Spokanisch Archief

INSTITUTEN
Zie ook
Organisaties en verenigingen
Hoger onderwijs voor instituten gelieerd
aan onderwijsinstellingen
 
Terug naar
Bouwwerken
 
Status: Concept-bestand. Wellicht moeten deze items elders ondergebracht worden.
 

The Famon's University,
Zelzakiy

 

Instituten die als zodanig op de deelkaarten zijn aangegeven.
Het gaat hier om internaten, opleidingsinstituten, inrichtingen, kazernes, enzovoort. Waar mensen vanwege een handicap, om medische of sociale redenen, vanwege onmaatschappelijk of crimineel gedrag, enzovoort dienen te verblijven, waar bijzondere opleidingen worden gegeven of waar een bepaalde culturele, religieuze of sektarische stroming wordt beleden.

Dit is nog een provisorische archivering, die verder moet worden uitgewerkt. In principe moeten
alle instituten aanklikbaar worden en elders in het archief worden beschreven.

In SPARC zijn genoemd:

- Efantoiy-hŰfrue-feslosos (jongereninternaat), Roensa-plep 118, 4003-Amahagge. {ama-296}
Zie regiokaart Amahagge

- Sinto-Emilaniy (jongensinternaat), Luna-plep 78, 1600 Korif.
OfficiŽle naam: Romise-c‚toliyc Fes-koles furt Hajajans Sinto-Emilaniy (HiŽronymus Emiliani (1481-1537) is de patroonheilige van de wezen)
Zie regiokaart Korif Tulˇnn

- Sinto-Sofja (meisjesinternaat), Luna-plep 81, 1600 Korif.
OfficiŽle naam: Romise-c‚toliyc Fes-koles furt Pirinins Sinto-Sofja (Sophia van ThraciŽ (10e eeuw) hield haar huis open voor armen, zieken en wezen)
Zie regiokaart Korif Tulˇnn


   Voorbeeld van een gezondheidsinstelling (groen huisje) en een algemeen instituut (paars huisje) op een deelkaart.


Sanatoria, revalidatiecentra en overige gezondheidsinstellingen (groen huisje op de deelkaarten) zijn in onderstaande tabel met een G aangegeven. Overige instituten (paars huisje) met een I.

 ItemLocatieGemeenteDeelkaart-  Aanduiding
    nummrop kaart
I volkshogeschooldorp Zee-seertMs.Bˇnˇr {B 01}zampŰr-zrazos  
I Opvoedingstehuis voor Jongeren --Flento {B 03}SJoN
sanatoriumbij Azˇro-meerLammafin {B 04}sanatorym
I militair instituut--Teujo {D 09}Gapochiy
I Katholiek Instituut voor
  Jongens en Meisjes
TegtoKeunee {E 07}CIHEP
G Blinden- en DoveninstituutTegtoKeunee {E 07}BiDŰc
G revalidatiecentrum--Krea {E 09}nerkonsťrt
I seminarie--Xalf {E 09}TeolI
G revalidatiecentrum--Xaqua {F 03}nerkonsťrt
I Inst. v. Geestelijk Evenwicht--Jel‚ {F 12}IJQ
I militair instituuteil. RurfAndel {G 03}Rurf
I strafkampeil. RurfAndel {G 03}Rurf
I strafkampeil. RurfAndel {G 04}Rurf
I volkshogeschoolZA Erg‚ntWena {G 04}zampŰr-zrazos
I volkshogeschoolŘpor-DoeTona a/e Gr‚t  {G 07}zampŰr-zrazos
I Internaat voor moeilijk
   opvoedbare kinderen
Qumk-nutterA‚stiy {G 08}FJomhŰ
I Cultureel en Artistiek
  Vormingscentrum
--Minde {G 09}VCKZ
I militair instituut--Jedenfals {H 03}Jedenfals
G psychiatrische inrichting--Michta {H 09}BWS
G sanatoriumeil. Hupster Hurt Ekkreöy {H 12}sanatorym
G Ontwenningsinstituut voor
  Alcohol en Drug
Ef Kolai Prusot–ebantiy {I 05}IIST
G sanatorium--–or‚s {I 07}sanatorym
I The Famon's UniversityFesfŰrestaZelzakiy {I 07}Famon's
I Inst. v. Ergynische Cultuuraan FiraniFrezzet {I 08}IEC
I militair instituut--–amŰ {I 09}Firani-delta
I Inst. v. Geestelijk EvenwichtSt.DiazEf üchis {I 11}IJQ
G sanatorium--Afacha {J 04}sanatorym
G revalidatiecentrum--St.Feuty {J 04}nerkonsťrt
I volkshogeschoolin RŰfta-woudL‚f {J 06}zampŰr-zrazos
I Inst. v. maatschappelijke
  en sociale opvang
--Onent {J 07}IncŰsofa
I Vakantiekolonie voor
  achtergestelde kinderen
bij Meert‚Cˇrbar‚s {J 11}Meert‚
I Inst. v. Lichamelijke
  Opvoeding
W‚fer-zuftHalaresto {J 11}IFF
I sportinstituut--ürbŰ {K 05}sport-instituöa
I militair instituut--Meen {L 01}Ef Eent-äarks
G psychiatrische inrichting--Leeserf {L 05}BWS
I militair instituutBlefgrŻsJareuc‚ {L 07}Opper-Girdes
I militair instituutBlefgrŻsJareuc‚ {L 07}Opper-Girdes
I volkshogeschool--Girdesef {L 09}zampŰr-zrazos
I militair instituuteil. ProckˇvePrus {M 04}Prockˇve

 

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 18 sep 2007

namen van instituten - DICTIO {N} - 30.01.06