Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

K:: {afk} kell 1.

ka:: {DT} (tijd) wanneer (als vg); gress nert ~ tiffe, do pratilme: ik weet niet, wanneer hij vertrekt.

ka:: (= -ka) {SX}

 1. {> c} boot, schip; (bijv) ebes/ebeska: visser/vissersboot; armt/armka: verlichting/lichtschip;
 2. {> n} (onscheidbaar aangehecht bij namen v Spok schepen) Esperoska: De Hoop; Corinnka: de Corinn (meisjesnaam); (scheidbaar toegevoegd bij namen v niet-Spok schepen) Zwarte Zee-ka: de Zwarte Zee; Titanic-ka: de Titanic.

-ka:: {SX} ka.

k::

 1. {ZV; enk; gnp= ~er; gnz= ~cr; rs= ~e} (deiktisch) (spr) dat, deze; (Jn wijst op de appel en zegt:) ~ melde tval: die is rot; (Mariy wijst op haar auto en zegt:) ~cr moter melde tirdus: de motor ervan is kapot; (ik wijs op mijn zoekende vader en zeg:) ~er rar melde tij: zijn hoed is weg; (Elsa wijst op de 2 gebakjes en zegt:) aftel tu bladide lelmo ~ oft b ~?: wil je dze of de? (de grens tussen k (deiktisch zv) en k (pv) is niet scherp te trekken).
 2. {PV}
  1. {rs= ~e; 1niv-3enk-abstr/semc} hij, zij, het, dat, hem, haar; ~ (= ef kmpaiy) ustjge kirro: zij (= de waarheid) bedriegt ons; gress nert hozfec ~ (= ef kmpaiy): ik kan haar (= de waarheid) niet geloven;
  2. {1niv-3enk-zkl} (spr) hij, zij, het, dat, hem, haar; ef; mittof; ex.
 3. {AW}
  1. {enk-abstr} (contextueel) die, dat, bovengenoemde, bedoelde; ~ kult fros: die/bovengenoemde schuld van ons; ~ X, fitfara Y: zodanig/zo'n X, dat Y; do ~ pryltiy calare, fitfara do melde ralpip grist: hij heeft zo'n narigheid meegemaakt, dat hij nu al grijs is;
  2. {enk-concr/semc/stoff} (contextueel) (dl= Zverosta); mittof.

K:: {afk} kfs-pippol.

kaba:: {I} behoeftig, noodlijdend.

kabae:: {U} ~ n flj: om iets verlegen zitten.

kabe:: {C} prent, plaatje; ef finanela ~: het financile plaatje.

kab:: {I} stijf (niet slap).

kabare:: {K} verstijven, stijf maken.

kabaros:: {C} verstijving; plotselinge bevriezing van een vloeistof; erectie.

kab-brt:: {S} hardboard.

kab-brtiyn:: {C} plaat hardboard.

kabe::

 1. {K} stijven (v kleren).
 2. {U} stijf worden.

kabos:: {C} het stijven (v kleren); verstijving.

kabta:: {S} stijfsel.

kabi:: {C} het drukken, druk (v boeken).

kabie::

 1. {K} [af]drukken (boeken, tekst).
 2. {Upr} [gedrukt] staan; ef sen ~ fes ef mimpit: het staat in het boek; stinde.

kabier:: {C} printer (afdrukapparaat bij computers).

kabier-cfoliy:: |cvo..| (= kabier-cvoliy) {C} velletje printerpapier; ~s (mv): printerpapier.

kabier-cvoliy:: {C} kabier-cfoliy.

kabifon:: {C} drukwerk.

kabi-fort:: {C} jaar van uitgifte (eig: jaar waarin een boek gedrukt is).

kabi-fotel:: {C} drukfout.

kabi-hertel:: (= kabi-hertel-fort) {C} maand van uitgifte.

kabi-hertel-fort:: {C} kabi-hertel.

kabiiy:: {C; rs= kabite} drukker (iemand die drukwerk maakt).

Kabiiy-mirra:: {W} .

kabi-metel:: {C} oplage, oplaag.

kabi-pegreviy:: {C} (het Peg dialect v Oost-Liftka (behalve uiterste noordoosten) en Zuid-Brr).

kabi-pree:: {C} drukpers.

kabir:: {C} drukkerij.

kabi-stindas:: {vdw} kabi-stinde.

kabi-stinde:: {K; vdw= ..-stindas} printen (afdrukken op printer).

kabite:: {rs} kabiiy.

kabitiyn:: {C} afdruk, reproductie, overdruk.

kabor::

 1. {Cef; mv= kabrm} arme, behoeftige (iemand zonder geld of bezittingen).
 2. {I} arm, behoeftig.

kabrm:: {mv} kabor.

kabt:: {I} in spanning zittend.

Kabra:: {M}.

Kachelta:: {M} (Gar).

kach:: {!} kachiyte.

kachiy:: {I; [mv=enk]} vervloekt.

kachiyst:: {!} kachiyte.

kachiyte:: {K} [ver]vloeken, verdoemen; do kachiytiyst gress! = kachiytiyst! = kachiyst! = kach!: godverdomme!; do kachiytiyst tu!: loop naar de hel! (vulg).

kachiytiyst:: {!} kachiyte.

kachiytos:: {C} vervloeking; vloek.

kcr:: {gnz} k.

kadster:: {C} kadaster (in Spok ingevoerd in 1877 door de Fransman Franois Marron).

kadster-stent:: {C} onroerend goed, opstal.

kadster-tx:: {C} "kadastrale belasting" (Spok equivalent v onroerendezaakbelasting; in Belgi onroerende voorheffing); .

Kadster ur rnter-hors furt Arr Amahagge:: {N} "Kadaster en Burgerlijke Stand" (instantie in Amahagge); .

kadstralo:: {I} kadastraal (met betrekking tot het kadaster).

kadyr:: {C} (alg) ingewijde (zn), insider (als tegenstelling ve leek); (Erg: ritueel waarbij baby/kleuter in Erg kerk aangenomen/gedoopt wordt).

kadyre:: {K} inwijden; aannemen (als lid; v sollicitant).

kadyre-eksm:: (= kadyre-exm |ks|) {C} toelatingsexamen (voor middelbare school).

kadyre-exm:: {C} kadyre-eksm.

kadyros:: {C} inwijding; aanneming (als lid).

ke:: {rs} k; kt.

ka'en:: {C} hert (ihb edelhert (L. Cervus elaphus) of sikahert (L. Cervus nippon)); hupster ~: edelhert.

ka'en-fulf:: {C} hertenkalf (ntr: jong hert).

Ka'en-grg:: {G} (ravijn in het Boesh-gebergte); .

Ka'en-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Dm); .

Ka'en-helmy:: {G} (grot; gemeente Prio); .

Ka'en-klemk:: {N} (klemk; gemeente Sinto-Groje); .

Ka'en-kl:: {G} (bergpas in Crona-gebergte; 689 m hoog); .

Ka'en-lirrotiy:: {W} .

Ka'en-mirra:: {W} .

Ka'en-nurp:: {N} (uitspanning bij Trendon); .

Ka'en-reks:: {N} "Hertenserie" (serie elektrische locomotieven); .

ka'en-snerf:: {C} vliegend hert (kever) (L. Lucanus cervus).

Ka'en-weg:: {W} .

Ka'en-zuft:: {W} .

ker:: {gnp} k.

kaf::

 1. {VZ}
  1. (plaats/beweging binnen grenzen) op, over; (soms) aan, in; ef chat melde ~ ef kelbra: de kat ligt op de tafel; ef chat farte ~ ef kelbra: de kat loopt op de tafel [rond]; ef kelbrafsto melde ~ ef kelbra: het tafelkleed ligt over de tafel; ~ ef xijera/ef ager: aan de kust/het strand; ~ ef klarbr/rivo: aan de oever; eft fl ~ ef jeglazor: een vlag aan de stok; eft wufta ~ "-os": een woord [eindigend] op "-os"; (bereiding in water, boter, olie ed) lgynen ef fijnta ~ eft vloja oljyvojel: braad het vlees in wat olijfolie;
  2. (maat) met de hoogte van; eft kelbra ~ 1m: een tafel van 1 m hoog; een tafel met een hoogte van 1 m;
  3. (in adressen) do zre fes Port-weg III kaf 12: hij woont op Port-weg III nummer 12; Fes Weg 219 kaf 102a: op Weg 219 nummer 102a; (voor het huisnummer staat kaf als de straatnaam zelf al een nummer bevat; het gaat hier meestal om straatnamen in de bebouwde kom met een Romeins nummer, of om genummerde rijkswegen of provinciale wegen; soms is zo'n nummer alleen nog maar deel vd straatnaam en is het ECHTE nummer gewijzigd; zo is de weg met de naam "Weg 219" (gemeente Aschen) in werkelijkheid weg nummer 22).
 2. {VZrs} (richting) [terecht] op, bovenop; ef chat jumpetece ~ ef kelbrae (rs!): de kat springt op de tafel; kafonn.

kaf:: {PX.ww > ww} (nieuwe ww'n); kaf; kaf-.

KAF:: {afk} Korif Astyl & Feri TC.

kf:: {PV; 1niv-1mv} (comitatief; arch) wij (= ik en mijn partner); (alleen nog gebruikelijk in hskf = bij ons thuis).

kafabarite:: {Kpr} zich vergewissen van.

kafarmte:: {U} uitblinken, schitteren.

kafblfe:: {U} neerstrijken (zich vestigen; gaan zitten).

kafbyte:: {K} (lett) overvallen, overval plegen.

kafbyter:: {C} (lett) overvaller.

kafbytos:: {C} (lett) overval.

kafcaribe:: {U} betrekken (bewolking).

kafcente:: {K} ~ na: ervaren als.

kafchoe:: {K} winnen (v erts/olie/honing ed).

kafchoe-trt:: {K} recyclen.

kafchoos:: {C} winning (v erts/olie/honing ed).

kafchoos-trt:: {C} recycling.

kafe::

 1. {K} opdrijven (v prijs); ~ n: weerhouden van.
 2. {E} gas geven; snelheid vermeerderen (in auto, vliegtuig ed).
 3. {Upr} ~ n: (fig) zich afzetten tegen.

kafelira:: {I} weerzinwekkend.

kafos::

 1. {C} aversie, weerzin; ~ piti: aversie/weerzin tegen; ef melde fes ef ~ lef flj/rst: genoeg hebben van iets/iemand (het zat zijn).
 2. {C} snelheidsvermeerdering; het gas geven (in auto, vliegtuig ed).
 3. {A} opdrijving (v prijs).

kafobiyre:: {K} (alg) voorstaan; bevorderen; (fig) verdedigen.

kafobiyros:: {A} (alg) het voorstaan; bevordering; (fig) verdediging.

kafdf:: {C} (fig) uiteinde, top.

Kaf Ef Agru:: {F}.

Kaf Ef Agrus:: {N} (uitgeverij in Minde); .

Kaf Ef Blufks:: {F}.

Kaf Ef Dunjes:: {F}.

Kaf Ef Wegh:: {F}.

Kaf ef Wt:: {N} "Aan het Braadspit" (landelijk restaurant in Afacha); .

kafr:: {III} meteen, direct.

kafes:: {III} opwaarts, omhoog, naar boven.

kaffane:: {K} bespreken, reserveren; ef menester 15.000 herco ~ furt ...: de minister heeft 15.000 herco gereserveerd voor ....

kaffanos:: {C} bespreking, reservering.

kaffarsr:: {C} aanlegplaats (schip).

kaffarte:: {K} aandoen; aanleggen bij (schip).

kaffarte-port:: {C} aanleghaven, aanloophaven.

kaffrd:: {wst} kaffrdre.

kaffrdre:: {K; gst= ..frt; wst= ..frd} oproepen (gebieden om ergens te verschijnen).

kaffrdros:: {C} oproeping, oproep (gebod om ergens te verschijnen).

kaffrt:: {gst} kaffrdre.

kafhanntele:: {K} gelasten, commanderen, verordenen.

kafhanntelos:: {A} gelasting, commandering, verordening, commando.

kafhelte:: {U} bijkomen, opknappen (na ziekte).

kafhinder:: {gst} kafhindre.

kafhindre:: {K; gst= ..hinder} stremmen (verkeer).

kafhindros:: {C} stremming (verkeer).

kafierque:: {K} (alg) stuwen; (ihb) tappen (v moppen).

kafierque-mip:: {K} uitspuwen; [uit]braken (vuur, lava).

kafierquos:: {C} (alg) stuwing; (ihb) het tappen van moppen.

kafierquos-mip:: {C} het uitspuwen, het uitbraken.

kafjepse:: {K} druppelen.

kafjepsos:: {C} gedruppel.

kafjee:: {K} opzoeken, zoeken naar (iets waarvan men [ongeveer] weet waar het zich bevindt).

kafjeos:: {C} dat wat opgezocht wordt.

kafkle:: {K} garneren (v kleding).

kafklos:: {C} garnituur, kledinggarneersel.

kafkanas:: {C} categorie, klasse, stand.

kafkare:: {K} aanvaren tegen (ongeluk veroorzaken).

kafkaros:: {C} aanvaring.

kafkette:: {K} opgeven (taak, werk); (fig) kweken, zorgen voor, uitlokken (onrust ed).

kafkettos:: {C} opgave, opdracht, taak; ef fulle eft ~: een taak vervullen.

kafkikie:: {U} zich moeite getroosten.

kafkletere:: {K} opknappen (v huis ed).

kafkleteros:: {C} opknapbeurt (v huis ed).

Kafkolinia:: {G} (dorp; gemeente Crevo).

kafkrose:: {K} in acht nemen.

kafkroiy:: {I} in acht nemend, serieus (persoon).

kafkriye:: {I} (dl= Liftka) achteloos.

kafkrosos::

 1. {C} inachtneming, het in acht nemen; lf ~ rifo (vz-uitdr): met inachtneming van.
 2. {A} overzicht.

kafkrosos-eksposio:: {C} overzichtstentoonstelling.

kaflaane:: {K} doorvoeren (geldig maken).

Kaf lkorsor tiffugs:: {N} (boektitel); .

kaflate:: {K} bedingen.

kaflatos:: {A} bedinging.

kaflde:: {K} markeren; ~ fara: bestempelen als.

kafldos:: {C} markering.

kaflydos:: {C} oprit (v autosnelweg/brug ed).

kafmabyse:: {U} terugkaatsen, echon (geluid).

kafmabysos:: {C} terugkaatsing, echo (geluid).

kafmanne:: {U} ~ n: gebeuren, overkomen; gress nert tiffo, kluft ~ n gress: ik wist niet wat me overkwam.

kafmese:: {K; gst= ..mest} doorbrengen (v tijd).

kafmesos:: {C} het doorbrengen (v tijd).

kafmest:: {gst} kafmese.

kafmisse:: {K} uitgaan van; als uitgangspunt nemen.

kafmisse-ponto:: {C} uitgangspunt.

kafmissos:: {A} het uitgaan van; het als uitgangspunt nemen; fes ~ rifo (vz-uitdr): uitgaande van; gegeven.

kafmiype:: {U} ~ n: toe te schrijven zijn aan.

kafmonslenpe:: {K} rechtvaardigen, verantwoorden, wettigen.

kafmonslenpiy:: {I} legitiem.

kafmonslenpos:: {A} rechtvaardiging, verantwoording, wettiging.

kaf-ns-potter:: |kAf-| {vdw} kaf-ns-putte.

kaf-ns-putte:: |kAf-| {K; vdw= ..-potter} heropnemen; opnieuw opnemen (in ziekenhuis).

kaf-ns-puttos:: |kAf-| {C} heropname (in ziekenhuis).

kafnjame:: {E} onvergeeflijk zijn.

kafnjamos:: {A} onvergeeflijke daad.

kafnutos:: {C} [muziek]uitvoering, concert.

Kafnutos-mirra:: {W} .

kafonn:: {VZ} (richting; in tegenstelling tot kaf 2 ook meer abstract) [terecht] op, bovenop; do zerfe ~ ef kelbra: hij kijkt op de tafel (maar STAAT op de grond); (vgl) do zerfe kaf ef kelbra: hij kijkt op de tafel (en staat ook op de tafel).

kafste:: {Krs} kafstre.

kafster:: {gst} kafstre.

kafstos:: {A} kafstros.

kafstre:: {Krs; gst= ..ster} lasteren, kwaadspreken over (iemand) (om er zelf beter van te worden).

kafstros:: {A} laster[praat] (om er zelf beter van te worden).

kafpaine::

 1. {K} optrekken, verhogen (v loon, belasting).
 2. {E} handelen; in actie komen; handelend optreden.

kafpainos:: {A} verhoging (loon, belasting).

kafpnte:: {K} bestormen.

kafpntos:: {C} bestorming.

kafpjohell:: {I} zelfbewust.

kafpjle:: {K} ~ flj n rst: iemand iets aanpraten.

kafplae:: {K} naar voren brengen (wens); opperen (idee).

kaf-potter:: |kAf-| {vdw} kaf-putte.

kafprabare:: {K} pronken met.

kafputte:: |kafpUtte| {K} onthouden; in zich opnemen.

kaf-putte:: |kAfputte| {K; vdw= ..-potter} opnemen (in ziekenhuis, in een krant, op een website ed).

kafputtos:: |kafpUttos| {A} geheugen.

kaf-puttos:: |kAfputtos| {C} opname (in ziekenhuis, in een krant, op een website ed).

kafquenne:: {K} verloochenen.

kafquennos:: {A} verloochening.

kafquiyre:: {K} incasseren.

kafqummerte:: {K} concessies doen aan, inwilligen.

kafqummertos:: {A} concessie, inwilliging.

kafrakk:: {gst} kafrakle.

kafrakle:: {K; gst= ..rakk} ~ helkara: aanzetten tot (iemand iets laten doen); do gress ~ helkara ef kuramiyparos: hij heeft mij tot nadenken aangezet.

kafreppe:: {K} overdrijven.

kafreppos:: {A} overdrijving.

kafryte:: {K} fokken (v paarden).

kafrytos:: {C} [paarden]fokkerij.

kafste:: {U} oprukken.

kafstos:: {C} oprukking.

kafsompe:: {K} [achter]nagaan, volgen.

kafsompelira:: {I} realistisch; met beide benen op de grond.

kafsompos:: {C} achtervolging, het achternagaan.

kafovelira:: {I} arrogant.

kafstinde:: {K} opschrijven, noteren, aantekenen.

kafstindos:: {C} notitie, aantekening, het opschrijven.

kafstint:: {C} opschrift.

kafsynne:: {E} zwoegen.

kafsynnos:: {C} gezwoeg.

kafsrte:: {K} verbazen.

kafsrtos:: {A} verbazing.

kaftge:: {K} ef ~ rst n flj: iemand aan iets herinneren (zorgen dat hij het niet vergeet); tu kaftgt do n ef, groft ps mipiyelira ef pirhertel: je moet hem eraan herinneren dat zijn paspoort volgende maand verloopt.

kaftare:: {K} oppassen [op], opletten [op], uitkijken (voorzichtig zijn); ~n!: let op! (vrnl schr of als opschrift).

kaftatt:: {I} betaalbaar.

kafte:: {K} betalen, afrekenen, bekostigen; ef ~ tjg eft amain-jeji: betalen met een biljet van 10 herco; n ef ~ rifo (vz-uitdr): tegen betaling van.

kafteblaffe:: {K} declareren (gemaakte (on)kosten in rekening brengen).

kafteblaffos:: {C} declaratie (het in rekening brengen v gemaakte (on)kosten).

kafte-furt:: {K} voorbarig zijn met.

kafte-mip:: {K} uitbetalen.

kafte-parfsos:: {A} betalingsverkeer.

kafte-progrm:: {C} ef lelperre fti ef ~: het kan er niet meer vanaf; we kunnen het ons [financieel] niet meer veroorloven; progrm.

kafte-trt:: {K} terugbetalen.

Kaftex:: {G} (dorp; gemeente Mone).

kaftjonde:: {U} overkoken.

kaftjondos:: {C} dat wat overgekookt is; voedselresten op het fornuis.

kaftorke:: {K} aanschouwen.

kaftorkos:: {A} aanschouwing.

kaftos:: {C} betaling.

kaftos-mip:: {C} uitbetaling.

kaftos-trt:: {C} terugbetaling.

kaftrnige:: {K} ~ rst n flj: iemand iets ten laste leggen; iemand iets aanwrijven.

kaftrnigos:: {A} tenlastelegging.

kaftundare:: {U} losbarsten.

kaftue:: {K} (lett) neerkomen op, terechtkomen op.

kaftyre:: {K} ~ [lo]: omschrijven, parafraseren [als].

kaftyros:: {C} omschrijving.

kafc:: {C} winkelhaak.

kafuenge:: {K} bekritiseren.

kafuengos:: {C} bekritisering.

kafufire:: {K} aanrijden, rijden tegen (ongeluk veroorzaken); oprijden (erf, pont, brug); do ~ ef pnt: (1) hij rijdt tegen de brug op (ongeluk); (2) hij rijdt de brug op (vanaf de weg).

kafufiros:: {C} aanrijding (ongeluk).

kafuzjce:: {K} bekoren.

kafuzjcos:: {A} bekoring.

kafzerfen:: {I} aanmerkelijk.

kafzerfos:: {C} [toneel]uitvoering.

kg:: {I} fantastisch, schitterend (heel erg mooi/goed).

kge:: {K} (persoon) fantaseren; (zaak) schitterend zijn.

kgiy:: {I} (lett) fantastisch, gefantaseerd.

kgos:: {C/A} fantasie.

Kgter-Kents:: {G} (woongemeenschap; gemeente Meen); .

kah:: {C} kade, kaai.

Kahetarafe:: {F}.

Kah-mirra:: {W} .

Kah-plep:: {W} .

Kah Rifo Ef Pantos:: {W} .

Kah-terf:: {W} .

Khysse::

 1. {F/J}.
 2. {N} (sagenfiguur: minstreel die door zijn vader gedood wordt omdat hij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt).

Khysse-koffona:: {SC} euthanasie.

Ka'in:: {J} Kan (bijbel).

kaine::

 1. {K} vernielen.
 2. {K} wekken, wakker maken; kost miyparos nert ~, den ...: het komt niet in me op om ....
 3. {Upr} ontwaken.

kainelira:: {I} (zaak) ongehoord, buitensporig; (persoon) hondsbrutaal.

kaine-pte:: {K} wakker schudden (fig); ef moplariy ef zreldurs ~: het ongeluk heeft de bewoners wakker geschud.

kaine-ptelira:: {I} verrassend, de aandacht trekkend, wakkerschuddend.

kaino'ag:: {SC} (fig) ondergang, vernietiging.

kainodrmiy:: {I} slaapdronken.

kainos:: {C} (lett) vernieling; vernield voorwerp.

kainot:: {I} wakker; alert; do zirda ~ lf ef pij kl: hij heeft de hele nacht wakker gelegen.

kainote:: {E} waken, wakker zijn, opblijven.

kainotne:: {U} wakker blijven, alert blijven.

kiyp:: {I} (alg) hecht, stevig, massief; (v letter) vet.

kaiyst:: {C} kaviyst.

kaja:: {C} kauw (vogel) (L. Corvus monedula); glyl ~: roek (L. C- frugilegus).

kajk:: {C} kajak.

KAJK:: {N} (keten van keukeninrichtingszaken); .

Kaja-mirra:: {W} .

kajn:: {C} (17e-eeuws Spok oorlogsschip met 3 masten en 8 zeilen); n.

Kaj-Bntf:: {N} (opgegraven kasteelrune; gemeente Akom); .

kjes:: {I} onbelemmerd, ongehinderd, ongemoeid.

kjesafiy:: {C} privilege.

kaji:: {C} (naam vd letter K).

kajjynte:: {K} (alg: iemand aankijken, zodanig dat de aangekekene verlegen wordt en doet of hij niets merkt; soms: een ober/serveerster roepen die dit wel hoort maar duidelijk negeert); gress ef harber ~ pip lf gopirus tims: ik heb de ober al een paar keer geroepen, maar hij komt maar niet opdagen.

kajutt:: {C} kajuit (schip); cabine (vliegtuig).

Kajutt-lirrotiy:: {W} .

Kajutt-plep:: {W} .

kaklbes:: {C} "steensnoek" (snoekachtige vis; vrnl in de grote rivieren v Liftka) (L. Esox saxosus).

kaklbes-dyek:: {S} bruinwier.

kktes:: {C; mv= ~se} cactus.

kktesse:: {mv} kktes.

KAL:: {afk} Krappa-Arnkas ber Lift.

kla:: {C} versiersel.

Kalc:: {F}.

Kalc & Grenn:: {N} (voormalig gerenommeerd opleidingsinstituut voor secretaresses en typistes); .

klare:: {K} opluisteren.

Kals:: {F}.

Kalbos:: {F}.

Kalda:: {N} (rangeerterrein bij Milbo); .

Kalda-fresta:: {G} (bos; gemeente Milbo); .

Kalda-mirra:: {W} .

Kalda-plep:: {W} .

Kalda-ark:: {N} (luchthaven; gemeente Milbo); .

kaldo:: {I} verboden.

kle::

 1. {K} (iets) versieren, opschikken; (iemand) [vreemd] uitdossen; eup ~ sener belt-waler lo tnefer: ze dost haar zoontje vreemd uit; ze laat haar zoontje in rare kleren lopen.
 2. {Upr} zichzelf [vreemd] uitdossen.
 3. {C} deugniet, schelm, rakker.

Klehaje:: {F}.

klendert:: {C} kalender.

klf:: {C} kalf (ntr: jong rund); veulen (ntr: jonge ezel/kameel).

klfette:: {E} kalven (v koe); (causatief) ef kelte ~-pe: de boer helpt haar (= de koe) bij het kalven; (= klf + kette).

klftiyse:: {C} kalfsvlees.

kali:: {C} (pop) zuippartij.

Kaliss:: {N} (sportcomplex even ten zuiden vd wintersportplaats Sa Crono); .

kaliatjen:: {C} voerman.

kalibatse:: {E} zuipen, veel drinken, doorzakken; ef ~ tasselira: zich te pletter zuipen.

kalibatser:: {C} zuiplap.

kalibatse-tij:: {K} opzuipen.

kalibatsos:: {C} drinkgelag, zuippartij.

kaliber:: {C} kaliber.

kalie:: {K} mennen (met paard en wagen vervoeren).

kalios:: {C} vervoer per paard en wagen.

Kalis:: {F}.

kali-sel:: {Sef} kalizout.

klk:: {S} krijt; clkane; clko.

Kalkas:: {F}.

klke:: {U} verkalken, tot kalk worden.

kall:: {I} onbebouwd (zonder huizen).

Klmen:: {J}.

Kaln-skn:: {W} .

Kaln-slue:: {N} (schutsluis in het Trendon-kanaal; gemeente Trendon); .

kalo:: {C} (Erg: "bindmiddel" om een Erg huwelijk mogelijk te maken, in casu een gemeenschappelijk bezit, kind, afspraak, taak, belofte ed van of tussen twee partners die dit huwelijk willen aangaan; meestal bestaat de ~ uit het kind dat een vrouw en haar partner samen hebben, en dat binnen een huwelijk opgevoed zal worden).

kalmba::

 1. {Aef} aandacht; ef lone ef ~ kaf flj: zijn aandacht richten op iets; ef lose ef ~ helkara flj: de/zijn aandacht verschuiven naar iets; pert ~s furt: veel aandacht voor.
 2. {I} aandachtig.

kalmbare:: {K} aandacht vragen voor; de aandacht vestigen op.

kalmbe:: {K} ~ flj n rst: iets onder iemands aandacht brengen.

kalmbije:: {K; gst= kalmbit} aandacht schenken/besteden aan.

kalmbit:: {gst} kalmbije.

klos:: {C} versiering, versiersel.

klt:: {I; =vk v pert 1} minder veel; pert.

kaltn:: {C} poort; ps nert kurre beri pae mitai ef monta ~n (sprkw): ze kunnen niet door n deur; n.

Kaltn-mirra:: {W} .

Kaltn-oftian:: {W} (stadswijk in Hirdo); .

Kaltn-plep:: {W} .

kaltn-srt:: {C} (huis over de straat heen gebouwd, zodat de straat er als een poort onder door gaat; heel algemeen in het district Ales).

Kaltn-terf:: {W} .

kaltrosqunn::

 1. {SC} opzicht.
 2. {VG} (uitdrukking v reden in elliptische, gedeverbaliseerde, zin) om, vanwege; gress lye tu, ~ vilt mirs ur eits: ik hou van je, om je haar en je ogen; gress farte tevi kusami, ~ ef hord surront: ik loop hier graag, vanwege de mooie omgeving; kirro mte do kv, ~ doex zros ber Br: we ontmoeten hem nooit, omdat hij in Br woont.

kalym:: {S} kalium.

km:: {SC} nert lef ~: wezenloos.

kamr:: {C} aula, gehoorzaal.

kmbodyja:: {IIef} Cambodjaans (bv).

Kmbodyja:: {G} Cambodja.

Kmbodyjana:: {Cef} Cambodjaanse vrouw.

Kmbodyjany:: {Cef} Cambodjaan.

kameljonn:: {C} kameleon.

Kamer:: {F}.

kames:: {C} kiel, loshangend hemd.

kmeste:: {I} wezenlijk; waarlijk.

kamiy:: {C} jong (zn: jong dier); ef elefnt eft ~ pnze: de olifant heeft een jong gekregen.

kamo:: {C} kameel (mnl/ntr).

KM:: {afk} Knurfel-lbosiy-meeg ur Mjl-c.

kamoa:: {C} kameel (vrw).

Kamo-jabr:: {N} "Kamelenkoning" (Bergparel-B&B in Gran); .

Kamo-profil:: {N} "Kameelprofiel" (rotspartij die op een enorme kameel lijkt; gemeente Filiapia); .

Kamo-temp:: {G} (duinenrug tussen Jedenfals en Polefi, langs de Larmin-kust); .

kmpa:: {I} waar; werkelijk.

kmpaafiy:: {C} (lett) waarmerk.

kmpae:: {U} de waarheid spreken.

kmpahupster:: {I} levensgroot.

kmpaiy:: {A; mv=enk; rs= kmpate} waarheid; ef ~ ilbaje tar: niets is minder waar; lef ef ~ (afk= l.e.k.): metterdaad, werkelijk; kusamat ef ~: bezijden de waarheid.

kmpaliy:: {C} camping, kampeerterrein.

Kmpaliy Stalok:: {N} (camping); .

Kmpaliy-weg:: {W} .

kmpalos:: {C} het kamperen.

kmpann:: {C} campagne.

kmpate:: {rs} kmpaiy.

kmpe:: {U} kamperen.

kmpe-jukklo:: {C} caravan; .

kmplo-k:: {C} (een- of tweebaardige heraldische sleutel, in wapens en vlaggen, vrnl op Liftka).

kmpos:: {C} kamp.

kmposer:: {C} kamper (iemand die aan een kamp meedoet (zoals een zeil-, vakantie- of skikamp).

Kmp-weg:: {W} .

Kmsa:: {G} (riviertje van Ziffon-gebergte naar de Nibbe); .

kamy:: {C} (dl= Cheetuc) zuigeling, baby.

kamr:: {I} bedeesd, schuchter.

kamrette:: {U} ~ beri: (arch) schromen (nauwelijks durven; aarzelen); do kamretta beri vende helkara sener follus: hij schroomde naar zijn vader te gaan.

kn::

 1. {C} veehoeder (jongen v 10 tot 15 jaar die met schapen/koeien de bossen in gaat).
 2. {WD; rs= ~ne} (spr) elkaar (zowel voor dual als mv); hdn; wlkn.

kanas:: {C} (alg) deel, aandeel; blokje, stukje (worst, kaas ed); (ihb) sectie (ook v wijk/gemeente); segment; eft ~ mip [ef quamp]: een aandeel in [de winst]; furt ~: (vrnl fig) ten dele; gedeeltelijk; blars-~z: blokjes kaas.

kanase::

 1. {U} ~ luft: (fig) een rol spelen bij.
 2. {Upr} ~ armt: deel uitmaken van; behoren tot.

kanasiy:: {I} deels; deelbaar; categoriaal (op te delen in categorien).

kanas-kafte:: {K} ~ furt flj: aanbetalen op iets (eerste deel betalen).

kanas-smurf:: {S} provisie.

kanstriy:: {C} rieten mand, korf.

Knda:: {N} (groot bouwbedrijf, in Trondom); .

knde::

 1. {Sef} laken (weefselsoort), lakense stof.
 2. {I} lakens, van laken gemaakt.

kne:: {U} omlaag kijken (met geloken ogen).

Kanea::

 1. {F/M} (Peg).
 2. {G} (stad op Teujan).

knguru:: {C} kangoeroe (mnl/ntr).

kngurua:: {C} kangoeroe (vrw).

Kanista:: {M}.

Kanista Homeg-weg:: {W} .

kaniyl:: {C} kennel, asiel (voor honden, vaak fokkerij).

kaniyl-wencater:: {C} kennelhouder.

knks:: {C} kanker.

knl:: {C} bengel, deugniet.

knne:: {rs} kn 2.

kanol:: {C} kanaal, vaart.

Kanol-are:: {W} .

Kanol-garrent:: {N} (centraalstation v Hirdo; Harboembo-lirrotiy); ; (DOM 211).

Kanoliy-ilesets:: {Gef} de Kanaaleilanden.

Kanoliy-mirra:: {W} .

Kanol-plep:: {W} .

Kanol-port::

 1. {W} .
 2. {N} (recreatiehaventje aan het Trendon-kanaal; gemeente Cleft); .

Kanol-slue:: {G} (dorp; gemeente rtazo).

Kanol-sterdaros:: {W} .

knp:: {C} "steenberk" (soort ruwe berk met knoestige stam) (L. Betula petraea).

Knp-mirra:: {W} .

knseler:: {C} kanselier.

Knt:: {G} (dorp; gemeente Qual).

knte:: {K} neerslaan (met knuppel of vuist).

Kanyndre:: {F}.

kapa:: {C} [merrie]veulen (jong vrw paard).

kpare:: {K} verdikken (v vloeistof).

kparos:: {C} verdikking (v vloeistof).

kpe:: {K} (alg) stollen.

kapela:: {C} kapel; kleine kerk.

Kapela furt Sinto Kostoh:: {N} (RK kapel; gemeente rnajec); .

Kapela-mirra:: {W} .

kapela-pryst:: {C} kapelaan.

kperor:: {I} kort aangebonden, gauw driftig.

kapitla:: {C} kapittel (geestelijken ve kerk).

Kapiy:: {F}.

Kpiyf:: {J}.

Kpiyf-ef-Klarbr-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Quitas-Olas); .

Kpiyf-ef-Prusot-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Quitas-Olas); .

Kpiyf-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Aboris-Sinto-Jenu); .

Kp-nejlosh:: {N} (caf-restaurant aan strand op Garos); .

kpos:: {C} (alg) stolling, het stollen.

kapp:: {I} gedrukt (in tegenstelling tot geschreven).

Kpp:: {F}.

kps:: {C} stop, prop (gatdichting); vulling (in kies); cpsull.

kpse:: {K} stoppen, vullen (v gat).

kpsos:: {C} (alg) vulling; cpsull.

KAQUN:: {afk} Kindisiy Aquonda Ququl furt Njebostrter-otfsta.

kar:: {C} lelijkheid; lelijk (niet mooi) ding.

kar:: {PXimpr} (gereduceerde vorm v kar; kar-).

'kara:: {VZ} (spr); helkara.

Kara-Cyroh:: {N} (kasteelrune bij X ja ef Prusots); .

Karainn:: {M}.

Karadc:: {F}.

'Kara-ef-covent:: {W} .

'Kara-ef-pnt:: {W} .

'Kara Fach:: {W} .

'Kara Ker:: {W} .

'Kara Kranderhiy:: {W} .

'Kara Les:: {W} .

Karamna:: {F}.

'Kara Nes:: {W} .

Karst:: {J}.

Karst Ltt-Pelger:: {N} (transport- en verhuisbedrijf te Tona a/e Grt); .

karatiy:: {S} karate.

karatt:: {C} karaat.

karavn:: {C} karavaan.

Kara-Zrvve:: {N} (onbewoond museumkasteel; gemeente X j/e Prusots); .

Kara-Zrvve-mirra:: {W} .

'Kara Zuyka:: {W} .

Krbaner:: {N} (aanhanger v Krbaniy (religieuze sekte)).

Krbaniy:: {N} (religieuze sekte); Minkedos-afstoen.

kre:: {K} stuiten, tegenhouden.

Krden:: {F}.

krdenall:: {C} kardinaal.

Krder:: {F}.

Krdes:: {F/J}.

kre-trt:: {K} terugkaatsen.

kros:: {C} stuiting, tegenhouding.

kros-trt:: {C} terugkaatsing.

kar:: {C} schip, boot; (fig) ef fistre cupp ef zalatrelira ~: het zinkende schip verlaten; (sprkw) eft pratelira ~ str meana: juich niet te vroeg; prijs de dag niet voor de avond; quze; ka.

Karee-bamico:: {N} "Scheepsbel" (Bergparel-hotel in Sa Crono); .

kar-cpytenn:: {C} kapitein-ter-zee; .

Karee-lirrotiy:: {W} .

Karee-mirra:: {W} .

karer:: {C} bootsman; ka.

Karee-saft Miras TC:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Krnien); .

Karee-strekk:: {W} .

Karee-tjg:: {W} .

Karee-zeces:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

kar-fgtexa:: {C} bootverbinding.

Kar'ef-prusot:: {W} .

'Kar'ef Wik:: {W} .

Kareh:: {F}.

krek:: {S} jachtbuit (bestaande uit gedood klein wild als hazen, konijnen ed).

Karel-Ferdinand:: {J} (Ned).

kar-mennsrtencater:: {Crs} luitenant-ter-zee 1e klasse; .

kar-pst:: {C} (afk= k/p) zeepost.

karr:: {C} vloot; (=red); kar.

kar-serent:: {C} sergeant-majoor, schipper (marinerang); .

kar-susrtencater:: {C} luitenant-ter-zee 2e klasse (oudste categorie); .

Karevverda:: {N} (uitspanning bij Plekotex); .

krf:: {C} klinker, straatsteen.

krf-mirra:: {C} klinkerweg; (de oudste klinkerweg loopt tussen Hirdo en Jatty over Conityje, de huidige Weg 16 die echter op de meeste plaatsen geasfalteerd is; een handschrift uit ca. 1560 roemt echter de goede kwaliteit v deze weg omdat hij "belegd was met vlakke, gelijkvormige, stenen").

krfol:: {C/S} kervel (alg) (L. Anthriscus cerefolium).

Krfol-terf:: {W} .

Karijne-pt:: {W} .

kariy:: {I; [mv=enk]} lelijk.

kariyme:: {C} aandoening (v orgaan).

kariyte:: {C} meun (ihb vijfdradige meun (L. Ciliata mustela) of Skiyl-meun (L. Ciliata skyliana)).

Karl:: |karle| {J} Karel.

Krle:: {J} Karel.

Krle-pnt:: {N} Karelsbrug (in Praag).

karlot:: {C} ruim (v schip).

Krmein:: {F}.

krmeliter:: {C} karmeliet (mnl lid v RK kloosterorde).

krmelitera:: {C} karmelietes (vrw lid v RK kloosterorde).

Krmeliter-wlka:: {C} Karmelieter orde; ; (DOM 159).

Krmenn:: {F}.

Krmenn-Vever-mirra:: {W} .

Karmi:: {J}.

Karmi-rens-gart:: {W} .

Karmi-rens-siyclo:: {W} .

Karmi-rens-uln:: {W} .

Karmi-rens-wees:: {W} .

krmoma:: {S} kardemom (L. Elettaria cardamomum).

Krmnn:: {F}.

Karnoek:: {F}.

krnt:: {C} takel, katrol; ef munke armt sener ~: met zich laten sollen; een loopje met zich laten nemen.

krpiy:: {C} karper (L. Cyprinus carpio).

Karr:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Manes).

karre:: {K} (lett) uitsnijden (v vlees uit een [geroosterd] dier; v gezwel ed); (fig) opperen, naar voren brengen (v idee).

Krst:: {F}.

krta:: {C} pasje, kaart (zoals creditcard of bankpasje).

kartafiy:: {mv} kornin.

karte::

 1. {U} reizen (per schip).
 2. {C} (ihb) speelkaart; (alg) creditcard, telefoonkaart (ed).

karter:: {C} reiziger (op schip).

kartiyn:: {C} kleur van speelkaart.

Kartln:: {F}.

Kartmann:: {F}.

kartmerre:: {U} kaarten, kaartspelen.

Kartmerre-plep:: {W} .

kartmert:: {C} kaartspel (spel dat met kaarten gespeeld wordt).

Krtuom:: {N} (chemische industrie te Tanbr; maakt bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen); .

Krty::

 1. Krty-mliy.
 2. {G} (oefengebied vd Luchtmacht); .

Krty-mliy:: {G} (vlak heidelandschap ten noorden v Plsten-gebergte in Tjemp); ; (DOM 76).

karuff::

 1. {C} glas/kelk pruimenwijn.
 2. {S} pruimenwijn (vooral bij bruiloften gedronken, uit witporseleinen kelken).

karja:: {C} (bep soort Spok ballade, 15e-17e eeuw); .

Karja-mirra:: {W} .

krytiy:: {I; [mv=enk]} geprikkeld, gerriteerd.

kas:: {C} [over]jas, mantel.

ks:: |ks/kas| {AW}

 1. {mv-abstr} (contextueel) die, deze, bovengenoemde, bedoelde; ~ kult ftrosz: die/bovengenoemde schulden van ons; ~ A, fitfara B: zodanige/zulke A, dat B; lef ~ ftrosz, fitfara do tinde pr lf sener poiros: met zulke schulden dat hij zijn leven lang arm blijft;
 2. {mv-concr/semc/stoff} (contextueel) (dl= Zverosta); mittofs.

kslecc:: {C} nachtmerrie.

kaslot:: {C} jaszak.

Kasmyr:: {J} Kazimier.

kasole:: {U} ~ rifo: bezeten zijn door/van.

kasolor:: {I} ~ rifo: bezeten door/van.

kassatjen:: {C} beul; iemand die martelt.

Kassatjen-mirra:: {W} .

kasse:: {K} martelen.

kasser:: {C} martelaar, gemartelde.

Kasser-covent:: {N} (RK klooster bij Kurriy; gemeente Wens); ; (DOM 97-98).

Kasser-seert:: {N} "Martelaarshuis" (geboortehuis v Petrus Rifo Kurriy in Kurriy; nu museum); ; (DOM 97-98).

kassos:: {C} marteling.

Kst:: {F}.

Kstesch:: |kstE| {F}.

kt:: {PV; rs= ke; 2niv-3enk-abstr/semc} het, dat, hem, haar; gress nert hozfec ~ (= ef kmpaiy): ik kan haar (= de waarheid) niet geloven; k.

katk:: {I} verbolgen.

katar:: {IIef} Qatarees (bv).

Katar:: {G} Qatar.

Katara:: {Cef} Qatarese vrouw.

Kataro:: {Cef} Qatarees (bewoner).

kate:: {K} (arch) bezeren, pijn doen; kate.

Kter:: {J}.

Katija:: {M}.

kat:: {I} vooral, met name.

katona::

 1. {Sef} katoen.
 2. {I} katoenen, van katoen gemaakt.

Katona:: {F}.

Katona-kah:: {W} .

Katona-plep:: {W} .

Katona-port:: {G} (havenbekken in Asjetto); .

Katona-zalas:: {N} "Katoenzaal" (tentoonstellingsgebouw in Amahagge); .

kats:: {I} eng, griezelig.

kater:: {C} afschuw.

kateriy:: {I} vol afschuw; afschuwelijk.

Katsyny-mirra:: {W} .

Katynn:: {M}.

kaviyst:: (= kaiyst) {C} vleesmes (zoals gebruikt in Tjemp).

kavjerr:: {S} kaviaar.

Kav:: {G} (dorp; gemeente Duji).

Kazakstn:: {G} Kazachstan.

KCA:: {afk} Kleter Cmpano furt Arnkas.

KCK:: {afk} Kles Claliriff ur Krodurs.

k:: {C} sleutel; (sprkw) jl ~s jufte cloor argerats: stille wateren hebben diepe gronden (maar in ongunstige zin: zwijgers voeren iets in hun schild).

ked:: {afk} (= kaf ef datumas).

kede:: {C} (pop) cd; CD.

kede-gros:: {C} (pop) cd-speler; CD-gros.

Kee:: {F/J/M}.

ke:: {U} knutselen, sleutelen.

Keeche:: {F/M}.

Keer-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Manes-Pmn); .

Keelb-weg:: {W} .

Keelterfiy:: {F}.

Keengy-Nutter:: {N} (tankstation langs de M2; gemeente Arestaliy-Motacoque); .

Keengy-weg:: {W} .

Keengy-Zutter:: {N} (tankstation langs de M2; gemeente Arestaliy-Motacoque); .

Keenlx:: {N} (geneesmiddel tegen maagpijn); .

ker:: {C} knutselaar, sleutelaar.

Keer::

 1. {F}.
 2. {N} (bekend sigarettenmerk); .

Keer-husof:: {G} (dorp; gemeente Crea, district Jelafo).

Keer-koles:: {N} ("praktijkschool" in Amahagge); .

Keer-lirrotiy:: {W} .

Keer-plep:: {W} .

Keesm:: {F}.

Keett:: {F}.

KEFEG:: {afk} Kriyst-efanty Feri-glfiy.

keftiy:: {C} kievit (L. Vanellus vanellus).

Keftiy-mirra:: {W} .

kegiy:: {I; [mv=enk]} schrijlings.

kegt:: {C} (alg) kloof, gaping; (vulg) smoel, bakkes.

kegte:: {K} slikken (v pil ed); gress ~ eft spirynn: ik slik een aspirientje.

Kegt-mirra:: {W} .

Kehhe:: {J}.

Keijzerswaard:: {F} (Ned).

Keijzerswaard-mirra:: {W} .

k.e.k.:: {afk} (= kaf ef kleter).

kelr:: {C} kelder; ef feldre fes ef ~: (fig) in de put zitten.

Kelrater:: {F}.

kelrfes:: {VZ} (plaats) onderin; ef atyjes melde ~ ef feldariy: de dekens liggen onderin de kast.

Kelr-terf:: {W} .

Kelr-weg:: {W} .

kelrzre:: {U} (fig) onderduiken.

kelrzrer:: {C} (fig) onderduiker.

kelrzros:: {C} (fig) onderduiking; onderduikadres.

kelber:: {C} (arch/deftig) tafel (oneigenlijk: personen aan tafel; maaltijd); kelbra.

kelbra:: {C} tafel (meubel; personen aan tafel; maaltijd); ef ~ fes ef eka bladide velk cafer: de tafel in de hoek wenst nog koffie; eft guriatjof ~: een heerlijke tafel; flj sen prabare kaf ef ~ frpj: er is iets aan de hand met; ef pilde flj kaf ef ~e (rs!): iets tegen het licht houden (fig: nader onderzoeken/bekijken).

kelbra-bankres:: {C} kelbrasat.

kelbrafsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} tafelkleed.

kelbrafste:: {mv} kelbrafsto.

kelbrafstott:: {rsmv} kelbrafsto.

Kelbra-korda:: {N} (bekende Erg kerk midden op Mikkon in Hirdo); ; (DOM 25).

kelbra-lippio: {C; mv/rsmv= ~nes; rs= ..-lippt} tafelpoot.

kelbra-lippiones:: {mv/rsmv} kelbra-lippio.

kelbra-lippt:: {rs} kelbra-lippio.

Kelbra-plep:: {W} .

kelbrasat:: {C} "tafelbank" (typisch Spok meubelstuk: tweepersoons bank met tafeltjes ipv armleuningen).

kelbra-tennis:: {C} tafeltennis.

Kelbra-terf:: {W} ; (DOM 211).

Kelbra ur Ferdu:: {N} "Tafel en Stoel" (restaurant op Mikkon in Hirdo); .

Kelbra-vender:: {W} ; (DOM 211).

kelbra-zillepip:: {C} tafelblad.

klb:: {C} tweearmige kandelaar.

keldare:: {U} blijven aandringen; doordrammen.

keldariy:: {I} (fig) afgezaagd.

keldatjen:: {C} gebruiker.

kelde::

 1. {K} gebruiken.
 2. {Krs} verbruiken, opgebruiken.

Kelde:: {F}.

kelde-p:: {I} bruikbaar.

kelde-cheba:: {I} tweedehands.

kelde-mip:: {K} ~ n: aanwenden voor.

Keldes:: {F}.

keldest:: {S} lijm.

keldest-ng-ra:: {C} grote kleefparasol (paddenstoel) (L. Limacella guttata).

keldeste:: {K} plakken, lijmen; ef ~ flj lef flj: iets plakken op iets.

keldester:: {C} aanhanger (v leer, religie, club).

keldestiy:: {C} aanhang (v leer, religie, club).

kelde-tumos:: {A} bruikleen; lo ~: in bruikleen.

kelde-vro'egios:: {C} (afk= kevro) gebruiksaanwijzing, handleiding.

keldos:: {A} gebruik.

Keldu:: {F}.

keldus:: {C} boerderij, hoeve; luft eft ~: op een boerderij.

Keldus:: {F}.

keldus-lf:: {S} (bep soort Spok bier); .

Keldus-mirra:: {W} .

keldus-roza:: {C} stokroos (L. Alcea rosea).

Keldusta-klemk:: {N} (klemk; gemeente rnajec); .

keldus-zvlp:: {C} boerenzwaluw (L. Hirundo rustica).

Keldy:: {M}.

klfef:: {I} overhaastig.

Kelfer-akademiy:: {N} (oudste Spok academie voor beeldende kunst, in Tsjech); .

Kelfer-plep:: {W} .

kelg:: {C} (alg) [bloem]kelk; (pej/pop) lesbienne, pot (vrouwelijk type).

Kelk:: {F}.

kell::

 1. {C} (afk= K) (Spok inhoudsmaat voor wijn: 1 kell = 1K = 1,7455 liter); .
 2. {I} (fig) scheef; onzuiver; verkeerd; asymmetrisch; fout (onzuiver; niet volgens de waarden en normen).

kelle:: {U} verzakken, scheefzakken, wegzakken.

kellirrotiy:: {Crs} boerenerf; erf/binnenplaats van een boerderij.

kell-kelg:: {C} kromhals (plant) (L. Anchusa); brr ~: "paarse kromhals" (L. A- hucrii) (zeldzaam op Noord-Liftka); blotter ~: gewone kromhals (L. A- arvensis).

kell-konae:: {I} konae.

kellos:: {C} verzakking.

kelot:: {III} althans, tenminste.

kelp:: {C} bord eten, wat te eten; aftel tu lelperre eft ~ fn gress?: heb je wat te eten voor me?.

kelsrt:: {C} boerenwoning; woongedeelte van een boerderij.

kelt:: {III} straks, weldra, aanstonds; velk ~: straks nog; ef tinkere velk ~ gurnus: het draait straks nog op ruzie uit (iets dat onvermijdelijk staat te gebeuren).

klt:: {C} beer, varken (mnl).

kelte:: {C} boer.

Kelte:: {F}.

keltefanty:: {C} stiefkind (v wie de moeder overleden is).

kelte-rel:: {C} (alg) boerenopstand (niet te verwarren met Clde-rel).

Kelte-Scermvust:: {N} "Boerenopstand" (opstand vd boeren in Jelafo en op Tigof in 1737, tijdens de Grote Hongersnood); .

Kelte-n:: {N} (afk= K) "Boerenunie" (voormalige politieke partij); .

keltiy:: {I} boers, boerig.

Keltiy:: {F}.

kltiy:: {I} stokoud.

keltos:: {C; mv= ~z} boerin.

Kelts:: {F}.

Keltus:: {F}.

Keltus-Eftarane-colyos:: {N} "Keltus-Eftarane-collectie" (museum in Riysbo); .

Keltus-Eftarane-plep:: {W} .

keltyner:: {A; mv=enk} slaafsheid.

keltyniy:: {I; [mv=enk]} slaafs.

Kelp:: {N} (frisdrankenfabriek in Br); .

klziy:: {C} (kanten hoofddoek, gedragen door een bruid).

kemmurus:: {I} onvoorzien, onverwacht.

Kemp::

 1. {F}.
 2. {G} (dorp; gemeente Tulnn).

Kemp-vender:: {W} .

k-msoll:: {C} sleutelbos.

kene:: {C} verblijf (ruimte).

kne:: {K} aanroeren (onderwerp).

kenja:: {IIef} Keniaans (bv).

Kenja:: {G} Kenia.

Kenjana:: {Cef} Keniaanse vrouw.

Kenjany:: {Cef} Keniaan.

kenjare:: {U} galopperen.

kenjaros:: {C} galop.

kenjarosiy:: {I} (alg) in galop; galopperend; (fig) onbescheiden.

kenje:: {U; gst= kent} hinken.

kenjos:: {C} gehink.

kenk:: {I} benard.

kenkare:: {K} (lett) overschakelen.

kenkaros:: {C} (lett) overschakeling.

kenke:: {K} schakelen.

kenke-fes:: {K} (lett) inschakelen (stroom, licht ed).

kenke-kest:: {K} (lett) omschakelen.

kenke-mip:: {K} (lett) uitschakelen (stroom, licht ed).

kenker:: {C} schakelaar.

kenke-rpaaf:: {C} schakelbord.

kenkos:: {C} (lett) schakeling, het schakelen; schakelsysteem.

kenkos-fes:: {C} (lett) inschakeling.

kenkos-kest:: {C} (lett) omschakeling.

kenkos-mip:: {C} (lett) uitschakeling.

kennamyna:: {Crs} jubelkreet.

Kennamyna:: {N} "Jubelkreet" (Bergparel-hotel in Prio); .

Kennamyna-plep:: {W} .

Kenneri:: {G} (kanaal tussen Dreegt en Trendon-kanaal); .

Kenneri-weg:: {W} .

Kennedy-pola:: {W} .

Kenneth:: {J} (Eng).

kent:: {gst} kenje.

Kent:: {J}.

knt:: {C} maag; eft reo hiycce minkr ef ~: een overdadige maaltijd.

kents:: {C; mv= ~a} (alg) commune, woongemeenschap (op Spok platteland, meestal met Erg ideologie); (arch/poe) gehucht; .

Kents furt Msyll:: {G} (Erg commune; gemeente Mequ); .

Kents furt Rommule:: {G} (Erg commune; gemeente Floran); .

Kents rifo Aldyn:: {G} (Erg commune; gemeente Floran); .

Kents rifo ef Ennucoriy:: {G} (Erg commune; gemeente Opjevu); .

Kents rifo ef Slofaro:: {G} (Erg commune; gemeente Frk); .

Kents rifo ef Vildul:: {G} (Erg commune; gemeente Kles); .

Kents rifo ef Wumaa:: {G} (Erg commune; gemeente Troebasrt); .

Kents rifo Juveeren:: {G} (Erg commune; gemeente Kosr); .

Kents rifo Lndy:: {G} (Erg commune; gemeente Prus); .

Kents rifo Pejo ur Pano:: {G} (Erg commune; gemeente Mont); .

Kents rifo Zps-ketters:: {G} (Erg commune; gemeente Stan); .

Kents tar ef Plezuvytys rifo Lajate:: {G} (Erg commune; gemeente Ritt-Kn); .

Kents tar Lr:: {G} (Erg commune; gemeente Leranu); .

kentsa:: {mv} kents.

Kentsaram:: {N} (een register uit ca. 1450 waarin de alleroudste religieuze kentsa ("communes") vermeld zijn; bewaard in de bibliotheek vh Afinf-klooster te Lost); .

kentser:: {C} (bewoner ve kents).

Kents-lirrotiy:: {W} .

kents-mg:: {C} "communeraad" (in Spok: bestuur ve kents dat verantwoording aan de gemeenteraad schuldig is).

Kents-plep:: {W} .

Kentucky:: {N} (fabrikant van sigaretten, sigaren en lucifers, in Br); .

kntupn:: {I} jaloers.

knt-katle:: {C} maagpijn.

keppe:: {C} gebabbel.

keppiy:: {I} gebroken, gebrekkig (v spreken/taal).

ker::

 1. {C} [zoetwater]moeras (in binnenland, nooit aan zee); (sprkw) ef rgvne flj fes ef ~: iets op de lange baan schuiven (uitstellen en hopen dat het vergeten wordt).
 2. {DT} (positieve toegeving) hoewel, ofschoon, ondanks dat; ~ brade gress ef hurts, ef bidalilme wet: ik zal de honden uitlaten, hoewel het weer regent; Drys ~ gyre eft brepwet sekt-liskos, ef rtef tiyn velpilme stre: Drys maakt alweer een fles sekt open, ondanks dat de eerste nog niet leeg is.

Kerans ur Kerans:: {F}.

Kerans-srt:: {G} (stad in Litii).

Kerans-wuma:: {G} (bos; gemeenten Kerans-srt en Sinto-Oaji-Quzo); .

Ker-Brym:: {G} (dorp; gemeente Korif).

Kerfes:: {J}.

Kerfes Lomn-plep:: {W} .

Kerfewiynne:: {F}.

Kerfewiynne-lirrotiy:: {W} ; (DOM 93).

Kerft:: {F}.

Kerido:: {F}.

Kerkocuiy:: {J}.

Kerkocuiy-plep:: {W} .

kerksare:: {K} (fig) stuiten op.

kerkse:: {E} aan de grond lopen (schip).

kerksos:: {C} aan de grond gelopen schip.

kerkt:: |kert/regelm.| {C} geit, bok (mnl/ntr).

kerkta:: |kerta/regelm.| {C} geit (vrw).

kerkta-blars:: |kerta-| {S} geitenkaas; .

kerkta-heltarer:: {C} geitenmelker (als oud beroep); (pej) geitenhouder.

Kerkt-skn:: {W} .

kerkt-brbe:: |kert-| {C} geitenbaard (zeldzame plant) (L. Aruncus dioicus).

kerkt-kelte:: {C} geitenhouder.

Kerkt-pt:: {W} .

Kerkts:: {N} (boektitel); .

Kerkt-terf:: {W} .

Ker-Laje:: {G} (dorp; gemeente Gret).

Kerls Korda:: {N} (RK kerk in Amahagge); .

Kerls-lirrotiy:: {W} .

Kerls-lofipana:: {N} (paleis in Amahagge); .

Kerls-mirra:: {W} .

kerly::

 1. {Cef} overkleed, pij; m ~ = m ~: onverholen, rondborstig.
 2. {I} stemmig gekleed.

Kermn-lirrotiy:: {W} .

Kermn-prc:: {N} (sportcomplex bij Tsjech); .

Kermn-terf:: {W} .

Ker-mirra:: {W} .

kerna:: {C} (alg) kern; (v diner) gang, gerecht.

kerna-xros:: {A} kernbegrip.

Kerogtiy:: {G} (riviertje van Az-gebergte naar Hildi-fonis); .

kerp:: {I} glad, vlak, effen, egaal.

kerpa:: {C} vlak (zn); efs xole fes r ~: ze liggen in n vlak.

Kerpa:: {G} (dorp; gemeente Treek).

Kerpa armt ef Ses:: {G} (dorp; gemeente Treek).

Kerpa-rcel:: {W} .

Ker-pt:: {W} .

kerpos:: {C} waterspiegel; knurfel-kerpos.

kerposiy:: {I} [water]pas (bv); ef stupp nert melde ~: de drempel is niet [water]pas.

kerposiy-messer:: {C} waterpas (instrument).

kerpos-plaju:: {C} verval (in sluis; v rivier).

kerr:: {PX.ww > ww} ook, eveneens, na; (bijv) paine/kerrpaine: doen/nadoen, imiteren; pjle/kerrpjle: praten/iemands stem imiteren.

Kerrdiyf:: {F/J/M} (Peg).

kerrdiyfer:: {C} (Erg: mythologisch dier; variant 1: vogellichaam, hagedissenstaart en hertenkop met gewei; variant 2: hagedissenlichaam, vossenstaart, varkenspoten en hanenkop; de laatste kerrdiyfer zou in de wouden v Lgtfiy met "klinksperen" doodgestoken zijn; ze worden ook besproken in de Sage van de Boswereld; iyxekliynk.

Kerrdiyfer:: {N} kerrdiyfer.

kerrdrave:: {K} omtrekken (lijnen om iets trekken).

Kerrfewynne-korda:: {N} (Erg kerk te Lost uit 1650); .

Kerrfewynne-pt:: {W} .

kerrpaine:: {K} nadoen, imiteren.

kerrpainos:: {C} imitatie.

kerrpjle:: {K} iemands stem imiteren.

kerrstinde:: {K} naschrijven, overschrijven, kopiren.

kerru:: {I} ook, eveneens; kost ~ frinta merre fes ef komediy: ook mijn vriendin speelt in het blijspel (en niet alleen ikzelf); kost frinta merre fes ef ~ komediy: mijn vriendin speelt ook in het blijspel (en niet alleen in de tragedie); kost frinta chafoste ~ fes ef komediy: mijn vriendin ZINGT ook in het blijspel (en niet alleen spelen); noi ~: ook niet; evenmin; ~ fit: ook nog, verder nog (bij een opsomming); eft colyos rifo platirane ur ~ fit gopirus liftkar mimpits: een collectie schilderijen en ook nog wat oude boeken.

kerrutre:: {K; gst= ..rutt} iemands bewegingen/gebaren nadoen; (= kerr + rutre).

kerrutt:: {gst} kerrutre.

kerrvrkiy:: kervrkiy.

Kers:: {J}.

Kers Romus-Leer-mirra:: {W} .

Kers Mefterna:: {N} (voormalige uitgeverij in Lift); .

Kersta:: {M}.

kerte:: {U} langzaam gaan stromen (v water: omdat het op het punt staat om te bevriezen); stroperig worden (v warme vloeistof, die afkoelt); ef prusot ~: de rivier gaat bevriezen; (vgl Zweeds dialect in Nrke: krtta = langzaam gaan stromen).

kervrkiy:: {I} soortgelijk; (oorspr kerrvrkiy).

kes.:: {afk} kettfese.

kea:: {I; vk= ztsnp; mt= vibrk} dik.

Kea-ng-mirra:: {W} .

keaare:: {K} verdikken.

keaaros:: {C} verdikking.

kea-brens:: {C} tongschar (vis) (L. Microstomus kitt).

kee:: {K; gst= ket} aandikken (v verhaal).

keaiy:: {C} dikte (afmeting).

Keamrater:: {F}.

keamutiy:: {I} (lett) dikhuidig.

ket:: {gst} kee.

Kea Taris:: {N} "Vette Toren" (toren bij de haven v Gret); ; (DOM 168).

keatiy:: {C} dikte, dikheid; het dik zijn.

keserfje:: {U; gst= keserft} domineren, de overhand hebben.

keserft:: {gst} keserfje.

k-srt:: {C} "sleutelhuis" (dienstwoning vd k-zoller naast een Erg kerk).

ksoriy:: {I; [mv=enk]} (fig) afgemeten, afgepast.

kest:: {VZ}

 1. (plaats) [rond]om; eft roffot ~ groft molfit: een riem om zijn buik; ber ur ~ Hirdo: in en om Hirdo;
 2. (tijd) om, in; ~ dur zurt: om drie uur; ~ ef januy: in januari; ef quiyrda ~ lelmo gurt: de krant van deze ochtend; armt.

kest:: {PX.ww > ww} (nieuwe ww'n) om; kest; kest-.

keste:: {C} hok[je] (klein [houten] gebouwtje).

kestenn:: {I} omver, omgevallen, omverliggend.

Kester:: {G} (dorp; gemeente Flivoti).

Kester-dunjes:: {G} (duingebied; gemeenten Lor en Manes-Half); .

Kester-eka:: {G} (inham in zuidoostkust v Teujan bij Manes-Half); .

Kester-pnt-weg:: {W} .

kestgraros:: |..sg..| {A} omslag; plotselinge verandering.

kestgre:: |..sg..| {K; gst= ~t} bekeren.

kestgret:: |..sg..| {gst} kestgre.

kestgros:: |..sg..| {A} bekering.

kestkoldrelira:: |..sk..| {I} rebels.

kestkoldrer:: |..sk..| {C} rebel, oproerling.

kestkoldros:: |..sk..| {C} oproer.

kestlarde:: {Epr} zich misselijk eten.

kestmile:: {K} inlijven (fig).

kestmilos:: {A} inlijving (fig).

k-stors:: {C; mv= ~a} dossier (in tijdschrift of krant: lang artikel dat gebaseerd is op veel research, of reeks langere artikelen over n bepaald onderwerp).

k-storsa:: {mv} k-stors.

kestprne:: |..sp..| {K} (fig) ombuigen (v beleid ed).

kestprule:: |..sp..| {K} wegkijken; onbeleefd lang aanstaren.

kestae:: {U; gst= ..at} afgehandeld worden.

kestat:: {gst} kestae.

kestrmete:: {K} ~ n: wijsmaken.

kt:: {C} (alg) scherpe rand; (v mes) scherp (zn); (v kubus) rib.

kte:: {U} ~ armt: afsteken tegen, uitkomen tegen (kleur ed).

Ketel:: {F} (Ned).

ketapitter:: {C} mountainbike, terreinfiets.

ketatert:: {C} woestenij.

ketat:: {I} woest, onontgonnen.

kett:: {I} emoties tonend.

ketta:: {C} gift, gave.

kettara:: {C} ontvangbewijs.

kettare:: {K} aannemen (de vorm krijgen van); ~ rifonn: ontvangen, aankrijgen van (v goederen); kirro ef kleter modells ~ rifonn ef importerr: we hebben de nieuwe modellen van de importeur ontvangen.

kettaros:: {C} (alg) ontvangst; (in hotel ed) receptie, ontvangstbalie.

kette::

 1. {K/Kid} geven||krijgen;
  1. ("geven" en verwante interpretaties) gress ~ eft pamel [n Elsa]: ik geef een cadeautje [aan Elsa]; dena lftos ~ elmil/pres: er staat spanning/druk op die leiding; ef ~ flj lo rtef: (fig) iets vooropstellen; prioriteit geven aan iets; ef ~ flj fes hents rifo rst: iemand iets verschaffen; ef ~ joiy n gress: dat doet me genoegen; ef ~ eft linnos [n rst]: [iemand] een vraag stellen; ef ~ eft moris: een idee opperen; ef ~ ef rajiytos n flj/rst: zijn hoop vestigen op iets/iemand; ef ~ eft otiy: een schot lossen; ef ~ eft truch n rst: een bezoek brengen/afleggen aan iemand; ef ~ ef xros rifo flj/rst: begrip [kunnen] opbrengen voor iets/iemand; 20 liters sena ~ fes dena amr: er gaat 20 liter in die emmer; ef chafostatjen ~ eft luppor-rgelira stgos: de zanger brengt een avondvullende voorstelling; (sprkw) do ~ pert ur putte litel: hij geeft veel en neemt weinig (hij is onbaatzuchtig/altrustisch);
  2. ("krijgen" en verwante interpretaties) gress ~ eft pamel rifonn Elsa: ik krijg een cadeautje van Elsa (alleen in combinatie met het vz rifonn wordt kette genterpreteerd als "krijgen"); Petriy ~ eft supsiiy rifonn/rifo ef zomar: Petriy krijgt een subsidie van de gemeente (rifonn drukt de richting uit: de subsidie beweegt zich van de gemeente naar Petriy; rifo drukt uit van wie de subsidie was (een subsidie van de gemeente = een gemeentelijke subsidie)); ef ~ eft ufire-kornin/diplomm: een rijbewijs/diploma behalen; ef ~ ef kalmba: aandacht krijgen; ef arfinvelkiy ~ kluft?: wat brengt de toekomst?; ef ~ ef plyt: aanleggen, [af]meren (v kleiner schip aan steiger/kade).
 2. {U} ~ na: (fig) wijzen op; verwijzen naar.
 3. {Upr} ~ ja: vallen onder; behoren tot; ~ lo zefa: zijn best doen; gress sen ~ lo zefa den crtire tu: ik doe mijn best om je te helpen.
 4. (tdw) ~lira: baar, die te ... is; ef distnt, t ~lira farte: de afstand die te lopen is; do ~lira zerfe: hij is te zien; hij is zichtbaar; ef ~lira misse frpj ...: het is te danken aan ...; k ~lira declaro kol?: hoe was dat te verklaren?; lo ~lira: toch al; gress cnsidere ef diffiyk lo ~lira: ik vind het tch al zo moeilijk; gress hmbae lo ~lira!: ik ben tch al zo moe!.

kettebariy:: {I} vrijgevig, mild, gul.

kettebaros:: {C} vrijgevigheid, gulheid.

kette-hent:: {C} rechterhand.

kettelira::

 1. {I} (taalk) transitief (in de Spok taal: alle werkwoorden die in dit woordenboek met {K} zijn gemerkt).
 2. (tdw); kette 4.

kette-mip:: {K} ~ furt: opdragen aan.

ketteroni:: {C} wederkerig voornaamwoord ("elkaar").

kette-trt:: {K} teruggeven.

kettor-mip:: {I} ~ furt: opgedragen aan.

kettfese:: {I} (afk= kes.) inclusief, alles inbegrepen; lo ~: inbegrepen (vz of achterzetsel).

kettos::

 1. {C}
  1. het geven (ihb in samenstellingen); kette;
  2. geschenk, cadeau, gift.
 2. {A} gegeven (zn); (meestal in mv:) ef ~z: de gegevens.

kettos-trt:: {A} teruggave.

kettotoje:: {I} (afk= kot.) exclusief, niet inbegrepen.

kettne:: {K} ~ kura: overlaten aan.

kettnor:: {I} sereen, ongestoord.

kettnos:: {A} het overlaten.

Keunee:: {G} (stad in Munt).

kevro:: {C} gebruiksaanwijzing, handleiding; kelde-vro'egios.

Key Build:: {N} (investerings- en onroerendgoedmaatschapij in Hirdo); .

k-zoller:: {C} "sleutelbewaarder" (koster/beheerder v Erg kerk; woont meestal in een huis ernaast, het k-srt; in kleine dorpen vervult de ~ een belangrijke sociale functie; in tegenstelling tot de geestelijken die slecht n dag in de week in de kerk aanwezig zijn, staat de ~ dagelijks klaar om dorpsbewoners te helpen; veel ~s zijn tevens imker om v voldoende bijenwas voor de eeuwig brandende poire-ak, en voldoende honing voor de mp en hldrec verzekerd te zijn).

kg:: {afk} kilogrma.

KG:: {afk} (= kofano gabanos).

k.g.r.:: {afk} (= kaf grfjc rifo).

KGT:: {afk} Kofano Gabanos ber Tunbas.

KHY:: {afk} Klank-Hone-Yplemeros.

ki:: {DT}

 1. (geeft samen met oras of terat additief-versterking) terat hupster ~: erg groot; oras liftkar ~: heel erg oud; (ook wel bij tdw) ef oras heldertelira ~ hurt: de verschrikkelijk/hevig blaffende hond; (soms blijven terat of oras achterwege) ef hupster ~ srt = ef terat hupster ~ srt: het hele grote huis;
 2. (vooral spr: geeft emfase) do nert larde, do svlge ~: hij eet niet, hij VREET; gress nert tiffe ~!: ik WEET het niet!; do ~ paina: HIJ heeft 't gedaan;
 3. (markeert in hoofdzin het antecedent vd relatieve bijzin) gress co'ifche ~ sener ksanerr, t melde eft njoratjen: ik negeer mijn buurman, die een moordenaar is; kost follus ur ~ ef ksaner chaquindelira piti wlkn, t eft kleter oto lorerde r: mijn vader en de buurman die zonet een nieuwe auto heeft gekocht, staan met elkaar te praten (de buurman heeft een nieuwe auto);
 4. (markeert een zinsdeel als hieraan in een nevengeschikte zin door een vnw gerefereerd wordt en het ZONDER ki niet duidelijk zou zijn aan welk zinsdeel dit vnw refereert) do zerfe quoss ~ sener follus, br do melde dlnese lilt: hij ziet zijn vader nauwelijks, want deze (= zijn vader) is vaak in het buitenland.

kib:: {C} paal.

Kib-mirra:: {W} .

kib-ojel:: {C} steenuil (L. Athene noctua).

Kib-pt:: {W} .

kidnape:: {K} kidnappen, ontvoeren.

kidnapos:: {C} kidnapping, ontvoering.

Kim:: {G} (dorp; gemeente Gasky).

kiff:: {gst} kifre.

kifre:: {U; gst= kiff} fonkelen, glanzen.

kifrelira:: {I} (fig) verguld; in zijn nopjes.

kifros:: {C} glans.

kiguh:: {S} kruidenazijn.

kija:: {I} geheim (bv).

kija-klrt:: {I} haarscherp (v foto, lijn).

Kijal:: {F}.

kijjiys:: {C} dog (hond).

Kijola-fresta:: {G} (bos; gemeenten Krea en Teereso); .

kijosk:: {C} kiosk.

kijy:: {C} geheim[enis].

kika:: {SC} moeite; ef dreumne ~: moeite doen; tjg ef graviy hupster ~: met de grootste moeite.

kikaiy:: {I} (tocht) zwaar, vermoeiend; eft ~ pitte-poh: een zware fietstocht; (verplaatsbaar voorwerp) moeilijk in beweging te krijgen/brengen; eft ~ pitter: een zwaar trappende fiets, die moeilijk vooruit te krijgen is; ef pjano melde terat ~ ki: de piano is heel moeilijk van zijn plaats te krijgen.

kike:: {K} trappen (tegen bal).

kike-scooter:: |-squter| {C} autoped, step.

kikiare:: {U} ~ lef: moeite hebben met; moeite kosten; gress ~ lef mittof: dat kost me moeite; daar heb ik moeite mee.

kikie:: {U} de moeite waard zijn.

kikios:: {A} het de moeite waard zijn.

Kil:: {W} (stadswijk in Amahagge); .

Kiljiy:: {G} (dorp; gemeente Lammafin).

kilrfe:: {K} afbakenen.

kilrfos:: {C} afbakening.

Kilas:: {F}.

Kilaz:: {F}.

kilive:: {U} brullen.

kilivos:: {C} gebrul.

kilo:: {PX} kilo; deka.

kilog:: {C} (pop) kilo[gram].

kilogrma:: {C} (afk= kg) kilo[gram].

kilolitriy:: {C} (afk= kl) kiloliter, 10 hectoliter.

kilom:: {C} (pop) kilometer.

kilometer:: {C} (afk= km) kilometer.

Kilomiyfta:: {F}.

kim:: {C} bijzaak.

kimme:: {U} afdrijven (v onweer).

kimor:: {I} met name.

kimorare:: {K} opnoemen, opsommen.

kimoraros:: {C} opnoeming, opsomming.

kimore:: {K} ~ fes: benoemen tot; ~ lo: noemen (naam geven; [verkeerd] omschrijven); eup ~ sener df lo Pluss: zij noemt haar poes Pluisje; do ~ jadk srt-vogily lo eft quratjen: hij noemt elke vogel in de stad een duif; ber ~ (afk= b.k.): zogenaamd; (sprkw) ef ~ str melde ef pe: als je iets beweert is nog niet bewezen dat het waar is (dit gezegde is een verzoek om met bewijzen voor de dag te komen); aftel stus kimorog ef ts lo eft gaos?: mag je spreken van een chaos?.

kimore-kanas:: {C} infinitief (taalk).

kimoriy:: {I} met name genoemd.

kimoros:: {C} benoeming.

kimp:: {C} baal.

Kina:: {G} (district op eiland Lomky).

kin:: {SC} ziekte; ef irano ~: minderwaardigheidscomplex.

kin:: {SXimpr.zn > sc} zucht (meestal in ongunstige zin); (bijv) gisakin: ijverzucht; rakin: eerzucht.

kin-geldros:: {C} ziekteverlof.

kin-jacios:: {C} epidemie.

kin-ldo:: {C} symptoom.

kinnolac:: {C} ziekenauto, ambulance.

kin-zirdos:: {C} ziekbed (ziekte); mintof eft paqur ~: na een lang ziekbed.

kindis:: {C} keizer (alg); koning (in Spok); ef ~z: de keizers [en keizerinnen]; de koningen [en koninginnen].

Kindis::

 1. {F}.
 2. {C} (titel vh Spok staatshoofd, vertaald met "Koning"; wordt met Kindis gerefereerd aan een niet-Spok staatshoofd, dan betekent het "keizer").

Kindis-aven:: {W} .

kindis-blaffos:: {C} dwangbevel.

kindisrt:: {C} koningshuis (in Spok).

Kindis Huronka:: {N} (stoomschip); .

kindisiy:: {I} keizerlijk (alg); koninklijk (in Spok).

Kindisiy Akademiy:: {N} Spooksoliyex ef Kindisiy Akademiy.

Kindisiy Akademiy furt Danos een Balett:: {N} "Koninklijke Academie voor Dans en Ballet" (in Trendon); .

Kindisiy Aquonda Ququl furt Njebostrter-otfsta:: {N} (afk= KAQUN) "Koninklijke Nationale Vereniging voor het Redden van Schipbreukelingen" (in Br); .

Kindisiy ann:: {N} "Koninklijke Douane" (hoofdkantoor in Amahagge); .

Kindisiy Erget-institua:: {N} (meest gerenommeerde opleidingsinstituut voor Erg geestelijken, in Lost); .

Kindisiy Glf-Ququl rifo Zverosta:: {N} "Koninklijke Golfvereniging van Zverosta" (in Uament; gemeente Uofiten); ; (DOM 186).

Kindisiy Koles furt Agrari een Mpeh:: {N} "Koninklijke Land- en Bosbouwschool" (tot 1966 in Aflif; hierna opgegaan in de Kleter Universitiy te Ies); .

Kindisiy Kormirra-rnter:: {W} .

Kindisiy Kfs-buro:: {N} (afk= KKB) "Koninklijk Verkeersbureau" (kentekenregistratie, vaststellen v verkeersborden, statistieken etc; vgl Rijksdienst voor Wegverkeer; in Amahagge); .

Kindisiy Saile-clup:: {N} (afk= KSC) "Koninklijke Zeilvereniging" (in Hirdo); .

Kindisiy Speleolche-Roefto:: {N} (afk= KSR) "Koninklijk Speleologenverbond" (in Gran); .

Kindisiy Teatriy:: {N} "Koninklijk Theater" (pompeuze schouwburg te Hirdo, geopend in 1880 door koningin Lindokiy Zabert); ; (DOM 36-40).

Kindisiy Trofiyjeren:: {N} "Koninklijk Postwezen" (tot 1960 de Spok posterijen; hierna opgegaan in de PTT).

Kindisiy Verest:: {N} "Koninklijk Leger" (officile naam vh Spok leger, bestaande uit Landmacht (Bas-ark), Luchtmacht (Bas-Ayr) en Marine (Bas-Zee); informatiecentrum in Hirdo); .

Kindisiy Wagenrifs:: {N} "Koninklijke Wagenmakerij" (historisch gebouw in Hirdo); .

Kindisiy Xijegert:: {N} "Koninklijke Kustwacht" (onderhoudt vuurtorens, boeien etc.; is verantwoordelijk voor de veiligheid vd scheepvaart; hoofdkantoor in Gralkrich); .

Kindisiy Xijept:: {W} .

Kindis-kolini:: {N} "Koningssteen" (granieten zuil op Mikkon, waarop de geografische positie is aangegeven: 2040' WL en 4912' NB), en de afstanden tot andere plaatsen in Spok).

Kindis-lemns:: {N} "Koningsheuvel" (een vd 7 Koninklijke Grafheuvels op het landgoed Ef Sinto Aa); .

Kindis-lirrotiy:: {W} .

kindis-marianten:: {C} koninklijk paar (in Spok: de koning + koningin).

Kindis-medajiy:: {N} "Koningsmedaille" (koninklijke onderscheiding); .

Kindis-mirra:: {W} ; (DOM 115).

kindis-ozrtiy:: {C} elfenbankje (paddenstoel) (L. Trametes versicolor).

Kindis-Party:: {N} (afk= KP) "Koningspartij" (voormalige politieke partij); .

Kindis-plep:: {W} .

Kindis-profil:: {N} "Koningsprofiel" (rotsblok bij Reentgrts, lijkt op profiel v koning Hastm Temp Grmbarynne); ; (DOM 101-102).

kindis-rigt:: {C} "koninklijk recht" (juridische term: als een instantie of bedrijf het "koninklijk recht" in een bepaalde stad heeft, wil dit zeggen dat het kantongerecht v deze stad bevoegd is om geschillen mbt deze instantie of dit bedrijf te beslechten); rigtsrt; distrycc-korsamen.

Kindisrutt:: {G} (dorp; gemeente Ipana); (DOM 128-129).

Kindis-seert:: {N} (landhuis; gemeente Trejasu); .

kindista:: {I; mv= ~s} keizerin (alg); koningin (in Spok).

Kindista-lemns:: {N} "Koninginneheuvel" (een vd 7 Koninklijke Grafheuvels op het landgoed Ef Sinto Aa); .

Kindista-weg:: {W} .

Kindista-wik:: {G} (inham vd Trendon; gemeente Trendon); .

Kindista-wuma:: {G} (bos; gemeente Trendon); .

kindist:: {C} keizerrijk (alg); koninkrijk (Spok).

Kindistee:: {N} "Koninkrijk" (regionaal ochtenddagblad op Berref); .

Kindistee-lirrotiy:: {W} .

Kindistee-mbriy:: {N} (monument; gemeente Mntariy); .

Kindistee-prc:: {W} .

Kindistee-plep:: {W} .

Kindistee-rnter:: {W} .

Kindistee Spooksoliy:: {N} [het] Koninkrijk Spokani.

Kindistee-weg:: {W} .

kindis-tof:: {C; mv= ..-terrats} Kindis-tof.

Kindis-tof:: {N; mv= ..-terrats} "Koningsdag" (verjaardag vd Koning; algemene feestdag op 23 oktober; winkels gesloten); .

kindis-tyvj:: {C} keizerlibel (L. Anax imperator).

Kindis-universitiy:: {N} "Koningsuniversiteit" (opleidingsinstituut voor hoge militairen, in kasteel Airdon te Tosiy); .

kinet:: {C} zieke (zn), patint.

kinet-zalas:: {C} ziekenzaal.

kinfnts:: {C} ziekenfonds.

Kinfnts:: {N} (kinfnts, gezien als officile Spok instantie; deze naam wordt sinds 1993 niet meer gebruikt; Soala Kin-insrnsos).

kingoh:: {S} bouw (land, gewas).

King's family:: {N} (voormalige popgroep); .

kinkhorn:: {C} kinkhoorn.

kinn:: {I} (pop) ziek; gammel, wrakkig; eft ~ belt-oto: een gammel autootje.

kinn::

 1. {SX.wst > add} zuchtig, gauw geneigd tot (vrnl in ongunstige zin); (bijv) jacie/jacikinn: heersen/heerszuchtig; arkette/arkettkinn: huilen/huilerig; gauw geneigd tot huilen.
 2. {SXimpr.zn > add} (bijv) gisa/gisakinn: ijver/ijverzuchtig; (zie desbetreffende lemma's).

kinnare:: {K} in kaart brengen.

kinnaros:: {C} het in kaart brengen.

kinner:: {C} [land]kaart; plattegrond (kaart v stad ed); eft ~ furt/rifo Nelandes: een kaart van Nederland.

Kinseert-lirrotiy:: {W} .

Kinseert-mirra:: {W} .

kinsrt:: {C} (arch) ziekenhuis.

kinur:: {I} ziek.

kinurami:: {I} in geval van ziekte; mocht men ziek worden.

kinure:: {U} ziek zijn.

kinurer:: {I} ziekelijk.

Kinur-hurt-weg:: {W} ; (DOM 157-158).

kinusala:: {C} Kinusala.

Kinusala:: {C} (priester vd orde v Kinusall).

kinusaler:: {C} (monnik vd orde v Kinusall).

kinusalera:: {C} (non vd orde v Kinusall).

Kinusall:: {N} (RK orde uit Tjemp met enkele Erg beginselen); .

kinynn:: {S} kinine.

kipp:: {C} rasterwerk.

kippe-kest:: {K} omrasteren.

kippos-kest:: {C} omrastering.

kipt:: {C} (in bos) brandtoren; (bij kasteel ed) wachttoren; (wetenschappelijk) station (radiostation, proefstation ed).

kir:: {I} los (niet vast); aangenomen (v naam); uit het hoofd, van buiten; ~ rifonn flj: los van iets; eft ~ quanka: een aangenomen naam, een pseudoniem; do wuxe-furt ef poitiyn lo ~: hij draagt het gedicht uit zijn hoofd (van buiten) voor.

kir-cfoliy-:: |-cvo..| (= kir-cvoliy-) {PX.c > c} losbladig.

kir-cvoliy-:: {PX} kir-cfoliy-.

kiriyk:: {I} van slecht allooi; minderwaardig.

kirene:: {U} [af]bladderen (verf).

kirenos:: {C} het [af]bladderen; afgebladderde [stukken] verf.

kirgif:: {I} absoluut (volstrekt; niet relatief).

Kirgiziy:: {G} Kirgizi.

Kiribati:: {G} Kiribati.

kir-moter:: {C} aanhangmotor.

Kirn:: {N} (biermerk uit Br); .

kirnem:: {PV; rs= ~m (arch) of kiyrnemm}

 1. {2niv-2enk-bel} u; kirro misse ~ frpj gert letra: wij danken u voor uw brief;
 2. {2niv-2mv} u, jullie, je; kirro misse ~ frpj gert letra: wij danken jullie voor je brief.

kirnemm:: {rs} kirnem.

Kirofo-pyr:: {N} (pier bij het strand aan de noordkant v Asjetto); .

kiror:: {I} losgebroken, uitgebroken, ontvlucht (vrnl v dieren).

kirr:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v kirro; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) nkirr = n kirro: aan ons; 'karakirr = helkara kirro: naar ons [toe].

kirrane:: {U} (verbale afleiding v kirro) ef ~: wij zijn het; dat zijn wij; belt sours ~: wij zijn haar zusters; dat zijn wij, haar zusters; vilt ~lira fosies: wij, jouw ouders; ef ~, t crtiravy (enk!) iftam: WIJ willen wel helpen; groft kirranor ksanuters: wij, zijn vroegere buren; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie vilt qundrs: wij zijn er niet voor om jouw karweitjes op te knappen; (arch: met object) ef ~ sener frint: wij met/en onze vriendinnen.

kirre:: {U} (alg) loslaten, losgaan (lijm, verf); (ihb) aflopen, afgaan (wekker).

kirro:: {PV; 1niv-1mv} wij, ons; ~ zerfe Petriy: wij zien Petriy; Petriy zerfe ~: Petriy ziet ons; ~ Petriy = Petriy ur gress: Petriy en ik; (arch: in brieven als pluralis modestiae; ipv gress om bescheidenheid uit te drukken) ~ fesdxe spontiym gert qualostiy: wij (= ik) zien uw offerte met belangstelling tegemoet; (als soort add bij familietitel) ef ~ freras rifo Petriy: wij, de broers [en zusters] van Petriy; ex.

kirros:: {PV} (dl= Tigof/Lomky); kirro.

kirrose:: {U} (verbale afleiding v kirros); kirrane.

kirt:: {C} bliksemschicht; [licht]flits.

kirtonne:: {U} bliksemen, weerlichten.

kirtonnos:: {C} weerlicht (in de verte).

kir-trch:: {C} freewheel (v fiets).

kirturare:: {K} (alg) weglaten; (ihb) toelaten (niet verbieden); (mbt drank en voedsel) laten aanrukken; ef ~ rst luft eft curs: iemand toelaten bij/tot een cursus.

kirture::

 1. {K} laten (zoals het is); niet verhinderen; zijn gang laten gaan; [lijdend] toezien; afblijven; tu kirturt ef armtat: je moet het licht uitlaten (als het licht reeds uit is); je moet het licht aanlaten (als het reeds brandt); ~-te ef vasa!: laat die vaas staan!, blijf van die vaas af!; ef medikiys ~ den ef knks-floma kloze: de artsen laten de kankerpatint lijden (doen dus niets om het lijden te verzachten); Jn ~ den Tek byte ef hurt = Jn ~ Tek bytelira ef hurt: Jn laat Tek de hond slaan (Tek slaat en Jn verhindert dat niet); ef ~ rst lo poire-spkln: iemand het leven sparen; ur ~lira den ...: laat staan [dat] (om maar niet te spreken van); do sen nert naliycec quandro, ur ~lira den do naliycec sener fatasr: hij kan zichzelf niet onderhouden, laat staan dat hij zijn familie kan onderhouden.
 2. {E} ~ beri: laten (causatief zonder causatief subj); gress ~ beri queffe ef oto: ik laat de auto nakijken.
 3. {Epr} ~ beri: mogen, kunnen (uitdrukking v mogelijkheid); ef sen ~ beri trufe ...: het mag wel waar zijn ....

kirture-m:: {K} uitlaten (niet aantrekken: v jas ed); ef kbo nle: gress ~ ef kas: de zon schijnt: ik laat mijn jas uit.

kirturne:: {U} begeven; kapotgaan; ef oto kirturno: de auto heeft het begeven.

kirt-tin:: {C} lichtsterkte.

kirt-zemper:: {C} (afk= KZ) lichtjaar.

kirre:: {K} "vrijklaren" (Erg ritueel waarbij riyts of kalo ongeldig gemaakt wordt).

kirros:: {A} "vrijklaring"; kirre.

kirzpsiy:: {I} hartelijk (lachen ed).

Kist:: {F}.

kite:: {U} tikken (geluid).

kiter:: {C} getik.

Kitia:: {G} (stad in Jelafo).

Kitianos:: {F}.

Kitia-Srt:: {N} (station).

Kitia-Vender::

 1. {G} (dorp; gemeente Manes-Pmn); (DOM 181-182).
 2. {N} (camping); .

Kitripli:: {J}.

kittian:: {I} (arch) gezellig, knus; kittianer.

kittianer:: {I} gezellig, knus, huiselijk; zoet (smaak v witte wijn).

kive:: {U} hinkelen.

Kiven::

 1. {F}.
 2. {G} (stad in Kina).

kive-vult:: {C} (pop) kiwi (vogel); kivi-vult.

kivi:: {C} kiwi (vrucht).

kivi-vult:: {C} kiwi (vogel).

kivos:: {C} gehinkel.

Kivrolle:: {M} (Gar).

kiygt:: {I}

 1. {vt= fiseronam; ot= aiyk} laat (niet vroeg); fes ~ hertels/zempers: [in] de laatste maanden/jaren (ed); fes ~ fort (afk= f.k.f.): [in] de laatste tijd;
 2. te laat (later dan afgesproken); ef treno melde 4 mitarr ~: de trein is 4 minuten te laat (later dan vlgs de dienstregeling); kirro meane ~e (rs!) furt ef nrcus: we komen te laat voor de veerboot (de boot is reeds vertrokken).

kiygte:: {U} zich verlaten; [te] laat komen.

kiygt-lofa:: {C} groot hoefblad (L. Petasites hybridus).

kiyk:: {C}

 1. pal, pen.
 2. voetpad, trottoir (NIET verhoogd); platform.

kiykirot:: {III} toch; ~ melde fit: toch is het zo (het is echt waar); dus 1.

kiyk-brt:: {C} stoeprand.

kiyle:: {mv} kyl.

Kiylper-Friyl:: {G} (dorp; gemeente Hetura).

Kiylprast:: {N} (herberg tussen kevildul en Qual); .

kiym:: {C} morgenrood.

kiymtn:: {C} schotwond; in oorlog opgelopen verwonding; n.

kiyn:: {C} openlucht; luft ~: in de openlucht.

Kiyn:: {G} (rivier van Kulano-gebergte naar de Firani); .

Kiyndala-mirra:: {W} .

kiyne:: {K} voelen, betasten.

Kiynes:: {F/J}.

Kiynes Pernen-Johnaler-mirra:: {W} .

kiyn-musm:: {C} openluchtmuseum.

kiyn-wik:: {C; mv= ~a} openluchtbad.

kiyn-wika:: {mv} kiyn-wik.

kiyrnemm:: {rs} kirnem.

Kiyrnys:: {N} (Bergparel-B&B in Sa Crono); .

kiyro:: {PV} (arch); kiyroe.

kiyroe:: {PV} (passieve afleiding v kirro) ons; blul vpjelije ~: wij worden geplaagd; (consideratief) trempe-~ ef mimpit: laten we het boek [eens] lezen; (causatief) Jn trempe-~ ef mimpit: Jn laat ons het boek lezen; Jn geeft ons het boek te lezen; ex.

kiyrose:: {PV} (passieve afleiding v kirros); kiyroe.

kiyross:: {PV} (passieve afleiding v kirros); kiyroe.

kiysore:: {U} (dl= Ren) braak liggen (v land); droog liggen (v water).

kiyts:: {S} kitsch.

kiytuls:: {SC} onwetendheid.

Kjacnd:: {G} (riviertje van Az-gebergte naar de Plafot); .

Kjacnd-motela:: {N} (motel langs de M33; gemeente Trejasu); .

Kjacnd-wlj-weg:: {W} ; (DOM 157-158).

Kjacnd-wuma:: {G} (bos; gemeente Trejasu); .

kjrt:: {I} cursief (lettertype).

kjrte:: {K} [af]dalen [langs] (helling ed); do ~ ef rivo: hij daalt langs de oever af.

Kjrter:: {F}.

kjrtos:: {C} afdaling, helling.

Kjstara:: {G}

 1. (eilandje in de Trendon); .
 2. (bos op het gelijknamige eilandje in de Trendon); .

Kjebbe-pola:: {W} ; (DOM 157-158).

Kjebbe-weg:: {W} .

Kjebbe-ros:: {N} (boekhandel in Tosiy); .

Kjefa:: {G} (stad in Tjemp).

Kjeja:: {G} (stad in Bloi).

KJEK:: {N} (ultrarechtse, nationalistische organisatie voor het behoud vh Spok Isolationisme; hoofdkantoor in Hoggebim); .

kjelef:: {C} "districtsgouverneur" (in Spok: hoofd ve districtsbestuur); lebl.

Kjelef-weg:: {W} .

Kjelp:: {F}.

Kjer:: {G} (stad in Ren).

kjest:: {C} pink (vinger).

Kjiyft:: {G} (dorp; gemeente Mollefin).

Kjobee:: {J}.

Kjobeestiy-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Troebasrt); .

Kjobeestiy-Kents-weg:: {W} .

Kjobeestiy-pt:: {W} .

Kjobeestiy-plep:: {W} .

Kjoep:: {G} (grote rivier van Hajega-gebergte naar Hoggebim-inham); .

Kjoep-blufk:: {N} (camping); .

Kjoepiy:: {G} (stad in Ren).

Kjoeplas::

 1. {G} (inham bij Mollefin).
 2. {G} (naam vd oostkust v Liftka).
 3. {N} (vuurtoren; gemeente Qualeja); .

Kjoeplas-fonis:: {G}

 1. (grote baai langs oostkust v Ben en Ren bij Mollefin); .
 2. (militair oefengebied); .

Kjoeplaska:: {N}

 1. (veerdienst); .
 2. (veerboot); .

Kjoeplaska II:: {N} (autoveer); .

Kjoeplas-sentraliy 1:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Qualeja); .

Kjoeplas-sentraliy 2:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Qualeja); .

Kjoeplastiy:: {W} .

Kjoep-lnts TC:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Liyrotyka); .

Kjoep-mirra:: {W} .

Kjoep-rivo-skn:: {W} .

Kjoep-rovret:: {N} (titel liederencyclus); .

Kjoep-strett:: {G} (brede zeestraat tussen Brr en Ren); .

Kjoep-strettka:: {N} (veerdienst); .

Kjoep-strettka I:: {N} (stoomveer); .

Kjoep-strettka II:: {N} (autoveer); .

Kjoep-strettka III:: {N} (stoomveer); .

Kjoep-strettka IV:: {N} (autoveer); .

Kjoep-strettka V:: {N} (autoveer); .

Kjoepsrt:: {G} (dorp; gemeente Quobenta).

Kjmpiy-mirra:: {W} .

kjndare:: {K} zich [aan]melden bij; gress ~ ef prest: ik meld me [aan] bij de directeur.

kjnde:: {K} aankondigen, aandienen, [aan]melden; gress ~ do luft ef prest: ik meld hem [aan] bij de directeur; ef ~ eft lacs: een wet afkondigen; ef ~ ef rmmatn: de aftocht blazen.

kjnde-sinn:: {C} aanplakbord.

kjnder:: {C} aanplakbiljet.

kjndos:: {C} aankondiging, aanmelding.

kjneldeste:: {K} aanplakken.

kjnt:: ef arfine fara ~: terechtkunnen; grs arfinecos hskf fara ~ furt juridise naxyfolos: u kunt bij ons terecht voor juridisch advies.

kjope:: {K} afschrikken.

kjopiy:: {I} afschrikwekkend.

kjopos:: {A} afschrikking.

kjft:: {C} (half ingegraven woning in de bossen v Zuid-Brr, waar tot ca. 1950 de allerarmsten woonden); .

kjupt::

 1. {Cef} hitte.
 2. {I} heet, erg warm.

kjupte:: {K} verhitten.

kjuptek:: {C} hittegolf; (= kjupt + jek).

kjupter:: {C} komfoor.

kjuptiy:: {S} hitte, erge warmte.

kjuptiypaaf:: {C} hitteschild.

kjupt-krek:: {C} zomertaling (eend) (L. Anas querquedula).

kjuptlot:: {C} stoof, voetenwarmer.

kjuptos:: {C} verhitting.

kjupt-c:: {C} steeneik (L. Quercus ilex).

kjupt-yvp:: {C} zomerlinde, grootbladige linde (L. Tilia platyphyllos).

Kjpurka:: {N}

 1. (veerdienst); .
 2. (lichtschip); .

Kjpurka I:: {N} (autoveer); .

Kjpurka II:: {N} (autoveer); .

Kjpur-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Fen); .

Kjpur-plep:: {W} .

Kjpur-weg:: {W} .

Kjpur-zeces:: {G} (dorp; gemeente Klank).

Kjpur-zee:: {G} (zee tussen Tjemp en Bloi, aan noordkant v Berref); .

Kjrt:: {G} (dorp; gemeente Crelco).

Kjrt-Crelco:: {N} (station).

Kjutiy:: {G} (stad in Litii).

Kjutiy-kanol:: {G} (kanaal tussen Gubina-zee en Zar-fonis); .

Kjutiy-ark:: {G} (his: voormalig moerasgebied tussen Xoless en Kjutiy); .

k.k.:: {afk} (= kusami kimor/kimorx/kimorer); kusami; kimore.

KKB:: {afk} Kindisiy Kfs-buro.

KKBe:: {afk} Kleter Kafte-benc.

kl:: {afk} kilolitriy.

kl:: {VZ} (betrekking) (arch) min[us] (bij aftrekken); sers ~ ten kette fr: zes min twee is vier.

Kl:: {G} (beek; gemeente Klaeu); .

klche:: {U} klateren, kletteren.

Klachet:: {F/J}.

klchos:: {C} geklater, gekletter.

Klcso-weg:: {W} .

klae:: {rs} klao.

Klaeu:: {G} (stad in Ales).

Klaff-Sverft:: {G} (dorp; gemeente Toneija).

klafas:: {C; mv= klafse} gat; eft ~ mip flj: een gat IN iets.

klafse:: {mv} klafas.

klfe:: {K} plegen, begaan, bedrijven (misdaad, moord ed).

klfos:: {C} het plegen, het begaan, het bedrijven.

Klft:: {F}.

klagde:: {U} kermen.

klagdos:: {C} gekerm.

klah:: {I} maagdelijk (sneeuw); onaangeroerd (voedsel); nog dicht, onaangebroken (fles wijn).

klahere:: {K} [af]dichten, dichtmaken.

klaheros:: {C} afdichting.

klaiy:: {I} van klei; met klei, kleihoudend.

Klajes:: {F}.

klk::

 1. {C} strik (dierenval).
 2. {S} puin; ef kette ~ rifo rst (1niv!): maling hebben aan iemand.

klkare:: {K} (alg) verschalken, verorberen; (ihb) met een list vangen.

klkaros:: {C} (alg) verschalking, verorbering; (ihb) vangst met een list.

klke:: {K} strikken, in een strik vangen.

klkos:: {C}

 1. dier dat in een strik gevangen zit.
 2. (lett) puinhoop.

Klkos-weg:: {W} .

Klalb:: {G} (stad in Bloi).

Klalb-fresta:: {G} (bos; gemeente Tenk); .

klalbs:: {C} pottenbakkerij.

Klalbs-srt:: {W} .

Klalb-Vender:: {G} (dorp; gemeente Tenk).

klalbe:: {K} bakken (v klei).

klalbe-furnako:: {C} oven (om klei te bakken).

Klalbe-furnako-weg:: {W} .

Klalwa:: {F}.

klm:: {C} (alg) haak[je]; (v vuurwapen) trekker; (vissen) angel, vishaak; tu fisae m ~: je zit ernaast; je hebt het bij het verkeerde eind.

klmare:: {K} aanhaken, vasthaken; eup sen tinde beri ~ fes ...: ze blijft steken in ....

klmarer:: {C} (taalk) affix.

klme:: {K} haken.

Klamentoriy:: {G} (dorp; gemeente Eeneteree).

Kl-mes:: {G} (bos; gemeente Klaeu); .

Klm-lirrotiy:: {W} .

klmriyn:: {C} oog (waarin een haak past).

klan:: {SX > c; mv= klne} wiel, rad; (bijv) ufirklan: wiel van een voertuig (om op te rijden); spetsklan: tandwiel.

klne:: {mv} klan.

Klank:: {G} (stad in Plef).

Klank-Hone-Yplemeros:: {N} (afk= KHY) (voormalige spoorwegmaatschappij); .

Klank-KCA:: {N} (station); KCA.

Klank-KHY:: {N} (station); KHY.

klao:: {S; rs= klae} klei; ef vende fes ~: uitputten, afmatten; gress vende fes ~ pai dena rm: dit werk put me uit/mat me af.

klao-pazzosti:: {Crs} kleigrond.

klao-tjable:: {C} kleitablet.

klao-vendos:: {C} uitputting; fes ~: van uitputting.

klarbr:: {C} oever, kade; kaf ef ~: aan de oever; ef farte cupp ef ~s: het valt buiten het bestek/buiten het onderwerp; ef prusot vende kaf ~: de rivier treedt buiten haar oevers.

Klarbr:: {W} .

Klarbra:: {N} (wolfabriek, in Ef Klarbr); .

klarbr-jlkelg:: {C} paarbladig goudveil (L. Chrysosplenium oppositifolium).

Klarbr-lofipana:: {N} "Oeverpaleis" (in Blort); ; (DOM 66-67).

Klarbr-mirra:: {W} .

Klarbr-pt:: {W} .

Klarbr-plep:: {W} .

Klarbr-pola:: {W} .

Klarbr-weg-na-Eon:: {W} .

Klarbr-weg-na-Gret:: {W} .

klarbr-rstipp:: {C} oeverspin (L. Dolomedes fimbriatus).

klarbr-zler:: {C} steenvlieg (L. Perla bipunctata).

Klarrewyn:: {F}.

kls:: {C} klas[se], categorie; fes groft ~: in zijn klasse; dena oto melde vita oras fes sener ~: deze auto is het snelst in zijn klasse.

Kl-seyrt:: {N} (uitspanning bij Klaeu); .

klsiy:: {I} van klasse; uitmuntend.

klata:: {I} overtuigd; overtuigend; doorslaand (succes).

klate:: {K} ~ rst rifo flj: iemand overtuigen van iets.

klatje:: {U; gst= klatt} overtuigd zijn.

klatos:: {A} overtuiging.

klatt::

 1. {I} welsprekend, overtuigend.
 2. {gst} klatje.

klavior:: {C} flech.

klxa:: {I} stampvol, propvol.

Klea-Doecha:: {G} (dorp; gemeente Tejho-Klea).

Klea-telen-Nutter:: {N} (tankstation langs de M63; gemeente Frezzet); .

Klea-telen-Opper:: {N} (tankstation langs de M6; gemeente Frezzet); .

Klea-telen-Wefot:: {N} (tankstation langs de M6; gemeente Frezzet); .

kleh:: {C} vrek, gierigaard.

klehiy:: {I} vrekkig, zeer gierig.

Klein:: {F}.

klek:: {C} terrine.

klk:: {C} [trap]trede.

klk-sompelira:: {I} trapsgewijs.

klemk:: {C} (groot [collectief] boerderijencomplex, bewoond door verscheidene families, vrnl op Zuid-Liftka); .

Klemk rifo ef Flovustos:: {N} (klemk; gemeente Klalb); .

Klemk rifo ef Jl Hay:: {N} (klemk; gemeente Trents); .

Klemk rifo ef Kordas:: {N} (klemk; gemeente Lelko); .

Klemk rifo ef Prrtl:: {N} (klemk; gemeente Quafaiy); .

Klemk rifo ef Rovret Fa'i:: {N} (klemk; gemeente Blort); .

Klemk rifo ef rm:: {N} (klemk; gemeente Moninaa); .

Klemk rifo Freerk:: {N} (klemk; gemeente Halefiytj); .

Klemk rifo Pejo ur Pano:: {N} (klemk; gemeente ac); .

Klemk rifo Simonis:: {N} (klemk; gemeente Aelas); .

Klemp:: {G} (stad in Ziyp).

klempare:: {K} (fig) benarren, benauwen.

klempe:: {K} vastsnoeren, aansnoeren.

klep:: {C} knip (geluid).

Klepsi:: {W} .

kles:: {S} gras.

Kles:: {G} (stad op Teujan).

kles-bamico:: {C} grasklokje (L. Campanula rotundifolia).

klesblufk:: {C} grasveld, gazon.

Klesblufk:: {W} .

Kles Claliriff ur Krodurs:: {N} (afk= KCK) "Kles Meelfabriek en Bakkerij" (bedrijf in Kles); .

kles-eiter:: {C} bruin zandoogje (vlinder) (L. Maniola jurtina).

kleser::

 1. {C} (dier) herbivoor, planteneter; (mens) vegetarir.
 2. {S} uas-kleser.

kles-fer:: {C} (regenworm-soort) (L. Allolophora longa).

kles-flyddere:: {C} zutter ~: koevinkje (vlinder) (L. Aphantopus hyperantus).

kles-geranym:: {C} zachte ooievaarsbek (L. Geranium molle).

klesiy:: {C} grassprietje.

klesjumper:: {C} sprinkhaan; presr ~: bruine sprinkhaan (L. Chorthippus brunneus).

kles-kolai:: {S} ltiypor ~: [gewoon] biggekruid (L. Hypochaeris radicata).

Kles-mirra:: {W} .

kles-mojer:: {C} grasmaaier, maaimachine.

kles-lgt:: {C} graszode.

Kles-pt:: {W} .

Kles-plep:: {W} .

kles-rutrer:: {C} "graswitje" (vlinder op Spok berghellingen) (L. Pieris herbigrada).

kles-slmer:: {C} grasmus (L. Sylvia communis).

klstiy:: {C} hark.

Klesto:: {J}.

Klesto Mercu-fini-pt:: {W} .

Klesto-Mercu-plep:: {W} ; (DOM 211).

Klesto-plep:: {W} .

Kles-weg:: {W} .

kles-ziccer:: {C} weidekringzwam (L. Marasmius oreades).

klet:: {I} vers (v vis/vlees/groente/kruiden ed); vers geperst (vruchtensap); (arch) nieuw; kleter.

kleter:: {I} nieuw; vers; kaf ef ~ (afk= k.e.k.): opnieuw.

Kleter:: {F}.

kletera:: {C} nieuwigheid.

kleterafiy:: {C} nieuwsbrief.

Kleter Ager-korda:: {N} (RK kerk in Amahagge); .

Kleter-Bariylt:: {N} (Erg kloosterorde); .

kleter-bariylter:: {C} (mnl lid vd Kleter-Bariylt-orde).

kleter-bariyltera:: {C} (vrw lid vd Kleter-Bariylt-orde).

Kleter Bavn:: {W} .

Kleter Birlber:: {W} .

Kleter Blastiyc-mirra:: {W} .

Kleter-blufk-weg:: {W} .

Kleter Cbln-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Ozaneto a/e Prek); .

Kleter Ctedralo:: {N} (RK kerk in Zest); .

Kleter Cmpano furt Arnkas:: {N} (afk= KCA) (voormalige spoorwegmaatschappij); .

kletere:: {K} vernieuwen; verversen.

Kleter Fini-weg:: {W} .

Kleter Flipflor-lirrotiy:: {W} .

Kleter Fresta-weg:: {W} .

Kleter Frmaji:: {N} "Nieuwe Vormgeving" (beweging opgericht in 1890 in Trondom, als Spok variant vd Eng Arts and Crafts Movement); ; (DOM 105).

Kleter-Fremta-pnt:: {N} (brug in Hirdo over de Trendon); .

Kleter Gapochiy:: {N} (landgoed bij Tloer); .

Kleter Garrent-lirrotiy:: {W} .

Kleter Gaza-mirra:: {W} .

Kleter Genova-mirra:: {W} .

Kleter Grnc:: {W} .

Kleter Groller-mirra:: {W} .

Kleter Hay-mirra:: {W} ; (DOM 208/211).

Kleter Hirdoegg:: {N} (landelijk ochtenddagblad); .

Kleter Huftroes:: {G} (kanaal door Pitla-polder); .

Kleter Jannen:: {W} (stadswijk in Kerans-srt); .

Kleter Kafte-benc:: {N} (afk= KKBe) "Nieuwe Betaalbank" (voormalige bank te Amahagge); .

Kleter Kalda-plep:: {W} .

kleterkett:: {Crs} journalist.

kleterketter:: {C} journalistiek.

Kleter Kjobeestiy Korda:: {N} (Erg kerk in Amahagge); .

Kleter Kbo-weg:: {W} .

Kleter-Krur:: {W} .

Kleter Kylgiy-mliy-weg:: {W} .

Kleter Lift:: {N} (regionaal avonddagblad); .

Kleter Mpberiy-plep:: {W} .

Kleter Mrket:: {W} .

Kleter Mrket-mirra:: {W} .

Kleter Mintepot-plep:: {W} .

Kleter-mirra:: {W} .

Kleter Mirra:: {W} .

Kleter Mliy-plep:: {W} .

Kleter Moneetass-weg:: {W} .

Kleter Mosento-weg:: {W} .

Kleter Musiyc-zalas:: {N} (afk= KMZ) "Nieuwe Muziekzaal" (theater voor kamermuziek in Lift); ; (DOM 136).

Kleter Nmpa-plep:: {W} .

Kleter Napoll-plep:: {W} .

Kleter Nonf:: {W} ; (DOM 208).

Kleter Nrcus-weg:: {W} .

Kleter Ool-jzoos:: {N} (oliedepot in Amahagge); .

kleteros:: {C} vernieuwing; verversing.

Kleter Pola:: {W} .

Kleter Port:: {W} .

Kleter-prusot:: {W} .

Kleter Quapiydr-mirra:: {W} .

Kleter Riyft-weg:: {W} .

Kleter Riyg-weg:: {W} .

Kleter Romba-weg:: {W} .

Kleter-Rumska:: {N} (autoveer); .

Kleter arkweg:: {W} .

Kleterseert:: {F}.

Kleterseerts:: {F}.

Kletersmyl:: {F}.

Kleter Telen-weg:: {W} .

Kleter Terf:: {W} .

Kleter-tex:: {W} .

Kleter Tirrafener-mirra:: {W} .

kletertiyn:: {C} nieuws[bericht]; ef sette kaf ef ~: in het nieuws komen te staan.

kletertiyns:: {Cmv} journaal (nieuws op radio/TV; in Spok heet dit programma ktuell, en deze naam wordt meestal ipv kletertiyns gebruikt).

Kleter Universitiy:: {N} "Nieuwe Universiteit" (in Ies); .

Kleter Vdrese-lacs:: {N} (afk= KlVL) "Nieuwe Onteigeningswet" (Spok wet); .

Kleter Wefot-mirra:: {W} .

Kleter Weg:: {W} .

Kleter Yplemeros:: {W} .

Kleter Zelze-pnt:: {N} (spoorbrug over de Zelze; gemeente Eon (LA)); .

kleterzemp:: {C} nieuwjaar.

kleterzempof:: {C} nieuwjaarsdag.

Kleterzempof:: {N} Nieuwjaarsdag (officile feestdag, winkels beperkt geopend).

kleter-zerfelira:: {I} herboren.

Kleter-Zverosta:: {N} (landelijk ochtenddagblad); .

Klevylla::

 1. {M}.
 2. {N} (standbeeld in Amahagge); .

Klevylla-pt:: {W} .

klikiy:: {C} (spr; inhoudsmaat voor een glas bier: 0,2 kell = 35 cl).

klimm:: {C} (arch: bepaald soort worstelen, Oudnoors "glma"); (nu) judo; .

klinise:: (= clinise) {I} klinisch.

kliniyc:: {C} kliniek.

Klinnr:: {G} (rivier van Crofly-gebergte naar de Tragam-bocht); .

Klinnr-delta:: {G} (kustwater en moeras voor westkust v Ales bij Swein (deel v Ef Tragam)); .

Klinnr-mirra:: {W} .

Klinnr-riff:: {N} (bron vd Klinnr); .

Klinnr-star:: {C} waterviolier (L. Hottonia palustris).

kliqu:: {C} [drink]glas; stuk glas; glazen voorwerp; (sprkw) perdrs lpliyfone r ~: twee handen op n buik.

kliquiy:: {I} glazig (v ogen, kijken).

kliqu-zjober:: {C} bierviltje, onderzetter onder een glas (kartonnen bierviltjes worden in Spok cafs niet gebruikt; wel liggen er vaak badstoffen kleedjes op de bar of tafel om een nat glas op te zetten).

klirasqua:: {III} geenszins, in het geheel niet.

kliyf:: {C} steeg, straatje (in Peg).

Kliyf:: {W} .

Kliyft:: {G} (dorp; gemeente Moques).

Kliyft-belt:: {G} (dorp; gemeente Moques).

kliyk:: {C} klik (geluid).

kliyke:: {E} klikken (geluid).

kliyke-snerf:: {C} kniptor (L. Agriotes lineatus).

kliykos:: {C} geklik; klikkend geluid.

Kliyst:: {F}.

kl:: {C} nagel (aan vinger/teen).

klc:: {C} kreek.

klodery:: {C} vrolijkheid.

kloder:: {C} (arch) blijspel (authentiek Spok); (nu) cabaret.

Kloder-mirra:: {W} .

Kloemt:: {G} (beek; gemeente Flipa); .

Klofafo-Erdes:: {G} (dorp; gemeente Gasky).

kloitt:: {C; mv= klt} aap.

klojs:: {?} is 't niet?, h? (na aftel-vraag); aftel tu ytende beri lorerde eft kleter oto, ~?: je bent [toch] van plan om een nieuwe auto te kopen, niet?; aftel Elsa hmbae gesvint, ~?: Elsa is gauw moe, h?.

klmpi:: {C} penseel, kwastje.

Klonra-mirra:: {W} .

klp:: {C} beeldje, klein sculptuur.

Klopaliy:: {F}.

kloppa:: {C} klok, uurwerk; rpf kaf ef ~ (afk= kek of .k.e.k.): te zijner tijd; ef slape helkara ef koffon ~: zich verslapen; ef ~ reppatf?: hoe laat is het?; quze.

Kloppa:: {N} "Klok" (commercile televisieomroep, opgericht 1998); .

Kloppa-fonis:: {G} (kleine inham bij de Cheetucj-delta); .

Kloppa-museem:: {N} "Klokkenmuseum" (museum in Amahagge); .

klopparif:: {C} horlogemaker, klokkenmaker.

Kloppa-weg:: {W} .

klorp:: {C} groot moerasscherm (plant) (L. Apium nodiflorum).

klrt:: {I} scherp (v hoek/kant/bocht/foto); (fig) aftel tu kettec eft ~ foto kura do?: kun je een duidelijke beschrijving van hem geven?; (pop) eft ~ jrm: keelpijn.

klrte:: {U} (lett/fig) verscherpen, scherp worden (intrans).

klrtiy:: {C} scherpte.

klrtos::

 1. {C} (lett) verscherping, het scherp worden.
 2. {A} (fig) verscherping, verheviging, intensivering.

kl-snerf:: {C} "nageltor" (soort coloradokever; verziekt aardappelen en bloemkool) (L. Leptinotarsa aurata).

klostege:: {K} doordringen, overtuigen.

klostegos:: {A} doordringing, overtuiging.

klosyt:: {SC} hardvochtigheid, meedogenloosheid.

klt:: {mv} kloitt.

klta:: {C} eenheid (v maten/getallen; als n geheel gezien); blok (politiek).

klta-aupr:: {mv} klta-aupross.

klta-aupross:: |-wup..| {C; mv= ..-aupr} eenheidsbeleid.

kltare:: {U} ~ [lef flj]: klaar zijn, gereed zijn [met iets]; gress ~ lef ef mimpit: ik heb het boek uit.

kltarie:: {K} klaarkomen met, gereedkomen met.

kltarios:: {C} het klaarkomen, gereedkoming.

kltarus:: {I} af, klaar, gereed; ~ tiyns [melde tij]: gedane zaken [nemen geen keer]; ef melde ~ lef ...: het is gedaan met ....

kltarusare:: {U} klaarkomen, gereedkomen.

kltaruse::

 1. {K} af/gereed/klaar hebben.
 2. {U} klaar, gereed, afgerond zijn.

Kltarus tiyns:: {N} (boektitel); .

Kltiy:: {F}.

klozatjen:: {C} lijder.

kloze:: {E} lijden.

klozjenen:: {I} hardvochtig, meedogenloos.

klozos:: {A} het lijden; lijdensweg.

Kl:: {afk} Kuraketkanas-lacsz ur ark-luftiffe-c.

kluffte:: {rs} kluft.

kluft::

 1. {VR; gnz= ~ecr; rs= kluffte (arch) of kluft} wat?; do paine ~?: wat doet hij?; ~ yberve ta?: wat ratelt daar?; tu miype armt ~?: waaraan denk je?; do linne, gress miypt armt ~: hij vraagt waaraan ik denk; ~ecr trunn melde flectriy?: de staart van wie (welk dier) is krom?; welk dier heeft een kromme staart?; ~ecr decs melde?: waar is dit deksel van?; gress linne, Lena ~ecr que-trch kuntiyrt: ik vraag, waarvan (= van welke auto) Lena het reservewiel gestolen heeft; (soms) hoe; tu pe ~?: hoe heet je?; gert quanka melde ~?: hoe is uw naam?.
 2. {VG; gnz= ~ecr; rs= kluffte (arch) of kluft} wat; gress tiffe, ~ do miype ef: ik weet wat hij denkt; do rafane, fes ~ do enn sener upa riffe: hij vertelt waarin hij zijn soep gekookt heeft; gress vraboe, ~ qugle nkest n do: ik vermoed, wat hem bang maakt; gress nert tiffe, ~ecr decs melde: ik weet niet waar dit deksel van is; gress vraboe, ~ecr que-trch do kuntiyro ef: ik vermoed, waarvan (= van welke auto) hij het reservewiel gestolen heeft.

kluftecr:: {gnz} kluft.

klmp:: {C} bundeltje; (in samenstellingen) tal van; (bijv) veldur-~: tal van mensen; ove-~: tal van voorbeelden.

klunt:: {C} receptie; feestelijke bijeenkomst.

klure:: {U} kabbelen.

kluriy:: {I} kabbelend.

kluros:: {C} gekabbel.

klurynne:: {S} (poe) kabbelende golfjes, kabbelend beekje.

Klutiy:: {N} (discotheek in Hirdo); .

Klut-mirra:: {W} .

KlVL:: {afk} Kleter Vdrese-lacs.

klyk:: {C} rots.

klym:: {C} actie, activiteit.

klymtos:: {C} (fig) inval, ingeving.

Klyna:: {F}.

klyne:: {K; vdw= ~t} achtervolgen, vervolgen.

klynet:: {vdw} klyne.

klynos:: {C} achtervolging, vervolging.

klynst:: {I} eropvolgend.

Klfpy-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente ors); .

Klfpy-pnt:: {N} (spoorwegviaduct over een dal; gemeente ors); .

klytjef:: {I} drachtig, zwanger (v dieren).

km:: {afk} kilometer.

k.m.:: {afk} kurre-melde.

k'ma:: {III} (spr) daar; kusama.

k'mafortiy:: {I} toen, toenmalig, toenmaals.

k'mafurt:: {VZ} (plaats) vr (met nadruk op plaats); ef priva melde ~ ef quanka: het symbool staat vr de naam; (vgl) ef priva melde furt ef quanka: het symbool staat/is [bestemd] voor de naam (furt kan ook een relatie uitdrukken).

k'maje:: {E; gst= k'mat} (spr) daar zijn, zie daar; ~ eft kamo: kijk, daar is/gaat een kameel; ef mimpits k'mats: de boeken moeten DAAR liggen; do k'matog noi: hij mag daar niet zijn/komen.

k'mamelde:: {U} (alg) aanwezig zijn; (v zaken) heersen; fes dena ark ef bcn ~ pip lf perdr prs: in dit land heerst al twee eeuwen vrede.

k'mamelder:: {C} aanwezige (persoon).

k'mameane:: {E} overkomen; van elders komen.

k'mameanos:: {C} overkomst (van elders komen).

k'maputte:: {U} toetasten.

kmst:: {C} [bier]pul.

k'mat:: {gst} k'maje.

k'mawet:: {I} terecht, gevonden.

k'mi:: {III} (spr) hier; kusami.

k'mi-dfo-ki:: {III} slot volgt.

k'mije::

 1. {E; gst= k'mit} (spr) hier zijn, zie hier; ~ ten kamos: kijk, hier zijn/gaan twee kamelen; ef mimpit k'mitt: het boek moet HIER liggen; do k'mitog noi: hij mag hier niet zijn/komen.
 2. {!} (spr) alsjeblieft!, kijk eens! (bij geven).

k'mit:: {gst} k'mije.

kmoryna:: {C} lampion.

Kmoryna-armtat-klemk:: {N} (klemk; gemeente Trondom); .

kmulle:: {C} schik (vooral inwendig).

KMZ:: {afk} Kleter Musiyc-zalas.

KN:: {afk} kntel.

knaet:: {I} rauw, ruw (lett: geschaafde huid/pijnlijke keel; fig: gedrag).

knaetiy:: {C} rauwheid, ruwheid (v huid/keel/gedrag).

knmper:: {C} molligheid.

knmpiy:: {I} mollig.

knapiy:: {C} knaap.

knega:: {mv} knegg.

knegg:: {C; mv= knega} knecht.

knegina:: {C; mv= ~s} kindermeisje.

knem:: {C; mv= ~a} kobold.

knema:: {mv} knem.

Kneno:: {G} (stad in Munt).

knerf:: {C} hondsdolheid (jagersterm).

Knerkiyf:: {F}.

Knigt:: {G} (beek; gemeenten Krea en Piroes); .

Knigta-fonis:: {G} (diepe smalle inham in zuidkust v Ziyp bij Piroes (Zverosta-kust)); ; (DOM 156).

Knigta-fonis-lirrotiy:: {W} .

Knigta-fonis-mirra:: {W} .

Knigta-mirra:: {W} .

Knigt-pnt:: {N} (herberg bij Krea); .

Knigt-pnt-mirra:: {W} .

knist:: {I} krenterig.

kniteg:: {C} adel.

knitega:: {C} edelman.

Knitega-plkom:: {N} (autosnelwegtunnel bij Hirdo onder een spoorwegknooppunt); .

knitegiy:: {I} adellijk, van adel.

knitegos:: {S} adellijke afkomst.

Kniteg-ratt:: {N} "Adelraad" (vgl Hoge Raad van de Adel; in Blort); .

kniturt:: {C} ridderorde.

knitya:: {C; mv= ~s; rs= knityte} edelvrouw.

knityte:: {rs} knitya.

kniy:: {C} knie.

kniyatjen:: {C} dienaar; onderdaan.

kniy-feld:: {wst} kniy-feldre.

kniy-feldre:: {U; gst= ..-felt; wst= ..-feld} knielen (op de knien gezeten zijn); geknield zitten.

kniy-felt:: {gst} kniy-feldre.

kniy-kafblfe:: {U} knielen (op de knien gaan zitten).

kniyke:: {U} (fig) afknappen; het fysiek/geestelijk niet meer aan kunnen.

kniykiy:: {I} afgeknapt; (fysiek/geestelijk) ingestort.

kniykos:: {C} (fig) afknapper; iets waar men van/op afknapt.

kniykos:: {A} (fig) afknapping, het afknappen, afgeknapt-zijn.

kniyss:: {gst} kniyzje.

Kniy-weg:: {W} .

kniyzje:: {E; gst= kniyss} wrevelig zijn.

kniyzjos:: {A} wrevel.

kn:: {C} knop (v boom); cn.

knocire::

 1. {K} (trans) roosteren, braden; gress ~ ef fijnta: ik rooster het vlees.
 2. {Upr} (intrans) roosteren, braden; ef fijnta sen ~: het vlees roostert.

knociros:: {C} gerooster, gebraad.

knocitiyse:: {C} geroosterd vlees.

knocitjoks:: {C/S} toast, geroosterd brood.

knociy:: {C} bot, been; (sprkw) mittof melde ef ~s fes ef frotiyn: dat is het hele eiereten.

knociytirdus:: {C/S} beenbreek (plant) (L. Narthecium ossifragum).

knociy-ubrt:: {C} varkenskarbonaadje met een bot erin.

knociy-xtelira:: {I} knokig.

knocyne:: {I} benen, van been/bot [gemaakt].

knf:: {I} bekend; ef melde ~ n gress: het komt mij bekend voor.

knfare:: {U} bekend worden.

knfatjen:: {C} bekende (zn), bekend persoon; kennis.

knfe:: {U} bekend zijn; lo ~: zoals bekend [is].

knfe:: {I} (dl= Liftka) onbekend.

knfiy:: {A; mv=enk} bekendheid (v zaak).

knfiyer:: {C} bekendheid (beroemd persoon); ef zjale fara ~ yargeloh: bekendheid genieten als.

knfiy-pilde:: {K} ~ rst/flj: bekendheid geven aan iemand/iets.

knfos:: {A} het bekend zijn.

knfose:: {U} ~ n rst: kennis maken met iemand; iemand leren kennen; do knfosa n eup fes ef gerlas: hij heeft haar in de bus leren kennen.

knoiyt:: {C} loods, keet.

knojol:: {C} dikkerd, dik persoon.

knok:: {C} varken (ntr); ef melde furt ef ~: het is zinloos; het mag/moet niet gedaan worden (dikwijls als aanmaning/verbod); kost kin melde furt ef ~: ik mag niet ziek worden; ik kan me niet veroorloven ziek te worden/zijn; groft stors melde furt ef ~: zijn verhaal is niet waar; hij staat te liegen; vilt larkettos melde furt ef ~: je mag niet huilen; sta niet zo te huilen.

knok-fa:: {mv} knok-fe.

knok-fe:: {C; mv= ..-fa} varkensoor (paddenstoel) (L. Otidea onotica).

knokiy:: {I} dom, onnozel.

knok-kles:: {S} varkensgras (L. Polygonum aviculare).

knoktiyse:: {C} varkensvlees.

Knolbol:: {G} (stad in Plef); (DOM 98-99).

Knolbol-belt:: {G} (stad in Plef).

Knoniy-terf:: {G} (smalle zeestraat tussen Tina-ark en oostkust v Tjemp); .

knniy:: {I; [mv=enk]} onrijp.

knr:: {C} vissersbootje.

kntel:: {Cef} (afk= KN) "knopmaand" (11e maand v Erg tijdrekening).

Knowbook of Spocania:: {N} (Engelstalige versie vh jaarboek Tiffapoent); .

knzor:: {C} Salomonszegel (L. Polygonatum).

knuf:: {C} knurf.

Knr:: {F}.

knura:: {C; mv= knurren} otter (L. Lutra lutra).

knurf:: (= knuf) {C} kom, kan, schaal; ef kirture ef knuf velk lo tuffes: nog een slag om de arm houden.

knurf:: {PX} (gereduceerde vorm v knurfel) water; knurf-.

knurfel::

 1. {S} water; ef farte furt ~: water [gaan] halen (bij pomp ed); aftel tu fartavy furt ~?: wil je water halen?; oo ~: clich; versleten beeldspraak; ef pliyfone kpony ~: ijzer met handen breken; het onmogelijke doen; tu nolcanis ef ~ gy?: hoe kom jij hier verzeild?.
 2. {C} water (zee, rivier, meer ed); (meestal in mv) ef spooksoliy ~s: de Spokanische wateren; nalmiy-~s: territoriale wateren.

knurfel-lbosiy:: {A; mv=enk} waterbouw.

Knurfel-lbosiy-meeg ur Mjl-c:: {N} (afk= KM) "Raad voor Waterbouwwerken en Molens" (adviesorgaan voor onderhoud, restauratie en exploitatie; in Minde); .

knurfel-ardekir:: {C} waterplant.

Knurfelater:: {N} Waterman (sterrenbeeld).

knurfel-bof:: {C} badbroek, zwembroek.

Knurfel-brtee:: {W} .

knurfelbur'-diffiyk:: {I} deksels moeilijk, verduveld lastig.

Knurfel-buro:: {N} "Waterkantoor" (registratie v pleziervaartuigen; controle op naleving v wetten op vaargebied; in Hirdo); .

knurfel-chucern:: {I} onder water.

knurfel-dmena:: {C} (Erg) "watergebed" (gebed voor Bytset; bekende lofzang over de verschillende hoedanigheden waarin water zich kan manifesteren).

knurfel-doyt:: {C} zwemvest.

Knurfel-eka:: {W} .

knurfel-lepp:: {C} waternavel (plant) (L. Hydrocotyle vulgaris).

knurfel-farter:: {C} schaatsenrijder (wants) (L. Gerris lacustris).

knurfel-fest:: {I} waterdicht.

knurfel-gculiy:: {C} zandbank.

knurfel-gros:: {C} draaikolk.

knurfel-grmiyl:: {C} watervleermuis (L. Myotis daubentonii); hupster ~: meer-vleermuis (L. M- dasycneme).

knurfel-hurt:: {C} [gewone] zeehond (L. Phoca vitulina).

Knurfel-hurt:: {N} (badstrand met paviljoen; gemeente Swein); .

Knurfel-hurt-esk:: {W} (buurtschap); .

knurfel-iext:: {C} knotwilg, schietwilg (L. Salix alba).

knurfeliy:: {I} waterig.

knurfel-jeps:: {C} waterdruppel.

Knurfel-jeps:: {N} (naam ve pianosonate); .

knurfel-kerpos:: {C} waterspiegel.

knurfel-kles:: {S} zeegras (L. Zostera marina).

knurfel-kliqu:: {C} glas water (om te drinken).

knurfel-klorp:: {C} ondergedoken moerasscherm (plant) (L. Apium inundatum).

knurfel-knok:: {C} zeekoe (L. Trichechus manatus; T- latirostris).

Knurfel-Kur:: {W} .

Knurfel-lirrotiy:: {W} .

Knurfel-mrket:: {W} .

knurfel-mennt:: {C/S} watermunt (L. Mentha aquatica).

Knurfel-mirra:: {W} .

knurfel-mjl:: {C} watermolen (door stromend water aangedreven).

Knurfel-mjl:: {N} Ef Manes rifo ef Knurfel-mjl.

knurfel-nse:: {C} watersnip (vogel) (L. Gallinago gallinago).

Knurfel-ofiss:: {N} "Waterkantoor" (instantie te Amahagge); .

Knurfel-pt:: {W} .

knurfel-pepliys:: {S} waterpostelein (L. Peplis portula).

knurfel-praji:: {C} watermassa.

knurfel-ratt:: {C} waterschap (in Spok: de instanties die gaan over de rivieren en kanalen met bijbehorende oevers en bruggen).

Knurfelrutt:: {G} (dorp; gemeente Onent).

Knurfelrutt-weg:: {W} .

Knurfel-ark:: {N} "Waterland" (Bergparel-hotel in Prio); .

Knurfel-siyclo:: {W} .

knurfel-skifarte:: {U} waterskin.

Knurfelsta:: {G} (dorp; gemeente rlent).

knurfelstiy:: {C} fontein.

Knurfelstiy:: {N} (uitgeverij in Blort); .

knurfelstiy-ardekir:: {C} chlorophytum (kamerplant) (L. Comosum "variegatum").

knurfel-sut:: {C} badpak, zwempak.

knurfel-taris:: {C} watertoren.

Knurfel-teatriy:: {N} (theatergroep uit Amahagge); .

knurfel-tegnise:: {I} waterbouwkundig.

knurfel-tegniyc:: {C} waterbouwkunde.

Knurfelterf:: {G} (dorp; gemeente Plerc).

Knurfel-terf:: {W} .

Knurfel-tex:: {W} .

Knurfeltiy:: {F}.

knurfel-trch:: {C} waterrad.

Knurfel-trch-plep:: {W} .

knurfeltslue:: {C} uitwateringssluis.

Knurfel-Vijafecc:: {W} .

Knurfel-weg:: {W} .

Knurfel-ksanutos:: {W} (stadswijk in Zest); .

knurfjamos:: {C} waterafvoer; (= knurf + njamos).

knurflftos:: {C} waterleiding.

knurfgjlen:: {C} waterkracht.

knurfpitter:: {C} waterfiets.

knurfsport:: {C} watersport.

knurftmp:: {S} waterdamp.

knurftas:: {C} waterval; (= knurf + tasse).

Knurftas-mirra:: {W} .

Knurftas-plep:: {W} .

knurren:: {mv} knura.

knurt:: {C} goot, [water]geul.

knurtja:: {C} gootsteen.

Knurveltiy:: {F}.

kn:: {C} achterhoede.

knyfo:: {C} mes.

Knyfo ur Flemla:: {N} "Mes en Vork" (populaire rubriek in de krant Ef Jolaiy).

Knrbol:: {N} (vuurtoren; gemeente Knolbol); .

Knrbr:: {G} (dorp; gemeente Knolbol).

knytre:: {U; gst= knytt} knetteren.

knytros:: {C} geknetter.

knytt::

 1. {C} geknetter.
 2. {gst} knytre.

knve:: {K} herleiden.

knvos:: {A} herleiding.

knxiliy:: {I; [mv=enk]} sierlijk.

ko:: {PX} kor.

k::

 1. {C} beker, kroes.
 2. {I} zinnelijk.

K:: {afk} kbotel.

kb:: {afk} kbotof.

koba:: {SC} zelfopoffering.

kobature:: {Upr} ~ lef: zich verdiepen in; zich intensief bezighouden met.

kobaturos:: {A} het zich verdiepen in iets; het zich bezighouden met iets; fes ~ rifo ef crna'echos (vz-uitdr): hangende het onderzoek.

kbo:: {C} zon; lagitofot/rys ef ~: in de zon[neschijn] (met nadruk op de warmte of het zonnebaden); zjoba ef ~: in de zon; in het zonlicht (met nadruk op het licht); ef ~ melde zjoba ef: de zon is onder; (idioom) ef rafane na ef ~ gde: iets vertellen dat iedereen al weet; oude koeien uit de sloot halen; clichs gebruiken; ef ~ gtec zft armt wefot: je weet nooit hoe een koe een haas vangt/hoe het balletje kan rollen; gress nert zerfec ~s oft lunas: ik kan geen moer zien (omdat het heel donker is); ef dxe toje ~ fra bidalos: in het ongewisse zijn/verkeren; mas wet ~!: morgen brengen!; daar komt niets van in!; had je net gedacht!; vergeet 't maar!.

Kbo-arbe:: {W} (buurtschap); .

kbo-brt:: {C} armt ef ~: (fig) in het verschiet.

kbo-chiqurs:: {C} zonnestraal.

kbo-cornes:: {C} gele kornoelje (L. Cornus mas).

kbo-:: {C} zonnedauw (plant) (L. Drosera); fyg ~: lange zonnedauw (L. D- anglica); ronter ~: ronde zonnedauw (L. D- rotundifolia).

kbogg:: {C} zonsopgang.

kbo-eit:: {C} [gewone] waterranonkel (L. Ranunculus aquatilis).

kboeren:: {C} zonnestelsel.

kbo-hmos:: {C} zonnepaneel (om stroom op te wekken).

kbo-helter:: {C} putsteelmelkzwam (L. Lactarius scrobiculatus).

kbo-huron:: {C} zonnebloem (L. Helianthus).

kbo-ifos:: {C} zonsverduistering.

Kboka:: {N} (voormalige veerpont); .

Kbo-keldus:: {W} (buurtschap); .

Kbo-kl:: {G} (bergpas in rc-gebergte; 810 m hoog); ; (DOM 178).

Kbo-lirrotiy:: {W} .

kbo-loa:: {C} loa.

kbo-loatt:: {rs} loa.

Kbo & Luna:: {N} (keten v reisbureaus); .

Kbo-mirra:: {W} .

kbo-nlos:: {C} zon[neschijn].

kbopaaf:: {C} zonnescherm, markies; eft ~ g ef kbo: een markies tegen de zon.

Kbo-plkom:: {N} (tunnel bij rc-gebergte); ; (DOM 178).

kbo-pra:: {C} zonnewijzer (alg).

Kbo-rnter:: {W} .

kbo-smiyle:: {mv} kbo-smyl.

kbo-smyl:: {C; mv= ..-smiyle} zomerhuisje, vakantiehuisje.

kbo-smyl-prc:: {C} bungalowpark (vakantiepark met zomerhuisjes).

kbo-specc:: {C} zonnebril.

kbo-sproa:: {C; rs= ..-sprt} koningskaars (plant) (L. Verbascum thapsus).

kbo-sprt:: {rs} kbo-sproa.

kbt:: {I} zonnig.

kbotass:: {C; mv= ~a} zonsondergang.

kbotassa:: {mv} kbotass.

Kbotass-fresta:: {G} (bos; gemeenten Amahagge en Trobensta); .

Kbotass-pt:: {W} .

Kbotass-pnt:: {N} (brug over het Amahagge-kanol); .

Kbotass-tex:: {W} .

Kbotass-weg:: {W} .

Kbotass-wuma:: {G} (bos; gemeenten Flento en Pn); .

kbotat:: {C} zon[licht].

Kbotat:: {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Tulnn); .

kbotel:: {Cef} (afk= K) "zonnemaand" (1e maand v Erg tijdrekening).

Kbo-temp:: {G} (bergrug; gemeente ebantiy); .

Kbo-terf:: {W} .

kbotof:: {Cef} (afk= kt of kb) zondag.

Kbotof:: {N} "Zondag" (Bergparel-hotel in Amentlestu); .

kbo-trch:: {C} (poe) zonnebloem (L. Helianthus).

kbo-wike:: {U} zonnebaden.

kbo-wikos:: {C} zonnebad.

kbo-xt:: {C} zonnesteek.

kbo-tolcrs:: {Aef} tolcrs.

kbo-zlnk:: {I} zonovergoten.

Kobri:: {J}.

Kochg:: {G} (dorp; gemeente Jejoa).

Kocra:: {G} (beek; gemeenten Hildi en Kreozy); .

Kocra-mirra:: {W} .

Kocra-rivo:: {W} (buurtschap); .

Kocra-tn:: {N} (herberg bij het dorp Periy-fonis); .

Kocra-tn-zuft:: {W} .

koer:: {C} koolvis (L. Pollachius virens).

Koyvve-lirrotiy:: {W} .

Koyvve-plep:: {W} .

Koyvve-weg:: {W} .

Koebko:: {N} (rangeerterrein bij Trondom); .

Koebko-emplasement:: {W} (industriegebied) .

Koebko-weg:: {W} .

Koekenbier:: {F} (Ned).

koern:: {C} buitenhoek; blef ef ~: om de hoek; eka; gonija.

koerniy:: {I} hoekig; rechthoekig.

Koern-mn-Kents:: {G} (woongemeenschap; gemeente Clat); .

k'ess:: {C; mv= ~a} slaapplaats.

k'essa:: {mv} k'ess.

Koesy-arem:: {W} (industriegebied); .

Koesy-nrcus:: {N} (gemeentelijke pont in Hoggebim); .

Koesy-telen:: {W} .

Koesy-weg:: {W} .

kf:: {I} matglanzend.

kofane:: {K} inklaren (douane).

kofane-jzoos:: {C} entrepot (opslag[plaats] v goederen die aan invoerrechten onderhevig zijn).

kofane-port:: {C} entrepothaven.

kofaniy:: {I} publiek, openbaar, door de overheid (als tegenstelling v vert); ef ~ mirra: de openbare weg.

kofano::

 1. {Cef} groot feest; gezellige bijeenkomst; ef kette eft ~: een feest geven.
 2. {I} [in het] openbaar (bestemd voor iedereen); openlijk; ~ gabanos: openbaar vervoer; ef qugle lo ~: openbaren.

Kofano Gabanos ber Tunbas:: {N} (afk= KGT) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Tunbas); .

kofanoiy:: {A; mv=enk; rs= kofanote} openbaarheid; lo ~ (afk= lo/ko): in het openbaar, in de openbaarheid; ef arfine fes ef ~: in de openbaarheid treden.

Kofano Lydos-rgeff:: {N} (afk= KOL) "Openbaar Bestuursarchief" (archief dat alle gemeenten en alle hogere besturen dienen te onderhouden); .

kofano-reelvseren-tx:: {C} (afk= Koreelt) "openbare-omroepbelasting" (omroepbijdrage; kijk- en luistergeld); .

kofanos:: {A} inklaring (douane).

Kofano Srt-gabanos-buro:: {N} "Kantoor Openbaar Stedelijk Vervoer" (gemeentelijke instantie in Amahagge); .

kofanote:: {rs} kofanoiy.

kofenta:: {C} voorbereidingen voor een feest.

koffatjen:: {C} pietepeut; ziekelijk precies mens.

koffe:: {K} rangschikken, ordenen.

koffon:: {I} (alg) dood (bv); (v letter/klank) stom; ~ n diktaterr!: dood aan de dictator!; kloppa; tof.

koffona:: {SC} dood (zn).

koffonater:: {C} doodgraver.

koffon-bure:: {K} cremeren, verassen.

koffon-buros:: {C} crematie.

koffoner:: {C} dode (zn), dood persoon.

Koffoner-skn:: {W} .

Koffon-Erget:: {!} godverdomme! (meningversterkend, boosheid).

koffoner-kjnder:: {C} bonte knaagkever (L. Xestobium rufovillosum).

Koffoner-pt:: {W} .

koffoner:: {I} doods.

Koffon-hurt-terf:: {W} .

koffoniy:: {I} dodelijk.

Koffon Kegt:: {W} .

koffonkue:: {C} stinkende ballote (L. Ballota nigra foetida).

koffon-lofa:: {C} kroonvogeltje (vlinder) (L. Ptilodon capucina).

koffon-mindefit:: {I} helrood.

Koffon Mirra:: {W} (buurtschap); .

Koffon-mirra:: {W} .

koffon-miskofif:: {C} wolfskers (L. Atropa bella-donna).

koffon-miypar:: {C} in memoriam (vrnl als bericht in krant).

koffon-niyft-lorerder:: {C} (pop) heler (opkoper v gestolen goed).

Koffon-pt:: {W} .

Koffon Vlcano:: {N} "Dode Vulkaan" (natuurwonder; gemeente Pitu); .

Koffon-weg:: {W} .

koffon-ykelp:: {C} schavot.

koffos:: {C} rangschikking; ranglijst.

kfiy:: {I; [mv=enk]} mooi.

kofrotexos:: {C} voorbereidingen voor een operatie.

Kft:: {G} (beek; gemeente Troebasrt); .

Kft-esterulr:: {N} (onderaardse vluchtgang); .

koftof:: {C} ochtendschemering (tussen miskof en tof); tofkof.

kglanm:: {SC} gerechtigheid; na ef ~ blaffe: zoals de gerechtigheid eist (een van de twee manieren waarop een rechtspraak kan plaatsvinden: de verdachte erkent het koninklijk gezag NIET en kan daarom evenmin in hoger beroep of cassatie gaan; wel kan de rechter zijn uitspraak binnen enkele dagen wijzigen, indien hierom verzocht wordt); Na ef Kglanm blaffe.

kogrus:: {I} degelijk, flink, aanzienlijk; terdege; eft ~ fort/distnt: een flinke/hele tijd/afstand.

Kohylle::

 1. {F/J/M}.
 2. {N} (naam v steenkolenmijn; gemeente Zertoniyta); .

Kohylle-plas:: {W} (buurtschap); .

koibare:: {K} polijsten.

koibaros:: {C} polijsting; gepolijst voorwerp.

koibre:: {U; gst= koipp} glimmen.

koibros:: {C} geglim, glinstering.

koifur:: {C} kapper.

koifurs:: {C} kapperszaak.

koipp:: {gst} koibre.

Koj:: |kj/kjjiy| {F}.

koj:: {S} gestolde massa.

kojqul:: {S} gietijzer.

kojquliy:: {I} gietijzeren, van gietijzer gemaakt.

Kojelen:: {G} Keulen.

Kojelen-knurfel:: {S} eau de cologne.

Kojelen-lirrotiy:: {W} .

Kojelen-plep:: {W} .

Kojen::

 1. {F}.
 2. {N} (uitgeverij in Br); .

kjjern:: {C} (dl= Tigof/Lomky) [buiten]hoek; koern.

Kjjern:: {W} (stadswijk in Asjetto); .

kk:: {C} larve.

Kokaliys:: {F}.

koke:: {U} sudderen.

kokecur:: {C} kookkunst; ecur.

kokina:: {C} (dl= Tigof/Lomky) fornuis.

kokk:: {C} bot (vis) (L. Platichthys flesus).

kokk-nurp:: {C} (pop) domkop, stommerik.

Kkla-pt:: {W} .

kokmit:: {C} keuken.

kokmittjaga:: {C/S} keukengerei, keukengereedschap ([professioneel] gerei voor de keuken).

kokos:: {C} gesudder.

kol::

 1. {C} kraag, boord.
 2. {VR} hoe?; eup reverte sener merater ~?: hoe behandelt zij haar man?; vilt liriys melde ~ mintepot?: hoe lang zijn jouw tenen?; do linne, gress tifft ef stors ~: hij vraagt hoe ik het verhaal ken; ~ k?: hoezo? (als vraag om erachter te komen waarom iemand iets vraagt).
 3. {VG} hoe; do tiffe, ~ gress tiffe ef stors: hij weet hoe ik het verhaal ken; gress nert reppe, ~ ef mimpit melde mikar: ik zeg niet hoe duur het boek is; gress linnt velk n Jn, ~ gress reparerec ef tirdus sglot: ik moet nog aan Jn vragen hoe ik de kapotte stortbak kan repareren.

Kol:: {F}.

kl:: {C} [berg]pas; do ef hardlap oras ~s krose, kaltrosqunn ste ef ninker oras armiys: hij heeft de onmogelijkste toeren uitgehaald om een zeer eenvoudig doel te bereiken (waarom zou je het makkelijk doen als het ingewikkeld kan).

kola:: {PX.c > c} geel; eft kolakas: een gele jas.

KOL:: {afk} Kofano Lydos-rgeff.

kolafare:: {U} wintersport beoefenen; naar de wintersport gaan; kolof.

kolafaros:: {C} wintersport.

kolai:: {I} geel.

Kolai-dunjes::

 1. {G} (duingebied dat Honnemeg vh Larmin scheidt); ; (DOM 145).
 2. {N} (camping); .
 3. {N} (recreatiegebied; gemeente Michen); .

Kolai-dunjes-zuft:: {W} .

Kolai-fonis:: {G} (inham in zuidkust v Kina bij Xoe); .

Kolai Kas-mirra:: {W} .

kolai-litt-plnsatjen:: {C} kuifduiker (vogel) (L. Podiceps auritus).

Kolai-lb:: {G} (rotspunt aan zuidkust v Lomky; 96 m hoog); .

Kolai-Lb:: {N} (vuurtoren; gemeente Xoe); .

Kolai Prusot:: {G} (rivier van Kulano-gebergte naar de Firani); .

Kolai-ses:: {G} (meertje in bos ten noordwesten v Hirdo); .

kolai-wyper:: {C} Engelse gele kwikstaart (L. Motacilla flava flavissima).

Klk:: {G}

 1. (rivier van de Krappa naar Ergnt-moeras); ; (DOM 147).
 2. (beekje ten noordoosten v Amahagge); .

Klk-blufk:: {N} (herberg en galerie in het dorp Ergnt); .

Klk-plyt:: {G} (zijriviertje vd Klk); .

Klk-ses:: {G} (meertje, waar de Klk doorheen stroomt); .

kolakolini:: {C/Sef} bepaald soort gele baksteen (v klei langs benedenloop vd Dm; district Munt).

kolakolini:: {I} van deze gele baksteen gemaakt; eft ~ srt: een huis van gele baksteen.

Klk-vilduls:: {G} (bos; gemeente Areo); .

kolamut:: {C} verfbrem (L. Genista tinctoria).

kolanurp:: {C} Jan-van-gent (meeuw) (L. Sula bassana).

kolastaiyn-rijefer:: {C} griel (vogel) (L. Burhinus oedicnemus); ; (DOM 186).

klatjen:: {C} taxateur.

kold:: {wst} koldre.

Kliy::

 1. {F}.
 2. {N} (uitgeverij in Tanbr); .

koldr:: {vdw} koldre.

koldre:: {K; gst= kolt; wst= kold; vdw= koldr} gooien, werpen; ~ rst na flj: (fig) iemand iets tegenwerpen.

koldre-kest::

 1. {K; gst= kolt-kest; wst= kold-kest; vdw= koldr-kest} (lett) omvergooien, omverwerpen.
 2. {Krs; gst= kolt-kest; wst= kold-kest; vdw= koldr-kest} (fig) van zijn stuk brengen.

koldre-tij:: {K; gst= kolt-tij; wst= kold-tij; vdw= koldr-tij} weggooien, wegwerpen.

kle:: {K} ~ fes: ramen, schatten, taxeren op.

klelira:: {I} omstreeks, omtrent.

koles:: {C}

 1. (alg) school; fes ef ~: op school; do melde helkara ~: hij is naar school; hols do nert vendo helkara ~: hij was gisteren niet naar school.
 2. (ihb) school (als kunstrichting, in samenstellingen); (bijv) ef Conityje-koles: de Conityjaanse School (literaire stroming).

Koles:: {F}.

kolescrt:: {C} schooltas.

koles-duet:: {SC} leerplicht; .

koles-duetiy:: {I} leerplichtig.

koleser:: {C} scholier, schoolkind.

kolesrt:: {C} school[gebouw].

koles-gerlas:: {C} schoolbus.

koles-jedos:: {C} schoolgeld.

koleslacs:: {C} leerplichtwet (geen aparte wet, maar onderdeel vd Kolestiy-lacs).

Koles-lirrotiy:: {W} .

Kolesmerater:: {F}.

Koles-mirra:: {W} .

kolesmy:: {I} geschoold; een vak geleerd.

kolesnurp:: {C} schoolhoofd; rector.

Koles-prc:: {W} .

Koles-plep:: {W} .

Koles-siyclo:: {W} .

koleste:: {K} ~ flj n rst: iemand iets onderwijzen, leren.

kolester:: {C} docent (op universiteit); do melde ~ furt dialektoliy: hij is docent dialectologie.

kolestiy:: {C} onderwijs; r-trgiy ~: "maat-onderwijs" (speciaal voor leerlingen met een handicap); fest-trgiy ~: "confectie-onderwijs" (gestandaardiseerde onderwijsvorm die in principe voor elke ingezetene in Spok geldt); hardlap ~: hoger onderwijs; lurgiy ~: middelbaar onderwijs; ninker ~: lager onderwijs; rfotiy ~: aangepast onderwijs; .

kolestiy-cma:: {C} scholengemeenschap.

Kolestiy-cma Ef Tryjumf:: {N} (scholengemeenschap in Amahagge); .

Kolestiy-deprtemen:: {N} (afk= KST) (voormalig ministerie); .

Kolestiy-lacs:: {N} (afk= Kolla) "Onderwijswet" (Spok wet); .

kolestiyme:: {K} scholen.

kolestiymos:: {A} scholing.

koles-tjerpiy:: {C} schoolreisje.

koles-togany:: {C} huiswerk; ef paine sener ~: je huiswerk maken.

kolestos:: {C} (alg) het onderwijzen; (v paarden) school.

kolestne:: {U} op school zitten; school gaan.

kolestnelira:: {I} schools, slaafs (ongunstig).

Kolesz:: {G} (stad in Tjemp).

Klfriyna:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Jakiy).

klgt:: {C} voorval; geval.

klgta:: {C} uitval, het uitvallen (v stroom, machine, trein ed).

klgtae:: {U} uitvallen (v stroom, machine, trein ed).

Kolingrg:: {G} (dorp; gemeente Neest).

kolini::

 1. {C} (afk= //) (Spok gewicht: 1 kolini = 1// = 7,7302 kg); .
 2. {C/Sef} steen, baksteen; (sprkw) ef dur ~s riffe eft rnter: driemaal is scheepsrecht; alle goede dingen bestaan in drien; ef slape lo eft koffon ~: slapen als een os; Doffiy Kolini.
 3. {I} (alg) stenen, van steen gemaakt; (mbt water) kalkhoudend, hard.

Kolini:: {F}.

koliniare:: {K} verstenen.

koliniatiy:: {I} versteend.

kolini-brbarea:: {C/S; rs= ~t} gewone steenraket (L. Erysimum cheiranthoides).

kolini-brbareat:: {rs} kolini-brbarea.

Kolini-eka:: {W} .

kolinier:: {I} stenig, steenachtig.

Kolini-hurt:: {N} "Stenen Hond" (Bergparel-hotel in Ztso-ef-Wik (Afacha)); .

kolini-hst:: {C} steengroeve.

kolini-kabi:: {C} steendruk.

Kolini Kaltn:: {W} .

Kolinikoldrer:: {F}.

Kolini-lirrotiy:: {W} .

Kolini-mrket:: {W} .

Kolini-mirra:: {W} .

kolini-mitr:: {C; mv= ~ja of ~je} steenbok (L. Capra ibex ibex).

Kolini-mitree:: {N} Steenbok (sterrenbeeld).

kolini-mitrja:: {mv} kolini-mitr.

kolini-mitrje:: {mv} kolini-mitr.

Kolini-pt:: {W} .

kolini-riatjen:: {C} steenhouwer.

Kolini-riatjen-mirra:: {W} .

koliniriff:: {C} steenfabriek.

kolini-sustas:: {C} steenmarter (L. Martes foina).

Kolini-srt:: {W} .

Kolini-terf:: {W} .

Kolini-weg:: {W} .

Kolini-wuma:: {G} (bos; gemeenten Hirdo en Puty); .

Kolini-wuma-weg :: {W} .

kolinixog:: {C} steenbreek (plant) (L. Saxifraga).

kliy:: {I} globaal.

Koll:: {F}.

Kolla:: {afk} Kolestiy-lacs.

klm:: {I} verheven; ~ mos rst (2niv!): (fig) verheven boven iemand; do sen cente ~ mos tsil: hij voelt zich verheven boven mij.

klmbret:: {C} loge (alg; ook in theater).

klme:: {U} pronken.

Kolme-terf:: {W} .

klmos:: {A} gepronk.

kolof:: {C} winter.

kolof-fort:: {C} wintertijd, wintermaanden (periode dat het winter is).

kolof-kas:: {C} winterjas.

Kolof-kslecc:: {N} (titel toneelstuk); .

Kolof-kslecc-fenta:: {C} "Winternachtmerrie-feest" (jaarlijkse openluchtvoorstelling v dit toneelstuk in het park v Ozaneto a/e Prek, met veel feestelijkheden); .

kolof-kettelira:: {I} winters.

koloftas:: {III} 's winters, elke winter.

klos::

 1. {C} taxatie.
 2. {A} schatting, het schatten.

kolpert::

 1. {VR} hoeveel?; Br lelperre ~ olimannas?: hoeveel inwoners heeft Br?; do linne, ~ mimpits melts fes kost feldariy: hij vraagt hoeveel boeken er in mijn kast staan.
 2. {VG} hoeveel; gress nert tiffe, ~ mimpits gress lelperre ef = (arch/schr) gress nert tiffe, ~ gress lelperre ef mimpits: ik weet niet, hoeveel boeken ik heb.

kolpol::

 1. {VR} welke van de?, wat van de?; tu ~ mimpits trempe?: welke van de boeken heb je gelezen? (meerdere boeken); gress linne, do ~ mimpit trempt: ik vraag welk van de boeken hij gelezen heeft (n boek).
 2. {VG} welke van de, wat van de; gress tiffe, ~ mimpits do enn ef trempe = (arch/schr) gress tiffe, ~ do enn ef mimpits trempe: ik weet welke van de boeken hij gelezen heeft; stus falede mas, ~ rtycs melde tamiyn: men beslist morgen welke van de voorstellen haalbaar zijn; stus falede mas, ~ rtyc melde tamiy: men beslist morgen welk van de voorstellen haalbaar is.

Klpriy:: {N} (Bergparel-hotel in Mozent); .

Kolra:: {F}.

klstjyne::

 1. {K} uithongeren.
 2. {U} (intrans) bederven; rot worden.

klstjynos:: {C} bederf; uithongering.

kolt::

 1. {C} gooi, worp; eup lyo do, fes eft tocrspiy ~: ze hield, ironisch genoeg, van hem.
 2. {gst} koldre.

klt:: {C} [brede] rivier, rivier die door meer dan n land stroomt (met klt wordt nooit een Spok rivier bedoeld).

Klt:: {G} (beek; gemeente Doe); .

Klta::

 1. {G} (beek; gemeenten Fietso en Quandep); .
 2. {N} (doorwaadbare plaats in de Klt); .

klte:: {U} stromen, vloeien; gutsen; ef gaza ~: het gas (= de gaskraan) staat open.

Klte:: {G} (beek; gemeente Ef Plkomer); .

klte-dl:: {C} stuw (in beek/rivier).

Klte-dl-pt:: {W} .

klte-kura:: {U} verstromen, over de rand stromen.

Klte-mirra:: {W} .

klte-rg:: {U} volstromen; ef klafas ~ lef knurfel: het gat stroomt vol [met] water.

kltkerrdravos:: {C} stroomlijn.

kltos:: {C} (lett/fig) stroming; geguts; (taalk) liquida (vloeiklank: l, r).

kltt:: {I} rivierenrijk (bv), rijk aan grote rivieren (kltt kan ook voor een situatie in Spok gebruikt worden); Liftka melde eft ~ ileset: Liftka is een rivierenrijk eiland; het eiland Liftka is rijk aan rivieren; klt.

kol-vrk:: (= kol-wys)

 1. {VR} op welke wijze[n]?; ef blaffoser linne, Jn idevlasstt ~: de belastinginspecteur vraagt op welke wijze Jn gefraudeerd heeft.
 2. {VG} op welke wijze[n]; ef blaffoser tiffe, ~ Jn ef idevlazze: de belastinginspecteur weet op welke wijze Jn gefraudeerd heeft.

kol-wys:: {VR/VG} kol-vrk.

Klyfy:: {F}.

kmah:: {I} matig, niet overdreven, niet al te best; (dikwijls iro) do kinure ~: hij is behoorlijk ziek; eft ~ mimpit meldelira!: een goed boek is dat! (als het in feite een slecht boek is).

Kmba:: {F}.

komediy:: {C} blijspel, komedie.

Komediy-mirra:: {W} .

Komgia-fresta:: |kongia-| {G} (bos; gemeente Bora-Fercen); .

komise:: {I} komisch, grappig.

Kompa:: {F}.

kompe:: {U} plonzen.

kmpiy:: {C} kam (om haar te kammen).

kompos:: {C} geplons.

Kmurr:: {F/J}.

Komy:: {G} (stad in Kina).

Komyra:: {F}.

konae:: {Iid} rechtvaardig||onrechtvaardig; ~ fry ef lacs: rechtvaardig; eft ~ cubu-merater: een rechtvaardig man; kell-~: onrechtvaardig; eft ~ xipal merater: een onrechtvaardig man.

Knda:: {M}.

Kondor:: {F}.

Kndy:: {J}.

konell:: {C} kolonel (land- en luchtmacht); .

Knes:: {F}.

kongo:: {IIef} Kongolees (bv).

Kongo:: {G} Kongo.

Kongona:: {Cef} Kongolese vrouw.

Kongony:: {Cef} Kongolees (bewoner).

knka:: {C} daas, paardenvlieg (ihb: L. Tabanus bromius).

Knka-Helfer:: {N} (uitgeverij in Kussik); .

konnde:: {C} gal (bij paarden en runderen).

Konne:: {F}.

Konn:: {F}.

kp:: {C} bol, bal (zn).

kpa:: {C} kadetje, broodje, bolletje.

Kopehagg:: {G} Kopenhagen.

Kopehagg-mirra:: {W} .

Koper:: {F}.

Kopers:: {F}.

Kopp:: {F}.

kor::

 1. (= ko) {PXimpr.c > c} voor, pre, voorafgaand aan; (bijv) fenta/kofenta: feest/voorbereidingen voor een feest; mond/kormond: herfst/zomer; ko-; kor-.
 2. {PX} hof, kerk (vr ca. 1520 waren Kerk en Staat nog niet gescheiden, toen refereerde dit px aan het hofleven en religieuze leven tegelijk; na de scheiding is kor een welhaast improductief sx geworden; kor-.

kr:: {S} kleine twijgjes, takjes.

koraba:: {C} leugenaar.

koraba-tiyn:: {C} leugenachtigheid.

korabe:: {K} bedroeven.

korabiy:: {I} bedroefd.

korabona:: {I} lijdzaam, gelaten, lijdelijk.

krakir:: {S} kreupelhout.

korarbe:: {C} paleistuin; tuin bij/rond een kerk (maar NIET "kerkhof"); korda-arbe.

Korarbe:: {W} .

Korbiy:: {J}.

krch:: {I} woest begroeid, ruig (vrnl v land); eft ~ basc: een ruig behaarde borst.

korda:: {C} kerk[gebouw] (zowel RK als Erg); fjegas.

Korda:: {F}.

Kordaa:: {F}.

korda-arbe:: {C} kerkhof, begraafplaats (bij kerk); korarbe.

Korda-arbe:: {W} .

Korda-arbe-mirra:: {W} .

Korda-berg:: {W} .

korda-flk:: {C} "kerk-flk" (ouder type flk ve groter formaat dan de huidige stenen; dit grotere formaat wordt nog gemaakt tbv restauratiewerkzaamheden); Clea-flk.

Korda furt ef Birlbers:: {N} (Erg kerk in de Krappa-vallei; gemeente Kwg); .

korda-gert:: {C} koster (Erg: die de kerk onderhoudt, maar geen religieuze verplichtingen heeft).

Korda-grg:: {W} .

Kordahagge:: {W} ; hagge.

Korda-kah:: {W} .

Kordakanas:: {G} (dorp; gemeente Teent).

Korda-lirrotiy:: {W} .

kordame:: {I} kerkelijk, geestelijk (op christelijk gebied).

Korda-mes:: {G} (bos; gemeente Mit); .

Korda-mirra:: {W}

 1. (in Minde); Hypolyty Gynnn-mirra; (DOM 156).
 2. (elders); .

kordamis:: {C} kerkdienst (christelijk).

kordaos:: {C} (fig) kerk (als christelijk instituut).

Korda-pt:: {W} .

Korda-plep:: {W} .

korda-quardaliy:: {C} kerkganger.

kordarater:: {C} koster (christelijk en Erg).

Kordarater:: {F}.

Korda rifo Prefynt:: {N} (Erg kerk bij Kverdehille; gemeente Amahagge); .

Kordas:: {G} (dorp; gemeente Plerc).

Kordas-mirra:: {W} .

Kordas-Plerc:: {N} (station).

Korda-siyclo:: {W} .

korda-taris:: {C} kerktoren (AAN/BIJ kerk); kordatern.

Korda-taris:: {N} "Kerktoren" (Bergparel-hotel in ors); .

kordatern:: {C} kerktoren (OP kerk); (Erg kerken hebben GEEN toren); korda-taris.

Korda-tult:: {W} .

korda-tden:: {C} kerktijding.

Korda-uln:: {G} (dorp; gemeente Tjokkyt).

Korda-Vender-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lelko); .

Korda-weg:: {W} .

Krdxo-nes:: {G} (landtong; gemeente Sinto-Jeny); .

Krdxo-nes-weg:: {W} .

Krdxo-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente Sinto-Jeny); .

Kordazee-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Alas, district Flp); .

Korda-zerfos:: {N} "Kerkzicht" (Bergparel-hotel in Staef); .

kre:: {S} brandhout.

korea:: {IIef} Koreaans (bv).

Korea::

 1. {G} Korea; Nutter-~: Noord-Korea; Zutter-~: Zuid-Korea.
 2. {N} (bioscoop in Br); .

Koreana:: {Cef} Koreaanse vrouw.

Koreann:: {Cef} Koreaan.

Koreelt:: {afk} kofano-reelvseren-tx.

Korelli:: {F}.

korenise:: {C} Koreaans (taal).

korfe:: {C} (alg) gevlochten voorwerp; (ihb) mand, strohoed.

Korfiyste-terf:: {W} .

krge:: {K} schuren, schaven.

korgekker:: {C} gouvernante.

krge-qulos:: {C} schaafwond.

korgerat:: {C} kerkdeur; paleisdeur; gerat.

korgert:: {C} paleiswacht.

krgos:: {C} geschuur, geschaaf.

korhelbi:: {C} livrei.

korhut:: {C} deurwaarder.

Korif:: {G} (hoofdstad v Plef); (DOM 96).

Korif Astyl & Feri TC:: {N} (afk= KAF) "Korif Staal & IJzer" (hoogoven- en staalbedrijf in Korif); .

korifer:: {C} vandaal (jeugdig).

Korif-knurfel:: {G} (zee tussen Korif en Qua, ingang vd Hildi-fonis); .

Korif-MG:: {N} (station).

Korif-Nutter:: {N} (station).

Korif-Port:: {N} (station).

Korif-por:: {N} (station).

Korif-Vender:: {G} (dorp; gemeente Trunschen).

koriy:: {C} koor (ruimte in kerk).

koriyatjen:: {C} koorknaap.

koriy-bankres:: {C} koorbank.

koriy-barera:: (koriy-brera) {C} koorhek.

koriy-brera:: {C} koriy-barera.

koriyta:: {C} koraal (kerkgezang).

korjndriy:: {S} koriander (L. Coriandrum sativum).

kormiflif:: {C} kerkraam; paleisraam (v gekleurd/bewerkt glas).

kormirra:: {C} oprijlaan naar paleis/kerk.

kormittors:: {C} paleistrap.

kormond:: {C} zomer.

kormond-fort:: {C} zomertijd, zomermaanden (periode dat het zomer is).

kormond-kettelira:: {I} zomers.

Kormond-lofipana:: {N} (paleis in Tosiy); .

Kormond-mirra:: {W} .

Kormond-prc-Nutter:: {N} (tankstation langs de M69; gemeente Hirdo); .

Kormond-prc-Zutter:: {N} (tankstation langs de M69; gemeente Hirdo); .

kormondtas:: {III} 's zomers, elke zomer.

kornin::

 1. {C; mv= kartafiy} akte, bewijs (vis-, jacht-, rij- ed).
 2. {C/S; mv= kartafiy} (alg) papier.

kornin-chiyper:: {C} paperclip.

korninlot:: {C} prullenbak, papiermand.

Kornin-mirra:: {W} .

Kornin-weg:: {W} .

kornin-ynt:: {C} vouwbeen; briefopener.

kornolac:: {C} hofwagen, hofauto.

korojel:: {C/S} koraal (in zee).

korojeler:: {I} koraalachtig; koraalkleurig.

korojeliy:: {I} koralen, van koraal gemaakt.

Koronalista:: {N} (vrw personificatie vd Vruchtbaarheid); ~ex ef wt: rode kelkzwam (L. Sarcoscypha coccinea); missna; .

Koronalista-afstoen:: {N} (voormalige tempel in Asjetto; waar nu de Sinto-Jnes-domiy staat).

Koronalista-chnt:: {C} pronksteelboleet (L. Boletus calopus).

Koronalista-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Manes-Puriy); .

Koronalista-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Krnien); .

Koronalista-mirra:: {W} .

Koronalista-plep:: {W} .

Koronalista-vildul:: {C} haagbeuk (L. Carpinus betulus).

Koronalista-wuma:: {G} (bos; gemeente Tjokkyt); .

Koronalista-wuma-pt:: {W} .

koronalister:: {C} (mnl lid vd Erg kloosterorde Koronalister-wlka).

Koronalister-wlka:: {C} (Erg kloosterorde); .

korp:: {C} bokaal; bewerkte drinkbeker; ef obiyre sener ~ kaf ef trulle (rs!): alles opbiechten; precies vertellen wat je gedaan/misdaan hebt.

krprell:: {C} korporaal (land- en luchtmacht); .

korp-velper:: {C} klaploper.

Korrepir:: {C} (afk= Kr.) Hare Majeseit; repir.

Korretarpu:: {C} (afk= Kt.) Zijne Majesteit; tarpu.

kors:: {C} sok, kous.

kors:: {PX} (gereduceerde vorm v korsamm; kors-).

korsamen::

 1. {Cef} hoffelijkheid.
 2. {I} (alg) hoffelijk; (iro) fraai; ~ wnzol!: een fraai weertje! (als het noodweer is).

korsamiy:: {I} hoofs.

korsamm:: {C} hof; hofhouding.

korsamm-follus:: {C} huisvader (vader ve gezin; nadruk op eerzaam gedrag).

korsamm-painera:: {C} huishoudster.

korsamm-painos:: {C} (alg) huishouden (zn), huishouding; (arch) hofhouding; ef qugle ef ~: het huishouden doen.

korsamm-sientur:: {C} huisvrouw, huismoeder (vrouw/moeder die het huishouden doet [en de kinderen verzorgt]).

Korsm-plsj:: {W} .

korsamr:: {I} aan het hof; ef orenple ~: zich thuis voelen; ef zefe ~: tevergeefs ergens aanbellen (men is thuis maar doet niet open); ef zetente ~: een zeer strenge opvoeding krijgen.

korsarater:: {C} hofmeester, purser (schip, vliegtuig); lakei.

korsasjeus:: {C} stewardess (vliegtuig).

korsrt:: {C} paleis.

korsjeus:: {C} hofdame.

korslayc:: {I} waardig; ef farte ~: schrijden.

korslayciy:: {A; mv=enk} waardigheid.

korslayciy-strn:: {C} "waardigheidskoord" (wit koord, met zilveren staafje aan een uiteinde, als decoratie op uniform, door luchtmacht bij officile gelegenheden gedragen).

korsocrm::

 1. {Aef} deemoed, ootmoed.
 2. {I} deemoedig, ootmoedig.

korst:: {I} woedend.

korsta::

 1. {Aef} woede, drift; ongenade.
 2. {I} woedend, driftig.

korste:: {E} woedend zijn.

Korta:: {F}.

kortarr:: {C; mv=enk} (afk= krr) kwartier (tijdsduur); gress quo lf eft ~: ik heb een kwartier gewacht; (mv kortarrs alleen in:) ja ~s: van kwartier tot kwartier; er gaat geen kwartier voorbij of ....

korter:: {C; mv=enk} kwart (tijdsaanduiding); ef melde ke ur ~: het is kwart over acht; ef melde ke [ur] holfe ~: het is kwart voor negen.

kortett:: {C} kwartet (muziek).

Krva:: {J}.

koryrgt:: {C} huisknecht.

Ks:: {F}.

ksemp:: {wst} ksempje.

ksempje:: {K; gst= ksempt; wst= ksemp} verrijken.

ksempjos:: {A} verrijking.

ksempt:: |ksent| {gst} ksempje.

kost:: {BZ; 1enk} mijn, van mij.

Kost Dratp:: {N} (titel dichtbundel); .

kost:: {BZ} (= kost re).

kostiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v kost) ef ~: de/het mijne, die/dat van mij; belt mimpits ur ef ~: haar boeken en de mijne.

Kost koffona nert melde ef viltiy:: {N} (titel toneelstuk); .

Kost Lagitomrt:: {N} "Mijn Onderdak" (Bergparel-hotel in Xarebafiy); .

Kost letras:: {N} (titel dichtbundel); .

Kost Lofipana:: {N} "Mijn Paleisje" (Bergparel-B&B in Hupster Ka'en (Crobela)); .

ksto:: {C} [vloer]kleed, tapijt.

kostoh:: {C} geest (alg); ef putte fes ~: voor de geest halen; fes ef ~: postuum (na iemands dood).

kostiy:: {I} mentaal.

kostsert:: {C} geesthuisje (waarin heilige voorwerpen worden bewaard); Stleeos; ; (DOM 132).

kostoty:: {C} geestesgesteldheid.

Kost Rovretos blaffe ef Koffona:: {N} (titel gedicht); .

kost/s:: {afk} (= kost stynn).

Kost Taris:: {N} (boektitel); .

Kost Zps ef Gertiy:: {N} "Mijn Hart is Uw Hart" (religieuze stichting gelieerd aan de Pelresa-orde); .

Kosr:: {G} (stad in Ziyp).

Kosrbl:: {N} (vrouwenhandbalclub in Kosr); .

Kosr Kindisiy Blofer-Ququl:: {N} "Kosr Koninklijke Paardenfokvereniging" (in Kosr); .

Kosr-mirra:: {W} .

kot.:: {afk} kettotoje.

ktagja:: {mv} ktagjes.

ktagjes:: {C; mv= ktagja} landhuis, villa.

Ktagjes-plep:: {W} .

Ktagjes rifo ef Leedos:: {N} "Landhuis van de Merktekens" (museum op het platteland; gemeente Crea (LA)); .

Ktagjes-weg:: {W} .

kote:: {C} code; herkenningsteken.

kotupplip:: {C} voorbereidingen voor een reis; ef melde fes ef ~: voorbereidingen voor je reis maken; je koffers gaan pakken.

Ktyniy::

 1. {G} (waterval in de Grt; gemeente Mena); .
 2. {N} (camping); .

Ktyniy-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Mena); ; (DOM 97-98).

Ktyniy-fresta:: {G} (bos; gemeenten Mena en Zekon); .

Ktyniy-weg:: {W} .

kv:: {I} uitgelezen, uitgezocht, select; selectief.

kv-grup:: {C} elite; geselecteerde groep.

kvate:: {K} africhten.

kvter:: {C} selectie.

kvtiy::

 1. {Cef} keur (het uitgelezene).
 2. {I} selectief.

kvatos:: {C} africhting.

kozacc:: {C} kozak.

KP:: {afk} Kindis-Party.

k/p:: {afk} kar-pst.

K.P'55:: {N} (K.P = Korif Plef) (voetbalclub in Korif); .

kr:: {afk} -krain.

Kr.:: {afk} Korrepir.

-kr:: {afk} -krain.

-kr:: {afk} -krain.

Kr:: {F}.

krab:: {C} invloed; tjg ef ~ rifo (vz-uitdr): onder invloed van; [ef lelperre] eft ~ tukst: een invloed [hebben] op.

krabare:: {K} invloed uitoefenen op.

krabaros:: {A} het uitoefenen van invloed.

krabe::

 1. {K} benvloeden.
 2. {Krs} verdoven.

krab-nenniy:: {C} molest.

krabos::

 1. {C} verdoving.
 2. {A} benvloeding.

krab:: {I} (lett) onvergetelijk; (iets/iemand) dat/die niet vergeten kan worden; waaraan/aan wie men altijd moet denken; ef moplariy melde jren ~ [furt gress]: ik kan het ongeluk maar niet vergeten.

Krafrniyc-wuma:: {G} (bos; gemeenten am en rtazo); .

Krafta:: {F/J}.

Krafta-Ber-plep:: {W} .

Krftn:: {N} (restaurant op het dak vh Krftn-garrent in Hoggebim); .

Krftn-garrent:: {N} (officile naam vh Centraalstation in Hoggebim); .

Krafta-plep:: {W} .

Krafyss:: {J}.

Krafyss Sinto-Zaffotne-mirra:: {W} .

Krg::

 1. {G} (stad in Tjemp).
 2. {N} (luchthaven; gemeente Krg); .

krgare:: {K} schrapen, schrappen.

krgaros:: {C} geschrap, geschraap.

krge:: {U} raspend geluid maken.

krgos:: {C} raspend/schrapend geluid.

Krgzee:: {G} (dorp; gemeente Krg).

krai:: {S; rs= krait} stroop.

krain:: {SX} -krain.

-krain:: {SX} -krain.

-krain:: {SX} (afk= -kr) kubieke (bij maten); (bijv) meter-krain (afk= m-kr): kubieke meter (m); 1 ins-krain (afk= 1:kr): kubieke ins (42,24 cm); .

krait:: {rs} krai.

krajyn:: {I; =vt v jrs} inniger; jrs.

krk:: {I} (alg) onverzorgd.

kraka:: {C} [vale] gier (L. Gyps fulvus).

Krakenfan:: {F}.

Krako:: {N} (keten v groente- en fruitsupermarkten); .

Kralfrich:: {J}.

Kralfrich-mirra:: {W} .

krlte:: {U} knallen.

krltos:: {C} geknal.

Kralt:: {J}.

Kralt-Atori-plep:: {W} .

kram:: {I} kubusvormig, blokvormig.

krme:: {K} aflossen (hypotheek).

Kramer:: {F} (Ned).

kram:: {C} kubus, blok.

kram-prt:: {S} (oudere en pittige prt-kaas in kubusvorm (blokjes)); .

Kranderhiy-pnt:: {N} (brug over de Trendon bij Eon-Kranderhiy); .

krntsa:: {C} [diepe] doorwaadbare plaats (voor paarden, vee of jeeps).

krntse:: {U} (met een paard een rivier/beek doorsteken/doorwaden).

krntsos:: {C} (oversteek ve rivier/beek met een paard).

Krap:: {F}.

Krappa:: {G}

 1. (stad in Bloi); (DOM 143-144).
 2. (rivier van Krappa-meer naar Larmin-straat); ; (DOM 143-144).

Krappa-Arnkas ber Lift:: {N} (afk= KAL) (interlokale tramwegmaatschappij; hoofdkantoor in Lift); .

Krappafin:: {G} (dorp; gemeente Nustiy).

Krappa-krum-fresta:: {G} (bos; gemeenten Neest, Oofo en Potasrt); .

Krappa-krur:: {W} (buurtschap); .

Krappa-manta:: {G} (berggebied op Berref, valt samen met het Krappa-gebergte).

Krappa-mirra:: {W} .

Krappa-nrcus-weg:: {W} .

Krappa-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Quua); .

Krappa-ses:: {G} (stuwmeer in district Bloi); .

Krappa-toberg:: {G} (gebergte in district Bloi); .

Krappa-weg III:: {W} .

Krrt:: {F}.

Kras:: {F}.

krater:: {C} krater.

kratjo:: {C} hooizolder (v Peg boerderij).

krato:: {C} visser (op binnenwater).

Krato-fresta:: {G} (bos; gemeente Merunu-srt); .

Krato-pt:: {W} .

Krato-poentel:: {N} (herberg bij Kles); .

kratos:: {C} visserij (op binnenwater).

Krato-seerts:: {W} (buurtschap); .

Krato-tex:: {N} (lange dijk op Zuid-Brr); .

krato-vogily:: {C} ijsvogel (L. Alcedo atthis).

Krato-vogily-plep:: {W} .

krts:: {C} [hout]zagerij.

krta:: {C} zaag.

krts:: {C} [hout]zagerij.

Krta-weg:: {W} .

krte:: {K} zagen.

krte-lnt:: {C} zaagsnede.

krte-tmlek:: {S} zaagsel.

krts-mjl:: {C} houtzaagmolen.

krtos:: {C} gezaag, het zagen.

krtstiyn:: {C} stuk afgezaagd hout; in stukken gezaagde boom.

Kraumann:: {F}.

kravyn:: {C} snijtand (alg); slagtand (v olifant).

kre:: {K; gst= ~t} [in]wikkelen.

Krea:: {G}

 1. (stad in Ziyp).
 2. (waterloop tussen de Leije en Krea-meer); ; (DOM 175).

kra:: {C; rs= kre} kolk, put.

Krea-nrcus:: {N} (autoveer op de Krea); .

Krea-ses::

 1. {G} (meer in Zuidoost-Ziyp); ; (DOM 156/174-175).
 2. {N} (camping); .

Krea-ses-pt:: {W} .

Krea-weg:: {W} .

Krea-zerfos:: {N}

 1. (wegsrt langs weg 73; gemeente Krea); .
 2. (stijlvol particulier hotel in Drufpl); ; (DOM 156).

krech:: {I} (alg) opzienbarend; (ihb) uitdrukkelijk (bevel, verzoek, wens).

kreche:: {K/Upr} afscheuren.

kredek:: {C} paardenstal (dikwijls: openbare stal waar iedereen zijn paard voor korte tijd kwijt kan: "parkeergarage voor paarden").

kredeke:: {K} stallen (v paarden).

kredeker:: {C} staljongen (meestal v kredek).

Kredek-mirra:: {W} .

krediyt:: {C} krediet.

krediyt-krta:: {C} creditcard.

kre:: {rs} kra.

Kreea-fresta:: {G} (bos; gemeente Fonist); .

Kreea-weg:: {W} .

Kreeh:: {F/M} (Gar).

Kree-mirra:: {W} .

Kref:: {J}.

krefet:: {C} rivierkreeft (L. Astacus astacus).

Krefet:: {N} Kreeft (sterrenbeeld).

Krefet TC:: {N} (textielfabriek in Amahagge); .

kreffe:: {K} tergen.

kreffos:: {C} terging.

Kreg:: {G} (stad in Tjemp).

krejase:: {C} overstroming.

Krejase-lirrotiy:: {W} .

Krejase-tex:: {W} .

Krelmps:: |kremps| {G} (dorp; gemeente Quitas-Olas).

krem:: {I} bars, nors.

krmiy:: {I; [mv=enk]} grimmig.

krene:: {U} knarsen (v deur ed).

Kreozy::

 1. {G} (stad in Munt).
 2. {N} (hotel in Kreozy); .

Kreozy-jakm:: {N} (oliewinningsgebied; gemeente Kreozy); .

Kreozy-mirra:: {W} .

Kre:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Slef).

Kre-Grt:: {N} (station).

kresl:: {C} leunstoel, armstoel.

krest:: {C} schenkel (bot met vlees); bout (ook v lam, schap: poot met bot erin).

kret:: {gst} kre.

krettare:: {K} voortdrijven, opdrijven (v kudde); crett.

Krettaros::

 1. {W} .
 2. {N} (caf-restaurant in Mena); .

krette:: {K} aandrijven (v kudde); crett.

krettsiy:: {C} op-, voort-, aandrijving (v kudde).

Krettsiy-skn:: {W} .

kriess:: {S} geschreeuw.

krige:: {K} kietelen.

krigos:: {C} gekietel.

krik:: {wst} krikbe.

krikbe:: {U; gst= krikk; wst= krik} wiegen, zachtjes schommelen.

krikbos:: {C} gewieg, zacht geschommel.

krikk:: {gst} krikbe.

krimm:: {C} houten vaatje.

krie:: {U} afnemen, verminderen.

krios:: {C} afname, vermindering.

kriy:: {I; mv=enk} snauwerig.

Kriy::

 1. {F}.
 2. {N} (grootste warenhuisconcern in Spok); .

kriye:: {U; gst= kriyt} ~ n: snauwen tegen; toesnauwen.

Kriyfter:: {F}.

Kriyfter-museem:: {N} (museum bij Ergnt-belt; gemeente Andel); .

Kriy-lirrotiy:: {W} .

Kriyls-nrcus:: {N} (autoveer op de Plafot); .

Kriynd-korda:: {N} (Erg kerk in Amer; gemeente Grejala); .

Kriyn-plkom:: {N} (spoorwegtunnel; gemeente ut); .

kriyos:: {C} gesnauw.

Kriy-plep:: {W} .

Kriyst:: {N} Christus; futtof ~ (afk= f/K): voor Christus (bij jaartallen); mintof ~ (afk= m/K): na Christus (bij jaartallen).

kriyst:: Kriyst.

Kriyst:: {PX} christen, christelijk; kerst; (zij die zich openlijk vh christelijke geloof distantiren (Erg aanhangers bijv), schrijven kriyst altijd met een kleine letter).

kriystdul:: {C} kerstboom; (= Kriysts + dul).

Kriystajiyn:: {C} christendom.

Kriysts:: {N} Kerstmis; lelmo ~: met de komende Kerstmis; Quista ~ ur huresent kleterzemp!: prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar (wens op kaart ed).

kriystsas:: {I} [elk jaar] met Kerstmis.

Kriysts-hove:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Halaresto); .

Kriysts-hove-mirra:: {W} .

Kriysts-kursuus:: {C} kerstster (plant) (L. Euphorbia pulcherrima).

Kriysts-lk:: {C} kerstavond.

Kriysts-pirtof:: {C} tweede kerstdag (lett: de dag na Kerstmis; dit is geen feestdag in Spok).

Kriysts-terrats:: {mv} Kriysts-tof.

kriyststof:: {C} [eerste] kerstdag (alg; in Spok bestaat geen "tweede kerstdag").

Kriyststof:: {N} [eerste] kerstdag (RK; officile feestdag; winkels gesloten; in Spok bestaat geen "tweede kerstdag); Kriysts-tof.

Kriysts-tof:: {C; mv= ..-terrats} (alg) kerstdag (in Spok feitelijk 1e kerstdag, want 2e kerstdag wordt niet gevierd); Kriyststof.

Kriyst-efanty:: {G} (dorp; gemeente Sinto-Hafegge).

Kriyst-efanty Feri-glfiy:: {N} (afk= KEFEG) "Kriyst-efanty IJzerbedrijf" (ijzermijn en fabriek bij Sinto-Hafegge); .

Kriystiy:: {I} christelijk.

Kriysto:: {N} christen.

Kriystf:: {N} (wegsrt langs autoweg M4; gemeente Ef chis); .

Kriystf-helmy:: {G} (grot; gemeente Manes-Puriy); .

Kriystf-seert:: {N} (landhuis; gemeente Ef chis); .

Kriyst-stude:: |kriystude| {!} (vulg) Jezus nog aan toe!; God allemachtig! (bij ongeduld/verbazing/schrik).

Kriy-Super:: {N} (deftig filiaal v warenhuisconcern Kriy).

kriyt:: {gst} kriye.

Kriy-taris:: {N} (kantoor- en winkeltoren in Titeref); .

Kriyziy:: {G} (dorp; gemeente Hildi).

Kroata:: {Cef} Kroatische vrouw.

kroatiy:: {IIef} Kroatisch (bv).

Kroatiy:: {G} Kroati.

Kroato:: {Cef} Kroaat.

Krobela:: {F}.

Krobeniy:: {J}.

krcodyl:: {C} krokodil.

krodal:: {S} (dl= Centraal-Liftka) jam, marmelade.

krodanare:: {U} bevorderd worden; overgaan (vrnl op school).

krodanaros:: {C} bevordering, overgang (vrnl op school).

krodane:: {K} ~ [beri/den]: beproeven, uitproberen; do ~ beri nzje sener envanos: hij probeert het uit om de baas te spelen (= kijken hoe ver hij kan gaan).

krodr:: {C} [banket]bakker.

Krodur:: {F}.

Krodr:: {F}.

krodurs:: {C} [banket]bakkerij.

Krodurs-weg:: {W} .

krodure:: {K} bakken (v deegwaren).

kroduros:: {S} baksel, bakwerk, gebak (alg: wat v deeg gebakken is).

Kroenae-mirra:: {W} .

Kroenent:: {G} (voormalig dorp).

Kroec-weg:: {W} .

Kroeta:: {F}.

krof:: {C} krat (tenen korf).

Krof:: {F}.

kroff:: {C} pijl.

kroffe:: {K} (lett) aanschieten (v vogel).

kroffiy:: {I} (lett) aangeschoten (vogel).

kroff-kles:: {S} "pijlgras" (soort helmgras in Noord-Spok) (L. Ammophila pilata).

kroff-lofa:: {C/S} pijlkruid (L. Sagittaria sagittifolia).

krk:: {I} bruusk, onbehouwen.

Krk :: {G} (rivier van Ziffon-gebergte naar nhe-meer); .

kroks:: {C} krokus (L. Crocus vernus hybride).

Krl:: {J/M}.

kronm:: {C} (lett) standaard, statief; [boeken]rek.

kronme:: {I} overeind, rechtop; feilloos.

kronmos:: {C} staanplaats (v toeschouwers); stellage.

Kroniy:: {F/J}.

krono:: {I} recht (niet krom).

krono-klm:: {C} recht haakje (leesteken: [ of ]).

Krono Lert-plep:: {W} .

kronomirra:: {C} binnenweg, achteraf-weg.

Kropholler:: {F} (Ned).

kros:: {C} [in]wikkeling.

Kros:: {G} (stad in Plef).

krose:: {K} oversteken (v straat); (lett) van het ene punt naar het andere gaan; (fig) van de hak op de tak springen.

krose-fes:: {K} doorkruisen (land).

krose-ponto:: {C} (fig) keerpunt.

krosos:: {C} oversteekplaats, zebrapad; (fig) het van de hak op de tak springen.

krosos-fes:: {C} doorkruising (land).

krsqume:: {K} medelijden inboezemen/opwekken.

krsqumos:: {A} inboezeming/opwekking van medelijden.

krsta:: {SC} leed, narigheid.

krsta-slaviy:: {C} iemand die altijd leed/narigheid ondervindt.

krtke:: {U; gst= krtt} kraken (v dor hout).

krto:: {C} roofoverval; crt.

krtt:: {gst} krtke.

Krx-krater:: {N} (natuurwonder, diepe inzinking in de grond; gemeente Hurterg); .

krr:: {afk} kortarr.

Krsitsi:: |ksitsi/kersitsi| {G} (stad in Jelafo).

Kru:: {G} (stad in Ziyp).

Kru-arbe-mirra:: {W} .

Kru-arbes:: {W} (buurtschap); .

Kruche:: {F}.

Kruvvene-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Lost); .

kruf:: {C} gezegde, spreekwoord.

Krufelgt-greel:: {N} (doorwaadbare plaats in de Amer-Ygge); .

Krufelgt-kegt:: {G} (ravijn; gemeente Afarcal); .

Krufelgt-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Grejala); .

Kruftio:: {F}.

krgt:: {C} omheind modderig gedeelte voor varkens.

krgt:: {C} (alg) vod, lor, oude lap; (pop) oude auto, oud versleten meubelstuk.

krgter:: {C} voddenraper, voddenman; haveloos gekleed persoon.

Kruic:: {G} (stad in Ben).

Kruidt:: {F} (Ned).

kruiy:: {C; rs= krute} binnenstad, [oude] stadskern.

krle:: {K} wroeten [in].

krlos:: {C} gewroet.

krum:: {C} (alg) boog, bocht, buiging, ronding; (ihb) rib (v schip).

kruma:: {C} hoepel.

krumaros:: {C} overkapping; rond dak.

krume:: {U} buigen, gebogen zijn.

krumer:: {C} krakeling (baksel, voorwerp: in de vorm ve 8).

krumiy:: {I} bochtig, kronkelig.

Krumiy Gachno-plep:: {W} .

krun:: {C} hard en hoekig voorwerp.

Kruna:: {F/M}.

krunn:: {C} kruin, het met haar bedekte deel van hoofd (het is de vraag of kale mensen een krunn hebben: sommigen zeggen nee, want het haar ontbreekt, anderen zeggen ja, want ze bedoelen dat deel van het hoofd dat ooit met haar bedekt was).

Kruns:: {F}.

krupel:: {I} mank, kreupel.

Krupel Blof Jakm:: {W} .

Krupel-blof-jakm:: {G} "Kreupele-paardvlakte" (mliy op Oost-Lomky); ; (DOM 164).

krpt:: {C} vloertegel, plavuis.

krpt-prt:: {S} (jongere en zachte prt-kaas in tegelvorm (plakjes)); .

Krupula:: {F/M}.

krur:: {C} muur, wand; ef feldre ja ef ~s: het is in kannen en kruiken.

krura:: {C} front (leger).

krurfsto:: {C/S; mv= ..fste; rsmv= ~tt} behang (in Spok meestal textiel, vaak als gordijnen langs de wanden gehangen).

krurfste:: {mv} krurfsto.

krurfsto-munke:: {K} behangen (v kamer).

krurfstott:: {rsmv} krurfsto.

krur-ferre:: {C} muurvaren (L. Asplenium ruta-muraria).

krur-flr:: {C} muurhagedis (L. Podarcis muralis).

Krur-fresta:: {G} (bos; gemeente Plef); .

krur-less:: {C; mv= ~a} wandluis (L. Cimex lectularius).

krur-lessa:: {mv} krur-less.

Krur-Piyls:: {G} (waterval in de Ziffon; gemeente Filiapia); .

krur-platirane:: {rsmv} krur-platiranu.

krur-platiranu:: {C; mv= ..-platirane; rsmv= ..-platirane} wandschildering.

krur-platirane:: {mv} krur-platiranu.

Krur rifo Dercs:: {N} (bijzondere muur; gemeente Stant); .

krur-tennis:: {C} squash (balspel; officile naam); squash.

Krur-terf:: {W} ; (DOM 211).

krus:: {I} opgefokt (opgewonden: persoon).

krus:: {wst} krusve.

krsge:: {K; gst= krss} ~ flj n rst: iemand iets laten voelen.

krsgos:: {C} het laten voelen.

kruss:: {gst} krusve.

krss:: {gst} krsge.

Krusta-arbe:: {W} .

krusve:: {K; gst= kruss; wst= krus} verbrijzelen, vermorzelen.

krusvelira:: {I} (fig) vernietigend; eft ~ klt: een vernietigende blik.

krusver:: {C} moker.

krusvos:: {C} verbrijzeling, vermorzeling.

krute:: {rs} kruiy.

krutt:: {C/S} kruid; (pop) weed, wiet; (ook als aanduiding in veel plantennamen, zoals rk-~ = liggende vetmuur).

kruttater:: {C} kruidenier (in Spok meer een kruidenhandel dan een winkel die elementaire levensmiddelen verkoopt).

krutt-br:: {S} kruidenboter.

krutt-huron:: {C} anemoon (L. Anemone).

kruttlot:: {C} kruidenpotje.

Krutt-mirra:: {W} .

krutt-pntel:: {C} (ong) coffeeshop (caf voor drugs).

krutt-rafeo:: {C; rs= ..-rafette} (bep soort gekruide koek, soort speculaas).

krutt-rafette:: {rs} krutt-rafeo.

kruttsoza:: {C} (bep soort gekruide worst; soort salami).

Kruuno:: {G} (stad in Munt).

kruyc:: {C} (alg) papaver; (ihb) slaapbol (L. Papaver somniferum); drma.

kruyc-moflabiy:: {C/S} maanzaad.

Krwag:: {N} (discotheek in Korif); .

kry:: {I} glooiend.

krye:: {U; gst= kryt} glooien, licht hellen.

Kryfa:: {J}.

Kryfala-dunjes:: {G} (duingebied; gemeente Zimp en arkdomenn Sinto-Tuniy); .

krm:: {C; mv= o~} gelegenheid (mogelijkheid, aanleiding); ef xuriyme fara ~: in de gelegenheid stellen; ef pnze ef ~: mogen; de gelegenheid krijgen; hols ef menester pnza ef ~ den informere ef Zmporementec: de minister mocht gisteren de Volksvertegenwoordiging inlichten.

krmiy:: {VZ} (betrekking) ter gelegenheid van; vanwege; eft fenta ~ kost mebartof: een feest ter gelegenheid van mijn verjaardag; farte 2c.

kryn:: {C} jeuk.

Kryna:: {M}.

kryne:: {U} jeuken, jeuk voelen.

krynet:: {I} jeukerig, jeukend.

krniatjen:: {C} bedelaar.

krnie:: {K} bdelen om (ook v hond).

krnier:: {C} bedelaar (hond die veel bedelt en zeurt).

krnios:: {C} gebedel, bedelarij.

Krnta:: {F}.

Krny::

 1. {F}.
 2. {J} Krijn.

kryobiy::

 1. {Cef} heuvel.
 2. {I; [mv=enk]} heuvelachtig, heuvelig.

Kryobiy-arbe:: {N} (begraafplaats; gemeente Teujo); .

Kryobiy-lirrotiy:: {W} .

Kryobiy-mirra:: {W} .

Kryobiy-prc:: {W} (stadswijk in Gralkrich); .

Kryobiy-plep:: {W} .

kryobiy-ark:: {C} heuvelland[schap].

Kryobiy-terf:: {W} .

Kryobiy-weg:: {W} .

kryos:: {C} glooiing, lichte helling, talud.

Kryos-fresta:: {G} (bos; gemeenten Alas en Halaresto); .

Kryos-pt:: {W} .

kre:: {K} [op]bellen, telefoneren; gress ~ do: ik bel hem [op]; tu krst helkara hor 2840021: je moet (naar) nummer 2840021 bellen.

kre-tij:: {K} afbellen (telefonisch afzeggen: v afspraak ed).

Krsnyf::

 1. {N} (vuurtoren; gemeente Tanbr); .
 2. {W} .

kros:: {C} telefoongesprek.

kros-tij:: {C} het afbellen, telefonische afzegging.

Krysten:: {M} Christina.

kryt:: {gst} krye.

kryva:: {C} (lett/fig) keten, ketting.

Kryva:: {W} (buurtschap); .

Kryva-weg:: {W} .

k'sa:: {PXimpr} (gereduceerde vorm v kusama) weg; k'sa-.

k'safarte:: {U} weglopen.

k'safartos:: {C} het weglopen.

k'satlemme:: {U} wegsluipen.

k'satlemmos:: {C} wegsluiping, het wegsluipen.

KS:: {afk} (= Kleter Stabos); stabos.

KSC:: {afk} Kindisiy Saile-clup.

Kseha:: {F} (Peg).

ksenpare:: {K} zich bezondigen aan.

ksenpatjen:: {C} zondaar.

ksenpe:: {U} zondigen.

ksenpe-mitr:: {C; mv= ~ja of ~je} zondebok.

ksenpe-mitrja:: {mv} ksenpe-mitr.

ksenpe-mitrje:: {mv} ksenpe-mitr.

Ksenpe ur Ksvenne:: {N} (titel dichtbundel); .

ksenpiy:: {I} zondig.

ksenpos:: {A} zonde, het zondigen.

Ksercs:: {N} Xerxes.

ksiyg:: {C} ader.

ksiyg-potiy:: {C} trombose.

K.Sj.:: {afk} Kult-Sjeus.

KSR:: {afk} Kindisiy Speleolche-Roefto.

KST:: {afk} Kolestiy-deprtemen.

ksvenne:: {K} belonen, prijzen, loven; ef ~ ef pecc rifo flj: iets bekostigen.

ksvenne-p:: {I} prijzenswaardig; onvolprezen.

ksvenniy:: {I} meesterlijk, voortreffelijk.

ksvennos:: {A} beloning; het loven, het prijzen.

ksvifass:: {I} twijfelachtig, onbeslist.

ksvifassiy:: {A; mv=enk} onbeslistheid; onbesliste toestand; onbesliste wedstrijd; gelijkspel.

ksvife:: {K} twijfelen [aan]; gress nert ~ ef ts, den ...: ik twijfel er niet aan, dat ....

ksviferen:: {C} twijfel.

ksvifiy:: {I} sceptisch.

ksvif'kurre:: {I} nert ~: onmiskenbaar.

ksvifos:: {A} twijfel[achtigheid].

ksvurf:: {C} kies; molensteen.

K-srt:: {C} ef ~s: de K-steden (de drie steden Kurriy, Knolbol en Korif langs de westkust v Berref; bekend door de mijnbouw, industrie, smerigheid en grote hoeveelheden regen).

kt:: {afk} kbotof.

Kt.:: {afk} Korretarpu.

K.T.:: {afk} (= Kleter Testamentos).

KTK:: {afk} Deprtemen furt Kolestiy, Tibn ur Kra.

k.tr.:: {afk} (= kurrelira trufe).

K:: {afk} Kelte-n.

k:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v k 1/2; dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) paik |pak| = pai k: door dat, door het, erdoor, daardoor; gk = g k: wegens dat; k.

KBe:: {afk} Kra-benc.

kuber:: {C} katheder; (fig) ef lelperre flj kaf ef ~: gespitst zijn op iets.

kuberre::

 1. {K; vdw= kuberros of regelm.} (alg) overhandigen; (ihb) richten (brief, woord); ef ~ flj n rst: iemand iets overhandigen.
 2. {Upr} ef prap ~ n rst: zich richten tot iemand.

kuberros:: {C} (alg) overhandiging; (ihb) het richten (v brief/woord).

kuberros:: {vdw} kuberre.

kubs:: {C} blok, kubus.

kue:: {C} (plantennaam; ihb in onscheidbare samenstellingen als prola~ = brandnetel, of koffon~ = stinkende ballote).

kf:: {III} anders; zo niet dan; op een andere manier; overigens; trouwens; tu paint ~ ef: je moet het anders/op een andere manier doen; dreumne-te sener slapelsat, br ~ gress vrontese: maak je bed op, [want] anders word ik boos; ... zoniet, dan word ik boos; ~, do arfine noi: overigens, hij komt niet; hij komt trouwens niet; ~ melde truf terat: niets is minder waar; gress flec tjg pakks ur noi ~: ik kan me niet anders dan op krukken voortbewegen.

KF:: {afk} Kfs-deprtemen.

kf-codre:: {K; gst= ..-cott} vermaken, verstellen (v kleren).

kf-cott:: {gst} kf-codre.

kfencatos:: {I} tegengesteld, omgekeerd.

KfL:: {afk} Kfs-lacs.

kfs:: {C} verkeer (vrnl op straat).

kfs-pippol:: {C} (afk= K) verkeersagent.

Kfs-deprtemen:: {N} (afk= KF) (ministerie); .

Kfs-lacs:: {N} (afk= KfL) "Verkeerswet" (Spok wet); .

kfs-lurfel:: {C} wegrestaurant (alg: restaurant langs [snel]weg); wegsrt.

Kfs-meeg:: {N} "Verkeersraad" (bevordering verkeersveiligheid; verantwoordelijk voor rijexamens en uitgifte v rijbewijzen; in Blort); .

Kfs-mirra:: {W} .

kfs-moplariy:: {C} verkeersongeluk.

kfsrm:: {C} verkeersbord.

Kfsrmram:: {C} "Verkeersbordenlijst" (regelmatig verschijnend boekwerkje met alle verkeersborden en -regels, uitgegeven door de Kfs-meeg).

kfs-painer:: {C} weggebruiker.

kfs-quaos:: {C/A} verkeersregel.

kfstat:: {C} verkeerslicht.

kfs-tx:: {C} (afk= kt) motorrijtuigenbelasting, wegenbelasting; .

kfpainer:: {C} iemand die tegen de draad is.

kf-zrer:: {C} allochtoon.

Kf-zrer-aupross fes fabroarks:: {N} (titel wetenschappelijke studie); .

KuGa:: {afk} Kurriy Gabanos.

kugt:: {I} hooghartig, verwaand.

kugtiy:: {A; mv=enk} hooghartigheid, verwaandheid.

kuiy:: {C; rs= kute} keu, biljartstok.

kukumes:: {C} komkommer.

Kukumes-pt:: {W} .

kul:: {C} schuur.

Kul:: {F}.

Kl:: {G} (dorp; gemeente Lajy).

Kula:: {F/J}.

Kul::

 1. {G} (waterval in de Lajec; gemeente X ja ef Prusots); .
 2. {N} (wegsrt langs autoweg M8; gemeente Dreumn); .

Kul-agru::

 1. {G} (bergtop in Plsten-gebergte; 1303 m hoog); ; (DOM 90).
 2. {N} (Bergparel-pension in Lufia); .

Kul-helmy:: {G} (grot; gemeente ebantiy); .

Kul-kl:: {G} (bergpas in Kulano-gebergte; 767 m hoog); .

Kulano::

 1. {G} (pk-are in districten Ales/Jelafo).
 2. {N} (titel dichtbundel); .
 3. {N} (Bergparel-hotel in Quandep); .

Kulano-Arnkas:: {N} (afk= Kular) (nieuwe spoorwegmaatschappij, opgericht in 1985); .

Kulano-miyr:: {C/S} vogelmuur (plant) (L. Stellaria media).

Kulano-plep:: {W} .

Kulano Religio-jesfs:: {N} "Kulanische Godsdienststrijd" (onlusten in Peg in 1588).

Kulano-sparot:: {C} Balkan-den (L. Pinus peuce).

Kulano-toberg:: {G} (gebergte op Centraal-Liftka); .

Kulano-zeces:: {G} (dorp; gemeente Mozent).

Kular:: {afk} Kulano-Arnkas.

Kuls-museem:: {N} (museum voor moderne kunst in Hirdo); ; (DOM 208).

Kul-weg:: {W} .

kuldra:: {C; mv= ~a; rsmv= ~tt} vestibule.

kuldraa:: {mv} kuldra.

kuldratt:: {rsmv} kuldra.

kulfers:: {C} schuurdeur; fers.

kullarpliyjeren:: {C} "horeca" (de gehele branche van hotelwezen, restaurantwezen en cafwezen) (= kulloseren + lardoseren + pliyfonoseren).

Kullarpliyjeren-bnt:: {N} "Horeca-bond" (vakbond; in Lammafin); .

kullatjen:: {C} log, gast die blijft slapen.

kulle:: {U} logeren.

kullemit:: {Crs} logeerkamer.

kullos:: {C} logeerpartij; het logeren; logies; ~ ur lardos: Kullos ur Lardos.

Kullos ur Lardos:: {N} "Logies en Eten" (meestal aangeboden op landgoederen en in kastelen en kloosters).

kulloseren:: {C} hotelwezen.

kullsrt:: {C} logement.

kult:: {BZ; 1mv} ons, onze, van ons.

klt:: {C} blik (zien); oog; ef trekke ~s: in het oog lopen; opvallen.

klt-bavn:: {C} fes ef ~: in het vizier (fig).

Kul-terf:: {W} .

Kult feldariy:: {N} (boektitel); .

Kult-Follus:: {N} Onzevader (gebed).

Kult Hlfers:: {N} (boektitel); .

kultiy:: {Cef; mv=enk} (nominalisatie v kult) ef ~: de/het onze, die/dat van ons; vilt mimpits ur ef ~: jouw boeken en de onze.

Kult lngr fes liftkar forts:: {N} (boektitel); .

Kult ljmge coventers:: {N} (boektitel); .

kult/s:: {afk} (= kult stynn).

Kult sagas:: {N} (boektitel); .

Kult ark zefae:: {N} (boektitel); .

Kult-Sjeus:: {N} (afk= K.Sj.) Onze-Lieve-Vrouw (OLV).

Kult-Sjeus Maria-ctedralo:: {N} (RK kathedraal in Gasky); .

Kult-Sjeus Mariy-korda:: {N} (RK kerkje in Crbast-srt); .

Kult-Zps-covent:: {N} "Onze-Hart-klooster" (museum in Amahagge); .

Kult-Zps Korda:: {N} (RK kerk in Amahagge); .

Kul-zuft:: {W} .

Kumorel:: {F}.

Kumory:: {M}.

Kunihhog:: |kunnijog| {G} (dorp; gemeente Kanea).

Knndery:: {F}.

kuntare:: {K} uitrekenen.

kuntaro:: {vdw} kuntiyre.

kuntaros:: {C} uitkomst (v som).

kunte:: {K} berekenen; opmaken (nota, kosten).

kuntiyre:: {K; vdw= kuntaro} stelen.

kuntiyre-etet:: {I} diefstalgevoelig.

kuntiyrkinn:: {I} (bv) kleptomaan.

kuntiyrkinner:: {C} (zn) kleptomaan.

kuntiyros:: {C} het stelen; diefstal.

kuntos:: {C} berekening, calculatie; het opmaken (v kosten).

kupn:: {C} [drinkwater]put; ef dirtare ef ~: roet in het eten gooien; n.

kupn-knurfel:: {S} drinkwater (ook als het niet uit een kupn komt, maar uit de kraan).

Kupn-mirra:: {W} .

Kupn-plep:: {W} .

Kupn-srt:: {W} .

Kupn-terf:: {W} .

Kupn-weg:: {W} .

kpl:: {C} tra, singel (open strook/plek in bos).

kpl-bent:: {C} singel (open strook in bos).

kr:: {I} kundig.

kura::

 1. {C} sprei (over bed).
 2. {VZ}
  1. (plaats/beweging binnen grenzen) over; do menkerate ~ ef barera: hij hangt over het hek; do farte ~ ef grt: hij loopt over de brug; eft grt ~ ef weg/prusot: een brug over de weg/rivier;
  2. (maat) met de lengte van; eft pnt ~ 850m: een brug van 850 m lang; een brug met een lengte van 850 m;
  3. (betrekking) over; van; met eft mimpit ~ ef kra-pirmer: een boek over kunstgeschiedenis; ef frmlers flfa ~ 10 prosent: de aandelen zijn met 10 procent gekelderd; eft monumentos ~ X: een standbeeld van X (X voorstellende); ef tmp ~ rst: een graf van iemand (waar iemand in ligt).
 3. {VZrs} (richting) over[heen]; ef chat jumpetece ~ ef kelbrae (rs!): de kat springt over de tafel heen.

kura::

 1. {PX.add > add} inter; (bijv) kurauniversiterr: interuniversitair; kurasrtos: interlokaal.
 2. {PX.ww > ww} (nieuwe ww'n); kura; kura-.

kra:: {C} kunst.

kra-akademiy:: {C} kunstacademie (alg: hoger kunstzinnig onderwijs); .

Kra-akademiy:: {N} "Kunstacademie" (in Amahagge); .

Kra-analyss ur Definiere-metoiys:: {N} (boektitel); .

krabelter:: {A; mv=enk} school (als kunstrichting); koles 2.

Kra-benc:: {N} (afk= KBe) "Kunstbank" (bank te Amahagge); .

kurablaff:: {I} onbillijk.

kurabrte:: {K} verlopen, over de rand lopen (v vloeistof).

kurabrtos:: {C} het verlopen (v vloeistof over de rand).

kuraclaba:: {I} wereldwijd; om de wereld; eft ~ tupplip: een reis om de wereld.

kuraclabaos: {A} globalisering.

kuradragjare:: {K} (fig) overdragen.

kuradragjaros:: {A} (fig) overdracht.

kra-dragjer:: {C} "kunstbrenger" (zo wordt de chauffeur ve kra-tiner genoemd); (DOM 120).

kurae:: {K} overnemen; zich aanwennen; imiteren; vende.

kurafarte:: {K} overslaan.

kurafartiy:: {C} (alg) leemte, hiaat; (ihb) "witje" (onbespeeld stukje band; onbelicht stukje film).

kurafartos:: {A} het overslaan.

Kurf-mirra:: {W} .

kuragei:: {I} buitengewoon, zeer bijzonder; (als versterking) bijzonder; do melde ~ grqust: hij is bijzonder kribbig.

kurahender:: {gst} kurahendre.

kurahendrare:: {K} te doorstaan/verduren hebben; moeten doorstaan/verduren.

kurahendre:: {K; gst= ..hender} doorstaan, verduren, verdragen, dulden, ondergn.

kurahendros::

 1. {C} evenement, feestelijke gebeurtenis.
 2. {A} het doorstaan, het verduren, het ondergn.

kraiy:: {I} artistiek, kunstzinnig.

Kra-karavn:: {N} "Kunstkaravaan" (rondtrekkende expositie met allerlei kunstwerken om ook de Spokanirs in de afgelegen gebieden wat cultuur bij te brengen); .

kuraketkanas:: {C} ruilverkaveling.

Kuraketkanas-lacsz ur ark-luftiffe-c:: {N} (afk= Kl of Ku) "Ruilverkavelings- en Landtoewijzingswetten" (Spok wettenbundel, in 1949 afgeschaft); .

kurakette:: {K} ~ flj helkara/ump: iets [in]ruilen/omwisselen voor/tegen (iets anders).

kurakettos:: {C} ruil, omruiling, omwisseling; lo ~ armt (vz-uitdr): in ruil voor.

kuraknf:: {I} notoir (algemeen bekend).

kuralade:: {K} (lett) verladen.

kuralados:: {C} (lett) verlading.

kuralebet:: {C} ruilhandel.

kuralfe:: {U} ~ lef: heulen met, samenspannen met (de vijand).

kuralfos:: {A} samenspanning, het heulen.

Kra-lirrotiy:: {W} .

kura-loin:: {C} kunstrichting.

kuram:: {C} saldo.

kurame:: {U} overblijven, overschieten; ral ef linnos ~ ...: nu rest de vraag ....

Kra-Meeg:: {N} "Kunst-Raad" (bevordering v kunst en cultuur in de gemeente Hirdo); ; (DOM 211).

kuramerre:: {K} [af]spelen (v grammofoonplaat ed).

kra-mipa:: {C} kunstuiting (lett: voorwerp dat uiting geeft aan iemands creativiteit).

kuramirra:: {C} oversteekplaats, zebrapad.

kuramiypare:: {K} nadenken over.

kuramiype:: {K} (v zaken) bepeinzen, overwegen; (v personen) niet vertrouwen; wantrouwen hebben tegen.

kuramiypiy:: {I} wantrouwend, wantrouwig.

kuramiypos::

 1. {C} bepeinzing, overweging.
 2. {A} wantrouwen (zn).

kuramm:: {C} overblijfsel.

Kra-museem:: {N} "Kunstmuseum" (museum in Amahagge); .

Krnien:: {G} (stad in Flp).

kuranyxemje:: {K; gst= ..nyxemm} kraken (huis bezetten); met geweld binnendringen.

kuranyxemjer:: {C} kraker (huisbezetter).

kuranyxemm:: {gst} kuranyxemje.

kuraos:: {A} aanwenning, gewenning.

kurapainn:: {I} besmettelijk.

kurapevutre:: {K; gst= ..pevutt} ~ n: ter beschikking stellen voor/aan.

kurapevutt:: {gst} kurapevutre.

kurapip:: {C} overall.

kra-pirmer:: {C} kunstgeschiedenis.

kurapjle:: {K} napraten (zeggen wat een ander zei).

kurapjlos:: {C} het napraten.

kurapoliye:: {K} ompolen (elektriciteit).

kurapoliyos:: {C} ompoling.

kurapnze:: {K} nalaten (na overlijden).

kurapnzos:: {C} nalatenschap.

kurarafane:: {K} navertellen (vertellen wat reeds eerder verteld/geschreven is).

kurarels:: {C} [spoorweg]overgang, verweg.

kurarels-gert:: {C} overwegwachter.

kurareppe:: {K} citeren, aanhalen.

kurareppos:: {C} citaat, aanhaling.

kura-reppos:: {C} dialoog (vrnl fig).

kurarevente:: {K} (fig) terugkomen op, laten varen (een denkbeeld).

kra-rie:: {K/U} beeldhouwen.

kra-rios:: {C} beeldhouwen, beeldhouwkunst.

kuraroite:: {K} (fig) overkoepelen; staan boven.

kuraroitos:: {A} (fig) overkoepeling; (ihb) inlijving (v land); ef qugle fes ~: inlijven (v land).

Kra-rrra:: {N} "Kunstgalerij" (galerie in Blort); .

kuraspippet:: {I} onherkenbaar.

kra-stindos:: {C} bellettrie.

kra-stunnatjen:: {C} mecenas (persoon die een kunstenaar geldelijk steunt).

kurasrte:: {K} transporteren (bij boekhouden).

kurasrtos:: {C} (afk= kus) transport (bij boekhouden).

kurasrtos:: {I} interlokaal.

krata:: {I} kunstig.

krater:: {C} kunstenaar, artiest.

kratiy:: {I} kunstmatig, nagemaakt, surrogaat.

kratiyn:: {C} kunstwerk.

kura-trut:: {C} pullover (trui zonder mouwen, en evtl met V-hals).

kuratyre:: {K} (fig) kenschetsen.

kuratyros:: {A} (fig) kenschetsing; het kenschetsen.

kuraubere:: {K} toekomen met; genoeg/voldoende hebben [van].

Kra ur clturiy fes eft finanela gsl:: {N} (titel ve rapport); .

kuravende:: {K} (fig) najagen.

kuravender:: {C} iemand die zich overdreven inspant om de laatste nieuwtjes/roddelpraat te weten te komen.

kuravendos:: {K} (fig) najaging.

kra-verfute:: {K} schilderen (als kunst).

kuratine:: {K} doorstn, ondergn (lijden en te boven komen).

kra-tiner:: {C} "kunstdrager" (bestelauto of bus(je) die met originele kunstwerken uit musea het land doortrekt, om de kunst aan het volk te tonen; de redenering vd overheid is: als de mensen niet naar de kunst in de musea komen, moet de kunst naar de mensen komen); ; (DOM 120).

kurazlbinase:: {K} verboeken.

kurazlbinasos:: {C} verboeking.

kurazemperiy:: {I} verjaard; ef farte ~: verjaren.

kurazjoffe:: {K} poneren, als hypothese aannemen.

kurazjoffos:: {A} hypothese.

krf:: {C} curve, kromme [lijn].

kriy:: {A; mv=enk} kundigheid.

Kurmn:: {F}.

kurof:: {VZ} (tijd) binnen, in [... tijd] (nadruk op de periode zelf); ef kar krose-fes ef z ~ gopirus zurtarr: het schip doorkruist de zee binnen enkele uren; ef pirmink ps verfuts ef kul ~ fr terrats: volgende week moeten ze schuur binnen [de tijd van] vier dagen schilderen; nte.

kurre::

 1. {U} ~ [beri]:
  1. kunnen (in staat zijn tot; geleerd hebben); do nert ~ beri trempe: hij kan niet lezen (omdat het te donker is, of omdat hij het nooit geleerd heeft); gress nert ~[n] tu beri prate: ik kan jou niet laten vertrekken; (spr: zonder infinitief) aftel tu ~ mittof?: kan jij dat?;
  2. (samen met tdw: drukt wenselijkheid/voorzichtig gebod uit) mogen [wel eens]; tu sen ~ luktelira!: je mag je wel eens wassen!;
  3. (samen met tdw en bijzin met vg tur: iets tevergeefs doen) gress kurra zefelira, tur rste gyre: of ik al belde, niemand deed open; hoe ik ook belde, niemand deed open; do ~ fartelira, tur ufspre do ef gerlas lich: hoe hard hij ook loopt, hij zal de bus toch missen; gress ~ rmelira, tur nert kaftec ef blaffsta: hoe hard ik ook werk, ik kan de belastingaanslagen niet betalen; al werk ik nog zo hard, ....
 2. {Upr} ~ beri: zich laten (de mogelijkheid geven); ef lngr-quanka sen ~ beri kaftyre lo "wuxe-kostoh": de taalnaam laat zich parafraseren als "spreek-geest".
 3. {A} ef holare rst fes ef ~, den ...: iemand in staat stellen om ...; ef melde fes ef ~ n flj (n is vz): in staat zijn tot iets; ef melde fes ef ~ beri: in staat zijn om.

'kurre:: {SXimpr.wst > add} (altijd direct voorafgegaan door nert) loos; on..baar; (bijv) reppe/nert rep'kurre: zeggen/onverklaarbaar; muxe/nert mux'kurre: spreken/sprakeloos; dena srt melde noi curmel nert zr'kurre: dit huis is misschien niet onbewoonbaar.

kurrelyra:: {SC} bekwaamheid.

kurre-melde::

 1. {I} (poe/dl= Centraal-Berref) misschien; curmel.
 2. {III} (afk= k.m.) bijvoorbeeld.

kurre-sporch:: {C} onvermogen.

Kurriy:: {G} (stad in Plef); (DOM 96-97).

Kurriy-Ager-zerfos:: {N} (station).

Kurriy Gabanos:: {N} (afk= KuGa) (gemeentelijk vervoerbedrijf v Kurriy); .

Kurriy-MG:: {N} (station).

kurrtpe:: {K} ~ flj n rst: onderhandelen met iemand over iets.

kurrtpos:: {A} onderhandeling.

kurs:: {C} hemd, borstrok.

kursuus::

 1. {Sef} bloed.
 2. {I} bebloed, bloederig.

kursuus-blsnurp:: {C} granaatbloemwasplaat (eetbare paddenstoel) (L. Hygrocybe punicea).

kursuus-cornes:: {C} rode kornoelje (L. Cornus sanguinea).

kursuus-dvagger:: {C} bloedvlekvlinder, bloeddropje (L. Zygaena; ihb Z- trifolii).

kursuuse:: {U} bloeden.

kursuus-ells:: {C} zwarte els (L. Alnus glutinosa).

kursuusmech:: {C} bloedbad; mech.

kursuuse-ratle:: {C} witte honingklaver (L. Melilotus albus).

kursuuser:: {I} (fig) bloederig.

kursuus-fltser:: {C} bloedzuiger (ihb medicinale bloedzuiger: L. Hirudo medicinalis).

kursuus-kyfaf:: {C} rode esdoorn (L. Acer rubrum).

kursuus-marsiy:: {I} bloedrood.

kursuusos:: {C} bloeding.

kursuus-qundy-:: {PX} (arch/poe) donkerrood; (bijv) belt kursuus-qundy-tre: haar donkerrode lippen.

Kursuus-sect:: {S} (bekende rode wijn uit de streek Ef Sntsiy, die in vaten op de markt v Manes-Puriy wordt verhandeld; in deze plaats wordt de wijn dan gebotteld).

Kurzgefate Geschichte der Musikinstrumente aus aller Welt:: {N} (boektitel); .

Ku:: {afk} Kuraketkanas-lacsz ur ark-luftiffe-c.

kusama:: {I} daar[ginds]; ta.

kusamass:: {I} aldaar; (fig) daarbij; ef ~ srt: het aldaar gelegen huis; ~, kaf t ... = (spr) ~, r ...: daar waar ...; ef grtyliys melde ~, kaf t ef pica melde fyg: de takkenbossen liggen daar waar het ijs dun is; ~ henksta quxecos: daarbij kunnen storingen optreden; kusamiss.

kusamat:: {VZ} (plaats) naast, langs, terzijde van; ~ ef kul dur cs lelde: naast de schuur groeien drie eiken; ~ ef kul eft barera melde: naast/langs de schuur staat een hek; ~ ef xijera: aan/langs de kust (maar IN het water).

Kusamat ef Kanol:: {W} .

Kusamat Ef Mjl:: {W} .

kusamatiy:: {I} naaste, naastgelegen, belendend.

kusamavap:: {I/VZ} (lett) aan die kant, aan de andere kant, aan gene zijde; perdrs kusamivap n ~ ef kelbra: ieder aan een kant van de tafel.

kusami:: {I} (alg) hier (gy); (spr) alsjeblieft, kijk eens (bij geven); ~ kimor/kimorx/kimorer (afk= k.k.): hierboven genoemd[e]; ef qurtosz k.k.: de hierboven genoemde bepalingen (vooral in juridische taal, in contracten ed).

kusamifuttof:: {I} hierboven (in het vorige stuk tekst).

kusamiluft:: {I} (fig) hierbij, [in verband] hiermee; bij deze; ur ~: waarbij (fig); ef l tinkere koffon, ur ~ ef r sen mintepote: de l wordt stom, waarbij de r verlengd wordt; ~ gress declare ef eksposio lo tuffes: hierbij/hiermee verklaar ik de tentoonstelling voor geopend.

kusamintof:: {I} hieronder (in het volgende stuk tekst).

kusamiss:: {I} alhier; ef ~ srt: het alhier gelegen huis; ~, kaf t ... = (spr) ~, r ...: hier waar ...; kusamass.

kusamiss-kusamass:: {I} over en weer (wederzijds).

kusamivap:: {I/VZ} (lett) aan deze kant, aan de ene kant, aan deze zijde; kusamavap.

ks:: {I} duf, vuns, muf, onfris.

kuss:: {I} kuis, eerbaar.

Kussik:: {G} (stad in Tjemp); (DOM 84).

Kussik-drg:: {S} [dikke] uiensoep met aardappelen (als hoofdmaaltijd); ; (DOM 84/164-165).

Kussik-MG:: {N} (station).

Kussik-Roza-arbe:: {N} (station).

kus:: {C} transport (bij boekhouden); (oorspr afk v kurasrtos).

kt:: {C} motorrijtuigenbelasting, wegenbelasting; (oorspr afk v kfs-tx).

kute:: {rs} kuiy.

kuter:: {C} (iro) kreupele (iemand die op krukken loopt).

Kuunkoski:: {F} (Fin).

kuvi:: {S} veen.

Kuvi-mirra:: {W} .

kuvi-wola:: {S} veenpluis (L. Eriophorum angustifolium).

Kuzzech:: {J} (Gar).

kva:: {III} ooit; wel eens; noi ~: [nog] niet eerder (het is nog nooit voorgekomen); jazy ~: [ooit] wel eens; gress eft hupspitter lelperro ~ horit: ik heb vroeger ooit (of: ooit vroeger) een motorfiets gehad; fti.

kv:: {III} kve.

kvcrg:: {I} onverzadigbaar.

kve:: {III} nooit, nimmer; nert ... ~: nooit (met nadruk); gress nert zerfa fitaju ~: ik heb [nog] nooit zoiets gezien.

kvg:: {C} (Erg) bedevaart, heilige tocht.

Kvajs-pt:: {W} .

kvke:: {E} kwaken (v eenden).

kvkos:: {C} gekwaak (v eenden).

kval:: {C} walvis (L. Odontoceti).

kval-knociy:: {C} (lett) balein; (fig) lang/mager/benig persoon.

kvlo:: {C}

 1. kwaal, gebrek; luft ef ~: ongesteld (v vrouw).
 2. bloempot; po, nachtpot, piespot.

kvlp:: {C} welp, jonge leeuw.

Kval-weg::

 1. {W} .
 2. {N} (rangeerterrein bij Br); .

kvmpaj:: {I} redelijk, billijk.

kvmpajos:: {A} redelijkheid, billijkheid.

kvmpe:: {U} redeneren.

kvmpe-fest:: {I} onvermurwbaar.

kvmpe-narn:: {SC} dialectiek; n.

kvmpos:: {C} redenering; fes ~ armt (vz-uitdr) (afk= f.k.a.): op grond van, krachtens.

kvnde:: {K} opblazen, doen exploderen.

Kvnder:: {F}.

kvndos:: {C} opblazing, explosie.

Kvndos-pnt:: {N} (spoorbrug over de Tsjok, bij Tsjok-pnt); .

kvrde:: {U} slikken.

kvrde-fes:: {K} (lett) inslikken; (fig) verkroppen.

kvrde-kell:: {U} zich verslikken.

kvrdos:: {C} geslik, het slikken.

kvrdos-fes::

 1. {C} het inslikken.
 2. {A} (fig) verkropping.

kvrdos-kell:: {C} het verslikken.

kvrfe:: {U} dreigen te verdrinken, op het punt staan te verdrinken.

Kvrf-mirra:: {W} .

kvrt:: {C} slik, het slikken.

Kvrta:: {N} (uitgeverij in Hoggebim); .

kvrtarm:: {C} slokdarm.

kvt:: {I} nodeloos.

Kvvve:: {F}.

kvazuf:: {III} indertijd.

kv:: {C} drachtige koe (vgl Zwe kviga).

Kveef:: {F}.

Kveera:: {G} (rivierarm in de Plafot-delta); .

Kveer Aschen-mirra:: {W} .

Kveer-Fordo-plep:: {W} .

Kveer-kanol:: {G} (kanaal tussen Kjoep en Hazcki-kanaal); .

Kveer Kordatern-mirra:: {W} .

Kveer-mirra:: {W} .

Kveer Ovap:: {W} .

Kveer-pt:: {W} .

Kveer-plep:: {W} .

Kveer Xemn-terf:: {W} .

kvr:: {I} dwars.

Kverdehille:: {G} (dorp; gemeente Amahagge).

kverf:: {C} troep, bende, rotzooi.

kvrlikk:: {I} verticaal.

Kvs ur ax:: {N} "Drachtige koeien en ossen" (voormalige cabaretgroep uit Hirdo); .

kvto:: {C} geneesmiddel (voor UITwendig gebruik).

kviddiy:: {Iid} log, plomp||rank, slank; ~ lo Pejo: log, plomp; ~ lo Pano: rank, slank; eft ~ elefant lef zefa tifvents: een logge olifant; eft ~ huron lef eft fyg iynk: een ranke/rankstelige bloem; eft ~ nykera lef eft fyg ms: een slanke negerin.

kvikare:: {K} in gevaar brengen.

kvike:: {U} in gevaar zijn; (toek tijd ook:) in gevaar komen; (bijv) ~ ef supsiiys: de subsidies komen in gevaar.

kviksi:: {C; rs= ~t} gevaar.

kviksit:: {rs} kviksi.

kvik-ifer:: {S} kwik[zilver].

Kvik-ifer-plep:: {W} .

kviksiy:: {I} onveilig, gevaarlijk.

kviksiye:: {U} onveilig/gevaarlijk zijn.

kvikos:: {A} ingevaarbrenging, het in gevaar brengen.

Kvink:: {N} (internetprovider); .

kvipp:: {C} pieper (vogel) (L. Anthus).

Kvitt:: {N} (metaalrecyclingfabriek in Liyrotyka); .

kviyle:: {U} jengelen, drenzen (huilerig om iets dwingen).

kviylt:: {I} onrustig, snel heen en weer bewegend.

kviylt-st:: {S} (waterbies-soort) (L. Eleocharis turbida).

Kviyndy-lirrotiy:: {W} .

Kviziy-seert:: {W} .

kvmp:: {S} bruingroenige drab in asbak (in Spok zijn asbakken met wat [geparfumeerd] water gevuld, zodat de as- en tabaksresten veranderen in drab; sinds ca. 2000 komen met water gevulde asbakken zelden nog voor omdat vrijwel nergens meer gerookt mag worden).

kvpus:: {I} nauwkeurig, precies.

kvrlus:: {I} loffelijk.

kvrt:: {C} mantel (metalen bedekking).

Kvortiyn-fresta:: {G} (bos; gemeente Hier); .

Kvortiyn-grx:: {W} .

Kvoza-covent:: {N} (Erg klooster; gemeente Eeneteree); .

Kwg:: {G} (stad in Ziyp); (DOM 148).

Kwg-Blmen:: {G} (dorp; gemeente Bleuj).

Kwgseert:: {G} (stad in Ben).

Kwakel:: {F}.

Kwnt:: {F}.

Kweer-mirra:: {W} (in Hirdo); Kveer-mirra.

Kwent:: {F}.

k::

 1. {III} alsdan.
 2. {I} (dl= Peg) meestal.

K:: {afk} kpontel.

kyar:: {gst} ky'are.

ky'are:: {K; gst= kyar} scheuren.

ky'aros:: {C} gescheur, het scheuren.

Kboliy-mirra:: {W} .

kycc:: {gst} kycve.

kycve::

 1. {K; gst= kycc} beslaan (ve paard).
 2. {C} hoefijzer.

kycve-grmiyl:: {C} hoefijzerneus (vleermuis) (L. Rhinolophus); belt ~: kleine hoefijzerneus (L. R- hipposideros); hupster ~: grote hoefijzerneus (L. R- ferrumequinum).

Kycve-jerp:: {W} (buurtschap); .

Kycve-krumer:: {N} "Hoefijzer-krakeling" (lett. twee in elkaar gevlochten hoefijzers; bekend grand caf in Amahagge); (UIS 31).

kycver:: {C} hoefsmid.

Kycver-mirra:: {W} .

Kycve-weg:: {W} .

kycve-xejafiy:: {S} paardenhoefklaver (L. Hippocrepis comosa).

kyfaf:: {C} ahorn, esdoorn (L. Acer pseudoplatanus).

Kyfaf-mirra:: {W} .

Kygr-plep:: {W} .

kyke:: {K} aantrappen (motor v motorfiets).

kyl::

 1. {C; mv= kiyle} kiel (v schip).
 2. {C; mv=regelm.} pop (speelgoed).

kl:: {C} (schr) nacht (22-4 uur); lelmo ~: vannacht, hedennacht (22-4 uur: die nog komen moet, of reeds aan de gang is); lst ~: vannacht, afgelopen nacht (22-4 uur); fes ~!: goedenacht! (bij komen: officieel 1-4 uur; met de nadruk dat het al heel laat is; anders liever: fes miskof!); (in spr wordt ipv kl ook miskof gebruikt om de gehele nacht v 22-4 uur aan te duiden).

Kl:: {G} (beek; gemeente Gralkrich); .

klas:: {III} (schr) 's nachts (22-4 uur: zo goed als elke nacht); riyfain ~: elke nacht (22-4 uur); (in spr wordt ipv klas ook miskofas gebruikt om de gehele nacht v 22-4 uur aan te duiden).

Kylb::

 1. {G} (voormalig pk-are in district Plef).
 2. {N} (luchthaven; gemeente Nenaji); .

Kla-Sinto-Mariy:: {G} (dorp; gemeente Gralkrich).

Kla-weg:: {W} .

klelbi:: {C} smoking (kostuum); (= kl + helbi).

klfost:: {C} serenade.

Kylgiy-mliy:: {G} (mliygebied; grofweg tussen Gret en Tona a/e Grt); .

kl-gp:: {C} westen; armt ~ (afk= a/kg): in het westen; ten westen van; A melde B armt ~: A ligt ten westen van B.

kl-gper:: {C} oostenwind (wind die naar het westen waait).

kylk:: {C} rijzweepje.

kyllot:: {C} poppenkast.

kylp:: {C} ton, vat (v hout).

Kyl-plep:: {W} .

kylprif:: {C} kuiper (maker v houten vaten).

kylprifs:: {C} kuiperij (waar houten vaten gemaakt worden).

Kl-temp:: {G} (heuvelrug bij Gralkrich); .

kyl-trek:: {C} kielzog.

kymentos:: {VG} (gelijktijdigheid) op het moment dat, juist als; gress feldre fes ef wik, ~ ef telefonos rupke: ik zit in bad, juist als de telefoon gaat; momentos.

Kymm:: {F}.

kynne:: {Iid} eenzaam, afgelegen, onbereikbaar (waar weinig mensen kunnen/willen komen)||druk bezocht, goed te bereiken (waar veel mensen heen gaan); eft ~ arkofiy m mmiy: een eenzaam landschap; eft ~ entrafer-srt lef mmiy: een drukbezochte toeristenplaats; eft ~ fenta furt gelers: een druk feest, met grote belangstelling; eft ~ ruinn lef bareras; een eenzame, afgelegen rune; eft ~ ileset lef yplemeros: een goed te bereiken eiland; xog n ~: afgelegen (weinig bezocht).

kynolche:: {C} (alg) kynoloog; (iro) bezitter van groot aantal honden, kennelhouder.

kynologise:: {I} kynologisch.

kynoliy:: {C} kynologie.

kpon:: {wst} kponje.

kpon-blef:: {wst} kponje-blef.

kpn:: {C} droogte.

kponfsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} handdoek.

kponfste:: {mv} kponfsto.

kponfstott:: {rsmv} kponfsto.

kponiy:: {I} (dl= Tjemp) kpony.

Kponiy Tjemp-soza:: {N} "Droge Tjemp-worst" (gedroogde worst, lijkt op Franse Saucisson sec pur porc of Italiaanse Sachettino; kponiy wordt met iy geschreven omdat dit het Tjempse dialect markeert); ; (DOM 164).

kponjs:: {C} drogerij (bedrijf waar iets gedroogd wordt, zoals een grasdrogerij.

kponje:: {K; gst= kponn; wst= kpon[j]} [af]drogen.

kponje-blef:: {K; gst= kponn-blef; wst= kpon[j]-blef} nadrogen (nog eens goed [af]drogen).

kponje-rc:: {C; mv= ..-rec} afdruiprek.

kponje-rec:: {mv} kponje-rc.

kponjos:: {C} het [af]drogen; droging.

kponjos-blef:: {C} het nadrogen (nog eens goed [af]drogen).

kponmiypiy:: {I} nuchter, reel (met realiteitszin).

kponn:: {gst} kponje.

kponn-blef:: {gst} kponje-blef.

kpontel:: {Cef} (afk= K) "droge maand" (2e maand v Erg tijdrekening).

kpony:: {I} droog (niet nat); eup munke ef luktsta lo ~: ze hangt de was te drogen (die is eerst dus nog nat); (vgl) eup munke ef ~ luktsta: ze hangt de droge was op; ze hangt de was droog op; ef luktsta kponje ur menkerate: de was hangt te drogen.

Kpony Ibest:: {G} (riviertje van Hajega-gebergte naar de Ibest); .

Kpony-ses-korda:: {N} (RK kerk; gemeente Fram); .

kyr:: {C} (dl= Cheetuc) zak, buidel.

Kyr:: {F}.

Kyrdeff-weg:: {W} .

kyrff:: {C} dakpan, lei (alg: dakbedekking in Peg, behalve golfplaat en asfaltpapier).

kyrt:: {S} (aftreksel v oa lavas, kervel en peper, als aroma voor soep en vlees gebruikt).

Kyst-mirra:: {W} .

KZ:: {afk} kirt-zemper.

 

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO