Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

CA:: {afk} Conityje Arnka.

ca:: (= ce) {PXimpr.ww > ww} (drukte persoonlijke intentie uit) (bijv) lare/calare: meeleven met/meemaken.

cbln:: {C} ridder (alg; ook adellijke titel); habry ~: zwabber (vloerveger); n.

Cbln:: {C} (afk= Cb.) ~ X-Y: Hoogwelgeboren Heer X-Y (aanspreektitel ridder; als adellijke titel).

cblna:: {C} ridderes, vrw ridder (adellijke titel); cbln.

Cblna:: {C} (afk= Cba.) ~ X-Y: Hoogwelgeboren Vrouwe X-Y (aanspreektitel vrw ridder; als adellijke titel).

Cbln-skn:: {W} .

cblne:: {K} zwabberen (zeil of dek schoonmaken).

cblnos:: {C} gezwabber; schoonmaak met een zwabber.

Cbln-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Ozaneto a/e Prek); .

cbln-zalas:: {C} ridderzaal.

caco:: {S; rs= ~t} cacao.

cacot:: {rs} caco.

cadett:: {C} (alg) cadet, adelborst; (rang bij de marine) luitenant-ter-zee 2e klasse; .

cadrat:: {C} kwadraat.

cy:: {C} (dl= Liftka) bar, caf; kirro lelperre eft quergos fes ef Ef Liftkar c-cy (let op het dubbele lw!): wij hebben een afspraak in caf De Oude Eik; (cy was oorspr een Peg woord maar wordt sinds het begin vd 20e eeuw algemeen op Liftka gebruikt).

caf:: {C} (alg) kooi; (op schip) brug.

cafer::

 1. {C} kopje koffie; ef zerfe ef ~ hs rst: langskomen bij iemand; iemand even bezoeken.
 2. {S} koffie.

cafer-cne:: {C} koffiepot; rafetiy ~!: "appelflap!" (schertsend scheldwoord).

cafer-fort:: {C} koffietijd (het moment dat men koffie drinkt: in Spok om 11 uur 's ochtends).

cafermjl:: {C} koffiemolen.

cafer-pntel:: {C} koffiehuis, koffiebar (caf waar men voornamelijk koffie en frisdranken gebruikt, hoewel er ook alcohol geschonken wordt).

cafeynn:: {S} cafene.

cafeynniy:: {I} cafenehoudend.

Cafociy:: {J}.

Cafollee-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Hirdo); .

Cfore:: {N} (restaurant bij hotel Ef Nadses bij Lift); .

Cfore-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Lift); .

Cfrs:: {F}.

cafyl:: {I} geloofwaardig.

cgt:: {C} spoor (aan laars).

Caherrte:: {G} (rivier van Az-gebergte naar Kjpur-zee); .

Caherrte-dreem:: {N} (camping); .

Caherrte-quntiyst:: {G} (ondergrondse waterloop; verbinding met de Caherrte); .

Cahors:: {F}.

Cajmn-ilesets:: {Gef/mv} Cayman-eilanden.

cal:: {C} (merkteken in de vorm ve witte paal met blauwe bol erop, waarmee de gemeentegrenzen op het eiland Teujan zijn gemarkeerd; deze grenzen zijn altijd RECHTE lijnstukken die v cal naar cal lopen; op de overige eilanden kunnen gemeentegrenzen veel grilliger lopen, en zijn ze niet zo specifiek gemarkeerd).

Cal:: {G} (dorp; gemeente Zimp).

CL::

 1. {afk} (= clmos fry ef lacs).
 2. {C} (spr) CL-insrnsos.

Cala:: {M}.

Calc:: {G} (beek; gemeenten Lapo en Zimp); .

Calafiy:: {F}.

Cala Hecne Gyrrt-Nkaso-plep:: {W} .

Calr:: {J}.

calare:: {K} beleven, meemaken.

Cala Rifo Ef Wlj:: {F}.

calaros:: {A} beleving, het meemaken.

Cal-belt:: {G} (dorp; gemeente Zimp).

Clda:: {Cef} Keltische vrouw.

Clde:: {Cef} Kelt.

Clde-rel:: {N} "Keltische Opstand" (1e in 1872, 2e in 1874; in beide gevallen gaat het om onlusten in het Peg deel v Liftka; niet te verwarren met kelte-rel).

Clderhane-klemk:: {N} (klemk; gemeente Sinto-Groje); .

Clderhane-weg:: {W} .

cldiy:: {I} Keltisch.

calendul:: {C} goudsbloem (L. Calendula officinalis).

Calendul-weg:: {W} .

Cales:: {F/J}.

calijane:: {U} ef ~ den ...: van mening zijn dat ....

calijann:: {VZ} (betrekking) volgens/naar de mening van; ~ ef menester ...: volgens de minister ..., de minister meent ...; groft ~: naar zijn mening; kost ~: naar mijn mening.

calijanone:: {K} bedoelen, menen, aanwijzen; van mening zijn; ef frart ~ quista: het is goed bedoeld (vergoelijkende opmerking).

calijanonos:: {A} bedoeling, mening, aanwijzing.

calije:: {Kid} een goede||slechte dunk hebben van; gress ~ do ort ef painos: ik heb een goede/hoge dunk van hem; gress ~ do qu ef painos = gress ~ do lo tnefer: ik heb een slechte/lage dunk van hem.

CL-insrnsos:: {A} Clmos-fry-ef-Lacs-insrnsos.

caliyce:: {K} stiekem van plan zijn; in zijn schild voeren.

clkana:: {I} van kalksteen gemaakt, kalkstenen.

clkane:: {S} kalksteen; klk.

Cal-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Zimp); .

clkiy:: {I} van kalk gemaakt; met kalk.

clko:: {S} kalk; tyrhor ~: gebluste kalk; netyr-~: ongebluste kalk; klk.

clko-furnako:: {C} kalkoven.

Clko-furnako-lirrotiy:: {W} .

Clko-furnanko-weg:: {W} .

clko-paegtan:: {C} duinroos (L. Rosa pimpinellifolia).

Clldere:: {F}.

Cal-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Zimp); .

clm:: {I} kalm, rustig.

Clm Hufy:: {F}.

Clmarr:: {F}.

clme:: {K} kalmeren.

Clmer:: {F/J}.

clmiy:: {C} kalmte.

Clmp:: {F}.

Caliy-korda:: {N} (oudste nog in gebruik zijnde Erg kerk (14e eeuw), bij Frt-Freerk, omgeving Gret); ; (DOM 169).

Caliy-wuma:: {G} (bos; gemeente Gret); .

caloriy:: {C} calorie.

Clpiy-mirra:: {W} .

Cal-srt:: {G} (kasteelrune; gemeente Zimp); ; (DOM omslag).

Cal-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Zimp); .

Clstef:: {F}.

Clster-Uperr:: {G} (dorp; gemeente Seertzeekoles).

Clster-Vrmiy:: {G} (dorp; gemeente Seertzeekoles).

Clster-weg:: {W} .

calsym:: {S} calcium.

Cltiy:: {F}.

clvinistise:: {I} gereformeerd.

calyje:: {I} zelfs; (dl= Centraal-Berref) belangrijk, van belang; kusami melde eft ~ korda: hier staat zelfs een kerk; ~ noi: niet eens; zelfs niet; eup orenplo ef ~ noi: ze voelde het niet eens; gress geldre beri obezjere ~ noi!: ik mag niet eens/zelfs niet lachen!.

cmane:: {K} (dl= Tjemp/Plef) uitputten, afmatten.

cmann:: {I} (dl= Tjemp/Plef) afmattend.

camera:: {C} camera.

cmert:: {S} kamfer.

Cameruna:: {Cef} Kameroense vrouw.

Cameruno:: {Cef} Kameroener.

cameruny:: {IIef} Kameroens (bv).

Cameruny:: {G} Kameroen.

cmme:: {I} afgemat, uitgeput.

Camu:: {F}.

Camu belks:: {N} (transportbedrijf voor groente en fruit in Ameronne); .

Camyra:: {F}.

Cana::

 1. {F}.
 2. {N} (een vd drie met name genoemde vrw plaaggeesten); defliya; .

Cnaber:: {F}.

canada:: {IIef} Canadees (bv).

Canada:: {G} Canada.

Canada-grmp:: {C} Canadese gans (L. Branta canadensis).

Canada-krutt:: {C/S} Canadese fijnstraal (L. Erigeron canadensis).

Canadana:: {Cef} Canadese vrouw.

Canadany:: {Cef} Canadees (bewoner).

canariy:: {C} kanarie[vogel] (L. Serinus).

canariy-kles:: {S} kanariegras (L. Phalaris canariensis).

Canarozzo:: {F}.

canaz:: {S} marmer; mip ef ~!: tot ziens!.

canaziy:: {I} (fig) versteend (v kou ed).

Canaz-wuma-weg:: {W} .

canaziy:: {I} van marmer gemaakt, marmeren.

Candell:: {F}.

Cndell:: {F}.

Cndiy:: {N} (mnl personificatie vh Vuur); .

Cndiy-fresta:: {G} (bos; gemeente Mosento); .

Cndiy-mirra:: {W} .

Cndiy-pnt:: {N} (brug over de Girdestona); .

candye:: {K} vergen, eisen (v fig dingen); ef ~ flj rifo rst: iets eisen van iemand.

Cndy-mirra:: {W} .

cne:: {C} kan, kom (zn).

Canec:: {F}.

Cneees:: {F}.

Cneees-plep:: {W} .

cano:: {C; mv= cane; rsmv= ~tt} kano.

canobope:: {U} kanovaren, kanon.

canoboper:: {C} kanovaarder.

cane:: {mv} cano.

canott:: {rsmv} cano.

Cnser:: {N} Kreeft (sterrenbeeld).

canton:: {C} kanton (in Zwitserland).

Cperazytt:: {F}.

cpitalistise:: {I} kapitalistisch.

cpitalo:: {C} kapitaal (vrnl geld).

Cpitana:: {F}.

capc:: {S} kapok.

capca:: {I} met kapok gevuld; gecapitonneerd.

capciy:: {I} van kapok gemaakt.

Capricrnes:: {N} Steenbok (sterrenbeeld).

capris:: {S} kappers, kappertjes (specerij).

cpsull:: {C} capsule (medicijn); kps; kpsos.

Cpt-agru:: {G} (bergtop in Tjokky-gebergte; 810 m hoog); .

cptiy:: {C} onderschrift.

cap:: {C} kaap, rotspunt.

Cap-colonje:: {G} Kaapkolonie.

capusina:: {C; mv= ~s} capucines (vrw lid v RK kloosterorde).

capusinas:: {mv} capusina.

capusino:: {C} capucijn (mnl lid v RK kloosterorde).

Capsr:: {G} Kaapstad.

capverdiy:: {IIef; mv=enk} Kaapverdisch (bv).

Capverdiy:: {G} Kaapverdi.

Capverdiyna:: {Cef} Kaapverdische vrouw.

Capverdiyny:: {Cef} Kaapverdir.

Cap-weg:: {W} .

cpytenn:: {C} (alg) kapitein; (militaire rang) kapitein, ritmeester (land- en luchtmacht); .

cpytenn-blaffatjen:: {C} kapitein-luitenant-ter-zee; .

car::

 1. {C/Aef; mv= cre} daad, handeling; bare armt ef cre!: kun je nagaan!, stel je toch eens voor!; ef promise cre: toezeggingen doen; me ef cre crze: als het erop aankomt.
 2. {I} vol met daden; energiek; eft ~ 'jan: een jongen die graag zijn handen uit de mouwen steekt.

cara:: {C} (ritueel gezang in Erg kerk met begeleiding v hycc, prggah en harmonica).

cara'ibise:: {I} Carabisch (bv).

carakteristiyc:: {I} karakteristiek, typerend.

carakterr:: {SC} karakter, aard.

carakterros:: {C} karakterisering, typering.

carntenn:: {C} quarantaine.

Caras:: {N} (boektitel); .

Cars:: {N} (zorgverzekeraar in Tunbas); .

crbit:: {S} carbid.

crbitat:: {C} [grote] schijnwerper (voorop auto/locomotief, in theater/stadion).

crbogaza:: {S} koolzuurgas.

crbohydratiy:: {S} koolhydraten.

crboliy:: {S} carbol.

crbon:: {S} koolstof.

crbonasita:: {I} met koolzuur, koolzuurhoudend; (v wijn) mousserend.

crbonasitt:: {S} koolzuur.

crboniy:: {I} van/met koolstof, koolstofhoudend.

Crbriy:: {F}.

carbunks:: {C} karbonkel.

crburaterr:: {C} carburateur (in auto).

crdn:: {C} cardan (in auto).

Crdelenn-lirrotiy:: {W} .

Crdelenn-plep:: {W} .

Crdelenn-weg:: {W} .

Crderame:: {F}.

Crderame-tanko:: {N} (vijver bij het Museum voor Moderne Kunst in Amahagge, genoemd naar de beeldhouwer); .

crdiolche:: {C} cardioloog.

crdiologise:: {I} cardiologisch.

crdioliy:: {C} cardiologie.

crdf::

 1. {Aef} gunstigheid, gunstige gelegenheid; ef ~ melde!: dat komt goed uit!.
 2. {I} gunstig.

crdfe:: {K} flattren.

crdvel:: {C} putter (vogel) (L. Carduelis carduelis).

cre:: {mv} car.

Carell:: {F}.

Caremm:: {M}.

carex:: {S} zegge (plant) (L. Carex); doffiy ~: gewone zegge (L. C- nigra); menkeratelira ~: hangende zegge (L. C- pendula); svenk ~: zeegroene zegge (L. C- flacca).

Crfryll:: {F}.

crge:: {Krs} verscheuren (door dier).

caribare:: {K} toedekken.

caribaros:: {C} toedekking.

caribe::

 1. {K} (alg) [be]dekken; dekken (v tafel); ~ lef/tjg: bedekken met.
 2. {Upr} ~ lef/tjg: bedekt zijn met.

caribefsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} dekzeil.

caribefste:: {mv} caribefsto.

caribefstott:: {rsmv} caribefsto.

caribe-kura:: {K} overdkken.

caribe-tij::

 1. {K} afdekken.
 2. {Upr} erbij inschieten (verloren gaan, achterwege blijven); ef lardos sen ~: het etentje schiet erbij in.

caribe-zieo:: {C; rs= ..-ziet} bivakmuts.

caribe-ziet:: {rs} caribe-zieo.

caribor:: {I} ~ tjg: bedekt met.

caribos:: {C} (alg) bedekking; kaft, omslag; (poe) onderdak.

caribos-kartafiy:: {mv} caribos-kornin.

caribos-kornin:: {C/S; mv= ..-kartafiy} [stuk] kaftpapier.

caribos-tij:: {C} afdekking.

carip:: {I} bedekt; ~ pai: bedekt met.

caripiy:: {I} overdekt; ~ pai: overdekt met.

criyn:: {I} icriyn.

crjerr:: {C} carrire, loopbaan.

Crle:: {J} Karel.

Crles:: {J} Karel.

Crln-plep:: {W} .

Crln-terf:: {W} .

Crm:: {J} (Peg).

Crme:: {J} (Peg).

crmeliter:: {C} karmeliet (mnl lid v RK kloosterorde).

crmelitera:: {C} karmelietes (vrw lid v RK kloosterorde).

Crmenn:: {F}.

Crmnn:: {F}.

Crni:: {F}.

crnval:: {C} carnaval.

Carola:: {M}.

Carola Mariaka:: {N} (naam ve schip); .

Carolyn:: {M} Carolien.

carot:: {C} peen (plant) (L. Daucus carota).

Crrdelen:: {F}.

Crrdeln:: {F}.

Crrdevn:: {F}.

Carst:: {F}.

cartn:: {C} gevechtszwaard (Oudspok; 14e-16e eeuw); n.

crter:: {C} carter (in auto).

crtografij:: {C} cartografie.

crtografise:: {I} cartografisch.

Crtografise Institua:: {N} (afk= CI) "Cartografisch Instituut" (in Gralkrich); ; (DOM 147).

Crtografyjas TC:: {N} (uitgeverij in Xolestajo); .

cartlk:: {C} aardappel; spana ~s: {Cmv} patates frites, patat.

cartlk-missis:: {C; mv= ~a} mes ~: groene knolamaniet (L. Amanita phalloides); kolai ~: gele knolamaniet (L. Amanita citrina).

cartlk-missisa:: {mv} cartlk-missis.

cartlk-snerf:: {C} coloradokever (L. Leptinotarsa decemlineata).

Cartlk-weg:: {W} .

crtotekke:: {C} cartotheek.

crts:: {S} kwarts.

crtsiy:: {I} van kwarts gemaakt; met kwarts.

Crts-mirra:: {W} .

crtuso:: {C} kartuizer (mnl lid v RK kloosterorde).

Crtuso-wlka:: {C} Kartuizer orde; .

Carua:: {M}.

carn:: {S} koren.

Carn-skn:: {W} .

carn-iynk:: {C} korenaar.

carnkul:: {C} korenschuur.

carnrpo:: {C} korenveld.

Crvata:: {F}.

Crvata & Enmt:: {N} (internationaal verhuisbedrijf te Hirdo); .

crvi:: {S} karwij, kummel (L. Carum carvi).

crvos:: {C} filet (vlees v bot ontdaan; vis v graten ontdaan).

Carwegtrjg:: {F}.

Crwnn:: {F}.

Crwnn-le:: {C} Nikko zilverspar (L. Abies homolepsis).

Crwnn-sparot:: {C} Monterey-den (L. Pinus radiata).

carynn:: {!} tot ziens!.

Caryste:: {J}.

Carvo:: {J/M}.

Crzf:: {J}.

cs:: {C} kas (geld); kassa.

Casa Valdez:: {N} (paleis; gemeente Asjetto); .

csaviy:: {C} cassave.

cser:: {C} kassier.

csett:: {C} cassette.

casino:: {C} casino, speelbank.

csmip:: {C} kasboek.

caoe:: {K; gst= caot} erkennen; ~ fara: erkennen als; ef ~ flaju na-vrk: iets als zodanig erkennen.

caoos:: {A} erkenning.

caot:: {gst} caoe.

Cassat-mirra:: {W} .

Csserdem:: {F}.

Cstell-pt:: {W} .

Csterheff-mirra:: {W} .

cstjyto:: {C} bedrag; furt ef ~ rifo (vz-uitdr): ten bedrage van.

casus:: {C} naamval.

Catacomben-mirra:: {W} .

catalogiy:: {C} catalogus.

catlpa:: {C} trompetboom (L. Catalpa bignonioides).

catea:: {C} schrijftafel.

ctedralo:: {C} kathedraal.

ctoliyc:: {I} katholiek (bv).

Ctoliyc Cmpano:: {N} "Katholieke Maatschappij" (sociteit; in Amahagge); .

Ctoliyc Crtire-sponter:: {N} (afk= CCS) "Katholieke Hulpvaardigheid" (liefdadigheidsinstelling; hoofdkantoor in Amahagge); .

ctoliycer:: {C} katholiek (zn: persoon).

Ctoliyc Institua furt Hajajans een Pirinins:: {N} (afk= CIHEP) "Katholiek Instituut voor Jongens en Meisjes" (internaat bij Tegto); .

Ctoliyc Medikiy-bnt:: {N} "Katholieke Artsenbond" (vakbond; in Trofy); .

ctoliysmiy:: {C} katholicisme.

Cats:: {F}.

Cavaljo::

 1. {G} (dorp; gemeente Cris).
 2. {N} (camping); .

Cavaljo-mirra:: {W} .

Cave:: {F/J}.

Cave & Lmbert:: {N} (architectenbureau te Amahagge); .

cavija:: {C} cavia, Guinees biggetje.

cx:: {C} sport (tussen stoelpoten); spaak (wiel); ef e eft palo ja ef cset: er een stokje voor steken.

Cb.:: {afk} Cbln.

Cba.:: {afk} Cblna.

CbS:: {afk} Central Bank of Spocania.

CBS:: {afk} Cmatiy Belde Sentrym.

CCS:: {afk} Ctoliyc Crtire-sponter.

CD:: {C} cd.

CD-gros:: {C} cd-speler.

ce:: {C} (naam vd letter C).

ce:: {PX} ca.

cecc::

 1. {C} knal.
 2. {gst} cecte.

cecc-rk:: {C} klapband.

cecser:: {A; mv=enk} geilheid.

cecsiy:: {I; [mv=enk]} geil.

cecte:: {U; gst= cecc} knallen.

cecr:: {III} wat zal ik zeggen ... (aarzelend antwoord geven); aftel tu ef rlft tundare? ~, gress reppt kluft ...: heb je de vaas gebroken? wel eh, wat zal ik zeggen ....

cecre:: {U} aarzelen; (verplichte kerndeletie in den-zin:) do ~, den vertare: hij aarzelt om te antwoorden.

cecros:: {A} aarzeling.

Ceen:: {J}.

Ceerf:: {F}.

Ceerstiy-Wsr:: {G} (dorp; gemeente Aneta).

Ceert:: {J}.

Cegte:: {J}.

cek:: {C; mv= ~y} [muziek]toon, klank; ef vrre eft bln ~: een minder hoge toon aanslaan (terugkrabbelen, bakzeilhalen).

ceky:: {mv} cek.

Celdars:: {F/J}.

Celenn:: {F/M}.

celf:: {C} grot, hol; [oog]kas.

Celf:: {F/J}.

Celfer-mirra:: {W} .

Celf Hnt-prc:: {G} (park in Hirdo); .

Celsius-tjen:: |selus-| {C} (afk= Ctj) graad Celsius; ef vrust melde 4Ctj: het vriest 4 C; het is -4 C.

cempe:: {K} koppelen.

cempe-painer:: {C} koppelwerkwoord.

cempos:: {C} koppeling.

cendcer:: {C} (mnl lid vd Erg kloosterorde Cendcer-wlka).

cendcera:: {C} (vrw lid vd Erg kloosterorde Cendcer-wlka).

Cendcer-wlka:: {C} (Erg kloosterorde); .

Cendc-korda:: {N} (Erg kerkje te Mjl-zeces, even ten zuiden v Hirdo); .

Cendc-plep:: {W} .

Cendrec:: {F}.

Cendrec & Hugte TC:: {N} (zetterij/drukkerij te Gralkrich); .

cenne:: {K} kauwen (op onbehouwen wijze).

cnp:: {C} (v paard) flank; (poe) bergflank, berghelling.

Cenpiy:: {J}.

cnp-qurstoxos:: {C} flankbotsing (botsing tegen zijkant v auto/spoorwagon).

centare:: {K} aanvoelen.

centaros:: {A} aanvoeling, het aanvoelen.

centatt:: {I} voelbaar.

cente::

 1. {K} [aan]voelen; colrt.
 2. {Upr} zich voelen; gress sen ~ lo eft tneferdes kusami: ik voel me hier [als] een vreemdeling.

cente-p:: {I} voelbaar.

Centec:: {F}.

cente-hrna:: {C} voelhoorn.

cente-mipa:: {C} ontboezeming.

Centesto-klemk:: {N} (klemk; gemeente Zelzakiy); .

Centesto-wik:: {N} (openluchtzwembad bij Zelzakiy); .

centos:: {C} gevoel.

Central Bank of Spocania:: {N} (afk= CbS) (centrale bank die het financile verkeer reguleert en controleert, te Hirdo; vgl De Nederlandsche Bank); .

centys::

 1. {Aef} drukte; veel mensen.
 2. {I} druk (met veel mensen); druk bezocht.

Centys-vija:: {W} .

Cenua:: {M}.

cr::

 1. {Aef} duurzaamheid (v materiaal).
 2. {I} duurzaam (v materiaal).

Cerf:: {F}.

Cerma:: {G} (dorp; gemeente Trendon).

Cerma-belt:: {G} (dorp; gemeente Trendon).

Cerma-arc:: {G} (bos; gemeente Trendon); .

cermx:: {gst} cermxle.

cermxle:: |ks| {U; gst= cermx} verloren gaan.

cermxlos:: |ks|

 1. {C} dat wat verloren gegaan is; verloren voorwerp.
 2. {A} het verloren gaan.

Cermel:: {J}.

Cermel Pluff-museem:: {N} (museum tussen Malo en Vyl-Elp; gemeente Hier); ; (DOM 157).

cermrent:: {C} aalscholver (L. Phalacrocorax carbo).

Cermriynt-weg:: {W} .

Cermriynt-wuma:: {G} (bos; gemeente Iba); .

Cerobiy:: {G}

 1. (stad op Teujan).
 2. (pk-are op eiland Teujan).

Cerobiy-jakm:: {G} (vlakte op eiland Teujan); .

Cerrt:: {J}.

cersiy:: {C} Judasboom (L. Cercis siliquastrum).

cert:: {C} wed (drinkplaats voor paarden).

Cervell:: {F}.

cerviy:: {I; [mv=enk]} monter, opgewekt, lustig; ~ ur/n hirt: glunder (bv).

cerviye:: {U; gst= cerviy[t]} opgewekt zijn.

cerviyt:: {gst} cerviye.

cesk:: {I} loom.

cesse:: {U} ~ fes: raden, gissen naar.

Cesse:: {J}.

cesser:: {C} raadsel.

cessos:: {C} het raden, gissing.

ceste:: {SX.c > rs v mv op cet} (bijv) tacet/taceste: keien.

cet:: {C} (dl= Peg) pad, klein weggetje.

cet:: {SX.c > mv v ch} (bijv) tach/tacet: kei/keien.

Cetra:: {M}.

cetrence:: {K; vdw= cetrent} drenken, doen drinken, te drinken geven (vrnl v paarden).

cetrent:: {vdw} cetrence.

Cexiy:: {G} (dorp; gemeente Xeno).

Czanne-mirra:: {W} .

cfoliy:: |cvo..| (= cvoliy) {C} velletje papier.

cfoliy-jl:: |cvo..| (= cvoliy-jl) {C/S} bladgoud.

cha:: {PX} (drukt uit dat iets mondeling, met mond/stem/zingen verband houdt) zang, spreek; (bijv) glbr/chaglbr: stem/zangstem; quinde/chaquinde: gebaren/spreken.

chabe:: {K; gst= ~t; vdw= chaper} afschaffen.

chabet:: {gst} chabe.

chabrtare:: {U} (fig) toenaderen; toenadering zoeken.

chabrtaros:: {A} (fig) toenadering.

chabrte:: {K} (lett) naderen.

chabrtos:: {C} (lett) nadering, aantocht.

chabos:: {C} afschaffing.

chabre:: {K; gst= chapp; vdw= chapor} nader/bijelkaar brengen.

chabros:: {C} het nader brengen, het bijelkaar brengen.

ChAC:: {afk} Cheetuc-Arnka-Cmpano.

chc:: {C} slak (in kachel); sintel.

chacc:: {C} ban.

chaccare:: {K} in de ban doen.

chacc-vlukk:: {C} banvloek.

Chc-pt:: {W} .

che:: {U} razen, tieren, gieren; scheuren (hard rijden); do ~ do chyve: hij rijdt als een gek; stus ~lira chyvelira mitai ef nar mirras: ze scheuren als idioten door de smalle straatjes.

chf:: {C} gsel.

chf:: (= f) {III} helaas.

chfare:: {K} afmatten; geen goed doen (nadelige uitwerking hebben); ef zirrot do ~: de vakantie heeft hem geen ~ gedaan.

Chafe:: {F}.

chfe:: {K} geselen.

chfelira:: {I} (gebrek) nijpend; (koude) snerpend.

chafosec:: {I} melodieus.

chafost:: {C; mv= ~en} lied, vers; (het "regelmatige" mv chafosts is hypercorrect).

chafostatjen:: {C} zanger.

Chafostatjen-mirra:: {W} .

chafoste:: {K} zingen.

chafosten:: {mv} chafost.

chafoste-tzjiy:: {K} nazingen.

chafostiy:: {I} zangerig.

chafostos:: {C} gezang.

Chafost-plep:: {W} .

chaglbr:: {C} zangstem.

chajelpjevos:: {A} commentaar; ef kette eft ~: commentaar geven; fes groft ~ do reppe ...: in/bij zijn commentaar zei hij ...; ~ tsazi: commentaar op.

chajns:: {C} spreekbuis (fig).

chaleh:: {C} manoeuvre.

Chlenosta:: {F}.

Chlf:: {F}.

chalfe:: {K} gebruiken, toepassen.

chalfe-kra:: {C} kunstnijverheid; toegepaste kunst.

chalfiy:: {I} toepasselijk.

chalfos:: {C} toepassing.

chall:: {I} diffuus (v licht).

challere::

 1. {Aef/rs} verstrooidheid.
 2. {I} verstrooid.

Chlsyu-fresta:: {G} (bos; gemeente Zelzakiy); .

Chlsyu-kegt:: {G} (ravijn; gemeente Zelzakiy); .

Chlsyu-plep:: {W} .

chames:: {C} gems (L. Rupicapra rupicapra).

champanjiy:: {S} champagne.

champenn:: {C} [gekweekte] champignon (ihb L. Agaricus bisporus).

chmpje:: {K; gst= chmpt} spreiden.

chmpjos:: {A} spreiding.

chmpt:: {gst} chmpje.

chnege:: {K} schrobben, schuren (vloer).

chanert:: {C} wagenspoor, karrenspoor.

chnt:: {SC} kans.

chos:: {C} geraas, getier (storm, ruzie); gegier (autobanden).

chaper:: {vdw} chabe.

chapor:: {vdw} chabre.

chapp:: {gst} chabre.

chaprylla:: {C} (verklarend en scne-verbindend gezang door een koor in een Spok opera); ; (DOM 39).

chaquindare:: {K} ~ flj n rst: spreken over iets met iemand.

chaquindatjen:: {C} (alg) spreker; (arch) iemand die sageteksten declameert (terwijl een pantomime-spel opgevoerd wordt; zeer populair halverwege 15e eeuw).

chaquinde::

 1. {K} spreken (v een taal); do ~ spoknda: hij spreekt Spokaans; ~ rst furt flj: iemand aanspreken op iets (ter verantwoording roepen); (idioom:) ef ~ ef kmpaiy: de waarheid spreken; ef ~ ef vraboos, den ...: het vermoeden uitspreken, dat ...; tjftr; vraboos.
 2. {E} spreken; groft eits ~ kaf ef korsta: uit zijn ogen spreekt woede; lo ef bladidos ~: naar believen.
 3. {U} ~ lef/n/piti rst rifo flj: spreken met/tegen/tot iemand over iets; ef ~ piti rst: [tot] iemand spreken; gress chaquintavy piti tu: ik wil jou spreken.

chaquinde-p:: {I} welsprekend.

chaquinde-kura:: {Upr} zich verspreken.

chaquinde-mip:: {K} (fig) uitspreken, zich uitlaten; ef ~ sener nitros/chola'tos kura ...: zijn afkeuring uitspreken over ....

chaquindos:: {C/A} gesprek.

chaquindos-mip:: {C} uitspraak, uitlating.

chaquindyna:: {I} spraakzaam.

chaquinert:: {C} spraakgebrek.

chaquint:: {C} spraak.

Charles:: {J} (Eng/Fra).

Charlt:: {M} Charlotte.

Charlotte:: {M} (Fra).

chat:: {C} kat (ntr); hbr ~: verwilderde kat (L. Felis domestica); rliyn ~s bidale: het regent pijpenstelen.

Chat-cul-plep:: {W} .

chatiyn:: {C} wijs[je] (muziek); fry ef ~ rifo: op de wijs van.

chatofent:: {C} songfestival.

Chat-pt:: {W} .

chatradio:: {C} zangtraditie.

Chat-riyft-plep:: {W} .

Chat-temp:: {G}

 1. (heuvelrug dwars door de Pors-mliy, tussen Fydelane en Bergosrt); ; (DOM 104-105).
 2. (heuvelrug bij Moleije); .

chat-trunn:: {C} kjupt ~: tropische kattenstaart (kamerplant) (L. Acalyph hispida).

chavogily:: {C} zangvogel.

chealmpe:: |..ampe| {K} [ver]bannen.

chealmper:: |..amp..| {C} balling.

chealmpos:: |..amp..| {C} [ver]banning.

cheba:: {I} bezet (v ruimte, stoel).

chebae:: {K} bezetten (ruimte, stoel); een plaats betrekken; bevolken (v dieren: in de lucht, op het water ed); ef meves ~ ef ayr: de meeuwen bevolken de lucht.

cheber:: {C} partner (degene met wie men iets doet); crolle.

chebos:: {C} gezelschap.

Cheeftrjoh:: {F}.

Cheet:: {N} (wegsrt langs autoweg M9; gemeente Ef Prenkiy); .

Cheet-mliy:: {G} (heidegebied in district Ziyp; gemeenten Alas, Ef Prenkiy en Potasrt); .

Cheet-weg:: {W} .

Cheetsiy:: {G} (waterval in de Kjoep; gemeente Quobenta); .

cheetuc:: (chtuc) {C} (het Spok dialect v Oost-Tigof en Lomky; bevat relatief veel Romaanse leenwoorden).

Cheetuc:: {C} cheetuc.

Cheetuc-Arnka-Cmpano:: {N} (afk= ChAC) (voormalige spoorwegmaatschappij); .

Cheetucj:: {G} (rivier van Tjokky-gebergte naar Vmpiyass-straat); ; (DOM 164).

Cheetucj-delta:: {G} (rivierdelta aan zuidkust v Flp bij Crtas-Jec); .

Cheetuc-nrcusz TC:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Asjetto); .

Cheetucj Uet Cmpano:: {C} (afk= CUC) "Cheetucj Kolenmijn Maatschappij"; .

Cheetukh:: |chtukj| {F}.

cheff:: {C} chef.

chft:: {I} beproefd; wie veel tegenspoed heeft [gehad].

chefte:: {K} vellen (boom).

chftiy:: {A; mv=enk} beproeving; tegenspoed.

Chelbecha:: |kelbecha|

 1. {G} (eilandje in de monding vd Trendon, bij Empecho); .
 2. {W} .

Chelbecha-seert:: |kelbecha-| {N} (restaurant in de toren op het eilandje Chelbecha, in Empecho); .

Chelk-mirra:: {W} .

chellefoe:: {K} zich ontfermen over.

chellefoos:: {C} ontferming; ~ n (n is vz): ontferming over.

Chelle-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Poriy); .

Chelma:: {F}.

chelte:: {U} schaatsen; tu ~ kol?: wat drink je?, wat wil je van me drinken? (vraagt een barkeeper als hij een drankje vd zaak aanbiedt).

cheltiy:: {C} schaats.

Cheltiy-mirra:: {W} .

cheltos:: {C} geschaats; schaatstocht.

chenc:: {S} ham.

Chenc:: {G} (dorp; gemeente Tufiepo).

chenciyn:: {C} stuk, plak ham.

Chenc-weg:: {W} .

chnt:: {C}

 1. paddenstoel (ihb: met duidelijke hoed en steel, zoals champignon); (sprkw) blul enn ef ~s riffelije niyn ral: (ong) de kogel is door de kerk; het ijs is gebroken (als een pijnlijke kwestie op tactvolle wijze tot een oplossing gebracht is);
 2. klamp (om touw te bevestigen).

chentamiy:: {I} wat te verwachten is; fitaju melde ~!: zoiets kun je verwachten!; do qugle ~ ielba: men verwacht dat hij rijk wordt; ef melde ~: het ligt in de lijn der verwachtingen.

chente:: {K} verwachten.

Chentiy-mindistiy:: {N} (luxueus hotel in Minde); ; (DOM 154).

chentos:: {A} verwachting; hoop.

Chentr-weg:: {W} .

chep:: {III} ef melde ~ tjg flj: vervuld zijn van iets.

Chepciy-mirra:: {W} .

Chepciy-Nutter:: {N} (tankstation langs de M47 (Pitla-plder); gemeente Ozaneto a/e Leije); .

Chepciy-Zutter:: {N} (tankstation langs de M47 (Pitla-plder); gemeente Ozaneto a/e Leije); .

Cherf:: {F/J/M}.

cherre:: {U} kraken (v stem).

cherros:: {C} krakende stem.

Cherse:: {F}.

chertn:: {C} krab.

ches:: {C} opschik, tooi.

chese:: {E} klotsen, plassen (plassend geluid maken).

chesos:: {C} geklots, geplas (geluid).

Chesterfield:: {F}.

chtuc:: {C} cheetuc.

chicariy:: {I; [mv=enk]} geshockeerd.

chikonatjen:: {C} beheerder.

chikone:: {K} beheren.

chikonos:: {C} beheer.

Chila::

 1. {F/M}.
 2. {Cef} Chileense vrouw.

Children's Playhouse:: {N} (muziekcentrum in Hirdo); .

chiliy:: {IIef; mv=enk} Chileens (bv).

Chiliy:: {G} Chili.

Chilo:: {Cef} Chileen.

Chim:: {J}.

china:: {IIef} Chinees (bv).

China:: {G} China.

Chinasa:: {Cef} Chinese vrouw.

Chinaso:: {Cef} Chinees (bewoner).

chinise:: {C} Chinees (taal).

chip:: |iyp| {C} chip (elektronica).

chiqure:: {E} fonkelen.

chiquros:: {C} fonkeling, gefonkel.

chiqurs:: {C} straal (licht, water, zon); ef koldre kleter ~z kaf flj: een nieuw licht werpen op iets.

chiqurser:: {C} kokkel (schelp) (L. Cerastoderma edule).

Chiqurser-plep:: {W} .

Chiqurser-weg:: {W} .

chiqurs-mlt:: {C} stralenbundel.

Chiqurs-pt:: {W} .

chiqurstat:: {C} toverlantaarn, diaprojector.

chiqut:: {C} spuit.

chisre:: {K; gst= chiss} (arch/poe) versieren, decoreren; chisre.

chisros:: {C} (arch/poe) versiering, decoratie; chisros.

chiss:: {gst} chisre.

Chiyft-weg:: {W} .

chiyldiy:: {C/S} lamsoor, zeeaster (L. Limonium vulgare).

Chiylf:: {F}.

chiyp:: {C} kneep.

chiypafex:: {C} nijptang; (= chiype + lafex).

chiype::

 1. {K} knijpen; (fig) onder druk zetten.
 2. {U} ~ armt: knijpen in.

chiyper:: {C} [was]knijper.

chiypos:: {C} geknijp, kneep.

chiypzerfi:: {C} lorgnet, knijpbril.

chize:: {K} vluchtig kussen, elkaar even met de wangen aanraken.

chizos:: {C} vluchtige kus, kort contact met de wangen (wordt in Spok als min of meer intieme groet beschouwd).

choal-krutt:: {C/S} muskuskruid (L. Adoxa moschatellina).

choat:: {gst} cho'ate.

cho'ate:: {U; gst= choat} wanhopen.

cho'at::

 1. {Aef} wanhoop.
 2. {I} wanhopig.

cho'ate:: {U} wanhopig zijn.

Choeoqu-weg:: {W} .

Chofala:: {M}.

choff:: {C} rumoer, lawaai.

choffiy:: {I} rumoerig.

choftc:: {C} pijlstaartrog (L. Dasyatis pastinaca).

Chgte:: {J}.

chola'te:: {K} laken, gispen, sterk afkeuren.

chola'tos:: {A} het laken, gisping, sterke afkeuring.

chola'tt:: {SC} dat wat te laken, sterk afkeurenswaardig is; groft ocrma melde eft ~: zijn gedrag is te laken.

Chlty:: {G} (kasteelrune aan de Jakiy ter hoogte v Hier); ; (DOM omslag).

Chlty-plep:: {W} .

chmpa:: {C} patser, pooier (dikdoener).

chn:: {C} ongerustheid, zorg.

chne:: {U} ~ furt flj/rst: zich ongerust maken over iets/iemand.

Chornitt:: |kor..| {G} (stad in Neno).

chorda:: {I} (poe/dl= Liftka) plotseling, opeens, eensklaps.

chrlige:: (= rlige) {U} ~ tygtja: vertrouwd zijn aan.

choare:: {K} inslaan, inkopen.

choaros:: {C} inkoop, het inslaan (v goederen, boodschappen).

choe:: {K} verwerven.

choos:: {C} het verwerven, verwerving.

Chreepiy:: {F}.

Chris:: {J} (Eng).

Chryfeg:: {F}.

chucern:: {I} (lett) ondergronds, onderaards; (fig) onderliggend; ef melde ~: zoek zijn; mof.

chucern-knurfel:: {S} grondwater (DIEP in de grond).

chucern-treno:: {C} metro, ondergrondse.

chucernuflif:: {C} souterrain, woonkelder.

chcrt:: {Iid} te heet||te koud (om te eten/drinken/pakken); te hel||te donker (om te zien); te luid||te zacht (om [aan] te horen); ef miyna melde hardlap ~: de thee is te heet (om te drinken); ef pica melde ninker ~ den gress lelde ef: het ijs is te koud voor mij om aan te pakken; ef malod melde ninker ~: de muziek is te zacht (om te kunnen horen).

chuka:: {C} metro, ondergrondse.

chuqug:: {I} (dl= Bloi) verschrikkelijk, afschuwelijk, afgrijselijk.

chuquges:: {SC} (dl= Bloi) afgrijzen (zn).

Chrrtjen-mirra:: {W} .

chusst:: {I} aanstellerig.

chusstiy:: {C} aanstellerij.

cht:: {C} lor, prul; (arch) verdorde struik.

chutn:: {C} schild (Oudspok; 15e-16e eeuw); heraldisch wapen; n.

chutnecur:: {C} wapenkunde, heraldiek; ecur.

chutn-hln:: |-hln/-hn| {C} wapenspreuk.

Chutiy:: {F}.

Chth:: {F}.

chycare:: {K} (fig) schokken.

chycaros:: {A} (fig) het schokken; schokkende gebeurtenis.

chycc:: {C} (lett) schok.

chyce:: {U} (lett) schokken, schudden.

chycos::

 1. {C} (lett) schok.
 2. {A} (fig) schok.

chder:: {vdw} choe.

choare:: {K} tronen, zacht verleiden.

choaros:: {A} troning, zachte verleiding.

choe:: {K; vdw= chder} verleiden.

choos:: {A} verleiding.

Chlc-grx:: {W} .

Chlc-klemk:: {N} (klemk; gemeente Xals); .

Chlc-moziy:: {N} (begraafplaats bij Sinto-Manes); .

chylfe:: {K} sleuren, slepen.

chylfer:: {C} stroomafnemer (op tram, trein).

chylfe-ral:: {K} meeslepen (lett).

chylfos:: {C} gesleur, gesleep.

chylo::

 1. {Aef} geestdrift, enthousiasme, bezieling.
 2. {I} geestdriftig, enthousiast, bezield.

chyloe::

 1. {K} bezielen.
 2. {U; gst= chylo[t]} geestdriftig zijn.

chyloos:: {A} bezieling.

chylot:: {gst} chyloe 2.

Chrg-fresta:: {G} (bos; gemeente Daba-Chrg); .

Chrg-lirrotiy:: {W} .

Chrg-mirra:: {W} .

chrm:: {C} halsdoek.

chys:: {C} bries (zachte gelijkmatige maar koele wind).

chyse:: {U} waaien (v zachte gelijkmatige maar koele wind).

Chyss:: {F/J}.

chys-vloda:: {Cid} vloda.

cht::

 1. {C} drol.
 2. {S} poep, stront.

cht-:: {PX.zn > zn} rot, klote; (bijv) eft cht-mimpit: een rotboek; cht-wnzol meldelira!: wat een kloteweer!.

chte:: {U} schijten, poepen.

cht-kariy:: {I; [mv=enk]} foeilelijk.

Chva:: {M}.

chyve:: {U} suizen; che.

chyve-jatty:: {S} koolzuurhoudend bronwater.

Chyver:: {J}.

chyvos:: {C} gesuis.

CI:: {afk} Crtografise Institua.

ci:: (= ciy) {PXimpr.ww > ww} (abstracte notie of iets in gedachten uitvoeren) (bijv) ulote/ciulote: valselijk beschuldigen/bijgelovig zijn (eig "zichzelf in gedachten beschuldigen").

cicrale:: {U} besluiten, concluderen.

cicralos:: {A} besluit, conclusie; ef putte eft ~: een besluit nemen.

cieu:: {C; rs= ciutt} voorraadschuur (bij boerderij/molen); voorraadruimte (op een zolder); eft ekstra supsiiy nert melde fes ef ~: een extra subsidie zit er niet in (is niet te verwachten).

CIHEP:: {afk} Ctoliyc Institua furt Hajajans een Pirinins.

cii:: {C; rs= citt} kieuw.

cii-kameljonn:: {C} "gekieuwde kameleon" (L. Camaeleon felix); (komt alleen in natuurreservaat Ef Xoemanas op Lomky voor).

Cijatiy:: {J/M}.

cijazare:: {K} ~ n: relateren aan.

cijazaror:: {I} ~ n: gerelateerd aan.

cijaze:: {U} ~ n: gerelateerd zijn aan.

cijazelira:: {I} ~ n: gerelateerd aan.

cijazte:: {K} ~ n: betrekken bij.

cijaztor:: {I} ~ n: betrokken bij.

cijaziy:: {I} betrokken, belast, ermee gemoeid zijnd; ef pnze [kteff] ~ luft flj: [actief] betrokken raken bij iets.

cijazuit:: {C} betrekking, baan.

cijazut:: {I} relatief, betrekkelijk; ~-ielba: betrekkelijk/relatief rijk (enz); fes ef ~ zerfe helkara (vz-uitdr) (afk= f.c.z.): in verhouding tot.

cijazut-:: {PX} cijazut.

cijazute:: {K} betrekken, erbij halen.

cijazutos:: {A} betrekking, relatie, contact.

CIK:: {C} pincode (eig afk v crachmm identifikao-kote).

CIK-fesubere:: {K} pinnen (uit een automaat geld opnemen met een pasje met pincode).

CIK-kafte:: {K} pinnen (betalen met een pasje met pincode).

CIM:: {afk} Coordinere-bun furt Internet-uos luft ef Mippainsta.

Ciranes-mirra:: {W} .

cirrare:: {K} faciliteren (hulp aanbieden; de gelegenheid/mogelijkheid geven).

cirre:: {K} in het spel brengen; mee laten doen; de gelegenheid geven; een kans gunnen; furt ef ~ lef: ter gelegenheid van.

cirr:: {C}

 1. knikker; (sprkw) lef ef ne'ma ~s stus str lelperre ef merriyc: als je zelf niets onderneemt komt er ook niets tot stand;
 2. (his; koperen muntje (14e eeuw) zonder waarde-aanduiding, maar met een symbool: 1 stierenkop = 14 vogels; 1 vogel = 14 bijen).

cirrlot:: {C} (fig) stokpaardje.

cista:: {C} doodkist; ef tasse fesdu ef ~: het loodje leggen; ef terrafane flj [nos] lef ef ~: iets in de doofpot stoppen.

citt::

 1. {III} quitte, gelijk.
 2. {rs} cii.

ciulote:: {U} bijgelovig zijn.

ciulotos:: {C} bijgeloof.

ciutt:: {rs} cieu.

ciy:: {PX}

 1. ci.
 2. ciyt.

Ciyfs-lirrotiy:: {W} .

ciyfe:: {K} (schade) aanrichten, veroorzaken; (proces) voeren.

ciyfos::

 1. {C} aanrichting, veroorzaking (v schade).
 2. {A} het voeren (v proces).

ciykolini::

 1. {C/Sef} natuursteen.
 2. {I} natuurstenen, van natuursteen gemaakt.

ciynitre:: {E; gst= ciynitt} schandelijk zijn.

ciynitriffe:: {K} te schande maken.

ciynitriy:: {I} schandelijk.

ciynitros:: {A} schande.

ciynitt:: {gst} ciynitre.

ciyso:: {C} klimop (L. Hedera helix).

Ciyso-slit:: {W} .

ciyt:: (= ciy) {PXimpr} aarde, grond (meestal sterk gelexicaliseerd); (bijv) travint/ciytravint: aardewerk/aarde.

ciyter:: {C} (Erg) doopvont (marmeren schaal met mp waarin de te dopen baby gedompeld wordt); ciyt.

ciytifk:: {C} aardrijkskunde.

ciytravent:: {I} aards.

ciytravint:: {S} aarde, grond (vormeloze vaste stof waar planten in groeien; bovenste laag in tuin, op akker ed); mentusars rifo ef nucer ~: aardbeien van de koude grond.

ciytravintare:: {K} aarden (v apparaat: met de aarde verbinden).

ciytravintaros:: {C} aarding, het verbonden-zijn met de aarde; ef frigidara nert lelperre ef ~: de koelkast is niet geaard.

ciytrn:: {C} (verzamelnaam voor) aardgas en aardolie en steenkool.

ciytrniy:: {I} ciytrn bevattende; van ciytrn gemaakt.

Ciytrn-mg:: {N} "Delfstoffenraad" (in Mollefin); .

Ciyx:: {J}.

cjt:: {C} stoppel (op veld).

cjestoff:: {gst} cjestovle.

cjestovle:: {U; gst= cjestoff} ~ armt rst: iemand bedriegen.

cjestovler:: {C} bedrieger.

cjestovliy:: {C} bedrog; fraude.

Cjoefen:: {G} (pk-are in district Bloi).

Cjoefen-mliy:: {G} (duin- en heidegebied tussen Blort en Ameronne; district Bloi); ; (DOM 132).

Cjoefen-salamndriy:: {C} vuursalamander (L. Salamandra salamandra).

Cjoef-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Festruna); .

Cjoef-zeces:: {G} (dorp; gemeente Festruna).

cjfe:: {K} dwarsbomen, tegenwerken.

cjfos:: {C} dwarsboming, tegenwerking; crtiyr.

cjola:: {C} hek (met scharnieren: om tuiningang te sluiten).

cjolare:: {K} [af]sluiten (v weg, gebouw ed).

cjole:: {K} sluiten, dichtdoen.

cjoliy:: {C} sluiting (v broek, jas).

cjolos:: {C} afsluiting (v fles ed).

cjop:: {C} maas (in net).

Cjstaiff:: {G} (rivier van Lamk-gebergte naar Zee van Tano); .

Cjstaiff-lirrotiy:: {W} .

Cjstaiff-mirra:: {W} .

C-Kah:: {W} .

claba:: {C} aardbol, aarde; kaf ef ~: op aarde; kura ef pij ~: over de hele wereld; wereldwijd.

clabachycos:: {C} aardschok.

Claba gre:: {N} "de Aarde draait" (bekend lied uit de musical Ynel-mirs); (DOM 115).

Claba-halls:: {Nmv} "Wereldhallen" (tentoonstellingsgebouw in Amahagge); .

clabaiy:: {I} aards; (Erg) werelds, niet-geestelijk.

Claba-lirrotiy:: {W} .

Claba-mirra:: {W} .

clabaxaftos:: {C} aardsatelliet.

clades:: {C} (groep boerderijen [in Peg] die aan n rivier- of meeroever liggen).

claecc:: {C} (Erg: non/priesteres die als personificatie v Ergets macht beschouwd wordt [en wonend in een kents]).

claje:: {Krs; gst= clat} (lett/fig) uiteenvallen in.

Clajo-oftian:: {W} (stadswijk in Moques); .

Clajo-plep:: {W} .

clajos:: {C} uiteenvalling; aftakeling.

clajote:: {U} bloeien.

clajote-kaf:: {U} opbloeien (fig).

Clajotelira Werty:: {N} (boektitel); .

clajoto:: {S} ef melde fes ~: in bloei staan.

clajotos:: {C} bloei.

clajzuobe:: {K} in de steek laten, alleen laten.

clajzuobos:: {C} alleenlating; het in de steek laten.

claliy:: {I} van meel gemaakt; met meel.

clale:: {rs} clali.

claler:: {C} molenaar (die meel maakt); (sprkw) ef ~ rafane n ef krodr, kol do krodurt ef tjoks: de beste stuurlui staan aan wal.

clali:: {S; rs= clale} meel, bloem.

clali-missis:: {C; mv= ~a} kolai ~: gele ridderzwam (L. Tricholoma flavovirens).

clali-missisa:: {mv} clali-missis.

Clali-plep:: {W} .

claliriff:: {C} meelfabriek.

clamia::

 1. {Cef} moeras.
 2. {I} moerassig.

clamia-atyje:: {C/S} moerasvaren (L. Thelypteris palustris).

clamia-crtj:: {C} [Europese] moerasschildpad (L. Emys orbicularis).

clamia-durlofa:: {C} waterdrieblad (L. Menyanthes trifoliata).

Clamia-eka:: {G} (baai aan zuidkust v Jelafo bij Ajfetas); .

Clamiafarter:: {F}.

clamia-gobiy:: {C} brakwatergrondel (vis) (L. Pomatoschistus microps).

Clamia-Klinnr:: {G} (rivierarm in de Klinnr-delta); .

clamia-lab:: {C} moerasbes, rijsbes (L. Vaccinium uliginosum); "moerasbes" (in Spok: in brakke moerassen) (L. Vaccinium officinale).

clamia-lab-licerr:: {S} moerasbessenlikeur.

clamia-limaciy:: {C} tinelira ~: levendbarende moerasslak (L. Viviparus viviparus).

Clamia-mirra:: {W} .

clamia-nertufegtsil:: {C} moerasvergeet-mij-nietje (L. Myosotis palustris).

clamia-notte:: {C} moerasandoorn (L. Stachys palustris).

clamia-rgid:: {C} moerasorchidee (zeldzame plant, komt vrnl in pse-moeras voor) (L. Orchis palustris).

Clamia-plep:: {W} .

clamia-rifiy-almue:: {mv} clamia-rifiy-almuss.

clamia-rifiy-almuss:: {C; mv= ..-almue} moeraskartelblad (L. Pedicularis palustris).

clamia-ritt:: {S} (Spok rietsoort: L. Phragmites palustris).

Clamia-riyg-weg:: {W} .

Clamia-seert:: {N} "Moerashuis" (museum in Menn); .

clamia-sypress:: {C; mv/rsmv= ~es} moerascipres (L. Taxodium distichum).

clamia-sypresses:: {mv/rsmv} clamia-sypress.

clamia-tomentusar:: {C} wateraardbei (plant) (L. Potentilla palustris).

Clamia-weg:: {W} .

Clamia-wuma-weg:: {W} .

clamia-c:: {C} moeraseik (L. Quercus palustris).

clamia-ystos:: {S} moerassterrenkroos (L. Callitriche stagnalis).

Clamia-zeces:: {G} (dorp; gemeente Ajfetas).

clamia-zlnt:: {S} moeraskers (L. Rorippa palustris).

clp:: {I} versleten.

Clara:: {M}.

Clar:: {F}.

Clara Bohemienn-mirra:: {W} .

Clara Bohemienn-plep:: {W} .

Clara Bohemienn-siyclo:: {W} .

Clara-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Fexa); .

Clara-poentel:: {N} (herberg bij Fexa); .

Clara-wik:: {N} (openluchtbad bij Tosiy); .

Clrgos-weg:: {W} .

clarisa:: {C; mv= ~s} claris (vrw lid v RK kloosterorde).

clarisas:: {mv} clarisa.

Clarisa-wlka:: {C} Orde van de Clarissen; .

clrseg:: {C} harp.

Clrseg:: {N} Ef Clrseg.

clrsegmerr:: {C} harpist, harpspeler.

clrseg-merrer:: {C} (alg) harpist, harpspeler; (ihb) Ier; srt.

clasisesmiy:: {SC} classicisme.

clasisistise:: {I} classicistisch.

clasistise:: {I} clasisistise.

clasiyc:: {I} klassiek.

Clasiyc rifo Rgteit:: {N} (imprint vd uitgeverij Rgteit in Amahagge); .

Clst:: {J} Klaas.

Clst Brujeer-Atelva-mirra:: {W} .

clat:: {gst} claje.

Clat:: {G} (stad in Ben).

Cltsiy:: {F}.

Cltsy:: {F}.

clavec:: {C} sleutelbeen.

clavesinn:: {C} klavecimbel.

clea:: {C} (bep soort baksteen, Clea-flk).

Clea::

 1. {G} (dorp; gemeente Lelko).
 2. {N} (bewoond kasteel; gemeente Lelko); .

Clea-flk:: {C} (modern type flk, kleiner dan de oudere formaten; zo genoemd naar het dorp Clea aan de Firani); korda-flk.

Cleefer:: {G} (dorp; gemeente Manes-Sjeny).

Cleen:: {N} (grootste schoonmaakbedrijf in Spok; hoofdkantoor in Gr); .

Cleft:: {G} (stad in Bloi).

Cleft-vender:: {W} .

Cleje:: {J/M}.

clelbye:: {U} verrijzen.

clelbyos:: {C} verrijzing.

clmate:: {I} aansprakelijk.

Clemba:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 179).

clme:: {K} aanspraak maken op.

Clemens:: {J}.

Clemensa:: {M}.

Clment:: {J} (Fra).

clmos:: {A} aanspraak (recht); aansprakelijkheid; ef pilde ef ~ n rst frpj flj: iemand aansprakelijk stellen voor iets; ~ fry ef lacs (afk= CL): wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Clmos-fry-ef-Lacs-insrnsos:: {A} (afk= CL[-insrnsos]) WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).

cln:: {III} ef melde ~: ongelijk hebben.

cln:: {SX.c > c} (wat met reinigen te maken heeft) filter, veger, wisser (enz); (bijv) ayr/ayrcln: lucht/luchtfilter; mrt/mrtcln: schoorsteen/schoorsteenveger.

clene:: {K} schoonmaken (alg); wassen (vaat).

clenn:: {I} (alg) schoon, rein; (v geld) baar.

clnnolac:: {C} veegauto (voor straten).

clenos:: {C} schoonmaak.

clenpe:: {U} kloppen (op deur ed; een deurklopper bewegen).

clenper:: {C} deurklopper (in Spok meestal in de vorm ve roofdier).

cler:: {C} aanschouwelijkheid.

Clermont de Fontaigny:: {F} (Fra).

clerr:: {I} duidelijk, aanschouwelijk; gress unere ~ kat ef: dat begrijp ik drommels goed; gress ef elkiane ~ kat n tu!: dat heb ik je uitdrukkelijk verboden!; har ef tork ~: niet gering (= in grote mate); furt kost har ef tork ~ azos: tot mijn niet geringe verbazing.

clex:: {I} zwak (gezondheid, karakter).

clexiy:: {A; mv=enk} zwakheid, zwakte (gezondheid, karakter).

clinise:: {I} klinise.

cliyn:: {C} rivierdal (vgl Schots glen, Wels glyn).

Cliyn-skn:: {W} .

Cliyn-fresta:: {G} (bos; gemeente atoliy); .

Cliyn-jakm-weg:: {W} .

CLK:: {afk} Crbaros-lacs furt Kin.

clobjiyt:: {C}

 1. nieuwbouw;
 2. fonds (alle boeken v uitgever);
 3. alle samenstellende delen van een chemische stof bij elkaar; alle ingredinten nodig voor een bepaald recept; alle maatregelen/handelingen die voor het bereiken van n doel noodzakelijk zijn ("pakket" maatregelen); (bijv: de clobjiyt v water is waterstof/zuurstof; de clobjiyt ve reis naar New York is: visum aanvragen, ticket en reischeques aanschaffen, koffers pakken, enz.).

clobjiytafiy:: {C} dossier (bundel geschriften die op n zaak betrekking hebben).

Clofiy:: {F}.

Clofiy-Nnga-mirra:: {W} ; (DOM 103).

Cloma:: {F/M}.

Clonale:: {F/M}.

Clonale-mirra:: {W} .

Clopiy:: {J}.

clor:: {S} chloor.

clora:: {I} met chloor, chloorhoudend; van chloor gemaakt.

cloritt:: {S} chloride.

clorofrma:: {S} chloroform.

clof:: {C} aansluiting.

cloe:: {K} sluiten, op slot doen.

closeft:: {C} afsluiter, afsluiting, kraan.

cloe-priyk:: {C} veiligheidsspeld.

Cloer:: {F}.

closes:: {mv} closs.

closiy:: {C} sluiting, slot (op deksel ed).

cloos:: {C} sluiting, het op slot doen.

closs::

 1. {C; mv= closes} kraan, afsluiter; eit-closs.
 2. {I} gesloten, dicht, op slot.

Clous:: {J}.

Clotila:: {M}.

Clott:: {J} Claude, Claudius.

clovte:: {U} ~ [beri/den]: doen alsof, veinzen; do clovto kinur: hij deed alsof hij ziek was.

clown:: |clonn| {C} clown.

clma:: {C} menigte, schare.

Clma:: {F}.

clmle:: {U; gst= clmm} [rond]lummelen, rondhangen, vervelen; maar niet aan het werk kunnen komen.

clmm:: {gst} clmle.

clup:: {C} club, vereniging.

Clst:: {J}.

cluzs:: {C} prieel, tuinhuisje.

Cluzs furt ef Loper Giysta:: {N} (uitspanning in Amahagge); .

clynke:: {U} kwinkeleren.

clynkos:: {C} gekwinkeleer.

clynkyrr:: {C} clynkyrre.

clynkyrre:: {C} (poe) zangvogel; (dl= Zuid-Liftka) merel (L. Turdus merula); (dl= Noordwest-Liftka) nachtegaal (L. Luscinia megarhynchos).

cmartaroniy:: {I; [mv=enk]} (fig) onkreukbaar.

cmerre:: {K} naleven.

cmerros:: {A} naleving.

cmlt:: {C} rijm.

cmlte:: {U} rijmen.

cmltos:: {C} (pej) gerijm, dichtkunst.

cmontol:: {C} misdaad.

CMP:: {afk} Clturala Meg rif Pegre.

CMX:: {afk} Colsmurf furt ef Mipkett-xmarstos.

cmrta:: {I} potig, stevig (persoon).

cn:: {C} deurknop, deurkruk; [bedienings]knop, schakelaar; knoop (aan kleding); kn.

cn-missis:: {C; mv= ~a} brr ~: rodekoolzwam (L. Laccaria amethystina).

cn-missisa:: {mv} cn-missis.

cnure:: {U} reutelen, rochelen.

cnuros:: {C} gereutel, gerochel; rocheling.

CO:: {afk} cosistel.

Coburin:: {afk} Coordinere-buro furt Infrastrkturiy-weelfaos.

cobusa:: {mv} cobuss.

cobuss:: {C; mv= cobusa} kantine.

coc:: {S} cokes.

cocan:: {C} koker; holle pijp; huls.

cocare:: {U} cokes stoken; eft ~lira frads: een stoomlocomotief die met cokes gestookt wordt.

coces:: {S} kokos.

coces-helter:: {C} melkzwam (L. Lactarius); obo ~: roodgrijze melkzwam (L. L- vietus); grum ~: zoetgeurende melkzwam (L. L- glyciosmus).

cociyn:: {C} stuk cokes.

Cock:: {F}.

cockpit:: |kok..| {C} (vliegtuig) cockpit; (vrachtauto/locomotief) cabine; (schip ed) stuurhut.

Coc:: {N} (Container-cmpano; containeroverslag- en containertransportbedrijf in Amahagge); .

coare::

 1. {K} bestaan uit.
 2. {U} (dl= Zverosta) bestaan, vrkomen, aanwezig zijn.

coaros:: {A} bestaan (zn), existentie.

coart:: {I} bestaande (bv).

coe:: {K} passen, betamen; grs nert ~ den ...: het past u niet om ... (of: nominalisatie).

coiy:: {I} tactvol.

coos:: {A} tact.

codrare:: {K} stikken, grof naaien.

codraros:: {C} stiksel.

codre:: {K; gst= cott} naaien.

codre-parat:: {C} naaimachine.

codrelmit:: {C} naaikamer (in groter woonhuis).

codros:: {C} naaiwerk.

c:: {I} tactloos.

coe:: {C; rs= cte} (lei waarop in tijden v oorlog berichten in codevorm doorgegeven werden; 16e-17e eeuw).

Coediy:: {N} (voormalige herberg in Kverdehille); .

Coesiy-koles:: {N} (pedagogisch instituut in Amahagge); .

co'ess:: {I} (pop) vervolgens; en dan; colafess.

Coett-pnt-weg:: {W} .

Coett-riffoes:: {Nmv} (bronnen vd Opper-Coett; gemeente Mozent); .

Coett-seert:: {N} (pension; gemeente atoliy); .

cofiy:: {C} sprookje.

cofiymip:: {C} sprookjesboek.

Cofiy-mirra:: {W} .

Cofert:: {F}.

Cofert-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Ies); .

CF:: {afk} Cmerela Frmler-benc.

Cftg-seert:: {N} (boerderij; gemeente Leeserf); .

Cft-weg:: {W} .

Cgt-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Milbo); .

Chale:: {F/J}.

Chale-bibl:: {C} (eerste Westspok bijbelvertaling (1648) waardoor het Westspok dialect de status v standaardtaal heeft gekregen).

Chale-fresta:: {G} (bos; gemeente Piroes); .

Chale-kah:: {W} .

Chale-prc:: {W} .

Chale-siyclo:: {W} .

Cohen:: {F}.

co'if:: {wst} co'ifche.

co'ifcer:: {vdw} co'ifche.

co'ifche:: {Krs; gst= coift; wst= co'if; vdw= co'ifcer} negeren; geen notie nemen van; do ~ ef ftte, ...: hij gaat voorbij aan het feit, ....

co'ifchos:: {A} het negeren.

coift:: {gst} co'ifche.

coke:: |kokk|

 1. {C} glas cola.
 2. {S} cola.

col:: {C; mv= cle} doel; ja cle: sporadisch; furt ef ~ rifo (vz-uitdr): ter/ten fine van; ef gadros finne kest 10z, lelperrelira ef ~ den informere ef zreldurs kura ef projecc: de bijeenkomst begint om 10 uur, met als doel om de bewoners te informeren over het project.

colafese::

 1. {K} doorgaan met, vervolgen; do ~ riyfain fes ef S-cre: hij heeft het altijd over seks; (radio, licht) aanlaten; tu colafest ef armtat fes ef tult: je moet het licht in de gang aanlaten.
 2. {Upr} aanstaan, aanblijven, door blijven lopen (radio, licht, motor, machine); ef armtat sen colafesog!: het licht mag aanblijven!; ef zeft sen ~: de bel "blijft hangen" (blijft doorrinkelen).
 3. {Upr} doorlopen, zich vervolgen; ef pt sen ~ fes ef arbe rifo ef ksanuters: het pad loopt door in de tuin van de buren.

colafese-tupplip:: {C} doorreis; do vende lef ~: hij is op doorreis.

colafesiy:: {I} rechtstreeks, rechtdoor, regelrecht.

colafesos:: {C} voortgang, doorgang; vervolg (rest v tekst ed).

colafess:: {Aef} vervolg.

colafess:: {I} vervolgens; en dan; toen.

colafkfs:: {C} doorgaand verkeer.

colanase:: {K} vererven (door erfenis komen aan).

colanasos:: {A} vererving.

colrt:: {C} woede; last, plaag; hinder; ef cente ef ~ pai: hinder ondervinden van.

colrtare:: {K} last hebben van; do ~ eft snul: hij heeft last van zijn/een nier.

cldn:: {C} held; n.

cldn-painos:: {C} heldendaad.

cldn-poitiyn:: {C} heldendicht (BUITEN Spok of Peg); yzlt.

Cldy:: {J}.

Cldy-Fjas-priss:: {N} (jaarlijkse prijs voor het meest innovatieve en opmerkelijke bouwwerk, of de uitwerking van het project daartoe); .

Cole:: {F} (Eng).

cle:: {mv} col.

cl:: {C} college (les op universiteit).

clafiy:: {C} dictaat.

clegje:: {C} collega.

clegjeer:: |..jewer| {I} collegiaal.

clekteff:: {I} collectief (bv).

clektiviy:: {C} collectief (zn).

coler:: {C} keeper, doelman.

colera:: {S} cholera.

Colestiy:: {F}.

Colestiy-Fmp:: {N} (groot bouwbedrijf in Hoggebim); .

colibri:: {C} kolibrie.

Colibri-mirra:: {W} .

colinare::

 1. {K} (fig) verdraaien (verkeerd voorstellen).
 2. {U} (alg) verkleuren; (fig) tanen.

colinaros::

 1. {C} verkleuring.
 2. {A} (fig) het tanen; verdraaiing, verkeerde voorstelling van zaken.

coline:: {K} kleuren, van kleur voorzien.

colinos:: {C} kleuring; kleurstelling, kleurencombinatie.

colises:: {mv} coliss.

coliss:: {C; mv= colises} coulisse.

Colises:: {N} (links georinteerd opinieweekblad); .

Coliss-mirra:: {W} .

Coliyf:: {F}.

colkette:: {U} ~ beri: moeten (tot doel hebben); ef toqudex ~ beri [zille ef cnsuments]: de wetgeving moet (heeft tot doel om) [de consumenten te beschermen].

col-kib:: {C} doelpaal.

Coll:: {F/M}.

Clle:: {F}.

Clmann:: {F}.

Clmannex ef tokuramos:: {N} (boektitel); .

Clmen:: {F}.

Clmer:: {F}.

Cologne:: {N} (pianofabriek in Tunbas); .

colonisao:: {C} kolonisatie.

colonje:: {C} kolonie.

colonjer:: {I} koloniaal.

Colonje-weg:: {W} .

Colorado-snerf:: {C} coloradokever.

Colos:: {J}.

Colostiy:: {N} (vuurtoren; gemeente Sinto-Colostiy); .

Colostiy-plep:: {W} .

colsmurf:: {S} fonds (kapitaal gereserveerd voor bepaald doel).

Colsmurf furt ef Mipkett-xmarstos:: {N} (afk= CMX) ("Fonds voor de Deposito-garantie"); .

Clstu-jakm:: {G} (duin- en mliy-gebied; gemeente Fraja); .

Clstu-jakm-weg:: {W} .

Clstu-xijera-weg:: {W} .

col-tece:: {C} doeltekst (vertaling vd brontekst).

Cltehynne::

 1. {G} (eilandje in de Aflif-straat); .
 2. {N} (arkdomenn in Jelafo; eilanden Cltehynne en Roesj); .
 3. {N} (bewoond museumkasteel op gelijknamig arkdomenn); .

Cltehynne-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Manes-Puriy); .

Cltehynne-Leerb:: {N} (station).

Cltehynne-Vender:: {G} (dorp; gemeente Manes-Puriy).

Cltos-fresta:: {G} (bos bij het dorp Laver); .

Columba:: {Cef} Colombiaanse vrouw.

columbiy:: {IIef; mv=enk} Colombiaans (bv).

Columbiy:: {G} Colombia.

Columbo:: {Cef} Colombiaan.

colyatjen:: {C} verzamelaar.

colye:: {K; vdw= colys} verzamelen (alg); opkroppen (v gevoelens).

Colyna:: {F}.

colyos:: {C} verzameling, collectie (bewust bijelkaar: postzegels, schilderijen ed).

Colyos rifo Maliy Omerstiy:: {N} "Collectie van Maliy Omerstiy" (museum in Lassos); .

colys:: {vdw} colye.

cm:: {C} slot, sluiting (voor sleutel); (sprkw) ef crbo'estre eft zagrampor ~: er een harde dobber aan hebben.

CM:: {afk} Cmunikao-deprtemen.

cma:: {C}

 1. komma (,).
 2. gemeenschap; fes tuffes ~s: en plein public.

cma-centos:: {C} gemeenschapszin.

Cma-centos ur Riffek:: {N} "Gemeenschapszin en Creativiteit" (sociteit voor katholieke adellijke heren; in Hajequ); .

Comf:: {F/J}.

cma-flyddere:: {C} kommavlinder (L. Hesperia comma).

cma-spert:: {C} tiendelige breuk.

Cmater:: {W} .

cmatiy:: {I} gemeenschappelijk; ef lelperre pert ~n ts lef ...: het heeft veel gemeen met ....

Cmatiy Belde Sentrym:: {N} (afk= CBS) "Gemeenschappelijk Leercentrum" (instantie die zich inzet voor de belangen v leerlingen vh lagere beroepsonderwijs, in Blort); .

Cmatiy Zintes Tomimpit:: {N} (afk= CZT) "Gemeenschappelijke Wetenschappelijke Boekverzameling" (overkoepelende universiteitsbibliotheek in Hirdo); .

cmbinao:: {C} combinatie; fes ef ~ lef: in combinatie met.

cmbinere:: |..je| {K} combineren.

Comeja:: {M}.

cmendantiy:: {C} commandant (rang bij politie en brandweer); rtef ~: hoofdcommandant.

cment:: {SC} gebod; ef Main Cments: de Tien Geboden.

cmerela:: {I} commercieel.

Cmerela Frmler-benc:: {N} (afk= CF) "Commercile Aandelenbank" (voormalige bank te Hirdo); .

Cmerela Qudex:: {N} (afk= CmQ) "Commercieel Wetboek" (Spok wetboek); .

cmisars:: {C} commissaris (alg).

cmiserr:: {C} commissaris (ve NV).

cmiserr-ratt:: {C} raad van commissarissen (ve NV).

cmio:: {C} commissie.

Cmio Digitala nopros:: {N} "Commissie Digitale Samenleving" (in Hirdo); .

Cmio furt Drureren-ns-vobaros:: {N} "Commissie voor Muntstelselhervorming" (in Hirdo); .

Cmio furt ef terminoliy-rfoetos fes ef data-tegniyc:: {N} (afk= CTeDa) "Commissie voor de terminologie-aanpassing in de informatietechniek" (in Hirdo); .

Cmio furt Lexikoliy:: {N} "Commissie voor Lexicologie" (in Hirdo); .

Cmio Spooksoliy mintof Brexit:: {N} "Commissie Spokani na de Brexit" (in Hirdo); .

cmit:: {C} comit.

cmiyl:: {mv} cmiys.

cmiys:: {C; mv= cmiyl} sleutelgat; schietgat (in muur).

Cmiys-terf:: {W} .

cmles:: {C} loper (lang tapijt).

Comorr:: {G} Comoren.

cmpande::

 1. {U} vergemeenschappelijken; nationaliseren, tot staatsbedrijf maken.
 2. {I} maatschappelijk.

cmpano:: {C} maatschappij.

cmpano-crtyrher:: {C} maatschappelijk werker.

cmpandos:: {A} vergemeenschappelijking; nationalisering, het tot staatsbedrijf maken.

Cmpano, veldur, mux:: {N} (boektitel); .

cmpaniy:: {C} vennootschap, compagnie; tuffes ~ (afk= TC of ): naamloze vennootschap; (de ligatuur staat vrnl in eigennamen: Kim & Metrusse ).

Comparing and relating:: {N} (tijdschriftartikel); .

cmpass:: {C; mv= ~es} kompas.

cmpasses:: {mv} cmpass.

Cmpass-weg:: {W} .

cmpello:: {C} snaar (v muziekinstrument).

cmpetio:: {C} competitie.

cmpleks:: {C} complex (zn).

cmpleksa:: {I} complex (bv).

cmplett:: {I} compleet, geheel, helemaal.

cmpostere :: |..je| {K} composteren.

cmposteros:: {C} compostering.

cmpostiy:: {S} compost.

Compound modality:: {N} (tijdschriftartikel); .

cmpromis:: {C} compromis.

cmpumert:: {C} computerspel[letje]; game.

cmputarer:: {C} programmeur (voor computers).

cmputer:: {C} computer.

cmputerisere:: |..je| {K} computeriseren.

CmQ:: {afk} Cmerela Qudex.

cmrif:: {C} slotenmaker.

Cmsa:: {F}.

Cmsa-Bergo-mirra:: {W} .

cmu-ketter:: {C} provider (aanbieder v communicatiediensten, zoals telefoon en internet).

cmunesmiy:: {SC} communisme.

cmunikao:: {C} communicatie.

Cmunikao-deprtemen:: {N} (afk= CM) (voormalig ministerie); .

Cmunikao-praf ja kolesers ur s stdents:: {N} (titel ve rapport); .

cmunistise:: {I} communistisch.

cmunistiy:: {C} communist.

Comura:: {F/J/M}.

Comurra:: {N} (dienaar v Erget, die de veeboeren in de gaten houdt); .

cmuter:: {C} forens, pendelaar.

cmutere:: |..je| {U} forenzen, pendelen.

cnk::

 1. {C} glas cognac, cognacje.
 2. {S} cognac.

cndekterr:: {C} wagenvoerder, bestuurder (v trein, tram).

cndio:: {C} conditie.

Cndiyc:: {F/J}.

cndomiy:: {C} condoom.

cneke:: {K} aansluiten op (trein, bus).

cneko:: {C} aansluiting, connectie.

cnekos:: {C} aansluiting (trein, bus); kirro ef ~ perde: we hebben de aansluiting gemist; eft ~ rifo A: een aansluiting van A (= men kan overstappen van de aankomende trein A op een vertrekkende trein B); eft ~ armt A: een aansluiting op A (= men kan overstappen van een aankomende trein B op de vertrekkende trein A); (deze terminologie vindt men vooral in spoorboekjes ed).

Cnex:: {N} (busmaatschappij); .

cnfereno:: {C} conferentie.

cnfereno-sentrym:: {C} conferentiecentrum.

cnferere:: |..je| {U} confereren.

cnfeo:: {C} (RK) biecht.

cnformao:: {C} conformering.

cnformere:: |..je| {U} ~ fes: zich conformeren aan.

cnfrontao:: {C} confrontatie.

cnfrontere:: |..je| {K} ~ kaf/sum: confronteren met.

cngresa:: {mv} cngress.

cngress:: {C; mv= cngresa} congres.

cngress-sentrym:: {C} congrescentrum.

Conityje:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 52/155).

Conityje-koles:: {N} "Conityjaanse School" (literaire stroming, bloeitijd rond 1880); .

Conityje Arnka:: {N} (afk= CA) (toeristische spoorwegmaatschappij in Conityje); .

Conityje-mirra:: {W} .

Conityje-weg:: {W} .

cnjugao:: {C} (taalk) vervoeging.

cnjugere:: |..je| {K} (taalk) vervoegen.

cnjunktiviy:: {C} (taalk) conjunctief, aanvoegende wijs.

cnjunkturiy:: {C} conjunctuur.

cnkludere:: |..je| {U} concluderen, tot de conclusie komen.

cnkrett:: {I} concreet; ~ supstantiviy: concreet substantief; cnkretter.

cnkretter:: {C} (taalk) concreet substantief (in de Spok taal: alle woorden die in dit woordenboek met {C} zijn gemerkt).

cnkretter:: {I} (taalk) semi-concreet; tocnkrett.

cnkuratjen:: {C} concurrent.

cnkureno:: {C} concurrentie.

cnkurere:: |..je| {U} ~ tukst: concurreren tegen.

Conley:: {N} (keten van kledingwinkels voor jongeren); .

Connect:: {N} (internetprovider); .

cnp:: {C} klokje (bloem; vrnl in samenstellingen als Jastaf-~ = lenteklokje).

cnseceno:: {C} consequentie.

cnsentrao:: {C} concentratie.

cnsentrere:: |..je| {U} concentreren.

cnsepp:: {C} (alg) concept; (ihb) chemische samenstelling.

cnserto:: {C} concert.

Cnserto-mirra:: {W} .

Cnserto-zalas:: {N} "Concertzaal" (alg benaming voor een (vaak gemeentelijke) concertzaal of klein concertgebouw)

 1. (in Br); .
 2. (in Hoggebim); .

cnservateff:: {I} conservatief.

Cnservateff Stat-Party:: {N} (afk= CSP) "Conservatieve Staatspartij" (politieke partij); .

cnservater:: {C} conservator (in museum).

cnservatorym:: {C} conservatorium; .

Cnservatorym:: {N} "Conservatorium"

 1. (in Amahagge); .
 2. (in Hoggebim); .
 3. (in Trendon); .

cnservere:: |..je| {K} conserveren.

cnservere-tiyn:: |..je-| {C} conserveringsmiddel.

cnserveriff:: {C} conservenfabriek.

cnsidere:: |..je| {K} vinden, beschouwen als (mening hebben); in aanmerking nemen; aanmerken; gress nert ~ do lo flifados: ik vind hem niet aardig; do ~ martel dalotoje: hij vindt het koud buiten; do ~ b oto lo eft hord tiyn: hij vindt dat een mooie auto; do sen ~ lo eft hupster artiys: hij beschouwt zichzelf als een groot artiest; gress ~, den do blyze bertert: ik vind dat hij te veel opschept; tu ~ kol?: wat denk jij ervan?; styne kv do sener fotel, gress ~: hij zal zijn fout nooit toegeven, als je het mij vraagt; vende tu rala? gress ~lira!: ga je mee? ja natuurlijk, hoe durf je dat nou te vragen!; vende tu rala? ~ tu jazy?: ga je mee? natuurlijk niet, hoe kom je daar bij, hoe durf je zoiets te vragen.

Cnsidere ef lo kvmpos meldelira:: {N} (boektitel); .

cnsideros:: {A} het in aanmerking nemen; beschouwing; fes graviy ~: in hoge/grote mate; fes oiba ~: in mindere mate; fes hls ~: voldoende, in voldoende mate.

cnsilym:: {C} concilie.

cnsisteno:: {C} consistentie.

cnsistent:: {I} consistent.

cnsoll:: {C} uitstalkast, vitrine.

cnsonent:: {C} medeklinker, consonant.

cnstatao:: {C} constatering.

cnstatere:: |..je| {K} constateren.

Cnstin:: {J} Constantijn.

cnstipao:: {C} verstopping.

cnstipere:: |..je|

 1. {K} [doen] verstoppen; ef t-lofas ~ ef njame-jns: de theeblaadjes verstoppen de afvoerpijp.
 2. {Upr} last van een verstopping hebben (niet naar de WC kunnen).

cnstituentiy:: {C} constituent.

cnstituo:: {C} grondwet.

Cnstituo:: {N} (afk= CS) "Grondwet" (officile Spok grondwet); .

Cnstituo-lirrotiy:: {W} .

cnstituonela:: {I} constitutioneel.

cnstituteff:: {I} constitutief (nauwkeurig de grondwet volgend: v politieke partij in Spok).

Cnstrubr:: {N} (constructiebedrijf in Br); .

cnstruere:: |..je| {K} construeren.

cnstruerr:: {C} constructeur.

cnstruko:: {C} constructie.

cnstrukteff:: {I} constructief.

Cnsu:: {N} (consumentenprogramma op GEP 1); .

cnsument:: {C} consument.

cnsumpteff:: |..mt..| {I} consumptief.

consyl:: {C} (in Spok: eilandsraad, soort ministeries op het niveau vh eilandsbestuur; bestaande uit 20 tot 45 consylaters ("raadsleden")); .

consylater:: {C} (in Spok: raadslid in de eilandsraad); consyl.

consylsrt:: {C} (gebouw waar de consyl gevestigd is: in de eilandhoofdstad).

container:: |cntener| {C} container.

cntakt:: {C} contact.

cntakte:: {U} ~ lef: contact hebben met; contact opnemen met.

cntakte-ponto:: {C} aanrakingspunt.

cntekst:: {C} verband, context.

cntekstoroni:: {C} betrekkelijk voornaamwoord.

Continental:: {N} (Bergparel-hotel in Mozent); .

cnto:: {C} conto.

cntrakt:: {C} contract.

cntraktuela:: {I} contractueel.

cntrasepteff:: {C} voorbehoedsmiddel.

cntrolere:: |..je| {K} controleren.

cntrolere-putiy:: |..je-| {C} controlepost.

cntrolerr:: {C} controleur.

cntrolos:: {C} controle.

cnvall-cuennt:: {C} lelietje-der-dalen (L. Convallaria majalis).

cnveno:: {C} conventie.

cnvenonela:: {I} conventioneel.

Conyra:: {F/J}.

Conyra Faly:: {F}.

Cook-ilesets:: {Gef/mv} Cook-eilanden.

cool:: |Eng.| {I} cool (pop).

cooperao:: {C} coperatie.

Coopmans:: {F} (Ned).

coordinao:: {C} cordinatie.

coordinere:: |..je| {K} cordineren.

Coordinere-bun furt Internet-uos luft ef Mippainsta:: {N} (afk= CIM) "Cordinatieplatform voor Internetgebruik bij de Overheid" (in Ies); .

Coordinere-buro furt Infrastrkturiy-weelfaos:: {N} (afk= Coburin) "Cordinatiebureau voor Infrastructurele Ontwikkeling" (in Blort); .

copa:: {C} coupe (voor ijs ed).

copiere:: |..je| {K} kopiren; overmaken, overdoen.

copiy:: {C} kopie; dictee.

Cpsa:: {F}.

copy:: {C} afdruk, afschrift, afschrijving.

copye:: {K} afdrukken, afschrijven.

copyright:: |Eng.| {C} copyright, auteursrechten.

Coque:: {F} (Fra).

cor:: {III} neer, naar beneden.

Cor:: {F}.

Cora:: {M}.

corbyte:: {K} neerslaan (v opstand).

Crciy:: {C} Cork (Ierse stad).

Cordelha de Lopez:: {F}.

crdiy:: {C} hart.

Crdiy:: {F}.

Crdy:: {G} (dorp; gemeente Nenaji).

crespondere:: |..je| {U} corresponderen (briefwisseling).

cresponderos:: {C} correspondentie.

Coress:: {F}.

crg:: {Iid} ver weg||dichtbij, vlakbij; gress zre tild ~: ik woon ver weg; gress eup zerfe rifo ~ l gp: ik zag haar van verre; ef ~ bmpo l blefa: een verre donderslag; lo ~ arvendelira nt ef feark: ver (diep) in het binnenland; gress zre quista ~: ik woon vlakbij; gress eup zerfe rifo ~ luft sener tiffugs: ik zag haar vlakbij; ef zeces loctee fes tue-~: het dorp ligt vlakbij.

Corina:: {M}.

Coriyta::

 1. {M}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Gran); .

corlade:: {K} downloaden.

crn:: {S} graan.

crna:: {C/S} graanproduct; ontbijtgranen, cereals (cornflakes, muesli ed).

Crna::

 1. {J}.
 2. {N} (gezellig caf in Amahagge); .

Crnell::

 1. {F}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Staef); .

Crn-ialef-lirrotiy:: {W} .

Corniche:: {N} (exclusieve bar in Minde); .

corniseja:: {C} augurk.

Crn-kah:: {W} .

Crn-lirrotiy:: {W} .

Crn-plep:: {W} .

Crn-weg:: {W} .

Corona:: {F/M}.

croseff:: {I} corrosief.

corqug::

 1. {C} uitvaagsel, uitschot.
 2. {S} kaf; ef treske ~: nutteloos werk verrichten; water naar de zee dragen.

Corqug-plep:: {W} .

Crsica::

 1. {G} Corsica (eiland).
 2. {N} (pakhuis in Hoggebim); .

Cortesj:: {F}.

cortrke:: {K} dumpen.

Crtren:: {F}.

corvi'am:: {C}

 1. gemeenschap; Urapas [Ekonomise] Corvi'am (afk= UEC of UC): Europese [Economische] Gemeenschap (EEG of EG);
 2. geheel (zn); fara ~: in zijn geheel; als geheel.

corvi'amiy:: {I} gemeenschappelijk.

Corvitry:: {Gef} Gemenebest.

Corvitry-mirra:: {W} .

Cory:: {F}.

Crzn:: {F}.

cos:: {C; mv= ~z} keuze; eft ~ na flj: een keuze in iets; ef paine ef guld ~: de beste keuze maken.

Cs::

 1. {G} (stad in Ben).
 2. {G} (rivier van Crona-gebergte naar de Kjoep); .
 3. {N} (klein vliegveld; gemeente Cs); .

coare:: {K} verkiezen, kiezen voor (nadruk op de keuze tussen meerdere dingen); lnole.

coatjen:: {C} kiezer.

coe:: {K} kiezen; wn ~lira fitaju: (drukt uit dat de gemaakte keus zeer opmerkelijk is of het minst voor de hand ligt); gress nert unere, mitulanis Elsa lelperravy basunn-belastos wn ~lira fitaju: ik begrijp niet waarom Elsa nou juist fagotles wil hebben; Petriy pratavy mas wn ~lira fitaju: Petriy wil uitgerekend morgen vertrekken.

ce:: {U} kotsen, overgeven.

coe-are:: {C; rs= ~t} kiesdistrict.

coe-aret:: {rs} coe-are.

Cosenn:: {F}.

Cs-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Cs); .

cosis:: {C} druif.

Cosis-mirra:: {W} .

Cosis-museem:: {N} "Druivenmuseum" (museum in Manes-Puriy); .

cosistel:: {Cef} (afk= CO) "druivenmaand" (5e maand v Erg tijdrekening).

cos-kurre:: {C; mv= ~s} optie (keuzemogelijkheid).

csmise:: {I} kosmisch.

csmografij:: {C} kosmografie.

csmos:: {SC} kosmos.

coort:: {C} gekozene (persoon).

coos:: {C} verkiezing, het kiezen.

cos:: {S} kots, braaksel.

Csse:: {J} Koos, Cobus.

cstarica:: {IIef} Costaricaans (bv).

Cstarica:: {G} Costa Rica.

Cstaricana:: {Cef} Costaricaanse vrouw.

Cstaricany:: {Cef} Costaricaan.

Costeliy:: {M}.

cstemm::

 1. {I} gewend.
 2. {VZ} (betrekking) gewend aan; Elsa melde ~ gurnusz: Elsa is gewend aan ruzie; ~ diffiyksels Petriy clmne: Petriy blijft rustig, want hij is gewend aan moeilijkheden.

cstemme:: {K} gewend zijn aan.

cstierp:: {C} belangstellende (persoon).

cstierpe:: {K} belangstellen in, belangstelling hebben voor.

cstierpelira:: {I} belangstellend, genteresseerd.

cstierpe-rgtos:: {A} blijk van belangstelling.

cstierpos:: {A} belangstelling; ef sette kaf ef ~: in de belangstelling treden.

cstierpse::

 1. {Aef} belang; relevantie.
 2. {I} belangrijk; van belang zijnd; dussrtiy ~: van secundair belang zijnd; eft luftzar ~ tiyn: iets van ondergeschikt belang.

cte:: {rs} coe.

CTeDa:: {afk} Cmio furt ef terminoliy-rfoetos fes ef data-tegniyc.

cotiy:: {C} quota, quotum.

ctls:: {I} ictls.

cott::

 1. {C} [mannen]rok.
 2. {gst} codre.

covent:: {C} klooster; ef melde mip ef ~: lont ruiken; nattigheid voelen.

Covent-arbe::

 1. {W} .
 2. {N} "Kloostertuin" (museum in Blort); .

Covent-Arber:: {W} .

Covent-skn:: {W} .

Covent-bibliotekke:: {N} "Klooster-bibliotheek" (belangrijkste bibliotheek in Hoggebim); .

Covent-Drolust:: {G} (beek; gemeente Zekon); .

coventer:: {C} kloosterling (alg: lid ve kloostergemeenschap).

Covent furt izem:: {N} (RK klooster; gemeente Tosiy); .

Covent-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Lassos); .

Covent kaf ef Cap:: {N} (RK klooster; gemeente Aequet); .

Covent-lirrotiy:: {W} .

Covent-mirra:: {W} .

Covent-pt:: {W} .

Covent-plkom:: {N} (tramtunnel; gemeente Kerans-srt); .

Covent rifo rmyll:: {N} (Erg klooster; gemeente Tij); .

Covent rifo ef Sinto-Cubu:: {N} (RK klooster; gemeente Mosafeto); .

Covent rifo ef Sinto-Vildul:: {N} (RK klooster; gemeente Lasy); .

Covent rifo Flesst:: {N} (Erg klooster; gemeente Gaquggee); .

Covent rifo Flesst-mirra:: {W} .

Covent rifo Nutter-bladidos:: {N} (Erg klooster; gemeente Tunbas); .

Covent rifo Sinto-lbn:: {N} (RK klooster; gemeente Crtas-Jec); .

Covent rifo Sinto-Petriy:: {N} (RK klooster; gemeente Ef chis); .

Covent-taris:: {G} (dorp; gemeente Min-nutter).

Covent-terf:: {W} .

Covent-vildul-Opper:: {N} (tankstation langs de M33; gemeente Knolbol); Covent-vildul-Wefot:: {N} (tankstation langs de M33; gemeente Knolbol); covent-wlka:: {C} kloosterorde.

Covent-wees:: {W} .

Covent-weg:: {W} .

Covent-zuft:: {W} .

Cozenn:: {F/J}.

C.Q.M. BC:: {N} (C.Q.M. = calaros qugle miltef) (voetbalclub in Lift); .

cra:: {PXimpr} (gereduceerde vorm v cradef) alles; cra-.

cradef:: {OV}

 1. {mv-concr} alle, al de; Elsa axe ~ vilduls fes ef arbe: Elsa hakt alle bomen in de tuin om; stus zerfec ef armt ~ tiyns (= armt pipar): je kan het aan alles zien/overal aan zien; fes mittof/lelmos/tem/bs ~ srts: in al deze huizen; kult ~ vults melde koffon: al onze kippen zijn dood; ~ vr vilduls: alle vijf [de] bomen; vr [mip] ~ vilduls: vijf van alle bomen; noi ~ vilduls: niet alle bomen; ~ panas: dat allemaal, al die dingen; panas;
 2. {mv-semc/abstr en stoff} jadk; feltes.

Cradef Sintos:: {N} Allerheiligen.

Cradef rg'iycs:: {N} Allerzielen.

cradefovap:: {III} aan alle zijden/kanten; alle kanten op; naar alle kanten.

crado-frint:: {C} allemansvriend.

crados:: {ZV; mv; gnp= ~er; gnz= ~r of cradr; rs= ~es} alle[n], iedereen, allemaal (v gesloten groep of verzameling); ~ quardert kost fenta: iedereen mag op mijn feestje komen (dwz allen uit mijn kennissenkring).

crads:: {ZV} (dl= Ales/Jelafo); cradse.

cradse:: {ZV; mv; gnp= ~r; gnz= cradsr; rs= ~t} geen van alle[n] (uit een gesloten groep of verzameling; in spr evtl met extra ontkenning nert); do [nert] tiffe ~: hij kent [ze] geen van allen; Petriy lelperre pert platirane, tur gress affionnose cradsr marsz: Petriy heeft veel schilderijen, maar ik vind de kleuren van geen van alle mooi; gress ur ~: geen van allen behalve ik.

cradoser:: {gnp} crados.

cradser:: {gnp} cradse.

cradoses:: {rs} crados.

cradset:: {rs} cradse.

cradosr:: {gnz} crados.

cradsr:: {gnz} cradse.

cradr:: {gnz} crados.

crf:: {C} kracht; mitai ~ rifo (vz-uitdr): uit kracht van.

Crf:: {N} (sigarettenmerk uit Korif); .

crager:: {C} [zwarte] kraai (L. Corvus corone corone).

Crager-mirra:: {W} .

Crager-mjl:: {N} "Kraaimolen" (bekend caf in Zest); .

Crager-plep:: {W} .

Crager-weg:: {W} .

Crgh:: {F}.

crahozver:: {C} iemand die alles gelooft; zeer goedgelovig persoon.

Craja-plep:: {W} .

Crajo:: {J}.

crajyve:: {U} talmen, dralen.

cralarder:: {C} omnivoor, alleseter; (iro) mens.

cralfof:: {C} (bepaald soort kruis in de heraldiek; meestal donkerblauw/wit, soms zwart/geel; o.a. door Lotfalyten gevoerd).

cralove:: {U} verschijnen.

cralovos:: {C} verschijning (persoon); verschijnsel.

cralovos:: {A} verschijning, het verschijnen.

crm:: {I; =vk v litel 1} minder weinig; Petriy rinne ~ dus gress: Petriy verdient minder weinig dan ik (we verdienen beiden weinig, maar P. verdient toch nog iets meer).

cran:: {C} hijskraan.

crana:: {C}

 1. kraanvogel (L. Grus grus).
 2. (symbool vd Erg religie: ; wat het kruis is voor RK, is de crana voor Erg).

Cranala:: {M}.

Crana-mirra:: {W} .

Crana-oftian:: {W} (stadswijk in Hoggebim); .

Crana-plep:: {W} .

Crana-vjadk:: {N} (spoorwegviaduct; gemeente Sinto-Oaji-Quzo); .

Crnt:: {G} (stad in Plef).

Crnza:: {F}.

crapiruami:: {I} in alle andere gevallen; ami.

crat:: {ZV; enk; rs= ~te} (bepalingaankondigend) degene[n] die, allen die; (als crat = zinskern: 3pv of stus in bijzin) ~ sen fesstinde futtof 1 mai, stus pnze 10% lo oibniy: allen die zich inschrijven vr 1 mei, krijgen 10 % korting; ~ crtiravy gress, gress lelperre eft mindoh pamel fn eup: voor allen die mij willen helpen/voor degene die mij wil helpen, heb ik een leuk cadeautje (ik doel slechts op vrw personen, zoals blijkt uit eup); (als crat = GEEN zinskern: bt in bijzin) lelpirus azje n ~, Elsa rede piti t: aan allen waar anderen onderdanig tegen zijn, ergert Elsa zich.

cratiyn:: {ZVrs; enk} alles, alle[n] (v gesloten groep of verzameling); ~ jge: alles loopt verkeerd af; gress ~ trije: ik heb alles geprobeerd (dwz alles wat in mijn vermogen lag); ef bmba tjestrovo ~: de bom heeft alles verwoest (dwz alles in de buurt vd bom, wat te verwoesten viel); ~ meldelira [senjos]: allemaal [gezeur]; pipar.

cratte:: {rs} crat.

cravato:: {C} stropdas.

crazare:: {K} laten grazen, weiden, hoeden (v vee).

crazaros:: {C} weiding, het laten grazen.

craze:: {E} grazen; vende ~lira!: hoepel op!.

craze-drnel:: {S} Frans raaigras (L. Arrhenatherum elatius).

Crea::

 1. {F/M}.
 2. {G} (stad in Jelafo).

Creagh:: {F} (Eng).

cres:: {C} vrijgezel.

cresiy:: {I} ongehuwd.

Cres-plos:: {W} .

Crea-Trents:: {N} (station).

Creaviy-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Crea (LA)); .

Creaviy-covent-pt:: {W} .

creft:: {C} personeel.

crekjiy:: {C} stuk brons; bronzen voorwerp/beeld.

creka:: {I} bronzen, van brons gemaakt.

creky:: {S} brons.

Creky:: {N} (restaurant in Bref); .

Creky-mirra:: {W} .

crelco:: {C} vuilstortplaats; mesthoop.

Crelco:: {G} (stad in Ales).

Crelco armt ef Klinnr:: {G} (dorp; gemeente Afarcal).

Crelco-Srt:: {N} (station).

Crelco-Zeces:: {N} (station).

Crelco-Zeruzze-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Afarcal); .

cremale:: {K} [be]klimmen, bestijgen.

cremalos:: {C} beklimming, bestijging.

Cremanu:: {G} (stad in Jelafo).

Cremanu-Lyrt:: {N} (station).

cremm:: {S} crme, zalf.

Crena:: {M}.

Crena Males-Qurten:: {N} (boektitel); .

crne:: {K} (lett/fig) aanboren; (fig) aankaarten.

crnos:: {C} (lett/fig) aanboring.

crepp:: {C} pannenkoek; eft olor ~: zo plat als een dubbeltje.

cress:: {C; mv= ~es} vacht (geprepareerde huid).

cresses:: {mv} cress.

cretarr:: {C; mv=enk} (afk= crr) (tijdsduur, vrnl wetenschappelijke notatie: 1 crr = 1/60 pontarr = 1/3600 seconde); 60crr melde 1 pontarr: 60 cretarr is 1 pontarr.

crett:: {C} kreet; krettare (enz).

Cretjelne-cek:: {W} .

Crevo::

 1. {F/J}.
 2. {G} (stad in Ziyp).

cria:: {PX} hand, pols, arm; cria-.

criabl:: {C} handbal (bal om mee te handballen; de sport); .

criablmerr:: {C} handbalspeler.

criablmerre:: {U} handballen.

criablmert:: {C} handbal[spel].

criabent:: {C} armband.

criacn:: {C} deurknop.

criaeleiyos:: {C} handbediening.

criagrp:: {C} handboei.

criagran:: {C} handgranaat.

criaklop:: {C} [pols]horloge; kloppa.

criakrum:: {C} hengsel, [gebogen] handvat.

crialelt:: {C} handvat, handgreep.

crialk:: {C} handtas.

criamust:: {C} handschoen.

crianolac:: {C} handkar; .

criapain:: {C} handenarbeid.

criaplyt:: {C} oor (v kopje of pot; kopjes met oren komen in Spok zelden voor).

criaprams:: {C} handrem (in auto).

criarekke:: {U} handenwringen.

criarekkos:: {C} handengewring; handenwringend gebaar (v vertwijfeling of onderdanigheid).

criaryt:: {C} gevest (v zwaard); heft (v mes).

criate:: {U} (dl= Peg) handschoenen/werkmouwen aantrekken ("de polsen bedekken"); te; tece.

criazen:: {C} handwerk.

criazener:: {C} maker v kunstnijverheidsproducten (fraaie gebruiksvoorwerpen), die hij meestal zelf ook verkoopt.

criazen-ergte:: {mv} criazen-rgott.

Criazen-hspitalo:: {N} (ziekenhuis in Hirdo); ; (DOM 208/210).

Criazen-krum:: {W} .

Criazen-mrket:: {W} ; (DOM 73).

criazen-merater:: {C} vakman.

criazen-rgott:: {C; mv= ..-ergte} vakhandel, gespecialiseerd bedrijf.

criazor:: {C} steel (v bezem, pan ed).

Criddell:: {F} (Eng).

Cridell:: {F/J}.

Cridell-ur-Olyna-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Edprof); .

Crilletea:: {G} (bos; gemeente Fach); .

Crilletea-pt:: {W} .

criminolche:: {C} criminoloog.

criminologise:: {I} criminologisch; crimineel (betreffende de misdaad).

criminoliy:: {C} criminologie.

crin:: {C} (dl= Tjemp/Bloi) angel (v bij, wesp).

crisiy:: {C} crisis.

cristal::

 1. {C} kristallen voorwerp; stuk kristal.
 2. {S} kristal.

cristaliy:: {I} kristallen, van kristal gemaakt.

Cristaliy Lankotat:: {N} "Kristallen Lichtkoepel" (prestigieuze prijs, om de twee jaar door de Koning uitgereikt aan een acteur of musicus); .

Cristal-mirra:: {W} .

Cristo:: {J} Chris.

critise:: {I} kritisch.

critiyc:: {C} kritiek.

critiycer:: {C} criticus.

critiyc-ponto:: {C} punt van kritiek.

critiycultes:: {C} toets der kritiek; ef kuratine ef ~: de toets der kritiek doorstaan; ultes.

Criyl-terf:: {W} .

Criyndec-weg:: {W} .

Criyndy-weg:: {W} .

Criyst:: {J} Chris.

Criysta:: {M} Christa.

crobbementos:: {III} op een ogenblik met mooi weer; als het mooi weer is.

crobben:: {I; ot= grt; mt= cpiy} helder; (de onr trappen v verg worden vrnl mbt het weer gebruikt; (vgl) ef grt kbo-nlos letre fes Wefot-Lomky: de helderste zonneschijn komt op West-Lomky voor; ef ~ oras prusot-knurfel letre fes ef Zelze: het helderste water komt in de Zelze voor.

crobbene:: {U} helder zijn; onbewolkt zijn; ef ~: het is helder/onbewolkt.

crobbeniy::

 1. {C} helderheid; helder weer.
 2. {A; mv=enk} (fig) verlichting (tijdsperiode).

Crobbenurp:: {N} "Helderhoofd" (drankje om 's ochtends ve kater af te komen); .

Crobela::

 1. {G} (stad in Ben).
 2. {N} (mineraalwatermerk); ; (DOM 93).

Crobela-seert:: {N} "Crobelahuis" (Bergparel-pension in Crobela); .

croe:: {E} kraken (hout ed).

croos:: {C} gekraak, het kraken.

Croek-mirra:: {W} .

Croemys:: {F}.

Croemys-mirra:: {W} .

Crof-lirrotiy:: {W} .

crg:: {I} schor, hees.

crge:: {U} schor zijn.

crgte:: {K} liggen/zitten op een HARD voorwerp; do ~ fes ef lles: hij zit in de gevangenis; do perke beri ~ fes ef lles = do crgtt fes ef lles: hij moet de gevangenis in; mezze.

crgtu:: {C; mv= ~tu} kerkbank.

crgtutu:: {mv} (=red); crgtu.

croift:: {C} [af]sluiting, slot (laatste deel v verhaal, film, gesprek, vergadering ed).

croifte::

 1. {K} ~ [tjg]: afsluiten, besluiten, beindigen [met] (verhaal, film, gesprek, vergadering ed; zonder dat de nadruk op "voltooiing" gelegd wordt); ef ziyter ~ ef gadros [tjg eft riy misse-mux]: de voorzitter sluit de vergadering af [met een welgemeend dankwoord]; dfe.
 2. {Upr} ~ [tjg]: eindigen [met]; ef stgos sen ~ kest 11 zurt: de voorstelling eindigt om 11 uur; ef oto-poh sen croifto tjg eft rk: de autorit eindigde met een lekke band.

croiftos:: {C} [af]sluiting, beindiging, het afsluiten (v verhaal, film, gesprek, vergadering ed).

croiftos-nt:: {C} eindnoot.

croja:: {C} impuls.

crjs:: {vdw} croje.

croje:: {K; gst= crot; vdw= crjs of regelm.} (dl= Cheetuc) porren, aansporen, opjagen.

crojiy:: {C} (dl= Cheetuc) aansporing.

crom:: {S} chroom.

croma:: {I} verchroomd, met chroom.

Cromnr:: {F}.

crome:: {K} verchromen.

Crona::

 1. {G} (pk-are in district Ben).
 2. {G} (noordelijk deel v Kulano-gebergte op Centraal-Liftka); .
 3. {N} (titel dichtbundel); .

Crona-plep:: {W} .

Crnda:: {G} (dorp; gemeente Manes-rcas).

cronise:: {I} chronisch.

cronologise:: {I} chronologisch.

crono-messer:: {C} chronometer.

Cropiyll::

 1. {F}.
 2. {N} (Bergparel-B&B in Afacha); .

crse:: {U} crossen (sport: op ruw terrein rijden).

Crse-clup Xt-riders:: {N} "Crossclub Xt-riders" (club voor terreinwagens, motoren en quads; in Xt); .

crstene:: {U} ~ tygtja: foeteren op.

crot:: {gst} croje.

crt:: {C} weitas, ransel; (sprkw) vilt ~ nert lelperre eft ryf: spuit elf geeft modder; krto.

crotalus:: {C} ratelslang.

Crotchet:: {N} (voormalige popgroep); .

Crotiy-mirra:: {W} .

crtj:: {C} schildpad.

crotn:: {C} croton (kamerplant) (L. Codiaeum variegatum).

crott:: {C} gekraak.

crowdfunding:: |Eng.| {C} crowdfunding.

Croydon:: {F} (Eng).

crr:: {afk} cretarr.

crubune:: {U} dreunen; ~lira pretrs: daverende bijval.

crubune-blef:: {U} nadreunen (nog enige tijd blijven dreunen).

crubunos:: {C} gedreun.

crche:: {K} overleven.

crche-crbatt:: {C} middelen van bestaan (de dingen die nodig zijn om in je levensonderhoud te voorzien).

crcher:: {C} nabestaande (familie v iemand die overleden is).

crcht:: {S} proviand, voorraad.

crchtlot:: {C} proviandzak, -tas; picknickmand ed; ef lelperre rst fes ef ~: met iemand opgescheept zijn/zitten.

crchos:: {C} overleving, het overleven.

Cruess:: {G} (dorp; gemeente Meaue).

Cruessiy-mjl:: {N} (molen aan de rivier Ziffon; gemeente Meaue); .

Crf-blufk:: {N} (hippodroom bij Tosiy); .

Crf-mes:: {G} (bos; gemeente Tosiy); .

Crf-wuma:: {G} (bos; gemeente Tosiy); .

Crf-wuma-pt:: {W} .

Crugt:: {F}.

Crgt:: {F}.

crula:: {I} (spr) pas, in hoge mate; mittof melde ~ lfiy!: dat is pas leuk!; crulabiy.

crulabe:: {U} de realiteit/werkelijkheid onder ogen zien.

crulabiy:: {I} in werkelijkheid, cht; pas, in hoge mate; mittof melde ~ lfiy!: dat is pas leuk!.

crulabos:: {A} realiteit, werkelijkheid; ef fenteste ~: achter de waarheid komen; ef ~z vende mip ef eits rifo do: hij verliest de realiteit uit het oog.

crule:: {K} verfraaien.

crulos:: {C} verfraaiing, het verfraaien.

crulta:: {C} verfraaiing (voorwerp dat tot verfraaiing dient).

crule:: {U} ~ n: tekeergaan tegen.

crum:: {C} (bep soort gehaktballetje, omwikkeld met spek).

Crumn-mirra:: {W} .

crup:: {C} dreun, smak.

crrc:: {C} kurk; kurken voorwerp.

crrc:: {S} kurk.

crrcer:: {C} kurkeik (L. Quercus suber).

crrc-fiys:: {C}

 1. kurkentrekker;
 2. spiraalvormige wolk zoals die zich soms in de buurt bij Fjer en boven het Plafot-meer kan ontwikkelen; ; (DOM 95).

crrciy:: {I} kurken, van kurk gemaakt.

crusa:: {C} kruis (vooral RK).

crusare:: {K} kruisigen.

crusifiyx:: {C} kruisbeeld, crucifix.

Cruiy:: {G} (dorp; gemeente Lankos).

Cruss:: {F/J/M}.

crst:: {C} korst (NIET v brood/gebak ed).

crste:: {U} rusten; do crstte fes Px: hij ruste in Vrede.

crster:: {C} korstzwam (L. Stereum); brr ~: paarse korstzwam (L. S- purpureum); kolai ~: gele korstzwam (L. S- hirsutum).

crt:: {C} spitsuur.

Crtte:: {F}.

Crwytg:: {F}.

Crybba:: {G} (dorp; gemeente Rn).

Crybba-ef-Hazck:: {G} (dorp; gemeente Rn).

Crybbe::

 1. {N} (bewoond kasteel op arkdomenn Ja Gr ur Onent); .
 2. {G} (voormalig dorp; opgegaan in de stad Gr).

Crybbe-mirra:: {W} .

Crybbe-ark:: {N} (boerderij; arkdomenn Ja Gr ur Onent); .

Cryb::

 1. {J}.
 2. {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Clat); .

Crygte:: {F}.

cryjazelitt:: {C} krentenbrood.

crje:: {U; gst= ~t} grijnzen.

crjet:: {gst} crje.

crjos:: {C} grijns.

Crymp:: {G} (beek; gemeenten Bergosrt, Folates en Trendon); .

Crympf Hueste:: {F}.

Crynna:: {M}.

Crynne:: {M}.

Cryps:: {F}.

cryre:: {E} vriezen.

cryre-marteltiy:: {C} vrieskou.

cryre-ponto:: {C} vriespunt.

cryr'martel:: {I} steenkoud, ijskoud.

cryros:: {C} het vriezen; fes ~: ingevroren (als diepvries).

cryrt:: {I} bevroren.

cryrtiy:: {C} [stijf] bevroren voorwerp; giffare lo ~: stokstijf blijven staan.

CS:: {afk} Cnstituo.

csr:: {C} documentatie[materiaal].

csre:: {K} documenteren; van bewijzen voorzien.

csros:: {A} documentering, het documenteren.

csrtiyn:: {C} documentaire (film).

csese:: {U} (alg) plassen; do csesa fes ef bof: hij heeft in zijn broek geplast.

csesos:: {C} (alg) geplas.

csess:: {C; mv= cseste} plas (urinelozing).

cseste:: {mv} csess.

CSP:: {afk} Cnservateff Stat-Party.

csule:: {U} spugen, spuwen; gress ~ kaf do: hij kan me gestolen worden.

csull:: {S} spuug, speeksel.

csulnes:: {C} zeikerd, ontstellende zeurpiet.

csulos:: {C} gespuug.

Ctj:: {afk} Celsius-tjen.

cuba:: {IIef} Cubaans (bv).

Cuba::

 1. {G} Cuba.
 2. {N} (ouderwets sigarenmerk; bestaat al vanaf 1901); ; (DOM 61).

Cubana:: {Cef} Cubaanse vrouw.

Cubann:: {Cef} Cubaan.

cubiyt:: {C} el (oude lengtemaat, vrnl in de bijbel).

cubu:: {C} hart; mip ~s: hartelijk; ef ove eft wvet ~ n: een zwak hebben voor.

Cubu:: {N} (internetprovider); .

cubu-tacos:: {C} hartaanval.

cubu-drat:: {C} Chinees lantaarnplantje (L. Ceropegia linearis woodii).

cubu-hfaros:: {C} hartverlamming.

Cubu-lirrotiy:: {W} .

cubu-ralaer:: {C} "hartgenoot" (goede vriend[in] die aangewezen wordt om bij een Erg huwelijksplechtigheid te assisteren en voor de mustknyf te zorgen); zie UIS 73.

Cubu-taris:: {N} (toren in Zest); ; (DOM 208).

Cubu-terf:: {W} .

cubu-tiraer:: {C} bewonderaar.

cubu-vildul:: {C} Japanse notenboom (L. Ginkgo biloba).

cubu-wvet:: {I} teerhartig, week.

CUC:: {afk} Cheetucj Uet Cmpano.

cucc:: {C} eendenkuiken, pul (tam).

cucer:: {C} koekoek (L. Cuculus canorus).

cucer-huron:: {C} koekoeksbloem (L. Lychnis flos-cuculi).

Cucer-mirra:: {W} .

Cucer-plep:: {W} .

cucert:: {C} hoorndrager (bedrogen echtgenoot).

CUC-nrcus:: {N} (voetveer op de Cheetucj); .

Curhs:: {F} (Peg).

cul:: {C} kuil.

Cla:: {M}.

culinariy:: {I} culinair.

cullt:: {C} gecastreerde kater.

Cltura:: {N} (maandblad voor cultuur, letteren en kunst); ; (DOM 49).

Clturala Meg rif Pegre:: {N} (afk= CMP) "Culturele Raad van Pegrevi" (streeft naar een onafhankelijk Pegrevi; hoofdbureau in Oneusrt); .

clturela:: {I} cultureel.

Clturela Meeg rifo Pegrefyte:: {N} Clturala Meg rif Pegre.

Clturela Ofiss:: {N} "Cultureel Bureau" (gemeentelijke instelling in Amahagge); .

clturiy:: {C/S} cultuur.

cumyn:: {S} komijn[zaad] (L. Cuminum cyminum).

cumyniyn:: {C} komijnzaadje.

cndale:: {U} bereid blijven.

cnie:: {K} (alg) bereid verklaren; (fig) afwikkelen (v zaak).

cnios:: {A} (alg) bereidverklaring; (fig) afwikkeling (v zaak).

cniyt:: {C} bereidheid.

cniyte:: {U} ~ [tukst flj]: bereid zijn [tot iets]; (verplichte kerndeletie in den-zin:) do ~ den sterde: hij is bereid te sterven; ef ~ quista zjentiy tukst: niet te beroerd zijn om (vooral iro).

cniytos:: {A} bereidheid.

Cupert:: {J}.

cupertiy:: {I; [mv=enk]} verdorven.

cupp::

 1. {I} verweerd (blootgesteld aan weer en wind).
 2. {VZ} (richting) uit, [naar] buiten; do arfine ~ ef srt: hij komt het huis uit; ef clma ryve ef kfsrms ~ ef mirra: de menigte rukt de verkeersborden uit de straat; ef lk tasse ~ ef oto: de tas valt uit/buiten de auto.

cuppare:: {U} verweren (door weer aangetast worden).

cuppe:: {U} verweerd zijn (door weer aangetast zijn).

cupploinor:: {I} extrovert.

cupra::

 1. {Sef} [rood]koper.
 2. {I} [rood]koperen, van koper gemaakt.

Cupra-mirra:: {W} .

cupra-styfos:: {C} kopergravure.

Curiy:: {J}.

Curiyf:: {J}.

Curiyftiy-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lost); .

cure:: {K} genezen.

Curejee:: {F}.

crfe:: {C} spiraal.

crlgy:: {C} krullenbol (kind met krullen); (iro) persoon met een kaal hoofd.

crle::

 1. {U; gst= crr} krullen (ww).
 2. {C} krul, lok (haar).

crlemir:: {C} krullenbol (hoofd met krullen).

crle-rgid:: {C} littit ~: "roze krulorchis" (L. Dactylorhiza palustris); (zeldzaam, in verscheidene moerassen).

crle-tnk:: {C} friseertang, krultang.

crle-ry:: {C/S} boerenkool.

curmel:: {III} misschien, wellicht; noi ~: misschien niet; ~ siy: ja misschien; misschien wel; (als beleefdheidsfrase in een vraag/verzoek) even; aftel tu kettavy ~ dena potilast n gress?: wil je mij dat potlood even geven?; (= kurre + melde).

curos:: {C} genezing.

crr:: {gst} crle.

curs:: {C} cursus.

csaler:: {C} (lett) kuddedier.

csalo:: {C} kudde (vee); school (vissen).

cuennt:: {C} (alg) lelie (L. Lilium); (ihb) Turkse lelie (L. L- martagon).

cutter:: {C} kotter (schip).

Cvnt:: {F}.

Cvrf:: {F}.

Cvrf-priss:: {N} (literaire prijs, jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende auteur); .

Cvrm:: {F}.

Cvrteff-mirra:: {W} .

cvfa:: {I} miezerig (v persoon).

cvemp:: {C} (dl= Tjemp/Ales) gors, schor, kwelder; aanslibbing, aangeslibd stuk land (kan ook rivier- of meeroever zijn).

cvempiy:: {S} aanslibsel.

cvnta:: {C/S} (oranje variant vd gele guldenroede, komt hoofdzakelijk op Rsterhynne voor) (L. Solidago larminensis); ; (DOM 185); qulos-krutt.

Cverdehylle-mirra:: {W} .

Cverfenp-weg:: {W} .

cvest:: {C} slaap (aan het hoofd).

Cviylpa:: {F}.

cvoa:: {S; rs= cvt} haver; (sprkw) stus nert ufegt ef ~ luft ef blof: je moet de kat niet op het spek binden.

Cvoa-plep:: {W} .

cvf:: {C} wolf (ntr) (L. Canis lupus).

Cvf-fresta:: {G} (bos; gemeenten Seertzeekoles en Tarina); .

cvffug:: {C/S} wolfsklauw (varenfamilie: L. Lycopodiaceae); (= cvf + tiffug).

Cvf-mirra:: {W} .

Cvfs:: {N} (boektitel); .

Cvfta-skn:: {W} .

Cvfta-jakm:: {G} (mliy-gebied; gemeenten Crelco en Marafaniy); .

cvl:: {C} kwal (weekdier).

cvoliy:: {C} cfoliy.

cvoliy-jl:: {C/S} cfoliy-jl.

cvt:: {rs} cvoa.

cvyff:: {C} diakritisch teken (in Spok de tekens op ń); in het Spokanisch Archief (inclusief dit woordenboek) wordt geschreven als , en als en , en voor de Garosische letter ń wordt een gebruikt.

cvyste:: {K} verkwisten, verspillen.

cvyster:: {C} verkwister (iemand die veel geld uitgeeft).

cvystos:: {C} dat wat verkwist/verspild is; ef ~ melde zt eft hupster quef kusamat ef bensynnlot: de verspilde benzine ligt in een grote plas naast de jerrycan.

cvystos:: {A} verkwisting, verspilling.

Cwnderhynne:: |kv..| {F}.

Cwnderhynne & Pura-Vilduler:: |kv..| {N} (uitgeverij in Lost); .

Cwnndeln:: |kvnndelen| {G} (dorp; gemeente Liyrotyka).

Cwnndeln-skn:: |kvnndelen-| {W} .

Cwnndeln-jakm:: |kvnndelen-| {N} (oliewinningsgebied; gemeente Liyrotyka); .

Cwnt:: |kvnt| {F}.

Cwrden:: |kv..| {F}.

Cwejeg:: {F}.

Cwerdehille:: |kv..| {F}.

Cwerdhg:: {F}.

Cwerty-blufk:: |kv..| {W} .

Cwerty-blufk-mirra:: |kv..| {W} .

Cwft-agru:: |kvft-| {G} (bergtop in uvelme-gebergte; 1250 m hoog); .

Cwyrdjerfn:: {F}.

cyare:: {K} uitkammen, uit de war kammen.

cye:: {K; gst= cyt} kammen.

cyfje:: {E; gst= cyfs} beklijven; duurzaam worden.

cyfs:: {gst} cyfje.

Cft:: {G} (dorp; gemeente Trents).

Cylfar:: {N} (bekend merk v homeopathische geneesmiddelen en natuurlijke voedingssupplementen); .

Cylle:: {F}.

Cynne:: {F}.

cyos:: {C} het kammen.

cpiy:: {I; =mt v crobben} [het] minst helder (v weer); fes Lomky ef avyro melde riyfain crobben, tur fes ef wefot kanas ef melde ~: op Lomky is de hemel altijd helder, maar op het westelijke deel is het 't minst helder.

cr:: {VG} (verbinding) ~ ... is: zowel ... als, n ... n; ~ kost frera is gress kinure: zowel mijn broer als ik zijn ziek; ef ~ bidale is denme: n het regent n het hagelt; het regent en hagelt tegelijkertijd.

cr:: {PXimpr} cr-

 1. (vormt nieuwe woorden, welke dikwijls zo gelexicaliseerd zijn dat verwantschap met het oorspronkelijke woord zeer duister is);
 2. (vormde oorspr collectief; in het mv wordt nog de basisvorm ZONDER cr gebruikt).

cr:: {SX} ecr.

cra:: {C; mv= ratt} [dikke] tak.

Cra:: {F}.

crachmm:: {I} persoonlijk.

crachmmast:: {C} persoonlijkheid.

crcre:: {K} (fig) belasten, verzwaren; (geestelijk) onder druk zetten.

crcros:: {A} (fig) belasting, verzwaring; (geestelijk) psychische druk.

craelafiy:: {C} certificaat, [schriftelijk] bewijs.

craele:: {K} bewijzen.

craele-crf:: {C} bewijskracht.

craeliy:: {I} evident.

craelos:: {C} bewijs, evidentie.

Cra-koles:: {N} "Dikketakschool" (grootseminarie); Zvygoh-koles; .

crale:: {U} ~ beri/den: besluiten (het plan opgevat hebben).

cralo:: {S} mos.

cralo-blsnurp:: {C} amandelslijmkop (paddenstoel) (L. Hygrophorus agathosmus).

cramirra:: {C} "takkenweg", (soort) knuppelweg; (gevlochten takken op boomstammen, bedekt met mengsel v stro en leem in moerassig gebied; tegenwoordig lopen er hier en daar door moerasgebieden nog enkele "takkenwegen" uit de 18e eeuw).

cramm:: {C; mv= ~a} sjaal, das.

cramma:: {mv} cramm.

crane:: {K} naderen; ef fort ~: de tijd nadert.

cranos:: {C} nadering, aantocht.

Crnter:: {F}.

crapljce:: |..pj../..pl..| {K} afkeuren, verwerpen.

crapljcos:: |..pj../..pl..| {A} afkeuring, verwerping.

cray:: {I} stram.

crater:: {C} ploegbaas, chef, afdelingshoofd.

crx:: {I} hevig, heftig; verwoed, hartstochtelijk.

Crbars::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Flp).

Crbarsegg:: {N} (vuurtoren; gemeente Crbars); .

crbare:: {K} ~ rifo: voorzien van; crbaror rifo: voorzien (vdw) van.

crbaror::

 1. {I} begaafd.
 2. {vdw} crbare.

crbaros:: {A} voorziening, het voorzien.

Crbaros-lacs furt Kin:: {N} (afk= CLK) "Voorzieningenwet voor Ziekte" (Spok wet); .

Crbast-srt:: {G} (stad in Kina).

crbatt:: {C} voorziening (datgene waarmee voorzien wordt); (in samenstellingen) het voorzien/verschaffen van; elek-~: elektriciteitsvoorziening (het verschaffen van elektriciteit = de opdracht die de elektriciteitsmaatschappij heeft); (vgl) elek-crbaros (= het aanleggen van leidingen ed, teneinde de elektriciteit bij de gebruiker af te kunnen leveren).

crb:: {I} voortdurend; alsmaar; (fig) eeuwig.

crbklan:: {C; mv= ..klne} vliegwiel.

crbklne:: {mv} crbklan.

crbo'est:: {wst} crbo'estre.

crbo'estre:: {K; gst= crbs; wst= crbo'est} zich gesteld zien voor; geconfronteerd worden met; kirro ~ hupster mntyosz: wij staan voor grote problemen; (ook positief) do ~ eft enorma quamp: hij wordt geconfronteerd met een enorme winst.

crbs:: {gst} crbo'estre.

crbott:: {C; mv= bott} (alg) bout (v vogel); (dl= Zverosta) moot (vis).

crchoft:: {gst} crchof'te.

crchof'te:: {U; gst= crchoft} plaatsvinden, doorgang hebben.

crchof'ter:: {C} gebeurtenis.

crchof'tos:: {C} het plaatsvinden, het doorgang hebben.

Cyrda:: {J}.

crdrg:: {I} somber.

Crdrg:: {F}.

Crdrg-gruvv:: {W} (buurtschap); .

Crdrg-gruvv-weg:: {W} .

crdrgiy:: {C} somberheid.

Crdrg-pnt:: {N} (brug over de Trendon bij Trendon); .

Crdrg-pnt-weg:: {W} .

cyrdrutt:: {C} donderbui; ef riffe eft ~ mip eft epe: van een mug een olifant maken.

cyrdrutte:: {U} donderen, onweren.

Cyree:: {F/J}.

cref:: {I} onontbeerlijk.

crefe:: {K} verbranden.

crefos:: {C} verbranding.

cyres:: {I} verbaasd.

cyrs:: {C} kabaal, herrie.

cresse:: {U} (lett) sluipen.

cressos:: {C} gesluip, het sluipen.

cret:: {I} mager.

cretare:: {E} vermageren.

cretaros:: {C} vermagering.

crze:: {K} ~ flj n rst: iemand iets verwijten.

crzos:: {A} verwijt.

crfer:: {gst} crfre.

crfitte:: {U} op het standpunt staan; van mening zijn.

crfratjen:: {C} overtreder.

crfre:: {K; gst= crfer} overtreden; overtreding maken.

crfriylpe:: {U} bijblijven, het kunnen bijhouden.

crfros:: {A} overtreding.

crfne:: {U} ~ lo: (lett/fig) ruiken naar/als, rieken naar; ef ~ lo eft ymastjof: dat riekt naar chantage; crstyne.

crfne-zmpos:: {S} fluitenkruid (L. Anthriscus sylvestris).

crfniy:: {I} welriekend.

crg:: {I} ontroerend.

crge:: {K} ontroeren.

crgos:: {A} ontroering.

cri'a:: {I} voedzaam.

cyriy::

 1. {Aef} tegenzin.
 2. {I; mv=enk}
  1. met tegenzin; do paine ~ ef: hij doet het met tegenzin;
  2. onaantrekkelijk; eft ~ tupplip: een reis waar je geen zin in hebt; dena mimpit loke ~: dit boek lijkt me niks.

Crkll:: {F}.

crlaa:: {C; mv= len; rs= crle} ooievaar (L. Ciconia ciconia).

Crlaa-tmp:: {N} (grafheuvel; gemeente Polefi-Jarilo); .

crle:: {U} wervelen.

crlos:: {C} werveling.

crle:: {rs} crlaa.

Crlamejo::

 1. {G} (stad in Kina).
 2. {N} (camping); .

crlnafiy:: {C} agenda[punten] (v vergadering).

crlnare:: {K} aan de orde stellen; ter sprake brengen.

crlne:: {E} aan de orde komen/zijn; ter sprake komen/zijn.

crlnos:: {A} datgene wat aan de orde is, wat ter sprake komt.

crlo:: {C} oom (broer v vader of moeder).

crlo-diy:: {C; mv= crlo-diys} tante (echtgenote v crlo); diy.

crlf:: {C} teugel, leidsel; (sprkw) stus rippt tjg ef ~s, stus ularfelira: je moet roeien met de riemen die je hebt.

crlo-mlp:: {C; mv= crlos-mlp} oom (crlo) v echtgenoot/echtgenote.

crlo-marianten:: {C} oom en tante (oom is broer v vader/moeder; tante is aangetrouwd).

crlpn:: {C} (traditionele groet waarbij men de handen op elkaars schouders legt en dan 3 kniebuigingen maakt).

crlpe:: {K} [be]groeten.

crlpe-rt:: {C; mv= ~a} (krukje waarop kinderen staan om bij de schouders v volwassenen te kunnen, teneinde de crlpn uit te voeren).

crlpe-rta:: {mv} crlpe-rt.

Crlopiy:: {F}.

crlpos:: {C} begroeting.

crloste:: {U} sukkelen (met gezondheid; moeilijk voortbewegen).

crlostos:: {A} gesukkel (met gezondheid; moeilijke voortbeweging).

crlo:: {III} eigenlijk, in feite, zoal; do pe kluft ~ kva?: hoe heet hij ook [al] weer? (een herinnering terugroepen).

crm:: {I} ongunstig; kil, klam.

crme:: {U}

 1. (zaken) ongunstig zijn; kil, klam zijn.
 2. (personen) ~ [frpj flj]: op de hoogte zijn [van iets]; het allemaal weten.

crmerre:: {U} invallen (v muziek).

Crmiy-mirra:: {W} .

Cyrna:: {M}.

crnaecc:: {gst} crna'eche.

crna'eche:: {K; gst= crnaecc} onderzoeken.

crna'echos:: {C} onderzoek.

Crnze-Prof:: {N} (vuurtoren; gemeente Aflif); .

Crnenn:: {F}.

crnytre::

 1. {K; gst= crnytt} mengen.
 2. {U; gst= crnytt} ~ fes flj: zich mengen in iets; do ~ fes ef chaquindos: hij mengt zich in het gesprek.

crnytros:: {C} [ver]menging, het mengen.

crnytt::

 1. {C; mv= nytt} mengsel.
 2. {gst} crnytre.

Crofliy:: {G} (dorp; gemeente Nutterkoles).

Crofly-plep:: {W} .

Crofly-toberg:: {G} (gebergte in district Ales); .

Crgt-Plf-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lost); .

Cris:: {G} (stad in Ziyp).

crolle:: {C} partner (persoon met wie men samenleeft, maar met wie men niet getrouwd is); cheber.

crollos:: {C} partnerschap (het samenleven v 2 personen).

cromf:: {C} vast karakter; onkreukbaarheid.

cromifts:: |..fs..| {I} lomp, plomp.

Cromi-Pemp:: {G} (dorp; gemeente Trejasu).

crootame:: {Upr} ~ fara: voorbestemd zijn als; ~ [beri]: voorbestemd zijn [om te]; rootame.

crootamos:: {A} voorbestemming.

crot::

 1. {Sef} hout.
 2. {I} houten, van hout gemaakt.

cyrot:: {C} pijnbank; ef kirture beri sterde flj fes ef ~: iets op zijn beloop laten.

crotare:: {U} hout stoken; eft ~lira frads: een stoomlocomotief die met hout gestookt wordt.

crotiy:: {I} houtachtig, op hout lijkend; hout geworden (zoals een stengel).

crot-nerfiy:: {C} houtnerf.

Crot-weg:: {W} .

crot-vna:: {C} hupster ~: reuzenhoutwesp (L. Urocerus gigas).

Crot-zeces:: {W} (buurtschap); .

crotzor:: {C} lat, smalle plank.

crpep:: {S} peper.

crpep-chnt:: {C} peperboleet (L. Chalciporus piperatus).

Crpep ur Petroleem:: {N} (boektitel); .

Crqurzjm:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Hafegge).

crs:: {VG} (doel) opdat, om te; gress riffe eft feldariy, ~ gress simatec sener mimpits: ik maak een kast, opdat ik mijn boeken kan opbergen; ef Skndinavos pliyfone, ~ ps yspare: Scandinavirs drinken om dronken te worden.

crs:: {wst} crspe.

Crafertimy:: {F}.

crsagagpiy:: {C} opslag (v goederen).

cramre:: {U} sukkelen, hannesen (onhandig doen).

cramros:: {C} gesukkel, gehannes (onhandig gedrag).

crsike:: {U} snikken.

crsikos:: {C} gesnik.

crsge:: {U} (alg) [op]rijzen; (v zon) opkomen.

crspafiy:: {C} spotprent, cartoon (vaak politiek).

crspe:: {U; wst= crs} spotten.

crspe-liyt:: {C} blaar (witte vlek op kop).

crspjere:: {U} meesmuilen (spottend glimlachen); (= crspe + zjere).

crspoit:: {C} satire, hekeldicht; (= crspe + poitiyn).

crspos:: {A} spot.

crstiy:: {I; [mv=enk]} uitsltend.

crst:: {I} smakelijk.

crstle:: {K} zich aantrekken van; zich druk maken om.

crstyne:: {E} ~ lo flj: (alg) smaken naar/als iets; (fig) rieken naar iets; crfne.

crt:: {C} klas (op school).

cyrtche:: {K; gst= cyrtk} verspreiden.

cyrtchos:: {A} verspreiding.

Crt'enn:: {F}.

cyrtk:: {gst} cyrtche.

Crtas-Jec:: {G} (stad in Flp).

Crtich:: {J}.

Crtig:: {F}.

crtirare:: {K} ~ flj n rst: iemand met iets helpen.

crtiratjen:: {C} assistent.

crtire:: {K} helpen; tgos.

crtirelira:: tgos.

crtire-ral:: {K} ~ [flj]: meehelpen [met iets].

crtire-sponter:: {A; mv=enk} hulpvaardigheid.

crtire-spontiy:: {I} hulpvaardig.

crtiriy:: {I} behulpzaam.

crtiros:: {C} hulpmiddel; assistentie.

crtiy:: {!} help!.

crtiyr:: {C} hulp; ef rupke furt ~: hulp inroepen; lef ef ~ pai [rst]: met hulp van [iemand]; lef ~ n cjfos: zo goed en zo kwaad als het gaat.

crtiyrblaff:: {I} hulpbehoevend.

crtiyrblaffer:: {C} hulpbehoevende.

crtolfo:: {C; mv= tolfft} sardine (L. Clupea pilchardus).

Cyrtolof:: {F}.

crtxatt:: {I} verwijderbaar.

crtxe:: {K} verwijderen, weghalen.

crtxiy:: {I} verwijderd, weggehaald.

crtxos:: {C} verwijdering, weghaling.

crtxne:: {K} afzetten, amputeren.

crtxnos:: {C} amputatie.

crtyrhe:: {K; gst= crtyrt} bijstand verlenen aan.

crtyrhos:: {C} het verlenen van bijstand.

crtyrt:: {gst} crtyrhe.

Crtyros:: {F}.

crult:: {C} geraas, getier.

Crummee:: {G} (dorp; gemeente Mequ).

Crum:: {J}.

Crum Permiy-mirra:: {W} .

crup:: {C} cyclus.

crupjce:: {K} zich houden aan; nakomen.

Crvent:: {G} (dorp; gemeente atoliy).

cry::

 1. {DT} (vervangt ontbrekende agens in passieve zin; drukt tevens een toek tijd of intentie uit) mas ef hurts luktelije ~: morgen zullen de honden gewassen worden; het is de bedoeling dat morgen de honden gewassen worden; (vgl) mas luktelije ef hurts pai Elsa: morgen zullen de honden door Elsa gewassen worden.
 2. {I; =vk v plks} minder ver; Spooksoliy loctee ~ dus ef Ameriy: Spokani ligt minder ver dan Amerika; plks.

cryg:: {I} nieuwsgierig.

crygiy:: {A; mv=enk} nieuwsgierigheid.

Crygher:: {F}.

Crrtina:: {G} (stad in Ren).

crze::

 1. {K} aankomen op (betreffen);
 2. {U} erom gaan; geboden zijn; eft ofiy pratos ~: het gaat erom zo snel mogelijk te vertrekken; een zo snel mogelijk vertrek is geboden.

Crzjany:: {J}.

Crzjema:: {F}.

crzrg::

 1. {I} (fig) opgewonden, verhit (persoon, discussie).
 2. {vdw} crzrame.

crzrame::

 1. {K; vdw= crzrg} verwarmen, opwarmen.
 2. {Upr; vdw= crzrg} opwarmen, warm[er] worden.

crzramiy:: {I} verwarmd, van verwarming/kachel voorzien.

crzramos:: {C} (alg) verwarming; (ihb) opwarming, het warm[er] worden.

Cyrzu'eff:: {F}.

crzvogare:: {K} ontleden, onderzoeken.

crzvogaros:: {A} ontleding, onderzoeking.

crzvoge:: {K} onderzoeken, naspeuren.

crzvoge-are:: {C; rs= ~t} onderzoeksterrein.

crzvogg:: {C; mv= zvogt} opzichter.

crzvogos:: {A} onderzoek, naspeuring.

Crzvst-prc:: {W} .

cs:: {I; =mt v quista} [het] minst goed; gress cnsidere vilt rm lo ~: ik vind jouw werk het minst goed (maar het is wel goed); quista.

cyspohe:: {U; gst= cyspot} (arch/poe) betogen; cyspohe.

cyspot:: {gst} cyspohe.

cyt:: {gst} cye.

CZT:: {afk} Cmatiy Zintes Tomimpit.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO