Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

i:: (naam vd letter I) i {C}.

iaan:: ianiy {SX > zn} (aanhanger vd leer ve persoon); (bijv) freudiaan: Freudianiy {C}; keynesiaan: Keynesianiy {C}.

iaans:: ianise {SX > add} (naar de leer ve persoon); (bijv) freudiaans: Freudianise {I}; keynesiaans: Keynesianise {C}.

ideaal::

 1. (zn) idealo {SC};
 2. (bv) dres-sgns {I}.

idealist:: idealistiy {C}.

idealistisch:: idealistise {I}.

idee:: (=denkbeeld) moris {C; mv= morises}; (=plan) arpinzol {SC; mv= arpinzle}; ze hebben het ~ om te komen: ps lelperre ef moris den arfine (minder sterk dan "van plan zijn"); geen ~ hebben (het niet weten): ef lelperre nf belt morises; geen flauw ~ hebben: ef lelperre nf prx morises; vreemde ~n hebben (een rare kijk op de dingen hebben): rmete {E}; vol ~n (vindingrijk): lminkedosor {I}; op het ~ komen: prap kette ef moris; naar mijn ~ (opvatting): fitfara kost oblskros; het ~ achter iets: ef moris blef flaju.

ideenrijk:: (=innovatief) prinnketmorisiy {I}.

idee-fixe:: (=dwaalbegrip) sto'ecc {SC}; een ~ hebbend: dislostriy {I}.

idem:: c {I}, idem {I}; ik heb rood haar en mijn zusje ~ [dito]: gress lelperre mindefit mirs, ur kost c/idem sour; (idem vervangt soms ook een gedeleerd woord in een bijzin:) ik rook een sigaret en hij [rookt] een pijp: gress uokke eft sigarett ur do idem eft pypa; (idem herhaalt een add binnen n constituent) hij houdt van wijn uit Lomky en [~ van] bier uit Lomky: do affionnose ef lomky sect ur idem lf.

identiek:: montiy {I}; ~ aan: montiy kaf.

identificatie:: identifikao {C}.

identificeren:: iemand ~: identifisere rast |..je| {K}; zich ~: ef kette sener identifikao.

identiteit:: identitiy {C}.

identiteitsbewijs:: (zoals Spok burgers bij zich moeten dragen) identiyf {C}; zie ook Identiteitsbewijzen in .

ideoantoniem:: ioantonymiy {C}; (Spok woord dat zonder nadere omschrijving twee aan elkaar tegengestelde betekenissen kan hebben, in dit woordenboek aangegeven door beide Nederlandse polen te scheiden door ||) groot||klein: blf; stijgen||dalen: xme; (zie desbetreffende lemma's).

ideologie:: ioliy {C}.

ideologisch:: iologise {I}.

idiolect:: iolektiy {C}.

idiolectisch:: iolektise {I}.

idiomatisch:: iomatise {I}.

idioom:: iomiy {C}.

idioot::

 1. (zn: =gek) hlfer {C};
 2. (bv: =gek) hlfiy {I}; ~ gedrag (gekte): hlf {C}; verschrikkelijk.

idylle:: idyll {C}.

idyllisch:: zvalira {I; mv=enk}, rajnta {I}; ~ [gelegen]: syl-srtiy {I}; ~ zijn: zvalirae {U}.

ieder::

 1. (zv) een ~: iedereen;
 2. (ov) elk.

iedereen::

 1. (allen: ve gesloten groep of verzameling) crados {ZV; gnp= cradoser; gnz= cradosr of cradr; rs= cradoses}; ~ mag op mijn feestje komen (dwz allen uit mijn kennissenkring): crados quardert kost fenta;
 2. (alle mensen die er bestaan) jadk {ZV; gnp= jadker of jader (spr); rs= jadkk} (enk); jk {SX.vz} (gereduceerde vorm; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky); aan ~: njk = n jadk; hij negeert ~: do co'ifche jadkk (rs!); ik kan me niet ieders probleem aantrekken: gress nert crstlec jadker/jader mntyos; alles 2;
 3. (wie dan ook) hm {ZV; rs= hmme} (enk); het kan me niet schelen dat wie dan ook beweert, dat ik lieg: gress nert wkorare, den hm reppe, gress merfelira.

ieders:: iedereen 2.

iel:: (dun) quns {I}.

iemand:: rast {ZV; gnp= raster; rs= raste} (enk); hij heeft ~s jas gestolen; hij heeft de/een jas van ~ gestolen: do raster kas kuntiyre; (samen met ontkenning: soms) rst; ik zie hier nooit ~: kusami gress zerfe kv rst; nog altijd ~: alt rast = lte rst[e]; zo ~ (een dergelijk persoon): fitaju rast; ~ anders: lelpiru rast; van ~ anders (=andermans): lelpirutter {OV} (enk-concr); anders.

iep:: ypriy {C} (in Spok vrnl de Spokanische iep (L. Ulmus x spocanica), een bastaard tussen Engelse veldiep (L. U- procera) en ruwe iep (L. U- glabra)); gladde ~: iylma {C} (L. U- carpinifolia); ruwe ~: bergo-ypriy {C} (L. U- glabra).

iepenspintkever:: ypriy-njoratjen {C} (L. Scolytus); grote ~: hupster ypriy-njoratjen (L. S- scolytus); kleine ~: belt ypriy-njoratjen (L. S- multistriatus).

iepziekte:: ypriy-svlg {C}.

Ier:: Irann = Irlando {Cef}; (zie OPM. bij Ierland).

Ierland:: Irano = Irlandes {G}; (OPM. sinds Irn + afleidingen algemener is dan de oude naam Persiy + afleidingen, wordt voor "Ierland" en aanverwante woorden liever de naam Irlandes + afleidingen gebruikt).

Iers::

 1. (zn: taal) iranos = irlant {C};
 2. (bv) irano = irlandes {IIef}; ~e vrouw: Irana = Irlanda {Cef};
(zie OPM. bij Ierland).

iets::

 1. (zn) (=ding/voorwerp) tiyn {C/SC}, t {C/A}; ~ vreemds; een vreemd ~: eft tnefer tiyn; ~ moois/concreets: (nadruk op n ding) eft hord/cnkrett tiyn; (meer algemeen) goe hord/cnkrett ts;
 2. (bv/bw) (een beetje: voor een trap v verg) vlo {II}; een ~ te grote jas: eft vlo hupsterr kas; (=enigszins) effekluft {III}; ~ groter dan ...: effekluft hupster terat dus ...;
 3. (zv) flaju {ZV; gnz= flajucr; rs= flajue} (enk); (samen met ontkenning: soms) flj; hij heeft nooit ~ in de gaten: do amenne kv flj; nog altijd ~: alt flaju = lte flj; ~ anders: lelpiru flaju; anders.

iglo:: iygol {C}.

ijdel:: tyrsa {I}; zeer ~e man (fat): tyka {C}; (=nutteloos) m hc.

ijdelheid:: tyrs {SC}; (Erg: =nutteloosheid/ledigheid) quilist {SC}.

ijken:: (v gewichten) gpe {K}; (v gewichten/weegschaal) yge {K}.

ijking:: (gewicht/weegschaal) ygos {C}.

ijkmeester:: gpatjen {C}.

ijl:: zf {I}.

ijlen:: (in koorts) drte {U}; iemand die ijlt van de koorts: drter {U}.

ijlings:: hurta {I}.

ijlte:: ul {C}.

ijs:: pica {S}; stuk[je] ~ (ijsblokje): piciyn {C}; (en/of sneeuw) rc {S}; beslagen ten ~ komen: ef stge lef rist ur chutn; (sprkw ong) het ~ is gebroken (de kogel is door de kerk: als een pijnlijke kwestie op tactvolle wijze tot een oplossing gebracht is): blul enn ef chnts riffelije niyn ral.

ijsbeer:: picaut {C}.

ijsberg:: pica-bergo {C}.

ijsbergsla:: Teujan-slaja {S}; krop ~: Teujan-slajiyn {C}.

ijsbloemen:: (op de ruit) viyrgt {S}.

ijsblokje:: (stuk[je] ijs) piciyn {C}.

ijsco:: (=ijsje) larde-pica {C}, picciy {C} (pop).

ijsduiker:: (vogel) rut-plnsatjen {C} (L. Gavia immer).

ijselijk:: pakt {I}.

ijshockey:: pica-hky {C}.

ijsje:: (=ijsco) larde-pica {C}, picciy {C} (pop).

ijskast:: (ook als "koelkast" bedoeld wordt) picalot {C}.

ijskelder:: pica-mittus {C; mv= ..-omittus}.

ijskoud:: (alg) picaiy {I}, pica-martel {I}; (v weer) cryr'martel {I}.

IJsland:: Yslandes {G}.

IJslander:: Yslando {Cef}.

IJslands::

 1. (zn: taal) yslant {C};
 2. (bv) yslandes {IIef}; ~e vrouw: Yslanda {Cef}.

ijspegel:: [pica-]sfg |-svg| {C}.

ijssalon:: pica-bar {C} (zelfbedieningszaak waar je ijs kan eten).

ijsschots:: pica-tt {C}.

ijsvogel:: krato-vogily {C} (L. Alcedo atthis).

ijsvogelvlinder:: kleine ~: Lafter-flyddere {C} (L. Ladoga camilla).

IJszee:: Pica-zee {G}.

ijver:: (=vlijt) gisa {C}; het tonen van ~/voortvarendheid: gissos {A}.

ijverig:: (=vlijtig) giss {I}; ~ zijn (=vlijtig zijn): gisse {U}.

ijverzucht:: gisakin {SC}.

ijverzuchtig:: gisakinn {I}.

ijzel:: (met nadruk op materiaal) yen {S}; (met nadruk op gladheid op de weg) zgnesen {C}.

ijzer:: feri {Sef}; fjer {Sef} (dl= Liftka); van ~ (ijzeren): feri {I}; fjer {I} (dl= Liftka); stuk ~: qurtyff {C}; ~ met handen breken (het onmogelijke doen): ef pliyfone kpony knurfel; (sprkw) smeed het ~ als het heet is: joggen, fara ef boerts sena crazare!.

ijzeren:: (van ijzer) feri {I}; fjer {I} (dl= Liftka); ~ blok/klomp: qurtyff {C}.

ijzererts:: err {S}.

ijzergieterij:: lorgisss = lorgisser {C}.

ijzerhard:: (=ijzerkruid) oceskiy {S} (L. Verbena officinalis).

ijzerkruid:: ijzerhard.

ijzervreter:: hij is een ~ (onverschrokken krijger): do brae veldurtiyse {S}.

ijzig:: mialiy {I; [mv=enk]}, pics {I}.

ijzingwekkend:: mialiy {I; [mv=enk]}.

ik:: (pv-1enk)

1niv {PV} pass. verbaal
standaard-Spok
rofly-Spok
gress*
gre = griy
grse
groe
gressere
greere
* (alg) |ges/gess|; (poe) |gress|
|gessere|

(idioom) ~ zie Petriy: gress zerfe Petriy; (als samenvatting v familieleden:) ~, de zus van Petriy: ef gress sour rifo Petriy (gress is hier een soort add); (passief:) ~ word geplaagd: blul vpjelije grse; (consideratief:) laat ~ het boek [eens] lezen: trempe-grse ef mimpit; (verbalisatie:) ~ ben het; dat ben ~: ef gressere; ~ ben zijn broer; dat ben ~, zijn broer: groft frera gressere; ~, jouw vader: vilt gresserelira follus; ~, zijn vroegere baas: groft gresseror nurp; (benadrukt:) IK wil wel helpen: ef gressere, t crtiravy iftam; (algemene bewering, samen met inf:) ~ ben er niet voor om jouw karweitjes op te knappen: ef nert gressere beri nie vilt qundrs; (arch: met object:) ~ met/en mijn vriendin: ef gressere sener frinta; wie klopt daar? Petriy en ~: lomp pte? ef gressere Petriy.

illegaal::

 1. (zn) (persoon) ilegaliy {C};
 2. (bv) negenunn {I}; (wederrechtelijk) njaeot {I}.

illusie:: ilusy {SC}; (iets dat niet te verwezenlijken is) iylcs {Aef}.

illustratie:: ilustrao {C}; (=beeld) fjy {C}.

illustreren:: (verluchten v boek) lfjye {K}; (fig) fjy-kette {K}; gellustreerd boek: lfjymip {C}.

imago:: imago {SC}.

imitatie:: (=namaak) imitao {C}, kerrpainos {C}.

imiteren:: (=nadoen) imitere |..je| {K}, kurae {K}, kerrpaine {K}; iemands stem ~: kerrpjle {K}; iemands bewegingen/gebaren ~: kerrutre {K; gst= kerrutt}.

imker:: biyatjen {C}.

immens:: (=reusachtig) frcciy {I}.

immer:: (=altijd) riyfain {III}, piptim |pitim| {III} (arch/emf), af {III} (dl= Liftka).

immers:: (toch) af {III}.

immigrant:: fesfartatjen {C}.

immigratie:: fesfartos {C}.

immigreren:: fesfarte {U}.

immoreel:: nemorela {I}.

immuun:: ~ zijn voor: fraje {K; gst= frat}; onvatbaar.

impact:: (sterke uitwerking/sterk effect) efeccos {C}.

impactvol:: (uitwerking/effect hebbend) miprmiy {I}.

impasse:: zlfvendos {A}.

imperiaal:: (=bagagerek: op auto) wagg-zillepip {C}.

implementeren:: implementere |..je| {K}.

impliciet:: interm {I}.

imponeren:: aerune {U}.

impopulair:: nepopulerr {I}.

import:: importao {C}; (=invoer) quondaros {C}.

importeren:: importere |..je| {K}; (=invoeren) quondare {K}.

importeur:: importerr {C}.

impregneren:: fes-skare {K}.

impressie:: impressy {C}.

impressum:: (opgave v naam ed v drukker/uitgever) prac-jrstos {C}.

improvisatie:: (muziek/toneel) luftstgos {C}; (alg: GEEN toneel ed) feslupsos {A}.

improviseren:: (muziek/toneel) luftstge {K}; (alg: GEEN toneel ed) feslupse {K}.

impuls:: croja {C}.

impulsief:: ~ reageren (een bevlieging hebben): verkate {E}.

in::

 1. (plaats) fes {VZ}; (alleen bij namen v steden en dorpen) ber {VZ}; ~ (te) Amahagge: ber Amahagge; ~ San Marino: ber Sinto-Marino (gezien als stad); (vgl) fes Sinto-Marino (gezien als land); (bereiding in water, boter, olie ed) kaf {VZ}; braad het vlees ~ wat olijfolie: lgynen ef fijnta kaf eft vloja oljyvojel; (bij openingen, gaten ed) mip {VZ}; een gat ~ de emmer: eft klafas mip ef amr; een nis ~ de muur: eft mr mip ef krur; (veel idioom met armt:) een brug ~ de weg: eft pnt armt ef mirra; vrede ~ een land: px armt eft ark; een zoom ~ iets: eft milt armt flaju; ~ de verte: armt plksiy (zie verder bij de zn'n);
 2. (beweging binnen bep grenzen) (=binnen) nt {VZ}; hij loopt ~ de kamer [rond]: do farte nt ef mittus;
 3. (richting) (naar binnen) fesdu {VZ}; hij loopt het huis ~/binnen: do farte fesdu ef srt; ~ en uit: fesducupp {VZ}; hij loopt de kamer ~ en uit: do farte fesducupp ef mittus;
 4. (tijd) fes {VZ}, (=gedurende) lf {VZ}; kest {VZ}; (bij maanden:) ~ januari: fes [ef] januy (eerstvolgende maand januari; afgelopen maand januari); kest ef januy (maand die reeds aan de gang is); lf januy (de hele maand lang); ~ drie uren: lf dur zurtarr; ~ [... tijd]: kurof {VZ}; het schip doorkruist de zee ~ enkele uren [tijd]: ef kar krose-fes ef z kurof gopirus zurtarr; ~ [de tijd van] drie uren: kurof dur zurtarr; je moet het werk ~ n dag klaar hebben: tu kltarust ef rm fes r tof (je hebt n dag de tijd); de slechtste oogst ~ 10 jaar: ef derviy ialef fes 10 zempers; we rijden ~ n dag naar Parijs: kirro ufire helkara Paris lf r tof (de reis duurt n dag); ~ de laatste week van maart: fes ef aiyk mare-mink; ~ een kwartier (zo lang als een kwartier duurt): fes eft kortarr; je kan ~ een kwartier naar het station lopen: tu fartec helkara ef garrent fes eft kortarr; (jaartal, zowel verleden, heden als toekomst:) ~ 1103: fes 1103; ~ 2035: fes 2035; binnen B.4;
 5. (betrekking) fes {VZ}; lef {VZ}; Jn heeft haar ~ het water gegooid: Jn eup kolda fes ef knurfel (als we de nadruk op de richting van het gooien willen leggen, kan ipv fes ook fesdu gekozen worden; zie 3); een soldaat ~ een blauw uniform: eft rey armt/lef eft blotter uniform; een professor ~ de Wetenschapstheorie: eft prifjiof furt ef Tibn-teoriy; ~ het Spokaans/Nederlands: fes spoknda/nelant; ~ elkaar (inn): fesses {III}; ~ de lengte/hoogte (enz): fes ef flndoro/hardlapiy.

inachtneming:: (het in acht nemen) kafkrosos {C}; met ~ van: lf kafkrosos rifo (vz-uitdr).

inademen:: aderme-fes {K}, eme-fes {U}.

inademing:: adermos-fes {C}, emos-fes {C}.

inanimaat:: (taalk: =onbezield: alle entiteiten die geen mens of dier zijn) trkyliy {I}.

inbedden:: ~ [in]: festame [fes] {K}.

inbeelden:: zich ~: upjce {K}.

inbeelding:: upjcos {A}.

inbegrepen:: alles ~ (inclusief): kettfese {I} (afk= kes.); niet ~ (exclusief): kettotoje {I} (afk= kot.); (vz of achterzetsel) lo kettfese.

inbegrip:: met ~ van ...: tukst ... luft ef; de bewoners met ~ van (inclusief) de huisdieren: ef zreldurs tukst ef srtbelps luft ef (dus de huisdieren worden ook tot de bewoners gerekend).

inbeslagname:: (fig) slitaros {C}.

inbeslagneming:: investeros {A}, dres-kettos {C}.

inbinden:: zich ~ (fig: zich beheersen): loatite {U}.

inblazen:: qugle-fes {K}; iets nieuw leven ~: ef qugle-fes ef kleter iyc luft flaju.

inboedel:: srtmul {C}; (=huisraad) srtiynstes {S}.

inboeten:: ~ aan: hage-fes tukst {U}; worstelen heeft als populaire sport ingeboet: ef vrestos hago-fes tukst eft populerr sport.

inboezemen:: (aanstichten) [fes]qugle {K; gst= [fes]qugg}; iemand angst ~: ef qugle nkest n rast.

inboorling:: (=inlander) oprga {C}.

inbouw:: fes-lbos |fEslbos| {C}.

inbouwen:: (lett) fes-lbe |fEslbe| {K}.

inbraak:: pramt {C}.

inbraakgevoelig:: pramt-etet {I}.

inbreken:: ~ bij: ef kette pramt n (n is vz).

inbreker:: pramter {C}.

inbreuk:: (fig) iycs {C}; ~ maken op: iycyne {K}; het ~ maken op: iycynos {A}.

incasseren:: kafquiyre {K}.

incasseringsvermogen:: rmpe {C}.

incest:: insest {C}.

incidenteel:: insidentela {I}.

inclusief:: inkluseff {I}; (alles inbegrepen) kettfese {I} (afk= kes.); (met inbegrip van): tukst ... luft ef; de bewoners ~ de huisdieren: ef zreldurs tukst ef srtbelps luft ef (dus de huisdieren worden ook tot de bewoners gerekend).

incompetent:: (=onbekwaam) neprimit {I}.

incompleet:: necmplett {I}.

inconsequent:: net-dres-oaro {I}.

indachtig:: (=met ... voor ogen) eitelira {VZ}.

indelen:: luftjesme {K; gst= luftjess}.

indeling:: luftjesmos {C}, zrakef {C}.

inderdaad:: (werkelijk: toegeving) jazy {III}.

indertijd:: kvazuf {III}.

index:: indeks {C}.

India:: Indyja {G}.

indiaan:: inan {C}.

Indiaas:: (bv) indyja {IIef}; Indiase vrouw: Indyjana {Cef}.

indicatie:: indikao {C}.

indicator:: indikaterr {C}.

indien::

 1. (=mits) dira {DT} (positieve voorwaarde); (bijzin in de toek tijd, uitgedrukt met di; dira mag ook weggelaten worden:) je krijgt een paard, ~/mits je eerst zelf een stal bouwt: tu [dira] pnze eft zlef, quandro tu di lpilme bent eft kredek;
 2. ~ niet (tenzij): nn {VG}; diyr {DT} (negatieve voorwaarde); (bijzin in de toek tijd, uitgedrukt met di; evtl nert in bijzin:) ik rijd paard, ~ het niet regent: gress diyr rte, ef [nert] di bidalilme; ik wil jouw auto best wel repareren, ~ je er zelf geen verstand van hebt: gress repareravy jazy vilt oto, nn quandro tu giffe tiffelira n ef;
als B.

indienen:: fespilde {K}; een verzoek ~ bij: ef reppe-mip eft pryos luft ... (ambtelijke taal); een verzoekschrift ~: ef qualostiye eft prmafiy.

indiening:: fespildos {A}.

Indir:: (man uit India) Indyjany {Cef}; (bewoner van Indi maar niet uit India) Indr {Cef}.

indijken:: (=inpolderen) grulte {K}.

indijking:: (=inpoldering) grultos {C}.

indirect:: (zijdelings) nedirecc {I}.

individu:: (=mens: zowel mnl als vrw) veldur {C}; (=persoon) dresa {C}; (=wezen) uchah {C}.

individualisme:: individualesmiy {SC}; (vrnl Erg: het alleen-zijn en je niet bemoeien met anderen, zoals de Ergemip voorschrijft) mainkeltiy {SC}.

individualistisch:: individualistise {I}.

individueel:: individuela {I}.

Indogermaans:: indogermanise {I}.

Indonesi:: Indonea {G} (arch); Indonesyja {G}.

Indonesir:: Indonesyjany {Cef}.

Indonesisch::

 1. (zn: taal) indonesise {C};
 2. (bv) indonea {IIef} (arch); indonesyja {IIef}; ~e vrouw: Indonesyjana {Cef}.

indopen:: nbe {K}.

indringen:: (=binnendringen) ulljeve {K}.

indringer:: ulljevatjen {C}.

indringing:: (=binnendringing) ulljevos {C}.

indrogen:: zrve {E}; (=slinken) frnspe {U}.

indroging:: zrvos {C}; (=slinking) frnspos {C}.

indruisen:: ~ tegen: tygtjabyte {K}.

indruk:: (lett: =afdruk) fesos |..stj..| {C}; (fig) aerunel {SC}; ~ maken: aerune {U}; de ~ wekken: aerunte {E}; de ~ maken dat: tte beri/den {U}; ik kan me niet aan de ~ onttrekken dat ...: gress nert vniestarec ef aerunel den ...; slechte ~ (afgang): jerdonnevos {C}; slechte ~ maken (afgaan): jerdonneve {U}.

indrukwekkend:: aerunelira {I}.

industrialiseren:: lfabroke {K}; gendustrialiseerd land (industrieland): fabroark {C}.

industrie:: fabrokaliyto {C}; geautomatiseerde ~: otom {C} (fabriek waar alles geautomatiseerd is; bijv robotten die een auto in elkaar zetten).

industrieel:: (bv) industriela {I}.

industriegebied:: (met meerdere bedrijven) fabrokaliyto {C}.

industriehaven:: portm {C}.

industrieland:: (gendustrialiseerd land) fabroark {C}.

industriestad:: fabrosr {C}.

industrieterrein:: (waar n bedrijf is gevestigd) arem {C}, emplasement {C}; (=industriegebied: met meerdere bedrijven) fabrokaliyto {C}.

industriewezen:: (alles wat met de industrie te maken heeft) meren {C}.

ineen:: (inn: in elkaar) fesses {III}.

ineendraaien:: (=ineenstrengelen) mitawente (mitaente) {K}.

ineens:: (=plotsklaps) wlp {III}.

ineenstorting:: (fig: v succesvolle onderneming ed) tujen {C}.

ineenstrengelen:: (=vlechten) wila'e {K; gst= wilat; wst= wila}; (=ineendraaien) mitawente (mitaente) {K}.

ineenstrengeling:: wila'os {C}.

ineenzakken:: blfare {U}.

ineenzakking:: blfaros {C}.

inenten:: tijtnesste {K}.

inenting:: tijtnesstos {C}.

infecteren:: (ziekte) festasse {K}.

infectie:: (=besmetting) infeko {C}, festassos {C}.

inferieur:: inferierr {I}.

inferno:: (=vuurzee) qul {C}.

infinitief:: kimore-kanas {C}.

inflatie:: inflao {C}.

influisteren:: iemand iets ~: ogpetare flaju piti rast {K}.

informant:: informerr {C}.

informatie:: (=inlichting) informao {C}.

informatief:: informateff {I}.

informeren:: ~ [over]: informere [kura] |..je| {K}.

infrarood:: infra-mindefit {I}.

infraroodkijker:: infra-mindefit-jnszerfi {C}.

infrastructuur:: infrastrkturiy {C}.

ingaan::

 1. ~ op (een voorstel ed): ice armt |wice| {U}; pallesimue {K}; het ~ op (reactie op iemands bewering ed): pallesimuos {Ars}; ik ga er niet tegen in/op in: gress nert pjle vk ef; nader ~ op: ef ice zefa terat armt;
 2. ~ tegen: farte st {U}; hij gaat tegen mijn voorstel in: do farte st kost rtyc.

ingang:: (v kamer/gebouw) fesfiy {C}; met ~ van: finnelira lef (afk= f/l) (vz-uitdr).

ingebruikneming:: ju'eccos {C}.

ingeklemd:: (aan beide kanten omgeven) jater {I}.

ingelegd:: (vloer: met mozaek[motief]) muriy {I}.

ingenaaid:: (boek) pnt {I}.

ingenieur:: (titel) flartolar {C} (afk= Fl.); (als beroep; geen titel) ingenerr {C}.

ingenomen:: ~ zijn met (in zijn nopjes): nlape {K}.

ingesloten:: rijess {I}; (=opgesloten) vlofiy {I}; ~ tussen: jacjolor fes {vdw}; het contract is ~ (in een envelop): ef bjeltafiy melde fes ef rijeos.

ingetogen:: (=stemmig) erft {I}.

ingetogenheid:: erftiy {A; mv=enk}.

ingevaarbrenging:: (het in gevaar brengen) kvikos {A}.

ingeven:: iemand iets ~ (=toedienen: voedsel/medicijn): fespaine flaju n rast {K}; (=inboezemen) fesqugle {K; gst= fesqugg}; ik weet niet wat hem ingaf zoiets te doen: gress nert tiffe, kluft fesquglo n do frpj ef painos enn fitaju.

ingeving:: (fig: inval) klymtos {C}.

ingevolge:: (=naar aanleiding van) tsazi {VZ2n}; (=als reactie op) pallepainelira {VZ}; volgens.

ingewanden:: totarm {C}; ef fester tiyns.

ingewijd:: fmiy {I; [mv=enk]}.

ingewijde:: (zn) kadyr {C}.

ingewikkeld:: (=lastig) mltefiy {I}; (=gecompliceerd) loftus {I}.

ingeworteld:: (fig) ulljef {I}.

ingezetene:: (=inwoner) olimanna {C}.

ingraven:: delpe-fes {K}.

ingraving:: delpos-fes {C}.

ingredint:: (=bestanddeel) tauc {C}; alle ~en nodig voor een bepaald recept: clobjiyt {C}.

ingreep:: (medisch ed) wlpios {C}; een ~ in (aantasting van) het recht op onderwijs: eft wlpios rifo ef kolestiy-rigt.

ingrijpen:: ~ in: wlpie {K}; het ~ (ingrijping): wlpios {A}.

ingrijpend:: (verandering ed) ulljevelira {I}.

ingrijping:: (het ingrijpen) wlpios {A}.

inhaalmanoeuvre:: (het inhalen) mertos {C}.

inhakken:: ~ op (in stukken slaan): berke {K; gst= berek}.

inhalen:: (=binnenhalen) fes-pre |fEspre| {K}; (v auto) merte {K}; het ~ (inhaalmanoeuvre): mertos {C}; zich niet laten ~ door (lett/fig: voorblijven): ume n {U}.

inhaleren:: putte-kaf {K; vdw= potter-kaf}.

inhalering:: puttos-kaf {C}.

inhalig:: ~ zijn: fesucjyfe {U}.

inhaligheid:: fesucjyfos {A}.

inhaling:: (=binnenhaling) fes-pros |fEspros| {C}.

inham:: (=baai: smal) fonis {C}; (=baai: breed) mg {C}; (=nis: in muur) mr {C}; een ~ IN de muur: eft mr MIP ef krur.

inhechtenisneming:: ularf-quriyos {C}.

inheems:: (=binnenlands) festnese {I}; (daar waar je thuishoort) nalm {I}.

inherent:: (onlosmakelijk verbonden) fest-yplemeriy {I}.

inhoud:: rtr {C; mv= rtruba}.

inhouden::

 1. (als inhoud hebben) rtre {K}; (=bevatten) rgefe {K};
 2. (v pas/adem/snelheid) festrekke {K};
 3. (achterhouden: v geld/iets v waarde) mige {K};
 4. (=betekenen) mefre {K; gst= meff}.

inhouding:: (het niet-uitbetalen) migos {A}; na ~ van: frpj ef migos rifo (vz-uitdr); voor fiscale termen, zie .

inhoudsmaat:: festrg {C}.

inhuis-type:: fesdusrt-frenvu {C} (boerderijtype waarbij het woongedeelte als een apart huisje in een groot bouwwerk is opgenomen).

inhuldigen:: pre-fes {K}; iemand ~: ef qugle tgt n rast.

inhuldiging:: pros-fes {C}.

initiaal:: ponto-roji {C}.

initiatief:: iniateff {C}.

inkennisstelling:: mattremonos {A}.

inkeping:: proc {C}; (=inkerving) qukos {C}; ~[en] maken (insnijden): ba'efre-fes {K}.

inkerving:: (=inkeping) qukos {C}.

inkijken:: (=inzien) zerfare {K}.

inklappen:: (=invouwen) folte-fes {K}.

inklaren:: (douane) kofane {K}.

inklaring:: (douane) kofanos {A}.

inklinken:: (v grond) pune {K}.

inklinking:: (v grond) punos {C}; inkrimping 2.

inkomen:: (zn: =inkomsten) fes-jalos {C}.

inkomsten:: (zn: =inkomen) fes-jalos {C}; fes-jalsta {Cmv}; bron van ~: fes-jalos-riff {C; mv= ..-riffs}.

inkomstenbelasting:: fes-jaletx {C}; zie ook Inkomstenbelasting in .

inkoop:: furtlorerdos {A}, choaros {C}.

inkopen:: furtlorerde {K}; (=inslaan) choare {K}.

inkrimpen:: (lett) pune {K}; (fig: verminderen) hage {K}.

inkrimping::

 1. (lett) punos {C};
 2. (fig: vermindering) hagos {A};
 3. inkrimping||uitzetting: wiyrk {Cid}; .

inkt:: iynk {C/S}.

inktpot:: iynklot {C}.

inktvis:: sprp {C}.

inktvlek:: iynk-splk {C}.

inktzwam:: iynk-chnt {C} (L. Coprinus); geschubde ~: ltiypor iynk-chnt (L. C- comatus); kale ~: quennelira iynk-chnt (L. C- atramentarius).

inkwartieren:: oftiane {K}.

inkwartiering:: oftianos {C}.

inladen:: (volladen: v schip/voertuig) lmule {K}; (v lading) obiyre-fes {K}; hij laadt de auto in: do lmule ef oto; hij laadt de koffer in: do obiyre-fes ef sviba; het ~ (v lading): obiyros-fes {C}.

inlading:: (het inladen v lading) obiyros-fes {C}.

inlander:: (persoon die ergens thuishoort) nalmer {C}; (=inboorling) oprga {C}.

inlassen:: (=tussenvoegen) fesnivie {K; gst= fesnivit}.

inlassing:: (=tussenvoeging) fesnivios {C}.

inlaten:: (lett: naar binnen laten: persoon/zon) me {K}; (fig) zich ~ met iets: ef munke flaju armt ef jk {C}.

inleggeld:: pennen {C}.

inleggen::

 1. (vloer: mozaek maken) muriye {K};
 2. (zoom/extra trein) pilde-fes {K}; het ~ (zoom): pildos-fes {C}; ingelegde (extra) trein: pildos-fes {C};
 3. geld ~: ef riffe eft pennen {C};
 4. (=wecken: voedsel) tfire {K; vdw= tfira}.

inleiden:: armte |ame| {K}; (=introduceren) prucre {K; gst= prucc; wst= pruc}.

inleiding:: armtos |amos| {C}; (=introductie) prucros {A}.

inleven:: zich ~ in (meeleven met): lare {K}.

inleveren:: feskette {K}.

inlevering:: feskettos {C}.

inlevingsvermogen:: lare-tin {C}.

inlichten:: ~ [over]: informere [kura] |..je| {K}.

inlichting:: (=informatie) informao {C}.

inlijven:: (fig) kestmile {K}; een land ~: ef qugle eft ark fes kuraroitos.

inlijving:: (fig) kestmilos {A}; (v land) kuraroitos {A}.

inloggen:: (op een website) digi-fesende {K}.

inloopkast:: lme {C}.

inmaken:: (=wecken: voedsel) tfire {K; vdw= tfira}; ingemaakt/geweckt voedsel/fruit: tfiros {C}.

inmengen:: zich ~ in (zich bemoeien met): taffe rifo {Upr}.

inmenging:: (=bemoeiing) taffos {C}.

inmiddels:: festint {I}.

innaaien:: (v boeken) pnte {K}.

innemen:: (alg) fes-pre |fEspre| {K}; (stad) kaqure {Krs}; (in beslag nemen: v ruimte) sence {K}; (medicijn) putte-fes {K; vdw= potter-fes}; het ~ (medicijn): puttos-fes {C}.

inneming:: (alg) fes-pros |fEspros| {C}; (stad) kaquriy {C}.

innen:: (geld) fesblaffe {K}.

innerlijk:: fesrs {C}; fester {I}.

innig:: jrs {I; vt= krajyn; ot= ibrf} (de onr trappen v verg worden alleen bij personen gebruikt:) Petriy houdt ~er van Elsa dan van Mariy: Petriy affionnose krajyn Elsa dus do paine Mariy; de band tussen de industrie en de banken is ~er/hechter dan de band tussen de industrie en de overheid: ef bjeltos jen ef fabrokaliyto n ef bencs melde jrs terat dus ef bjeltos jen ef fabrokaliyto n ef stat.

inning:: fesblaffos {C}.

innovatie:: (=uitvinding) armtgvrcos {C}; (verfrissend nieuw idee) prinnketmoris {Crs}.

innovatief:: (=ideenrijk) prinnketmorisiy {I}.

inpakken:: (v koffer/cadeautje) nnce {K}; het ~: nncos {C}.

inpandig:: fesdusrtiy {I}; een ~e schuur: eft fesdusrtiy kul.

inpassen:: ~ in: lmrtare fes {K}; ik kan de nieuwe opdracht niet in het tijdschema ~: gress nert lmrtarec ef kleter xafolla fes ef fort-sgema.

inpolderen:: (=indijken) grulte {K}.

inpoldering:: (=indijking) grultos {C}; zie ook Inpoldering in .

input:: input |input| {C}.

inquisitie:: incisio {C}.

inrichten:: (huis ed) wiysve {K; gst= wiyss}; het ~ (inrichting): wiysvos {C}.

inrichting:: (voorwerpen waarmee een huis ingericht is) wiysvosiy {C}; (het inrichten: huis ed) wiysvos {C}; (=installatie: apparaat/combinatie v apparaten) todreut {C}.

inrijden:: (binnenrijden) fesufire {K}; (v nieuwe auto) pilfse {K}; het ~ (v nieuwe auto): pilfsos {C}.

inrit:: erfo {C}.

inroepen:: hulp ~: ef rupke furt crtiyr.

inruilen:: iets ~/omwisselen voor/tegen (iets anders): kurakette flaju helkara/ump {K}.

inrukken:: idezrrte {U}; (brandweer/leger ed) zrrte-fes {U}.

inrukking:: (brandweer/leger ed) zrrtos-fes {C}.

inschakelen:: (lett: stroom/licht ed) kenke-fes {K}; (fig) fesjikate {K}; hij wil de rechter ~ (een rechtszaak beginnen): do fesjikatavy ef dekeniy.

inschakeling:: (lett) kenkos-fes {C}; (fig) fesjikatos {A}.

inschatten:: (proberen erachter te komen wat iemand van plan is) ume {K}.

inschenken:: (v vloeistof) nytre {K; gst= nytt}, lorgisse-fes {K}; ze schenkt de thee in: eup lorgisse-fes ef miyna; (v emmer/kopje: volschenken) lorgisse-armt {K}.

inschepen:: lvetse {K}.

inschieten:: (verloren gaan, achterwege blijven) caribe-tij {Upr}; het etentje schiet erbij in: ef lardos sen caribe-tij.

inschikkelijk:: (=welwillend) tizjyrelira {I}.

inschrijven:: (=boeken: reis/excursie ed) stinde-fes {K; vdw= stindas-fes}; (=intekenen: aannemer/abonnement/boek ed) vmange {U}; (club/cursus ed) fesstinde {K}; ik heb me ingeschreven voor/op een computercursus: gress sen fesstinda furt eft cmputer-fartos; ingeschreven staan bij: ef lelperre eft fesstindos luft.

inschrijving:: (=boeking: reis/excursie ed) stindos-fes {C}; (=intekening: aannemer/abonnement/boek ed) vmangos {C}; (club/cursus ed) fesstindos {C}.

insect:: roli-belp {C}, flygiy {C} (poe).

insecticide:: insektisitt {S}.

insgelijks!:: (als antwoord op een groet of wens) fraji!; ef monta!.

insider:: (als tegenstelling ve leek) kadyr {C}.

insigne:: ldo {C}.

inslaan::

 1. (spijker) rase {K};
 2. (ruit) frke {K}; het ~ (v ruit): frkos {C}; ingeslagen ruit: frkossa {C};
 3. (bliksem) byte {K};
 4. (weg) armtchebae {K}; het ~ van een weg: armtchebaos {C};
 5. (inkopen) choare {K}; het ~ (goederen/boodschappen): choaros {C};
 6. (merkteken in metaal ed) prcte-fes {K}.

inslag:: (v bliksem) bytos {C}; (bij weven) lafro {C}; schering.

inslapen:: (in slaap vallen) essare {U}.

inslikken:: voedsel/drank ~: jxe {K}; (lett/fig) kvrde-fes {K}; het ~: kvrdos-fes {C}.

inslinken:: inkrimping 2.

insluiten:: (=opsluiten) vlofje {K; gst= vloff}, fesqurstoxe {K}; (in envelop) rijee {K}; ~ tussen (twee of meer personen/zaken): jacjole fes {K}; het contract is ingesloten (in een envelop): ef bjeltafiy melde fes ef rijeos; de drie politieagenten sluiten hem in: ef dur pips jacjole do.

insluiting:: (=opsluiting) vlofjos {C}, fesqurstoxos {C}; (in envelop) rijeos {C}.

insmeren:: mestare |smestare/estare| {K}.

insnijden:: (inkeping[en] maken) ba'efre-fes {K}.

insnijding:: (kerf) proc {C}; (door heuvel: voor spoorlijn ed) letver {C}.

inspannen:: (paard) dreumne {K}; zich ~ [om]: salbe beri {E}.

inspanning:: salbos {A}; het kost ~: ef scemre n ef salbos {gst= scemm} (n is vz); dat wat met ~ verkregen is: fentestos {A}.

inspecteren:: ntriye {K}.

inspecteur:: inspekterr {C}.

inspectie:: ntriyos {A}.

inspelen:: ~ op een situatie: ef prap lvetse luft eft situao.

inspinnen:: (lett: omstrengelen) fitte {K}.

inspinning:: (omstrengeling) fittos {C}.

inspiratie:: inspirao {SC}; ~ hebben (genspireerd zijn): bre {U}; ~ geven (inspireren): obre {K}.

inspireren:: (inspiratie geven) obre {K}; (aanvuren) inspirere |..je| {K}.

inspraak:: ralpjlos {A}; ~ hebben: ralpjle {U}.

inspringen:: (te hulp schieten: taak/baan ed) giffe-fortos {K}; hierop ~ (de kans te baat nemen): ef hendre ef uchafmr.

inspuiten:: jspe-fes {K}.

instaan:: ~ voor (garanderen): xmarste {K}.

installatie:: (=inrichting: apparaat/combinatie v apparaten) todreut {C}; (het installeren) xagdos {C}.

installatiemateriaal:: schakelmateriaal.

installeren:: xagde {K} een commissie ~: ef xagde eft cmio.

instandhouding:: xxos {A}.

instantie:: zrakef {C}, feslosos {C}; in eerste ~ (om te beginnen): fara finne; stichting; zie ook Instanties in .

instap:: bordos {C}.

instapkaart:: (vliegtuig) borde-lofa {C}.

instappen:: (in voertuig) borde {U}; het ~ (instap): bordos {C}.

insteekhaven:: trse-port {C}.

insteken:: (auto in parkeervak) srte-fes {U}.

instellen:: (=invoeren) armtstge {K}; (afstellen: machine/camera ed) feslose {K}.

instelling:: (=instantie) feslosos {C}; stichting; zie ook Gemeentelijke instellingen in .

instemmen:: ~ met: luftchaquinde |lufch..| {K}.

instemming:: luftchaquindos |lufch..| {A}.

instinct:: ylga {Aef}.

instinctief:: ylga {I}; mip ef probaros {A}.

instituut:: institua {C}; zie ook Instituten in .

instorten:: (lett) fesbne {U}.

instorting:: (lett) fesbnos {C}; (v mijnschacht/tunnel) tujen {C}; (geestelijk) fesblfos {A}; (fig: ineenstorting v succesvolle onderneming ed) tujen {C}.

instructie:: (=onderricht) fesprabaros {C}; (=aanwijzing) praba {C}.

instrueren:: (=onderrichten) fesprabare {K}.

instrument:: (=werktuig) dreut {C}; (muziek~) tyss {C; mv= tiysse}.

instrumentenmaker:: dreutrif {C}.

instrumentenpaneel:: moter-rpaaf {C}.

instuderen:: (=repeteren: toneel ed) jymazzje {K; gst= jymazss}.

instudering:: (toneel ed) jymazzjos {C}.

integendeel:: isof {III}.

integratie:: integrao {C}.

integreren:: integrere |..je| {U}.

intekenen:: (=inschrijven: aannemer/abonnement/boek ed) vmange {U}.

intekening:: (=inschrijving: aannemer/abonnement/boek ed) vmangos {C}.

intellectueel:: (bv) quergane {I}.

intelligent:: (=intellectueel) quergane {I}; (snel begrijpend) tiff'kurriy {I}; (=schrander) mitazerfiy {I}.

intelligentie:: quergane {Aef}.

intensief:: apuqu {I}.

intensiteit:: apuc {C}.

intensive care:: apuqu-naliycos {A} (afk= N); hij ligt op de ~: do zirde/melde fes N.

intensivering:: (=verheviging) klrtos {A}.

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank:: Inter-ameriy Weelfa'ece-benc {N}.

intercity:: (luxe sneltrein) menntreno {Crs} (afk= MT); intercity {C} (sinds 1992 is de naam menntreno officieel in intercity veranderd).

interessant:: mesa {I}; (=belangwekkend) rftelira {I}; het is ~ om [veel te reizen]: ef melde mesa beri [tupplipe pert].

interesse:: tevitiff {SC}; ~ tonen voor iets: ef ove tevitiffs armt flaju.

interesseren:: zich ~ voor: interesere armt |..je| {Upr}, mese furt {U; gst= mest; vdw= mesen}; iemand voor iets ~: mese flaju n rast {K; gst= mest; vdw= regelm.}; iets interesseert iemand: flaju qugle tevitiff n rast; computers ~ hem in hoge mate: cmputers qugle hupster tevitiff n do.

interest:: (=rente) rente {C}.

interieur:: fesstjecos {C}.

interlokaal:: kurasrtos {I}; ~ telefoongesprek: interhor-chaquindos {C/A}.

intern:: interm {I}; (binnen een organisatie ed) fester {I}.

internaat:: (alg: onderwijsinstituut waar leerlingen ook wonen) fes-koles {C}, zraje-koles {C}; (Erg) riys {C} (onderwijs op ergynische grondslag, geleid door geestelijken).

internationaal:: (waarbij Spok buitengesloten is; alg: alle landen vd wereld) internaonalo {I}; (waarbij Spok betrokken is: Spok en andere landen) fesaquonda {I}; de internationale belangen van Spokani: ef fesaquonda cstierpses rifo Spooksoliy; de internationale media: ef internaonalo medyms (vanuit Spok gezien: alle media in andere landen).

internationalist:: fesaquondatjen {C} (ihb iemand die Spok niet wil afzonderen vd rest vd wereld).

internet:: internet {C}, Internet {N}; zie ook Internet in .

interpretatie:: (=uitleg) bzagoos {C}, interpretao {C}.

interpreteren:: (=uitleggen) bzagoe {K}, interpretere |..je| {K}; ~ als: interpretere lo {K}.

interruptie:: (=onderbreking) interupo {C}.

interval:: (=tussenpoos) jenfort {C}.

interview:: (=vraaggesprek) intervju {C}.

intervocaal:: intervokelise {I}.

intiem:: (v kamer ed) lsimmor {I}; (contact tussen 2 mensen) perogiffiy {I}.

intocht:: (=binnenkomst) entros {C}.

intransitief:: (taalk) ularfelira {I} (in de Spok taal: alle werkwoorden die in dit woordenboek met {U} zijn gemerkt).

intrekken:: (v benen/kattennagel) portre {K}; (vervallen verklaren: v vergunning/paspoort ed) idejufte {K}; ~ bij (de persoon met wie men zojuist getrouwd is): feschebae {K}; ze trekt in bij haar man die visser is (in zijn hut): eup feschebae eft kratoer jerp.

intrekking:: (=vervallenverklaring) idejuftos {A}.

intrige:: (=verwikkeling) joho {C}.

intrigerend:: onatt {I}.

intrinsiek:: (=oorspronkelijk/inwendig) zm {I}.

introduceren:: introdusere |..je| {K}; (=inleiden) prucre {K; gst= prucc; wst= pruc}; (=voorstellen: zijn naam noemen) garde {K}.

introductie:: (=inleiding) prucros {A}.

introvert:: fesduloinor {I}.

intutief:: lef mybbe; ~ gevoel: mybbe {SC}.

intussen:: (=onderwijl) fesfort {III}.

inval::

 1. [vijandelijke] ~: sgaros {C}; een [vijandelijke] ~ doen (invallen): sgare {K};
 2. (door politie) kaquriy {C}; ~ doen (in illegale goktent ed): kaqure {Krs};
 3. (fig: plotselinge [goede] gedachte) miype-prtt {C}; (=ingeving) klymtos {C}.

invalide:: (zn) tgror {C}; (bv: gebrekkig) tgriy {I}; (iemand die zich moeilijk voortbeweegt) pakker {C} (pej/iro).

invalidenkaart:: tgror-kornin {C; mv= ..-kartafiy} (afk= TKO); .

invallen:: (een [vijandelijke] inval doen) sgare {K}; (v kou/vorst) pue {U}; het ~ (v kou): puos {C}; (v muziek) crmerre {U}; ~ voor (iemand vervangen): pryke {K}; het ~ (voor een persoon): prykos {C}.

invaller:: (=vervanger) pryker {C}.

inventarisatie:: toram {C}.

inventariseren:: inventarisere |..je| {K}.

inventie:: inveno {C}.

inventief:: inventeff {I}.

investeren:: (geld) investere |..je| {K}; (anders dan geld) spendyre {K}.

investering:: (geld) investao {C}; (anders dan geld) spendyros {C}.

invloed:: krab {C}; ~ uitoefenen op: krabare {K}; het uitoefenen van ~: krabaros {A}; [een] ~ [hebben] op: [ef lelperre] eft krab tukst; onder ~ van: tjg ef krab rifo (vz-uitdr).

invloedrijk:: lkrabor {I}, bosniy {I}.

invoegen:: japaine {K}; ~ tussen (auto in verkeer): jaufire {K}; het ~ (invoeging): jaufiros {C}.

invoeging:: japainos {C}; (het invoegen: in verkeer) jaufiros {C}.

invoegmanoeuvre:: (v auto) jaufiros {C}.

invoegsein:: (spoorwegen) jaufire-sn {C}.

invoer:: (=import) quondaros {C}.

invoeren:: (=instellen) armtstge {K}; (=importeren) quondare {K}.

invoering:: (=instelling) armtstgos {A}; (=import) quondaros {C}.

invoerrechten:: quondare-hf {C}.

invouwen:: (=inklappen) folte-fes {K}.

invreten:: oajare {K}.

invriezen:: ingevroren (als diepvries): fes cryros {C}.

invulformulier:: scriftafiy {C}.

invullen:: (v formulier ed) scrifte {K}; (opvullen) rgare {K}.

invulling:: (v formulier ed) scriftos {C}; (fig) lmrtaros {A}; de financile ~: ef finanela lmrtaros (zodanige financile maatregelen nemen dat het plan uitgevoerd kan worden).

inwendig:: (in het lichaam) interm {I}; (=intrinsiek) zm {I}; de ~e mens: ef fester tiyns.

inwerken:: [in]werken op (fig): merre armt {U}.

inwijden:: kadyre {K}.

inwijding:: kadyros {C}; (Erg: ritueel waarbij baby/kleuter in Erg-kerk aangenomen/gedoopt wordt) kadyr {C}.

inwikkelen:: rlnnce {K}; ~ [in]: kre [fes] {K; gst= kret}.

inwikkeling:: (het ergens in wikkelen) kros {C}.

inwilligen:: (concessies doen aan) kafqummerte {K}.

inwilliging:: (=concessie) kafqummertos {A}.

inwinnen:: (v inlichtingen) feslelde {K}.

inwinning:: (v inlichtingen) fesleldos {C}.

inwonend:: (bij iemand in huis wonend) jupaniy {I}.

inwoner:: (=ingezetene) olimanna {C}; ~s (bewoners): jupan {S}; ~s, wat betreft de ~s/bewoners: jupana {I}; aantal ~s/bewoners (inwonertal): jupano {C/S}.

inwonertal:: jupano {C/S}; zie ook Inwonertallen in .

inwrijven:: gleche-fes {K}.

inzage:: ter ~: furt torkaros (afk= f/t).

inzake:: (in het kader van) mr {VZ}; (=met betrekking tot) frpj {VZ}.

inzamelen:: truvvere {K}.

inzameling:: (=collecte) truvvos {C}.

inzegenen:: signere {K; vdw= sigen}.

inzegening:: signeros {A}.

inzenden:: zlbinase-fes {K}; het ~ (inzending): zlbinasos-fes {A}.

inzending:: (wat ingezonden is) feszlbinasos |fes..| {C}; (het inzenden) zlbinasos-fes {A}.

inzepen:: sepe {K}.

inzet:: (wedstrijd) priss {C; mv= prisa}; (het inzetten: v leger/politie) quxeros {C}; (=toewijding) fesfartos {A}.

inzetten:: (v muziek/lied) fesceke {U/K}; (v leger/politie) quxere {K}; het ~: quxeros {C}; zich ~ voor: fesfarte kaf {Upr}.

inzicht:: zerfos-fes {A}; ~ hebben in: zerfe-fes {K}; (lett/fig) ~ krijgen in: ef pnze ef zerfos-fes frpj.

inzien:: (=inkijken) zerfare {K}; (=toegeven) styne {K}; (willen begrijpen) hagare {K}; bij nader ~: miyparloper {III}.

inziens:: stynn {SC} (altijd samen met bz); mijns ~: kost stynn; zijns ~: groft stynn.

inzinking:: (geestelijke instorting) fesblfos {A}.

inzouten:: sele {K}.

inzuigen:: (=ad-/absorberen) stle {K}.

inzuiging:: (=ad-/absorptie) stlos {C}.

Iraaks:: (bv) irk {IIef}; ~e vrouw: Irka {Cef}.

Iraans:: (bv) irn {IIef}; ~e vrouw: Irna {Cef}.

Irak:: Irk {G}.

Irakees:: Irky {Cef}.

Iran:: Irn {G}.

Iranir:: Irny {Cef}.

ironie:: tocrspos {A}, tygtjakmpaos {A}.

ironisch:: tocrspiy {I}.

irrealis:: (taalk) nehfteriy {I} (in Spok: uitgedrukt met tempus-sx ui).

irritant:: iriterelira (tdw); (=ergerlijk) rediy {I}.

irritatie:: (lett: op huid ed) iritao {C}; (fig: ergernis) iriteros {A}.

irriteren:: iritere |..je| {K}.

IS:: Islamitische Staat.

islam:: islm {C}.

islamistisch:: (politiek) islmistise {I}.

islamitisch:: (geloof) islmiy {I}.

Islamitische Staat:: (afk= IS): Islmiy Stat {N} (afk= ISTA).

isoglos:: isoglsa {C}.

isolatie:: isolao {C}.

isolationistisch:: (ihb als Spok politiek beleid) isolaonistise {I}, isoliso {I} (pop); ~e politiek: isolaonistiy {C}, isoliso-politiyc {C} (pop).

isoleren:: isolere |..je| {K}; iets ~ van ... (afzonderen): ef isolere flaju rifonn ....

isotherm:: isotermiy {C}.

Isral:: Israjel {G}.

Isralir:: Israjo {Cef}.

Isralisch::

 1. (zn: taal; =Ivriet) israjos {C};
 2. (bv) israjel {IIef}; ~e vrouw: Israja {Cef}.

issue:: (kwestie) ponto {C}; (vrnl in samenstellingen:) een haat-~: eft hatre-ponto.

Italiaan:: Jakilany {Cef}.

Italiaans::

 1. (zn: taal) jakilnda {C};
 2. (bv) jakila {IIef}; ~e vrouw: Jakilana {Cef}.

Itali:: Jakila {G}.

item:: tiyn {C}.

ivoor:: yfr {S}; van ~ gemaakt (ivoren): yfriy {I}.

ivoorboleet:: aljgtser {C} (L. Suillus placidus).

Ivoorkust:: de ~: Yfr-xijera {G}.

ivoren:: (van ivoor gemaakt) yfriy {I}.

Ivoriaan:: (van de Ivoorkust) Yfro {Cef}.

Ivoriaans:: (bv: van de Ivoorkust) yfr-xijera {IIef}; ~e vrouw (van de Ivoorkust): Yfra {Cef}.

Ivriet:: (taal; =Isralisch) israjos {C}.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO