Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Q14:: {N} (bekende galerie in Asjetto; de naam wordt uitgesproken als querg dat ook "afspraak" betekent); ; (DOM 120).

Q9:: {afk} Ququltor Nyn.

QBHT:: {afk} Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy.

QEC:: {afk} Ququltor Energiy-cmpano.

qf.:: {afk} qufaa.

Q-febbe:: {C} Q-koorts.

Q&G:: {afk} Qumk & Grt.

QIFEA:: {afk} Qulape-institua furt Ekologise Agrari.

QO:: {afk} Ququl rifo Onbas.

QSBS:: {afk} Ququl furt ef Spooksoliy Benc-siyclo.

QSECIS:: {afk} Qulape-sentrym furt Energiy-crbaros ur Ityro-somposz.

qu::

 1. {C} (naam vd letter Q).
 2. {DT} (qu wordt altijd dubbel gebruikt) qu ... qu;
  1. (met reducerende waarde: qu vervangt een zinsdeel dat identiek is aan het zinsdeel NA qu) ef menester sen kobature lef tygrnsc qu ef wlfa'ecosz rifo ef agrari, igt qu ef fabrokaliyto: de minister verdiept zich niet alleen in de ontwikkelingen van de landbouw, maar ook in die (= ontwikkelingen) van de industrie (qu vervangt ef wlfa'ecosz rifo); ~ ef brr cartlks l ef nutter melde gulder dus ~ l ef zutter: de Brrse aardappelen uit het noorden zijn beter dan die (= Brrse aardappelen) uit het zuiden; ef vilduls ~ kusamat ef nar Korda-weg melde kviksiy terat dus ef mirrtats ~: de bomen langs de smalle Kerkweg zijn gevaarlijker dan de lantaarnpalen erlangs (= langs de smalle Kerkweg);
  2. (met resumerende waarde: qu staat vr een reeks of opsomming en qu staat vr een woord of zinsdeel dat deze reeks/opsomming vervangt) ef vogilys, qu ef klt ur ef cvfs pnze kleter jels, r qu mittofs mmls lelperre vluf merre-rumpstj: de vogels, apen en wolven krijgen een nieuw onderkomen, waar bovengenoemde zoogdieren (= de apen en de wolven) meer speelruimte hebben (weglating v qu ... qu zou betekenen dat we ook de vogels tot de zoogdieren moeten rekenen); ef spklns rifo veldur-otos, tiyns-otos, ~ hupspitters ur fradsz kafts ef kt futtof 1 mai; ef spklns rifo ~ ef aiyk klsz yts eft tx-kafpainos fes 5%: de eigenaren van personenauto's, vrachtauto's, motorfietsen en tractors moeten de motorrijtuigenbelasting voor 1 mei betalen; de eigenaren van de laatste twee categorien (= motorfietsen en tractors) moeten rekening houden met een belastingverhoging van 5%;
  3. (legt verband tussen een entiteit en een verderop gebruikt pv) ~ groft politiyca foolos ur ef aupross, lon kaf ~ ef: zijn politieke keuze en het beleid, gericht daarop (het beleid dat op die keuze gericht is);
  4. (koppelt een tdw en bijbehorende bepaling, als deze in ambtelijke taal gescheiden staan) ef ~ uelira prest stinde ral na eft ferflappa, ~ riyfain eft palequeo cmputer lef wufta-revertos = ef prest, riyfain uelira eft ..., stinde ral ...: de directeur, die altijd een moderne computer met tekstverwerking gebruikt, schrijft nu met een balpen.
 3. {III} qu ... sv: zo ... mogelijk; kirro farte ~ vita sv: we lopen zo hard mogelijk; do kafte ef ~ hupster sv cstjyto: hij betaalt het zo groot mogelijke bedrag, het grootste bedrag dat mogelijk is; qu likk ... sv: zo veel mogelijk even ...; otostinde-te ef lnts lo ~ likk utfin sv: typ de regels zo veel mogelijk even breed; kirro trije beri tinde ~ likk quista sv frints: we proberen zo veel mogelijk goede vrienden te blijven.

qu:: {PXimpr} (geeft negatieve gevoelswaarde aan overigens neutraal of positief begrip) (bijv) azjoe/quazjoe: (lett) uiteenvallen/(fig) ontwrichten; klym/quklym: activiteit/ontucht; bju.

Qua:: {G} (stad in Munt).

qu::

 1. {VZ} (betrekking) behalve; kost pij fatasr melde ctoliyc, ~ gress/tsil: mijn hele familie is katholiek, behalve ik.
 2. {VG} (negatieve toegeving) behalve [dan] dat; ef wnzol meldo quista, ~ ef bidalo eft vloja rpf fes fort: het weer was goed, behalve dat het zo nu en dan een beetje regende; ef polio jeo fes cradef omittus ~ ef wiktomit: de politie heeft in alle kamers, behalve de badkamer, gezocht; kost pij fatasr ~ gress melde ctoliyc: mijn hele familie behalve ik is katholiek.

quacra:: {C; mv= quacre; rsmv= ~tt} kwartel (L. Coturnix coturnix).

quacre:: {mv} quacra.

quacratt:: {rsmv} quacra.

Quacr:: {G} (stad in Munt).

quare:: {U} uitgaan (school, theater, kantoor).

quaros:: {C} het uitgaan; sluitingstijd (v school, theater, kantoor).

que::

 1. {K} openbreken; ontvluchten; (fig) opdissen (v verhaal).
 2. {U} ~ mip: ontvluchten uit.

quaiy:: {I; [mv=enk]} vlegelachtig.

quos:: {C} openbreking; ontvluchting; (fig) opdissing (v verhaal).

quae:: {K; gst= quat; vdw= qujer} ~ rst: iemand gelasten, gebieden, opdragen; eup ~ do, den do lukte belt oto: ze draagt hem op om haar auto te wassen.

quf:: {I} juist, goed, in orde, ok.

Quafaiy:: {G} (stad in Flenazjekk).

qufe:: {K} corrigeren; ef ~ rst: iemand [graag] mogen; gress ~ Petriy jazy: ik mag Petriy wel.

qufe-tiyn:: {A} correctheid; politiyca ~: politieke correctheid.

qufos:: {C} correctie.

QUAFRI:: {afk} Ququl rifo Arnka-frints.

quftesse:: (= qugtesse) {U} veronderstellen.

quftessos:: (= qugtessos) {A} veronderstelling.

Quafy:: {F}.

qugtesse:: {U} quftesse.

qugtessos:: {A} quftessos.

quaiy:: {I} gebiedend.

Qual:: {G} (stad in Neno); (DOM 162).

Qual-agru:: {G} (bergtop in Tjokky-gebergte; 766 m hoog); .

Quala-terf:: {W} .

Qualeja:: {G} (stad in Ren).

Qualeja-fonis:: {G} (inham in oostkust v Ren bij Qualeja); .

Qualeja-Vender:: {N} (kasteelrune; gemeente Abert); .

Qualeja-Vender-weg:: {W} .

Qualer:: {F}.

qualostiy:: {C} aanbieding, aanbod; ef ~ frpj/rifo flj: het aanbod aan iets; eft ~ rifo yfla weinsta: een aanbod aan voortreffelijke wijnen.

qulostiy:: {I; [mv=enk]} onbewust; ef ~ kinet: de zich van niets bewuste patint.

qualostiye:: {K} aanbieden; ef ~ flj n rst furt 2: iets aan iemand voor 2 herco aanbieden; kirro ~ dena prodks lef eft flacr ny: we bieden deze producten tegen een bijzondere prijs aan; ef ~ eft prmafiy: een verzoekschrift indienen; (vandaan komen) ef manta, ~lira pert geffys: de streek, waar veel appels vandaan komen.

qualostiyos:: {A} aanbieding, het aanbieden.

qume:: {Krs} (alg) uitlokken; (ihb) eisen (rechtspraak); wp.

qumelira:: {I} voorbeeldig.

Quamiygtalo:: {G} (dorp; gemeente Fnk).

qumos:: {A} (alg) uitlokking; (ihb) eis (rechtspraak).

quamp:: {C} winst, rendement; ef rgott riffe pert ~s: het bedrijf maakt veel winst.

quamp-envanos:: {A} winstbejag.

quamp-hliyn:: |..mh..| {C} tantime.

quamp-kanas:: |..mk..| {C} dividend.

quamp-kette:: |..mk..| {U} winstgevend zijn; (tdw) ~lira: winstgevend.

quamp-kettelira:: |..mk..| {I} lucratief.

quamptnare:: |..nt..| {K} herwinnen.

quamptnaros:: |..nt..| {A} herwinning.

quamptne:: |..nt..| {K} winnen.

quamptner:: |..nt..| {C} winnaar.

quamptnos:: |..nt..| {A} gewin, het winnen.

qun:: {VZ} (betrekking) namens, in naam van; gress jurestiye tu ~ sener pij fatasr: ik wens je geluk namens mijn hele familie.

Qun ef Jabr:: {N} "Namens de Koning" (een vd 2 rechtspraakvormen); .

Quandep:: {G} (stad in Ales).

quander:: {I} beslist, vastberaden, welbewust.

Quandre:: {F}.

quandro::

 1. {III/PV; rs-enk= ~e; rs-mv= ~ss} zelf;
  1. (als versterking v subj) do reppe ef ~ = ~ do reppe ef: hij zegt het zelf;
  2. (met karakter v obj) do sen lukte ~: hij wast zichzelf; do sen ~ lukte: hij heeft zichzelf gewassen; ps sena ustjge ~ ur Elsa: ze bedriegen zichzelf en Elsa; Mariy sen lukte ~ lo clenn: Mariy wast zichzelf schoon;
  3. (passief met quandro als zinskern) ~ prap luktelije pai Petriy: Petriy wast zichzelf (gezien als een automatische handeling, buiten de wil vd agens om; soms iro/euf) ~ prap ustjgelije pai kirro: "we werden door onszelf bedrogen" (alsof we er niets aan kunnen doen dat we onszelf bedriegen);
  4. (rs evtl samen met rs-vorm v wn om emfase uit te drukken; zie oplopende emfase:) do senne ote/do senne ote ~/do senne ote ~e: hij schiet zich dood/hij schiet zichzelf dood/hij schiet zichzelf morsdood;
  5. (in mv wordt rs-vorm quandross gebruikt) ps senae ote ~ss: ze schieten zichzelf morsdood; quandros.
 2. {I} ef ~ ...: de ... zelf; stus sen aniec fes ef ~ zeces: je kan je in het dorp zelf vermaken (dus niet alleen buiten het dorp).

quandroe:: {rs} quandro.

quandroehaff:: {C} quandrowehaff.

Quandroh-weg:: {W} .

quandroiy:: {I} (taalk) wederkerend, reflexief.

quandro-kafmonslenpelira:: {I} zichzelf rechtvaardigend.

quandrokafter:: {C} draagkrachtig/welgesteld persoon (juridisch: die geen leningen hoeft te sluiten of afhankelijk is v uitkeringen of andere financile hulp).

quandrokoffona:: {C} zelfmoord, zelfdoding.

quandromainkelt:: {I} eenzelvig.

quandronarn:: {C} zelfverdediging; n.

quandropoir:: {C} zelfbehoud.

quandroproba:: {C} zelfzucht, egosme.

quandroprobiy:: {I} egostisch.

quandro-reproduserelira:: {I} zelfreproducerend.

quandros:: {III/PV; rs= ~es (poe/deftig) of ~ss} (poe/deftig) zelf; (in combinatie met sena (mv)) ps sena lukte ~: ze wassen zichzelf; (bij het poe/deftige gebruik v quandros behoort de rs quandroses) ps senae ote ~es: (poe/deftig) ze schieten zichzelf morsdood; (rs quandross is echter gewone rs-vorm die bij quandro hoort).

quandroses:: {rs} quandros.

quandross:: {rs} quandro; quandros.

quandrowehaff:: (quandroehaff) {C} zelfbeheersing.

Qua-Nes:: {N} (vuurtoren; gemeente Qua); .

quanka:: {C} naam; fes ef ~ rifo (afk= feqr): ten name van; mip ef ~ rifo (vz-uitdr) (afk= m.q.r.): uit naam van; tu pe lo "Quanka": je naam doet er niet toe; "what's in a name"; fry ef entraferiy ~: op naam van een ander (iets doen).

quankarm:: {C} naamplaatje.

quanka-ralaer:: {C} naamgenoot.

quankare:: {K} afhangen van.

quanka-velp:: {I} naamloos.

Quanka-velp:: {N} (titel gedicht); .

quanke::

 1. {Upr} uitkomen, kloppen (v som).
 2. {U} ~ fes: kloppen met.

quantit:: {C} kwantiteit.

Qua-omber:: {N} (camping); .

quaos:: {A} gebod.

Quapiydr-mirra:: {W} .

quardaliy:: {C} bezoeker.

quarde:: {U} toeven, verblijven; zich ophouden.

quarde-dokuments:: |..tas| {mv} quarde-dokumentos.

quarde-dokumentos:: {C; mv= ..-dokuments} verblijfsvergunning (het document); quarde-jabincos.

quardere:: {K} bezoeken; gaan naar; aandoen (met boot); aanleggen (bij herberg); gress quardert mas ef ynt-medikiy: ik moet morgen naar de tandarts.

quardere-p:: {I} (mogelijk om) te bezoeken; ef paqurs melde ~: de kwekerij is te bezoeken.

quardere-duet:: {SC} opkomstplicht (bij verkiezingen).

quarde-jabincos:: {A} verblijfsvergunning (de toestemming); quarde-dokumentos.

quardere-jchos:: {A} "opkomstwenselijkheid" (bij referenda: een Spokanir is niet verplicht om mee te doen aan een referendum, maar hij krijgt een quistamrc ofwel "goede aantekening" als hij het wel doet).

quardere-zurt:: {C} bezoekuur.

quarderos:: {C} bezoek, het bezoeken.

quardiy:: {C} bezoeker, bezoek (n persoon); gress lelperre ~s: ik heb bezoek (mensen in huis).

quardos:: {C} verblijf, het verblijven; het zich ophouden.

quarest:: {mv} quariy.

quarila:: {C} goudhaantje (zangvogeltje) (L. Regulus regulus).

quaritije:: {U; gst= quaritit} ~ luft: toetreden tot.

quaritijos:: {C} toetreding.

quaritit:: {gst} quaritije.

Quaritjach:: |..jk| {N} (mnl personificatie vd Aarde en de Wereld); .

Quaritjach-plep:: |..jk-| {W} .

quariy:: {C; mv= quarest} rede, toespraak; ef paine eft ~: een toespraak houden.

quariy-chaquint:: {C} volzin.

quariyc:: {C} sinaasappel.

quariyc-sef:: {S} sinaasappelsap, jus d'orange.

quariyter:: {C} redenaar.

quarre:: {U} zich beledigd voelen.

Quartet:: {F}.

quasef:: {S} (pop) sinaasappelsap, jus d'orange; (quariyc + sef).

quasst:: {gst} quazje.

quste:: {K} schillen.

quste-texo:: {C} schilmesje.

qustiy:: {C} schil (v vrucht); schaal (v ei); eft jl ~: (fig) klatergoud; eft nf fes ef ~: een geschikt persoon; een persoon op wie je aankan.

qustiy-knyfo:: {C} aardappelmesje, schilmesje.

qustos:: {C} geschil, het schillen; afgeschilde schil (v vrucht); afgepelde schaal (v ei).

quat:: {gst} quae.

qut:: {C} mat, kleed (op vloer).

qu'x:: {C} wanorde, rotzooi, bende; ef obiyre flj fes ~s: (lett) iets overhoop halen; ef pramters cradef ts obiyre fes ~s: de inbrekers hebben alles overhoop gehaald.

qu'xiy:: {I} in wanorde, wanordelijk, overhoop.

quazje:: {K; gst= quasst} sjouwen.

quazjoe:: {K} (fig) ontwrichten.

quazjoelira:: {I} [zeer] ongelegen komend; slecht uitkomend; niet te pas komend; niet zoals het hoort.

quazjoos:: {C} (fig) ontwrichting.

qubiy:: {C} (arch) gehucht; (qu + biy).

qubjiy:: qubiy.

qubjo:: {VZ}

 1. (plaats) in de buurt van, bij ... in de buurt; nf misans melde ~ kirro: er zijn geen winkels bij ons in de buurt;
 2. (tijd) omstreeks, rond; ~ Kriysts: omstreeks/rond [komende] Kerstmis; ~ Kriystsas: elk jaar omstreeks/rond Kerstmis.

QuBerg:: {afk} Ququl furt Bergalefos.

qublell:: {C} geleding, gewricht; schakel.

qubre::

 1. {K; gst= qupp} (fig) uitbuiten; woekeren met (ruimte ed); (lett) schuren (met wrijving bewegen); aanstrijken (v lucifer).
 2. {Upr; gst= qupp} uitstaan (kapitaal).

qubros::

 1. {C} (lett) schuring (ernstige wrijving); (fig) gewoeker (met ruimte).
 2. {A} uitbuiting.

quc:: {C} bult, bobbel, knobbel (groot en hard).

Quc:: {G} (dorp; gemeente Pofersrt).

qucc:: {gst} quche.

quch:: {C} erker; kleine uitbouw van een huis.

quchare:: {K} te boven gaan; ef pecc nert qucharog 20: de kosten mogen de 20 herco niet te boven gaan.

quche:: {U; gst= qucc} uitsteken.

quchde:: {K} (fig) gehecht zijn aan.

quchos:: {C} uitsteeksel.

quc-qurk:: {C} "bultbok" (pop benaming voor brfoh).

Quc-Ronn:: {G} (beschermd natuurgebied bij Zendoreno); .

quda:: {C; mv= qude; rsmv= ~tt} dennennaald.

qude:: {mv} quda.

quda-fisa:: {C} zeenaald (L. Syngnathus); mintepot ~: grote zeenaald (L. S- acus); port ~: kleine zeenaald (L. S- rostellatus).

qudatt:: {rsmv} quda.

quda-zler:: {C} (alg) waterjuffer (kleinere libel met naalddun lichaam).

qudex:: {C} wetboek.

qudex-hym:: {C} wetsartikel.

qudex-mannelira:: {II} wetgevend.

Qu:: {F}.

qudul:: {C} naaldboom.

que:: {C} (naam vd lettercombinatie QU).

Qu.E.E.:: {afk} Ququl rifo Elx Ergte.

quef:: {C} plas (regenwater; gemorste vloeistof).

quefe:: {K} (fig) leiden tot.

queff:: {I} schuw.

queffe::

 1. {K} controleren, nakijken; in ogenschouw nemen.
 2. {U} schuw zijn.

queffos:: {A} controle, het nakijken; het in ogenschouw nemen.

quefs:: {I; =vt v horit} vroeger ("meer vroeg"); Petriy levere horit, tur gress levere ~: Petriy staat vroeg op, maar ik sta [nog] vroeger op; horit.

Quela:: {F/M}.

Quela Yppsch-Otaniy-mirra:: {W} .

Quelle:: {F}.

Quelle-Rt-helmy:: {G} (grot; gemeente Tjokkyt); .

Quelttall:: {W} (buurtschap); .

quennt:: {C} loos alarm.

quenne:: {K} verraden.

quenniy:: {I} verraderlijk, door verraad.

quenniy-mmiyos:: {A} mmiyos.

quennos:: {A} verraad.

quentiy:: {I} verraderlijk, gevaarlijk.

Quentiy:: {J}.

Quentiy Pelmer-pnt:: {N} (brug over de Krappa); .

quento:: {C} adder (gifslang: onbekend in Spok) (L. Vipera berus).

Quentyrre:: {J} (Peg).

queo:: {I} beschaafd.

Quequen:: {G} (stad in Tjemp).

Quer:: {J}.

querd:: {C} verschil; ef ~ rifonn A helkara B: het verschil tussen A en B; eft ~ vk ...: een verschil met ....

querde:: {K} pleiten voor.

querdo::

 1. {I} verschillend, ongelijk; anders; gress larde omene eft ~ tiyn dus molarriy: ik eet liever iets anders dan pap; ef zerfe ef ~: het anders zien (andere mening hebben);
 2. {ZV} (spr) iets anders; ~ fitfara: iets anders dan; gress larde omene ~, molarriy kurre-melde: ik eet liever iets anders, pap bijvoorbeeld/zoals pap; (vgl) gress larde omene ~ fitfara molarriy: ik eet liever iets anders dan pap; (oorspr is querdo een add; het gebruik als zv is tamelijk jong en wordt [nog] door velen afgekeurd).

querdoe:: {U} verschillen, verschillend zijn; A ~ frpj B: A verschilt van B.

querdoelira:: {I} verschillende, diverse; anders, ongelijk; ef melde ~ dus tu miype: het is anders dan je denkt.

querdoe-ponto:: {C} verschilpunt.

querdogror:: {I} andersom.

querdoiy:: {A; mv=enk; rs= querdote} ongelijkheid.

querdomiyper:: {C} andersdenkende; buitenbeentje.

querdoos:: {A} verscheidenheid.

querdote:: {rs} querdoiy.

Querdu Quavve:: {F}.

Querdu Quavve-plep:: {W} .

querg:: {C} afspraak; quergos.

quergane:: {Aef} intelligentie.

quergane:: {I} intelligent; intellectueel.

querge:: {K} ~ n: afspreken met.

quergos:: {A} afspraak (voor een bezoek); fry ef ~: op afspraak; ef riffe eft ~ lef rst: een afspraak met iemand maken.

Querie:: {F}.

querk:: {C} portaal; portiek.

Querreleur:: {F} (Fra).

qu'errepe:: {K} ~ l: afleiden uit.

Qu'errepe-cmbinaa luft ronis:: {N} (tijdschriftartikel); .

qu'errepos::

 1. {C} afleiding, dat wat afgeleid is.
 2. {A} afleiding, het afleiden [uit].

querret:: {I} licht (niet zwaar); spinn.

querretmiyp:: {I} wuft, lichtzinnig.

Querri:: {F} (Fra).

que:: {C} enkel (deel v voet); kost re ~ melde tjerp: ik heb mijn enkel verstuikt.

Quesp:: {afk} Ququl rifo Esperantistiys fes Spooksoliy.

Quess:: {G} (dorp; gemeente Dreumn).

Questions and Answers:: {N} (tijdschriftartikel); .

Quest:: {G} (stad in Ziyp).

Queu:: {G} (stad in Plef).

Queu-woes:: {N} (camping); .

quf::

 1. {C} (alg) knots, knuppel; (pej) lesbienne, pot (mannelijk type).
 2. {I} zonder meer.

qufaa:: {I; =vt v liftkar} ouder, niet zo jong meer; (afk= qf.): senior (alleen bij personen); eft ~ merater: een oudere heer; een heer op leeftijd; liftkar.

qufaer:: {C} rector (academie, klooster); luitenant-kolonel, overste (landmacht); .

qufaer-generala:: {C; mv= ~s} vrw vorm v qufaer-generalo.

qufaer-generalo:: {C} luitenant-generaal (landmacht); .

qufendriy:: {I; [mv=enk]} onzedelijk; verdorven; pervers.

qufferte:: {K} afblijven van; niet aanraken.

qufferte-kloitt:: {C; mv= ..-klt} kind dat overal met zijn vingers aan zit.

qufferte-klt:: {mv} qufferte-kloitt.

qufiyntos:: {A} ondeugd.

qufr:: {I} kennelijk.

qufrate:: {K} ~ flj n rst: iemand iets wijsmaken.

qufrete:: {K} herkennen.

qufretos:: {A} herkenning.

qufs:: {I} gedachteloos, roekeloos, zonder na te denken.

quft:: {C} vos (mnl/ntr) (L. Vulpes vulpes).

quft-ferre:: {C/S} mannetjesvaren (L. Dryopteris filix-mas).

quft-flyddere:: {C} grote vos (L. Nymphalis polychloros).

quft-hola:: {C} vossenhol; quftola.

Quft-Kents:: {G} (woongemeenschap; gemeente rnajec); .

Quft-mirra:: {W} .

quftola:: {C} vossenhol; quft-hola.

Quftola:: {N} "Vossenhol" (ruige gay-discotheek in Hirdo); .

qugg:: {gst}

 1. qugle.
 2. qugme.

qugge:: {U} grommen (hond).

Quggernees:: {F}.

qugg-fes:: {gst} qugle-fes.

qugiatjen:: {C} spinner (man die op spinnerij werkt).

Qugiatjen-plep:: {W} .

qugie:: {K} spinnen (v wol).

qugier:: {C} spinnewiel.

Qugiera-kliyf:: {W} .

Qugiera-mittus:: {N} "Spinsterkamer" (bierproeflokaal in Oneusrt); .

Qugier-museem:: {N} (museum in Ales (Flp)); .

Qugier-plep:: {W} .

Qugier-weg:: {W} .

qugiy:: {C} spinnerij.

qugiys:: {C} vlecht; navelstreng.

qugjohe:: {K; gst= qugjot} ef ~ gress lo tild: het bekomt mij slecht.

qugjoho:: {C} gevolgtrekking, gevolg, consequentie.

qugjot:: {gst} qugjohe.

qugle:: {K; gst= qugg}

 1. veroorzaken, aanrichten, berokkenen, aandoen; ef ~ diffiyksels: moeilijkheden veroorzaken; ef ~ sgtos: schade aanrichten; ef ~ sgtos n rst: iemand schade berokkenen;
 2. [teweeg]brengen, geven; ef ~ qurubo: veiligheid brengen/geven;
 3. [aan]stichten, zorgen voor, bewerkstelligen; ef ~ px: vrede stichten;
 4. inboezemen; ef ~ nkest n gress: het boezemt mij angst in;
 5. houden, organiseren (v feest/tentoonstelling ed, met de nadruk op het organiseren; wencate); ps ~ eft hupster fenta: ze houden/organiseren een groot feest;
 6. begaan; ef ~ eft cmontol: een misdaad begaan; ef ~ eft hupster erros: een grote vergissing begaan;
 7. maken; grs ~ pquhiy n do: u maakt hem ondankbaar; tu ~ kin/nkest n gress: je maakt me ziek/bang; (sprkw) rovretosz ~ bliynt: liefde maakt blind; groft rviy ~ kost korsta: zijn opmerking maakt me kwaad; ik ben kwaad om zijn opmerking;
 8. zorgen voor (doen ontstaan); ef bidalos ~ kfiy n mes kles: de regen zorgt voor mooi groen gras;
 9. doen, laten; ef kin ~ ef dotaros enn ef vilduls: de ziekte doet de bomen afsterven;
 10. (idioom) ef ~ fes kuraroitos: inlijven (v land); ef ~ kviksi/riskao: gevaar/risico lopen; ef ~ nijo: opvallen, opvallend zijn; ef ~ flj lo poriy: iets matigen; tu quggt ef uokke lo poriy: je moet wat minder roken; mittof ~ stt: dat is des te erger; ef ~ flj lo tij: iets opmaken, opgebruiken;
 11. worden (totale metamorfose); ef ljl ~ eft flyddere: de rups wordt een vlinder; ef tof ~ ef kl: de dag wordt nacht; tinkere;
 12. (tdw; geeft speciale constructie) ~ noi: zonder te ... (iets zodanig doen dat het geen speciale gevolgen heeft); tu krost, ~ noi pnze eft moplariy: je moet oversteken zonder een ongeluk te krijgen; tu jabincec, ~ noi gyre ef mimpit furt agresy: je kan het toestaan zonder agressie in de hand te werken; do rme hups, ~ noi uzjce ef pert ztiy: hij werkt hard, zonder veel bevrediging te ondervinden.

qugle-fes:: {K; gst= qugg-fes} ef ~ ef kleter iyc luft flj: iets nieuw leven inblazen.

quglos:: {A} veroorzaking, teweegbrenging, inboezeming, berokkening, aanstichting (enz; wordt niet als correct beschouwd; liever ef qugle of ef quglos).

qugmare:: {U} op zijn hoede/qui-vive zijn.

qugme:: {K; gst= qugg} wennen aan.

qugmos:: {A} gewenning; lo pallesrtos helkara kult ~: in tegenstelling tot wat we gewend zijn; ef nert melde fry kult ~: het is niet wat we gewend zijn.

qugt:: {C} steenberg (berg v afval uit kolenmijn); .

Qugt:: {F}.

quie:: {U} loeien (koe).

quiff:: {C} sparappel, dennenappel.

quiff-chnt:: {C} kegelzwam (L. Strobilurus); quista ~: sparrenkegelzwam (L. S- esculentus); wvet ~: milde kegelzwam (L. S- tenacellus).

quiff-mysena:: {C} "kegel-mycena" (L. Mycena oblonga).

quiffos:: {C} laag dennennaalden en -appels op de [bos]grond.

Quiff-plep:: {W} .

Quiff-weg:: {W} .

quija:: {S} rogge.

Quija-plep:: {W} .

quijatustr:: {C/S} roggebrood.

Quijatustr-weg:: {W} .

Quija-weg:: {W} .

quil:: {C} (arch) rune, bouwval.

quilart:: {S} krenten, rozijnen.

quilch:: {C} ruin (gecastreerde hengst); oen (gecastreerde ezel).

quilist:: {SC} (Erg) nutteloosheid, ijdelheid, ledigheid.

quiliy:: {I} verwoest.

quile:: {K} bedelven.

quilos:: {C} bedelving.

quilote:: {U} ~ fes: bedolven liggen onder.

quimater:: {I} evenredig.

quimatere:: {U} gelijke kansen hebben; niet voorgetrokken worden; identiek behandeld worden.

quimets:: {C} evenwicht.

quimetse:: {K} evenaren met; opwegen tegen.

quimetselira:: {I} nert ~: onmeetbaar, reusachtig groot.

quimeter:: {I} evenwichtig.

quimetsos:: {A} opweging.

quinde:: {E} gebaren, tekens geven.

quindos:: {C} het gebaren, het tekens geven.

quios:: {C} geloei.

quiqua:: {C} eerbewijs.

quiquije:: {K; gst= quiquit; vdw= quiqur} zich bewust zijn van; ef quiqur mntyos: het probleem waarvan men zich bewust [geweest] is.

quiquijos:: {A} bewustzijn.

quiquit:: {gst} quiquije.

quiquiy:: {VZ2n} (betrekking) ter ere van; eft fenta ~ zirrel: een feest ter ere van hem.

quiqur:: {vdw} quiquije.

quirche:: {K; gst= quirs} afleren.

quirchos:: {A} het afleren.

quirs:: {gst} quirche.

quista:: {I; vt= gulder; ot= guld; vk= hnyf; mt= cs} goed; ef melde ~ na: behoren bij/tot; passen bij; geschikt zijn voor; (lett) aaneensluiten; ef decs nert melde ~ na ef: het deksel past niet; ef putte flj na ~: iets voor lief nemen; ef melde ~ beri [larde helt]: het is goed om [gezond te eten]; ef pe melde gulder beri larde lftquar: het schijnt beter te zijn om langzaam te eten; nert .. ~ liyrs: maar niet (een langdurige/moeizame geschiedenis); do nert rafanavy ef ~ liyrs: hij wil het maar niet vertellen; ef pbaros nert pnze ~ liyrs eft stala: de verkoop wil maar niet vlotten; met de verkoop wil het maar niet [erg] vlotten; ~ nert/noi: helemaal niet; volstrekt niet.

Quista:: {F}.

quistacar:: {C} weldaad; goede daad.

Quista-Cubu-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Hajofese); .

Quista-Erget-Kents:: {G}

 1. (voormalige Erg commune; gemeente Mone); .
 2. (Erg commune; gemeente Ent); .

Quista Frtof:: {N} goede vrijdag.

quista-harbe:: {!} tot uw dienst! (als iemand bedankt voor een bewezen dienst).

Quista-Heboreta-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lf); .

quista-Henrec:: {C} brave Hendrik (plant) (L. Chenopodium bonus-henricus).

quista-larde:: {!} eet smakelijk! (wordt in Spok zelden gezegd).

quistamrc:: {C} "goede aantekening" (Spokanirs die een heldendaad verrichten, netjes aan referenda en verkiezingen meedoen, altijd op tijd hun belastingen betalen, of zich anderszins als "brave of nuttige burger" tonen, kunnen voor al deze zaken "goede aantekeningen" krijgen. Met dergelijke aantekeningen komt men gemakkelijker in aanmerking voor een goede [overheids]betrekking); .

quistamentos:: {III} op een geschikt ogenblik; als het goed uitkomt.

Quista-Mosjeus-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Lajy); .

Quista Ocrma-Lyd'mip:: {N} (boektitel); .

quistapainer:: {C} weldoener.

quistarafiy:: {C} (alg) bon, kwitantie, bewijsbriefje; (pop) standje, berisping.

quistare:: {K} goedkeuren, goedvinden, billijken.

quistarfinner:: {A; mv=enk} welkom (zn); hartelijke ontvangst.

quistarfinniy:: {I} welkom (bv); ~ fesrt!: welkom thuis!.

Quista-Roemul-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Leranu); .

quistaros:: {C} goedkeuring, goedvinding, billijking.

quistse:: {U} [lekker] smaken; ef fijnta nert ~ n gress: het vlees smaakt me niet.

quistselira:: {!} dat smaakt!, heerlijk!.

quista-slape:: {!} welterusten!.

quistaspln:: {I} goedbedoelend.

quistatiycos:: {C} welzijnszorg.

quist'avyro:: {!} mijn hemel!, hemeltje lief! (zwakke vloek).

Quista otfer:: {G} (dorp; gemeente Kolesz).

Quista-Zps-hspitalo:: {N} (groot ziekenhuis in Hoggebim); .

quiste::

 1. {E} goed zijn; in orde zijn; fara ~! (afk= F.Q.): alstublieft (bij vragen en gebiedende wijs); prme-grse furt ef frmeler, fara ~: vraag alstublieft het formulier aan; (sprkw) pipar ~ fara dfo ~: eind goed al goed.
 2. {U} ~ n (n is vz): goed zijn voor (niet schadelijk of slecht); frs ~ n ef chats: frisse lucht is goed voor de katten (vgl) Mariy paine quista furt ef chats: Mariy is goed voor de katten (= behandelt ze goed).

quister:: {C} blakker ~: melganzenvoet (L. Chenopodium album).

Quister:: {F}.

Quisterler:: {F}.

quister:: {I} tamelijk goed; draaglijk.

Quistinn:: {M}.

quistos:: {A} het goed zijn; welzijn.

quistubu:: {I} goedig, goedmoedig.

quistuxe:: {K} vergoelijken, goedpraten.

quistuxos:: {A} vergoelijking.

quita:: {C} beuk[enboom] (L. Fagus sylvatica).

Quita-mirra:: {W} .

Quitas-Olas:: {G} (stad in Flenazjekk).

quitk:: {C} beukennoot[je].

Quitk-ark:: {W} .

Quit-plep:: {W} .

quivrch:: {Aef} ontevredenheid.

quivrch:: {I} ontevreden.

quiymp:: {vdw} quiyre.

quiyr:: {C} parool, wachtwoord.

quiyralg:: {I} aanvaardbaar; aannemelijk.

quiyralgiy:: {A; mv=enk} aannemelijkheid; aanvaardbaarheid.

quiyre:: {K; vdw= quiymp of regelm.} aanvaarden (reis, eis, plicht).

quiyros:: {A} aanvaarding (reis, eis, plicht).

quiyrts:: {C} (Erg) doop van een pasgeboren kind.

quiyrda:: {C} dagblad, krant.

quiyrda-texos:: {C} (alg) krantenknipsel; (fig) wetenswaardigheidje; leuke anekdote om te onthouden.

quiyrda-tden:: {C} krantenbericht.

quiysta:: {C} maagd.

quiystaiy:: {I} maagdelijk (vrouw).

quiysta-ment:: {wst} quiysta-mentje.

quiysta-mentjatjen:: {C} (jur) verkrachter.

quiysta-mentje:: {K; gst= ..-mentt; wst= ..-ment} verkrachten (jur: seksueel misbruiken).

quiysta-mentjos:: {C} (jur) verkrachting.

quiysta-mentt:: {gst} quiysta-mentje.

quizz:: |..ss| {C; mv= ~t} quiz.

quizzt:: |..ssT| {mv} quizz.

qujer:: {vdw} quae.

qujoh:: {C} afdak, luifel.

Qujoh-mirra:: {W} .

quke::

 1. {U} tuimelen.
 2. {C} (alg) keep, sleuf, kerf; (ihb) kruis (in muziek: #).

qukiy:: {I} verslaafd; ef melde ~ lef spiryt: verslaafd zijn aan drank; ef riffe lo ~: zich verslaven.

qukiy-meldos:: {A} verslaving.

qukiy-vender:: {C} verslaafde (persoon).

quklym:: {C} ontucht.

qukos:: {C}

 1. tuimeling; verslaving.
 2. inkeping, inkerving; in steen gehouwen letter; rune, runenteken.

qul:: {C} vuurzee, inferno.

Qula:: {G}

 1. (stad in Ziyp).
 2. (beek; gemeente Tura); .

QULA:: {afk} Qurubo-Lanko.

Qula-belt:: {G} (dorp; gemeente Qula).

Qulana:: {N} (bierbrouwerij te Kussik); .

Qulana-plep:: {W} .

Qulann:: {J}.

Qulannex ef Nurp:: {G} (heuveltop op de Kl-temp; 65 m hoog); .

Qulantiy-pt:: {W} .

qulare:: {U} zich verwonden; blesseren; do qulara: hij is geblesseerd.

qularynt:: {C} klarinet.

Qulboech:: |qulbk| {G} (rivier van Boesh-gebergte naar Trofy-inham); .

Qulboech-clamia:: |qulbk-| {G} (moerasgebied rond de monding vd Qulboech); .

qulcur:: {S} hondsdraf (L. Glechoma hederacea); (= qulos + cure).

qule:: {K} verwonden.

Quleee:: {F}.

qulf:: {C} gleuf.

qulf-element:: {C} radiator (v centrale verwarming).

quli:: {VR/VG} (pop) wat; kluft.

QULIM:: {afk} Ququl furt Liftkar Mjls.

quliy:: {C} letsel, verwonding.

quliy-nenniy:: {C} letselschade.

qull:: {gst} qulne.

Qull:: {F}.

qulne:: {E; gst= qull} bonzen.

qulnos:: {C} gebons.

qulos:: {C} wond; ef melde eft kursuus ~ furt rst (1niv!): dat is iemand tegen het zere been.

qulos-krutt:: {C/S} jl ~: echte guldenroede (L. Solidago virgaurea); ; (DOM 185).

Quls:: {G} (dorp; gemeente Imenal).

qulsfen:: {C} procd.

Quls-Horo:: {N} (station).

qulta:: {C} diadeem; klein kroontje.

Quly:: {M}.

qum:: {I} kort (v tijd).

qumare:: {K}

 1. vol verbazing aanstaren.
 2. (v tijd) verkorten.

qumaros:: {A} verkorting (v tijd).

qume:: {U} ~ helkara: staren naar, aanstaren.

qum-fort-miypos:: {A} kortetermijndenken.

Qumk:: {N} (pension bij Aber); .

Qumk & Grt:: {N} (afk= Q&G) (busmaatschappij op Zuidoost-Berref); .

Qumk-jakm:: {G} (mliy-gebied v Zuidoost-Berref; het noordelijke deel is een afwisseling v agrarisch land en mliys; in het midden ligt het arkdomenn Ef Sinto-Aa en het zuidelijke deel is het natuurreservaat Pitla-prc); ; (DOM 179-180).

Qumk-mirra:: {W} .

Qumk-nutter:: {G} (dorp; gemeente Astiy).

Qumk-zutter:: {G} (dorp; gemeente Manes-Pmn); (DOM 181).

Qummer:: {J}.

qummerfenta:: {C} (Erg: 10 dagen durend feest nav qummertof).

Qummert:: {J}.

qummertal:: {C} schepsel.

qummertare:: {K} ~ armt: opleiden tot/voor.

qummertare-institua:: {C} onderwijsinstituut, opleidingsinstituut.

Qummertare-institua Larmin-rivo:: {N} (onderwijsinstituut in Amahagge); .

qummertariy:: {I} educatief.

qummertaros:: {C} opleiding; do eft quista ~ lelperre: hij heeft een goede opleiding genoten.

qummertatjen:: {C} schepper.

Qummertatjen:: {N} de Schepper, God.

qummerte:: {K} scheppen, creren.

Qummertee:: {F}.

qummertere:: {K} herscheppen.

qummerteros::

 1. {C} herschepping (wat herschapen is).
 2. {A} herschepping, het herscheppen.

Qummertiy-ager:: {N} (station).

qummertiyn:: {C} [dicht-/kunst-/schilder]werk.

qummertliftkar:: {I} oeroud.

qummertof:: {C} (grootste Erg feestdag: als zerusstof samenvalt met 1e dag v nieuw Erg jaar).

qummertos::

 1. {C} schepping (wat geschapen is).
 2. {A} schepping, het scheppen.

qummertuss:: {Aef; mv/rsmv= ~es} onbegrijpelijk/onverklaarbaar toeval.

qummertusses:: {mv/rsmv} qummertuss.

Quml-plep:: {W} .

qumos:: {C} gestaar, het staren.

qums:: {C} aardbeiboom (L. Arbutus unedo).

qumtiy:: {Iid} moe||uitgerust (rs geeft "moe"); ef ~n reyses (rs!): de vermoeide soldaten; ef melde zirdelira ~: moe zijn; ef melde giffelira ~: uitgerust zijn; ~ n frot: uitgerust.

Qunaze:: {J}.

Qunaze Pyrrah-mirra:: {W} .

qunde:: {U} flakkeren.

qundel:: {C} gondel (in Veneti).

qundra:: {C} stop (in sok).

qundrae:: {K} stoppen (v sokken).

Qundra-fonis:: {G} (inham in zuidkust v Kina bij Tolm); .

Qundra-fonis-weg:: {W} .

qundr:: {C} (alg) [vis]net; vlechtwerk; (pop) bak, nor, bajes; ef nie eft ~: (lett) een net boeten; (fig) een karweitje opknappen; ef ierquelije blul ja ~ ur reltak: van het kastje naar de muur gestuurd worden.

qundre:: {U} de netten uitwerpen (visser).

Qundree-terf:: {W} .

qundr-klafas:: {C; mv= ..-klafse} maas (in net).

qundr-klafse:: {mv} qundr-klafas.

qundrlot:: {C} netje (om iets in te stoppen of te verpakken); eft ~ lef quariycs: een netje sinaasappels.

qundr-nier:: {C} nettenboeter.

qundr-tull:: {C} voile.

Qundriy:: {F}.

Qundriy & Piga:: {N} (keten v kledingzaken); .

qundy:: {PX.c > c} (arch/poe) donkergroen.

Qunn:: {F}.

qunnde:: {E} schallen.

qunndos:: {C} geschal.

quns:: {I} iel, dun.

qunskrono:: {C} staak, staf; meeldraad.

Qunt:: {F}.

Qunt-zeces:: {G} (voormalig dorp).

Quntiyk-mirra:: {W} .

quntiyst:: {C} ondergrondse rivier of beek.

Qunvec:: {G} (beek in Ergnt-moeras); .

Qunvec-fonis:: {G} (inham in noordkust v Ergnt-moeras); .

Quny:: {J} Koen.

Quny-terf:: {W} .

Quobenta:: {G} (stad in Ben).

Quober:: {G} (stad in Ales).

Quober-weg:: {W} .

quobett:: {S} blik (metaal).

quobetta:: {I} blikken, van blik gemaakt.

Quoit:: {F} (Fra).

quola:: {C; mv= quole; rs= ~tt} kist, krat, doos.

quole:: {mv} quola.

Quolana:: {J} (Peg).

quolatt:: {rs} quola.

quondare:: {K} invoeren, importeren.

quondare-hf:: {C} invoerrecht[en].

quondaros:: {C} invoer[ing], import.

Quonn:: {G} (rivier; gemeente Lelko); .

Quonn-plep:: {W} .

quoss:: {I} nauwelijks, amper, ternauwernood.

Quosste:: {F}.

Quovyll:: {J} (Peg).

Quovyra:: {M} (Peg).

Quovyra-tsiym:: {W} .

qup:: {C} coup (tweepersoons auto).

Quper-huron:: {C} gewone hoornbloem (L. Cerastium fontanum ssp. triviale).

Quper-jakm-huron:: {C} akkerhoornbloem (L. Cerastium arvense).

qupl::

 1. {Aef; rs= ~t} onbeweeglijkheid.
 2. {I} onbeweeglijk.

quplt:: {rs} qupl 1.

qupn:: {C} coupon (rentebewijs).

qupp::

 1. {I} geacht, geerd; kirro melde fes ef ~ beri ...: we worden geacht om ....
 2. {gst} qubre.

quppe:: {K} achten; gress ~ do lo eft hupster merater: ik acht hem een groot man; gress ~ lo msrt, den/..lira: ik acht het uitgesloten dat ...; ef ~ flj/rst n (n is dt/vz): iets/iemand rekenen tot; fes ef statistiycs blul ~lije ef fa'ileld n ef fabrokaliyto: in de statistieken wordt de veeteelt tot de industrie gerekend.

qupple:: {C; mv= quppls} gebaar.

quppls:: {mv} qupple.

quppos:: {A} achting.

Qupst-nurp-agru:: {G} (bergtop in Kulano-gebergte; 1225 m hoog); .

qupurr:: {C} coupure (bankbiljet, effect).

QuqLa:: {afk} Ququl-lacs.

ququl:: {C} sekte (religieus).

ququl:: {C} vereniging.

Ququl furt Bergalefos:: {N} (afk= QuBerg) "Vereniging voor Bergsporten" (in Quandep); .

Ququl furt ef Spooksoliy Benc-siyclo:: {N} (afk= QSBS) "Vereniging voor de Spokanische Bankenbranche"; .

Ququl furt Liftkar Mjls:: {N} (afk= QULIM) "Vereniging voor Oude Molens" (in Jannen); .

Ququl furt Zjol-hrmsjelira Glfiys:: {N} (afk= QZG) "Vereniging voor Kolenverwerkende Bedrijven" (heet sinds 1991 Ququltor Zjol-gabansta).

Ququl furt Zleeftiyns-spklns:: {N} "Vereniging voor Onroerendezaak-eigenaren" (belangenbehartiger voor huiseigenaren; vgl Vereniging Eigen Huis; in Vega); .

Ququl rifo Arnka-frints:: {N} (afk= QUAFRI) "Vereniging van Spoorwegvrienden" (in Amahagge); .

Ququl rifo Elx Ergte:: {N} (afk= Qu.E.E.) "Vereniging van Bescheiden Bedrijven" (belangenvereniging voor het mkb; in Empecho); .

Ququl rifo Esperantistiys fes Spooksoliy:: {N} (afk= Quesp) "Vereniging van Esperantisten in Spokani"; sinds 1950 is de naam veranderd in Spokana Esperantista Asocio); .

Ququl rifo Onbas:: {N} (afk= QO) "Vereniging van Grootgrondbezitters" (belangenbehartiging en ook een sociteit; in Lost); .

Ququl-weg:: {W} .

Ququl-lacs:: {N} (afk= QuqLa) "Sektewet" (Spok wet, in 1991 vervangen door de Lacs furt ef Mannos rifo Sekte-fyralsta).

ququlsrt:: {C} verenigingsgebouw, sociteit.

ququlte:: {K} (alg) verenigen; (v vergadering) beleggen.

Ququltor Energiy-cmpano:: {N} (afk= QEC) "Verenigde Energiemaatschappij" (staatsbedrijf dat op landelijk niveau water, gas en elektriciteit distribueert; hoofdkantoor in Gralkrich); .

Ququltor Nyn:: {N} (afk= Q9) "Verenigde Negen" (samenwerkingsverband tussen de grootste banken, in 1960 opgericht door 9 banken); .

Ququltor Zjol-gabansta:: {N} (afk= QZG) "Verenigde Kolentransporten" (particuliere spoorwegmaatschappij, heet sinds 1999 Tracks).

ququltos::

 1. {C} vereniging, het verenigen.
 2. {A} belegging (v vergadering).

ququr:: {!} (geluid v koerende duiven).

qurag::

 1. {SCef} moed; fes quista ~s: met goede moed.
 2. {I} moedig.

qurage:: {E} moed houden.

Qurmm:: {F}.

qurao:: {vdw} quriye.

qurasote:: {E} moed vatten.

qurasotos:: {A} het moedvatten.

quratjen:: {C} duif (mnl/ntr).

quratjen-celf:: {C} (lett) duivenhok, duiventil; (op schip) stuurhuis, stuurhut.

Quratjenka:: {N} (zeilschip); .

Quratjen-mirra:: {W} .

Quratjen-plep:: {W} .

quratjen-wencatos:: {C} duivenmelken (het houden v duiven).

Qurbjent:: {F}.

qure::

 1. {K} grijpen, pakken.
 2. {U} koeren (v duif).

Qurfj:: |Spok: qur; Peg: qurf/qur| {F}.

Qurharrt::

 1. {F}.
 2. {N} (uitgeverij in Knolbol); .

Qurharrt-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Moze-Lpran); .

Qurharrt-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Moze-Lpran); .

Qurharrt-rytos:: {A} "Qurharrt-beginsel" (Erg dogma, met als basis-idee: kind hoort bij moeder, en ELKE man kan in principe de vader zijn).

quritt:: {I; =ot v horit} [het] vroegst (= ot v "vroeg" = "niet laat"); Petriy levere horit, tur gress levere ~: Petriy staat vroeg op, maar ik sta het vroegst op; horit.

quriye:: {K; vdw= qurao} gevangen nemen.

quriyos::

 1. {C} gevangenneming.
 2. {A} gevangenschap.

qurk:: {C} ram, schaap (mnl).

qurobl:: {C} pees.

quros:: {C} gekoer (v duiven).

Qurrde:: {F/J}.

Qurre:: {F}.

Qurrdealer:: {F}.

Qurrt:: {F}.

qurreder:: {C} giftigheid.

qurrediy:: {I} giftig.

qurredla:: {S} vergif.

qurredla-crnytrer:: {C} gifmenger.

qurs:: {C} koers (geld; schip); ef kar sen wencate kusamat ef ~: het schip ligt uit de koers; (fig) ef sen wencate kusamat ef ~: het loopt anders dan we gedacht hadden/dan het plan was; het gaat niet zoals het moet.

qursa:: {S} schors (v boom).

qursa-gvrcer:: {C} keizersmantel (vlinder) (L. Argynnis paphia).

Qursa-mirra:: {W} .

qurs-gvrcer:: {C} (iro) handelaar/makelaar in effecten.

Qurstalah:: {F}.

qurstoxe:: {K} treffen, raken; mittof ~ nf cle: dat slaat nergens op; folarra cle ~lije blul?: waar slaat dat op?.

qurstoxelira:: {I} sterk (verhaal).

qurstoxos:: {C} het treffen, het raken; botsing.

qurstoxuriy:: {C} strategie.

qurt:: {C} doorn, stekel; eft ~ fes eit: een doorn in het oog.

Qurt:: {J} Kurt.

qurtare:: {U} stellen (poneren); dena teoriy ~ den/lira ...: deze theorie stelt dat ...; ef ~ blaffosz: eisen stellen.

qurt-le:: {C} blauwe spar (L. Picea pungens "Glauca").

qurte:: {K} bepalen, vaststellen.

Qurteff:: {G} (dorp; gemeente Yfte).

Qurten:: {F/J/M} (Peg).

Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy:: {N} (afk= QBHT) (voormalige bank te Hoggebim); .

qurt-fisa:: {C} [driedoornige] stekelbaars (L. Gasterosteus aculeatus).

qurt-haje:: {C} doornhaai (L. Squalus acanthias).

qurtiy:: {I} (alg) bepaald, vaststaand; (succes) doorslaand.

Qurtiy:: {J} Kurt.

Qurt-kryobiy:: {N} "Doornenheuvel" (Bergparel-B&B in Kulano-zeces (Mozent)); .

qurtos:: {A} bepaling, beschikking; lo ~ (afk= l.q.): per definitie.

qurtt:: {I} doornig, stekelig, vol doornen, vol stekels.

qurtyff:: {C} ijzeren blok, stuk ijzer; stuk metaal.

qurt-zru'on:: {C} stekelrog (L. Raja clavata).

qurubas:: {C} fes ~: voor de veiligheid, veiligheidshalve.

qurube:: {K} beveiligen.

qurubo:: {I} veilig.

quruboiy:: {A; mv=enk; rs= qurubote} veiligheid.

quruboiy-ntriyos:: {A} veiligheidsinspectie.

Qurubo-Lanko:: {N} (afk= QULA) "Veiligheidskoepel" (Spok geheime dienst, vgl AIVD in Nederland; hoofdkantoor in Hirdo); .

qurubos:: {C} beveiliging, veiligheid; ef srte flj/rst fes ~: iets/iemand in veiligheid brengen (lett: naar een veilige plaats brengen).

qurubos-closeft:: {C} veiligheidsklep (op stoommachine).

qurubos-giyrt:: {C} stoelriem, veiligheidsgordel (in auto).

qurubote:: {rs} quruboiy.

qury:: {I; =mt v olla en trojo} [het] minst fijn, minst aangenaam; olla; trojo.

qus:: {III} (schr) z; op deze manier.

que:: {K} (lett) opjagen (v dieren).

Que:: {J}.

QUSET:: {afk} Qulape-sentrym furt Energiy-tolinnoss.

Que-Tyrr:: {J}.

qusst:: {S} (pop) poen, geld.

qustare:: {K} qustrare.

qustaros:: {A} qustraros.

quste:: {I} qustre.

quster::

 1. {C} hatelijke opmerking.
 2. {A; mv=enk} hatelijkheid (gedrag waaruit op te maken valt die iemand een ander haat).

qustiy:: {I} hatelijk; (oorspr quustiy).

qustrare:: {K} beschamen; verlegen maken.

qustraros:: {A} beschaming; het verlegen maken.

qustre:: {I} verlegen (bv).

qust:: {C} haat; (oorspr quust).

qustiy:: {I} haatdragend; (oorspr quustiy).

Qustrt-lirrotiy:: {W} .

Qustrt-mirra:: {W} .

Qutfiy:: {G} (dorp; gemeente Menn).

Qutereeefo:: |quterveefo| {G} (stad in Ales).

quts::

 1. {C} koets, rijtuig.
 2. {!} akkoord!, ok!, in orde!, afgesproken!.

Quts:: {F}.

qutse:: {K} ontdekken.

qutser:: {C} koetsier; ontdekking (wat ontdekt is/wordt).

Quts-mirra:: {W} .

qutse-tuppliper:: {C} ontdekkingsreiziger.

qutsos::

 1. {C} ontdekking (wat ontdekt is/wordt).
 2. {A} ontdekking, het ontdekken; ef paine eft ~: een ontdekking doen.

Qutstrch:: {G} (dorp; gemeente Seertzeekoles).

qutt:: {C} rang.

quttafiy:: {C} ranglijst.

qutt-hor:: {C} rangnummer, volgnummer.

qutva::

 1. {C} rij, reeks.
 2. {Aef} aaneenschakeling.
 3. {I} aaneengeschakeld.

Qutva-mirra:: {W} .

qutva-puos:: {C} kettingbotsing.

Qutva-weg:: {W} .

Quua:: {G} (stad in Bloi).

Quua-mirra:: {W} .

qulpe:: {K} heroveren.

qulpe-koles:: {C} "heroveringsschool" (aanvullend onderwijs voor hen die na de verplichte 5 jaar lagere school een aanzienlijke achterstand hebben; een Spok lagere school kan niet langer dan 5 jaar gevolgd worden).

Qulpe-Koles:: {N} (qulpe-koles, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

qulpos:: {A} herovering.

quung:: {C} vak (op schaakbord ed); vlakje; marsiyn ~s: gekleurde vlakjes.

quunge:: {K} onderverdelen.

quungos:: {C} onderverdeling.

quustiy:: {I} (arch/poe) hatelijk; qustiy.

quust:: {C} (arch/poe) haat; qust.

quustiy:: {I} (arch/poe) haatdragend; qustiy.

quut:: {C} geweer.

qux:: {C} bouwval, rune.

quxiy:: {I} bouwvallig.

Quzzt:: {F}.

Quzzt-museem:: {N} (museum te Gret); ; (DOM 168).

Quzzt-seert:: {N} Quzzt-museem.

quvrp:: {I} gezamenlijk.

quvrpje:: {U; gst= quvrpt} in aantocht zijn.

quvrpt:: |..rt| {gst} quvrpje.

quvet:: {IIef} Koeweits (bv).

Quvet:: {G} Koeweit.

Quveta:: {Cef} Koeweitse vrouw.

Quveto:: {Cef} Koeweiter.

Quvoetare:: {G} (dorp; gemeente Jejoa); (DOM 120).

Quvoetare-belt:: {G} (dorp; gemeente Jejoa).

quvt:: {C} (dl= Centraal-Berref) grindweg, grindpad.

quxe:: {U} optreden (handelen); ontstaan.

quxelira:: {I} voorspoedig.

quxere:: {K} inzetten (v leger, politie).

quxeros:: {C} inzet, het inzetten (v leger, politie).

quxos:: {C} optreden (zn).

quare:: {U} afwachten; ef ~ lef koffon hents: met lede ogen toezien.

que:: {K; gst= qut} wachten [op]; do uokke ur ~: hij wacht al rokende; hij staat/zit rokend te wachten; ef ~ tuffes flj: openstaan voor iets; gress ~ tuffes ef mitamorissta: ik sta open voor suggesties.

que-fort:: {C} wachttijd.

que-monerc:: {C} locoburgemeester.

que-parte:: {C} reserveonderdeel.

quer:: {C} reserve (in sport).

que-trch:: {C} reservewiel.

qufe:: {I} niet in orde; ongelegen, slecht uitkomend.

qukette:: {U} de wacht houden.

qulapatjen:: {C} onderzoeker.

qulape:: {K} onderzoeken (vrnl wetenschappelijk).

Qulape-institua furt ef Zee-poiros:: {N} "Onderzoeksinstituut voor het Zeeleven" (in Zar-Husta); .

Qulape-institua furt Ekologise Agrari:: {N} (afk= QIFEA) "Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw" (in Conityje); .

qulaper:: {C} opzichter.

Qulape-sentrym furt Energiy-crbaros ur Ityro-somposz:: {N} (afk= QSECIS) "Onderzoekscentrum voor Energievoorziening en Klimaatgevolgen" (in de Pitla-polder); .

Qulape-sentrym furt Energiy-tolinnoss:: {N} (afk= QUSET) "Onderzoekscentrum voor Energievraagstukken" (in Ies); .

qulapos:: {C} (alg) onderzoek, het onderzoeken.

qulapp:: {C} onderzoek (vrnl wetenschappelijk); [ef paine] eft ~ helkara: een onderzoek [doen] naar.

qumit:: {C} wachtkamer.

Qunda:: {J}.

qur:: {I} dreigend.

quriy:: {A; mv=enk} dreiging.

Quyrm:: {F}.

Quyrm-Xa'ess-mirra:: {W} .

quyrer:: {A; mv=enk} geduld; ef lelperre ~ armt: geduld hebben met.

quyriy:: {I; [mv=enk]} geduldig, lankmoedig; toegeeflijk.

qut:: {gst} que.

qutt:: {C} wachter, waker.

quzere:: (arch) {U} quze.

quze:: {U} ~ [beri]: nutteloze handeling verrichten; iets voor niets of zonder uitwerking doen; do ~ beri vrontese: hij maakt zich voor niets boos; gress ef letra ~ beri stinde: ik heb de brief voor niets geschreven; ef kar ~: het schip drijft stuurloos rond; ef kloppa ~: de klok is van slag af; ef moter ~: de motor draait stationair; groft poiros ~: hij vergooit zijn leven; hij leidt een nutteloos [asociaal] leven.

Quzo:: {J}.

Quzoex ef Slojetiy Klalbs:: {N} (pottenbakkerij in Asjetto); .

Quzoji:: {F}.

quzp:: {I} sneu.

quzr:: {C} mal, vorm, model; clich; type; patroon; (afk= Qz.) paragraaf.

quzr-kratiyn:: {C} repliek.

Quzr-mirra:: {W} .

quzros:: {C} rubriek.

quzrzerfafer:: {C} recensent.

quzrzerfafiy:: {C} recensie.

quzrzerfafiye:: {K} recenseren, recensie schrijven over.

quzrzerfe:: {K} projecteren.

quzrzerfi:: {C} projectie (geprojecteerd beeld).

quzrzerfos:: {C} projectie, het projecteren.

QX:: {afk} (= quimater xiyxu'empos).

Qz.:: {afk} quzr.

QZG:: {afk} Ququltor Zjol-gabansta.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO