Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ga direct naar Ef ...

Ga naar alles hierna

Ga direct naar Eft ...

Ga naar alles hierna


e:: {C} (naam vd letter E); mintepot ~: "lange e" (speciale vorm vd e, in oude/gekalligrafeerde geschriften gebruikt om de pronomiy-e te schrijven: ); (vgl) ef finne/finn: het begin/beginnen.

:: {C} e.

e::

 1. {SX > ww} (infinitief/neut) (bijv) beri belde/do belde: om te leren/hij leert.
 2. {SX.add > ww} zijn; (bijv) do melde glado = do gladoe: hij is blij; (bij generische uitingen liever e dan koppelww) goe tild tors katelye: een slecht [paarde]tuig is pijnlijk; (dl= Centraal-Berref: bij stoff add'n) ra/ef musts rae: lederen/de schoenen zijn van leer; broma/ef slape-tiyn bromae: broomhoudend/het slaapmiddel bevat broom; (in standaard Spok liever vz-bep) ef musts melde mip r: de schoenen zijn van leer.
 3. {SX.zn > ww} (bijv) ef nkest/nkeste: de angst/angst hebben; ef fotel/fotele: de fout/een fout maken.
 4. {SX.zn/add > rs} (bijv) gekker/gekkere: leraar; wynch/wynche: trots; kiygt/kiygte: laat/te laat; pr/pre: gek/te gek; (enkelvoudige eindconsonant wordt verdubbeld) c/cce: eikenboom.
 5. {SX.n > n} (achter eigennamen, samen met vocaalverlenging; geeft een vleivorm) (bijv) Fjenn/Fjenne: Fred/Freddie; Henrec/Henne: Hendrik/Henkie; Diyx/iyzze: Diederik/Dicky; Anees/Anevve; Peoll/Pille: Paul/Paultje; Mariy/Marre: Maria/Marieke; Roa/Rosse: Rosa/Roosje; Regiysta/Riygge; Regiys/Riygge (zulke vleivormen worden over het algemeen niet als officile namen erkend).
 6. {SXimpr.c > mv} (samen met pira) (bijv) tlokko/tlokke: tante/tantes.
 7. {SXimpr.add > add} (samen met pira/vocaalwisseling) on, loos; (bijv) rit/riyte: machtig/machteloos; etet/ette: gevoelig/ongevoelig, gevoelloos; alt/lte: nog altijd/nog nooit; (alleen op Liftka en in Peg is deze afleiding productief); ne; net-.
 8. {SX} ne.
 9. {SX} tee.
 10. {SXimpr} re.

a:: {C; rs= te} (lett) houvast, grip.

eacc:: |wacc| {I} ongepast.

Eamiy:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Manta, district Ales).

Eamychin:: {F}.

eaquppe:: |wa..| {K; gst= eaquppt} gemoeid zijn met; fungeren als.

eaquppos:: |wa..| {A} het gemoeid-zijn; fungering.

eaquppt:: |wa..| {gst} eaquppe.

ere:: {K} uitsluiten, niet in aanmerking nemen.

earg:: {I} onverschillig; nonchalant.

eargiy:: {A; mv=enk} onverschilligheid; nonchalance.

eriy:: {VZ} (betrekking) ongeacht; gress rte ra ~ ef stywnzol: ik rijd altijd paard, ongeacht het weer.

es:: {C} binnenplaats, [boeren]erf.

es-arbe:: {C} patio, ommuurde tuin.

Es-pt:: {W} .

eba:: {C} eb, laag water.

eba-kelbra:: {C} (bij eb droogvallende rots of [zand]bank).

EBC:: {afk} ergynise blmerre-clup.

EBC Districa Ies:: {N} (voetbalclub in Ies); .

ebe:: {K; gst= ebet; vdw= pebe} weggooien.

ebes:: {C} visser; (sprkw) scemrelira ~z sako-zolle ef texo: ("schreeuwende vissers houden hun mes op zak") blaffende honden bijten niet.

ebeshurt:: {C} waterhond; (ihb) Portagelg ~: Portugese waterhond; .

ebeska:: {C} vissersboot.

ebes-nupp:: {C} stek (vaste hengelaarsplaats).

Ebes-pt:: {W} .

ebesport:: {C} vissershaven.

ebet:: {gst} ebe.

ebezze:: {C} visserij, visvangst.

ebezzeces:: {C} vissersdorp; (= ebezze + zeces).

Ebezze-eka:: {W} (straatnaam/buurtschap); .

Ebezze-mrket:: {W} .

Ebezze-museem:: {N} "Visserijmuseum" (museum in Teujan); .

Ebezze-ofiss:: {N} "Visserijkantoor" (instantie in Amahagge); .

Ebezze-pt:: {W} .

Ebezze-port:: {W} .

Ebezzer:: {F}.

Ebezze-ratt:: {N} "Visserijraad" (controle vd visserijbranche en registratie v vissersschepen; in Br); .

ebezzesr:: {C} vissersplaats.

ebirr:: {C} pion, kegel (v spel).

ebirrmerr:: {C} kegelspeler.

ebirrmerre:: {U} kegelen.

ebirrmert:: {C} kegelspel.

ebirr-rutt:: {C} kegelbaan.

ebirr-vliy:: {C} kegelbaan.

Ebirr-vliy:: {N} "Kegelbaan" (in Amahagge); .

ebja:: {S} ebbenhout.

ebjiy:: {I} ebbenhouten, van ebbenhout gemaakt.

ebljmare:: |..bl..| {K} [doen] opschrikken.

ebljme:: |..bl..| {U} opschrikken.

ebljmiy:: |..bl..| {I} verstoord, opgeschrikt.

ebljmos:: |..bl..| {C} verstoring, opschrikking.

ebljot:: |..bl..| {I} gedurig, bij herhaling, telkens (met ongeduld, of v iets onaangenaams).

eby:: {S} lieden, volk, dames en heren.

Eby:: {!} mijne dames en heren! (aanhef bij speech ed); ~, gress vbe furt kirnem!: mijne dames en heren, ik heet u welkom!.

bdatjen:: {C} fijnproever.

bde:: {K} proeven; (ook fig:) ~-grse ef horit ln: proef de sfeer van vroeger.

bdos:: {C} het proeven (vooral v wijn).

ecadr:: {IIef} Ecuadoriaans (bv).

Ecadr:: {G} Ecuador.

Ecadra:: {Cef} Ecuadoriaanse vrouw.

Ecadro:: {Cef} Ecuadoriaan.

ecater:: {C} evenaar, equator.

Ecateriy Gynee:: {G} Equatoriaal Guinee.

ecco:: {SX.gst} (vraagsx) hoe?; tu ef eksm riffecco?: hoe heb je het examen gemaakt?; ef kelbra meltecco hardlap?: hoe hoog is de tafel?; do linne, gress tiffeco tu: hij vraagt, hoe ik je ken.

eccontn:: {Crs} oorlogsvloot; n.

ecr:: {C} nachtegaal (L. Luscinia megarhynchos).

Echav:: {G} (dorp; gemeente Pageri).

echiylke:: {K} aanhangen (leer/religie ed).

echue:: {K} pompen.

echue-kaf:: {K} oppompen, omhoogpompen (v vloeistof).

echuh:: {C} pomp, gemaal.

Echuh-lirrotiy:: {W} .

Echuh-mirra:: {W} .

echuh-mjl:: {C} watermolen (om water te verwijderen).

Echuh-weg:: {W} .

echuos:: {C} het pompen, gepomp.

Eckenhofen:: von Eckenhofen.

ecivalent:: {I} equivalent (bv).

ecivalentiy:: {A; mv=enk} equivalent (zn).

ecole:: {K} raken, treffen.

ecos:: {SX.gst} (modaal sx bij mv zinskern) kunnen, in staat zijn tot; kirro zerfecos do kaf ef zillepip: wij kunnen hem op het dak zien; ecose; ec.

ecose:: {SX.gst} (potentialis bij mv zinskern; variant v ecos; schr) ps arfinecose = (spr) ps arfinecos curmel: misschien komen ze wel; misschien willen/kunnen ze wel komen; ecos; ecte.

ecron:: {C} kroon (alg); mof (buisverbinding); ef obiyre rst zjoba ef ~: iemand ophemelen.

ecronare:: {K} ~ fes: kronen tot (koning).

ecronaros:: {C} kroning.

Ecron-mirra:: {W} .

Ecrono:: {N} Kroon, Koninklijk Gezag (in Spok).

ecron-prens:: {C} kroonprins.

ecron-prensa:: {C} kroonprinses.

Ecron-terf:: {W} .

ecron-trjen:: {mv} ecron-trajiy.

ecron-trajiy:: {C; mv= ..-trjen} architraaf.

Ecron-weg:: {W} .

ec:: {SX.gst} (modaal sx bij enk zinskern) kunnen, in staat zijn tot; gress nert arfinec mas: morgen kan ik niet komen; ecos; ecte.

ecur:: {SX > c} kunde, kunst; (bijv) kokecur: kookkunst; lbecur: bouwkunde, bouwkunst.

ecte:: {SX.gst} (potentialis bij enk zinskern; variant v ec; schr) do arfinecte = (spr) do arfinec curmel: misschien komt hij wel; misschien wil wil/kan hij wel komen; ecose; ec.

ecr:: (= cr) {SX.c/s > gnz} (bijv) ef boert/ef boertecr helt: de koe/de melk van de koe; ef knurfel/ef knurfelecr stos: het water/het geklots van het water; (mv-sx sz wordt st indien gevolgd door ecr) ef forsz/ef forstecr wekksta: de kikkers/het gekwaak van de kikkers; (zn op 2 voc'n krijgt evtl cr) ef ontro/ef ontro[e]cr ostrfs: de matras/de spiraalveren van de matras; (zn op e of op 3 of meer voc'n krijgt cr) ef zge/ef zgecr styfs: de schors/de groeven van/in de schors.

cre:: {K} in verwarring brengen, besluiteloos maken.

ecrlafe::

 1. {K} meemaken, ervaren.
 2. {U} (lett) achteruit omhooggaan; (fig) ~ [frpj]: terugdeinzen [voor]; ef oto ~ helkara ef plaju: de auto rijdt achteruit de helling op.

ecrlaff:: {C} ervaring.

ecrlafos:: {A} (fig) terugdeinzing.

crlum:: {C} EHBO; (eig afk v rtef crtiyr luft moplariys: eerste hulp bij ongelukken).

cros:: {A} het in verwarring brengen, het besluiteloos maken.

E&:: {afk} Ekonomiy ur nopros.

Eda:: {M}.

g:: {C} dreumes, peuter.

Eddy:: {J} (Eng).

edelog:: {C} braakliggend terrein.

edeloger:: {C} boswilg (L. Salix caprea).

Edeloger-mirra:: {W} .

der:: {C} eidereend (L. Somateria mollissima).

Edisn:: {F}.

Edison-mirra:: {W} .

edite:: {K} bewerken (boeken).

editiy:: {C} bewerker (v boeken).

editos:: {C} bewerking (v boeken).

Eiy:: {G}

 1. (dorp; gemeente Pl, district Tjemp).
 2. (eilandje aan de noordkust v Tjemp); ; (DOM 79).

Eiy-nrcus-weg:: {W} .

Eiy-terf:: {G} (nauwe zeestraat tussen noordkust v Tjemp en Moens-eilanden bij Lenano); .

eofiy:: {III; [mv=enk]} uitermate.

Edprof:: {G} |etprof/ebrof| (stad in Ben).

Edprof-Byrdla:: {N} |etprof-/ebrof-| (station).

Edprof-MG:: {N} |etprof-/ebrof-| (station).

Edprof-Port:: {N} |etprof-/ebrof-| (station).

Edprof-sentraliy:: {N} |etprof-/ebrof-| (elektriciteitscentrale; gemeente Edprof); .

edurr:: {C/S} slangekruid (L. Echium vulgare).

Edvar:: {J} Eduard.

Edver:: {J} Eduard.

Edver Eemere:: {N} (uitgeverij in Hoggebim); .

edycc:: {C} edict.

e.e.:: {afk} elx ergte.

EeAC:: {afk} Eertef Arnka-Cmpano.

Eeckhot:: {F}.

EECRLUM:: {N} (crlum gezien als Spok organisatie).

Eeder-plep:: {W} .

Eegnt-plep:: {W} .

Eelalja::

 1. {M} Eulalia (in streken met Spaanse invloed een populaire naam, omdat Eulalia een bekende Spaanse martelares is).
 2. {N} (opera v Velj Pelger-Hiycc, uit 1876); .

Eeldren-mirra:: {W} .

Eelepp-korda:: {N} (Erg kerk in Gr); .

Eelepp-lirrotiy:: {W} .

Eelyna:: {M}.

Ee.M.:: {afk} (= Eertef Merater).

Eemnen:: {F}.

Eemere:: {F/M}.

Eemerhst:: {J} (Peg).

Eenara:: {M}.

Eeneteree:: {G} (stad in Ren).

Eensen:: {F}.

Eent::

 1. {F}.
 2. {G} (rivier van Cerobiy-heuvels naar Lompik-zee); .

Eent-Kunihhog:: {N} (wegsrt langs weg 7; gemeente Kanea); .

Eepucreer:: {F}.

Eer:: {F}.

Eera:: {M} (eig "het eerste kind").

Eerdi:: {G} (dorp; gemeente Nenaji).

Eerdi-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Manes-rcas); .

Eerhrna-agru:: {G} (bergtop in Az-gebergte; 766 m hoog); .

Eeriys:: {J}.

Eerment-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Akm); .

Eerarkiy:: {G} (dorp; gemeente Ben).

Eertef Arnka-Cmpano:: {N} (afk= EeAC) "Eerste Spoorweg-Maatschappij" (voormalige spoorwegmaatschappij); .

Eertef Fabrokiy-mirra:: {W} .

Eertef Fabrokoy-pt:: {W} .

Eertef Fabrokiy-weg:: {W} .

Eertef Huron-plep:: {W} .

Eertef Kveer-weg:: {W} .

Eertef Mrket-siyclo:: {W} .

Eertef Merater:: Merater.

Eertef Moeni-weg:: {W} .

Eertef Nola ur Zg:: {W} .

Eertef Ovap:: {W} .

Eertef Pogalo-mirra:: {W} .

Eertef Pola-ovap:: {W} .

Eertef Port Krur-mirra:: {W} .

Eertef Port Wola-mirra:: {W} .

Eertef Pra-weg:: {W} .

Eertef Siyclo:: {W} .

Eertef Siyclo-mirra:: {W} .

Eertef Spooksoliy Flecsrot-Fabriyk:: {N} (afk= ESFF) (luciferfabriek in Abert); .

Eertef Stabos-cmio furt ef rn-stabe-vlassa:: {N} (afk= EeSr) "Eerste Spellingscommissie voor vaste Spellingsregels" (in Hirdo); .

Eertef Stay-mirra:: {W} .

Eertef Tacarifyty-plep:: {W} .

Eertef Zintes ros:: {N} (uitgeverij in Hirdo); .

Eerrm Sivvos:: {N} (conservenfabriek in Ef Dis); .

Eeryssa::

 1. {F}.
 2. {M} Iris.

Eerystrn:: {J} (Peg).

Ees:: {J}.

Eester:: {F}.

Eestyna-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Fonist); .

Eesty-Qulantiy:: {G} (dorp; gemeente Fonist).

Eesty-Urenget:: {G} (dorp; gemeente Fonist).

Eesty-weg:: {W} .

Eey-mirra:: {W} .

EeSr:: {afk} Eertef Stabos-cmio furt ef rn-stabe-vlassa.

ef::

 1. {PV}
  1. {rs= iyffe; 1niv-3enk-ntr/zkl/abstr/semc} hij, zij, het, hem, haar; (voorwerp) ~ melde hupster: het/hij/zij is groot; gress nert zerfec ~: ik kan het/hem/haar niet zien; (onpersoonlijk: het weer) ~ bidale: het regent; ~ melde frot: het is koud; (voorlopig subj, refererend aan erop volgende uitspraak) ~ melde gulder, den tu tinde: het is beter dat je blijft; (abstract begrip) ~ (= ef kmpaiy) ustjge kirro: zij (= de waarheid) bedriegt ons; (onvertaald na intrans ww) kirro fisae pert ~: we vissen veel/gaan veel uit vissen (gewoonte);
  2. {1niv-3enk/mv-zkl; na vz} er; eft srt lef brr jrms armt ~: een huis met paarse dakgoten [eraan]; minnepirtiyn ttels lef littit belt-rozas kaf ~: porseleinen borden met roze roosjes erop; efs; tem;
  3. {1niv-3enk-stoff} (spr) hij, zij, het, hem, haar; efs; ex.
 2. {LW} (bepaald) de, het;
  1. (verplicht voor afkortingen/symbolen als deze als zn gebruikt worden) ~ SA mefre "Spooksoliy Arnkas": SA betekent "Spokanische Spoorwegen"; ~ melde ef symboliy furt "tftos": is het symbool voor "tftos";
  2. (verplicht voor lichaamsdelen/organen/kleren als bezitter[s] ervan zinskern is/zijn) gress lelperre eft cirr fes ~ knt: ik heb een knikker in mijn maag; kirro srte ~ rara (mv!): we zetten onze hoed op;
  3. (verplicht voor zelfst gebruikte infinitief) ~ farte melde helt: lopen is gezond;
  4. (verplicht voor maanden en dagen) ~ januy: januari; ~ kbotof: zondag;
  5. (verplicht bij verschillende geografische namen en idiomatische uitdrukkingen: zie de desbetreffende lemma's) ~ Spana: Spanje; kaf ~ kleter: opnieuw; nert ~: geen.

Ef:: (zie lemma's hieronder).

Ef Adreeas:: {N} (recreatiegebied bij Amahagge); .

Ef Aerrf:: {N} (doorwaadbare plaats in de Firani); .

Ef Agru:: {F}.

Ef Agrus:: {W} (stadswijk in Amahagge en in Hirdo); .

Ef Aille:: {N} (uitspanning bij Kitia); .

Ef ke Seerts:: {W} .

Ef Alta-vilduls:: {G} (bos; gemeente Jajes); .

Ef Ameriy-mirra:: {W} .

Ef nkler:: {N} (molen in gemeente Flem); .

Ef Arbes:: {W}

 1. (straat); .
 2. (stadswijk in Asjetto en in Hirdo); .

Ef Arestaliy:: {W} .

Ef Argerat:: {W} .

Ef Armka:: {N} "Het Lichtschip" (caf-restaurant op Mikkon in Hirdo); .

Ef Armtat:: {W} .

Ef Armtats:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Aas:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Asiy-mirra:: {W} .

Ef skn:: {W} .

Ef skns:: {W} .

Ef Bals:: {W} .

Ef Bamico:: {W} .

Ef Brjerr:: {W} (buurtschap); .

Ef Brr Arbe:: {N} (parkeergarage met winkels in Amahagge); .

Ef Baso:: {W} .

Ef Batoec:: {W} .

Ef Bavn:: {N} "De Vestingmuur"

 1. (caf in Trunschen); ; (DOM 124).
 2. (restaurant in Crelco); .

Ef Bavn-kaltn:: {N} "De Vestingpoort" (exquis restaurant in Mont); .

Ef Bax:: {N} (uitgeverij in Hirdo); ; (DOM 212).

Ef bedaratjen:: {N} (boektitel); .

Ef Beeliy-kul:: {N} (voormalig ketelhuis in Amahagge, nu tentoonstellingsruimte); .

Ef Belt:: {F}.

Ef Belt-arbes:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Belt Bergo:: {G} (dorp; gemeente Sinto-rc).

Ef Belt Dadcs:: {Gmv} (moerasgebiedje langs de oevers vd Trendon bij de plaats Trendon); .

Ef Belte Styrs:: {W} .

Ef Belt Frcc:: {N} (houtzaagmolen aan de rivier Tsjok; gemeente Alas (TF)); .

Ef Belt Hksa:: {G} (beekje in Zuid-Hirdo, mondt uit in de Trendon); .

Ef belt seert fes ef fresta:: {N} (boektitel); .

Ef Belt Spits:: {G} (gedeelte vd Kjpur-zee voor westkust v Bloi bij Bora-Fercen); .

Ef Belt Stmp:: {W} .

Ef Belt Sviks:: {G} (bos; gemeente Min-zutter); .

Ef Bengaliy:: {W} .

Ef Berdn-agru:: {W} .

Ef Berkiy-trek:: {W} .

Ef Bert:: {W} .

Ef Bindos:: {W} .

Ef Binker:: {N} (doorwaadbare plaats in de Eent); .

Ef Bjlnzors:: {W} .

Ef Blakker Cblns & 6 lelpiru storsa:: {N} (boektitel); .

Ef Blakker Lb:: {N} (wijngaard; gemeente Lijerc-srt); .

Ef Blakker Py:: {N} "De Witte Ekster" (hotel in Feennklarbr); .

Ef Blakker Quratjen:: {N} "De Witte Duif" (Bergparel-hotel in Xarebafiy); .

Ef Blakker Taris:: {W} .

Ef Bleef:: {W} (buurtschap); .

Ef Blof:: {G} (dorp; gemeente Vel).

Ef Blfelira Srt rifo Palst:: {N} Palst-seert.

Ef Blof-rifo-Justes-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Edprof); .

Ef Blotter Bulf:: {N} (molen aan de rivier cki; gemeente Lift); .

Ef Blotter Ecron:: {N} "De Blauwe Kroon" (biermerk uit Lift); .

Ef Blotter Fors:: {N} "De Blauwe Kikker" (herberg in rbas); .

Ef Blotter Hrna:: {N}

 1. (toren; gemeente Tejho-Klea); .
 2. (korenmolen; gemeente Tejho-Klea); .

Ef Blotter Jek:: {N} (badstrand en watersportcentrum; gemeente Manes-Pmn); .

Ef Blotter Liyt:: {W} .

Ef Blotter Mjl:: {W} .

Ef Blotter Nrcus:: {N} (voetveer op de Wen-Klk); .

Ef Blotter Papiygoe:: {N} "De Blauwe Papegaai" (bekend restaurant in Gralkrich); .

Ef Blotter Seert:: {W} .

Ef Blotter Terlaf:: {W} .

Ef Blotter Wp:: {N} "Het Blauwe Wapen" (bekend deftig hotel in Sinto-Alycro-Poniy); .

Ef Blufek:: {W} .

Ef Blufk:: {W} .

Ef Blufky:: {W} .

Ef blusn tasse pip:: {N} (titel gedicht); .

Ef Boert:: {N} "De Koe" (Bergparel-hotel in Gran); .

Ef Boet-vrjatjen:: {N} (titel verhaal); ; (DOM 137).

Ef Boezgs:: {N} (openluchtbad bij Asjetto); .

Ef Br-siyclo furt zebbers rifo lngr ur literaturiy:: {N} (afk= BLL) "De Br-kring voor liefhebbers van taal en literatuur" (in Br); .

Ef Brtees:: {W} .

Ef Bosn:: {N} "De Stormram" (Bergparel-hotel in Quandep); .

Ef Briqu-munk:: {N} "De Bustehouder" (volksnaam voor de Ergnt-sentraliy, vanwege de twee betonnen koepels die als cups ve BH uit de vlakte oprijzen); (DOM 148).

Ef Briyst:: {W} (buurtschap); .

Ef Briyzziy:: {W} .

Ef Broekses:: {G} (bos; gemeenten Balison en Fexa); .

Ef Bronnos:: {W} (in aanbouw zijnde stadswijk in Gralkrich); .

Ef Brnpa:: {G} (heuveltop; gemeente Tona a/e Grt); .

Ef Bure-kipt:: {G} (tuinbouwgebied; gemeenten Ies en Molen); .

Ef Bursta:: {G} (bos; gemeente Plenk); .

Ef Bnriy::

 1. {G} (kustwater voor de Atlantische kust v Tjemp tussen Br en het Tysamiy-moeras); .
 2. {N} (camping); .

Ef cy-prest:: {N} (boektitel); .

Ef Clderhane:: {N} (molen in gemeente Sinto-Groje); .

Ef carakterr rifo kimore-kanas-cnstrukos:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Cert:: {W} (buurtschap); .

Ef Chanert:: {W} .

Ef Chats:: {W} (buurtschap); .

Ef Chrg-hely:: {W} (buurtschap); .

Ef Cladesz:: {W} (buurtschap); .

Ef Clrseg:: {N} "De Harp" (cd-label voor klassieke muziek, uitgebracht door NEK); .

Ef Cliyn:: {N} "Het Rivierdal" (herberg in Vrevet); .

Ef Cliyn-jakm:: {N} (camping; gemeente atoliy); .

Ef Cliyns:: {G} (bos; gemeente Twento); .

Ef Clost:: {N} (herberg bij Liyrotyka); .

Ef Cluzsz:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Colle:: {W} .

Ef Clte:: {G} (nauwe zeestraat tussen Cltehynne en zuidkust v Jelafo bij Xolestajo); .

Ef Cmiys:: {N} "Het Sleutelgat" (volksnaam voor het vliegveld bij Amahagge; zo genoemd naar de vorm vh stationsgebouw).

Ef Crn-hall:: {N} "De Graanhal" (museum in Liyrotyka); .

Ef Crn-seert:: {N} "Het Graanhuis" (cultureel centrum met bekend, maar niet al te best, restaurant in Zest); .

Ef Covent:: {N} "Het Klooster"

 1. (museum in Hirdo); ; (DOM 208).
 2. (museum in Zest); .

Ef Covent-arbe:: {N} (Algemene Hogeschool, in Lammafin); .

Ef Covents:: {W} (stadswijk in Amahagge); .

Ef Crager:: {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Krnien); .

Ef Crant:: {W} .

Ef Crjsteg Wercjef:: {N} (Gar naam voor Ef Crstelira Ierquf).

Ef Crtjs:: {N} (badstrand en sportcomplex; gemeente Hoggebim); .

Ef Crf:: {W} .

Ef Crstelira Ierquf:: {N} "De Rustende Jager" (herberg even buiten de stad Garos); .

Ef Cucer:: {W} .

Ef Cfters:: {W} .

Ef Crlaa-bonar:: {W} .

Ef Crot-mirros:: {W} .

Ef Crot Mittors:: {N} (galerie in Sinto-Alycro-Poniy); .

Ef Crot Tallo:: {N} "Het Houten Vissershuis" (herberg bij Astiy); .

Ef Dadcs:: {Gmv} (reeks moerasgebiedjes langs de oevers vd Trendon tussen de plaatsen Trendon en Trondom); .

Ef ak:: {N} (kantoortoren in Hirdo); .

Ef dalets fes Liftka:: {N} (boektitel); .

Ef Dm-klarbr:: {N} (camping); .

Ef Delfenn:: {N} "De Dolfijn" (bar bij het hotel Mclajoh); .

Ef Delpers:: {N} (hippodroom bij Korif); .

Ef enc:: {N} "De Teil" (Bergparel-hotel in Quandep); .

Ef Dercx-poh:: {W} .

Ef Dis:: {G} (stad in Ziyp).

Ef Diyllts:: {W} (buurtschap); .

Ef Diyet:: {W} .

Ef Djoeten-hall:: {N} (voormalige katoenspinnerij in Asjetto; tegenwoordig een groot overdekt zwembad); .

Ef Doezde:: {G} (heuvelrug; gemeenten Laloje en Tuniy); .

Ef Doffiy Ager:: {N} (badstrand; gemeenten Balier en Fnk); .

Ef Doffiy-fresta:: {G} (bos; gemeente Amentlestu); .

Ef Doffiy Hpyja:: {N} "Het Zwarte Schaap" (bekend caf/restaurant in Amahagge); .

Ef Doffiy Kryobiy:: {N}

 1. (camping; gemeente Fnk); .
 2. (uitspanning; gemeente Fnk); .

Ef Doffiy Mirra:: {W} .

Ef Doffiyn 'Nins:: {W} (buurtschap); .

Ef rcel:: {N} "Het Kruispunt" (restaurant bij het motel Main-hent-rsen); .

Ef Draca:: {N} "De Draak" (bar bij hotel Ef Gryfes in Seertzeekoles); .

Ef Drgna:: {W} .

Ef Draka:: "De Waag"

 1. {W} ; (DOM 208).
 2. {N} (restaurant/bar in Andel); .
 3. {N} (Waaggebouw/gildehuis met restaurant/bar en tentoonstellingsruimte in Hirdo); ; (DOM 208).

Ef Drak:: {N} "De Waag"

 1. (Bergparel-hotel in Fietso); .
 2. (waaggebouw en tentoonstellingsruimte in Lor); .

Ef Drsiy Pt:: {W} .

Ef Dreelfa::

 1. {G} (kustwater langs zuidkust v Ziyp bij Cris (Zverosta-kust)); .
 2. {N} (watersportcentrum aan de Zverosta-kust bij Cris); .

Ef Dreems:: {N} "De Dromen" (herberg; gemeente Troebasrt); .

Ef dres-cijazut profett:: {N} (boektitel); .

Ef Driyft:: {W} (buurtschap); .

Ef Drox:: {W} .

Ef Drno:: {W} .

Ef Dublas:: {W} .

Ef Dur Ailles:: {N} (watersportcentrum bij Tloer); .

Ef Dur Dfts:: {G} (drie bergtoppen; gemeente X); .

Ef Dur Ecrons:: {N} "De Drie Kronen" (Bergparel-hotel in Staef); .

Ef Dur Freras:: {N} "De Drie Gebroeders" (Bergparel-hotel in Sinto-Torafebab); .

Ef Dur Frints:: {G} "De Drie Vrienden" (grottencomplex; gemeente Manes-Sjeny); ; (DOM 49-50).

Ef Dur Lankos:: {G} "De Drie Koepels" (drie rotsgewelven tussen Plk en Pipio); ; (DOM 102-103).

Ef Dur Liskosz:: {N} "De Drie Flessen" (restaurant in Mollefin); .

Ef Dur Nlps:: {N} "De Drie Ganzen" (herberg bij Pageri); .

Ef Dur Pepln:: {N} "De Drie Populieren" (herberg in Aschen); .

Ef Dur Rensz:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Dur Rozas:: {N} (voormalig zangtrio); .

Ef Dur Sours:: |sors| {G} (dorp; gemeente Alertobiy).

Ef Dur cs:: {N} "De Drie Eiken" (beroemd restaurant in Trofy); .

Ef Dvoetsz:: {W} .

Ef Dflnt:: {N} (tv-programma); .

Ef Esz:: {W} .

Ef Echuh:: {W} .

Ef Ecron:: {G} (heuveltop; gemeente Seertzeekoles); .

Ef Ecronaror Huron:: {N} "De Gekroonde Bloem" (restaurant in Blort); .

Ef ecronaror hyliy:: {N} (boektitel); .

Ef Edelogs:: {W} .

Ef Eenaros:: {W} .

Ef Eent-mes:: {G} (bos; gemeente Kanea); .

Ef Eent-arks:: {G}

 1. (natuurreservaat; gemeenten Cerobiy, Kanea, Lapo en Zimp); .
 2. (militair oefengebied); .

Ef Eerhrn:: {N} "De Eenhoorn" (restaurant bij hotel Ef Gryfes in Seertzeekoles); .

Ef eertef letra:: {N} (titel gedicht); .

Ef efantyser tjeft-wufmip:: {N} (plaatjes-woordenboek voor kinderen); .

Ef Efanty-wuma:: {N} (titel kinderboek); .

Ef Eka:: {W} .

Ef Ekker:: {G} (kleine zeestraat tussen Mclajoh en Hupster-Hurt); .

Ef Elder:: {N} "De Zuilengang" (gerenommeerd restaurant in Conityje); ; (DOM 13).

Ef Elements:: {W} (stadswijk in Amahagge); .

Ef Eltros:: {W} .

Ef Ennef:: {W} .

Ef Entrafer:: {N} "De Toerist" (Bergparel-B&B in Quandep); .

Ef recr ocrma fes rofly-wefot-spoknda:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Esa:: {N} (sanatorium bij Tloer); .

Ef Esne:: {G} (bergtop; gemeente Zekon); .

Ef Esperos:: {F}.

Ef Esterulr:: {W} .

Ef Fr Blfe:: {N} "De Vier Raven" (uitspanning bij Afarcal); .

Ef Fr Ecrons:: {N}

 1. (camping); .
 2. (bierbrouwerij te Lift); .

Ef Fr Jabra:: {N} "De Vier Koningen" (motel; gemeente Zumela); .

Ef Fr Jiysz:: {G} (bos; gemeente Stan); .

Ef Fr Motrix:: {W} (buurtschap); .

Ef Fr Quitas:: {N} "De Vier Beuken" (Bergparel-hotel in Quobenta); .

Ef Fr Seerts:: {W} .

Ef Fr Sezonns:: {N} "De Vier Seizoenen" (Bergparel-hotel in Afacha); .

Ef Fr Sparots:: {W} .

Ef Farter:: {F}.

Ef Fr Wandoetes:: {N} "De Vier Hazen" (uitspanning in het Jopa'i-fresta; gemeente Xea); .

Ef Fr Zlfts:: {N} "De Vier Molenwieken" (Bergparel-hotel in Quober); .

Ef Fenx-c:: {N} (advocatenkantoor in Blort); .

Ef Ferdus:: {W} .

Ef Ferdus-nrcus:: {N} (voetveer op de Prek); .

Ef Feri Gnurr:: {N} "Het IJzeren Wilde zwijn" (de enige herberg in Berref-belt); .

Ef fest sail:: {N} (boektitel); .

Ef Fisa-seert:: {N} "Het Vishuis" (bekend visrestaurant aan de haven v Hildi); ; (DOM 115).

Ef Fisa-tex:: {N} "De Visdijk" (bekend visrestaurant in Hirdo); .

Ef fitrutatjener rmos:: {N} (boektitel); .

Ef Fjer Bamico:: {N} "De IJzeren Klok" (restaurant in Amahagge); .

Ef Flaming:: {N} (bedrijvenpand in Amahagge); .

Ef Flamings:: {N} (openluchtbad bij Gret); .

Ef Flapirus Mirra:: {W} .

Ef Flx:: {W} .

Ef Flx Liftkaseert:: {N} (dependance bejaardentehuis in Zest); .

Ef Flectros:: {N} "De Bocht" (Bergparel-hotel in Crobela); .

Ef Flerrt:: {N} "De Zolder" (bekend theatertje in Asjetto); .

Ef Flerrts::

 1. {W} .
 2. {N} (winkelcentrum in Hirdo); .

Ef Flyddere:: {N} "De Vlinder" (begraafplaats en crematorium bij Amahagge); .

Ef Flkijes:: {N} (parkeergarage met winkels in Amahagge); .

Ef Fls:: {G} (nauwe zeestraat tussen zuidkust v Munt en Flshynne (Zverosta-kust)); .

Ef Flsiy:: {G} (natuurreservaat; gemeente Tosiy); .

Ef Fontiy:: {N} (crematorium bij Mollefin); .

Ef Fresta-riyg:: {W} .

Ef Frt:: {N} (museum bij Jedenfals); .

Ef Frts:: {W} .

Ef Fskorat:: {W} .

Ef Frads-poentel:: {N} (voormalig locomotievendepot in Amahagge); .

Ef Frakas Fresta:: {G} (bos; gemeenten Leo, Nust en Plafot); .

Ef Frakas Kindis:: {N} "De Franse Keizer" (naam v sterke oostenwind die de golven hoog opstuwt tegen de kades bij Aflif, zodat men de haven niet kan uitvaren); .

Ef Frakas Seert:: {N} (boerderij; gemeente Kerans-srt); .

Ef Freset:: {W} .

Ef Frex:: {N} (herberg; gemeente Sinto-Manta (LA)); .

Ef froba'efror landr:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Frsa:: {W} .

Ef Garostiy:: {N} (regionaal ochtenddagblad op Garos en Lomky); .

Ef Garrent:: {N} "Het Station" (Bergparel-B&B in Sinto-Torafebab); .

Ef Geederos:: {N} "de Valkenjacht" (beroemd schilderij v Hirdostenn lmer).

Ef Geffy-kul:: {N} "De Appelschuur" (herberg bij Alerita); .

Ef Geffys:: {W} (buurtschap); .

Ef Geolche:: {N} "De Geoloog" (museum in Komy); .

Ef Gernert:: {N} "De Garnaal" (Bergparel-hotel in Xarebafiy); .

Ef Gillts:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Girdestiy:: {G} (baai bij de Girdestona-delta aan zuidkust v Flenazjekk bij Girdes); .

Ef Glnsers:: {W} (buurtschap); .

Ef Glmk:: {G} (duinmeertje; arkdomenn Astiy-vender); .

Ef Gnirra::

 1. {G} (inham aan de westkust v Teujan); .
 2. {N} (herberg bij Bleuj); .

Ef gl vildul:: {N} (boektitel); .

Ef Grg:: {N} (camping); ; (DOM 93).

Ef Grgs:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Grtyly:: {W} .

Ef Gremoens:: {W} (buurtschap); .

Ef Gremps:: {G} (bosgebied op eilandje Zverosta); .

Ef Greppa:: {W} .

Ef Gre-stars:: {N} (streekziekenhuis in Blort); .

Ef Grist-epa:: {N} (bos en recreatiegebied bij Ben); .

Ef Groller-wik:: {G} (ravijn; gemeente Eon (LA)); .

Ef Grnks:: {W} .

Ef Gruva:: {W} .

Ef Gruvv-woes:: {W} (buurtschap); .

Ef Gr skn:: {W} .

Ef Gryde:: {N} "Het Zadel" (bar bij motel Tlp-wlj; gemeente Titeref); .

Ef Gryfes:: {N} "De Griffioen" (hotel en congrescentrum in Seertzeekoles); .

Ef Grt:: {W} .

Ef gurnus hs Steufima:: {N} (titel verhaal); .

Ef Gsitta:: {G} (nauwe zeestraat tussen Vlociys en westkust v Litii bij Milbo); .

Ef Gvmpa:: {G} (kustwater langs zuidkust v Neze bij Teta); .

Ef Gvrcer:: {F}.

Ef Gvrcos:: {W} .

Ef Gwrcer:: |gvrker| {F}.

Ef Ha:: {N} (pension bij Crelco); .

Ef Hagiy:: {G} 's-Gravenhage, Den Haag.

Ef Hgtrfy:: {W} .

Ef Haleps:: {W} .

Ef Hlyrftiy:: {W} .

Ef Hamiys:: {G} (bos; gemeente Fnk); .

Ef Hpyja:: {N} (exclusieve bar in Amahagge); .

Ef Hardlap Arbes:: {W} .

Ef Hardlap-blufk:: {W} .

Ef Harsta-seerts:: {W} (buurtschap); .

Ef Hst:: {N} "De Reu" (grote luxueuze bar bij het kasteelhotel Riycsa-seert; gemeente Doe); .

Ef Hecrn:: {N} "Het Aambeeld" (Bergparel-B&B in Quober); .

Ef Helks:: {W} (industriegebied); .

Ef Helmys::

 1. {G} (dorp; gemeente Empecho).
 2. {N} (sportcomplex bij Mollefin); .

Ef Helmy-arks:: {G} (natuurreservaat; gemeente Manes-Sjeny); ; (DOM 47-48).

Ef Helt Hurts:: {N} (sanatorium op Hupster-Hurt); .

Ef Helt-liskos:: {N} (bekende bar in Amahagge); .

Ef Hendolt:: {W} .

Ef Hent:: {W} .

Ef Hocilsz:: {N} (boerderij; gemeente Xcramiy); .

Ef Hoggebimiy:: {N} (landelijk avonddagblad); .

Ef Hogorit Esk:: {W} .

Ef Hogorit Prc:: {W} (buurtschap); .

Ef Holfe Luna:: {N} "De Halve Maan" (Bergparel-hotel in Hupster Ka'en (Crobela)); .

Ef Holfe Rnter:: {W} .

Ef Hlnpren:: {W} .

Ef Honnemeger:: {N} (autoveer op de Klk); .

Ef Hornta-lbs:: {G} (bergrug; gemeente Mozent); .

Ef Hoviy:: {W} .

Ef Hups:: {F}.

Ef Hupster:: {F}.

Ef Hupster Agru:: {W} .

Ef Hupster Agrus:: {G} (oud landgoed bij Hamm, beschermd natuurgebied); .

Ef Hupster Bergo:: {G} (dorp; gemeente Sinto-rc).

Ef Hupster Bure-gran:: {W} (buurtschap); .

Ef Hupster Grult:: {W} .

Ef Hupster Hagiy:: {G} "De Grote Haag" (coniferenhaag dwars door Flenazjekk, vroeger de grens tussen Peg en Spok, nu een monument).

Ef Hupster Mrket:: {W} .

Ef Hupster Merater:: {F}.

Ef Hupster Sagamip:: {N} Hupster Sagamip.

Ef Hupster Sviks:: {G} (bos; gemeenten Min-zutter en Tulnn); .

Ef Hupster Tonus:: {N} (voormalige snackbar op het landgoed Ef Ludana-jakms); .

Ef Hurdog-mimpit:: {N} (boekhandel in Hirdo); .

Ef Huron:: {W} .

Ef Hurt:: {W} .

Ef Hurts:: {G} "De Honden" (volksnaam voor de twee eilandjes Hupster-Hurt en Belt-Hurt).

Ef Husof:: {W} .

Ef Hstano:: {N} "De Mijnschacht" (gerenommeerd restaurant in Riysbo); .

Ef Hydy-kettos:: {N} (titel verhaal); .

Ef Hlfer:: {G} (beschermd natuurgebied; gemeente Aboris-Sinto-Jenu); .

Ef Hym:: {N} (landelijk avonddagblad); .

Ef Hynt:: {W} .

Ef Hytr:: {W} .

Ef Ialefer:: {N} "De Oogster" (restaurantje in het dorp Ialefer bij Jannen); .

Ef Iliy Frt:: {W} (buurtschap); .

Ef Iliy Mjl:: {W} (buurtschap); .

Ef Ipl:: {N} (doolhof bij Kros); .

Ef Iymper:: {N} "De Samenvloeiing" (herberg bij eftaliy); .

Ef Jabr-nurp:: {N} "Het Koningshoofd" (Bergparel-hotel in Quandep); .

Ef Jtry:: {W} .

Ef Jec-klesz:: {G} (weidegebied; gemeente Crtas-Jec); .

Ef Jec-vilduls:: {G} (bos; gemeenten Crtas-Jec en Halaresto); .

Ef Jcc:: {W} .

Ef Jakm:: {W} .

Ef Jeenszerfi:: {N} "De Verrekijker" (oudste familietijdschrift in Spok, opgericht in 1888; bestaat nog steeds); ; (DOM 60).

Ef Jekiy:: {G} (kustwater langs noordkust v Bloi bij Jek); .

Ef Jek-uln:: {N} (openluchtbad; gemeente Cris); .

Ef Jepper:: {W} .

Ef Jerps:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Ef Jert-seert:: {N} (kennel en dierenpension in Twento); .

Ef Jiysz:: {N} (sportcomplex bij Ies); .

Ef Jola Fort:: {N} "De Vrije Tijd" (Bergparel-hotel in Ater-eeroymp (Oopare)); .

Ef Jolaiy:: {N} (landelijk avonddagblad); .

Ef Jl Arbes:: {W} .

Ef Jl Argerat:: {N} "De Gouden Deur" (Bergparel-hotel in Prio); .

Ef Jl Bamico:: {N} "De Gouden Klok" (Bergparel-hotel in Quandep); .

Ef Jl Brst:: {N} (schildersbedrijf en verfwinkel in Amahagge); .

Ef Jl Cress:: {N} "De Gouden Vacht" (caf in Zest); .

Ef Jl Ecron:: {N} "De Gouden Kroon" (Bergparel-hotel in Gran); .

Ef Jl Eettel:: {N} "Het Gouden Bord" (restaurant bij het hotel Jabr-mindistiy in Drufpl); .

Ef Jl Jek:: {N} "De Gouden Golf" (fabriek v schoonmaakmiddelen in Br); .

Ef Jl Kee:: {N} "De Gouden Sleutel" (gebruikelijke hotelnaam)

 1. (Bergparel-hotel in Acaratsa); .
 2. (Bergparel-hotel in Fietso); .
 3. (Bergparel-hotel in Oopare); .

Ef Jl Nurp:: {N} "Het Gouden Hoofd" (Bergparel-hotel in Crobela); .

Ef Jl Pirt:: {N} (aardewerkfabriek in Asjetto); .

Ef Jl Soeer:: {N} (wijnbottelarij en -handel in Frk); .

Ef Jugge:: {W} ; (DOM 168).

Ef Jyna:: {W} .

Ef Jzoos:: {N} (voormalig magazijn in Amahagge); .

Ef Kabor Colonje:: {W} (buurtschap); .

Ef Ka'en:: {G} (waterval in de Qulboech; gemeenten Lankos en Trofy); .

Ef Kaftjonde-pirt:: {G} (meertje langs Vendne-kanaal); .

Ef Kainot Trempest:: {N} (uitgeverij in Jek); .

Ef Kalss:: {W} .

Ef Kalda:: {G} (inham voor noordkust v Litii bij Milbo); .

Ef Kalojes:: {W} .

Ef Kamiy-seert:: {W} (buurtschap); .

Ef Kmp:: {W} .

Ef Kanol:: {N} (boektitel); .

Ef Kanoliy::

 1. {G} Het Kanaal.
 2. {W} .

Ef Kanol-sparots:: {G} (bos; gemeente Trendon); .

Ef Kasser:: {F}.

Ef Kater:: {N} (theatergroep uit Amahagge); .

Ef Kelbra:: {W} ; (DOM 25).

Ef Kerly-seert:: {N} "Het Pijenhuis" (historisch museum in Asjetto); .

Ef kea uratjen:: {N} "De dikke tovenaar" (kinderfilm); .

Ef Kestkoldrelira Hyg:: {N} (boektitel); .

Ef Ketaterts:: {G} (bergplateau; arkdomenns Hogorit Qual en Luft Xejafiy fes Sinto); .

Ef Ketter:: {F}.

Ef Kib:: {G} (top in Zoet-nesz, 706 m hoog); .

Ef Kibs::

 1. {G} (rune, oude legerplaats; gemeente Plekotex); .
 2. {W} (straat) .
 3. {W} (buurtschap) .

Ef Kindis:: {N} (populaire gay bar in Hirdo); .

Ef Kindisiy Kormirra:: {W} .

Ef Kindista:: {N} (herberg bij Trendon); .

Ef Kiyg:: {W} .

Ef Klmarer-messers:: {N} (boektitel); .

Ef Klarbr::

 1. {W} .
 2. {N} (bioscoop in Amahagge); .
 3. {N} (groot bioscoopconcern met ruim 10 bioscopen overal in Spok); .
 4. {N} (begraafplaats en crematorium bij Minde); .

Ef Klarbra:: {G} (dorp; gemeente Trendon).

Ef Klarbrs::

 1. {W} .
 2. {G} (bos; gemeente Ozaneto a/e Leije); .

Ef Kles-kponjs:: {N} "De Grasdrogerij" (bekende herberg in Ubama); .

Ef Kleter Kul:: {W} (buurtschap); .

Ef Kleter Mirra:: {W} .

Ef Kleter Xerdf:: {N} (restaurant in de Xerdf-toren te Amahagge); (UIS 29).

Ef Kleter Zeces:: {W} .

Ef Kliwter Bert:: {W} .

Ef Kloec:: {G} (rivierarm in de Plafot-delta); .

Ef Klp:: {N} (discotheek in Amahagge); .

Ef kluriy[n] knurfel: singull oft plurull?:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Kluros:: {G} (duinmeertje; gemeente Nust); .

Ef Knigt-vilduls:: {G} (bos; gemeente Krea); .

Ef Knurfel-es:: {W} .

Ef Kbo:: {N} "De Zon"

 1. (Bergparel-hotel in Ztso-Ylnja (Afacha)); .
 2. (voormalig weekblad met veel roddel); .

Ef Kboeren:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Kbo-trch:: {W} (dorpswijk in Peetriy-Hnes); .

Ef Koern:: {W} .

Ef Koffon Ka'en:: {N} "Het Dode Hert" (Bergparel-hotel in Staef); .

Ef Koffon mosjeus chaquinde:: {N} (titel verhaal); .

Ef Koffon Pertres:: {N} "De Dode Patrijs" (Bergparel-B&B in Afacha); .

Ef Koffon Seerts:: {W} .

Ef Koffon Vilduls:: {W} .

Ef Kolai Husof:: {W} .

Ef Kolai Prusot:: {G} (dorp; gemeente ebantiy).

Ef Kolai Seert:: {W} .

Ef Kolai Zillepips:: {W} (buurtschap); .

Ef Kolajerps:: {W} (buurtschap); .

Ef Kolaveemn:: {N} (lett) "De Gele Vlag" (kritisch RK opinie- en nieuwsweekblad); (fig: het katholicisme in Spok); .

Ef Kolini::

 1. {G} (dorp; gemeente Mit).
 2. {W} .

Ef Kolini-Mitree:: {N} "De Steenbok" (caf in Amahagge); .

Ef Kolini Pt:: {W} .

Ef krch nme:: {N} (boektitel); .

Ef Korda furt Sinto-Miko:: {N} (RK kerk in Flixomo; gemeente Trejasu); .

Ef korda-kler:: {N} (titel gedicht); .

Ef Kors:: {N} (rangeerterrein bij Liyrotyka); .

Ef Krg:: {G}

 1. (droogvallend kustwater langs noordkust v Tjemp bij Krg); .
 2. (oefengebied vd Marine); .

Ef Kranderhiys:: {G} (bos; gemeenten Blumarr, Eon en Jent); .

Ef Krntsos:: {N} (doorwaadbare plaats in de Ons); .

Ef Krato:: {N} "De Visser" (herberg; gemeente Fjer); .

Ef Kredek:: {N} "De Paardenstal" (Bergparel-hotel in Helmy-knurfel (X ja ef Prusots)); .

Ef Kreea:: {G} (inzinking; gemeente Xolije); .

Ef Krettsiy:: {W} .

Ef Kriyn:: {N} (herberg; gemeente ut); .

Ef Kriystdul:: {N} "De Kerstboom" (herberg bij Gaquggee); .

Ef Krodurs:: {N} "De Bakkerij" (herberg in de duinen bij de Atlantische kust; gemeente Nust); .

Ef Krodurmip:: {N} (boektitel); .

Ef Krum::

 1. {W} .
 2. {N} (garagebedrijf in Fonist); .

Ef Krumiys:: {W} .

Ef Krumy:: {W} .

Ef Krupel Blof:: {N} "Het Manke Paard" (biermerk uit Pitu); .

Ef Krur:: {W} .

Ef Krurs:: {N} "De Muren" (bekend restaurant in Zest); .

Ef Kryfe:: {G} (dorp; gemeente Zimp).

Ef Kryobiy:: {W} .

Ef Kryobiys:: {W} .

Ef Kgt:: {G} (nauwe zeestraat tussen Beekberg/Zvomina en zuidkust v Ziyp, bij Berezze (Zverosta-kust)); .

Ef Kul-argerat:: {N} "De Schuurdeur" (caf in Fonist); .

Ef Kullseert:: {N} "Het Logement" (grand caf/restaurant in Blort); ; (DOM 66).

Ef Kveeriy:: {W} .

Ef Kveer Rrra:: {N} "De Dwarse Galerie" (galerie in Amahagge); .

Ef Kviziy:: {W} .

Ef Kwiyts:: {Gmv} (moerasgebiedje langs het ivve-knurfel; gemeente Tulnn); .

Ef Kyert:: {W} .

Ef Kyl-trek:: {W} .

Ef Kpony Dita:: {W} .

Ef Kpony Kupn:: {W} .

Ef Laboh:: {G} (westelijke kuststrook en kustwater v Berref tussen Br en Korif); .

Ef Laboh-eka:: {N} (camping); .

Ef Laboros::

 1. {G} (natuurreservaat waar de Dm, Jakiy en Ziffon ontspringen; gemeente Filiapia); ; (DOM 126-127).
 2. {N} (pension bij Filiapia); .

Ef Lajjefos:: {N} (voormalig administratiegebouw in Amahagge); .

Ef Lajjeniy:: {W} .

Ef Lammafin-grup:: {N} (toneelgezelschap uit Lammafin); .

Ef Lanko:: {W} .

Ef Larde fes Spooksoliy:: {N} (boektitel); ; (DOM 197/212).

Ef Larderam:: {N} (boektitel); ; (DOM 212).

Ef Larmin:: {G} (grote zeestraat tussen Berref en Liftka); .

Ef Las:: {W} .

Ef Latigp:: {N} (uitzichtpunt bij de Aotriy-wand; gemeente Aequet); .

Ef Latihonn:: {N} (uitgeverij in Ameronne); .

Ef Latterns:: {W} .

Ef Ltullor Knurftas:: {G} (waterval in de Ziffon; gemeente Filiapia); .

Ef Lav:: {N} (popgroep); .

Ef Lee:: {N} "De Leeuw" (Bergparel-hotel in Acaratsa); .

Ef Lelks:: {W} .

Ef Lemnsa:: {N} (openluchtbad en overdekt zwembad bij Girdesef); .

Ef lemnsa ur tmps fes Pitla-prc / The tumuli and tombs of Pitla Park:: {N} (boektitel); ; (DOM 181).

Ef Lermoh:: {W} .

Ef Liftkaoegg:: {N} (regionaal avonddagblad op Liftka en Tigof); .

Ef Liftkar Arbes:: {W} (industriegebied); .

Ef Liftkar Grult:: {W} .

Ef Liftkar Korda:: {N} (Erg kerk in het centrum v Lor); .

Ef Liftkar Kul::

 1. {W} (buurtschap); .
 2. {N} "De Oude Schuur" (herberg bij Jent); .

Ef Liftkar Leld'seert:: {N} (oud gevangeniscomplex in Asjetto; tegenwoordig expositieruimte en restaurant); .

Ef Liftkar Mojeruo:: {N} "De Oude Schaapherder" (bekend caf in Manes-Puriy); ; (DOM 124).

Ef Liftkar Musts:: {N} "De Oude Schoenen" (Bergparel-B&B in Oopare); .

Ef Liftkar Pt:: {W} .

Ef Liftkar Pola:: {W} .

Ef Liftkar Pnt:: {N} "De Oude Brug" (Bergparel-B&B in Firani-pnt (Quandep)); .

Ef Liftkar ark:: {N} "Het Oude Land" (hotel op Mclajoh); .

Ef Liftkar Siddos:: {W} .

Ef Liftkar Srt:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Ef Liftkar Telen:: {W} (buurtschap); .

Ef Lirdare-huflif:: {N} (caf-restaurant in Amahagge); .

Ef Lirdef Pt:: {W} .

Ef Lirrotiy:: {W} .

Ef Littekipt:: {N} (volkshogeschool bij Girdesef); .

Ef Littit Liyts:: {N} "De Roze Reebok" (bekend wildrestaurant in Hirdo); ; (DOM 21).

Ef Liyt Papiygoe:: {N} "De Gevlekte Papegaai" (caf-restaurant op Mikkon in Hirdo); .

Ef Lb:: {N} (uitgeverij in Husta); .

Ef Logj:: {N} (motel; gemeente Minde); .

Ef Ludana-jakms:: {Gmv} (beschermd natuurgebied; gemeente Komy); .

Ef Lugcs:: {N} "De Luiken" (eenvoudig restaurant in Fonist); .

Ef Lupje:: {W} .

Ef Lurgiy:: {W} .

Ef Lnt:: {W} .

Ef Maklus:: {G} (moerasmeer; gemeenten Berezze en Lnges); .

Ef Mn:: {F}.

Ef Mandarina:: {N} "De Mandarijn" (herberg; gemeente Arestaliy-Motacoque); .

Ef Manes rifo ef Knurfel-mjl:: {N} (beroemde rode wijn vh landgoed Hogorit Qual); .

Ef Manta-Ochert:: {G} (kustwater langs noordkust v Mantahynne); .

Ef Manta-wp:: {N} "Het Wapen van Manta" (Bergparel-hotel in Quandep); .

Ef Maragt:: {W} .

Ef Mrket:: {W}

 1. (in Ef Prenkiy); ; (DOM 59).
 2. (elders); .

Ef Martel Koern:: {W}

 1. (straat); .
 2. (buurtschap); .

Ef Mataaree:: {N} (uitgeverij in Trofy); .

Ef Mtreefos:: {W} .

Ef Meande:: {W} .

Ef Medikiy:: {N} (meest vooraanstaande medische tijdschrift in Spok); .

Ef Medriy:: {W} .

Ef Meejoa:: {N} "Het Kwaad" (Bergparel-hotel in Hajetuni); .

Ef melde noi riyfain quista:: {N} (boektitel); .

Ef Melne:: {N} "De Meloen" (Bergparel-hotel in Gran); .

Ef merater rifo Tau:: {N} (boektitel); .

Ef Mes Chlcs:: {G} (bos; gemeenten Afarcal, Grejala, St.Manes en Xals); .

Ef Mes Cluzs:: {N} "Het Groene Prieel" (bekend caf-restaurant in Zest); .

Ef Mesdul:: {N} "De Altijd Groene Boom" (Bergparel-hotel in Staef); .

Ef Mes Halfs:: {G} (bos; gemeente Teujan); .

Ef Mesiy:: {F}.

Ef Mes Mliy:: {W} .

Ef Mes Vilduls:: {W} .

Ef Meve-jakm:: "Het Meeuwenveld"

 1. {W} (industriegebied); .
 2. {N} (herberg bij Tanburo); .
 3. {N} (zweefvliegterrein; gemeente Titeref); .

Ef Meves:: {N} (zweefvliegterrein; gemeente Arestaliy-Motacoque); .

Ef Mikar Cliyn:: {N} (golfterrein; gemeenten Krea en Piroes); .

Ef Mikar Paslas:: {W} (buurtschap); .

Ef Miljonarr:: {N} "De Miljonair" (Bergparel-pension in Gran); .

Ef Mindaknurfel:: {N} "Het Rode Water" (pension bij Wens); .

Ef Mindaleja:: {N} "De Rode Leeuwin" (herberg; gemeente Akm); .

Ef Mindanrcus:: {N} "De Rode Veerpont" (monument in Tura); .

Ef Mindanurp:: {N} "Het Rode Hoofd" (caf in Trunschen); ; (DOM 124).

Ef Mindefit Grt:: {W} .

Ef Mindefit Kbo:: {N} (boerderij; gemeente Fraja); .

Ef Mintepot Flastos:: {W} .

Ef Mintepot Pt:: {W} .

Ef Mintepot Sails:: {W} .

Ef Mintepot Terf:: {W} .

Ef Mintepot-Tiffugs:: {W} .

Ef Mintepot jalos:: {W} .

Ef Mintepot Zlako:: {W} .

Ef Mipfartatjen:: {N} "De Emigrant" (Bergparel-pension in Mirstriymiy (Acaratsa)); .

Ef Mirram:: {W} .

Ef Mitrameesta:: {G} (zee tussen Skiyl-zee en Aflif-strett); .

Ef Mittors::

 1. {W} .
 2. {N} (galerie in Amahagge); .

Ef Mittusz:: {G} (waterval in de Krappa; gemeenten Quua en Stan); ; (DOM 65).

Ef Mjakmkiy:: {F}.

Ef M:: {W} .

Ef Mbriy:: {N} "Het Monument" (restaurant bij Mollefin); .

Ef Moefiy:: {G} (nauwe zeestraat tussen Mantahynne en Ales); .

Ef Mojeru:: {N} "De Schaapskooi" (middenklassenhotel in Sinto-Jeny); .

Ef Mjl:: {W}

 1. (straat) .
 2. (buurtschap) .

Ef mjls gre:: {N} (boektitel); .

Ef Mjl-zelf:: {N} "De Molenwiek" (bekend caf in Hirdo waar schrijvers en dichters elkaar ontmoeten); .

Ef Mliy:: {N} (Bergparel-hotel in Zjobabergo (Afacha)); .

Ef Moneetass:: {G} (zee tussen Garos, Flp en Neze); .

Ef Mora:: {G} (kustwater langs noordkust v Bloi); .

Ef Mrasa:: {W} .

Ef Morters:: {Gmv} (moerasgebiedje langs de Latatube; gemeente Astiy); .

Ef Motoriy:: {N} (verkoop en reparatie v motorfietsen in Fonist); .

Ef Motrik::

 1. {G} (inham en nauwe zeestraat tussen noordkust v Litii en Ucjyfe-zee bij Tacemenu); .
 2. {N} (station).

Ef Moziy::

 1. {W} .
 2. {N} (restaurant bij Fach); .

Ef Munmirs:: {N} (manege in Clster-Vrmiy; gemeente Seertzeekoles); .

Ef Muriy At:: {N} (voormalig restaurant in Amahagge); .

Ef Murmunt:: {N} (houtzaagmolen aan de rivier Jakiy; gemeente ubiy); .

Ef Myl:: {N} "De Teef" (redelijk intieme bar bij het kasteelhotel Riycsa-seert; gemeente Doe); .

Ef Mynall:: {N} (Bergparel-B&B in Afacha); .

Ef Mrts:: {W} .

Ef Nadses:: {N} (hotel in de duinen bij Lpkmp); .

Ef Nftalyniy:: {N} (voormalige drogisterijketen); .

Ef Nalf:: {W} .

Ef Nmbaji:: {W} .

Ef Nar skn:: {W} .

Ef Neench:: {N} (hippodroom bij Gralkrich); .

Ef Neg:: {N} "De Pit" (Bergparel-hotel in Mozent); .

Ef Nes:: {G}

 1. (baai in de Hildi-fonis voor kust v Munt bij Hajequ); .
 2. (noordoostelijke uitloper vh eiland Brr); .

Ef Nes-fisa:: {N} "De Sneep" (Bergparel-hotel in Prio); .

Ef nettyniy uos rifo horitpainns:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Ninker:: {F}.

Ef Ninker Arbes:: {W} .

Ef Ninker Kryobiy:: {W} .

Ef Nirs:: {N} "De Cape" (bekend restaurant in Hajofese); ; (DOM 54).

Ef Niyrrs:: {W} .

Ef njamos ur okoos rifo ef luna-speccs:: {N} (tijdschriftartikel); ; (DOM 49/212).

Ef Njebopiy-wertl:: {N} "De Scheepvaartwereld" (museum in Br); .

Ef Noets:: {W} .

Ef Nonf:: {W} .

Ef Nurp:: {W} ; (DOM 211).

Ef Nurps:: {W} .

Ef Nutter::

 1. {F}.
 2. {W} .

Ef Nutter-poentel:: {N} "De Noordkroeg" (caf in Fonist); .

Ef Nutter-pnt:: {N} "De Noordbrug" (theater en bioscoop in Fonist); .

Ef Nutter Terf:: {W} .

Ef Nyndcs:: {G} (bos; gemeenten Stan en Ula); .

Ef avelira Vildul:: {N} "De Ruisende Boom" (hotel-restaurant in Fonist); .

Ef Ochert:: {G} (kustwater langs noordkust v Ales bij Troebasrt); .

Ef Oftiane-srt:: {N} (camping en bungalowpark); .

Ef ftiys:: {Gmv} (beschermd natuurgebied; gemeente Reo); .

Ef gjeeliy:: {W} .

Ef Ojel:: {N} (titel toneelstuk); .

Ef Omelech:: {N} "De Wind" (eenzaam gelegen hotel op landgoed Lest); .

Ef Opper:: {F}.

Ef Opper Arfinos:: {W} .

Ef Opper Krur:: {G} (kustwater langs oostkust v Ben bij Mollefin); .

Ef Opper Zuft:: {W} .

Ef Opper-zuft:: {W} .

Ef Orefantos:: {W} .

Ef ororor ecron:: {N} (boektitel); .

Ef Oo Greppa:: {W} .

Ef Oo Mojeru:: {N} "De Natte Schaapskooi" (herberg; gemeente Fonist); .

Ef Oo Rull:: {N} (herberg bij Seertzeekoles); .

Ef Oo arks:: {W} .

Ef Otlgt Leon:: {N} (korenmolen; gemeente Ef chis); .

Ef Otlgt Pt:: {W} .

Ef Otreff:: {N} "De Schoffel" (Bergparel-B&B in Sa Crono); .

Ef Pajsti:: {W} .

Ef Pajerrmana:: {W} .

Ef Pajy-merrers:: {N} (volksmuziekgroep); .

Ef Paliys:: {G} (bos; gemeente Grejala); .

Ef Pltciulotelira Zeces:: {N} "Het Bijgelovigste Dorp Ooit" (kwalificatie toegekend aan een bijgelovig dorp, door het Genootschap tegen Bijgeloof); ; (DOM 87-88).

Ef Palm-arbe:: {N} "De Palmentuin" (commercieel centrum in Zest); .

Ef Pantos:: {G} (kustwater langs oostkust v Ren bij Liyrotyka); .

Ef Prenkiy:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 58-59).

Ef Prettiy:: {W} .

Ef Psiy:: {N} "De Passievrucht" (theatertje in Hirdo); .

Ef Pss:: {W} .

Ef Pavelonn:: {N} "Het Paviljoen" (expositie- en manifestatiehal in Amahagge); .

Ef Pawa-mes:: {G} (bos; gemeente ark); .

Ef Pazzokanasz:: {W} .

Ef Pazzostis:: {W} (stadswijk in Zest); .

Ef Peenos:: {G} (rivierarm in de Plafot-delta); .

Ef Pegrefytiy:: {N} (regionaal ochtenddagblad op Liftka, Brr en Teujan; schrijft uitsluitend in het Druk-Pegrevisch); .

Ef Pelbt:: {W} .

Ef Pelcan:: {N} (bedrijvenpand in Amahagge); .

Ef perdr Frccer trempos:: {N} (titel verhaal); ; (DOM 91).

Ef Perdr Kibas:: "De Twee Palen" {N} (Bergparel-hotel in Afacha); .

Ef Perdr Marianstys:: {G} (twee bosmeertjes in het Sinto-Odilla-bos; gemeente Flento); .

Ef Perdr Rifiys:: {G} (2 heuvels op Aas-vlakte; 97 en 106 m hoog); .

Ef Pics Moens:: {N} "De IJzige Storm" (cultureel centrum in Milbo, dat als zodanig nauwelijks functioneert omdat de bewoners van deze stad helemaal niet genteresseerd zijn in "cultuur"); .

Ef Pigramt:: {W} .

Ef Piye:: {W} (buurtschap); .

Ef Piylgrem:: {N} "De Pelgrim" (monument uit 1948 op het Gca-plein te Hirdo); ; (DOM 38).

Ef Piyxoe:: {W} .

Ef Pjaqur:: {W} .

Ef Plaju:: {N} "De Helling" (populair studentencaf op Mikkon in Hirdo); (UIS 55).

Ef Plkomer:: {G} (stad in Ziyp).

Ef Plkom:: {N} (boektitel); .

Ef Plks Krg:: {G} (kustwater langs gehele noordkust v Tjemp); .

Ef Plks Zerfos:: {N} "Het Verre Uitzicht" (Bergparel-hotel in Quobenta); .

Ef Platiranu:: {N} (boektitel); .

Ef Pleko:: {W} .

Ef Pleko-seert:: {N} "Het Zandhuis" (museum in Alerita); .

Ef Pleko-seerts:: {W} (buurtschap); .

Ef Plezuvytys:: {N} "De Bronnen"

 1. (pension in Lammafin); .
 2. (camping); .

Ef Pliyf bre:: {W} .

Ef Plx-arbe:: {N} (bekende hippodroom bij Gret); .

Ef Pln::

 1. {W} .
 2. {N} (winkelcentrum in Jatty (BF)); .

Ef Plyt:: {W} .

Ef Poensatjen:: {F}.

Ef Pogalo:: {N} (camping); .

Ef Pogalo-blufks:: {N} (golfterrein; gemeente Girdesef); .

Ef Pogalo-dacu:: {G} (inham vh Pogalo-ses; gemeente Girdesef); .

Ef Poiros::

 1. {F}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Prio); .

Ef Poiros fes ef Raiys:: {N} (titel dichtwerk); .

Ef Poi Snder:: {N} "De Levende Snoekbaars" (Bergparel-B&B in Quandep); .

Ef Plder-poentel:: {N} (Hollands caf bij het dorpje Sinto-Ana-Plaju; gemeente Sinto-Torafebab); (UIS 84).

Ef Polea:: {W} .

Ef Polefis-museem:: {N} (openluchtmuseum bij Polefi-Jarilo); .

Ef politiyca qufe-tiyn ur ef kell politiyc:: {N} (boektitel); .

Ef Pmn:: {G} (nauwe zeestraat tussen Pmnhynne en oostkust v Ziyp); .

Ef Pmprf:: {W} .

Ef Port:: {W} .

Ef Ports::

 1. {W} .
 2. {N} (uitgeverij in Amahagge); .

Ef Pota-vender:: {W} .

Ef Prg-mes:: {G} (bos; arkdomenn Luft Xejafiy fes Sinto); .

Ef Prnkiyf:: {W} .

Ef Prefts:: {G} (bergtop; gemeente Abert); .

Ef Prens:: {N} (herberg; gemeente Lasy); .

Ef Prenses:: {N}

 1. (vuurtoren; gemeente Kurriy); .
 2. (rangeerterrein bij Kurriy); .

Ef Prenses-emplasement:: {W} .

Ef Prensj:: {N} "De Prinses" (grand caf in paleis Prensjej-korsm bij Garos); .

Ef Prensjy:: {N} "De Prins" (restaurant in paleis Prensjej-korsm bij Garos); .

Ef Prees TC:: {N} (uitgeverij in Tsjech); .

Ef Prestec:: {W} .

Ef Primovera:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Ef Priyfiy-blufk:: {W} (buurtschap); .

Ef Proek:: {W} .

Ef Prusots:: {N} "De Rivieren" (Bergparel-pension in X ja ef Prusots); .

Ef Pryt:: {W} .

Ef psygologise ocrmas, torkx rifoliy ef frop fnkos mip ef brenk:: {N} (boektitel); .

Ef Purtos:: {N}

 1. (molen aan de rivier Cheetucj; gemeente rnajec); .
 2. (naam v kopermijn; gemeente Tjokkyt); .

Ef Pvlaliyn Blufks:: {W} .

Ef Pvlas:: {G} (eenzame noordoostelijke deel vd Breenc-mliy); .

Ef Pr Boert:: {W} (buurtschap); .

Ef Pytut:: {N} (houtzaagmolen in gemeente Grejala); .

Ef Qucs:: {W} .

Ef Qudex:: {N} "Het Wetboek" (restaurant in Hirdo); .

Ef Qufts:: {W} (buurtschap); .

Ef Qugt:: {W} .

Ef Quista:: {F}.

Ef Quista Riff:: {N} (overdekte markt in Amahagge); .

Ef Qulos:: {G} (ravijn; gemeente Abert); .

Ef Qulur:: {N} (sportcomplex bij Xemn); .

Ef Qumks:: {N} (internaat bij Qumks-nutter); .

Ef Qunalc:: {W} .

Ef Qundreeos:: {N} "Het Uitwerpen der Netten" (caf in het dorpje Eiy); ; (DOM 79-80).

Ef Quratjen:: {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Krnien); .

Ef Qutwa:: {W} .

Ef Quset:: {W} .

Ef quelira yvp:: {N} (titel gedicht); .

Ef R:: {W} .

Ef Rg-seerts:: {W} (buurtschap); .

Ef Raiys:: {G} (bos; gemeente Tona a/e Grt); .

Ef Rster:: {G} (nauwe zeestraat tussen Rsterhynne en oostkust v Ziyp bij Astiy); .

Ef Rsterhynne-littekipt:: {N} (titel verhaal); .

Ef Rsters:: {W} (buurtschap); .

Ef Rtexos:: {W} .

Ef Rtses:: {W} .

Ef Rx::

 1. {W} .
 2. {G} (kustwater langs westkust v Teujan bij Kanea); .

Ef Reltac:: {G} (nauwe zeestraat tussen de eilandjes Pmnhynne en rle); .

Ef Reo:: {N} "De Maaltijd" (beroemd schilderij v Hirdostenn lmer).

Ef Riff:: {N} "De Bron" (herberg; gemeente Arestaliy-Motacoque); .

Ef Rifsrts:: {N} (voormalige werkplaatsen in Amahagge); .

Ef Rigtmittus:: {N} "De Gerechtskamer" (bed & breakfast-accommodatie in Eamiy); .

Ef rijeer-tolinnos:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Riyfts-nutter:: {G} (dorp; gemeente Halepoai armt ef Kjoep).

Ef Riyfts-zutter:: {G} (dorp; gemeente Halepoai armt ef Kjoep).

Ef Riyn:: {W} .

Ef Rbinn:: {N} (molen in gemeente Nayes); .

Ef Roets:: {W} .

Ef Roets Zutter:: {W} .

Ef Roffiy Nrcus:: {N} (voetveer op de Tol-Klk); .

Ef Rofonos Merfender:: {N} "De Boze Leugenaar" (restaurant in Garos stad); .

Ef Romiy Pnt:: {N} (voormalig spoorwegviaduct bij Zimp); .

Ef Rnter:: {N} "De Rotonde" (ronddraaiend restaurant in Aflif; draait tegenwoordig niet meer rond); .

Ef Ronter Arbe:: {W} .

Ef Rovret ark:: {W} .

Ef Roza-'nins:: {N} (titel toneelstuk); .

Ef Rujina:: {N} (camping); .

Ef rutsecr kpn, ef desterecr ropja:: {N} "De droogte van de zee, het vocht van de woestijn" (naam ve film); .

Ef Rutsoet Hst:: {N} "De Geruite Reu" (caf in Manes-Uoff); .

Ef Rynntos:: {N} "De Ontmoeting" (herberg; gemeente Xcramiy); .

Ef Ryset:: {G} (bos; gemeente Seertzeekoles); .

Ef Rter:: {G} (heuveltop; gemeente Manes-Laer); .

Ef Ryvos:: {W} .

Ef Sako:: {W} .

Ef Salonn:: {N}

 1. (boektitel); .
 2. (literair gezelschap in Hirdo); .

Ef Sntsiy:: {G} (streek tussen Qual en Huron-srt op Centraal-Tigof, bekend om de gewaardeerde Kursuus-sect (rode wijn)); .

Ef Sntsiyer:: {G} (bos; gemeente Huron-srt); .

Ef Sect-seert:: {N} "Het Wijnhuis" (populair eethuis annex studentenkroeg in Zest); .

Ef Seerts:: {W} .

Ef eft:: {G} (bos; gemeente eftaliy); .

Ef sel crusa ur ef grum oggo lek ef fesarfinosz pai eft pryst fes ef Moens-ilesets:: {N} (boektitel); ; (DOM 212).

Ef elter:: {N} "De Blokhut" (herberg; gemeente Totiarofe-Leresc); .

Ef Sentraliy:: {N} "De Centrale" (exquis restaurant in oude elektriciteitscentrale bij het dorp Ater-G; gemeente Oopare); .

Ef Sentrym:: {W} (stadswijk in Zest); .

Ef sers Tibners:: {N} (uitgeverij in Zest); .

Ef Sers Zillepips:: {W} (buurtschap); .

Ef ifer Grent:: {N} "Het Zilveren Slot" (Bergparel-hotel in Sa Crono); .

Ef ifer Lanko:: {N} "De Zilveren Koepel" (fraai gelegen restaurant in Amahagge, aan de rand van het nieuwe winkelcentrum New City); .

Ef ifer Roli:: {N} "Het Zilveren Harnas" (caf-restaurant op Mikkon in Hirdo); .

Ef Sinto-Aa:: {N} (arkdomenn in Ziyp; in bezit vd koninklijke familie); .

Ef Sinto Lofa:: {W} .

Ef Sipoet-stovy:: {N} "De Groente- en fruitmarkt" (museum in Ameronne); .

Ef Slmpoeess:: {W} .

Ef Slopcc:: {G} (grot; gemeente Crelco); .

Ef Sn-skn:: {N} "Het Sneeuwspoor" (Bergparel-hotel in Sa Crono); .

Ef Sols:: {N} (arkdomenn bij Tanerefoniy; district Tjemp); .

Ef one:: {G} (kustwater langs noordkust v Litii bij Kjutiy); .

Ef Sours:: {N} "De Zusters" (naam ve film); .

Ef Spana:: {N} (camping); .

Ef Spana-mirra:: {W} .

Ef Spits:: {G} (water rond landtong waar Spits ligt, Kjpur-kust v Bloi); .

Ef Stmp:: {W} .

Ef Sto'efy:: {W} .

Ef Stolees:: {W} .

Ef Stopg:: {G} (nauwe zeestraat tussen Lest-Wefot en oostkust v Flenazjekk); .

Ef Strless-taris:: {N} (camping); .

Ef Strmer:: {F}.

Ef Strmpaiy:: {G} (baai voor zuidkust v Kina bij Tolm); .

Ef Stdent:: {N} "De Student" (Bergparel-pension in Ater-G (Oopare)); .

Ef Stupp:: {W} .

Ef mtos:: {W} (industriegebied); .

Ef Swoliys:: {G} (watervallen in de Klk; gemeente Kwg); .

Ef ym Blof:: {N} "Het Blonde Paard" (Bergparel-hotel in Crobela); .

Ef ymmiy:: {W} .

Ef Tlbyre-arbes:: {W} (buurtschap); .

Ef Tldyfiy:: {N} (toren; gemeente ebantiy); .

Ef Tallos rifo Sal:: {W} .

Ef Taoblskros:: {N} (titel toneelstuk); .

Ef Taris::

 1. {W} .
 2. {N} (uitgeverij in Milbo); .

Ef Tarisz:: {N}

 1. (motel; gemeente Blort); .
 2. (badstrand; gemeente Ef chis); .

Ef Tarres:: {N} "De Boterbloemen" (actiegroep tegen milieuvervuiling, in 1985 opgegaan in de Spok afdeling v Greenpeace).

Ef Ttyje:: {W} .

Ef Telebs:: {N} "De Telefooncel" (Bergparel-hotel in ors); .

Ef Telens:: {W} (buurtschap); .

Ef Ten Blufks:: {W} .

Ef Ten Clsters:: {N} (golfterrein; gemeente Seertzeekoles); .

Ef Ten Ecrons:: {N} "De Twee Kronen" (Bergparel-hotel in Oopare); .

Ef Ten Greel-tacet:: {N} "De Twee Stapstenen" (herberg bij Mit); .

Ef Ten Kibs:: {W} .

Ef Ten Kryobiys::

 1. {W} .
 2. {N} (golfterrein; gemeente Kwg); .

Ef Ten Pnts:: {W} (buurtschap); .

Ef Tenta-vilduls:: {G} (bos; gemeenten Heles-Tenta en Trobensta); .

Ef Ten rliriys:: {Nmv} "De Twee Vingers" (twee torens bij Nustiy); ; (DOM 142).

Ef Terf:: {W} .

Ef Terfaliy:: {W} .

Ef Terftor Mjl:: {N} (camping); .

Ef Terlaf:: {N} "De Driesprong"

 1. (herberg bij Tenk); .
 2. (bar bij het motel Main-hent-rsen); .

Ef Terpa:: {W} .

Ef Tesmriy:: {W} .

Ef Teujan-meggatjens:: {N} (klassiek muziekgezelschap uit Lor); .

Ef Tex:: {W} .

Ef Tiffug:: {W} .

Ef Tiffugzor-vender:: {N} "De Steltloper" (caf-restaurant bij hotel Exelor in Gr); .

Ef Tiymss:: {N} (motel; gemeente Laraine); .

Ef Tjef:: {N} (glossy tijdschrift); .

Ef Tjent:: {G} (bergrug; gemeente rnajec); .

Ef Tobelks:: {W} (stadswijk in Zest); .

Ef Todunj:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

Ef Toforigiy::

 1. {W} .
 2. {N} "De Dageraad" (toneelgezelschap uit Amahagge); .

Ef Toliy-helmy:: {G} (dorp; gemeente Pl, district Munt).

Ef topo'erecr tragikiy:: {N} (boektitel); .

Ef Tora:: {N} (Bergparel-hotel in Crnt); .

Ef Toras:: {N} (gevangenis; gemeente Duji); .

Ef Toarks:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef Tragam:: {G} (zeestraat tussen Mantahynne en Rurf); .

Ef Tragamiy:: {N} (rangeerterrein bij Tunbas); .

Ef Trajiy-larder:: {N} (houtzaagmolen aan de rivier Klinnr; gemeente eftaliy); .

Ef Trocciy:: {N} (voormalige boerderij; gemeente Amahagge); .

Ef trch rifo ef koffona:: {N} (boektitel); .

Ef Troem:: {W} .

Ef Trom:: {W} .

Ef Tryjumf::

 1. {W} .
 2. Kolestiy-cma ~: {N} (scholengemeenschap in Amahagge); .

Ef Tryjump:: {G} (kustwater langs noordkust v Kina bij Sinto-Fecone-Sinto-Laje); .

Ef Tuckr:: {G} (nauwe doorgang tussen Tuckrhynne en zuidkust v Neno); .

Ef Tuffes Karee:: {N} "Het Open/Lekke Schip" (restaurant in clubgebouw vd KSC, ook toegankelijk voor niet-leden); .

Ef Tult::

 1. {W} .
 2. {N} "De Gang" (theater en cultureel centrum in Xea); .
 3. {N} "De Gang" (restaurant in Xea); .

Ef Ts Berkiys::

 1. {W} (stadswijk in Hirdo); .
 2. {N} (rangeerterrein bij Hirdo); .

Ef Tustu:: {N} (tv-programma); .

Ef tustu oft ef hennen?:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Tuts-pavelonn:: {N} "Het Toetsenpaviljoen" (voormalige brandweerkazerne in Asjetto; tegenwoordig een museumpje met klavierinstrumenten); .

Ef Tdens:: {N} (uitgeverij in Br); .

Ef csz:: {G} (natuurreservaat; gemeente Reven); .

Ef Uln:: {N} "De Stadsmuur" (Bergparel-hotel in Nes); .

Ef Ulnos:: {W} .

Ef Ulljevatjen:: {N} (boektitel); .

Ef Ucher:: {W} .

Ef Uoffer:: {N} (doorwaadbare plaats in de Kolai Prusot); .

Ef Urktaner:: {N} "De Vletschipper" (beeldhouwwerk v Ykr Urrvu-Xagg).

Ef Urpja-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Tren); .

Ef Uza:: {G} (kustwater langs oostkust v Teujan bij Tuniy); .

Ef z:: {W} .

Ef Uza-weg:: {W} .

Ef Vnk:: {W} .

Ef Vssterhiys:: {W} .

Ef Veelp:: {N} (herberg bij Piroes); .

Ef Veemn:: {N} (uitgeverij in Tsjech); .

Ef velp plp:: {N} (boektitel); .

Ef Velp Sect-dm:: {N} (herberg bij Abenato); .

Ef Verres:: {G} (kustwater langs noordkust v Neze bij Trofy); .

Ef Verres-weg:: {W} .

Ef Veve-stent:: {N} (uitgeverij in Hirdo); ; (DOM 212).

Ef Vilduls:: {W} (straat en buurtschap); .

Ef vilduls nute:: {N} (titel dichtbundel); .

Ef Vlemoetykelp:: {N} (titel toneelstuk); .

Ef Vls-jakms:: {G} (oefengebied vd Landmacht); .

Ef Vogiliyatur:: {N} "Het Vogelnest" (caf-restaurant bij hotel Ef Blakker Py in Feennklarbr); .

Ef Vlcano:: {N} "De Vulkaan" (herberg bij het dorp Tst); .

Ef Vres:: {W} .

Ef Vricc:: {W} .

Ef Vuldurtos:: {W} .

Ef Vuldurtosz:: {W} .

Ef Vmpiyass:: {G} (zeestraat tussen Flp en Neze); .

Ef Vr Kibs:: {W} (buurtschap); .

Ef Vr Kibs-Nutter:: {N} (tankstation langs de M54; gemeente Trendon); .

Ef Vr Kibs-Zutter:: {N} (tankstation langs de M54; gemeente Trendon); .

Ef Vr Piramitts:: {N} (luxueus motel aan de rand v Amahagge); .

Ef Wakleep:: {W} .

Ef Wefot::

 1. {F}.
 2. {W} .

Ef Wefot-zerfos:: {G} (kustwater voor de haven v Br); .

Ef Wefot Zuft:: {W} .

Ef Wefot-zuft:: {W} .

Ef Wein-dm:: {N} "Het Wijnvat" (herberg in Tlbyre); .

Ef wlfa'ecos rifo ronis fes spoknda:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef wios rifo ef painoronis ef ur mittof:: {N} (tijdschriftartikel); .

Ef Wikser:: {W} .

Ef Woches:: {W} ; (DOM 209-211).

Ef wola-pt: dmbiy n mubtolmo:: {N} (boektitel); .

Ef Wopster:: {F}.

Ef Wopster-Atelva-mirra:: {W} ; (DOM 103).

Ef Woquft:: {W} ; (DOM 168).

Ef Wumatriy-woes:: {G} (bos; gemeente Iba); .

Ef Xamirs:: {N} (doorwaadbare plaats in de Klinnr); .

Ef Xijera:: {W} .

Ef Xobina-ablg:: {N} "De Huifkar" (onvervalst Erg restaurant in Hirdo); ; (DOM 20).

Ef Xoemanas:: {Gmv} (natuurreservaat op de Zjoba-vlakte); .

Ef c:: {N} "De Eikenboom" (biermerk uit Mollefin); .

Ef Ycet:: {W} .

Ef chis:: {G} (stad in Neno).

Ef chis-prabarer:: {N} (toren; gemeente Ef chis); .

Ef cs:: {N} (camping); .

Ef cs-vildul TC:: {N} (bierbrouwerij te Mollefin); .

Ef c ur Bst::

 1. {W} .
 2. {N} "De Eik en Beuk" (modern winkelcentrum in Trendon); ; (DOM 105).

Ef Ydjes:: {W} (buurtschap); .

Ef yfloniner rifo ef lemt-zalas:: {N} (boektitel); .

Ef Yfloninis:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Ef kaquriy rifo Tg:: {N} (boektitel); .

Ef Yplemeros:: {W} .

Ef pse-clamias:: {Gmv} (natuurreservaat aan de Trendon-monding, rond Empecho); .

Ef rnta:: {W} .

Ef Yryffs:: {N}

 1. (camping); .
 2. (doorwaadbare plaats in de Opper-Krappa); .

Ef Yrzje:: {W} .

Ef vnas:: {N} (wegenwachtstation langs de M6; gemeente Kosr); .

Ef Zers:: {W} (buurtschap); .

Ef Zalas:: {W} (buurtschap); .

Ef Zalas-grx:: {W} .

Ef Zalcon:: {W} .

Ef Zns:: {W} .

Ef Zee-forsz:: {N} (camping); .

Ef Zee-plinker:: {N} "De Zeester" (Tjemps restaurant met Franse keuken in rtan); .

Ef Zennt:: {N} (doorwaadbare plaats in de Amer-Ygge); .

Ef Zerfe-ponto:: {W} .

Ef Zerre:: {G} (bergtop; gemeente Abert); .

Ef Zillepipos:: {N} (reisverzekeringskantoor in Frk); .

Ef zintes puresmiy:: {N} (boektitel); .

Ef Zlako::

 1. {G} (dorp; gemeente Lijerc-srt).
 2. {W} .

Ef Zleega:: {N} (korenmolen in gemeente Tejho); .

Ef Zlef:: {N} (doorwaadbare plaats in de Firani); .

Ef Znytessos:: {N} (revalidatiecentrum bij Krea); .

Ef Zofjary:: {W} .

Ef Zomarte Toarks:: {G} (bos; gemeente Tearo); .

Ef Zmpaliy:: {W} .

Ef Zuft:: {W} .

Ef Zutter:: {F}.

Ef Zutter skn:: {W} .

Ef Zutter Klafas:: {W} .

Ef Zutter Kul:: {W} (buurtschap); .

Ef Zutter Littekipt:: {N} "De Donkere Vuurtoren" (literair en cultureel maandblad); .

Ef Zutter Woes:: {N} (pension bij Lajy); .

Ef Zuykena:: {W} .

Ef Zuykenamoefiy:: {G} (door zandbanken ingesloten baai voor noordkust v Ben bij Mntariy); .

Ef Zverosta:: {G} (kustwateren langs zuidkust v Munt en Ziyp (Zverosta-kust); ook Ef Zvomina genoemd); .

Ef Zvomina:: {G} Ef Zverosta.

Ef Zvozaa-vilduls:: {G} (bos; gemeenten Slofaro en Tearo); .

Ef Zwoljn:: {W} .

Ef Zyllg:: {W} .

Ef ZZ-brt:: {N} (boektitel); .

f:: {C} (naam vd letter F).

efa:: {WN; 3enk/mv-abstr; rs= ~e} zich[zelf]; ef cecros ~ kanase armt groft miparfinos: de aarzeling maakt deel uit van zijn verbijstering; (soms geeft efa een passieve betekenis) ef inchosz ~ paneffe: de rechten worden geschonden.

efae:: {rs} efa.

efaiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v efa) dat wat het [zelf] doet; ef inchos revente luft ef ~: het recht keert weder; ef invbos melde ef ~: de uitnodiging komt vanzelf, vindt zomaar plaats.

efanter:: {I} argeloos.

efantina:: {I} kinderachtig.

efantoiy:: {C; rs= efantte} jeugd.

efantoiyfa:: {C} jeugdigheid.

efantoiy-film:: {C} kinderfilm (bestemd voor kinderen/jongeren).

efantoiyfy:: {I} jeugdig.

Efantoiy-hfrue-feslosos:: {N} (jongereninternaat in Amahagge); .

Efantoiy-ratt:: {N} "Raad voor de Jeugd" (adviesraad voor jeugdbeleid; in Hirdo); .

efantoiy-srt:: {C} (afk= ES) jeugdherberg; efs.

efantte:: {rs} efantoiy.

efanty:: {C} kind (zowel mnl als vrw); arkettelira ~: klokjesgentiaan (plant) (L. Gentiana pneumonanthe).

efanty-gert:: {C} crche.

efanty-hfos:: {C} kinderverlamming.

efantyiy:: {I} kinderlijk, van een kind.

efanty-kin:: {SC} (lett/fig) kinderziekte.

efanty-mimpit:: {C} kinderboek.

Efanty-mirra:: {W} .

efanty-must:: {C} kinderschoen[tje]; hurtos ef ~s: van kindsbeen af.

efantynolac:: {C} kinderwagen.

efanty-stiym:: {C} efanty-striym.

efanty-striym:: {C} piepkuiken.

efanty-xlan:: {C} kinderbijslag; kindertoeslag.

efecc:: {C} effect.

efeccos:: {C} impact; sterke uitwerking.

efekte:: {U} werken, uitwerking hebben (maatregel, medicijn).

efektos:: {C} werking, uitwerking.

efere:: {U} (verbale afleiding v ef 1) ef ~: dat is het; het is dat; kost mimpit ~: dat is mijn boek; ef ~, sem reppolije pai gress: het is dt wat ik je zei, dt is hetgene wat ik zei; ef.

fes:: {C} vuurkever (rode kever) (L. Pyrochroa coccinea).

.f.f.:: {afk} (= rpf fes fort).

effekluft:: {III} enigszins, iets, een beetje; ~ oiba/hupster terat [dus ...]: iets/wat minder/groter [dan ...].

effer:: {OV} nf

 1. (= efra) {enk-concr} de/het enige (en geen ander); k'mije ~ mirrtat fes ef zeces: hier is de enige lantaarnpaal in het dorp; ~ tof: een dezer dagen; ~ zemper: een dezer jaren; efra;
 2. {enk-semcr/abstr; stoff} de/het enige (en geen ander); kusami ~ blotter ritt fes Spooksoliy lelde: hier groeit het enige blauwe riet in Spokani;
 3. {mv/stoff} de/het enige; ~ inchosz, ef slaviys lelperrelira: de enige rechten die de slaven hebben; k'mije ~ dur vilduls fes ef zeces: hier zijn de enige drie bomen in het dorp.

efferes:: {rs} effers.

efferiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v effer) ef ~: de/het enige (en geen ander); ps melde ef ~, mit afnole: zij zijn de enigen die achterblijven.

effers::

 1. {ZV; mv; gnp= ~er; gnz= ~r; rs= efferes} enige[n], enkele[n], een paar; tu lelperre fit pert mimpits, aftel gress tumec ~ tukst tu?: jij hebt zo veel boeken, kan ik er enige van je lenen?; aftel tu tiffe pert otrs? siy, gress tiffe ~: ken jij veel schrijvers? ja, ik ken er een paar; gress kleter ferdusz lorerde, tur ~r felts melde kir: ik heb nieuwe stoelen gekocht, maar van enige zitten de zittingen los.
 2. {I} zo'n, ongeveer, een stuk of; ef melde ~ 100 herco: het kost zo'n 100 herco; ~ 200 veldurs zre fes ef zeces: er wonen zo'n 200 mensen in het dorp; ~ ke: een stuk of acht.

efferser:: {gnp} effers.

effersr:: {gnz} effers.

effs:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v effers; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) lefeffs = lef effers: met enige[n]; effers.

efienta:: {I} efficint.

Efla:: {M}.

efrm:: {I} pogende; (persoon) die pogingen doet; eft ~ merater: een man die iets durft te wagen.

efrme:: {U} ~ beri/den: pogen, proberen.

efrmiy:: {A; mv=enk} poging, het proberen.

fpe:: {C} LP, langspeelplaat; frcc-plata.

efra:: {OV; enk-concr} effer.

efraiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v efra) ef ~: de/het enige (en geen ander); do melde ef ~, t afnole: hij is de enige die achterblijft; hij blijft als enige achter; efra.

efrech:: {C} mand, korf.

efrechblmerr:: |efrek..| {C} korfbalspeler.

efrechblmerre:: |efrek..| {U} korfballen, korfbalspelen.

efrechblmert:: |efrek..| {C} korfbal[spel].

efrue:: {K} kneden (vrnl v deeg).

efs:: {PV; 1niv-3mv-zkl/stoff/abstr/semc} het, die, zij, hun, hen; Elsa lelperre pert mimpits, tur eup enn ~ trempe kv: Elsa heeft veel boeken, maar zij heeft ze nooit gelezen; ~ (= ef pleko) melde oo: het (= het zand) is nat; ex.

efs:: {C} (pop) jeugdherberg; efantoiy-srt.

eft:: |voor d, en t: eftiy/et| {LW} (onbepaald) een, 'n; (eft is verplicht bij lichaamsdelen/organen/kleren als de bezitter ervan zinskern is en hij er meer dan 1 stuks van bezit) gress ~ bonar tundare: ik heb mijn/een been gebroken.

Eft:: (zie lemma's hieronder).

Eft eit m motrik:: {N} (boektitel); .

Eft fiymbros rifo ef wertl:: {N} (boektitel); .

Eft frokabeeiy revusos:: {N} (boektitel); .

Eft glaza srt:: {N} (boektitel); .

Eft helt arfinvelkiy:: {N} (titel ve rapport); .

Eft H Tof:: {N} (tv-programma); .

Eft kleter ksent-quzr:: {N} (tijdschriftartikel); .

Eft kleter etymoliy furt Spooksoliy ur s spoknda:: {N} (tijdschriftartikel); .

Eft kleter grmerr-rtycos:: {N} (boektitel); .

Eft kleter Tjempr-stderafiy:: {N} (boektitel); ; (DOM 84).

Eft kleter tjonde-vrk:: {N} (boektitel); ; (DOM 212).

Eft lilepiy analyss kura ef yplemerer den:: {N} (tijdschriftartikel); .

Eft Mrkalandes Srt:: {N} "Een Duitse Stad" (bekende keten v hamburgerrestaurants; de naam refereert aan Hamburg).

Eft meldos ber Rom:: {N} (boektitel); .

Eft monumentos-toram fes Spooksoliy:: {N} (boektitel); .

Eft net-quiyralg mutao:: {N} (boektitel); .

Eft nute-stgos:: {N} (boektitel); .

Eft rafanos luft ef vabjelira lobuti:: {N} (boektitel); .

Eft Spooksoliy-tupplip:: {N} (boektitel); ; (DOM 143/212).

Eft vsellarelira wlfa'ecos:: {N} (boektitel); .

Eftarane:: {F}.

Eftarane-seert:: {N} (Bergparel-B&B in Mozent); .

eftarsare:: {K} gelukken; voor elkaar krijgen; do nert ~ ef reparao: de reparatie lukt hem niet; hij krijgt de reparatie niet voor elkaar.

eftarse:: {E} ~ [beri/den]: gelukken, erin slagen; ef nertflecs ~ beri tlazre ef flecse: het gelukt de brandweer om het vuur te bestrijden; ef temosz nert ~: de pogingen lukken niet; do nert ~ beri pbare sener srt: het lukt hem niet om zijn huis te verkopen; hij krijgt zijn huis niet verkocht.; ef fosies nert ~ den do finne beri stdere: de ouders krijgen hem niet aan het studeren.

eftarsos:: {A} het lukken.

efti:: {C} ooi, schaap (vrw).

fti:: {III} niet meer, niet langer; ~ kva: nooit meer; do pliyfone ~: hij drinkt niet meer (is gestopt met drinken); (vgl) do nert pliyfone vluf: hij drinkt niet mr (zal de zojuist genuttigde hoeveelheid drank niet overschrijden).

Efti-knurfel:: {G} (meertje; gemeente Alas (BF)); .

Efti-knurfel-weg:: {W} .

eftofpira:: {OV}

 1. {enk} een of ander, enig, een enkel, enkele, wat, een paar; aftel tu tiffe ~ cofiy?: ken je enig/een of ander sprookje?; tu feldre kaf ~ tiyn!: je zit op iets/ergens op!; do lelperre ~ mntyos: hij heeft een of ander probleem;
 2. (= gopirus) {stoff} wat, enig, een beetje; ~ pleko melde kaf ef flor: er ligt enig/wat zand op de vloer; gopirus.

eftovap:: {III} (vrnl fig) enerzijds, aan de ene kant.

gde:: {U} (v zon) opgaan, opkomen; (v wind) opsteken.

gde-arr:: {C} (afk= /rr) eerste kwartier (v maan).

egen:: {C} eigendom (juridisch: bezit); ef huflif melde fes ~ rifo ef zomar: het gebouw is in eigendom van de gemeente.

egetiyn:: {C} eigenschap.

egetiyn-luftiffos:: {A} kwalificatie.

Eggerdiyn:: {F}.

Eggerdiyn-Otze:: {N} (uitgeverij in Hirdo); .

eggo:: {C} echo.

eggo-frint:: {C} evenbeeld (persoon).

eggo-t:: {C} evenbeeld (zaak).

eggote:: {K} [ver]klikken, je mond voorbijpraten.

eggotos:: {A} het verklikken, geklik.

giyliy:: {C} (alg/poe) adelaar, arend; (ihb) steenarend (L. Aquila chrysaetos).

EGO:: {N} (fabrikant v elektronische apparatuur voor medische en militaire doeleinden, in Kurriy); .

Egpef:: {N} (uitgeverij in Lost); .

Egpeeff-jakm:: {G} (vlak heidegebied met hier en daar landbouw op Noord-Liftka); .

Egpeeff-lirrotiy:: {W} .

Egpeeff-lnt:: {N} (voormalige Peg spoorwegmaatschappij); .

Egpeeff-plep:: {W} .

Egriyf-wuma:: {G} (bos; gemeenten Kanea en Zjk); .

egt:: {C} snik.

gt:: {C} (v zon: spr) opkomst, opgang; (poe) het opsteken (v wind).

egtare:: {U} verschieten (v kleur).

egtaros:: {C} dat wat verschoten is.

Egterhyll:: {J} (Peg).

Egtertune:: {J} (Peg).

gt ur Blfos:: {N} (tv-programma); .

Egypana:: {Cef} Egyptische vrouw.

Egypann:: {Cef} Egyptenaar.

egypp:: {IIef} Egyptisch (bv).

Egypp::

 1. {G} Egypte.
 2. {N} (restaurant bij motel Ef Vr Piramitts in Amahagge); .

egypos:: {C} Egyptisch (taal).

egyptolche:: {C} egyptoloog.

egyptologise:: {I} egyptologisch.

egyptoliy:: {C} egyptologie.

Einige Aspekte ber dem spokanischen Genitiv:: {N} (boektitel); .

eit:: {C} oog; do vende mip ef ~s rifo gress: ik verlies hem uit het oog; ef crulabosz (mv!) vende mip ef ~s rifo Moffain: Moffain verliest de realiteit uit het oog; ef kette eft ~ armt flj: een oog hebben voor iets; fit plks fara ef ~s lfe: zover [als] het oog reikt; kost ~s sena lone kafonn do: ik heb mijn ogen op hem gericht; ef esacre ef ~s: grote ogen opzetten; ef zlbinase ~s helkara: een oog[je] hebben op/voor; groft ~s melde blefa: hij heeft 'm om, hij is dronken; na ef ~ tu (afk= n.e.e.t.): uit het oogpunt van, uit het feit dat; fes kost/groft ~s: in mijn/zijn ogen (volgens hem, zoals hij het ziet); (personen) A ur B giffe fes wlkner/hdner ~s; (persoon vs zaak) A giffe lef loinor ~s helkara B: A staat oog in oog met B; (sprkw) fr ~s, r zerfos: twee handen op n buik; twee zielen, n gedachte; (sprkw) ~ furt ~, ynt furt ynt: oog om oog en tand om tand.

eitare:: {K} voor ogen komen.

eit-bloer:: {C} veenhooibeestje (vlinder) (L. Coenonympha tullia; in Spok de ondersoort "spocanica").

eit-closes:: {mv} eit-closs.

eit-closs:: {C; mv= ..-closes} ooglid.

eite:: {K} voor ogen staan; ef miflif/argerat ur ef arbe ~ wlkn: het raam/de deur ziet/komt uit op de tuin; groft eitor aupross: het beleid dat hij voorstaat (voor ogen heeft).

eitelira:: {VZ} (betrekking) met ... voor ogen; indachtig.

eiter:: {C} Iylmeene.

eit-hng:: {C} [bos]ogentroost (plant) (ihb: L. Euphrasia nemorosa).

Eit-hng:: {N} (titel dichtbundel); .

Eit-kabi:: {N} (uitgeverij in Hirdo); .

eit-klafas:: {C; mv= ..-klafse} kijkgaatje.

eit-klafse:: {mv} eit-klafas.

eit-medikiy:: {C} oogarts.

eit-miyr:: {C/S} grootbloemige muur (L. Stellaria holostea).

eit-priyk:: {C} naald (om te naaien).

Eits:: {N} "Ogen" (weekblad met roddelpraat over bekende Spokanirs en veel schaars geklede vrouwen); .

eit-stylf:: {I} onzichtbaar, aan het oog onttrokken.

eittass:: {C; mv= ~a} (plotseling/heftig geworpen) blik; m/m ~: ongezien, zonder gezien te worden.

eittassa:: {mv} eittass.

eittjf:: {SC} geestesoog (innerlijke aanschouwing).

eittze:: |wi..| {K} beogen.

eittzos:: |wi..| {A} beoging, het beogen.

eit-zopini:: {C; mv= ~ye; rsmv= ~tt} oog (v naald).

eit-zopinitt:: {rsmv} eit-zopini.

eit-zopiniye:: {mv} eit-zopini.

eje:: {C; mv= ets} luiaard (zoogdier) (L. Bradypodiae).

ejelif:: {I} gevorderd (leeftijd).

ejelifare:: {E} ~ beri: bedoelen (oogmerk hebben).

ejelife::

 1. {K} (lett/fig) bereiken, erbij komen, benaderen; (v wedstrijd) winnen; ef nertflecs ef keldus nert ejelifec: de brandweer kon niet bij de boerderij komen/kon de boerderij niet bereiken; gress nert ~: ik kom er niet aan toe; gress ~ ef sompat cicralos: ...: ik kom tot de volgende conclusie: ...; do sen ~ ef tiyns [lo plks]: hij schopt het ver.
 2. {Upr} (fig) het ver brengen, iets bereiken; eup sen ejelifa fes sener poira: ze heeft het ver gebracht/geschopt in haar leven.

ejelifos:: {A} bereik.

ejeliftiy:: {SC} oogmerk, bedoeling.

ejjeose:: {I} (dl= Liftka) onbezet (niet door leger bezet); net-os.

Ejtsa:: |tsa| {F}.

ek:: {DT} (vormt actueel/momentaan aspect) gress rme ~: ik werk, ik ben (op dit moment) aan het werk; do obezjere ~ terat hups ki: hij lacht (op dit moment) erg luid; (de bijzin-determinanten fara 4 en zuf 3 eisen soms ek in de bijzin) gress nert fara rmec, do pjlilme ~: ik kan niet werken zolang hij praat; ra.

k::

 1. {Aef} narigheid.
 2. {I} naar, vervelend; ef melde ~ beri [tasse fesdu ef knurfel]: het is vervelend om [in het water te vallen].

eka:: {C} [binnen]hoek (in de kamer ed); fes eft belt ~: (spr) ergens (op een vergeten plaats); gress lelperre jazy eft flappa fes eft belt ~: ik heb nog wel ergens een vulpen liggen; koern; gonija.

ekaiy:: {I} [recht]hoekig.

eka-jag:: {I} diagonaal.

kek::

 1. {C} naaste toekomst.
 2. (= .k.e.k.) {afk} (= rpf kaf ef kloppa).

.k.e.k.:: {afk} kek.

eken:: {C} page.

eker:: {I} ouderwets; van ouds.

eker-meldor:: {I} archasch.

Eker Seert-mimpit:: {N} (boektitel); .

kig:: {C} gebit.

Ekkrey::

 1. {G} (stad in Kina).
 2. {N} (camping); .

Ekkrey-Alycro:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Alycro).

EKO:: {afk} Ekonomiy-deprtemen.

EKOER:: {afk} Ekonomise Oepiyr-Ratt.

Ekoja:: {M}.

ekojeren:: {C} ecosysteem.

ekonomer:: {C} econoom.

ekonomise:: {I} economisch.

Ekonomise Oepiyr-Ratt:: {N} (afk= EKOER) "Economische Controleraad" (voorloper vd Ekonomise ark-cmio); .

Ekonomise ark-cmio:: {N} (afk= EC) "Economische Landscommissie" (sociaal-economisch adviesorgaan vd regering; vgl de SER; in Hirdo); .

ekonomiy:: {SC} economie.

Ekonomiy-deprtemen:: {N} (afk= EKO) (voormalig ministerie); .

Ekonomiy ur nopros:: {N} (afk= E&) (vooraanstaand economisch tijdschrift in Spok); .

Ekonomiy-Universitiy:: {N} "Economische Universiteit"

 1. (in Amahagge); .
 2. (in Liyrotyka); .

ekre:: {S} kraakbeen.

Ekri:: {G} (riviertje van Jele-duinen naar Eiy-terf); .

ekriy:: {I} kraakbenen, uit kraakbeen bestaand.

eksm:: (= exm |ks|) {C} examen; ef pilde/paine eft ~: een examen afleggen/doen.

eksm-nute:: (= exm-nute |ks|) {K} examineren.

eksm-svime:: (= exm-svime |ks|) {U} afzwemmen (zwemdiploma halen).

eksm-ufire:: (= exm-ufire |ks|) {U} afrijden (rijexamen doen).

eksekutere:: |..je| {K} executeren.

eksekuteros:: {C} executie.

eksemplar:: {C} exemplaar.

eksistere:: |..je| {U} existeren; (zeer bewust) bestaan.

eksistere-rigt:: {C} bestaansrecht.

ekskluseff:: {I} exclusief.

eks:: {I} spits (bv).

ekspansere:: |..je| {K} uitbreiden.

ekspansy:: {C} uitbreiding, expansie.

ekspansy-zel:: {Aef} expansiedrift.

eksperiment:: {C} experiment.

eksperimentela:: {I} experimenteel.

eksperimentere:: |..je| {U} experimenteren.

eksplodere:: |..je| {U} (lett) ontploffen, exploderen; (fig) in het water vallen.

eksploderos:: {C} (lett) ontploffing, explosie; (fig) het in 't water vallen, iets wat in het water gevallen is.

eksploseff:: {I} explosief.

eksportao:: {C} export.

eksportere:: |..je| {K} exporteren.

eksporterr:: {C} exporteur.

eksposere:: |..je| {K} tentoonstellen, exposeren; tentoonspreiden.

eksposere-rumpstj:: |..je-rumst| {C} expositieruimte.

eksposeros:: {C} tentoonstelling, het tentoonstellen.

eksposisrt:: {C} tentoonstellingsgebouw.

eksposio:: {C} tentoonstelling, expositie (het evenement zelf).

eksposioukr:: {C} landbouwtentoonstelling.

ekspres:: {I} expres, opzettelijk.

ekspresere:: |..je| {K} uitdrukken.

ekspreseros:: {A} uitdrukking.

ekspress:: {I} ef arfine ~: tot uitdrukking komen.

ekspressy:: {C} uitdrukking, expressie (v gezicht).

eksterm:: {I} uitwendig, extern.

ekstra:: {I} extra; (spr) ur ~: en bovendien.

kupiy:: {C} [vossen]klem, voetangel; (fig) voetangel, valstrik; fes ef ~: gebonden, bezet door drukke werkzaamheden; na dres ~: op eigen houtje; ef paine fes ef ~: op slot zetten, blokkeren (fig); door wetgeving verhinderen.

el:: {S} (pop) elektriciteit, stroom.

l:: {C} (naam vd letter L).

Elbest:: {G} (dorp; gemeente Mn).

Elana-seert:: {N} (kasteelrune; gemeente Sa Crono); .

elba:: {C} hals.

Elbaros:: {F}.

elbe:: {K} omhelzen.

Elbe:: {G} Elbe.

Elbe-mirra:: {W} .

Elbe-weg:: {W} .

elbina:: {C; mv= elbori} liniaal; dirigentenstokje.

elbori:: {mv} elbina.

elcrf:: {C} hoogspanning (in Spok officieel meer dan 600 volt).

Eldpm-fresta:: {G} (bos; gemeente Cris); .

Eldpm-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Cris); .

Eldpm-weg:: {W} .

El Delfn:: {N} "De Dolfijn" (Spaanse bar bij het hotel Mclajoh); .

Eldelogne:: {G} (dorp; gemeente Floran).

elder:: {C} (alg) zuilenhal, zuilengang, xystus; (ihb) schip (v kerk), galerij (hoogste en goedkoopste plaatsen in een theater).

Elder-plep:: {W} .

Eldorado:: {N} (bekend badhuis met thermische baden ed in Lammafin); ; (DOM 94).

Eldrem:: {F/J}.

elefnt:: {C} olifant (mnl/ntr).

elefnta:: {C} olifant (vrw).

elefnt-tiffug:: {C} bakbeest.

Elefterion:: {F}.

elegise:: {I} klagend.

eleh:: {I} tenger.

elek:: {S} elektriciteit.

elekfiyrkos:: {C} elektriciteitsnet.

elek-frads:: {C} elektrische locomotief.

elek-mjl:: {C} windturbine, windmolen (om elektriciteit op te wekken).

elekmnterr:: {C} elektricien.

Elek-Oepiye:: {N} (afk= EOE) "Elektriciteitskeuring" (keuring v elektrische apparaten en vastlegging vd normen; vgl de KEMA; hoofdkantoor en laboratoria in Tunbas); .

elek-paliy:: {C} elektriciteitspaal.

eleksentraliy:: {C} elektriciteitscentrale.

Elektra:: {N} (winkelketen voor huishoudelijke apparaten); .

elektrise:: {I} elektrisch.

elektrisitiy:: {S} elektriciteit (officile benaming).

elektrisitiy-miltefiy:: {C} [net]spanning (officile benaming); elmiltefiy.

Elektrisitiy-weg:: {W} .

elektriyter:: {C} elektromotor.

elektroniyc:: {C} elektronica.

elektronise:: {I} elektronisch.

element:: {C} element.

elementanas:: {C} elementair deeltje; (= elementerr + kanas).

elementerr:: {I} elementair.

Eleonora:: {M}.

lepp:: {C} navel; ef azere flj fes ef ~: iets in het oor knopen.

lepp-missis:: {C; mv= ~a} liyt ~: tijgerhoutzwam (L. Panus tigrinus); miterus ~: voorjaarshoutzwam (L. Polyporus lepideus).

lepp-missisa:: {mv} lepp-missis.

lepp-plok:: {C} trechtercantharel (L. Cantharellus tubaeformis).

les:: (= lles) {C} (pop) gevangenis; leld'srt; crgte.

eleiye:: {K} bedienen (apparaat).

eleiyos:: {C} bediening (v apparaat).

elf:: {C} elf[je] (lieflijk sprookjesfiguur); yryff.

Elfens:: {J}.

Elger:: {J}.

Eligys:: {J} Eligius.

elijos:: {SX} lijos.

elits:: {SX} lits.

elka:: {SX.gst} (vraagsx) wanneer?; tu pratelka?: wanneer vertrek je?; gress linne, Petriy arfinelka: ik vraag, wanneer Petriy komt.

elker:: {C} eland (L. Alces alces).

Elker:: {J}.

Elker-lirrotiy:: {W} .

Elker-mirra:: {W} .

elkiane:: {K} ~ flj n rst: iemand iets verbieden.

elkianos:: {A} verbod.

Elkp:: {G} (dorp; gemeente Tanerefoniy).

eller:: {!} (spr/dl= Berref); elleria.

elleria:: {!} pardon!, sorry!, neemt u me niet kwalijk!; fit ~?: wat zegt u?.

ellerie:: {U; gst= ellerit} zich verontschuldigen.

ellerijos:: {C} aanspreektitel.

ellerios:: {C} verontschuldiging, excuus.

ellerit:: {gst} ellerie.

lles:: {C} les.

Ellmariyn:: {F}.

Ellmerdiyn:: {G} (dorp; gemeente Xrfu-izem).

ells:: {C} grauwe els (L. Alnus incana).

Ells-mirra:: {W} .

Elmarylla:: {M}.

Elmaryna-plep:: {W} .

Elmer:: {F}.

elmil:: {C} elmiltefiy.

elmiltefiy:: {C} (afk= elmil of EM) [net]spanning; dena patio kette ~: er staat spanning op die draad.

Elmira:: {M}.

E.L.Names-Pof-plep:: {W} .

E.L.O.:: {afk} Ergynise Lajjefare-ofiss.

elp:: {C} huisje (eenvoudig klein huis).

Elpeu:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Jeny).

Elsa:: {M}.

Els:: {M}.

Elsabet:: {M} Elisabeth.

Elsa ef nt:: {N} (boektitel); .

Elsa Wlter-Pluff-plep:: {W} .

Elseline:: {M}.

Elselyne:: {M}.

Elsine:: {M}.

Elsine Sinto-Stemn-Kerft-mirra:: {W} .

Elsiy:: {M} Els.

Elsyne:: {M}.

Elsynne::

 1. {M}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Quandep); .

ElTof:: {N} (merk voor elektrische auto's); .

Eltu:: {J}.

Eltu Varyh:: {F}.

Elveg:: {M} (Peg).

Elwe:: {F/M}.

elx:: {I} bescheiden.

elx ergte:: {Cmv} (afk= e.e.) "bescheiden bedrijven" (vgl MKB = midden- en kleinbedrijf; ondernemingen met minder dan 250 werknemers); rgott.

elxiy:: {A; mv=enk} bescheidenheid.

e-lyk:: {C} (naam vd letter ; in dit woordenboek en verder in het Spokanisch Archief geschreven als /); lyk 2.

Em:: {afk} E-myle.

EM:: {afk} elmiltefiy.

E:: {afk} E-myle.

E:: [Em] {afk} E-myle.

m:: {C} (naam vd letter M).

.m.:: (= .M.) {afk} (= rtef Merater).

.M.:: {afk} .m..

Ema:: {M} Emma.

Emaja:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Christs).

Emaja-pt:: {W} .

mje:: {S} email.

mjer:: {I} van email gemaakt.

Emanjel:: {J} Emanuel.

Emanuala:: {M}.

Emanuala-knurftas:: {G} (waterval in de Vryniy; gemeente Lankos); .

embarae:: {K} (alg) omarmen; (fig) overvleugelen; koesteren; (met geld) uitkomen met, rondkomen met.

embaraos::

 1. {C} omarming.
 2. {A} (fig) overvleugeling; (met geld) het uitkomen, het rondkomen.

embryo:: {C; rs= embryte} embryo.

embryolche:: {C} embryoloog.

embryologise:: {I} embryologisch.

embryoliy:: {C} embryologie.

embryte:: {rs} embryo.

Emchent:: {G} (dorp; gemeente Laffenet).

Emerlda:: {N} (luxueus hotel in centrum v Hirdo); .

emfasiy:: {SC} emfase.

emfatise:: {I} emfatisch.

emigrao:: {C} emigratie.

emigrere:: |..je| {U} emigreren.

emigrerter:: {C} emigrant.

emlot:: {I} puur; naturel (onvermengd/ongerept).

Emmerliyst:: {F}.

emmetiy:: {I} oneindig.

emmettle:: {K} voortzetten.

emmettlelira:: {I} (taalk) semi-transitief (in de Spok taal: alle werkwoorden die in dit woordenboek met {E} zijn gemerkt).

emmettle-progrm:: {C} non-stopprogramma.

emmettlos:: {A} voortzetting.

emoo:: {SC} emotie, aandoening.

emoonela:: {I} emotioneel.

mp:: {I} verblind.

empajae:: {K; vdw= empajor} overwegen.

empajaos:: {A} overweging.

empajiy:: {I} weloverwogen, rijp (beraad); geschikt.

empajor:: {vdw} empajae.

mpare:: {K} (lett) verblinden.

mpariy:: {I} (fig) bloemrijk.

mparos:: {C} (lett) verblinding.

empe:: {U} piepen (dier).

mpe:: {U} (lett) verblind zijn.

Empecho:: |empeko| {G} (stad in Munt).

empirise:: {I} empirisch.

empiyr:: {C} rijk (zn).

emplasement:: {C} [spoorweg]emplacement; industrieterrein (waar n bedrijf is gevestigd).

Emplasement-mirra:: {W} .

Emplasement-weg:: {W} .

emplo:: {C; rs= emplott} werknemer.

emploer:: {C} werkgever.

emploteren:: {A} (verhouding tussen werknemers en -gevers; arbeidsverhoudingen en -voorwaarden).

emplott:: {rs} emplo.

empos:: {C} gepiep (v dier).

mpos:: {C} (lett) het verblind-zijn.

Ems:: {G} Eems (Duitse rivier).

Ems-mirra:: {W} .

Ems-weg:: {W} .

mtiy:: {C} luxe sneltrein; menntreno.

E-myle:: {C} (afk= Em of E of E [Em]) Engelse mijl (1609 m).

Emyll:: {J} Emiel.

en::

 1. {SX.gst} (vormt elliptisch gerundium: imperatief-vorm bij korte notities, opschriften en telegrammen) ufiren lftquar!: langzaam rijden!; lorerten kleter flappa: nieuwe vulpen kopen (als aantekening in agenda).
 2. {SX.add > c} (bij kleurnamen: maakt v een bv een zn) mindefit/ef mindefiten: rood/het rood; lmiy/ef lmiyen: azuren/het azuur, enz; (zulke kleurnamen worden dikwijls idiomatisch gebruikt, zoals:) eup farte fes blakkerens (mv!): ze gaat in het wit gekleed.
 3. {Sximpr} (vormt telwoorden hoger dan 10; alleen nog aanwezig in ln (= le-en), tesen en rsen).
 4. {SXimpr} (Peg vocatief/affectief bij persoonsnamen, zoals in Crmen, Mervylen ed; tegenwoordig allectief); Lot.

n::

 1. {C} (naam vd letter N).
 2. {VZ} (betrekking) alsmede, benevens; kirro di mirru ~ ef hurts: we zullen gaan wandelen en de honden gaan ook mee.
 3. {VG} (verbinding) en, alsmede, benevens;
  1. (tussen nevengeschikte zinnen) hols ef mnsa ~ ef bidala: gisteren stormde het en het regende bovendien; ef srt buro ~ ef kul quiliye: het huis is afgebrand en ook de schuur is verwoest;
  2. (tussen 2 add'n die hetzelfde zn bepalen) ef hord ~ hupster srt: het mooie, grote huis; slenn, pleffy ~ ym Irtava: de slanke, knappe en blonde Irtava; ef mrmiyn ~ baxesjola rmers: de werkloze en (tegelijkertijd) minderjarige arbeiders; (vgl) ef mrmiyn ur baxesjola rmers: de werkloze arbeiders en minderjarige arbeiders;
  3. (tussen 2 zn'n die door hetzelfde add bepaald worden) ef amahagge gerlasz ~ trems: de bussen n trams (beide) uit Amahagge;
  4. (tussen 2 delen ve zelfde vz-bepaling) do hche pipar tjg ef habilemiy ~ coos (= tjg ef habilemiy ur s ef coos): hij lost alles op met handigheid en tact; s.

Enana:: {G} (stad in Plef).

Enbera:: {G} (eilandje in de rivier de Trendon bij de stad Trondom); ; (DOM 106).

Enbera-lirrotiy:: {W} .

ence:: {E} er vandoor gaan.

enclaviy:: {C} enclave.

Enclaviy-pt:: {W} .

ENC-Mimpits TC:: {N} (uitgeverij in Amahagge); .

Encyclopaedia Spocanica:: {N}

 1. (bekende encyclopedie tussen 1900-1970); .
 2. (voormalige uitgeverij in Hirdo); .

ender:: {C} (arch) dienaar, knecht.

endera:: {C} (arch) vrw knecht.

endiy:: {I} afdoende.

Endunn:: {F}.

Endunn-Gp-plep:: {W} .

endyfa:: {S} andijvie.

nare:: {K} drijven (v vee); ~ ... lo nos: samendrijven, bijeendrijven; ef keltosz ~ ef boerts lo nos: de boerinnen drijven de koeien bijeen.

ne:: {K} porren, aansporen.

Enel:: {M} Engel.

Enelanda:: |enne..| (= Enelandara) {Cef} Engelse vrouw.

Enelandara:: {Cef} Enelanda.

Enelandaro:: {Cef} Enelando.

Enelnder:: {F}.

enelandes:: |enne..| {IIef} Engels (bv).

Enelandes:: |enne..| {G} Engeland.

Enelandes-drnel:: |enne..| {S} Engels raaigras (L. Lolium perenne).

Enelandes-kah:: |enne..| {W} .

Enelandes-mirra:: |enne..| {W} .

Enelando:: |enne..| (= Enelandaro) {Cef} Engelsman.

enelant:: |enne..| {C} Engels (taal).

ne-luft:: {K} overhalen, overreden.

energiy:: {C} energie.

Energiy-blufk:: {W} .

energiyc:: {I} energiek.

Energiy-ofiss:: {N} "Energiebureau" (instantie in Amahagge); .

Energiy-pt:: {W} .

eng:: {I} nauw.

g:: {C} (naam [vd klank] vd Gar lettercombinatie g (in dit woordenboek en ook elders in het Spokanisch Archief behelpen we ons met deze transcriptie; officieel moet er een accent aigu op de n, dus: ńg): spreek uit als nj in Eng "injure"; verscheidene Garosische namen komen ook in het Spok taalgebied voor, zoals Plges of Djega).

engare:: {K} vernauwen.

engaros:: {C} vernauwing.

Engerr:: {J}.

engfartiy:: {I} nauwkeurig, haarfijn.

enkanajere:: |..je| {U} encanailleren, met een lagere stand omgaan.

Enker-terf:: {W} ; (DOM 98).

enkes:: {mv} enx.

enketao:: {C} enqute, ondervraging.

enketere:: |..je| {K} enquteren, ondervragen.

enketerr:: {C} enquteur.

Enkroeff:: {N} (rangeerterrein bij Girdesef); .

Enkroeff-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Girdesef); .

enme:: {C; rs= enmtt} vijand.

enmt:: {I} vijandig; vijandelijk.

enmtt:: {rs} enme.

enn:: {VZ/DT}

 1. (markeert obj, tenzij dit zinskern is) hols do ~ ef mimpit trempe: gisteren heeft hij het boek gelezen; Elsa kettelit pai gress ~ ef mimpit: aan Elsa wordt door mij het boek gegeven; (enn blijft in veel gevallen achterwege, bijv) do ef mimpit trempe: hij heeft het boek gelezen; Elsa kettelit pai gress lelmo: aan Elsa wordt het door mij gegeven;
 2. (markeert obj bij genominaliseerd ww) van; Petriy wa're doex kainos ~ ef telebs: Petriy ontkent dat hij de telefooncel vernield heeft (lett: Petriy ontkent zijn vernielen van de telefooncel);
 3. (wordt gebruikt om twee nevengeschikte zinsdelen aan een derde zinsdeel te relateren) kirro rtaves oft ~ mirraves helkara ef zeces: wij willen naar het dorp paardrijden of wandelen (in beide gevallen dus naar het dorp); (vgl) kirro rtaves oft mirraves helkara ef zeces: wij willen paardrijden, of naar het dorp wandelen (dus NIET met het paard naar het dorp).

enndern:: {Crs} schildknaap; n; ender.

Ennderur:: {N} (vrw personificatie vd Gerechtigheid); .

Ennderur-akademiy:: {N} (Algemene Hogeschool, in Tanbr); .

Ennderur-korda:: {N} (voormalige Erg kerk in Sinto-Leraquen, heeft sinds 2016 een culturele en sociale bestemming); .

Ennderur-mirra:: {W} .

enne:: {K} bekend maken, openbaar maken.

ennef:: {C} elleboog.

Ennef-mirra:: {W} .

Ennef-plep:: {W} .

ennf:: |emf| {LW} (bepaald; bij obj als dit vr het ww staat) (dl= Centraal-Berref) de, het; gress ~ mimpit trempe (= gress enn ef mimpit trempe): ik heb het boek gelezen; (= enn + ef).

enniy:: {SX.gst} (vraagsx) waarheen?, waar naar toe?, naar wie toe?; Elsa frajjaenniy?: waar holt Elsa heen?; naar wie holt Elsa toe?; gress linne, ef gerlas ufirenniy: ik vraag waar de bus heen rijdt.

ennos:: {C} bekendmaking, openbaarmaking.

ennte:: {K} enten; ef ~ hozvosz fes: geloof hechten aan.

ennte-rs:: {S} entstof.

enntos:: {C} enting.

Ennu:: {afk} Ennucoriy-benc.

ennucoriy:: {I; [mv=enk]} (plichtmatig, zoals de Ergemip voorschrijft; levend vlgs de beginselen vd Ergynne).

Ennucoriy-afstoen:: {N} (tempel uit 1422 in het centrum v Blumarr); .

Ennucoriy-benc:: {N} (afk= Ennu) (bank te Lost); .

Ennucoriy-covent:: {N} (Erg klooster te Blumarr; gesticht in 1529, afgebrand in 1800); .

ennucoriy-sproa:: {C; rs= ..-sprt} zegenstaf, waardigheidsstaf (met goud of zilver bewerkte houten staf, gehanteerd door een priester tijdens een Erg ritueel).

ennucoriy-sprt:: {rs} ennucoriy-sproa.

enollf:: {C} sleur.

enorma:: {I} enorm.

nos:: {C} porring, aansporing.

ensta:: {SX.c > mv v eh} (bijv) chaleh/chalensta: manoeuvre/manoeuvres.

Enrique:: {J} (Spa).

Enskr:: {F}.

ensvitt:: {C} suite (2 of meer kamers achter elkaar; verbastering van Fra [chambres] en suite).

ensyklopediy:: {C} encyclopedie.

Ent:: {G} (stad in Bloi).

Entc:: {N} (een vd grootste IT-bedrijven in Spok, te Ies); .

Ent-ef-Grt:: {G} (stad in Ben).

Ent-siyclo:: {W} .

Entsrt:: {G} (dorp; gemeente Ent-ef-Grt).

ente:: {SXimpr} (gereduceerde vorm v vente = gaan; komt in een aantal ww'n voor, zoals satente: klimmen (lett: hoger-gaan)).

enter::

 1. {C} verschijnsel.
 2. {gst} entre.

enterprise:: {K} ondernemen (bedrijf); ef ~ ko[s]: actie[s] ondernemen.

enterpriso:: {C} ondernemer (v bedrijf).

enterprisos:: {C} onderneming (bedrijf).

enterprisoukr:: {C} agrarir (als ondernemer gezien).

Entola:: {M}.

Entp-mirra:: {W} .

entoast:: {I} enthousiast, geestdriftig.

entrafatjen:: {C} vreemdeling (iemand v buiten het dorp).

entrafe:: {U} (op het land v iemand anders vertoeven of werken).

entrafer:: {C} toerist.

entraferiy:: {I} (alg) vreemd, van een ander, niet verwant; (ihb) toeristisch; fry ef ~ quanka: op naam van een ander (iets doen).

entrafer-ququl:: {C} toeristenvereniging.

entrafer-srt:: {C} Entrafer-seert.

Entrafer-seert:: {C} (eenvoudig pension, beheerd door een toeristen-, jongeren- of studentenorganisatie).

Entrafer-seert Rsterhynne:: {N} (eenvoudig pension op gelijknamig eiland); .

Entrafer-seert Sa Tocs:: {N} (eenzaam gelegen pension op de Sa Tocs-pas); ; Sa.

entrafer-tx:: {C} toeristenbelasting; .

entrafe-zillos:: {C} vrijgeleide.

entrafos:: {C} (werk op het land[goed] ve ander; het vertoeven op andermans terrein); nf entrafsta!: verboden toegang!.

entrare:: {U} [theatraal] binnenkomen, opgang maken; opkomen (op toneel).

entre::

 1. {U; gst= enter} binnengaan, binnentreden.
 2. {C} toegang; ef ~ helkara flj: de toegang tot iets; ef putte lo ~ helkara: zich toegang verschaffen tot; kusami stus pnze eft gratis ~: hier heeft men gratis toegang.

entre-p:: {I} nert ~: (fig) ontoegankelijk.

entre-hall:: {C} toegangshal.

entren:: {I} toegankelijk.

entren-vendos:: {C} toegankelijkheid (lett).

entros:: {C} binnenkomst, intocht.

envane:: {K} opeisen.

envanos:: {A} (alg) opeising; (fig) overwicht; ef nzje sener ~: de baas spelen.

Envirofiy:: {N} (bureau voor landschapsarchitectuur, in Gralkrich); .

envlp:: {C} envelop, [papieren] hoes, omhulsel.

enx:: |X| {C; mv= enkes} vuurgloed.

enx-mindefit:: |X| {I} vuurrood.

eny:: {SX.gst} (verheven/plechtige/bijbelse taal) Di, grs tiffeny pipar: God, Gij zijt alwetend; Kindis kjnteny eft kleter lacs: de Koning kondigt een nieuwe wet af.

Enmt:: {F}.

Enze:: {J/M}.

enzolus:: {I} beeldschoon.

enzyma:: {C} enzym.

EOE:: {afk} Elek-Oepiye.

Eon:: {G}

 1. (stad in Bloi).
 2. (stad in Jelafo).

eone:: {Eid} vertrekken||komen; tu eont henn: je moet gaan; gress nert ~ hn: ik kom niet; do ~ ef col: hij vertrekt; eup ~ lef upk mas: zij komt morgen; ef ~lira gsz furt tij: de vertrekkende gasten.

Eon-Krnderhiy:: {G} (dorp; gemeente Jent).

Eon-Kulano:: {N} (station).

Eon-Plych:: {G} (dorp; gemeente Jent).

Eon-Qundra-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Tolm); .

Eon-temp-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Eon (LA)); .

Eon-Trendon:: {N} (station).

eott:: {C} weeklacht; ef kette ~: weeklagen, ef ~s: het geweeklaag.

ep:: (= p) {SX.add > mv} (optioneel als add bepaling vormt bij pred met EXTERN mv: ep achter cons, p achter voc) Petriy ur Welm sena ocrme fkomm[ep]: Petriy en Welm gedragen zich gemeen; ef knurfel lef ef pica-tts vende lftquar[ep]: het water met de ijsschotsen stroomt langzaam.

ep.:: {afk} e-pst.

Ep.:: {afk} E-pst.

p:: {PV} (arch); pe.

park:: {C} vlonder; houten vloer; molenzolder.

epa::

 1. {Cef} wolk.
 2. {I} bewolkt; (fig) ongenietbaar, humeurig.

epaare:: {U} bewolken.

epa-atyje:: {C} wolkendek; eft ihyt ~: een dicht wolkendek.

epae:: {U} bewolkt zijn; (fig) ongenietbaar zijn, humeurig zijn.

Epa-mirra:: {W} .

epaos:: {C} bewolking; (fig) zeer slecht humeur.

Epaos:: {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Tulnn); .

epe:: {C} wolk.

pe:: {PV} (passieve afleiding v eup) zij, haar; blul vpjelije ~: zij wordt geplaagd; (indirecte imperatief) trempe-~ ef mimpit: laat zij het boek [eens] lezen; (causatief) gress trempe-~ ef mimpit: ik laat haar het boek lezen; ik geef haar het boek te lezen; ex.

eper:: {C} snoever, bluffer.

Eperr:: {F}.

Eperr-mirra:: {W} .

epestrf:: {C} koude drukte; deftigdoenerij; kale kak.

epilobym:: {C} bergbasterdwederik (L. Epilobium montanum).

episkopt:: {C} episcopaat.

episoiy:: {C} editie, aflevering (keer dat een periodiek gehouden evenement ed plaatsvindt; aflevering ve tv-serie).

epiy:: {S} selderij (L. Apium graveolens).

pjote:: {rs} pju.

pju:: {C; rs= pjote} ongemanierd persoon.

e-pst:: {C} E-pst.

E-pst:: {C} (afk= Ep.) e-mail.

E-pste:: {K} e-mailen; een e-mail versturen; gress ~ n do: ik stuur een mailtje naar hem.

eppere:: {U; verbale afleiding v eup} ef ~: zij is het, dat is zij; ef njoratjena ~: zij is de moordenares; kost ~lira sour: zij, mijn zuster; ef ~, t crtiravy iftam: ZIJ wil wel helpen; ef ~lira gekkera xupnze: zij, de lerares, wordt ontslagen; kost epperor nurpa: zij, mijn vroegere bazin; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie sest qundrs: zij is er niet voor om zulke karweitjes op te knappen; (arch: met object) ef ~ sener frint: zij met/en haar vriend.

eprgstiy:: {I; mv=enk} schaamteloos; ongegeneerd.

Eprin:: {J/M}.

Eprin Aneca:: {N} (boektitel); .

Equaniyt:: {G} (dorp; gemeente Vega).

Equell:: {F}.

er::

 1. {VZ} (tijd) sedert, sinds, vanaf; ~ dur zurt ur holfe: vanaf half vier (tijdstip); ~ dur zurtarr: sinds drie uur/uren, al drie uur lang (tijdsduur); ~ horit: vanouds; ~ k: sindsdien, nadien.
 2. {VG} (gelijktijdigheid) sedert, sinds; eup quardere kirro fti, ~ eup mariane: ze bezoekt ons niet meer, sinds ze getrouwd is; ~ ral = ral ~: nu, sinds; ~ ral do melde koffon ...: nu hij dood is ...; ral.
 3. {DT} (gelijktijdigheid) sedert, sinds; eup ~ quardere kirro fti, eup marianilme: ze bezoekt ons niet meer, sinds ze getrouwd is.

er::

 1. {SX.wst > c}
  1. (agens/patiens v handeling) (bijv) rte/rter: paardrijden/ruiter; chealmpe/chealmper: verbannen/balling;
  2. (dier/werktuig, genoemd naar een kenmerk) (bijv) zle/zler: vliegen/vlieg (insect); jspe/jsper: spuiten/brandspuit; atjen.
 2. {SX.gst > vdw} (adverbiaal vdw bij abstr antecedent) (bijv) ef jafartos, eftarser quista: de bemiddeling, goed gelukt (de bemiddeling die goed gelukt is).
 3. (= r) {SX.c > gnp} (bijv) ef 'nin/ef 'niner kyl: het meisje/de pop van het meisje; (mv-sx sz wordt st indien gevolgd door er) ef keltosz/ef keltoster sgrts: de boerinnen/de schorten van de boerinnen; (zn op 2 voc'n krijgt evtl r) ef knitya/ef knitya[e]r lnrs: de edelvrouw/de sieraden van de edelvrouw; (zn op voc + e of op 3 of meer voc'n krijgt r) ef tlokke/ef tlokker efantys: de tantes/de kinderen van de tantes; ef mojeruo/ef mojeruor efantys: de schaapherder/de kinderen van de schaapherder; (overleden personen, voorwerpen die een persoon voorstellen) ef lekkser afdrah: de stank van de lijken; ef prtretaer zjeros: de glimlach van het portret.
 4. {SX.add > zn} (nominalisatie v add op iy) (bijv) graviy/ef graver: ernstig/de ernst; knmpiy/ef knmper: mollig/de molligheid; (geldt ook voor add op amiy:) losamiy/losamer: verplaatsbaar/verplaatsbaarheid; amiy.

r::

 1. {C} (naam vd letter R).
 2. {SC} eerbied.
 3. {TW} n (1); eft ~: een enkele; ef ~ merater ur ef lelpirutt: de ene man en de andere (re); ef ~ X ur ef lelpirutt: de ene X na de andere; nert ~: geen enkel; nert ~ baso melde, den/..lira: er is geen enkele reden om.

Era:: {J}.

ra:: {C} eer (zn); lef/luft ~: met eer, eervol.

ra-blaff:: {I} verdienstelijk.

racentos:: {C} eergevoel.

raiy:: {I} eerzuchtig.

erat:: {SX > c} (gereduceerde vorm v argerat) deur; (bijv) bascerat: voordeur; efcerat: schuifdeur; argerat.

Eratiyft:: {G} (stad op Teujan).

rchve:: {K} zich aanmatigen.

rchvelira:: {I} aanmatigend.

rchvos:: {A} aanmatiging.

Erdes:: {G} (dorp; gemeente Gasky).

erdo:: {I} (dl= Liftka/Brr) sindsdien, nadien; er.

ere::

 1. {SX.c > ww} (gereduceerde vorm v are, dikwijls bij gefixeerd accent) (bijv) ef poll/pollere: de windvlaag/waaien; ef misst/misstere: de briket/briketten stoken (steenkool); are.
 2. |..je| {SXimpr > ww} (bij Lat leenwoorden) eren; (bijv) riskere: riskeren; rganisere: organiseren.

re::

 1. {C/Aef; mv=enk} (nominalisatie v r) ef ~: de/het ene; ef ~ ur ef lelpirutt: het ene en het andere; r ef ~: n voor n; (arch) kost frintser ~ = r mip kost frints: n van mijn vrienden; r 3.
 2. {II} ene; lelmo ~ vildul: deze ene boom; (als toevoeging na bz, indien er slechts 1 exemplaar bedoeld wordt van een lichaamsdeel/orgaan/kledingstuk waarvan we er meer dan 1 bezitten; spreek uit: ||) do chiype armt kost ~ mil: hij knijpt in mijn [ene] arm (ik heb er twee); (vgl) do chiype armt kost nes: hij knijpt in mijn neus; (in pop taal wordt re soms gereduceerd tot het sx ) kost re = kost: mijn [ene]; tu nert kikt sum groft (= groft re) lippio: je moet niet tegen zijn poot trappen (poot van een tafel met meer dan 1 poot).

reitiy:: {C} cycloop.

Eremitiy-hkot:: {N} (Erg kapel; gemeente Abert); .

eren:: (= jeren) {SX.c > c} wezen, stelsel, systeem; alles met betrekking tot; (bijv) sneren: seinwezen; txeren: belastingsysteem, -stelsel; feleren: smeersysteem (bijv auto); tiyneren: samenstel; gabanejeren: transportwezen.

Eresma:: {G} (dorp; gemeente Plerc).

Eresma-Taris:: {N} (station).

erevin:: {S} [dop]erwten.

ereviniyn:: {C} [dop]erwt.

erfe:: {K} ~ mip rst: erven van iemand.

erfentunne::

 1. {K} aanbreken (fles); aansnijden (taart); aanvallen op (voedsel).
 2. {Upr} een aanvang nemen.

erfentunnos:: {C} aanvang; aanbreking (v fles); aansnijding (v taart); aanval (op voedsel).

erfer:: {C} erfgenaam.

erfo:: {C} oprijlaan; op-, in-, uitrit.

erfo-arbe:: {C} [grote] voortuin bij vrijstaand huis.

erfos:: {C} erfenis.

Erfiy:: {F}.

Erfyn:: {F/J/M}.

Erfynn:: {F/J/M}.

erg:: {TW} veertien; (gevolgd door ENKELvoud) ~ mimpit: veertien boeken; ~-r: vijftien; ~-hent: negentien; ~-heferg: eenentwintig (enz).

erga:: {C} mythe.

Ergnt::

 1. {G} (dorp; gemeente Andel); (DOM 147).
 2. {G} (natuurreservaat; gemeente Wena); .
 3. {G} (pk-are in district Bloi).
 4. {N} (volkshogeschool in Ergnt-moeras; gemeente Wena); .
 5. {N} (pension in Ergnt-moeras; gemeente Wena); .

Ergnt-belt:: {G} (dorp; gemeente Andel); (DOM 147).

Ergnt-clamia:: {G} (groot kustmoeras op Noordoost-Berref); ; (DOM 147-148).

Ergnt-nes:: {G} (water rondom noordoostelijke punt v Ergnt-moeras in Bloi bij Wena); .

Ergnt-f:: {S} gewone veldbies (L. Luzula campestris).

Ergnt-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Andel); ; (DOM 148).

ergs:: {C} ar-ergs.

Ergemip:: {N} (heilige schrift vd Ergynne); (= Erget + mip).

Erget:: {N} (naam vd Ergynne-god: de "ziel" die in alle levende dingen huist); luft ~ (afk= L.E.): wijlen (bij Erg gelovige); ef zerfe ~: op sterven liggen; oog in oog met de dood staan; ef ble qu ~: zeer fanatiek een balspel beoefenen (slechts met het winstdoel voor ogen); ~ex ef krutt: heelkruid (L. Sanicula europaea); .

Ergetel:: {N} (maand vlgs de Ergynne-kalender: elke maand begint op vollemaansdag en duurt 29 of 30 dagen); (= Erget + tel).

Ergetex ef Dmenaram een Mglosam:: {N} (titel religieus werk); .

Ergetex ef Lemns:: {N} "Ergets heuvel" (een vd 7 Koninklijke Grafheuvels op het landgoed Ef Sinto Aa); .

Erget-institua:: {N} "Erget-instituut" (opleiding voor Ergynne-geestelijke); .

Ergezemper:: {N} (jaar vlgs de Ergynne-kalender: begint op de vollemaansdag die aan midzomer voorafgaat en duurt ca 360 dagen); (= Erget + zemper).

Ergink:: {N} (week vlgs de Ergynne-kalender: elke Erg maand heeft 3 v dergelijke weken: pjaqurrink (10 dagen), agrumink (9 of 10 dagen) en monentink (10 dagen)); (= Erget + ink).

ergte:: {mv} rgott.

Ergseerts:: {G} (dorp; gemeente Kreg).

Ergtiy:: {J}.

Erguliniy:: {G} (dorp; gemeente Pofersrt).

ergynier:: {C} Ergynne-gelovige, ergynist, ergyner.

ergynise:: {I} ergynisch (mbt de Ergynne).

ergynise blmerre-clup:: {C} (afk= EBC) ergynische voetbalclub (afkorting vrnl in namen v voetbalclubs).

Ergynise Lajjefare-ofiss:: {N} (afk= E.L.O.) "Ergynisch Administratiebureau" (hoofdkantoor van de Reel, in Lost); .

Ergynne:: {N} Ergynne (Spok staatsgodsdienst waarbij de aanbidding vd natuur en de individuele vrijheid centraal staan).

Ergynne-museem:: {N} (museum bij Ibesto-Horo); .

ergynner:: {C} Ergynne-gelovige, ergynist, ergyner.

Ergynya:: {N} (nationale feestdag op 31 okt; winkels gesloten); .

rhrna:: {C} eenhoorn.

Eritrea:: {G} Eritrea.

riy:: {I} eerbiedig.

eriyt:: {wst} eriythe.

eriythe:: {U; gst= eriytt; wst= eriyt} vaag, zonder aandacht luisteren.

eriytt:: {gst} eriythe.

r-kanas:: {I} eft ~ mittus: een eenpersoonskamer.

r-kanasiy:: {I} in TWEEvoud (met 1 kopie).

Erma:: {M}.

rmabysiy:: {I} monotoon (lett: met n toon).

erminysa:: {S} hermelijn (bont).

erminysiy:: {I} hermelijnen, van hermelijn gemaakt.

ermitiy:: {C} heremiet, kluizenaar.

rmiyp::

 1. {Aef} eensgezindheid; eft ~ yargeloh X ur Y: een eenheid tussen X en Y.
 2. {I} eensgezind.

rmuxiy:: {I} eentalig.

Ernest:: {J}.

rot:: {I} bitter (smaak).

rot-helter:: {C} [wilde] cichorei (plant) (L. Cichorium intybus).

erotise:: {I} erotisch.

erotiyc:: {C} erotiek (zn).

rovapiy:: {I} eenzijdig.

erve:: {U} stinken.

ervos:: {C} stank.

rpf:: {III} eens, op een keer (zowel in de verre toekomst als in het verleden); kirro srtaraves ~: we zullen eens (wanneer dan ook) verhuizen; gress ef mimpit trempe ~: ik heb het boek [ooit] eens gelezen; jazy ~: wel eens (wel een keer); ~ eft jabr meldo ...: er was eens een koning ... (in sprookjes); ~ fes fort (afk= .f.f.): zo nu en dan; kaf tim ~: voor de zoveelste keer; zft.

rpfiy:: {I} acuut.

rpainer:: {A; mv=enk} solidariteit; ef declare sener ~ n: zich solidair verklaren met.

rpainiy:: {I} solidair; ~ n (n is vz): solidair met.

err:: {S} ijzererts.

err:: {SXimpr > c} (geeft agens v Lat ww op ere) [t]eur; (bijv) cntrolere/cntrolerr: controleren/controleur; cnstruere/cnstruerr: construeren/constructeur.

/rr:: {afk} gde-arr.

erre:: {U} zich vergissen.

erros:: {A} vergissing, misvatting.

rseliy:: {I} eencellig.

rspln:: {I} ondubbelzinnig.

Erstrypa-mirra:: {W} .

rt::

 1. {Cef} enkele reis; eft ~ furt Hirdo: een enkele reis Hirdo.
 2. {I} enkel (niet dubbel).

erte:: {K} (alg) uitbreiden; (ihb) ontspruiten uit.

rtefar:: {III} voor de eerste keer.

rtef Merater:: Merater.

ertos:: {C} (alg) uitbreiding; (ihb) ontspruiting.

Ertos:: {W} .

Ertos-mirra:: {W} .

Ertoul:: {N} rtlle.

rts:: {S} gal (vocht).

rts-blerr:: {C} galblaas.

rts-krutt:: {C/S} stinkende gouwe (L. Chelidonium majus).

Ertynn:: {F/J}.

erulsiy:: {C} slijpsteen.

eruliys:: {C} beitel.

erupo:: {C} (lett) eruptie, uitbarsting.

eruptere:: |..je| {U} (lett) uitbarsten; (vulg) opdonderen, opsodemieteren; (ihb) opdoemen; do ~ mipenn ef finstro: hij doemt op uit de duisternis.

erupteren:: |..eren| {!} (vulg) donder op!, sodemieter op!.

r-ur-holfe:: |ruhofe| {TW} anderhalf.

er:: {SX > add}

 1. achtig, semi, niet echt; (bijv) mindefiter: roodachtig; militerrer: semi-militair; slamestiyer: niet echt beleefd, zogenaamd beleefd; srialyoter: heesterachtig; ksleccer: nachtmerrie-achtig; akroer: korstachtig; to;
 2. tal; (bijv) prsaer: een honderdtal; kaf mainer locts: op een tiental locaties.

Erwin:: {J} (Ned).

rrm:: {C} eendracht (samenwerking).

rrmiy:: {I} eendrachtig; eenparig.

rzemperiy:: {I} eenjarig.

es::

 1. {SX.c > rs v mv op s} (bijv) vilduls/vildulses: bomen.
 2. {SX.c/a > mv}
  1. (abstr zn op h, s, x) (bijv) ef pmah/pmahes: de smadelijke bejegening/smadelijke bejegeningen;
  2. (concr zn op a) (oorspr Frans age) (bijv) etala/etalaes: etalage/etalages.

 3. (= s) {SX.add > mv; es achter h, s, x; overigens s}
  1. (verplicht als attributief add een bepaling vormt bij EXTERN mv) ef blakkers chat ur hurt: de witte kat en [witte] hond; (vgl) ef blakker chat ur hurt: de witte kat en (niet-witte) hond;
  2. (optioneel als subjectief/objectief add een bepaling vormt bij EXTERN mv) ef chat ur hurt melde blakker[s]: de kat en hond zijn (beide) wit.

Es:: {F}.

ES:: {afk} efantoiy-srt.

s::

 1. {C; mv= essa} kin.
 2. {C; mv= ~es} (naam vd letter S).

esa:: {C} toorts, fakkel.

esa-rista:: {C/S} "amanogawa" (sierkers) (L. Prunus serrulata).

EC:: {afk} Ekonomise ark-cmio.

Esco:: {N} (containerrederij in Br); .

ee:: {U} (alg) opgezwollen zijn; (brood, gebak) gaar/gerezen zijn.

esenela:: {I} essentieel.

eseno:: {SC} essentie, essence.

ses:: {mv} s.

ESFF:: {afk} Eertef Spooksoliy Flecsrot-Fabriyk.

s-jet:: (= et = sjet = s-jet) {C} (naam vd letter ); jet.

esk:: {C} hoek, hoekje (afgeschermd/beschut plekje).

es'kurre:: {I} nert ~: slapeloos (v mens).

esliy:: {I; [mv=enk]} alom geaccepteerd, gangbaar.

esne:: {C} ezel (ntr).

Esne-weg:: {W} .

Esne-wuma::

 1. {G} (bos; gemeenten Amahagge en Fonist); .
 2. {W} .

esperantistiy:: {C} Esperantist.

esperanto:: {C} Esperanto (taal); Quesp.

espere:: |..je| {K} ~ [beri/den]: hopen [op]; gress ~ beri arfine mas: ik hoop morgen te komen; kirro ~ quista wnzol: we hopen op goed weer.

esperecc:: {I} hoopvol.

Esperienze spocanesi:: {N} (titel boek); .

esperos:: {A} hoop, het hopen.

Esperoska:: {N} (algemene scheepsnaam); .

essa:: {mv} s.

essare:: {U} inslapen, in slaap vallen.

esse::

 1. {U} (arch/pop) slapen, maffen.
 2. {K} (vulg) neuken (in samenstellingen vaak afgekort tot S, met de betekenis "sex", zoals S-bar = seksclub).

ess:: {C} essay.

essee:: {K} (arch) stellen (poneren).

esseer:: {III} (met tdw-constructie in bijzin) stel ..., neem aan dat ...; ~ ef doube, ef plano nert pratelira: stel dat het mist, dan vertrekt het vliegtuig niet; ~ do enn ef mimpit trempe, do nert tiffelira quista ef ra: neem aan dat hij het boek gelezen heeft, dan nog kent hij de materie niet goed.

ess-farte:: {E} slaapwandelen.

ess-farter:: {C} slaapwandelaar; eft stgelira ~: een pijnlijke, genante situatie.

ess-fartos:: {C} het slaapwandelen.

essfste:: {Cmv; rsmv= ..fstott} beddengoed.

essfstott:: {rsmv} essfste.

ess-qugliy:: {I} slaapverwekkend.

est:: {mv} at.

Est:: {G} (dorp; gemeente Kru).

estare:: {K} estrare.

estaros:: {C} estraros.

este:: {U} niesen.

Estela-mirra:: {W} .

Estert:: {F}.

esterulr:: {C} wissel (pad waarlangs het wild gaat); ondergrondse vluchtgang (vrnl bij Spok kastelen); .

Esterulrka:: {N} (stoomboot); .

Esterulr-museem:: {N} "Esterulr-museum" (museum in Amahagge); .

esteticiy:: {C} esthetica (mooie, nuttige, oude spullen die geen antiekwaarde bezitten maar [door hun emotionele waarde] mr zijn dan "rommel").

estetise:: {I} esthetisch.

eston:: {IIef} Estlands (bv).

Eston:: {G} Estland.

Estona:: {Cef} Estlandse vrouw.

estonise:: {C} Estlands (taal).

Estony:: {Cef} Estlander.

estos:: {C} genies, niesbui.

estrar:: {I} beschadigd.

estrare:: {K} beschadigen.

estraros:: {C} beschadiging.

est:: {C} (kar met 2 grote massief houten wielen); ef klempe rst zlf ef ~: iemand aan de tand voelen.

Est-mirra:: {W} .

eue:: {K} laten gaan; ef ~ eft flts: een wind laten; ef ~ eft huss: een zucht slaken.

y:: {C} [gewone] es (L. Fraxinus excelsior).

Et:: {J}.

et:: {SX.a > rs v mv op s} (bijv) ef mfs/mfset: de verboden, dingen die verboden zijn; pmahes/pmaheset: smadelijke bejegeningen; (in de spr komt ipv de lange vorm eset ook wel de korte vorm et voor) pmaheset = pmahet: smadelijke bejegeningen.

etala:: |etAla/etalA| {C; mv= ~es} etalage.

etalaes:: {mv} etala.

tret:: {gst} trtje.

Etrt:: {J} Eduard.

trt:: {I} gespleten; (sprkw) ps melde ~ na ef sgrf oras trs: ze zijn tot op het bot verdeeld (qua mening ed).

trtje:: {K; gst= tret} (alg) splijten; (fig) verdelen (verschillende meningen, of groepen met verschillende meningen).

trtjos:: {C} splijting.

te:: {rs} a.

eter:: {C/S} ([gebied met] dicht en doornig struikgewas in mliy- en duinterreinen; vrnl Zuid-Tigof, Lomky en Zuidoost-Jelafo).

Eter:: {G} (beek; gemeenten Ef chis en Eterctiy-srt); .

Eterctiy::

 1. {F}.
 2. {N} (station).
 3. {G} (wijnbouwgebied op Tigof); .

Eterctiy-belt:: {G} (dorp; gemeente Eterctiy-srt).

Eterctiy-srt:: {G} (stad in Neno).

Eter-grt-weg:: {W} .

eterise:: {I} hemels, etherisch.

eterrenx:: {I} prikkelbaar, kregelig; uit zijn humeur.

etet:: {I} gevoelig.

etetje:: {K; gst= etett} gevoelig zijn voor.

etett:: {gst} etetje.

eticett:: {C} etiquette.

etise:: {I} ethisch.

etiyc:: {SC} ethiek.

etla:: {C} (lett) steun, stut.

etlane:: {K} (lett) leunen op, steunen op.

etlanos:: {C} (lett) steunpunt.

etlos:: {C} (lett) steun, het steunen.

etnolche:: {C} etnoloog.

etnologise:: {I} etnologisch.

etnoliy:: {C} etnologie.

ette:: {I} gevoelloos.

ets::

 1. {C} sik, baardje.
 2. {mv} eje.

ts:: {S} erts.

tte:: {U} (arch/poe) eten.

ttel:: {C} [etens]bord.

Etulle:: {J}.

etymologise:: {I} etymologisch.

Etymologise wufmip:: {N} (boektitel); .

etymoliy:: {C} etymologie.

Etyopa:: {Cef} Ethiopische vrouw.

etyopiy:: {IIef; mv=enk} Ethiopisch (bv).

Etyopiy:: {G} Ethiopi.

Etyopo:: {Cef} Ethiopir.

etyopos:: {C} Ethiopisch (taal).

euft:: {C} (de vasten zoals de Ergynne die voorschrijft).

eufte:: {U} (Erg) vasten (ww).

e'umonare:: {Kpr} zich opwinden over.

e'umonaros:: {C} opwinding.

Eunnes::

 1. {N} (vrw personificatie vd Gezondheid); .
 2. {N} (farmaceutische industrie in Tsjech); .

Eunnes-hspitalo:: {N} (ziekenhuis in Zest); .

Eunnes-huron:: {C} (alg) duizendguldenkruid (L. Centaurium).

Eunnes-mirra:: {W} .

eup:: |ep/epp| {PV; 1niv-3enk-vrw} zij, ze, haar; ~ zerfe Petriy: zij ziet Petriy; Petriy zerfe ~: Petriy ziet haar; ~ Petriy = Petriy ur ~: Petriy en zij; flifados ~: zij die aardig is; obezjerelira ~: zij die lacht; (als soort add bij familietitel) ef ~ sour rifo Petriy: zij, de zuster van Petriy; (pluralis majestatis) Eup Beatrix, Jabrina rifo Nelandes: Wij Beatrix, Koningin der Nederlanden; (poe: bij uitdrukkingen voor het weer, BEHALVE voor "regen": do) ~ omeleche: het waait; ~ melde frot: het is fris; ex.

EUR:: {afk} Deprtemen furt Entraferos ur Rekreao.

euro:: |uro| {C} euro; 1050 = 10euro50: 10,50.

Eurotravel:: {N} (landelijk opererend reisbureau in Hoggebim); .

eurste:: {K} [doen] verschrompelen.

eurstos:: {C} verschrompeling.

erts:: {Cid} iets zeer aangenaams||vervelends; dena tx-blaffos melde eft tild ~: deze belastingaanslag is erg vervelend; quista ~z noi eksistere m tild cs: aangename dingen bestaan niet zonder onaangename.

Eutomiy::

 1. {F}.
 2. {G} (dorp; gemeente Hajisen).

Eutomy-mirra:: {W} .

Eva:: {M}.

evangelym:: {C} evangelie.

eve:: {SX.add > ww} (verbalisatie v rs add) te ... zijn; (bijv) hupster/hupsterr/hupsterreve: groot/te groot/te groot zijn; lyrs/lyrse/lyrrseve: saai/te saai/te saai zijn.

even:: {C} perk.

Evque:: {F}.

Evja:: {M} Eva.

evoluo:: {C} evolutie.

vumene:: {C} onbelangrijk/onbetekenend persoon; nietsnut.

Evvdy:: {G} (waterval in de Kjoep; gemeente Oneusrt); .

Evvdy-weg:: {W} .

Ew Jol Ubarlot:: {N} "De Gouden Ruif" (herberg in Akarmonne); .

EWT:: {afk} Deprtemen furt Ekonomiy, Weelfa'ecos ur Tegnoliy.

ex:: (= x) {SX > gen} (in de meeste gevallen gevolgd door lw ef)

 1. (abstr zn) ef rovretos/ef rovretosex ef m'usta: de liefde/de draaikolken der liefde; ef ymlg/k ymlgex ef kupiy: de onzekerheid/de voetangels van deze onzekerheid; (na 2 of meer voc'n wordt x gebruikt) ef piaqui/kult piaquix ef neftros: de vriendschap/de onschuld van onze vriendschap;
 2. (eigennaam) Leene/Leenex (|lnewex|) ef pitter: Leene/Leene's fiets; Mercedes Benzex ef emplos: de werknemers van Mercedes Benz; Caruaex ef esne: Carua's ezel; Leffy Leenex ef dravsta: de tekeningen van Leffy Leen (arch: zowel voor- als achternaam worden gesuffigeerd: Leffyex Leenex ef dravsta);
 3. (arch; geografische namen en begrippen) Garosex ef agers = ef garos agers: de stranden van Garos; ef jakmex ef vilduls = ef jakmecr vilduls: de bomen van het veld;
 4. (zinskern bij nominalisatie van een zin; toevoeging v ef is optioneel) Jn farte/Jnex [ef] fartos: Jn loopt/het lopen van (door) Jn; blul trempelije ef mimpit/ef mimpitex [ef] trempelijos: het boek wordt gelezen/het lezen van het boek; stus uokke/stusex [ef] luokkos: men rookt/het roken van de mensen; (na 2 of meer voc'n wordt x gebruikt, behalve bij eigennamen) ef mojeruo re ef hpyjas/ef mojeruox [ef] rros enn ef hpyjas: de herder scheert de schapen/het scheren van de schapen door de herder; (gebruik van pv 2niv + ex is arch); (vgl) ps ticrelije pai Jn/(arch) psex [ef] ticrelijos pai Jn = (modern) psex [ef] ...: ze worden door Jn belazerd/het belazeren van hun door Jn;
 5. (pv ipv bz; dl= Tjemp/Zverosta/Tigof/Lomky) gressex ef oto = kost oto: mijn auto; do trempe senex ef mimpit = do trempe sener mimpit: hij leest zijn [eigen] boek.

x:: {C; mv= ~es} (naam vd letter X).

exm:: {C} eksm.

exm-nute:: {K} eksm-nute.

exm-svime:: {U} eksm-svime.

exm-ufire:: {U} eksm-ufire.

Exelor:: {N} (luxueus hotel op stationsplein in Gr); .

Exelor Tunbas SQB:: {N} (voetbalclub in Tunbas); .

xes:: {mv} x.

Exit mintof Brexit:: {N} (titel ve rapport); .

exotise:: {I} exotisch.

Extuomiy:: {G} (dorp; gemeente Panosarejee); (DOM 157).

ezanyjo:: {Aef} afgrijzen, afschuw; afgrijselijkheid; afgrijselijk ongeluk.

ezanyjo:: {I} afgrijselijk, afschuwelijk.

ze:: {K} observeren.

ezdng:: {C} (dl= Tigof/Lomky) "klokkenmolen" (windmolen die kerkklokken laat beieren; vroeger bij RK begraafplaatsen op Tigof en Lomky; alleen bij Blof-nurp (gemeente Pitu op Lomky) is er nog een over); bamico-mjl.

ezojjete:: {I} onvoldaan, onbevredigd.

zos:: {A} observatie.

zte:: {K} bevredigen.

ztiy::

 1. {Aef} bevrediging.
 2. {I} bevredigend.

zt'kurre:: {I} nert ~: ontoereikend.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO