Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Opmerking:

De x wordt in principe uitgesproken als 'k' ( als th in Engelse 'three').

Als de x wordt uitgesproken als '' is dit aangegeven met: |X|.

Als de x wordt uitgesproken als 'ks' is dit aangegeven met: |ks|.


x:: {SX} ex.

X:: {G} (stad in Ales).

X ja ef Prusots:: {G} (stad in Ales).

xe:: {U} aan een rivier of beek wonen.

Xa'ess:: {F}.

xafolla:: {C} opdracht, order.

xafolle::

 1. {K} ~ ump: opdragen aan; ~ n: opleggen aan (v werkstraf).
 2. {U} ~ lef: aanvoeren (redenen, argumenten); do ~ lef eft quista baso: hij voert een goede reden aan.

Xfollee-Ga:: {G} (dorp; gemeente Jel).

xafte:: {U} ~ armt: ontsnappen aan.

xaftos:: {C} ontsnapping.

xfu:: {SC} (fig) remming.

xagde:: {K} (lett/fig) installeren; ef ~ eft cmio: een commissie installeren.

xagdos:: {C} installatie.

Xagg:: {F}.

Xaja:: {M}.

Xals:: {G} (stad in Ales).

Xals Lorgisss:: {N} "Xals IJzergieterij" (bedrijf in Xals); .

xalb:: {wst} xalbre.

xalber:: {gst} xalbre.

xalbre:: {U; gst= xalber; wst= xalb} ontluiken.

xalbros:: {C} ontluiking.

Xale:: {F}.

Xaless:: {F}.

Xalf:: {G} (stad in Munt).

Xalf-MG:: {N} (station).

Xalf-Pola:: {N} (station).

Xalf-Sentrym:: {N} (station).

Xalf-terf:: {G} (zeestraat tussen Zverosta en zuidkust v bij Tosiy (deel v Ef Zverosta)); .

Xalp:: {F/J}.

Xltiya:: {N} (wegsrt langs autoweg M1/M14; gemeente Troebasrt); .

Xm:: {F/J/M}.

Xamn:: {F}.

xme:: {Uid} stijgen||dalen; ef ~ preip: [op]stijgen; ef ~ tgt = ide~: [neer]dalen; ef plano ~ ef zetentos: het vliegtuig stijgt op; ef plano ~ ef btmo: het vliegtuig daalt.

xme'ie:: {K; gst= xmeit; vdw= xmet} opbrengen, opleveren; lonen; tek glfiy perke beri ~ jazy flaju: zo'n bedrijf moet wel lonen.

xme'ios:: {C} opbrengst.

xmeit:: {gst} xme'ie.

xmos:: {Cid} stijging, het stijgen||daling, het dalen; ef preip ~: de [op]stijging, het opstijgen; ef tgt ~ = ef ide~: de [neer]daling, het neerdalen; de afdaling, het afdalen.

xmet:: {vdw} xme'ie.

xamirs:: Xamirs.

Xamirs:: {N}

 1. (Erg) Hel, Onderwereld.
 2. (caf-restaurant in Hirdo); .

Xamirs-lirrotiy:: {W} .

Xamirs-mirra:: {W} .

Xmpora-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Harfloja); .

Xamyndy-weg:: {W} .

xann:: {II} ettelijke, heel wat; ef ~ fotels: heel wat fouten; ettelijke fouten; ef ~ pleko: heel wat zand.

Xans:: |X| {N} (mnl personificatie vd Handel); .

Xans-ardekir:: |X| {C} bingelkruid (L. Mercurialis); port ~: eenjarig bingelkruid (L. M- annua); quelira ~: overblijvend bingelkruid (L. M- perennis).

Xans-lirrotiy:: |X| {W} .

Xans-plep:: |X| {W} .

Xnsa:: {N} (wegsrt langs weg 39; gemeente Kjer); .

Xnsa-aven:: {W} .

Xnsa-jakm:: {G} (vlakte in district Ren); .

Xnsa-vliy:: {N} (racecircuit bij Nayes); .

Xntiyp:: |ks| {N} Xantippe.

Xaqua:: {G} (stad in Bloi).

Xaqua-mirra:: {W} .

xaquobe:: {K} uithouden; gress ~ nert! = gress nert ~ ef!: ik houd het niet [langer] uit!.

xaquobos:: {A} uithoudingsvermogen.

xratt:: {I} begrijpelijk.

xrbe:: {K} ~ rst: iemand laten wachten, iemand laten staan (niet ophalen).

xre:: {K} begrijpen; (fig) zien; gress nert ~ eft posiblatiy: ik zie geen mogelijkheid; do ~ iftam eft hchos: hij ziet wel een oplossing.

xre:: {I} aannemelijk.

Xarebafiy:: {G} (stad in Tjemp).

Xarebafiy-seert:: {N} (Bergparel-pension in Xarebafiy); .

xre:: {SC; rs= xreet} aannemelijkheid.

xreet:: {rs} xre.

xre-tin:: {C} bevattingsvermogen.

xrfane::

 1. {U} ~ n: bevallen, behagen, bekoren; goeddunken.
 2. {Upr} ~ furt flj: gecharmeerd zijn van iets.

xrfanos:: {A} goeddunken, goedvinden, [wel]behagen; fry ~: naar eigen goeddunken; luft gert ~: met uw goedvinden; met uw welbehagen; ef putte ~ mip: behagen scheppen in.

Xarfonn:: {F}.

Xrfu-izem:: {G} (stad in Munt); (DOM 156-157).

Xrfu-izem-weg:: {W} .

Xarfylle:: {F}.

Xarfylle-Kents:: {G} (woongemeenschap; gemeente Mont); .

Xariy:: {G} (stad in Litii).

xriy:: {I} begrijpelijk.

Xark:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 178).

Xrmenn:: {F}.

Xrmenn TC Kolini-hsts:: {N} "Xrmenn NV Steengroeven" (bedrijf exploiteert enkele steengroeven in de buurt v X j/e Prusots); .

xros:: {A} begrip, benul; ef kette ef ~ rifo flj/rst: begrip [kunnen] opbrengen voor iets/iemand.

Xrstfnt:: {N}

 1. (luchthaven op Garos; gemeente Derebtje); .
 2. (camping); .

Xrstfnt-fonis:: {G} (inham v Garos, bij Derebtje); .

Xsma:: {F}.

Xsma Bonair:: |bonerr| {F}.

xst:: {C} spit (in de rug).

xat:: {C} rantsoen; fry ~ rifo (vz-uitdr): naarmate van.

Xtiy-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente X j/e Prusots); .

Xtiy-ses:: {G} (stuwmeer in de Lajec, uvelme-gebergte); .

xatjesm:: {C} maatregel; ef riffe ef ~[s]: maatregel[en] nemen.

Xaver:: {J} Xavier.

Xavier:: {J} (Fra).

xxare:: {K} overmeesteren.

xxaros:: {C} overmeestering.

xxe:: {K} in stand houden.

XxHer:: {afk} Feslosos furt ef Xxos rifo Spooksoliy Herita.

Xx-husof-mrket:: {W} .

xxos:: {A} instandhouding.

Xazoti-srt:: {G} (dorp; gemeente Dreumn).

Xazoti-taris:: {N} (toren; gemeente Sinto-Manes); .

X-ducc:: {N} (textielfabriek, in Xcramiy); .

Xea:: {G} (stad in Ziyp).

Xea-ef-Korda:: {W} (buurtschap); .

Xea-mirra:: {W} .

Xeber:: |X| {N} (vrw personificatie vd Schoonheid); .

Xeber-akademiy:: |X| {N} ("middelbare academie" in Amahagge); .

Xeber-Akademiy:: |X| {N} (academie voor industrile vormgeving en design, in Hirdo); .

Xeber-mirra:: {W} .

Xeber-mirs:: |X| {Cmv} venushaar (kamerplant) (L. Adiantum tenerum "Scutum Roseum").

Xeber-museem:: |X| {N} "Xeber-museum" (kunstmuseum in Amahagge); .

Xeber-plep:: |X| {W} .

Xeber-tof:: |X| {N} "dag van de natuur" (Spok feestdag op 16 juni; alle Spokanirs gaan picknicken en wandelen in de vrije natuur, en Erg gelovigen voeren bovendien offerrituelen ten gunste v Xeber uit; winkels beperkt geopend); .

Xeber-vogily:: |X| {C} goudvink (L. Pyrrhula pyrrhula).

xedira:: {C; mv= xediren} kus, zoen.

xediren:: {mv} xedira.

xedirie:: {K} kussen, zoenen.

xedirios:: {C} gekus, zoenpartij.

Xeecurije:: {F}.

Xeelm:: {F}.

Xeemn:: {F}.

Xeerft:: {F}.

Xeest::

 1. {G} (gebied rondom de Xeest-watervallen); .
 2. {W} (buurtschap) .

Xeest-fresta-weg:: {W} .

Xeest-knurftasz:: {Gmv} (twee watervallen: Hupster-Xeest en Belt-Xeest, in de Trendon); .

Xeest-nrcus:: {N} (autoveer op de Trendon); .

Xeest-nrcus-weg:: {W} .

xejafa:: {C} klaver[en] (bij kaartspel).

xejafiy:: {S} klaver (L. Trifolium); blakker ~: witte klaver (L. T- repens); kolai ~: kleine klaver (L. T- dubium); littit ~: rode klaver (L. T- pratense).

Xejafiy:: {G} (stad in Neno).

xejafiy-larder:: {C} oranje luzernevlinder (L. Colias croceus).

xejafiy-rapa:: {C} klavervreter (plant) (L. Orobanche minor).

xlmp:: |xmp| {I} onpraktisch (voorwerp/daad; NIET v personen).

Xemn:: {G} (stad in Jelafo).

Xemn armt ef Krappa:: {G} (dorp; gemeente Taru).

Xemn-Klarbr-weg:: {W} .

Xemn-mirra:: {W} .

Xemn-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Xemn); .

Xemn-weg:: {W} .

Xenhe:: {G} (stad in Jelafo).

Xenk-weg:: {W} .

xennde:: {K} smalen op.

xenndos:: {C} gesmaal, het smalen.

Xeno:: {G} (stad in Ales).

xenofobiy:: |ks| {C} xenofobie.

xenn:: |ks| {S} xenon (gas).

xents:: {I} zachtzinnig, zachtmoedig.

Xenyrte-mirra:: {W} .

xepe:: {U} trippelen.

xepos:: {C} getrippel.

Xerdf-taris:: {N} (kantoortoren bij Centraalstation in Amahagge); .

Xerflog:: {F} (Gar).

Xergola:: {F}.

Xerma:: {M}.

xerme:: {E} baten.

Xers:: {F}.

Xervy-helmy:: {G} (grot; gemeente Trofy); .

Xerxes:: {G} (dorp; gemeente Tanburo).

xest:: {I} spits, puntig.

xesta:: {C} tip; spits uiteinde.

xx:: |kss| {!} koest! (tegen hond/druk kind).

xxeme:: {K} onderdrukken, verdrukken.

xxemos:: {C} onderdrukking, verdrukking.

Xxemos:: {N} (boektitel); .

xxe:: {Upr} zich koest houden.

xicca:: {C} kuif (bij menselijk kapsel).

xifart:: {C} strandloper (vogel) (L. Calidris); grist ~: kanoetstrandloper (L. C- canutus); littit ~: paarse strandloper (L. C- maritima); miterus ~: kleine strandloper (L. C- minuta); (= xije + farte).

xije:: {PX} (gereduceerde vorm v xijera) kust; xije-.

xijeare:: {C; rs= ~t} kustgebied.

xijearet:: {rs} xijeare.

xijeileset:: {C} kusteiland (ihb kleiner eiland voor de kust v een vd Spok hoofdeilanden); nefileset.

xijeknurfel:: {C} kustwater (ihb zeestraten, inhammen en delen vd zee vlak langs de Spok kust).

xijegert:: {C} kustwacht.

xijemirra:: {C} kustweg.

xijenarn:: {C} kustverdediging; n.

Xijepola:: {W} .

xijeprusot:: {C} (kort riviertje of beek die in vlak kustgebied ontspringt, ipv in bergen).

xijera:: {C} kust[lijn]; fes/kaf ef ~: aan de kust; kusamat ef ~: aan/langs de kust (maar IN het water).

Xijera-skn:: {W} .

xijeraka:: {C} coaster, kustvaarder.

Xijera-mirra:: {W} .

Xijera-mirra-na-Iyrrdjeh:: |-iyre| {W} .

xijera-snerf-krutt:: {C/S} zilt torkruid (L. Oenanthe lachenalii).

xijera-sparot:: {C} kustden (L. Pinus contorta).

Xijera-srt:: {G} (dorp; gemeente Kussik).

Xijeravildul:: {G} (dorp; gemeente Toneija).

xijereldur:: {C} kustbewoner.

xijernolac:: Xijernolac.

Xijernolac:: {N} (lightrail/sneltramlijn langs de Zverosta-kust; geopend in 1976/1977); ; (DOM 153/166).

xijesrt:: {C} huis aan de kust.

xins:: {C} volgorde; kaf jadk ~: in elke volgorde.

xipaliy:: {I} corrupt.

xipal:: {I} onbetrouwbaar.

xipaliy:: {A; mv=enk} onbetrouwbaarheid.

xiss:: {gst} xizje.

xiyxu'empare:: {U} vertegenwoordigd zijn.

xiyxu'empe:: {K} vertegenwoordigen.

xiyxu'empos:: {C} vertegenwoordiging; quimater ~ (afk= QX): evenredige vertegenwoordiging.

xizje:: {K; gst= xiss} (lett) verwerken.

xizjos:: {C} (lett) verwerking.

x/l:: {afk} (= xul luna).

xla:: {I} extra.

xla:: {PX} extra, bij, over; xla-.

xlaagy:: {C} xlawagy.

xlacate:: {K} in reserve houden; (= xla + wencate).

xlapecc:: {C} onkosten; extra kosten.

xlan:: {C} toeslag; toelage; (= xla + ny).

xlaencate:: {K} overhouden; (= xla + wencate).

xlaencatos:: {C} overschot.

xlafortiy:: {I} tussentijds (op een ongewone tijd); eft ~ nolos: tussentijdse verkiezingen.

xlaharre:: {K} tegemoetkomen, financieel ondersteunen.

xlaharros:: {C} tegemoetkoming (vrnl financieel); soala ~: (afk= SOX) bijstandsuitkering; do melde lef eft SOX: hij zit in de bijstand.

xlaherpsa:: {I} onschatbaar.

Xlaherpsa-poiros-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Ef Plkomer); .

Xlajes:: {F}.

xlakafte:: {K} bijbetalen.

xlakaftos:: {C} bijbetaling.

xlakmah:: {I} overmatig.

xlapo'er:: {SC} overmacht.

xlarinnos:: {C} bijverdienste.

xlasmurf:: {C} bijslag.

xlt:: {C} mars (militaire tocht).

xlte:: {U} marcheren; in een stoet/processie meelopen.

xlatnr:: |xlanr| {C} overuren; ef farte fes ~: overuren maken.

xltos:: {C} stoet; processie.

Xltos-weg:: {W} .

xlawagy:: (xlaagy) {C} gratificatie.

xleg:: |X| {C} kogel.

xlegge:: |X| {K} bekogelen (met stenen ed).

xlere:: |X| {K} vermanen.

xleros:: |X| {A} vermaning.

xliffa:: |X| {C} (lett) afwerend gebaar; verdedigingshouding.

xliffaene:: |X| {K} veronachtzamen; geen acht slaan op; negeren.

xliffaenos:: |X| {A} veronachtzaming; negering.

xloe:: {C; rs= xloet} (fig) standaard.

xloe-vobaros:: {C} standaardvorm.

xloet:: {rs} xloe.

xlm:: {I} (arch/poe) thans, nu.

xlompet:: {gst} xlompje.

xlompje:: {K; gst= xlompet} ten goede komen aan.

xlompjos:: {C} dat wat ten goede komt.

xl:: |X| {C} nabijheid.

xltiy:: |X| {VZ} (plaats) in de nabijheid van, in de buurt van; gress zre ~ eft pstsrt: ik woon in de nabijheid van een postkantoor.

X-nnks:: |ks-| {Cmv} rntgenstralen.

xnrf::

 1. {Aef} toestand, staat; tjest.
 2. {I} in een [bepaalde] toestand verkerend.

xnebre:: {K; gst= xnepp} nagaan.

xnep:: {I} naakt (alg); gevild (v dier); kaal (v boomtak); platgebrand (v aarde/akker).

xnepare:: {K} (lett) ontbloten.

xneparos:: {C} (lett) ontbloting.

xnepe:: {U} zich naakt bewegen, zich naakt vertonen; do ~ nt ef mittus: hij loopt naakt door de kamer; do ~ fes ef mittus: hij zit/staat naakt in de kamer; ef ~ fes ef wertl lo: ontmaskerd worden als; do xnepa fes ef wertl lo eft fotter: hij werd ontmaskerd als een lafaard; hij bleek een lafaard te zijn.

xnepp:: {gst} xnebre.

xnf:: {SC} (fig) greep, grip.

xnfe:: {U} toeslaan, aanvallen (onverwacht iets doen met onaangename gevolgen).

xnfyggiy:: {I; [mv=enk]} slagvaardig; (= xnfe + yggiy).

xny:: {I} huidig, hedendaags.

xobani:: {mv} xobina.

xobina:: {C; mv= xobani} tent.

xobina-ablg:: {C} huifkar.

Xobina-plep:: {W} .

xobinifsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} [tent]doek; stevig textiel.

xobinifste:: {mv} xobinifsto.

xobinifstott:: {rsmv} xobinifsto.

xbrbe:: {K} aanmoedigen.

xbrbos:: {A} aanmoediging.

xbre:: {U; gst= xpp} steigeren (v dier).

xbros:: {C} gesteiger (v dier).

xoche:: {K} splijten, splitsen.

xocher:: {C} steenbreekvaren (L. Asplenium trichomanes).

xochos:: {C} splitsing, splijting (vrnl v hard materiaal).

Xcramiy::

 1. {G} (stad in Tjemp); (DOM 76-77).
 2. {N} (klein vliegveld; gemeente Xcramiy); .

xodde:: {U} ~ lef: volharden in.

xoddos:: {A} volharding.

Xoe:: {G} (stad in Kina).

Xoef:: {J}.

Xoemana-quntiyst:: {G} (ondergrondse waterloop; verbinding met de Cjstaiff); .

Xoemana-weg:: {W} .

xo'et:: {SC} waarheid.

xfiy:: {I; [mv=enk]} slaperig.

xog:: {I} vaag; afgelegen, stil.

xoge:: {U} afgeven (verf, vuil); vlekken maken (v voorwerp/stof).

Xojelmiy-agru:: {G} (bergtop in Kulano-gebergte; 1460 m hoog); .

xlah:: {C} korps (politie ed).

xlaja:: {C} verdrag.

xolare:: {K} aanbrengen (alg); aanbouwen (bijv aan een woning); aanleggen (weg, kanaal); opbrengen (verf); uitvoeren (maken, bouwen; v plan).

xolarelira:: {I} in aanleg (die aangelegd wordt); eft ~ weg: een weg in aanleg.

xolaro:: {C} terras (verhoogd en/of met balustrade).

xolaros::

 1. {C} aanbouw (een extra deel aan huis ed).
 2. {A} het aanbrengen, opbrengen (verf), uitvoeren; uitvoering (iets bouwen of maken; v plan); het aanbouwen (bijv extra deel aan huis); aanleg; het aanleggen (weg, kanaal ed).

xole:: {U} lopen, vervolgen, gaan (weg, rivier ed); zich uitstrekken (afgebakend stukje land; plat dak ed).

xole-bjelt:: {C} transportband; lopende band.

Xoles:: {J}.

Xoless:: |X| {G} (dorp; gemeente Lassos).

Xoless-belt:: |X| {G} (dorp; gemeente Lassos).

Xoless-Nutter:: |X| {N} (station).

Xoless Sucroriff:: {N} (afk= XoSu) "Xoless Suikerfabriek" (in het dorp Xoless; gemeente Lassos); .

Xoless-Zeces:: |X| {N} (station).

Xolestajo:: {G} (stad in Jelafo).

Xoles-weg:: {W} .

xolija:: {C} afstand; bereikbaarheid.

xolija-kette:: {K} (fig) afstand nemen van; zich distantiren van; (lett) ef oto ef weg ~: de auto is van de weg geraakt.

xolijate:: {I} afstandelijk.

xolijatos:: {A} afstandelijkheid.

Xolije:: {G} (stad in Munt).

xolos:: {C} loop, vervolg, het gaan (v weg, rivier ed); uitstrekking, het zich uitstrekken (afgebakend stukje land; plat dak ed).

xmarsn:: |..z..| {C} opbrengst (bedrag); (= xmarste + ny).

Xomrste:: {F}.

xmarste:: {K} waarborgen, garanderen; instaan voor, garant staan voor; opbrengen (betalen).

xmarstos:: {C} waarborg, garantie; ef melde eft ~: het is gegarandeerd; nf xmarststa melde, den/..lira ...: er bestaat geen garantie dat ...; ef cnekos melde eft ~: de aansluiting is gegarandeerd (bij overstappen).

xomiyft:: {C} prooi (v roofdier); kliek (etensrest).

xmp:: {C} wezel (L. Mustela nivalis).

Xmp-bengaliy:: {W} .

Xmp-mirra:: {W} .

xmp-queff:: {I} zo bang als een wezel.

xone'ite:: {U; vdw= xnet} voortgaan, voortschrijden (tijd).

xone'itos:: {A} voortgang, voortschrijding (v tijd).

xoneit:: {I} (fig) ontembaar.

xnet:: {vdw} xone'ite.

xong:: {C} moerasspirea (L. Filipendula ulmaria).

xpp:: {gst} xbre.

Xoqulliy-dunjes:: {G} (duingebied in Flenazjekk); .

Xoqulliy-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Pageri); .

Xoqulliy-pt:: {W} .

xorm:: {C} knik[je] (met hoofd).

xormatjen:: {C} jaknikker (oliepomp).

xorme:: {U} knikken (met hoofd).

xormkrum:: {C} haarspeldbocht.

xoses:: {mv} xoss 1.

xoss::

 1. {C; mv= xoses} scherts.
 2. {gst} xozje.

XoSu:: {afk} Xoless Sucroriff.

xt:: {C} steek, prik.

Xt:: {G} (stad in Ales).

xte:: {K} steken, prikken.

xtos:: {C} gesteek, geprik.

xtne:: {K} afsteken (met beitel of spade).

Xviy:: {M}.

xozjare:: {K} foppen, bij de neus nemen; verschalken.

xozje:: {U; gst= xoss} schertsen, grapje maken.

xozj:: {C} grap[je].

xozjc:: {I} grappig, leuk.

xozjce:: {U} grappig zijn.

xozjcer:: {I} boertig, zogenaamd leuk.

xozjos:: {A} scherts.

XP:: {afk} xyfolos-pstsmurf.

Xubenuke:: {G} (stad op Teujan).

Xubenuke-Port::

 1. {W} .
 2. {N} (station).

Xubrna-weg:: {W} .

Xue:: {J} (Chi).

Xugen:: {N}

 1. (badstrand; gemeente Fjer); .
 2. (agrarische supermarkt; gemeente Fjer); .

Xugen-Fjer:: {N} (station).

Xugen-Kordas:: {G} (dorp; gemeente Fjer); (DOM 95).

Xugen-mirra:: {W} .

xk:: {C} (vulg) kont, reet.

xul:: {I} volledig; vol (v maan); ef ~ ny: de volle prijs; luna.

xunatiy:: {I; [mv=enk]} onvindbaar.

xue:: {K; gst= xut; vdw= xuliy} toe zijn aan; gress ~ lirde: ik ben toe aan rust; ef xuliy lirde: de rust waar men aan toe is.

xuliy:: {vdw} xue.

xut:: {gst} xue.

xurgae:: {U} afdwalen (lett).

xuriyme:: {K} stellen; regelen; plaatsen; richten; do xuriymavy sener rtycla fes L&T: hij wil zijn artikel in L&T (een taaltijdschrift) plaatsen; krm.

xuriymos:: {C} regeling; plaatsing; het richten; het stellen.

Xrrt:: {F/J}.

Xsmtu:: |X||M| {G} (dorp; gemeente Toneija).

xstiche:: {K} ~ flj n rst: iemand beroven van iets.

xstiche:: {Krs} ~ rste: iemand beroven.

xstichos:: {C} beroving.

Xuva:: {M}.

Xwugafjy:: |Spok: svungafjy| {F} (Gar).

x:: {III} op dit punt, wat dit betreft.

xu:: {C} ontslag.

xuafiy:: {C} ontslagbrief.

xupnze:: {U} ontslag krijgen, ontslagen worden.

xuvvane:: {U} ontslag nemen.

xuvvanos:: {C} ontslagneming.

xyfole:: {K} bekeuren.

xyfolos:: {C} bekeuring, boete, bon; eft ~ furt 100 herco: een boete/bekeuring van 100 herco.

xyfolos-pstsmurf:: {C} (afk= XP) strafport.

xg:: {I} stout, ondeugend.

xjare:: {K} aanvallen.

xjaros:: {C} aanval.

xje:: {Krs; gst= xt} (fig) afkammen, de grond inboren.

xjos:: {A} (fig) afkamming, vernietigende kritiek.

xylem:: {I} onbarmhartig.

xyleme:: {U} onbarmhartig zijn.

xylemos:: {A} onbarmhartigheid.

xylofonmerr:: |ks| {C} xylofonist, xylofoonspeler.

xylofonos:: |ks| {C; mv= ~z} xylofoon.

xmp:: {gst} xmpre.

xmp:: {wst} xmpre.

xmpre:: {K; gst= xmp; wst= xmp} belemmeren.

xmpros:: {C} belemmering.

Xmt:: {F/J/M}.

xyp:: {C} wolf (vrw).

Xyro-mirra:: {W} .

Xry:: {F}.

xs::

 1. {I} enkel (niet dubbel).
 2. {VG} (tegenstelling) ~ ... it: nu eens ... dan weer; ~ ef bidale, it ef kbo nle: nu eens regent het, dan weer schijnt de zon.

xspartyiy:: {I} monogaam.

xt:: {gst} xje.

xyza:: {VZ} (betrekking) ten teken van, als blijk van; eft pamel ~ miskniy: een cadeautje als blijk van dankbaarheid.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO