Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

H:: {afk} hje.

:: [h] {afk} herco.

hbr:: {I} verwilderd (dieren).

hbrc:: {I} beestachtig.

hbrciy:: {C} woest dier.

hbre:: {U} verwilderen.

hbros:: {C} verwildering.

habilem:: {I} handig.

habilemiy:: {A; mv=enk} handigheid (het handig-zijn).

habitat:: {C} habitat.

habry:: {I} slangachtig; lang en slap en kronkelig.

habrymil:: {C} tentakel.

habrynes:: {C} dier met een lange snuit; (dl= Peg) olifant.

hc::

 1. {Aef} nut; m ~: nutteloos, ijdel.
 2. {I} nuttig.

Hcer:: {F}.

hchys:: {S} hasjiesch.

hclar:: {I} boeiend.

Hc:: {F}.

Hacori:: {J}.

Hacori-fresta:: {G} (bos; gemeente Piroes); .

Hacori-plep:: {W} .

Hcstater:: {F}.

Hcr:: {G} (stad in Bloi); (DOM 147).

Hcr-lirrotiy:: {W} .

Hcr-Seert:: {N} (kasteelrune; gemeente Hcr); .

hadra:: {C} praal, pracht, pronk.

hadrae::

 1. {K} pronken met.
 2. {U} ~ n (n is dt/vz): sieren; k elxiy ~ n tu: die bescheidenheid siert jou.

hadra-kul:: {C} praalgraf.

Hadra-kul-pt:: {W} .

hadraos:: {C} etagre, pronkkastje.

Ha-korda:: {N} (Erg kerk; gemeente Crelco); .

hae::

 1. {III} (arch) nog net niet; het scheelt niet veel of ....
 2. {rs} hay.

Haeerk-lirrotiy:: {W} .

Hafegge:: {G} (voormalig arkdomenn = de tegenwoordige gemeente Sinto-Hafegge); .

Hafegge-pt:: {W} .

Hafonis::

 1. {G} (stad in Jelafo).
 2. {N} (camping); .

Hafonis-klemk:: {N} (klemk; gemeente Hafonis); .

Haften:: {F}.

hfter:: {III} (dl= Centraal-Berref/Tigof) misschien.

hfteralaer:: {C} lotgenoot.

hftere:: {E} gebeuren; plaats vinden; aan de gang zijn.

hfteros:: {C} gebeurtenis; toedracht, verloop; dena teoriy melde kusami eft quista nalm ~: die theorie is hier goed op zijn plaats.

hftersta:: {Cmv} wedervaren.

Hgdem:: {F}.

hgeter:: {C} Engelse vliesvaren (L. Hymenophyllum tunbrigense).

hgg:: {gst} hgme.

hagge:: {SXimpr > g} (oorspr "met een heg omgeven weiland"; vgl hagiy = haag/heg; in enkele geografische namen, zoals Amahagge, kordahagge en Huragge; in laatste naam is de h weggevallen).

hagiy-vildul:: {C} Christusdoorn (L. Gleditsia triacanthos).

hagiy-vycc:: {S} heggenwikke (L. Vicia sepium).

hagiy-wsger:: {C} haagwinde (L. Calystegia sepium).

hgme:: {U; gst= hgg} bezwijken, de geest geven.

hgmos:: {A} bezwijking.

Hgta:: {G} (beek; gemeente Quandep); .

Hgta-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Quandep); .

Hgta-plep:: {W} .

Hgts:: {G} (eilandje in Ef Moefiy); .

Hgts-nrcus-pnt:: {N} (spoorbrug over Ef Moefiy, naar het eilandje Mantahynne); .

hgte:: {K} kijven [tegen].

hgypale:: {U} ~ beri: voldoende zijn, genoeg zijn; ef mntyos melde pip ~lira hupster: het probleem is al groot genoeg (het hoeft niet nog groter te worden); sest vr fotels melde ~lira pert: vijf van zulke fouten is meer dan genoeg; luft ef nert ~lira nocmes: tot overmaat van ramp; hles.

hgypalelira:: {tdw} hgypale.

hagyre:: {K} [op]wekken (v verwachtingen).

hagyros:: {A} opwekking (v verwachtingen).

ha'itiy:: {IIef; mv=enk} Hatiaans (bv).

Ha'itiy:: {G} Hati.

Ha'itiyna:: {Cef} Hatiaanse vrouw.

Ha'itiyno:: {Cef} Hatiaan.

haiym:: {C} dekbalk (scheepsterm).

haiyrum:: {I} belendend; ef ~ arfinvelkiy: de naaste toekomst.

haiyrume:: {U} ~ sum: (lett) [aan]leunen tegen; (= hae + rume).

haiyrumos:: {C} leuning, balustrade.

Haj:: {F}.

hjach:: {C} achterbuurt, sloppenwijk.

hajajan:: {C} jongen, knaap.

Hajajan-goftius:: {N} "Jongensflat" (studentenflat in Amahagge); .

hajajan-quanka:: {C} jongensnaam.

Hajde:: {F}.

haje:: {C} haai; blotter ~: blauwe haai (L. Prionace glauca).

Haj:: {F}.

hje::

 1. {C} (afk= H) (Spok lengtemaat: 1 hje = 1H = 3,4827 mm); .
 2. {?}
  1. (beleefdheidsfrase) wat zegt u? (als je iemand niet verstaan hebt);
  2. (na de modale sx'n avy of aves: drukt op onbeleefde/ongedurige wijze een suggestie uit) (bijv) tu pratavy, ~?: je vertrekt nou zeker wel, h?; tu luktaves ral ef oto, ~?: jullie gaan nou toch zeker die auto eens wassen?.

haje-draca:: {C} reuzenhaai (L. Cetorhinus maximus).

Hajeg:: {G} (riviertje van Hajega-gebergte naar de Kjoep); .

Hajega:: {N}

 1. (wegsrt langs autoweg M1; gemeente Jerk); .
 2. (biermerk uit Oneusrt); .

Hajega-aven:: {W} .

Hajega-Bencri:: {G} (stad in Ben).

Hajega-plep:: {W} .

Hajega-toberg:: {G} (gebergte in Centraal-Ben; brongebied vd Kjoep); .

Hajegge:: {F}.

hajemafiy:: {C} getuigschrift, attest, testimonium.

hajeme:: {U} getuigen; (= hae + jiyme).

hajemjere:: {K} getuige zijn van.

hajemjerer:: {C} supporter (v sportclub).

hajemos:: {A} getuigenis; getuigenverklaring; ef ucjyfe rst/flj mitai ef ~: iets/iemand in de gaten houden.

Hajequ:: {G} (stad in Munt); (DOM 123).

Hajetuni::

 1. {G} (stad in Plef).
 2. {N} (Bergparel-pension in Hajetuni); .

haji:: {C} (naam vd letter H).

hajime:: {U} hameren, timmeren.

hajimo:: {C} hamer.

hajimo-meve:: {C} "hamermeeuw" (zeldzame meeuwensoort, vrnl langs kusten vd Kjpur-zee) (L. Larus hamatus).

hajimos:: {C} gehamer, getimmer.

Hajisen:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 52).

hajiy:: {III; =vk v tevi} minder graag; gress quardere ~ ef dokerats dus Elsa paine: ik ga minder graag naar de bioscoop dan Elsa; bladide; tevi.

haj:: {C} rotspunt, vooruitstekende rots.

Hajodryn-agru:: {G} (bergtop in Ziffon-gebergte; 855 m hoog); .

Hajofese:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 53-54).

Haj-fiysdiy:: {N} "Uitverkoren rotspunt" (klooster uit 1493, op de plek waar nu het stadje Hajofese ligt); ; (DOM 53-54).

hajoice:: {U} ~ grs?: hoe maakt u het?; hoe gaat het met u? (beleefde frase).

hajlen:: {C} kruk; hoge stoel.

Hajopaca-agru:: {G} (bergtop in Ziffon-gebergte; 820 m hoog); .

Hajopaca-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Conityje); .

hajyne:: {I} tarwe, van tarwe gemaakt; hay.

hajyrpo:: {C} tarweakker.

hajyt:: {C} tarwebrood.

Hakeef-mirra:: {W} .

Hakeef-plep:: {W} .

hakf:: {C} [onder]pand.

hakfe:: {K} verpanden.

hakfos:: {C} statiegeld; ef hfe eft ~ kaf flj: statiegeld heffen op iets.

haker:: {C} (arch/dl= Tigof) vinger.

hkos:: {C} beitel.

hksa:: {C} stroming, stroom (water); furt ef ~: met de stroom mee.

Hksa-plep:: {W} .

hksos:: {C} leiding, buis (voor vloeistof).

Hakvaniy:: {F}.

Hal:: {F/J}.

hla:: {C} welkom, welkomstgroet.

halac:: {S} (bepaald soort bittere andijvie, met hartvormige bladen).

Half::

 1. {F}.
 2. {N} (vuurtoren; gemeente Teujan); .

Half Ur Steen:: {F}.

hlf:: {C} idioot gedrag; gekte.

hlfer:: {C} idioot, gek (zn).

hlfiy:: {I} idioot, gek (bv).

Halafniyte-mirra:: {W} .

Halan:: {F}.

Haln:: {F/J}.

Halaresto::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Flp).

Halaresto-fonis::

 1. {G} (inham in oostkust v Flp bij Halaresto); .
 2. {N} (camping); .

Halari:: {F/J}.

Halari Hecoiy-vjadk:: {N} (viaduct over de Plafot in de M33); .

Halari Hecoiy-weg:: {W} .

Halari-plep:: {W} .

Halari-pnt:: {N} (brug over de Trendon in Jatty (BF)); .

Halari-pnt-weg:: {W} .

Hals:: {J}.

Halasdre:: {F}.

Halass:: {J/M}.

Haltea:: {F}.

hldrec:: {C} bruiloftspastei (traditioneel Spok gerecht bereid met honing, dat door de bruidegom met zijn mustknyf aangesneden moet worden).

Hldrecs ur halfmpiyyas:: {N} (titel kinderboek); .

hale:: {K} doormaken.

hle:: {U} schreien, wenen.

Hlef:: {F}.

halefiytje:: {K; gst= halefiytt} onthouden, nog weten.

Halefiytj:: {G} (stad in Jelafo).

halefiytjos:: {A} geheugen.

halefiytt:: {gst} halefiytje.

Hlef TC:: {N} (fabriek v remsystemen en liften, in Tanbr); .

Haleftiy::

 1. {F}.
 2. {N} (zuivelfabriek in Pajiy); .

Haleja:: {M}.

Halepoai:: {G} (stad in Ren).

Halepoai armt ef Kjoep:: {G} (stad in Ren).

Halepoes:: {G} (arkdomenn tot 1850; daarna opgegaan in de gemeente Halepoai armt ef Kjoep); .

hles::

 1. {I} voldoende, genoeg.
 2. {OV}
  1. {mv} voldoende, genoeg van; ~ geffys melde velk furt sest lart veldurs: er zijn nog voldoende appels voor zulke hongerige mensen; ~ sest geffys: voldoende/genoeg van zulke appels;
  2. {stoff} hls.

hleskett:: {I} onuitputtelijk.

Halest-Meen:: {G} (stad in Ben).

Halest-weg:: {W} .

Haleu:: {G} (stad in Tjemp).

halfmpiyya:: {Crs} kerstpastei (in RK delen v Spok); gerecht bij feestelijke gelegenheden (in de rest v Spok).

Hlgato-plep:: {W} .

halin:: {C} jukbeen; ef lelperre ekaiyn ~s: niets of niemand ontzien; over lijken gaan.

hliyne:: {K} deelnemen aan.

hliyne-finaneros:: {C} crowdfunding.

hliyner:: {C} deelnemer.

hliynos:: {C} deelneming, deelname.

hall:: {C} hal, gang, vestibule.

hlm:: {C} halm, aar.

Hlm:: {F}.

hlm-krutt:: {C/S} kropaar (grassoort) (L. Dactylis glomerata).

Hlm-plep:: {W} .

Haloagge-fresta:: {G} (bos; gemeente Mozent); .

Haloagge-klemk:: {N} (klemk; gemeente Mozent); .

Haloagge-kl:: {G} (bergpas in Kulano-gebergte; 586 m hoog); .

Haloagge-kl-weg:: {W} .

Haloagge-mirra:: {W} ; (DOM 36).

Haloa-teatriy:: {N} (populair vloertheater in de Gca-wijk te Hirdo); ; (DOM 36).

haloe:: (= haloiy) {!} hallo!.

Halofiysta:: {F}.

halogeniy:: {S} halogeen.

halogeniytat:: {C} halogeenlamp.

haloiy:: {!} haloe.

Halojc-plep:: {W} .

Halk:: {J}.

Halk ur Murre:: {N} (naam ve toneelstuk); .

Halorius:: {J}.

hlos:: {C} geschrei, geween.

Hlra:: {G} (riviertje; gemeente Jatty (BF)); .

hls::

 1. {I} voldoende, genoeg.
 2. {OV}
  1. {enk-semc/abstr} voldoende, genoeg [van]; ef wlfa'ecosz kette ~ rajiytos: de ontwikkelingen geven voldoende/genoeg hoop;
  2. (= hles) {stoff} voldoende, genoeg; aftel ef mataar lelperre ~ ool?: heeft de olielamp nog voldoende olie?; hles.

Hls:: {F}.

halt:: {!} halt!, stop!.

halte:: {U} halt houden.

haltoare::

 1. {K} (trans) [doen] vertragen, trager maken.
 2. {U} (intrans) achterlopen (v klok).

haltoe:: {U} (intrans) vertragen, trager worden.

haltoos:: {A} vertraging.

Halyna::

 1. {M}.
 2. {N} (bekendste opera v Velj Pelger-Hiycc, uit 1900); ; (DOM 39).

Hlyrf:: {M}.

Hlstiy:: {F/J}.

hm:: {C} (lett) kader, rand (ergens omheen); fes ef ~: marginaal (beknopt); (ihb) slotgracht; (dl= Tigof/Lomky) zoom (in textiel).

hamac:: {C} hangmat.

hmare:: {K} afzetten (omranden); eft sluja, hmar pai furo: een met bont afgezette mantel.

hmburgiy:: {C} hamburger.

hme:: {C} tjiftjaf (vogel) (L. Phylloscopus collybita).

hamiy:: {C} haam, halsjuk (v trekdieren).

Hamiy:: {F}.

Hamiy-blufk::

 1. {W} (buurtschap) .
 2. {G} (weiland; gemeente Hirdo); .

Hamiylle:: {F}.

hamiy-vlp:: {C} drieteenmeeuw (L. Rissa tridactyla).

Hamja:: {M}.

Hmliy:: {F}.

Hamm:: {G} (dorp; gemeente Doe).

Hamm-belt:: {G} (dorp; gemeente Doe).

Hamm-pt:: {W} .

Hamm-prusot:: {G} (dorp; gemeente Doe).

hamorotiys:: {Cmv} aambeien.

hmos:: {C} paneel.

hmos-sesoriys:: {Cmv} hang-en-sluitwerk.

hmp:: {C} zonderling, excentriekeling.

hmpaji:: {I} roerloos.

hmpus:: {I} (fig) uitgekookt, uitgerekend.

hmsto:: {C} hmstro.

hmstro:: {C} hamster (knaagdier) (L. Cricetus cricetus).

Hmstro:: {N} "Hamster" (grote supermarktketen); .

Han:: {F}.

hn:: {III} hierheen, hier naar toe.

hnc:: {C} (pop) vent, kerel, gozer.

hnclabiy:: {C} (afk= hcl) [de] hartelijke groeten, met vriendelijke groet; hoogachtend (maar minder formeel); (het is niet beleefd om de afkorting als afsluiting ve zakelijke brief te gebruiken).

Hndiy:: {F}.

hne:: ~ henn: {III} van hot naar her.

Hne:: {J} Han, Hannes.

Hnes:: {J} Hannes.

Hnes-mirra:: {W} .

Hness:: {F}.

hng:: {SC} vreugde; furt kost ~: tot mijn vreugde.

hnga:: {C} vreugdekreet.

Hnis:: {J} Hannes.

Hnk:: {F}.

Hnne:: {J} Han.

hanntel:: {vdw} hanntele.

hanntelare:: {K} schrijven (v boek, verhaal); do ~ eft stors kura ef wsr: hij schrijft een verhaal over de oorlog/dat over de oorlog handelt (lett: "hij laat een verhaal over de oorlog handelen").

hanntele::

 1. {K; vdw= hanntel} hanteren.
 2. {U; vdw= hanntel} ~ kura: handelen over, gaan over.

hannteloroni:: {C} wederkerend voornaamwoord ("zich").

hanntelos:: {C} handeling.

Hanse:: {M}.

Hnse:: {J} Hans.

Hanse Quela:: {F}.

hant:: {gst} hantre.

hntefare:: {K} beramen (v plan).

hntefaros:: {A} beraming (v plan).

hntefe:: {K} met eerbied behandelen; eerbiedigen, eerbied hebben voor.

hntefos:: {C} eerbiedige behandeling.

hantlot:: {C} kluis, safe.

hantre:: {K; gst= hant} sluiten, op slot doen.

hantros:: {C} sluiting, het sluiten.

hagare:: {K} inzien (willen begrijpen); ef finne beri ~: doorkrijgen (beginnen te begrijpen).

hage:: {K} (alg) begrijpen, (be)vatten; (fig) inkrimpen, verminderen; ~ n: verstaan onder; tu ~ kluft n eft esne?: wat versta jij onder een ezel?.

hage-fes:: {U} ~ tukst: inboeten aan; ef vrestos hago-fes tukst eft populerr sport: worstelen heeft als populaire sport ingeboet.

hagos:: {A} (fig) inkrimping, vermindering.

haole:: {U} ~ beri: zo goed/vriendelijk zijn om (verzoek).

hp:: {C} hop (plant) (L. Humulus lupulus).

hp-durlofa:: {C} hopklaver (L. Medicago lupulina).

Haper:: {G} (dorp; gemeente Xenhe).

Hpla-krum:: {W} .

Happy Bottle Company:: {N} (afk= HBC) (fabrikant v frisdranken en vruchtensappen in Br); .

hpyhurt:: {C} herdershond.

Hpyhurt-skn:: {W} .

hpyja:: {C} schaap (ntr); eft sruttelira ~: (fig) een heet hangijzer; ef lane lo eft koffon ~: zwijgen als het graf; ef re sener r ~s: je eigen boontjes doppen; vilt bent ~ melde ef bent tfos/tyfos: die het eerst komt, het eerst maalt.

Hpyja-ager:: {N} (badstrand; gemeente Kurriy); .

hpyja-gt:: {C} schapenzuring (L. Rumex acetosella).

Hpyja-skn:: {W} .

Hpyja-blufk:: {W} .

hpyja-drnel:: {S} "Spokanisch raaigras" (L. Arrhenatherum ovinum).

Hpyja-fonis:: {G} (inham; gemeenten Balison en Fexa); .

Hpyja-fonis-weg:: {W} .

Hpyja-fresta:: {G} (bos; gemeente Hoggebim); .

Hpyja-jakm:: {W} .

hpyja-kelte:: {C} schapenboer.

hpyja-kles:: {S} schapengras (L. Festuca ovina).

Hpyja-krettos:: {W} .

hpyja-mindakles:: {S} rood zwenkgras (L. Festuca rubra).

Hpyja-mirra:: {W} .

Hpyja-mut-terf:: {W} .

hpyja-nurp:: {C} (fig) uilskuiken, stommerik.

hpyja-orter:: {C} zandblauwtje (plant) (L. Jasione montana).

Hpyja-plep:: {W} .

Hpyja-poentel:: {N} (herberg bij Eeneteree); .

Hpyja-seert:: {N} (uitspanning/caf in Amahagge); .

Hpyjasta:: {G} (dorp; gemeente Hoggebim).

Hpyjasta-bincos:: {N} (autoveer op de Kjoep); .

hpyja-sms:: {C} schapenhorzel (L. Oestrus ovis).

hpyjatiyse:: {S} schapenvlees.

Hpyja-wik:: {N} (badstrand; gemeente Liyrotyka); .

har:: {I} even, een beetje; ~ futtof ke zurt: even voor achten; do melde ~ fes 20: hij is even in de 20; ef melde gulder den tu crtire ~ gress: je kunt me beter even[tjes] helpen; ~ ef tork (afk= h.e.t.): nogal, tamelijk, vrij; ~ ef tork net-...: niet al te ...; eft ~ ef tork net-naracc wufmip: een niet al te beknopt woordenboek; dena oto melde ~ ef tork net-vita: deze auto is niet al te snel; (vgl) dena oto melde ~ ef tork lftquar: deze auto is nogal langzaam.

Har:: {F}.

Hara:: {F/J/M}.

hr:: {vdw} harre.

Harfloja-rtuhaj:: |-rtuha| {G} (stad in Ren).

harbariy:: {I} gedienstig.

harbatjen:: {C} dienstbode, dienstmeisje.

harbatjena:: {C; mv= harbatjen} serveerster, dienster (in restaurant).

harbe::

 1. {K} [be]dienen.
 2. {U} ~ fara: dienen als; ef ~ fara ovos: het dient als voorbeeld.

harber:: {C} kelner, ober; bediende; huisknecht.

Harboembo-lirrotiy:: {W} ; (DOM 211).

Harboembo-mirra:: {W} .

Harboembo-Opper:: {N} (tankstation langs de M8; gemeente ark); .

Harboembo-prc:: {N} (begraafplaats; gemeente ark); .

Harboembo-Wefot:: {N} (tankstation langs de M8; gemeente ark); .

harbos::

 1. {C} bediening.
 2. {A} dienst; ef ove ef ~ n rst: iemand een dienst bewijzen.

Hrca-Tij:: {G} (dorp; gemeente Mollefin).

Hra-weg:: {W} .

Hardiy:: {F}.

hardlap:: {I} hoog; ef fesrigts pnsecos ~ terat: de toegangsprijzen kunnen omhoog.

Hardlap Akademiy:: {N} (hardlap akademiy, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

Hardlap Institua:: {N} (hardlap institua, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

hardlapiy:: {C} hoogte; eft ~ rifo 3m: een hoogte van 3 m; 3 m hoog; eft port/mintepot ~: een kleine/grote hoogte.

hardlapiy-baniylos:: {C} hoogtevrees.

hardlap-piti:: {C; mv= ~ye} regenwulp (L. Numenius phaeopus).

hardlap-pitiye:: {mv} hardlap-piti.

hardlap-toberg:: {C} hooggebergte.

Hardlap-weg:: {W} .

harett:: {S} "haretisch marmer" (lichtgroen tot wit gevlekt; uit de zuidelijke bergen v Neze).

Hrft-mirra:: {W} .

Hrfto-weg:: {W} .

hrg:: {I} glibberig.

Hrin:: {F}.

Hrin-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lift); .

harjut:: {I} gierig en aardig; gierig en vriendelijk (alsof men juist heel gul is).

hrmes:: {gst} hrmsje.

hrmoniy:: {C} harmonie (muziekgezelschap).

hrmsje:: {K; gst= hrmes} verwerken.

hrmsjos:: {C} verwerking.

harre:: {U; vdw= hr} ~ n: toekomen aan; ef smurf nert ~ n tu: het geld komt jou niet toe.

hrt:: {S} hars.

Hrt:: {F}.

Hrta:: {F}.

Hartariys:: {J}.

Hrta-Ryo:: {N} (bekende encyclopedie); .

hrt-y:: {C} pluimes (L. Fraxinus ornus).

hartiy:: {C} kans; ef ~ zirde blef ef argerat, den ...: het is niet uitgesloten dat ...; er is een kleine kans dat ...; ef ~ furt flj: een kans op iets; gress nert kette eft ~ n tu: ik geef jou geen kans; embarae-te ef ~: neem je kans waar.

hrtiy:: {C} vossenbes, rode bosbes (vrucht); tohrtiy.

hartiyare:: {K} ~ [beri/den]: de kans krijgen [om]; de kans lopen [om/op]; aan te pas komen.

hartiye:: {U} ~ beri/den: de kans hebben om.

haryt:: {I} verongelijkt.

haryte:: {K} verongelijken.

harytos:: {A} verongelijking, het verongelijkt-zijn.

Has:: {G} (stad in Bloi).

Has-belt:: {G} (stad in Plef).

hase:: {K} (fig) tot een botsing komen met.

haseberme:: {Krs} ~ rste: in conflict komen met iemand; kirro senae (rs!) ~: we komen met onszelf in conflict.

hsiopente:: {K} bezwangerd/doordrongen zijn met (vocht, stank, slechte eigenschappen ed).

Has-Korda:: {G} (dorp; gemeente Trondom).

hslf:: {C} hazelnoot.

Hslf-kl:: {G} (bergpas in Ziffon/Lafter-gebergte; 564 m hoog); .

Hslf-mirra:: {W} .

Hslf-plep:: {W} .

hslf-rt:: {C} hazelmuis (L. Muscardinus avellanarius).

Hslf-ark:: {W} .

hslfs-vildul:: {C} boomhazelaar (L. Corylus colurna).

hasos:: {A} conflict, botsing.

hss:: {!} foei!.

Hss:: {F}.

hast::

 1. {C} plaveisel, bestrating.
 2. {gst} hastre.

hast:: {wst} hastre.

Hast:: {F}.

hst:: {C} reu, hond (mnl).

hastae:: {K} poten (v aardappels ed); in de grond zetten (v jonge planten, bomen ed).

Hstf:: {F/J}.

Hstgo-aven:: {W} .

hastam:: {C} hastram.

Hastm:: {J}.

hastames:: {C} hastrames.

Hastm-plep:: {W} .

haste:: {K} hastre.

Hastella::

 1. {M}.
 2. {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Kjutiy); .

hast-maquijy:: {C} struikrover.

hast-musicer:: {C} straatmuzikant.

hastram:: {C} fooi (ongebruikelijk in Spok); afscheidsgeschenk; talisman (voor onderweg).

hastrames:: {C} gelagkamer.

hastre:: {K; gst= hast; wst= hast} plaveien, bestraten.

hastrif:: {C} stratenmaker, wegarbeider.

Hsty-helmy:: {G} (grot; gemeente Krappa); .

Hsty-kl:: {G} (bergpas in Krappa-gebergte; 420 m hoog); .

Hasyra:: {M}.

hatenx:: |X| {I} scheluw.

Hterafatiy:: {F}.

hato:: {!} goedendag!, dag! (bij komen of gaan).

hatoe:: {U} ~ n rst: afscheid nemen van iemand.

hatoos:: {C} afscheid.

htquzy:: {S} spinazie.

Htquzy-mirra:: {W} .

Htquzy-terf:: {W} .

hatre:: {K; gst= hatt} haten.

hatriy:: {I} haatdragend; hatend.

hatros:: {A} haat.

htse:: {U} achterblijven; achtergebleven zijn (niet opgeruimd zijn); pert tst ~: er is veel stof achtergebleven.

hatt:: {gst} hatre.

HTu-lnts:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Tunbas); .

H:: {G} (beek door Hutnsch); .

Haugen:: {F}.

H-mirra:: {W} .

Hutnsch:: |hutns| {G} (stad in Ziyp).

Hveeriy-fresta:: {G} (bos; gemeenten Crnt en Lammafin); .

Hveeriy-fresta-pt:: {W} .

haverje:: {C} averij.

Havik:: {F}.

Havteji-lirrotiy:: {W} .

Havteji-mirra:: {W} .

Hawaji:: {G} Hawa.

hay:: {S; rs= hae} tarwe; hajyne.

Hay-blufk:: {W} .

Hae:: {G} (stad in Jelafo).

hay-ialef:: {C} tarweoogst.

Hay-mirra:: {W} .

Hay-plep:: {W} .

Hay-seert:: {N} "Tarwehuis" (theater voor modern toneel en moderne dans in Hirdo); ; (DOM 208).

Hazcki::

 1. {F}.
 2. {G} (pk-are in district Ren).
 3. {G} (wolstreek tussen Hazcki-plder en Kjoep-strett).

Hazcki-kanol:: {G} (kanaal rondom Hazcki-polder); .

Hazcki-kanol-weg:: {W} .

Hazcki-plder:: {G} (polder langs de Kjoep, oorspr Hazcki-ses); .

Hazcki-ark:: {N} (camping); .

Hazcki-ses:: {G} (his: meer langs de Kjoep); .

Hazki:: {F}.

hazkiy::

 1. {Sef} kamgaren (oorspr uit Hazcki-streek).
 2. {I; [mv=enk]} van kamgaren gemaakt.

Hazky:: {F}.

Hzeriy:: {F}.

H.B.B.C.:: {afk} Husta Brr BC.

HBC:: {afk} Happy Bottle Company.

hcl:: {afk} hnclabiy.

HDK:: {afk} Hst rifo Rifo Di-Keltiy.

hento:: {C} schelvis (L. Melanogrammus aeglefinus).

hentse:: {K} roeren.

hentsos:: {C} geroer.

hear::

 1. {C} (op kantoor: persoon/afdeling waaraan post gericht is); (oorspr afk).

 2. {afk} (= helkara ef aderesss rifo).

h.e.a.r.:: {afk} hear 2.

hebor:: {C} Hebor.

Hebor:: {N} (groepstherapie om het individualisme en intutivisme te ontplooien).

heboreta:: {C} Heboreta.

Heboreta:: {N} (Erg) Hemel, Godenwereld.

Heboretaka:: {N} (lichtschip); .

Heboreta-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Flem); .

Heboreta-lemns:: {N} "Hemelheuvel" (een vd 7 Koninklijke Grafheuvels op het landgoed Ef Sinto Aa); .

Heboreta-lirrotiy:: {W} .

Heboreta-plep:: {W} .

Heboreta-weg:: {W} .

Heboreto-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Abenato); .

heborettof:: {C} (Erg: feestdag als zerusstof samenvalt met de 1e dag vd Erg week).

Hecne Gyrrt:: {F}.

hecc:: {C} pan (om te koken).

Hecc:: {F}.

heccfsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} pannenlap.

heccfste:: {mv} heccfsto.

heccfstott:: {rsmv} heccfsto.

hecc-leftel:: {C} pollepel.

Hecoiy:: {J}.

hecrn:: {C} aambeeld; ef srte flj kaf ef ~: iets aan de kaak stellen; n; mecrn.

Hecrn-mirra:: {W} .

Hecrn-weg:: {W} .

Hecy:: {F}.

hdn:: {WD; gnp= ~er; gnz= ~r; rs= ~n}

 1. (wederkerig) elkaar (meer dan 2 stuks); Petriy, Elsa ur Mariy lukte ~: Petriy, Elsa en Mariy wassen elkaar; ef 4 pps butele kura ~: de 4 jonge katjes buitelen over elkaar [heen];
 2. (passief: handeling vindt automatisch of buiten de wil vd agens plaats) ~ lajetelije pai ps: ze staan elkaar uit te schelden (zonder dat ze het in de gaten schijnen te hebben);
 3. (met rs) ef 3 merbkus xstiche ~n: de 3 boeven beroven elkaar; ps ~n byte: ze hebben elkaar doodgeslagen;
 4. (arch) ps trempe riyfain ~er mimpits: zij lezen altijd elkaars boeken (de genitiefvormen hdner en hdnr zijn archasch); hdiyc; hdecs;
 5. (met vz) lef ~: samen (met elkaar; in elkaars gezelschap); ef fr sours arfine-fes lef ~: de vier zusters komen samen binnen; nos.

hdner:: {gnp} hdn.

hdnn:: {rs} hdn.

hdnte:: {K} ~ n: verwarren met, verwisselen met (v personen); gress ~ tu n Elsa riyfain: ik verwissel jou altijd met Elsa; ik kan jou en Elsa nooit uit elkaar houden.

hdnr:: {gnz} hdn.

hdecs:: {OV}

 1. {mv} elkaars, van elkaar (meer dan 2 stuks); ef 6 stdents trempe riyfain ~ mimpits: de 6 studenten lezen altijd elkaars boeken/de boeken van elkaar;
 2. {stoff} hdiyc.

heden:: {C} priester (heidens).

hder:: {C} heiden (persoon).

hderer:: {A; mv=enk} heidendom.

hderiy:: {I} heidens.

hdiyc:: {OV}

 1. {enk} elkaars, van elkaar (meer dan 2 stuks); Jn, Glo ur Petriy tine riyfain ~ kas: Jn, Glo en Petriy dragen altijd elkaars jas/de jas van elkaar; ef vilduls giffe fes ~ armtat: de bomen (meer dan 2) staan in elkaars licht;
 2. (= hdecs) {stoff} elkaars, van elkaar (meer dan 2 stuks); ef 4 'jans pliyfone ~ bjerr: de 4 jongens drinken elkaars bier; hdecs.

hdiyciy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v hdiyc) ef ~: van elkaar, elkaars (meer dan 2); ef kasz melde ef ~: zij (meer dan 2 personen) hebben elkaars jassen aan; de jassen zijn van elkaar; zij hebben hun jas met elkaar geruild.

hedls:: {C} roe[de].

hdrgte:: {Krs} veroveren.

hdrgter:: {C} veroveraar.

Hedrgter:: {F}; Raklle.

hdrgtos:: {C} verovering.

Heeder:: {F}.

Heeder-taris:: {N} (wolkenkrabber in Br); .

Heeder-weg:: {W} .

Heedrghte:: {J}.

Heedrgter:: {F}.

Heef:: {F/J}.

Heefa:: {M}.

Heef-Petriy:: {J}.

Heegarc:: {F/J}.

Heegarc-plep:: {W} .

Heegg:: {F}.

Heegiy:: {J}.

he'eke:: {U} mekkeren (geluid v geit).

Heelda::

 1. {F}.
 2. {N} (gerenommeerde drukkerij in Amahagge); .

Heelfer::

 1. {F}.
 2. {G} (beek door Amahagge); .

Heelferex ef Kiyk:: {W} .

Heelferex ef Ses:: {N} (meertje; gemeente Famon); .

Heelfer-mirra:: {W} .

Heelfer-prc:: {W} .

Heelfer-seyrt:: {N} "Heelfer-huis" (museum in Amahagge); .

Heelfer-zuft:: {W} .

Heeliy:: {J/M}.

Heels:: {F}.

Heelst-pt:: {W} .

Heelst-wuma:: {G} (bos; gemeente Kjefa); .

Heelver:: |hlfer| {F}.

Heemn:: {F}.

Heemrr-staon:: {N} (voetbalstadion in Amahagge); .

Heemen:: {F}.

Heen:: {F}.

Heenef:: {F}.

Heene:: {F}.

Heene Zyftoen:: {F}.

Heeps:: {Gmv} (riviertje van Az-gebergte naar Ef Laboh); .

Heeps-grt-weg:: {W} .

Heepsy-agru:: {G} (heuveltop, 462 m hoog; gemeente Aagee); .

Heer:: {F}.

Heeriy-plep:: {W} .

Heeriys:: {N} (mnl personificatie vd Moed); .

Heeriys-lirrotiy:: {W} .

Heeriys-verkt:: {C} bittere kleibosrussula (L. Russula pseudointegra).

Hees:: {F}.

hf:: {I} verlamd, lam.

hfare:: {K} verlammen.

hfe:: {U} verlamd zijn.

heferg:: {TW} zeven (7); (evtl gevolgd door ENKELvoud) ~ mimpit = ~ mimpits: zeven boeken.

Heferg:: {F}.

747:: |heferg-fr-heferg| {N} (bar bij motel The Planes in Fjeso); .

hefergsa:: {TW} zeventig (rekenkundig).

Hefergseert:: {G} (dorp; gemeente Pajiy).

heferg-star:: {C} zevenster (plant) (L. Trientalis europaea).

Hefergtef Kveer-weg:: {W} .

heferg-zemper-terder:: {C} zemper-terder.

hfos:: {C} verlamming.

heft:: {C} orde, geregelde toestand; rust; kusami eft ~ melde: hier gaat alles volgens de regels; hier heersen orde en regelmaat.

hgg:: {C} (in muur) kogelgat, bres; (in schip) patrijspoort.

hggere:: {K} bestoken, beschieten (v vesting ed, met kanon).

Hegplmazef:: {F}.

Hegt:: {F}.

Hegtence:: {J}.

hehe:: {!} meh! (geluid v mekkerende geiten).

Heissman:: {F} (Dui).

heiyg:: {C} beemdkroon (plant) (L. Knautia arvensis).

hek:: {C; mv= hke} kraan (v water, gas ed).

heke:: {K} spannen (v trekdier).

hek-grent-riyn:: {C} kraanleertje; grent-riyn.

Hekory-ager:: {N} (badstrand; gemeente Fraja); .

Hekory-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Mnin); .

Hekory-mjl:: {N} (houtzaagmolen aan de rivier Bermt; gemeente Mnin); .

Hekory-mliy:: {G} (mliy in district Ales); .

Hekory-nes:: {G} (militair oefengebied); .

Hekory-soza:: {N} "Hekory-worst" (traditionele worst uit de agrarische streek v Ales; gekruid en gerookt rundvlees, geliefd als broodbeleg en borrelhapje); .

Hekory-rutt:: {N} (naam voor een fraaie, met borden gemarkeerde, toeristische route over de Hekory-mliy en Huron-mliy); .

hekto:: {PX} hecto; deka.

hektogrma:: {C} (afk= hg) hectogram, ons.

hektojak:: {C} (afk= hj) hectare, bunder; 2 ~s yiqur: 2 hectare grond.

hektolitriy:: {C} (afk= hl) hectoliter.

hektometer:: {C} (afk= hm) hectometer.

Helns-mirra:: {W} .

helbe:: {K} kleden.

helbe-riffos:: {C} "kleedmaking" (voorbereidende handelingen ve Erg geestelijke, alvorens de plechtigheid begint: gewaad aantrekken, schminken ed).

helbi:: {C} kleding.

helbi:: {PX} (vormt begrippen die met kleden/kleding te maken hebben) (bijv) rg/helbirg: borstel/kleerborstel; helbi-.

helbiatjen:: {C} (assistent in een Erg kerk die samen met de geestelijke[n] een huwelijk, crematie ed voorbereidt).

helbiblo:: {C} klederdracht (traditioneel); .

helbicaf:: {C} kleedkamertje, kleedcabine (bij zwembad ed; groter dan helbikeste).

helbikeste:: {C} kleedhokje (kleiner dan helbicaf).

helbimdros:: {C} strijkijzer.

helbi-meggor:: {I} ongekleed (niet volledig of vlgs de eis gekleed).

helbimit:: {C} garderobe, kleedkamer.

helbimunk:: {C} kapstok.

helbim:: {C} werkkleding (iha: kleding die bij het werk gedragen wordt; soms ook: =overall).

helbios:: {C} het [aan]kleden.

helbirg:: {C} kleerborstel.

helbirif:: {C} kleermaker.

helbitiyn:: {C} kledingstuk.

helbiukr:: {C} boeren-werkpak (ihb op Teujan: zwart pak v gewatteerde stof, traditioneel gevuld met schapenwol, tegenwoordig ook met kunstvezels).

heldentar:: {I} dierbaar.

helderte::

 1. {K} [aan]blaffen tegen.
 2. {U} blaffen.

helderte-kaf:: {U} aanslaan (bij onraad beginnen te blaffen).

heldertos:: {C} (alg) geblaf; (pop) hond die veel/hard blaft.

Heldrec:: {F}.

Heldrec & Delst TC:: {N} (uitgeverij in Hoggebim); .

hle:: {K} heiligen, wijden.

Helee:: {F/M}.

Heles::

 1. {J}.
 2. {G} (vlakte tussen Amahagge en Kulano-gebergte).

Heles-grg:: {W} .

Heles-korda:: {N} (Erg kerk; gemeente Heles-Tenta); .

Heles-Tenta:: {G} (stad in Ales).

Helfef:: {F} (geslacht v Montr); Flxa.

Helfef-Lost-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Mena); .

Helfef-wuma:: {G} (bos; gemeente Mena); .

Helfer:: {F}.

hlfer:: {C} koekoeksbloem (L. Melandrium); blakker ~: avondkoekoeksbloem (L. M- album); mindefit ~: dagkoekoeksbloem (L. M- rubrum); kolai ~: nachtkoekoeksbloem (L. M- noctiflorum).

Helfryga-mirra:: {W} .

Helfyrt-weg:: {W} .

hlg:: {I} (fig) toverachtig.

Heljec:: {G} (rivier van Az-gebergte naar de Plafot); .

Heljec-mirra:: {W} .

Heljec-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Plafot); .

Heljo:: {N} (keten v winkels waar ijs en milkshakes worden verkocht); .

helk::

 1. {C}
  1. mees (vogel) (L. Parus);
  2. (v vrouwen) loeder, rotwijf.
 2. {C} (pop) klein hondje (klein v stuk, maar niet jong).
 3. {VZ} (arch); helkara.

helkara:: {VZ} (richting) naar [toe]; gress pitte ~ Fonist: ik fiets naar Fonist [toe]; (tijd: idioom) ~ dus ur lilepiy: nog geruime tijd (gerekend vanaf nu).

Helkara ef Kupn:: {W} .

Helkara Flj:: {W} .

helks:: {C} blekerij.

helke:: {K} bleken (v stoffen).

helker:: {VZ} (arch); (verlengde variant v helk); helkara.

hell::

 1. {C} [naai-/brei-]steek.
 2. {I} zuiver, niet vals (v toon).

helle:: {C} dutje, kort [middag]slaapje; ef zirde fes ~: een dutje doen.

helme:: {K} (lett) welven, overkoepelen.

helme-kura:: {K} omspannen.

helmos:: {C} (lett) welving, overkoepeling.

Helmut:: {J} (Dui).

helmy:: {C} grot, gewelf.

helmy-grmiyl:: {C} vale vleermuis (L. Myotis myotis).

Helmyknurfel:: {G} (dorp; gemeente X ja ef Prusots).

Helmy-pt:: {W} .

Helmy-reks:: {N} "Grottenserie" (serie elektrische locomotieven); .

Helmyrivo:: {G} (dorp; gemeente Grlab).

Helmy-weg:: {W} .

hln:: |hln/hn| {C} (Erg) spreuk (met magisch karakter).

hlos:: {A} heiliging, wijding.

Helsinka:: {N} (lesbische sauna in Hirdo); .

Helsinki::

 1. {G} Helsinki.
 2. {N} (gay sauna (alleen mannen) in Hirdo); .

Helsinki-mirra:: {W} .

helt::

 1. {C} glas/beker melk.
 2. {S} melk.
 3. {I} gezond; ef melde ~ beri [larde belk]: het is gezond om [fruit te eten]; [ef mirre] melde ~ armt do: [wandelen] is gezond voor hem.

Helt Poiros Clup:: {N} (afk= HPC) "Gezond Leven Club" (naturistenvereniging; in Balison); ; (DOM 156, 159).

heltare:: {K} melken (v koe); ps ~cos quvrp n quista ef boert: ze kunnen het goed met elkaar vinden.

heltater:: {C} melkboer.

helte:: {U}

 1. melk geven (v koe).
 2. gezond zijn.

helten::

 1. {C} gezondheid.
 2. {!} gezondheid! (bij niesen).

Helten-deprtemen:: {N} (afk= HLT) (voormalig ministerie); .

Helten-meeg:: {N} "Gezondheidsraad" (adviesorgaan voor de volksgezondheid; in Xea); .

helten-naliycos:: {A} gezondheidszorg.

Helten-ratt:: {N} (oude naam voor de Helten-meeg).

helter:: {C} rot-helter.

helt-fa'i:: {S; rs= ..-faitt} melkvee.

helt-fa'i-kelte:: {C} melkveehouder.

helt-glaza::

 1. {Sef} melkglas (wit ondoorzichtig glas).
 2. {I} melkglazen, van melkglas gemaakt.

heltiy:: {A; mv=enk} gezondheid; gezond leven.

helt-korojeler:: {C} bleke koraalzwam (L. Ramaria mairei).

Helt-mirra:: {N} [de] Melkweg.

Helt-mirraeren:: {C} Melkwegstelsel.

heltoert:: {C} (lett) melkkoe; (= helt + boert).

Helt-terf:: {W} .

Helt-weg:: {W} .

helt-ynt-lofa:: {C/S} melkdistel (L. Sonchus); kf ~: brosse melkdistel (L. S- asper); verfe ~: gewone melkdistel (L. S- oleraceus).

Helurfe:: {J}.

Helurfe-Seert:: {N} (paleisrune in het natuurreservaat Mariy-Dunjes; gemeente Lenano); .

hely:: {SC} hel, verdoemenis.

Hely-grt:: {N} (brug over de Eiy-terf, naar het eilandje Lokaren); .

hely-huron:: {C} gewone zandkool (L. Diplotaxis tenuifolia).

hely-tjel:: {C} verdoemenis (als straf).

Hemdl:: {N} (begraafplaats; gemeente Sinto-Jeny); .

Hemdl-weg:: {W} .

hemisfero:: {C} halfrond (vd aarde).

Hemmel:: {F}.

Hemper:: {F}.

Hems:: {N} (Bergparel-hotel in Mie (Gran)); .

Hena:: {M} Henny.

Henca:: {M}.

Hences:: {F}.

hender:: {gst} hendre.

hendc:: Hendoec 2.

hendoec:: Hendoec 2.

Hendoec::

 1. {J}.
 2. {P} (ruziezoekende tolgaarder uit de Sage van de Verdronken vissers); do melde ef hendoec fes ef fatasr: hij is de ruziezoeker in zijn familie (is altijd uit op ruzie).

hendre:: {K; gst= hender} (fig) aangrijpen, te baat nemen, zich vastklampen aan; (v operatie, straf) ondergn.

hendre-hent:: {C} manusje-van-alles.

hendrelira:: {I} doortastend.

hendre-pr:: {I} onvruchtbaar (niet succesvol; niet kunnende voortplanten).

Hendrikater:: {F}.

hendros:: {A} (fig) het aangrijpen, het zich vastklampen; (v operatie, straf) het ondergn.

hnyf:: {I; =vk v quista} minder goed; gress cnsidere vilt storiy lo ~ dus Elsaex ef tiyn: ik vind jouw opstel minder goed dan dat van Elsa (maar beide opstellen zijn goed); quista.

Hendy-weg:: {W} .

Henec:: {F/J}.

Henes::

 1. {J}.
 2. {G} (dorp; gemeente Gret).

Henes-klarbr-pt:: {W} .

Heness:: {G} (dorp; gemeente Hafonis).

Henessa:: {M}.

Heness-vender:: {W} .

Henkaler:: {F}.

henkare:: {K} verstoren.

henke::

 1. {K} storen.
 2. {Upr} ~ fes: zich storen aan.

henkos:: {C} storing, verstoring.

henkosami:: {I} in geval van storing, als zich een storing voordoet.

henky:: {C} storing (vrnl op radio en TV).

henn:: ~ ur {III} af-en-aan (rijden); mintof ef treno-moplariy ef kinnolacs ufirfire ~ ur : na het treinongeluk rijden de ziekenauto's af en aan.

Henn:: {F}.

henn::

 1. {Cef} enkele reis (treinkaartje).
 2. {III} daarheen, daar naar toe; hne ~: van hot naar her; vende.

Henne:: {F/J}.

hennen:: {C} hen, kip.

Hennen-mirra:: {W} .

hennentiyse:: {C/S} kip, kippenvlees.

Hennen-ur-Nets-weg:: {W} .

Hennes & Mauritz:: {N} (internationale kledingketen); .

hennloin-kfs:: {C} eenrichtingverkeer.

henntupplip:: {C} heenreis.

henntrt::

 1. (afk= h/t) {Cef} retourbiljet, retourtje.
 2. (afk= h/t) {III} heen en weer, vice versa.

henntrt-chaquindos:: {C} gedachtewisseling.

henntrte:: {U} afwisselen.

henntrt-farter:: {C} weifelaar.

henntrtos:: {A} afwisseling.

henoliy:: {III; [mv=enk]} daarvandaan, daaruit.

henpe:: {S} hennep.

Henpe:: {N} (bedrijvenpand in Amahagge); .

Henrec::

 1. {J} Hendrik.
 2. {N} quista-Henrec.

hent::

 1. {C} hand; mip ef ~ (afk= m.e.h.): contant; ef kette flj fes ~s rifo rst: iemand iets verschaffen; ef tasse fes ~s rifo: in handen vallen van; do farte tjg ef ~ ur ubere tjg ef tiffug: hij is een warhoofd/erg verstrooid; ef quare lef koffon ~s: met lede ogen toezien; gress miypa, gress joiy quglelira n tu, [t]ur nf scrl ~s: ik dacht dat ik je een plezier deed, maar niks hoor! (het tegendeel blijkt waar); cria.
 2. {TW} vijf; (gevolgd door ENKELvoud; dl=Liftka en Brr: ook gevolgd door MEERvoud) ~ mimpit: vijf boeken.
 3. {I} schel, schril (geluid).

hentafiy:: {C} manuscript.

hent-blacroer:: {C} vijfvingerkruid (L. Potentilla reptans).

Hent-Bnr:: {G} (dorp; gemeente Haleu).

hentbyte:: |..nb..| {K} verzoenen.

hentbytos:: |..nb..| {C} verzoening.

hent-duh:: {C} handgebaar.

hente:: {K} (lett) in zijn hand[en] houden.

hent-giffer:: {C} tormentil (plant) (L. Potentilla erecta).

hent-kltarus:: {I} kant en klaar.

Hent-Korda:: {G} (dorp; gemeente Reven).

Hent-Korda-Egpeeff:: {N} (station).

Hentkorda-Taris:: {G} (dorp; gemeente Plk).

hentliriy:: {C} blakker ~: kandelaartje (plant) (L. Saxifraga tridactylites).

hent-naliyc:: {C} manicure.

hentrupk:: {C} applaus, bijval.

hentrupkos:: {C} bijvalsbetuiging.

hents:: {I} handig.

hent-uzos:: {C} lef ~: (lett/fig) hand in hand.

Hen:: {M} Henny.

Henyret:: {M} Henritte.

hpasgt:: {C} klucht.

hepfe:: {C} heup.

hepsatt:: {rs} hpsat.

hepter:: {A; mv=enk} vooruitstrevendheid.

heptiy:: {I; [mv=enk]} vooruitstrevend.

Hepurgiy:: {F}.

Hequrj:: {G} (dorp; gemeente p).

hr:: {C} (dl= Oost-Berref/West-Liftka) (vaste plek waar vee of landbouwmachines een openbare weg oversteken om van het ene weiland naar het andere te komen).

Herbert:: {J}.

Herchf-weg:: {W} .

herco:: {C} (afk= [h]) (Spok munteenheid sinds 1969: 1 herco = 1 = 100 tftos = ca. € 1,00; 945 = 9 herco ur 45 tftos ( 9,45)); eft 95.000 hercos-lbos-kest: een 95.000 herco kostende verbouwing; drureren.

Herco:: {F/J}.

herco-ar:: {C} (munt v 1 ; vgl ook ar waarmee altijd een munt van 1 bedoeld wordt).

herco-aten:: {C} (munt v 2 ; omdat er geen munten van 2 bestaan, wordt ipv herco-aten ook wel aten gezegd).

Herco-kah:: {W} .

Hercos-plep:: {W} .

Herco-weg:: {W} .

Here:: {M}.

Herdures:: {F}.

hereo:: {C} haring (L. Clupea harengus).

Hereo::

 1. {G} (pk-are in district Tjemp).
 2. {W} (industriegebied); .
 3. {N} (vuurtoren; gemeente Br); .
 4. {N} (caf op Mikkon in Hirdo); .

Hereo-mirra:: {W} .

Hereo-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Br); .

Hereo-weg:: {W} .

Her Fameto:: {F} (adellijk geslacht dat tussen ca. 1530 en 1780 in het Pors-gebergte bij Hildi heerste).

Herfegge:: {F}.

herfy:: {I} onvriendelijk, stug.

herg:: {C} (naar boven breed uitlopende hoge hoed vd Reel, donkerrood met lila bies; overige geestelijken dragen een belt-herg); .

Herga-seert:: {N} (groot gebouw voor (politieke) bijeenkomsten ed in Amahagge); .

herita:: |herIta/heritA| {C; mv= ~es} erfgoed (wat op cultureel/artistiek/industrieel gebied in een land bewaard moet blijven).

heritaes:: {mv} herita.

Herita-rnter:: {W} .

herke:: {U} tekeergaan (storm, mens).

Herkiy:: {F}.

Hermafroditiy:: {N} (typisch gay restaurant in Hirdo); .

Herman:: {J} (Ned).

Herneg::

 1. {F}.
 2. {J} Herman.

Herneg ef Kelte:: {N} "Herman de Boer" (Bergparel-hotel in Fietso); .

Hernegex ef Nrcus:: {N} (autoveer op de Kjoep); .

Herneg Nolec-Kist:: {N} (internationaal transportbedrijf in Fonist); .

hrgst:: |hrst| {C} (alg) berenklauw (plant) (L. Heracleum sphondylium); (ihb) paarse berenklauw (vrnl Oost-Liftka en Brr) (L. Heracleum purpureum).

herotiyx:: {C} waanzin.

herotiyx:: {I} waanzinnig.

herotiyxiy:: {III} waanzinnig, verschrikkelijk, ongehoord (als versterking bij een ww of ander add); ef mns herke ~: de storm gaat waanzinnig tekeer; eft ~ quista mimpit: een waanzinnig goed boek.

herpsa:: {Iid} arm||rijk; eft ~ jolarater lef smurf: een rijke baron; eft ~ weinoh lef rgiy: een rijke wijn (vol v smaak ed); do melde ~ lef velp hents: hij is arm; ef srt melde ~ terat lef smurf frpj eft kleter musm: de stad is een nieuw museum rijker.

Herriy:: {J}.

herrte:: {C} hert.

Hera-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Quitas-Olas); .

Hera-wuma:: {G} (bos; gemeente Manes-Bec); .

Herta::

 1. {M}.
 2. {N} (handelsfirma voor huishoudelijke producten te Amahagge); .

hert:: (herrte) {C} (dl= Tjemp/Plef) beek, waterstroom.

Hert-zerfos:: {N} (herberg bij Tulnn); .

hertel:: {C} maand; effer ~: een dezer maanden; ~ nert ~ iftam: om de maand; lf gopirus ~s futtof ef: enige maanden ervoor (een periode van enige maanden vr een bepaald tijdstip); (vgl) gopirus ~s futtof ef (een tijdstip dat enige maanden vr een later tijdstip ligt); do zre [amii] ten ~s fes kult zeces: hij woont [pas] twee maanden in ons dorp.

hertelafiy:: {C} maandblad.

Hertelafiy furt Tibn-filosofa:: {N} "Maandblad voor Wetenschapsfilosofie"; .

hertel-holfe:: {C} [fes] ~ ten: in de tweede helft van deze maand.

hertelpip:: {III} [gedurende] de hele maand.

hertelsot:: {I} maandenlang.

herteltiy:: {I} maandelijks.

hertiyk:: {C} ketter.

hervy:: {C} eg.

Herx:: {F}.

heslp:: {C} (instrument om gesteven linnen banden in een golfmodel te persen; deze dienen als decoratie op de traditionele klederdracht voor vrouwen); ; grcr.

Hesmaniy:: {F}.

hc:: {I} bovenzinnelijk.

Hesse::

 1. {F}.
 2. {G} (dorp; gemeente Quua).

Hest:: {F}.

Hesta:: {M}.

Hester:: {F}.

Hestiy:: {F}.

h.e.t.:: {afk} (= har ef tork).

htra:: {III} [zo]dadelijk.

Hetura:: {G} (stad in Tjemp).

Hex:: |heks| {G} (dorp; gemeente Manes-Pjeufiy).

Hezaj:: {J}.

Hezy:: {J}.

hzy:: {I} spookachtig.

hfl:: {afk} gldre.

hfp:: {afk} Hoggebim Fisa-poebaros.

HFP:: {afk} Hoggebim Fisa-poebaros.

hg:: {afk} hektogrma.

Hhant:: |jaent| {J} (Peg).

Hhnder:: |jnder| {J} (Peg) Johannes.

Hhndra:: |jnndera| {M} (Peg) Johanna.

Hhery:: |jery| {F}. (Peg).

Hhofisa:: |jofjsa| {F} (Peg).

Hibbeeto-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Yzo); .

hiddern:: {Crs} eskadron; n.

Hier:: {G} (stad in Munt); (DOM 175-176).

hifde:: {PV; rs= ~e (arch) of hiyft; 2niv-3mv} hun, hen, haar; gress nert unere ~: ik begrijp hen niet; hift arbe lelperro 8 hord quitas, tur ef mns tjestrovo hiyft: in hun tuin stonden 8 mooie beuken, maar de storm heeft ze verwoest.

hifdee:: {rs} hifde.

hifi:: {C} hifi.

hift:: {BZ}

 1. {3mv-mnl/ntr/zkl} hun, van hun; ~ mindefit oto: hun rode auto; de rode auto van hen;
 2. {3mv-vrw} haar, hun, van haar, van hun;
 3. {3stoff} zijn, van hem, ervan; ef pleko fes ef fonis: ~ mars melde kolai: het zand in de baai: zijn kleur is geel.

hiftiy:: {Cef; mv=enk}

 1. (nominalisatie v hift) ef ~: de/het hunne/hare, die/dat van hun/haar; kost mntyosz nert melde ef ~: mijn problemen zijn niet de hunne/hare;
 2. (nominalisatie v hift) ef ~: de/het zijne, die/dat ervan.

HIG:: {afk} Hirdo Gabanos TC.

higgteriy:: {I; [mv=enk]} ondoordringbaar (vrnl v dichte begroeiing).

hihu:: {!} hortsik!, vooruit!, mars! (aansporingsroep, vooral tegen trekdieren); lo ~: in een wip, in een vloek en een zucht.

hijena:: {C} hyena.

Hijena-mirra:: {W} .

Hijeronym:: {J} Hironymus.

Hijeronym-seert:: {N} (voormalig weeshuis bij Zest); .

hiking:: |Eng.| {C} hiking.

Hilariy:: {F}.

Hilda:: {M}.

hildi:: {S} kiezel[steen].

Hildi:: {G} (hoofdstad v Munt); (DOM 111-112).

Hildi-fonis:: {G} (grote inham tussen Munt en Plef, Zuidwest-Berref); .

Hildi-fonis-Opper:: {G} (oefengebied vd Marine); .

Hildi-fonis-Wefot:: {G} (oefengebied vd Marine); .

Hildi Gerlas:: {N} (afk= HilGer) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Hildi); .

Hildi-munk:: {C} (vruchtengebakje in marsepein, typisch product uit Hildi); ; (DOM 113).

Hildi-Nutter:: {N} (station).

hilditiyn:: {C} kiezelsteen[tje].

Hildi-Zutter:: {N} (station).

HilGer:: {afk} Hildi Gerlas.

hill:: {SC} het vergankelijke.

hille:: {SXimpr} (vormt plaatsnamen die vroeger een commune waren) (bijv) ephille; Paille (= Pajiy + hille); .

hill-fest:: {I} onvergankelijk.

Hillt:: {F}.

Hilta:: {M}.

hina'c:: {I} akelig.

hindacc:: {C} lambrisering.

Hindaranne:: {F}.

hinde:: {K} warm houden, op temperatuur houden; dena kas ~ quista tu: deze jas houdt je lekker warm; met deze jas heb je het lekker warm.

hindepip:: {C; mv= ~} geiser, heetwatertoestel, boiler.

hindepip:: {mv} hindepip.

hinder:: {gst} hindre.

hindre:: {K; gst= hinder} hinderen.

hindriy:: {I} hinderlijk.

hindros:: {C} hinder[ing], gehinder.

hinjece:: {U} hinniken.

hinjecos:: {C} gehinnik.

Hinnerc:: {J} (Peg).

hinta:: {VZ/VG} (betrekking) behalve, uitgezonderd, op ... na; rste ~ gress: niemand anders dan ik; kost pij fatasr ~ gress melde ctoliyc: mijn hele familie is katholiek, behalve ik; rste ~ ef = rste hintaf: niemand anders; flj ~ ef = flj hintaf: niets anders.

hintaf:: {VZ+PV} hinta.

hintare::

 1. {K} ~ flj n rst: iemand iets weigeren, ontzeggen.
 2. {Upr} aftreden.

hintaros::

 1. {C} het aftreden, aftreding.
 2. {A} weigering.

hinte:: {K} ~ rst furt flj: iemand iets ontzeggen; (ook met bijzin:) ef lydos ~ Elsa, den eup quardere ef clup: het bestuur ontzegt Elsa het bezoek aan de club.

Hiqurik:: {afk} Historise Ququl rifo ef Rilko-kbotass-eka.

Hirk:: {N} (loodgietersbedrijf in Amahagge); .

Hirata:: {F}.

Hirdo::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Ziyp; sinds 1793 hoofdstad v Koninkrijk Spokani).

Hirdo-Blof:: {N} (station).

Hirdo-Ef Frts:: {N} (station).

Hirdo-Europe:: {N} (galerie in de Gca-wijk te Hirdo, gespecialiseerd in performances en installaties); ; (DOM 36).

Hirdoex ef Clturiy-priss:: {N} "Culturele Prijs van Hirdo"; .

Hirdo Gabanos TC:: {N} (afk= HIG) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Hirdo); ; (DOM 209).

Hirdo-Jl-drurs:: {N} (station).

Hirdo-Kanol:: {N} (station).

Hirdo-Lotndrynn:: {N} (station).

Hirdo-MG:: {N} (station).

Hirdopera:: {N} (operagezelschap uit Hirdo; uitvoeringen zijn voornamelijk in het Kindisiy Teatriy); ; (DOM 136-137).

Hirdos:: {Gef/mv} (lett. "de vruchtbare gronden"; de voormalige Trendon-oevers die door de bewoners v Mikkon werden gebruikt om graan en groente te verbouwen; hier is de stad Hirdo ontstaan); ; (DOM 22-23); (= hirt + bos).

Hirdostenn:: {J}.

Hirdostenn lmer-mirra:: {W} .

Hirdostenn Myna-mirra:: {W} .

Hirdo Studies in Linguistics:: {N} (onregelmatig verschijnende working paper over algemene taalwetenschap); .

Hirdo Symfoniy-mergrup:: {N} (symfonieorkest uit Hirdo); .

Hirdo-Tryjumf:: {N} (station).

Hirdo-Tygt:: {N} (station).

Hirdo-Vogily:: {N} (station).

Hirdo-wp:: {N} "Het Wapen van Hirdo" (Bergparel-hotel in Sa Crono); .

Hirdo-zeces:: {G} (dorp; gemeente Blort).

Hirdo Zerutts:: {N} (afk= HZ) (luchtvaartmaatschappij); .

hirr:: {I} knap (uiterlijk).

hirre:: {E} knap zijn, er knap uitzien (uiterlijk).

Hirrtja:: {G} (dorp; gemeente Adv).

hirt:: {I} (alg) fit, fris, in goede conditie; (arch) vruchtbaar, veel opleverend; cerviy ur/n ~: glunder (bv); Hirdos.

historicy:: {C} historicus.

historise:: {I} historisch.

Historise Museem:: {N} "Historisch Museum"

 1. (museum in Hirdo); ; (DOM 33/102).
 2. (museum in Hoggebim); .

Historise Ququl rifo ef Rilko-kbotass-eka:: {N} (afk= Hiqurik) "Historische Vereniging van de Zuidwesthoek" (in Hildi; streeft naar behoud v cultureel erfgoed in de streek); ; (DOM 111).

Histx:: {N} (merknaam ve antihistamine); .

hitse:: {U} ~ beri/den: plegen te, gewoon zijn om; gress ~ beri mirre riyfain gurtas: ik pleeg (ben gewoon om) elke ochtend te wandelen.

hito:: {I} als regel, gewoonlijk.

hitt:: {C} oven; zerfe-te kost/kult ~!: kom eens langs!; kom eens op bezoek!.

hitt-zm:: {I} ovenvers.

Hivroma:: {M} (Gar).

Hiycc:: {F}.

hiycce::

 1. {VZ} (plaats) tot aan; ef pt melde ~ ef taris-stent: het pad loopt tot aan de voet van de toren; ef leja menkerate ~ ef pazzosti: het gordijn hangt tot aan/op de grond; hyc.
 2. {VZrs} (beweging) tot aan; do farte ~ ef taris-stente (rs!): hij loopt tot aan de voet van de toren; hyc.

hiye:: {C}

 1. rotzooi, wanorde, bende; herrieschopper, rotzooitrapper;
 2. verdomd (als versterkende bep om aan te geven dat iets tot wanorde/rotzooi/gevaar leidt); ef ~-mittorsz fes dena huflif!: die verdomde trappen in dit gebouw! (gevaarlijke trappen).

hiye-:: {PX} hiye.

hiyft:: {rs} hifde.

hiygge:: {DT} (oorspr passieve afleiding v hyg 2: als "leeg" obj bij semtrans ww) (arch/poe/dl= Tigof/Lomky) eup arkette [~]/eup ~ arkette: ze huilt/ze heeft gehuild; hyg; t.

Hiygtomar:: {G} (dorp; gemeente Zermatt).

Hiylba-mirra:: {W} .

Hiylba-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Hoggebim); .

Hiylft:: {F}.

hiymlek:: {S} dolle kervel (L. Chaerophyllum temulum).

Hiynds:: {F}.

Hiynds Siddsta TC:: {N} (bierbrouwerij te Asjetto); .

Hiyngy-mjl:: {N} (molen aan de rivier p: gemeente Duji); .

Hiynk-terf:: {W} .

hiyr:: {DT} (negatieve tegenstelling; nert in bijzin) terwijl niet, maar niet; ef hurts ~ helderte, efs nert kurrilme beri mile: honden blaffen, terwijl ze niet kunnen miauwen/maar ze kunnen niet miauwen.

Hiyrdostee:: {F}.

Hiyren-plep:: {W} .

hiyste:: {U} hoesten.

hiyste-ny:: {C} hoestdrank.

hiystos:: {C} [ge]hoest.

hizjye:: {U} giechelen.

hizjye-ndre:: {C} giechelachtig meisje.

hizjyos:: {C} gegiechel.

hj:: {afk} hektojak.

hl:: {afk} hektolitriy.

HLT:: {afk} Helten-deprtemen.

hm:: {afk} hektometer.

Hm:: {afk} hym.

ho:: {DT} (voortijdigheid)

 1. (momentaan, evtl met dt ek in hoofdzin) tot[dat]; gress ~ que [ek], tu ef nota kaftilme: ik wacht totdat je de rekening betaald hebt; ef ~ meldo [ek] olla, Petriy pratilme: het was gezellig totdat Petriy vertrok (op het moment dat P. vertrekt, is het niet gezellig meer); Lerdu ~ vjolamerra [ek], gress arfinilme fes: Lerdu was viool aan het spelen totdat ik binnenkwam (op het moment dat ik binnenkom houdt L. op met spelen, maar ik hoorde het nog net);
 2. (duratief, evtl met dt ra in hoofdzin) voor[dat]; Lerdu ~ vjolamerra [ra], gress arfinilme fes: Lerdu heeft viool gespeeld voordat ik binnenkwam (uit het feit dat de viool nog op tafel ligt maak ik op dat Lerdu er zo-even op gespeeld heeft); ef ~ meldo [ra] olla, Petriy pratilme: het was gezellig, voordat Petriy vertrok (gn relatie tussen P.'s vertrek en de gezelligheid).

hby:: {C} hobby, liefhebberij.

hc:: {C} (in schip) kajuit, roef; (in vrachtauto/locomotief) [stuur]cabine; (in bioscoop) filmcabine.

hc:: {I} kunstig, knap.

hocils:: {C} stiefkind (v wie de vader is overleden).

hocile:: {K} stammen uit.

hociler:: {C} stamvader.

Hociler-plep:: {W} .

hocilos:: {A} afstamming.

Hoddija:: {M}.

Hoefmans:: {F} (Ned).

Hoegt-helmy:: {G} (grot; gemeente Trofy); .

Hoento-weg:: {W} .

Hoepross:: {G} (rivierarm in de Plafot-delta); .

hoerke:: {U} wonen, huizen (v dieren in een nest ed); (fig) schuilen; plentiy riffek ~ fes do: er schuilt genoeg creativiteit in hem.

Hoetrf:: {N} (likeurstokerij, in Xcramiy); .

hf:: {C} (fig) heffing (v belasting ed).

Hofaja-blufk:: {W} (buurtschap); .

Hofaja-fresta:: {G} (bos; gemeente Twento); .

Hofaja-wik:: {N} (openluchtbad; gemeente Twento); .

hfe:: {K} (fig) heffen (belasting ed).

hoff:: {I} gastvrij; welkom hetend.

Hoffmann:: {F}.

hoff-prac:: {C} homepage.

Hoflp:: {N} (herberg; gemeente Xolije); .

Hoflp-agru:: {G} (heuveltop, 184 m hoog; gemeente Trendon); .

Hoflp-ses:: {G} (meertje; gemeente Xolije); .

hf-lilepiy-efcos:: {C} "heffingsdoorschuiving" (fiscaal begrip); .

hfru:: {C} zekerheid.

hfrue:: {K} opvoeden (gezien als ouderlijke taak).

hfrue-serten:: {I} welopgevoed.

hfruos:: {A} opvoeding.

hfru-vobare:: {K} vormen, opvoeden, ontwikkelen (gezien als taak vd school ed).

hg:: {C} kuch[je].

hge:: {U} kuchen.

Hgge:: {J}.

hoggebim:: {SC} heerlijkheid, pracht.

Hoggebim::

 1. {G} (hoofdstad v Ren).
 2. {N} (luchthaven; gemeente Metie); .

Hoggebim-Biyfm:: {N} (station).

Hoggebim-Crzvst:: {N} (station).

Hoggebim Fisa-poebaros:: {N} (afk= hfp) (grote visafslag te Hoggebim); .

Hoggebim-fonis:: {G} (grote inham tussen Ren en Jelafo, Zuidoost-Liftka); .

Hoggebim-MG:: {N} (station).

Hoggebim-Nutter:: {N} (station).

Hoggebim-Ns:: {N} (station).

Hoggebim-Port:: {N} (station).

Hoggebim-vender:: {W} .

Hoggebim Zomar-mergrup:: {N} (klein symfonieorkest in Hoggebim); .

Hogkbo-lb:: {G} (rotspunt aan noordkust v Brr; 106 m hoog); .

Hogkbo-lb-weg:: {W} .

hogorit::

 1. {III} boven; hardlap ~: (lett) in de hoogte; ~ cor: van boven naar beneden; do pnze ~ = do hogoritare: hij komt boven; hij gaat naar boven (de trap op).
 2. {VZ} (plaats) boven; ef litalu menkerate ~ ef kelbra: de lamp hangt boven de tafel; ~ kaf: bovenop; do giffe/jumpetece ~ kaf ef kelbra: hij staat/springt rond bovenop de tafel; (idioom) eft pnt ~ ef weg/prusot: een brug over de weg/rivier; eft plkom ~ ef weg: een tunnel over de weg.
 3. {VZrs} (richting) boven, over; do jumpetece ~ kaf ef kelbrae (rs!): hij springt boven op de tafel (vanaf de grond).

Hogorit Kerans:: {N} (arkdomenn bij Sinto-Oaji-Quzo; district Litii); .

Hogorit Prc-merblufk:: {N} (sportterreinen; gemeente Aschen); .

Hogorit Qual:: {N} (arkdomenn bij Qual; district Neno); .

Hogorit Teta:: {N} (arkdomenn bij Teta; district Neze); .

hogorita:: {I} bovenstaand.

hogoritare:: {U} [naar] boven komen; naar boven gaan (de trap op).

hogorite::

 1. {K} (lett) verhogen; hoger maken; (fig: spr) verhogen: (v loon, uitkering, belasting ed).
 2. {U} boven zijn.

hogoritiy:: {I} bovenste.

Hogorit-Kriyn-kl:: {G} (bergpas in Kulano-gebergte; 910 m hoog); .

Hogorit-mirra:: {W} .

hogoritos:: {C}

 1. (voorwerp) verhoging, podium, ophoging, platform;
 2. (fig: spr) verhoging (v salaris, uitkering ed);
 3. (wiskunde) macht;
 4. (taalk) trap van vergelijking; lurgiy ~: vergrotende trap (bijv: hupster terat = groter); wlc ~: overtreffende trap (bijv: hupster oras = [het] grootst); palefiy ~: trap van overmatigheid (bijv: hupsterr (rs!) = te groot).

Hogorit-terf:: {W} .

Hogorit-Ylt:: {G} Ylt.

hogoritne:: {U} boven blijven (niet naar beneden komen).

hogoriy:: {I; [mv=enk]} bovendeks (op een schip).

hgos:: {C} gekuch.

hogozjoba:: {I} ondersteboven, omver; eup farte ef ferdu lo ~: ze loopt de stoel omver.

Hgta:: {J}.

Hgta Psell:: {N} (bekend antiquariaat te Blort); .

Hgta Urrvu-Diez-mirra:: {W} .

Hoito:: |hto| {F}.

Hojahhiyter:: {F}.

hojelka:: {VR} wanneer?; tu prate ~?: wanneer vertrek je?; gress linne, tu pratt ~: ik vraag, wanneer je vertrekt.

hojelka:: {VG} (tijd) wanneer; gress nert tiffe, ~ do prate: ik weet niet, wanneer hij vertrekt.

hojelkami:: {VR} in welke gevallen?; ef moter nert finnavy ~?: in welke gevallen wil de motor niet wil starten?; do linne, ef moter nert finnt ~: hij vraagt in welke gevallen de motor niet start.

hojelkami:: {VG} in welke gevallen; tu xneppt, ~ ef moter nert finnavy: je moet nagaan, in welke gevallen de motor niet wil starten.

hojjentoe:: {I} (dl= Liftka) massief, niet hol; nehnto.

Hojic:: {F}.

Hojic Manf:: {F}.

hj:: {C} volksliedje, volkswijsje, deuntje (dat iedereen kent/fluit/neuriet ed).

hjf:: {C} (arch) lam (jong schaap).

hjfos:: {C} Hjfos.

Hjfos:: {C} "Lammerenfeest" (door de Reel vastgestelde dag waarop 762 lammeren geslacht worden; de huiden v deze lammeren worden geprepareerd en bewaard totdat de Reel sterft en er een nieuwe gekozen moet worden; .

hke:: {U} hurken, op je hurken gaan zitten; (samen met ww) gehurkt zitten; do chafoste ur ~: hij zit op zijn hurken te zingen.

hkos:: {C} ef feldre fes ~: hurken, gehurkt zitten, op je hurken zitten.

hky:: {C} hockey.

hola:: {C} hol (zn: v dieren).

Hla:: {J}.

holaiyn:: {C} holte.

Hlanda:: {Cef} Hollandse vrouw; Hlandes.

hlandes:: {IIef} Hollands (bv); Hlandes.

Hlandes:: {G} (officieel) Holland (westelijk deel v Nelandes = Nederland); (spr/pop) Nederland.

Hlandes-mirra:: {W} .

Hlando:: {Cef} Hollander; Hlandes.

Holpftiy:: {F}.

hola-quratjen:: {C} holenduif (L. Columba oenas).

holare:: {K} brengen; ef ~ rst fes ef kurre, den ...: iemand in staat stellen [tot ...]; ef ~ flj ort raster (gen) iyc: iemand iets bijbrengen; ef ~ eft jikat: een prestatie leveren.

Holare::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Tjemp).
 3. {W} .

holare-ral:: {K} meebrengen.

holare-tij:: {K} wegbrengen.

holare-trt:: {K} terugbrengen.

holaros::

 1. {C} datgene wat gebracht wordt.
 2. {A} het brengen.

Hola-Vrygt-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Zekon); .

Hlda:: {M}.

Hlda-Ecron-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Polefi); .

hole:: {K} bezitten, bij zich hebben (met de bedoeling om weg/af te geven); gress ~ eft labiniy: ik heb een pakje bij me; ik kom een pakje brengen.

Holest:: {F}.

Holest-Crmenn:: {N} (Bergparel-B&B in Sa Crono); .

holfarr:: |hof..| {C; mv=enk} (afk= hrr) halfuur (tijdsduur); gress quo lf eft ~: ik heb een half uur gewacht.

holfatiy:: |hof..| {I} halfslachtig, besluiteloos; non-descript, moeilijk te beschrijven.

holfe:: |hofe|

 1. {Cef} helft; [fes] zemper-~ ten: in de tweede helft van dit jaar (enz); lf ef ~ rifo ef tenrn-zempers: halverwege de jaren zeventig; tuksof ef jn-~: tot halverwege juni.
 2. {I} half; vluf dus ~: meer dan de helft; ef melde ke ur ~: het is half negen (afk= 8z30 of 8zh).

holfe-ileset:: |hofe-| {C} schiereiland.

Holfe Luna:: {N} (discotheek in Kurriy); .

holfe-smurf:: |hofe-| {S} half geld, halve prijs; fes ~: voor half geld.

holfplepiy:: |hofp..| {VZ} (betrekking, tijd) halverwege; ~ 2008: halverwege 2008.

holfsperde:: |hofs..| {K} halveren, door de helft delen; ef ~ vluf dus holfe: meer dan halveren.

holfsperdos:: |hofs..| {C} halvering.

holfspertiyn:: |hofs..| {C} gehalveerd voorwerp.

Holito:: {F}.

Holiy:: {F/J}.

Holle:: {N} (scheepsfinancieringsmaatschappij te Xemn); .

hologramos:: {C; mv= ~z} hologram.

holos::

 1. {C} (datgene wat men bij zich heeft om weg/af te geven: maar niet als cadeau); gress lelperre eft ~: ik heb iets [voor je] meegenomen; ik heb iets bij me [voor je].
 2. {A} bezit, het bezitten (wat iemand bezit); eft mikar otoecr ~: het bezit van een dure auto; lelperros 1.

hols:: {III} gisteren.

hols-fittas:: {C} gistermiddag (11-17 uur).

hols-gurt:: {C} gisterochtend (4-11 uur).

hols-kura:: {III} eergisteren.

hols-kura-gurt:: {C} eergisterochtend (4-11 uur); (enz).

hols-kl:: {C} gisternacht (22-4 uur).

hols-luppor:: {C} gisteravond (17-22 uur).

hols-miskof:: {C} gisternacht (22-1 uur).

hols-palf:: {C} gisternacht (1-4 uur).

Hlsta-lemns:: {N} (bekende grafheuvel in de Zoet-heuvels; gemeente Lamoneo); ; (DOM 52).

hols-zemperiy:: {I} overjarig (van het vorige jaar).

hm:: {ZV; rs= ~me; enk}

 1. (alg) al wie, iedereen, wie dan ook; gress nert wkorare, den ~ reppe, gress merfelira: het kan me niet schelen dat wie dan ook beweert, dat ik lieg; ~ errec: wie dan ook kan zich vergissen (een vergissing is menselijk); eup fnche ~: ze klampt ongeacht wie aan; ump ~: zonder aanzien des persoons;
 2. (bepalingaankondigend) wie, degene die; (als hm = zinskern: 3pv of stus/jadk in bijzin) ~ paine fitaju, stus/jadk tjelfelije pai ef lacs: wie zoiets doet wordt door de wet gestraft (stus is archascher dan jadk); (als hm = GEEN zinskern: bt in bijzin) Elsa linne n ~, t nert tiffe eft hchos: aan wie Elsa [het] ook vraagt, men/hij weet geen oplossing.

hmage:: {C} personeel.

hmba:: {I} vermoeid, moe.

hmbaare:: {K} vermoeien, moe maken.

hmbaaros:: {C} vermoeienis.

hmbae:: {E; gst= hmbat} moe zijn.

hmba-fest:: {I} onvermoeid; onvermoeibaar.

hmbaiy:: {A; mv=enk; rs= hmbate} vermoeidheid; ef uffe furt ~: hijgen van vermoeidheid.

hmbat:: {gst} hmbae.

hmber:: {I} vermoeiend.

Homeg:: {F}.

homeopatise:: {I} homeopathisch.

Hmmbale:: {F}.

hmme:: {rs} hm.

homo:: {C} homo[fiel] (mnl+vrw).

homofyla:: {C; mv= ~s} homofiel, lesbienne (vrw).

homofyliy:: {C} homofiel (mnl).

homofylo:: {I} homofiel (bv).

hon:: {C} wateremmer; emmer water; ef melde noi eft velp ~: dat is niet niks (goedkeuring: dat is heel wat).

Honell:: {M}.

hndr:: {I} besluiteloos, weifelend.

hndurs:: {IIef} Hondurees (bv).

Hndurs:: {G} Honduras.

Hndursa:: {Cef} Hondurese vrouw.

Hndurso:: {Cef} Hondurees (bewoner).

Hone::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Ziyp); (DOM 41).
 3. {N} (luchthaven; gemeente Hone); .

Hone-MG:: {N} (station).

Honerrer:: {F}.

Hone-siyclo:: {W} .

honesta:: {C} eerlijkheid; fes ~: eerlijk gezegd, om de waarheid te spreken; ef kafsrte gress fes ~: het verbaast me eerlijk gezegd.

honesty:: {I} eerlijk; ~, ...: eerlijk gezegd, ....

honestye:: {E} eerlijk zijn.

Hone-Wefot:: {N} (station).

honke:: {U} (arch) wapperen, dwarrelen (alg: vluchtig in de wind bewegen).

Hnkn:: {G} Hongkong.

honn:: {C} berin, (vrw) beer.

Honnemeg:: {G} (heuvelrug tussen Slofaro en Ent, langs de Ergnt-vlakte); ; (DOM 63/145).

Honnemeg-brtee-weg:: {W} .

Honnemeg-jakm-weg:: {W} .

Honnemeg-siddos:: {N} (ambachtelijke bierbrouwerij in Kwg, bekend om het iyliy-bjerr); ; (DOM 148).

hnp:: {C} stuk vlees.

hnt:: {C} jong hondje, puppy.

hnto:: {I} hol (bv).

hnto-krur:: {C} spouwmuur.

Hp:: {F}.

Hpa-aven:: {W} .

Hopiyf:: {F}.

Hopjrte:: {F}.

Hpla:: {F}.

hops:: {Iid} nieuw||oud; arfinelira ~ = frot ~: nieuw; meldor ~ = sstriy ~: oud.

hps:: {!} oeps! (uitroep v verbazing/schrik, of als je een foutje of ongelukje merkt).

hpsat:: {PV; rs= ~t (arch) of hepsatt: 2niv-3enk-vrw} haar; eup zerfe ~: zij ziet haar; Lerdu hepsatt afnole: Lerdu heeft haar achtergelaten.

hpsatt:: {rs} hpsat.

hoqugg:: {gst} hoqugme.

hoqugme:: {U; gst= hoqugg} verschrikt zijn.

hor:: {C}

 1. (afk= HR of (ligatuur v HR)) nummer, getal; eup zre fes ~ 33: ze woont op nummer 33;
 2. (spr) grappig persoon.

hrca:: {C} voorzorg.

hrca'umpaji:: {C} voorzorgsmaatregel.

hord:: {I} mooi.

horde:: {U} mooi zijn; vilt stors ~ beri kette eft hozvos: jouw verhaal is te mooi om waar te zijn.

hordmip:: {C} "mooiboek" (album waarin men brieven, kaarten ed bewaart die men ter gelegenheid ve bepaald feest heeft ontvangen; ook kerst- en nieuwjaarskaarten worden in zo'n album bewaard; en voor elk jaar een nieuw album).

hordaos:: {I} prachtig, schitterend.

horde::

 1. {E} mooi zijn.
 2. {PV; rs= ~e (arch) of hrt; 2niv-3mv-vrw} haar, hen, hun; belt zerfe ~: zij (vrw) zien hen (vrw); Lerdu hrt afnole: Lerdu heeft hen (vrw) achtergelaten.

hordee:: {rs} horde 2.

hor-disc:: {C} draaischijf, kiesschijf (telefoon).

horerus:: {I} oker, donkergeel (zoals v vroegere Spok wegwijzers); (= horm + miterus).

horit:: {I}

 1. {vt= quefs; ot= quritt; vk= ibrt; mt= datc} vroeg (niet laat); vroegtijdig; gress levere riyfain ~: ik sta altijd vroeg op;
 2. {geen trappen v verg} vroeger (een tijd geleden); (in bevestigende zinnen met aoristus op -o) ~ vluf blofs ur litel otos meldo fes Spooksoliy: vroeger waren er meer paarden en weinig auto's in Spokani; gress eft hupspitter lelperre kva ~: ik heb vroeger ooit (of: ooit vroeger) een motorfiets gehad; er ~: vanouds.

horitiy:: {C} (taalk) verleden tijd.

horit-neperfecc:: {C} (taalk) onvoltooid verleden tijd.

horitpainn:: {C} (taalk) verleden/voltooid deelwoord.

horit-perfecc:: {C} (taalk) voltooid verleden tijd.

horiznt:: {C} horizon.

Horiznt-pt:: {W} .

horm:: {C} nummerbord, kentekenplaat (v auto ed).

horm-kartafiy:: {mv} horm-kornin.

horm-kornin:: {C; mv= ..-kartafiy} kentekenbewijs (v auto); .

hor-mimpit:: {C} telefoongids.

hrna:: {C} (alg) hoorn (punt op dierenkop; muziekinstrument); (ihb) teentje (knoflook).

hrna-ojel:: {C} ransuil (L. Asio otus).

Hrna-pt:: {W} .

hrna-xejafiy:: {S} fenegriek (L. Trigonella foenum-graecum).

hrna-tiner:: {C} posthoornslak (L. Planorbis corneus).

Hrneg:: {F}.

Hrno:: {N}

 1. (wegsrt langs autoweg M8; gemeente Heles-Tenta); .
 2. (herberg bij Liyrotyka); .
 3. (kasteelrune aan de Zelze bij Zelzakiy); .

Hrno-agru:: {G} (bergtop in Kulano-gebergte; 1766 m hoog); .

Hrno-fresta:: {G} (bos; gemeenten Heles-Tenta en atoliy); .

Hrno-ruinn:: Hrno.

Hrno-weg:: {W} .

Hornta-agru:: {G} (bergtop in Kulano-gebergte; 1890 m hoog); .

horp:: {C} (alg) kast (ingebouwd in de muur); (ihb) nestkastje (tegen boom/muur: voor vogels/vleermuizen).

Hors:: {M}.

Horse and Dog:: |Eng.| {N} (restaurant met speciale menukaart voor honden, maar ook buiten gestalde paarden worden extra vertroeteld, in Opjevu); .

Horst:: {J} (Dui).

hort:: {BZ; 3mv-vrw} hun, haar, van hun, van haar.

hrt:: {rs} horde.

hortiy:: {Cef; mv=enk; nominalisatie v hort} ef ~: de/het hunne/hare, die/dat van hun/haar; kost mntyosz nert melde ef ~: mijn problemen zijn niet de hunne/hare (vrw).

Hrver:: {G} (riviertje van Az-gebergte naar de p); .

Hrver-pnt-weg:: {W} .

hos:: {I; =ot v ligt} [het] lichtst (v kleur); ligt.

hs::

 1. {C} (pop) ziekenhuis; hspitalo.
 2. {VZ} (plaats) bij ... thuis; ~ kost fosies: thuis bij mijn ouders; luft/hs ef medikiy: bij de dokter (als het niet specifiek gaat om "thuis", wordt hs als spr beschouwd).

hs:: {PXimpr.pv > add} bij ... thuis (lett: in het huishouden van ...; op de boerderij van ...; in de commune van ...; ed); (afkeurenswaardig is hs in de betekenis van: bij ... in het land; binnen ... vereniging; ed) ef glydas kafte hsiff ne'ma 3 ri'ef zemper, tur hsill ef dubla tiyn: de leden betalen bij hen (= in hun club) slechts 3 per jaar, maar bij mij (= in mijn club) het dubbele; hskf stus ufire rilko: bij ons rijdt men links (een Spok sprekende Engelsman tegen een Spokanir); hs; hs-.

hs:: {C} laars.

Ho:: {F}.

hose:: {U} verschoten zijn, verbleekt zijn.

Hs Elsine:: {N} (caf op Mikkon in Hirdo); .

hselt:: {I; 3enk-vrw} bij haar thuis.

hsiff:: {I; 3mv} bij hen thuis.

hsill:: {I; 1enk} bij mij thuis; ... melde ~: het gaat juist om ...; aftel tu tinde fesrt janof ef bidale? siy, ef bidalos melde ~: blijf je thuis omdat het regent? ja, daar gaat het juist om; gress nert affionnose beri riffe ef lardos ef rriffos enn ef lardos melde ~!: ik heb geen zin om te koken maar het gaat er nou juist om dat je WEL eten kookt!; hskf.

hsimpt:: |hsint| {I; 2enk} bij jou/u thuis.

hosiyle:: {U} klauteren.

hosiylos:: {C} geklauter, klauterpartij.

hskf:: {I; 1mv} bij ons thuis; ... melde ~: het gaat juist om ...; aftel tu lorertecos sigaretts fn gress, fara tu vende 'kara ef misan? ef misan melde ~!: kunnen jullie sigaretten voor me kopen als je naar de winkel gaat? maar daarom gaan we nu juist!; Urapas; hsill.

hskn:: {I; wd} bij elkaar thuis.

Hskuldur:: {J} (IJsl).

Hs Laskom:: {N} (eenvoudig caf in het gehucht Heness); (UIS 20).

hslebe:: {U} hoofdschudden.

hsleber:: {C} (iemand die zich overal zorgen om maakt).

hslebos:: {C} het hoofdschudden, geschud met je hoofd.

hsnem:: {I; 2mv} bij jullie/u thuis.

hsort:: {I; 3mv-vrw} bij hen/haar thuis.

hspitalo:: {C} ziekenhuis.

Hspitalo rifo Tygt:: {N} (ziekenhuis in Hirdo); .

hsrel:: {I; 3enk-mnl} bij hem thuis.

Hs Rense:: {N} (restaurant op Mikkon in Hirdo); .

hoss:: {C; mv= ~a} spat, spetter.

hossa:: {mv} hoss.

hosste:: {U; gst= hosstt} spatten, spetteren.

hosstt:: {gst} hosste.

hossttos:: {C} gespat, gespetter.

Hst:: {G} (dorp; gemeente Ajaf-Herc-Monet).

Hosta:: {N} (keten v drogisterijen); .

hsta:: {S} hooi; (sprkw) ef flecse ef kpony ~: olie op het vuur gooien.

hsta-febbe:: {C} hooikoorts.

hsta-huron:: {C} pinksterbloem (in hooiland) (L. Cardamine pratensis).

hstanolac:: {C} hooiwagen (wagen met/voor hooi).

Hstanolac-lirrotiy:: {W} .

hster:: {C} hooiland (grasland bestemd voor hooi).

Hster:: {F}.

hster-kles:: {S} beemdgras (L. Poa); fyg ~: smal beemdgras (L. P- angustifolia); presr ~: ruw beemdgras (L. P- trivialis).

Hster-pt:: {W} .

hstiy:: {C} hostie.

Hstiy:: {F}.

hybriy::

 1. {Aef} onbeholpenheid.
 2. {I; [mv=enk]} onbeholpen.

Hs Zynta:: {N} (Bergparel-B&B in Sinto-Jnpyt (X ja ef Prusots)); .

hotela:: {C} hotel, pension; (hotela is in Spok een beschermde naam voor een particulier etablissement, aangesloten bij de AHOR).

Hotela-lirrotiy:: {W} .

Hoviy-seert:: {N} (museum in Hirdo); ; (DOM 208).

hozf-omber:: {I} (alg) ongelovig.

hozvatjen:: {C} gelovig (religieus) persoon.

hozve:: {K} geloven (denken; welhaast zeker weten); ef ~ fes flj: geloven in iets; gress nert ~ den do paina ef: ik geloof niet dat hij het gedaan heeft.

hozver::

 1. {C} goedgelovig persoon; iemand die snel alles gelooft.
 2. {A; mv=enk} goedgelovigheid.

hozve-tisjanos:: {A} geloofsbelijdenis.

hozve-tiyn:: {C} gelovigheid .

hozviy:: {I} goedgelovig.

hozvos:: {A} (alg) geloof; mitai ef quista ~: op goed geloof; ennte.

hzessr:: {C} "eilandshoofdstad"; mennhurdog.

hzesy:: {C} "eilandsbestuur" (in Spok: bestuur ve "hoofdeiland" (mennileset)).

Hzesy:: {N} (eilandsbestuur als organisatie gezien); Brrex ef ~: het Eilandsbesuur van Brr; het Eiland Brr (bestuurlijk gezien); .

Hzesy-mirra:: {W} .

HP:: {afk} hupspitter.

HPC:: {afk} Helt Poiros Clup.

HP-lenker:: {afk} hupspitter-lenker.

HR:: {afk} hor.

:: {afk} (ligatuur v HR); hor.

h/rkk:: {afk} (= helkara rikbi-kbotass).

h/rlk:: {afk} (= helkara rilko-kbotass).

hrr:: {afk} holfarr.

h/c:: {afk} (= helkara ark-col).

h/t:: {afk} (= h tims); tim.

h/t:: {afk} henntrt.

huare:: {U} bezuinigen.

huare-plnos:: {S} bezuinigingsplannen (het gehele pakket maatregelen dat de overheid voorstelt).

huaros:: {A} bezuiniging.

hus:: {I} zuinig; ...-hus: arm aan ...; eft natrym-~ regimiy: een natrium-arm dieet.

huse:: {K} zuinig zijn met; besparen; spente.

husiy:: {A; mv=enk} zuinigheid.

husos:: {A} besparing.

hubbriyt:: {C} waterjuffer (klein soort libel); (ihb) rode waterjuffer (L. Pyrrhosoma nymphula).

Hubert:: {F/J}.

Hubertus:: {J}.

HUC:: {afk} Deprtemen furt Helten, Ubara-menah ur Cnsumeratjen-tiyns.

huch:: {C} overwinning; ef qugle ~: overwinnen; ef fenteste eft ~: een overwinning behalen; ef monchare ef ~ kaf ef krur: in een zeer oud [verwaarloosd] huis wonen.

Huch:: {M}.

hchmelare:: {K} tot een oplossing brengen.

hchmelaros:: {A} het tot een oplossing brengen.

hchmelle:: {U} tot een oplossing komen.

hchmellos:: {A} [het komen tot een] oplossing.

hchatt:: {I} oplosbaar (v probleem).

hche:: {K} oplossen (v probleem, vraagstuk).

huch-enmt:: {I} onoverwinnelijk.

Huch-mbriy:: {N} "Overwinningsmonument" (monument; gemeente Klank); .

huch:: {C} kampioenschap.

hchos:: {C} oplossing, uitkomst (v probleem, vraagstuk); nexiy ~: noodoplossing; ef arfine helkara hchsta: uitkomst bieden; ef mntyos lelperre eft ~: het probleem is opgelost.

Hucr:: {F}.

hudatjen:: {C} lid van een erewacht (die in de houding staat).

hude:: {U} in de houding staan; ... ~ kol?: hoe staat het met ...? (wat is de situatie).

hudelira:: {I} correct, onberispelijk; lo ~: erbij (mbt een situatie waarin men verkeert); do zirda lo ~ fitfara eft lekk: hij lag erbij als een lijk; eup giffe lo ~ lo knokiy: ze staat er onnozel bij (neemt een onnozele houding aan).

hudos:: {C} het in de houding staan.

hue::

 1. {K; gst= hut; vdw= hs} (fig) aan banden leggen; (geluid, kleur, licht) dempen; (koplampen v auto) dimmen.
 2. {U; gst= hu; vdw= regelm} roepen (v uil).

huelira:: {I} geluiddempend.

Huesca:: {G} (dorp; gemeente Tanburo).

Huesca-weg:: {W} .

huf:: {C} kap, groot dak (v station ed); grote luifel.

huff:: {C} hoef (v hoefdier).

huffe:: {U} draven, in draf gaan.

huffe-fes:: {U} doordraven (fig: zonder na te denken doorredeneren).

huff-lofa:: {C} klein hoefblad (L. Tussilago farfara).

huffos:: {C} gedraaf; draf.

huflif:: {C} gebouw.

huflifm:: {C} bedrijfsgebouw (industrie, niet uitsluitend kantoor).

hufl:: {C} klein olielampje (meestal aardewerken potje met tuit waaruit een pit).

huftos:: {C; mv= ~z} tehuis.

Huftroes:: {G} (kanaal tussen Leije en Pitla-polder); .

Huftroes-weg:: {W} .

Hugg:: {J}.

Hugte:: {F}.

Huis::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Munt).

Hujaelle-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Imenal); .

hk:: {C} vlok (sneeuw, zeep).

Hulaa-Opper:: {N} (tankstation langs de M8/M69; gemeente Hirdo); .

Hulaa-srt:: {W} (buurtschap); .

Hulaa-Wefot:: {N} (tankstation langs de M8/M69; gemeente Hirdo); .

huldu:: {C} kers (vrucht).

huldu-albifan:: {S} kersengelei.

huldufit:: {I} beroemd; tild ~: berucht; in een slecht daglicht staand.

Huldufit:: {F}.

huldufitiy:: {C} beroemdheid (fig, v ding).

huldufitter:: {C} beroemdheid, beroemd persoon.

Huldu-mirra:: {W} .

huldus-vildul:: {C} kersenboom.

huldu-tozuffu:: {C} kerspruim (L. Prunus cerasifera).

Hulfers-weg:: {W} .

Huliy:: {F}.

Huliy:: {J}.

hull:: {C} zakje.

hulle:: {K} (alg) omhullen; (v schade, tekort) dekken; ef taqurubos ~ gress: ik bespeur onraad.

hulliy:: {C} (lett) omhulling, omhulsel.

hullos:: {C} omhulling, het omhullen.

hullos:: {A} (fig) dekking.

hlmare:: {K} aanstoot nemen aan.

hlmaros:: {A} het aanstoot-nemen.

hlme:: {E} aanstoot geven.

hlmos:: {A} het aanstoot-geven.

hlse:: {U} [goed] zitten, goed staan, passen (v kleding); passen (de juiste afmetingen hebben (v sloop, overtrek, verpakking ed).

Hlst:: {F}.

Hult:: {N} (dienaar v Erget, die de bergen kneedde, en er vervolgens af stortte); .

huma:: {I} vochtig.

humaiy:: {C; rs= humate} vochtigheid.

humate:: {rs} humaiy.

hmatjen:: {C} sufferd; slaapdronken persoon.

hme:: {U} soezen, suffen.

hmfe:: {K} poffen (v kastanjes, mas).

hmme:: {U} murmelen.

hmmos:: {C} (alg) gemurmel (v oud mens; beekje); (poe) murmelend beekje.

humor:: {C} humor.

humoristise:: {I} humoristisch.

humor-mybbe:: {SC} gevoel voor humor.

hmos:: {C} gesoes, gesuf.

hunbe:: {U} blikken; blik[ken] werpen (kijken).

hunbos:: {C} blikvanger.

hnk:: {C} (witte wimpel die tgv koninklijke feestdag samen met de Spok vlag uitgehangen wordt).

Hunn:: {F}.

Hunne:: {F/J/M}.

hnp:: {C} kind (v eigen ouders); ef efantys, Elsa zetentelira, nert melde ~s: de kinderen die Elsa opvoedt zijn niet van haarzelf/zijn niet haar eigen kinderen.

Hunsa:: {F}.

Hnt:: {F}.

huos:: {A} het aan banden leggen.

Hupermiyftiy:: {F}.

Hupla:: {F}.

hupp:: {C} claxon, autotoeter.

hups:: {I} hard (materiaal); hard, snel (beweging); hard[op], luid (geluid).

hupsare:: {K} harden (staal; kind tegen de kou); versterken (geluid).

hupsarer:: {C} geluidsversterker.

hupse:: {U} hard/snel/luid zijn; hups.

hupser:: {I} vrolijk.

hupserare:: {K} opvrolijken.

hupsere:: {U} vrolijk zijn.

hups-huron:: {C} hardbloem (L. Scleranthus); belt ~: kleine hardbloem (L. S- polycarpos); port ~: eenjarige hardbloem (L. S- annuus); quelira ~: overblijvende hardbloem (L. S- perennis).

hups'inde:: {C} luidspreker (v radio ed).

hupsiy:: {A; mv=enk} hardheid; luidheid; [ef strette] kura ef ~: om het hardst [strijden].

hupskelte:: {C} hupstkelte.

Hps:: {F}.

hupspitter:: {C} (afk= HP) motorfiets; .

hupspitter-lenker:: {C} (afk= HP-lenker) motorrijder.

hupst:: {I} (arch/poe) hard; groot; hups; hupster.

hupstariy:: {C} luidspreker (v radio ed).

hupster:: {I} groot.

Hupstera:: {F}.

Hupster skn:: {W} .

Hupster-Bamico-terf:: {W} .

Hupsterbergo:: {F}.

Hupster-Bergo-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Zekon); .

Hupster-Birlber:: {G} (oude naam vh dorp Birlber).

Hupster-Britann:: {G} Groot-Brittanni.

hupstere:: {E} groot worden, groter worden, zich vergroten.

Hupster Eera-uza:: {C; mv= ..-z} "Groot Erekruis" (een vd Spok ridderordes).

Hupster Ergnt-weg:: {W} .

hupsterer:: {I} groots (door grootheid indrukwekkend); groot (in aanzien staand); eft ~ merater: een groot man; (vgl) eft hupster merater: een grote man (in omvang).

Hupster Gadros:: {N} "Grote Vergadering" (jaarlijkse bijenkomst van alle domenners); .

Hupster Hpyja-pt:: {W} .

Hupster Honn:: {N} Grote Beer (sterrenbeeld).

Hupster Honn-ka:: {N} (veerboot); .

Hupster-Hurt:: {G} (eilandje in de Hurt-straat); .

hupsteriy:: {C} grootte, omvang; fes ef ~ rifo: ter grootte van.

Hupsteriy:: {F}.

Hupster Jakm:: {G} (vlakte tussen Lamk-gebergte en noordkust v Lomky); .

Hupster Jakm-weg:: {W} .

Hupster Ka'en:: {G} (dorp; gemeente Crobela).

Hupster Kaltn rifo Gyln:: {W} .

Hupster Kmpaiyx ef Ququl:: {N} "Grote Waarheidssekte" (Erg sekte op Teujan); .

Hupster Knurfel-mirra:: {W} .

Hupster Korda:: {N} (Erg kerk in Amahagge); .

Hupster Lirrotiy:: {W} .

Hupster Mrket-lirrotiy:: {W} .

Hupster Mirra:: {W} .

Hupster Nefr:: {N} "Grote Pretpark" (gebouw met kinderattracties in Amahagge); .

Hupster Oryccseert-siyclo:: {W} .

hupsteros:: {C} vergroting (v foto).

Hupster Plaju:: {W} .

Hupster Port-fonis:: {G} (inham met haven in Amahagge); .

Hupster Port-mirra:: {W} .

Hupster Port-mirra Opper:: {W} .

Hupster Port-mirra Wefot:: {W} .

Hupster Port-mirra Zutter-opper:: {W} .

Hupster-Racn-ses:: {G} (meer in district Ales); .

Hupster Sagamip:: {N} (boektitel); .

Hupster ann-mirra:: {W} .

Hupster-seert-weg:: {W} .

hupstertiy:: {C} grootheid (persoon).

Hupster-Veemt-korda:: {N} (Erg kerk te Gerfta; gemeente Kruic); .

Hupster Vildul:: {G} (dorp; gemeente Zest).

Hupster Weg:: {W} .

hupster-wiyrk:: {Cid} wiyrk.

Hupster Wsrs:: {Nmv} "Grote Oorlogen" (??).

Hupster-Xeest:: {G} (waterval in de Trendon; gemeente Trendon); .

hupsterzerfi:: {C} vergrootglas.

hupstkelte:: |..sk..| (= hupskelte) {C} herenboer, rijke boer.

Hupstre Kmpacs Qucel:: {N} "Grote Waarheidssekte" (Erg sekte op Teujan); .

Hupstre Mercadhe:: {W} .

hups-ufire-xyfolos:: {C} (afk= HUX) boete wegens te hard rijden.

Hurc-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Lassos); .

Huragge:: {G} (dorp; gemeente Trejasu); hagge.

hrdel:: {C} horde (in sport; ook fig); ef putte eft ~: een horde nemen (lett/fig); ef merater-hrdels lf 400m: de 400 m horden voor mannen; groft remarcsta melde eft ~ [, tu perkelira beri putte]: om zijn opmerkingen kun je niet heen (zijn niet te negeren/vermijden).

Hurdjergtjg:: {F} (Gar).

hurdog:: {C} hoofdstad.

hurdogme:: {I} hoofdstedelijk, hoofdstad.

Hurdog-flipflor:: {N} "Hoofdstad-schouwburg" (in Hirdo); ; (DOM 208).

Hurdog-oftian:: {W} (stadswijk in Zest); .

huresent:: {I} gelukkig, voorspoedig, fortuinlijk.

Huresent Moplariy:: {N} "Geluk bij een Ongeluk" (omstreden actie van TelCm om abonnees voor een mobiele telefoon te werven); .

Hurfiy:: {F/J}.

Hurgrne:: {F}.

huron:: {C} bloem.

Huron:: {F/J}.

Huron-I-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Akom); .

Huron II-ex ef Jagt-poh:: {N} "Jachttocht van Huron II" (naam vd allereerste Sailka, gehouden in 1924).

Huron II-mbriy:: {N} (monument; in Hirdo); .

Huron III-lirrotiy:: {W} .

Hurona:: {M}.

huron-acr:: {C} bloembol.

huron-acr-agen:: {C} bollenveld.

Huron-eksposiseert:: {N} "Huron-tentoonstellingsgebouw" (in Amahagge); .

Huron-flipflor:: {N} "Huron-schouwburg" (in Amahagge); .

Huron Herco:: {F/J}.

Huron Herco II:: {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Mnin); .

Huron Herco II-mbriy:: {N} (monument; gemeente Iba); .

Huron Herco III-mbriy:: {N} (monument tussen Malo en Extuomiy; gemeente Hier); ; (DOM 157).

Huron-Herco-klemk:: {N} (klemk; gemeente Pogalo-srt); .

Huron-Herco-prc:: {W} .

Huron-Herco-prc-nutter:: {W} .

huroniy:: {I} fleurig.

Hroniy:: {F/J}.

huronlse:: {C} bloembol.

Huron-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Frezzet); .

Huron-lirrotiy:: {W} .

Huron-mirra:: {W} .

Huron-mliy:: {G} (mliy in district Ales); .

huron-msoll:: {C} boeket, bos bloemen.

Huron-pdra:: {W} .

Huron-prc:: {W} .

Huron-pnt:: {N} (brug over de Trendon in Jatty (BF)); .

Huron-pnt-weg:: {W} .

Huron-Quarderos-klemk:: {N} (klemk; gemeente Trupiy); .

Huron-Seyrt:: {N} (onbewoond museumkasteel; gemeente Crelco); Huron-Seyrt-mirra:: {W} .

.

huronst:: {I} gebloemd, bloemrijk, vol bloemen (zowel echte bloemen als afbeelding).

Huron-srt:: {G} (stad in Neno).

Huron-weg:: {W} .

Huron-wuma:: {G} (bosgebied in district Ales); .

huron-ry:: {C/S} bloemkool.

hurr:: {!} hoera!.

Hurseft:: {F}.

hurt:: {C} hond (ntr); ef melde eft ~ lef ten/dur trunns: dat is ver gezocht; dat is er met de haren bij gesleept.

hurta:: {I} ijlings.

hurt-celf:: {C} hondenhok.

hurte:: {U} opschieten, voortmaken; (arch) zijn tijd goed gebruiken; efficint te werk gaan; ef perke ~lira: haast hebben; gress nert perke ~lira: ik heb geen haast.

Hurterg::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Munt).

Hurt-ilesets:: {Gmv} (de eilandjes Mclajoh, Hupster-Hurt en Belt-Hurt voor noordkust v Kina).

hurt-ingoch:: {C} hondstong (plant) (L. Cynoglossum officinale).

hurtiy:: {I} voortvarend.

hurtiy-farte:: {U} aanbenen.

hurtiyo:: {C} haast, spoed.

hurtiyre:: {U} ~ [beri/den]: haast hebben; zich haasten [om/met] (met dat wat de infinitief uitdrukt); Elsa ~ beri zzje ef rapors: Elsa haast zich met het doornemen van het rapport; kirro hurtiyrs: we moeten ons haasten; gnehe.

hurt-jabincos:: {A} hondenbelasting, hondenvergunning (bestaat niet in Spok); .

Hurtka:: {N} (autoveer); .

Hurt-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Lasy); .

hurt-lc::

 1. {Cef} hondsdolheid.
 2. {I} hondsdol.

hurtos:: {VZ} (tijd, bedrag, maat) van, vanaf; per; ~ dur zurt ur holfe: vanaf half vier; ~ sers herco: vanaf zes herco; ef prest giffe ~ 1 desembry: de directeur stapt per 1 december op; ~ aprila tukst fes septembry: van[af] april tot [in] september (dus ook nog een deel van/geheel september).

hurt-paegtan:: {C} hondsroos (L. Rosa canina).

Hurt-pt:: {W} .

Hurts fes ef jlt:: {N} (boektitel); .

Hurt-strett:: {G} (brede zeestraat tussen Tigof en Lomky); .

Hurt-terf:: {G} (nauwe zeestraat tussen Hurt-eilanden en noordkust v Kina, bij Lasy); .

Hurt-terf-pt:: {W} .

hurt-trunn:: {C} kamgras (L. Cynosurus cristatus).

Hurt ur Blof:: {N} (camping); .

Hurt ur Chat:: {N} (oud caf in Amahagge); .

hurt-vjoly:: {C} hondsviooltje (L. Viola canina).

Hurt-weg:: {W} .

huru:: {C} boze geest.

huru-larder:: {C} brr ~: blauwe knoop (plant) (L. Succisa pratensis).

Huru-plkom:: {N} (verkeerstunnel; gemeente Plafot); .

Huru-plkom-weg:: {W} .

hrxy:: {SC} afleiding (geestelijk).

hs:: {vdw} hue.

hat:: {Aef} aanwezigheid.

hat:: {I} (Erg: die aanwezig zou kunnen zijn, wiens aanwezigheid alom gevoeld wordt (maar er niet is)); lf ef terrafanos ef poirdf follus melda ~: tijdens de begrafenis hadden de aanwezigen het gevoel dat [de geest van] de overleden vader onder hen verkeerde (een gevoel dat in de Ergemip beschreven staat).

hatare::

 1. {K} beschikbaar stellen.
 2. {Upr} beschikbaar komen.

hataros:: {A} beschikbaarstelling.

hate:: {U} beschikbaar zijn.

Husater:: {F}.

hatiy:: {I} beschikbaar.

hatos:: {A} beschikbaarheid, het beschikbaar zijn.

Huser:: {F}.

husof:: {C} kasteel, slot, burcht (ook v dassen).

Husof:: {F}.

husofater:: {C} kasteelheer.

Husofater:: {F}.

Husof-fresta:: {G}

 1. (bos; gemeenten Fonist en Mnin); .
 2. (bos; gemeenten Bercori, Flento en Pn); .

Husof-grt:: {G} (dorp; gemeente Zelzakiy).

Husof-krum:: {W} .

Husof-lirrotiy:: {W} .

Husofmirra:: {G} (dorp; gemeente Tina).

Husof-mirra:: {W} .

Husof-nrcus:: {N} (voetveer op de Wefot-Krappa); .

Husof-pt:: {W} .

Husof-plep:: {W} .

Husof-pola:: {W} .

Husof-siyclo:: {W} .

Husof-weg:: {W} .

Husof-wuma:: {G} (bos; gemeenten Eon en atoliy); .

huor:: {vdw} huzve.

huss::

 1. {C; mv= ~us} zucht.
 2. {gst} huzve.

Huss:: {F}.

Hss:: {F}.

Husse:: {J}.

hussus:: {mv} (=red); huss.

hst:: {C} mijn, groeve.

Husta:: {G} (stad in Litii).

Husta-Atlnto:: {N} (station).

Husta Brr BC:: {N} (voetbalclub in Husta); .

hustae:: {K} opgraven, delven.

Husta-MG:: {N} (station).

hstano:: {C} mijnschacht.

Hstano-plkom:: {N} (tunnel; gemeenten Knolbol en Knolbol-belt); .

Husta-Nurp:: {N} (station).

Husta-Okryrf:: {N} (station).

hustaos:: {C} opgraving, delving.

Husta-Port:: {N} (station).

Hst-arnka rifo Rifo Di-Keltiy:: {N} (toeristische spoorlijn bij Blefgrs; gemeente Jareuc); .

Husta-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Husta); .

hustatiyn:: {S} delfstof.

Hst-museem:: {N} "Mijnmuseum" (museum bij Mnin); .

Hst-pt:: {W} .

Hst rifo Rifo Di-Keltiy:: {N} (afk= HDK) (kolenmijn; gemeente Jareuc); .

Hst-weg:: {W} .

hut::

 1. {C} ambtenaar, beambte.
 2. {gst} hue 1.

Huterfa:: {M}.

Hts:: {F}.

Huva:: {F/J/M}.

HUX:: {afk} hups-ufire-xyfolos.

huz:: {wst} huzve.

huzve:: {U; gst= huss; wst= huz; vdw= huor} zuchten.

huzve-gfqu:: {C} verzuchting.

huzvos:: {C} [ge]zucht.

hy:: {C} (dl= Peg) meer, waterbekken.

h:: {I} nogmaals, nog een keer, nog eens, nog meer; h! h!: bis! bis! (bij concerten); ~ tims (afk= h/t): meermalen, dikwijls; aftel tu bladide eft ~ bjerr?: wil je nog een pilsje?; ~ tiyns melde: er is meer [aan de hand]; er komt nog wat; dit is nog niet alles; do lelperre eft ~ mntyos: hij heeft er een probleem bij; ur folarra ~ gfqu?: en welke klacht nog meer?; gress tiffe, den do enn Tek mte, tur do enn ~ lomp mte?: ik weet dat hij Tek ontmoet heeft, maar wie heeft hij nog meer ontmoet?.

hyber:: {I} stroomopwaarts; ~ helkara ef zeces: bovenstrooms van het dorp.

hyber-rivo:: {C} linkeroever (de oever aan je rechterhand als je stroomopwaarts kijkt); px-rivo.

Hyber-Ziffon-rivo:: {W} .

hybjare:: {K} betwisten.

hybjaros:: {A} betwisting (het strijden over).

hybje:: {E; gst= hypp} ~ qu: zich verzetten tegen; zich weren tegen; tegenstand bieden aan.

hybjen:: {I} weerbaar.

hybjeniy:: {A; mv=enk} weerbaarheid.

hybjiy:: {I} betwist, omstreden.

hybjos:: {A} verzet; onwil.

hyc::

 1. {I} ambitieus, met overgave; rt ~: vol overgave (zeer ambitieus).
 2. {VZ} (arch) voorbij; verder dan; (tegenwoordig is alleen de negatieve afleiding nog gebruikelijk; hiycce).

Hycl:: {F}.

hycc:: {C} (bepaald soort houten fluit in Spok); .

Hyccn:: {F}.

hyccmerre:: {U} fluitspelen (ook op andere soorten fluiten dan de hycc).

hce:: {I} (dl= Liftka) nutteloos.

hcer:: {C} compensatie.

hcere:: {K} compenseren.

Hydek:: {F}.

hyder:: {C} (arch/poe) regel, orde[ning].

Hiyriy-mirra:: {W} .

hydra:: {C} mes ~: groene hydra (zoetwaterpoliep) (L. Hydra viridissima).

hydroclorasitt:: {S} zoutzuur.

hydrogena:: {I} van waterstof [gemaakt]; waterstofhoudend.

hydrogenym:: {S} waterstof.

hydrolise:: {I} hydraulisch.

hydroliy:: {C} hydrologie.

Hydy:: {J/M}.

Hyenecce:: {J} (Peg).

het:: (= h-wet) {I} herhaaldelijk, telkens.

hyfe:: {Upr} ~ tukst: zich voorstaan, trots zijn op.

Hyfy:: {F}.

hyg::

 1. {C} pad (amfibie) (L. Bufo); mes ~: groene pad (L. B- viridis); presr ~: gewone pad (L. B- bufo).
 2. {DT} (arch/poe/dl= Tigof/Lomky) (vervangt ontbrekende agens in passieve zin); blul.

Hgarna:: {F}.

Hygge:: {J}.

hygienn:: {C} hygine.

hyg-f:: {S} greppelrus (plant) (L. Juncus bufonius); ~ecr frint: moerasdroogbloem (L. Gnaphalium uliginosum).

H Ina:: {N} (titel dichtbundel); .

hyjasent:: {C} hyacint (ihb: L. Hyacinthus orientalis hybride).

hke:: {mv} hek.

hkot:: {C} (lett/fig) gestoelte, zetel; (in Peg) kapel (met altaar); (sprkw) ef lelperre/pnze ef ~: het voor het zeggen hebben/krijgen.

Hkot-plep:: {W} .

Hylah:: {F}.

hylde:: {E} op het land werken.

Hlfer-mirra:: {W} .

Hlfer-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Aboris-Sinto-Jenu); .

Hlfer-seert:: {N} (pension; gemeente Aboris-Sinto-Jenu); .

hyliy:: {C} hiel (v voet); ladder.

hyliy-rg:: {C} kippenladder (alg: schuin oplopende plank met dwarslatten).

Hylk::

 1. {F}.
 2. {N} (uitgeverij in Asjetto); .

Hylle:: {F}.

Hylleka:: {N} (stoomveer); .

hylta:: {S} (blauwgrijze, zachte steensoort uit Krappa-gebergte, verwant aan graniet).

hylxta:: |X| {C} waterkan.

hym:: {C}

 1. (alg) volzin;
 2. (Erg) (afk= Hm) "perikoop" (genummerde alinea/vers in Ergemip).

hym:: {C} vaderland.

hymfost:: {C} volkslied (nationaal).

Hym-mbriy:: {N} "Vaderlandsmonument" (bij Turee, voor de omgekomen piloot Peoll Lmbert-Hajegge); ; (DOM 125).

Hym-oftian:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Hym-plep:: {W} .

Hym-pree:: {N} (uitgeverij in Trendon); .

Hymm:: {F/J/M}.

Hynderacce:: {F}.

Hyndy:: {J/M}.

hynne:: {SXimpr} eiland (vrnl in de namen vd kleinere eilanden in de zeestraten tussen de Spok hoofdeilanden); (bijv) Pmnhynne, Cltehynne).

hynnere:: {U} op een [klein] eiland wonen.

hynnerer:: {C} eilandbewoner (v kleiner eiland); tohynn.

Hyn:: {M}.

Hypa:: {F}.

Hpa:: {F}.

Hpa-mirra:: {W} .

Hypercorrection and standard language in Spocanian cities:: {N} (boektitel); .

Hypodromy-pjep:: {W} .

Hypolyty:: {J} Hypolitus.

Hypolyty Gynnn-mirra:: {W} (tot sept. 1998 Korda-mirra); ; (DOM 156).

Hypolyty Gynnn-plep:: {W} .

Hypolyty Gynnn-siyclo:: {W} .

hypp:: {gst} hybje.

hqu:: {I} dapper.

Hr:: {G} (dorp; gemeente Trendon-belt).

hyra:: {DT} (positieve tegenstelling) terwijl, maar; ef hurts ~ farte, ef zlakos blacroilme: een hond loopt, terwijl/maar een slang kruipt; do nert ~ brae crepps, gress lartilme tevi tem: hij lust geen pannenkoeken, maar ik eet ze graag.

Hyra:: {J}.

Hyra Liskos:: {N} (titel muziekdrama); .

hry:: {C} gast (in restaurant, hotel ed).

Hry-plep:: {W} .

hyrgte::

 1. {K} ~ tukst: onttrekken aan.
 2. {Upr} ~ [cupp]: zich terugtrekken [uit]; ~ tukst: zich onttrekken aan.

Hr-Mldreevve:: {G} (dorp; gemeente Totiarofe-Leresc).

hyrr:: {C} gezang.

Hyrre:: {F}.

Hrs:: {F/J/M}.

Hyrs:: {J}.

Hyrs Tundare-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Mozent); .

hrsp:: {C} gaspeldoorn (West-Engelse soort) (L. Ulex gallii).

Hrsp-mirra:: {W} .

Hysa:: {F/J}.

Hysos:: {Gmv} (rivier van Girdes-gebergte naar de Lassos); .

Hyss:: {F}.

hysterise:: {I} hysterisch.

hysteriy:: {C} hysterie.

hyt:: {I} (poe) zwaar (v gewicht); ihyt.

hytc:: {Iid} juist||onjuist; ef ~ faledos lef uss: de juiste beslissing; ef ~ faledot (rs!): de onjuiste beslissing; ef ~ vertaros melde ort do: zijn antwoord is juist; ef ~ vertaros melde qu do: zijn antwoord is onjuist.

hytciy:: {Aid; mv=enk} juistheid||onjuistheid; ef falede armt ki ef ~, sem coare tu-vrk: beslissen over de juistheid; ef ~ rifo groft eftarselira paine-vrk: de juistheid van zijn handelen; ef ~ rifo groft paine-vrkke (rs!): de onjuistheid van zijn handelen; ef kettosz rgefe goe tildnelira ~: de gegevens bevatten onjuistheden; er zitten onjuistheden in de gegevens.

hytc-xnebre:: {K; gst= ..-xnepp} verifiren (nagaan of iets (on)juist is).

hytc-xnepp:: {gst} hytc-xnebre.

Hyterf:: {N} (kasteelrune; gemeente Sinto-L); .

Hyterf-mirra:: {W} .

Hvc:: {J}.

Hyvre:: {M}.

h-wet:: {I} het.

Hyzrk-mirra:: {W} .

Hyzjeny-pt:: {W} .

Hyzonjiy:: {M} (Gar).

HZ:: {afk} Hirdo Zerutts.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO