Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ga:: {G} (dorp; gemeente Jel).

GaBa:: {afk} Garshi Bagc.

gabanatjen:: {C} expediteur.

gabane:: {K; vdw= gabent} vervoeren, transporteren, afvoeren.

gabane-bjelt:: {C} transportband (voor kolen, zand ed).

gabanejeren:: {C} transportwezen.

gabane-lofa:: {C} vervoersbewijs (officile naam voor "kaartje").

Gabane-mg:: {N} "Vervoersraad" (overkoepelende organisatie voor het vrachtvervoer; in Hoggebim); .

Gabane-moplariy-insrnsos:: {A} (afk= GaMop[-insrnsos]) "Vervoersongevallenverzekering".

gabane-tij:: {K; vdw= tijgabent} afvoeren, wegvoeren.

gabanolac:: {C} vervoermiddel.

gabanos:: {C} vervoer, transport (met vervoermiddel); kofano ~ (afk= KG): openbaar vervoer (voor iedereen bestemd); (vgl) kofaniy ~: vervoer verzorgd door een overheidsbedrijf (in tegenstelling tot vert ~ = vervoer verzorgd door een privaatonderneming).

Gabanos ber Kussik:: {N} (afk= GbK) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Kussik); .

Gabanos-mirra:: {W} .

gabanos-tij:: {C} afvoer[ing] (v goederen).

gabent:: {vdw} gabane.

Gabiy:: {J} Gaby.

gabn:: {IIef} Gabonees (bv).

Gabn:: {G} Gabon.

Gabna:: {Cef} Gabonese vrouw.

Gabny:: {Cef} Gabonees (bewoner).

gachno:: {C} lofzang.

gadre:: {U; gst= gatt} vergaderen.

gadros:: {C} vergadering, bijeenkomst.

gadvel:: {C} krakeend (L. Anas strepera).

Gadvel-plep:: {W} .

Gaent:: {J}.

gaf:: {C} opbrengst; fara ming ~: in natura.

gf:: {wst} gfje.

gff:: {gst}

 1. gfje.
 2. gfle.

gaffe::

 1. {K} aangapen, stom aanstaren.
 2. {U} gapen, geeuwen.

gffe:: {K} omspitten (v aarde).

gffor:: {I} doorgewinterd.

gaffos:: {C} geeuw.

gffos:: {C} stuk omgespit land; het omspitten.

gfje:: {K; gst= gff; wst= gf}: (alg) [iemand] iets ontnemen, benemen; iets afpakken [van iemand]; (v examen) afnemen; ef rbest ~ ef zerfos n kirro: de schutting beneemt ons het uitzicht; ef ziyter ~ ef rigt n ef zmrater den do chaquinde: de voorzitter ontneemt het Kamerlid het recht om te spreken; ef kolester ~ mas ef eksm n ef stdents: de docent neemt morgen de studenten het examen af.

gfjos::

 1. {C} afneming (v examen).
 2. {A} ontneming.

gflat:: {C} brandmerk.

gfle:: {K; gst= gff} brandmerken.

GaGa:: {afk} Garshi Gabanesh.

GaGa-tiycet:: {C} (Garagos & Gabanos: Parkeren & Vervoer; gecombineerde strippen- en parkeerkaart vd gemeente Hirdo); ; (DOM 210).

gge:: {U} knarsetanden.

ggos:: {C} tandengeknars.

gaite:: {K} tappen (alg: uit kraan/tap laten lopen).

gaiy:: {Iid} (tijdsbepaling) gauw, vlug, snel||langzaam; over een tijdje; lo ~ upk: al gauw; binnen snelle tijd; gress nert rede ~ quista: ik erger me niet gauw; do unere eft plyt lo ~ tild: hij begrijpt een mop niet gauw; het duurt even voordat hij een mop snapt; ef treno prate ~ plks: de trein vertrekt pas na een tijdje.

gjel:: {C/S} gagel (plant) (L. Myrica gale).

Gajener:: {F/J}.

Gajsta-korda:: {N} (RK kerk in Meaue); .

Gajsta-lirrotiy:: {W} .

gala:: {C} gala (feest, bal).

Gala:: {M}.

Galadryll:: {F/M} (Peg).

galktise:: {I} galactisch.

glbr:: {C} klankkleur, timbre; stem.

gle:: {C} aanhef.

galega:: {C} galega (plant) (L. Galega officinalis).

galeje:: {C} galei.

glengen:: {C/S} galigaan (plant) (L. Cladium mariscus).

galeriy:: {C} galerie, kunsthandel; passage (overdekte winkelstraat).

Galeriy Ef Bermt-rivo:: {N} (galerie in Polefi-Jarilo); .

Galeriy Ef Kee-zoller:: {N} (galerie in Zest); .

Glina-weg:: {W} .

glk:: {C} paardenfokkerij (gebouw waarin het fokken plaatsvindt).

glm:: {C} galm.

Glmiyn:: {F}.

galmhls:: {C} gala (kleding), [chique] feestkleding.

Glpales:: {F}.

Glpiy:: {G} (dorp; gemeente Xark).

Glpiy-gran-hurt:: {C} "Glpiy'se berghond" (Spok hondenras); .

gals:: {I} zinnig, zinvol.

Gals:: {J}.

galse:: {U} zinnig zijn; zinvol zijn.

glse:: {I} zinloos.

Gliy-klemk:: {N} (klemk; gemeente Plenk); .

Gliy-temp:: {G} (heuvelrug bij Plenk); .

glytt:: {C} (keienstapel om trollen af te schrikken en paden af te bakenen die dan vrij v trollen blijven; vooral in Krappa-gebergte).

gm:: {S} wild (zn); in het wild levende dieren.

gmbia:: {IIef} Gambiaans (bv).

Gmbia:: {G} Gambia.

Gmbiana:: {Cef} Gambiaanse vrouw.

Gmbiany:: {Cef} Gambiaan.

gm-chat:: {C} wilde kat (L. Felis sylvestris).

gmiy:: {I} wat het wild betreft.

GaMop:: {C} (spr) GaMop-insrnsos.

GaMop-insrnsos:: {A} Gabane-moplariy-insrnsos.

Gmpa:: {F/M}.

gmpe:: {U} opvliegen, zelfbeheersing verliezen; ef ~ n rst: plotseling uitvaren tegen iemand.

gm-ren:: {C} wissel (pad waarlangs het wild gaat).

gm-sven:: {C} wilde zwaan (L. Cygnus cygnus).

gmtiyn:: {C} stuk wild, wildbraad.

gm-vlemt:: {C} poelier.

gana:: {IIef} Ghanees (bv).

Gana::

 1. {Cef} Ghanese vrouw.
 2. {G} Ghana.

gnamr:: {C} overzijde, andere kant (v straat); armt ef ~: ginder.

gane:: {K} vernemen, kennis nemen van; gress ~ mip zirrel ...: ik verneem van hem ....

ganeiy:: {I} cognitief; waarvan men kennis kan nemen.

ganeta::

 1. {Aef} verneming, kennisneming.
 2. {I} gemakkelijk te begrijpen; wat te vernemen is.

Gnkiy:: {F}.

Gns:: {F}.

Gnt-publiseros:: {N} (uitgeverij/drukkerij in Kurriy); .

Gany:: {Cef} Ghanees (bewoner).

gaoe:: {U; gst= gaot; vdw= gter} op gang komen.

ga'len:: {C} sleepkabel, sleeptouw.

gas:: {C} chaos.

gaot:: {gst} gaoe.

gaotise:: {I} chaotisch.

Gp:: {G} (rivier van Tjokky-gebergte naar Zobid-straat); .

Gp-kah:: {W} .

Gp-klarbr:: {G} (natuurreservaat; gemeente Tsjech); .

Gapochiy:: {G} (oefengebied vd Landmacht); .

Gapochiy-mliy:: {G} (mliy in district Munt); ; (DOM 157).

Gapochiy-nrcus:: {N} (autoveer op de Jakiy); .

Gp-pnt:: {G} (dorp; gemeente Tsjech).

Gaquggee:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 58).

Gaqur-klemk:: {N} (klemk, arkdomenn Cltehynne); .

gara:: |gAra/garA| {C; mv= ~es} garage, stalling.

garaes:: {mv} gara.

garage:: {K} stallen, parkeren (auto, fiets, paard).

garage-jabincos:: {A} parkeervergunning.

garage-kloppa:: {C} parkeermeter.

garage-mf:: {A} (afk= GM) parkeerverbod; (als opschrift) verboden te parkeren (NP).

garage-mf-zne:: {C} (afk= GMZ) parkeerverbodzone (in centra v grote steden; overal verboden te parkeren, tenzij een blauw bord met gele G het toestaat).

garage-otomat:: {C} parkeerautomaat.

garage-srt:: {C} (afk= GS) parkeerterrein, -plaats (vrnl voor auto's).

Garagos & Gabanos:: (lett "Parkeren & Vervoer"; Spok equivalent v "Park & Ride").

Gara Marina:: {N} (garagebedrijf in Fonist); .

gara-srt:: |gAra-/garA-| {C} parkeergarage.

garde:: {K} introduceren, voorstellen (zijn naam noemen).

Grder-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Staef); .

Grder-domenn:: {G} (bos; gemeente Staef); .

gardijn:: {C} erewacht.

gare:: {U} aanleggen; een haven aandoen.

garenta:: {C} studiebeurs, rijksstudietoelage.

Gres:: {F/J}.

grge:: {U} brouwen (v letter R; zoals oa op Oost-Tigof gebeurt).

grgos:: {C} gebrouwde letter R (oa op Oost-Tigof).

Gari:: {W} .

Gari-eka:: {W} .

grlis:: {S} knoflook (L. Allium sativum).

grneta:: {I} granaten, van granaat gemaakt; met granaten bezet.

grnetiy:: {S} granaat (materiaal: edelsteen).

Grnetiy-mirra:: {W} .

grnetiyn:: {C} granaat (edelsteen); voorwerp van granaat.

Grnkiy:: {J}.

Grnkiy Kriyfter-mirra:: {W} .

Grnkiys::

 1. {F}.
 2. {N} (naam v verzekeringsmaatschappij in Hirdo); .

garos:: {C} het aanleggen; het aandoen ve haven; aanlegplaats.

Garos::

 1. {F}.
 2. {G} (een vd 7 hoofdeilanden).
 3. {G} (hoofdstad v eiland Garos).

Garos-benc:: Garshi Bagc.

Grosh:: {G} (Gar naam voor Garos 2/3).

Garshi Bagc:: {N} (afk= GaBa) "Bank van Garos" (bank te Garos); .

Garshi Gabanesh:: {N} (afk= GaGa) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Garos); .

Grosh Televishye:: {N} (afk= GaTe) "Garos Televisie" (commercile tv-omroep); .

Garosiyg:: {N} (vuurtoren; gemeente Garos); .

gaross:: {C} (aan Peg verwante taal op Garos).

Garostiy:: {N} (arkdomenn op Garos); .

Garostiyka:: {N}

 1. (veerdienst); .
 2. (autoveer); .

Garostiyka-gabanos:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Asjetto); .

Garostiyka-lnt:: {N} Garostiyka 1.

Garoszrs terrafane rviym pert n rviym mikar:: {N} (krantenartikel); .

grp:: {C} klem, tang, knevel; fes ef ~ rifo: in de ban van.

grpiy:: {I} nijpend (gebrek, koude).

grpjare:: {K} knevelen (fig).

grpje:: {K; gst= grpt} klemmen; ef prap ~ fes ef rojis: zwart op wit staan.

grpjos::

 1. {C} het klemmen (lett).
 2. {A} beklemming (fig).

grp-kas:: {C} dwangbuis; (fig) keurslijf.

grpt:: |grt| {gst} grpje.

garrent:: {C} station (vrnl spoorwegen).

garrentpip:: {C} stationschef.

Garrent-arbe:: {W} .

Garrent-eka:: {W} .

Garrent-lirrotiy:: {W}

 1. (in Luben); ; (DOM 146).
 2. (elders); .

Garrent-mirra:: {W} .

Garrent-nrcus:: {N} (voetveer op de p); .

Garrent-prc:: {W} .

Garrent-plep:: {W} .

Garrent-port:: {N} (een vd havens v Korif); .

Garrent-weg:: {W} .

gart:: {C}

 1. bek, muil; do lelperre eft hupster ~: hij heeft een grote bek.
 2. [grote] achtertuin (bij vrijstaand huis); (dl= Liftka) met bomen begroeid boerenerf.

Grtmn:: {F}.

gartsat:: {C} tuinbank (chique bank, vaak onder een pergola of met fraaie beplanting eromheen); (= gart 2 + sat 1).

gs:: {C} gast, log.

g:: {VZ} (betrekking) wegens, vanwege, met, uit; als gevolg van, ten gevolge van (komend door); gress melde kiygt ~ ef ototos: ik ben laat vanwege de files; eft kbopaaf ~ ef kbo: een markies tegen de zon; gress paine k ~ vilt yofcoh: ik doe dit voor jouw plezier; gress paine k ~ rovretos furt ef ralveldurs: ik doe dit uit liefde voor de medemens; fes ef situao ~: in verband met.

Gasky:: {G} (hoofdstad v Lomky, in Neze).

Gasky Gerlas Gabanos:: {N} (afk= GGG) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Gasky); .

gsl:: {C} harmonie, overeenstemming.

gsliy:: {I} harmonieus.

Gayll:: {J} (Peg).

gs-rmer:: {C} gastarbeider.

GaTe:: {afk} Grosh Televishye.

Gateer:: {M}.

gter:: {vdw} gaoe.

gatt:: {gst} gadre.

gatte:: {U} (arch) zijn mening verkondigen; grs ~ kol?: wat is uw mening?.

Gturc-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Tjokkyt); .

gc:: {S} nevel, mist[slierten] (boven moerassen).

Gc-gvrcer:: {W} .

gauff:: {gst} gaufje.

gaufje:: {K; gst= gauff} ~ flj ump rst: (arch/poe) iemand iets vergeven; gaufje.

gaufje-p:: {I} (arch/poe) vergeeflijk; gaufje-p.

gaufje-enmt:: {I} (arch/poe) onvergeeflijk; gaufje-enmt.

Gaugain-mirra:: {W} .

Gayography:: |Eng.| {N} (trendy restaurant met hoofdzakelijk een gay publiek in Hirdo); .

gays:: {C} doorvoer (buis, leiding); steek, prik.

gaysare:: {K} schutten (v schip in sluis).

gaye:: {K} steken, prikken.

gaye-armt:: {K} doorsteken.

gaye-kaf:: {K} (lett) opsteken, omhoogsteken.

gayelira:: {I} opwkkend.

gayslue:: {C} schutsluis.

Gayslue-weg:: {W} .

gayos:: {C} gesteek, geprik.

gaza:: {S} gas, damp.

gaza-fabriyk:: {C} gasfabriek.

Gaza-jakm:: {W} (stadswijk in Amahagge); .

gaza-kipt:: {C} gasverdeelstation.

gaza-lanko:: {C} dampkring.

gaza-lelder:: {C} gashouder.

Gaza-lelders:: {Nmv} (groep voormalige gashouders in Amahagge); .

Gaza-lirrotiy:: {W} .

gaza-lomk:: {C} gasmasker.

gazariff:: {C} gasfabriek.

Gazariff-mirra:: {W} .

Gaza-sport-hall:: {N} (sporthal in Amahagge); .

gazatat:: {C} gaslamp, gaslantaarn.

Gaza-weg:: {W} .

gaza-tolcrs:: {Aef} tolcrs.

gazell:: {C} gazelle (L. Gazella).

gazet::

 1. {vdw} gazete.
 2. {I} ~ [n] (n is vz): afgestemd [op].

gazete:: {K; vdw= gazet} afstemmen op; zich richten op.

GbK:: {afk} Gabanos ber Kussik.

GCP:: {afk} Generl Ctoliyc Party.

GdH:: {afk} Gtliy-drak ber Hildi.

ge:: {C} (naam vd letter G).

GeCSpe:: {afk} Generl Clturela Spendyros.

Geder:: {F}.

gder:: {C} valkenier.

gderos:: {C} valkenjacht.

gdre:: {U; gst= gter} africhten (v valken voor de valkenjacht).

gdre-quf:: {C} (pop) steekpenning.

gedrme:: {U} dreunen, denderen.

gedrmos:: {C} gedreun, gedender.

gedrmta:: {C} dreun, daverende klap.

gdros:: {C} het africhten (v valken).

Geemiyos-weg:: {W} .

Geeneg:: {F/J}.

Geertiy-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Vch); .

Geertje:: {M} (Ned).

Geetre:: {F}.

geffal:: {SC} geluk, heil; fry ef ~: op goed geluk.

geffaliy:: {I} gelukkig, tevreden (v mens: geluk voelend).

geffal-ketter:: {C} veertienstippelig lieveheersbeestje (geel met zwarte tekening) (L. Propylea 14-punctata).

geffy:: {C} appel (vrucht); (sprkw) tu quste sener r ~: zoek het zelf maar uit.

geffy-bre:: {S; rs= ~t} appelmoes.

geffy-bret:: {rs} geffy-bre.

Geffy-ialef:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Hae); .

geffy-larder:: {C} schubbige bundelzwam (L. Pholiota squarrosa).

geffy-lofa-rlatjen:: {C} appelbladroller (vlinder) (L. Cydia pomonella).

Geffy-mirra:: {W} .

Geffy-seert:: {N} "Appelhuis" (Bergparel-pension in Fietso); .

geffys-vildul:: {C} appelboom.

Geffys-vildul-weg:: {W} .

geffy-trma:: {C} appeltaart, appelgebak.

Geffy ur Leffy:: {N} (sportcomplex; gemeente Trendon); .

gei:: {I} [in/over het] algemeen; ~ noi: in/over het algemeen niet.

Gei Gabane-Cmpano:: {N} (afk= GGC) (interlokale tramwegmaatschappij, smalspoor, kantoor in Afacha); .

Gei Lajjefos ur Fesrafanos Universitiys fes Spooksoliy:: {N} (afk= GLUFUS) (interuniversitair administratie- en voorlichtingscentrum, in Hirdo); .

Gei Liftkariy-Fnts:: {N} (afk= G.L.F.) (ong) AOW.

Gei Mirra:: {W} .

Gei Stdent-Ququl:: {N} (foutieve benaming voor Generl Stdent-Ququl).

gei-pretr:: {C} eenstemmigheid.

gei-pretriy:: {I} eenstemmig.

gei-quzr:: {C} eenvormigheid.

gei-quzriy:: {I} eenvormig.

geirn:: {S} griesmeel.

gei-t:: {C} (lett/fig) gemeengoed.

Gei Xmarstos furt Helten-naliycos:: {N} (afk= GXH) "Algemene Garantie voor Gezondheidszorg" (ziekenfonds voor alle Spokanirs); .

gek:: {C} ijzeren pot.

gekker:: {C} meester, leraar, onderwijzer.

gekkera:: {C} lerares, onderwijzeres.

gelatynn:: {S} gelatine.

gelatynniy:: {I} van gelatine gemaakt.

gelder:: {gst} geldre.

geldrapes:: {I} (dl= Tjemp/Plef) toegestaan, niet verboden.

geldre:: {U; gst= gelder of gelt} ~ [beri/den]: mogen; toestemming hebben om; (bij ontkenning ook) moeten; tu ~ beri tume ef hajimo tukst gress: je mag de hamer van me lenen; aftel tu geldre/gelderen gress beri arfine?: mag ik komen van jou?; tu nert ~ beri wempe lo k: je moet niet zo zeuren; ~ o ...: hoe ... dan ook; do ~ o crtiriy, gress nert cnsiderelira do lo flifados: hoe behulpzaam hij [dan] ook mag zijn, ik vind hem niet aardig; (de gst gelt is vrnl spr en wordt bij de suffixen ilme, ilomije en ilomit gebruikt) do br melde rofonos, do nert geltilme beri mirre: hij is boos omdat hij niet mag wandelen; (spr: zonder infinitief) ef nert ~!: dat mag niet!.

geldre-ur-perke:: {S} gedragspatroon, gedragslijn.

geldriy:: {I} toegestaan, niet verboden.

geldros:: {C} verlof (vrij van dienst).

gele:: {K} liefhebben; prijs stellen op.

gelp:: {C} enkel (deel vd voet).

gelt:: {gst} geldre.

glziy:: {I; mv=enk} hebberig.

Gemell::

 1. {F/M}.
 2. {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Zar-Husta); .

gemicy:: {C} chemicus.

Geminiy:: {N} Tweeling (sterrenbeeld).

gemise:: {I} chemisch; ~ misan: drogisterij (vrnl verkoop v chemische producten en brandstoffen, zoals schoonmaakmiddelen, verdelgingsmiddelen, kunstmest, terpentine, petroleum en steenkolen).

gemislukte:: {K} stomen, chemisch reinigen.

gemisluktos:: {C} stomerij, chemische wasserij.

gemiy:: {C} chemie, scheikunde.

gmiye:: {K} ontberen; missen (v zaken); stus nert geldre beri ~ tek crchof'ter: zo'n gebeurtenis mag je niet missen.

gmiyos:: {A} ontbering.

gncres:: {C} kereltje, ventje, mannetje (klein v stuk).

Gender and number in Spocanian:: {N} (tijdschriftartikel); .

Gendre:: {F}.

Geneff:: {G} Genve.

Geneff-ses:: {G} Meer van Genve.

gnehe:: {U; gst= gnet} ~ [beri]: (lett) opschieten; sneller voortgaan (voortmaken met datgene waar men mee bezig is teneinde te kunnen gaan doen wat de infinitief uitdrukt); do ~ beri ste ef treno: hij schiet op om de trein te halen; Elsa ~ beri zzje ef rapors: Elsa schiet op (haast zich met allerlei andere dingen) om het rapport door te [kunnen] nemen; (voorspoedig verlopen) ef lbos-kest ~: de verbouwing schiet op; hurtiyre.

Genell:: {M}.

Genell Dercs-Xarfylle-lirrotiy:: {W} .

Genell Dercs-Xarfylle-mirra:: {W} .

generl:: {I} algemeen.

generala::

 1. {C; mv= ~s} vrw generaal; generalo.
 2. {I} stf.

Generl Ctoliyc Party:: {N} (afk= GCP) "Algemene Katholieke Partij" (voormalige politieke partij); .

Generl Clturela Spendyros:: {N} (afk= GeCSpe) "Algemene Culturele Investering" (ondersteunt buitenlandse kunstenaars; in Knolbol); .

Generl Enterprisos furt Portzerfi:: {N} (afk= GEP) "Algemene Onderneming voor Televisie" (Spok staatstelevisiemaatschappij, opgericht in 1950); .

Generl Gemise Nertkloetarusz:: {N} (afk= GGN) "Algemene Chemische Grondstoffen"; .

Generl Gillt:: {N} (afk= GG) "Algemene Ambacht" (overkoepelende federatie voor alle erkende vakbonden; in Conityje); .

Generl Grafise Bnt:: {N} "Algemene Grafische Bond" (beroepsvereniging; hoofdkantoor in Hirdo); .

generalo:: {C} generaal (legerrang); .

Generalo Oeve Nalyf-Prfs-weg:: {W} .

Generl Plata-ofiss:: {N} (afk= GPO) "Algemeen Grammofoonplatenbureau" (behartigt de belangen in de muziekbranche en zorgt voor uitbetaling v auteursrechten; in Amahagge); .

Generl Quiyrda-Ratt:: {N} (afk= GEQURA) "Algemene Dagbladraad" (behartigt de belangen van de dagbladuitgeverijen; in Trendon); .

Generl Riffek:: {N} (afk= GeRi) "Algemene Creativiteit" (politieke partij); .

Generl ark-tof:: {N} (nationale feestdag op 3 okt., waarop de ministeries en andere overheidsinstanties een soort "open house" houden); .

Generl Slojet-koles:: {N} "Algemene Hogeschool voor de Handel" (in Kurriy); .

Generl Stat-fynarsz:: {N} (afk= GSF) "Algemene Staatsraffinaderijen"; .

Generl Stdent-Ququl:: {N} (afk= GESQU) "Algemene Studenten Vereniging" (landelijke studentenorganisatie die ook buiten de studentenwereld op velerlei gebied actief is; abusievelijk ook wel Gei Stdent-Ququl genoemd); .

Generl Tx-lacs:: {N} (afk= GTx) "Algemene Belastingwet" (Spok wet); .

Generl Tegnise Universitiy:: {N} "Algemene Technische Universiteit" (in Trofy); .

Generl Universitiy:: {N} "Algemene Universiteit" (in Hirdo); .

General University Press:: {N} (uitgeverij in Hirdo); .

Genesiys:: {N} (bijbel) Genesis.

gnet:: {gst} gnehe.

genetise:: {I} genetisch.

Geneva:: {M}.

genevriy::

 1. {C} glaasje jenever.
 2. {S} jenever.

genitiviy:: {C} (taalk) genitief.

genk:: {C} oudere man.

genka:: {C} oudere vrouw.

Genka-pt:: {W} .

Genoll:: {J}.

Genova:: {G} Genua (in Itali).

Genova-lirrotiy:: {W} .

Genova-mirra:: {W} .

Genova-plep:: {W} .

Genta:: {G} (stad in Plef).

genunn:: {I} legaal, wettig; echt.

genxe:: |X| {K} (lett/fig) wegvreten.

genxos:: |X| {C} wegvreting; weggevreten plek.

geofiko:: {C} geofictie.

geofysika:: {C} geofysica.

geografij:: {C} geografie, aardrijkskunde.

geografise:: {I} geografisch, aardrijkskundig.

Geohistorise Institua:: {N} "Geohistorisch Instituut" (wetenschappelijk instituut in Blort); .

geolinguistise:: {I} geolingustisch.

Geolle:: {J/M}.

geolche:: {C} geoloog.

geologise:: {I} geologisch.

geoliy:: {C} geologie.

George:: {J} (Eng/Fra).

George Pata Group:: {N} (popgroep); .

George Pata-grup:: {N} (voormalige popgroep); .

Georges:: {J} (Fra).

Georgette:: {M} (Fra).

Georgiy:: {G} Georgi.

gep::

 1. {C} andere kant, achterzijde, ommezijde; (oorspr afk).
 2. (= g.e.p.) {afk} (= gre ef prac).

GEP:: {N} Generl Enterprisos furt Portzerfi.

g.e.p.:: {afk} gep 2.

geps:: {S} gips.

gepse:: {K} stukadoren.

gepsiy:: {I} gipsen, van gips gemaakt.

gepsiyn:: {C} gipsen voorwerp/beeld.

gepsos:: {C} stukadoorwerk.

gequ'ess:: {SC; mv= gequ'ester} saamhorigheid.

gequ'ester:: {mv} gequ'ess.

GEQURA:: {N} Generl Quiyrda-Ratt.

geranym:: {C} ooievaarsbek (L. Geranium); geranium (kamerplant) (L. Pelargonium zonale).

Gerrdus:: {F}.

Gerrdus-seert:: {N} (congrescentrum in Zest); .

gerat:: {C} lucht-, ventilatie-, rookgat.

gerat:: {SX > c} (gereduceerde vorm v argerat) deur; erat.

gerd:: {wst} gerdre.

gerdatjen:: {C} bewaker, oppasser.

gerder:: {gst} gerdre.

Gerdral-mirra:: {W} .

gerdre:: {K; gst= gerder; wst= gerd} bewaken.

gerdre-pippol:: {C} politieagent (die op straat patrouilleert en de veiligheid bewaakt).

gerdre-harbos:: {A} bewakingsdienst.

gerdros::

 1. {C} bewaking (groep personen die bewaakt).
 2. {A} bewaking, het bewaken.

gere:: {K} ontluchten, ventileren.

gere-rc:: {C; mv= ..-rec} ventilatierooster.

gere-rec:: {mv} gere-rc.

geres::

 1. {C} glas sherry.
 2. {S} sherry.

gereste:: {U} knarsen.

Gerf:: {G} (dorp; gemeente Zumela).

Gerf-fonis:: {G} (inham in zuidkust v Munt bij Xrfu-izem (Zverosta-kust)); .

Gerf-fonis-lirrotiy:: {W} .

Gerf-fonis-mirra:: {W} .

Gerf-museem:: {N} (museum bij Zumela, in kasteel Gerf-Seert); .

Gerf-Seert:: {N} (bewoond museumkasteel; gemeente Zumela); .

Gerf-Seert-mirra:: {W} .

Gerfta:: {G} (dorp; gemeente Kruic).

Gerfta-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Kruic); .

Gerfta-weg:: {W} .

Gerfy:: {F/J}.

GeRi:: {afk} Generl Riffek.

gerilla:: {C} guerrilla.

gerk:: {C} (afk= gk) (Spok oppervlaktemaat: 1 gerk = 1gk = 1,2731 km); .

gerlas:: {C} [auto]bus; ; .

Gerlas:: {F}.

Gerlas-gabanos Knolbol:: {N} (afk= GGK) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Knolbol); .

gerlas-garrent:: {C} busstation.

gerlas-lnt:: {C} buslijn.

gerlas-taksi:: (= gerlas-taxi |ks|) {C} lijntaxi (in Spok: meestal klein busje dat min of meer een vaste route rijdt, maar als een taxi besteld kan worden; ze rijden op trajecten waar een normale busdienst ontbreekt); zie ook Lijntaxi's in .

gerlas-taxi:: {C} gerlas-taksi.

Germana:: {M}.

germanise:: {I} Germaans.

germent:: {C} onderjurk.

Gerneert:: {F}.

Gerneerter:: {G} (rivier van Tsjok-meer naar Aflif-straat); .

Gerneertfonis:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Alycro-Poniy).

Gerneert-mirra:: {W} .

gernrt:: {C; mv= gernerte} [gewone] garnaal (L. Crangon crangon).

gernrt-copa:: {C} garnalencocktail.

gernerte:: {mv} gernrt.

Gernt:: {J}.

grone:: {K} begeren.

groniy:: {I} begerig.

gronos:: {A} begeerte.

gerreiy:: {Cef; mv=enk; nominalisatie v gert 3} ef ~: de/het uwe, die/dat van u/jullie; kult mimpits ur ef ~: onze boeken en die van u/jullie (meerdere personen).

Gerrelt:: {J} Gerard.

gert::

 1. {C} concirge; conducteur (trein of tram); (in samenstelling) -wacht; (bijv) korgert: paleiswacht; xijegert: kustwacht.
 2. {BZ}
  1. {2enk-bel} uw, van u;
  2. {2mv} uw, jullie, van u, van jullie.

gert:: {SX} gert.

grt:: {I} begeerd, [veel] gevraagd.

Gerte:: {J} Gert.

gert:: {BZ} (= gert re).

Gerte Clmann:: {N} (boektitel); .

Gert Eit:: {N} "Uw Oog" (weekblad met roddels over bekende Spokanirs); .

gertiy::

 1. {Cef; mv=enk} (nominalisatie v gert 2) ef ~: de/het uwe, die/dat van u; kost blofs ur ef ~: mijn paarden en de uwe (n persoon).
 2. {S} gerst.

gertiy-broms:: {S} gerstdravik (grassoort) (L. Bromus hordeaceus).

Gertiy-plep:: {W} .

Gert Wertl:: {N} "Uw Wereld" (weekblad met roddels en satire); .

gee:: {K} (arch/poe) afpersen; gee.

giye:: {E} ~ ump: zich bezinnen op.

giyos:: {A} bezinning.

gespamst:: {C} soort mirte (L. Myrtus sylvestris).

geos:: {C} (arch/poe) afpersing; geos.

GESQU:: {afk} Generl Stdent-Ququl.

Gest:: {J}.

gest:: {C} (zeer gewichtige vergadering, vaak met het doel om een overeenkomst te tekenen); GeSt.

GeSt:: {afk} (= generala stf).

Gest Operhenyll-Kalc-mirra:: {W} .

gestrer:: {I} overdag, op klaarlichte dag; eft ~ krto: een roofoverval op klaarlichte dag.

gestriy:: {C} etmaal, dag-en-nacht; lelmo ~: (schr) dit/komend etmaal (in spr wordt liever lelmo tof gebruikt); kirro lelperre dur ~s lo zirrot: wij hebben drie dagen vakantie; eft ~ lo tof: 24 uur per dag.

gestriyas:: {I} gedurende het [gehele] etmaal.

gestriyne:: {I} op dezelfde dag.

gesvint:: {I} snel, vlug.

gesvinte:: {U} snellen.

GET:: {afk} Deprtemen furt Generl Tiyns.

gta:: {C} pret, schik.

gter:: {gst} gdre.

Geter-weg:: {W} .

getto:: {C} getto.

getts:: {I} snerpend (geluid).

Gevren:: {M}.

gx:: {C} bijt (in ijs).

Gezulo:: {J}.

GG:: {afk} Generl Gillt.

GGC:: {afk} Gei Gabane-Cmpano.

GGG:: {afk} Gasky Gerlas Gabanos.

GGK:: {afk} Gerlas-gabanos Knolbol.

GGN:: {afk} Generl Gemise Nertkloetarusz.

GH:: {afk} Grist & Honnemeg TC.

G&H:: {afk} Gilltc & Herkiy.

Ghost-writer:: {N} (Engelstalig maandblad voor taal en taalkunde in Spok); .

Gianpaolo:: {J}.

gibraltar:: {IIef} Gibraltarees (bv).

Gibraltar:: {G} Gibraltar.

gien::

 1. {Aef} trouw (zn).
 2. {I} trouw (bv).

giensta:: {I} ridderlijk, galant.

gifare:: {E} opstaan, gaan staan.

giffe:: {U} (lett) staan; do uokke ur ~: hij staat te roken; (gebruik v giffe terwijl er v "liggen" sprake is, drukt gerriteerdheid/boosheid uit) ef mimpit ~ kaf ef kelbra!: zie je dan niet dat het boek op tafel ligt! (tegen iemand die zeurt dat hij het boek niet vinden kan); ~ st flj: geconfronteerd worden met iets; ~ lef flj: geloven in iets (erachter staan).

giffe-fortos:: {K} [tijdelijk] waarnemen, inspringen (taak, baan ed).

giffer:: {C} (naam v diverse planten; ihb hent-~ = tormentil).

giffere:: {E} stil [gaan] staan.

giffos:: {C} het staan; staande houding.

giffos-quzr:: {C} fes eft ~: op staand formaat (bij beschrijven of bedrukken v vel papier).

gifiy:: {C} stand (situatie op een bepaald moment); ef ~ meltatf?: hoe is de stand? (bij puntentelling ed).

gift:: {I} [ver]giftig.

gifte:: {K} vergiftigen.

giftos:: {C} vergiftiging.

GiHA:: {afk} Girdesef-Husta-Arnkas.

gillt:: {C} ambacht.

Gilltc:: {F}.

Gilltc & Herkiy:: {N} (bouwbedrijf in Sinto-Manta (LA)); .

gillter:: {C} ambachtsman.

gillteren:: {C} vakvereniging.

gillt-fortpit:: {C} vakblad.

gillt-kr:: {I} vakkundig, professioneel.

Gillt-mirra:: {W} .

Gilltram:: {N} "Gilde-register" (register, bijgehouden door de FYSP, waarin opgenomen alle ambachtslieden die garanderen volgens oude tradities en klassieke werkwijzen handwerkproducten te vervaardigen).

gillt-tiff:: {C} vakkennis.

Gindir:: {F}.

Gindiro:: {F}.

Gindiroh:: {F}.

ginebra:: {S} gember.

gip:: {I} (arch) uitgebroken, ontvlucht, op de vlucht geslagen (vrnl v dieren).

Gip Ogpetos:: {N} (titel dichtbundel); .

giraff:: {C} giraffe (mnl/ntr).

giraffa:: {C} giraffe (vrw).

Girdes:: |girdes/girts| {G}

 1. (stad in Flenazjekk).
 2. (pk-are in districten Flenazjekk/Litii).

Girdesef:: {G} (hoofdstad v Brr, in Flenazjekk).

Girdesef-Husta-Arnkas:: {N} (afk= GiHA) (voormalige spoorwegmaatschappij); .

Girdesef-Port:: {N} (haven v Girdesef); .

Girdesef-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Girdesef); .

Girdesegg:: {N} (vuurtoren; gemeente Girdes); .

Girdes-Girdestona:: |girdes-/girts-| {G} (westelijke tak vd Girdestona in de Girdestiy-delta); .

Girdes-knurfel-klemk:: |girdes-/girts-| {N} (klemk; gemeente Girdesef); .

Girdes-lnt:: |girdes-/girts-| {N} (afk= GL) (interlokale tramwegmaatschappij, stoomtram, kantoor in Quitas-Olas); .

Girdes-nes:: |girdes-/girts-| {G} (landtong; gemeente Girdes); .

Girdestiy-delta:: {G} (moerasgebied aan de monding vd Girdestona); .

Girdes-toberg:: |girdes-/girts-| {G} (gebergte op Centraal-Brr); .

Girdestn:: {F}.

Girdestona:: {G} (rivier van Girdes-gebergte naar Girdestiy-delta); .

Girdestona-delta:: {G} Girdestiy-delta.

Girdestona-labore-wuma:: {G} (groot bosgebied; vooral in de gemeenten Abert en Aboris-Sinto-Jenu); .

Girdestona-plep:: {W} .

Girjen:: {J} (Peg).

Girjon:: {F}.

Girjn:: {F}.

gisa:: {C} ijver, vlijt; ... fes ef ~ (afk= f.e.g.): gelet op ...; ef hord wnzol fes ef ~, nert pert veldurs melde kaf ef ager: gelet op het mooie weer, zijn er niet veel mensen op het strand; ef ft f.e.g., den ...: gelet op het feit dat ....

gisakin:: {SC} ijverzucht.

gisakinn:: {I} ijverzuchtig.

giss:: {I} ijverig, vlijtig, arbeidzaam; bedrijvig, voortvarend.

gisse::

 1. {K} strooien; zaaien.
 2. {U} ijverig zijn, vlijtig zijn.

gissos::

 1. {C} het strooien; het zaaien.
 2. {A} het tonen van ijver/voortvarendheid.

gissramyt:: {C} overmatig eerzuchtig persoon; "streber"; (= giss + nramyt).

gitarmerr:: {C} gitarist.

gitarr:: {C} gitaar.

givn:: {C} opstelling, slagorde (v troepen); n.

giyene:: {I} trouweloos.

giyk:: {C} giek (v schip).

Giyk-mirra:: {W} .

Giyl:: {G}

 1. (dorp; gemeente Abert).
 2. (rivier van Girdes-gebergte naar de Girdestona); .

Giyl-belt:: {G} (dorp; gemeente Abert).

Giympiy:: {G} (dorp; gemeente Hae).

giynatt:: {SC} genade, clementie; welwillendheid.

giynattiy:: {I} genadig; welwillend; Di meltte ~ furt gress: God zij mij genadig.

Giynatt-ketter-covent:: {N} (RK klooster; gemeente rnajec); .

giyne:: {C} bies (rand op kleding).

Giyner:: {F}.

Giyner-pavelonn:: {N} (paviljoen in het Celf Hnt-park in Hirdo); .

Giyner-Ris & Weertiy:: {N} (afk= GRW) (wijnhandel in Noniy); .

giynsa:: {I} verderop, daarginds.

giynsamintof:: {I} verderop (verder in de tekst).

giyre:: {K} [aan]gorden (v zwaard ed).

giyros:: {C} aangording.

giyrt:: {C}

 1. gordel; arrest.
 2. metalen balk.

giyrtm:: {C} arrestant (door de politie opgebracht, maar [nog] niet opgesloten).

giyrtare:: {K} in arrest nemen.

giyrte:: {U} in arrest zitten.

Giyrte:: {J}.

giys:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v gress; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) ngiys = n gress: aan mij; 'karagiys = helkara gress: naar mij [toe]; gress.

giyst:: {C; mv= ~a} meid.

giysta:: {mv} giyst.

giyt:: {C} gids, rondleider (persoon).

Gizela:: {G} (dorp; gemeente Huis).

Gizela-skn:: {W} .

Gizela-dunjes:: {G} (duingebied in district Munt); .

Gizela-grx:: {W} .

Gizela-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Huis); .

Gizela-mliy:: {G} (mliy tussen Trendon en Xolije); .

Gizela-pnt:: {N} (verkeersbrug over de Trendon; gemeente Trondom); .

Gizell:: {J/M}.

gizziy:: {I; [mv=enk]} onverzoenlijk.

gjonett:: {C} bochel, bult.

Gjonett-lirrotiy:: {W} .

gjortare:: {U} zich aanstellen (overdreven doen).

gjorte:: {K} ontwrichten.

gjortos:: {C} ontwrichting.

gjortyniy:: {C} oproer.

gk:: {afk} gerk.

gl:: {afk} gldre.

GL:: {afk} Girdes-lnt.

glado:: {I} ~ [lef]: blij [met].

gladoare:: {K} verblijden.

gladoaros:: {C} verblijding.

gladoe::

 1. {U} blij zijn; ~ lef: blij zijn met; gress ~, den mte tu: ik ben blij jou te ontmoeten.
 2. {Upr; gst= gladot} ~ rifo: zich verheugen in; gress sen ~ rifo tuex mtos: ik verheug me erin jou te ontmoeten.

gladoelira:: {I} verheugend; heuglijk.

gladoos:: {A} ef qugle ~ n gress: het verheugt me.

gladot:: {gst} gladoe 2.

gladote:: {C} blijdschap.

Glagv:: {G} (dorp; gemeente eftaliy).

Glagv-mes:: {G} (bos; gemeente eftaliy); .

glal:: {I} glad.

Glme:: {J}.

Glme Boma-Blof-mirra:: {W} .

Glmee:: {F}.

Glns:: {G} (dorp; gemeente Nutterkoles).

Glns-weg:: {W} .

Glns-weg-ef-ovap:: {W} .

glnt:: {C} spoor, schijn, zweem; glans; eup ove nf ~s rifo ef overiy: ze vertoont geen spoor van medelijden.

glnte:: {U} glimmen, glanzen; ~lira weinoh: fonkelende wijn.

glnte-mofsnerf:: {C} paarse schallebijter (kever) (L. Carabus violaceus).

glnter:: {gst} glntre.

glnt-helk:: {C} glanskop (vogel) (L. Parus palustris).

glntiy:: {I} glimmend, glanzend.

glnt-kleter:: {I} gloednieuw.

glntrare:: {K} oppoetsen (schoenen).

glntre:: {K; gst= glnter} poetsen (schoenen); lappen, zemen (ramen).

glntre-fst:: {S} boenwas, wrijfwas.

glntros:: {C} het poetsen, het boenen, gepoets, geboen.

Glp:: {N} (wegsrt langs autoweg M4; gemeente Halepoai a/e Kjoep); .

Glave:: {G} (stad in Jelafo).

glaza::

 1. {Sef} glas (als materiaal).
 2. {I} glazen, van glas gemaakt.

glaza-krutt:: {C/S} schorrenkruid (L. Suaeda maritima).

glaza-missis:: {C; mv= ~a} blakker ~: porseleinzwam (L. Oudemansiella mucida).

glaza-missisa:: {mv} glaza-missis.

glazarif:: {C} glasblazer.

glazariff:: {C} glasfabriek.

Glazariff-mirra:: {W} .

Glazarif-mirra:: {W} .

glaza-tt:: {C} glasscherf; ~s cryre: het vriest dat het kraakt.

glazera:: {S} glazuur.

gld:: {afk} gldre.

glec:: {C} wrijving (weerstand v bewegend deel).

glechatjen:: {C} vijzel, mortier.

gleche:: {K} wrijven.

gleche-fes:: {K} inwrijven.

gleche-mip:: {K} uitwrijven.

Glechiy-Vres:: {G} (dorp; gemeente Manes-Laer).

glechos:: {C} het wrijven, wrijving, gewrijf.

Gleest-knurfel:: {G} (meertje; gemeente X); .

G.L.F.:: {N} Gei Liftkariy-Fnts.

Glip:: {F}.

glisse:: {C} relmuis (L. Glis glis).

glistipp:: {gst} glistipre.

glistippiy:: {III} relatief, verhoudingsgewijs; ef mentusars giffe ~m pert fes ef linnos: er is relatief veel vraag naar aardbeien.

glistipre:: {U; gst= glistipp} ~ n (n is dt/vz): zich verhouden tot.

glistipros:: {A} (alg) verhouding; (v stereogeluid) balans.

glistiy:: {C} omstandigheid; fes pjakriyn ~s: onder geheimzinnige omstandigheden.

glitare:: {I} openhartig, onverholen.

Gliys:: {G} (beek; gemeente atoliy); .

Gliys-plkom:: {N} (verkeerstunnel; gemeente atoliy); .

Gliystrt-temp:: {G} (bergrug; gemeente atoliy); .

Glo:: {J}.

Global Water:: {N} (rederij, kantoor in Hoggebim); .

Gloef:: {F}.

gloert:: {I; =mt v ubfta} [het] minst echt; minst erg; ~ hupster: minst groot (sterker dan hupster tom); ubfta.

Glofeena:: {G} (dorp; gemeente Gaquggee).

glnt:: {C} misdadiger.

Glnt:: {J}.

Glnt:: {F/J} (Gar).

glopa:: {I} roekeloos, ondoordacht (persoon).

Glopiy:: {F/J}.

Glppe:: {F}.

Gloprin::

 1. {F/J}.
 2. {G} (dorp; gemeente Noniy).

Gloprin-mirra:: {W} .

Gloprin-museem:: {N} (museum te Hier); ; (DOM 177).

gluff:: {C} bak, mop (meestal schuin).

glfiy:: {C} bedrijf; bedrijfsleven.

glfiy-huflif:: {C} bedrijfsgebouw (gebouw met verschillende bedrijven erin); rgott-huflif.

glfiy-ratt:: {C} ondernemingsraad.

glfiy-wencatos:: {A} bedrijfsvoering.

GLUFUS:: {afk} Gei Lajjefos ur Fesrafanos Universitiys fes Spooksoliy.

Glmenn:: {F/M}.

glnk:: {C} paardendeken (onder zadel).

Gluvr-klemk:: {N} (klemk; gemeente Zimp); .

Gluvr-pt:: {W} .

glyda:: {C} lid (v vereniging).

glydaiy:: {I} besloten (vereniging); alleen voor leden.

glydaos:: {C} lidmaatschap.

glyda-ralaer:: {C} medelid.

glydaram:: {C} glyda-ram.

glyda-ram:: (glydaram) {C} ledenlijst.

glyda-tsp:: {Aid} tsp.

glyda-tspiy:: {Iid} tspiy.

glyl:: {I} glinsterend.

glylare:: {K} oppoetsen.

glyl-draca:: {C} meerval (vis) (L. Siluris glanis).

glyle:: {K} poetsen (vrnl v zilver/koper).

glylos:: {C} het poetsen, gepoets.

glyne:: {Krs} (arch/dl= Peg) opofferen; glyne.

glrne:: {K} zich voordoen als.

glyserynn:: {S} glycerine.

glyserynniy:: {I} van glycerine gemaakt; met glycerine.

glytare::

 1. {K} van sneeuw ontdoen.
 2. {U} sneeuwruimen.

glytaros:: {C} het sneeuwruimen.

glyte:: {U} sleen.

glytos:: {C} sledetocht.

GM:: {afk} garage-mf.

gmafae:: {K} ontspannen (ww; vrnl fig).

gmafaos:: {A} (fig) ontspanning.

gmol:: {C} lek (zn).

gmole:: {U} lek raken.

gmoliy:: {I} lek[kend].

gmul:: {C} spoel, klos.

gmule:: {K} spoelen, winden; (dl= Berref) spinnen (v wol).

Gmul-mirra:: {W} .

gmulos:: {C} winding (n keer rond).

gmulosos:: {C} (=red) winding (de gehele opgewonden draad); gmulos.

GMZ:: {afk} garage-mf-zne.

Gnomm:: {G} (dorp; gemeente Bleuj).

gnurr:: {C; mv= gnrre} wild zwijn (L. Sus scrofa).

gnrre:: {mv} gnurr.

gnycheme:: {U} knarsend piepen (v deur ed).

gobelynn:: {C} gobelin.

Gobelynn-mirra:: {W} .

gobiy:: {C} grondel (vis) (L. Gobio gobio).

Gock:: {F}.

gculiy:: {C} zandhoop; zandbak.

Godez:: {F}.

Godynn:: {F}.

goe:: |go| {LW} (onbepaald lw in mv: geeft aan dat telkens n element uit een groep een relatie heeft met n element uit een andere groep) ef 'jans trempe ~ yroppiyn mimpits: de jongens lezen [elk] een spannend boek (er zijn evenveel boeken als jongens en elke jongen leest n boek dat niet door een andere jongen gelezen wordt); (vgl) ef 'jans trempe yroppiyn mimpits: de jongens lezen spannende boeken (het aantal jongens hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal boeken, en misschien zijn er jongens die meer dan n boek lezen, of misschien zijn er boeken die door meer dan n jongen gelezen worden); kirro ~ bonars tundare: we hebben [elk] ons/een been gebroken; (vgl) kirro ef bonars tundare: we hebben onze/de [beide] benen gebroken; (algemene gewoonte/eigenschap/bewering) ~ forsz wekke ur ~ ojels hue: de kikker kwaakt en de uil roept; kikkers kwaken en uilen roepen.

Goeprsta-plep:: {W} .

gf:: {DT} (vergelijking) alsof; do ~ farte, do yspilme: hij loopt alsof hij dronken is (maar hij is niet dronken); do ~ chaquinde piti gress, gress meltilme eft efanty: hij praat tegen me alsof ik een kind ben.

goft:: {C} ladekast.

goftius:: {C} flat[gebouw]; (= goft + dius).

goftrda:: {C} flat[woning], appartement.

gl:: {I} kaal (vrnl: zonder haar); droog (boterham); ef ~ mitos/ny: de kale huur/prijs (huur zonder gas, water ed; prijs zonder btw ed).

glare:: {U} ruien; zijn haar verliezen.

glf:: {C} golf (balspel).

glf-blufk:: {C} golfterrein.

Glf-blufk Ef Ten Kryobiys:: {N} (golfterrein; gemeente Kwg); .

Glf-blufk-pt:: {W} .

Glf-blufk-plep:: {W} .

Glf-blufk rifo Dnne:: {N} (golfterrein; gemeente Iba); .

Glf-blufk rifo ef Hekorys:: {N} (golfterrein; gemeente Fraja); .

Glf-blufk rifo Pmn:: {N} (golfterrein; gemeente Minde); .

glfmerre:: {U} golfen, golf spelen.

glnurpiy:: {I} aftands, heel oud.

glsculp:: {C} "kaalbeeld" (tors of buste waarbij elke uitdrukking van beharing achterwege is gelaten, omdat dit volgens een bepaalde kunstzinnige opvatting niet goed in steen is uit te drukken); .

Gmblps-lirrotiy:: {W} ; (DOM 112).

gmp:: {S} gom, lijm.

Gons:: {J}.

gnerm:: {C} dwerg.

gnerm-begonja:: {C} dwergbegonia (in Spok een geliefd geschenk).

gnermiy:: {I} dwergachtig; miniatuur (als een dwerg; in klein formaat); (bijv) eft ~ oto: een miniatuurauto.

gnerm-kbo-huron:: {C} heelblaadjes (L. Pulicaria dysenterica).

gnerm-meve:: {C} dwergmeeuw (L. Larus minutus).

gnerm-rt:: {C} dwergmuis (L. Micromys minutus).

gnerm-sn:: {C} dwergsein (spoorwegen: laag bij de grond staand sein); .

gnerm-vult:: {C} krielkip.

gonija:: {SC} hoek (meetkundig); eka; koern.

goniometrij:: {C} goniometrie.

Gontr:: {M}.

Gonzales:: {F}.

gp:: {I} naar, akelig (beetje ziek); gress sen cente ~: ik voel me naar.

Gp:: {F}.

gopirus:: {OV}

 1. {mv} enkele, enige, wat, een paar; do lelperre ~ mntyosz: hij heeft enige problemen; gress tiffe ~ cofiys: ik ken enkele/wat/een paar sprookjes; ~ sest cofiys: enige van zulke sprookjes; gress lelperre ~ liftkar mimpits furt tu: ik heb wat oude boeken voor je;
 2. {stoff} eftofpira.

Gopirus linne-pontos luft Mestaex ef geniteff-teoriy:: {N} (tijdschriftartikel); .

Gran:: {J} (Zwe).

gorbas:: {C} [post]zegel; zegelring; ex-libris; plakplaatje, sticker.

gorbase:: {K} frankeren.

gorbasos:: {C} frankering, porto[kosten].

grde:: {C} (houten/metalen) balk (ligt dwars op een trajiy of giyrt); (ihb: horizontale balk in een vakwerkconstructie).

gre:: {PV} (passieve afleiding v gr); te.

grfjc:: {SC} opdracht; (vrnl in de uitdrukking:) kaf ~ rifo (vz-uitdr) (afk= k.g.r.): in opdracht van.

grfjcer:: {C} lastgever, opdrachtgever.

grg:: {C} ravijn, afgrond.

Grges:: {J} Joris, George[s].

Grgl:: {F} (Turks).

grnare:: {U} kniezen.

grnatjen:: {C} kniesoor.

grne:: {U} knorren.

grnos:: {C} geknor.

grg:: {I} verstandig.

grge:: {U} verstandig zijn.

grge:: {I} ongerijmd.

grgent:: {SC} verstand.

grgentiy:: {I} verstandelijk.

grs:: {PV} (arch); grse.

grse:: {PV} (passieve afleiding v grs) u; blul vpjelije ~: u wordt geplaagd; (imperatief) trempe-~ ef mimpit: leest u het boek; nert uokke-~!: niet roken!; (causatief) Jn trempe-~ ef mimpit: Jn laat u het boek lezen; Jn geeft u het boek te lezen; ex.

gs:: {C} stoet, optocht.

gosa'ita:: {I} onverschrokken, onversaagd.

gsare:: {U} betogen, demonstreren, betoging/demonstratie houden.

gsariy:: {I} demonstratief.

gsaros:: {C} betoging, demonstratie[optocht].

gt::

 1. {SC} afkeer.
 2. {I} (dl= Peg) hooghartig (zoals boeren kenmerkend vinden voor stadsbewoners).

Gotre-plep:: {W} .

gotise:: {I} gotisch.

gtiy::

 1. {A; mv=enk} (dl= Peg) hooghartigheid (zoals boeren kenmerkend vinden voor stadsbewoners).
 2. {I; [mv=enk]} afkerig.

Gotrencc-mirra:: {W} .

gts:: {C} steek (hoofddeksel); (spr) (hoge hoed zoals ministers die dragen, zie menester-tp).

Gotter:: {J}.

Govert:: {J}.

GPK:: {N} (drukkerij/uitgeverij in Knolbol); .

GPO:: {N} Generl Plata-ofiss.

Grabrco-plep:: {W} .

Grabsteine und Grabhgel in Spokanien:: {N} (boektitel); .

Grcs:: {G} (riviertje van Az-gebergte naar de Plafot); .

grcr:: {C} (gesteven linnen band, in een golfmodel geperst, dienend als decoratie op traditionele klederdracht voor vrouwen); ; heslp.

Gracrsa:: {F}.

Grf:: {F}.

grafise:: {I} grafisch.

Grafise Museem:: {N} (museum in Gralkrich); .

grafitiy:: {S} graffiti (tekeningen/woorden op muren).

grafiyc:: {C} grafiek; bindor ~: gebonden grafiek; jola ~: vrije grafiek.

grafoliy:: {C} grafologie.

grg:: {C} gracht (vrnl in Spok straatnamen of in Nederlandse steden); (bijv) Korda-grg (Kerkgracht: in Liyrotyka); Prinsen-grg (in Amsterdam).

Grg-knurfel:: {G} (kanaal (gracht) tussen het Sven-ses en het Amahagge-kanol, in Amahagge); .

Gra'iy-mirra:: {W} .

Grajjoch:: {N} (blindeninstituut in Amahagge); .

Gralkrich:: |gralkrik|

 1. {G} (stad in Jelafo).
 2. {N} (vliegveld; gemeente Kitia); .

Gralkrich-akademiy:: |..krik-| {N} (academie voor beeldende en toegepaste kunst, in Gralkrich); .

Gralkrich-Ayrport:: |..krik-| {N} (station).

Gralkrich BC:: |..krik| {N} (voetbalclub in Gralkrich); .

Gralkrich-MG:: |..krik-| {N} (station).

Gralkrich-Nutter:: |..krik-| {N} (station).

Gralkrich-Port:: |..krik-| {N} (station).

Gralkrich-telen:: |..krik-| {N} (voormalig tolhuis; gemeente Kitia); .

grma:: {C} (afk= g) gram (gewicht).

grmatise:: {I} grammaticaal.

grmatisere:: |..je| {K} grammaticaliseren.

Grmbarynne:: {F/J}.

Grament:: {F}.

grmerr:: {C} grammatica.

grmerr-stemm:: {C} (taalk) grammaticale stam (n vd twee stammen ve Spok ww: de zelfstandige vorm ve infinitief zonder e); (bijv) farte/fart; melde/melt.

Grammaticalized phonetic peculiarities:: {N} (tijdschriftartikel); .

Grammatica van het Spokaans:: {N} (boektitel); .

grmofonos:: {C; mv= ~z} grammofoon.

grampa::

 1. {Sef} roest.
 2. {I} verroest, roestig.

grampae:: {U} geroest zijn, roestig zijn.

grampa-tmlek-missis:: {C; mv= ~a} platte tonderzwam (L. Ganoderma applanatum).

grampa-tmlek-missisa:: {mv} grampa-tmlek-missis.

Grampa-weg:: {W} .

grampe:: {U} roesten.

gran:: {C} granaat.

grangeffy:: {C} granaatappel.

Grnc:: {W} .

Grnden-pavelonn:: {N} "Grnden-paviljoen" (expositie- en theaterruimte in Amahagge); .

Granes:: {F}.

Gragt:: {F}.

gran:: {C} berg.

Gran:: {G} (stad in Ben).

gran-brt:: {C} bergrand.

Gran-fini:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Torafebab).

gran-hupster:: {I} kolossaal, reusachtig [groot].

gran-lep:: {C} kolos.

gran-mirra:: {C} bergweg; weg in de bergen.

Gran-mirra:: {W} .

gran-rt:: {C} bergspitsmuis (L. Sorex alpinus).

Gran-seert:: {N} "Gran-huis" (Bergparel-pension in Gran); .

gran-sn:: {S} bergsneeuw; ef vende fes ~: naar de wintersport gaan.

granst:: {I} bergachtig.

gran-sport:: {C} bergsport.

Gran-terf:: {W} .

Gran-tupplip:: {N} (reisbureau in Amahagge); .

Gran-weg:: {W} .

Gran-zerfos:: {N} "Bergzicht" (Bergparel-hotel in Xarebafiy); .

Grapj-Crdylle-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Leeserf); .

grr:: {C} klank.

grare:: {K} omkeren, omdraaien.

grare-ponto:: {C} (lett) keerpunt.

grr-grup:: {C} cluster (klankgroep).

grrlot:: {C} klankkast.

graros::

 1. {C} (lett) omdraaiing, het omkeren.
 2. {A} (fig) om[me]keer.

grros:: {C} klemtoon.

Gras:: {G} (stad in Ziyp).

Grask:: {F}.

Grasta-lirrotiy:: {W} .

Grstalo-plep:: {W} .

Grstiy:: {F}.

grat:: {SC} trap, graad (fig, maar NIET v temperatuur); mate; ef ~ fes mivaiy: de mate van lelijkheid; eft serten ~ fes ...: een zekere mate van ...; (ook bij geografische lengte en breedte): erg ~, tesen mit ur rn-r selde NTr: 14 graden, 12 minuten en 37 seconden NB (grat, mit en selde in het enk).

grt:: {I; =ot v crobben} [het] helderst, meest helder (v weer); crobben.

Grt::

 1. {F}.
 2. {G} (rivier van Lafter-gebergte naar de Krappa, in Ziyp); ; (DOM 170).

gratn:: {C} speer; n.

gratn-lofa:: {C/S} akkerkool (L. Lapsana communis).

grtare:: {K} (alg) opknappen (v huis ed); (vulg) pikken, [weg]jatten, stelen.

grtaros:: {C} opknapbeurt (v huis ed).

Grt-blacroer:: {C} grote modderkruiper (vis) (L. Misgurnus fossilis).

Grt-covent-weg:: {W} .

grte:: {U} opklaren (v weer).

grtfort:: {C} opklaring (vh weer: opgeklaarde periode).

gratis:: {I} gratis.

Grtiy:: {N} (wegsrt langs autoweg M9; gemeente Ef Plkomer); .

Grt-knurfel:: {N} (camping); .

Grt-marestjer:: {N} (regionale krant); .

Grt-mirra:: {W} .

Grt-rgid:: {C} blakker ~: bergnachtorchis (L. Platanthera chlorantha); liyt ~: gevlekte orchis (L. Dactylorhiza maculata).

gratos:: {C} gradatie.

grtos:: {C} opklaring (het opklaren vh weer).

Grtseerts::

 1. {G} (dorp; gemeente Sinto-Ditra-Menso).
 2. {N} (paleis; gemeente Sinto-Ditra-Menso); .

Grt-terf:: {W} .

Grt-wlj-weg:: {W} .

Grt-weg ber por:: {W} .

grty:: {C} stek (stokje); zitstok; ef vults vende helkara ef ~: de kippen gaan op stok; ef vults lfeldre ef ~: de kippen zitten op stok; wein kaf ef ~: wijn die [lang] in houten vaten is gerijpt (de rijen vaten in een wijnkelder roepen associaties op met rijen kippen op een stok); ef tosrfs lzirde ef ~: de kazen liggen te rijpen; stus pbare kusami blars kaf ef ~: ze verkopen hier belegen/oude kaas; ef blars melde 180 terrats kaf ef ~: de kaas is 180 dagen gerijpt.

gratyliy:: {C} baken; ef farte sum ef ~: (fig) aan lager wal raken.

grtyliy:: {C} takkenbos.

Gratyliy-lirrotiy:: {W} .

Gratyliy-seert:: {N} "Bakenhuis" (museum en infocentrum in Hirdo op Mikkon); ; (DOM 208).

Grtyly-prc:: {N} (skipistes; gemeente ors); .

graver:: {A; mv=enk} ernst.

graviy:: {I} ernstig; erg, zeer, bar, deerlijk, geducht; (als versterking v add: vrnl spr) eft ~ mikar oto: een ontzettend dure auto.

grx:: {C} bosweg, breed bospad.

Grdentg:: {F} (Gar).

gre::

 1. {K; gst= ~t} (trans) (alg) [doen] draaien, keren; (richting) afslaan; (bladzijde) omslaan; (telefoonnummer) kiezen, "draaien"; gress ~ ef fiys lo fest: ik draai de schroef aan/vast; do ~ ef hek lo tuffes: hij draait de kraan open.
 2. {U; gst= ~t} (intrans) draaien; ~ helkara: vervallen tot, komen tot, raken tot (aftakeling).
 3. {Upr; gst= ~t} ~ ump: zich vervoegen bij/tot.
 4. {PV} (dl= rofly-Spok); gress.

gre:: {PX} draai; gre-.

gre-argerat:: {C} grerat.

gre-blef:: {K; gst= gret-..} terugzetten, achteruitzetten (v klok).

grecc:: {I} aangeleerd.

greobo:: {I} verkeerd om; do lelperre-armt ef trut lo ~: hij draagt zijn trui verkeerd om (met de voorkant naar achteren).

Greel-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Keunee); .

Greel-korda-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Dm); .

Greem:: {F}.

greere:: |grewere/gewere| {U; verbale afleiding v gre}; gressere.

gref:: {SC} (Erg) heelal, hemel, hiernamaals.

Gref Melde:: {N} "Het Heelal is er" (met een toespeling op de uitdrukking: Gress melde "Ik ben/besta"; naam ve beeldhouwwerk in Amahagge; in 1986 gemaakt door Irtava Pof).

greferi:: {C} scharnier.

gre-fes:: {K; gst= gret-..} aanzetten (v motor).

grefiy:: {C} afslag, splitsing (v wegen).

gre-furt:: {K; gst= gret-..} voorzetten, vooruitzetten (v klok).

Gregg:: {J} (Eng).

gre-grt:: {C} draaibrug.

Greickiy:: {F}.

Grejala:: {G} (stad in Ales).

Grejala-weg:: {W} .

Greka:: {F}.

greka-le:: {C} Griekse zilverspar (L. Abies cephalonica).

Grekalanda:: {Cef} Griekse vrouw.

grekalandes:: {IIef} Grieks (bv).

Grekalandes:: {G} Griekenland.

Grekalando:: {Cef} Griek.

grekalant:: {C} Grieks (taal).

Grekoqu-fresta:: {G} (bos; gemeente Kitia); .

Grekoqu-knurfel:: {G} (moerasmeer; gemeente Kitia); .

grl:: {C} doorwaadbare plaats (in beek/rivier), voorde.

grlare:: {K} overzetten (met veerpont).

grlare-mainrigt:: {C} "alleenrecht tot overzetting" (his: een privilege dat oeverbewoners konden krijgen om met een bootje reizigers tegen betaling over te zetten; tegenwoordig is dit een juridische term die inhoudt dat een rederij het recht heeft om een bepaalde veerdienst te exploiteren).

grle:: {K} doorwaden.

grle-mainrigt:: {C} (alleenrecht ve persoon of bestuur om goederen en/of personen met een tolbrug of tolveer over te zetten).

grelfel:: {I} vadsig; dik, lui en knorrig.

grlos:: {C} doorwading (v ondiep water); overzetting (met pont).

grl-tach:: {C} stapsteen (in beek ed).

gremir:: {C} kroeshaar (n haar); ~s (mv): kroeshaar (haardos).

gre-mittors:: {C} wenteltrap.

gremns:: {C} cycloon, wervelstorm; (fig) maalstroom.

Grems:: {J}.

Grems-siyclo:: {W} .

gremuh:: {Iid} uitvoerbaar||onuitvoerbaar; ef arpinzol melde ~ ur paine: het plan is uitvoerbaar; eft ~ n koffon arpinzol: een onuitvoerbaar plan; gress nert kettec eft ~ painos n vilt rtyc: ik kan jouw voorstel niet uitvoeren.

grenada:: {IIef} Grenadaans (bv).

Grenada:: {G} Grenada.

Grenadana:: {Cef} Grenadaanse vrouw.

Grenadany:: {Cef} Grenadaan.

Grenadynns:: {G} Grenadines.

Grenflo:: {F}.

Greg:: {F} (Gar).

Grenn:: {F/J}.

Grenna:: {M}.

grens:: {C} afloop (v tijd).

grent:: {C} [deur]slot.

grent-riyn:: {C} afdichtring; hek-grent-riyn.

grenurp:: {C} kater (na te veel alcohol).

greorgan:: {C} draaiorgel.

Grepiyr:: {F}.

gre-pnt:: {C} draaibrug.

greppa:: {C} geul, greppel.

greppiy:: {I} oneffen, hobbelig (terrein).

greps:: {I} stroef, oneffen (oppervlak).

grequgiys:: {C} haarknot.

grequglatjen:: {C} revolutionair (zn: persoon).

grequgler:: {I} revolutionair (bv).

grerat:: {C} draaideur; (draaideuren zijn nauwelijks bekend in Spok; de ingang vh postkantoor in Amahagge is berucht vanwege zijn draaideur waar vele Spokanirs beklemd raken).

grere:: {K} verdraaien, anders draaien.

grerefjns:: {C} revolver.

gre-riyn:: {C} moer (op bout).

gress:: |ges/gess; (poe) gress| {PV; 1niv-1enk} ik, mij; ~ zerfe Petriy: ik zie Petriy; Petriy zerfe ~: Petriy ziet mij; (als soort add bij familietitel) ef ~ sour rifo Petriy: ik, de zus van Petriy; ex.

gressere:: |gess..| {U; verbale afleiding v gress} ef ~: ik ben het; dat ben ik; groft frera ~: ik ben zijn broer; dat ben ik, zijn broer; groft ~lira frera: ik, zijn broer; ef ~, t crtiravy iftam: IK wil wel helpen; groft gresseror nurp: ik, zijn vroegere baas; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie vilt qundrs: ik ben er niet voor om jouw karweitjes op te knappen; (arch: met object) lomp pte? ef ~ Petriy: wie klopt daar? Petriy en ik.

gresseros:: |gess..| {A} ego; het ik-zijn.

gress-reppe:: |ges-| {III} (afk= gr.r.) namelijk; te weten.

Grestn-klemk:: {N} (klemk; gemeente Tejho-Klea); .

gre-star:: {C} planeet.

gret:: {gst} gre.

Gret:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 167).

gret-blef:: {gst} gre-blef.

grete::

 1. {K} (trans) ronddraaien.
 2. {Upr} (intrans) ronddraaien.

gret-fes:: {gst} gre-fes.

gret-furt:: {gst} gre-furt.

gre-tij:: {K; gst= gret-..} afwenden.

Gret-Jakmloin:: {N} (station).

Gret-MG:: {N} (station).

Gret/Pitrani:: {N} (klein vliegveld; gemeente Pitrani); .

Gret-Port:: {N} (station).

Gret-Taris:: {N} (station).

gret-tij:: {gst} gre-tij.

Gret Unior BC:: {N} (voetbalclub in Gret); .

gret-zlf:: {gst} gre-zlf.

gre-vosite:: {C} draaibank.

gre-zlf:: {Upr; gst= gret-..} vastlopen (moer, wiel, motor ed).

Grieg-mirra:: {W} .

grist:: {I} grijs, grauw (als kleur).

Grist:: {F}.

Grist-epa-weg:: {W} .

grister:: {C} schimmel (wit paard).

Grist & Honnemeg TC:: {N} (afk= GH) (particuliere spoorwegmaatschappij, opgericht in 1995); .

Grist-kolini-terf:: {W} .

Grist Lb-mirra:: {W} .

Grist-mliy:: {G} (vlakte in noordoosten v Bloi); ; (DOM 137-138).

Grist-weg:: {W} .

grist-wyper:: {C} grote gele kwikstaart (vogel) (L. Motacilla cinerea).

grist-zjol:: {S} cokes.

gritsa:: {S} energie, levenskracht, vitaliteit; (Erg) levenssappen (ook lett opgevat: bloed, slijm, tranen, zweet ed).

gritse:: {K} (pop) vermoorden.

gritslfesype:: {K} vermoorden; lfesype.

griy:: {PV} (dl= rofly-Spok); gress.

griye:: {C} schram, kras.

Griyot-krurs:: {G} (rotswand; gemeente Balier); .

griyt:: {S} (alg) merg; (ihb) soort kwark/yoghurt/wrongel.

griyt-blerr:: {C} milt.

Grlab:: {G} (stad in Bloi).

Grlab-mirra:: {W} .

grche:: {U} grommen.

grchos:: {C} gegrom.

groe:: {PV} (passieve afleiding v gre); grse.

Groema:: {G} (dorp; gemeente Zekon).

Groen:: {F}.

Groenbos::

 1. {F}.
 2. {N} (kasteelrune op Flshynne; gemeente Balison); ; (DOM 159-160).

Groenbos-mirra:: {W} .

Grofista-fresta:: {G} (bos; gemeenten Qula en Tura); .

groft:: {BV; 3enk-mnl/vrw/ntr/zkl} zijn, van hem; [van] haar, heur, van haar.

groft:: {BZ} (= groft re).

groftiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v groft mnl) ef ~: de/het zijne, dat/die van hem; kost mntyosz nert melde ef ~: mijn problemen zijn niet de zijne.

groft/s:: {afk} (= groft stynn).

Groitt:: {M}.

Groje::

 1. {F}.
 2. {G} (oud graafschap in Midden-Jelafo tussen ca. 1720-1800).
 3. {N} (kasteelrune; gemeente Zelzakiy); .

Groje-husof-weg:: {W} .

grolle:: {K} toveren.

groller:: {C} heks.

Groller-mirra:: {W} .

groller-missis:: {C; mv= ~a} breedplaatstreephoed (paddenstoel) (L. Megacollybia platyphylla).

groller-missisa:: {mv} groller-missis.

Groller-plato:: {G} (heuvelplateau; gemeente Stan); .

Groller-wik-weg:: {W} .

Groller-wuma:: {G} (bos; gemeente Bergosrt); .

groller-ynt:: {C} grote schubwortel (L. Lathraea squamaria).

grollos:: {C} tovenarij.

Grmblps:: {F}.

Gromm:: {F}.

grmp:: {C} rotgans (L. Branta bernicla).

Grmpssta:: {F}.

Grndac-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Lift); .

Grniy-korda:: {N} (Erg kerk in Rgtall); .

Grootebroek:: {F}.

gror:: {I} andersom; tu piltt ef kornin lo ~: je moet het papier andersom leggen.

gros:: {C} (lett) draai, wending; ef obiyre flj fes ef ~: iets aan de praat krijgen.

grs:: {PV} (arch); grse.

grse:: {PV} (passieve afleiding v gress) ik, mij; blul vpjelije ~: ik word geplaagd; (consideratief) trempe-~ ef mimpit: laat ik het boek [eens] lezen; (causatief) Jn trempe-~ ef mimpit: Jn laat mij het boek lezen; Jn geeft mij het boek te lezen; ex.

grsgnabiy:: {C} geschraapte keel; schor pratend; praten en keel schrapen tegelijk; eup reppe lef eft ~: "...": zij schraapt haar keel terwijl ze zegt: "...".

Grstamy-mirra:: {W} .

Grot:: {G} (stad in Munt).

Groto:: {F}.

Grot:: {F}.

Groto-lirrotiy:: {W} .

Grotjagt:: {G} (dorp; gemeente Crobela).

Grouse:: {N} (rockgroep); .

grvne:: {K} stoten, botsen; afstoten, afstuiten, afweren.

grvnlot:: {C} stootblok (bij doodlopend spoor).

grvnos:: {C} bumper, stootkussen.

gr.r.:: {afk} gress-reppe.

Gr:: {F}.

grult:: {C} dam, dijk.

grult:: {C} kakkerlak; do unere ef ~ser danos: hij begrijpt er geen snars van.

grulte:: {K} indijken; inpolderen.

Grult-mirra:: {W} .

grultos:: {C} indijking; inpoldering.

grum::

 1. {Cef} snoepje, zuurtje.
 2. {I} zoet.

Grmbell:: {F}.

Grum-belt-Huron:: {G} (dorp; gemeente Frezzet).

Grmbiyl-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Sinto-Groje); .

Grumbol:: {F}.

Grumbol-Hiylft-mirra:: {W} .

Grumbol-Hiylft-tex:: {N} (zeedijk tussen Br en het dorp Zee-seert); .

grume:: {C} snoepje, zuurtje.

Grum-Hst-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Kneno); .

Grum-Huron:: {G} (dorp; gemeente Frezzet).

grmiyl:: {C} vleermuis.

Grmiyls fes Spooksoliy:: {N} (boektitel); ; (DOM 51/212).

grmiyl-vogily:: {C} gewone dwergvleermuis (L. Pipistrellus pipistrellus).

grum-kvlo:: {C} suikerziekte.

grum-moftos:: {C; mv= ~z} drop, zoethout.

Grum-pt:: {W} .

grum-tfiy:: {C} wierookceder (L. Calocedrus decurrens).

Grun:: {F}.

Grunlanda:: {Cef} Groenlandse vrouw.

grunlandes:: {IIef} Groenlands (bv).

Grunlandes:: {G} Groenland.

Grunlandes-port:: {N} (een vd havens v Amahagge); .

Grunlando:: {Cef} Groenlander.

grunlant:: {C} Groenlands (taal).

Grns:: {J}.

grup:: {C} stel, groep.

grrte:: {U} ronken (zwaar brommend geluid: v vliegtuig ed).

grrtos:: {C} geronk (v vliegtuig).

grurve:: {C} grurve-stier (bep stierenras).

Grurve:: {J}.

Grurvex en Ns-miypos:: {N} "Herdenkingsdag van Grurve" (jaarlijkse plechtigheid op de Zrvve-pas); .

Grurve-mbriy:: {N} (monument; gemeente Heles-Tenta); .

Grurve-plep:: {W} .

grurve-stajir:: {C} grurve-stier (bep stierenras).

grus:: {I; =mt v ligt} [het] minst licht (v kleur); ligt.

Grus:: {F/J/M}.

grs:: {C} heg, haag.

grs-limaciy:: {C} heesterslak (L. Cepaea nemoralis).

grs-uln:: {C} hinderlaag; n.

Grs-woedenn:: {G} (steile oostkust v Brr); .

Grs-woedenn-plep:: {W} .

grva:: {I} grof (niet fijn: v zand ed); ruig (v haar).

gruvv:: {C} stuk heideterrein.

Gruvv-letver:: {N} (insnijding v spoorlijn; gemeente Sinto-Oaji-Quzo); .

Gruvv-mirra:: {W} .

Gruvv-pt:: {W} .

GRW:: {afk} Giyner-Ris & Weertiy.

gr:: {I} grauw.

gryde:: {C} (alg) zadel; (ihb) klep (v pet).

gre:: {K}

 1. (lett) afstoffen, afnemen (v stof).
 2. (fig) opheffen; royeren; schorsen (bij vereniging).

gryde-kleter:: {I} fonkelnieuw.

gryderif:: {C} zadelmaker.

Gryderif-mirra:: {W} .

Gror-nrcus-weg:: {W} .

gros::

 1. {C} het afstoffen.
 2. {A} opheffing; schorsing.

gryfes:: {C} griffioen.

Gryfes-plep:: {W} .

grfyni:: {C} onlust.

grfyni-notte:: {C} dovenetel (L. Lamium); brr ~: paarse dovenetel (L. L- purpureum); blakker ~: witte dovenetel (L. L- album); kolai ~: gele dovenetel (L. L- galeobdolon).

Gryhelle:: {F/M} (Peg).

Gryja:: {M}.

gryll:: {C} (zwarte/bruine) flaphoed (bij Spok klederdracht); .

grne:: {K} losdraaien, afdraaien; (dl= Bloi/Tjemp/Plef) afwenden; tu grnt ef decs lo kir: je moet het deksel eraf draaien.

grypy:: {C} grapefruit.

grqust:: {I} kribbig.

grrtiyl:: {I} haveloos.

Grytt:: {J/M}.

GS:: {afk} garage-srt.

GSF:: {afk} Generl Stat-fynarsz.

GTx:: {afk} Generl Tx-lacs.

GTC:: {afk} Deprtemen furt Generl Tiyns ur Cmunikao.

g:: {I} absoluut, beslist; noi ~: stellig niet, absoluut niet; prp ~: jawel absoluut (na ontkennende vraag).

Guadelupa:: {Cef} Guadeloupse vrouw.

guadelupp:: {IIef} Guadeloups (bv).

Guadelupp:: {G} Guadeloupe.

Guadelupy:: {Cef} Guadelouper.

guam:: {IIef} Guamees (bv).

Guam:: {G} Guam.

Guama:: {Cef} Guamese vrouw.

Guamo:: {Cef} Guamees (bewoner).

Guangyi:: {F} (Chi).

Guanja-Figuera:: |gvanja-figera| {G} (dorp; gemeente Krnien).

Guatemala:: {Cef} Guatemalaanse vrouw.

guatemall:: {IIef} Guatemalaans (bv).

Guatemall:: {G} Guatemala.

Guatemalo:: {Cef} Guatemalaan.

Gubinaka:: {N} (veerdienst); .

Gubinaka II:: {N} (autoveer); .

Gubina-zee:: {G} (zee tussen Teujan en Litii); .

Gca-lirrotiy:: {W} .

Gca-mirra:: {W} .

Gca-oftian:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Gca-plep:: {W} .

ge:: {C} god (vrnl heidens).

Ge:: {G} (dorp; gemeente Aagee).

gea:: {C} godin (vrnl heidens).

Gudmunsdottir:: {F}.

gfc:: {I} min, gemeen, laag.

gfqu:: {C} klacht; ef fespilde eft ~: een klacht indienen.

gfquare:: {U} ~ kura: zich beklagen over.

gfque::

 1. {K} verfoeien; ~ flj tukst rst: iemand iets opdringen.
 2. {E} ~ kura: klagen over.

gfque-piti:: {K} beklagen.

gfquos:: {A} verfoeiing.

gfren:: {I} (alg) huiverend; (gevecht) bitter; (concurrentie) scherp.

gg:: {I} (alg) triomfantelijk; (fig) kleurig; in kleuren en geuren (vertellen).

Guide to historic houses in Spocania:: {N} (boektitel); .

Guillerma:: {M} (Spa).

gujana:: {IIef} Guyaans (bv).

Gujana::

 1. {Cef} Guyaanse vrouw.
 2. {G} Guyana.

Gujano:: {Cef} Guyaan.

guld:: {I; =ot v quista} [het] best; [gress blavee] ef ~ tiyns [n tu]: [ik wens je] het allerbeste; fes pip ~ (afk= f.p.g.): onder andere; quista.

gulder:: {I; =vt v quista} beter; quista.

guldere:: {K} verbeteren; A ~ dus B: A is beter dan B.

gulderiy:: {C} rifo ef ~: des te beter.

gulderos:: {C} verbetering.

gldre:: {C} (afk= gld of gl of hfl) gulden.

gulo:: {C} veelvraat (roofdier) (L. Gulo gulo).

gum::

 1. {Sef} rubber.
 2. {I} rubberen, van rubber gemaakt.

gumbl:: {C} [rubber] bal.

gun:: {C; mv= gne} kanon.

gne::

 1. {K} [be]wapenen.
 2. {mv} gun.

guneliy:: {C} botervis (L. Pholis gunnellus).

gnke:: {U} knorren (varken).

gnker:: {C} knorhaan, poon (vis) (L. Trigla).

Gnker-mirra:: {W} .

gnkos:: {C} geknor.

Gnne:: {F}.

gnos:: {C} bewapening, het bewapenen.

guntmlek:: {S} buskruit.

gura:: {C} [regen-, hagel]bui; lotiyn ~s: zware buien.

Gura-husof:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Colostiy).

grgle:: {U; gst= grgt} gorgelen.

grgle-ny:: {C} gorgeldrank.

grglos:: {C} gorgeling, gegorgel, gorgelgeluid (met de keel).

grgt:: {gst} grgle.

guria:: {I} aangenaam.

guriatjof:: {I} heerlijk, heel lekker.

grniy:: {I; [mv=enk]} miezerig (v weer).

gurnus:: {C} ruzie; ef tinkere velk kelt ~: het draait straks nog op ruzie uit; ps rge ef srt tjg ~z: ze hebben altijd ruzie thuis; ef melde fes ~ lef rst: ruzie hebben met iemand; ps pnze ~: ze krijgen ruzie; ef tinkere ~: ze/we krijgen ruzie.

gurnuse:: {U} ruzie zoeken.

gurnusludi:: {I} ruziezoekend; uit op ruzie.

Gurnusludi furtplaas:: {N} (tijdschriftartikel); .

grs:: {C} (grijs trekpaard met beetje mynall-bloed); mynall.

gurt:: {C} ochtend (4-11 uur); lelmo ~: vanochtend, hedenochtend (4-11 uur: die nog komen moet, of die reeds aan de gang is); lst ~: vanochtend, afgelopen ochtend (4-11 uur); fes ~!: goedemorgen! (bij komen).

gurtafiy:: {C} ochtendblad, ochtendkrant.

gurtas:: {III} 's ochtends (4-11 uur: zo goed als elke ochtend); riyfain ~: elke ochtend (4-11 uur).

gurtfost:: {C} aubade.

gurt-gp:: {C} oosten; armt ~ (afk= a/gg): in het oosten; ten oosten [van]; A melde B armt ~: A ligt ten oosten van B.

gurt-gper:: {C} westenwind (wind die naar het oosten waait).

gurtiyrda:: {C} ochtendkrant, ochtendblad.

gurtkas:: |..rk..| {C} peignoir, ochtendjas.

Gsitt-jakm::

 1. {G} (vlakte in district Litii); .
 2. {N} (oliewinningsgebied; gemeente Milbo); .

Gustafsson:: {F}.

Gutirrez Pidal:: {F} (Spa).

Guvr-Heny-klemk:: {N} (klemk; gemeente Flivoti); .

Gvryll:: {M} (Peg).

Gvmpa:: {N} (vuurtoren; gemeente Teta); .

Gvmpa-fini:: {N} (particulier hotel met restaurant op de meest zuidelijke plek v Spok); .

Gvmpiy:: {G} (dorp; gemeente Teta).

gvrce:: {K} zoeken.

Gvrcos-lirrotiy:: {W} .

gvrctat:: {C} zoeklicht.

gvelc:: {C} stuk/brok erts.

gvnar:: {C} rek, veerkracht.

gvnare:: {K} [uit]rekken (langer maken); verrekken (spier).

gvne:: {K} strekken, uitrekken.

gvenke::

 1. {U} liggen (v zoogdieren; meestal: op hun zij of rug); zirde.
 2. {K} aanlengen (met water verdunnen ed).
 3. {Upr} verwateren (fig).

gvnos:: {C} uitrekking, strekking.

gvoie:: {K; gst= gvoit; vdw= gvter} een beroep doen op; ef ~ musklaiy flj: een groot/zwaar beroep doen op iets.

gvoit:: {gst} gvoie.

gvter:: {vdw} gvoie.

Gwrcer:: |gvrker| {F}.

GXH:: {afk} Gei Xmarstos furt Helten-naliycos.

gy:: {III} (spr) hier; ~, ta ur n: (pop) je van het; nig; t gek; vilt rob meldelira ~, ta ur n!: wat een nige jurk heb je aan!; ~ ta ur n = gy-ta-ur-n: (spr) in alle opzichten.

Gyder:: {J} Gideon.

gyf:: {C} hevel.

gyfare:: {K} [op]hijsen.

gyfe:: {K} (lett) opheffen.

gyfer:: {C} krik, dommekracht, vijzel.

gyfe-stipp:: {C} bok, hijskraan.

gyfos:: {C} (lett) opheffing.

GGe:: {afk} grt-gert.

Gl-mirra:: {W} .

Gyles::

 1. {J}.
 2. {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Clat); .

Gyll:: {F}.

gylla:: {I} schattig, beeldig.

Gyll-seert:: {N} (museumpje in Ozaneto armt ef Prek, oorspr het huis waar de toneelschrijver Pil Gyll in 1598 is geboren); .

Gyln-crelco:: {N} (grote vuilstortplaats; gemeente Mozent); .

Gylt:: {J}.

gymnastise:: {I} gymnastisch.

gymnastiyc:: {C} gymnastiek.

gymnasym:: {C} gymnasium (in Spok: middelbare school met accent op lichamelijke opvoeding, sport en meditatie).

Gymnasym:: {N} (gymnasym, gezien als Spok onderwijsinstituut); .

Gyndir:: {F}.

Gyndiroh:: {F}.

gyne:: {U} (intrans) braden, bakken (vlees, vis ed); ef fijnta ~: het vlees braadt.

gynee:: |gyn| {IIef} Guinees (bv).

Gynee:: {G} Guinee.

Gynee-Bisso:: {G} Guinee Bissau.

Gyneeja:: {Cef} Guinese vrouw.

Gyneejo:: {Cef} Guineer.

gynekolche:: {C} gynaecoloog.

gynekologise:: {I} gynaecologisch.

gynekoliy:: {C} gynaecologie.

Gyntv:: |Spok: gynt; Peg: gyntf/gyntƒ| {F}.

Gynnn:: {F}.

gp:: {C} horizon, einder, verschiet; ef njebope blef ef ~pe: heengaan (sterven); (iro) ef njebope[lira] blef ef ~: dood zijn; de pijp uit zijn.

gpatjen:: {C} ijkmeester (ambtenaar die gewichten ed ijkt).

gpe:: {K} ijken (v gewichten).

gpiy:: {I} geijkt (gewichten).

gpp'as:: {C} skyline.

gr:: {PV; 1niv-2enk/mv-fam} (dl= Liftka/Brr) jij, je, jou, jullie; tu; grs.

grane:: {U; verbale afleiding v gr}; turane.

gyrare:: {K} openen (in gebruik nemen: museum, school, nieuw gebouw ed).

gyraros:: {C} opening(splechtigheid) (v nieuw gebouw ed).

gyre::

 1. {K} ~ flj: iets opendoen, openen; gress ~ ef argerat: ik doe de deur open; mimpit.
 2. {U} ~ n rst: iemand opendoen; de deur voor iemand openen; gress ~ n sener frint: ik doe mijn vriend open.
 3. {Upr} opengaan, zich openen; ef argerat sen ~: de deur gaat open.

gre:: {U; verbale afleiding v gr}; turre.

gyre-cn:: {C} deurkruk, deurknop.

gr:: Gr.

Gyr:: {F}.

Gr:: {G} (stad in Jelafo); ef lzre ef gr: (wonen in een plaats [aan een rivier] die elk voorjaar [deels] blank staat).

Gr-belt:: {G} (dorp; gemeente Gr).

Gr-Crybbe-grt:: {N} (station).

Gr-MG:: {N} (station).

gyros:: {C} opening, gat; eft ~ mip ef krur: een opening IN de muur.

Gyrs:: {F}.

Gyros-weg:: {W} .

Gyrrt:: {F/J}.

grs:: {PV; 1niv-2enk/mv-bel} u; ~ zerfe Petriy: u ziet Petriy; Petriy zerfe ~: Petriy ziet u; ~ merater Qull = merater Qull ur ~: de heer Qull en u; u en de heer Qull; (als soort add bij familietitel) ef ~ frera rifo Petriy: u, de broer van Petriy; ef ~ freras rifo Petriy: u, de broers [en zusters] van Petriy; u, de broer en zuster van Petriy; ex.

grsane:: {U; verbale afleiding v grs 2mv} ef ~: u bent het; dat bent u (meer dan 1 persoon); kost frints ~: u [allen] bent mijn vriend; kost ~lira frints: u, mijn vrienden; ef ~, t crtirt (enk!): U [allen] moet helpen; kost grsanor ksanuters: u, mijn vroegere buren; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie sest qundrs: u bent er niet voor om zulke karweitjes op te knappen; (arch: met object) ef ~ sener tubsz: u [allen] met/en uw vrouw.

grserare::

 1. {K} vousvoyeren (met "u" aanspreken).
 2. {Upr} elkaar vousvoyeren; Petriy ur Elsa sena ~ alt: Petriy en Elsa spreken elkaar nog steeds met "u" aan.

grsere:: {U; verbale afleiding v grs 2enk} ef ~: u bent het; dat bent u (1 persoon); kost frint ~: u bent mijn vriend; kost ~lira frint: u, mijn vriend; ef ~, t crtirt: U moet helpen; kost grseror nurp: u, mijn vroegere baas; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie sest qundrs: u bent er niet voor om zulke karweitjes op te knappen; (arch: met object) ef ~ sener tubs: u met/en uw vrouw.

grt:: {C} brug; eft kteff/pseff ~: een beweegbare/vaste brug; stus ef ~ jakrose: (sprkw) de teerling is geworpen; er is geen weg terug; pnt.

grt-gert:: {C} (afk= GGe) brugwachter.

Grt-mirra:: {W} .

Grt-terf:: {W} .

Gyrs:: {J}.

gs:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v grs; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) ngs = n grs: aan u; 'karags = helkara grs: naar u [toe]; grs.

gsr:: {C} geiser (natuurlijke hete bron).

Gysel:: {J}.

Gysela:: {M}.

Gyss:: {J} Gijs.

GyTa:: {N} (provider voor mobiele telefonie, in Ies); .

gter:: {C} slons.

gtliy::

 1. {Sef} (alg) vis; (sprkw) ef ~ orefantavy dur tims: fes knurfel, dus fes rns, ijk fes svegt: vis moet zwemmen (= bij een visgerecht hoort een goede saus en een goede wijn); mittof melde kpony ~: (fig) dit is oude koek.
 2. {I} wat betreft vis; van vis [gemaakt].

gtliy-drak:: {C} visafslag.

Gtliy-drak ber Hildi:: {N} (afk= GdH) "Visafslag te Hildi"; .

gtliyeren:: {C} visserij.

gtliy-kartafiy:: {mv} gtliy-kornin.

gtliy-kornin:: {C; mv= ..-kartafiy} visakte.

gtliyleld:: {C} visteelt.

gtliyst:: {I} visrijk, vol vis.

gtliy-stovy:: {C} vismarkt.

Gtliy-stovy:: {W} .

gyts:: {I} togyts.

gytoze:: {K} minachten.

gytozos:: {A} minachting.

gtrs:: {I} rommelig, slordig, onverzorgd.

gtrsiy:: {A; mv=enk} slordigheid (vrnl als eigenschap).

gtt:: {C} geknoei, slordig werk.

Gyzell:: {M}.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO