Spokanisch Archief

STRAATNAMEN: geordend per plaats
Gerelateerd bestand
Straatnamen: alfabetische lijst

Aan adressen gerelateerd
Telefoonnummers
Postcodes: op plaatsnaam
 

Bestandsgroep Straatnamen
Straatnamen algemeen
Straatnamen Amahagge
Straatnamen Fonistā
Straatnamen Hirdo
Straatnamen Zest
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Status: Open lijst.

 

Deze lijst bevat alle straatnamen die ooit in het rode boekje "Namen" zijn opgenomen, en voorts alle andere straatnamen (met huisnummers) die ergens in het Spokanisch Archief voorkomen.
De namen zijn geordend per plaats, op strikte alfabetische rangschikking (geen rekening houdend met spaties of koppelstreepjes). Deze straatnamen zijn ook geregistreerd in het Stratenregister van PōsCōm (voorheen PTT).
Achter de straatnaam staan eventueel de postcode (indien de plaats meer dan één postcodegebied behelst) en geregistreerde huisnummers.

Bijzondere vermeldingen:
Als een straatnaam geen huisnummers heeft, dan wordt dit met (gh) aangegeven als zo'n straatnaam ergens in het Spokanisch Archief als adres voorkomt.
Als een straatnaam (in principe) wél huisnummers heeft, maar in het Spokanisch Archief wordt/worden pand(en) genoemd die géén huisnummer hebben, dan wordt als huisnummer x gegeven. Let op: één "x" kan dus betekenen dat er één pand zonder huisnummer is, maar ook dat er meerdere panden zijn. Huisnummerloze panden zijn over het algemeen grote fabrieken of bijzondere gebouwen met een eigen naam, die al bekend genoeg is om een huisnummer overbodig te maken (vaak ook kerken midden op een plein, terwijl de bebouwing rondom wel huisnummers heeft).
Bij sommige plaatsen staan geen straatnamen genoemd, maar alleen drie stippen: .... Dit wil zeggen dat de plaatsnaam wel ergens in SPARC als adres is genoemd, maar dan zonder een straatnaam.

Als straatnamen verwijzen naar wegen buiten de bebouwde kom, zijn deze wegen meestal te vinden op de Deelkaarten. In dat geval kunnen er in rood extra aanwijzingen gegeven worden om welke weg het gaat (zoals: (camping), wat wil zeggen dat het om het adres van een camping gaat die op de deelkaart is gemarkeerd). Zulke verwijzingen zijn nodig omdat op de deelkaarten de straatnamen (nog) ontbreken.
Straatnamen buiten de bebouwde kom zijn vaak ook te vinden op Regiokaarten (als die van de streek bestaan). Zulke namen zijn gemarkeerd met een *, +, ×, ° of ~, waarbij achter de plaatsnaam een vermelding staat om welke Regiokaart(en) het gaat. Regiokaarten zijn buiten SPARC te raadplegen omdat ze te groot zijn om in een htm-bestand op te nemen.

Wegen met een nummer:
Wegen buiten de bebouwde kom hebben veelal een nummer. Soms fungeert zo'n genummerde weg als straatnaam. In dat geval wordt er vóór het nummer hor ("nummer") toegevoegd, en wordt het huisnummer voorafgegaan door kaf ("op"), bijvoorbeeld: Weg hor 3 kaf 45 = huisnummer 45 op een hoofdweg (weg) buiten de bebouwde kom, die het nummer "3" draagt. Als huisnummers langs een genummerde weg ontbreken, blijft kaf natuurlijk achterwege; we krijgen dan een adres als Weg hor 3. In de praktijk zien we ook wel een adresaanduiding als Weg 3 (omdat dit de gangbare manier is om een genummerde buitenweg aan te duiden als het niet om een specifiek adres gaat). Dit kan verwarring geven, want het zou ook kunnen gaan om een straat die gewoon Weg heet, plus het huisnummer 3 (dit kan ook binnen de bebouwde kom zijn).

Straatnamen in dorpen, buurtschappen en stadswijken:
Straatnamen in dorpen worden gevolgd door de dorpsnaam tussen haakjes. Is een dorp zo klein dat er geen straatnamen bestaan, dan wordt de dorpsnaam tussen haakjes voorafgegaan door "---".
Een buurtschap is een groepje huizen buiten de bebouwde kom dat in zijn geheel een naam heeft (een heel klein dorpje, maar dan zonder de status van "dorp"). Industriegebieden of bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom worden eveneens als "stadswijk" behandeld.

Tramhalte: Met deze rode aanduiding wordt bedoeld dat de naam van de straat of buurtschap alleen als naam van een tramhalte op de regiokaarten staat. De straat of buurtschap zelf is niet met deze naam gemarkeerd.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AAGEE 1407 (* zie regiokaart Aagee|Kros; + zie regiokaart Knolbol)
* Atlānto-avenū
*+ Heeps-g’rt-weg
* Knurfel-hurt-eskō (buurtschap)
* Neenstō-weg
* Nūrcus-pāt
* Sinto-Josef-weg

AĀSTIY 3366 (* zie regiokaart Plenk)
* Ef Ūzā
* Hay-mirra 1
* Latatube-g’rt
* Port (gh)
* Weg hor 30 (gh) (Qumk-nutter) (FJomhō)
* Weg-na-Aber
* Weg-na-Plenk

ABENATOŠĀ 7025 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Manfiyne-weg
* Mennweg-na-Sinto-Jeny
* Oftiane-pāt
* Prolakuše-weg
Prāg x
* Šolān-pāt ABER 3316 (* zie regiokaart Plenk)
* Weg-na-Aāstiy
* Wekriy-plep (gh)
* Znoga-weg

ABERTŌ 6704 (* zie regiokaart Abertō; + zie regiokaart Leeserf)
* Abertō-Port (buurtschap)
* Fabrokiy-mirra (gh)
* Foqunšiy-kōl-weg
* Mintepot Sparot-weg
* Preftās-kōl-weg
* Qualeja-Vender-weg x, 4 (adres veerhaven)
* Sparot-axess-pāt
* Trottos-pāt
* Tsiymā-na-Abertō
* Tsiymā-na-Giyl
*+ Weg-na-Abertō
* Weg-na-Quitas-Olas

ABORIS-SINTO-JENU 6703 (* zie regiokaart Abertō)
* Enclaviy-pāt
* Foqunšiy-kōl-weg
* Mōjōl-lirrotiy 5
* Preftās-kōl-weg
* Quovyra-tsiymā (gh) {Quovyra*}
* Zūmbara-cet

ACARATSA 1034 (* zie regiokaart Bōrā)
* Drāgna-temp-weg
Granō-terf (gh)
Lamess-mirra 7B
Lurgiy (gh) (Mirāstriymiy)
Mārket 3, 8
Plaju-pāt 2, 17
Tora-weg 6

ACHERQUE 7406 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* Kleter Weg
* Mārket-lirrotiy
Mārket-mirra 5A

ADOLENTIY-BEGRĀ 7407 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* Klorp-mirra

ADVŌ 3376 (* zie regiokaart Plenk)
* Latatube-g’rt
* Leftel-weg

AELAS 8500 (* zie regiokaart Aelas)
* Jakām-plep (gh)
* Kegt-mirra (gh)
Nupp-pāt (gh) (Apente)
* Nupp-weg (Apente)
* Simonis-mirra
Sinto-Lyst-kōl-weg (gh)
* Troef-riygā-weg

AEQUETĀ 8501 (* zie regiokaart Aelas)
* Ferky-krur-weg
* Kegt-mirra (gh)
* Latig’p-weg
* Mennweg-na-Tolām
* Xoemana-weg

AFACHA 5923
Bajuftō-pāt (gh) (Zātso-ef-Wik)
Blof-mirra 4, 12
Blufk (Zātso-Ylānja) 4, 9
Celfer-mirra 7, 15, 45
Eertef Moeni-weg 16
Ef Blufk (gh)
Ef Nutter (gh) (Zjobabergo)
Ef Wefot (gh) (Zjobabergo)
Fu-weg 77
G’rt-mirra 20B, 27
Lanto-mirra (Zātso-Ylānja) 12
Leffy Teecrā-mirra {Leffy Teecrā}
Marynte-mirra (Zātso-Ylānja) 25C
Mennmirra (Zātso-ef-Wik) 7, 13
Mennweg-na-Granō x (camping)
Portā G’rt 6
Taris-lirrotiy 6, 7, 13
Tentef Moeni-weg Nutter (Zātso-ef-Wik) 48
Tentef Moeni-weg Opper (gh)
Tentef Moeni-weg Wefot (gh)

AFARCAL 4303 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart C’rofly; × zie regiokaart Polefi)
+ Cliyn-āskān
+ Domenn-weg (gh)
+ Ef Grōnks
*+ Fōresta-weg
*+ Helmy-pāt
+ Mintepot Husof-weg
*+ Partes-weg
* Peevjabo-weg
+ Prensa-weg
*+× Tāftola-kōl-weg
+ Veltiyf-pōnt-weg

AFLIF 5300
Corvitry-mirra 4, 7
Ef Prestec 42, 55
Fabrokiy-weg (gh)
Freeltiyna-plep 84
Kindis-lirrotiy 17
Mārket-mirra 12, 17b
Pārfas Blocriy-Muėn-plep {Pārfas Blocriy-Muėn}
Taris-mirra 7
Tiys-eka G2, G4, G7 (adressen veerhaven)
Tiys-weg 6, 11
Veve-stent-mirra 1-5

AGRAMO 3706 (* zie regiokaart Conityje)
* Ef Dercx-poh
* Ef Hānc (buurtschap)
* Gotista-weg
* Helmy-weg

AJAF-HERCŌ-MONET 7101 (* zie regiokaart Asjetto)
* Ālbān-weg
* Nūšeety-pāt
* Sinto-Manta-mirra
* Sinto-Peoll-weg
* Wuma-vender

AJERTALIY 7321 (* zie regiokaart Ajertaliy)
* Bazerha-pāt
* Belt-seert-weg
* Ef Tallos rifo Sal
* Spany-plep
* Tjokky-plep
* Wuma-weg 3

AKĀM 7601 (* zie regiokaart Asjetto)
* Covent-zuft
* Hārša-weg
* Lemnās-āskān
* Martel Delfenn-pāt
* Pamiyraty-āskān
* Plechorā-āskān
* Sinto-Verone-āskān
* Weg hor 26 (gh)

AKOM 5204 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Lābrena-weg
* Mennweg-na-Clatō
* Mennweg-na-Tanb’r
* Mojeru-pāt
* Toemaros-weg
* Toemaros-woes (buurtschap)
* Ÿrufy-strett-weg

ALAS (BF) 3057 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
* Efti-knurfel-weg
* Ef Ydājes (buurtschap)
+ Liftkar Covent-pāt
* Plāks-mōliys-weg
* Sliyx-Cheetā (buurtschap)

ALAS (TF) 7405 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* --- (Tsjok-pōnt) (mijnbouwbedrijf)
* Arābe-mirra 23
* Jekra-āskān
* Kents-pāt * Korda-lirrotiy x
* Orefaniā-plep (gh)
* Ses-mirra x (camping)
* Stovy-lirrotiy 1
* Tsjok-rivo (gh) (badpaviljoen)
* Weg-na-Tjokkyt

ALERBŌ-LESTŌ 6702
Ef Port 7
Lotnummadōn-weg (gh) (camping)

ALERITA 5304
Kryobiy-weg 3
Mennweg-na-Cremanu 17, 86F
Zutter-plep x

ALERTOBIY 1025 (* zie regiokaart Holare)
Distrycc-weg 27
* Sinto-Petriy-weg

AMAHAGGE 4000-4005
Voor Amahagge is er een apart bestand

AMEJO 3312 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Grāt; × zie regiokaart Kwāg)
*× Carūn-āskān
× Ef Yplemeros
× Fini-korda-weg
*+ Klarb’r-weg-na-Gret
*× Lemnās-pāt
*× Lukūrme (buurtschap)
*× Mennweg-na-Qula
× Mindefit Kōbo-weg
× Nutter Āskān
× Zutter Āskān

AMENTŌLESTU 5904 (* zie regiokaart C’rofly)
* Beltseerts-mirra
* Ef Lurgiy (Triyfāf) 7-9
* Ef Mesā Vilduls (gh)
* Fabrokiy-s’rt 9B
* Fōresta-pāt (gh) adres herberg Uctivilā
* Mosjeus Viylder-mirra 12 {Trofila Viylder*}
* Staef-vender
* Weg-na-Labenō (gh)

AMERONNE 2300 (* zie tramkaart 02)
Bloi-plep 47
Geffys-vildul-weg 2
* Koffon Mirra (buurtschap)
Koles-mirra 7
Mārket-lirrotiy x, 9-11
Zuffus-vildul-weg 1

ANDEL 3500 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg; × zie regiokaart Xea)
*+× C’rot-weg
* Draka-lirrotiy x
* Ef Ten Kibās
* Fiyroen-pōnt-pāt (gh)
* Gāūc-gvārcer
*× Horizōnt-pāt
* Hupster Ergānt-weg
* Knurfel-tex (gh)
*+× Lijerc-weg
* Šarkweg
* Tebbel-pāt
* Tulācco 3A
* Uokkarās-pāt (Ergānt) x
*× Weg-na-Hāc’r (Ergānt-belt) 25

ANETA 6012 (* zie regiokaart Girdesef)
* Nārzja-ses-avenū (gh)
* Zūmbara-xijera-weg

ĀPŌ 3602 (* zie regiokaart Jatty BF)
* Nutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het noorden)
Weg hor 41 kaf x (camping)
Weg-na-Ÿrst (gh) (camping)
Zutter Tlal-kōl-weg (gh) (weg vanaf de Tlal-pas naar het zuiden; hieraan de Fennyst-kerk)

AREO 3524 (* zie regiokaart Kwāg; + zie regiokaart Xea)
*+ Fabrokiy-mirra x
*+ Fa'i-pāt
*+ Kleter Telen-weg

ARESTALIY-MOTACOQUE 1802 (* zie regiokaart Tanburo; + zie regiokaart Xōc’ršamiy)
*+ Ef Arestaliy
+ Ef Bertź
+ Ef Kliwter Bertź
+ Holare
*+ Jelše-pāt (gh)
*+ Mintepot Kindis-weg (gh)

ASCHEN 4006 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā; × zie spoorwegkaart Amahagge)
* Adreev-weg
* Arānka-lirrotiy
* Ef Baso (tramhalte)
+× Ef Hogorit Pārc (buurtschap)
*× Ef Iliy Fōrt (buurtschap) (tramhalte)
* Iliy-fōrt-weg
* Iserhent-pāt (tramhalte)
* Kolini-mārket
+ Kryobiy-weg
Kvajōs-pāt (gh) (pad naar sportterreinen)
+× Larminagge (buurtschap)
* Mehiyte-mirra
* Nelmo-mirra 47
* Nelmo-seert (buurtschap)
Nelquiyf-mirra 75
Palōk-mirra 8
* Piramitt-plep
* Plana-mirra (tramhalte)
* Ruinn-weg
*+ Terpa-pāt
Weg 219 (sinds 1 mei 1998 veranderd in Weg na Aschen)
*+ Weg na Aschen (eindigt bij Adreev-weg in Aschen; heette tot 1 mei 1998 Weg 219)

ASJETTO 7100 (* zie regiokaart Asjetto)
In Asjetto geldt:
"pārc" in een straatnaam wijst op een (al dan niet met bomen omzoomde) laan.
"planta" wijst op een (kleiner) park.

* Ajaf-weg 43
* Ālbān-weg
* Aniy Reenšā-Pōlsta-weg {Aniy Reenšā-Pōlsta}
* Begrā-garrent-mirra
* Belt-Covent-weg 33, 45
* Bjerr-terf 3
* Crotiy-mirra 49
* Šeerbāl-terf 2a
* Djoeten-pārc 34
* Domiy-lirrotiy x
* Domiy-plep 45
* Dunje-pola 100-104 (boulevard langs zuidelijke strand, in wijk Zutter-Dunjes)
* Eertef Nola ur Zūg
(Nola en Zūg zijn namen van voormalige boerderijen op de plaats van het huidige noordwestelijke deel van de stad. Er liepen ooit twee paden heen, beide "Ef pāt/mirra helkara Nola ur Zūg" geheten. "Ef pāt (of "mirra") helkara" is weggevallen, maar de rangtelwoorden "eertef" (eerste) en "tertef" (dialectisch voor "tentef" = tweede) zijn eraan toegevoegd.)
Ef Arābes (stadswijk)
Ef Jerps (stadswijk)
Ef Liftkar S’rt (stadswijk)
Ef Primovera (stadswijk)
Ef Todunj’ (stadswijk)
* Endunn-Gōp-plep {Heef-Petriy Endunn-Gōp}
* Flās Comāf-Klajes-plep {Hyndy Flās Comāf-Klajes}
* Grist-kolini-terf 8
* Hāpyja-jakām (gh)
* Hōpaā-avenū 7-9, 89, 95
* Huesca-weg
* Javes-āskān
* Javes-mirra 8-10, 15
* Javes-mōliy-weg 46
Karee-zeces (stadswijk)
Kelār-weg x (in industriegebied)
* Kleter Moneetass-weg
* Knurftas-plep 87
Kōjjern (stadswijk)
* Leld'seert-mirra 5-9
* Liftkar Port (Port-huflif B/C) (adressen veerhaven)
* Lofipana-plep
* Menngarrent-lirrotiy
* Moneetass-lirrotiy 6-8, 55C
* Moneetass-pola 3-7, 208C
Monet-zeces (stadswijk)
Nola ur Zūg (stadswijk)
* Nurp-terf 2-4
* Nūšeety-pāt
* Ostuca-pārc 44
* Ozzūpiyle-pārc 2-4
* Ozzūpiyle-plep
* Pakōf-mirra 101
* Pamiyraty-āskān
* Pārc-na-Noniy 109
* Pryst-āskān
* Sevyla-Warner-planta x
Sinto-Ajaf (stadswijk)
* Sinto-Dorotea-mirra 27
* Sinto-Genovefa-pāt
* Sinto-Genovefa-plep
* Sinto-Manta-mirra
Sinto-Mārgra (stadswijk)
Sinto-Patriyk (stadswijk)
* Sinto-Peoll-weg
Sinto-Valāgja (stadswijk)
* Stretteen-lirrotiy 4, 12a, 18
* Taris-weg (gh) (in industriegebied)
* Teengochyve-mirra 45 {Eldrem Teengochyve}
* Tertef Nola ur Zūg 4b
* Uza-weg (gh) (in industriegebied)
* Viylkō-pārc
* Viylkō-plep 39-41, 101
* Zlako-plep
Zutter-Dunjes (stadswijk)

AUTANIY 8112 (* zie regiokaart Aelas)
K’pony-weg (gh) (Wefoteka)
* Nupp-weg

AZERSE 5201 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Ajir Mōliy-pāt
* Ef Zūgter
* 'Kar'ef Garrent
* Kibā-weg
* N’f Seerts
* Opper Zuykena-weg
* Rānseerts (buurtschap)
* Sport-mirra
* Wefot Zuykena-weg
* Zuyka-mirra


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BALIER 3902 (* zie regiokaart Berezze; + zie regiokaart Krea-ses)
+ Huftroes-weg
+ Leije-pāt
+ Quitū-plep
*+ Rodreg-knurfel-weg
+ Roensa-pāt
+ Tilda-pāt
+ Ūcs-plep x
*+ Weg-na-Balier

BALISON 2615 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer)
- Pōstbōx 5
* Ahirmā-weg
* Āmdor-plep (tramhalte)
* Ef Krum (tramhalte)
* Fōlshynne (gh) (eilandje)
* Fōls-Vender (gh) (aanlegsteiger, eindpunt tram)
* Hāpyja-fonis-weg
* Huron-mirra (tramhalte)
* Imelda-eka-weg
* Lajjāndes-weg
* Nes-weg (gh) (camping)
* Port (gh) (adres veerhaven)
* Zee-rutt
* Zee-rutt-ager (buurtschap) (tramhalte)

BENŪ 3037 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo)
* Cōrn-ialef-lirrotiy
*+ Grist-epša-weg x [hir-d7]
Myjā-weg 12 (Doker)
* Plāks-mōliys-weg
*+ Ploeza-weg [hir-d7]
* Tenšarkiy
*+ Yflotiyn-rōnter [hir-d7]
*+ Ÿno-pāt-mirra [hir-d6/d7]

BERCORI 1024 (* zie regiokaart Bōrā)
* Agenleldā-weg
* Ruinn-weg
* Verestā-mirra

BEREZZE 3904 (* zie regiokaart Berezze)
* Arānka-weg (gh)
* Cartōlk-weg
* Ef Pleko-seerts (buurtschap)
* Fisa-kah H7 (adres veerhaven)
* Fōnkiy-fonis-weg
* Plano-lirrotiy 14
* Pleko-seerts-pāt
* Š’ta-weg
* Toberg’ 9

BERGOSŸRT 2203 (* zie regiokaart Trondom; + zie regiokaart Pacelane)
+ Gizela-āskān
*+ Mōbāriy-weg
+ Rōnzata-āskān
+ Weg-na-Kruuno

BERREF-BELT 2402
Kōlme-terf (gh)

BEŠĀ 1002 (* zie regiokaart Bōrā)
* Barera-plep
* Deelm-weg (gh)
* Sinto-Mārces-weg
* Sport-plep

BLEUJĀ 6601 (* zie regiokaart Lor)
* Creütjelāne-cet x

BLORT 3100-3101 (* zie tramkaart 02; + zie regiokaart Blort)
Zie kaart met postcodegebieden

- Pōstbōx (3100) 111
+ Blef ef Liftkar Mārket (3100) x
+ Covent-arābe (3100) 1-6
+ Covent-pāt (3101)
+ Ennef-mirra (3100) 2B, 13
+ Feri-pōnt-weg (3101) 21
+ Fes ef Jakāms (3101) F, G1, G6 (letters i.p.v. cijfers; adressen van grote instanties)
*+ Fetu-arābes (3101) (buurtschap)
+ Fetu-kah (3100) 22, 27, 129
+ Fetu-klarb’r (3100) 3-5, 12, 42
+ Figepiy-weg (3101)
* Flecs-seert (3101) (buurtschap)
+ Garrent-weg (3100) 24, 27, 46-48
+ Gillt-mirra (3100) 4, 37
+ G’rt-mirra (3100) 24, 32
+ Huron III-lirrotiy (3100) 3, 14A, 15 {Huron Herco III}
+ H’ršy-plep (3101) 88
+ Jupiter-plep (3101)
+ Kindistee-weg (3100/3101)
+ Korarābe (3100) 4-6
+ Kryobiy-lirrotiy (3100) 2, 5-7
+ Kukumes-pāt (3101)
+ Kviyndy-lirrotiy (3101) 1-5
+ Lerdu Flās Comāf-Kanea-weg (3101) 32-36 {Lerdu Flās Comāf-Kanea}
+ Liftkar Blof-weg (3100/3101)
+ Liftkar Mārket (3100) 3, 5C
+ Lofipana-pārc (3100) 1, 4, 7
+ Manōf Jāstiy-Makaber-mirra (3100) 39 {Manōf Jāstiy-Makaber}
+ Mārs-plep (3101)
+ Matō-Zyšu Kveer-mirra (3100) 5 {Tiros Matō-Zyšu}
+ Mercurys-plep (3101)
+ Pimento-pāt (3101) x (Vālcleenn)
+ Poka-mirra (3101) 2-6, 12
+ Sārko-mirra (3101)
+ Saturnes-plep (3101)
+ Sentraliy-weg (3101)
+ Srecynot-mirra (3100) 5
+ Teatriy-lirrotiy (3100) x, 8
+ Teula-terf (3100)
+ Venes-plep (3101) 91-95
+ Vildul-plep (3100) 5-9
+ Weg-na-Ula (3100)
+ Yvōp-mirra (3100) 19-23, 36, 58
+ Zūps-ketters-lirrotiy (3100)
+ Zūps-ketters-weg (3100)

BLOTTER-FONIS 4216
Ebes-pāt (gh) (Anāchte-Cryrfe) (camping)

BLUMARR 3800 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Eon|Blumarr; × zie regiokaart Blort)
+× Afstoen-pārc x
+× Aters-eer-mirra 81 ("Aters" is een verbastering van Atariys, ofwel een dependance van een riys (ergynisch internaat). In Blumarr waren 2 dependances van een internaat uit Blort, genummerd Atariys 1 en Atariys 2. De Aters-eer-mirra is dus vernoemd naar Dependance 1.)
+× Dizjeft-pāt 2
+× Ef F’rōsa 7 (7 is oud adres van AOC)
+× Ef Ošo Šarks B12 (bedrijventerrein)
+× Garrent-lirrotiy 1C (nummer 1 is een groot pand met kantoren)
+× Garrent-mirra 4
+× Jānes-Bavān-Ofenhefer-mirra 22 {Jānes Bavān-Ofenhefer}
+× Koles-mirra 13, 24
+ Kredek-mirra
+× Plāciy-plep 12
*+× Platiraner-pāt [hir-a1]
+× Plep furt ef Nefūmpers (gh)
*+× Šarkweg-na-Gras [hir-a1]
+× Ten-ksvurfs-weg
+× Vlāmpiy-plep 8, 67B
+ Weg hor 3 kaf x
× Ÿfattos-weg
+× Zutter-yplemeros

BŌRĀ 1000-1001 (* zie spoorwegkaart Bōrā; + zie regiokaart Bōrā; × zie regiokaart Holare)
Zie kaart met postcodegebieden

wijk 1000 = ten zuiden van de Pālst
wijk 1001 = ten noorden van de Pālst
Telefoonnummers hebben relatie met postcode.

+ Alertobiy-weg (1000) 56
+ Ānsalu-plep (1000)
*+ Arābe-oftian (1000) (buurtschap)
+ Atlānto-port-lirrotiy (1000) 5-7 (hfdkantoor KAQUNŸ)
*+ Bjerr-lirrotiy (1000)
+ Blef-Port-mirra (1000) 36, 47, 186
+ B’n’riy-weg (1001)
*+ Ciyfās-lirrotiy (1001)
+ Criazen-mārket (1000) 20-22 (aardig pleintje in oude centrum, omzoomd door hemelsblauwe en crčmekleurige huizen met grote luifels (DOM 73))
+× Croekā-mirra (1001) (Ympacc)
+ Deelm-weg (1000) x
+ Drapāle-plep (1000) 38-40
+ Durtef Fabrokiy-weg (1000) x
+ Eertef Fabrokiy-weg (1000) 1-5, 33
× Ef Grōmp (1001)
+ Ef Hāgtrfy (1000) 17
+ Ef Hardlap Arābes (1001)
+× Ef Kibās (1001) (Ympacc)
+ Ef Lupje (1000) 66, 102
+ Ef Mōjōl (1000) (buurtschap)
+× Ef Neslāc (1001)
+× Ef Ninker Arābes (1001)
+ Fermen-plep (1001) 44, 92
+× Fermen-plep (1001) (Ympacc)
+ Fiylšec-mirra (1000) 5
+ Floepa-lirrotiy (1000) 2A, 30
+ Furnako-weg (1001) (gh)
+ Garrent-lirrotiy (1000) 10, 48
+ Garrent-weg (1000) (vanaf nrs 23/30)
+ Garrent-weg (1001) (nrs 1..21 en 2..28) 5, 8
+ Gaza-weg (1001) 7
+ Gotrencc-mirra (1000) 1
+ Herešo (1000) (industriegebied)
+ Herešo-weg (1000) x, 8
+ Husof-pāt (1000)
+× Jakām-weg (1001) 2B, 17, 120
+ Kindis-mirra (1000) 33
+ Kval-weg (1000) 18-20, 79
+ Lanōc-weg (1000)
*+ Liftkar Cōrn-port (1000)
+ Liftkar Vildultos-plep (1001) 4
+ Lōziytree-port (1001) 4, 38, 45, 82-84
*+ Luna-terf (1000)
+ Lūps-Riffe-mirra (1000) (gh)
+ Magrapy-weg (1000) x
*+× Mennweg-na-Teent (1001)
*+× Mennweg-na-Teent (1001) (Ympacc) 2
*+ Mōbāriy-plep (1000)
+ Monercō Rifo Ef Vola-plep (1000) 45 {Bertela Rifo Ef Vola*}
+ Nāgalym-plep (1000) 27-29 {Jonās Nāgalym}
+ Newton-mirra (1001) 6, 35 {Isaac Newton}
+ Nōgatro-plep (1000) 39
+ Nōnga Tufge-mirra (1001) 79A {Nōnga Tufge}
× Omeenka-weg (1001)
+ Opper-G’rt-mirra (1001) 44 (Tot ca. 1982 was dit een straat in een industriegebied langs het kanaal. Dit terrein is vervolgens gesloten en hier zijn toen huizen gebouwd. De bedrijven die hier zaten, moesten verhuizen naar het industriegebied aan de zuidkant van Bōrā)
*+ Opper-mirra (1000)
+ Oryccseert-arābe (1000)
+ Pānā-avenū (1000) x, 1, 4-6, 29-33, 76C, 430
+ Plataniy-krum (1001) 33B
+ Port-seert (1000) 72B
+ Port-weg I kaf .. (1001) 1, 8F
+ Port-weg II kaf .. (1001) 3-5, 6-10
+ Port-weg III kaf .. (1001) 5, 45
+ P.T.Chālenosta-plep (1001) 45A {Pernen Tāsto Chālenosta}
+ Rāmotecc-lirrotiy (1000) 8
+ R.Itchquas Fyljgiy-mirra (1000) 12 {Rodreg Itchquas Fyljgiy}
+ Sinto Lāant (1000) 3c, 4-6
+ Sinto-Mārces-weg (1000) x
× Sinto-Mariy-weg (1001)
+ Sinto-Tedor-weg (1000)
+ Snoreempy-mirra (1001)
*+ Steešā-mirra (1000)
+ Taris-lirrotiy (1000) x
*+ Telefonos-plep (1001)
+ Tentef Fabrokiy-weg (1000) (gh)
+ Tesla-plep (1001) 12, 39 {Nikola Tesla}
+ Timano-mirra (1000) 71A
*+ Vildul-šōrcel (1000) (buurtschap)
+ Vogily-plep (1001)
+ Weg-na-Bešā (1000)
Ympacc-ayrport (1001) (gh)
+ Ÿrapolen (1000) 6F, 22, 63
+ Ÿrbas-plep (1000) 65
+ Ÿrōm-mirra (1001) 66
+ Zee-lirrotiy (1000) 6D
+ Zuermen-plep (1001)

BREF 1115 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Ef Edelogs
* Herchōfā-weg
* Keldus-mirra
*+ Mōjōl-kah 6
* Nūrcus-vender
* Pāt rifo ef Helmys
* Zōšos-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CEROBIY 6903 (* zie regiokaart Lapoā; + zie regiokaart Lor)
* Generalo Oeve Nalyf-Pārfās-weg {Oeve Nalyf-Pārfās}
*+ Taris-weg
* Tjōftār-weg

CLATŌ 5202 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Ef Kiyk
* Ef Zūgter
* Gyles-weg
* Lābrena-weg
* Mennweg-na-Akom 109
* Mojeru-pāt
* N’f Seerts
* Toemaros-weg
* Weg rifo ef Liftkar Vildul

CLEFT 2312 (+ zie regiokaart Eon|Blumarr; × zie regiokaart Trendon; ° zie regiokaart Jejoa; * zie tramkaart 02)
Blofnurp-mirra x
× Blofnurp-weg
° Covent-āskān (gh)
× Ef Jātry
× Ef Telens (buurtschap)
× Ef Terfaliy
× Kleter Kōbo-weg
× Liftkar Kōbo-weg
×° Meldor Pleko-mirra
× Pārc-mirra (tramhalte)
× Pōnt-weg (gh)
° Pōx-Ziffon-rivo
*× Prōtsiy (buurtschap)
+° Wālj’-weg
° Weg-na-Grlabō
° Xeest-nūrcus-weg

CLEMBA 3941
...

CONITYJE 3700 (* zie regiokaart Conityje)
* Bergo-lirrotiy 2
* Bergo-mirra 15A
* Cārdelenn-weg 14, 20
* Conityje-mirra 6, 43
Drāmp-pāt x (herberg)
* Ef Ošo Greppa
* Ef Terpa 7-9, 18 (bedrijventerrein)
* Ef Flexare (buurtschap)
* Firani-plep 38
* Garrent-lirrotiy 5, 7A, 17
* Hajopaca-pāt
* Hupster Lirrotiy 3A, 58
* Jures-kālf-mirra (tramhalte)
* Koles-mirra 2
* Kolini Kaltān 35
* Kryobiy-mirra 43
* Lōnnā-terf (Dur’svergu)
* Mārket-lirrotiy (DOM 53)
* Mōliy-pārc (Dur’svergu)
* Protiy-plep 29-31
* Šater Nutter (buurtschap)
* Šater Zutter (buurtschap)
* Sipoet-arābe (buurtschap) [hir-a7]
* Stindiy-eās (gh)

CŌS 5715
Zleega-weg (gh) (camping)

CRĀNT 1707
Koles-lirrotiy 3, 8
Mennweg 42

CREA (LA) 5306 (* zie regiokaart Hoggebim; + zie regiokaart Ÿrtazo)
*+ Bentmeldor Creaviy-covent-pāt
* Creaviy-covent-pāt
+ Fa'i-pāt
+ Hardlap-weg (gh)
*+ Kleter-blufk-weg
* Mosefi-pāt
* Weg-na-Feutām

CRELCO 4333 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Racōn)
*+ Bavān-lirrotiy 16 (plein binnen de vestingmuren)
* Bure-wuma-pāt
* Cvōfta-āskān
* Ef Cucer
* Ef Zāns
* Flecso-plep
* Fōresta-weg
* Helmy-pāt
*+ Kinseert-lirrotiy x
+ Kjobeestiy-pāt (gh)
* Mipter Korda-pāt
*+ Ool-terf 5 (steeg binnen de vestingmuren)
*+ S’rseert-mirra
+ Weg-na-Lostō
* Wegt-weg
*+ Zillepip-mirra 24 (straat binnen de vestingmuren)
* Z’favilduls

CREVO 3702 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* 'Kara-ef-pōnt
* Mennweg 239
* Nalapōnts-weg
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Trendon-wālj’-weg

CROBELA 5900 (* zie regiokaart C’rofly)
--- (Grotjagt)
Bajuftō-plep 7, 35, 82
Ef Blufk (gh) (Hupster Ka'en)
* Ef Eenaros
Ef Mittors 9
Fārfāfiy-āskān
Files-plep 2, 13 {Toja Files*}
Granō-mirra 12, 45
* Knurfel-bōrtee
Korda-mirra 7
Portā-mirra 8, 15
Zeces-lirrotiy 2, 3, 7, 8, 12
Zeces-mirra (Hupster Ka'en) 3, 12

CŸRBARĀS 7602 (* zie regiokaart Asjetto)
* Banylā-Nes-mirra
* Kyrdeff-weg>
* Meertā-weg
* Mitrameeōsta-pola 1 (camping)
* Ozzūpiyle-plep
* Sima-weg
* Sinto-Verone-āskān

CŸRBASTŸ-SŸRT 8503 (* zie regiokaart Aelas; + zie regiokaart Lasy)
+Bast’-kōl-weg
*+ Biyndracō-mirra x
* Ferky-krur-weg
*+ Pleko-pāt
* Troef-riygā-weg (Wima)

CŸRLAMEJO 8103 (* zie regiokaart Aelas)
* Autaniy-weg (gh) (camping)
Sinto-Lyst-kōl-weg (gh)
* Troef-riygā-weg

CŸRŌIS 3901 (* zie regiokaart Krea-ses)
* Cavaljo-mirra 22-24 (camping)
* Eldāpōm-weg
* Kāmpaliy-weg (gh) (Cavaljo) (camping)
* Moens-mirra
* Ūcs-plep
* Weg-na-Teereso
* Wik-pāt (gh) (openluchtbad)

CŸRTAS-JECŪ 7501 (* zie regiokaart Asjetto; + zie regiokaart Tuckrāhynne)
*+ Ālbān-weg
+ Ef Mintepot Flastos
*+ Ef Pelbōt
* Hāpyhurt-āskān
* Jecū-seerts (buurtschap)
*+ Jūfquf-pāt
* Plānta-mirra
* Pryst-āskān
+ Sentraliy-weg
*+ Tex-pāt
* Zutter Kupān-weg

CŸRŸRTINA 5835
Svells-weg 4 {Svells}


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DABA-CHŸRG 7004 (* zie regiokaart Tsjech|Zest; + zie regiokaart Ajertaliy)
+ Ef Ch’rg-hely (buurtschap)
* Ef Lirrotiy x
* Mennweg-na-Ch’rg
* Mennweg-na-Daba
*+ Spany-plep

ŠAMŌ 4226
Fonis-weg 1 (rederijkantoor)
Sentrym-mirra 18

ŠARK 3703 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* Fabrokaliyto-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
*+ Liftkar Hāū-pāt
* Plāks-mōliys (buurtschap)
* Plāks-mōliys-weg
* Ploeza-weg
*+ Teneera-weg
*+ Trendon-wālj’-pāt
*+ Trendon-wālj’-weg
* Weg-na-Gaquggee

ŠAŠĀ 4036 (* zie regiokaart Fonistā; + zie regiokaart Polefi)
*+ Ber’mt-cliyn-weg
*+ Klarb’r-pāt
+ Mintepot Hūst-weg
+ Oes-cliyn-pāt
*+ Paliynā-weg

ŠEBANTIY 4332 (* zie regiokaart Mozent)
--- (Ralmoene) (camping)
--- (Ef Kolai Prusot) (tempel)
* Falessa-covent-weg
Opper-klarb’r (gh)
* Stiyf-kōl-weg (gh)
Zeces-mirra (Manes-Uoff) 5

DEREBĀTJE 7201 (* zie regiokaart Garos)
Garosische namen staan tussen [..].

* Froetala-pāt [Frotalja-sent] (gh)
* Port [Purjet] 6 (adres veerhaven)

DOE 3304 (* zie regiokaarten Ef Pārenkiy en Grāt; + zie regiokaart Gret)
* --- (Hamm-prusot) (kasteel Riycsa-seert)
* Covent rifo Flesst-mirra
* Ef Bōrtees
* Fōresta-weg
*+ Hamm-pāt
* Husof-pāt
* Mennweg-na-Gaquggee
*+ Mōjōl-pāt
* Stovyatjen-pāt
* Tār-riffō-weg

ŠORĀS 4511 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Chālsyu-plep
* Ef Grātyly
* Ef Kleter Mirra 8
* Grōstamy-mirra 13
* Hōrno-weg x (= Weg hor 45) (camping)
* Korda-arābe 7, 14
* Telefonos-mirra 9A
* Weg hor 45 kaf x (= Hōrno-weg) (camping)
* Zoōx-weg

DREUMĀN 4302 (* zie regiokaart C’rofly)
* Sa B’ny-āskān
* Šomy-kōl-weg
Weg-na-Laffenet (Vrustiy) 42

DUJI 1706 (* zie regiokaart Empecho)
* Clamiša-riygā-weg
* Ef Stolees
* Gaysluše-weg
* Klesto Mercu-fini-pāt
* Riyn-āskān
* Tora-weg (gh)
* Weg-na-Quac’r


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EDPROF 5801
Zatōc-mirra 19

EENETEREE 5045 (* zie regiokaart Liyrotyka; + zie regiokaart Toneija)
* Covent-lirrotiy
* Geffy-mirra
* Lajatep-plep
* Lycō-fōresta-weg
* Lycō-pāt (gh)
* Mennweg 58-60
* Mennweg-na-Liyrotyka
* Miyrūs-weg
* Nuršale-weg
* Weg-na-Ōmber-fes-ef-Fōresta
*+ Zeltrōc-weg x

EF DIŌS 3302 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
+ Aloveesiy-mirra
+ Ef Yrzje (gh) (op industrieterrein)
+ Fini-korda-weg
+ Garrent-mirra 4
*+ Lemnās-pāt

EF PĀRENKIY 3047 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy)
* Ef Mārket 7
* Efti-knurfel-weg
* Emplasement-weg (gh)
* Fabrokaliyto-weg
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Plāks-mōliys-weg

EF PLĀKOMER 3356 (* zie regiokaart Grāt)
* Armātat-wuma-mirra
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Necān-mirra
* Šāgge-plep

EF ŸCHIS 7045 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Ÿrnajecū)
*+ Chiqurs-pāt (gh)
+ Eter-g’rt-weg
*+ Hemdlā-weg
* Sinto-Diaz-Port
*+ Taris-weg
+ Weg hor 1
* Weg hor 1 (gh) (Sinto-Diaz) (IJQ)
* Weg hor 20
* Weg-na-Wārf

EKKREŠY 8401 (* zie regiokaart Lasy)
* Ef Wikser (gh) (camping)
* Māclajoh (gh) (eilandje; verder geen straatnamen)
* Port-weg (gh)
* Vija x

EMPECHO 2032 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Trondom; × zie regiokaart Pacelane)
* Chelbecha (gh) (eilandje in Trendon)
* Clamiša-riygā-weg
* Ef Edelogs
*+× Flecs-kūplō-weg
* Fonis-plep 1
* Gizela-grāx
* Klesto Mercu-fini-pāt
*+× Lj’niy-pāt
Lurgiy-mirra 7
*+ Mennweg-na-Folates
+ Plaf-weg
* Prusot-weg
* Riyn-āskān
* Trendon-mirra 3
*+ Weg-na-Quac’r
*+ Wuma-weg

ENANA 1304 (* zie regiokaart Trondom)
* Fr’ys-pāt
* Plano-weg
* Sipoet-pāt
* Zrūfā-wālj’-weg

ENTĀ 3504 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg)
*+ Briync-weg

EON (BF) 3803 (* zie regiokaart Blort; + zie regiokaart Eon|Blumarr)
* Covent-pāt
* Ef Krumiys
*+ Plep furt ef Nefūmpers
*+ Utfin Monārgt-weg

EON (LA) 4423 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Arānka-museem-weg (gh)
* Chālsyu-plep
* Groller-wik-weg
* Korda-tult
* Sto’efy-mirra
* Weg jen ef Prusots

ERATIYFT 6911 (* zie regiokaart Lapoā)
* Loete-mirra 12
* Sinšiy-weg

ETERCŌTIY-SŸRT 7035 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Ÿrnajecū)
+ Eter-g’rt-weg
+ Finjār-pāt (weg loopt gedeeltelijk door het šd St.Abenatošā, maar behoort wel tot de gemeente Etercōtiy-s’rt)
+ Manfiyne-weg
+ Šolān-pāt
*+ Weg na Ef Ÿchis


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FACH 3514 (* zie regiokaart Kwāg)
* Canazā-wuma-weg
* Crilletea-pāt (gh)
* Gruvvā-mirra 12
* 'Kara Fach
* Kleter Telen-weg
* Kolai-dunjes-zuft
* Monercō Reeše-Napoli-mirra {Hānse Reeše-Napoli}

FALEBO 1103 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Liftkar Jakām-weg
Weg-na-Kilājiy (gh)

FAMETO-TOLIY 2014
Afstoen-riffō 1
Hupster Plaju (Toliy)
Mirra Ja Ef Jakāms

FAMON 4403 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge; ° zie regiokaart Xemān)
*° Ef Husof (tramhalte)
*° Heelferex ef Kiyk
*° Kleter Fini-weg
*° Kolini-mārket (tramhalte)
*° Mennweg-na-Amahagge
° Opper Tālp-weg
+×° Tiyndagge-mirra
*° Ÿšāp-plep

FAREMOE 5314 (* zie regiokaart Hoggebim)
* Aflif-weg
* Arābišā-weg
* Ef Āskān
* Seerts (buurtschap)
* Weg-na-Faremoe

FEN 1506
Korda-plep 9 (kerk)

FESTRUNA 2306
Vita Kanol-weg (gh) (boerderij: tramhalte)

FEUNI 4019 (* zie tramkaart 09; + zie regiokaart Xemān)
+ Binciy-pāt
+ Ef Briyst
+ Ef Mintepot Terf 2
+ Garrent-pārc (tramhalte)
+ Kupān-terf 3
+ Mennweg-na-Titeref
+ Nutter Korda-plep (tramhalte)
* Liftkar Korda (buurtschap)

FEUTĀM 5019 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Fa'i-pāt
* Hupster Mirra
* Māldreevve-mirra 12 (museum)
* Plezuyty-pāt
* Rōgert-weg

FEXA 2625 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer)
* Covent-pāt
* Hāpyja-fonis-weg
* Liftkar Riffō-weg
* Liftkar Teujo-grāx
* Lomkā-weg
* Riffō-weg
* Weg-na-Tarejo
* Weg-na-Teujo

FIETSO 4521 (* zie regiokaart Firani-ses; + zie regiokaart Mozent)
*+ Aprila-weg
* Bū-mirra 12
* Januy-pāt
* Korda-pāt
* Mārket 3B, 4
* Mintepot-mirra 7
* Ogust-weg
* Sersteem-mirra 1
* Tarynne 6, 12
* Terf blef ef Korda (gh)
* Veltsiyn-weg
* Zrāvve-kōl-weg

FILIAPIA 2551 (* zie regiokaart Conityje)
Kolini-mirra 7 (zie laboross.pdf)
* Rāfsel

FJER 1401 (* zie regiokaart Knolbol; + zie regiokaart Plafotō)
+ Jakām-weg
* Marzec-lirrotiy x {Paskal Marzec}
*+ Mennweg-na-Kurriy
* Orana-weg
* Paskal Marzec-weg {Paskal Marzec}
* Pōst-weg
* Taris-vender
*+ Weg-na-Fjer
* Xugen-mirra
*+ Zeces-mirra

FJESO 3008 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Blort)
*+ Ayrport-weg [hir-c1]
* Hardlap-weg [hir-c1/c2]
+ Hupster Hāpyja-pāt
*+ Lerdu-mōliy-weg [hir-b1/c1]
* Mittus-klarb’r-weg [hir-c1]
Nutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
Opper Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
*+ S’rt-mirra 40 [hir-c1]
Wefot Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]
Zutter Uza-bonarō (gh) (Ind.gebied ten oosten, kruis met 4 "benen") [hir-c1]

FLAFĀ 1324
Wik-pāt (openluchtbad)

FLEMEUNI 1006 (* zie regiokaart Bōrā; + zie regiokaart Holare)
* Alertobiy-weg
* Clamiša-plep
*+ Ef Mōrasa x (industriegebied)
* Gōlf-blufk-pāt
*+ Lurgiy-mirra
*+ Nūrcus-pāt
+ Ūsiylšy

FLENTO 1003 (* zie regiokaart Bōrā)
* Agenleldā-weg
* Ef Nalōf
* Fōresta-plep
* Hercos-plep
* Lāmfes-weg
* Oblemiy-vender
* Pālst-pōnt-weg
* Telen-āskān
* Verestā-mirra
* Weg rifo Vāldes
* Weg-na-Penenen
* Ziylpāšō-weg

FLIPA 3601 (* zie regiokaart Jatty BF)
* Dvoets-pāt (gh)
* Frāpox-pāt
* Nutter Tlal-kōl-weg
* Weg hor 35 (gh)

FLIVOTI 5315
Vogily-weg (gh) (Guvrā-Heny-klemk)

FLO 1404 (* zie regiokaart Knolbol)
* Ef Jakrosos

FLORAN 5803
Ploeta-mirra 40
Tunlāf-mirra 281
Wefot-Fabrokiy-weg (gh)

FOLATES 2202 (* zie regiokaart Trendon; + zie regiokaart Trondom; × zie regiokaart Pacelane)
+ Ingoch-pāt
*+ Liftkar Weg-na-Quac’r (gh) (herberg)
*+ Mennweg-na-Empecho
+× Mōbāriy-weg
*+ Piylgrem-āskān
+ Yplemeros
* Ÿrcrympa-weg

FONISTĀ 4007
Voor Fonistā is er een apart bestand

FŌNK 3903 (* zie regiokaart Berezze; + zie regiokaart Krea-ses)
* Briysātiy-weg
* Fōnkiy-fonis-weg
* Garrent-weg (gh)
* Odray Justa-plep {Odray Justa*}
* Sucrolāse-weg
*+ Weg-na-Balier 17 (camping)
* Port (gh)

FRAJA 4017 (* zie regiokaart Fonistā; + zie regiokaart Polefi)
* Ager-plep (gh) (Rāgtall)
*+ Bāracc-weg
* Blaniyc-mirra (tramhalte)
* Colibri-mirra (tramhalte)
*+ Cōlstu-jakām-weg
*+ Cōlstu-xijera-weg
* Ef Rāg-seerts (buurtschap) (tramhalte)
*+ Hennen-ur-Netās-weg (gh)
Hupster Lirrotiy x (Rāgtall)
* Kōbo-mirra (Rāgtall)
* Kreea-weg
Paliyst-plep x (Rāgtall) (manege)
* Riyne-mirra x
* S’rt-blufk (tramhalte)
* Wazemmche-mōliy-pāt
* Zillepip-mirra

FRĀK 8003 (* zie regiokaart Gasky)
* Biyšōp-pāt
* Covent-weg 47
* Durseerts (buurtschap)
* Ef Kāmpos
* Mirra rifo Neze
* Sinto-Jānis-weg
* Vōx-jakām
* Zutter Kaltān-mirra 5B

FRAM 1313
Mennweg-na-Trondom (gh) (kerk)

FREZZET 4422 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Ef Quūset
* Firani-wālj’-pāt (gh) (IEC)
* Grum-pāt
* Mennweg-na-Trents (gh) (kerk)
* Rygtā Mōjōl-mirra 7 {Rygtā Mōjōl}
* S’rseert-mirra 18A
* Telen-weg
* Weg-na-Tejho-Klea


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAQUGGEE 3615 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
* Šarmiy-mirra 7C
* Fini-weg
* Ingenerr Māršant-Luerf-weg
* Kindis-plep
* Kleter Riygā-weg
* Lofa-plep
* Mennweg-na-Doe
*+ Stovyatjen-pāt
* Weg-na-Šark (gh)
* Xemān-Klarb’r-weg
* Yrmeevriy-pōnt-weg

GAROS (Gįrosh) 7200 (* zie regiokaart Garos)
Garosische namen staan tussen [..].

* Ager-mirra [Agjer-cįljr] 35, 77, 102
* Dunje-weg [Dunje-weg] (gh) (camping)
* Ef Belte Styrās [Ef Belte Styrās] 6
* Ef Hupster Mārket [Hupstre Mercadhe] (gh)
* Ef Zwoljįn [Ef Zwoljįn] (gh) (camping)
* Fini-weg [Limita-weg] (gh) (camping)
* Liyger-mirra [Lyger-cįljr] x (camping)
* Ljengjérts [Ljengjérts]
* Lofipana-lirrotiy [Korsįm-plįsj] (gh)
* Mārket-lirrotiy [Marjte-plįsj]
* Mennlirrotiy [Mčn-plįsj] x
* Mennweg [Mčn-weg]
* Nenatumtiy-mirra [Independensha-cįljr] 5 (toeristische hoofdstraat met bars, winkels en restaurants; afgesloten voor autoverkeer)
* Perswįch-mirra [Perswįch-cįljr] 27, 41
* Prenstat-avenū [Prensjepaty-avénju] 24, 95
* Ruinn-pāt [Rujina-sent] (gh) (camping)
* Šeebā-kah [Šeebā-kaj] (gh) (adres veerhaven)
* Taris-pāt [Tįry-sent] (gh) (campings)
* Tycońg-pāt [Tycońg-sent] (gh) (camping)
* Weg I kaf .. [Weg I kaf] 3, 6
* Weg II kaf .. [Weg II kaf]
* Weg III kaf .. [Weg III kaf]
* Weg IV kaf .. [Weg III kaf]
* Weg V kaf .. [Weg III kaf]
* Zyle-vāliy-plep [Hypodromy-pjep] (gh) (camping/renbaan)

GASKY 8000 (* zie regiokaart Gasky)
Telefoonnummers hebben relatie met straatnaam.

* Alveyro-lirrotiy (23) x {Alveyro Joez} ((23) is het centrum)
* Bentmeldor Mennweg (24)
* Biyšōp-pāt (27)
* Butt-terf (23) 2
* Fryst-weg (26) 132
* Koffon-fisa-pāt (26)
* Korda-grāg (23)
* Krupel Blof Jakām (25)
* Mārket-lirrotiy (23) 1
* Mintepot-weg (26)
* Pāndra-šark-weg (26)
* Piylāsos-mirra (24/27)
* Port-lirrotiy (26) 11 (adres veerhaven)
* Salep-pāt (27)
* San-Gascu-mirra (25)
* Wik-weg (26) x (openluchtzwembad)
* Wik-weg (27)
* Zee-mirra (25) 21
* Zjoba-Lamk-weg (24)

GIRDES 6001 (* zie regiokaart Girdesef)
* Abōlg-āskān
* Bas-šark-weg
* Ef Liftkar Grulōt
* Luft Ef Port K (letters i.p.v. cijfers)
* Nūrcus-weg
* Port-kah
* Port-terf
* Reva-weg (gh)
* Tex-mirra

GIRDESEF 6000 (* zie regiokaart Girdesef)
* Abōlg-āskān
* Ef Mittors 2
* Ef Nar Āskān (gh)
* Ef Vānk
* Fes Ef Covents 45
* Mip Ef Covents 1
* Montrō-weg
* Natastiyre-weg
* Nūrcus-lirrotiy (gh) (adres veerhaven)
* Pelle-Hynše-weg
* Piyrre-pāt (gh) (Piyrre)
* Verestā-weg
Vrūkāf-weg (gh)
* Zūmbara-weg (gh) (volkshogeschool en Br’r-akademiy)
* Zumota-plep (gh)

GLAVE 5007 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Hoggebim)
*+ Āskān 'kara Glave
* Covent-mirra
* Sinto-Ronesa-lirrotiy

GRALKRICH 4200 (* zie regiokaart Gralkrich)
* Ager-pāt
* Arābišā-weg
* Bōrā-mirra (tramhalte)
* Ecron-mirra (tramhalte)
* Ef Bronnos (stadswijk) (in ontwikkeling; anno 2019)
* Ef Flapirus Mirra
* Ef Geffys (buurtschap) (tramhalte)
* Ef Helkās (industriegebied)
* Ef Meande 66, 107
* Ef Zalconā
* Fōrt-Peeter-weg
* Garrent-plep 7, 12
* Gerneert-mirra 3
* Gryfes-plep 12-14
* Jelafo-avenū
* Kaltān-mirra 24D-blef, 52
* Kordahagge 7-9, 16 (bekend plein in het centrum; in augustus worden hier befaamde openluchtconcerten gehouden)
* Kryobiy-pārc (stadswijk) (park met flatgebouwen)
* K’lša-weg x
* Lāvess-mirra 7, 67-69
* Liftkar Ovap-weg
* Loenkiy-mirra 17
* Menester Fyndyāndo-plep {Elfens Fyndyāndo}
* Mitārt Huliy-mirra 48-50 {Mitārt Huliy}
* Mōjōl-mirra 8, 33
* Mōjōl-terf
* Nūrcus-port Huflif A2 (adres Kon. Kustwacht)
* Nūrcus-port Huflif B8 (adres veerhaven)
* Nūrcus-port-weg
* Nutter-weg
* Papiygoe-mirra 8-10
* Peoll-lirrotiy 1, 5
* Riyndo-plep
* Roesjō-mirra 55
* Roza-plep
* Sinto-Jeromiy-pārc x
* Sliys-terf 2
* Stašon-pāt x
* Telen-weg
* Tobacc-mirra 43
* Tyna'os (stadswijk) (tramhalte; wijk in uiterste zuidwesten)
* Ulruf-pāt
* Vildul-weg Lurgiy x (bedrijventerrein)
* Vildul-weg Nutter x, 6, 9-11 (bedrijventerrein)
* Vildul-weg Zutter (bedrijventerrein)
* Xlātos-weg
* Zee-avenū 2, 43c, 55, 61-63, 180-184, 206

GRANŌ 5912
--- (Mišešā)
Ef Hālyrftiy N6
Fu-pola 12B, 27-31
Jabār-plep 14, 44
Jag Korda-lirrotiy 3
Karee-strekk 9, 18
Kerfes Lomān-plep 17 {Kerfes Lomān}
Korda-weg 2, 19
Mōjōl-terf 2A
Nutter-mārket 4, 7
Scāt-canazā-mirra (tramhalte)
Sn’-mirra 12
Uza-mirra 82

GRAS 3802 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Blort)
+ Ef Mātreefos
+ Indlāc-weg
*+ Mennweg-na-Gras [hir-a1/a2]
+ Šarkweg-na-Gras
+ Xoles-weg
+ Ÿfattos-weg

GREJALA 4305 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Polefi)
*+ Amer-stolees-weg
*+ Chat-pāt
* Dubla-mirra
* Ef Cucer
*+ Grejala-weg
* Helmy-pāt
+ Iser-āskān
+ Kanol-mirra
*+ Larmin-bōrtee
+ Nutter Kanol-mirra 132 (herberg)
* Pāpšeerr-weg
* Peevjabo-weg
*+ Tanko-pāt (gh) (Amer)
* Weg hor 21 (gh)
+ Weg-na-Sinto-Manes

GRET 3300 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Plenk)
- Pōstbōx 179
--- (Fōrt-Freerk) (kerk)
* Blakker Py-riyn (gh) (Feennklarb’r)
* Boven-weg Rilko 63
* Coliss-mirra 6
* Crumān-mirra
* Durtef Kveer-weg
* Eertef Kveer-weg 6, 7
* Ef Jugge 23C, 24, 47
* Ef Woquft x, 5
* Fārtef Kveer-weg
Fōrt-Freerk-plep (gh) (renbaan Noezāmo)
* Fōrt-mirra
* Hefergtef Kveer-weg
* Henes-klarb’r-pāt
* Jakāmseert-weg
* 'Kara Ker
* Klarb’r-weg-na-Gret
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Kriy-lirrotiy 7C {Heles Kriy}
* Kriy-plep 33
* Kryva (buurtschap)
* Kryva-weg (gh)
* Lafono-mirra 121
* Larmin-mirra 22, 100B
* Larmin-port Huflif A (adres veerhaven)
* Larmin-port Huflif C2 (busmaatschappij Qumk & Grāt)
* London-avenū 40
* Mein-lirrotiy 6
* Mennweg-na-Qula
* Pelstovāla-lirrotiy
* Plaju-mirra 99
* Plakom’-weg 18-20
* Plūx-arābe-weg (gh)
* Prusot-plep
* Pūl-Agen-weg
* Serstef Kveer-weg
* Sulf Ÿlanos-Firos-haste {Sulf Ÿlanos-Firos}
* Tallo-zuft
* Taris-s’rt 6, 27
* Tāstō-mirra {Tāstō}
* Tentef Kveer-weg 16-20
* Tex-weg
* V’rtef Kveer-weg
*+ Weg-na-Aāstiy
*+ Xlātos-weg

GRLABŌ 2307 (* zie tramkaart 02)
* Ef Driyft (buurtschap)
Weg-na-Festruna 195

GŸRŌ 5500 (* zie regiokaart Ozaneto)
Cāndy-mirra 12a
Šāftyiy-weg 6 (op bedrijventerrein)
Šuvelme-mirra 3, 51
Eelepp-lirrotiy x, 6B (deze vreemde naam ("Navelplein") wordt verklaard bij Ergtiy Yqufjen-Kerfewiynne)
* Ef Roets
Garrent-lirrotiy 2, 4
Klarb’r-mirra 22
Klarb’r-pola 56-58, 104
Koles-mirra 7, 22A
Lādra-lirrotiy (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
Luft ef Pōnt 2
Milbo-mirra 5-9
Mimpit-mirra (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
Mofla-lirrotiy (tramhalte)
Portā Prusot-mirra 4
Pōst-plep 13, 66
Prusot-lirrotiy 21-23
Rilko Klarb’r (nutter) G
Sentrukah 7
Tokolini’-terf 20
Treek-weg (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HĀCŸR 3506 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Xea)
*+ Horizōnt-pāt
+ Korda-weg
+ Krettaros
+ Mennweg-na-Hāc’r
+ Monercō-mirra
+ Pamel-s’rt x
+ Pamel-zuft
*+ Weg-na-Andel

HAFONIS 5027 (* zie regiokaart Ozaneto)
--- (Heness)
* Buror Kul-mirra
* Ef Piyxoše
* Ef Roets
* Ef Roets Zutter
* Heness-vender 45 (camping)
* Sinto-Ronesa-lirrotiy
* Sinto-Ronesa-weg
* Vlān-weg
* Zeces-mirra

HAJEQUŪ 2500
Būstuma-mirra 5-7
Knurfel-terf 10
Lanoka-mirra 33
Mennweg-na-Lemp 92
Pors-mirra 49A
Taris-lirrotiy x, 7B
Taris-mirra 3-5
Ÿc-plep 21

HAJETUNI 1702
Kulā-weg 15
Luft Ef Hūst (gh)
Mārket-lirrotiy 2
Mārket-mirra 34

HAJISEN 3036 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Conityje)
Bavān
*+ Dur’svergu-pāt [hir-a7]
+ Hajopaca-pāt
Liftkar Qugiy
* Liftkar Unkiyst-weg [hir-a7]
* Nutter-Fini-weg [hir-a7]
* Ynel-fōresta-weg [hir-a7]

HAJOFESE 3707 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt; × zie regiokaart Jatty BF; ° zie regiokaart Conityje)
° Adreef-āskān
° Conityje-weg (gh) (kerk)
° Šābro-terf
*× Dercx-wuma-poh
° Ef Balōs 3, 15
*° Ef Dercx-poh (gh)
° Kleter Terf (gh)
° Liftkar Terf
° Sinto-Mateus-weg
*+ Teneera-weg
* Ūmboetje-pāt
* Ūmboetje-weg

HALARESTO 7500 (* zie regiokaart Asjetto; + zie regiokaart Tsjok-ses)
* Belp-stovy (vrijdag veemarkt, anders parkeerplaats)
* Bure-kipt-weg
*+ Ef Fār Motrix (buurtschap)
*+ Ef M’rts
*+ Ef Opper-zuft
*+ Ef Wefot-zuft
*+ Emaja-pāt x (camping)
*+ Fonis-mirra 37
* Hāpyhurt-āskān
* Hāpyja-krettos
*+ Husof-pola
+ Kleter Weg
* Kleter Yplemeros
*+ Liyts-pāt
*+ Mazyll-lirrotiy
*+ Mazyll-plep 41
*+ Mazyll-weg
* Mennweg-na-Lijercā-s’rt
*+ Nutter Kupān-weg
*+ Ošo Mazyll-pāt
* Plānta-mirra
*+ Port-lirrotiy 12B-2 (adres veerhaven)
* Pryst-āskān
*+ Sinto Kostoh-mirra
* Sinto-Verone-āskān
*+ Sport-mirra
*+ Wašaly-weg x (adres ryltiy-rens)
*+ Wāfer-zuft (gh)
*+ Zutter Kupān-weg

HALEFIYTJŌ 5205 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Grum-pāt
* Nojelder-weg
* Weg-na-Tejho-Klea

HALEPOAI 5704 (* zie regiokaart Opjevu)
* Ef Doffiy Mirra
* Kryobiy-weg
* Rōfta-wuma-āskān

HALEPOAI A/E KJOEP 5705 (* zie regiokaart Opjevu)
* Biyldra-weg (gh) (recreatiehaven)
Ef Drox 7

HALEU 1017 (* zie regiokaart Xōc’ršamiy; + zie regiokaart Holare)
... (Hent-B’n’r) (herberg)
+ Arābe-plep
+ Draka-mirra (waarom geen huisnummer? Waar is deze straat te vinden in SPARC?)
*+ Ef Āskān
+ Ef Grepp
*+ Keengy-weg
+ Penja-pāt
*+ Pleko-weg
+ Qunāša-pāt
*+ Taris-zuft
+ Tsurafygō-weg
*+ Wālj’-mirra (gh)

HARĀFLOJA-ŸRTUHAJ 5702 (* zie regiokaart Opjevu)
* Churāta-āskān
* Diōi-šōrcel (gh) (kerk)
* Jarmōje-weg
* Koffon Kegt (tramhalte)
* Kryobiy-weg
* Mintepot Xijera-weg
* Rōfta-wuma-āskān
* Rōfta-wuma-plep
* Weg-na-Opjevu
* Xāmpora-weg

HAS 2304 (* zie tramkaart 02)
* Ef Bārjerr (buurtschap)

HAS-BELT 1302 (* zie regiokaart Trondom)
* Epša-mirra
* Hāslāf-plep x (adres ryltiy-rens)
* Jānes-mirra x
* Paradiso-weg
* Weg-na-Juleg

HĀUTŪNSCH 3605 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Grāt)
*+ Covent rifo Flesst-mirra
*+ Ef Iliy Mōjōl (buurtschap)
+ Ef Priyfiy-blufk (buurtschap)
*+ Liftkar Hāū-pāt

HELES-TENTA 4016 (* zie regiokaart Amahagge; + zie regiokaart Fonistā; × zie regiokaart Firani-ses)
* Adreev-weg
*+× Blof-kiyk-na-Vālahagge
× Domenner-pāt
*+× Grurve-plep 6 {Grurve}
× Mōbāriy-weg (gh) (camping)
*+ Oasiy rifo ef Lāmbe-muts (buurtschap)
× Pr’šā-weg
× Vālahagge-wuma-weg
*+ Weg rifo ef Lāmbe-muts

HIER 2114 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Ef Kibās
* Hyzārk-mirra
Koles-pārc 1
* Kvortiynā-grāx
Nōrgta-mirra 7
* Xārfu-Šizem-weg (gh) (Malo)

HILDI 2000-2001 (* zie regiokaart Hildi; + zie regiokaart Pacelane)
Zie kaart met postcodegebieden

--- (haven Periy-fonis) (2000)
* Ebezze-port (2001) (gh)
Ef Āskān (2001) (gh) (Aermen)
* Ef Āskāns (2001)
* Ef Kalāss (2001)
* Ef Kleter Kul (2001) (buurtschap)
* Ef Liftkar Kul (2001) (buurtschap)
* Ef Ronter Arābe (2000) 2
* Fonis-weg (2000/2001) 5A, 22
* Funco-plep (2001) 7
* Gōmblāps-lirrotiy (2000) x, 3
* Kindis-mirra (2000) 92
* Knurfel-Kurā (2000) (gh)
* Kocra-rivo (2000) (Periy-fonis; dorpswijk)
* Kocra-tān-zuft (2000) (Periy-fonis)
* Kreozy-mirra (2000/2001)
* Kul-zuft (2001)
Liyngyja-plep (2000) 55-57 (Districtsrechtbank)
* Mariner-s’rt (2001) 6 (buurtschap)
* Mustrif-terf (2000)
* Ōrympiy-mirra (2001) 13 {Merlen Ōrympiy}
* Plano-weg (2001)
* Prāst’-zeces (2001) (buurtschap)
* Reešōc-blufk (2000) (industriegebied)
* Reešōc-blufk-weg (2000) 7
* Reešōc-weg (2000) (gh) (op industriegebied langs spoorlijn)
* Salix-pārc (2001) 1-5 (buurtschap)
* Sinto-Cristoforys-weg (2000)
* Sinto-Michaelis-weg (2000)
* Taris-mirra (2001)
* Vūldriyniy (2001)
*+ Weg-na-Kreozy (2001)
* Ÿrzolaj-mirra (2001) 120
* Zōšenunn-weg (2001)

HIRDO 3000-3005
Voor Hirdo is er een apart bestand

HOGGEBIM 5000-5003 (* zie spoorwegkaart Hoggebim; + zie metrokaart Hoggebim; × zie regiokaart Hoggebim; ° zie regiokaart Liyrotyka; ~ zie regiokaart Toneija)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode. Postcodeverdeling:
5000 - zuidwesten (ten westen van de inham en globaal ten zuiden van het centraalstation)
5001 - noordwesten (ten westen van de inham en globaal ten noorden van het centraal station)
5002 - zuidoosten (ten oosten van de inham en globaal ten zuiden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt)
5003 - noordoosten (ten oosten van de inham en globaal ten noorden van de plaats waar het Vend’ne-kanaal in de inham uitmondt).

+× Adolentiy-mirra (5003)
× Aflif-weg (5000)
× Anurf’-weg (5002)
+× Ardekir-pārc (5001)
× Ardekir-plep (5001) 21-23
× Avenū-na-Aflif (5000) 22, 86, 210
× Bach-plep (5003) 18
+× Beeliy-weg (5003) x, 6
+× Beethoven-plep (5003) {Beethoven}
+× Bertōldi-mirra (5003)
+× Bim-vender (5000)
*× Biyfm-lirrotiy (5003)
× Broniyc (5000) (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
× Calendul-weg (5002)
+× Crana-oftian (5003) (stadswijk)
*× C’rzvōst-pārc (5000) 5-7
× Dalotoje-plep (5003) 37-41 (Pjakār-instituša)
× Dāndeljon-mirra (5003)
× Dāndeljon-weg (5002)
× Deerma-weg (5002)
+× Dreezaliy-blufk (5000)
× Ef Āskān (5000)
+× Ef Bārjerr (5000)
+× Ef Blotter Mōjōl (5003)
+× Ef Echuh (5001)
× Ef Greppa (5001)
+× Ef Koffon Vilduls (5000)
× Ef Liftkar Pola (5002)
× Ef Niyrrs (5000) 67
+× Ef Vuldurtos (5003) (reeks flatgebouwen)
+× Ef Zāšers (5000)
× Fermelle-mirra (5000) 5 (straat die naar het oude centrum loopt, dat vroeger het dorpje Fermelle was, voordat de stad zich eromheen uitbreidde)
+× Fini-oftian (5000) (buurtschap)
+× Flākā-mirra (5002)
× Fonis-plep (5000) 30, 33, 77
× Fonis-pola (5000) 99 (huisnummers 95 t/m 171, en 2 t/m 56)
× Fonis-pola (5001) 15 (huisnummers 1 t/m 93)
× Fonis-weg (5002) 16-18, 23
× Frāns-weg (5002)
× Fūrx-weg (5000)
× Garrent-lirrotiy (5000) x
× Garrent-weg (5000) 2-4, 55F, 86
× G’rt-mirra (5000) 3blef, 11A, 34
× Herešo-mirra (5003)
× Hiylba-mirra (5003)
× H’kot-plep (5002)
× Istoetre-pārc (5003) x
+× Istoetre-weg (5002/5003)
× Kaltān-terf (5000) 2-4, 9
+× Kanol-port (5003) (gh)(veerhaven)
+× Kindistee-pārc (5002)
× Kiyndala-mirra (5000)
× Kiynes Pernen-Johānaler-mirra (5000) 9 {Kiynes Pernen-Johānaler}
× Kjoep-rivo-āskān (5001)
× Kleter Nūrcus-weg (5001)
× Koesy-areōm (5002) (industriegebied)
+× Koesy-telen (5002) (plein bij veerhaven)
*× Koesy-weg (5002) 31
× Korda-arābe (5000) 2, 7-9
× Krejase-lirrotiy (5003) 4-6
+× Krejase-tex (5003)
×~ Krettsiy-āskān (5002)
× Lerdu Zinšes-mirra (5002) 4 {Lerdu Zinšes}
× Liftkar Nūrcus-weg (5003)
× Liftkar Wik-weg (5001)
+× Loena-plep (5001) (bij paviljoen)
× Lofipana-lirrotiy (5000) 6, 15-19, 33
+× Malodee-lirrotiy (5000) 1
× Meezem-mirra (5003) 88
× Mennweg-na-Moques (5001) 102-106
× Mennweg-na-Mosefi (5000)
× Meve-plep (5001) (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
×° Mintepot Goenerm-pāt (5002)
× Mintepot Plep (5002) 67-69
× Mintepot Wālj’ (5002) 34-36
× Mittarener-weg (5002) (gh) (in industriegebied in het zuidoosten)
× Mojeru-plep (5002)
× Nar Mirnurp-terf (5000) {Kārdes Mirnurp} (heette tot 2004 Nar Ool-terf)
× Nar Ool-terf (5000) (sinds 2004 veranderd in Nar Mirnurp-terf)
+× Nestin-mirra (5001)
× Nūrcus-arābes (5003) (buurtschap)
+× Nutter-klarb’r (5001) 112, 205 (adres veerhaven)
*× N’s-plep (5003)
+× Pirāmer-mirra (5002)
+× Plaju-mirra (5000) 12, 29
× Plinker-pādra (5002)
× Poentel-lirrotiy (5002)
+× Pōnt-lirrotiy (5002)
+× Port-oftian (5002) (stadswijk)
× Prexā-lofa-plep (5000/5001)
+× Prōcala-weg (5003)
+× Qugier-weg (5000)
× Quiff-plep (5002) 9
×~ Reeše-weg (5002)
+×°~ Reeše-weg (5003) 9, 77
+× Šark-pāt (5001)
× Sinto-Elsabet-weg (5002) x, 31
× Stašon-plep (5003)
+× Tāllde-mirra (5002) 107a
× Tan-weg (5003)
× Tošark’-mirra (5001)
× Vjola-plep (5000) 25
× Vriylsta-mirra (5000) 17-19
+× Vroemata-mirra (5002)
+× Wālj’-weg (5002)
× Weg-na-Kliyft (5001)
+× Weg-na-Liyrotyka (5002)
× Yfarcū-weg (5002/5003)
+× Zuffu-port (5003) (plein bij veerhaven)

HOLARE 1007 (* zie regiokaart Bōrā; + zie regiokaart Holare)
+ Arābe-plep
+ Ef Neslāc
+ Jakām-seerts (buurtschap)
*+ Jakām-weg
+ Luiysta 64
+ Nutter-seert 10
+ Omeenka-weg
+ Qunāša-pāt
+ Sinto-Marten-Jakām-lirrotiy x

HONE 3006 (* zie regiokaart Eon|Blumarr)
Hone-ayrport (gh)
* Mennweg-na-Jent
* Sat Dōnne-weg

HUIS 2022 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Trondom; × zie regiokaart Pacelane)
+ Drōmp-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
*+× Flecs-kūplō-weg x
+ Liftkar Weg-na-Quac’r
*+× Lj’niy-pāt
× Mennplep
*+ Mennweg-na-Folates
+ Monercō Lānder-Toziyn-weg {Drajiyn Lānder-Toziyn}
× Rōnzata-āskān

HURON-SŸRT 7042 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Ef Rātses
* Lotseciy-weg
* Volaja-pāt

HUSTA 6400 (* zie regiokaart Zar-Husta)
Oudere telefoonnummers die beginnen met 36, 37, 38 of 39 hebben
relatie met wijk. Nummers 31 t/m 35 zijn nieuwer en hebben dat niet.

* Bzeempa-pāt
* Clāst Brujeer-Atelva-mirra {Clāst Brujeer-Atelva}
* Drysta-āskān
* Drysta-pāt
* Ef Kryobiy (38) 5B
* Enelandes-kah (39) 12A
* Gerdralō-mirra (38) 17
* Glesta-mirra
* Husta-Zutterkanas (stadsdeel) (ook Zutterkanas)
* Kah-mirra (39) 2
* Karee-mirra (37)
* Karee-plep
* Lanko-mirra (38) 92
* Litii-plep x (motel)
Nudraniy-plep (36) 12
* Rāgt-plep (38) 35 {Hegtence Rāgt}
Teatriy-lirrotiy (38) 2
* Urapas-kah (39) x, 2 (op nr. 2 zat tot 1992 rederij Moestof-l’nts)
* Yot’riyee (38) 42
* Zūmbara-port (37) x, 4, 25
* Zūmbara-port Huflif III (37)
* Zutterkanas (stadsdeel) (ook Husta-Zutterkanas)
* Zutterkanas-plep


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IBA 3821 (* zie regiokaart Eon|Blumarr)
* Cermriynt-weg (gh)
* Kapela-mirra
* Plezuvyty-pāt

IBESTO-HORO 5203 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Energiy-plep
* Kibā-weg
Lerdu Qurten-Safjéńg-plep 9 {Lerdu Qurten-Safjéńg}
* Longā-weg
Mennweg-na-Mōntariy 408
* N’f Seerts

IES 4203 (* zie regiokaart Ies|Twento)
Telefoonnummers 3020- 302- en 39- hebben soms relatie met straatnaam.

- Pōstbōx 33
* Brālpōne-pārc (tramhalte)
* Bure-kipt-weg x
* Dubla Wiger-plep (gh) (adres van ryltiy-rens)
* Hupster Jakām-plep
* Maliy Cofert-plep (gh) {Maliy Cofert} (adres van elek.centrale en NQS)
* Mirra P1
* Mirra P2 (39-) B, D, E, G
* Mirra P3 kaf 1, 2, 5
* Mirra P3 Opper (302-) x
* Mirra P3 Wefot (302-) x
* Mirra P4 kaf 7, 13
* Mirra P5 (3020-) G
* Mirra P6 (39-) x
* Mirra P7
* Mirra P7 Opper kaf 6
* Mirra P7 Wefot
* Mirra P8 kaf 15, 27
* Mirra P9 (3020-) x
* Mirra Q1
* Mirra Q2 kaf 1, 8, 47
* Mirra Q3 kaf 1, 6
* Mirra Q4
* Mirra Q5 kaf .. (3020-) 16
* Mirra Q6
* Mirra Q7
* Mirra Q8
* Mirra Q9 kaf .. (3020-) 212, 545
* Mirra Q10
* Mirra R1
* Mirra R2
* Mirra R3
* Mirra R4
* Mirra R4/R5 (ergens in archief moet abusievelijk Mirra R45 staan, maar waar??)
* Mirra R5
* Mirra R6
* Mirra R7
* Mirra R7/R6 (3020-)
* Mirra R7-A x (x is oud adres van AOC)
* Mirra R7-B
* Mirra R7-C x
* Nutter Zeekoles-weg
Pelfer-seert (straatnaam? nergens in archief te vinden)
* Prūtsoen-pāt
* Sōpte-pāt (gh)
* Šyla Halān-Diync-weg {Šyla Halān-Diync*}
* Telen-weg x
* Weg I kaf 226
* Weg II x
* Weg II kaf 6, 10
* Weg III
* Weg IV kaf 12
* Weg V
* Weg-na-Flem 1B
* Wint-pōnt-mirra
* Zutter Zeekoles-weg
* Zyla Reeše-plep {Zyla Reeše} (tramhalte)

IJI 1101 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Bessa-weg
* Cōmpass-weg
* Hārfto-weg
* Jakām-pāt
* Kveer-pāt
* Liftkar Jakām-weg
* Mennweg-na-Kurriy

IMENAL 5604
Hajega-avenū 60
Siddos-lirrotiy 12-14


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JAJES 4502 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Firani-ses)
* Bidalos-lirrotiy
* Bidalos-weg
* Ef Ferdus
*+ Ef Jepper (gh)
* Hāpyja-āskān
* Kerkt-āskān
* Kerkt-āskān (gh) (Prusotpōnt)
*+ Peerfā-āskān
* Prek-fōresta-weg
+ Ses-klarb’r-weg
* Vlān-pāt
* Weg hor 12/16
* Xamyndy-weg

JANNEN 4602 (* zie regiokaart Racōn)
Lurgiy-mirra 52
* Sinto-Troeba-āskān
Zeces-mirra (Ialefer) 18

JAREUCĀ 6700
Basyll Irjen-plep 12-14 {Basyll Irjen}
Lestō-terf
Zūmbara-cet (gh)
Zūmbara-weg 5, 10

JATTY (BF) 3600 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Jatty BF)
+ Aleroh-weg {Aleroh Cafociy Zempeha}
*+ Dercx-wuma-poh
+ Dvoets-pāt
+ Ef Pl’n luft A
+ Flippa-mirra 4
+ Halari-pōnt-weg {Halari Hecoiy Huron}
+ Hupster Weg 31, 102
+ Huron-pōnt-weg {Huron Herco II}
+ Liftkar Lirrotiy
+ Lindokiy-pōnt-weg {Lindokiy Zabert Āncaramé}
+ Loriys-mirra (komt voor in stationsnaam Jatty-Loriys-mirra)
+ Mārket-s’rt
Mogesta-plep (gh) (Leije-stašon)
+ Newton-mirra 11 {Isaac Newton}
+ Pelger-mirra 7b {Zōnje Pelger}
+ Plaju-krur 1-3
+ Poniy-weg
+ Riyness-weg
+ Sinto Ÿranū-plep 18
+ Trest-mirra 33
+ Weg 'kar'ef Hely
+ Wegōm (gh)

JATTY (LY) 8100 (* zie regiokaart Lasy)
* Belt-Kiven-weg 334
* Chiqurser-plep
* Chiqurser-weg 6 (camping)
* C-Kah 3 (adres veerhaven)
* Distrycc-weg 6
* Fini-rōnter
* Garrent-lirrotiy 2
* Korda-plep 33
* Vl’s-avenū x (kerk)
* Wārkamiyt-šōrcel
* Wārkamiyt-weg
* Ÿršar-terf 2C
* Zee-vildul-weg

JEDENFALS 4117 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Racōn)
+ Bavān-plep (tramhalte)
+ Bremes-mirra (tramhalte)
*+ Bure-wuma-pāt
*+ Doffiy-weg
*+ Šūlt (Sylf) (tramhalte)
+ Ef Diyšet (tramhalte)
+ Ef Koffon Seerts
+ Grist-weg
*+ Jeden-fini-weg
+ Mintepot Jeden-pāt (gh) (camping)
+ Nutter Jeden-pāt
+ Ōrešy-weg (gh) (gevangenis)
+ Racōna-pāt
*+ Zeces-mirra (Sylf) (tramhalte)
+ Zōšes’r-weg (gh)
*+ Zutter-weg

JEJOA 2207 (* zie regiokaart Eon|Blumarr; + zie regiokaart Trendon; × zie regiokaart Jejoa)
+× Agrarišā-weg (gh)
× Dōnne-āskān
× Ef Crant
× Ef Hōlnāpren
*× Ef Pazzokanasz
× Ef Ulānos
*× Hyber-Ziffon-rivo
+× Hyzjeny-pāt
*× Lerstōn-weg
× Portā Mōliy-weg
× Presma-weg

JEK 3203
Wali-plep 5 {Janos Wali}
Weg S 12A kaf 853

JELĀ 8102
Nutter-Aumynyn (gh) (IJQ)

JENT 3801 (* zie regiokaart Eon|Blumarr)
* Dōnne-pāt (gh) (pad loopt dood bij Trendon-oever)
* Fōrt-mirra
* 'Kara Kranderhiy
* Klarb’r-weg-na-Eon
* Kredek-mirra
* Luft ef Plaju-kaltān
* Mintepot Tex
* Utfin Monārgt-weg
* Ÿjalos-weg

JENTU 1406 (* zie regiokaart Aagee|Kros; + zie regiokaart Knolbol)
*+ Heeps-g’rt-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KANEA 6600 (* zie regiokaart Lapoā; + zie regiokaart Lor)
Pegrevische namen staan tussen [..].

+ Durtef Siyclo
+ Eertef Siyclo
+ Ef Rāx 7
+ Fradās-mirra x (verffabriek)
*+ 'Kara'ef Wik
*+ Kliyf (gh) (Feldy-ef-Vetera)
+ Liftkar Lirrotiy [Lifger Lirha] 5, 17 (door de bewoners liefkozend "Lili" genoemd)
+ Mārket-lirrotiy [Stoėf-lirha]
+ Tentef Siyclo
*+ Vetera-pāt
*+ Weg hor 7 (gh) (Kunihhog)
*+ Zūger-weg

KERANŌS-SŸRT 6233 (* zie regiokaart Abertō; + zie regiokaart Leeserf)
* Ālfrych-klarb’r-weg (gh) (boerderij: tramhalte)
*+ Ālfrych-pōnt (buurtschap) (tramhalte)
+ Cōft-weg
*+ Jannen (buurtschap) (tramhalte)
* Kleter Jannen (stadswijk) (tramhalte)
* Preftās-kōl-weg
* Riyn-plep (tramhalte)

KEUNEE 2403
Dām-āskān (gh) (Tegto) (CIHEP)
Dām-greel-weg (gh) (kerk)
Weg hor 71 (gh) (camping)

KITIA 4201 (* zie regiokaart Ies|Twento; + zie regiokaart Gralkrich)
* Aille-zuft (gh) (uitspanning)
+ Arābišā-weg
+ Dunje-moziy
+ Ef Lajjeniy
+ Lošā (buurtschap) (tramhalte)
* Ōfim-zuft
*+ Regiys Noliyf-weg {Regiys Noliyf}
+ Sinto-Leone-weg
+ Telen-weg 71 (tolhuis: tramhalte)
+ Ulruf-pāt
* Weg-na-Molen
+ Wuma-weg
*+ Ybrōzja (buurtschap)

KIVEN 8301 (* zie regiokaart Aelas; + zie regiokaart Lasy)
*+ Pleko-pāt

KJEFA 1015 (* zie regiokaart Bōrā; + zie regiokaart Holare)
+ Heelst-pāt
* Sinto-Emyla-weg

KJEJA 2302
Weg-na-Cleft x (landhuis: tramhalte)

KJER 5035 (* zie regiokaart Liyrotyka; + zie regiokaart Toneija)
*+ Kryobiy-mirra
*+ Weg-na-Metie
*+ Zeltrōc-weg

KJOEPIY 5025 (* zie regiokaart Toneija)
* Br’ro-mirra 24
* Kanol-āskān
* Kryobiy-mirra
* Lojec-weg

KLAEU 4106 (* zie regiokaart Racōn)
* Ef Esterulār
* Ef Koffon Seerts
* Fakliy-rende x
* Fōresta-pāt (gh)
* Plōnziy-weg
* Regiys Mepār-Trabana-weg {Regiys Mepār-Trabana}

KLALBĀ 3813 (* zie regiokaart Jejoa)
Belvederr-plep (gh) (de onverharde weg over de heuvelrug langs paleis Belvederr; hieraan de Fārga-kerk)
* Wālj’-weg
* Weg-na-Grlabō

KLEMP 3705 (* zie regiokaart Conityje)
* Gotista-weg
* Mennweg .. opper (als straatnaam ook bekend als Mennweg opper)
* Mennweg .. wefot (als straatnaam ook bekend als Mennweg wefot)
* Rāfsel
* Zoet-nesz-weg

KLES 6603 (* zie regiokaart Lor)
* Arānka-weg x
* Fabriyk-koern (gh)
* Polea-wālj’

KNOLBOL 1400 (* zie regiokaart Knolbol; + zie regiokaart Aagee|Kros)
* Alexānder-pola 185C
*+ Arānka-pāt
*+ Atlānto-avenū
* Būst-lirrotiy 3
* Cāsterheff-mirra
* Covent-Arāber 9
* Ef Jakrosos
* Ef Nāmbaji (13.) 5, 12
* Ef Otlōgt Pāt
* Enker-terf 19B
* Flecs-mirra x
*+ Kōbotass-tex
* Korda-lirrotiy x
* Laboh-weg x, 52, 102
* Lāes-zeces-pāt
* Mennweg-na-Kurriy
* Missis-mirra 7E
*+ Neenstō-weg
* Nutter Āskān
* Orana-weg
* Sinto-Moffain-mirra 33
* S’rseert-lirrotiy 2
* Trōsterre-weg x
Weg hor 65 (gh) (Adūskorda)
* Weg-na-Flo x
* Zjol-mirra 109A

KNOLBOL-BELT 1402 (* zie regiokaart Knolbol)
* 'Kara Lāes
* Knurfel-weg
* Lāes-zeces-pāt
* Orana-weg
* Paskal Marzec-weg {Paskal Marzec}
* Pōst-weg

KOLESZ 1204 (* zie regiokaart Tanburo)
* Hurt-pāt

KOMY 8400 (* zie regiokaart Lasy)
* Cāstell-pāt (gh)
* Ebezze-mārket 17
* Jek-plāc-weg (gh) (op industrieterrein)
* Lamk-weg II kaf 31
* Ludana-weg
* Mesturia-mirra 4-6
* Mintepot Ager-weg
* Motela-weg
* Ninker-blufk-mirra
* Pola rifo ef Hurts
* Sinto-Clošus-plep 69
* Tā-weg (gh) (op industrieterrein)
* Tutt-weg (gh) (op industrieterrein)
* Uzenn-pōnt-weg
* Ziynšer-weg (gh) (op industrieterrein)

KORIF 1600-1601 (* zie regiokaart Korif|Tul’nn)
Zie kaart met postcodegebieden

* Annt-vender (1600)
* Atrogeniy-mirra (1601) {Zymer Atrogeniy}
* Begyna-lirrotiy (1600) 18, 24
* Bryma-kah (1600) 1-3A, 10, 16 (adressen veerhaven)
* Bryma-weg (1600) (gh)
* Dalotoje-Port-weg (1601) 6a, 48
* Delta-plep (1601)
* Driysty-pāt (1600)
* Ef Ōgjeeliy (1601) (gh)
* Ef Toforigiy (1601) (gh) (op industrieterrein)
* Flipflor-lirrotiy (1600) 3, 12A-B, 12C
* Kemp-vender (1600)
* Ker-pāt (1601)
* Korda-lirrotiy (1600) 8
* Luna-plep (1600) 78, 81
* Mender-mirra (1600) 29 {Rolaver Mender*}
* Monercō-pāt (1601)
* Mosemm-plep (1600)
* Nuliyrt-weg (1600/1601) (gh)
* Nūrcus-lirrotiy (1600) (gh)
* Nurp-port-weg (1600) (gh)
* Ool-weg (1601)
* Opper Driysty-pāt (1600)
* Plākom’-plep (1600) 3
* Plinker-mirra (1600) 21
Rojānsa-mirra (1600) 41c
* Sloegt-weg (1600)
* Weg-na-Tul’nn (1600)
* Yrnula-weg (1601) 12, 75
* Zarāx-plep (1601) (alleen huisnummers waar deze weg door het dorp Sloegt loopt)
* Zutter-mirra (1601) 48A
* Zyle-vāliy-weg (1600) (gh)

KOSŸR 3701 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Conityje)
*+× Ef Briyst (buurtschap) [hir-c7]
× Garrent-pārc
× Jabār-korda-lirrotiy x
*× Juveeren-weg
× Liftkar Jakām-pāt 8
× Sinto-Mateus-weg
*× Telen-weg
*+× Vāst-wālj’-mirra [hir-b6/b7]
*× Weg-na-Crevo
*+× Ÿvāna-s’rt (buurtschap) [hir-ba7]

KRĀG 1206 (* zie regiokaart Tanburo)
* Hurt-pāt

KRAPPA 3226
Gei Mirra 47

KREA (BF) 3921 (* zie tramkaart 06; + zie regiokaart Krea-ses; × zie regiokaart Reven-Paille)
--- (Drufpōl) sért ... (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "sért")
+ Antoa-mirra
× Distrycc-weg
+× Ef Kryobiys
× Gruvvā-pāt
× Knigt-pōnt-mirra
+× Krea-ses-pāt
× Liftkar Arābe-pāt
+ Lōn-pāt
+× Oryccseert-weg
+× Prāft-weg x
*+ Ses-nes (gh) (buurtschap) (tramhalte)
× Viken-pāt
× Zvomina-plep

KREG 1214 (* zie tramkaart 01)
* Sinto-Kārty (buurtschap)

KREOZY 2003 (* zie regiokaart Hildi)
* Mennweg 45
* Sinto-Michaelis-weg
* Sporter-weg x
* Vūldriyniy
* Weg-na-Freeg
* Weg-na-Manes-Tūtās
* Weg-na-Sinto-Her

KROS 1415 (* zie regiokaart Aagee|Kros)
* Kjacōndā-wālj’-weg
* Klācso-weg

KRU 3026
--- (Est) (kerk)

KRUIC 5806 (* zie tramkaart 13)
--- (Gerfta)
* Gerfta-weg
Weg hor 6 kaf .. (Gerfta) 22 (adres kerk; alleen deze hoofdweg heeft in Gerfta een naam; de andere paar straten in dit dorp zijn naamloos)

KRUUNO 2214 (* zie regiokaart Hildi; + zie regiokaart Pacelane)
+ Ef Chat-krums (gh) (herberg)
+ Militarr-weg
+ Rōnzata-āskān
*+ Weg-na-Kreozy
+ Weg-na-Xolije

KŪRĀNIEN 7401
--- (Guanja-Figuera)
Cōhale-pārc 45 {Glopiy Cōhale}
Plaju-weg (12.)
Port (gh)
Weg hor 15 (gh) (camping)

KURRIY 1100 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro; + zie regiokaart Plafotō)
* Bessa-weg
* Ef Fōskorat
* Ef Haleps
* Ef Prenses-emplasement (industriegebied)
* Ef Taris (gh)
* Ef Zuft
* Fiyrkiy-weg 28
* Hāpyja-mirra
* Hārfto-weg
* Kinseert-mirra 1-5
* Koles-plep 1
* Korda-plep 42
* Liftkar Fōresta-weg
* Liftkar Ōresseert-lirrotiy 8
* Littekipt-pāt
* Luna-mirra x
* Mennweg-na-Iji 56, 60
*+ Mennweg-na-Knolbol
* Mintepot Taris-mirra 53
* Mullās-mirra
* Opper-mirra 61c
* Portā Taris-mirra 1-3
Port-weg (in verpauperde havenwijk)
* Prusot-weg 18, 59
* Riffō-weg
* Servas-lirrotiy x
* Tāgerate-lirrotiy x {Vajiy Tāgerate*}
* Telen-plep
* Wefot-mirra 7-9
* Xijera-āskān

KUSSIK 1500
Diyster-lirrotiy 12
Fandare-mirra 7
Gloprin-mirra {Gloprin}
Kjūpur-weg x (aan deze weg ligt het Pāntiyf-klooster)
Kleter-prusot 37A
Lic’ršō-plep (2.)
Liftkar-prusot (3.)
Qulana-plep (gh)
Roza-arābe (komt voor in stationsnaam Kussik-Roza-arābe)
Ÿc-plep 44

KWĀG 3087 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Kwāg; × zie regiokaart Xea)
*+× Berše-weg
*× Birālber-pāt
*+ Birālber-weg
+ Š’m Seerts
+ Ef Nurps
× Ef Ten Blufks
*+× Ef Ten Kryobiys x
+× Fa'i-pāt
+ Mennweg-na-Qula 38 (straatnaam verandert bij de gemeentegrens omdat er in Amejo al een andere weg (richting Qula) zo heet)
*+× Palamiy-mirra
*× R’nertex Arābes (buurtschap)
× Swoliy-weg

KWĀGSEERT 5906 (* zie regiokaart C’rofly)
* Fārfāfiy-āskān


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LABENŌ 4312 (* zie regiokaart C’rofly)
* Sa B’ny-āskān
* Weg-na-Amentōlestu

LĀF 5703 (* zie regiokaart Opjevu)
* Beelm (buurtschap)
* Ef Doffiy Mirra x (= Weg hor 30) (volkshogeschool; herberg)
* Husof-plep
* Lerrce-pāt
* Rōfta-wuma-āskān
Weg hor 30 kaf x (= Ef Doffiy Mirra) (volkshogeschool; herberg)
* Weg-na-Tij’

LAFFENET 4311
Kennamyna-plep 7
Korda-mirra 33
Pritā-mirra 7-9 {Antonio Pritā}

LAJY 8012 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Gasky)
+ Covent-weg
*+ Ef Zutter Āskān (gh)
+ Oes-weg (gh) (V’mpiy-pōnt)
+ Sinto-Pāndra (buurtschap)
+ Sinto-Peetriy (gh) (buurtschap)

LALOJE 6304 (* zie regiokaart Lor)
* Monny-cet
* Weg-na-Teujan
* Weg-na-Teujan ef Ovap (gh)
* Weg-na-Tuniy (gh)

LAMMAFIN 1700 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
Avenū-na-Trondom 16, 57
Ef Blotter Liytā 88F
Hāpla-krum 61
* Hāveeriy-fōresta-pāt
Heeriys-lirrotiy 8
Husof-weg x
Kerfewiynne-lirrotiy 3-6 {Neemt Kerfewiynne}
* Kleter Fōresta-weg
Lacorunā-vender 57
Linter-plep 33A
Mennweg-na-Kurriy (gh)
Tora-wuma-weg (gh)
Viryc-wuma-pāt (gh) (camping)
Weg hor 52 (gh) (pension)
Wik-lirrotiy 1

LAMONEO 3046 (* zie regiokaart Conityje)
* Hajopaca-pāt
* Hōlsta-wuma-weg
* Jofrōmpy-weg

LAPEJUFE 1505 (* zie tramkaart 01)
* Durseerts (buurtschap)

LAPOĀ 6902 (* zie regiokaart Lapoā)
* Generalo Oeve Nalyf-Pārfās-weg {Oeve Nalyf-Pārfās}
* Gluv’r-pāt
Lurgiy-lirrotiy x
* Weg hor 1 (gh)

LARAINE 7404 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Tsjok-ses)
* Ef Mintepot Flastos
*+ Ef Pelbōt
* Fonis-weg
* Gyros-weg
* Sentraliy-weg
*+ Weg hor 20 (gh)

LASSOS 6800
E.L.Names-Pofā-plep 82 {Eltu Lezo Names-Pofā}
Ef Slōmpoešess 8
Jānes-mirra 1
Kolini-lirrotiy x
Kolini-mirra 21
Kryobiy-pārc 8-10 (gevangenis)
Liftkar Tira-weg x (kerk)
Vuldurtos-lirrotiy 3

LASY 8300 (* zie regiokaart Lasy)
* Biyšōp Teengochyve-plep x {Eldrem Teengochyve}
* Cvōf-mirra 22-24
* Ef Terpa
* Fini-rōnter
* Granō-weg 52
* Hurt-terf-pāt
* Liftkar Aveām-pāt x
* Ludana-weg
* Port (gh)
* S’rseert-plep 93C
* Uzenn-pōnt-weg
* Wārkamiyt-weg
* Ÿrōm-weg 35

LĀUBEN 3207
Fōsty-Nāg-mirra 58 {Regiys Fōsty-Nāg}
Garrent-lirrotiy 1

LEESERF 6202 (* zie regiokaart Leeserf)
* Cōft-weg x (boerderij: tramhalte)
Distrycc-weg (gh) (Akarmonne) (dit is de weg binnen de bebouwde kom die elders Weg hor 3 heet)
* Ef Kibās
* Ef Wārša
* Engerrex ef Āskān
* Fentiy-Leeserf-weg
* Hyše-pāt
* Hyše-weg
* Ka'en-pāt 6, 11
* Ōmfer-mirra 35
* Pelresa-weg
* Weg hor 3 (gh) (dit is de weg die binnen de bebouwde kom van Akarmonne Distrycc-weg heet)
* Ÿrbrasst-pāt (gh)

LELKO 5028 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Koffoner-āskān
* Quonn-plep
* Wālj’-weg
* Weg hor 24 (gh)
* Wuma-weg
* Zleega-weg

LENANO 1202 (* zie regiokaart Tanburo; + zie regiokaart Xōc’ršamiy)
*+ Ef Arestaliy
* Ef Prytō
*+ Nutterkoles-zuft
* Port-kah 2
* Roiy-zuft
* Urapas-weg x

LEO 1106 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro; + zie regiokaart Plafotō)
*+ Covent-pāt
*+ Pāt furt Hady

LIFT 3200-3201
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

Cāfore-weg (3201) (gh) (de onverharde weg langs Lāpkāmp en hotel Ef Nadōses)
Doaboert-terf (3200) (hele steeg wordt sinds ca. 1980 ingenomen door groot appartementencomplex)
Ef Kryobiy (3200) x
Ef Zāšers (3201) (buurtschap) (bij de camping Tala-Ocki)
Jakām fes C (3201)
Kjūpur-plep (3200) 212-214
Krappa-weg III kaf 34 (3201)
Liftā-plep (3200) 73, 100, 103
Malodee-weg (3200) 1
Mennmirra (3200) 8-12, 27
Nutter-plep (3200) 108
Ocki-weg (3201)
Ocki-wālj’-weg (3201) (gh) (camping)
Plaju-terf (3200) 18
Port-kah (3201) 2, 26-28, 40 (adres veerhaven)
Portōm (3201) (gh) (industriegebied langs oostkant v. kanaal)
Tangodām-lirrotiy (3200) 21, 45
Taris-lirrotiy (3200) 7
Thyrra-Fercen-mirra (3201) 14 {Diyfiy Thyrra-Fercen}
Zee-mirra (3201) 33A, 210

LIJERCĀ-SŸRT 7502 (* zie regiokaart Asjetto)
* Bure-kipt-pāt
* Bure-kipt-weg
* Javes-āskān
* Mennweg-na-Halaresto
* Pryst-āskān
* Sinto-Amalia-weg

LIYROTYKA 5004 (* zie regiokaart Liyrotyka; + zie regiokaart Hoggebim)
* Avenū Sinto-Bylerdā
* Bōdre-weg
* Bylerdā-lirrotiy
* Cwānndel’n-āskān
+ Dysze-fōresta-weg
* Eertef Mārket-siyclo 7
*+ Ef Dr’nšo
* Ef Mirraōm (gh) (in industriegebied)
* Ef Mōjōl 8B
* Flomarus-mirra 7 {Petriy Flomarus}
* Geffy-mirra
* G’tliy-stovy
* Hoggebim-vender 66, 70
* Hōlandes-mirra 33
* Kah Rifo Ef Pantos 28 (adressen veerhaven)
* Kles-weg 5
* Kleter Šarkweg 81
* Korda-grāg
* Lofipana-pāt
* Luna-avenū 5, 32
* Mārket-lirrotiy x
* Mennweg-na-Eeneteree
*+ Mintepot Goenerm-pāt
* Mintepot Mōjōl-plep 47-49
* Mirra furt ef Jabār
* Mirra rifo Koffon Ārmyll {Ārmyll}
* Oryccseert-mirra (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
* Pantosiy-arābe
* Pantosiy-plep
* Plep rifo Renō (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
* Priyftā-mirra 4
* Reeše-dunje-weg
* Ronter Mārket 3, 7-9
* Šann-weg (gh)
* Viyndy-mirra 33 {Hānes Viyndy}
*+ Vneresu-weg
* Xānsa-avenū
*+ Xijepola (Cwānndel’n)
* Ÿc-pārc 5
*+ Yfarcū-weg

LŌNGES 3401 (* zie regiokaart Berezze; + zie regiokaart Minde)
* Ef Hendolt’
*+ Ef Klarb’r
* Lōnges-pāt
* Sgoemaciy-weg (gh) (2 campings)
* Tjokās-weg
* Troener-pāt (gh)
*+ Weg-na-Lōnges

LOR 6300 (* zie regiokaart Lor)
* Beltstamero-weg
* Diyncsa-mirra 1
* Drakā-mirra 84
* Ef Kyertā
* Ef Trom x
* Fa'i-blufk-weg
* Faōstiyf-mirra (gh)
* Huron-pārc (de bomen in dit park zijn met een zeldzame lichtgroene mossoort bedekt)
* Husof-lirrotiy x
* Karijāne-pāt
* Mārket-lirrotiy x
* Monny-cet
* Petriy Sugge-En’mt-mirra {Petriy Sugge-En’mt}
* Polea-wālj’
* Pōnt-weg
* Trull-mirra 34
* Ymōlecc-pāt

LOSTŌ 5400
(landgoed Ef Snebbe-nutā) (Taris-Ponto)
Afināf-lirrotiy 3, 12
Akademiy-mirra 3-5, 36
Belfiyc-lirrotiy x
Biyldā-mirra (gh)
Cvārtefōf-mirra
Egpeeff-plep 88, 101
Kerrfewynne-pārc x
Kleter-mirra 33
Opper-mirra 33-35

LUFIA 1703
Criyndy-weg 46
Prusot-mirra (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MANES-BECŌ 6714 (* zie tramkaart 14; + zie regiokaart Abertō; × zie regiokaart Leeserf)
+× Ef Arābes (tramhalte)
*× Ef Bleef (buurtschap) (tramhalte)
× Ef Tjōftār (buurtschap) (tramhalte)
× Hyše-pāt
+× H’lfer-mirra (tramhalte)
+× Tropiy-mirra (tramhalte)
+× Weg-na-Abertō
+× Weinoh-weg

MANES-BŸNŸR 1018 (* zie regiokaart Xōc’ršamiy; + zie regiokaart Holare)
* Grumbol-Hiylft-mirra {Ung Grumbol-Hiylft} (tramhalte)
* Lārge-weg
* Mārket-mirra (tramhalte)
* Mennweg-na-Xōc’ršamiy x (volkshogeschool)
*+ Pleko-weg
*+ Taris-zuft
* Tex-vender (tramhalte)

MANES-FIJA 4601
- Pōstbōx 209
Ofiss-weg 12A

MANES-HALĀF 6302 (* zie regiokaart Lor)
* Beltstamero-weg
* Ef Polea
* Ef Zyllg
* Karijāne-pāt
* Kester-pōnt-weg
* Port-weg
* Weg-na-Lor

MANES-LAŠER 8023 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Gasky)
* Ef Vres
* Ef Zutter Āskān
* Erstrypa-mirra
* Helfyrt-weg (gh)
*+ Jakām-āskān
* Manes-Lašer-Pōnt (buurtschap)
*+ Mennweg-na-Lašer
* Mirra rifo Neze
* Port rifo Vres (buurtschap)
* Ryca-jakām-pāt
* Tōmp-pāt
* Vōlcano-weg

MANES-PJEUFIY 1064
Nutter Rivo-pāt (gh) (Victer ef Kasser) (camping)

MANES-PŌMĀN 3403 (* zie regiokaart Minde; + zie regiokaart Plenk)
+ Blotter Jek-weg
+ Korda-pāt
* Mennweg-na-Plenk
Weg hor 15 kaf x (camping)

MANES-PURIY 7022 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
Arānka-terf (gh) (Sinto-Leerbā)
Ef Mōjōl 6
* Koffon-pāt (gh)
Lo’buti-mirra 22
Mennweg-na-Kūrānien x
Nutter-mirra 3
Poso-weg 5-7
Ses-mittors 10
Sinto-Māgdalena-weg (gh) (camping en gevangenis)
Sylvestriy-lirrotiy x
Tōrf-mārket 3, 15
Weg hor 3 kaf x (camping)
Weg-na-Chorānitt 7

MANES-SJENY 2700 (* zie regiokaart Jejoa)
* Hyzjeny-pāt
* Mojeru-weg
* Presma-weg
Ÿrlas-mirra 10

MANES-TOLĀ 3502 (* zie regiokaart Ergānt)
* Briync-weg
* Clamiša-weg
* Fini-pāt
* Zjanōc-lirrotiy x (met Zjanōc-korda)

MANES-TŪTĀS 2701
Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
Weg 103 (in werkelijkheid tegenwoordig weg nr 67)

MANES-ŸRCAS 8201
Blakker-terf 14
Ebesport (gh)

MARAFANIY 4345 (* zie regiokaart Crelco; + zie tramkaart 08)
* Cvōfta-āskān
* Dōxa-weg x
* Dubla-mirra (gh)
* Ef Dublas
* Pāpšeerr-weg
*+ Talle-seert (buurtschap)
* Vratiy-mirra

MEAUE 2713
Gajōsta-lirrotiy 2

MEEN 6901 (* zie regiokaart Lapoā)
* Generalo Oeve Nalyf-Pārfās-weg {Oeve Nalyf-Pārfās}
* Zōšes’r-plyt

MEN 8022 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Gasky)
*+ Ef Zutter Āskān
+ Jakām-āskān
*+ Mennweg-na-Lašer x (kerk en fabriek)
*+ Ryca-jakām-pāt

MENA 3315 (* zie regiokaart Grāt)
* Bilārda-plep 12
* Covent-pāt
* Droemote-fōresta-weg
* Fōresta-weg
* Grāt-covent-weg
* Herco-weg
* Kolini-rišatjen-mirra (gh)
* Kōtyniy-weg (gh) (camping)
* Krettaros 13 (alleen oneven nummers)
* Liftkar Hāū-pāt
* Necān-mirra
* Šāgge-plep (gh) (camping)
* Vjadūk-weg

MEN-BELT 8002 (* zie regiokaart Gasky)
* Krupel-blof-pāt

MENNŌ 7417 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* Biyšōp-zuft
* Bōrošy-zuft (gh) (herberg)
* Klorp-mirra (gh)
* Mennō-Port (buurtschap)
* Utfin Terf 14

MERUNU-SŸRT 6101 (* zie regiokaart Girdesef)
* Abōlg-āskān
* Bas-šark-weg
* Flenazjekk-weg
* Nūrcus-weg
* Tex-mirra
* Weg-na-Fleer x (kerk)

METIE 5015 (* zie regiokaart Liyrotyka; + zie regiokaart Toneija)
+ Ayrport Hoggebim, huflif D ("Ayrport Hoggebim" fungeert als straatnaam)
+ Catapulta-ferdu-weg
*+ Ef Kliyn
*+ Korda-weg (gh)
*+ Kryobiy-mirra
+ Lojec-weg
+ Plano-vāliy-weg
+ Šann-mirra (gh)
+ Weg-na-Kjer
*+ Zeltrōc-weg

MICHEN 3097 (* zie regiokaart Kwāg)
* Ef Nurps
* Ka'en-zuft
* 'Kara Fach
* Kolai-dunjes-zuft
* Weg hor 30 kaf x (camping/recreatiegebied)
* Weg hor 30 kaf 12 (camping)

MICHTA 4209 (* zie regiokaart Gralkrich)
* Ager-pāt
Weg-na-K’lša x (camping)
Ÿf-s’rt-cet (gh) (tempel)

MIKENTALL 4027 (* zie regiokaart Fonistā; + zie tramkaart 09; × zie regiokaart Polefi)
× Bāracc-weg
× Ber’mt-klarb’r (gh)
*× Cōlstu-jakām-weg
× Cōlstu-xijera-weg
× Covent-pāt
× Hāpyja-plep
*× Hennen-ur-Netās-weg
× Hupster Dunje-weg
*× Lynšy-pāt
+× Queltātall (buurtschap)
× Vrotymā

MILBO 6200-6201 (* zie regiokaart Mollefin; + zie regiokaart Leeserf)
Zie kaart met postcodegebieden

* Āskān-mirra (6200) 13c
* Avenū Sinto-Treenšo (6200)
* Benc-mirra (6200) 8
* Brūšomiy-plep (6200)
* Chelkā-mirra (6200) 1-3
*+ Šeer-weg (6200/6201) 179
*+ Dreosta-weg (6200/6201)
* Ef Belt Stāmp (6200)
+ Ef Kibās (6201)
*+ Ef Kiyg (6200)
*+ Ef Stāmp (6200/6201)
+ Ef Wārša (6201)
* Energiy-pāt (6200)
+ Engerrex ef Āskān (6201)
* Farth-weg (6200) 10 {Lōra Farth*}
+ Fentiy-Leeserf-weg (6201)
* Fini-mirra (6200)
* Flecs-terf (6200)
* Hogkōbo-lōbā-weg (6200)
+ Hyše-weg (6201)
* Kalda-mirra (6200) x
* Kalda-plep (6200) (gh)
* Lagkōbo-lōbā-weg (6200)
* Lagkōbo-pāt (6200) (gh)
* Lisager-mirra (6200) 3-7
* Litii-plep (6200)
* Malāfta-mirra (6200) 61
* Mārket (6200) C, F
* Mārket-mirra (6200) 3d, 26
* Meeniy-pāt (6200)
* Milbo-Port (6200) A5, D (adressen veerhaven)
* Mintepot Kleter-mirra (6200) 3b
*+ Mōjōl-mirra (6201) 44a
* Monercō Bliyrstry-lirrotiy (6200) {Marys Bliyrstry-Platt}
*+ Ool-taris-weg (6201) (gh)
+ Pelresa-weg (6201)
*+ Port-weg (6200/6201)
* Rutt-mirra (6200) 153
* Tibān-lirrotiy (6200) 14
+ Tirahille-weg (6201) (gh) adres pension Kōbo
*+ Vlociys-āskān (6200/6201)
* Vlociys-lirrotiy (6200) 1

MINĀ-ZUTTER 1603 (* zie regiokaart Aagee|Kros)
* Atlānto-avenū
* Dalpšo-pāt
* Ef Kāmp
* Halari Hecoiy-weg
* Kjacōndā-wālj’-weg
* Nūrcus-pāt
* Rutōs-weg

MINDE 3400 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust; × zie regiokaart Berezze; ° zie regiokaart Minde)
° Āmquffa-dunje-weg
° Āmquffa-wuma-weg
° Arānka-mirra 5, 121
×° Arānka-mirra (Zvomm)
° Blef Ef Korda
*+° Capū-weg (gh)
×° Cōrn-weg
*+° Ef Fār Sparots (buurtschap)
×° Ef Klarb’r
° Ef Kryobiy
° Ef Liftkar Arābes (industriegebied)
° Fisa-mirra 5b
° Hypolyty Gyn’nn-mirra {Hypolyty Gyn’nn} (heette tot 1 sep 1998 Korda-mirra (DOM 156))
° Ierquf-pāt
° Jabār-weg
° Kōkla-pāt (gh) (VCKZ)
Korda-mirra (sinds 1 sep 1998 veranderd in Hypolyty Gyn’nn-mirra)
° Lapory-weg
° Lurgiy-mirra 41
° Mintepot S’rt-weg
° Moffain Cwārden-mirra 3-5 {Moffain Cwārden}
*+° Moffain-taris-weg
° Oemarā-weg
° Parāde-avenū 102
° Piyya-plep 47, 66
° Plaju-plep 13, 100
° Plano-pola 22, 54, 61-63, 162
° Pōmānhynne (gh) (eilandje, met kerk)
×° Port Ber Zvomm (gh) (Zvomm)
*+° Portōm-weg 2 (kantoor Xijernolac)
° Rense-lirrotiy 1 (belastingkantoor), 4 (Q9), 5 (verkeerspolitie), 7
° Rense-plep 7, 42
*+° Roza-lirrotiy
° Sinto-Agata-mirra
° Sinto-Donatus-lirrotiy
° Stašon-plep
+° Tergycc-lirrotiy
° Tiyftiy-mirra
×° Treno-mirra (Zvomm)
° Uza-mirra
×° Weg-na-Lōnges x (Zvomm) (camping)
Weguza (stadswijk)
° Weguza-lirrotiy
° Zlako-zuft
° Zvomina-pādra (gh)
° Zvomina-pola 102, 104, 108 (adressen veerhaven)
° Zvomina-pola 3-5, 12-14, 49B, 50, 62, 66, 84, 105, 487

MITĀ 1709 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Clamiša-riygā-weg
*+ Delper-weg
* Ef Edelogs
* Gaysluše-weg
* Herchōfā-weg
* Hōrver-pōnt-weg
* Keldus-mirra
* Pāt rifo ef Helmys
* Tora-weg
+ Weg hor 61 (gh) (kerk, herberg)

MOJA 5701 (* zie regiokaart Opjevu)
* D’tānt-weg
* Mintepot Xijera-weg
* Paradiso-weg
* Tōnche-pāt
* Xāmpora-weg
* Zōfta-opast-weg

MOLEIJE 4325 (* zie regiokaart Crelco)
* Chat-pāt
* Ef Mesā Mōliy
* Larmin-bōrtee

MOLEN 4207 (* zie regiokaart Ies|Twento)
* Brāfenc-weg (gh)
* Bure-kipt-weg
* Regiys Noliyf-weg {Regiys Noliyf}
* Sōpte-pāt (gh)
* Šyla Halān-Diync-weg {Šyla Halān-Diync*}

MOLLEFIN 5100-5101 (* zie regiokaart Mollefin)
Zie kaart met postcodegebieden

* Alycro-mirra (5100)
* Arānka-weg (5101) 1, 44
* Astyl-weg (5101) (gh)
* Dākiyk-kah (5100) 2 (havenkade in industriegebied ten zuiden van station Mollefin-Port)
* Dvenzāt-lirrotiy (5100) 2E, 4 (bekendste plein, met prachtig uitzicht over de zeestraat en de spoorbrug)
* Dvenzāt-plep (5100) 77, 93
* Ef Gr’ Āskān (5100/5101)
* Ef Martel Koern (5101) 88C
* Fabrokaliyto-weg (5100/5101)
* Fonātiy-āskān (5100)
* Fōrt-mirra (5100)
* Fynarās-weg (5101)
* Garrent-lirrotiy (5101) 11, 42
* Kjoeplastiy (5101) 34
* Kohylle-plas (5100) (buurtschap)
* Lāster-weg (5101) 79, 235
* Mōliy-idecjolos-weg (5100/5101)
* Nar Korda-plep (5100) 34, 43, 61
* Nestin-kibā-terf (5100) 1-5
* Pegreff-avenū (5100/5101) x
* Pica-mirra (5101) 52
* Pleko-weg (5100) 7, 9, 28, 30
* Reeše-terf-weg (5100) (gh) (o.a. adres veerhaven)
* Roza-plep (5101) x
* Ses-krum (5101)
* Utfin Fōrt-mirra (5100/5101)
* Utfin Korda-plep (5100)
* Ykrō-mirra (5100)
Ykrō-plas (5100) (buurtschap)

MONANEE 3704 (* zie regiokaart Conityje)
* Conityje-weg
* Trūšāme-pāt
* Trūšāme-weg
* Zoet-nesz-weg

MONE 5302
Port-weg 1 (adres veerhaven)

MONT 6711
Kaltān-terf 2

MŌNTARIY 5211 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Dynamo-weg x
* Ef Mōliys (industriegebied)
* Elektrisitiy-weg
* Energiy-plep
* Taris-weg
* Zuyka-mirra

MOQUES 5008 (* zie metrokaart Hoggebim; + zie regiokaart Ozaneto; × zie regiokaart Hoggebim; ° zie regiokaart Ÿrtazo)
+× Āskān 'kara Glave
* Clajo-oftian (stadswijk)
* Clajo-plep
+ Covent-mirra
× Ef Holfe Rōnter
× Ef Hupster Bure-granō (buurtschap)
× Elsine Sinto-Stemān-Kerft-mirra 22 {Elsine Sinto-Stemān-Kerft*}
+° Fini-mirra
+×° Grampa-weg
× Grampa-weg (Kliyft, Kliyft-Belt)
× Poka-mirra 21
× Sentrala Mirra 33
× Tošark’-mirra
+× Vildul-weg
× Weg-na-Kliyft

MOSAFETO 2004 (* zie regiokaart Hildi)
* Mantsjōx-vender

MOSEFI 5009 (* zie metrokaart Hoggebim; + zie regiokaart Hoggebim)
+ Arābišā-weg
+ Ef Āskān
+ Ef Vilduls (straat en buurtschap)
* Lōndiyk (buurtschap)
+ Mennweg-na-Hoggebim
+ Weg-na-Faremoe

MOSENTO 3306 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Plenk)
* Cāndiy-mirra
*+ Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Kleter Mosento-weg
* Liftkar Mosento-weg
* Mintepot-mirra x
* Pūl-Agen-weg
* Xlātos-weg

MOZENT 4331 (* zie regiokaart Firani-ses; + zie regiokaart Mozent)
--- (Kulano-zeces)
+ Bleefor-mirra 66
+ Ef Lirrotiy 5, 8, 14
+ Ef Wakleep
+ Garrent-mirra 5
+ Garrent-weg 12
+ Haloagge-kōl-weg
+ Hulfers-weg 6A
+ Hupster Kaltān rifo Gylnā (gh) (Kulano-zeces) (dit is de enige straatnaam in dit dorp; alle andere straten zijn naamloos)
+ Kāmp-weg 45
+ Lurgiy-mirra
+ Medriy-mirra 43
+ Ovap-utfiniy 3
+ Ziyrhagge-pāt (gh)
* Zrāvve-kōl-weg

MŪNINŪ 4046 (* zie regiokaart Fonistā; + zie regiokaart Polefi)
* Ber’mt-cliyn-weg
+ Bleetsaliy-weg
*+ Colonje-weg x
* Delka-weg
* Ef Kabor Colonje (buurtschap)
* Kreea-weg
* Kryobiy-weg
*+ Leeche-jerp-pāt (gh)
+ Mintepot Hūst-weg (gh)
*+ Paliynā-weg
+ Plomy-pāt
* Rānhusof-weg
*+ Wazemmche-mōliy-pāt
*+ Wazemmche-weg

MŸNŌ 1016 (* zie regiokaart Bōrā; + zie regiokaart Holare)
... (Elābest) (kerk)
+ Geffy-weg
*+ Heelst-pāt
+ Kārty-āskān (gh)
+ Luiysta
*+ Sinto-Emyla-weg
+ Sinto-Petriy-weg
+ Ūsiylšy


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAYES 5005 (* zie kaartje Xānsa-vāliy; + zie regiokaart Hoggebim; × zie regiokaart Liyrotyka; ° zie regiokaart Toneija)
° Bure-kipt-mirra
×° Ef Kliyn
*+× Fūrtalos-mirra (gh)
×° Kali-sel-weg
*+× Lemnās-pāt
+× Mintepot Goenerm-pāt
× Miyrūs-weg
×° Mōjōl-āskān
× Nuršale-weg
+° Reeše-weg
° Tangodām-weg x
*× Weg-na-Ōmber-fes-ef-Fōresta
+ Yfarcū-weg
×° Zeltrōc-weg

NEEST 3057 (* zie regiokaart Xea)
* Berše-weg
* Honnemeg-bōrtee-weg
* Lemnās-pāt
* Mārket-lirrotiy (tramhalte)
* Yvōp-plep (tramhalte)

NENAJI 1102
Ef Klalbās (woonwijk met 23 blokken van elk 15 woningen; deze zijn genummerd)
Hupster Weg (gh)

NES 1513
--- (Pālst-agru)
Mennweg (gh)
Prusot-mirra 21

NICHTKALAS 3503 (* zie regiokaart Ergānt; + zie regiokaart Kwāg)
*+ Briync-weg
*+ Canazā-wuma-weg
*+ Ef Dvoetsz
*+ Ef Xijera
* Hupster Ergānt-weg
+ Kolai-dunjes-zuft

NONIY 7600 (* zie regiokaart Asjetto; + zie regiokaart Tsjok-ses)
* Arānka-weg 88
* Ayrport (gh)
* Ef Latterāns 12
* Kleter Moneetass-weg
*+ Martel Delfenn-pāt
* Noniy-ayrport (gh)
* Pamiyraty-āskān
*+ Reseda-weg
* Sinto-Verone-āskān
Viyldecc-mirra 6
*+ Wāfer-zuft (gh)
* Weg-na-Sinto-Valāgja
* Zōšes’r-weg

NUST 1107 (* zie regiokaart Plafotō)
* Drātjō-weg
* Ef Kolajerps (buurtschap)
* Fini-weg
* Krodurās-weg
* Mennweg-na-Knolbol
* Pāt furt Hady
* Ses-rivo-āskān
* Troener-pāt
* Wandet-bengaliy
* Wefot-klarb’r-weg
* Xōmp-bengaliy
* Ylta-garrent-weg

NUSTIY 3225
--- (Valāgja ef Yryff)
Bōlta-terf 1
Krappa-mirra 3
Port-mirra 14

NUTTERKOLES 1801 (* zie regiokaart Tanburo; + zie regiokaart Xōc’ršamiy)
+ Covent-zuft
+ Dunje-pāt (C’rofliy) (tramhalte)
+ Glāns-weg
+ Glāns-weg-ef-ovap
+ Husof-mirra
* Lokaren-nūrcus-weg
* Lokaren-zuft
*+ Nutterkoles-zuft
+ Pālnco-mirra (tramhalte)
+ Riwnā-zuft (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ONENT 5503 (* zie regiokaart Hoggebim)
* Kleter Nūrcus-weg

ONEUSŸRT 5600
Evvūdy-weg x
Qugiera-kliyf (gh)
Šark-weg 67, 98D

OOFO 3007 (* zie tramkaart 05; + zie regiokaart Xea)
+ Arābe-plep (tramhalte)
+ Dercs-weg 54
+ Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
+ Kjōmpiy-mirra (tramhalte)
+ Krappa-nūrcus-weg
+ Liftkar Covent-pāt
+ Sinto-Johans-weg
+ Swoliy-weg
*+ Telen-s’rt (buurtschap) (tramhalte)
+ Weg-na-Zeone
+ Zeces-pāt

OOPARE 5901
--- (Ater-G’)
Hāpyja-blufk (gh)
Korda-siyclo 2
Mārket 8, 17
Mennmirra 7, 25
Must-terf 1
Zeces-mirra (Ater-Šeeroymāp) 15

OPJEVU 5700 (* zie tramkaart 13; + zie regiokaart Opjevu; × zie regiokaart Toneija)
+× Arānka-weg
+ Bārjerr-weg (tramhalte)
+ Blof-mirra x (paardenfokkerij)
*+ Deefcvāf (buurtschap) (tramhalte)
+× D’tānt-weg
+× Ef Finis
+ Ef Hāmpōk
+ Ef Prafes
*+ Ef Zutter Kul (buurtschap) (tramhalte)
+ Hupster Mirra 24
+ Kusamat ef Zōfta (gh) (herberg)
+ Lemnās-pāt
+ Loti-weg 22
+ Luna-plep
+ Māslopiy-weg
+ Mintepot Xijera-weg
+× Mōjōl-weg
+ Opper Rōnter-weg
+ Paradiso-weg
+ Tōnche-pāt
+× Ulān-weg
+ Vjoly-pāt
+ V’rseerts (buurtschap)
(Weg I t/m Weg VI hebben geen huisnummers, maar alle huizen hebben een naam)
+ Weg I (Liftkar Ierquseert)
+ Weg II
+ Weg III (Būstarābe)
+ Weg IV
+ Weg V (Blakker Blof-Seert)
+ Weg VI
+ Weg-na-Harāfloja-Ÿrtuhaj (gh) (paardenfokkerij)
+× Wola-weg (gh)
+ Xāmpora-weg
*+ Ÿrdrynne (buurtschap) (tramhalte)
+× Zōfta-opast-weg
+ Zōft-mirra

OZANETO A/E LEIJE 3912 (* zie regiokaart Berezze; + zie regiokaart Minde; × zie regiokaart Krea-ses)
Blarās-weg (Pitla-pōlder)
* Cartōlk-weg (Pitla-pōlder)
* Chepāciy-mirra x
*+ Cōrn-weg (Pitla-pōlder)
* Ef Klarb’r
* Fijānta-weg (Pitla-pōlder)
Fjeeros-weg (Pitla-pōlder)
Helt-weg (Pitla-pōlder)
× Huftroes-weg
× Jarmōje-arr-pāt
× Leije-plep 3A
× Liftkar-mirra
Nutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
× Nydara-weg (gh) (camping)
Opper Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
+ Pitla-sluše-weg
* Sucrolāse-weg (Pitla-pōlder)
* Tjokās-weg (Pitla-pōlder)
*+ Tustūr-weg (Pitla-pōlder)
Wefot Pitla-pōlder-weg (Āmquff)
Zutter Pitla-pōlder-weg (Āmquff)

OZANETO A/E PREK 5038 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Ÿrtazo)
* Cāblān-āskān
* Covent-mirra
* Ef Kah 1
*+ Fini-mirra (in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente, inderdaad een grensweg; hieraan ligt de Ialef-kerk)
* Firani-rivo-weg x (Ziypaf) (= Weg hor 45) (camping)
*+ Koffoner-āskān
*+ Koffoner-pāt
* Manta-pāt
*+ Prek-mirra x
* Sinto-Ronesa-lirrotiy (gh)
* Taris-mirra 5
* Weg hor 45 kaf x (Ziypaf) (= Firani-rivo-weg) (camping)
* Ÿršar-riffent-terf 13
+ Zleega-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PACELANE 2012 (* zie regiokaart Pacelane)
* Dunje-tolabā’-pāt
* Ef Chat-krums
* Ef Chats (buurtschap) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)
* Mennplep
* Mennweg kusamat ef Ager 2-4 (veerhaventje)
* Rōnzata-āskān
* Wesi Neeše-plep {Wesi Neeše}
* Zeces-weg

PAGERI 6102 (* zie regiokaart Girdesef)
* Dānliy-pāt
* Weinoh-weg
* Xoqulliy-pāt

PAJIY 1013
Blof-mirra 42

PĀNĀ 1014 (* zie regiokaart Bōrā)
* Agenleldā-weg
* Covent-weg
* Drāgna-temp-weg
* Verestā-mirra
* Weg rifo Vāldes
* Weg-na-Penenen
* Wegukeer

PANOSAREJEE 3925 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Ef Kibās
* Tōmp-weg
* Xārfu-Šizem-weg

PAPIJE 1128 (* zie regiokaart Empecho)
Āskān-mirra 31-blef
* Herchōfā-weg
* Zōšos-weg

PENENEN 1004 (* zie spoorwegkaart Bōrā; + zie regiokaart Bōrā)
*+ Diyndijaka (buurtschap)
+ Hāslāf-mirra (tramhalte)
+ Mūsoll-pārc (tramhalte)
+ Nertflecs-lirrotiy (tramhalte)
+ Oblemiy-vender
+ Weg-na-Oblemiy

PIROES 3900 (* zie regiokaart Krea-ses; + zie regiokaart Reven-Paille)
* Crager-plep
* Eldāpōm-weg
* Knigta-mirra (komt voor in stationsnaam Piroes-Knigta-mirra)
*+ Knigt-pōnt-mirra
* Nāgtōc-āskān 88 (herberg)
* Nāgtōc-pāt (gh) (Durponto) (camping)
* Oryccseert-weg x (golfterrein)
* Prāft-weg
*+ Viken-pāt
* Weg hor 14 kaf x (winkelcentrum)
* Weg hor 42 kaf x (winkelcentrum)
* Zee-pola (gh) (adres veerhaven)

PITRANI 3301 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
*+ Aloveesiy-mirra
* Kryva-weg

PITU 8013 (* zie regiokaart Tuckrāhynne; + zie regiokaart Gasky)
--- (Blof-nurp)
+ Ef Klarbār
+ Krupel-blof-pāt
*+ Mirra rifo Neze
+ Neeato-kiyk (gh) {Moffain Neeato}
+ Oes-pōnt-weg
*+ Vōlcano-weg
+ Vōx-jakām

PLA (BLO) 3217
Mennweg-na-Lift 5

PLĀ (TJP) 1201 (* zie regiokaart Tanburo)
* --- (Ešiy)
* Ešiy-nūrcus-weg (Ešiy)
* Kleter Port (gh)
* Littekipt-weg
* Port-mirra

PLAFOTŌ 1108 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro; + zie regiokaart Plafotō)
+ Covent-pāt
+ Fini-weg (gh)
* Huru-plākom’-weg
*+ Onōs-pōnt-weg
+ Pāt furt Hady
+ Reent-pōnt-weg
* Sinto-Peolliy-weg
+ Vila Nova-weg x (Sinto-Trinidadiy) (camping)
+ Wefot-klarb’r-weg x

PLĀK 1403 (* zie regiokaart Knolbol)
Clofiy-Nōnga-mirra {Ugena Clofiy-Nōnga*}
Ef Wopster-Atelva-mirra {Elger Ef Wopster-Atelva}
Fr’j-Tūlmen-mirra {Petriy Fr’j-Tūlmen}
* Weg hor 62 kaf 6 (museumkasteel)
* Weg-na-Plercō

PLANĀ 1217
...

PLEFŌ 1708 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Ef Krur
* Utās-pōnt-weg
* Zeces-pāt

PLEKOTEX 4335 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Racōn; × zie tramkaart 08)
*+ Bure-wuma-pāt
* Doffiy-weg (gh)
* Drysto-mirra
*× Drysto-mōjōl (buurtschap)
*+ Ef Koffon Seerts
* Entōp-mirra
*+ Jeden-fini-weg
* Mesā-plep
* Mintepot Arānka-mirra
* Mintepot Mōliy-weg
* Weg-na-Moleije

PLENK 3326 (* zie regiokaart Plenk)
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Qumk-mirra 12
* Weg-na-Aāstiy
* Wekriy-pāt
* Znoga-weg

PLERCŌ 1117 (* zie regiokaart Knolbol; + zie regiokaart Plafotō)
+ Drātjō-weg
+ Ef Blakker Taris
* Froėno-weg
+ Kordas-mirra
+ Mennweg-na-Kurriy
+ Onōs-pōnt-weg
*+ Plāk-yplemeros
* Pōst-weg

POGALO-SŸRT 6002 (* zie regiokaart Girdesef)
* Ef Vānk
* Montrō-mirra
* Natastiyre-weg
* Zūmbara-xijera-weg

POLEFI 4315 (* zie regiokaart Polefi)
* Hupster Dunje-weg
* Kanol-mirra
* Larmin-bōrtee

POLEFI-JARIĀLO 4344 (* zie regiokaart Polefi)
* Ber’mt-rivo 7
* Bleetsaliy-weg
* Cōlstu-jakām-weg
* Covent-pāt
* Fariniy-āskān (gh)
* Fariniy-weg (gh)
* Hennen-ur-Netās-weg
* Iser-āskān
* Iylfaciy-plep
* Mintepot-mirra 7
* Oes-cliyn-pāt
* Oljyvo-weg
* Wazemmche-weg

POLEIŸO 1205
Mennweg-na-Kussik 28 (landhuis: tramhalte)

POST 4402 (* zie regiokaart Xemān)
* Hōrna-pāt (gh) (Flefumy) (kerk)
Lerdu Kruns-Leftel-mirra {Lerdu Kruns-Leftel}

POTASŸRT 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
+ Bōrba-weg
* Cheetā-weg
*+ Ef Pota-vender
+ Honnemeg-bōrtee-weg (gh) (landhuis: tramhalte)
+ Lemnās-pāt
+ Liftkar Covent-pāt
*+ Nutter Mojeru-weg
* Plāks-mōliys-weg
Siddos-weg 18-20
*+ Zutter Mojeru-weg

PRIO 5902
Halest-weg 32, 45, 109
Kermān-lirrotiy 4, 9
Kermān-terf 4C, 7
Lurgiy-mirra 14, 64
Misan-mirra 5, 7

PUTY 3018 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
+ Belt-Puty (buurtschap) [hir-d2]
*+ C’rdrōg-gruvvā (Laver) (buurtschap) [hir-d2]
+ C’rdrōg-gruvvā-weg [hir-c1/d2]
+ Dur-keldusz-mirra [hir-c3/d3]
+ Ef Gruvvā-woes (Laver) (buurtschap) [hir-c1/d1]
+ Ef Kibās (buurtschap) [hir-d3]
+ Ef Lermoh [hir-d2]
*+ Ef Pvālaliyn Blufks [hir-d2]
+ Ef Zalas-grāx (Laver) [hir-c1]
+ Fetu-grāx (Laver) [hir-d1]
+× Hadra-kul-pāt [hir-d2]
+ Koles-pārc [hir-d2]
+ Korda-pāt (Laver) [hir-c1]
+× Laess-lirrotiy [hir-d3]
+× Laess-weg [hir-d2]
+× Liftkar Wandet-pāt [hir-d3]
+ Liftkar Weg-na-Laver [hir-c1/c2]
+ Lurgiy-lirrotiy (Silās-ef-Kolini) [hir-d3]
+ Mennweg-na-Puty [hir-c2]
+× Nala-weg [hir-d3]
+ Prart-weg [hir-d3/d4/d5/d6]
+ Renše-plep [hir-d2]
+ Sela-mirra [hir-d2]
+× Sinto-Mateus-weg [hir-d1/d2]
+× Wandet-plep [hir-d3]
+ Zalas-weg (Laver) [hir-c1]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QUA 2605
...
Ager-weg (gh) (Ÿzuille) (camping)

QUACŸR 2212 (* zie regiokaart Empecho; + zie regiokaart Trondom)
+ Liftkar Weg-na-Quac’r
+ Monercō Lānder-Toziyn-weg {Drajiyn Lānder-Toziyn}
+ Plaf-weg
*+ Weg-na-Quac’r

QUAFAIY 6701
... (Montrō-Plaju) (kerk)
Nārst-pōnt-weg (gh) (camping)

QUALĀ 7006 (* zie regiokaart Ajertaliy; + zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Biyšōp-pāt
*+ Ef Kamiy-seert (gh) (buurtschap) (zie document sarkierq.pdf)
*+ Sāntsiy-weg
*+ Šarkdomenn-weg
*+ Tjokky-plep (gh)
* Tjokky-plep (Ākevildul) x

QUALEJA 5712 (* zie regiokaart Opjevu)
* Abertō-Vender-āskān
* Abertō-Vender-weg (gh) (adres veerhaven)
* Churāta-āskān
* Fonis-lirrotiy 55
* Kāntriy-plep
* Kjoep-strett-xijera-weg
* Kryobiy-weg

QUANDEPĀ 4331 (* zie regiokaart Mozent)
--- (Firani-pōnt)
* Aprila-weg
* Blef ef Husof 47
* Cōmiys-terf 7
* Fijanta-mirra 75
* Hāgta-plep 39
* Haloagge-kōl-plep
* Kleter Mārket-mirra 14B
* Korda-pāt (gh)
* Kyg’r-plep 8C
* Lebet-mārket 3, 5
* Luft ef Taris 3B
* Mārket-mirra 18
* Mārst-pāt
* Paliysta-mirra 7, 12, 25
* Prusot-weg 35, 82

QUESTŌ 3905 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Ef Kibās
* Gruvvā-pāt
* Irano-weg
* Krea-weg
* Tōmp-weg

QUEU 1414
Port-weg (gh) (adres veerhaven)

QUITAS-OLAS 6714 (* zie regiokaart Abertō; + zie regiokaart Leeserf)
*+ Cōmater (bedrijventerrein; tramhalte)
* Ef Freset
* Enclaviy-pāt
*+ Jabār-lirrotiy (tramhalte)
* Liftkar Mirra
*+ Miflif-mirra 6
* Preftās-kōl-weg
*+ Qunaze Pyrrah-mirra F, F4 {Qunaze Pyrrah}
*+ Uldrec-terf (tramhalte)
*+ Weg-na-Abertō
+ Weinoh-weg

QULA 3303 (* zie regiokaart Gret; + zie regiokaart Kwāg)
+ Ef Kryobiy 7
*+ Ef Mintepot Ÿjalos
+ 'Kara Tura
+ Liynderatō-weg
+ Mennweg-na-Qula
+ Poentel-weg 1
+ Šarkweg

QUOBENTA 5911
--- (Rupabe) seert 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "seert")
Ef Pōmprāf 8B
Lōgtōfiy-weg x (camping)
Lurgiy-plep 7, 14
Šark-weg 76, 99
Zeces-mirra (Kjoeps’rt) 8

QUOBER 4352 (* zie regiokaart Mozent)
Atlanto-mirra 7, 21
Blef Ef Mōjōl 3F
Ef K’pony Kupān (gh) (Myrgrān)
Lōpsiy 4, 9
Quober-weg (Myrgrān) 19
* Stiyf-kōl-weg
Ÿrmola-weg x (camping en kasteel Zjobakulā)

QUTEREEEFO 4613 (* zie regiokaart C’rofly)
* Mojeru-mirra
Opper Taris-terf (gh)
Wefot Taris-terf (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RĀN 5006 (* zie regiokaart Hoggebim; + zie regiokaart Toneija)
+ Blufk-pāt
+ Clamiša-’c-pāt
+ Ef Finis
+ Ef Husofs
+ Ef Ulāns (buurtschap)
* Kjoep-rivo-āskān
+ Tangodām-weg
+ Ulān-weg

RENO 2601
Mōjōl-pāt x (camping)
Tāgerate-weg (gh) {Vajiy Tāgerate*} (camping)

REVEN-PAILLE 2113 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Efanty-mirra 59, 67 (pension/camping)
* Fonis-kiyk (gh) (camping)
* 'Kara Nes
* Zeces-weg
* Zvomina-plep

RITT-KNŌ 5055 (* zie regiokaart Liyrotyka)
* Ager-weg (gh) (camping)
* Geffy-weg
* Kryobiy-mirra
* Lycō-pāt
* Mennweg-na-Eeneteree
* Mennweg-na-Liyrotyka

RIYSBO 5800
Aldynā-mirra 55
Faniy-dunjes-weg x (kerk)
Keltus-Eftarane-plep x {Keltus-Eftarane}

ROENSA 3603 (* zie regiokaart Jatty BF)
* Frāpox-pāt
* Leije-plep
* Riyness-weg

ROLANE 2002 (* zie regiokaart Pacelane)
* Dunje-tolabā’-pāt
* Ef Zuft
* Militarr-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SA CRONO 5903
Cverfenp-weg 7
Dirāc-weg x (weg 7: sportcomplex Kaliāss)
Ef Hardlap-blufk (gh)
Ef Taris (gh)
Kjebbe-weg 49
Liftkar Mārket (gh)
Lurgiy-mirra 6, 12, 37B

ŠATOLIY 4026 (* zie regiokaart Fonistā; + zie regiokaart Firani-ses; × zie regiokaart Mozent; ° zie regiokaart Polefi)
+ Blof-kiyk-na-Vālahagge
*× Ber’mt-cliyn-weg
× Ber’mt-pōnt-weg
* Cliyn-jakām-weg (gh) (camping)
+× Coett-pōnt-weg (gh)
*×° Colonje-weg
× Crager-weg
×° Ef Pjaqur
× Haloagge-kōl-weg
*° Klarb’r-pāt
* Kryobiy-weg
+ Mennweg-na-Adreev
+ Mōbāriy-weg (gh) (camping)
+× Nelpōra-mirra
° Oes-cliyn-pāt
+ Vālahagge-wuma-weg
* Weg rifo ef Lāmbe-muts
× Zalas-weg
× Ziyrhagge-pāt
+ Zrāvve-kōl-weg

SEERTS 1224 (* zie regiokaart Holare)
* Kārty-āskān
* Luiysta
* Sinto-Petriy-weg

SEERTZEEKOLES 4203 (* zie regiokaart Ies|Twento)
Cālster-weg x (weg 44, tussen Cālster-Uperr en Seertzeekoles; golfterrein)
* Fa'i-rāc-pāt
* Fjāmpiy-weg
* Hupster Jakām-weg (gh)
* Kindis-plep
* Knurfel-lirrotiy 12
* Leefquh-labā-plep 7
* Liftkar Avenū (gh)
* Liftkar Xolestajo-weg x
* Nutter Zeekoles-weg
* Ovap-mirra
* Prūtsoen-pāt
* Šelter-pāt (gh)
* Vārmiy-seert (buurtschap)
* Wint-cliyn-rōnter (gh)
* Zutter Zeekoles-weg

ŠEFTALIY 4323 (* zie regiokaart C’rofly)
* Ef Grōnks
* Fārfāfiy-āskān
* Lanko-mirra 43
* Mintepot Husof-weg
* Mojeru-mirra
* Prensa-weg
* Sa Tocs-kōl-weg
* Ūftāf-pāt (gh)
* Veltiyf-pōnt-weg
* Wyndriy-pāt

ŠEMP 3413
Atrokse-mirra 5
Nišō-terf 8

SINTO-ALYCRO 7301 (* zie regiokaart Tsjech|Zest; + zie regiokaart Ajertaliy)
* Avolatiy-mirra 31
+ Belt-seert-weg
*+ Benšova-mirra
+ Hupster-seert-weg
* Kupān-mirra 11
+ Liftkar Miyns-weg
Weg hor 13 en Sebāsten-pola: twee namen voor de boulevard tussen Zest en Sinto-Alycro (zie deelkaart H10); langs de gehele weg staan huizen; de huisnummers beginnen in de gemeente Zest, en lopen door op het grondgebied van de gemeente Sinto-Alycro. In Zest zijn nog de nrs. 208 (zeekant) en 229 (landkant), in Sinto-Alycro volgen 210 en 231)
* Sebāsten-pola 436 (camping)
* Stōle-rutt-weg x
* S’rt-vender
*+ Weg hor 1 (gh)
* Weg hor 13 kaf 436 (zie Sebāsten-pola)

SINTO-ALYCRO-PONIY 7400 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* Belt Mārket-lirrotiy 1B
* Butšer-terf 5
* Gerneert-weg
* Hupster Mārket-lirrotiy 5
* Jekra-āskān
* Orefaniā-plep
* Poniy-mirra
* Sipoeter-terf 2
* Taris-terf 3

SINTO-BATER 2123 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Clārgos-weg
* Distrycc-weg
* Fonis-kiyk
* Viken-pāt
* Zvomina-plep

SINTO-BERCĀ-LERAS 1104 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Hūst-weg
* Ob’n Šator-Granes-weg {Ob’n Šator-Granes}
Sentrulirrotiy

SINTO-CHRISTĀS 7408 (* zie regiokaart Tsjok-ses)
* Emaja-pāt
* Nutter Kupān-weg
* Weg hor 25 kaf x (Sinto-Mazyll) (bungalowpark)
* Zyle-lirrotiy-plep (gh) (Emaja)

SINTO-COLOSTIY 7005 (* zie regiokaart Ajertaliy)
* Biyšōp-pāt
* Chent’rō-weg
* Doffiy-hove-mirra
* Hafegge-pāt 44

SINTO-DITRA-MENSO 3336 (* zie regiokaart Grāt)
* Šōfšā-weg
* Kleter Kylgiy-mōliy-weg
* Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
* Quiff-weg

SINTO-FEUTY 5913
Bergo-pāt (gh)

SINTO-GROJE 4500 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Xemān; × zie regiokaart Ÿrtazo)
* Cāblān-āskān
*+× Cālderhane-weg
*+ Dreekiyr-weg
* Firani-rivo-weg (= Weg hor 45)
*× Fōresta-weg
* Rens-pāt (gh) (adres ryltiy-rens)
*+ S’rda-mirra
*× Tarrše-mirra

SINTO-HAFEGGE 7015 (* zie regiokaart Ajertaliy; + zie regiokaart Ÿrnajecū)
*+ Chent’rō-weg
* Doffiy-hove-mirra
*+ Finjār-plep
*+ Mennweg-na-Sinto-Jeny
*+ Nutter Finjār-plep (gh)
*+ Oftiane-pāt
*+ Sāntsiy-weg
*+ Tjokky-plep x

SINTO-HANĀ 5805
Dānder-mirra x (boerderij: tramhalte)
Weg hor 39 (gh) (camping)
Zee-zerfos (tramhalte)

SINTO-HER 2205
Kveer Kordatern-mirra 3
Vorāx-šōrcel (gh) (genoemd bij busmaatschappij Merbiyts)

SINTO-JENY 7403 (* zie regiokaart Tuckrāhynne)
* Ef Diyllts (buurtschap)
* Fonis-weg
* Hemdlā-weg
* Kōrdāxo-nes-weg
* Kree-mirra (gh)
* Leon-weg
* Port (gh)

SINTO-LERAQUEN 6112
Boert-plūfer-mirra 33
Mesā-plep 1

SINTO-MANES 4300 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Polefi)
*+ Ch’lāc-grāx
*+ Helmy-pāt
+ Pute-agru-pāt
*+ Tāftola-kōl-weg
*+ Weg-na-Xalās x (camping)

SINTO-MANTA (LA) 4103 (* zie regiokaart Mantahynne)
--- (Eamiy)
* Clamiša-wuma-weg (herberg)
* Ef Kyl-trek
* Flerdā 3
* Ileset-weg 22
* Mintepot Agen-weg
* Weg-na-Eamiy (gh)
* Weg-na-Sinto-Manta

SINTO-MANTA (TF) 7102 (* zie regiokaart Asjetto)
* Javes-āskān
* Sinto-Peoll-weg

SINTO-OAJI-QUZO 6223 (* zie regiokaart Abertō)
* Zūmbara-cet

SINTO-TORAFEBABŌ 1044
--- (Granō-fini)
--- (Sinto-Ana-Plaju)
Bōltec-mirra 9
Garrent-mirra 7, 11A
Lāstyrre-kiyk (gh)

SINTO-ŸRCŌ 3915 (* zie regiokaart Krea-ses; + zie regiokaart Reven-Paille)
+ Irano-weg
* Lōn-pāt
Mōjōl-pāt 3
+ Tōmp-weg

SLOFARO 3038 (* zie tramkaart 05; + zie regiokaart Xea)
Ef Kolini 1
+ Ef Rātexos
+ Honnemeg-jakām-plep
* Krappa-krur (buurtschap)
* Slānter (buurtschap)
Toberg’-mirra (tramhalte)

STAEF 5905 (* zie regiokaart C’rofly)
* Helmy-weg
* Korda-lirrotiy 5
* Mārket 1C, 3
* Mennweg 9, 14, 17
* Ovap-terf (gh)
* Plajec-mirra 24
* Sa B’ny-āskān
* Sa B’ny-weg

STANŌ 3104 (* zie regiokaart Blort)
* Hupster Hāpyja-pāt
* Koffon-weg
* Plāks Trat-pāt
* Sentraliy-weg
* Xoles-weg
* Zūps-ketters-weg

STANT 3048 (* zie regiokaart Xea)
* Honnemeg-jakām-weg
* Krettaros
* Mennweg-na-Hāc’r
* Mennweg-na-Stant
* Pamel-zuft
* Sinto-Johans-weg
* Weg-na-Zeone
* Zeces-pāt
* Zeces-pāt-weg

ŠUTĀ 4321 (* zie regiokaart Mozent)
* Ef Wakleep (gh)
* Ziyrhagge-pāt

SWEINŌ 4107 (* zie regiokaart Racōn; + zie regiokaart Mantahynne)
*+ Āstacc-pōnt-weg
* Grist-weg
*+ Huron-weg
* Kārmenn-Vever-mirra {Holiy Kārmenn-Vever} (tramhalte)
* Mesā-weg
* Mūlta-pāt
* Nutter Jeden-pāt
*+ Šilte-tex-weg
* Zee-plep (tramhalte)
* Zōšes’r-weg (gh)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TACEMENU 6501 (* zie regiokaart Zar-Husta)
* Bzeempa-pāt
* Cucer-weg

TANBURO 1200 (* zie regiokaart Tanburo)
* Akademiy-lirrotiy 8-10
* Bergo-mirra 90
* Bjerr-g’rt 2
* Covent-wees
* Ef Kolai Husof
* Ef Meve-jakām (industriegebied)
* Ef Prytō
* Emplasement-weg
* Fabrokaliyto-plep 85 (gedeeltelijk in industriegebied)
* G’rt-mirra
* Hāstāgo-avenū 64A, 212
* Hurt-pāt
* L’krubā-weg
* Mārket (DOM 83)
* Mennweg-na-Holare 403-407 (403-407: militaire rechtbank)
* Meve-jakām-weg x
Opper Mōras-kah 2 (bijzonder gebouw: Port-ofiss)
* Palūm-mirra 2-4
* Pliyc-weg
Riynsef-mirra (bij gelijknamige spoorwegaansluiting)
* Rūp-weg (gh) (in industriegebied)
* Sterna-weg (gh) (in industriegebied)
* Tanburo-pola 37A
* Tulfiy Pārges-plep {Tulfiy Pārges}
* Wālj’-mirra
* Weinō-mirra 7

TANBŸR 5200 (* zie regiokaart Tanb’r)
* Ajir Mōliy-pāt
* Avenū rifo ef Buros 23 (belangrijkste straat in het centrum; de naam herinnert aan de grote brand van 1903)
* Domiy-lirrotiy x, 3
* Edison-mirra (gh) (in industriegebied Tanb’r-Noord)
* Ef Gruva x
* Ef Prānkiyf 4-6
* Ef Terf 1
* Ef Zūgter
* Egpeeff-lirrotiy 122
* Egpeeff-plep
* Fisa-pāt
* Fisa-weg
* Fonis-mirra
Grufoci-āskān (gh) (uitspanning)
* Hogorit-mirra
* Jabār-plep 33, 41
* Kardant-weg
* Kr’snyf D28 (in industriegebied Tanb’r-Polea)
* Ksoelā-weg
* Mennweg-na-Akom
* Mintepot Vildul-plep 37
* Moeni-mirra (gh)
* Mojeru-pāt
* Opper Zuykena-weg
* Plano-weg
* Plekotos-pāt x
* Polea-Nutter (industriegebied)
* Polea-Zutter (industriegebied)
* Rivo-pāt
* Rogut 6
* Sipoet-mirra
* Tanb’r-Polea (stadsdeel)
* Toemaros-weg
* Wefot Zuykena-weg
* Ÿrufy-strett-weg
* Zutter Taris-weg 3-7

TANEREFONIY 1203 (* zie regiokaart Tanburo)
* Ef Ten Pōnts (buurtschap)
* Mennweg-na-Holare
* Mintepot Kindis-weg
* Urapas-weg

TARINA 4401 (* zie regiokaart Ies|Twento; + zie regiokaart Xemān)
+ Ef Briyst
+ Feuni-vallinrān-weg
+ Fjurdāff-weg
+ Flecs-pāt
+ Treno-weg
*+ Uperr-pāt
+ Weg-na-Doder-s’rt

TARU 3067 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Xea)
+ Berše-weg
* Fini-weg
+ Krato-seerts (buurtschap) (tramhalte)
*+ Neest-pāt
* Plāks-mōliys-weg
* Xemān-Klarb’r-weg
* Yrmeevriy-pōnt-weg

TEARO 3028 (* zie regiokaart Hirdo; + zie regiokaart Xea)
*+ Criyndec-weg [hir-d1/d2]
*+ Šābro-pāt [hir-d1]
Šarmiy-mirra (gh) (Mittus a/e Fetu)
*+ Ef Harōsta-seerts (buurtschap) [hir-d1]
* Ef Mikar Pasālas (buurtschap)
* Ef Zalas (buurtschap) [hir-c1]
* Ef Zalas-grāx [hir-c1]
* Fetu-grāx [hir-d1]
* Krato-pāt [hir-d1]
* Mittus-klarb’r-weg [hir-c1]
+ Sinto-Johans-weg
*+ Sinto-Mateus-weg [hir-d1/d2]
* Zalas-weg [hir-c1]

TEENT 1008 (* zie regiokaart Holare)
* Bliynter-mirra (tramhalte)
* B’n’riy-mirra
* Ef Arābes (buurtschap)
* Ef Siyclo (tramhalte)
* Fōresta-mirra (Kordakanas) (tramhalte)
* Husof-pārc (tramhalte)
* Mennweg-na-Teent
* Omeenka-weg
* Quft-zuft (gh)
* Teents-seerts (buurtschap)
* Weg-na-Ympacc
* Zee-weg (gh) (camping)

TEERESO 3911 (* zie tramkaart 06; + zie regiokaart Krea-ses)
*+ Ef Liftkar Telen (buurtschap)
+ Jarmōje-arr-pāt
+ Moens-mirra
+ Nydara-weg (gh) (camping)
+ Prusot-weg
+ Quitū-plep
+ Roensa-pāt
*+ Slāre-pāt
+ Wagenrif-mirra 97-101 (verzorgingstehuis)
+ Weg-na-Teereso

TEJHO 4204 (* zie regiokaart Ies|Twento; + zie regiokaart Xemān; × zie regiokaart Ÿrtazo)
+ Flecs-pāt
+× Hōrna-pāt (gh)
* Pasāla x (op industrieterrein)
* Weg hor 14 (gh)

TEJHO-KLEA 4412 (* zie regiokaart Ies|Twento; + zie regiokaart Xemān; × zie regiokaart Ÿrtazo)
× Cālderhane-weg
× Ef Quūset
*× Hōrna-pāt
× Klarb’r (Klea-Doecha) 16
+ Kupān-weg (gh) (restaurant)
× Tarrše-mirra
× Telen-weg
× Weg-na-Halefiytjō
× Weg-na-Tejho-Klea
Zeces-lirrotiy (Brāeenco) (gh)

TENKŌ 3811 (* zie regiokaart Eon|Blumarr; + zie regiokaart Jejoa)
*+ Bince-seert-pāt
*+ Hōster-pāt
* Hyber-Ziffon-rivo
Kroešōc-weg x (winkelcentrum)
* Kryos-pāt (gh)
* Lerstōn-weg
* Plezuvyty-pāt
*+ Pōx-Ziffon-rivo
*+ Wālj’-weg
* Weg hor 17 (gh)
* Ÿjalos-weg
* Ÿjalos-zeces (buurtschap)

TETA 8001 (* zie regiokaart Gasky)
* Gvāmpiy-pāt
Mennmirra
* Nes-weg
* Sinto-Clara-pāt
Sinto-Janis-lirrotiy x
* Strāless-taris-weg
* Zjoba-Lamk-weg

TEUJAN 6303 (* zie regiokaart Lor)
* Ef Uza-weg (gh)
* Kester-pōnt-weg
* Littekipt-pāt
* Weg-na-Laloje

TEUJO 2614 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer)
* Kindisiy Xijepāt
* Mōliy-weg
* Weg-na-Fexa

TIJŸ 5511 (* zie regiokaart Opjevu; + zie regiokaart Toneija)
+ Clamiša-’c-pāt
* Ef Kleter Šarks (buurtschap)
* Ef Prafes
* Māslopiy-weg
* Ulān-weg
* Weg-na-Lāf

TINA 1219
Ager-mirra 3
Temp-weg 122 (de Temp-weg loopt over het gehele schiereiland (zie deelkaart C 02), en in het uiterste noorden is huisnummer 1. In Tina zelf is het de hoofdstraat, dus daar komen de meeste huisnummers voor; vandaar dat de camping ca. 1 km ten zuiden van het stadje nr. 122 kan hebben)

TITEREF 4009 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge; ° zie regiokaart Xemān)
° Beeliy-weg (tramhalte)
° Binciy-pāt
+×° Bolāftinā (buurtschap)
*° Bolāftinā-āskān
+ Ef Sers Zillepips (buurtschap)
° Garrent-mirra (tramhalte)
° Mikkelel Mirra (tramhalte)
° Mennweg-na-Feuni
° Ruff-weg
*° Tālbyre-arābes-mirra (gh)
° Weg-na-Amahagge
° Weg-na-Myss
*° Ÿroetša-mirra
Zonja-plep 6 (Kriy-taris)

TJOKKYT 7402 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Koffon-pāt
* Koronalista-wuma-pāt (gh) (tempel)
* Petriy Quelle-Rōt-mirra {Petriy Quelle-Rōt}
* Ulān-mirra
* Volaja-pāt

TLOER 2102 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer)
* Bjencānta-weg (gh) (Iaflo) (camping)
* Covent-pāt
* Ebezze-pāt
* Ef Doffiyn 'Nins (buurtschap)
* Ef Plyt
* G’tliy-stovy
* Liftkar Teujo-grāx (gh) (landgoed Kleter Gapochiy)
* Loetrepiy-weg
* Mariy-nes-mirra
* Pārc-weg
* Prūstan
* Yraggo-pāt

TOFANO 8402 (* zie regiokaart Lasy)
* Ef Bengaliy (op foto bij stadsbeschrijving)
* Tjōg-weg x

TOLĀM 8502 (* zie regiokaart Aelas)
* Mennweg-na-Aequetā
* Qundra-fonis-weg
* Xoemana-weg
* Zjoba-Lamk-weg (oorspr. naam v. toeristische weg; sinds 2010 ook officiėle straatnaam)

TOLEE 1012 (* zie regiokaart Bōrā)
* Deelm-weg
Mennweg-na-Kurriy 102 (= Weg hor 7 kaf 102) (camping)
Weg hor 7 kaf 102 (= Mennweg-na-Kurriy 102) (camping)

TOLEO 2322 (* zie regiokaart Trendon)
* Blofnurp-weg
* Ef Cert (buurtschap)
* Ef Jātry
* Fini-fōresta-pāt
* Munt-vender
* Roli-fōresta-weg

TONA A/E GRĀT 3305 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Gret; ° zie regiokaart Plenk)
* Arābe-mirra
* Bamico-terf
*+ Fōresta-weg 12, 14
*+× Grāt-wālj’-weg x (Toen in 1933 het pontveer over de Krappa in de weg tussen Tona a/e Grāt en Tura door een brug werd vervangen, is de hoofdweg verbeterd en hier en daar verder van de Grāt-oever af gelegd vanwege de frequente overstromingen bij hoog water. De oorspronkelijke naam (Mennweg-na-Tura) is toen in Grāt-wālj’-weg veranderd. Echter, een klein deel van de oude weg loopt nog parallel aan de nieuwe weg en heeft ook de oorspronkelije naam behouden. Hierlangs staan wat huizen, en ook de beroemde herberg "Rater-poentel".)
* Grāt-weg ber Ūpor (gh)
*× Hamm-pāt (gh)
*° Kleter Kylgiy-mōliy-weg
× Kleter Mosento-weg
* Kolini-pāt
*× Kycve-jerp (buurtschap)
*° Liftkar Kylgiy-mōliy-weg
× Liftkar Mosento-weg
* Luktasjeus-terf
* Mennweg-na-Tura 44 (voormalige hoofdweg langs de Grāt. Zie uitleg bij Grāt-wālj’-weg.)
* Mārket-lirrotiy 1, 2, 7
* Mārket-mirra 12B, 35
* Quiff-weg

TONEIJA 5016 (* zie regiokaart Opjevu; + zie regiokaart Toneija)
+ Arānka-weg
+ Covent-weg
+ D’tānt-weg
+ Kanol-āskān
+ Korābika (buurtschap) x
+ Lebeter-plep
+ Lurgiy-lirrotiy (gh)
*+ Mintepot Xijera-weg
+ Mōjōl-weg
+ Plano-vāliy-weg
+ Quacro-weg
+ Rān-plep x
+ Zōfta-opast-weg

TOSIY 2100 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer; + zie regiokaart Reven-Paille)
* Airdon-weg 32 (fabriek Wiykel)
* Blofnolac-mirra 27
*+ Crūf-wuma-pāt
*+ Ef Crūf
* Ef Gremoens (buurtschap)
* Ef Ports (gh) (Airdon-huflif: adres veerhaven)
* Fetuer-mirra 7-a
* Helāns-mirra
* Jakiy-wālj’-weg x
+ 'Kara-ef-covent
* Kjebbe-pola 55, 239 (langs kust; hoogste nrs: 254 en 247)
+ Lerdu Treebā-Šenk-weg {Lerdu Treebā-Šenk}
* Mehan-plep 21-c
+ Mennweg-na-Hier
* Mōliy-weg
* Pilašy-mirra 8-10
*+ Prōsper Kōnes-weg x {Prōsper Kōnes}
* Remōziy-weg 5
* Rumōs-pāt (op Zverosta)
* Wefot-pola 62
* Zverosta (gh) (eilandje, met kerk)
* Zverosta-lirrotiy x
* Zverosta-pola 210

TOTIAROFE-LERESCŌ 5018 (* zie regiokaart Hoggebim; + zie regiokaart Ÿrtazo)
*+ Bentmeldor Creaviy-covent-pāt (gh) (herberg Ef Šelter)
*+ Fa'i-pāt
+ Grampa-weg
+ Plezuyty-pāt
* Prexā-lofa-plep
+ Rōgert-weg
* Verzyno (industriegebied)
* Weg hor 16 (gh) (H’r-Māldreevve)
* Weg hor 29 (gh) (H’r-Māldreevve)
*+ Weg-na-Feutām
+ Zleega-weg

TRĀ 7311 (* zie regiokaart Ajertaliy)
* Bazerha-pāt (gh) (camping)
* Belt-seert-weg
* Husof-pāt (Port) (adres veerhaven)
* Liftkar Miyns-weg
* Nāšora-āskān
* Nūrcus-weg

TREEK 5501
Hazācki-kanol-weg (gh) (camping)
Kerpa-šōrcel (gh) (Kerpa) (tempel)
Knurfelrutt-weg (gh) (Sinto-Alas) (landhuis: tramhalte)

TREJASU 1405 (* zie regiokaart Aagee|Kros)
* Halari Hecoiy-weg (gh) (landhuis)
* Kjacōndā-wālj’-weg
* Klācso-weg
* Korda-lirrotiy (gh) (Flixomo)
Ool-taris-weg (gh) (camping)
* Weg hor 63 (gh)

TREN 6203
Fabrokiy-mirra (gh)
Nar Knurfel-terf 25A

TRENDON 2200-2201 (* zie regiokaart Trendon; × zie regiokaart Trondom; ° zie regiokaart Jejoa; + zie tramkaart 02)
Zie kaart met postcodegebieden

* Arābišā-pāt (2201)
* Arānka-lirrotiy (2200) 7-9
* Avenū (2200) (tramhalte)
* Brymbiy-weg (2201)
* Catacomben-mirra (2200) 19B
* Cleft-vender (2201) (tramhalte)
* C’rdrōg-pōnt-weg (2201)
* Dadōcs-riygā-pāt (2201)
* Dadōcs-riygā-weg (2201)
* Šōle-mirra (2201) 4
° Dōnne-āskān (2200/2201)
* Dreegt-kah (2201) 22-24
* Drifā (2200) (tramhalte)
* Dur-distryccs-lirrotiy (2201)
* Ef Chanert (2200)
° Ef Crant (2200)
* Ef Klarb’rs (2201) 83
* Ef Noets (2200) (tramhalte)
Ef Proekā (2200) (brede laan bij spoorwegaansluiting Proekā-Nts)
* Ef Ulānos (2200)
*+° Ef V’r Kibās (2201) (buurtschap)
* Ef Ÿc ur Būst (2200) x (feitelijk de naam van een modern winkelcentrum, maar ook als straatnaam geregistreerd)
* Fa'i-aros (2200)
* Fini-fōresta-pāt (2201)
* Fōresta-pāt (2200)
*× Herita-rōnter (2201)
* Hirdostenn Ālmer-mirra (2200/2201) 132 {Hirdostenn Ālmer}
* Hotela-lirrotiy (2201) 61
* Hupster Knurfel-mirra (2200) 72
* Hyzjeny-pāt (2200)
* Jabār-mirra (2200) 7-A, 45-47
* Kalnā-āskān (2201)
* Kanol-sterdaros (2201)
* Kindista-weg (2200)
* Kindistee-lirrotiy (2200) 1
* Kleter Kōbo-weg (2201)
Knurfel-pāt (2201) (Ef Klarb’ra) x
* Knurftas-mirra (2201) (tramhalte)
* Korda-kah (2200) 7A
* Krono Lertā-plep (2201)
* Kusamat ef Kanol (2201)
* Laristō-rōnter (2200) (gh)
* Liftkar Kōbo-weg (2201)
* Liftkar Weg-na-Quac’r (2200)
* Lofia-mirra (2200) 103, 19
* Loki-plep (2200/2201) 49, 77 (tramhalte)
* Mennweg-na-Empecho (2200)
* Mennweg-na-Xolije (2200)
* Minnepirta-weg (2201) (gh)
* Mintepotor Kindista-weg (2200)
* Mojeru-pāt (2200)
* Mōjōl-mirra (2200) 42B
* Mōliy-weg (2201)
* Opper Korda-mirra (2200)
* Ōrfoes-mirra (2200)
* Portā Kindista-weg (2200)
° Portā Mōliy-weg (2200)
* Prolakuše-weg (2200) (klein stukje in dorp Sinto-Zeent)
* Prolakuše-weg (2201)
* Prusot-grāg (2200)
* Sinto-Elmarylla (2200) (buurtschap) (tramhalte)
* Sport-pādra (2200) (tramhalte)
* S’rseert-plep (2200) 17 (tramhalte)
* Tarrše-weg (2201)
* Usienc-plep (2201) 22
* Vildul-mirra (2200)
* Wefot Korda-mirra (2200) 72
* Wefot-plep (2201) 6
* Weg hor 2 (2201) (gh) (Ef Klarb’ra)
* Werty-mirra (2201) 55
*+° Xeest (2201) (buurtschap)
° Xeest-fōresta-weg (2201)
° Xeest-nūrcus-weg (2201)
* Ÿrcrympa-weg (2200)
*° Ÿrslompos-pāt (2201)
* Yvōp-mirra (2201) (tramhalte)
* Zajnōk-mirra (2201) (tramhalte)
* Zāntiycho-mirra (2200)

TRENDON-BELT 2206 (* zie regiokaart Trendon)
* Agrarišā-weg (gh)
* Ef Chanert
* Ef Ulānos
* Hyzjeny-pāt
* Mintepotor Kindista-weg
* Pleko-mirra 22C
* Vildul-mirra

TRENTS 5316 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Ef C’fters

TROBENSTA 4413 (* zie regiokaart Amahagge; ° zie regiokaart Firani-ses; + zie tramkaart 09; × zie spoorwegkaart Amahagge; ~ zie regiokaart Xemān)
* Adreev-weg
°~ Āpip-lirrotiy (tramhalte)
* Covent-pāt (Adreev) (tramhalte)
° Domenner-pāt
* Ef Kviziy
* Ef Qufts (buurtschap)
° Groller-wik-weg
* Kōbotass-pāt
* Kōbotass-weg
+× Kviziy-seert (Adreev
*° Ōle-weg 'kara Trobensta
° Pālgra-mirra (tramhalte)
+ Pica-mittus-weg (Adreev)
*° Pr’šā-weg
* Taris-mirra (Adreev) (tramhalte)
°+× Trobensta-arābes (buurtschap) (tramhalte)
°~ Vuldultos (tramhalte)
* Weg rifo ef Lāmbe-muts

TROEBASŸRT 4104 (* zie regiokaart Racōn)
* Ales-āskān x
* Jeden-rende
* 'Kara Zuyka
* Kjobeestiy-Kents-weg
* Kjobeestiy-pāt
Mentusar-mirra 65
* Nutter Jeden-pāt
* Plōnziy-weg
* Sinto-Troeba-āskān
Sucro-weg x
Weg hor 35 (gh) (restaurant)
* Weg-na-Lostō
* Xubrōna-weg

TROFY 8200 (* zie regiokaart Gasky)
Echuh-mirra 26, 41
Ef Mintepot Sails 79
Ef Verres-weg 39 (camping)
Flermiys-mirra
Fōresta-weg x (gevangenis)
Knurfel-lirrotiy 14C
Mennweg-na-Lankos 88, 162
* Ōfim-weg
Opper Kryobiy-weg 4
Pāt’r-mirra 8-10
Peoll Heedrec-plep {Peoll Heedrec}
Port-lirrotiy 3, 6
Pula-lirrotiy 2-4
Ramiy-terf 1-3
Sinto-Marjes-weg 1
Zee-weg 62, 107D, 281
Zutter-plep 9A

TRONDOM 1300-1301 (* zie regiokaart Trendon; + zie regiokaart Empecho; × zie regiokaart Trondom)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

× Cōmsa-Bergo-mirra (1301) {Fyršiy Cōmsa-Bergo}
*× Droet-mirra (1301)
× Ef Hyntā (1301) 12
× Ef Qucs (1300/1301)
× Elektrisitiy-weg (1301) 22
× Enbera-lirrotiy (1301)
× Epša-mirra (1300)
× Garrent-weg (1300) 9-11
× Haeerkā-lirrotiy (1300) 3-5
*× Herita-rōnter (1301)
× Ingoch-pāt (1301)
+ Klesto Mercu-fini-pāt (1301)
× Knurfel-mirra (1301)
*× Koebāko-emplasement (industriegebied)
× Koebāko-weg (1301) 7-11
× Koffon-mirra (1300) 56
× Korda-berg (1300) 12, 48 (hoogste nrs in postcode 1300 zijn 59/62, in postcode 1301 gaat het door met 61/68 (64 en 66 bestaan niet))
× Korda-berg (1301)
× Korda-grāg (1300) 13, 25, 88
× Lāsta-Holiy-mirra (1300) {Ōrs Lāsta-Holiy}
× Moffain Lerf-mirra (1301) 73 {Moffain Lerf}
* Mōliy-weg (1301)
× Nūrcus-vender (1300/1301)
Ovjaliy-weg (1301) (weg in industriegebied, bij de spoorwegaansluiting Ovjaliy-Nts)
× Paradiso-weg (1300) x
× Pārc-plep (1300) x
*× Piylgrem-āskān (1301)
× Plaf-weg (1301)
× Plano-weg (1300)
*× Roli-fōresta-weg (1301)
× Tryfter-grāg (1300) 3, 17
× Zrūfā-klarb’r (1300) x
× Zrūfā-mittors (1300) 1
× Zrūfā-wālj’-weg (1300)

TRUNSCHEN 2600
Mārket-mirra 28, 36

TRUPIY 2301 (* zie tramkaart 02)
Kennšeri-weg x
* Zampōr-weg

TRUS 6602 (* zie regiokaart Lor)
* Creütjelāne-cet

TSJECH 7000-7001 (* zie regiokaart Tsjech|Zest; + zie regiokaart Gralkrich; × zie tramkaart 12)
Zie kaart met postcodegebieden

Telefoonnummers hebben relatie met de postcode.

*+ Avenū-Sinto-Zesta (7001) 22, 57B
*+ Bas-zee-lirrotiy (7001) (wordt genoemd in F.A.S.: fni17401.htm)
*+ Bjaneg-lirrotiy (7000) (gh)
*+ Blef ef Tōmp-Taris (7000)
* Šābro-pāt (7001) x
*+ Diykarāt-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
*+ Ef Pajerrmana (7000) 3
* Ef Piye (7001) (buurtschap)
*+ Fālm-pārc (7000) (park met veel 19e-eeuwse standbeelden en omringd door fraaie middeleeuwse koopmansgevels; hier wonen veel kleer- en hoedenmakers)
*+ Fārtes-mirra (7000) 12C
*+ Hārft-mirra (7001) 55
*+ Hiynk-terf (7001)
* Iyrrdjeh-pleko (7001) (buurtschap)
*+ Kelfer-plep (7000) 1-5, 12
*+ Kindis-avenū (7000) 95D, 122 (bekendste winkelstraat in Tsjech, met coniferen omzoomd. Pc 7000 gaat t/m huisnrs. 150/157)
*+ Kindis-avenū (7001) 181 (Pc 7001 gaat vanaf huisnrs. 152/159)
*+ Kindis-lirrotiy (7000)
*+ Kindis-plep (7000) 41, 82
*+ Kleter Pola (7001) 23 (adres veerhaven), 107
*+ Klonāra-mirra (7001) (gh)
*+ Lysse-mirra (7001) 17C
* Mennweg-na-Daba (7000/7001) (gh)
* Ploefynō-weg (7000/7001)
*+ Rita-terf (7001)
*+ Stovy-plep (7001) x (Markthal: nadere beschrijving in F.A.S.: fni17401.htm)
*+ Taris-mirra (7001) 27
* Tigof-plep (7001)
*+ Uldovyll-pola (7000) 126B {Jystuven Uldovyll}
*+ Utfin Kormondō-mirra (7000) 1
*+ Veltaca-lirrotiy (7001) 3-4, 17
*× Viylbrašiy-seert (7001) (buurtschap)
*+ Weg-na-Bomy (7000) x
* Weg-na-Zobidā (7001) 8, 22
*+ Xijera-mirra-na-Iyrrdjeh (7001) x (Zobidā-museem en hotel Zee-briljentiy hebben geen huisnummer, andere panden wel)
*+ Ÿc-pārc (7000) 5
*+ Zobidā-pola (7001) 95, 120

TUFIEPO 5802
Chenc-weg (gh) (weg van Tufiepo naar dorp Chenc; hierlangs liggen verscheidene kolenmijnen)

TULŸNN 1900 (* zie regiokaart Korif|Tul’nn + zie regiokaart Aagee|Kros)
+ Āret-weg
*+ Azalje-weg
+ Ef Šūmtos (industriegebied)
* Kemp-vender
*+ Merblufk-plep
* Mosemm-plep
* Nuliyrt-weg (gh)
*+ Ool-weg
+ Plefō-mirra
+ Ququlā-weg (gh)
* Plano-mirra (gh)
* Plefō-mirra
+ Rododendrōn-weg (gh)
*+ Tomato-mirra 5
*+ Vlaco-plep 21B
* Weg-na-Tul’nn
+ Wola-mirra
*+ Zarāx-plep (gh)

TUNBAS 4100-4102 (* zie regiokaart Mantahynne)
Zie kaart met postcodegebieden

- Pōstbōx (4100) 782
* Alanja-plep (4100) 35
* Ef Arābes (4102) (gh)
* Ef Krum (4102) 93
* Ef Kyl-trek (gh) (4100/4102)
* Ef Vāssterhiys (4100) 88
* Ef Zuykena (4100) (gh) (adressen veerhaven)
* Epša-mirra (4102)
* Flipflor-lirrotiy (4100) 5
* Gālina-weg (4100) 2
* Grāstalo-plep (4100) 29
* Kindistee-plep (4100/4102)
* Kindistee-rōnter (4102)
* Leefes-plep (4100) 7
* Liftkar Helmy-mirra (4100) 33
* Mintepot Agen-weg (4100/4101)
* Nelmeg-lirrotiy (4102) 6
* Nelmeg-plep (4102) 45-47
* Nutā-pārer-plep (4101) 199
* Ool-weg (4101/4102)
* Riyn-pāt (4101)
* Šann-mirra (4100) 8
* Trafano-terf (4100)
* Tragam-mirra (4100/4101/4102)
* Tragam-pāt (4102)
* Weg-na-Sinto-Manta (4101/4102)
* Zjol-weg (4100) 41, 103

TUNIY 6314 (* zie regiokaart Lor)
* Weg-na-Laloje

TURA 3077 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Gret; ° zie regiokaart Kwāg)
° Birālber-weg
*° Ef Mintepot Ÿjalos
*° Ef Qutwa (gh) (adres ryltiy-rens)
° Ef Yplemeros
+° Fōresta-weg (gh)
+° Husof-weg
*+ Klarb’r-weg-na-Gret
+° Kleter Birālber
*+× Kōbo-rōnter
° Liynderatō-lirrotiy
° Liynderatō-weg
° Mindefit Kōbo-weg
+×° Mōns-Jobleempiyt-weg {Vyncha Mōns-Jobleempiyt}
*+° Nūrcus-weg
+° Palamiy-mirra
° Šarkweg
° Vuldultos-plep
+° Weg-na-Qula
+ Yrmeevriy-pāt

TUREE 2412
Fes Ef Forestas 2
Mennweg 37

TUSTIA 1735
Ef Jakām 4

TUŪN 6100 (* zie regiokaart Girdesef)
* Croemys-mirra 5 {Lester Croemys}
* Dānliy-pāt
* Girdestona-plep 121
* Kleter Wefot-mirra 22
* Mārket-lirrotiy
* Montrō-weg
* Opper Mārket-mirra 7-9
* Pelle-Hynše-weg
* Stolee-weg
* Weg-na-Merunu-s’rt
* Weinoh-weg
* Xoqulliy-pāt (gh)
Zōšes’r-mirra x (gevangenis)
* Zumota-plep (gh)

TWENTO 4202 (* zie regiokaart Ies|Twento)
* Hofaja-blufk (buurtschap)
* Hupster Jakām-weg
* H’šiyriy-mirra
* Kleter Weg
* Ōfim-zuft
* Plyt-plep x
* Telen-weg x
* Weg hor 42
* Weg-na-Molen
* Wik-pāt (gh) (camping en herberg)
* Wint-pōnt-mirra


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UBAMA 2624
Lurgiy-lirrotiy 2-4

ULA 3103 (* zie regiokaart Blort)
* Koffon-weg
* Mennweg-na-Vel
* Weg-na-Blort

UOFITEN 3404 (* zie tramkaart 06; + zie spoorwegkaart Zverosta-kust; × zie regiokaart Minde)
× --- (Uament) sért 7 (geen straatnamen maar wel huisnummers, voorafgegaan door "sért")
× Āmquffa-dunje-weg
× Āmquffa-wuma-weg
× Bentmeldor Ebesport
× Cōrn-weg
*+× Ebezze-eka (buurtschap)
*+× Ef Batoec
Leefquh-mirra x (klooster: cultureel centrum)
× Mennweg-na-Plenk
× Oemarā-weg
× Pitla-sluše-weg
Zeces-mirra (tramhalte Prestaniy)
× Zlako-zuft


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VEGA 2104 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer; + zie regiokaart Reven-Paille)
+ Hyzārk-mirra
+ 'Kara-ef-covent
+ Mennweg-na-Hier
*+ Prusot-Vender
+ Weg-na-Tākle 22

VEL-AZŸRO 1708 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Weg hor 52 (gh)

VLAMENT 5601
Ool-weg x (op industrieterrein ten noorden van Vlament)

VLEL 1602 (* zie regiokaart Korif|Tul’nn; + zie regiokaart Aagee|Kros)
*+ Azalje-weg
+ Ef Kibās
* Ef Ōgjeeliy (gh)
+ Halari Hecoiy-weg
*+ Premkorā-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WENA 3501 (* zie regiokaart Ergānt)
* Briync-weg
* Ef Ten Kibās
* Fiyroen-pōnt-pāt (gh) (volkshogeschool en pension)
* Gāūc-gvārcer
* Littekipt-weg
* Piylka-pāt (gh)
* Port-mirra
* Radār-pāt
* Šarkweg
* Weg-na-Piyyate
* Wena-Port (gh)

WENĀS 1105 (* zie regiokaart Kurriy|Az’ro)
* Bōrtee-weg
* Covent-pāt
* Hūst-weg
* Sinto-Peolliy-weg
* Weg hor 58 (gh)

WENT 3931 (* zie regiokaart Krea-ses)
* Antoa-mirra
* Nūrcus-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XĀ 4313 (* zie regiokaart C’rofly)
* Mintepot Husof-weg
* Sa B’ny-āskān
* Sa B’ny-weg

XĀ J/E PRUSOTS 4362 (* zie regiokaart Firani-ses)
* Blaja-pārc-weg (gh)
Ef Echuh
Ef Mārket 3
Garrent-mirra 3
Helmy-pāt (gh)
Koles-mirra 5
Kycver-mirra 12
* Ogust-weg
Peoll Calafiy-Hestiy-mirra (Helmy-knurfel) 5 {Peoll Calafiy-Hestiy}
Prusot-terf (gh) (Sinto-Jānpyt)
* Ses-klarb’r-weg 42B
* Veltsiyn-weg
Xāx-husof-mārket

XALĀS 4304 (* zie regiokaart Crelco; + zie regiokaart Polefi)
*+ Amer-stolees-weg
+ Areōm B (gh) (industrieterrein, tevens als straatnaam; opgedeeld in de secties A t/m F)
+ Areōm D (gh)
* Ch’lāc-grāx
+ Dubla-mirra
+ Iylfaciy-plep x
+ Mārket (gh)
*+ Tanko-pāt
+ Weg-na-Sinto-Manes

XALF 2101 (* zie regiokaart Tosiy|Tloer)
* Ef Crūf
* Ef Gremoens (buurtschap)
* Helāns-mirra
* Kindisiy Xijepāt
* Loetrepiy-weg
* Mōliy-weg
* Weg-na-Fōls x (seminarie)
* Yraggo-pāt

XAREBAFIY 1054
Blof-weg 9
Dalotoje-mittors 7
Mintepot Prusot-pāt (gh)
Portā Prusot-pāt (gh)
Ryfa-mirra 9C, 16A, 25
Zeces-lirrotiy 4, 6
Zutter-weg 120

XĀRFU-ŠIZEM 2103 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Ecron-weg
* Korda-pāt (gh) (Vyl-Elp) (kerk)
* Lerdu Treebā-Šenk-weg {Lerdu Treebā-Šenk}
* Mennweg-na-Hier
* Opper Terpa-mirra
* Terpa-plep
* Wefot Terpa-mirra
* Zvomina-plep

XARK 3613 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Jatty BF)
+ Kaltān-mirra (gh) (Gālpiy) (hondenfokkerij Leije-seert)
*+ Pitla-pōnt-weg

XEA 3007 (* zie spoorwegkaart Hirdo; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
+× Bōrba-weg [hir-d4/d5]
+× Ef Kolai Zillepips (buurtschap) [hir-d4]
× Ef Tult (tramhalte)
+× Fa'i-vycc-plep [hir-d4]
× Grist Lōbā-mirra 5
+× Jopa'i-weg [hir-d3]
× Kloppa-weg 3-5
+× Kolini-weg 47 [hir-d4]
× Krappa-nūrcus-weg
+× Liftkar Vuldurtos (buurtschap) [hir-d4] (tramhalte)
*× Mennweg-na-Stant
× Mōliy-gvārcer
+× Nala-weg [hir-d3]
× Opper-lirrotiy
× Priynf-mirra (tramhalte)
+× Tomato-s’rt [hir-d4] (tramhalte)
× Vjadūk-mirra 67-69
× Vjamiy-plep (tramhalte)
+× Wandet-plep x [hir-d3]
* Weg-na-Tearo
* Xea-ef-Korda (buurtschap)
× Ynās-pāt (gh)

XEJAFIY 7013 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Prolakuše-weg

XEMĀN 4400 (* zie regiokaart Amahagge; + zie tramkaart 09; × zie regiokaart Xemān)
× Arānka-lirrotiy 27, 42
+× Bolāftinā (buurtschap) (tramhalte)
*× Bolāftinā-āskān (Doder-s’rt)
× Doder-s’rt-weg
× Šofiympū-mirra 54
× Folestāja-plep 9
× Fūrtalo-weg
× Klepsi (tramhalte)
*× Kleter Fini-weg
× Knurfel-mārket (tramhalte)
× Knurfel-siyclo 7A
× Kryobiy-mirra 13-17
× Kupān-weg (gh)
× Kveer-plep (tramhalte)
× Mōliy-weg 3
× Opper Tālp-weg
× Post-mirra (tramhalte)
*× Qutva-mirra (Doder-s’rt) (tramhalte)
*× Qutva-weg
*× Smyl-terf (Doder-s’rt) (tramhalte)
Sport-plep x (renbaan)
× S’māhynne-weg
+× Tālp-keldus (buurtschap)
× Tālp-lirrotiy
+× Tiyndagge-mirra
× Tūlpiy-even 6-8
× Wefot Tālp-weg
× Weg-na-Myss
+× Xemān-weg
*× Ÿroetša-mirra
× Zutter Tālp-weg

XENO 4301 (* zie regiokaart Polefi)
* Oes-cliyn-pāt
Weg hor 23 (gh) (kerk)

XŌCŸRŠAMIY 1800 (* zie regiokaart Xōc’ršamiy)
* Covent-zuft x
* Ef Āskān (tramhalte)
* Ef Bertź
* Ef Blotter Terlaf (tramhalte)
* Ef Jynša (gh) (bedrijventerrein)
* Ef Kliwter Bertź
* Kornin-weg
* Lārge-weg
* Mennweg-na-Manes-B’n’r
* Port-mirra
* Roffottō-weg
* Sentraliy-weg
* Telen-zuft
* Trip-weg
* Vildul-mirra (tramhalte)
* Weg-na-Zūmgen

XOLESTAJO 4206
Mārket-mirra 12
Roesjo-plep 3-5
S’rt-port 3D (adres stadshaven)

XOLIJE 2204 (* zie regiokaart Trendon; + zie regiokaart Pacelane)
*+ Cāneees-plep 43 {Petriy Cāneees}
*+ Clonale-mirra {Clonale Gizell*}
* Ef Rāsters (buurtschap) (tramhalte)
*+ Gizela-āskān
*+ Hiyršen-plep 5
* Leestry-mirra
* Mennweg-na-Trendon
+ Weg-na-Kruuno
* Ÿrcrympa-weg (gh)

XŌT 4603
Kārfol-terf 5

XUBENUKE 6307 (* zie regiokaart Lor)
* Fa'i-blufk-weg
* Mirraōm (gh)
* Port-weg
* Sileüf-lirrotiy
* Xubenuke-Port (Huflif 1 Kanas 3) (adres veerhaven)
* Xubenuke-Port (Huflif 3) (adres veerhaven)
* Xubenuke-Port (Huflif 7) (adres veerhaven)
* Ymōlecc-pāt x
* Zutter-mirra


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

YFTE 3411 (* zie regiokaart Berezze)
* Ecron-weg x (herberg)
* Lydaros
* Mojeru-pāt
* Roiy-pāt
* Tōmp-weg
* Zvomina-port (gh)

ŸNO-ZEANU 3027 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
*+× Bamico-weg [hir-d6/d7]
* Ef Pota-vender
*× Ef Ycet
* Fabrokaliyto-weg
*+ Grist-epša-weg [hir-d7]
*+ Kinur-hurt-weg [hir-d7]
*+ Ofeserr-weg [hir-b7/c7/d7]
* Plāks-mōliys-weg
* Weg-na-Ef Pārenkiy
*+ Ych-lirrotiy

YPIY 5055 (* zie regiokaart Liyrotyka)
* Ager-weg
* Kryobiy-mirra 83

ŸRANŪ 3017 (* zie regiokaart Ef Pārenkiy; + zie regiokaart Hirdo; × zie regiokaart Xea)
× Bōrba-weg
*× Ef Pota-vender
*× Ef Ycet
*× Nutter Mojeru-weg
+× Šoleeta-mirra [hir-d5/d6]
*× Zutter Mojeru-weg

ŸRBAS 1005 (* zie regiokaart Bōrā)
* Clamiša-plep
* Covent-weg
Kibā-pāt (gh) (herberg Ef Blotter Fors)
* Pālst-pōnt-weg

ŸRBŌ 5706
Ager-weg (gh) (= Weg hor 39) (sportinstituut)
Weg hor 39 (gh) (= Ager-weg) (sportinstituut)

ŸRLENTŌ 5602
Bajdeg-kliyf

ŸRNAJECŪ 7032 (* zie regiokaart Ÿrnajecū)
* Covent-weg
* Lotseciy-weg
* Prolakuše-weg (gh) (= Weg hor 9) (camping)
* Volaja-pāt
* Weg hor 9 (gh) (= Prolakuše-weg) (camping)

ŸRTANŪ 1803 (* zie regiokaart Xōc’ršamiy; + zie regiokaart Holare)
*+ Šeācla-mirra (tramhalte)
*+ Ef Blufek (tramhalte)
* Ef Kliwter Bertź
*+ Garrent-eka (tramhalte)
Plānkiy-mirra 6
*+ Tsurafygō-weg
* Weg-na-Xōc’ršamiy

ŸRTAZO 4215 (* zie regiokaart Ÿrtazo)
* Bonarō-mirra x
* Crager-plep 6
* Hurt-weg (gh) (camping)
* Xenk-weg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZAR 6500 (* zie regiokaart Zar-Husta)
* Bzeempa-pāt x
* Cucer-weg
* Ef Tarisz
* Glesta-mirra
* Kolini-weg 1
* Kruna Holito-Leje-weg {Kruna Holito-Leje}
* Liftkar Fini-weg
* Litii-plep
* Minerva-pāt
* Pvāla-jakām-weg
* Sgāg-mirra
* Umynos-weg
* Ychem-pāt (gh) (crematorium)
* Zūmbara-weg

ZAR-HUSTA 6401 (* zie regiokaart Zar-Husta)
* Arānka-weg (gh)
* Fōresta-lirrotiy
* Glesta-mirra
* Huron-lirrotiy 6 {geslacht Huron} (op nr. 6 zat tot 1995 rederij Uraka)
* Minerva-pāt x (motel)
* Pvāla-jakām-weg
* Sgāg-mirra
* Zar-Husta-Port (stadsdeel)
* Zee-belp-lirrotiy x

ZEKON 3604 (* zie regiokaart Grāt; + zie regiokaart Ef Pārenkiy; × zie regiokaart Jatty BF)
*× Ef Šymmiy
*× Poniy-weg
* Telle-riffō-weg
*+ Teneera-weg
* Trendon-wālj’-pāt

ZELZAKIY 4501 (* zie regiokaart Ozaneto; + zie regiokaart Firani-ses; × zie regiokaart Xemān)
*+× Chālsyu-plep
*× Dāne Mender-Laji-mirra {Dāne Mender-Laji}
* Firani-rivo-weg (= Weg hor 45)
* Groje-husof-weg
* Pāntaso-weg
* Peerfā-āskān
× Republicā-lirrotiy (gh) (Fesfōresta)
× S’māhynne-weg
*× S’rseert-lirrotiy 1
* Weg hor 12 (gh) (openluchtbad)
*× Zelze-pōnt-mirra 2

ZEONE 3505 (* zie regiokaart Xea)
* C’rot-weg
* Lijerc-weg
* Prusot-vender
* Weg-na-Stant

ZERTONIYTA 5102 (* zie regiokaart Mollefin)
* Fabrokaliyto-weg
* Okrana-weg

ZEST 7300 (* zie regiokaart Tsjech|Zest;)
Voor Zest is er een apart bestand

ZEZEM 2400
Chūrrtjen-mirra 55

ZIFFON-BELT 2511
Weg-na-Šōnherivo 12

ZIMP 6900 (* zie regiokaart Lapoā)
* Gluv’r-pāt
* Iyf Ulān
* Nutter Tjōftār-cet
* Sentraliy-weg
* Tjōftār-weg
Umyn-weg (gh) (mijnen en vuilstort)
* Ūrpreüt (buurtschap)
* Zutter Tjōftār-cet

ZJĀK 6324 (* zie regiokaart Lor)
* Arānka-lirrotiy 5-7
* Polea-wālj’

ZRŪF 1302
Weg-na-Sinto-Hirdo (gh) (Mūc’r) (camping)

ZUMELA 2103 (* zie regiokaart Reven-Paille)
* Clārgos-weg
* Efanty-mirra
* Ef L’nt
* Fonis-nes-weg (gh)
* Seert-vender
Weg hor 14 kaf x (camping)
* Zvomina-plep

ZUTTERSEERT 7002
Zee-mirra 21


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bron: PōsCōm - HIRDO

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 18 aug 2000

alle straatnamen alfabetisch - STRATENL.HTM
straatnamen in woordenboek - DICTIO {W} - 03.07.05