Spokanisch Archief

POSTZEGELS
Gerelateerde bestanden
Posterijen
Posttarieven
 
Zie ook
Vuurtorens
 
Status: Bestand is nog in wording.
 
    De "Blauwe Koningin" (Blotter Kindista): koningin Lindokiy Zabert op een postzegel uit 1893 die je toentertijd voor 7 oude toeftos (ongeveer 0,7 eurocent) kon kopen; nu kost hij minstens 11.000 herco (11.350 euro).
In de filateliewereld wordt geheimzinnig gedaan over het aantal Blauwe Koninginnen dat nog zou bestaan; op deze wijze wordt de waarde van de paar zegels de wèl zijn te traceren extra hoog gehouden. In ieder geval is er een Blauwe Koningin in het bezit van een postzegelhandelaar in Kopenhagen. Hij heeft de zegel in 1997 gekocht van de erfgenamen van de stationschef in het gehucht Ðônha-belt die in het oude stationnetje zijn postzegelverzameling tentoon had gesteld. De erfgenamen konden het niet nalaten om deze kostbare zegel uit de overigens complete verzameling te verkopen; een op maat geknipte fotokopie bezet nu de plaats in de vitrine. (DOM 53)
 
De Spokanische PTT is per 1 april 1998
gesplitst in 3 maatschappijen, waarvan
PôsCôm het postverkeer verzorgt.

Tot 1 april 1998 gaf de Spokanische PTT twee "gewone" series postzegels uit, de Koningsserie (met een portret van het staatshoofd; altijd dezelfde beeldenaar als gebruikt op de munten) en de Cijferserie (zonder figuratieve afbeelding).
Daarnaast verschenen er regelmatig "speciale" series die telkens aan één thema gewijd zijn. Sinds 1990 bracht de PTT ook bijzondere postzegels uit, die niet in een grotere serie thuishoren. Het ging hier om "gelegenheidspostzegels", altijd gewijd aan een bijzondere gebeurtenis, jubileum of herdenking.

Vanaf 1 april 1998 zet de nieuwe maatschappij PôsCôm deze traditie voort, zij het dat "gelegenheidszegels" nu veel vaker zullen worden uitgegeven.


Welke postzegelwaardes er worden uitgegeven, hangt voornamelijk af van de op dat moment geldende tarieven. Er wordt naar gestreefd om bij de meestgebruikte tarieven met één postzegel te kunnen volstaan. Bij alle andere tarieven zou men hoogstens drie zegels hoeven te plakken.
Sinds januari 2014 worden postzegels uitgegeven met de waardes: 1, 10, 20, 30, 45, 65, 95 toeftos; 1, 2, 3, 8 en 25 herco. Aangezien postzegels hun geldigheid niet verliezen, kan met ook met oudere zegels een brief of pakje frankeren. De postzegel van 1 toeftos is bedoeld om bij oudere zegels het tarief aan te kunnen vullen. Zo kan men met een oude zegel van 3 toeftos en een oude zegel van 40 toeftos tot het nieuwe tarief van 45 toeftos komen, door er twee nieuwe zegels van 1 toeftos bij te plakken.
Voor de veelgebruikte tarieven voor binnenlandse brieven tot 100 g kan met de verdeling van de nieuwe zegels worden volstaan met één postzegel. Vanaf 100 g tot 1 kg zijn echter 2 of 3 zegels nodig:

gewicht tarief minimaal benodigde zegels
t/m 20 g 0,450,45
20–50 g 0,650,65
50–100 g 0,950,95
100–250 g 1,301,00 + 0,30
250–500 g 1,751,00 + 0,65 + 0,10
500–1 kg 2,202,00 + 0,20

Deze verdeling is niet erg praktisch, maar PôsCôm gaat ervan uit dat men met brieven en pakjes zwaarder dan 500 gram, en ook met post voor het buitenland, sowieso naar een postkantoor gaat alwaar er een ter plaatse geprinte frankeerzegel wordt geplakt, zodat losse postzegels niet nodig zijn.


 

De Koningsserie model 1965. Voor het eerst uitgekomen in december 1965 (in juni dat werd werd Huron IV tot Koning gekroond). Dit model is met een aantal wijzigingen uitgegeven tot halverwege 1986.Afbeelding nog niet beschikbaar  

De nieuwe Koningsserie model 1986. Hiervoor is een meer recent portret van de Koning gebruikt (dat ook als beeldenaar op de nieuwe munten vanaf 1988 wordt gebruikt). In 1988 en 1998 zijn wijzigingen in dit model doorgevoerd. 

De Cijferserie model 1980. Uitgegeven tot in 1991. 

De nieuwe Cijferserie model 1991. Deze postzegels hebben geen boven- en onderkant, en kunnen op vier manieren op de envelop geplakt worden, zonder dat dit verschil maakt.

De serie is anno 2014 nog steeds verkrijgbaar, maar aangepast aan de huidige posttarieven. De hier afgebeelde waardes van 5 toeftos en 10 herco worden niet meer gedrukt. De waardes van 45, 65 en 95 toeftos zijn erbij gekomen. 

De Vlinderserie uit zomer 1980. 

De Vissenserie uit zomer 1985. 

De Vogelserie uit zomer 1990. 

De Vuurtorenserie uit september 1995.
De serie bestaat uit slechts 2 stuks: waarde 1 herco, met het oudste nog in gebruik zijnde vuurtorengebouw, en waarde 5 herco, met het nieuwste gebouw.
Hoewel de PTT volhoudt dat het nooit de bedoeling geweest is om de vuurtorenserie met meer zegels uit te breiden, vermoeden filatelisten dat de serie voortijdig is gestopt omdat de zegels niet in de smaak vielen bij het publiek.
Zie ook het bestand Vuurtorens. 

Zegel ter gelegenheid van de splitsing van de PTT in de 3 maatschappijen TelCôm (telecommunicatie), PôsCôm (post) en BenCôm (postbank, voorheen Giro). April 1998. 

Zegel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Veraquandro-zalas (de zaal waar de Volksvertegenwoordiging en de ministers vergaderen). Deze zegel is uitgekomen in 2000......

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 67-110782 • SPARC 19 mei 1999