Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ga direct naar Sinto-...

Ga naar alles hierna

Ga direct naar Spooksoliy ...

Ga naar alles hierna


s::

 1. {SX.c/a > mv} (bijv) srt/srts: huis/huizen; feldariy/feldariys: kast/kasten; siklaji/siklajis: slimheid/slimheden; (het eerste lid ve samenstelling staat altijd in het enk, behalve bij boomnamen) (bijv) geffy/geffys-vildul/geffys-vilduls: appel/appelboom/appelbomen.
 2. {SX.add} es.

S:: {afk} (alleen in samenstellingen, zoals S-bar); seksuela; esse.

sa:: Sa.

-sa:: {SX.ww} tch, ondanks alles (ondanks een verbod of onmogelijkheid); (bijv) kirro obezjere-sa: we blijven ondanks alles (ondanks alle narigheid) lachen; do arfino-sa: hij kwam tch (ondanks dat het hem verboden was/ondanks dat hij zei dat hij niet zou komen); do ufiravy-sa lef ef rk: ondanks de lekke band wil hij door blijven rijden; (hoewel -sa scheidbaar aangehecht is, benvloedt het de uitspraak als een ONscheidbaar aangehecht sx, dus: |obezjerEsa|, |arfinOsa| en |ufiravYsa|).

Sa:: {PX} (gereduceerde vorm v Peg sart = huis/kasteel; wordt als px beschouwd, hoewel het in plaatsnamen los geschreven wordt; komt voornamelijk voor in de districten Ben en Ren); Sa -.

SA:: {afk} Spooksoliy Arnkas.

Sa Ater-fresta:: {G} (bos in Hajega-gebergte, ten westen v Oneusrt); .

sbat:: {C} sabbat.

sabliy:: {C} sabel.

saboterr:: {C} saboteur.

Sa Bny:: {G} (dorp; gemeente Staef); Sa.

Sa Bny-skn:: {W} .

Sa Bny-weg:: {W} .

SAC:: {afk} Spooksoliy Ayr-Cmpano.

Sa Chyt:: {G} (dorp; gemeente Oneusrt); Sa.

Sa Chyt-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Oneusrt); .

ac:: {G} (stad in Plef).

Sacrifiser:: {N} (afk= Scr.) Zijne Heiligheid (paus).

Sa Crono:: {G} (stad in Ben); Sa.

sade:: {K} verzadigen.

ar:: {C} natuur; natuurschoon; fry ef ~: van nature.

araffionn:: {F}.

arala:: {I} wetmatig, volgens de regels der natuur.

ar-enter:: {C} natuurverschijnsel.

ar-ergs:: {C} (Erg) natuurverering (religieuze beleving vd natuur vlgs Erg beginselen; 4e mennmart).

ar-ergs:: ar-ergs.

arer:: {I} natuurgetrouw.

ar-historise Institua:: {N} "Natuurhistorisch Instituut" (in Zest); .

adoriy:: {I; [mv=enk]} rijk (veel bezittingen hebbend).

ariy:: {I} natuurlijk, vanzelfsprekend.

ar-mirra:: {W} .

ar-ofiss:: {N} "Natuurbureau" (ingenieursbureau voor grote infrastructurele projecten vd overheid; in Amahagge); .

ar-rgip:: rgip.

ar-ternn:: {C} natuurgebied.

ar-tiraniy:: {C} natuurwonder; wonderlijk natuurverschijnsel.

ar-tonn:: {C} natuurschoon.

ar-tonn-frints:: {N} (afk= TF) "Vrienden van het Natuurschoon" (in Gret); .

ar ur Veldur:: {N} "Natuur en Mens" (natuurhistorisch museum in Trondom); .

ar-ziller:: {C} natuurbeschermer.

ar-Zillos:: {N} (afk= Z) "Natuur-Bescherming" (Spok vereniging voor behoud vd natuur, vgl Ned Natuurmonumenten; hoofdkantoor in Flipa); .

sados:: {C} verzadiging.

sa'ecc:: {I} onbekommerd.

f:: {S} spuug, speeksel.

f:: {III} chf.

afare:: {K} (caus) doen/laten verdrinken.

safari:: {C} safari.

safari-prc:: {C} safaripark.

Safari-prc:: {G} (beschermd natuurgebied met onder meer een safaripark vol wilde dieren; gemeente Zelzakiy); .

afe:: {U} verdrinken.

sfer:: {S} saffier (materiaal).

afer:: {Crs; mv/rsmv= afers} drenkeling (persoon die aan het verdrinken is).

sferiyn:: {C} saffier (steen); voorwerp van saffier.

Sfer-mirra:: {W} .

aferr:: {Crs; mv/rsmv= aferses} drenkeling (reeds verdronken persoon); (aferr is oorspr rs v afer).

aferses:: {mv/rsmv} aferr.

affe:: {F}.

Safjg:: {F}.

fla:: {C} nicht (anders dan dochter v broer/zus).

afos:: {C} verdrinking.

saft:: {C} bedrijf, nering.

saftukr:: {C} agrarisch bedrijf .

saft-la'yc:: {C} goodwill.

fpe:: {U} ~ fes: denken te hebben/zijn; kost fla fpa fes ftra: mijn nicht meende schuld te hebben/schuldig te zijn; Petriy ~ fes ef cjestovlos: Petriy denkt dat hij bedrogen is/meent bedrogen te zijn.

fpe-siker:: {C} zeer achterdochtig persoon.

fpos:: {A} bewering.

safrann:: (= sfrann) {S} saffraan.

safrann-kroks:: (= sfrann-kroks) {C} saffraankrokus (L. Crocus sativus).

sfriy:: {I} saffieren, van saffier gemaakt; met saffieren bezet.

ft::

 1. {C} schuld (financieel); ef prap mjoche n ef ~s: zich in de schulden steken.
 2. {gst} ftre.

ftatjen:: {C} schuldige; schuldenaar.

fte-fes:: {K} zich schuldig maken aan.

fter:: {I} (alg) schuldig.

ft-poerteros:: {A} schuldsanering.

ftre:: {E; gst= ft} (alg) schuld hebben; ef nert ftec, den .../..lira: het niet kunnen helpen dat ...; gress nert ftec, den ef bidale: ik kan het niet helpen dat het regent (reactie op iemands gezeur over de regen).

ftre-craelos:: {C} schuldbekentenis.

ftros:: {A} schuld (NIET financieel).

SAFy:: {N} (olieraffinaderij vd Spok Spoorwegen; gemeente Milbo); .

sg:: {C} glimp, smalle spleet licht.

g:: {C} [vinger]nagel.

saga:: {C} (alg) sage, saga; (ihb: Spok verhaal over heldhaftige edellieden en natuurwonderen met een moralistische inslag, zoals eeuwenlang mondeling is overgeleverd; vanaf 1700 zijn diverse schrijvers en geleerden begonnen deze verhalen op schrift te stellen, waarbij de oorspronkelijke teksten en inhoud niet zelden op persoonlijke wijze genterpreteerd en gekuist zijn, of met moralistische en verklarende passages verrijkt. In 1917 verscheen Ef Hupster Sagamip ("Het Grote Sagenboek") v Leffy Teecr, waarin hij getracht heeft om de sagen zo veel mogelijk te reconstrueren in hun oorspronkelijke orale, vorm).

sagag:: {S} reserve, noodvoorraad, noodrantsoen.

sagagpy:: {C} voorraadzolder.

Saga-plep:: {W} .

sgerre:: {E} (fig) [weg]kwijnen, wegsterven.

gg:: {G} (beek; gemeenten Ef Plkomer en Mena); .

gge-plep:: {W} .

gg-mirra:: {W} .

gg-wuma:: {G} (bos; gemeenten Ef Plkomer en Mena); .

Sagitarys:: {N} Boogschutter (sterrenbeeld).

sago:: {S} sago.

sgt:: {C} (paard met afgeschoren manen en staart; als paradepaard).

sail:: {C} zeil (vrnl v schip); ef gyfare ef ~s: aan de boemel gaan (cafs [gaan] bezoeken).

saile:: {U} zeilen.

saile-kmpos:: {C} zeilkamp.

saile-kmposer:: {C} zeilkamper (kind dat aan een zeilkamp meedoet).

sail-jagt:: {C} zeiljacht.

sailka:: {C} zeilboot (klein, meestal zonder kajuit).

Sailka:: {N} (jaarlijks vaarfestijn op 23 juli; tientallen plezierjachten varen dan vanaf hun winterligplaats in Hirdo over de Trendon naar Tosiy); .

Sailor's Inn:: {N} (bar bij het chique hotel Zee-briljentiy bij Tsjech); .

sail-sport:: {C} zeilsport.

sail-surfe:: {U} windsurfen.

sail-surfe-olg:: {C} windsurfplank; SS-olg.

Sail-terf::

 1. {W} .
 2. {N} (voormalig theater in Amahagge); .

saja:: {III} ja (pop variant v siy 2).

Saj:: {G} (riviertje van Hajega-gebergte naar de Tiress); .

Sajc:: {J}.

sjele:: {K; vdw= ske} storen (iemand in zijn werk ed).

sjele-p:: {I} nert ~: onverstoorbaar.

sjelos:: {C} stoornis; het storen (v iemand in zijn werk ed).

Sjen:: {J}.

Sjen Prfs-mirra:: {W} .

Sajst:: {F}.

sak:: {C} [bouw]keet.

sakdos:: {C; mv= ~z} (Erg) priester (vaak leider ve religieuze commune); kents.

sake:: {C} krop (v vogel).

ske:: {vdw} sjele.

sako:: {C} zak; ~s lef ...: een heleboel ...; ~s ur lps lef ...: ontzaglijk veel ... (sterker dan sakos lef ...); gress lelperre ~s lef smurf: ik heb geld zat; kirro lelperre ef ojelstos str fes ef ~: we hebben de bestelling nog niet binnen (ontvangen, in ons bezit).

sako-belp:: {C} buideldier.

sakoe:: {K} in de [broek]zak stoppen.

sakramentiy:: {C} sacrament.

Sal:: {G} (dorp; gemeente Ajertaliy).

ala:: {afk} ark-lacs.

Sa Lee:: {G} (dorp; gemeente Halepoai armt ef Kjoep) Sa.

Sa Lee-KA:: {N} (station; KA staat voor Kulano-arnkas).

Sa Lee-MG:: {N} (station).

Sa Lee-nrcus:: {N} (autoveer op de Kjoep); .

Sa Lee-PA:: {N} (station; PA staat voor Pegrefyte Arnkas).

salamndriy:: {C} salamander (L. Salamandra of Triturus).

salamiy:: {S} salami.

salbe:: {E} ~ beri: zich inspannen [om].

salbos:: {A} inspanning; ef scemre n ef ~: het kost inspanning.

Sal-eka::

 1. {G} (baai voor zuidkust v Neno bij Ajertaliy); .
 2. {N} (camping); .
 3. {N} (herberg; gemeente Tr); .

Salix-prc:: {W} .

slme:: {U} zingen, fluiten, kwinkeleren (vogels).

slmos:: {C} gefluit, gekwinkeleer (vogels).

slmslm:: |smslm| {C} (poe) gefluit, gekwinkeleer (vogels); (=red v slm[e]); slme.

alo:: {I} meestal.

Salomes:: {F}.

Salomon-ilesets:: {Gef/mv} Salomonseilanden.

Salomy:: {M} Salom.

salonn:: {C} salon, grote woonkamer.

salpjy:: {C} (alg) pos (L. Gymnocephalus cernua); (ihb) Firani-pos (L. Gymnocephalus Phirania).

slvader:: {IIef} Salvadoraans (bv).

Slvader:: {Gef} El Salvador.

Slvadera:: {Cef} Salvadoraanse vrouw.

Slvadery:: {Cef} Salvadoraan.

salve:: {K} (RK) verlossen.

salviy:: {S} salie (L. Salvia officinalis).

Salviy-fresta:: {G} (bos; gemeenten Tarina en Xemn); .

salvos:: {A} (RK) verlossing.

saly:: {C} (heraldisch teken: 2 verticale rode balken op witte achtergrond in vlag of wapen (bijv v Pegrevi, Lomky en Flp), of als versieringsornament op een wand of in de vorm v twee zuilen; naar het adellijke geslacht Saly Fahgge).

Saly Fahgge:: {F}.

sm:: {afk} smtof.

m::

 1. {VZ} (betrekking) zonder; do nert poirec ~ mimpits: zonder boeken kan hij niet leven; (m kan veelal vervangen worden door m, behalve in idiomatische uitdrukkingen).
 2. {VG} (negatieve toegeving) zonder dat; (evtl nert in bijzin) do crlpe gress, ~ [nert] tiffe gress: hij groet me zonder dat hij me kent.
 3. {DT} (negatieve toegeving) zonder dat; (evtl nert in bijzin) do ~ crlpe gress, [nert] tiffilme gress: hij groet me zonder dat hij me kent.

m:: {PXimpr} (geeft antoniem, absentie of ontkenning) on, loos; (bijv) fini/mfiniiy: grens/onbegrensd; rm/mrmiy: werk/werkloos; (samenstellingen met het px m worden in het algemeen als pegrevismen beschouwd; gebruik liever ne of net-; alleen de samenstellingen in de hieronder volgende lemma's zijn correct Spok); m-; m.

samaritaniy:: {C} samaritaan.

m:: {C} (spr voor mrmiy-mg).

mee:: m.

samen:: {I} zich goed gedragend.

Samen Vlemoetseerts:: {N} (afk= SV) "Zich goed gedragende Slachthuizen" (belangenvereniging voor duurzame slachterijen en slagers; in Tsjech); .

menvlpiy:: {I} onomwonden, onverbloemd.

amre:: {K} pachten.

amros:: {C} pacht.

amrputter:: {C} pachter.

mfgoiy:: {I} onsamenhangend.

mfiniiy:: {I} onbegrensd.

samm:: {C} (arch) welopgevoed volk; (nog terug te vinden in korsamm).

Samoa:: {G} Samoa.

amone:: {U} verkleumd zijn.

Samora:: {M}.

ampe::

 1. {K} (trans) ~ [helkara]: veranderen [in], wijzigen [in].
 2. {Upr} (intrans) veranderen; ef sen ~ frpj ef posio: het verandert van positie; prap ~ helkara: vervallen tot, verworden tot; ef husof sen ampa helkara eft qux: het kasteel is tot een rune vervallen.

ampiy:: {I} veranderd, gewijzigd.

ampos:: {C} verandering, wijziging.

Smparye:: {F}.

ampatt:: {I} veranderlijk.

ampattiy:: {A; mv=enk} veranderlijke (wiskunde).

mpes-seert:: {N} (voormalig paleis in Mollefin); .

ampiy:: {C} landkaartje (vlinder) (L. Araschnia levana).

mse:: {K} (arch) uitzonderen.

mspkiy:: {I} onbemiddeld.

msrte:: {K} uitsluiten; (speciale constructie) A ~ B: wel A, maar niet B; do affionnose ki ef leffys, mit ~ ef geffys: hij houdt [wel] van peren, maar niet van appels; stus lpittog jazy ef mirra, ~lira ef platform: je mag wel op straat fietsen, maar niet op de stoep; kult xny rm ~ mas: we werken vandaag wel, maar morgen niet; mittof sen ~: dat is uitgesloten.

smtof:: {Cef} (afk= st of sm) zaterdag.

Samuels:: {F}.

Samul:: {N} (bijbel) Samuel.

myjfiy:: {I; [mv=enk]} belangeloos, onbaatzuchtig.

mrmelde:: {C} werkloosheid.

mrmiy:: {I} werkloos.

mrmiy-Meeg:: {N} "Werklozen-Raad" (instantie die zich met arbeidsbemiddeling en uitkeringen bezighoudt; zetelt in elke rigtsrt; hoofdkantoor in Gret); .

mrmm:: {C} werkloze (persoon zonder werk).

n:: {C} steenslijmvis (L. Lipophrys pholis).

sana:: {C} sauna (zoals in Finland).

sanatorym:: {C} sanatorium; .

Sand:: {F}.

snder:: {C} snoekbaars (L. Stizostedion lucioperca).

Sandman:: {F}.

Sndryna:: {M}.

Sa Neemt:: {G} (dorp; gemeente Halest-Meen); Sa.

sanere:: |..je| {K} saneren.

saneros:: {C} sanering.

snga:: {C} klont, kluit.

San-Gascu:: {N} (kloosterrune; gemeente Gasky); .

sank:: {C} goudplevier (L. Pluvialis apricaria).

sank-plier:: {C} zilverplevier (L. Pluvialis squatarola).

ann:: {C} ketting.

ann::

 1. {F}.
 2. {J} Jean.
 3. {M} Jeanne.

ann-lirrotiy:: {W} .

ann-mirra:: {W} .

ann-weg:: {W} .

sanoprof:: {IIef} Zwitsers (bv).

Sanoprof::

 1. {G} Zwitserland.
 2. {N} (Bergparel-hotel in Crobela); .

Sanoprofa:: {Cef} Zwitserse vrouw.

Sanoprof-cucer:: {C} koekoeksklok.

Sanoprof-mirra:: {W} .

Sanoprofy:: {Cef} Zwitser.

Santarem:: {F}.

Sntberg:: {G} (dorp; gemeente Berezze).

Snts::

 1. {G} (dorp; gemeente Xejafiy).
 2. {N} (camping); .

Sntser:: {G} (rivier van Tjokky-gebergte naar de Cheetucj); .

Sntsiy-weg:: {W} .

sac:: {C} (dl= Berref) meid.

Sane:: |sne| {G} Sane (Franse rivier).

Sane-mirra:: |sne-| {W} .

Sane-weg:: |sne-| {W} .

SAP:: {afk} Soalistise Aquonda Party.

apiy:: {F}.

apiy-Lerdu-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Fjer); .

app:: {III} ef qugle ~ n rst tjg ...: iemand iets misdoen met ..., onrecht aandoen met ...; gress qugle ~ n do tjg latis: ik doe hem onrecht aan.

appe:: {K} (fig) huiveren voor, terugdeinzen voor.

appos:: {A} (fig) huivering.

AQUR:: {afk} eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy.

Sara:: {M}.

arcess:: {I} landelijk (van/in het gehele land).

arcess Hst-ratt ur Umyn-c:: {N} (afk= HU) "Landelijke Mijn- en Groeveraad" (overheidsinstantie die toezicht houdt op de mijnen en groeven; hoofdkantoor in Tanbr); .

srdenna:: {IIef} Sardijns, uit/van Sardini.

Srdenna:: {G} Sardini.

Sarefater:: {F}.

Sareff:: {F}.

Sre-seert:: {N} (Spok equivalent v Bauhaus, als instituut in Hoggebim opgericht in 1925, door de architect Peoll Uiresa-Haltea); .

Saresten:: {J} (Peg).

srf:: {C} stuk kaas.

sarga:: {C} (dl= Tigof/Lomky) lieveheersbeestje.

ark:: {C; mv= regelm. of (dl= Oost-Liftka/Brr) rke} land; ef rme fes ef ~: op het land/de akker werken.

ark:: {F}.

arkaleemos:: {N} (arkalmos, als Spok overheidsinstantie die toezicht houdt op particuliere bossen; in Trondom); .

arkalmos:: {C} ([elke instantie die belast is met het] beheer v bos/heide).

arkanase:: {K} verkavelen.

arkanasos:: {C} verkaveling.

arkanastiyn:: {C} kavel.

arkater:: {C} (boer in loondienst op een arkdomenn).

arkater:: {F}.

arkblufk:: {C} weiland.

ark-col:: {C} zuidoosten; helkara ~ (afk= h/c): in het zuidoosten, ten zuidoosten van; A melde rifo B helkara ~ = A melde rifo B h/c: A ligt ten zuidoosten van B; A h/c B: A ten zuidoosten van B.

arkdomenn:: {C} (landgoed in bezit v adellijk geslacht, ressorteert niet onder een gemeente of district, maar heeft eigen bestuur en wordt bewoond door arkaters; de eigenaar van een ~ wordt domenner genoemd); .

arkdomenn:: {N} (station).

arkdomenn-lacs:: {N} (afk= dl) "Landgoederenwet" (Spok wet, verving in 1920 de ark-lacs); .

arkdomenn-meeg:: {N} "Domeinraad" (overkoepelende raad die het reilen en zeilen van de arkdomenns in de gaten houdt; in Blort); .

arkdomenn-weg:: {W} .

arke:: {U} (lett) landen, aan land gaan; (fig) belanden, terechtkomen.

rke:: {mv} ark.

ark-envane:: {K} annexeren.

ark-envanos:: {A} annexatie.

arke-rigts:: {Cmv} landingsrechten.

ark-generala:: {C; mv= ~s} vrw vorm v ark-generalo.

ark-generalo:: {C} maarschalk, generaal (hoogste rang, alleen in oorlogstijd); .

ark-hor:: {C} [fesaquonda] ~: landnummer (telefoon).

arkiffos:: {C} ([instantie die belast is met het] beheer v waterwegen/bruggen/sluizen/dijken ed).

arkiffos:: {N} (arkiffos, als Spok overheidsinstantie, vgl Rijkswaterstaat; hoofdkantoor in Trendon); .

ark-interhor:: {C} landnummer (telefoon).

ark-lacs:: {N} (afk= ala) "Landswet" (Spok wet, in 1920 vervangen door de arkdomenn-lacs); .

ark-lirrotiy:: {W} .

ark-mrket:: (= ark-stovy) {C} (traditioneel Spok weekmarkt, zoals in veel plaatsen gehouden wordt (meestal op donderdag) en waarbij de boeren uit de omtrek hun waren verkopen en de dorpsraden vergaderen; er rijden die dag dikwijls speciale treinen en bussen, waarin ook de marktproducten meegenomen kunnen worden, vaak ook pluimvee en in treinen soms ook grotere dieren; het is op veel stations een heel gedoe met het laden en lossen vh vee, vaak te midden vd reizigers).

srko:: {C} grafzerk, grafsteen.

arkofiy:: {C} landschap.

arkofiy-frl:: {I} landschappelijk fraai; eft ~ weg: een landschappelijk fraaie weg.

arkofiy-kra:: {C} landschapskunst.

arkofiy-mirra:: {W} .

Srko-mirra:: {W} .

arkn:: {C} landgoed, groot particulier terrein (maar NIET met de status v arkdomenn).

arkontegg:: {C} (alg) landheer; (ihb) eigenaar ve arkdomenn.

arkontegg-wuma:: {G} (bos; gemeenten Blort en Ula); .

arkos::

 1. {Cef} landing; nexiy ~: noodlanding.
 2. {I} landelijk, van het platteland.

arko:: {C; rs= arkout} herder.

arko-crt:: {C} herderstasje (plant) (L. Capsella bursa-pastoris).

arkout:: {rs} arko.

ark pai Erget:: {N} (titel vh officile Spok volkslied); .

ark-pt:: {W} .

ark-plep:: {W} .

ark-ralaer:: {C} landgenoot.

ark-seert:: {N} "Landshuis" (sociteitsgebouw voor de domenners en informatiecentrum over de arkdomenns; in Amahagge); .

ark-stovy:: {C} ark-mrket.

ark-teatriy:: {N} (theater annex bioscoop in Amahagge); .

ark-tubs:: {C} plattelandsvrouw (vrouw v boer of landarbeider).

arkweg:: {C} hoofdweg (in Spok: 1 baan met 2 royale rijstroken, evtl vluchtstroken); .

arkweg:: {W} .

ark-weg:: {W} .

arkweg-na-Gras:: {W} .

arkweg-na-Ilderrt:: {W} .

ark-ozos:: {C} rijksbegroting.

rment:: {I} charmant.

rmuty:: {C} vlakte.

rmuty-gt:: {C} krulzuring (L. Rumex crispus).

srpyre:: {C} schorpioen.

Srpyre:: {N}

 1. Schorpioen (sterrenbeeld).
 2. (herberg in Qula); .

srpyre-zler:: {C} schorpioenvlieg (L. Panorpa communis).

Sruman:: {F}.

sas:: {SX.tw > zv; gnp= ~er; gnz= ~r; rs= sat} alle, hun en; (bijv) dur/dursas: drie/zij, hun drien, alledrie; Mariy co'ifche frsat (rs!): Mariy negeert [hun] alle vier; eup lelperre ke efantys, tur gress nert tiffe kesaser quankas: ze heeft acht kinderen, maar ik ken niet de namen van alle acht.

saser:: {gnp} sas.

Saso:: {G} (stad in Munt).

stare:: {K} bereiken met je hand, komen bij; do nert ~c ef zeft: hij kan niet bij de bel.

statt:: {I} bereikbaar; (fig) genaakbaar, toegankelijk.

ste:: {K} (alg) bereiken; (ihb) halen (v sprong/trein).

ste-tij:: {E} opraken.

st'kurre:: {I} nert ~: onbereikbaar.

stos:: {C} bereik.

stoser:: {C} (afk= s) (student die zijn kandidaatsexamen gehaald heeft).

sasr:: {gnz} sas.

sys:: {C} chassis.

sat::

 1. {C} (arch) bed, slaapplaats; ef zirde fes eft wvet ~: in goeden doen zijn; er warmpjes bij zitten; (sat is gebruikelijk als sx); sat; slapelsat.
 2. {I} hoger gelegen (geografisch).

sat::

 1. {SX > c} plek om te zitten/liggen; (bijv) feldre/feltsat: liggen/ligplaats; slape/slapelsat: slapen/bed; sat.
 2. {rs} sas.

st::

 1. {C} tuit.
 2. {S} pies, pis (vrnl v dieren); vgl siyt.

at:: {S} sprokkelhout.

Sat Dnne-weg:: {W} .

satelitiy:: {C} satelliet.

Satelitiy-weg:: {W} .

satente:: {U} klimmen; (= sat + vente).

satentos:: {C} klim.

Satiyr:: {N} (satirisch maandblad); .

Sa Tocs:: {N} (eenzaam gelegen pension op de Sa Tocs-pas); ; Sa.

Sa Tocs-kl:: {G} (bergpas in Crofly-gebergte; 880 m hoog); ; Sa.

Sa Tocs-kl-weg:: {W} .

atoliy:: {G} (stad in Ales).

ator:: {F}.

sts:: {C} gebruis, gedruis.

stse:: {U} bruisen.

Sat Sparot-kryos-plep:: {W} .

Saturnes:: {N}

 1. Saturnus (planeet).
 2. (cd-label voor popmuziek); NEK; .

Saturnes-mirra:: {W} .

Saturnes-plep:: {W} .

satur:: {S} bonenkruid (L. Satureja hortensis).

Saudi-Arabyja:: {G} Saudi-Arabi; Arabyja (enz).

Savne:: {G} (dorp; gemeente Hirdo).

svriy:: {I; [mv=enk]} zindelijk; schoon, netjes.

Sxa:: |ks| {Cef} Saksische vrouw.

sxiy:: |ks| {IIef; mv=enk} Saksisch (bv).

Sxiy:: |ks| {G} Saksen (in Zuid-Duitsland).

Sxiy-soza:: |ks| {C} Saksische leverworst.

Sxo:: |ks| {Cef} Saks.

aze:: {U} ~ [tsazi]: verbaasd zijn [over].

azegmios:: {C} toespeling; eft ~ tygtja: een toespeling op.

azeludi:: {I} verbazingwekkend.

aziy:: {I} opzienbarend.

azos:: {A} verbazing, opzien; ef qugle ef ~: opzien baren; furt kost har ef tork clerr ~: tot mijn niet geringe verbazing.

SB:: {afk} Spooksoliy Benc.

S-bar:: {C} seksclub; S.

SBC:: {afk} smeltos blmerre-clup.

SBC Trendon:: {N} (voetbalclub in Trendon); .

SBHK:: {afk} Spooksoliy Bnt furt Hfruos n Kolestiy.

SBQ:: {afk} Spooksoliy Blmerre-ququl.

sc.:: {afk} scf.

scf:: {C} (afk= sc.) (Spok inhoudsmaat: 1 scf = 1sc. = 1,9647 liter); .

Scala:: {N} (bar in Hirdo, populair bij ouder gay publiek); .

scalpiy:: {C} kalfsoester (rond stukje kalfsvlees).

S-cre:: (= seksuela cre) {Cmv} seks; car; seksuela; S.

scare:: {K} neerkrabbelen.

sce:: {U} krassen (met pen of scherp voorwerp).

scos:: {C} gekras.

Sct-canaz-mirra:: {W} .

scegge:: {E} praten met schelle stem.

sceggos:: {C} [gepraat met] schelle stem.

Scelt:: {G} Schelde.

Scelt-mirra:: {W} .

Scelt-weg:: {W} .

scemm:: {gst} scemre.

scemre::

 1. {E; gst= scemm} ~ [n/piti]: schreeuwen [tegen].
 2. {U; gst= scemm} ~ n (n is vz): (fig) kosten, vergen; ef ~ n ef salbos: het kost inspanning.

scemros:: {C} geschreeuw.

scerm:: {C} schreeuw, roep.

scermvust:: {C} opstand (politiek).

Scheidl:: {F} (Dui).

Schenkendorff:: von Schenkendorff.

schiqu:: |siqu| {C} (bepaald soort hert: schouderhoogte ca 1 m, korte staart, lichtbruine vlekken, kort gewei, donkerbruin tot zwarte spiegel); (L. Cervus spocanicus); (sprkw) miskofas cradef ~s melde lo liyt: bij nacht zijn alle katten grauw.

Schiqufartiy:: |siqufartiy| {F}.

Schlimm:: {F} (Dui).

Schmittschel:: {F} (Dui).

Schneider:: {F} (Dui).

Schller:: {F} (Dui).

Schtz:: {F} (Dui).

science-fiction:: |Eng.| {S} sciencefiction.

scl:: {C} schedel; ef cye rster gl ~: iemand bij de neus nemen, in de maling nemen; ef ziyne flj kaf rster ~: iemand opzadelen met iets.

scl-zrer:: {C} aaskever (L. Necrodes littoralis).

scma:: {I} dof, niet glanzend.

scma-helk:: {C} matkop (vogel) (L. Parus montanus).

scoot:: |skowot| {C} scout (= padvinder).

scooter:: |squter| {C} scooter.

scrpjen:: {C} schorpioen.

Scorpj:: {N} Schorpioen (sterrenbeeld).

scorta:: {C} escorte; lf ~: onder escorte.

SCR:: {afk} Spooksoliy Criabl-Roefto.

Scr.:: {afk} Sacrifiser.

scrl:: {I} warm; gress melde ~: ik heb het warm.

scrle:: {U} warm zijn.

scrlmit:: {C} broeikastje (klein: voor in de tuin).

scrlos:: {C} warmte.

scri:: {C} gil.

scrift:: {C; mv= scriyfte} formulier.

scriftafiy:: {C} invulformulier.

scrifte:: {K} invullen.

scriftos:: {C} invulling.

scriyfte:: {mv} scrift.

scrfkt:: |..ft| {C} [schrijf]papier (meestal ook beschreven).

scrfkt-misan:: |..ft-| {C} kantoorboekhandel.

SCS:: {afk} Spooksoliy Clturela Sentrym.

SCTR:: {afk} Spocanian Container Transport by Rail.

scvre:: {K} (lett) toejuichen.

scvros:: {C} toejuiching, ovatie.

scvs:: {C} klep, afsluiter, kraan.

scvze::

 1. {K} afsluiten, dichtdoen, dichtdraaien (v kraan ed).
 2. {U} scharrelen, klussen (karweitjes opknappen).

scvzos:: {C} gescharrel; het klussen, opknappen van karweitjes.

SD:: {afk} (= spesifiyc draks).

dl:: {afk} arkdomenn-lacs.

SEA:: {afk} Spokana Esperantista Asocio.

Sealey TC:: {N} (horeca-keten die vele wegrestaurants en motels in Spok exploiteert); .

SEA Seaways:: {N} (rederij in Husta); .

Sebl:: {N} (RK heilige); ~ex ef ardekir: gewone agrimonie (L. Agrimonia eupatoria) (genoemd naar het Sinto-Sebl-klooster bij Br).

Sebl-ark:: {G} (eilandje in de Plst); .

Sebl-wuma:: {G} (bos; gemeenten Kjefa en rbas); .

Sebsten:: {J} Sebastiaan.

Sebsten-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Sinto-Alycro); .

Sebsten-pola:: {W} .

Sebsten-seert:: {N} (toren; gemeente Krnien); .

eb:: {G} (dorp; gemeente Pors-eb).

sebra:: {C} zebra (mnl/ntr) (L. Equus zebra).

sebra-aerrf:: |-we..| {C} mnl zebra; zebrahengst.

sebra-zlef:: {C} vrw zebra; zebramerrie.

SEC:: {afk} Spooksoliy Ekonomiy Cmpano.

secater:: {C} luitenant (aanspreektitel, verbastering v srtencater); .

secatra:: {C; mv= ~s} vrw luitenant (aanspreektitel); secater.

ecc:: {C} cheque.

sechell:: {IIef} Seychels (bv).

Sechell:: {G} de Seychellen.

Sechella:: {Cef} Seychelse vrouw.

Sechello:: {Cef} Seycheller (bewoner).

secoja:: {C} Californische sequoia (L. Sequoia sempervirens).

sect:: (= sekt) {S} (droge witte of rode wijn uit Tigof of Oost-Lomky); (sprkw) kost ~ ur kost bre melde fesrt ef viltiy ki: mijn wijn en mijn stamppot zijn thuis de jouwe (= jij bent bij mij als gast van harte welkom); (sprkw) quista ~ mennirre nert ef blt: goede wijn behoeft geen krans.

sectfol:: (= sektfol) {C} wijnhandel; wijnhandelaar.

sect-kliqu:: (= sekt-kliqu) {C} glas sect.

Sect mip Vls:: {N} (zoetige witte wijn uit West-Lomky).

sectram:: (= sektram) {C} wijnkaart (in restaurant).

sect-toylmos:: (= sekt-toylmos) {C} wijngilde (vereniging v wijnproevers die ook gastronomische en culturele avonden organiseert; vrnl in de wijnbouwgebieden v Tigof en Lomky).

Sect-toylmos:: sect-toylmos.

Sect-toylmos-fenta:: (C) Wijngildefeest (feest na de druivenoogst, in veel wijngebieden gehouden); .

sect-ylm-grup:: (= sekt-ylm-grup) {C} wijngilde (soort vakbond voor wijnbouwers).

sect-zner:: (= sekt-zner) {C} (pop) oplichter.

seder:: {C} (alg) ceder (L. Cedrus).

sedym:: {C} littit ~: hemelsleutel (plant) (L. Sedum telephium).

See::

 1. {F}.
 2. {G} (dorp; gemeente Fonist).

eeb:: {N}

 1. (camping); .
 2. (hippodroom bij Garos); .

eeb-fonis:: {G} (inham waaromheen de stad Garos is gebouwd); .

eeb-fonis-lirrotiy:: {W} .

eeb-fonis-plep:: {W} .

eeb-kah:: {W} .

eeb-kaj:: {W} .

eeb-treno:: {N} (miniatuurspoorlijn op Garos); .

eeci:: {F}.

Seefahrt:: {N} (bar en restaurant bij het hotel Zverosta; gemeente Tosiy); .

eefAqu:: {afk} eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy.

See Nature:: {N} (overkoepelende organisatie voor natuurbehoud, in Hirdo); .

eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy:: {N} (afk= eefAqu (tot 1998) en AQUR (vanaf 1998)) "Inspectie voor de Luchtvaartveiligheid" (in Hirdo); .

eentriyos furt Njebopiy-poalsta:: {N} (afk= NP) "Inspectie voor Scheepvaartaangelegenheden" (hoofdkantoor in Br); .

eentriyos furt rm-stnts:: {N} (afk= S) "Inspectie voor Arbeidsomstandigheden" (in Blort); .

eerf:: {F}.

Seert:: {F}.

Seert furt Jo-nios:: {N} (afk= SJoN) "Tehuis voor Jongerenherstel" (opvoedingsgesticht bij Flento); .

Seertgvrcos:: {G} (dorp; gemeente Flem).

Seert rifo Kester-dunje:: {N} (paleis; gemeente Manes-Half); .

Seerts::

 1. {G} (stad in Tjemp).
 2. {W} (buurtschap); .

Seert-vender:: {W} .

Seertzeekoles:: |siyttsiykols| {G} (stad in Jelafo).

See-Seert:: {N} (boerderij; gemeente Fonist); .

Seeteffe:: {F/J}.

See-terf:: {W} .

See-weg:: {W} .

sef:: {S} [vruchten]sap.

sf:: {C} brandkast, safe.

sefa::

 1. {C} glas [vruchten]sap.
 2. {III} heden, tegenwoordig.

efcare:: {K} verschuiven, opschuiven.

efcare-tij:: {K} wegschuiven.

efcaros:: {C} verschuiving, het ver-/opschuiven.

efce::

 1. {K; vdw= efto} schuiven (trans); eup ~ ef lafron: ze zit te weven (aan een weefgetouw).
 2. {Upr; vdw= efto} schuiven (intrans); ef epes sena ~ lango ef avyro: de wolken trekken langs de hemel.
 3. {U; vdw= regelm.} kruien (v ijs).

efcer:: {C} schuiver (gereedschap: sneeuwschuiver ed).

efcerat:: {C} schuifdeur; (= efce + erat).

efclos:: {C; mv= ~z} schuifdeksel.

efcos:: {C} (alg) geschuif, het schuiven; (ihb) het kruien (v ijs).

efetiy:: {I} onrustig.

efet:: {C} onrust.

sefiy:: {I} sappig (fruit).

sefiyta:: {S} sappigheid (fruit).

Seflony:: {M}.

Seftc:: {F}.

eftaliy:: {G} (stad in Ales).

efto:: {vdw} efce.

seg:: {C} [dicht]regel.

egare:: {K} (fig) bekoelen, verkoelen.

ege::

 1. {K} [af]koelen.
 2. {I} koel.

egelot:: {C} koelcel.

egenolac TC:: {N} (bedrijf voor koeltransporten in Amahagge); .

ege-srt:: {C} koelhuis.

sgg:: {C} waarmerk, merkteken, zegel.

sggare:: {K} verzegelen.

sgge:: {K} bezegelen, zegelen.

sgge-rigt:: {C} zegelrecht.

sggiy:: {I} gezegeld.

sggos:: {C} zegel[afdruk].

segment:: {C} segment.

egoffon:: {I} koelbloedig.

egos-kanol:: {G} (koelwaterkanaal; gemeente Korif); .

Segt:: {F}.

Segta-Fahille:: {G} (dorp; gemeente Glave).

egtiyn:: {C} koelheid, koelte.

sei:: {N} (internetprovider); .

Seip:: {F}.

sejis:: {C} schotel, groot bord.

ek:: {C} schaak[spel].

Sekkekibs:: {G} (dorp; gemeente Jentu).

sekk:: {TW} eenentwintig (wordt niet in samenstellingen gebruikt); erg.

ekmerr:: {C} schaker, schaakspeler.

ekmerre:: {U} schaken, schaak spelen.

ekmerre-lirrotiy:: {W} .

ekmerre-plep:: {W} .

ekmert:: {C} schaakspel.

Sekmtot:: |M| {G} (dorp; gemeente Ent-ef-Grt).

eknregt:: |ekregt| {C} schaakbord.

skt:: {C} (alg) knobbel; (fig) snotneus, snotjongen.

sktiy:: {I} onbeschaafd (spreken); bot, hufterig (gedrag).

sekretart:: {C} secretariaat.

sekretarr:: {C} secretaris.

seks:: (= sex |ks|) {C} geslacht, sekse.

seksa:: (= sexa |ks|) {I} geslachtelijk.

ek-olg:: {C} schaakbord.

seksuela:: (= sexuela |ks|) {I} seksueel.

seksuoliy:: {C} seksuologie.

ekse:: {K} (alg) ontzenuwen; (his) vogelvrij verklaren; (fig) verzwakken; (Erg: iemand net zo lang dwarszitten of pesten tot hij sterft, ziek wordt of zelfmoord pleegt).

eksos::

 1. {C} (Erg: het pesten v iemand tot hij sterft, ziek wordt of zelfmoord pleegt).
 2. {A} (alg) ontzenuwing; (his) vogelvrijverklaring.

sekt:: {S} sect.

sektfol:: {C} sectfol.

sekt-kliqu:: {C} sect-kliqu.

sektram:: {C} sectram.

sekt-toylmos:: {C} sect-toylmos.

Sekt-toylmos:: sect-toylmos.

sekt-ylm-grup:: {C} sect-ylm-grup.

sekt-zner:: {C} sect-zner.

sekte:: {C} sekte; vgl ququl.

Sekte-lacs:: {N} "Sektewet" (populaire benaming, eerst voor de Ququl-lacs, sinds 1991 voor de Lacs furt ef Mannos rifo Sekte-fyralsta).

sekter:: {C} sector.

ektiyn:: {C} schaakstuk.

sel::

 1. {C} cel.
 2. {Sef} zout (zn).
 3. {I} zout (bv), zilt; ~ knurfel: zout water; ef ~ wik: het zilte nat (de zee).

Sela-mirra:: {W} .

selare:: {U} verzilten.

selaros:: {C} verzilting.

seldarr:: {C; mv=enk} (afk= srr) seconde (tijdsduur); gress quo lf rn ~: ik heb zesendertig seconden gewacht; ja ~s: van seconde tot seconde; voortdurend.

selde:: {C} seconde (aanduiding v tijd of graad); ef melde fr zurt, ke mits ur tesen ~s: het is acht minuten en twaalf seconden over vier; grat.

selde-pra:: {C} secondewijzer.

sele:: {K} [in]zouten.

seler:: {I} brak; zoutachtig.

sel-gert:: {C} cipier, gevangenisbewaarder.

selibt:: {C} celibaat.

sel-knurfel:: {S} pekel.

sel-kolinixog:: {C} zee-venkel (L. Crithmum maritimum).

sel-krutt:: {C/S} loogkruid (L. Salsola kali).

sellot:: {C} zoutvaatje.

Sell-toopp:: {G} (droogvallende plaat; gemeente Manes-Laer); .

sel-lyelira:: {I} zoutminnend.

selm:: {ZV; enk; rs= ~e}

 1. wat dan ook, van alles en nog wat; do merfe ~: hij liegt van alles en nog wat; hij liegt alles aan elkaar; ~ hftere kusami: er gebeurt hier van alles [en nog wat]; tu zjoffog ~, tre gress hozve tu liyche: je kan van alles [en nog wat] beweren, maar ik geloof je toch niet;
 2. (bepalingaankondigend) alles wat; (als selm = zinskern: 3pv of stus in bijzin) ~ melde obo, do paine ef: alles wat verkeerd is, doet hij; hij doet alles wat verkeerd is; ~ hftere, gress nert wkorare ef: het kan me niet schelen wat er ook gebeurt; (als selm = GEEN zinskern: bt in bijzin) gress tiffe ~, gress reppe t: alles wat ik weet, dat zeg ik; ik zeg alles wat ik weet.

selme:: {rs} selm.

seln:: {IIef} Ceylonees (bv); Seln.

Seln:: {G} Ceylon; Srilanka (enz).

Selna:: {Cef} vrouw uit Ceylon; Seln.

Selny:: {Cef} man uit Ceylon; Seln.

selplt:: {C/S} zeekraal (plant, ook als groente) (L. Salicornia europaea).

sel-roza:: {C} melkkruid (L. Glaux maritima).

Selrum:: {N} "Zoutmonster" (wezen waarin de bewoners vd Moens-eilanden geloven); rum; ; (DOM 80-81).

Selrum-mirra:: {W} .

Selrum pelira Selrum:: {N} (titel verhaal); .

Sels:: {J}.

sel-st:: {S} zeebies (L. Scirpus maritimus).

elt:: {J}.

selte:: {U} zweten.

elter:: {C} blokhut.

elter-pt:: {W} .

seltos:: {S} zweet.

sel-umyn:: {C} zoutmijn.

sem:: {BT; gnz= ~r; rs= ~me; enk-abstr/semc} die, dat; ef stros, ~ melde rtjulltt: de ondermijning die onvermijdelijk is; ef rviy, gress nert unere ~r hc: de opmerking waarvan ik het nut (welks nut) niet begrijp.

Sem:: {J} Simon.

em:: {S} jam, marmelade.

m:: {I} (arch); om.

Semantic components:: {N} (tijdschriftartikel); .

semantise:: {I} semantisch.

me:: {U} (arch); ome.

sement:: {S} cement.

sementa:: {I} cementen, van cement gemaakt.

seminarym:: {C} middelbare school (vgl atheneum).

Seminarym:: {N} (seminarym, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

semme:: {rs} sem.

emp:: {SC} gastvrijheid.

emp:: {G} (stad in Ziyp).

empiy:: {I} gastvrij.

empoeg Fisa-clup:: {N} (afk= FC) "Visclub van emp" (stichting voor het behoud v bedreigde vissoorten; in emp); .

semr:: {gnz} sem.

sen::

 1. {C} brits (slaapbank).
 2. {WN; rs= ~ne; 1enk; 2enk; 3enk-concr/stoff} (staat vr alle determinanten en nert) (bijv) do ~ nert di ma luktu, ef hindepip tirdusilme: hij zal zich niet wassen, omdat de geiser kapot is; (kan bij toekomende inversie ook chter het predicaat gezet worden) (bijv) sen lukte do = lukte sen do: hij zal zich wassen;
  1. (wederkerend) me, je, zich; gress ~ lukte: ik was me; gress ~ kette ef mimpit: ik geef het boek aan mezelf; tu ~ nert lukte: jij wast je niet; do ~ vone ef: hij is het ermee eens; ef srt ~ wfersence kusamat ef fabriyk: het huis bevindt zich naast de fabriek; do ~ ote/do ~ne (rs!) ote: hij schiet [op] zichzelf/hij schiet zichzelf dood; ef groller ~ trnsformere: de heks verandert zichzelf; ef groller ~ trnsformere n eft fors: de heks verandert zichzelf in een kikker;
  2. (wederkerend v echo) ef groller ~ trnsformere ef 'jan: de heks verandert de jongen in haarzelf (= de jongen krijgt de gedaante vd heks);
  3. (passief) ef vildul ~ axe: de boom wordt omgehakt; kult oto ~ efere beri kelde: onze auto is er om gebruikt te worden; we hebben nu eenmaal een auto om te gebruiken; dena oto ~ slitare na eft cn ziym s eft k: deze auto wordt d.m.v. een knop gestart i.p.v. d.m.v. een sleuteltje; ef avyro ~ caribe tjg stars: de hemel is/wordt met sterren bedekt;
  4. (tdw) ef ~ luktelira efanty: het zichzelf wassende kind; het kind dat zich[zelf] wast; (tdw met passieve interpretatie indien inanimaat) ef ~ trempelira mimpit: het boek dat gelezen wordt.

sena:: {WN; rs= ~e; 1mv; 2mv; 3mv-concr/stoff} ons, je, zich; kirro ~ lukte: wij wassen ons; kirro ~ siytinte: we mopperen op onszelf; tu ~ nert lukte: jullie wassen je niet; ps ~ re: zij scheren zich; ef srts ~ wfersence kusamat ef fabriyk: de huizen bevinden zich naast de fabriek; ps ~e (rs!) oto: ze hebben zichzelf doodgeschoten; (passief) pert nonsenses ~ rafane kusami: er wordt hier veel onzin verteld; (reciprook) kirro ~ turrare: we tutoyeren elkaar; ps ~ mto kv: ze hebben elkaar nooit ontmoet; sen 2.

senae:: {rs} sena.

senatiy:: {C} senaat.

Senatiy:: {N} Senaat, Eerste Kamer, Hogerhuis (of equivalent in andere landen; bestaat in Spok niet).

sence:: {K} innemen, in beslag nemen (v ruimte).

senegall:: {IIef} Senegalees (bv).

Senegall:: {G} Senegal.

Senegalla:: {Cef} Senegalese vrouw.

Senegallo:: {Cef} Senegalees (bewoner).

sener:: {BZ} (met [deel van] de zinskern als antecedent); gress trempe ~ mimpit: ik lees mijn boek; eup trempe ~ mimpit: zij leest haar [eigen] boek; Jn ur Elsa ichize ~ waler: Jn en Elsa kussen hun [eigen] zoon; eup luktelije pai ~ sientur: zij wordt door haar moeder gewassen; Mx ur ~ frint mirre nt ef wuma: Mx en zijn vriend wandelen in het bos; gress tinde fesrt, janof ~ sientur kinure: ik blijf thuis omdat mijn moeder ziek is.

seners:: {BZ} (arch; met [deel van] meervoudige zinskern als antecedent): ps ichize ~ sto: zij kussen hun [eigen] dochter; (seners wordt tegenwoordig nog wel gebruikt in combinatie met tu of grs in de betekenis v "jullie" of"u" (meer dan 1)); (vgl) tu ichize seners sto: jullie kussen je dochter; tu ichize sener sto: jij kust je dochter; ntfort grs quarderelije pai seners tx-inspekterr: binnenkort wordt u (mv!) door uw belastinginspecteur bezocht (mededeling aan meer dan 1 persoon).

seniy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v sener); gress trempe sener mimpit ur tu paine ef ~: ik lees mijn boek en jij het jouwe; do larde sener trma, tur kirro zolle ef ~: hij eet zijn gebakje op, maar wij bewaren het onze; do miype ef ~: hij denkt er het zijne van.

senje:: {U; gst= sent} zaniken, zeuren.

senjos:: {C} gezanik, gezeur.

enk:: {F}.

Senn:: {G} Seine.

senne:: {rs} sen 2.

Senn-mirra:: {W} .

Senn-weg:: {W} .

sen-reppelira:: {III} uiteraard.

sensao:: {SC} sensatie, gewaarwording.

senser:: {C} sensor.

sensiy:: {Cef; mv=enk} (arch; nominalisatie v seners; tegenwoordig alleen nog in:) kirro/ps miype ef ~: wij denken er het onze van/zij denken er het hunne van; seners; seniy.

sensurer:: {C} censor.

sensuriy:: {C} censuur.

Sensuriy-Meeg:: {N} "Censuur-Raad" (ziet toe op de handhaving v censuurwetten; in Blumarr); .

sent::

 1. {C} cent (munteenheid).
 2. {gst} senje.

snta:: {C} onwil.

senteno:: {C} (taalk) zin.

sentesimalo:: {I} centesimaal, honderddelig.

senti:: {PX} centi; deka.

sentigrma:: {C} (afk= sg) centigram.

sentilitriy:: {C} (afk= sl) centiliter.

sentime:: (= sentymm) {C} centime (munteenheid).

sentimentalitiy:: {SC} sentimentaliteit.

sentimeter:: {C} (afk= sm) centimeter.

sntiy:: {I} onwillig.

entf:: {C} begeleiding.

sentra:: {C} middelpunt (meetkundig).

sentrala:: {I} centraal.

Sentrala-afriy-republic:: {G} Centraal-Afrikaanse-Republiek.

Sentrala Krediytram:: {N} "Centraal Kredietregister" (hier wordt de registratie v alle schulden, leningen, hypotheken, nog niet voldane belastingen en boetes ed gedaan; in Tunbas); .

Sentrala Krodurs:: {N} "Centrale Bakkerij" (grootste brood- en banketfabriek in Spok, te Amahagge); .

Sentrala Kfs-buro:: {N} "Centraal Verkeersbureau" (vgl Rijksdienst voor het Wegverkeer; verzorgt de rijbewijzen voor bepaalde groepen en is verantwoordelijk voor de heffing v motorrijtuigenbelasting; in Hirdo); .

Sentrala Mirra:: {W} .

Sentrala Poirest-ofiss:: {N} (afk= SPO) "Centraal Levensmiddelenbureau" (vgl Keuringsdienst van Waren (Voedsel en Waren Autoriteit); in Amahagge); .

Sentrala Publiyc rnteram:: {N} (afk= SP) "Centraal Openbaar Bevolkingsregister" (registratie v alle personen met de Spok nationaliteit; in Blort); .

Sentrala Spooksoliy Strle Systemm:: {N} (afk= 4S of Fr-S) "Centraal Spokanisch Zendsysteem" (instantie die het zenderpark beheert; in Hildi); .

sentraliy:: {C} centrale (elektriciteit ed).

Sentraliy-weg:: {W} .

sentra-tij-crf:: {C} middelpuntvliedende kracht.

sentrifga:: {C} centrifuge.

sentrifgere:: |..je| {K} centrifugeren (alg, behalve wasgoed).

ntriy:: {C} opzicht, toezicht.

ntriye:: {K} toezicht houden op; inspecteren.

ntriyos:: {A} inspectie.

sentru:: {PX} centraal, midden-, middelste (meestal geografisch); sentrala.

Sentrukah:: {W} .

Sentrukents:: {G} (Erg commune; gemeente Quober); .

sentrukjupt:: {C} centrale verwarming.

Sentrulirrotiy:: {W} .

sentrym:: {C} centrum.

Sentrym furt Internet-tegnoliy:: {N} (afk= SIT) "Centrum voor Internettechnologie" (onderzoek- en ontwikkelingsinstituut in Ies); .

Sentrym-mirra:: {W} .

sentymm:: {C} sentime.

seniy:: {I; [mv=enk]} (alg) moedig; (fig) gedurfd, gewaagd.

sep::

 1. {C} stuk zeep.
 2. {S} zeep.
 3. {afk} septembry.

sep-brst:: {C} scheerkwast.

sep-bm:: {S} zeepsop.

sepe:: {K} inzepen.

ephille:: {G} (dorp; gemeente Hafonis).

sepja:: {C} zeekat (L. Sepia officinalis).

sep-krutt:: {C} zeepkruid (L. Saponaria officinalis); (gebruikelijker is de naam lukte-krutt).

Seplolo-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Tjokkyt); .

sep-missis:: {C; mv= ~a} zeepzwam (L. Tricholoma saponaceum).

sep-missisa:: {mv} sep-missis.

septembry:: {Cef} (afk= sp of sep) september.

sequ:: {C} (willekeurige toeristenorganisatie); ANWB melde eft ~ fes Nelandes: de ANWB is een [met de SEQU te vergelijken] toeristenorganisatie in Nederland; SEQU.

SEQU:: {afk} Spooksoliy Entrafer Ququl.

squrt:: {Iid} eerlijk||oneerlijk; eft ~ merater lef tuffes eits: een eerlijke man; eup melde eft ~ flyddere: zij is eerlijk; eft ~ 'jan lef eft wornut: een oneerlijke jongen; do melde l[w]ornutor ~: hij is oneerlijk; eup melde eft ~ snerf: zij is oneerlijk (een vlinder (flyddere) is het Spok symbool voor eerlijkheid; een tor (snerf) voor oneerlijkheid).

erbn:: {G} (stad in Bloi); (DOM 142).

erbn-mirra:: {W} .

sere:: {U} murmelen.

Sereg:: {J}.

seremoniy:: {C} ceremonie.

seremoniyer:: {C} ceremoniemeester.

srett:: {C} uitspanning (met stallen).

srette:: {K} huisvesten.

srettos:: {C} huisvesting, onderdak.

erft:: {I} ingetogen, stemmig.

erftiy:: {A; mv=enk} ingetogenheid.

erg:: {C}

 1. doffer, duif (mnl);
 2. hangslot.

serio:: {I} serieus.

seriy:: {C} aaneenschakeling.

erleon:: {IIef} Sierraleoons (bv).

erleon:: {G} Sierra Leone.

erleona:: {Cef} Sierraleoonse vrouw.

erleony:: {Cef} Sierraleoner.

erm:: {J}.

sermen:: {C} (dl= Centraal-Liftka) afgrond, ravijn.

seros:: {C} gemurmel.

serr:: {C} vader van een zoon.

sers:: {TW} zes.

sersa:: {TW} zestig (rekenkundig).

serent:: {C} sergeant (luchtmacht); korporaal 1e klasse (landmacht); rtef ~: sergeant, wachtmeester (landmacht); .

serent-majora:: {C; mv= ~s} vrw vorm v serent-majoriy.

serent-majoriy:: {C} adjudant-onderofficier (land- en luchtmacht); .

Sersteem-mirra:: {W} .

Serstef Kveer-weg:: {W} .

serstel:: {C} (arch) halfjaar; zes maanden; (= sers + hertel).

serster:: {C} krolse kater.

serstiy:: {I; [mv=enk]} serstriy.

serstriy:: {I; [mv=enk]} krols (kat).

srt:: {C} huis; ef jmpre ~: het [ouderlijk] huis verlaten (met de bedoeling niet meer terug te keren); ef melde tar ef ~: dat is dicht bij huis (fig: vertrouwd, in de buurt, direct betrokken ed); ~ ur flecs: huis en haard; ef wencate ef ~: thuisblijven; (sprkw) fes kost ~ nf rts clrseg-merrers: ("als je ruzie of moeilijkheden wilt maken doe je dat maar bij jezelf thuis, niet bij mij"; deze uitspraak wordt toegeschreven aan koningin Lindokiy Zabert, die in 1874 kwaad was op de Ieren (= rts clrseg-merrers: de "valse harpspelers") omdat zij v mening was dat de boerenopstand op Liftka door de Ieren aangewakkerd was); (sprkw) eft ~ m zillepip melde lo eft mn m nurp: (dit refereert aan een onafgebouwd/gebrekkig huis en onthoofding als doodstraf: als je huis niet geheel in orde/afgebouwd is, is je leven ook niets waard. Vanuit een positieve focus is dit min of meer equivalent aan het Engelse: my home is my castle).

srt:: {SX.wst > c} tehuis (in samenstellingen); (bijv) otsrt: verpleegtehuis; fansrt: opvangtehuis.

srtane:: {I} huiselijk.

srtanolac:: {C} verhuiswagen/-auto.

srtar:: {I} verhuisd.

srtare:: {U} verhuizen; ef ~ rifonn ef tumt helkara ef srt: verhuizen van het platteland naar de stad.

srtaros:: {C} verhuizing.

srtater:: {C} huiseigenaar (iemand die eigenaar is vh huis waarin hij woont).

srt-azalje:: {C} kamerazalea (L. Rhododendron simsii, of Azalea indica).

srtbelp:: {C} huisdier.

srt-dreuts:: {Cmv} huishoudelijke apparatuur.

serte:: {K} bepalen.

serten:: {I} bepaald, zeker, beslist; ~ siy: jazeker; ~ ngiys: zeker weten! (pop uitroep: ik weet 't zeker); fes pip ~ (afk= f.p.s.): hieronder, hiermee, wat betreft het zojuist besprokene.

sertene:: {U} ~ [kura flj]: zeker zijn [van iets].

srter:: {I} herbergzaam.

srt-farr:: {C} huishoudbeurs.

srt-hakf:: {C} hypotheek (huis als onderpand).

srtiy:: {I} van het huis, huis- (eigengemaakt, eigen specialiteit); ~ wein: huiswijn, wijn van het huis.

srtiynstes:: {S} huisraad, [in]boedel.

srtkanas:: {C} (dl= Zuid-Liftka) woongedeelte, woonhuis (v boerderij).

srtmit:: {C} huiskamer, woonkamer.

srtmul:: {C} inboedel.

srt-nes-rt:: {C} huisspitsmuis (L. Crocidura russula).

srtob:: {C} hoveling.

srtoere:: {I} onherbergzaam.

srtos:: {C} tehuis.

srt-rt:: {C} huismuis (L. Mus musculus).

srt-spkln:: {C} huisbaas, huiseigenaar, eigenaar van huizen (iemand die huizen bezit om te verhuren).

srtsrt:: {I} dagelijks, heel gewoon, huis-tuin-en-keuken.

sru:: {C} stamper (v bloem).

Servas Korda:: {N} (RK kerk in Amahagge); .

Servas-lirrotiy:: {W} .

servisiy:: {C} service.

servyja:: {IIef} Servisch (bv).

Servyja:: {G} Servi.

Servyjana:: {Cef} Servische vrouw.

Servyjany:: {Cef} Servir.

erwan:: {F}.

ses:: {C} meer (zn).

Ses:: {F}.

SES:: {afk} Spooksoliy Efantoiy-seert-ququl.

es:: (= jazz) {S} jazz[muziek].

Sesater:: {F}.

Ses-brtee:: {N} (camping); .

Ses-grg:: {W} .

Sesilja:: {M} Cecilia.

Sesilja-korda:: {N} (RK kerk in Alas (Flp)); .

ssiy:: {I; [mv=enk]} stoer.

ssiy-c:: {C} zomereik (L. Quercus robur).

Ses-klarbr-weg:: {W} .

Ses-krum:: {W} .

ses-limaciy:: {C} grote poelslak (L. Lymnaea stagnalis).

Ses-lirrotiy:: {W} .

Ses-mirra:: {W} .

Ses-nes::

 1. {W} (buurtschap); .
 2. {N} (uitspanning; gemeente Krea); .

sst:: {C} stoere kerel.

Ses-rivo-skn:: {W} .

sest:: {OV; enk-semc/abstr; stoff; mv} [een] dergelijk, zo'n, zulk [een]; stus nert lelperre ~ boerts kusami: zulke koeien hebben ze hier niet; gress nert trustec ~ rovretos: zo'n liefde kan ik niet vertrouwen; ~ klao nert melde frta: dergelijke/zulke klei is niet vruchtbaar; do lelperrere ten ~ otos: hij bezit twee van zulke auto's (hij heeft er totaal twee); ~ tiyn: iets dergelijks.

seste:: {SX.c > rs v mv op set} (bijv) teset/teseste: dijken.

Sestex:: {G} (dorp; gemeente Uofiten).

sestiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v sest); ef ~: zo een, zulk een, zoiets, een dergelijk; dena mimpit melde ef ~, tcr dfos knfe pip mintof prac dur: dit boek is er zo een, waarvan de afloop al na de derde pagina bekend is.

sstiy:: {A; mv=enk} ef ... nert kette ~: het is niet te harden van ...; het ... is niet uit te houden; ef kusamiss afdrah nert kettelira ~!: het is hier niet te harden van de stank!.

sstocirre:: {K} verergeren.

sstocirros:: {A} verergering.

Ses-wuma:: {G} (bos; gemeente Teereso); .

set:: {SX.c > mv v zn op x} (bijv) tex/teset: dijk/dijken.

et:: {C} s-jet.

etliy:: {C} hit, pony.

settare:: {K} betreden (jur); grs ~ ef are furt sener dres riskao: u betreedt het terrein op eigen risico.

sette:: {U} ~ kaf: treden op (de voorgrond); treden in (het nieuws, de belangstelling); cstierpos; kletertiyn.

Settort:: {F}.

settos:: {A} het treden op/in (de voorgrond, het nieuws, ed).

Seurat-mirra:: {W} .

eus:: {C} sjeus.

eusiy:: {I} sjeusiy.

set:: {C} zulte (plant) (L. Aster tripolium).

747:: |Eng: seven-four-seven| {N} (bar bij motel The Planes in Fjeso); .

Severn:: |sevvern| {G} Severn (Engelse rivier).

Severn-mirra:: |sevvern-| {W} .

Severn-weg:: |sevvern-| {W} .

Sevoriyc:: {J}.

Sevu:: {M}.

Sevyla:: {F}.

sex:: {C} seks.

sexa:: {I} seksa.

sexuela:: {I} seksuela.

seyrt:: |srt| {C} huis (oude spelling v srt/seert, als aanduiding ve kasteel (bijv Huron-Seyrt); komt alleen in eigennamen voor; de y in seyrt is een indicatie dat srt een moderne vorm v srt is).

Seyrt-Knolbl:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Knolbol); .

Seyrt-Knolbl-mirra:: {W} .

Seyrt-Melbech:: {N} (kasteelrune; gemeente Huron-srt); .

Seyrt-Melbech-mirra:: {W} .

Seyrt-na-Gran:: {N} (bewoond kasteel op arkdomenn Sinto-Fu); .

Seyrt-na-Gran-mirra:: {W} .

Seyrt-na-Rfta:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Lf); .

Seyrt-na-Rfta-mirra:: {W} .

Seyrt-Simona:: {N} (bewoond kasteel op arkdomenn Troef); .

Seyrt-Simona-mirra:: {W} .

Seyrt-Toesro:: {N} (museumkasteel, gedeeltelijk bewoond, met Bed & Breakfast-faciliteiten; gemeente Hajequ); ; (DOM 123).

Seyrt-Toesro-mirra:: {W} .

Seyrt-Ulches:: {N} (kasteelrune; gemeente Lankos); .

sezonn:: {C} seizoen.

sfre::

 1. {Upr} (fig) afgerond zijn (gesprek, onderzoek).
 2. {K} afhechten (v draad); (fig) afronden (v gesprek, onderzoek).

sfros:: {C} afhechting (draad).

sfros:: {A} (fig) afronding (gesprek, onderzoek).

SFB:: {afk} Spooksoliy Familij Bnt.

FC:: {afk} empoeg Fisa-clup.

sfg:: |svg| {C} huig (in mond); lus (in tram/bus); speen (v zuigfles); ijspegel.

sfg-liskos:: |svg-| {C; mv= ~z} zuigfles.

sfero:: {C} sfeer.

Sferstah:: {F}.

sfinks:: {C; mv= sfiynkse} sfinx.

Sfinks:: {N} (verzekeringsmaatschappij in Liyrotyka); .

sfinks-flyddere:: {C} ligusterpijlstaart (L. Sphinx ligustri).

Sfinks-plep:: {W} .

sfiylmpe:: |sfiympe| {K} vergiftigen.

sfiylmpos:: |sfiympos| {C} vergiftiging (dmv voedsel of drank).

sfiynkse:: {mv} sfinks.

sfse:: |sv..| {K} [op]slurpen.

sfsos:: |sv..| {C} geslurp.

sfrkiy:: |sr..| {I} ruw en bobbelig; rimpelig.

sfsyce:: |sfyke/sefsyke| {K} aantonen.

sfsycos:: |sfykos/sefsykos| {C} aantoning, het aantonen.

sfnt:: {I; =ot v dlyn} [het] meest ongaarne, met de meeste tegenzin; gress pliyfone ~ cafer: ik drink koffie met de meeste tegenzin (ik drink lles al met tegenzin); dlyn.

sg:: {afk} sentigrma.

sgaec:: {I} onbewoonbaar.

Sgaff:: {F}.

sgg:: {C} [mijn]schacht.

Sgalamar:: {G} (dorp; gemeente Halaresto).

sgndalo:: {C} schandaal.

sgns:: {C} schans (verdediging).

sgnt:: {C} schande.

sgp:: {I} smerig, erg vies.

sgpiy:: {C} smerigheid; gress nert hozve ming ~s: ik kan mijn oren/ogen niet geloven.

sgrf:: {I} scherp (mes ed).

sgrfiy:: {C} scherpte (v mes ed).

sgtos:: {C} schade.

sgebje:: {K; gst= sgepp} aankijken.

sgebjos:: {C} het aankijken.

sgema:: {C} schema.

sgemme:: {Upr} ~ armt: zich schamen voor, zich generen voor.

sgemme-blsblac:: {C} iemand die zich snel geneert.

sgemmos:: {A} schaamte, het schamen.

sgepp:: {gst} sgebje.

sgepper:: {C} schipper.

Sgoemaciy-weg:: {W} .

Sgoemaciy-wuma::

 1. {G} (bos; gemeente Lnges); .
 2. {N} (camping); .

sgns:: {C} record.

sgnse:: {K} overtreffen.

sgnsos:: {A} overtreffing.

sgora:: {C} kwelder, schor, gors.

sgora-cjt:: {C} gewone zoutmelde (L. Halimione portulacoides).

sgrge:: {U} gorgelen, rochelen.

sgrger:: {C} rochel; iemand die [veel] rochelt.

sgrgos:: {C} gerochel, gegorgel.

sgrt:: {C} schort, voorschoot.

sgre:: {K; gst= ~t} slingeren.

sgre-ardekir:: {C} slingerplant.

sgre-spil:: {C} krukas.

sgret:: {gst} sgre.

sgrfe:: {U} rochelen.

sgrfos:: {C} gerochel.

sgros:: {C} slinger, kruk.

sgrne:: {K} wegslingeren, met een zwaai wegwerpen.

SGT:: {afk} Srt-gabanos ber Trondom.

sgla:: {C} (alg) schaal, schotel, terrine (v aardewerk); (ihb) lampenkap (v glas).

Sgyt:: {F}.

Shannon:: |sennen| {G} Shannon (Ierse rivier).

Shannon-mirra:: |sennen-| {W} .

Shannon-weg:: |sennen-| {W} .

sherry:: |Eng.|

 1. {C} glas sherry.
 2. {S} sherry.

HU:: {afk} arcess Hst-ratt ur Umyn-c.

Sibelius-mirra:: {W} .

siberiy:: {IIef; mv=enk} Siberisch (bv).

Siberiy:: {G} Siberi.

sidde:: {K} brouwen (v bier).

sidder:: {C} [bier]brouwer.

siddos:: {C} [bier]brouwerij (meestal in mv: siddsta); brouwsel, gebrouwen drank (ihb bier); biertje (pop).

Siddos-lirrotiy:: {W} .

Siddos-weg:: {W} .

sido::

 1. {C} glas appelwijn, glas cider (met koolzuur).
 2. {S} appelwijn, cider (met koolzuur).

SIDO:: {afk} Stat-institua furt Dialektoliy een Onomastiyc.

Sidn:: {J}.

Sidn Mesdul-Rifo-Opper:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Aflif); .

sien:: {C} (dl= Oost-Liftka) moeder; (nog terug te vinden in sientur).

sientur:: {C} moeder.

sienturer:: {I} moederlijk; eup melde eft ~ t: ze is een moederlijk type.

sientur-mlp:: {C} schoonmoeder; stiefmoeder (indien de natuurlijke moeder nog leeft).

sientur-mux:: {C} moedertaal.

sientur-taris:: {C} "moedertoren" (belangrijke vuurtoren, beheerd door het Nationale Loodswezen te Hildi); .

sier:: {C} (dl= Teujan/Brr) moeder; (nog terug te vinden in sientur).

Siesto-Dvakene-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Kles); .

ifer::

 1. {Cef} zilveren voorwerp; stuk zilver.
 2. {Sef} zilver.
 3. {I} zilveren, van zilver gemaakt; zilverhoudend.

ifere:: {K} verzilveren.

ifer-kyfaf:: {C} witte esdoorn (L. Acer saccharinum).

ifer-ls:: {C} heideblauwtje (vlinder) (L. Plebejus argus).

iferos:: {C} verzilvering.

ifer-riff:: {C; mv= ..-riffs} (fig) goudmijn (goedlopende zaak; iets waar je veel geld mee kan verdienen).

ifer-riffs:: {mv} ifer-riff.

ifer-sgg:: {C} (afk= S) zilvermerk.

ifer-trunn-meve:: {C} zilverstaartmeeuw (L. Larus argenticaudatus).

ifer-umyn:: {C} zilvermijn.

ifer-yvp:: {C} zilverlinde (L. Tilia tomentosa).

ifornin:: {S} zilverpapier; (= ifer + kornin).

ifr:: {C} cijfer.

sigarett:: {C} sigaret.

sigarr:: {C} sigaar.

sigen::

 1. {vdw} signere.
 2. {!} gezondheid! (RK: bij niesen).

Sigm:: {afk} Spooksoliy Institua furt Glfiy-Mntyosz.

Sigmundsson:: {F} (IJsl).

signe:: {SC} zegen.

signere:: {K; vdw= sigen} [in]zegenen; sigen armt ef merater: gezegend zij de man.

signeros:: {A} [in]zegening.

significent:: {I} significant.

sik:: {C} snik.

sike:: {U} zachtjes kreunen.

sikk:: {C} zachte kreun; gress nute eft ~sik (red!): ik hoor een zacht gekreun.

siklaji:: {Aef} slimheid.

siklaji:: {I} slim.

sikos:: {C} zacht gekreun.

siksak:: {I} zigzag.

siksak-weg:: {C} weg met [veel] haarspeldbochten.

il:: {C} vishaak; hoekig haakje (leesteken: < of >).

il:: {G} (dorp; gemeente Swein).

Sils-ef-Kolini:: {G} (dorp; gemeente Puty).

ilen:: {C} shilling; schilling; schelling.

silencare:: {U} stil zijn.

silenco:: {C} stilte (geen geluid); gopirus mitarr furt ~: enige minuten stilte.

silende:: {U} verbleken.

silendos:: {C} verbleking, het verbleken.

silenn:: {C} [presr] ~: blaassilene (plant) (L. Silene vulgaris).

silens:: {I} stil (geen geluid).

silntiy:: {I; [mv=enk]}

 1. steegs, koppig (paard of geit: niet v zijn plaats willend);
 2. onfatsoenlijk, ongehoord (in zeer grote mate); do melde ~ ielba: hij is ongehoord rijk.

Silef-lirrotiy:: {W} .

silikoniy:: {S} siliconen.

silint:: {C} (alg) cilinder; (ihb) koker, kokertje (om iets in op te bergen: naalden, bril, pijlen).

silo:: {C; mv= sile; rsmv= ~tt} [graan]silo.

sile:: {mv} silo.

silott:: {rsmv} silo.

ilte:: {G} (stroomversnelling in de Klinnr; gemeente Swein); .

ilte-tex-weg:: {W} .

silu:: {I} gestolen.

silufol:: {C} heler.

silulorerde:: {K} helen (gestolen goed [ver]kopen).

Silver:: {J/M}.

sima::

 1. {C} scheepsruim.
 2. {C} krijtje; stukje krijt.
 3. {S} krijt.

simaje:: {K; gst= simat; vdw= simer} opbergen, opruimen.

simajelira:: {I} achterbaks.

simaje-srt:: {C} bergplaats.

simaje-tij:: {K; gst= simat-tij; vdw= simer-tij} wegbergen; verstoppen.

simajos:: {C} magazijn.

Simajos:: {F}.

sima-korojeler:: {C} witte koraalzwam (L. Clavulina cristata).

simalot:: {C} opbergdoosje (simaje); krijtbakje, doosje met krijtjes (sima).

simat:: {gst} simaje.

simat-tij:: {gst} simaje-tij.

Sima-weg:: {W} .

simbaliy:: {C} bekken, cimbaal (muziekinstrument).

imche:: {C} schoorsteen (in huis).

imchelot:: {C} schoorsteenmantel.

simer:: {vdw} simaje.

simer-tij:: {vdw} simaje-tij.

simm:: {C} tui, hoes, foedraal; kussensloop; ef nnce gress fes ef ~: ik zie er geen gat [meer] in.

Simonis-mirra:: {W} .

simpel:: {C} eenvoud, simpelheid.

simpla:: {I} eenvoudig, simpel.

simplaare:: {K} vereenvoudigen, versimpelen.

simplaaros:: {A} vereenvoudiging, versimpeling.

simplesmiy:: {C} "simplisme" (bep architectonische en kunstzinnige stroming (1650-1700): minimum aan ornamenten, maximum aan asymmetrie, scheve verhoudingen, speelse ongelijkheid, gedurfde combinaties v materialen; bekend voorbeeld is het stadhuis in Amahagge).

simplistise:: {I} simplistisch.

Simpoles:: {G} (dorp; gemeente Crbars).

Sims:: {J}.

simu:: {C} gooi, worp (met kracht).

simue:: {K} krachtig gooien, werpen, smijten; medriy.

simuer:: {C} projectiel.

simut:: {C} blijde (werptoestel).

simut-krutt:: {C/S} witte klaverzuring (L. Oxalis acetosella).

Sinapore:: {G} Singapore.

Siniy-Eent-Kents:: {G} (woongemeenschap; gemeente Eratiyft); .

Siniy-weg:: {W} .

Sinema:: {N} (bioscoopconcern, beheert 22 bioscopen); .

singull:: {C} (taalk) enkelvoud, singularis.

singulliy:: {I} (taalk) enkelvoudig, in het enkelvoud.

sinn:: {C}

 1. naambord[je].
 2. zintuig.

sinn-pgos:: {A} zinsbegoocheling.

sinoliy:: {C} sinologie.

sinto:: {I} heilig.

Sinto-:: {PX} (afk= St.) Sint- (in [plaats]namen); (bijv) Sinto-Alycro = St.Alycro; Sinto-Petriy-korda: de Sint-Pieterskerk; Sinto-...

Sinto-Absta:: {N} (landhuis; gemeente Jajes); .

Sinto-Abenato:: {N} (arkdomenn bij Abenato; district Neno); .

Sinto-Agata-mirra:: {W} .

Sinto-Ajaf:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Sinto-Alas:: {G} (dorp; gemeente Treek).

Sinto-lbn::

 1. {G} (militair oefengebied); .
 2. {N} (wijngaard; gemeente Sinto-Manta (TF)); .

Sinto-lbn-fresta:: {G} (bos; gemeente Crtas-Jec); .

Sinto-Alycro::

 1. {G} (stad in Neno).
 2. {N} (camping); .

Sinto-Alycro-Cheetucj:: {G} (dorp; gemeente Crtas-Jec).

Sinto-Alycro-Neno:: {N} (station).

Sinto-Alycro-Poniy:: {G} (stad in Flp).

Sinto-Amalia:: {G} (dorp; gemeente Lijerc-srt).

Sinto-Amalia-weg:: {W} .

Sinto-Ana:: {G} (dorp; gemeente Papije).

Sinto-Ana-Plaju:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Torafebab).

Sinto-Anderlec:: {F}.

Sinto-Andreus-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Plerc); .

Sinto-Antoniy:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Slef).

Sinto-Arabell-fresta:: {G} (bos; gemeente Balier); .

Sinto-rmyll-ef-Taris:: {G} (dorp; gemeente Chornitt).

Sinto-Aa-lemnsa:: {N} (groep v 7 Koninklijke Grafheuvels op het landgoed Ef Sinto-Aa); .

Sinto-Brbara-korda:: {N} (voormalige RK kerk in Amahagge); .

Sinto-Barcenja:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Torafebab).

Sinto-Bater::

 1. {G} (stad in Munt).
 2. {N} (camping); .

Sinto-Baxa:: {G} (dorp; gemeente Floma).

Sinto-Berc-Leras:: {G} (stad in Plef).

sinto-berneturt:: {C} sint-bernardshond; (= Bernert + hurt).

Sinto Bilardo:: {F}.

Sinto-Bloes:: {F}.

Sinto-Blof:: {W} .

Sinto-Bonifases-domiy:: {N} (oude naam voor de Kleter Ctedralo in Zest).

Sinto-Christs:: |-kris..| {G} (stad in Flp).

Sinto-Clara-clamia:: {G} (moerasgebied langs de Cheetucj); .

Sinto-Clara-pnt:: {N} (verkeersbrug over de Cheetucj; gemeente Laraine); .

Sinto-Clous-plep:: {W} .

Sinto-Colostiy::

 1. {G} (stad in Neno).
 2. {N} (luchtmachtbasis; gemeente Qual); .

Sinto-Cristobl:: {N} (camping); .

Sinto-Cristoforys-weg:: {W} .

Sinto-Criybo-wuma:: {G} (bos; gemeente Hildi); .

Sinto-Crusa::

 1. {G} (dorp; gemeente Poleio).
 2. {N} (hippodroom; gemeente Poleio); .

Sinto-Crusa-covent:: {N} (voormalig RK klooster in Hildi); .

Sinto-Crusa-taris:: {N} (toren; gemeente Fjer); .

Sinto-Dnder-ber-Jakm:: {G} (dorp; gemeente Gasky).

Sinto-Diaz:: |-dias| {G} (dorp; gemeente Ef chis).

Sinto-Diaz-Port:: {W} .

Sinto-dinelo:: {N} Heilig Avondmaal.

Sinto-Ditra-Menso:: {G} (stad in Ziyp).

Sinto-Donatus-korda:: {N} (RK kathedraal in Minde); .

Sinto-Donatus-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Dorotea-mirra:: {W} .

Sinto-Edvar-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Hildi); .

Sinto-Edvar-museem:: {N} (openluchtmuseum bij Ziffon-belt); .

Sinto-Elmarylla:: {W} (buurtschap); .

Sinto-Elsabet-krum:: {W} .

Sinto-Elsabet-plep:: {W} .

Sinto-Elsabet-weg:: {W} .

Sinto-Emilaniy:: {N} (RK jongensinternaat in Korif); .

Sinto-Emyla-weg:: {W} .

Sinto-Fala:: {F}.

Sinto-Fecone:: {N} (station).

Sinto-Fecone-Sinto-Laje::

 1. {G} (stad in Kina).
 2. {N} (klein vliegveld; gemeente Sinto-Fecone-Sinto-Laje); .

Sinto-Fenne:: {G} (dorp; gemeente Cleft).

Sinto-Fentiyf-wlka:: {N} (Erg kloosterorde); .

Sinto-Fernannt:: {G} (dorp; gemeente Hajequ).

Sinto-Fernent-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Merunu-srt); .

Sinto-Feuty:: {G} (stad in Ben).

Sinto-Fijaker-tmp:: {N} (grafheuvel; gemeente Hier); ; (DOM 177).

Sinto-Frnses-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Aelas); .

Sinto-Frnses-plep:: {W} .

Sinto-Fu:: {N} (arkdomenn bij Gran; district Ben); .

Sinto-Gasky:: {N} (arkdomenn bij Gasky; district Neze); .

Sinto-Genovefa-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Asjetto); .

Sinto-Genovefa-pt:: {W} .

Sinto-Genovefa-plep:: {W} .

Sinto-Germana-plep:: {W} .

Sinto-Gonzales:: {G} (dorp; gemeente Lankos).

Sinto-Gragt:: {F}.

Sinto-Groje:: {G} (stad in Jelafo).

Sinto-Hafegge:: {G} (stad in Neno).

Sinto-Han:: {G} (stad in Ren).

Sinto-Hnes-wik-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Hnes-wik-pavelonn:: {N} (badpaviljoen in Amahagge); .

Sinto-Hnes-wik-plep:: {W} .

Sinto-Hnis-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Helena:: {G} Sint-Helena.

Sinto-helmy:: {G} (grot; gemeente Crbast-srt); .

Sinto-Her:: {G} (stad in Munt).

Sinto-Hirdo::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Plef).

Sinto-Hirdo-mirra:: {W} .

Sinto-Hrft:: {G} (dorp; gemeente Mit).

Sinto-Isabela:: {G} (dorp; gemeente Berref-belt).

Sinto-Isidro-korda:: {N} (RK kerk in Hajequ); .

Sinto-Jakiy:: {G} (stad in Munt).

Sinto-Jakobiy-korda:: {N}

 1. (RK kerk; gemeente Jatty op Lomky); .
 2. (RK kerk in Knolbol); .

Sinto-Jnes-domiy:: {N} (gotische RK domkerk te Asjetto uit 1420); .

Sinto-Janis-korda:: {N} (RK kerk in Teta); .

Sinto-Janis-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Jnpyt:: {G} (dorp; gemeente X ja ef Prusots).

Sinto-Jatty:: {F}.

Sinto-Jeny:: {G} (stad in Neno).

Sinto-Jeny-rcel:: {N} (station).

Sinto-Jeny-pnt:: {N} (station).

Sinto-Jeromiy-domiy:: {N} (domkerk in Gralkrich); .

Sinto-Jeromiy-korda:: {N} (RK kerk in Amahagge); .

Sinto-Jeromiy-prc:: {W} .

Sinto-Joen:: |-jowen| {G} (dorp; gemeente Alertobiy).

Sinto-Johanna-covent:: {N} (RK klooster in het centrum v Tulnn); .

Sinto-Johanna-ruinn:: {N} (kloosterrune; gemeente Fexa); .

Sinto-Johanna-wlka:: {N} "Orde van de Heilige Johanna" (strenge RK orde; in 1666 gesticht door de doofstomme vissersdochter Diynta uit Kemp; de nonnen communiceren alleen in gebarentaal); johanina; .

Sinto-Johans-weg:: {W} .

Sinto-Joris:: {G} (dorp; gemeente Zutterseert).

Sinto-Josef-fresta:: {G} (bos; gemeente Aagee); .

Sinto-Josef-weg:: {W} .

Sinto-Jost-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Monce); .

Sinto-Jost-ses:: {G} (stuwmeer in de Leije op Berref); .

Sinto-Justes:: {G} (dorp; gemeente Trendon).

Sinto-Krty:: {W} (buurtschap); .

Sinto-Keamrater:: {F}.

Sinto-Kitts:: {G} Saint Kitts.

Sinto-Knoniy:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Tina); .

Sinto-Knoniy-mirra:: {W} .

Sinto Kostoh-mirra:: {W} .

Sinto-Krsnyf:: {N} (kasteelrune; gemeente Tanbr); .

Sinto-Kynter:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Sinto-Kynter-mirra:: {W} .

Sinto-L:: {G} (stad in Ren).

Sinto Lant:: {W} .

Sinto-Laboh:: {G} (dorp; gemeente Iji).

Sinto-L-Ef Riyfts:: {N} (station).

Sinto-Lamk:: {G} (dorp; gemeente Xoe).

Sinto-Lankos:: {N}

 1. (arkdomenn bij Teta; district Neze); .
 2. (bewoond kasteel op arkdomenn Sinto-Lankos); .

Sinto-Lankos-mirra:: {W} .

Sinto-Larmin:: {W} .

Sinto-Leenn:: {G} (dorp; gemeente Crtas-Jec).

Sinto-Leer:: {F}.

Sinto-Leerb:: {G} (dorp; gemeente Manes-Puriy).

Sinto-Leone-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Kitia); .

Sinto-Leone-weg:: {W} .

Sinto-Leoniy:: {N} (wijngaard; gemeente Asjetto); .

Sinto-Leraquen:: {G} (stad in Flenazjekk).

Sinto-Lopiy-mjl:: {N} (enig overgebleven klokkenmolen; gemeente Pitu); bamico-mjl; .

Sinto-Lua:: {G} Sint-Lucia.

Sinto-Lyst-kapela:: {N} (RK kapel; gemeente Aelas); .

Sinto-Lyst-kl:: {G} (bergpas in Lamk-gebergte; 544 m hoog); .

Sinto-Lyst-kl-weg:: {W} .

Sinto-Mgdalena-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Manes-Puriy); .

Sinto-Mgdalena-weg:: {W} .

Sinto-Maner:: {G} (dorp; gemeente Quua).

Sinto-Manes:: {G} (stad in Ales).

Sinto-Manta:: {G}

 1. (stad in Ales).
 2. (stad in Flp).

Sinto-Manta-Cheetuc:: {N} (station).

Sinto-Manta-Liftka:: {N} (station).

Sinto-Manta-mirra:: {W} .

Sinto-Manta-port:: {N} (station).

Sinto-Mrces:: {N} (hippodroom bij Br); .

Sinto-Mrces-weg:: {W} .

Sinto-Mrgra:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Sinto-Maria-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Marina:: {Cef} Sanmarinese vrouw.

sinto-marino:: {IIef} Sanmarinees (bv).

Sinto-Marino:: {G} San Marino.

Sinto-Mariny:: {Cef} Sanmarinees (bewoner).

Sinto-Mariy:: {G} (dorp; gemeente Br).

Sinto-Mariy-agru:: {G} (bergtop in Az-gebergte; 903 m hoog); .

Sinto-Mariy-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Kurriy); .

Sinto-Mariy armt ef Knurfel:: {G} (dorp; gemeente Huron-srt).

Sinto-Mariy rifo ef Cubu:: {G} (dorp; gemeente Arestaliy-Motacoque).

Sinto-Mariy-Rovret-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Akm); .

Sinto-Mariy-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Tulnn); .

Sinto-Mariy-tmp:: {N} (graf; gemeente rst); .

Sinto-Marjes ef Kasser:: {G} (dorp; gemeente Wens).

Sinto-Marjes-weg:: {W} .

Sinto-Martn-fresta:: {G} (bos; gemeente Plerc); .

Sinto-Martn-vjadk:: {N} (viaduct in autoweg 64; gemeente Plerc); .

Sinto-Mates-fresta:: {G} (bos; gemeente Haleu); .

Sinto-Mates-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Haleu); .

Sinto-Mateus::

 1. {G} (dorp; gemeente Xarebafiy).
 2. {N} (seminarie bij Xalf); .

Sinto-Mateus-fresta:: {G}

 1. (bos bij Hajofese); .
 2. (bos bij Tearo); .

Sinto-Mateus-mirra:: {W} .

Sinto-Mateus-weg:: {W} .

Sinto-Mazyll:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Christs).

Sinto-Merlen-Korda:: {G} (dorp; gemeente Turee).

Sinto-Merlen-Lb:: {G} (dorp; gemeente ubiy).

Sinto-Merlen-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Keunee); .

Sinto-Merlen-ses::

 1. {G} (stuwmeer in Ziffon-gebergte); .
 2. {N} (camping); .

Sinto-Michaelis:: {G} (dorp; gemeente Kreozy).

Sinto-Michaelis-weg:: {W} .

Sinto-Mofain:: {F}.

Sinto-Moffain-mirra:: {W} .

Sinto-Moffain-wuma:: {G} (bosgebied in de Kolai-dunjes); .

Sinto-Mnt-lbn:: {G} (dorp; gemeente Trofy).

Sinto-Mn:: {N} (kasteelrune; gemeente Mn); .

Sinto-Natall-kl:: {G} (bergpas in rc-gebergte; 614 m hoog); ; (DOM 177).

Sinto-Natall-prc::

 1. {G} (beschermd natuurgebied op Berref); ; (DOM 177-178).
 2. {N} (begraafplaats; gemeente p); .

Sinto-Nicels-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Ibesto-Horo); .

Sinto-Nikls:: {G} (dorp; gemeente Lammafin).

Sinto-Nikls-agru:: {G} (bergtop in Tora-gebergte; 1022 m hoog); ; (DOM 90).

Sinto-Nikls-korda:: {N} (voormalige RK kerk in Knolbol; in 1986 afgebrand); .

Sinto-Nikls-Korda:: {G} (dorp; gemeente Lammafin).

Sinto-Noeg:: {G} (dorp; gemeente Flento).

Sinto-Oaji-Quzo:: {G} (stad in Litii).

Sinto-Odilla:: {N} (wegrestaurant bij Br); .

Sinto-Odilla-fresta:: {G} (bos; gemeenten Flento en Tolee); .

Sinto-Orana-covent:: {N} (RK klooster bij Knolbol-belt; gemeente Knolbol-belt); ; (DOM 98).

Sinto-Palatiy:: {F}.

Sinto-Pndra:: {W} (buurtschap); .

Sinto-Prfess:: {F}.

Sinto-Patriyk:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Sinto-Patriyk-fresta:: {G} (bos; gemeente Asjetto); .

Sinto-Patriyk-tmp:: {N} (grafheuvel; gemeente Asjetto); .

Sinto-Peeter:: {G} (dorp; gemeente Moleije).

Sinto-Peeter-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Moleije); .

Sinto-Peetriy:: {W} (buurtschap); .

Sinto-Peoll-weg:: {W} .

Sinto-Peolliy-weg:: {W} .

Sinto-Pertres-fresta:: {G} (bos; gemeente Ozaneto a/e Leije); .

Sinto-Petriy-blufk:: {W} .

Sinto-Petriy-fresta:: {W} .

Sinto-Petriy-Korda:: {G} (dorp; gemeente Fram).

Sinto-Petry-prc:: {N} (begraafplaats; gemeente Crlamejo); .

Sinto-Petriy-zuft:: {W} .

Sinto-Plomy:: {G} (stad in Ren).

Sinto-Pyrr:: {G} Saint-Pierre.

Sinto-Pyter-ctedralo:: {N} (belangrijkste RK kerk te Br, door de bevolking liefkozend Pyttyt (Pietertje) genoemd); .

Sinto-Recc:: {F}.

Sinto-Resany:: {N} (rune; gemeente Mena); .

Sinto-Ronesa:: {N} (gevangenis; gemeente Ozaneto armt ef Prek); .

Sinto-Ronesa-lirrotiy:: {W} .

Sinto-Ronesa-weg:: {W} .

Sinto-Ryca:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Sinto-Alycro-Poniy); .

Sinto-Ryca-mirra:: {W} .

Sinto-Samul:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Hafegge).

Sinto-Sebl-covent:: {N} (RK klooster bij Vldes-Sebl; gemeente rbas); ; (DOM 75-76).

Sinto-Sebsten::

 1. {G} (dorp; gemeente Ajertaliy).
 2. {S} (bep zachte, cheddar-achtige kaassoort uit Zuidwest-Tigof (onder andere het dorp Sinto-Sebsten); .

Sinto-Sebsten-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Krnien); .

Sinto-Sebsten-korda:: {N} (RK kerk in Sinto-Alycro); .

Sinto-Servas-domiy:: {N} (domkerk in Kurriy); .

Sinto-Servyll-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Krsitsi); .

Sinto-Sientur:: {G} (dorp; gemeente Duji).

Sinto-Simla-korda:: {N} (RK kerk in Rgtall); .

Sinto-Simones-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Fjer); .

Sinto-Slef:: {G} (stad in Munt).

Sinto-Sofja:: {N} (RK meisjesinternaat in Korif); .

sinto-star:: {C} gewone vogelmelk (L. Ornithogalum unbellatum).

Sinto-Stemn:: {F}.

Sinto-Sylvest:: {N} (begraafplaats; gemeente Qual); .

Sinto-Sylvest-fresta:: {G} (bos; gemeente Qual); .

Sinto-Sylvestriy-korda:: {N} (RK kerk in Manes-Puriy); .

Sinto-Tedor-weg:: {W} .

Sinto-Theresja-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Tsjech); .

Sinto-Tomee:: {G} So Tom.

Sinto-Tona:: {N} (bewoond museumkasteel; gemeente Tona a/e Grt); .

Sinto-Tona-mirra:: {W} .

Sinto-Torafebab:: {G} (stad in Tjemp).

Sinto-Treeno:: {N} (landhuis; gemeente Milbo); .

Sinto-Trinidadiy:: {G} (dorp; gemeente Plafot).

Sinto-Troeba:: {N} (onbewoond vervallen kasteel; gemeente Troebasrt); .

Sinto-Troeba-skn:: {W} .

Sinto-Trofi:: {F}.

Sinto-Tuniy:: {N} (arkdomenn bij Cerobiy; eiland Teujan); .

Sinto-Urba-covent:: {N} (RK klooster; gemeente ubiy); .

Sinto-Urban-tmp:: {N} (graf; gemeente Hier); .

Sinto-Urba-wik:: {N} (badhuis in Turee, gexploiteerd door de Benedictijner monniken vh Sinto-Urba-covent); .

Sinto-Valgja:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Sinto-Valdez-Huesca:: |-valdes-| {G} (dorp; gemeente Asjetto).

Sinto-Veraquandro-hspitalo:: {N} (ziekenhuis in Amahagge); .

Sinto-Verone:: {N}

 1. (landhuis; gemeente Lasy); .
 2. (openluchtbad; gemeente Lasy); .

Sinto-Verone-skn:: {W} .

Sinto-Verone-covent:: {N} (voormalig RK klooster; gemeente Lasy); .

Sinto-Verone-fresta:: {G} (bos; gemeenten Halaresto en Lijerc-srt); .

Sinto-Vikter-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Tsjech); .

Sinto-Vildul:: {F}.

Sinto-Vinsent:: {G} Saint Vincent.

Sinto-Wnas-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente ors); .

Sinto-Xegriyt:: {G} (dorp; gemeente Menscherr).

Sinto ran-plep:: {W} .

Sinto-rc:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 179).

Sinto-rg'iyc:: {G} (dorp; gemeente Flomy).

Sinto-Zaffotne:: {F}.

Sinto-Zeent:: {G} (dorp; gemeente Trendon).

Sist:: {F}.

Sipoet-arbe:: {W} (buurtschap); .

Sipoeter-terf:: {W} .

Sipoet-mrket:: {W} .

Sipoet-pt:: {W} .

Sipoet-plep:: {W} .

Sipoet-srt:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

sipt:: {C} groente en fruit (eetbaar plantaardig); nej.

sipts:: {C} groente- en fruitwinkel; groenteman (winkel).

sipter:: {C} groenteman (persoon).

Sippersta:: {F}.

sirenn:: {C} sirene.

sirop:: {S} siroop, stroop.

SISA:: {N} (uitgeverij in Amahagge); .

sie:: {U} sissen.

Sisley-mirra:: {W} .

sios:: {C} (alg) gesis; (taalk) spirant (sisklank: s, z).

sist:: {C} (rood tot okerkleurig gestreept gewaad, gedragen door een Erg priester tijdens bepaalde rituelen, zoals de pakra).

sisterensa:: {C; mv= ~s} cistercinzer non (vrw lid v RK kloosterorde).

sisterensas:: {mv} sisterensa.

sisterenso:: {C} cistercinzer (mnl lid v RK kloosterorde).

Sisterenso-wlka:: {C} Cistercinzer orde; .

sisylja:: {IIef} Siciliaans (bv).

Sisylja:: {G} Sicili.

SIT:: {afk} Sentrym furt Internet-tegnoliy.

Sithagge-mirra:: {W} .

sitere:: |..je| {K} citeren, aanhalen.

sitere-ponto:: |..je-| {C} aanhalingsteken (").

siteros:: {C} citaat, aanhaling (vrnl schriftelijk).

sitka-le:: {C} sitkaspar (L. Picea sitchensis).

sitra:: {C} citer (muziekinstrument).

sitrona:: {C} citroen.

sitrona-flyddere:: {C} citroenvlinder (L. Gonepteryx rhamni).

sitrona-kles:: {S} citroengras (L. Cymbopogon citratus) (onbekend in Spok keuken).

sitrona-sido:: {S} kwast (in Spok: citroendrank met mineraalwater, honing en evtl whisky).

sitrusiy:: {C} citrusvrucht (citroen, sinaasappel, grapefruit ed).

sitrusiy-tyma:: {S} citroentijm (L. Thymus citriodorus) (in Spok algemener dan gewone tijm).

sitt:: {C} (pop) glas bier, pilsje, biertje.

situao:: {C} situatie; fes ef ~ g (vz-uitdr): in verband met; wegens; ilba fes ef ~ g kin: wegens ziekte gesloten.

sivve:: {K} conserveren, bewaren.

sivve-poirest:: {C} conserven (mv) (voedsel).

sivvos:: {C} conservering.

Six:: {F}.

Sixty-Seven:: {N} (discotheek in Hirdo); .

siy::

 1. {C} si (muzieknoot).
 2. {III; mv=enk} (alg) ja; (na ontkennende vraag) nee; aftel tu arfine? siy: kom je? ja; aftel tu nert arfine? siy: kom je niet? nee (ik kom niet); (als adverbiaal add) aftel ef bidale? gress reppec ef ~: regent het? dat zou ik wel zeggen, ja; prp.

siyc:: {C} blad [papier].

siycc:: {gst} siycle.

siycel:: {gst} siycle.

siycle:: {U; gst= siycc of siycel} cirkelen.

siyclo:: {C} cirkel; (fig) sector; branche (economische sector); (meestal in samenstellingen, bijv:) oto-~: autobranche; insrnsos-~: verzekeringsbranche; fes knitegiyn ~s: in adellijke kringen; fes fianites ~s: in [de] betere kringen; fes hord ~s: (fig) in grote lijnen; gress melde fes eft exm-~: ik kan alleen maar aan mijn examen[s] denken; ik zit midden in de examens; do poire fes eft ielba ~: hij leeft luxueus, op grote voet; Jn melde fes eft pjakriy ~: men hoort allerlei geheimzinnige dingen over Jn; Jn is gehuld in geheimzinnigheid.

siycloiy:: {I} cirkelvormig.

Siyclo-plep:: {W} .

Siyclo-ququl furt Burgs-wencaters:: {N} (afk= SQuBu) "Branchevereniging voor Tankstation-houders"; .

siyclos:: {C} gecirkel, cirkeling (ook v roofvogel).

siycloukr:: {C} agrarische sector.

siye:: {III} (variant v siy 2) tsja (aarzelend "ja").

siyklopiy:: {C} cycloop, eenoog.

iyk-plep:: {W} .

iyl:: {C} kruidentuin.

iyls:: {C} drogisterij.

iyler:: {C} drogist (persoon).

iyl-fenelc:: {C/S} [blad]venkel (specerij) (L. Foeniculum vulgare).

iyl-oregann:: {S} echte marjolein, majoraan (kruid) (L. Majorana hortensis of Origanum majorana).

iyl-plep:: {W} .

iyltiyn:: {C} specerij.

iyl-tyma:: {S} echte tijm (L. Thymus vulgaris).

siyn:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v sen 2 en sena) (bijv) do byte ef nods trksiyn: hij slaat de muggen van zich af; kirro byte ef nods trksiyn: we slaan de muggen van ons af; (in 3p is de gereduceerde vorm siyn verplicht, in 1p en 2p niet:) kirro byte ef nods trk kirro/uftel: we slaan de muggen van ons af.

iyp:: {C} iypiyp.

iyppe:: {C} tsjilpen.

iyppos:: {C} getsjilp.

iypiyp:: {C} (poe) getsjilp; (=red); iyp.

siyr:: {C} afzetting, barrire.

iyrm:: {G} (dorp; gemeente Trus).

siyrser:: {C} (lett) soepelheid.

siyrsiy:: {I; [mv=enk]} (lett) soepel.

siyrsiy-hyliy:: {C} touwladder.

iyst:: {I} rijzig.

siyt:: {S} pis, pies (vrnl v kleine kinderen); vgl st 2.

siytine:: {I} bars, nors.

siytinte:: {U} ~ n flj/rst: mopperen op/over iets/iemand; ~ piti rst: mopperen tegen iemand; iemand beknorren.

siytintkinn:: {I} mopperig.

siytintos:: {C} beknorring; gemopper.

iyx:: {I} onecht.

SIZ:: {afk} Stat-institua furt Zampr-helten.

Sjann:: |..| {F}.

Sjeiynchy:: |e../sed..| {F}.

Sjefraziyks:: |ch..| {F}.

sjet:: |et| {C} s-jet.

s-jet:: {C} s-jet.

sjeus:: |..| (eus) {C} vrouwtje (vrw dier); mosjeus.

sjeus:: |..| {SXimpr.ww > zn}

 1. (arch; vrw uitvoerder v handeling) vrouw, ster; (bijv) lukte/luktasjeus: wassen/wasvrouw; (productieve synoniemen zijn atjena of era);
 2. vrouw, dame; (bijv) jolasjeus: barones ("vrijdame"); korsjeus: hofdame; (voor nog gebruikelijke woorden op sjeus, zie desbetreffende lemma's).

Sjeus:: |..| {F}.

sjeusiy:: |..| (eusiy) {I} vrouwelijk.

sjeus-zip:: |..| {C} dames (opschrift op toiletdeur).

Sjocc:: |..| {F/J/M}.

SJoN:: {afk} Seert furt Jo-nios.

sk Blort:: {afk} Stat-kabi Blort.

skare:: {K} (lett) [doen] [op]stuiven, verstuiven (zand, sneeuw).

skaros:: {C} (alg) opstuiving; (ihb) berg opgestoven sneeuw of zand.

ske:: {U} stuiven.

ske-kaf:: {U} (fig) opstuiven, opvliegen (persoon).

skader:: {C} eskader, smaldeel.

skos:: {C} gestuif, het stuiven.

skos-kaf:: {C} (fig) het opstuiven, opvlieging (v persoon).

skf:: {C} afwerking (resultaat).

skfe:: {K} afwerken (netjes maken).

skfos:: {C} afwerking, het afwerken.

Skndinava:: {Cef} Scandinavische vrouw.

skndinaviy:: {IIef; mv=enk} Scandinavisch (bv).

Skndinaviy:: {G} Scandinavi.

Skndinavo:: {Cef} Scandinavir.

skrbiyk:: {C} scheurbuik.

skrbiyk-krutt:: {S} Engels lepelblad (L. Cochlearia anglica).

skrlt:: {I} scharlakenrood.

skt:: {C} korrel.

skt-canaz:: {S} graniet.

skt-canaziy:: {I} granieten, van graniet gemaakt.

skn:: {C} scne (theater).

skene:: {C} plattegrond (indeling v huis ed); ef ~ furt/rifo ef husof: de plattegrond van het kasteel.

sknsrte:: {K} in scne zetten, ensceneren.

sks:: {S} ontlasting, poep.

ske::

 1. {K} uitdrukken, uitpersen.
 2. {U} poepen.

skos:: {C} (lett) uitpersing, uitdrukking; (ihb; spr) het poepen.

sketse:: {E} schetteren, schallen (trompet, harde muziek).

skete:: {C} sketch, kort [satirisch] toneelstukje.

sketsos:: {C} [trompet]geschal; geschetter.

ski:: {C; mv= skiye; rsmv= ~tt} ski.

skifarte:: {U} skin.

Ski-museem:: {N} (museum bij Lammafin); .

ski-pjaqurt:: {C} skilift.

skitt:: {rsmv} ski.

skiye:: {mv} ski.

Skiyl-haje:: {C} gevlekte gladde haai (L. Mustelus asterias).

Skiylka:: {N} (autoveer); .

Skiyl-zee:: {G} (zee tussen Flenazjekk en Garos); .

sko:: {PX.c > c}

 1. (alg) zak, wat betreft de broekzak;
 2. (improd) zak (zak in kledingstuk) (bijv) skobof: broekzak;
sko-.

skobed:: {C} [sigaretten]aansteker.

skobof:: {C} broekzak.

skodrur:: {C} ~[s]: zakcentje (wat zakgeld).

skokas:: {C} jaszak.

skomip:: {C} zakboekje; zakagenda.

skop:: {C} (pop) [sigaretten]aansteker; skobed.

Skorp:: {G} (dorp; gemeente Cleft).

Skorpiy:: {N} (wegsrt langs autoweg M2; gemeente Trendon); .

Skorpiy-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Jejoa); .

skosmurf:: {S} zakgeld.

skt:: {C} schoot (touw: scheepsterm).

skotat:: {C} zaklantaarn.

skotexo:: {C} zakmes.

skovtja:: {C} vestzakje.

skozaft:: (= skozft) {C} zakkenroller.

skozft:: {C} skozaft.

skrgt:: {C} zaagbek (vogel) (L. Mergus); belt ~: middelste zaagbek (L. M- serrator); hupster ~: grote zaagbek (L. M- merganser).

skre:: {gst} skreje.

skrejatjen:: {C} sirene.

skreje:: {U; gst= skre} ~ [n]: gillen [tegen].

skrejos:: {C} gegil; sirenegeloei.

skrenn:: {C} kistje (voor geld, sieraden ed); ef wencate flj fes ef ~: iets voor zich houden (er niet over praten).

Skl-weg:: {W} .

Skytwin:: |Eng.| {N} (vliegtuigmerk; Spok-Engelse coproductie, vanaf 1968 gebouwd bij Hawker Siddeley & Frrmiy TC te Ypiy); .

sl:: {afk} sentilitriy.

slf:: {S} etter, pus.

slf-krler:: {C} (vulg) klootzak.

slg:: {C} naad (in textiel).

Slagh:: {F}.

Slagortiy:: {F}.

slgt:: {C} bloedverwant.

slgteren:: {C} bloedband, bloedverwantschap.

slaja::

 1. {C} salade, slaatje (gerecht).
 2. {S} sla (groente).

slajiyn:: {C} krop sla.

slamestiy:: {I; [mv=enk]} beleefd, hoffelijk.

slamestiyer:: {I} gemaakt; zogenaamd beleefd.

Slnter:: {W} (buurtschap); .

slate:: {K} verbazen; gress ~ do: dat verbaast me van hem; gress ~ den do arfine/do arfinelira: het verbaast me dat hij komt.

slat-klytjef:: {I} stomverbaasd.

slape:: {U} slapen; ef ~ helkara ef koffon kloppa: zich verslapen; (tdw) ef perke ~lira: slaap hebben; slaperig zijn.

slape-bof:: {C} "slaapbroek" (wollen broek, gevoerd met katoen en als pyjamabroek gedragen); ; (DOM 127).

slapelmit:: {C} slaapkamer.

slapelnolac:: {C} slaapwagen (trein).

slapelsat:: {C} bed; fes ef ~ = teslapelsata: in bed.

slapelsatare:: {U} overnachten.

slapelsate:: {U} naar bed gaan.

slapelsatelira:: {I} bedlegerig.

slapelsatos:: {C} overnachting.

slape-mip:: {U} uitslapen; m slapos-mip: onmiddellijk, ogenblikkelijk; zonder dralen.

slape-rt:: {C} bosslaper (muis) (L. Dryomys nitedula).

slape-tiyn:: {C} slaapmiddel.

slape-trut:: {C} "slaaptrui" (wollen trui, gevoerd met katoen en als pyjamajasje gedragen); ; (DOM 127).

slape-zalas:: {C} slaapzaal.

slap-mip:: {I} (lett) uitgeslapen.

slapos:: {C} slaap, het slapen.

slaque:: {K} afronden (taak; hoek, scherpe kant).

slaquos::

 1. {C} (lett) afronding; afgeronde hoek.
 2. {A} (fig) afronding (v taak/onderzoek).

slare:: {K} uitzetten (uit huis ed); uitwijzen (uit land).

Slre:: {G} (dorp; gemeente Teereso).

Slre-pt:: {W} .

Slre-wuma:: {G} (bos; gemeenten Balier, Cris en Teereso); .

slaros:: {C} uitzetting, het uitzetten (uit huis ed); uitwijzing (uit land).

Slary:: {M}.

slaveren:: {C} slavernij.

slavise:: {I} Slavisch (bv).

slaviy:: {C} slaaf.

slaviyta:: {C} slavin.

SLDQ:: {afk} Stat-laboratorym furt Digitala Qulapp.

sle:: {K; gst= slet; vdw= sleiy} uitwerpen; tu ~ kluft?: waar heb je het over?.

sl:: {PXimpr} slecht, ziek; sl-.

sleare:: {K} opdoen, opdienen (v eten).

slbrenker:: {A; mv=enk} krankzinnigheid.

slbrenkiy:: {I} krankzinnig.

Slebrana:: {F}.

slfart:: {C} kreupele gang, kreupel lopen.

Slefnehynne:: {G} (eilandje voor de kust vh Ergnt-moeras); .

sleg:: {C} priem.

sleg-op:: {C} naaldhak (uitsl de hak).

slegerm:: {C} opschrift.

sleg-must:: {C} [schoen met] naaldhak; eup vende fes ~s: ze draagt naaldhakken.

sleiy:: {vdw} sle.

slek:: {C} mondhoek.

slemiy:: {I; [mv=enk]} onuitstaanbaar, onmogelijk (mens).

slmiypiy:: {I} iets slechts in de zin hebbend, iets slechts van plan zijnd.

slmut:: {C} slecht humeur.

slmutiy:: {I} slecht gehumeurd.

slemiy:: {I; [mv=enk]} onbenullig.

Slenk:: {F}.

slenn:: (= slens) {I} slank.

slens:: {I} slenn.

slentare:: {U} rondslenteren; rondzwerven.

slentaros:: {C} rondzwerving.

slenter:: {gst} slentre.

slentre:: {U; gst= slenter} slenteren.

slentros:: {C} geslenter.

slnutiy:: {I} slecht van gehoor, niet goed kunnende horen.

Slequzjo:: {F}.

slerre:: {U} diarree hebben.

slerros:: {S} diarree.

sls:: {C} koppel (kudde); brigade (politie, leger).

sls-generala:: {C; mv= ~s} vrw vorm v sls-generalo.

sls-generalo:: {C} brigadegeneraal (landmacht); commodore (luchtmacht); .

slet:: {gst} sle.

slvendiy:: {I} slecht ter been.

slzerfiy:: {I} slecht van gezicht, niet goed kunnende zien.

SLF:: {afk} Spooksoliy Literaturiy Feslosos.

slic:: {S} druiper (geslachtsziekte).

slinr::

 1. {C} omloop, omwenteling.
 2. {I} over de kop; ef oto pnze ~: de auto gaat over de kop; ef oto fonise lo ~ fes ef prusot: de auto komt op zijn kop in de rivier terecht.

slinre::

 1. {K} omwentelen.
 2. {U} (pop) opdonderen; zich uit de voeten maken.

slinrelira:: {I} baanbrekend; ~ qulapp: baanbrekend onderzoek.

slinros:: {C} omwenteling, het omwentelen.

slipurus:: {I} labiel, gauw van zijn stuk gebracht.

slit:: {C}

 1. engte, nauwe doorgang.
 2. vonk; armt ~ ur flm: in lichterlaaie.

Slit:: {N} (badstrand; gemeente Knolbol); .

Slita-pnt:: {N} (spoorbrug over de Girdestona; gemeente Merunu-srt); .

slitare::

 1. {K} starten (trans: motor); do ~ ef moter: hij start de motor.
 2. {Upr} starten, aanslaan (intrans: motor); ef moter sen nert slitaravy: de motor wil niet starten/aanslaan.

slite:: {U} vonken, vonken geven.

slit-finner:: {C} startmotor (v auto).

Slitno:: {N} "Vonk" (stoomlocomotief uit de Vuurserie, gebouwd in 1938); Flecs-reks.

slitpaaf:: {C} vuurscherm, haardscherm.

slit-plg:: {C} bougie.

slitare:: {K} opgaan in; in beslag nemen; ef stderos ~ do: hij gaat op in de studie; de studie neemt hem [geheel] in beslag.

slitaros:: {C} (fig) inbeslagname; opeising.

slite:: {K} (lett) onderdompelen.

slitos:: {C} (lett) onderdompeling.

sliy:: {I; mv=enk} stoer, gehard.

sliys:: {C} slip, glippartij; ef oto arfinaro armt eft ~: de auto raakte in een slip, begon te slippen.

sliyse:: {U} glippen, slippen.

sliysos:: {C} geglip, geslip.

Sliys-terf:: {W} .

Sliyx-Cheet:: {W} (buurtschap); .

sliyxe:: {U} lispelen.

sliyxos:: {C} gelispel.

slb:: {S} havermoutpap.

Sloegt:: {G} (dorp; gemeente Korif).

Sloegt-motela:: {N} (motel langs de M33; gemeente Korif); .

Sloegt-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Korif); .

Sloegt-weg:: {W} .

Sloet:: {F}.

slf:: {S} [spin]rag.

slofaro:: {S} (gezegende rode wijn die tijdens Erg rituelen uit zwartglazen kelken gedronken wordt); (sprkw) stus nert pliyfonec ef ~ m sist: wie A zegt moet ook B zeggen; als je iets doet moet je het goed doen; Slofaro.

Slofaro:: {G} (stad in Bloi); (DOM 146).

Slofaro-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Xariy); .

Slofaro-MG:: {N} (station).

Slofaro-mirra:: {W} .

slofaro-mux:: {C} gevleugelde woorden.

Slofaro-Riffoes:: {N} (station).

slf-qundr:: {C} spinnenweb.

Slf-qundree:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

sloit:: {C; mv= sloiyte} (alg) gracht.

sloiyte:: {mv} sloit.

slojet:: {C} beroep, ambacht, betrekking; fara ~: beroepshalve; do melde ~ must-riffent: hij is schoenmaker van beroep; ef medikiy-~: het beroep van dokter.

slojeter:: {C} professional.

slojetiy:: {I} ambachtelijk.

slojet-koles:: {C} (school voor hogere beroepsopleiding).

Slojet-Koles:: {N} (slojet-koles, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

slojet-pjl:: {C} beroepsjargon.

slojet-sfero:: {C} beroepssfeer.

slojet-sukoles:: {C} (school voor lagere beroepsopleiding).

Slojet-Sukoles:: {N} (afk= SSK) (slojet-sukoles, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

Slom:: {J}.

slompe:: {U} degraderen, in rang/waarde achteruitgaan.

slompos:: {A} degradatie, achteruitgang, waardevermindering.

Slnoniyc-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente atoliy); .

slos:: {C} uitwerping.

Slovaka:: {Cef} Slowaakse vrouw.

slovakiy:: {IIef} Slowaaks (bv; sinds de splitsing v Tsjechoslowakije).

Slovakiy:: {G} Slowakije (sinds de splitsing v Tsjechoslowakije).

Slovako:: {Cef} Slowaak.

slovenja:: {IIef} Sloveens (bv).

Slovenja:: {G} Sloveni.

Slovenjana:: {Cef} Sloveense vrouw.

Slovenjany:: {Cef} Sloveen.

slx:: {C} pak (product, bijeengehouden door papier/karton/kunststof ed); eft sucro-~: een pak suiker; eft helt-~: een pak melk.

slg::

 1. {Cef} platte, onverzorgde uitspraak.
 2. {I} plat, onverzorgd (v uitspraak).

sluja:: {C} mantel.

Slure-fresta:: {G} (bos; gemeenten Nutterkoles en Xcramiy); .

slue:: {C; mv= ~n} (alg) sluis; (ihb) blok (deel v spoorlijn gedekt door een hoofdsein, waarop zich niet meer dan n trein tegelijk mag bevinden).

Slue-ebirrs:: {Nmv} (vier kegelvormige torentjes naast de Kanaalsluis in Amahagge); .

slueeren:: |..ewe..| {C} blokstelsel (wijze v beveiliging dmv blokken: bij spoorwegen); slue.

sluefers:: {C} sluisdeur; fers.

Sluefers:: {N} (bijzondere sluisdeur bij Manes-Pmn); .

slue-gert:: {C} (alg) sluiswachter; (ihb) blokwachter (bij spoorwegen).

Slue-klarbr:: {W} .

sluen:: {mv} slue.

Slue-parc:: {W} .

Slue-plep:: {W} .

sl:: {C} slede.

Sl:: {G} (dorp; gemeente Tren).

slf:: {I} opgezwollen.

slf-hents:: {Cmv} winterhanden.

slfiy:: {C} (vulg) erectie, stijve pik.

slf-nes:: {C} rode opgezwollen neus (v drank/verkoudheid).

slf-tiffugs:: {Cmv} wintervoeten.

slge:: {U} likken (alg); lekken (vlammen).

Slr:: {F}.

sm:: {afk} sentimeter.

smk:: {C} dreun, smak; lef sttelira ~: verreweg; in hoge mate.

sms:: {S} brij, prut.

Smefub:: {afk} Smelte-furnakos ber Br TC.

smege:: {K} nippen, met kleine slokjes drinken.

smiyn:: {C} blaasbalg.

smiyn-totuts:: {C} trekharmonica, trekzak (officile benaming).

smelt:: {C} spiering (vis) (L. Osmerus eperlanus).

smeltare:: {K} doen samensmelten.

smelte::

 1. {K} smelten.
 2. {Upr} fuseren.

smelte-nos:: {U} samensmelten.

smelte-furnako:: {C} hoogoven.

Smelte-furnakos ber Br TC:: {N} (afk= Smefub) "Hoogovens te Br" (hoogoven- en staalbedrijf); .

Smelte-furnako-weg:: {W} .

smelte-ponto:: {C} smeltpunt.

smelte-tij:: {K} wegsmelten.

smeltiy:: {I; [mv=enk]} zachtzinnig.

smeltos:: {C} samensmelting; fusie.

smeltos blmerre-clup:: {C} (afk= SBC) fusie voetbalclub (afkorting vrnl in namen v voetbalclubs).

smeltos-tij:: {C} wegsmelting.

smenne:: {K} aansmeren (v muur ed).

smn:: {C} (pop) trekharmonica, trekzak; smiyn-totuts.

smnmerr:: {C} trekharmonicaspeler.

smntuts:: {C} trekharmonica, trekzak; smiyn-totuts: .

mestare:: |smestare/estare| {K} insmeren.

meste:: |smeste/este| {K} [be]smeren, bestrijken.

meste-scrfkt:: |smeste-..ft/este-..ft| {C} kladblok; kladblaadje.

mestos:: |smestos/estos| {C} het [be]smeren.

smette:: {K} aansteken (v ziekte).

smiyle:: {mv} smyl.

smg:: {S} smog.

smlmare:: {K} omsplen, spoelen om; ef jeks ~ ef lb: de golven omspoelen het rotsblok.

smlmclne:: |smlcl..| {K} mspoelen (v vaat).

smlmclnos:: |smlcl..| {C} mspoeling, het mspoelen (v vaat).

smlme:: {K} doortrekken, doorspoelen (toilet).

smlme-tij::

 1. {K} wegspoelen (trans).
 2. {Upr} wegspoelen (intrans).

smlmos:: {C} spoeling, het doorspoelen.

smmpe:: {K} luchten, zwavelen (v wijnvaten).

smoter:: {A; mv=enk} regelmaat (v leven).

smotiy:: {I; [mv=enk]} regelmatig (v leven: zonder veel opwinding; v gezicht: met regelmatige trekken).

smurf:: {S} geld; k melde ~, was!: dat kost je een lieve duit!; dat gaat je een hoop centen kosten!; mittof mimpit melde kolpert ~?: hoeveel kost dat boek?; ef lelperre ne'ma traiy ~: bijna blut zijn; haast geen geld meer hebben; ef lelperre calyje fti traiy ~: geheel op zwart zaad zitten; geen rooie cent meer hebben; (sprkw) ~ nert erve: geld stinkt niet.

smurfaros:: {A} overeenkomst (het op elkaar lijken).

smurfatt:: {I} goed gelijkend (portret).

smurfe:: {K} ~ rst fes flj: iets overeenkomen met iemand; gress ~ do fes eft [serten] ny: ik kom een prijs met hem overeen.

smurfer:: {C} penningmeester.

smurfetter:: {C} postwissel.

smurfiy:: {I} geldelijk.

smurf-kettos:: {C} contributie.

smurflot:: {C} beurs, portemonnee; lef eft ts ~: met een krappe beurs.

smurflu'ettos:: {A} hypotheek (geldlening).

smurflu'ettos-xmarstos:: {C} hypotheekgarantie (in Spok: verplichte spaarrekening bij een bank, waarvan de bank geld kan afschrijven als iemand zijn hypothecaire verplichtingen niet nakomt).

smurf-meneos:: meneos.

smurfmiptrekkos:: {A} sursance [van betaling].

smurfmonentiy:: {I} gedevalueerd; ef kette ~: devalueren.

smurfmonentos:: {A} devaluatie.

smurfos:: {C} gelijkenis.

smurfpjaqurriy:: {I} gerevalueerd; ef kette ~: revalueren.

smurfpjaqurros:: {A} revaluatie.

Smurf-ponto:: {W} .

smurf-skrenn:: {C} geldkistje, kas.

smurf-vult:: {C} spaarpot, spaarvarken.

smyff:: {gst} smyfge.

smyfge:: {U; gst= smyff} snuffelen.

smyfgos:: {C} gesnuffel.

smyl:: {C; mv= smiyle} boshut (meestal met klimplanten overwoekerd); ef zre fes ef monta ~ frpj flj: iets met elkaar overeen komen; elkaar overlappen wat betreft iets; in hetzelfde schuitje zitten wat betreft iets; ef zre fes eft ~: zeer afgelegen wonen; ef nert zre fes kost ~: dat ligt niet op mijn gebied/terrein; daar heb ik geen verstand van.

Smyl-terf:: {W} .

SMR:: {afk} Spooksoliy Mipark-crtiyr.

smze:: {U} spinnen (v kat).

smzos:: {C} gespin (v kat).

snat:: {C} hooivork (met 3 of 4 tanden).

snebbe:: {C} snavel.

snebbe-nut:: {C} walnoot (vrucht).

snebbe-tonut:: {C} doffiy ~: zwarte walnoot (boom) (L. Juglans nigra).

snep:: {C} zet; streek; geestigheid.

snepe:: {K} pikken (vogel).

snepe-kaf:: {K} oppikken (lett: met snavel).

snepos:: {C} gepik (vogel).

snerf:: {C} tor, kever.

Snerf-mirra:: {W} .

Snerp:: {G} (rivierarm in de Cheetucj-delta); .

Snirt:: {F}.

SNO:: {afk} Stat-noftate-ofiss.

snora:: {C} aanvoer, toevoer, voorziening.

Snoreempy-mirra:: {W} .

NP:: {afk} eentriyos furt Njebopiy-poalsta.

snta:: |N| {C; rs= ~t} kiezelsteen.

Snta-pt:: {W} .

sntat:: |N| {rs} snta.

Snta-wik:: {N} (openluchtbad bij Flaf); .

snue:: {K} (alg) snoeien (v heg ed); (ihb) bestrijken (schootsveld v kanon).

snufaderme:: {K} opsnuiven.

snufe::

 1. {K} (pop) opdoen van voedsel.
 2. {U} snuiven.

snufos:: {C} gesnuif.

snul:: {C} nier (orgaan); ef chiype armt rster ~s: iemand een steek onder water geven.

snultiyse:: {C/S} niertjes (om te eten).

snuos:: {C} [kunstig] gesnoeide heg.

Snriyst-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Teujan); .

sn:: {S} sneeuw.

snbl:: {C} sneeuwbal.

sn-bidale:: {U} (poe) sneeuwen.

sn-cnp:: {C} sneeuwklokje (L. Galanthus nivalis).

sn-kas:: {C} winterjas.

Sn-korda:: {N} (Erg kerk; gemeente Frezzet); .

Sn-mindistiy:: {N} "Sneeuwhotel" (Bergparel-hotel in Crobela); .

Sn-mirra:: {W} .

Sn-nurp:: {N} "Sneeuwkop" (Bergparel-hotel in Afacha); .

Snpert:: {F}.

snar:: {C} duizendblad (L. Achillea millefolium); (= sn + rar).

snst:: {I} sneeuwrijk (met veel sneeuw, waar vaak/veel sneeuw valt).

Sn-tmp:: {N} (graf; gemeente Frezzet); .

sn-tujen:: {C} lawine.

Sn-wertl:: {N} "Sneeuwwereld" (Bergparel-hotel in Quandep); .

s:: {C} sol (muzieknoot).

o:: {III} ~ ... je: hoe ... hoe; do larde ~ pert, do pnze je kea: hoe meer hij eet, hoe dikker hij wordt; tu ufire ~ vita, je hupster ef moplariy-chnt: hoe sneller je rijdt, hoe groter de kans op ongelukken; ef mimpit melde ~ diffiyk, stus trempe ef je noi tevi: hoe moeilijker het boek, hoe minder graag het gelezen wordt; geldre.

sc:: {C} split (in rok ed).

socett:: {I} geestdriftig (op chaotische wijze).

ochere:: {K} ~ armt: toevoegen aan.

ocheros:: {C} toevoeging.

Social Studies:: {N} (uitgeverij in Amahagge); .

Societatis Zestiense:: {N} (sociteit in Zest); .

ocla:: {S} chocolade.

oclagrume:: {C} bonbon, praline.

ocla-kp:: {C} "chocoladebol" (ronde cake van/met chocolade).

ocla-table:: {C} reep/plak chocolade.

oclatiyn:: {C} chocolaatje, stukje chocolade.

ocla-tiyn:: {C} voorwerp van chocolade.

oclatiyns:: {Cmv} hagelslag, chocoladekorrels.

ocliy:: {I} chocolade, van chocolade gemaakt.

sod:: {S} soda.

odlt:: {M}.

sdartiy:: {I; [mv=enk]} onbedwingbaar.

se:: {K} [uit]persen.

se-kaf:: {K} afpersen (lett: een gasbuis ed).

ser:: {C} pers (om uit te persen).

sos:: {C} [uit]persing.

oe:: {K; gst= ot} uithoren, ondervragen.

Soekos:: {G} (kleine zeestraat tussen Hupster-Hurt en Belt-Hurt); .

Soet:: {G} (riviertje van Az-gebergte naar de Nar Hildi-fonis); .

Soet-fresta:: {G} (bos; gemeente Mit); .

sofa:: {C; mv= sofe; rsmv= ~tt} sofa.

sofe:: {mv} sofa.

sofatt:: {rsmv} sofa.

Sofiy:: {M} Sofie.

fk:: {C} pamflet.

ofprg:: {I} radicaal, zonder omwegen, recht toe recht aan.

sfrann:: {S} safrann.

sfrann-kroks:: {C} safrann-kroks.

sft:: {S} frisdrank.

software:: |Eng.| {S} software.

sg:: {C} douche.

sgare:: {K} invallen, een inval doen (vijandelijk).

sgaros:: {C} [vijandelijke] inval.

sge:: {U} breken, storten (water, menigte); neervallen (op een stoel); ef oto ~ fesdu ef prusot: de auto stort in de rivier; do ~ krk kafonn ef ferdu: hij valt bruusk op de stoel neer (gaat onbehouwen zitten).

sg-gura:: {C} plensbui.

sglot:: {C} stortbak (v toilet).

sgos:: {C} (lett) het storten, het breken; (fig) scne, emotionele uitbarsting.

sg-wike:: {E} douchen, een douche nemen.

sojele:: {I} zoutloos, zonder zout.

soka:: {C} snijboon.

skbascer:: {C} aamborstigheid.

skbasciy:: {I} aamborstig.

ske:: {U} zuigen.

Sokin:: {afk} Soala Kin-insrnsos.

oln:: {IIef} Schots (bv).

oln:: {Gef} Schotland.

Solna:: {M}.

olna:: {Cef} Schotse vrouw.

Solnaex ef Lurfel:: {N} "Solna's Restaurant" (restaurant bij Stadshotel in Krappa); .

oln-pt:: {W} .

olny:: {Cef} Schot.

slde:: {K} solderen.

slde-raddyf:: {Crs} soldeerbout.

sldos:: {C} soldering.

Solechtt:: {F}.

oleeta-mirra:: {W} .

solft:: {C} (lett) beweging.

olg:: {C} plaat (hout), dikke plank.

slisitao:: {C} sollicitatie.

slisitatjen:: {C} sollicitant.

slisitere:: |..je| {Upr} ~ tukst: solliciteren naar.

slisitere-duetiy:: |..je-| {I} sollicitatieplichtig.

slitar:: {I} eenzaam.

slitariy:: {A; mv=enk} eenzaamheid.

soliy:: {C} zool.

olchee:: {N} (vuurtoren; gemeente Sinto-Alycro-Poniy); .

olchee-nrcus:: {N} (voetveer op de Gerneerter); .

Sols:: {F}.

olos:: {C} Schots (taal).

Solsta:: {G} (dorp; gemeente Seerts).

Solovjov:: {F} (Rus).

Solpoer:: {N} (fabrikant en installateur van zonnepanelen; in Mosento); .

slare:: {U} trekken (v vogels).

slarer:: {C} trekvogel.

Slarers:: {N} (boektitel); .

slsarvende:: {U} voorbijtrekken (v leger: te voet).

slatjen:: {C} trekker (iemand die te voet [rond]trekt).

sle:: {U} reizen, trekken (te voet).

sler:: {C} reiziger (te voet).

sle-tomust:: {C} wandelschoenen.

slos:: {C} trektocht.

Slsps:: {C} "Trekpas" ("paspoort" waarmee toeristen met korting kunnen reizen, musea en evenementen kunnen bezoeken, hotels en pensions kunnen overnachten, ed).

slst:: {C} vogeltrek.

Solstice:: {N} (voormalige popgroep); .

slt:: {S} soldeer[sel].

sm:: {I} zwak.

somall:: {IIef} Somalisch (bv).

Somall:: {G} Somalia.

Somalla:: {Cef} Somalische vrouw.

Somallo:: {Cef} Somalir.

omata-temp:: {G} (bergrug; gemeente Flipa); .

me:: {K} inlaten, naar binnen laten (persoon, zon).

smer:: {C} zwakkeling.

omgeeet::

 1. {F}.
 2. {N} (reclamebureau te Gran); .

smiy:: {A; mv=enk} zwakheid.

somn:: {I} kleverig; ~ ielba: stinkend rijk.

somonoe:: {K; vdw= somonor} [vast]plakken.

somonor:: {vdw} somonoe.

somp:: {C} gevolg, stoet; tjg ef ~ (afk= t.e.s.): tevens, eveneens, ook, daarbij; gress nert melde tek hmatjen tjg ef ~: zo'n sufferd ben ik nou ook weer niet (het is minder erg dan je denkt).

sompat:: {I} volgende, wat hierop volgt, eerstvolgende; ps ef gurnus nnce ef ~ tof: ze hebben de ruzie de volgende dag bijgelegd (de dag die op de dag met ruzie volgt); gress blompavy ef ~ tiyn n kirnem: ik kan u het volgende mededelen; tu puttt ef ~ gerlas: je moet de volgende bus nemen (de bus die NA deze bus komt); (vgl) tu puttt ef pirzof gerlas: je moet de volgende bus nemen (de volgende bus ve rij bussen bij het busstation); eft ~ motrik furt ef lardaos: alweer een mond om te voeden; eft ~ tof m ryndosz melde tij: er is alweer een dag zonder vorderingen voorbij.

sompatt:: {I} toonaangevend.

sompe:: {K} (alg) volgen, bijhouden, meegaan; (ihb) continueren; (verkeer) doorstromen; (v sterren) verschieten; aftel tu ~?: ga je mee?; ef sen/efa ~ pai: het is het gevolg van.

sompe-hor:: {C} volgnummer.

sompelira:: {I} getrouw.

somper:: {C} volgeling.

somperiy:: {I} achtereen; dur ~n terrats: drie dagen achtereen.

sompfollus:: {C} stiefvader.

somp'kurre:: {I} nert ~: ongelooflijk, heel erg, verschrikkelijk.

sompos::

 1. {C} drstroming; continuering; continuteit; het volgen.
 2. {A} (fig) gevolg; pai ~ rifo (vz-uitdr): als gevolg van.

sompyr:: {I} onnozel; onschuldig.

mt:: {C} som, totale bedrag.

mtos:: {C} som, rekenkundige opgave.

omy-kl:: {G} (bergpas in Crofly-gebergte; 435 m hoog); .

omy-kl-weg:: {W} .

sonatiy:: {C} sonate.

Snche:: {J}.

onegg:: {N} (voormalige vuurtoren; gemeente Lassos); .

sonett:: {C} sonnet.

snge:: {U} snurken.

snger:: {C} snurker (iemand die [veel/luid] snurkt; (fig) luiaard.

sngos:: {C} gesnurk.

oos:: {C} ondervraging, het uithoren.

Sox:: {afk} Stana-opjgos ur c-xizjos.

p:: {C} atelier, werkplaats (v artiest of ambachtsman).

spe:: {K} aanmaken (v sla ed).

opliyf:: {C/S} chocolademelk, chocomel.

sopraniy:: {C} sopraan.

Spte-pt:: {W} .

SOQU:: {afk} Spke-smurf-ofeserr-ququl.

sorire:: {U} glimlachen.

soriros:: {C} glimlach.

rlige:: {U} chrlige.

ssa:: {S} saus.

ssa-gtliy:: {Sef} [gestoofde] vis in saus.

soala:: {I} sociaal.

soala-demokratise:: {I} sociaal-democratisch.

Soala Harbos:: {N} Sociale Dienst (gemeentelijke instantie om burgers te helpen bij financile problemen, zoals het niet kunnen betalen v belasting, het saneren v schulden, het aanvragen v uitkeringen ed).

Soala Kin-insrnsos:: {N} (afk= Sokin) "Sociale Ziekteverzekering" (het niet-verplichte "ziekenfonds"; hoofdkantoor in Hirdo); .

soala-moios:: {C} sociale ondersteuning (hulp, bijstand).

soalesmiy:: {SC} socialisme.

soalistise:: {I} socialistisch.

Soalistise Aquonda Party:: {N} (afk= SAP) "Socialistische Nationale Partij" (politieke partij); .

Soalistise ark-bnt:: {N} (afk= SB) "Socialistische Landsbond" (voormalige politieke partij); .

Soalistise Sovjet-Republic-n:: {G} (afk= SSR) USSR.

soalistiy:: {C} socialist.

soalo:: {SC} het sociaal-zijn; het streven naar sociale verhoudingen (een evenwichtige verdeling vd welvaart).

Soalo-tiyns-deprtemen:: {N} (afk= SOT) (voormalig ministerie); .

ssa-tfira:: {vdw} ssa-tfire.

ssa-tfire:: {K; vdw= ssa-tfira} marineren (v vlees ed).

e:: {U} schrijnen.

siy:: {I} (fig) schrijnend.

ssk:: {S} rijp (bevroren water).

soolinguistiyc:: {C} sociolingustiek.

Soolinguistiyc:: {N} (boektitel); .

soolche:: {C} socioloog.

soologise:: {I} sociologisch.

Soologise Institua:: {N}

 1. "Sociologisch Instituut" (onderdeel vd Generl Universitiy te Hirdo); .
 2. "Sociale Academie" (alg naam voor een opleiding voor beroepen in het sociale vlak); .

Soologise Tdens:: {N} (tweemaandelijks blad over sociologie en sociale kwesties); .

sooliy:: {C} sociologie.

os:: {C} geschrijn, het schrijnen.

soso-siyclo:: {C} (iro) zachte sector.

soss:: {S} kunstmatige jus (bruine saus met maggi-aroma).

SOT:: {afk} Soalo-tiyns-deprtemen.

st:: {SX.c > add} vol van/met; voorzien van/met; rijk; (bijv) huron/huronst: bloem/gebloemd; vol bloemen; fle/flest: gebrek/gebrekkig; korda/kordast: kerk/vol kerken; met veel kerken; t.

ot:: {gst} oe.

t:: {C/A} ding, voorwerp, iets; type (persoon); do melde eft tnefer ~: hij is een vreemd type; (vaak als "leeg" obj bij semi-trans ww) eup arkette [ef ~]/eup ef ~ arkette: ze huilt/ze heeft gehuild; ef ~ nert zirde naponto: het is niet naast de deur; do jazy nert lzre ef ~, zirdelira naponto: hij woont niet bepaald naast de deur; fes ten ~s: in tween (in 2 stukken/delen); (als "lege" zaak omdat echte ontbreekt) eft hupster ~: iets groots; goe cnkrett ~s: iets concreets; tiyn.

ste:: {U} klotsen.

ote:: {K} schieten [op] (vrnl met vuurwapen).

otiy:: {C} schot (vrnl met vuurwapen); ef unere nf ln ~s: er geen snars/zier van begrijpen.

stos:: {C} geklots.

otos:: {C} schietpartij.

Sotrmiy:: {F}.

sour:: {C} zus[ter], zusje.

Sour:: {N} "Zus" (koosnaam voor jongere zuster, gebruikt als een eigennaam); sour.

sour-mlp:: {C} schoonzus.

ovabariy:: {I} behaagziek; koket.

ove::

 1. {K} ~ n rst: [ver]tonen, laten zien aan iemand.
 2. {U} ~ helkara: weten (voor elkaar krijgen); ef melde azeludi, kol do ~ helkara ef rreageros: het is verbazingwekkend hoe hij weet te reageren.

ove-p:: {I} voorbeeldig.

ovelmit:: {C} showroom, toonkamer.

ovenne:: {K} presenteren (v onderzoek, rapport, boek ed): tonen en openbaar maken; (= ove + enne).

ove-tlc:: {C} broche, sierspeld.

oviy:: {I} lo ~: (fig) uiterlijk, naar buiten toe; lo ~ do tto beri melde clm: uiterlijk scheen hij kalm.

Sovjet-Republic-n:: {G} Soalistise Sovjet-Republic-n.

sovjet-n:: {IIef} Sovjetrussisch, van/uit de Sovjet-Unie (bv).

Sovjet-n:: {G} [de] Sovjet-Unie.

ovos::

 1. {C} vertoning; vertoon; betoon; hulde; voorbeeld; fes ~ rifo (vz-uitdr) (afk= f..r.): op vertoon van.
 2. {A} schijn, vertoon.

sovser:: {A; mv=enk} gemotioneerdheid, emotie[s].

sovsiy:: {I; [mv=enk]} aangedaan, gemotioneerd.

sovrn:: {I} soeverein.

sovrnstat:: {C} mogendheid.

SOX:: {afk} (= soala xlaharros).

soza:: {C} worst.

sp:: {afk} septembry.

spacetti:: {S} spaghetti.

spkare:: {K} afkopen.

spkaros:: {C} afkoping.

spkatjen:: {C} leenheer.

spke:: {K} ~ piti: [uit]lenen aan.

spkelae:: {K} (arch/dl= Liftka) bezitten.

spkelak:: {C; mv= spkelke} bezit[ting], eigendom.

spkelke:: {mv} spkelak.

spkelakin:: {SC} hebzucht.

spkelakinn:: {I} hebzuchtig.

spke-smurf:: {S} pensioen; ef arfinare armt ~: met pensioen gaan; ef qugle ~ n rst: iemand pensioneren; iemand met pensioen sturen.

Spke-smurf-ofeserr-ququl:: {N} (afk= SOQU) "Vereniging van gepensioneerde [beroeps]officieren" (het bestuur zetelt in Blort); .

spkln:: {C} bezitter, eigenaar (alg); houder (v paspoort, rijbewijs ed); eft ~ n flj (n is vz): een bezitter/eigenaar/houder van iets.

spakyll::

 1. {Aef} onwaarschijnlijkheid; het onwaarschijnlijke (onwaarschijnlijke gebeurtenis).
 2. {I} onwaarschijnlijk.

spakylliy:: {A; mv=enk} onwaarschijnlijkheid.

Spmoa:: {N} (bekende notenwijn uit het dorp Vort-Knurfelstiy); .

spana:: {IIef} Spaans (bv); ~ cartlks: {Cmv} patates frites, patat.

Spana::

 1. {Cef} Spaanse vrouw.
 2. {Gef} Spanje.

spanise:: {C} Spaans (taal).

Spany:: {Cef} Spanjaard.

Spany-blufk:: {N}

 1. (motel langs weg 8; gemeente Daba-Chrg); .
 2. (begraafplaats; gemeente Ajertaliy); .

Spany-plep:: {W} .

Spare:: {F} (Fra).

spret:: {gst} sprtle.

sparot:: {C} pijnboom, den (L. Pinus); presr ~: grove den (L. P- sylvestris); doffiy ~: zwarte den (L. P- nigra); roffiy ~: arve, alpenden (L. P- cembra); le.

sprot:: {C} porie.

sparota:: {S} grenenhout.

Sparot-ager:: {N} (badstrand op eiland Zverosta; gemeente Tosiy); .

Sparot-axess:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Abert); .

Sparot-axess-pt:: {W} .

sparot-chnt:: {C} dennenboleet (L. Boletus pinicola).

Sparot-grt:: {G} (dorp; gemeente Abert).

sparotiy:: {I} grenen, van grenenhout gemaakt.

sprotiy:: {I} poreus.

Sparot-lofipana:: {N} "Sparrenpaleis" (voormalig paleis in Blort); .

Sparot-mirra:: {W} .

Sparot-prc:: {N} (begraafplaats; gemeente Queu); .

sparot-rska-missis:: {C; mv= ~a} gewone dennenzwavelkop (L. Hypholoma capnoides).

sparot-rska-missisa:: {mv} sparot-rska-missis.

sparst:: {C} afsnauwing, afblaffing.

sparste:: {K} afsnauwen, afblaffen.

sparste-kijjiys:: {C} iemand die anderen graag afblaft.

Sprta-staon:: {N} (voetbalstadion in Zest); .

Sprta Zest:: {N} (voetbalclub in Zest); .

sprtle:: {U; gst= spret} spartelen.

sprtlos:: {C} gespartel.

sptre:: {U; gst= sptt} uiteenspatten, uiteenknallen (zeepbel, ballon ed); ef ~ fes leps ur tts: in brokstukken uiteenspatten.

sptros:: {C} uiteenspatting, het uiteenspatten (v zeepbel, ballon ed).

sptt:: {gst} sptre.

specc:: {C} bril.

specclot:: {C} brillendoos, brillenkoker.

spce:: {U} (lett) afknappen, plotseling afbreken.

Spede:: {afk} Spocanian Environmental Development.

SPEDE:: {afk} Spocanian Environmental Development.

spege:: {U} rollen, buitelen.

spegos:: {C} buiteling, koprol.

Spejer:: {G} (dorp; gemeente Monny).

Spejer-nrcus:: {N} (autoveer op de Dreegt); .

spekulaer:: {C} speculant.

spekulao:: {C} speculatie, speculering.

spekulere:: |..je| {U} ~ lef: speculeren in.

Spelliy:: {F}.

spen:: {C} spalk.

spendyre:: {K} investeren (anders dan geld).

spendyros:: {C} investering (anders dan geld).

Spenk:: {F}.

Spenkels:: {F}.

Spensa:: {M}.

Spenser-ka:: {N} (veerboot); .

spente::

 1. {K} uitgeven (v geld); do ~ pert smurf furt mimpits: hij geeft veel geld aan boeken uit.
 2. {C} uitgave (v geld); (sprkw) husen ef ~s, tur spenten furt ef pliffon: (ong) zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.

sppe:: {U} (alg) afreageren; (pop) schaften (eten op je werk).

sppos:: {C} (alg) het afreageren; (pop) schafttijd.

sper:: {C} val (muizenval ed).

sperde:: {K} splitsen, splijten, delen.

sperdos:: {C} splitsing, splijting, deling.

sperg:: {C} gewone spurrie (plant) (L. Spergula arvensis).

sperma:: {S} sperma.

spero:: {C} speer.

spero-stjoft:: {C} wapenstilstand, bestand.

spert:: {C} breuk (rekenkundig).

spert-bas:: {C} noemer (onderste getal in een breuk).

sperter:: {C} sporkehout (boom) (L. Frangula alnus).

spertiy:: {I} gesplitst.

spert-nurp:: {C} teller (bovenste getal in een breuk).

speala:: {I} speciaal, [in het] bijzonder.

spealitiy:: {C} specialiteit.

spe:: {C} rede, toespraak.

spesiiy:: {I; [mv=enk]} laakbaar.

spesifikao:: {C} specificatie.

spesifisere:: |..je| {K} specificeren.

spesifiyc:: {I} specifiek; draks.

SPET:: {N} (internetprovider); .

spte:: {U} flakkeren.

sptos:: {C} geflakker (v vuur).

spets:: {C} tand (v tandwiel, kam ed).

spetsklan:: {C; mv= ..klne} tandwiel.

spetsklne:: {mv} spetsklan.

SPF:: {afk} Spooksoliy Publikao Fesququl.

spijjiy:: {C} avegaar (grote boor met dwarsstang).

spil:: {C} spil, as.

spilclos:: {C; mv= ~z} spanjolet.

spil-fnko:: {C} spilfunctie.

spimuss:: {gst} spimuzre.

spimuz:: {wst} spimuzre.

spimuzre:: {K; gst= spimuss; wst= spimuz} kluiven [op].

spimuzros:: {C} gekluif, het kluiven; (pop) bot waar de hond op mag kluiven.

spinn:: {C} ruggengraat, wervelkolom; lef ~: vrij, ongedwongen (vertaling, interpretatie); dena trnslatao melde lef bertert ~: deze vertaling is veel te vrij; dit is een veel te vrije vertaling; eft lef ~ trnslatao: een vrije vertaling; lef querret ~: lukraak; ef flectre rst fry ef r ~: iemand naar zijn hand zetten.

spinner:: {C} nokbalk (in dak).

spinntiyn:: {C} wervel (in rug).

spippe:: {K; vdw= ~t} vermommen.

spippet:: {vdw} spippe.

spipphelbe:: {K} verkleden, vermommen (dmv andere kleding).

spipphelbos:: {C} vermomming (dmv andere kleding).

spippos:: {C} vermomming (alg).

spiratso:: {C} staat; staatsvorm; natie (gehele bevolking die de staat vormt).

spiratsoliy:: {C} staatkunde.

spirity:: {S} spiritus.

spiryt:: {S} sterke/alcoholische drank.

spiryter:: {C} alcoholist.

spiryt-misan:: {C} drankwinkel, slijterij.

spirytos:: {C} drankmisbruik.

spiryt-tyrher:: {C} zuiplap.

Spits:: {G} (dorp; gemeente Bora-Fercen); (DOM 136).

Spits-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Bora-Fercen); .

spiyc:: {C} sproet.

spiyc-n:: {C} gemarmerde slijmvis (L. Coryphoblennius galerita).

spiyn:: {C} spin (tollende beweging); do kette pert ~s n ef gmbl: hij geeft de bal veel spin.

spiynbl:: {C} do kette eft ~: hij geeft de bal veel spin; spiyn.

Splajah:: {W} .

splk:: {C} vlek, klad.

splkanos:: {C} mazelen.

splkiy:: {I} vlekkerig.

splrk:: {C} rasp.

splrke:: {K} raspen.

splrkos:: {C} raspsel; hoeveelheid geraspt voedsel.

spln:: {A} ef melde quista fes ef ~ n rst: iemand goed gezind zijn; ef stiemzer fes ef enmt ~: de vijandig gezinde tegenstander.

splnje::

 1. {K; gst= splnt} bedoelen, menen; het hebben over; tu ~ kluft?: waar heb je het over?, wat bedoel je?.
 2. {Upr; gst= splnt} zin hebben, nut hebben; ef sen nert ~, den tu arfine: het heeft geen zin om te komen.

splnjelira:: {I} welmenend.

splnjos:: {A} bedoeling, oogmerk; ef ~ prme: het is de bedoeling.

splnt:: {gst} splnje.

SPO:: {afk} Sentrala Poirest-ofiss.

Spocana:: {N} (uitgeverij in Liyrotyka); .

Spocanair:: {N} (nationale luchtvaartmaatschappij, tot 1991 vrnl voor binnenlandse vluchten, maar na de fusie met de SAC ook in Europa opererend); .

Spocanian Affixes:: {N} (boektitel); .

Spocanian: a Functional Approach:: {N} (boektitel); .

Spocanian Container Transport by Rail:: {N} (afk= SCTR) (particulier railvervoerbedrijf); .

Spocanian Environmental Development:: {N} (afk= SPEDE of Spede)

 1. (subsidieregeling voor de modernisering van verouderde fabrieken); .
 2. (stichting die verantwoordelijk is voor deze subsidieregeling; in Ies); .

Spocanian Grammar:: {N} (boektitel); .

Spocanian Journal of Linguistics:: {N} (het meest gerenommeerde Engelstalige tijdschrift op het gebied vd taalkunde zoals die in Spok bedreven wordt; de spokanistiek neemt hierin een voorname plaats in); .

Spocanian Pronouns:: {N} (boektitel); .

Spocanian Pub:: {N} (restaurant in Hirdo); .

Spocanian Tobacco Company TC:: {N} (afk= STC) (fabrikant v sigaretten en sigaren, te Korif); .

Spocanian traces:: {N} (tijdschriftartikel); .

Spocania: the missing link in the global value chain:: {N} (publicatie); .

Spocanistics:: {N} (onregelmatig verschijnend Engelstalig tijdschrift over de spokanistiek); .

Spocanjka:: {N} (veerboot); .

SpoDat:: {N} (ICT-bedrijf in Gralkrich); .

spofona:: {N} (aanbieder mobiele telefonie); .

Spok:: {F}.

Spokana Esperantista Asocio:: {N} (afk= SEA) "Spokanische Esperantisten Vereniging" (hoofdkantoor in Hildi); .

spoknda:: {C} (alg) Spokanische taal; (ihb) West-Spokanisch = Spokaans.

Spoknda:: {C} spoknda.

Spoknda-zosz:: {N} (jaarlijkse uitgave met artikelen gebaseerd op de lezingen gehouden tijdens het Congres voor Spokanistiek (elk jaar in mei in Asjetto); heet tegenwoordig Observations in Spocanian); .

Spoknda furt ef Pegreffos Pegrev fert iyf Spokseles:: {N} (boektitel); .

Spoknda-grmerr:: {N} (boektitel); .

spokndaiy:: {I} wat betreft de Spokanische taal; eft ~ mimpit: een boek over het Spokaans.

Spokane:: {G} (plaats in de Amerikaanse staat Washington); zie rtlle.

Spokani: Berref:: {N} (boektitel); .

spokanistise:: {I} wat betreft de spokanistiek.

spokanistiyc:: {C} spokanistiek (taal- en letterkunde mbt de talen gesproken in Spok).

Spomerican:: {C} (een met Engels doorspekt Spokaans dialect, gesproken door de huidige nazaten v vroegere immigranten uit Spok, wonend in de buurt vd Amerikaanse stad Spokane); rtlle.

spnser:: {C} sponsor.

sponter:: {A; mv=enk} gewilligheid.

spontiy:: {I; [mv=enk]} gewillig; fesdxe.

spnutiy:: {C} varkenshok, kot.

spony:: {C} (Erg) wijvont, doopvont (in Erg kerk, stenen schaal voor wijwater of geparfumeerde mp, oa gebruikt bij de quiyrts).

Spooksl:: {Cef} Spokanir, Spokaan.

Spooksli:: {Cef} Spokanische vrouw, Spokaanse.

spooksoliy:: |spk../regelm.| {IIef; mv=enk} Spokanisch (bv).

Spooksoliy:: |spk../regelm.|

 1. {G} Spokani (koninkrijk Spokani).
 2. {N} (naam ve boerderij; gemeente Cleft); .

Spooksoliy Arnkas:: {N} (afk= SA) "Spokanische Spoorwegen" (opgericht in 1953, na fusie v 5 andere maatschappijen); .

Spooksoliy rgeff eft Generl Ensyklopediy:: {N} ("alle gegevens die met elkaar Spokani vormen", tegenwoordig als digitale database; eerste versie in 1981); ; (DOM 212).

Spooksoliy Ayr-Cmpano:: {N} (afk= SAC) "Spokanische Luchtvaart-Maatschappij" (nationale maatschappij voor de verbindingen met het buitenland; in 1991 gefuseerd met Spocanair); .

Spooksoliy Blmerre-ququl:: {N} (afk= SBQ) "Spokanische Voetbalvereniging" (hierbij zijn alle voetbalverenigingen aangesloten; in Knolbol); .

Spooksoliy Benc:: {N} (afk= SB) "Spokanische Bank" (staatsbank te Hirdo); .

Spooksoliy Bnt furt Hfruos n Kolestiy:: {N} (afk= SBHK) "Spokanische Bond voor Opvoeding en Onderwijs" (verbetering v opvoeding en onderwijs op het platteland; in Hirdo); .

Spooksoliy Burrs:: {N} "Spokanische Beurs" (in Hirdo); .

Spooksoliy Criabl-Roefto:: {N} (afk= SCR) "Spokanische Handbalbond" (hierbij zijn alle handbalverenigingen aangesloten; in Trendon); .

Spooksoliy Clturela Sentrym:: {N} (afk= SCS) "Spokanisch Cultureel Centrum" (vakbond voor uitvoerders v populaire muziek; in Ies); .

Spooksoliy Efantoiy-seert-ququl:: {N} (afk= SES) "Spokanische Jeugdherberg-vereniging" (hoofdkantoor in Gret); .

Spooksoliy: ef tyrnelira lft fes ef kuraclaba la'yc-npn:: {N} (tijdschriftartikel); .

Spooksoliy Ekonomiy Cmpano:: {N} (afk= SEC) "Spokanische Economie-maatschappij" (beleidsbureau dat de dialoog tussen overheid en I.E.S. gaande houdt; in Ies); .

Spooksoliy Energiy-buro:: {N} "Spokanisch Energiebureau" (adviseert de overheid inzake vraagstukken op het gebied v energievoorziening; in Hirdo); .

Spooksoliy Entrafer Ququl:: {N} (afk= SEQU) "Spokanische Toeristen Vereniging" (combinatie v VVV en ANWB; in Hirdo, Hoggebim en Amahagge); .

Spooksoliyex ef Kindisiy Akademiy:: {N} "Koninklijke Academie van Spokani" (wetenschappelijk genootschap, in Hirdo); .

Spooksoliy Familij Bnt:: {N} (afk= SFB) "Spokanische Gezinsbond" (voormalige RK organisatie voor de behartiging vd RK waarden en normen binnen het gezin; in Hildi); .

Spooksoliy Gm-zillos:: {N} "Spokanische Wildzorg" (instantie die de wildstand en de jacht regelt en beheert; in Gr); .

Spooksoliy Institua furt Glfiy-Mntyosz:: {N} (afk= Sigm) "Spokanisch Instituut voor Bedrijfsproblemen" (adviserende instantie; in Blumarr); .

Spooksoliy Literaturiy Feslosos:: {N} (afk= SLF) "Spokanische Literatuurstichting" (stichting voor de bevordering v literatuur; in Conityje); .

Spooksoliy Mipark-crtiyr:: {N} (afk= SMR) "Spokanische Buitenlandhulp" (liefdadigheidsorganisatie; in Amahagge); .

Spooksoliy Oto-Insrnsos:: {N} (bureau van motorrijtuigverzekeraars, dat schade met buitenlandse auto's afhandelt; in Hirdo); .

Spooksoliy Otokafter:: {N} (afk= SPOT) "Spokanische Postgiro".

Spooksoliy Pitte-zyle-federao:: {N} (afk= SPZF) "Spokanische Wielrennersfederatie"; .

Spooksoliy Publikao Fesququl:: {N} (afk= SPF) "Spokanisch Publicatiegenootschap" (brancheorganisatie; in Gr); .

Spooksoliy Quankas:: {N} (boektitel); .

Spooksoliy Quista Cubus:: {N} (afk= S.Q.C.) "Spokanische Goede Harten" (liefdadigheidsstichting; in Korif); .

Spooksoliy ar-frints:: {N} (afk= SF) "Spokanische Natuurvrienden" (natuurhistorische vereniging; de leden ervan hebben toegang tot allerlei gesloten natuurreservaten; in Ibesto-Horo); .

Spooksoliy arkofiy-zillos:: {N} (afk= SZ) "Spokanische Landschapsbescherming" (behartigt de belangen v gemeenten en districten inzake de bescherming vd plattelandsstructuur, als deze door ingrijpen vd landelijke overheid in gevaar dreigt te komen; in Hirdo); .

Spooksoliy Seertare-gillteren:: {N} "Spokanisch Verhuizersgilde" (beroepsorganisatie voor erkende verhuizers; in Gralkrich); .

Spooksoliy Statistiyc:: {N} (afk= SS) "Spokanische Statistiek" (Spok equivalent v CBS; in Hirdo); .

Spooksoliy tolngr:: {N} (boektitel); .

Spooksoliy Tupplipe-slape:: {N} (afk= STS) "Spokanische Reis-overnachtingen" (hoofdkantoor in Hirdo); .

Spooksoliy ur spoknda fes eft kleter etymoliy:: {N} (tijdschriftartikel); .

Spooksoliy Vro'egie-grmerr:: {N} (boektitel); .

Spooktden:: {N} (landelijk avonddagblad); .

sporch:: {C} gebrek, tekort; gress oblskre groft ~ zt bertert: ik kan hem niet luchten of zien.

sprot:: {C} baldadigheid.

sprp:: {C} inktvis.

sprp-sviba:: {C} rariteit, raar/vreemd voorwerp.

sport:: {C} sport (spel).

sporter:: {C} sport[s]man.

Sporter-weg:: {W} .

Sport-fresta rifo Stesst:: {G} ("sportbos"; gemeente Hirdo); .

sport-hall:: {C} sporthal (grote overdekte ruimte om sport te beoefenen).

sport-institua:: {C} sportinstituut (alg benaming voor een opleidingsinstituut waarbij sport en lichamelijke opvoeding het hoofddoel zijn); .

sportiy:: {I} sportief.

Sportiy Komy BC:: {N} (voetbalclub in Komy); .

Sportiy Spocana BC:: {N} (voetbalclub in Hirdo); .

Sportiy Trondom BC:: {N} (voetbalclub in Trondom); .

Sport-mirra:: {W} .

Sport-pdra:: {W} .

Sport-pt:: {W} .

Sport-plep:: {W} .

sport-ququl:: {C} (afk= SQ) sportvereniging (afkorting vrnl in namen v voetbalclubs).

sport-ququl blmerre:: {C} (afk= SQB) sportvereniging voetballen (afkorting vrnl in namen v voetbalclubs).

Sport-seert rifo Sport-blufk:: {N} "Sporthuis van het Sportveld" (bekende sportfaciliteit in Amahagge); .

sport-ufnos-kaf:: {C} sportbeoefening.

Sport ur heltiy:: {N} "Sport en gezondheid" (tweewekelijks blad over sport); .

SPOT:: {afk} Spooksoliy Otokafter.

spta:: {C} sport (v ladder).

Spotrns:: {N} (koeriersbedrijf, dochter van PsCm; in Gret); .

Sprft:: {F}.

sprme:: {U} (lett) ploeteren (door modder/moeras waden).

sprmos:: {C} (lett) geploeter.

Spravoliy:: {F}.

sprizze:: {S} spruitjes (groente).

sprizziyn:: {C} spruitje.

Sprjyfjatsh:: {F} (Gar).

sproa:: {C; rs= sprt} scepter, waardigheidsstaf; ennucoriy-sproa.

sprcto:: {S} witlof (groente).

sprokto:: {C} (alg) jurk, japon; (dl= Liftka) juten zak (voor gerooide aardappels).

Sprns:: {F}.

sprt:: {rs} sproa.

Spruyn:: {F}.

Spryt:: {G} (riviertje op Garos, van Tycog-heuvels naar Golf van Moneetass); .

Spryt-mirra:: {W} .

spgah:: {I} ongerept (natuur).

spuja:: {C; mv= spujas} vrw ruiter; amazone.

spuje:: {E; gst= ~r} (dl= Centraal-Berref) paardrijden; (fig) ef ~ nosef rst: met iemand in zee gaan (samenwerking beginnen; deze uitdrukking is NIET dialectisch).

spujer:: {gst} spuje.

spujos:: {C} (dl= Centraal-Berref) rit te paard.

spura:: {C} spoor.

spure::

 1. {K} opsporen.
 2. {U} speuren.

spuros:: {C} opsporing.

spurpits:: {C} speurneus; overdreven nieuwsgierige onderzoeker.

sput:: {C} afloop (v vloeistof).

SP:: {afk} Sentrala Publiyc rnteram.

Spyndre:: {F}.

spyntec:: {S} (gedroogd boerenwormkruid, gebruikt als specerij in de bre ed; vrnl uit de bergen v Tigof en Lomky); nekof.

SPZF:: {afk} Spooksoliy Pitte-zyle-federao.

SQ:: {afk} sport-ququl.

squash:: |Eng.| {C} squash (balspel; populaire naam); krur-tennis.

SQB:: {afk} sport-ququl blmerre.

SQB Ennucoriy:: {N} (voetbalclub in Blumarr); .

SQB Hoggebim:: {N} (voetbalclub in Hoggebim); .

S.Q.C.:: {afk} Spooksoliy Quista Cubus.

SQ Jesfe Tanburo:: {N} (voetbalclub in Tanburo); .

SQuBu:: {afk} Siyclo-ququl furt Burgs-wencaters.

sque:: {U} [rond]cirkelen (vogel, vliegtuig).

squos:: {C} rondcirkeling.

sqularr:: {C} passer (om cirkels te trekken).

sqularre:: {U} cirkels trekken (met een passer).

SQ Xrfu-izem B:: {N} (voetbalclub in Xrfu-izem); .

srnly:: {C} vlegel (om te dorsen).

sraqu:: {I} teleurgesteld.

sraquat:: {I} ontluisterend; (= sraqu + cho'at).

sraqunare:: {E} teleurgesteld zijn.

sraqune:: {K} teleurstellen.

sraqunos:: {A} teleurstelling.

srter:: {C} schuine mop; gewaagde/dubbelzinnige opmerking.

srtiy:: {I} gewaagd, dubbelzinnig, niet geheel gepast (mop, opmerking, kleding).

srtje:: {K; gst= srtt} bespieden (terwijl men zichzelf verborgen houdt).

srtjos:: {A} bespieding.

srtt:: {gst} srtje.

Srecynot-mirra:: {W} .

srepentecc:: {C} sleur.

Sretsla:: {F/M} (Gar).

srialiy:: {S} kolai ~: (sterk vertakte, gele mossoort: L. Teloschistes flavicans).

srialyot:: {C} struik, heester; lyot.

Srialyot-plep:: {W} .

srilanka:: {IIef} Srilankaans (bv).

Srilanka:: {G} Sri-Lanka.

Srilankana:: {Cef} Srilankaanse vrouw.

Srilankany:: {Cef} Srilankaan.

Sriyft::

 1. {F}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Crobela); .

srr:: {afk} seldarr.

srutatt:: {I} schreeuwerig.

srutte:: {K} schreeuwen (om); do ~ crtiyr: hij schreeuwt om hulp.

sruttos:: {C} geschreeuw.

srutty:: {C} schreeuw.

Sruytiy:: {G} (dorp; gemeente Meaue).

Srvegjelft:: {F} (Gar).

SS:: {afk} Spooksoliy Statistiyc.

s.:: {afk} stoser.

S:: {afk} ifer-sgg.

SB:: {afk} Soalistise ark-bnt.

SF:: {afk} Spooksoliy ar-frints.

SSR:: {afk/G} Soalistise Sovjet-Republic-n.

SS-olg:: {C} windsurfplank; sail-surfe-olg.

SZ:: {afk} Spooksoliy arkofiy-zillos.

st:: {afk} smtof.

St.:: {afk} Sinto-.

st:: {S} [matten]bies (L. Scirpus lacustris).

stab:: {C} letter.

stabe:: {K} spellen.

stabe-hups:: {K} vrspellen.

stabos:: {C} spelling, orthografie; rftor Stabos (afk= rS): "Aangepaste Spelling" (ingevoerd op 11 maart 1966: voorloper vd Kleter Stabos, zie hierna); Kleter Stabos (afk= KS): "Nieuwe Spelling" (spelling vh Spokaans, zoals geldt sinds 23 mei 1977, en ook in dit woordenboek gebruikt is; hierbij zijn en i.p.v. ee en oe verplicht, behalve in opschriften en eigennamen); boeken die in de KS gedrukt zijn, hadden tot omstreeks 2000 op de titelpagina na de plaatsnaam het symbool . Tegenwoordig wordt dit symbool weggelaten.).

stacat:: {I} staccato.

Stacat:: {N} (tapijtfabriek in Aflif); .

stacater:: {I} staccato-achtig.

stcce:: {K/U} (lett) [af]knappen, knakken, plotseling breken.

stcciy:: {I} geknakt, geknikt (stengel, twijgje).

stccos:: {C} (lett) afknapping, het knakken.

stcctiyn:: {C} knak (breuk, plaats waar het geknakt is).

Stack:: {N} (pop-punkgroep uit Tsjech); .

staon:: {C} stadion.

Staon-lirrotiy:: {W} .

Staon-mirra:: {W} .

Staon-pt:: {W} .

Staon-plep:: {W} .

stae:: {rs} stay.

ste:: {K; gst= stt} betuigen.

Staef:: {G} (stad in Ben).

Staeff:: {F}.

Staef-Fea:: {N} (arkdomenn bij Staef; district Ben); .

Staef ur Staef:: {F}.

Staef-vender:: {W} .

stek:: {Cid} het mislukken||het welslagen; ef tgt ~: het mislukken; ef preip ~: het welslagen; ef ~ qu ef mannos: het mislukken van de onderneming; ef ~ ort ef mannos: het welslagen van de onderneming.

stf:: {C} generala ~ (afk= GeSt): generale staf.

st-ferre:: {C/S} pilvaren (L. Pilularia globulifera).

stafiy:: {I; [mv=enk]} (fig) fundamenteel; grond, basis; ef ~ moris: het basisidee.

stgafiy:: {C} scenario.

stgatjen:: {C} zanger, acteur (man die optreedt).

Stgatjen-mirra:: {W} .

stge:: {U} optreden (toneel); spelen (film); (tdw) ef farte ~lira: in zwang zijn; dienen (zaak voor de rechtbank).

stge-akademiy:: {C} "theateracademie" (alg: hoger theaterkunstonderwijs); .

Stge-akademiy:: {N}

 1. "Theateracademie" (in Asjetto); .
 2. (academie voor film, televisie en theater, in Minde); .
 3. (academie voor dans en ballet, in Trendon); .

stge-baniyl:: {I} plankenkoorts, bang om op te treden.

stgelira:: {tdw} stge.

stgfilm:: {C} speelfilm.

stgos:: {C} voorstelling, het optreden.

stg-ove:: {K} voordoen, het voorbeeld (v iets) geven.

stgt:: {C} reet, kont.

stgtariy:: {C} souffleur.

stgtiyn:: {C} nummer (muziek-/goochel-/dansnummer ed).

sta'inn:: {C} nederlaag.

Stairs, staircases and stairways in Spocanian:: {N} (tijdschriftartikel); .

staiyn:: {C} kraal (v ketting).

stajir:: {C} stier (mnl rund).

Stajir:: {N} Stier (sterrenbeeld).

Stajir-mut:: {N} "Stierenvel" (gay bar in Hirdo, leer-scene); .

Stajir-reks:: {N} "Stierenserie" (serie elektrische locomotieven); .

stkenn:: {I/III} strkenn.

stala:: {SC} (fig) fundament, basis, grondslag; lef flj fara ~: op basis van iets; kaf [individuela] ~: op [individuele] basis; ef chaquindos nert pnze eft ~: het gesprek wil niet vlotten, komt niet van de grond.

stalate:: {I} gedegen, degelijk, grondig.

stalatiy:: {C} stevigheid, degelijkheid.

staliatan:: {I} straliatan.

Staliym:: {F}.

Stalok:: {N} (camping); .

Stalok-lirrotiy:: {W} .

Stalok-merblufks:: {Nmv} (sportterreinen aan de zuidkant v Amahagge); .

Stalok-plep:: {W} .

stamelef:: {C} (in Spok: afgevaardigde in de eilandsvertegenwoordiging); stamero.

stamero:: {C} (in Spok: eilandsvertegenwoordiging binnen de tangodm ("landsregering"), bestaande uit 10 stamelefs ("eilandsafgevaardigden")); .

stami:: {C} (alg) filiaal van een warenhuis; (ihb) filiaal van Stami-concern.

Stami:: {N} (warenhuisconcern; afk v stat-misan = "staatswinkel"); .

stamm:: {C} steven (v schip); ef njebope rst kaf ef ~e (rs!): iemand tegen het lijf lopen.

stmp:: {C} stempel[afdruk]; ef kette eft ~ zt: (fig) brandmerken, schandvlekken [als].

Stmp:: {F}.

stmpe:: {K} [af]stempelen.

stmpe-wat:: {C} stempelkussen.

Stampiy-mirra:: {W} .

stmpos:: {C} afstempeling.

Stmp Rumer:: {F}.

stana:: {S} tin (metaal).

stanae:: {K} vertinnen.

stana-hst:: {C} tinmijn.

Stana-mirra:: {W} .

Stana-opjgos ur c-xizjos:: {N} (afk= Sox) "Tin-exploitatie en -verwerking" (tinmijn en fabriek in Aelas); .

stanare:: {K} aanhouden (taxi, bus, persoon op straat).

stana-tros:: {S} tinpest.

Stnciy:: {N} (kasteelrune; gemeente Tearo); .

Stnciy-mirra:: {W} .

stane:: {I} van kralen gemaakt; met kralen versierd.

staniy:: {I} tinnen, van tin gemaakt.

Stan:: {G} (stad in Bloi).

Stant:: {G} (stad in Bloi).

stnt:: {C} toestand, omstandigheid; gress zloffare ki ef ~s, fes mit ...: ik beperk me tot die gevallen waarin ...; fes ten/dur ~s: in twee/drie gevallen (enz); diffiyk.

Stant-plep:: {W} .

stos:: {A} betuiging.

Stp:: {F}.

stper:: {C} (pop) autoped, step.

star:: {C} ster.

starch:: {C} slinger (v klok).

stareren:: {C} sterrenstelsel.

star-zs:: {C} sterrenwacht, observatorium.

star-huron:: {C} aster.

star-ksto:: {S} speenkruid (L. Ficaria verna).

Starnberger:: {F}.

strfe:: {K} op prijs stellen; gress ~, den [gress] prate ral = gress ~ [gressex] ef ral pratos: ik stel het op prijs om nu te vertrekken.

strfos:: {A} het op prijs stellen.

star-pjakos:: {C} astrologie.

start:: {C} aanloop, start; stuit[je].

strt:: {III; =vk v dlyn} minder ongaarne, met minder tegenzin; gress pliyfone ~ cafer dus miyna: ik drink koffie met minder tegenzin dan thee (maar ik drink beide niet graag); dlyn.

starte:: {U} starten (v wedstrijd).

start-mntyos:: {A} aanloopprobleem.

star-trunn:: {C} lidsteng (waterplant) (L. Hippuris vulgaris).

staon:: {C} standplaats, vaste halte (taxi, autobus ed); staons.

staons:: {Cmv} (dl= Tigof/Lomky) station (v treinen); staon.

stat:: {C} staat; gezag, overheid, autoriteiten; Unior Stats.

stat-:: {PX} staats-, rijks- (zie hieronder).

Stat-:: {PX} Staats-, Rijks- (zie hieronder).

stt:: {gst} ste.

statater:: {C} staatshoofd.

Stat-Bibliotekke:: {N} "Staatsbibliotheek" (te Hirdo); .

stat-buro:: Stat-buro.

Stat-buro:: {N} (overheidsbureau waar inwoners van kleinere steden terechtkunnen voor allerlei administratieve aangelegenheden); .

stat-dx:: |stadx| {C} staatsbezoek.

Stat-drureren:: {N} "Rijks-Muntwezen" (fabriek en drukkerij voor het slaan v munten en drukken v bankbiljetten; in Blort); .

Stat-Exm-Cmio:: {N} "Staats-Examen-Commissie" (instantie die examens afneemt namens hogescholen en academies die zelf geen examenbevoegdheid hebben; in Trondom); .

stat-hut:: {C} rijksambtenaar.

Stat-institua furt Dialektoliy een Onomastiyc:: {N} (afk= SIDO) "Rijksinstituut voor Dialectologie en Naamkunde" (in Amahagge); .

Stat-institua furt Zampr-helten:: {N} (afk= SIZ) "Rijksinstituut voor Volksgezondheid" (in Blort); .

statistise:: {I} statistisch.

statistiyc:: {C} statistiek.

Stat-kabi Blort:: {N} (afk= sk Blort) "Staatsdrukkerij Blort" (hier worden alle officile documenten, formulieren, postzegels ed gedrukt, die door de Staat of door staatsbedrijven worden uitgegeven); .

stat-korsamen:: {C} (hoogste gerechtshof v Spok, in Hirdo); .

Stat-laboratorym furt Digitala Qulapp:: {N} (afk= SLDQ) "Staatslaboratorium voor Digitaal Onderzoek" (in Ies); .

Stat-museem:: {N} "Staatsmuseum" (museum in Zuidwest-Hirdo; fraai gebouw maar de tentoonstellingen zijn over het algemeen niet erg interessant); .

Stat-noftate-ofiss:: {N} (afk= SNO) "Staatswisselkantoor" (waar men Spok geld kan wisselen; in de grotere postkantoren en op vele stations); .

stat-polio:: {C} rijkspolitie.

Stat-Publiseros TC:: {N} (uitgeverij in Hirdo); .

Stats-General:: {N} Staten-Generaal (niet in Spok).

Stat-Universitiy:: {N} (uitgeverij in Amahagge); .

Stat-universitiy ber Amahagge:: {N} (afk= SUA) "Staatsuniversiteit te Amahagge"; .

Stat-universitiy ber Asjetto:: {N} "Staatsuniversiteit te Asjetto"; .

Stat-universitiy ber Hirdo:: {N} "Staatsuniversiteit te Hirdo"; .

Stat-universitiy ber Milbo:: {N} "Staatsuniversiteit te Milbo"; .

Stat-Universitiy ber Zest:: {N} (afk= SUZ) "Staatsuniversiteit te Zest"; .

status:: {C} status.

statutiy:: {C} statuut.

Stat-Zampr-Henntrt:: {N} "Retourtje Overheid-Volk" (in Blort); .

stat-zro'efe:: {Krs} confisqueren.

stat-zro'efos:: {C} confiscatie.

st'umt:: {I} omslachtig.

stay:: {S; rs= stae} kralen (mv).

Stay-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Oopare); .

Stay-ses::

 1. {G} (stuwmeer in district Ben); .
 2. {N} (Bergparel-hotel in Afacha); .

STC:: {afk} Spocanian Tobacco Company.

st:: {C; rs= sttt} [bos]krekel (L. Nemobius sylvestris).

stebe:: {C} stap; eindje [lopen]; lef belt ~ (afk= l.b.s.): ternauwernood; ef riffe ef quista (gulder, guld enz) ~ beri: er goed (beter, best enz) aan doen om; istebe.

stecc:: {Cef/I} istrecc.

Stediy:: {F}.

Stee-mirra:: {W} .

Steel:: {N} (fabrikant v frisdranken en mineraalwater in Lammafin, oa water Viryc en frisdrank Doec); ; (DOM 93).

Steen:: {F}.

Steev:: |Spok: st; Peg: stf/st| {F}.

Stefn-tof:: {N} tweede kerstdag (alleen in RK gebieden; winkels beperkt geopend).

stfe:: {K} aanstampen.

Steier:: von Steier.

Steinway:: {F}.

stek:: {C} strek.

steke:: {K} streke.

stek-jns:: {C} strek-jns.

stekos:: {C} strekos.

Stel:: {M} Stella.

stele:: {U} sjokken.

Stelf:: {J}.

Stelf erriy:: {N} (Bergparel-B&B in Ztso-Ylnja (Afacha)); .

stelos:: {C} gesjok; sjokkende wijze van lopen.

Stemn:: {F}.

stemm:: {C} (taalk) stam; grmerr-stemm; moftos-stemm.

stempiy:: {C} stempel (apparaat).

sten:: {C} loop (v geweer).

stenn:: {S} beits (voor hout).

stenne:: {K} beitsen (hout).

stenografij:: {C} stenografie.

Stensiy:: {F}.

stent::

 1. {C} fundament; voet (v toren, boom ed); lef ~: steekhoudend; ef melde fest kaf sener ~: het staat als een huis.
 2. {C} koninklijke standaard.

Stentk:: |stenk| {N} (mnl personificatie vd Onderwereld en Hel); fara ~: (dl= Brr/Oost-Liftka) met een kaal hoofd, kaal; (dl= Berref) aftands, heel oud/gammel; .

Stentk-plep:: |stenk-| {W} .

stent-ft:: {C} "fundamentschuld" (belasting geheven op de oppervlakte die een woonhuis inneemt); .

Steptola:: {F}.

sterdar:: {C} ef ufire/farte fes ~: vastrijden/vastlopen (in de modder/een nauwe kloof ed).

sterdare:: {U} doodlopen (v weg).

sterdaros:: {C} doodlopende weg.

sterde:: {E} sterven, omkomen, doodgaan.

sterdelsat:: {C} sterfbed.

sterdos:: {C} sterfte.

stereofonise:: {I} stereofonisch (geluid).

stereometrij:: {C} stereometrie.

sterf:: {C} (pop) stereo[-installatie].

sterfo:: {I} stereo[fonisch]; stereofonise.

sterfo-todreut:: {C} stereo[-installatie].

sterna:: {C} stern (L. Sterna); hupster ~: grote stern (L. S- sandvicensis).

Sterna-mirra:: {W} .

Sterna-weg:: {W} .

sterne:: {K} rijgen (v kralen); ef ~ ef roskryva: de rozenkrans bidden.

Sterre:: {J}.

Stesst:: {N} (wegsrt langs autoweg M8; gemeente Hirdo); .

stet:: {I} merkbaar.

stetare:: {K} uitstallen.

stetaros:: {C} uitstalling.

stete:: {E} merkbaar zijn.

stetos:: {C} uitstalling, het uitstallen.

stett::

 1. {C} uitstalling (uitgestalde voorwerpen).
 2. {I} scheel.

sttt:: {rs} st.

Steufima:: {N} (mnl personificatie vh Voedsel en de Drank); missna; roza; .

Steufima-akademiy:: {N} (Hogere Hotel- en Horecavakschool, in Milbo); .

Steufimaka:: {N} (stoomveer); .

Steufima-korda:: {N} (Erg kerk in Zest); .

Steufima-plep:: {W} .

stevardess:: {C; mv= ~a} stewardess.

stevardessa:: {mv} stevardess.

Stex:: {J}.

TF:: {afk} ar-tonn-frints.

st/fo:: {afk} stovy-fort.

sti:: {S} (alg) substantie; (spr) smurrie, modder, blubber.

stie:: {K} aanstampen, aanplempen.

stiirt:: {I} klungelig, onhandig.

still:: {C} stijl (in kunst).

still-ratt:: {C} (ong) welstandscommissie.

Still-Ratt:: {N} (still-ratt, gezien als officile Spok instantie; in alle districtshoofdsteden); .

stimulao:: {C} stimulering.

stimulere:: |..je| {K} stimuleren.

stin:: {PX} schrijf, wat met schrijven te maken heeft; stin-.

stindafiy:: {C} handschrift, manuscript.

stindara:: {C} griffie.

stindart:: {C} griffier.

stindas:: {vdw} stinde.

stindas-fes:: {vdw} stinde-fes.

stindatjen:: {C} kalligraaf (in Erg commune of klooster).

stinde::

 1. {K; vdw= stindas} schrijven; gress eft letra ~ [n rst]: ik heb een brief [aan iemand] geschreven (de nadruk ligt op het "vervaardigen": hoeft dus niet per se met een pen te zijn, kan evtl ook getypt zijn); ef stindas letra: de geschreven brief (in tegenstelling tot getypt/gedrukt; vdw drukt dus expliciet "schrijven met een pen" uit); ef stindas storsa: de geschreven verhalen (in tegenstelling tot mondeling; zeg liever: ef sen stindelira storsa; vgl stinde); stin.
 2. {Upr; vdw= regelm.} geschreven staan; zwart op wit staan; ef sen ~ lo k: zo staat het geschreven; ef stindor storsa: de verhalen die [ooit] [op]geschreven gestaan hebben (maar nu verloren zijn); ef sen ~lira storsa: de verhalen die [op]geschreven staan; ef sen ~ fes ef letra: het staat in de brief.

stinde-fes:: {K; vdw= stindas-fes} boeken, inschrijven (reis, excursie ed).

stinde-fotel:: {C} verschrijving, schrijffout.

stinde-jesfs:: |-jest/-jefs| {C} polemiek.

Stinde-lirrotiy:: {W} .

stinde-vrk:: {SC} schrijfwijze.

stindiy:: {C} schrijver, auteur.

Stindiy-es:: {W} .

Stindiy-oftian:: {W} (stadswijk in Hirdo en in Zest); .

stindiyta:: {C; mv= ~s} schrijfster.

stindos:: {C} geschrift; officile brief; het schrijven, schrijfwerk.

stindos-fes:: {C} boeking, inschrijving (reis, excursie ed).

stindosiy:: {C} schrift, lettersoort.

stindostjaga:: {C/S} schrijfgerei, schrijfgereedschap; (iro) pen, potlood, "schrijfhoutje"; aftel tu lelperre ~ furt gress dus?: heb je even een pen/potlood voor me?.

stindrom:: {I} schriftelijk.

stinfotel:: {C} verschrijving, schrijffout.

stinhent:: {C} (secretaris vd Reel).

stinliriy:: {C} (secretaris ve ryltiy).

stint:: {C} (lett) devies, leuze, parool; (fig) notie, begrip.

stintiyns:: {Cmv} schrijfbehoeften.

stinto:: {C} schrift (spelling; zoals geschreven wordt); fes ef ~: in schrift; ef riffe flj fes ~s: iets op schrift stellen.

stinre:: {K} (arch); ostinre.

stinros:: {A} (arch); stinros.

stinrre:: {K} (arch); ostinre.

stinrros:: {A} (arch); ostinros.

stios:: {C} aanstamping, aanplemping.

stipp:: {C} hooiwagen (insect) (L. Phalangium opilio).

stite:: {U} strite.

stiter:: {A; mv=enk} onverzettelijkheid, standvastigheid.

stitert:: {C} stritert.

stitiy:: {I; mv=enk} onverzettelijk, standvastig.

stiybje:: {K; gst= stiyt} vitten op.

stiybjos:: {C} gevit, het vitten.

Stiyf:: {N} (herberg; gemeente ebantiy); .

Stiyf-kl:: {G} (bergpas in uvelme-gebergte; 571 m hoog); .

Stiyf-kl-weg:: {W} .

Stiygter:: {F}.

stiyjp:: {C} gedrocht; verwrongen voorwerp.

stiyjp-missis:: {C; mv= ~a} fmiy ~: witte kluifjeszwam (L. Helvella crispa); grist ~: zwarte kluifjeszwam (L. H- lacunosa); o'icr ~: reuzenkluifjeszwam (L. Gyromitra gigas); ; (DOM 125-126).

stiyjp-missisa:: {mv} stiyjp-missis.

stiyk:: {C} scherpe punt, stekel.

stiykomk:: {C} tronie; (= stiyk + lomk).

stiym:: {C} striym.

stiym-hennen:: {C} striym-hennen.

stiymf:: {C} (alg) spleet, voeg.

stiymfa:: {C} voeg (tussen gemetselde stenen).

stiymfe:: {K} voegen (v metselwerk).

stiymfer:: {C} voeger (iemand die metselwerk voegt).

stiyn::

 1. {Aef} (fig) aanfluiting.
 2. {I} een aanfluiting waard zijn.

stiyne:: {K} (fig) aanfluiten; bespotten.

stiynos:: {A} bespotting.

stiyt:: {gst} stiybje.

Stizjo:: {F}.

stjach:: |stach| {I} onbezet, ledig.

Stjck:: {F}.

stjec:: {C} tooi.

stjecare:: {K} (fig) uitdragen.

stjecaros:: {A} (fig) uitdraging.

stjece:: {K} tonen, voordoen; ef ~ ef overiy armt rst: medelijden tonen met iemand.

stjech:: {I} riant.

stjecos:: {C} het tonen, het voordoen.

Stjeff:: {J}.

Stjerpwgt:: {F} (Gar).

Stjerwg:: {F/M} (Gar).

stjft:: |stft| {C} gezicht, aanblik, aanzien; uitzicht; lf ef bent ~: bij de eerste aanblik.

stjofte:: |stof..| {K} ef ~ flj n rst: iemand iets afnemen, afpakken, ontnemen.

stjoftl:: |stof..| {C} afpersing; ef qugle ~ n rst: iemand afpersen.

stjoftos:: |stof..| {C} ontneming, afneming, het afpakken.

stjftos:: |stf..| {C} uitzichtpunt.

Stjft-plep:: {W} .

Stltgje:: {F} (Gar).

stobe:: {K} stoven (v vlees ed).

stobe-chnt:: {C} belt ~: kleine bundelzwam, stobbenzwammetje (L. Kuehneromyces mutabilis).

sto'ecc:: {SC} idee-fixe, dwaalbegrip.

sto'ecc-belter:: {A; mv=enk} dwaalleer.

Stoefiana:: {F}.

sto'efy:: {C} kortste weg, afsteek; ef putte ~ luft: afsnijden, afsteken (kortere weg nemen).

Sto'efy-mirra:: {W} .

stf:: {I} (pop) ziek.

stfmk:: |M| {C; rs= ~t} voorhamer, grote hamer.

stfmkt:: |M| {rs} stfmk.

stftiy:: {I; [mv=enk]} strftiy.

stojatjen:: (= stotatjen) {C} voller, volder (iemand die stoffen volt).

Stojatjen-mirra:: {W} .

stoje:: {K; gst= stot} vollen (v lakense stoffen).

Stojeldriy-mirra:: {W} .

Stkhlm:: {G} Stockholm.

Stkhlm-mirra:: {W} .

stl:: {C}

 1. partje (sinaasappel); gebogen schaal; klein bootje; lampenkap (v metaal) (alles met een vorm die doet denken aan een partje ve sinaasappel);
 2. portie (voedsel).

stol:: {C} meent (gemeenschappelijke weide).

stle:: {K} roeien.

Stolee:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Stolee-mirra:: {W} .

Stolee-weg:: {W} .

stle-rutt:: {C} roeibaan.

Stle-rutt:: {N} (roeibaan bij Sinto-Alycro); .

Stle-rutt-weg:: {W} .

stmi:: {C} deun[tje].

stmp:: {gst} stmple.

stmple:: {U; gst= stmp} strompelen.

stmplos:: {C} gestrompel.

stmy:: {I} beter, genezen, geheel opgeknapt.

stmyiy:: {A; mv=enk} beterschap.

stn:: {S} (middelgrove zoute broodsoort, typisch voor Oost-Berref; wordt veelal bij soep gegeten); ; (DOM 165).

stoot:: {C} halvemaan (eerste of laatste kwartier).

Stoot:: {F}.

Stoot-Kulle TC:: {N} (busonderneming uit Ozaneto armt ef Prek); .

stp:: {!} stop!, halt!, ho!.

Stp:: {N} (winkelketen met gemakswinkels in de middelgrote en grote stations); .

stpe:: {K} afzetten, uitdoen (radio, motor).

stpe:: {U} ~ n: ophouden met, stoppen met, uitscheiden met.

stpe-kfsrm:: {C} stopbord (verkeersbord dat tot stoppen dwingt).

stpe-sn:: {C} stopsein (bij spoorwegen: seinpaal of lichtsein dat "stop" vertoont).

stp-sn:: {C} stopsein, stopteken (alg: gebaar of bord).

stptat:: {C} stoplicht, remlicht (achterop auto).

stors:: {C; mv= ~a} verhaal, relaas.

storsa:: {mv} stors.

strgte:: {U} krijsen (meeuwen).

strgtos:: {C} gekrijs (v meeuwen).

storiy:: {C} opstel, schets.

storiyvve:: {U} op het dek van een schip aan het werk zijn.

storiyvvos:: {C} werkzaamheden op het dek van een schip.

stot:: {gst} stoje.

stt:: {I; =vt v ubfta} meer echt, veel erger; ~ hupster: veel groter; ~ stett: veel scheler; ef mimpit melde ~ mikar dus gress miypo: het boek is nog veel duurder dan ik gedacht had; ef cafer melde l ef miyna ~ mikar: de koffie is [nog] veel duurder dan de thee; ubfta.

stotatjen:: {C} stojatjen.

stte:: {U} weerkaatsen; ~ sum: (fig) afstuiten op; ~ ump: ontgaan; ef stors ~ ump gress: het verhaal ontgaat mij.

sttos:: {C} weerkaatsing (vrnl lett).

stovy:: {C} markt, verkoop; kaf ef ~: op de markt (verkoopplaats in de openlucht); fes ef ~; op de markt (gezien als gebouw waarbinnen de markt gehouden wordt); ef prodks kaf/fes ef ~: de producten (die te koop liggen) op de markt; ef srte luft ef ~: van de hand doen; afstoten.

stovyatjen:: {C} marktkoopman.

Stovyatjen-fresta:: {G} (bos; gemeente Doe); .

Stovyatjen-pt:: {W} .

stovy-efektos:: {C} marktwerking.

stovy-fort:: {C} (afk= st/fo) uitverkoop.

stovyje:: {U; gst= stovys} rondventen.

stovyjer:: {C} marskramer; venter.

stovy-lebetiyns:: {Cmv} massa-artikel.

Stovy-lirrotiy:: {W} .

Stovy-plep:: {W} .

stovys:: {gst} stovyje.

Stovy-seert:: {N} "Markthal" (algemene naam voor een overdekte markt; ihb de markthal v Tsjech); .

stovy-segment:: {C} marktsegment (bepaald deel vd [consumenten]markt).

stovy-siyclo:: {C} marktsector (particulier bedrijfsleven, tegenover overheidssector).

stra:: {III} nog wel (zo lang als het duurt); ef kbo nle ~: de zon schijnt nog wel (maar het ziet er naar uit dat het spoedig betrekt).

str:: {III} stre.

stre:: {III} nog niet (maar later [misschien] wel); holfplepiy ef promirret kirro melde ~ hmba: halverwege de wandeling zijn we nog niet moe (maar wellicht zijn we n de wandeling wel moe); pij ~: nog lang niet; ~ ... flj: nog niets; alt.

strfe:: {K} tuchtigen, kastijden.

strfos:: {C} tuchtiging, kastijding.

strkenn::

 1. {I} ziedend, razend, woedend.
 2. {III} vreselijk, verschrikkelijk, idioot (als versterking v ander bv); ef melde ~ kjupt lelmo tof: het is vreselijk warm vandaag; eft ~ flifados 'nin: een verschrikkelijk aardig meisje; tu nert ufirzylog fit ~: je moet niet zo idioot/verschrikkelijk hard rijden.

strltat:: {C} vast licht (in tegenstelling tot knipperlicht).

strle:: {K} (alg) stralen; (radio/tv) uitzenden.

strle-mip:: {K} (fig) uitstralen.

strless:: {C; mv/rsmv= ~es} [radio-/tv-]zender.

strlesses:: {mv/rsmv} strless.

strless-taris:: {C} zendmast.

straliatan:: {I} sympathiek.

strlos:: {C} (alg) straling; (radio/tv) uitzending.

strlputte:: {K} ontvangen (v radio/tv).

strlputtos:: {C} ontvangst (v radio/tv).

Strlt:: {F}.

Strmpaiy-cap::

 1. {G} (kaap aan zuidkust v Lomky; 124 m hoog); .
 2. {N} (kasteelrune; gemeente Aequet); .

Strmpaiy-woedenn:: {G} (steile zuidkust v Lomky); .

Strmpaiy-woedenn-plep:: {W} .

Stramyraoviy:: {F} (Gar).

strecc:: {Cef/I} istrecc.

streg:: {C} ader (laag steenkool of erts in de grond ed).

strek:: {C} stunt; klap; ef qugle eft ~ n rst: iemand een klap geven.

strek-darer:: {C} stuntman.

streke:: {K} schokken.

strek-jns:: {C} schokdemper, schokbreker.

strekos:: {C} schok.

strekos-rf:: {C} schrikdraad.

strm:: {C} onbetrouwbare kerel.

strn:: {C} koord, snoer.

strn-farter:: {C} koorddanser.

Strenkiy:: {G} (deel vh Amahagge-kanol, in Amahagge); .

stress:: {S} stress.

strett:: {C}

 1. strijd; eft ~ qu flj: een strijd tegen iets (ook fig).
 2. zeestraat.

strette:: {E} strijden.

Stretteen-lirrotiy:: {W} .

strettn:: {C} strijder.

strettn-mlp:: {C} rivaal (medeminnaar).

strette-tin:: {C} strijdlust.

strette-tiniy:: {I} strijdlustig.

strett-fartos:: {C} wedloop, wedren.

strettkanas:: {C} divisie (legeronderdeel; ook bij voetbal); A-strettkanas: Divisie A.

strett-rtos:: {C} wedren (paarden).

strite:: {U} verpletterd worden, bedolven raken (zonder agens).

stritert:: {C} verplettering, het bedelven.

striym:: {C} kuiken (jonge kip/haan).

striym-hennen:: {C} kloek (kip met kuikens).

strjff:: |stff| {gst} strjfje.

strjfje:: |stfje| {K; gst= strjff} ~ n: (arch/poe/jur) (fig) verlenen, geven, schenken; ef cbln ~ ef jolaiy n ef slaviy: de ridder schenkt de slaaf zijn vrijheid; strjfje.

Stroefh:: {F}.

strof:: {C} spiraal.

stroflot:: {C} slakkenhuisje.

strftiy:: {I; [mv=enk]} kreupel.

strle:: {K} stoken (v vuur).

strler:: {C} stoker.

strlizardatjen:: {C} distilleerderij, stokerij.

strlizarde:: {K} distilleren, stoken; (= strle + izarde).

strlos:: {C} het stoken; vuur dat [net] opgestookt is (maar nog niet heet genoeg is om de ketel of het water te kunnen verwarmen).

Stromm:: {F}.

strnc:: {C} [boom]stronk.

strnciy:: {I} grofgebouwd (persoon).

Strftmmui:: {F}.

strkturela:: {I} structureel.

strkturiy:: {C} structuur.

strt:: {C} (alg) struisvogel (L. Struthio camelus); (pej) stommerik, kluns.

strt-fedre:: {C} struisveermos (L. Ptilium crista-castrensis).

strt-ups:: {C} stommiteit.

strf:: {S} stront.

stryniy:: {I; [mv=enk]} stroef; stug.

STS:: {afk} Spooksoliy Tupplipe-slape.

st:: {C} stuk (toneel-, muziek-, pianostuk ed).

stubert:: {C} stuurboord; kaf ~: aan stuurboord.

stubertiy:: {I} aan stuurboord.

stude:: {K} (vulg) neuken.

stdent:: {C} student.

stderafiy:: {C} studie (geschrift, voorwerp, tekening ed).

stdere:: {U} studeren.

stdere-ralaer:: {C} studiegenoot.

stderos:: {C} studie, het studeren (het actief bezig zijn).

studos:: {C} (vulg) neukpartij, geneuk.

stos:: {C} studie (beoefening v vak).

stuft:: {C} kalf, jonge stier (mnl rund).

stfta:: {C} ploert, schoft.

stugt:: {I} ontdaan, van streek, uit zijn doen.

stuixe:: {E} ongeluk brengen.

Stuixer:: {F}.

stuixos:: {A} het ongeluk brengen.

st-kanas:: {C} toneel, bedrijf (als deel v toneelstuk).

stuke:: {K} verstuiken.

stuke-gelp:: {C} verstuikte enkel.

stuke-pls:: {C} verstuikte pols.

stukos:: {C} verstuiking.

stle:: {K} ad-/absorberen, inzuigen.

Stleeos:: {C} "Absorptie" (Erg ritueel waarbij men de levenskracht vd volle maan tot zich neemt); .

stlos:: {C} (alg) ad-/absorptie, inzuiging; (ziekte) [ernstige] besmetting; (Erg) "absorptie", zie Stleeos.

stull:: {C} (fig) zetel, plaats, zitting.

Stuniy:: {F/M}.

stunn:: {C} steun ef minkede eft ~ luft/fes ...: steun vinden bij/in ....

Stunn:: {G} (beek in Neno); .

stunnare:: {U} ~ na: te maken krijgen met.

stunnatjen:: {C} (alg: persoon/instantie die een ander financieel te hulp schiet); (ihb) mecenas; kra-stunnatjen; tibn-stunnatjen.

stunne:: {U} steunen, leunen; ~ n rst: iemand steunen (financieel ed); ~ na: te maken hebben met.

Stunne:: {F}.

stunner:: {C} betrokkene (persoon die ermee te maken heeft).

stunnos::

 1. {C} (lett) steunpunt, ondersteuning.
 2. {A} (fig) steun, steunpunt.

stupp:: {C} drempel.

sturr:: {C} steur (vis) (L. Acipenser sturio).

strt:: {C} pech, panne (met auto).

stus:: {ZV; enk; rs= ~se} men, je, er; ~ uokke pert kusami: men rookt hier veel; er wordt hier veel gerookt; ~ obezjere hups: er wordt hard gelachen; blul bytelije ~se: er wordt iemand doodgeslagen; (samen met bepalingaankondigend zv crat, hm, nem en selm) nem paine fitaju, ~ arfine fes ef leld'srt: wie zoiets doet komt in de gevangenis terecht; ex.

stusoroni:: {C} (taalk) zelfstandig voornaamwoord (in dit woordenboek gemerkt met {ZV}).

stusse:: {rs} stus.

stut:: {I} snelgroeiend (boom, plant).

Stut:: {F}.

stute:: {K} onderbouwen (fig).

stuter:: {C} snelgroeiende boom of plant; puber die snel is gegroeid.

sty:: {PX.c > c} gesteldheid, staat; (bijv) wnzol/stywnzol: weer/weersgesteldheid; sty-.

stybtmo:: {C} bodemgesteldheid.

Stychem-prc:: {N} (skipistes; gemeente ors); .

styf:: {C} groef (alg; behalve in grammofoonplaat).

stf:: {S} strf.

styfatjen:: {C} graveur.

styfe:: {K} graveren.

styfos:: {C} gravure.

styfrotiyn:: {C} lichamelijke gesteldheid.

stygg:: {C} (dl= Tjemp/Plef) [aanleg]steiger.

stk:: {C} baars (L. Perca fluviatilis); (Spok variteit) gevlekte baars (L. P- punctata).

Stk-mirra:: {W} .

stle:: {K} afpakken, afnemen.

stylfe:: {K} verbergen, verstoppen.

stylfiy:: {I} verkapt, verhuld.

Stylfor reduplisersta:: {N} (tijdschriftartikel); .

stylfos:: {C} verberging.

Stn:: {F}.

Styna:: {F/J}.

stynaliycos:: {C} staat van onderhoud; luft eft tild ~: in slechte staat van onderhoud.

styne:: {K} erkennen, toegeven, inzien; gress stynec ef stors!: ik kan ervan meepraten!.

Stnhus:: {F}.

styniy:: {I; [mv=enk]} stryniy.

stynn:: {SC} (altijd samen met bz) kost ~ (afk= kost/s): mijns inziens; naar mijn mening; volgens mij; groft ~ (afk= groft/s): zijns inziens; naar zijn mening; volgens hem (enz).

stynos:: {A} erkenning, toegeving.

stynunn:: {C} terreingesteldheid (v sportterrein).

stynzol:: {C} stywnzol.

styp:: {I} (alg) stevig; (groot v formaat en sterk: industrie, motor; bout ed; v training) zwaar; (feiten ed) hard; (heel goed: v acteur, spel, optreden ed) sterk; eft ~ stgos: een sterke voorstelling; eft ~ cicralos: een kloek besluit; eft ~ iynx: een zware/stevige bout.

stypa:: {I} terdege; gress sen abarite ~ sener respns: ik ben mij terdege bewust van mijn verantwoordelijkheid.

stypiy:: {A; mv=enk} (alg) stevigte, stevigheid; (feiten ed) hardheid.

stre:: {K} beheren (in opdracht ve ander); onder je hoede hebben.

strer:: {C} (alg) beheerder; (v [flat]gebouw ed) concirge.

stros:: {A} beheer (in opdracht ve ander).

Stra:: {F}.

Strstolof:: {F}.

styss:: {S} (pop) sterke/alcoholische drank. stysrte:: {K} concluderen, vaststellen.

stytros:: {C} armt ~: in staat van ontbinding (v lijk).

stywnzol:: (stynzol) {C} weersgesteldheid.

stycentos:: {C} temperament.

su:: {PX} bij, neven, ondergeschikt; su-; menn; nef.

SU:: {afk} sutreno.

SUA:: {afk} Stat-Universitiy ber Amahagge.

sualer:: {C} suwaler.

supe::

 1. |supe| {K} trekken (lot, prijs; pijp).
 2. |sUpe| {U} minder geschikt zijn.

Supipseert:: {N} "Wijkbureau van Politie" (als instantie); .

supipsrt:: {C} wijkbureau van politie (als gebouw).

supos:: {C} trekking (lot, prijs).

suardekirs:: {Cmv} onkruid.

suarmtat:: {C} stadslicht (v auto).

sutmerall:: {C} schout-bij-nacht (marinerang); .

subelps:: {Cmv} ongedierte.

Subjects, Objects and Kernels:: {N} (tijdschriftartikel); .

subrd:: {C} onderlaken (op bed).

sucpitalo:: {C} "nevenkapitaal" (aanvullend kapitaal dat de Spok overheid aan particuliere bedrijven verstrekt om investeringen aan te moedigen).

Suche:: {J}.

suchetader:: {C} (spr/dl= Cheetuc) bustehouder.

sucro:: {S} suiker.

sucro-glazera:: {S} suikerglazuur, glac.

sucro-hull:: {C} suikerzakje.

sucrolse:: {C} suikerbiet; .

Sucrolse lsen sucro:: {N} "Suikerbiet proef de suiker" (titel v populair liedje dat tijdens de suikerbietencampagne wordt gespeeld en gezongen); ; (DOM 74-75).

sucrolse-rpoer:: suikerbietenteler, -verbouwer.

Sucrolse-weg:: {W} .

sucro-pt:: {C} suikerpot.

sucroriff:: {C} suikerfabriek.

sucro-ritt:: {S} suikerriet.

sucrotiyn:: {C} suikerklontje.

sucro-tupplip:: {C} huwelijksreis.

Sucro-weg:: {W} .

Sudm:: {G} (riviertje van Ziffon-gebergte naar de Dm); .

Sudm-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Sudm); .

sudann:: {IIef} Sudanees (bv).

Sudann:: {G} Sudan.

Sudanna:: {Cef} Sudanese vrouw.

Sudanny:: {Cef} Sudanees (bewoner).

sudec:: {C} tussendek (op schip).

sueksm:: {C} (= suexm |ks|) tentamen.

suexm:: {C} sueksm.

ufadermiy:: {I} kortademig.

uffe:: {E} hijgen.

uffos:: {C} gehijg.

ug:: {M}.

Sugge:: {F}.

Suggee:: {F}.

Sugge-Enmt-flipflor:: {N} (schouwburg in Lor); .

SUGLUFUS:: {C} (bijkantoor vd GLUFUS).

suhuflif:: {C} aanbouw; uitbouw (vast aan groter gebouw); (= nefhuflif) dependance (elders gehuisvest deel ve organisatie); nefhuflif.

suhurdog:: {C} "districtshoofdstad" (in Spok: de hoofdstad ve distrycc ("district, provincie"), waar de lebl ("districtsbestuur") zetelt); leblsr.

suileset:: {C} (in Spok: kleiner eiland dat bestuurlijk onder een vd 7 "hoofdeilanden" ressorteert); mennileset.

suistjo:: {Aef} bijbetekenis.

sjerta:: {I} vergankelijk.

UK:: {afk} Deprtemen furt ark ur Knurfel.

skatt:: {S} sukade.

skes:: {SC} succes.

sukoffe:: {K} onderschikken (taalk).

sukoffe-yplemerer:: {C} onderschikkend voegwoord.

sukrprell:: {C} korporaal, kwartiermeester (marinerang); .

Sukriy:: {N} (elektronicamerk, te koop bij Kriy-Super); .

l:: {I} drachtig (v vee).

Sul:: {F}.

Sulchlorine:: {N} (zeer giftig onkruidbestrijdingsmiddel, gemaakt bij Polyfiyx in Amahagge); .

Sulf:: {J}.

Sulf lanos-Firos-haste:: {W} .

sulfatiy:: {S} sulfaat.

sulfitiy:: {S} sulfiet.

sulfur:: {S} zwavel.

sulfura:: {I} zwavelhoudend, van/met zwavel.

sulfurasitt:: {S} zwavelzuur.

sulfur-missis:: {C; mv= ~a} zwavelzwam (L. Laetiporus sulphureus).

sulfur-missisa:: {mv} sulfur-missis.

slgare:: {K} snoepen.

slgaros:: {C} gesnoep, het snoepen.

slge:: {K} met smaak eten, smullen; vol enthousiasme vertellen (zonder dat de toehoorder interesse/medeleven toont).

slgos:: {C} gesmul; enthousiast verteld verhaal (waarop nauwelijks gereageerd wordt).

sulitte:: {C} (zwart fluwelen hemd onder de bamico).

Slkriy:: {F}.

slp:: {S} puree.

slpe:: {K} pureren, tot puree maken.

sum:: {VZ} (plaats) tegen [aan]; do haiyrume ~ ef krur: hij leunt tegen de muur [aan]; ef ticros ~ ef wjo: het getik tegen de ruit.

sumtrs:: {C} matroos 3e klasse (marinerang); .

sume:: {K} raken.

ume:: {K} (arch/poe) [op]meten, de maat nemen van; (persoon) taxeren, inschatten (proberen erachter te komen wat iemand v plan is).

sume-ponto:: {C} raakvlak, overeenkomst, snijpunt.

sumirra:: {C} ventweg, parallelweg.

sumittus:: {C} nevenvertrek.

Smiy:: {F/M}.

Smiy-Elsa:: {M}.

umos:: {C} (arch/poe) maatneming, meting.

mp:: {S} (mengsel v fijngestampt fruit, bloemen, parfum, wijn, honing ed, in de ciyter, waarmee een kind tijdens de kadyr ingewreven wordt; ipv het gebruik v wijwater).

sms:: {C} (alg) horzel, hoornaar (L. Vespa crabro); (ihb) schapenhorzel (L. Oestrus ovis); (ihb) runderhorzel (L. Hypoderma bovis).

sms-flyddere:: {C} horzelvlinder (L. Sesia apiformis).

sumux:: {C} dialect.

Sundr-Jeerf:: {G} (dorp; gemeente Keunee).

Sunertflecs:: {N} "Brandweerkazerne" (gemeentelijke organisatie in Amahagge); .

suofeserr:: {C} onderofficier (laagste officiersrang); .

suoluqute:: {rs} suoluquy.

suoluquy:: {C; rs= suoluqute} achterneef.

suresta:: {C; mv= ~s} vrw vorm v surey.

surey:: {C} soldaat 3e klasse (landmacht); .

suornatiy:: {C} (niet-officile dracht ve Erg geestelijke; vrnl vd Reel).

upa:: {C/S} soep (in Spok meestal brijachtig, als hoofdmaaltijd gebruikt); znt ~: [heldere/dunne] soep (als voorgerecht); (fig) eft pijperaniy ~: een goedbelegde boterham (verdienen); (sprkw) ef slge ef ~ tjg eft jl leftel: leven als god in Frankrijk.

supainer:: {C} hulpwerkwoord.

superierr::

 1. {I} superieur, allerbeste, buitengewoon.
 2. {III} buitengewoon, uiterst (als versterking bij bv); eft ~ mikkelel blompos: een buitengewoon belangrijke mededeling.

super-tenkka:: {C} supertanker (heel groot tankschip).

upttel:: {C} soepbord, diep bord.

spf:: {C} smak, dreun.

supjecc:: {C} (taalk) subject, onderwerp.

supjekteff:: {I} (taalk) subjectief, wat betreft het onderwerp.

spole:: {K} raadplegen.

spolos:: {A} raadpleging, consult; forsm ~: spoedgeval (medisch).

spolosrt:: {C} consultatiebureau.

Supstseert:: {N} "Bijpostkantoor" (als instantie); .

supstsrt:: {C} bijpostkantoor (als gebouw; in stad).

suprest:: {C} onderdirecteur.

spriysa:: {C} verrassing; ef fliynke lo eft ~: het komt als een verrassing.

spriysa-vrk:: {SC} fes ~: op verrassende wijze.

spriyse:: {K} ~ g: verrassen op.

spriyse-:: {PX} verrassend, opvallend (als bepaling bij bv); ~-hord: verrassend mooi; ~-litel: verrassend weinig, opvallend weinig.

suprodk:: {C} bijproduct.

supsiiy:: {C} subsidie; eft ~ pai Jelafoex ef Lebl: een subsidie van het District Jelafo (gegeven door).

supstantivise:: {I} (taalk) substantivisch, als zelfstandig naamwoord.

supstantiviy:: {C} (taalk) substantief, zelfstandig naamwoord.

supyjel:: {C} (pyjel langs de onderrand ve vensterpartij).

supyz:: {C} achterkleinkind.

suqurtos:: {A} clausule.

suqutt:: {C} stalles, parket (voorste rijen, gelijkvloers, in theater).

urare:: {K} tevoorschijn toveren.

uraros:: {C} tevoorschijntovering.

uratjen:: {C} tovenaar.

surdare:: {U} dobberen (drijven).

surdaros:: {C} gedobber.

surde:: {U} aanrollen en breken van golven (op strand).

surdiy:: {I} woelig.

surdos:: {C} branding.

ure:: {E} toveren.

ure-mux:: {C} vakjargon.

surebbe:: {C} zwevende rib.

ure-chnt:: {C} gewone heksenboleet (L. Boletus erythropus).

surfe:: {U} surfen.

surfe-olg:: {C} surfplank.

srinama:: {IIef} Surinaams (bv).

Srinama::

 1. {Cef} Surinaamse vrouw.
 2. {G} Suriname.

Srinamy:: {Cef} Surinamer.

urm:: {C} [moer]vos (vrw).

suroji:: {C} kleine letter, onderkast.

uros:: {C} toverkunst, tovenarij.

surrealesmiy:: {SCrs} surrealisme (als kunststroming).

surrealistise:: {I} surrealistisch (als kunststroming).

surrondare:: {K} benaderen (v getal); furt ef ~: bij benadering.

surrondaros:: {A} benadering (v getal).

surronde:: {K} omgeven; (tdw) ~lira: (geografisch: een locatie + de omgeving ervan); (bijv) ~lira Xemn: Xemn en omgeving; ~lira Mrkalandes: Duitsland en de omliggende landen; Duitsland en de grensgebieden eromheen.

surrondos:: {C} omgeving, het omgeven.

surront:: {C} omgeving, omtrek (als gebied).

Surront-mirra:: {W} .

surront-zrelira:: {I} omwonend; ef ~n veldurs: de omwonenden.

rste:: {U} [ver]slijten.

rste-fest:: {I} onverslijtbaar.

rstos:: {C} slijtage.

rstne:: {K} opdragen, afdragen (kleren net zo lang dragen tot ze versleten zijn).

srte:: {E} scharrelen (kip).

srtos:: {C} gescharrel (kip).

survje:: {K; gst= survt} overzn.

survjos:: {C} overzicht.

survt:: {gst} survje.

suryltiy:: {C} (Erg geestelijke, net onder de rang v ryltiy).

sus:: {S} (spr/poe) bloed.

sufla:: {C} achternicht.

susplnjos:: {A} bijbedoeling.

ssrn:: {I} suzerein.

sustas:: {C} marter (L. Martes).

Sustas-plep:: {W} .

sustgatjen:: {C} figurant.

sustamelef:: {C} (in Spok: afgevaardigde in de districtsvertegenwoordiging); sustamero.

sustamero:: {C} (in Spok: gemeentevertegenwoordiging binnen de lebl ("districtsbestuur"), bestaande uit sustamelefs ("gemeenteafgevaardigden": 1 tot 3 per gemeente)); .

susrt:: {C} voorstad; [grote] buitenwijk (v stad).

susrtencater:: {C} 2e luitenant (landmacht); .

sut:: {C} pak, kostuum (herenkleding).

ut:: {G} (stad in Ales).

ute::

 1. {K} rooien (v bomen, struiken ed).
 2. {U} (vulg) verrekken, sterven; opsodemieteren.

utje:: {K; gst= uts} (dl= Peg) rooien; ute.

sutreno:: {C} lokaaltrein, stoptrein; (voor de sutrenos geldt het basistarief en er is geen klassenonderscheid; zij rijden over de hoofdspoorlijnen en stoppen bij de meeste stations).

uts:: {gst} utje.

suuniversitiy:: {C} dependance van een universiteit.

suuproje:: {C} zijtak (v familie).

susto:: {C} nicht (dochter v broer/zus).

suwaler:: (sualer) {C} neef (zoon v broer/zus).

Suwint:: {G} (beekje; gemeente Seertzeekoles); .

suozos:: {C} aanvullingsbegroting.

surmer:: {C} noodhulp, tijdelijke werkkracht, uitzendkracht.

sutro:: {C} onderlip.

SUZ:: {afk} Stat-Universitiy ber Zest.

SUZ Publications:: {N} (uitgeverij in Zest); ; SUZ.

Suza::

 1. {F}.
 2. {M} Suze.

Suziffon:: {G} (riviertje van Ziffon-gebergte naar de Ziffon); .

Suzy:: {M} Suze.

SV:: {afk} Samen Vlemoetseerts.

v:: {C} sjwa.

svalbert:: {IIef} Spitsbergs, van/op Spitsbergen.

Svalbert:: {G} Spitsbergen.

Svalbert-port:: {N} (een vd havens v Amahagge); .

svm:: {C} drift, stroming; ef rpune fes ~: op drift geraken.

svme:: {U} drijven (op vloeistof).

svme-armt:: {U} aanspoelen.

svme-doyt:: {C} zwemvest.

svme-lelder:: {C} strandjutter (in Spok een beroep).

svme-pica:: {S} drijfijs.

svmiyn:: {C} vlotter, drijflichaam.

svmos:: {C} gedrijf, het drijven.

svmos-armt:: {C} aanspoeling; aangespoeld voorwerp; xann svmsta-armt melde kaf ef ager: er liggen heel wat dingen aangespoeld op het strand.

svartiy:: {C} ballast (als zwaar gewicht).

Svazilanda:: {Cef} Swazische vrouw.

svazilandes:: {IIef} Swazisch, Swazilands (bv).

Svazilandes:: {G} Swaziland.

Svazilando:: {Cef} Swazir.

sv::

 1. {I} (arch) dus, zo.
 2. {DT} fraji 1; monta; qu.

sveden:: {IIef} Zweeds (bv).

Sveden:: {G} Zweden.

Svedena:: {Cef} Zweedse vrouw.

Sveden-mirra:: {W} .

Svedeny:: {Cef} Zweed.

svedise:: {C} Zweeds (taal).

svef:: {C} tepel (v vrouw); speen (v dier).

svegt::

 1. {C} glas notenwijn (zoet; uit Lomky).
 2. {S} zoete notenwijn (uit Lomky).

Svells:: {F/J}.

Svells-museem:: {N} (museum in Crrtina); .

Svells Ploc:: {N} (rederij in Tina); .

Svells-weg:: {W} .

sven:: {C} zwaan (in Spok vrnl knobbelzwaan: L. Cygnus olor).

svna:: {C; mv= ~s} zwaan (vrw).

svenk:: {I} slap (niet stijf).

svenke:: {K} (lett) verslappen.

svenkos:: {C} (lett) verslapping.

Sven-mirra:: {W} .

Sven-plep:: {W} .

Sven-ses::

 1. {G} (duinmeertje; gemeente Lenano); .
 2. {G} (meertje in Amahagge); .
 3. {W} .

Sverft:: {G} (dorp; gemeente Toneija).

Sverost:: {F}.

svers:: {I} zwierig.

sversiy:: {C} zwierigheid; zwier, gratie.

sviba:: {C} koffer, valies.

svic:: {C} torenspits.

svime:: {U} zwemmen.

svime-baniyl:: {I} bang om te zwemmen, met watervrees.

svime-baniylos:: {C} watervrees.

svime-bjelt:: {C} zwemgordel.

svime-minkr:: {U} voorbijzwemmen.

svime-mut:: {C} zwemvlies.

svime-tojesfs:: |-tojest/-tojefs| {C} zwemwedstrijd.

svime-wik:: {C; mv= ~a} zwembad (ihb in particuliere tuin).

Svime-wik:: {N} (bekend zwembad in centrum v Amahagge); .

svime-wika:: {mv} svime-wik.

svimos:: {C} zwempartij; gezwem, het zwemmen.

svitt:: {C} suite (muziek).

Svjertag:: {F} (Gar).

svt:: {I} onbehoorlijk.

svlge::

 1. {K} vreten, onbehouwen/veel eten (door mensen); ef ~ zt eft prusot-blof: buffelen (gulzig eten).
 2. {Krs} opvreten.

svlgos:: {C} vreetpartij.

svus:: {C} kern, kiem.

svusa:: {S} stuifmeel.

Svygen:: {M} (Gar).

Svra:: {J} (Gar).

Svyrt:: {N} (mnl personificatie vd Onderdanigheid en Trouw); .

Swein:: |svn| {G} (stad in Ales).

Swersjy::

 1. {F/J} (Gar).
 2. {N} (exquis restaurant in het voormalige Prinselijke Paleis in Garos); .

Swola:: |svola| {G} (dorp; gemeente Oofo).

Swola-nrcus:: {N} (voetveer op de Krappa); .

Swoliy-weg:: {W} .

Swygen:: {M} (Gar).

yer:: {F}.

SE:: {afk} Deprtemen furt Soalo-tiyns, rm ur Efantoiy.

ff:: {F}.

syfjrte:: {K} (lett/fig) verkleinen; (fig) bagatelliseren.

syfjrtos:: {C} verkleining.

sygena:: {C; mv= ~s} zigeunerin.

sygeno:: {C} zigeuner.

syl:: {I} uitverkoren.

syl:: {OV}

 1. {enk-semc/abstr} allerlei; do ecrlafe ~ pryltiy: hij maakt allerlei narigheid mee;
 2. (= metteraf) {stoff} allerlei; fes ef arbe ~ tokles melde: in de tuin staat allerlei onkruid; ~ klao: allerlei soorten klei; metteraf.

yla:: {J/M}.

sylabise:: {I} syllabisch.

yla Haln-Diync-weg:: {W} .

sylcem:: {C} cyclaam (kamerplant) (L. Cyclamen persicum).

Sylf:: {G} (dorp; gemeente Jedenfals).

syliy:: {I; [mv=enk]}

 1. (drukt extreme ot uit) aller; mip lelmos hupster kordas Sinto-Lgtiy melde ~: van deze kerken is de Sinto-Lgtiy de allergrootste; mip lelmos belt kordas Sinto-Zeef melde ~: van deze kerken is de Sinto-Zeef de allerkleinste; ps melde ~n mip lelmos quista bellarts: zij zijn de allerbeste van deze leerlingen; b tild TV-progrm melde ~, gress zerfolira lf zempers: dat tv-programma is het allerslechtste dat ik sinds jaren gezien heb;
 2. (na pnze 2 ("worden") geeft syliy een vt/vk/ot/mt aan); (vt:) ef centys mirras pnze ~n: de wegen worden drukker (de wegen waren al tamelijk druk); (vgl) ef mirras pnze centys: de wegen worden druk (de wegen waren nog niet druk); Jn jsperfute sener oto lo brr, tur hord mittof nert pnze ~: Jn spuit zijn auto paars, maar deze wordt er niet mooier van/op; (vk:) ef centys mirras pnze ~ oiba: de wegen worden minder druk; (ot:) onfxu oras Vera pnze ~: Vera wordt het brutaalst; (mt:) sest qurubo tom mirras pnze ~n: zulke wegen worden het minst veilig; pnze.

Sylle::

 1. {M}.
 2. {N} (vrw personificatie vd Beslissing over wat behouden blijft en wat vergaat); .

Sylle-mirra:: {W} .

syller:: {C} wespenorchis (L. Epipactis); blakker ~: moeraswespenorchis (L. E- palustris); littit ~: breedbladige wespenorchis (L. E- helleborine).

syl-srtiy:: {I} welgelegen; idyllisch [gelegen].

Syl-srtiy:: {N} "Welgelegen" (algemene naam voor huis of boerderij; ihb ambtswoning vd Spok minister-president, vgl Catshuis); ~ blompe, den ...: [het secretariaat van] de minister-president deelt mede dat ...; .

Sylva:: {M} Silvia.

Sylvest:: {J} Silvester.

Sylvestriy-ctedralo:: {N} (voormalige domkerk in Garos); .

Sylvestriy-lirrotiy:: {W} .

Sylviy:: {J}.

ym:: {I} blond (haar).

sm:: {C} moeras met veel bospartijen (zowel brak als zoet; zoals het Racn-clamia op Noord-Liftka).

Smhynne:: {G} (eilandje, omsloten door twee takken van het Amahagge-kanaal); .

Smhynne-weg:: {W} .

Sm-mirra:: {W} .

symbolise:: {I} symbolisch.

symboliy:: {C} symbool.

symetrij:: {C} symmetrie.

symetrise:: {I} symmetrisch.

symfoniy:: {C} symfonie.

ymiy:: {C} blondine, blonde vrouw/man.

ymmiy:: {M}.

ymmiy-seert:: {N} (kasteelrune; gemeente Zekon); .

Smopy:: {J} (Gar).

sympoon:: {C} symposion.

syn:: {III} wat, hoe (in uitroep); ~ gress lamire n ef kormond!: wat verlang ik naar de zomer!; ~ ef posiblae!: hoe is het mogelijk!.

sn:: {C} sein.

yng:: {F}.

yng-lirrotiy:: {W} .

synagogg:: {C} synagoge.

Synagogg:: {N} (Synagoge in Amahagge); .

yng-plep:: {W} .

yng-seert:: {N} "yng-huis" (museum in Amahagge); .

synl:: {C} signaal.

sne:: {U} seinen, sein[en] geven.

yne:: {K} aanstichten.

sneren:: {C} seinwezen, seinstelsel, seinsysteem (bij spoorwegen).

syngronisao:: {C} synchronisatie.

syngronisere:: |..je| {K} synchroniseren.

syngroniy:: {I; [mv=enk]} synchroon.

synise:: {I} cynisch.

syniy:: {DT} (wijze) hoe, op welke wijze; gress ~ linnt velk n Jn, gress kurrilme beri reparere ef tirdus sglot: ik moet nog aan Jn vragen, hoe ik de kapotte stortbak kan repareren; do nert ~ tiffe, gress tiffilme ef stors: hij weet niet, hoe ik het verhaal ken.

sn-kul:: {C} seinhuis (bij spoorwegen).

snlot:: {C} seinbak (bij spoorwegen).

synne:: {E} torsen, zeulen, moeizaam sjouwen; ef gadros ~ tyr lef ef tiyn: de vergadering sleept zich voort (verloopt moeizaam).

synnos:: {C} gezeul, gesjouw.

synonimise:: {I} synoniem (bv).

synonimiy:: {C} synoniem (zn).

ynos:: {A} aanstichting.

synt:: {I} kwalijk.

syntx:: {C} syntaxis.

syntesiy:: {C} synthese.

syntetise:: {I} synthetisch.

snzor:: {C} seinpaal, armsein, semafoor (bij spoorwegen).

Sypa:: {J}.

Sypa Cor-mirra:: {W} .

sype:: {U} verdwijnen.

ypene:: {K} zwiepen.

ypgre::

 1. {K; gst= ~t} rondzwiepen (trans).
 2. {Upr; gst= ~t} rondzwiepen (intrans).

ypgret:: {gst} ypgre.

sypres:: {IIef} Cyprisch (bv).

Sypres::

 1. {G} Cyprus (eiland).
 2. {N} (pakhuis in Hoggebim); .

Sypresa:: {Cef} Cyprische vrouw.

Sypreso:: {Cef} Cyprioot.

sypress:: {C; mv/rsmv= ~es} cipres (L. Cupressus); (in Spok meestal Monterey-cipres: L. C- macrocarpa).

sypresses:: {mv/rsmv} sypress.

sr:: {SX > c} (gereduceerde vorm v srt) plaats, stad; (bijv) fabrosr: fabriekstad; porsr: havenstad.

Srda-mirra:: {W} .

riy:: {I; [mv=enk]} (fig) zuiver.

Syrell:: {J}.

Syrell Oleema-Flofariy-plep:: {W} .

syrilise:: {I} cyrillisch.

syriy:: {IIef; mv=enk} Syrisch (bv).

Syriy:: {G} Syri.

Syriyna:: {Cef} Syrische vrouw.

Syriyno:: {Cef} Syrir.

Syrm:: {J}.

Srseert:: {N} "Stadhuis" (srsrt als instituut)

 1. (in Amahagge); .
 2. (in Hirdo); ; (DOM 211).
 3. (in Zest); .

Srseert-lirrotiy:: {W} .

Srseert-mirra:: {W} .

Srseert-ness:: {W} .

Srseert-plep:: {W} .

srsrt:: {C} stadhuis, raadhuis; gemeentehuis (in Spok: waar het gemeentebestuur zetelt; administraties kunnen elders gehuisvest zijn).

srt:: {C} stad, plaats; n fes ~: geen plek waar niet; werkelijk overal; tem missis-vnas melde n fes ~!: die rotwespen zitten werkelijk overal!; fes ef ~ rifo (vz-uitdr) (afk= f.e.s.r.): in plaats van; kaf ef ~, kaf t ...: daar waar ...; kaf ef ~, r ...: (spr) daar waar ...; ef Spooksls nert vende kaf ef ~, kaf t ef ratles zre: Spokanirs komen niet daar waar trollen wonen; (sprkw) eft ~ m zillepip melde lo eft mn m nurp: (dit refereert aan een onafgebouwd/gebrekkig huis en onthoofding als doodstraf: als je huis niet geheel in orde/afgebouwd is, is je leven ook niets waard. Vanuit een positieve focus is dit min of meer equivalent aan het Engelse my home is my castle).

srt-:: {PX} stads-, gemeente-, gemeentelijk (zie hieronder).

Srt-:: {PX} Stads-, Gemeente-, Gemeentelijk (zie hieronder).

srtal:: {I} stedelijk, in de stad, wat betreft de stad/steden.

Srt-aptoppat:: {N} "Stadsmuseum" (alg benaming voor een gemeentelijk museum met een multifunctioneel karakter)

 1. (in Milbo); .
 2. (in Trofy); .

Srt-rgeff:: {N} "Stadsarchief" (alg benaming voor een gemeentelijk archief)

 1. (in Liyrotyka); .
 2. (in Zest); .

srt-ayr:: {S} stadslucht; ~ qugle ef jolaiy: stadslucht maakt vrij.

Srt-bibliotekke:: {N} "Stadsbibliotheek"

 1. (bibliotheek in Hirdo); ; (DOM 209).
 2. (bibliotheek en museum in Amahagge); .

Srt-blufk:: {W} .

Srt-drak:: {N} "Stadswaag" (bekend caf in Zest); .

srte::

 1. {K} plaatsen, neerzetten (alg); opzetten (v tent); leggen (v kiel, kabel, hoepels om een vat ed); aanleggen (v verband); skn; jfquf; stovy.
 2. {Upr} ~ blef: zich scharen achter; ef prap ~ kaf ef ojelstos: aan bod komen; achmm.

srte-fes:: {U} insteken (auto in parkeervak).

srtencater:: {C} (alg) luitenant; rtef ~: 1e luitenant (luchtmacht); tentef ~: 2e luitenant (luchtmacht); .

srter:: {C} stedeling, stadsbewoner.

Srt-flipflor:: {N} "Stadsschouwburg"

 1. (in Br); .
 2. (in Korif); ; (DOM 96).
 3. (in Tsjech); .

Srt-gabanos ber Trondom:: {N} (afk= SGT) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Trondom); .

Srt-hspitalo:: {N} "Stadsziekenhuis" (ziekenhuis in Gran); .

Srt-hotela:: {N} "Stadshotel" (alg naam voor een particulier hotel in het centrum of bij het station ve kleinere stad; vroeger vaak het enige hotel (met restaurant), toen vooral bedoeld voor handelsreizigers)

 1. (Bergparel-hotel in Crnt); .
 2. (Bergparel-hotel in Hajetuni); .
 3. (Bergparel-hotel in Oopare); .
 4. (Bergparel-hotel in Quobenta); .
 5. (Bergparel-hotel in Quober); .

 6. (Bergparel-hotel in Sinto-Torafebab); .

srtiffe:: {K} plaats maken voor.

Srt-knurfel:: {G} (rivierarm in de Plafot-delta); .

srt-korsamen:: {C} (ong) kantongerecht; .

srt-lurfel:: {C} "stadsrestaurant" (een begrip in Spok: veel kleinere steden hebben in het centrum een oud traditioneel restaurant met een goede maar degelijke keuken, waar men graag bruiloften en partijen viert; tot omstreeks de jaren vijftig was het ~ vaak het enige restaurant in een stad).

Srt-lurfel:: {N} "Stadsrestaurant" (als eigennaam; er zijn er vele); ; srt-lurfel.

srt-lurgiy-korsamen:: {C} (ong) lager kantongerecht; vgl srt-korsamen; .

Srt-mennweg:: {W} .

Srt-mindistiy:: {N} "Stadshotel" (in Korif); ; (DOM 96).

Srt-mirra:: {W} .

Srt-museem:: {N} "Stadsmuseum" (alg benaming voor een gemeentelijk museum met een multifunctioneel karakter)

 1. (in Acherque); .
 2. (in Gr); .
 3. (in Korif); ; (DOM 96).
 4. (in Liyrotyka); .
 5. (in Minde); ; (DOM 154).
 6. (in Mollefin); .

Srt-oftian:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

srtrm:: {C} wegwijzer.

srtos::

 1. {Cef} plaatsing.
 2. {I} (alg) plaatselijk.

Srt-port::

 1. {W} .
 2. {N} (kleinere haven in noorden v Amahagge); .

srt-prt:: {S} stadse fratsen (lett "stad-gekheid").

srt-quanka:: {C} plaatsnaam.

srt-qurtos:: {A} plaatsbepaling.

Srt-tx-buro:: {N} "Gemeentelijk Belastingkantoor" (in Hirdo); ; (DOM 211).

Srt-teatriy:: {N} (officile schouwburg in Blort); .

srt-uln:: {C} stadsmuur.

Srt-vender:: {W} .

Srt-wik:: {N} (gemeentelijk badhuis met koolzuurhoudend water in X ja ef Prusots); .

rtyc:: {C} voorstel.

rtycare:: {K} ~ flj n rst: iemand iets voorstellen; gress rtycaravy n tu: ik wil jou een voorstel doen.

rtyce::

 1. {K} voorstellen, een voorstel doen; voorstellen, verbeelden.
 2. {Upr} zich voorstellen (zich verbeelden).

rtyce-armt:: {K} aanstellen (benoemen).

rtycos:: {A} voorstelling, verbeelding.

rtycos-armt:: {A} aanstelling (benoeming).

rtycy:: {I} voorstlbaar.

syrunte:: {K} vertroebelen; bedwelmen.

syruntiy:: {I} troebel, vertroebeld; bedwelmd.

syruntos:: {C} vertroebeling; bedwelming.

yrurg:: {C} chirurg.

S:: {afk} eentriyos furt rm-stnts.

yse:: {C} sijsje (vogel) (L. Carduelis spinus).

yse-plep:: {W} .

sysiyre:: {U} snateren.

sysiyros:: {C} gesnater.

ssiyx:: {gst} ssiyxme.

ssiyxme:: {K; gst= ssiyx} communiceren met; geestelijk contact hebben met; "op dezelfde golflengte zitten".

ssiyxmos::

 1. {C} communicatiemiddel.
 2. {A} communicatie; geestelijk contact.

ssiyx-rovretos:: {A} platonische liefde.

Sss:: {F}.

systematise:: {I} systematisch.

systemm:: {C} systeem.

sstriy:: {I; [mv=enk]} vervallen, bouwvallig.

st:: {S} zijde (textiel).

sta:: {I} zijden, van zijde gemaakt.

ta-weg:: {W} .

St-lirrotiy:: {W} .

st-ljl:: {C} zijderups.

st-qugier:: {C} zijdevlinder (L. Bombyx mori).

sytt:: {C} kuip, vat, tobbe.

ytt:: {N} (populaire frisdrank); .

Z:: {afk} ar-Zillos.

Szb:: |sabo| {F}.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO