Spokanisch Archief

VUURTORENS EN LICHTSCHEPEN: lijst en lichtcodes
Zie ook
Vuurtorens op postzegels
Torens (algemeen)
 
Terug naar
Bouwwerken

Dit bestand
1. Alfabetische lijst
2. Kaart en schema
3. Opgeheven vuurtorens
 

Alle vuurtorens, lichtschepen en lichteilanden binnen de Spokanische territoriale wateren die worden beheerd en onderhouden door het Nationale Loodswezen (Aquonda Lotseren) te Hildi (de zogenoemde sientur-tarisz "moedertorens")).
Zij zijn op de -deelkaarten aangegeven, en het aanklikbare kaartnummer staat tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een vuurtoren (of lichteiland) met zijn naam op een deelkaart.

  Voorbeeld van een lichtschip met zijn naam op een deelkaart.
 

sto-tarisz ("dochtertorens")

Op diverse plaatsen langs de binnenwateren (dus de zeestraten tussen de eilanden en de inhammen) staan kleinere torens of lichtbakens om het navigeren naar de havens makkelijker te maken. Deze torens worden beheerd door de gemeente, en worden wel de "dochtertorens" genoemd. Ze staan niet op de deelkaarten aangegeven en zijn hieronder alleen opgenomen voor zover ze in SPARC zijn genoemd.

Feuni (DOM 186)


water: als een baken op de grens van twee wateren staat, zijn de waternamen gescheiden door een schuine streep (/); een waternaam tussen haakjes geeft aan dat dit water een onderdeel (meestal een kustwater) is van de grotere zee die genoemd wordt.

eerste baken = het jaar dat op deze plaats voor het eerst een baken in gebruik is genomen (de huidige vuurtoren kan van latere datum zijn).

Bij vuurtorens op het land is de hoogte in meters aangegeven; zo niet, dan betreft het een lichtschip of lichteiland.


ZG = zichtbaarheidsgrens bij helder weer
LS = lichtsterkte in 1000 kaars

lichtcode:

w = n witte schittering
r = n rode schittering
g = n groene schittering

xW = x seconden wit licht
xR = x seconden rood licht
xG = x seconden groen licht

y = (tussen de lichten in) y seconden donker

Hypothetisch voorbeeld:
www107W5 wil zeggen: drie witte schitteringen, 10 seconden donker; 7 seconden wit licht, 5 seconden donker. Hierna begint de cyclus opnieuw.

Een grafische voorstelling van de lichtcodes staat aan het einde van dit vuurtoren-overzicht.


1. Alfabetische lijst

 1. Alerbx (gemeente Alerb-Lest; water Zmbara-zee) {M 07}
  Eerste baken 1940; hoogte 22 m; ZG 36 km

  LS=100; 6W66W12

 2. Colostiy (gemeente St.Colostiy; water Hurt-strett) {H 11}
  Eerste baken 1843; hoogte 41 m; ZG 36 km

  LS=2800; www10

 3. Crbarsegg (gemeente Crbars; water Ef Moneetass) {K 11}
  Eerste baken 1852; hoogte 47 m; ZG 29 km

  LS=60; 5W102W10

 4. Crnze-Prof (gemeente Aflif; water Ef Mitrameesta) {K 10}
  Eerste baken 1790; hoogte 38 m; ZG 15 km

  LS=160+170; r10r10

 5. Ef Prenses (gemeente Kurriy; water Atl.Oceaan (Ef Laboh)) {B 05}
  Eerste baken 1911; hoogte 44 m; ZG 34 km

  LS=120; 3W76W7

 6. Flepiyi (gemeente Flepiyi; water Kjoep-strett) {L 07}
  Eerste baken 1921; hoogte 67 m; ZG 36 km

  LS=4000; ww5w5

 7. Garosiyg (gemeente Garos; water Atl.Oceaan) {L 13}
  Eerste baken 1997; hoogte 41 m; ZG 37 km

  LS=170; 3W610W6

 8. Girdesegg (gemeente Girdes; water Skiyl-zee) {L 09}
  Eerste baken 1956; hoogte 56 m; ZG 33 km

  LS=5500; g4
  Zie ook de rune Liyroty-Vender.

 9. Gvmpa (gemeente Teta; water Zee rifo Tano) {I 13}
  Eerste baken 1951; hoogte 15 m; ZG 32 km

  LS=90; 5W5www9

 10. Half (gemeente Teujan; water Gubina-zee/Atl.Oceaan) {M 03}
  Eerste baken 1834; hoogte 76 m; ZG 34 km

  LS=2000; w5

 11. Heboretaka (gemeente Kjutiy; water Gubina-zee/Atl.Oceaan) {M 04}
  Eerste baken 1946; lichtschip; ZG 20 km

  LS=1500+700; rrr5rrr10

 12. Hereo (gemeente Br; water Atl.Oceaan) {A 03}
  Eerste baken 1805; hoogte 59 m; ZG 37 km

  LS=5000; ww6

 13. Kjoeplas (gemeente Qualeja; water Kjoep-strett) {K 06}
  Eerste baken 1835; hoogte 75 m; ZG 34 km

  LS=850; 3R5

 14. Kjpurka (gemeente Lift; water Kjpur-zee) {E 03}
  Eerste baken 1934; lichtschip; ZG 37 km

  LS=210; 5W51W2

 15. Knrbol (gemeente Knolbol; water Atl.Oceaan (Ef Laboh)) {B 07}
  Eerste baken 1962; hoogte 50 m; ZG 35 km

  LS=100; 2W66W2

 16. Kolai-Lb (gemeente Xoe; water Zee rifo Tano) {G 13}
  Eerste baken 1690?; hoogte 35 m; ZG 32 km

  LS=2400; www5w10

 17. Krsnyf (gemeente Tanbr; water Lompik-zee/Atl.Oceaan) {J 01}
  Eerste baken 1820; hoogte 55 m; ZG 30 km

  LS=1050+160; ww103W10

 18. Laboh (gemeente Korif; water Korif-knurfel) {C 08}
  Eerste baken 1811; hoogte 39 m; ZG 35 km

  LS=4000; w3ww3www8

 19. Lchiy (gemeente Eratiyft; water Lompik-zee/Atl.Oceaan) {L 01}
  Eerste baken 1902; hoogte 67 m; ZG 33 km

  LS=200; 3W10

 20. Larmin (gemeente Gret; water Ef Larmin) {H 07}
  Eerste baken 1755; lichteiland; ZG 40 km

  LS=450; 4G22G10

 21. Mclajoh (gemeente Ekkrey; water Hurt-strett) {G 12}
  Eerste baken 1844; hoogte 30 m; ZG 32 km

  LS=300; 4W6

 22. Mikentall (gemeente Mikentall; water Ef Larmin) {H 05}
  Eerste baken 1910; hoogte 56 m; ZG 34 km

  LS=3260; ww3ww10

 23. Moneetass-cap (gemeente Gasky; water Ef Moneetass) {I 13}
  Eerste baken 1862; hoogte 15 m; ZG 25 km

  LS=150+300; 2R62R6

 24. Ngtc (gemeente Piroes; water Ef Zverosta) {F 10}
  Eerste baken 1948; hoogte 25 m; ZG 30 km

  LS=190; 3W43W103W63W10

 25. Ninker-Oo-Pazzosti (gemeente Wena; water Ef Larmin/Wena-terf) {G 04}
  Eerste baken 1921; hoogte 70 m; ZG 28 km

  LS=85; 1W51W102W52W10

 26. Opper-cap (gemeente Edprof; water Lompik-zee) {L 03}
  Eerste baken 1706; hoogte 54 m; ZG 27 km

  LS=1080; g3gg3

 27. Otnocki (gemeente Lift; water Atl.Oceaan (Ef Mora)) {F 02}
  Eerste baken 1854; hoogte 47 m; ZG 31 km

  LS=80; 4W104W4

 28. Parmu (gemeente Vlament; water Lompik-zee) {K 02}
  Eerste baken 1926; hoogte 60 m; ZG 36 km

  LS=3000; www5www10w5

 29. Piyyaka (gemeente Nustiy; water Rurf-strett) {G 03}
  Eerste baken 1840; lichtschip; ZG 37 km

  LS=90; 5W21W5

 30. Pl-ager (gemeente Pl (TJP); water Atl.Oceaan (Ef Plks Krg)) {C 01}
  Eerste baken 1904; hoogte 44 m; ZG 36 km

  LS=100; 2W65W6

 31. Qua-Nes (gemeente Qua; water Hildi-fonis/Korif-knurfel) {D 08/09}
  Eerste baken 1962; hoogte 37 m; ZG 34 km

  LS=100; 2W510W5

 32. Reven-cap (gemeente Reven; water Ef Ochert/Ef Zuykenamoefiy) {I 02}
  Eerste baken 1958; hoogte 52 m; ZG 30 km

  LS=90; 5W12

 33. Roesjoh (gemeente Xolestajo (Cltehynne); water Aflif-strett) {H 09}
  Eerste baken 1812; hoogte 28 m; ZG 24 km

  LS=4000; rrrr12rrrr12

 34. olchee (gemeente St.Alycro-Poniy; water Aflif-strett) {J 10}
  Eerste baken 1948; hoogte 65 m; ZG 30 km

  LS=2300+1660; www8ww8

 35. Tano-Rumska (gemeente Tosiy; water Rums-zee) {E 11}
  Eerste baken 1955; lichtschip; ZG 30 km

  LS=110; 2W42W86W8

 36. Tuckr (gemeente Ms.Laer; water Hurt-strett/Ef Vmpiyass) {I 12}
  Eerste baken 1760; hoogte 90 m; ZG 34 km

  LS=70; 4W2
  Zie lijst met de hoogste gebouwen van Spokani.

 37. Tysegg (gemeente Xcramiy; water Atl.Oceaan (Ef Bnriy)) {B 01}
  Eerste baken 1910; hoogte 44 m; ZG 35 km

  LS=2150; ww2ww5ww10

 38. Vlociys (gemeente Milbo; water Gubina-zee/Reee-terf) {L 04}
  Eerste baken 1833; hoogte 24 m; ZG 20 km

  LS=1200; rr10

 39. Vliy (gemeente Liyrotyka; water Hoggebim-fonis) {K 09}
  Eerste baken 1912; hoogte 27 m; ZG 18 km

  LS=1540; w5

 40. Wefot-cap (gemeente Autaniy; water Rums-zee/Zee rifo Tano) {F 12}
  Eerste baken 1750; hoogte 26 m; ZG 27 km

  LS=70+50; 3W23W5

 41. Yfte (gemeente Minde; water Zobid-strett/Rums-zee) {G 10}
  Eerste baken 1908; lichteiland; ZG 30 km

  LS=5500; gg10gg5

 42. Zmbaraka (gemeente Husta; water Zmbara-zee/Atl.Oceaan) {N 06}
  Eerste baken 1897; lichtschip; ZG 33 km

  LS=1000+80; 4R3rr3

 43. Zuykena (gemeente Tunbas; water Atl.Oceaan (Ef Manta-Ochert)) {G 02}
  Eerste baken 1723; hoogte 68 m; ZG 40 km

  LS=5000; w10w2

 44. Zverosta (gemeente Xalf; water Rums-zee) {E 10}
  Eerste baken 1855; hoogte 25 m; ZG 29 km

  LS=40; 5W10

 45. Zvomina (gemeente Yfte; water Ef Zverosta) {F 10}
  Eerste baken 1941; hoogte 19 m; ZG 27 km

  LS=80+60; 2W53W5


2. Kaart en schema

Het maximum bereik dat op deze kaart met gele cirkels is aangegeven, geldt alleen
in de meest ideale omstandigheden (heldere, pikdonkere nachten en geen obstakels).
Heuvels en bergruggen kunnen ervoor zorgen dat het licht niet overal op zee zichtbaar is.

Dit kaartje klopt niet: nr 24 (Ngtc) ontbreekt;
nr 33 t/m 46 hadden moeten zijn: nr 32 t/m 45.

Deze vuurtorenkaart dient slechts als illustratie bij dit SPARC-bestand; voor navigatie
op zee mag uitsluitend gebruikgemaakt worden van de officile zeekaarten die worden
uitgegeven door het Ruts-crtografij-Buro in Trofy.


Lichtcodes


3. Opgeheven vuurtorens

Een beknopt overzicht van nog bestaande torens en runes die ooit als vuurtoren dienst hebben gedaan.

 1. Liftkar Garosiyg (gemeente Garos; water Atl.Oceaan) {L 13}
  Eerste baken 1865; hoogte 80 m

  In juli 1997 gedoofd; vervangen door nieuwe toren, zie Garosiyg en bestand Torens.

 2. Nora-seert (gemeente Tr; water Rums-zee/Zobid-strett/Hurt-strett) {G 10}
  Eerste baken ca. 1800; hoogte ca. 15 m

  Kasteel op de landtong bij Tr, waarvan de toren tussen ca. 1800 en 1922 als vuurtoren dienst heeft gedaan. Tegenwoordig een rune (van de toren is vrijwel niets meer over); zie bestand Runes.

 3. Rsterhynne (gemeente Astiy; water Ef Larmin) {G 08}
  Eerste baken 1821; hoogte 41 m

  In augustus 1972 gedoofd; zie bestand Torens.

 4. onegg (gemeente Lassos; water Ef one) {M 04}
  Eerste baken ca. 1880; hoogte 37 m

  Bij de noordelijke ingang van het Kjutiy-kanaal; in maart 1963 gedoofd; zie bestand Torens.

 5. Strmpaiy-cap (gemeente Aequet; water Zee rifo Tano) {G 13}
  Eerste baken 1766; hoogte 16 m

  Kasteel op de Strmpaiy-cap, waarvan de toren tussen 1766 en 1858 als vuurtoren dienst heeft gedaan. Tegenwoordig een rune; zie bestand Runes.

 6. Tina-taris (gemeente Tina; water Kjpur-zee) {C 02}
  Eerste baken 1855; hoogte 24 m

  Op de landtong bij Tina; in 1944 gedoofd en sinds 1952 een uitkijktoren; zie bestand Torens.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 07 jul 1995

naam van vuurtorens/lichtschepen - DICTIO {N} - 31.03.06