Spokanisch Archief

GEBOUWENLIJST: Hirdo
Bestandsgroep Gebouwen
Amahagge
Hirdo
Zest

Zie ook
Centrumkaart Hirdo
 

Terug naar
Bouwwerken

Overkoepelend bestand
Steden en dorpen: beschrijvingen
 

Deze gebouwen staan aangegeven op de Centrumkaart van Hirdo. De rode nummers tussen haakjes corresponderen met de (zwarte) nummers op de kaart die de straten aangeven. Voor alle adressen geldt de postcode 3000. De gebouwnamen zijn alfabetisch gerangschikt en aanklikbaar voor nadere informatie.


 1. Atroksiy-taris - Atroksiy-lirrotiy (70)
 2. Bribābof-korda - Bribābof-lirrotiy (60)
 3. Cōmunikašo-seert - Avenū-Sinto-Tacarifyty 1-9 (94)
 4. Criazen-hōspitalo - Perše-mirra 4 (12)
 5. Ef Blotter Boert - Vūndyjana-plep 113 (235)
 6. Ef Covent - Portā-mirra 3-5 (37)
 7. Ef Draka - Ef Draka 2 (76)
 8. Ef Knurfelrif - Ef Lelks 5 (252)
 9. Ef Piylgrem - Gūca-lirrotiy (183)
 10. Fārmakologise Museem - Perše-mirra 2 (12)
 11. Fordo-seert - Fordo-plep (97)
 12. Generāl Universitiy - Ef Zuft 4-6 (59)
 13. Gratyliy-seert - Gratyliy-lirrotiy (164)
 14. Hay-seert - Kleter Hay-mirra 99 (145)
 15. Historise Museem - Romba-weg 78 (120)
 16. Hoviy-seert - Mikkon-mirra 112 (90)
 17. Hurdog-flipflor - Kleter Nonāf 25 (134)
 18. Huron II-mōbāriy - Harboembo-lirrotiy (126)
 19. Jūmer-Uleff-seert - Opper-klarb’r 103 (170)
 20. Kanol-garrent - Harboembo-lirrotiy (126)
 21. Kelbra-korda - Ef Kelbra (155)
 22. Kindisiy Teatriy - Opper-klarb’r 141 (170)
 23. Kindisiy Wagenrifās - Fordo-plep 211 (97)
 24. Kulās-museem - Ef Mō 72 (54)
 25. Kūra-Meeg - Blefseerts-klafās 8 (88)
 26. Lebet-ofiss - Veršes-plep 2 (100)
 27. Liftkar Korda - Liftkar-Korda-lirrotiy (36)
 28. Liftkar Muzeem - Ef Woches (35)
 29. Mennāpipseert - Ef Woches/Portā-mirra 2 (35/37)
 30. Mennpōstseert - Ōrympiy-plep 42 (93)
 31. Mikkon-museem - Herco-kah 34 (158)
 32. Mompef-pavelonn - Mompef-pārc (95)
 33. Nertflecs-necān - Trendon-kah 34 (79)
 34. Prespo - Mikkon-terf 6 (159)
 35. Rituzeenūn-laboratorym - Perše-mirra 2 (12)
 36. Riyn-eksposiseert - Tiffug-mirra (32)
 37. Spooksoliy Benc - Luft ef Blufk 1 (129)
 38. S’rseert - Mompef-mirra (95)
 39. S’rt-bibliotekke - Aftdierot 3 (46)
 40. S’rt-lurgiy-korsamen - Mikkon-mirra 97 (90)
 41. S’rt-tāx-buro - Wuster-mirra 212E (167)
 42. Telegrafos-telefonos-ofiss- Bribābof-mirra 28 (62)
 43. Trip-sentrym - Trip-gara-lirrotiy (208)
 44. Universitiy-lajjefos - Harboembo-lirrotiy 14 (126)
 45. Xeber-Akademiy - Akademiy-plep 14 (106)
 46. Ÿrōm-ofiss - Flecs-mirra 20 (11)
 47. Zampōr-huflif - Harboembo-lirrotiy 8-10 (126)

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 20 apr 2006

namen van gebouwen - DICTIO {N} - 30.01.07