento (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. MSN; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 880; inw.stad 880)

  ---

 328. 1715-Moze (Plef)
  (rgt. Klank; kt. MOZ; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 970; inw.stad 970)

  ---

 329. 4342-Moze-Lpran (Ales)
  (rgt. ebantiy; kt. MOA; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 1070; inw.stad 770)

  Lajec (inw. 110)
  Lpran (inw. 80)

 330. 4331-Mozent (Ales)
  (rgt. ebantiy; a. Kulano; kt. MZT; nn. 048; pd. 8; inw.gem. 1200; inw.stad 1070)

  Kulano-zeces (inw. 130)

 331. 4046-Mnin (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. MUN; nn. 066; pd. 8; inw.gem. 6190; inw.stad 4130)

  Flatp (inw. 1360)
  Nalahusof (inw. 250)
  Rnhusof (inw. 90)

 332. 1016-Mn (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. MYN; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 2060; inw.stad 1140)

  Elbest (inw. 530)
  Riota (inw. 90)
  Trg (inw. 300)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 333. 5005-Nayes (Ren)
  (rgt. Hoggebim; kt. NAY; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 4860; inw.stad 3540) |najes|

  stokursuus (inw. 1320)

 334. 3057-Neest (Ziyp)
  (rgt. Kwg; kt. NEE; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 3560; inw.stad 2230)

  Kolingrg (inw. 1330)

 335. 1102-Nenaji (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. NJI; nn. 032; pd. 22; inw.gem. 5450; inw.stad 4660)

  Crdy (inw. 560)
  Eerdi (inw. 230)

 336. 1501-Nens (Tjemp)
  (rgt. Kussik; a. Tora; kt. NNS; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 2500; inw.stad 2500)

  ---

 337. 1513-Nes (Tjemp)
  (rgt. Sinto-Torafebab; kt. NES; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 4350; inw.stad 2950)

  Plst-agru (inw. 1090)
  nt (inw. 310)

 338. 3503-Nichtkalas (Bloi)
  (rgt. Zeone; kt. NIC; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 480; inw.stad 390) |nikkalas|

  Zeesame (inw. 90)

 339. 7600-Noniy (Flp)
  (kt. NO; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 5430; inw.stad 4830)

  Gloprin (inw. 180)
  Jsty (inw. 420)

 340. 1107-Nust (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. NUS; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 4050; inw.stad 3320)

  Prens-Hady-srt (inw. 430)
  Ylt (inw. 300)

 341. 3225-Nustiy (Bloi)
  (rgt. Prest; kt. NIY; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 8200; inw.stad 6210)

  Krappafin (inw. 560)
  Tuynee (inw. 1320)
  Valgja ef Yryff (inw. 110)

 342. 1801-Nutterkoles (Tjemp)
  (rgt. Xcramiy; kt. NUT; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 4980; inw.stad 4210)

  Crofliy (inw. 320)
  Glns (inw. 90)
  Tys (inw. 360)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 343. 5503-Onent (Jelafo)
  (rgt. Gr; kt. ONE; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 4720; inw.stad 4160)

  Knurfelrutt (inw. 520)

 344. 8101-Oneta (Kina)
  (rgt. Jatty; kt. ONT; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 940; inw.stad 820)

  Fsochmkrur (inw. 120)

 345. 5600-Oneusrt (Ben)
  (kt. ON; nn. 049; pd. 11; inw.gem. 9580; inw.stad 8790)

  nks (inw. 550)
  Sa Chyt (inw. 240)

 346. 3007-Oofo (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. OOF; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 5120; inw.stad 4680)

  Dercs (inw. 90)
  Dercs-zeces (inw. 120)
  Swola (inw. 230) |svola|

 347. 5901-Oopare (Ben)
  (rgt. Gran; kt. OOP; nn. 049; pd. 11; inw.gem. 2740; inw.stad 1840)

  Ater-eeroymp (inw. 710)
  Ater-G (inw. 190)

 348. 5700-Opjevu (Ren)
  (kt. OP; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 19590; inw.stad 14130)

  Agtrahus (inw. 910)
  Blefmrket (inw. 1060)
  Zft-Kl (inw. 620)
  Zft-Prafes (inw. 1430)
  Zft-Prusot (inw. 780)
  Zryn-Deefcvf (inw. 540)

 349. 3237-Oveo (Bloi)
  (rgt. Prest; kt. OVE; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 1340; inw.stad 1340)

  ---

 350. 3912-Ozaneto armt ef Leije (Ziyp)
  (rgt. Berezze; a. Pitla; kt. OZL; nn. 038; pd. 5A; inw.gem. 4540; inw.stad 4050)

  mquff (inw. 460)

 351. 5038-Ozaneto armt ef Prek (Jelafo)
  (rgt. Moques; kt. OZP; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 5540; inw.stad 4960)

  Ziypaf (inw. 580)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 352. 2012-Pacelane (Munt)
  (rgt. Empecho; kt. PAC; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 5060; inw.stad 4000)

  Fydelane (inw. 1060)

 353. 6102-Pageri (Flenazjekk)
  (rgt. Tun; kt. PAG; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 3820; inw.stad 3640)

  Echav (inw. 150)

 354. 1013-Pajiy (Tjemp)
  (rgt. Br; kt. PAJ; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 3500; inw.stad 3420)

  Hefergseert (inw. 80)

 355. 1014-Pn (Tjemp)
  (rgt. Br; kt. PAN; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 890; inw.stad 590)

  Vldes-Sebl (inw. 300)

 356. 3925-Panosarejee (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. PAS; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 980; inw.stad 640)

  Extuomiy (inw. 340)

 357. 1128-Papije (Plef)
  (kt. PA; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 12670; inw.stad 11650)

  kekordas (inw. 250)
  Nster (inw. 510)
  Sinto-Ana (inw. 260)

 358. 1004-Penenen (Tjemp)
  (rgt. Br; kt. PEN; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 3990; inw.stad 3990)

  ---

 359. 2504-Pipia (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. PPA; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 980; inw.stad 670)

  Mliysrt-Korda (inw. 230)
  Mliysrt (inw. 80)

 360. 1424-Pipio (Plef)
  (rgt. Papije; kt. PPO; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 3200; inw.stad 2610)

  Panzjecos (inw. 590)

 361. 3900-Piroes (Ziyp)
  (kt. PI; nn. 078; pd. 5B; inw.gem. 13120; inw.stad 12580)

  Durponto (inw. 190)
  Fall (inw. 350)

 362. 3396-Pitla (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. PIT; nn. 039; pd. 5A; inw.gem. 1660; inw.stad 790)

  Pitla-pnt (inw. 870)

 363. 3301-Pitrani (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. PTR; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 890; inw.stad 890)

  ---

 364. 8013-Pitu (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. PIU; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 4350; inw.stad 3340)

  Blof-nurp (inw. 120)
  Tst (inw. 320)
  Tst-belt (inw. 90)
  Vx (inw. 220)

 365. 3217-Pla (Bloi)
  (rgt. Luben; a. Cjoefen; kt. PLA; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 2840; inw.stad 1860)

  fty (inw. 980)

 366. 2521-Pl (Munt)
  (rgt. Putu; kt. PLM; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 850; inw.stad 720)

  Ef Toliy-helmy (inw. 130)

 367. 1201-Pl (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. PLT; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 4760; inw.stad 4680)

  Eiy (inw. 80)

 368. 1108-Plafot (Plef)
  (rgt. Kurriy; a. Plafot; kt. PFT; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 5440; inw.stad 3220)

  Sinto-Trinidadiy (inw. 890)
  Vila Nova-knurftas (inw. 1320)

 369. 1403-Plk (Plef)
  (rgt. Papije; kt. PLK; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 7100; inw.stad 6930)

  Hentkorda-Taris (inw. 170)

 370. 1217-Plan (Tjemp)
  (rgt. Tanburo; kt. PLN; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 3450; inw.stad 3450)

  Plan-Port (haven)

 371. 1708-Plef (district Plef)
  (a. Azro; kt. PL; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 2640; inw.stad 1790)

  rts armt ef Krur (inw. 850)

 372. 4335-Plekotex (Ales)
  (rgt. Jedenfals; kt. PLX; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 4450; inw.stad 4330)

  Drystotall (inw. 120)

 373. 3326-Plenk (Ziyp)
  (rgt. Gret; kt. PNK; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 2300; inw.stad 2130)

  Furtzeces (inw. 170)

 374. 1117-Plerc (Plef)
  (rgt. Papije; a. Plafot; kt. PLE; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 6340; inw.stad 4910)

  Eresma (inw. 90)
  Knurfelterf (inw. 310)
  Kordas (inw. 260)
  Ylta-Ylt (inw. 770)

 375. 1725-Pofersrt (Plef)
  (rgt. Klank; kt. POF; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 3420; inw.stad 3230)

  Erguliniy (inw. 90)
  Quc (inw. 100)

 376. 6002-Pogalo-srt (Flenazjekk)
  (rgt. Girdesef; kt. POS; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 2320; inw.stad 1900)

  Rens-Fralynn (inw. 420)

 377. 4315-Polefi (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. POL; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 1180; inw.stad 1120)

  ---

 378. 4344-Polefi-Jarilo (Ales)
  (kt. PJ; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 5550; inw.stad 4790)

  Fariniy (inw. 190)
  Tramme (inw. 80)
  rowytte (inw. 490)

 379. 1205-Poleio (Tjemp)
  (kt. PO; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 11580; inw.stad 9750) |polejo/poleo|

  Sinto-Crusa (inw. 1830)

 380. 1504-Ponune (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. PON; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 4560; inw.stad 4430)

  Mintepot Mirra (inw. 130)

 381. 3016-Pors-eb (Ziyp)
  (rgt. Iba; kt. PSE; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 7440; inw.stad 4790)

  eb (inw. 2650)

 382. 8512-Poriy (Kina)
  (kt. PR; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 4280; inw.stad 3940)

  ---

 383. 4402-Post (Jelafo)
  (rgt. Xemn; kt. PST; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 3280; inw.stad 2530)

  Flefumy (inw. 750)

 384. 3017-Potasrt (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. POT; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 12400; inw.stad 12400)

  ---

 385. 3216-Prest (Bloi)
  (kt. PT; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 5460; inw.stad 4930)

  Liteo (inw. 530)

 386. 5902-Prio (Ben)
  (rgt. Gran; a. Crona; kt. PRI; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 1780; inw.stad 1780)

  ---

 387. 6503-Prus (Litii)
  (rgt. Husta; kt. PRU; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 8110; inw.stad 7770)

  ---

 388. 2531-Putu (Munt)
  (a. Ziffon; kt. PU; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 4950; inw.stad 4400)

  Reno armt ef Ziffon (inw. 550)

 389. 3018-Puty (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. PTY; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 3520; inw.stad 2510)

  Laver (inw. 690)
  Sils-ef-Kolini (inw. 320)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 390. 2605-Qua (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. QUA; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 4600; inw.stad 3400)

  Vyl-pestaliy (inw. 820)
  zuille (inw. 380)

 391. 2212-Quacr (Munt)
  (rgt. Empecho; kt. QYR; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 2100; inw.stad 2100)

  ---

 392. 6701-Quafaiy (Flenazjekk)
  (rgt. Jareuc; kt. QAF; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 3650; inw.stad 3150)

  Montr-plaju (inw. 220)
  Rivo-esterulr (inw. 280)

 393. 7006-Qual (Neno)
  (rgt. Zest; kt. QAL; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 2480; inw.stad 1800)

  kevildul (inw. 300)
  Blufklirrotiy (inw. 290) |bluflirrotiy|
  Knt (inw. 90)

 394. 5712-Qualeja (Ren)
  (rgt.; inw.gem. rb; kt. QAJ; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 3780; inw.stad 3780)

  ---

 395. 4331-Quandep (Ales)
  (rgt. ebantiy; a. Kulano; kt. QAN; nn. 048; pd. 8; inw.gem. 2550; inw.stad 2210)

  Firani-pnt (inw. 340)

 396. 1209-Quequen (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. QEQ; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 8860; inw.stad 8860)

  ---

 397. 3905-Quest (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. QES; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 980; inw.stad 980)

  ---

 398. 1414-Queu (Plef)
  (rgt. Knolbol; kt. QEU; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 3750; inw.stad 3750)

  ---

 399. 6714-Quitas-Olas (Flenazjekk)
  (a. Girdes; kt. QO; nn. 053; pd. 16; inw.gem. 6500; inw.stad 4880)

  Krelmps (inw. 1240) |kremps|
  Rens-Hlfiy (inw. 200)

 400. 3303-Qula (Ziyp)
  (rgt. Tura; kt. QUL; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 760; inw.stad 680)

  Qula-belt (inw. 80)

 401. 5911-Quobenta (Ben)
  (rgt. Gran; kt. QOB; nn. 049; pd. 11; inw.gem. 8360; inw.stad 5810)

  Kjoepsrt (inw. 1460)
  Ldriy (inw. 770)
  Rupabe (inw. 320)

 402. 4352-Quober (Ales)
  (rgt. ebantiy; a. Kulano; kt. QBR; nn. 048; pd. 8; inw.gem. 2410; inw.stad 1360)

  Myrgrn (inw. 180)
  Zryn armt ef Ses (inw. 840)

 403. 4613-Qutereeefo (Ales)
  (rgt. Jannen; kt. QUT; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 3530; inw.stad 2890) |quterveefo|

  Wyndriy (inw. 640)

 404. 3236-Quua (Bloi)
  (rgt. Prest; kt. QUU; nn. 069; pd. 24A; inw.gem. 2230; inw.stad 1550)

  Hesse (inw. 430)
  Sinto-Maner (inw. 250)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 405. 5006-Rn (Ren)
  (rgt. Opjevu; a. Hazcki; kt. RAN; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 4860; inw.stad 4140)

  Crybba (inw. 540)
  Crybba-ef-Hazck (inw. 180)

 406. 2601-Reno (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. RNO; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 2540; inw.stad 2540)

  ---

 407. 3058-Reo (Bloi)
  (kt. RO; nn. 069; pd. 24A; inw.gem. 14920; inw.stad 12770)

  Velpentiy (inw. 820)
  Woet (inw. 1330)

 408. 5402-Reven (Ben)
  (rgt. Lost; a. Zuykena; kt. RVN; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 4430; inw.stad 3890)

  Hent-Korda (inw. 430)
  Otreff (inw. 110)

 409. 2113-Reven-Paille (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. REP; nn. 084; pd. 5B; inw.gem. 8360; inw.stad 8040)

  Paille (inw. 320)

 410. 5055-Ritt-kn (Ren)
  (rgt. Liyrotyka; kt. RIK; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 3330; inw.stad 3280)

  ---

 411. 5800-Riysbo (Ben)
  (a. Aldyn; kt. RI; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 14350; inw.stad 12810)

  Tunfaniy (inw. 560)
  Tunlf (inw. 980)

 412. 3603-Roensa (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. ROE; nn. 076; pd. 5A; inw.gem. 1020; inw.stad 890)

  Ierquseert (inw. 130)

 413. 2002-Rolane (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. ROL; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 3430; inw.stad 3430)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 414. 1314-ac (Plef)
  (rgt. Klank; kt. SAC; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 7030; inw.stad 4090)

  Mliygvrcer (inw. 2090)
  Wnts (inw. 850)

 415. 5903-Sa Crono (Ben)
  (rgt. Gran; a. Crona; kt. SCR; nn. 055; pd. 12; inw.gem. 2850; inw.stad 2810)

  ---

 416. 2512-Saso (Munt)
  (rgt. Hajequ; kt. SAS; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 980; inw.stad 980)

  ---

 417. 4026-atoliy (Ales)
  (rgt. Aschen; kt. SAT; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 4310; inw.stad 2700)

  Crvent (inw. 1300)
  Pjaqurros (inw. 80)
  Vlahagge (inw. 230)

 418. 1224-Seerts (Tjemp)
  (kt. SE; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 3460; inw.stad 2700)

  Solsta (inw. 440)
  Trefiycha (inw. 320)

 419. 4203-Seertzeekoles (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. SZK; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 6950; inw.stad 4800) |siyttsiykols|

  Clster-Uperr (inw. 1380)
  Clster-Vrmiy (inw. 560)
  Qutstrch (inw. 150)

 420. 4323-eftaliy (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. SEF; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 2540; inw.stad 2330)

  Frff (inw. 90)
  Glagv (inw. 120)

 421. 3413-emp (Ziyp)
  (rgt. Fabonier; kt. SEM; nn. 038; pd. 5A; inw.gem. 8480; inw.stad 4420)

  Leije-srt (inw. 2390)
  Lff (inw. 1670)

 422. 3215-erbn (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. SER; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 4490; inw.stad 4150)

  Akeepr (inw. 340)

 423. 7301-Sinto-Alycro (Neno)
  (rgt. Zest; kt. SAL; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 9160; inw.stad 7490)

  Ekkrey-Alycro (inw. 1240)
  Wust (inw. 340)
  Zobid (inw. 90)

 424. 7400-Sinto-Alycro-Poniy (Flp)
  (a. Blizer; kt. SA; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 5000; inw.stad 3930)

  Gerneertfonis (inw. 1070)

 425. 2123-Sinto-Bater (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. SBA; nn. 084; pd. 5B; inw.gem. 3300; inw.stad 3300)

  ---

 426. 1104-Sinto-Berc-Leras (Plef)
  (rgt. Plef; a. Azro; kt. SBL; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 2570; inw.stad 2570)

  ---

 427. 7408-Sinto-Christs (Flp)
  (rgt. Sinto-Alycro-Poniy; a. Blizer; kt. SCH; nn. 071; pd. 20A; inw.gem. 3210; inw.stad 2670) |-kris..|

  Emaja (inw. 310)
  Sinto-Mazyll (inw. 230)

 428. 7005-Sinto-Colostiy (Neno)
  (rgt. Zest; kt. SCO; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 2630; inw.stad 2450)

  Gura-husof (inw. 180)

 429. 3336-Sinto-Ditra-Menso (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. SDM; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 4330; inw.stad 4110)

  Grtseerts (inw. 220)

 430. 8111-Sinto-Fecone-Sinto-Laje (Kina)
  (rgt. Jatty; kt. SFL; nn. 081; pd. 18A; inw.gem. 1350; inw.stad 1350)

  ---

 431. 5913-Sinto-Feuty (Ben)
  (rgt. Gran; kt. SFE; nn. 055; pd. 12; inw.gem. 850; inw.stad 760)

  Tjova (inw. 90)

 432. 4500-Sinto-Groje (Jelafo)
  (a. Kulano; kt. SG; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 3860; inw.stad 3860)

  ---

 433. 7015-Sinto-Hafegge (Neno)
  (rgt. Abenato; kt. SHA; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 5160; inw.stad 4030)

  Crqurzjm (inw. 700)
  Kriyst-efanty (inw. 240)
  Sinto-Samul (inw. 100)

 434. 5805-Sinto-Han (Ren)
  (kt. SH; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 5430; inw.stad 4100)

  Feerf (inw. 1330)

 435. 2205-Sinto-Her (Munt)
  (rgt. Hildi; kt. SHE; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 8300; inw.stad 7960)

  Bachstromm (inw. 340) |bakstrom| of |bakstom|

 436. 1323-Sinto-Hirdo (Plef)
  (rgt. Klank; kt. SHI; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 980; inw.stad 770)

  Plekos (inw. 210)

 437. 2405-Sinto-Jakiy (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. SJA; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 780; inw.stad 710)

  Klfriyna (inw. 70)

 438. 7403-Sinto-Jeny (Neno)
  (rgt. Abenato; kt. SJE; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 3360; inw.stad 2280)

  Elpeu (inw. 1080)

 439. 5502-Sinto-L (Ren)
  (rgt. Treek; a. Hazcki; kt. SLA; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 2650; inw.stad 2650)

  ---

 440. 6112-Sinto-Leraquen (Flenazjekk)
  (rgt. Tun; kt. SLE; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 12460; inw.stad 11730)

  Ola (inw. 520)
  Ola-belt (inw. 210)

 441. 4300-Sinto-Manes (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. SMA; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 1980; inw.stad 1850)

  Karr (inw. 130)

 442. 4103-Sinto-Manta (Ales)
  (rgt. Tunbas; kt. SML; nn. 044; pd. 8; inw.gem. 880; inw.stad 660)

  Eamiy (inw. 220)

 443. 7102-Sinto-Manta (Flp)
  (rgt. Asjetto; kt. SMT; nn. 072; pd. 20A; inw.gem. 4000; inw.stad 4000)

  ---

 444. 6223-Sinto-Oaji-Quzo (Litii)
  (kt. SO; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 2870; inw.stad 1510)

  Tentarisz (inw. 850)

 445. 5805-Sinto-Plomy (Ren)
  (rgt. Sinto-Han; kt. SPL; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 3690; inw.stad 3690)

  ---

 446. 2613-Sinto-Slef (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. SSL; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 4640; inw.stad 3280)

  Kre (inw. 950)
  Obliy-Sinto-Mariy (inw. 320)
  Sinto-Antoniy (inw. 90)

 447. 1044-Sinto-Torafebab (Tjemp)
  (a. Tora; kt. ST; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 5380; inw.stad 4420)

  Gran-fini (inw. 450)
  Sinto-Ana-Plaju (inw. 120)
  Sinto-Barcenja (inw. 390)

 448. 3915-Sinto-rc (Ziyp)
  (rgt. Fabonier; kt. SYR; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 970; inw.stad 720)

  Ef Belt Bergo (inw. 120)
  Ef Hupster Bergo (inw. 130)

 449. 3038-Slofaro (Bloi)
  (rgt. Reo; kt. SLO; nn. 074; pd. 24A; inw.gem. 18240; inw.stad 18210)

  ---

 450. 5905-Staef (Ben)
  (rgt. Amentlestu; a. Crona; kt. STA; nn. 049; pd. 12; inw.gem. 3210; inw.stad 3130)

  Sa Bny (inw. 80)

 451. 3104-Stan (Bloi)
  (rgt. Blort; kt. STN; nn. 069; pd. 23; inw.gem. 4740; inw.stad 4100)

  Mittus armt ef Krappa (inw. 630)

 452. 3048-Stant (Bloi)
  (rgt. Zeone; kt. SNT; nn. 074; pd. 24A; inw.gem. 3460; inw.stad 3080)

  Pamel (inw. 380)

 453. 4321-ut (Ales)
  (rgt. ebantiy; a. Kulano; kt. SUT; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 820; inw.stad 730)

  Laboros (inw. 90)

 454. 4107-Swein (Ales)
  (rgt. Jedenfals; kt. SWE; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 3260; inw.stad 3080) |svn|

  il (inw. 180)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 455. 6501-Tacemenu (Litii)
  (rgt. Husta; kt. TAC; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 5340; inw.stad 4620)

  Rpufmtef (inw. 720) |M|

 456. 1200-Tanburo (Tjemp)
  (kt. TB; nn. 037; pd. 14; inw.gem. 156.360; inw.stad 155.700)

  Huesca (inw. 540)
  Xerxes (inw. 120)

 457. 5200-Tanbr (Ben)
  (kt. TR; nn. 043; pd. 12; inw.gem. 175.320; inw.stad 172.240)

  ra-Polea (inw. 680)
  rufy (inw. 150)
  rufy-ef-rcel (inw. 130)
  Zgt (inw. 2120)

 458. 1203-Tanerefoniy (Tjemp)
  (rgt. Seerts; kt. TIY; nn. 037; pd. 14A; inw.gem. 2830; inw.stad 1960)

  Elkp (inw. 870)

 459. 2603-Tarejo (Munt)
  (rgt. Trunschen; kt. TAR; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 1400; inw.stad 970)

  Baixa (inw. 430) |bajksa|

 460. 4401-Tarina (Jelafo)
  (rgt. Feuni; kt. TNA; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 5540; inw.stad 3630)

  Jstal-Ybbe (inw. 500)
  Myss (inw. 870)
  Ybbe-belt (inw. 540)

 461. 3067-Taru (Ziyp)
  (rgt. Tura; kt. TRU; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 3400; inw.stad 3000)

  Xemn armt ef Krappa (inw. 400)

 462. 3028-Tearo (Bloi)
  (rgt. Reo; kt. TEA; nn. 074; pd. 24A; inw.gem. 3640; inw.stad 2760)

  Mittus armt ef Fetu (inw. 880)

 463. 1008-Teent (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. TEE; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 5560; inw.stad 4950)

  Kordakanas (inw. 610)

 464. 3911-Teereso (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. TRS; nn. 078; pd. 5B; inw.gem. 3850; inw.stad 3240)

  Slre (inw. 610)

 465. 4204-Tejho (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. TJH; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 3070; inw.stad 3060) |tjo|

  ---

 466. 4412-Tejho-Klea (Jelafo)
  (rgt. Sinto-Groje; kt. TKL; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 2640; inw.stad 1500) |tjo-|

  Breenco (inw. 120)
  Klea-Doecha (inw. 1020)

 467. 3811-Tenk (Bloi)
  (rgt. Blort; kt. TEN; nn. 030; pd. 24B; inw.gem. 6200; inw.stad 4360)

  Klalb-Vender (inw. 1300)
  Trendonpnt (inw. 540)

 468. 8001-Teta (Neze)
  (rgt. Gasky; kt. TET; nn. 080; pd. 18A; inw.gem. 3330; inw.stad 2720)

  Gvmpiy (inw. 610)

 469. 6303-Teujan (eiland Teujan)
  (rgt. Lor; kt. TEU; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 4500; inw.stad 4470)

  ---

 470. 2614-Teujo (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. TEJ; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 4740; inw.stad 4740)

  ---

 471. 5511-Tij (Ren)
  (rgt. Opjevu; a. Hazcki; kt. TIJ; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 3540; inw.stad 3310)

  Tjulle-belt (inw. 100)
  Tjulle (inw. 130)

 472. 1219-Tina (Tjemp)
  (rgt. Kussik; kt. TIN; nn. 095; pd. 14A; inw.gem. 3600; inw.stad 3270)

  Husofmirra (inw. 330)

 473. 4009-Titeref (Jelafo)
  (rgt. Feuni; kt. TIT; nn. 040; pd. 7; inw.gem. 2080; inw.stad 2080)

  ---

 474. 7402-Tjokkyt (Neno)
  (rgt. Manes-Puriy; kt. TJO; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 3740; inw.stad 3130)

  Korda-uln (inw. 430)

 475. 2406-Tlal (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. TLA; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 1050; inw.stad 1050)

  ---

 476. 2102-Tloer (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. TLO; nn. 079; pd. 5B; inw.gem. 7550; inw.stad 6980)

  Iaflo (inw. 570)

 477. 8402-Tofano (Kina)
  (rgt. Komy; kt. TOF; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 960; inw.stad 960)

  ---

 478. 8502-Tolm (Kina)
  (rgt. Aelas; kt. TOL; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 4320; inw.stad 4180)

  ---

 479. 1012-Tolee (Tjemp)
  (rgt. Br; a. Hereo; kt. TOE; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 12500; inw.stad 12500)

  ---

 480. 2322-Toleo (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. TOO; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 1260; inw.stad 1260)

  ---

 481. 3305-Tona armt ef Grt (Ziyp)
  (rgt. Aquand; kt. TOG; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 4950; inw.stad 4860)

  por-Doe (inw. 90)

 482. 5016-Toneija (Ren)
  (rgt. Opjevu; kt. TNJ; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 4540; inw.stad 2730)

  Ficrynne (inw. 360)
  Klaff-Sverft (inw. 230)
  Sverft (inw. 750)
  Xijeravildul (inw. 90)
  Xsmtu (inw. 380) |X||M|

 483. 2100-Tosiy (Munt)
  (kt. TO; nn. 079; pd. 5B; inw.gem. 16200; inw.stad 12950)

  Vyl-ster (inw. 140)
  Vyl-Qummertiy (inw. 1590)
  Vyl-rblo (inw. 480)
  Zmbulla (inw. 1040)

 484. 5018-Totiarofe-Leresc (Jelafo)
  (rgt. Moques; kt. TTL; nn. 063; pd. 7; inw.gem. 4200; inw.stad 4080)

  Hr-Mldreevve (inw. 120)

 485. 7311-Tr (Neno)
  (rgt. Zest; kt. TRA; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 1360; inw.stad 1360)

  ---

 486. 5501-Treek (Ren)
  (a. Hazcki; kt. TK; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 6250; inw.stad 4960)

  Kerpa (inw. 640)
  Kerpa armt ef Ses (inw. 380)
  Sinto-Alas (inw. 270)

 487. 1405-Trejasu (Plef)
  (rgt. Knolbol; kt. TRJ; nn. 033; pd. 21; inw.gem. 7260; inw.stad 4040)

  Cromi-Pemp (inw. 320)
  Flixomo (inw. 1360)
  Flixomo-belt (inw. 890)
  Fonis-Vender (inw. 560)
  Huragge (inw. 90)

 488. 6203-Tren (Litii)
  (rgt. Lassos; kt. TRN; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 6600; inw.stad 4980)

  Rakel (inw. 1370)
  Sl (inw. 80)

 489. 2200-Trendon (Munt)
  (kt. TD; nn. 035; pd. 20B; inw.gem. 135.890; inw.stad 131.880)

  Cerma (inw. 1990)
  Cerma-belt (inw. 560)
  Ef Klarbra (inw. 530)
  Sinto-Justes (inw. 840)
  Sinto-Zeent (inw. 90)

 490. 2206-Trendon-belt (Munt)
  (rgt. Trendon; kt. TRB; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 9670; inw.stad 9400)

  Hr (inw. 150)
  Mh (inw. 120)

 491. 5316-Trents (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. TTS; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 1440; inw.stad 890)

  Cft (inw. 550)

 492. 4413-Trobensta (Jelafo)
  (rgt. Xemn; kt. TRO; nn. 066; pd. 7; inw.gem. 5330; inw.stad 4240)

  Adreev (inw. 640) |Spok: adr; Peg: adrf/adr|
  Muryhille (inw. 450)

 493. 4104-Troebasrt (Ales)
  (rgt. Tunbas; kt. TBS; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 4670; inw.stad 3950)

  Troeba armt ef Ses (inw. 90)
  Tunoefiy (inw. 260)
  Tunoefiy-Fija (inw. 150)

 494. 8200-Trofy (Neze)
  (kt. TY; nn. 083; pd. 18A; inw.gem. 88650; inw.stad 84710)

  Atylfa (inw. 1470)
  Rums-xijera (inw. 440)
  Sinto-Mnt-lbn (inw. 2030)

 495. 1300-Trondom (Plef)
  (kt. TM; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 47540; inw.stad 46210)

  Has-Korda (inw. 890)
  Lajetu-belt (inw. 440)

 496. 2600-Trunschen (Munt)
  (kt. TC; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 12510; inw.stad 12330)

  Korif-Vender (inw. 180)

 497. 2301-Trupiy (Bloi)
  (rgt. Ameronne; kt. TUP; nn. 092; pd. 24B; inw.gem. 840; inw.stad 840)

  ---

 498. 6602-Trus (eiland Teujan)
  (rgt. Kanea; a. Cerobiy; kt. TUS; nn. 061; pd. 17; inw.gem. 4360; inw.stad 4080)

  iyrm (inw. 230)

 499. 7000-Tsjech (Neno)
  (kt. T; nn. 070; pd. 19; inw.gem. 78120; inw.stad 75540) |tsek|

  Bomy (inw. 1200)
  Gp-pnt (inw. 560)
  Iyrrdjeh (inw. 820) |iyre|

 500. 5802-Tufiepo (Ben)
  (rgt. Riysbo; a. Aldyn; kt. TUF; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 5650; inw.stad 4820)

  Chenc (inw. 830)

 501. 1900-Tulnn (Plef)
  (a. ivve; kt. TL; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 10060; inw.stad 8210)

  Kemp (inw. 1850)

 502. 4100-Tunbas (Ales)
  (kt. TS; nn. 044; pd. 8; inw.gem. 45400; inw.stad 44820)

  Mora (inw. 580)

 503. 6314-Tuniy (eiland Teujan)
  (rgt. Kanea; kt. TUN; nn. 061; pd. 17; inw.gem. 3790; inw.stad 3470)

  Veteryg (inw. 260)

 504. 3077-Tura (Ziyp)
  (kt. TA; nn. 077; pd. 4; inw.gem. 4850; inw.stad 4510)

  Birlber (inw. 340)

 505. 2412-Turee (Munt)
  (rgt. Zezem; kt. TUE; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 3600; inw.stad 3480)

  Sinto-Merlen-Korda (inw. 120)

 506. 1735-Tustia (Plef)
  (rgt. Klank; a. Tora; kt. TST; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 15100; inw.stad 13900)

  Mainkul (inw. 1200)

 507. 6100-Tun (Flenazjekk)
  (kt. TU; nn. 050; pd. 16; inw.gem. 16570; inw.stad 13490)

  Fleer (inw. 1150)
  Prusotkolini (inw. 930)
  Rens-Belbes (inw. 420)
  Rens-Prusot (inw. 530)

 508. 4202-Twento (Jelafo)
  (rgt. Feuni; kt. TWE; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 6940; inw.stad 6940) |tvento|

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 509. 2624-Ubama (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. UBA; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 1530; inw.stad 1530)

  ---

 510. 5403-Ubipa (Ben)
  (rgt. Lost; kt. UBI; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 1290; inw.stad 1290)

  ---

 511. 3103-Ula (Bloi)
  (rgt. Blort; kt. ULA; nn. 069; pd. 23; inw.gem. 2510; inw.stad 2510)

  ---

 512. 3404-Uofiten (Ziyp)
  (rgt. Minde; kt. UOF; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 3640; inw.stad 3250)

  Sestex (inw. 220)
  Uament (inw. 170)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 513. 2104-Vega (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. VEG; nn. 079; pd. 20B; inw.gem. 6540; inw.stad 5000)

  Equaniyt (inw. 950)
  Tkle (inw. 590)

 514. 3227-Vel (Bloi)
  (rgt. Luben; kt. VEL; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 4400; inw.stad 3930)

  Ef Blof (inw. 90)
  Fx-eka (inw. 340)

 515. 1708-Vel-Azro (Plef)
  (rgt. Plef; a. Azro; kt. VAZ; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 4240; inw.stad 4240)

  ---

 516. 5601-Vlament (Ben)
  (rgt. Oneusrt; kt. VLA; nn. 054; pd. 11; inw.gem. 3200; inw.stad 3200)

  ---

 517. 1602-Vlel (Plef)
  (rgt. Korif; a. ivve; kt. VLE; nn. 034; pd. 21; inw.gem. 4350; inw.stad 3630)

  gjeeliy-Kriyst (inw. 720)

 518. 5313-Vch (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. VUC; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 3880; inw.stad 3010)

  Lyrt-ager (inw. 750)
  Lyrt-srt (inw. 120)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 519. 3501-Wena (Bloi)
  (rgt. Andel; a. Ergnt; kt. WEN; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 2560; inw.stad 2560)

  ---

 520. 1105-Wens (Plef)
  (rgt. Kurriy; kt. WNS; nn. 089; pd. 22; inw.gem. 5450; inw.stad 4610)

  Sinto-Marjes ef Kasser (inw. 840)

 521. 3931-Went (Ziyp)
  (rgt. Piroes; kt. WNT; nn. 078; pd. 5A; inw.gem. 2640; inw.stad 2640)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 522. 4313-X (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. XXA; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 2050; inw.stad 1590)

  Dreumn-belt (inw. 460)

 523. 4362-X ja ef Prusots (Ales)
  (rgt. ebantiy; kt. XAP; nn. 048; pd. 8; inw.gem. 5730; inw.stad 4800)

  Bs-Botr (inw. 360)
  Dejiygfu (inw. 330)
  Helmyknurfel (inw. 160)
  Sinto-Jnpyt (inw. 80)

 524. 4304-Xals (Ales)
  (rgt. Polefi-Jarilo; kt. XAL; nn. 057; pd. 8; inw.gem. 3910; inw.stad 3910)

  ---

 525. 2101-Xalf (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. XAF; nn. 079; pd. 5B; inw.gem. 4630; inw.stad 4300)

  Fls (inw. 330)

 526. 3206-Xaqua (Bloi)
  (rgt. Lift; kt. XAQ; nn. 068; pd. 24A; inw.gem. 4300; inw.stad 4300)

  ---

 527. 1054-Xarebafiy (Tjemp)
  (rgt. Sinto-Torafebab; a. Tora; kt. XAR; nn. 093; pd. 14A; inw.gem. 3460; inw.stad 2500)

  Sinto-Mateus (inw. 960)

 528. 2103-Xrfu-izem (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. XAD; nn. 084; pd. 5B; inw.gem. 13810; inw.stad 13030)

  Ellmerdiyn (inw. 470)
  Vyl-Elp (inw. 310)

 529. 6502-Xariy (Litii)
  (rgt. Husta; kt. XIY; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 2450; inw.stad 2310)

  ---

 530. 3613-Xark (Ziyp)
  (rgt. Jatty; a. rc; kt. XRK; nn. 076; pd. 5A; inw.gem. 3850; inw.stad 1860)

  Aelle-Hont (inw. 480)
  Aelle armt ef Knurfel (inw. 880)
  Glpiy (inw. 630)

 531. 3007-Xea (Ziyp)
  (kt. XE; nn. 010; pd. 3; inw.gem. 10920; inw.stad 10920)

  ---

 532. 7013-Xejafiy (Neno)
  (rgt. Manes-Puriy; kt. XEJ; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 2460; inw.stad 1580)

  Snts (inw. 880)

 533. 4400-Xemn (Jelafo)
  (kt. XM; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 15240; inw.stad 14150)

  Doder-srt (inw. 1090)

 534. 5323-Xenhe (Jelafo)
  (rgt. Krsitsi; kt. XEN; nn. 065; pd. 7A; inw.gem. 4860; inw.stad 3560)

  Haper (inw. 1300)

 535. 4301-Xeno (Ales)
  (rgt. Afarcal; kt. XEO; nn. 058; pd. 8; inw.gem. 1250; inw.stad 890)

  Cexiy (inw. 360)

 536. 1800-Xcramiy (Tjemp)
  (kt. XO; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 13480; inw.stad 12420)

  Zee-seert (inw. 450)
  Zee-taris (inw. 610)

 537. 8211-Xoe (Kina)
  (rgt. Poriy; kt. XOD; nn. 082; pd. 18A; inw.gem. 3350; inw.stad 3010)

  Sinto-Lamk (inw. 320)

 538. 4206-Xolestajo (Jelafo)
  (rgt. rtazo; kt. XOL; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 8370; inw.stad 8370)

  ---

 539. 2204-Xolije (Munt)
  (rgt. Trendon; kt. XJE; nn. 088; pd. 20B; inw.gem. 3920; inw.stad 3920)

  ---

 540. 4603-Xt (Ales)
  (rgt. Jannen; kt. XOT; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 4420; inw.stad 3220)

  Atermes (inw. 520)
  Iji-zeces (inw. 680)

 541. 6307-Xubenuke (eiland Teujan)
  (rgt. Lor; kt. XUB; nn. 060; pd. 17; inw.gem. 980; inw.stad 980)

  ---


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 542. 3411-Yfte (Ziyp)
  (rgt. Minde; kt. YFT; nn. 038; pd. 5B; inw.gem. 850; inw.stad 510)

  Iypper (inw. 120)
  Juvvee (inw. 90)
  Qurteff (inw. 130)

 543. 3027-no-Zeanu (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. YZU; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 990; inw.stad 760)

  Rg (inw. 230)

 544. 5055-Ypiy (Ren)
  (rgt. Liyrotyka; kt. YIY; nn. 042; pd. 10; inw.gem. 3710; inw.stad 3710)

  ---

 545. 3017-ran (Ziyp)
  (rgt. Xea; kt. YRA; nn. 075; pd. 3; inw.gem. 4100; inw.stad 4100)

  ---

 546. 1005-rbas (Tjemp)
  (rgt. Holare; kt. YRB; nn. 031; pd. 14A; inw.gem. 3240; inw.stad 2280)

  rbas-opper (inw. 960)

 547. 4600-rbas (Ales)
  (rgt. Jannen; kt. YSA; nn. 056; pd. 8; inw.gem. 3500; inw.stad 2730)

  Tanfija (inw. 320)

 548. 5706-rb (Ren)
  (kt. YR; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 4530; inw.stad 4050)

  Jyrf (inw. 370)

 549. 2702-rlas (Munt)
  (rgt. Trendon; kt. YLA; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 870; inw.stad 870)

  ---

 550. 5602-rlent (Ben)
  (rgt. Oneusrt; kt. YLE; nn. 054; pd. 12; inw.gem. 12570; inw.stad 11740)

  Knurfelsta (inw. 830)

 551. 7032-rnajec (Neno)
  (rgt. Manes-Puriy; kt. YNJ; nn. 073; pd. 20A; inw.gem. 4780; inw.stad 4310)

  Naiy (inw. 260)
  Naiy-belt (inw. 190)

 552. 3612-rst (Ziyp)
  (rgt. Fabonier; kt. YST; nn. 076; pd. 5A; inw.gem. 740; inw.stad 740)

  ---

 553. 1803-rtan (Tjemp)
  (rgt. Seerts; kt. YTN; nn. 096; pd. 14A; inw.gem. 5370; inw.stad 3940)

  Zmgen (inw. 1430)

 554. 4215-rtazo (Jelafo)
  (kt. YT; nn. 064; pd. 7; inw.gem. 9540; inw.stad 9070)

  Kanol-slue (inw. 470)

 555. 5825-Yzo (Ren)
  (rgt. rb; kt. YZO; nn. 059; pd. 10; inw.gem. 3660; inw.stad 3300)

  Opperpdra (inw. 190)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 556. 6500-Zar (Litii)
  (rgt. Husta; kt. ZAR; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 17730; inw.stad 14450)

  Ahegg (inw. 1880)
  Ychem (inw. 1400)

 557. 6401-Zar-Husta (Litii)
  (rgt. Husta; kt. ZAH; nn. 052; pd. 15; inw.gem. 13140; inw.stad 13140)

  ---

 558. 6801-Zar-Knurfel (Litii)
  (rgt. Lassos; kt. ZAK; nn. 051; pd. 15; inw.gem. 9720; inw.stad 4940)

  Justes ef Ierquf (inw. 4780)

 559. 3604-Zekon (Ziyp)
  (rgt. Jatty; kt. ZEK; nn. 039; pd. 4; inw.gem. 2380; inw.stad 1860)

  Groema (inw. 120)
  Rivokolini (inw. 270)
  Trendon-mjl (inw. 90)

 560. 4501-Zelzakiy (Jelafo)
  (rgt. Sinto-Groje; a. Kulano; kt. ZEL; nn. 046; pd. 7; inw.gem. 1670; inw.stad 1050)

  Fesfresta (inw. 550)
  Husof-grt (inw. 70)

 561. 1704-Zendoreno (Plef)
  (rgt. Lammafin; a. Tora; kt. ZEN; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 3110; inw.stad 2830)

  Pg-Ronn (inw. 280)

 562. 3505-Zeone (Bloi)
  (kt. ZO; nn. 074; pd. 24; inw.gem. 4850; inw.stad 4850)

  ---

 563. 1502-Zermatt (Tjemp)
  (a. Tora; kt. ZT; nn. 094; pd. 14A; inw.gem. 9350; inw.stad 7580)

  Bla (inw. 1240)
  Hiygtomar (inw. 530)

 564. 5102-Zertoniyta (Ben)
  (rgt. Mollefin; a. Aldyn; kt. ZET; nn. 045; pd. 11; inw.gem. 1650; inw.stad 1430)

  Ubipa-Manes-Btart (inw. 220)

 565. 7300-Zest (Neno)
  (kt. ZE; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 33350; inw.stad 31230)

  Hupster Vildul (inw. 2120)

 566. 2400-Zezem (Munt)
  (kt. ZZ; nn. 084; pd. 20B; inw.gem. 7820; inw.stad 7820)

  ---

 567. 2531-Ziffon (Munt)
  (rgt. Putu; a. Ziffon; kt. ZIN; nn. 085; pd. 20B; inw.gem. 1560; inw.stad 1560)

  ---

 568. 2511-Ziffon-belt (Munt)
  (rgt. Hajequ; a. Ziffon; kt. ZIB; nn. 087; pd. 20B; inw.gem. 2530; inw.stad 2110)

  nherivo (inw. 420) |nhe../nje..|

 569. 6900-Zimp (eiland Teujan)
  (rgt. Meen; kt. ZIM; nn. 062; pd. 17; inw.gem. 5420; inw.stad 3970)

  Cal (inw. 280)
  Cal-belt (inw. 200)
  Ef Kryfe (inw. 150)

 570. 6324-Zjk (eiland Teujan)
  (rgt. Kanea; a. Cerobiy; kt. ZJA; nn. 061; pd. 17; inw.gem. 2510; inw.stad 2510)

  ---

 571. 1303-Zrf (Plef)
  (rgt. Trondom; kt. ZRU; nn. 036; pd. 22; inw.gem. 2050; inw.stad 1690)

  Jnes fes ef Ses (inw. 290)
  Mcr (inw. 70)

 572. 2103-Zumela (Munt)
  (rgt. Tosiy; kt. ZUM; nn. 084; pd. 5B; inw.gem. 5670; inw.stad 4610)

  Gerf (inw. 980)
  Vyl-Mcr (inw. 80)

 573. 7002-Zutterseert (Neno)
  (rgt. Tsjech; kt. ZUS; nn. 070; pd. 20A; inw.gem. 12080; inw.stad 11650)

  Sinto-Joris (inw. 430)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 84-070981 SPARC 22 dec 1998

rigtsrt - RECHTZET.HTM
pk-are - NOODGEBI.HTM
netnummer - NETN-NEW.HTM
kentekencode - KENTEKEN.HTM
politieregio - POLDISTR.HTM
postcode - POSTCODE.HTM
inwonertal - INWONER*.HTM