Spokanisch Archief

DOCUMENTEN
Zie ook
CategorieŽn weggebruikers
Kentekens
Toegang tot SpokaniŽ
 
Dit bestand
 
1. Identiteitsbewijzen
2. Burgerlijke stand
3. Paspoorten
4. Invalidenpassen
5. Rijbewijzen
 
6. Kentekenbewijzen
7. Parkeervergunningen
8. Immigratiebewijzen
9. Monsterboekjes
 

In dit bestand worden diverse documenten behandeld en getoond. De documenten worden beschreven en verder worden ook de procedures voor aanvraag, verlenging en mutaties uiteengezet. Voor zover SPARC afbeeldingen beschikbaar heeft, worden deze getoond. Het kan gaan om weergaven van originele documenten, dan wel om voorbeeldafbeeldingen zoals de Spokanische overheid die heeft vastgelegd.

N.B. In de afbeeldingen van de documenten kunnen lettertype en lettergrootte afwijken van die in de originele documenten, indien dit de leesbaarheid op het computerscherm ten goede komt.


1. Identiteitsbewijzen


Voorzijde

Achterzijde

Watermerk

Model 1974
Effen bruin met een watermerk; werd met schrijfmachine ingevuld. Formaat: 84 x 104 mm.
Model 1979
Lichtgroen gemarmerd; geen watermerk, maar enkele "verborgen" kenmerken; werd met schrijfmachine of matrixprinter ingevuld. Formaat: 82 x 101 mm.

 

Beschrijving van de modellen 771-41T.P6600.80 (lichtbruin, tot 1992) en 772-41T.P6600.90 (lichtbruin, vanaf 1992).

Tekst van het watermerk: "Stat-egen Kindistee Spooksoliy Justiöo".

Identihor (Persoonsnummer: IH of i.h.)
Iedereen die met de Spokanische nationaliteit in SpokaniŽ geboren wordt krijgt sinds 1972 bij de geboorte een nummer, bestaande uit 11 cijfers. Alle SpokaniŽrs die vůůr 1972 geboren zijn, kregen in 1970 en 1971 een persoonsnummer. Dit persoonsnummer (IH) is opgebouwd uit de volgende cijfers:

 1. De eerste 6 cijfers geven de dag, de maand en het jaar van geboorte aan.
 2. De volgende 3 cijfers zijn een volgnummer (want er worden per dag gemiddeld 200 kinderen geboren). Voor het hypothetische geval dat er op een dag meer dan 999 kinderen worden geboren, en een volgnummer met drie cijfers dus niet toereikend is, is nog geen voorziening getroffen.
 3. De laatste 2 cijfers zijn een controlenummer waaraan ook het geslacht is te zien: mannen krijgen een even controlenummer, vrouwen een oneven nummer.

Voorbeeld: 170435.29319
(laatste cijfer oneven, dus een vrouw; geboren op 17 april 1935, volgnummer 293, controlenummer 19)

Personen met een niet-Spokanische nationaliteit die zich later in het land hebben gevestigd krijgen een 3-cijferig controlenummer, waarbij de laatste 2 cijfers 00 zijn (voor mannen), of 01 (vrouwen).

Voorbeeld: 021048.186500
(laatste twee cijfers 00, dus een niet-Spokanische man, geboren op 2 oktober 1948, volgnummer 186, controlenummer 500)

Extra gegevens: Uit het volgnummer kan opgemaakt worden of iemand ouder dan 100 jaar is. Vergelijk de nummers:

201197.04312 (volgnummer 043 geeft aan dat geboortedatum is 20 nov 1897)
201197.48212 (volgnummer 482 geeft aan dat geboortedatum is 20 nov 1997)

Het controlenummer bevat nog extra informatie die alleen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken (of preciezer: bij het Centraal Openbaar Bevolkingsregister te Blort) bekend is. Zo kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld zien of een buitenlander later vanwege een huwelijk of adoptie de Spokanische nationaliteit heeft gekregen, of iemand genaturaliseerd is, of het om een deel van een tweeling, drieling enz. gaat.

VOORKANT
Identihor: (persoonsnummer)
fam.quanka: (achternaam)
marianor: (n=nee; s=ja)
diŰ-quanka: (voornaam)
mebaror ber: (geboorteplaats)   
sex: (r=man; s=vrouw)
z‚re-zomar: (woonplaats)
religiöo: (geloof)
HR: (nummer, zie Opm. 1)
ACHTERKANT
HR: (nummer, zie Opm. 1)
juftelira tf ked: (geldig t/m)
kote: (code, zie Opm. 2)
eit-mar‚s: (kleur ogen)
hardlapiy: (lengte in cm)
ef stat-r‚viy: (uitgegeven door)
Mipkettos: (uitgifte, zie Opm. 3)
(gemeente)
(afdeling)
(uitgifte-datum)
Kaftos: (leges, afdeling)

Opm. 1 (nummer van identiteitskaart)

Dit nummer is als volgt opgebouwd:

 1. een volgnummer, bestaande uit 3 of meer cijfers
 2. een jaarcode, bestaande uit 1 letter + 3 cijfers
 3. ALLEEN OP DE VOORKANT: een uitgiftecode, bestaande uit 3 cijfers of twee letters

Voorbeelden:
VOORKANT: 62810 P403 - 620 | 8445 G921 - SL
ACHTERKANT: 62810 P403 | 8445 G921

Opm. 2 (code)

Deze code bestaat uit 1 of 2 letters en geeft aan in welk jaar de geldigheid van het document afloopt, volgens onderstaand schema:

A 1970  F 1975  K 1980  P 1985  U 1990  Z 1995
B 1971  G 1976  L 1981  Q 1986  V 1991
C 1972  H 1977  M 1982  R 1987  W 1992
D 1973  I 1978  N 1983  S 1988  X 1993
E 1974  J 1979  O 1984  T 1989  Y 1994

Aa 1996  Fa 2001  Ka 2006  Pa 2011  Ua 2016  Za 2021
Ba 1997  Ga 2002  La 2007  Qa 2012  Va 2017
Ca 1998  Ha 2003  Ma 2008  Ra 2013  Wa 2018
Da 1999  Ia 2004  Na 2009  Sa 2014  Xa 2019
Ea 2000  Ja 2005  Oa 2010  Ta 2015  Ya 2020

In principe is een identiteitskaart precies 10 jaar geldig, maar als er zich wijzigingen in de gegevens van de houder ervan voordoen, moet een nieuwe kaart aangevraagd worden. Dat geldt ook als de pasfoto niet meer lijkt.

Opm. 3 (uitgifte)

Hier wordt de uitgiftecode herhaald, zoals die op de voorkant in het volgnummer is opgenomen (zie Opm. 1).


2. Burgerlijke stand

Elke gemeente houdt een Burgerlijke stand bij (ür‚nteram‚). Hier worden onder meer de volgende gegevens van iedere burger bewaard:

 1. geboorte en overlijden
 2. namen van ouders, voogden en kinderen
 3. huwelijk en scheiding
 4. officiŽle woonadres

Van al deze gegevens kan een uittreksel van de desbetreffende akte worden aangevraagd. Dit moet gebeuren bij de gemeente waar de akte is opgemaakt, dus waar de geboorte, het overlijden en dergelijke hebben plaatsgevonden. Zo bevat een Geboorteakte de volgende gegevens:

 1. gemeente waar iemand geboren is
 2. voornaam en achternaam zoals die bij de geboorte zijn gegeven
 3. geslacht
 4. religie (wordt niet altijd vermeld)
 5. geboortedatum en -plaats
 6. volledige naam van de vader (indien bekend)
 7. volledige naam van de moeder (indien bekend)
 8. overige bijzonderheden, zoals datum van huwelijk en naamswijzingen
  (bijv. vanwege een huwelijk)

Let op dat het Persoonsnummer dat iedereen bij zijn geboorte krijgt, niet op de Geboorteakte staat vermeld. Dit komt doordat een Geboorteakte direct opgemaakt wordt als de moeder of de vader (of een ander die daartoe gemachtigd is) de geboorte van het kind (middels een Aangifteformulier voor een geboorte (Mebafa-publiseros)) bij de Burgerlijke Stand aangeeft. Op dat moment kan het Persoonsnummer nog niet vastgesteld worden omdat er eerst moet worden nagegaan hoeveel andere kinderen er in het hele land op die dag zijn geboren. Het Persoonsnummer is immers voor een deel ook een volgnummer, afhankelijk van het aantal geboortes op die dag. Om dit volgnummer te bepalen is een landelijke administratie van alle geboortes nodig. Dat is de Sentrala Publiyc ür‚nteram‚ (SPü; Centraal Openbaar Bevolkingsregister) te Blort, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vroeger stuurden alle gemeenten ťťn keer per week kopieŽn van alle Geboorteaktes naar de SPü op en duurde het nog minstens twee weken voordat alle gegevens verwerkt waren. Zo kon het wel een maand duren voordat een Spokanische baby zijn Persoonsnummer wist. Tegenwoordig kan dankzij de automatisering en internet zo'n nummer binnen enkele dagen worden gegeven.

Omdat uittreksels van aktes dikwijls ook in het buitenland vereist zijn, is de tekst van de Geboorteakte niet alleen in het Spokaans, maar ook in het Engels, Duits, Frans en Spaans. Extra bijzonderheden zijn dikwijls alleen in het Spokaans, zodat er eventueel toch nog een beŽdigd vertaler aan te pas moet komen als een buitenlandse instantie kennis van zulke gegevens wil nemen.

Zie voorbeeld van een Aangifteformulier voor een geboorte
Zie voorbeeld van een Geboorteakte


3. Paspoorten

SpokaniŽrs die naar het buitenland willen, hebben een paspoort nodig. Men kan dit aanvragen op het gemeentehuis van de gemeente waar men woonachtig is. De gemeente maakt het paspoort zelf aan, maar in de toekomst zal dit veranderen, en zullen de documenten bij een Centrale Paspoortuitgifte worden gemaakt. Een paspoort is altijd 5 jaar geldig en na het inleveren van het aanvraagformulier duurt het nog 3 ŗ 4 dagen voordat men het paspoort bij het gemeentehuis kan ophalen. Men dient dit persoonlijk te doen. In spoedgevallen kan men het paspoort direct meenemen. Het standaardtarief is 21 herco, maar voor een spoedprocedure moet 65 herco betaald worden.
 

Spokanische paspoorten hebben en groen omslag met goudkleurige opdruk. Het wapen is in reliŽf afgebeeld. Paspoorten zijn 93 mm breed en 128 mm hoog. De standaardomvang is 32 bladzijden, maar mensen die erg veel reizen en vaak een visum nodig hebben bestaan er extra dikke paspoorten met 48 bladzijden. Ook diplomatieke paspoorten hebben 48 bladzijden.


Een verlopen paspoort dient bij de gemeente ingeleverd te worden; als men dat niet doet, kan men geen nieuw paspoort krijgen. Bij vermissing dient men aangifte te doen bij de politie. Het proces verbaal dat de politie dan opmaakt, dient men mee te nemen als men een nieuw document aanvraagt. Voor de uitgifte van een nieuw paspoort dat een vermist paspoort vervangt, betaalt men 11 herco extra (dus 31 herco, bij de spoedprocedure 76 herco).

Kinderen t/m 15 jaar kunnen bijgeschreven worden op het paspoort van ťťn van de ouders (niet op het paspoort van een voogd, indien er geen wettelijke ouders zijn). Deze bijschrijving kost 9 herco per kind, en is alleen mogelijk als dit tegelijk gebeurt bij de aanvraag van een nieuw paspoort. Wil men achteraf een kind laten bijschrijven, dan dient dus een nieuw paspoort aangevraagd te worden (of men kan voor het kind een eigen paspoort aanvragen).

Overigens wordt het ten sterkste afgeraden om een kind op een paspoort te laten bijschrijven, omdat dat in veel landen niet wordt geaccepteerd. Dus zorg er altijd voor dat elk kind zijn eigen paspoort heeft!

Voor een paspoort heeft men een goed gelijkende pasfoto van goede kwaliteit nodig. De pasfoto moet een kleurenfoto zijn en recht van voren gefotografeerd; de achtergrond moet egaal zijn. Het hoofd mag niet bedekt zijn, tenzij de hoofdbedekking van religieuze aard is (kappen van geestelijken, hoofddoekjes van moslimvrouwen ed.). Maar het gezicht moet altijd onbedekt zijn (dus geen sluiers ed.).

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf een paspoort aanvragen; dat moet(en) de "gezaghebbende ouder(s)" of voogd doen. Hieronder verstaat men:

 1. In het algemeen: de vader en de moeder, indien deze gehuwd zijn.
 2. Alleen de moeder indien deze ongehuwd of weduwe is.
 3. Alleen de vader indien deze weduwnaar is.
 4. Enig ander persoon (de voogd), indien de ouders zijn overleden of indien het kind
  uit de ouderlijke macht is ontzet.

Personen die een paspoort voor een minderjarig kind aanvragen, moeten zichzelf bij de aanvraag legitimeren.

SpokaniŽrs die "uitgeklaard" zijn of wie de burgerrechten is ontzegd (bij wijze van strafmaatregel), kunnen geen paspoort aanvragen, en dientengevolge ook niet het land verlaten.
Zie brief van gemeente waarin herinnerd wordt aan het verlopen van een paspoort

Nog verder uitwerken.


4. Invalidenpassen

Mensen met een lichamelijk gebrek waardoor zij niet goed in de maatschappij kunnen functioneren, kunnen een TŰgťror-kornin (T‘KO, ofwel "invalidenpas") aanvragen. Bezitters van een invalidenpas kunnen onder meer profiteren van de volgende voorzieningen:

 1. Reizen met het openbaar vervoer voor half geld
 2. Korting op toegangsprijzen voor theater, musea en dergelijke
 3. Korting op taxitarieven, of gratis taxivervoer naar dokter of ziekenhuis
 4. Recht op een invaliden-parkeervergunning
 5. Diverse voorkeursbehandelingen bij wachten in rijen, recht op een zitplaats, hulp bij reizen, enzovoort

Voorzijde van een invalidenpas. Hierop staan altijd een pasfoto, de naam, het persoonsnummer en de handtekening van de gehandicapte. Rechtsonder staat het gele pasnummer. Een invalidenpas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs, omdat op een identiteitsbewijs wel, en op een invalidenpas niet alle persoonlijke gegevens staan vermeld.  

Op de achterzijde van de pas staat onder meer aangegeven om welk soort handicap het gaat. Op basis hiervan gelden allerlei speciale regels. Zo heeft iemand zonder benen het recht om op een luchthaven in een rolstoel naar zijn vliegtuig gebracht te worden. Een blinde mag altijd vergezeld gaan van een blindengeleidehond, ook op plaatsen waar honden verboden zijn.
Mensen met een tijdelijke handicap hebben recht op een tijdelijke invalidenpas. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die zijn beide benen heeft gebroken en zich alleen in een rolstoel kan verplaatsen.
Verder staan op de achterzijde allerlei nuttige telefoonnummers en adressen vermeld, en ook een tekstje in het Engels waarin verzocht wordt om de houder van de pas alle hulp te bieden en te laten profiteren van alle voorzieningen waar een gehandicapte recht op heeft in andere landen.

Deze instanties nog verder uitwerken en archiveren!

TŰgťror-kornin-buro (T‘KO)....Verantwoordelijk voor de uitgifte van de Invalidenpas
Aptoppat-ratt (Museumraad)(040) 2873695Info over kortingen en speciale arrangementen voor visueel of fysiek gehandicapten
Individuela Informaöo (I.I.)(046) 2279721Algemene liefdadigheidsorganisatie
Dep‚rtemen furt Soöalo-tiyns, ürŰm ur Efantoiy(010) 2188700, sostiyns@tang.spAlgemene informatie
Aquonda Instituöa furt ef Frof‚lerser Yjťfiy-uzigos (AIFY)
(Nationaal Instituut voor de Belangenbehartiging van Gehandicapten)
...Algemene informatie

This is a disabled people's pass, the bearer of which is a citizen in the Kingdom of Spocania.
 
The Minister of Social Affairs in the Kingdom of Spocania requests all authorities of friendly powers to afford the bearer of this disabled people's pass every assistance which may be necessary and to grant that the bearer of this pass will receive the same facilities as given to the disabled citizens in the friendly power itself.


5. Rijbewijzen


Voorzijde

Achterzijde


Watermerk

Model 1972
Oranje met watermerk; werd met schrijfmachine ingevuld. Formaat: 85 x 125 mm.

 

Beschrijving van de modellen 864-22MU (oranje, tot 1990) en 865-22MU (roze, vanaf 1990).

Tekst van het watermerk: "STAT-EGEN KINDISTEE SPOOKSOLIY kŻfŰs"

VOORKANT
01 kl‚s (categorie, zie Opm. 1)
02 hor (volgnummer, zie Opm. 2
03 juftelira tukstlef (geldig tot)
ACHTERKANT
04 identihor (persoonsnummer)
05 fam.quanka (achternaam)
06 diŰ-quanka (voornaam)
07 mebare-zomar (geboorteplaats)
08 aderessŰs (adres)
09 ber (woonplaats)
10 ufire-prufaecˇr zemper (jaar
waarin rijexamen is afgelegd)
11 kote (code, zie Opm. 3)
12 kaftos (leges)
02 hor (volgnummer, zie Opm. 1)
13/14 mipkettos pai ef
Stat-buro/Sˇrsťrt
(uitgifte, zie Opm. 4)
15 ber (plaats van uitgifte)

Opm. 1 (categorie)

De volgende categorieŽn bestaan (tussen rechte haken de weggebruikerscategorie(Žn) zoals behandeld in het bestand CategorieŽn weggebruikers):

 A0  motorfietsen [IV.A]
 A1  motorfietsen met zijspan [IV.A + II.E]
 B0*  personenauto's/bestelauto's [IV.B/C]
 B1*  personenauto's/bestelauto's met 
    onberemde aanhangwagen [IV.B/C + II.D.1]
 B2*  personenauto's/bestelauto's met
    beremde aanhangwagen [IV.B/C + II.D.2/3/4]
 C   personenbusjes [IV.D]
 D   autobussen [IV.G]
 E0  vrachtwagens [IV.E]
 E1  vrachtwagens met aanhanger [IV.E + II.F]
    trekker met oplegger [IV.F + II.G]
 E2  autobussen met aanhanger [IV.G + II.D of II.F]
 F   bijzondere motorvoertuigen [IV.K]

 * ook kampeerauto's [IV.H] en winkelauto's [IV.I] vallen hieronder,
  mits hun maximale massa niet meer bedraagt dan 3.500 kg (anders geldt
  rijbewijs E0 of E1)

Merk op dat deze categorieŽn niet (geheel) overeenkomen met de zogenoemde "fiscale categorieŽn" die de Belastingdienst hanteert voor de heffing van de Verkeersbelasting.

Opm. 2 (volgnummer)

Het volgnummer bestaat uit 1 of 2 letters, gevolgd door een getal. De letters I en O worden niet gebruikt.

Voorbeelden: P38711 | X0780 | AF126 | RA751

Opm. 3 (code)

De code bestaat uit:

 1. de kentekenletters van de gemeente waar het rijbewijs is afgegeven
 2. 2 cijfers die het jaar aangeven waarin het eerste rijbewijs (direct na het
  afleggen van het examen) is uitgegeven (zie punt 10)
 3. een volgnummer van 3 of meer cijfers
 4. de eerste letter van de achternaam, zoals aangegeven bij punt 05

Voorbeelden:
ACP68.124P (ACP = St.Alycro-Poniy; P = eerste letter van PlŰck)
H66.2900E (H = Hirdo; E = eerste letter van Emmerliyst-Oliyi)

Rijbewijzen die gebaseerd zijn op een buitenlands rijbewijs, hebben bij punt 10 de tekst: kerrstindos ... UK (kerrstindos = overschrijving; UK = ufire-kornin = rijbewijs).
Op de puntjes staat de naam van het land waar het oorspronkelijke rijbewijs is uitgegeven. Bij punt 11 staat dan de datum van deze overschrijving.

Opm. 4 (uitgifte)

Nummer 13: uitgegeven door Stat-buro
Nummer 14: uitgegeven door Gemeentehuis
Gemeenten die de status van rigtsˇrt hebben, zorgen zelf voor de afgifte van rijbewijzen (op het Gemeentehuis). Gemeenten die deze status niet hebben, laten de afgifte van rijbewijzen over aan een Stat-buro. Dit is een overheidskantoor dat gevestigd is in de rigtsˇrt waaronder de desbetreffende gemeente ressorteert.
Het Sentrala KŻfŰs-buro (vgl. Rijksdienst voor het Wegverkeer) in Hirdo verzorgt de aanvraag/verlenging van rijbewijzen voor de volgende groepen:

A. SpokaniŽrs die geen vaste woon- of verblijfplaats in SpokaniŽ hebben
B. SpokaniŽrs die in het buitenland woonachtig zijn
C. Buitenlanders die in SpokaniŽ woonachtig zijn

Groep B. kan zich ook wenden tot de ambassade of een consulaat van SpokaniŽ in het land waar men woont. Deze instantie neemt dan contact met het Sentrala KŻfŰs-buro op.

Zie voorbeeld van een herinneringsbrief om het rijbewijs te verlengen (originele brief bevindt zich in het Fysieke Archief ).


6. Kentekenbewijzen

Bij een kentekenbewijs hoort altijd een (praktisch) identieke kopie die de bezitter van het motorvoertuig op een veilige plaats thuis dient te bewaren. Dit wordt het "schaduwbewijs voor de kentekenadministratie" genoemd (omber-kornin furt ef horm‚-lajjefos, ofwel kortweg omber-kornin). Bij de verkoop van een motorvoertuig dient de verkoper het originele kentekenbewijs aan de koper te overhandigen. De koper dient een nieuw kentekenbewijs op zijn eigen naam aan te vragen. Hij krijgt vervolgens bericht dat de aanvraag in behandeling is genomen. Een kopie van dit bericht dient hij aan de verkoper te overhandigen. Deze kan dan met deze kopie en het schaduwbewijs een vrijwaringsbewijs krijgen, waarmee de verkoper kan aantonen dat het voertuig niet meer van hem is. Als de verkoper het vrijwaringsbewijs ontvangt, zal de koper een nieuw schaduwbewijs op zijn eigen naam ontvangen.

Beschrijving van het model 220-12KB (grijs met herhalend KBB-logo in pasteltinten en de tekst "KINDISIY KŘF‘S-BURO" op onregelmatige wijze verspringend).

Tekst van het watermerk: "KINDISIY KŘF‘S-BURO"

VOORKANT
[01] Horm‚ (kenteken, zie Opm. 1)
[02] Frenvu (soort, zie Opm. 2)
[03] Ufirkl‚n-nŻmp (aantal wielen)
[04] M‚rc (merk)
[05] Quzˇr (type)
[06] ä‚sys-hor (öh) (chassisnummer)
[07] Pr‚cte-fes-sˇrt öh (Plaats waar chassisnummer is ingeslagen)
[08] Argerat-nŻmp (aantal deuren)
[09] Mar‚s (kleur)
[10] Bur‚g (brandstof)
[11] Silint-nŻmp (aantal cilinders)
[12] Velp-drak‚s (ledig gewicht)
[13] TrŰch‚-bas (wielbasis)
[14] Mipkette-sˇrt (kantoor/plaats van afgifte, zie Opm. 3)
[15] Mipkette-datumas (datum van afgifte)
[16] –Űpecc (leges)
[17] CŰntrolos-hor (controlenummer, zie Opm. 4)
[18] Kote (code, zie Opm. 5)
[19] RemarcŰsta (opmerkingen)
 
ACHTERKANT
[41] Horm‚ (kenteken, zie Opm. 1)
[42] DiŰ-quanka (voornaam)
[43] Familij‚-quanka (achternaam)
[44] IH (identiteitsnummer)
[45] AderessŰs (adres)
[46] PŰst-hor + sˇrt (postcode + woonplaats)
[47] Fesstinde-datumas (inschrijvingsdatum, zie Opm. 6)
[48] Fesstinde-fu'egg (inschrijvingsbevoegdheid, zie Opm. 7)
[49] RemarcŰsta (opmerkingen)

Zie ook de lijst met geregistreerde kentekens.
Zie voorbeeld van een Kentekenbewijs

Opm. 1 (kenteken)

Het kenteken wordt zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde genoemd; dit komt overeen met het kenteken zoals dat op de kentekenplaten is vermeld die op het voertuig zijn bevestigd. Voor de opbouw van dit kenteken, zie het bestand Kentekens. Een kenteken hoort altijd bij het voertuig, en nooit bij de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven (net zo als in Nederland, maar anders dan bijvoorbeeld in BelgiŽ).

Opm. 2 (soort)

Het soort voertuig (personenauto, vrachtwagen, motorfiets, caravan ed.) is bepalend voor het soort kenteken. Zie hiervoor het bestand Kentekens.

Opm. 3 (kantoor/plaats van afgifte)

Kentekens worden in principe altijd afgegeven door een Stat-buro in de rigtsˇrt waaronder de woonplaats van de kentekenhouder (ofwel voertuigbezitter) ressorteert. In sommige gevallen vindt de afgifte plaats op het kantoor van het Kindisiy KŻfŰs-buro (KKB; Koninklijk Verkeersbureau) te Amahagge, de instantie die de hele kentekenregistratie bijhoudt. Dit is onder meer het geval indien de voertuigbezitter geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, of in het buitenland woonachtig is. Ook de voertuigbezitters die op een landgoed (öarkdomenn) woonachtig zijn, dienen zich tot het KKB-kantoor te richten (want dergelijke landgoederen ressorteren immers niet onder een gemeente). Overigens worden Šlle kentekens door het KKB bijgehouden, en deze instantie is ook de formele uitgever van de kentekendocumenten.

Opm. 4 (controlenummer)

Elk instantie moet alle kentekens die zij uitgeven melden aan het KKB. Dit bureau verstrekt dan een 8-cijferig controlenummer dat de uitgifte-instantie op het kenteken moet vermelden. Dit controlenummer wordt willekeurig vastgesteld en is voor elk kenteken uniek. Aan de hand van het controlenummer kan het KKB dus altijd alle gegevens van een kentekenbewijs achterhalen. Zo kan er gecontroleerd worden of een auto bijvoorbeeld niet gestolen is of anderszins niet aan de wet voldoet.

Opm. 5 (code)

Elke uitgifte-instantie hanteert zijn eigen codes, en de opbouw en functie ervan zijn geheim. Wellicht is het gewoon een bureaucratische en verder nutteloze uitwas; sommige instanties laten de code zelfs achterwege.

Opm. 6 (inschrijvingsdatum)

Dit is de datum waarop iemand zich officieel de eigenaar van het voertuig mag noemen. Als iemand een nieuw voertuig koopt, en dus een nieuw kenteken moet aanvragen, zal de inschrijvingsdatum gelijk zijn aan de datum van afgifte (punt [15]), maar als iemand een gebruikt voertuig met een reeds aanwezig kenteken koopt, zijn de data uiteraard verschillend.

Opm. 7 (inschrijvingsbevoegdheid)

Hier wordt de gemeente genoemd waarvan de code op het kenteken staat vermeld (de eerste reeks van ťťn, twee of drie letters). In principe is dit dezelfde gemeente als die waar de voertuigbezitter woonachtig is, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, zoals bij mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, of die in het buitenland woonachtig zijn (bewoners van landgoederen krijgen een apart kenteken).

Onder punt [19] staat meestal nog een stempel of paraaf van de ambtenaar die het desbetreffende kentekenbewijs heeft verzorgd.
Onder punt [49] staat altijd nog een datumstempel van de dag waarop de ambtenaar het kentekenbewijs daadwerkelijk heeft verzorgd. Officieel moet dit de inschrijvingsdatum (genoemd bij punt [47]) zijn, maar in de praktijk kan een ambtenaar vooruit hebben gewerkt (of achter zijn op het schema), zodat de datumstempel kan verschillen van de datum bij [47].
Soms staat er bij het datumstempel nog een volgnummerstempel, waaraan bijvoorbeeld gezien kan worden hoeveel kentekenbewijzen de desbetreffende ambtenaar in een bepaalde periode heeft verzorgd.
Het gebruik en uiterlijk van al zulke stempels verschilt per uitgifte-instantie en per ambtenaar.


7. Parkeervergunningen

In veel steden of stadswijken bestaan speciale regelingen voor bewoners of aldaar gevestigde bedrijven om het parkeren goedkoper en/of gemakkelijker te maken, indien men in het bezit is van een parkeervergunning. Elke gemeente heeft zijn eigen regels, maar in de meeste gevallen dient een parkeervergunning zichtbaar achter de voorruit of achterruit van de auto te worden aangebracht. Daarmee mag men dan in een bepaald gebied parkeren. Soms op speciaal voor de bewoners bestemde parkeerplaatsen, soms ook op alle parkeerplaatsen (waar mensen zonder vegunning moeten betalen).

Parkeervergunningen zijn specifiek bedoeld voor bewoners en bedrijven, maar sommige gemeenten kennen ook tijdelijke vergunningen voor auto's die ergens een bepaalde tijd moeten kunnen parkeren, zoals voertuigen van bouwbedrijven bij een bouwlocatie, verhuiswagens bij een pand waar verhuisd wordt, kermiswagens op een kermislocatie, enzovoort.


 

Bord S15: parkeerplaats gereserveerd voor vergunninghouders.

Voorzijde van een parkeervergunning in de gemeente Amahagge.
Achtereenvolgens zijn genoemd: kenteken, geldigheidsduur, zone waar geparkeerd mag worden en volgnummer.
In Amahagge is een vergunning altijd 3 maanden geldig.
 
(originele parkeervergunningen bevinden
zich in de documentenordner van SPARC (Fysieke Archief )).
Achterzijde van een parkeervergunning in de gemeente Amahagge. De vergunning wordt in een plastic hoesje tegen de achterruit bevestigd.
Vergunningen zijn te verkrijgen bij het Zomarte KŻfŰs-ofiss in de stad.
 
In Amahagge mag iedereen met een parkeervergunning gratis parkeren in alle gemeentelijke parkeergarages.

Mensen die in het bezit zijn van een invalidenpas (tŰgťror-kornin, afgekort T‘KO) kunnen een invaliden-parkeervergunning aanvragen waarmee zij hun auto mogen parkeren op speciaal voor invaliden gestemde parkeerplaatsen. De invaliden-parkeervergunning is in het hele land geldig voor de auto met het kenteken dat op deze vergunning is vermeld. Ook staat er op de vergunning het nummer van de invalidenpas die de eigenaar bezit. Of ook buitenlanders met een overeenkomstige buitenlandse invalidenvergunning op zulke plaatsen mogen parkeren, is juridisch gezien niet helder. Sommige gemeenten staan dat toe, andere accepteren alleen de Spokanische vergunning.
Auto's die speciaal zijn ingericht voor het gebruik door een invalide, hebben altijd een speciaal kenteken (eindigend op een X). Deze specifieke markering maakt het gebruik van een invaliden-parkeervergunning overbodig (al zal de eigenaar/bestuurder van de auto wel een invalidenpas bezitten: dat is immers de voorwaarde om in een speciaal aangepaste auto te mogen rijden).


Bord S11: parkeerplaats gereserveerd voor houders van een invalidenvergunning.

<< Invaliden-parkeervergunning in de auto.
Onderaan staat in gele cijfers/letters het kenteken vermeld, en daaronder het vergunningnummer van de persoon die als invalide is erkend.
 

Een invaliden-parkeervergunning is altijd gecombineerd met een invalidenpas: beide hebben hetzelfde gele nummer.
 


8. Immigratiebewijzen

Onder 'immigratiebewijzen' verstaan we alle documenten die mensen met een andere nationaliteit dan de Spokanische nodig hebben om in het Koninkrijk SpokaniŽ te mogen wonen, werken, studeren, huwen, of anderszins in dit land te mogen verblijven, anders dan als toerist. Toeristen hebben alleen een geldig paspoort en/of een geldig visum nodig (dat laatste afhankelijk van het land waar de toerist vandaan komt). De meest algemene immigratiebewijzen zijn:

 1. Immigratie-aanvraag; zie afbeelding
 2. Verblijfsvergunning
 3. Werkvergunning
 4. Studeervergunning
 5. Trouwvergunning
 6. Bewijs van burgerschap
 7. Bewijs van naturalisatie

Niet-SpokaniŽrs kunnen tijdelijk in SpokaniŽ verblijven als ze toerist zijn of een tijdelijke verblijfsvergunning hebben (bijvoorbeeld om te studeren of tijdelijk te werken). Iemand die zich (om wat voor reden dan ook) permanent in SpokaniŽ wil vestigen, moet een Immigratie-aanvraag (document a.) indienen. Op basis hiervan kan men de documenten b., c. en/of d. verkrijgen. Deze kennen zowel een tijdelijke als permanente versie.
Op basis van deze documenten kan na een (meestal moeizame) procedure een Bewijs van burgerschap (f.) verkregen worden. Hiermee heeft een niet-SpokaniŽr vrijwel dezelfde rechten als een SpokaniŽr, behalve onder meer dat hij niet mag stemmen en niet in het Spokanische leger mag dienen.
Op basis van document f. kan na een (nog veel moeizamere) procedure een Bewijs van naturalisatie (g.) verkregen worden. De bezitter van dit document heeft de Spokanische nationaliteit en daarmee in alle opzichten dezelfde rechten en plichten als elke andere SpokaniŽr. Maar de band met de oude nationaliteit gaat nooit geheel verloren. Zo kan een genaturaliseerde SpokaniŽr teruggezonden worden naar zijn geboorteland als hij zich in SpokaniŽ aan een ernstig misdrijf (moord, terrorisme, spionage, ernstige oplichting/fraude) schuldig maakt.

De afbeelding van de Immigratie-aanvraag toont alleen de opmaak en de tekst; om vervalsingen te voorkomen zijn watermerken, achtergrondopdruk en nog enkele verborgen kenmerken hier niet weergegeven. De Immigratie-aanvraag kan gedaan worden bij een ambassade of vertegenwoordiging van SpokaniŽ in het buitenland, of bij de immigratiepolitie op de plaats waar men SpokaniŽ binnenkomt (haven of vliegveld). Als de Immigratie-aanvraag in SpokaniŽ gedaan wordt, dient men dit land wel op legale manier te betreden, dus als toerist met de geldige documenten (paspoort en/of visum). Personen die het land op illegale manier betreden, kunnen geen Immigratie-aanvraag doen, maar alleen een 'Verzoek tot asiel' indienen (zij zijn dus 'asielzoekers' of 'vluchtelingen'). Over het algemeen zal een asielaanvraag van iemand die het land illegaal is binnengekomen direct worden afgewezen, met als gevolg dat de persoon tevens onmiddellijk het land wordt uitgezet. Maar vanwege de strenge controle aan de grens zal het niet gauw gebeuren dat iemand op illegale manier het land binnenkomt.

Voor meer informatie, zie ook het bestand Toegang tot SpokaniŽ en verblijf.


9. Monsterboekjes

Elke zeevarende heeft een monsterboekje (seaman's book) nodig, dat dient als identiteitsbewijs en waarin alle belangrijke gegevens over de werkervaring en afgeronde opleidingen van het bemanningslid staan. Dit is internationaal zo geregeld. Voor niet-Spokanische bemanningsleden die in een Spokanische haven aan land willen gaan, geldt over het algemeen geen visumplicht als zij een geldig monsterboekje en een geldig paspoort hebben.

Spokanische zeevarenden kunnen een monsterboekje aanvragen als zij minimaal 16 jaar zijn. De aanvraag moet gericht worden aan de Inspectie voor Scheepvaartaangelegenheden (äNP, te BŰr‚). Bij de aanvraag van een eerste monsterboekje dienen een aantal documenten overgelegd te worden. Nadere informatie is te vinden op de website van de äNP. Een monsterboekje wordt alleen afgegeven aan mensen die het voor hun werk nodig hebben of een specifieke opleiding volgen waarbij werkzaamheden aan boord van belang zijn. Een monsterboekje is tot 10 jaar na de datum van afgifte geldig.


Zie ook overzicht van de persoonlijke gegevens op documenten, voor zover deze bij het Spokanisch Archief bekend zijn. Deze gegevens moeten vertrouwelijk behandeld worden!

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 09 mrt 1998

adressen - STRATENL.HTM
adressen - STRATENO.HTM
internet - WEBEMLYS.HTM
tel.nummers - TELLIJST.HTM
personen - PERSLYST.HTM