Spokanisch Archief

DOUANEBEPALINGEN: informatie voor reizigers
Zie ook
Politie en douane

Gerelateerd bestand
Toegang tot SpokaniŽ
 

Dit bestand
1. Reisdocumenten
2. Deviezen
3. Invoer in SpokaniŽ
4. Uitvoer uit SpokaniŽ
 
Status: Nog niet aangepast aan de situatie in 2014.
 

De hier genoemde regels en bepalingen zijn primair bedoeld voor personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit. Omdat personen met deze nationaliteit ook woonachtig kunnen zijn in andere landen dan Nederland of BelgiŽ, of via andere landen naar SpokaniŽ kunnen reizen, worden hier ook regels en bepalingen opgenomen die niet strikt gerelateerd zijn aan Nederland en BelgiŽ.

Alle regels en bepalingen die in dit bestand zijn genoemd, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Buitenlandse ontwikkelingen kunnen het beleid beÔnvloeden. Zo zal de opheffing van de quarantainebepalingen voor de invoer van huisdieren in Groot-BrittanniŽ ook de Spokanische regelgeving minder streng maken, anderzijds kunnen zaken als internationaal terrorisme of epidemieŽn (mond- en klauwzeer; vogelgriep!) weer tot extra strenge maatregelingen leiden, zeker als ze door de Verenigde Staten worden opgelegd.
Voor de meest recente informatie wordt dan ook verwezen naar de locatie Spokinfo.


1. Reisdocumenten

Iemand die niet de Spokanische nationaliteit bezit en evenmin woonachtig is in SpokaniŽ dient bij het betreden van SpokaniŽ de volgende documenten aan de douaneambtenaar te tonen:

Voor personen woonachtig in de Europese Unie (1):


(1) Overal waar in dit bestand "Europese Unie" staat, worden ook de volgende staten inbegrepen: Andorra, FaerŲer, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland.

De Spokanische overheid zou het liefst per land willen bepalen of een visum vereist is. In dat geval zouden de armere landen van de EU (dus met name de voormalige Oostblokstaten) aan een visumplicht moeten geloven. Een dergelijk onderscheid is echter onmogelijk, omdat er door het Verdrag van Schengen geen grenzen binnen de EU meer bestaan en alle landen daarom identiek behandeld moeten worden.


Voor personen niet woonachtig in de Europese Unie (2):


(2) Dit geldt dus ook voor personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit die niet in hun eigen land wonen.

Kinderen hebben, ongeacht hun leeftijd, altijd een eigen paspoort nodig. Bijschrijven op het paspoort van een van de ouders is niet meer toegestaan (dit is een internationale regel). Als een moeder/vader een andere achternaam heeft dan haar/zijn minderjarige kind, en dat kind reist samen met de moeder/vader, dienen de Spokanische autoriteiten formeel te controleren of er daadwerkelijk sprake is van een ouder-kindrelatie. Dit om kindontvoeringen tegen te gaan.


Voor personenauto, motor of scooter:


Voor bromfiets:


Voor caravan, bagage-aanhangwagen of boot-aanhangwagen met of zonder boot:


Documenten gemarkeerd met *
Inwoners van Nederland en BelgiŽ kunnen deze documenten aanvragen bij de (toeristische) Vertegenwoordiging van SpokaniŽ:

Spooksoliy LozŰstjemm
spolo@spooksoliy.sp

Let op: Spokanische ambassades en consulaten houden zich primair met internationale politieke, economische en culturele betrekkingen bezig; niet met toerististische aangelegenheden.
Voor de aanvraag van een visum moet formulier V-03 ingevuld worden; voor een tijdelijk toegangsbewijs formulier F-02; voor een WA-verzekering formulier L-88; voor een vaarvergunning formulier N-7.
De Spokanische WA-verzekering is ook af te sluiten aan de grens (formulier L-90).

Sinds november 2001 wordt de Groene Kaart in principe ook in SpokaniŽ geaccepteerd, maar in de praktijk geldt dat alleen voor de Groene Kaarten uit de "oude" lidstaten van de EU. Reizigers uit de EU-lidstaten van het voormalige Oostblok zullen een Spokanische WA-verzekering moeten afsluiten.
Een algemeen geldende regel is niet te geven. Actuele informatie is te vinden op de locatie Spokinfo. .
Voor een WA-verzekering en zaken met betrekking tot een niet-Spokanische Groene Kaart, zie ook het Spokanische Bureau van het verbond van motorrijtuigverzekeraars (ürlat-insŻratjen-roefto rifo ef Kindistee Spooksoliy, www.yrlatinsroe.sp).


Bij verlies of diefstal van een of meer reisdocumenten dient men zich direct te wenden tot de plaatselijke politie en (indien aanwezig) tot de vertegenwoordiging in SpokaniŽ. Zie de overzichten van de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland en BelgiŽ.

Als door onvoorziene omstandigheden (ziekte, natuurramp, ongeluk) een langer verblijf in SpokaniŽ noodzakelijk is dan het visum toestaat, dient men zich onmiddellijk te wenden tot een van de "Staatbureaus" (Stat-buro), te vinden in alle grotere plaatsen die de status van "rechtszetel" hebben.


2. Deviezen

Spokanisch geld (munteenheid: herco, onderverdeeld in 100 toeftos) kan aangeschaft worden bij de kantoren van de Spokanische Bank (Spooksoliy Benc, SB) en bij de Staatswisselkantoren (Stat-noftate-ofiss, SNO) die in de meeste grotere plaatsen, en verder in veel postkantoren en op stations zijn te vinden. Spokanische munten en bankbiljetten mogen het land niet verlaten!

Vanaf 1 januari 2002 accepteren de SB en de SNO de volgende buitenlandse valuta:


(Tot 1 januari 2002 werden in plaats van de euro's alleen Duitse marken en Franse franken geaccepteerd.)

Bovendien worden gangbare reischeques (travellercheques, uitgeschreven in euro's of dollars) geaccepteerd. Wil men andere valuta voor herco's inwisselen, dan is dit (tegen een onvoordelige koers!) slechts mogelijk bij:

Spokanische Bank (hoofdkantoor) ē Milano-krum 11 ē 3001-Hirdo ē Tf (010) 2185621
SNO (hoofdkantoor) ē R‚gt-plep 35 ē 6400-Husta ē Tf (052) 3816063

Informeer van te voren naar openingstijden, te berekenen commissies en andere zaken die u wellicht kunnen doen besluiten om van de wisseltransactie af te zien! U kunt bij de opgegeven telefoonnummers in het Engels terecht.

Waardepapieren als (euro)cheques, girobetaalkaarten en dergelijke kunnen in SpokaniŽ niet verzilverd worden (de meeste zijn trouwens niet meer in gebruik). Creditcards en bankpasjes om te pinnen worden in toeristische gebieden en de zakelijke wereld over het algemeen geaccepteerd, en ook het aantal betaalautomaten neemt elk jaar toe. Niet alleen in de grotere plaatsen, maar ook elders, kunt u steeds vaker "geld uit de muur" halen.

Het aantal herco's dat men bij het verlaten van het land terugwisselt mag nooit groter zijn dan het aantal herco's dat men tijdens de vakantie voor buitenlandse valuta ontvangen heeft. Om aan te tonen hoeveel herco men voor buitenlandse valuta ontvangen heeft, dient men alle kwitanties die de SB en de SNO bij wisseltransacties afgeven, goed te bewaren en bij terugwisseling te tonen. Dit geldt ook voor de kwitanties die u uit een betaalautomaat ontvangt (hierom moet expliciet gevraagd worden!).

Bovenstaande regels kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. De meest recente informatie vindt u op de locatie Spokinfo.


3. Invoer in SpokaniŽ

De volgende zaken zijn beslist verboden om in SpokaniŽ in te voeren:


De volgende zaken mogen tot een bepaalde hoeveelheid ingevoerd worden:


Alcohol, tabak en drugs
De minimumleeftijd om tabak te mogen kopen en roken, en om wijn en bier te mogen kopen en drinken is 17 jaar. De minimumleeftijd om sterke drank te mogen kopen en drinken is 18 jaar.
Ooit was de minimumleeftijd voor alle genotsmiddelen 16 jaar. Dat is vervolgens verhoogd tot 18 jaar, en sinds 2010 is de leeftijd voor bier, wijn en tabak weer verlaagd tot 17 jaar. Anno 2014 wordt gesuggereerd om de minimumleeftijd voor alle categorieŽn weer te verhogen tot 19 of zelfs 20 jaar. Al deze veranderingen lijken zo arbitrair dat de douane niet al te streng optreedt, mits men ouder is dan 16 jaar.
De handel in soft- en harddrugs, en het gebruik ervan, is verboden. Maar het roken van hasj en wiet wordt (met name in de grote steden) gedoogd. Echter, het is streng verboden om drugs het land in of uit te voeren.


(Huis)dieren:

De officiŽle regels zijn nog steeds dat (huis)dieren SpokaniŽ niet binnen mgen tenzij ze onmiddellijk bij de douane voor quarantaine afgegeven worden. Dieren blijven minimaal 6 maanden in quarantaine en de kosten hiervoor zijn zeer hoog. Voor toeristen is het daarom niet interessant om een huisdier mee te nemen.
De versoepelde quarantaineregels in Groot-BrittanniŽ en de rest van Europa hebben ertoe geleid dat ook de Spokanische douane wat soepeler is met betrekking tot de toelating van honden die door toeristen worden meegenomen. Honden die aan alle eisen voldoen om in Groot-BrittanniŽ toegelaten te worden, mogen in principe ook SpokaniŽ binnen.
De meeste rederijen zijn echter (nog) niet bereid om huisdieren aan boord van de veerboten toe te laten. Al mogen honden SpokaniŽ dus binnen, het is zeer lastig om ze erheen te vervoeren.

Voor de meest recente regels en bepalingen wordt verwezen naar de locatie Spokinfo.


4. Uitvoer uit SpokaniŽ

De volgende zaken zijn beslist verboden om uit SpokaniŽ uit te voeren:


De volgende zaken mogen tot een bepaalde hoeveelheid uitgevoerd worden:


Bedenk dat zaken die (beperkt of onbeperkt) uitgevoerd mogen worden, niet altijd (in onbeperkte mate) ook in een ander land ingevoerd mogen worden! Dit geldt met name voor tabakswaren en alcoholische dranken.

(Huis)dieren:

In SpokaniŽ geboren huisdieren mogen uitgevoerd worden als ze een inentingscertificaat en een geboortebewijs van een dierenarts bezitten. Houd er rekening mee dat de meeste rederijen geen huisdieren op hun veerboten toestaan.
Denk er verder aan dat de regels in Ierland en Groot-BrittanniŽ om huisdieren toe te laten, strenger kunnen zijn dan die in bijvoorbeeld Nederland en BelgiŽ. Als u met een huisdier vanuit SpokaniŽ via Ierland en Groot-BrittanniŽ naar de Benelux reist, zult u dus rekening moeten houden met zulke strengere regels.


Informatie:

Nadere informatie met betrekking tot reisdocumenten en douanebepalingen is te lezen op:

Nederland: www.spokinfo.nl
SpokaniŽ: www.duanninfo.sp

Of stuur een e-mail naar:

Nederland: zie Contact
SpokaniŽ: info@duann.spok.sp

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 03/04/05-230381 ē SPARC 09 okt 1995