Spokanisch Archief

AUTOKEURING
Overkoepelende bestanden
Verkeersbelasting
Kentekens
Documenten (rijbewijzen)
 
Zie ook
Verkeerstekens en wegwijzers
Weggebruikers
 
 
Status: Nog verder uitwerken.

 

Evenals in vele andere landen dienen ook in SpokaniŽ motorvoertuigen periodiek gekeurd te worden. Zulke keuringen zijn sinds 1993 verplicht en vinden in grote lijnen plaats volgens de EU Richtlijn 2014/45/EU. Dit betekent dat een in SpokaniŽ goedgekeurde auto ook in de lidstaten van de Europese Unie mag rijden.

Hoe vaak een motorvoertuig gekeurd moet worden hangt af van de categorie en de leeftijd. Nieuwe personenauto's krijgen hun eerste keuring 4 jaar na ingebruikneming. Vervolgens is een keuring om de 2 jaar verplicht. Bij andere categorieŽn gelden andere regels. Zie de tabel.

categorie (1)keuring
1e keer

(2)
keuring
volgende
keren
tarief (3)
IV.A.motorfietsenna 3 jaarelke 2 jaar25 herco
IV.B.personenauto'sna 4 jaarelke 2 jaar35 herco
IV.B.taxi'sna 2 jaarelk jaar40 herco
IV.C.bestelauto'sna 4 jaarelke 2 jaar40 herco
IV.H.kampeerauto'sna 4 jaarelke 2 jaar40 herco
IV.D.personenbusjesna 3 jaarelke 2 jaar40 herco
IV.E.1/2vrachtauto's tot 30.000 kgna 2 jaarelke 2 jaar56 herco
IV.E.3/4vrachtauto's vanaf 30.000 kgna 1 jaarelk jaar60 herco
IV.G.autobussen (meer dan 8 personen)na 1 jaarelk jaar60 herco
II.D.2/3caravans en aanhangwagens tot
15.000 kg
na 2 jaarelke 2 jaar35 herco
II.D.3/4caravans en aanhangwagens vanaf
15.000 kg
na 1 jaarelk jaar42 herco
II.Faanhangers achter vrachtautona 1 jaarelk jaar50 herco
(1)  Zie bestand Weggebruikers voor een nauwkeurige definitie van deze categorieŽn.
(2)  Gerekend vanaf de datum dat het voertuig op de openbare weg is toegelaten.
(3)  Bij een herkeuring geldt een toeslag van 7,50 herco.

De keuring staat bekend onder de naam Lacsiy ürlat-Oepiyūe ("Wettelijke Motorvoertuigkeuring"), afgekort als LürOep. De keuring vindt plaats in een van de 728 officiŽle keuringsstations. Deze bevinden zich meestal in of aan de rand van de steden, maar een aantal is ook te vinden langs autosnelwegen, in combinatie met een wegenwachtstation (bekend onder de naam Weg-repareros). Iedere auto-eigenaar krijgt een maand vůůr het verlopen van een keuringstermijn een oproep om weer voor de keuring te verschijnen. De nieuwe termijn gaat in op de dag van de keuring, dus de neiging bestaat om de keuring zo lang mogelijk uit te stellen. Dit is de reden dat de keuringstermijnen niet precies op de eerste dag van de maand beginnen, maar over de hele maand zijn verdeeld, zodat niet alle auto-eigenaren op hetzelfde moment naar een keuringsstation willen. Men mag zelf een keuringsstation kiezen, maar men moet er wel een afspraak maken. Dit kan via een speciale website, waar men ook kan zien hoe lang de wachttijden zijn en hoe snel men er terecht kan. Een keuring duurt ca. 45 minuten tot een uur, en de keuringsstations hebben alle een wachtlokaal waar men iets kan drinken en/of eten. Ook staat er vaak een televisie aan, maar tegenwoordig wordt dat vaak als storend ervaren omdat men liever op zijn eigen smartphone kijkt.

Het wordt aangeraden om eerst een garage te bezoeken alvorens naar de keuring te gaan. Zo kunnen gebreken van te voren worden verholpen en is men er zeker van dat de auto wordt goedgekeurd. Hoeveel een keuring kost, hangt van de categorie af, zie de tabel.

Als een voertuig wordt afgekeurd, krijgt men een rapport mee waarin de gebreken vermeld staan. Men dient dan zo snel mogelijk voor herstel naar een garage te gaan en het is verboden om de auto voor andere doeleinden te gebruiken dan om naar de garage te rijden. Na reparatie dient men een herkeuring aan te vragen. Bij ernstige gebreken die de verkeersveiligheid of de veiligheid van de bestuurder in gevaar brengen, kan het keuringsstation een algeheel rijverbod opleggen. In dat geval moet de auto weggesleept worden of anderszins naar een garage vervoerd worden. Bij veel keuringsstations is tevens een garage gevestigd waar de gebreken verholpen kunnen worden. Deze garages zijn meestal veel duurder dan de garages waar auto's normaliter onderhouden worden.

De status van de keuringen wordt bijgehouden door het Kindisiy KŻfŰs-buro (KKB; vergelijk de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Nederland, de Dienst Inschrijvingen Voertuigen in BelgiŽ of de Driver and Vehicle Licensing Agency in Groot-BrittanniŽ). Als een auto drie achtereenvolgende keren wordt afgekeurd, krijgt de eigenaar een boete, ook al wordt na de keuring de auto telkens weer gerepareerd en bij de herkeuring goedgekeurd.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 22 jan 2021