Spokanisch Archief

BESTUUR: adressen van instanties
Bestandsgroep Bestuur
Bestuurlijke indeling
Bestuur: adressen van instanties
Bestuur: namen van personen

Terug naar
Politiek
Adressen
 

Dit bestand
1. Tangodâm
2. Hôzesy
3. Leblâ
4. Overige adressen
 
Status: Alle telexnummers zijn vervallen. Voeg e-mail toe.
 

1. Tangodâm (Landsregering)

De Volksvertegenwoordiging (Zâmporementec) zetelt in het Huis van de Volksvertegenwoordiging (Zâmporementec-seert). Politieke partijen en volksvertegenwoordigers hebben hier hun kantoren en werkkamers. Openbare vergaderingen worden gehouden in de Veraquandro-zaal. Adres:

Milano-krum 70 • 3001-Hirdo • Tf (010) 2321715 • Fx (010) 7070984
ingang openbare tribune (Veraquandro-zaal): Milano-krum 68

De Eilandsafgevaardigden (Stamero) zetelen in het Huis van Afgevaardigden (Lozôstjemm-seert). Er is hier een kleine vergaderzaal met openbare tribune, die ook wel voor andere bijeenkomsten (zoals hoorzittingen van Onderzoekscommissies) gebruikt wordt. Adres:

Avenű Rifo Florino 23 • 3001-Hirdo • Tf (010) 2322919 • Tx 321500
ingang openbare tribune: Avenű Rifo Florino 25

Het Kabinet (źrtâness) (alle ministers en hun adviseurs) voeren hun gemeenschappelijke vergaderingen en besprekingen in de Lindokiy-zaal (onder voorzitterschap van de Minister-president). Ook hier is een openbare tribune. Adres:

Milano-krum 80 • 3001-Hirdo • Tf (010) 2321623 • Fx (010) 7074837 • Tx 383851
ingang openbare tribune: Milano-krum 84

Voor de adressen van alle ministeries, zie Ministeries en namen van ministers.


2. Hôzesy (Eilandsbestuur)

Het Eilandsbestuur bestaat uit het Eilandshoofd (Mejôje), de Eilandenraad (Consyl), de Districtsafgevaardigden (Beltstamero) en de Raad van Advies (Beltâtviss). Het bestuur zetelt in het Eilandshuis (Ileset-seert) in de hoofdstad van het eiland, en wel:

Berref • Huron III-lirrotiy 3 • 3100-Blort • Tf (030) 4841177 • Tx 319248
Liftka • Môliy-plep 25 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2857911 • Tx 423737
Br˙r • Ef Mittors 2 • 6000-Girdesef • Tf (050) 2034200 • Tx 605021
Tigof • Zobidâ-pola 120 • 7001-Tsjech • Tf (070) 2003422 • Tx 720644
Lomky • Mârket-lirrotiy 1 • 8000-Gasky • Tf (080) 2309575 • Tx 817063
Teujan • Trull-mirra 34 • 6300-Lor • Tf (060) 2128212 • Tx 635200
Garos • Nenatumtiy-mirra 5 • 7200-Garos • Tf (090) 2018921 • Tx 724602


3. Leblâ (Districtsbestuur)

Het Districtsbestuur bestaat uit het Districtshoofd (Kjelef), de Districtsraad (Beltconsyl), de Gemeenteafgevaardigden (Sustamero) en de Raad van Advies (Reppemeeg). Het bestuur zetelt in het Districtshuis (Distrycc-seert) in de hoofdstad van het district, en wel:

Tjemp • Fermen-plep 44 • 1001-Bôrâ • Tf (031) 2692411 • Tx 118354
Plefô • Plâkom˙-plep 3 • 1600-Korif • Tf (034) 3495200 • Tx 164529
Bloi • Liftâ-plep 100 • 3200-Lift • Tf (067) 2917652 • Tx 323329
Ziyp • Plano-pola 22 • 3400-Minde • Tf (038) 2142536 • Tx 345800
Munt • Ef Ronter Arâbe 2 • 2000-Hildi • Tf (087) 2261321 • Tx 208276
Ales • Flipflor-lirrotiy 5 • 4100-Tunbas • Tf (044) 2962122 • Tx 418276
Jelafo • Ef Prestec 55 • 5300-Aflif • Tf (047) 2072404 • Tx 536831
Ben(Districtsbestuur) Nar Korda-plep 43 • 5100-Mollefin • Tf (045) 2034777 • Tx 512828
          (Districtsraad) Nar Korda-plep 61 • 5100-Mollefin • Tf (045) 2034777 • Tx 512828 • Zie afbeelding
Renô • G˙rt-mirra 34 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2730301 • Tx 524888
Litii • Mintepot Kleter-mirra 3b • 6200-Milbo • Tf (051) 2047822 • Tx 623576
Flenazjekk • Girdestona-plep 121 • 6100-Tuűn • Tf (050) 2624951 • Tx 615846
Neno • Vildul-mirra 4 • 7300-Zest • Tf (070) 4432111 • Tx 736915 • (zie nummer 20 op de Gebouwenkaart van Zest)
Flâp • Belt-Covent-weg 33 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2108255 • Tx 712526
Kina • Distrycc-weg 6 • 8100-Jatty • Tf (081) 3627179 • Tx 819071
Neze • Opper Kryobiy-weg 4 • 8200-Trofy • Tf (083) 2276591 • Tx 828309


4. Overige adressen

De bestuurskantoren en departementen van de verschillende eilands- en districtsbesturen bevinden zich over het algemeen in de hoofdsteden van de eilanden of districten. Sommige instanties zijn in een andere plaats binnen het eiland of district gehuisvest.
Hieronder zijn alleen de adressen opgenomen van bestuurskantoren die ergens in het Spokanisch Archief zijn genoemd. Sommige instanties worden (ook) vermeld in het bestand Organisaties en Verenigingen.
Tussen rechte haken [..] staat het aanklikbare nummer waarmee de instantie op de Centrumkaart van Amahagge is aangegeven.

Liftka

Tangotseerts (Regeringsgebouwen) • [17]
Avenű-Sinto-Trymt 35-37-39 / Moestof-plep 1A-B / Brefkôch-plep 1-2-3 • 4004-Amahagge
• Tf (040) 2817777 • Fx (040) 2817778
Een rommelige aaneenschakeling van een voormalig klooster, een gevangenis, enkele herenhuizen en wat nieuwbouw. De oudste delen dateren uit ca. 1610, de nieuwste uitbreiding uit 1966.
Het adres Moestof-plep 1A-1B is te vinden op een brief aan Hans ten Broeke, in de oude ordner SPOKA, onder de S bij "stat")


Stat-buros

Gemeenten die niet de status van rigts˙rt hebben, mogen een aantal administratieve handelingen niet zelf verrichten; hiervoor moet de burger naar een Stat-buro, een kantoor van de Rijksoverheid, gevestigd in de rigts˙rt waaronder de gemeente waar men woont ressorteert. Een van de zaken waar een Stat-buro verantwoordelijk voor is, is de uitgifte van kentekens voor motorvoertuigen. Deze kentekens worden vervolgens centraal geadministreerd bij het Kindisiy Kűfôs-buro te Amahagge. Ook kentekenbewijzen en rijbewijzen worden door deze instantie verzorgd.

Amahagge
Kleter Stat-buro • Havôteji-mirra 94 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2885738 • [53]
Tot 1985 was het Staatsbureau gevestigd aan de Ossagenis-plep 21-23. Omdat dit gebouw te klein werd, is het Staatsbureau verhuisd naar het huidige adres, met de toevoeging kleter ("nieuw"). Op het vorige adres zit tegenwoordig het Cultureel Bureau.


Stat-Zampôr-Hennt˙rt

De hierboven genoemde telefoon- en telexnummers zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden (zowel het krijgen als het geven van informatie). Voor persoonlijke vragen, problemen en klachten met betrekking tot welke bestuurlijke instantie dan ook kan elke burger zich (uitsluitend schriftelijk of per e-mail) richten tot een landelijk opererend bureau, de Stat-Zampôr-Hennt˙rt (letterlijk: Retourtje Overheid-Volk):

post: Pôstbôx 111 - 3100-Blort • e-mail: info@henntyrt.com
Tf (030) 4438011 of (gratis) 017-54321 • Fx (030) 4438076

Ook hier geldt dat het telefoonnummer uitsluitend bestemd is voor informatieve doeleinden (bijvoorbeeld als u niet weet aan welke instantie u moet schrijven of e-mailen). Als u een brief schrijft, zet op de envelop ter attentie van welke instantie de brief bestemd is. Als u een e-mail stuurt kunt u in plaats van "info" voor het apenstaartje ook de naam van het eiland of district invullen, als u de eilandsregering resp. de districtregering wilt benaderen. Bijvoorbeeld: als u de Mejôje of een Beltstamero van het eiland Tigof wilt benaderen, stuurt u een e-mail aan: tigof@henntyrt.com.

Sinds 2008 wordt Stat-Zampôr-Hennt˙rt een "communicatiekoepel" genoemd, waaronder nu ook de ombudsmannen, Liysta en de DPH ressorteren. Dus alle informatie en communicatie met betrekking tot de overheid gaat nu via deze instantie. Zie ook Stat-Zampôr-Hennt˙rt in het overzicht met organisaties.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 39-180182 • SPARC 03 dec 1989

straatnaam - STRATENL.HTM - 31.08.05
straatnaam+nummer - STRATENO.HTM - 31.08.05
tel.nummer - TELLIJST.HTM - 31.08.05
telexnummer - TEXLIJST.HTM - 31.08.05
internet - WEBEMLYS.HTM - 31.08.05